İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 3

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 3"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ Sayılı Kanun da Türkiye Muhasebe Standartlarının Yer Aldığı Maddeler Tam Set Muhasebe Standartları: Muhasebe Standartlarına Yaklaşımımız ve Yapılan Çalışmanın İçeriği: 8 2 MUHASEBE STANDARTLARINDA KULLANILAN BAZI ÖLÇME (DEĞERLEME) KAVRAMLARI: 11 3 DÖNEM VERGİSİ İÇİN TARTIŞILAN BİR KAVRAM: TİCARİ KAR MALİ KAR: TMS/TFRS ler ile Vergi Uygulamalarının Değerleme Anlayışındaki Farklılıkları: Neden Ticari Kâr Mali Kâr Farklılığı Ortaya Çıkar? 16 4 ÇALIŞMADA KARŞILAŞTIĞIMIZ MUHASEBELEŞTİRME VE TEK DÜZEN HESAP PLANI İLE İLGİLİ SORUNLAR: Uygulanacak Hesap Planı Sorunu: Muhasebe Standartlarının Sorunları: Vergi Kanunlarında Karşılaşılan Sorunlar: Çalışmanın Hedefi: Çalışmanın TMS/TFRS Başlangıç Uygulamasında Kullanılması: 22 5 ÇALIŞMAMIZDAN BİR ÖRNEK: 23 6 MUHASEBE STANDARTLARI UYGULAMASINDA GELİR VERGİSİ HESABI: Bazı Tanımlar ve Açıklamalar: Vergiye Esas Değer (Varlıklar) Ertelenmiş Verginin Hesabı Dönem Vergisi ve Ertelenen Vergi Tutarının Tespiti ve Muhasebeleştirilmesi: Uygulamanın Özeti: 34 IX

2 1. Bölüm : FİNANSAL ARAÇLAR 39 1 TEMEL BILGI TMS 39 Standardı ve Finansal Araçların Ölçümü TFRS 9 Standardı ve Finansal Araçların Ölçümü Gerçeğe uygun değerin ölçümü: Finansal Araçların İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçümü: Vergi Usul Kanunu(VUK) Uyarınca Finansal Araçların Değerlemesi 50 2 NAKİT VE ALACAKLAR: TL Kasası, Çek Kasası ve Vadesiz Banka Hesabı(TL) Kasadaki/Bankadaki (Vadesiz) Döviz : Bankadaki Vadesiz Döviz: Kasadaki Altın veya Bankadaki (Vadesiz) Altın Depo Hesabı: Kasadaki Altın Banka vadesiz altın depo hesabı: Bankadaki Vadeli TL Hesabı: Bankadaki Vadeli Döviz Hesabı: Bankadaki Vadeli Altın Depo Hesabı: Senetsiz-Senetli Alacaklar ve Eldeki Vadeli Çekler: Alacak Yapılandırması: Kredi Kartıyla Peşin Fiyatına Taksitli Satış: 95 3 FİNANSAL VARLIK VE BORÇLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ VE İPTALİ: Değer Düşüklüğü: TFRS Uygulaması: Vergi Uygulaması: Değer Düşüklüğüne Uğramış Finansal Varlıklar: Şüpheli Alacaklar: Değersiz Alacaklar: Kırdırılan (İskonto ettirilen) Senetler: Kasa ve Çek Sayım Eksikleri ile TMSF ye İntikal Eden Unutulmuş Banka Hesapları: Değer Düşüklüğünün İptali: 121 X

3 4 MENKUL KIYMETLER: Hisse Senetleri: Borsada işlem gören hisse senedi satın alınması: Halka Açık Olmayan Hisse Senedi ya da Ortaklık Payı: K/Z Ortaklığı Belgesi: Devlet ve Özel Sektör Borçlanma Senetleri: Kuponlu Özel Sektör Tahvili (İMKB de İşlem Görmeyen): Sıfır Kuponlu Özel Sektör Tahvili (İMKB de İşlem Görmeyen) : Yatırım Fon Katılma Belgeleri TFRS 9 Uygulaması: Vergi Uygulaması: BORÇLAR Kısa Süre İçinde Ödenecek Borçlar ve Düzenlenen Vadesiz Çekler: Senetli ve Senetsiz Borçlar ile Düzenlenen Vadeli Çekler: Vazgeçilen Alacaklar (Ödenmeyecek Borçlar) Alınan Krediler (TL) İhraç Edilen Tahviller: TÜREV ÜRÜNLER Temel Bilgi TFRS 9 Uygulaması Vergi Uygulaması: Forward işlemleri Swap işlemleri Para swapı: Opsiyon sözleşmeleri Bölüm : STOKLAR TEMEL BİLGİ: STOKLARIN DEĞERLEMESİ: TMS 2 Uygulaması: Vergi Uygulaması: Örneklendirme: 211 XI

4 3 TİCARİ MALLAR Stok Alımında Oluşan Kur Farklarının Gider/Maliyet Özelliği: Vade Farkı İçeren Mal Alımı: Krediyle Mal Alımı: Kredi Kullanarak Özellikli Varlık Satın Alma: İskontolu Mal Alımı (Miktar İskontosu) : İskontolu Mal Alımı (Tutar İskontosu) : Tarımsal Ürün - Stok İlişkisi: Alım Satım Komisyonculuğu (Spekülatif Amaçlı Mal Alım Satımı) : ÜRETİLEN MALLAR: TMS 2 Uygulaması: Vergi Uygulamaları: Normal Kapasite ve Stokların Maliyet Değeri : Öngörülemeyen Yüksek Tutarda Üretim Giderleri ve Stok Maliyeti : Stok Maliyetini Oluşturan Kalemler : Ortak Ürünler ve Yan Ürünler : HİZMET MALİYETLERİ TMS 2 Uygulaması: Vergi Uygulaması: STOKLARDA DEĞ. DÜŞÜKLÜĞÜ VE DEĞ.DÜŞÜKLÜĞÜNÜN İPTALİ Stoklarda Değer Düşüklüğü: TMS 2 Uygulaması: Vergi Uygulaması: Yarı Mamülde Değer Düşüklüğü : Stoklarda Değer Düşüklüğünün İptali Bölüm : SATIŞ AMAÇLI DURAN VARLIKLAR TEMEL BİLGİ: TFRS 5 e Göre Sınıflama: TFRS 5 Kapsamındaki Varlıklar ve Varlık Grupları TFRS 5 Kapsamına Alınan Duran Varlıklarda Amortismanların Durumu: TFRS 5 e Göre Sınıflanan Ortaklık Payları: 331 XII

5 1.1.4 TFRS 5 Kapsamına Alınan Duran Varlıklarda Değer Düşüklüğü-Değer Artışı Uygulamaları: Satış Planı Değişiklikleri ve Varlığı TFRS 5 Kapsamından Çıkarma: Vergi Uygulaması: Genel Olarak: Vergi Kanunlarında Ortaklık Paylarının Satış Olasılığı: Değer Düşüklüğü Zararları ve İptalleri: Duran Varlığın TFRS Kapsamından Çıkarılması Konusu: Özet Karşılaştırma: ÖRNEK UYGULAMALAR: Kullanılan Makinenin Satış Amaçlı Olarak Sınıflaması ve Ölçümü Satış Amaçlı Duran Varlıkta Değer Düşüklüğü Satış Amaçlı Duran Varlıkta Değer Artışı Satış Amaçlı Varlık Grubu: DURDURULAN FAALİYETLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ: TFRS 5 Kapsamında Durdurulan Faaliyetler: Vergi Uygulaması GVK Açısından Varlık, Varlık Grubu Satışı, Faaliyetin Durması Ve Hisse Satışı: KVK Açısından Varlık, Varlık Grubu Satışı, Faaliyetin Durması ve Hisse Satışı: Değerlendirme: Bölüm : FİNANSAL DURAN VARLIKLAR UZUN SURE ELDE TUTULACAK FİNANSAL ARAÇLAR Devlet Tahvili: Ortak Girişim Şirketinin Ortaklık Payları İŞTİRAKLER VE İŞ ORTAKLIKLARI: TMS 28 Uygulaması Vergi Uygulaması: İŞTİRAKLER ÖRNEKLER: Yatırım Yapılan İştirakin Kar Açıklaması : 384 XIII

6 2.3.2 Negatif Şerefiye Ve Pazarlıklı Satın Alımlar: Yatırım Yapılan İştirak Zarar Açıklamıştır : Yatırım Yapılan İştirakte Değer Düşüklüğü ve İptali : Yatırım Yapılan İştirakte Avans Kar Payı Dağıtımı ile İştirakin Satışı Uygulamaları İştirak Değer Artışının Diğer Kapsamlı Gelirde Muhasebeleştirilmesi: İŞ ORTAKLIKLARI TMS 28/TFRS 11 Uygulaması: Vergi Uygulaması: İŞ ORTAKLIĞI ÖRNEKLERİ Müşterek Faaliyetler İş Ortaklıkları TMS 28/TFRS 11 Uygulaması: Vergi Uygulaması: İş Ortaklığı Örnekleri İş Ortaklığının Kar Açıklaması : İş Ortaklığının Zarar Açıklaması : Bölüm : MADDİ DURAN VARLIKLAR TEMEL BİLGİ: TMS 16 Uygulaması Vergi Uygulaması: SATIN ALMA YOLUYLA MADDİ DURAN VARLIK EDİNİMİ: Temel Bilgi TMS 16 Uygulaması: Vergi Uygulaması: Örnek Uygulamalar Gayrimenkulün Peşin Satın Alınması : Kredili Maddi Duran Varlık Satın Alımı, Montajı ve Alanın Eski Hale Getirilmesi Harcamaları Maddi Duran Varlığın Maliyetini Oluşturan Kalemler: 462 XIV

7 2.2.4 Yedek Parçaların Maddi Duran Varlık Niteliği : Yenileme Harcamaları : Büyük Çaplı Kontroller : Bakım Onarım Giderleri: Satın Alınan Küçük Demirbaşlar: İMAL EDİLEN MADDİ DURAN VARLIK: TMS 16 Uygulaması: Vergi Uygulaması: Uygulama Örnekleri İmal Edilen Gayrimenkul : VARLIKLARIN TAKASI Genel Uygulama: Başkasının Arsası Üzerine Kat Karşılığı Bina Yapılması MADDİ DURAN VARLIKLARIN RAPORLAMA SIRASINDAKİ DEĞERLEMESİ (ÖLÇÜMÜ) Maliyet Yöntemi Maliyet Yöntemi Örnekleri Maliyet Yöntemi ile Ölçülen Makine Yeniden Değerleme Yöntemi: Uygulama Örnekleri Arsa Ölçümünde Yeniden Değerleme Yönteminin Seçilmesi-Değer Artışı Arsa Ölçümünde Yeniden Değerleme Yönteminin Seçilmesi- Değer Azalışı Yeniden Değerlenmiş Maddi Duran Varlık Satışı AMORTİSMAN UYGULAMASI: TMS 16 Uygulaması: Vergi Uygulaması: Uygulama Örnekleri: Maddi Duran Varlık Maliyeti, Çevreyi Eski Hale Getirmek İçin Tahmin Edilen Maliyet ve Amortismanı: Amortismanda Yöntem Farklılığı ve Kara Etkisi : 534 XV

8 6.3.3 Taksitli Maddi Duran Varlık Ediniminde Maliyet Bedeli ve Amortisman Tutarı: Maddi Duran Varlığın Önemli Parçalarının Amortismanı : Örnek Uygulama Taş Ocakları -Araziler ve Amortisman Uygulaması Santral Yapımı Ve İşletmesi Özel Maliyet Bedellerinin Durumu : TMS 16 Uygulaması: Vergi Uygulaması: MADDİ DURAN VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ TMS 16 Uygulaması: Vergi Uygulaması: Örnek Uygulama Yeniden Değerleme Modeli Uygulamasında Değer Düşüklüğü: Değer Düşüklüğü ve Tazminat Uygulaması: Değer Düşüklüğü Zararının İptal Edilmesi MADDİ DURAN VARLIKLARIN BİLANÇO DIŞI BIRAKILMASI : TMS 16 Uygulaması: Vergi Uygulaması: Yeniden Değerlenmiş MDV Satışı Bölüm : YATIRIM AMAÇLI GAYRIMENKULLER TEMEL BİLGİ: TMS 40 Uygulaması: İLK MUHASEBELEŞTİRME: TMS 40 Uygulaması Vergi Uygulaması Vadeli Satın Almada İlk Muhasebeleştirme: Finansman Giderlerinin Durumu: Günlük Bakım-Onarım Giderlerinin Durumu: Yenileme Giderlerinin Durumu: Finansal Kiralamaya Konu Gayrimenkulün Durumu: Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Takas İşlemlerine Konu Olması 619 XVI

9 3 TMS 40 A GÖRE GAYRİMENKULÜN SONRAKİ ÖLÇÜMÜ: TMS 40 Uygulaması: Vergi Uygulaması Ölçümde Maliyet Yönteminin Kullanılması TMS 40 Uygulaması Vergi Uygulaması İşletmede İmal Edilen Gayrimenkulün Durumu: ÖRNEK UYGULAMALAR: Yatırım Amaçlı Arsa Satın Alınması: Yatırım Amaçlı Gayrimenkul İnşası : Öngörülemeyen İlave Harcamalar Yatırım Amaçlı AVM İnşaatı ve Kullanılan Banka Kredisi Farklı Amaçla İnşa Edilen Gayrimenkullerde Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Olan Kısmın Değeri : Kira ile Tutulan Gayrimenkulün Başkasına Kiralanması: Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerde Değer Düşüklüğü Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerde Amortisman Uygulaması TRANSFERLER Gerçeğe Uygun Değer ile Ölçüm ve Transfer İşlemleri: İşletmede Kullanılan Gayrimenkulün Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Niteliğine Dönüşmesi Durumu: Stoklarda Yer Alan Gayrimenkul ile İnşa Edilmekte Olan Gayrimenkulün Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Niteliğine Dönüşmesi: Örnek Uygulama ELDEN ÇIKARMA Örnek Uygulama: Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satışı : Bölüm : MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR TEMEL BİLGİ: TMS 38 Uygulaması Vergi Uygulaması 686 XVII

10 2 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARDA İLK KAYDA ALMA: TMS 38 Uygulaması: Vergi Uygulaması: Satın Alınan Maddi Olmayan Duran Varlıklar: Örnek Uygulama Aktifleştirme Sonrasındaki Harcamaların Durumu Örnek Uygulama İşletme Birleşmesinin Bir Parçası Olarak Maddi Olmayan Duran Varlık Edinimi Ve Devralınan Ar-Ge Projelerinin Varlık Niteliği: Devlet Teşviği Yoluyla Elde Etme: Örnek Uygulama: KOSGEB den ücretsiz yazılım alınması Takas Yoluyla Elde Etme: Örnek Uygulama İşletme İçi Yaratılan Şerefiyenin Durumu İşletmede İmal Edilen Maddi Olmayan Duran Varlıklar : TMS 38 Uygulaması: İşletme İçi Yaratılan Maddi Olmayan Duran Varlık Maliyeti: Vergi Uygulaması: İşletmede İmal Edilen Yazılım: Elde Edilmiş Devam Eden Bir Araştırma Ve Geliştirme Projesi İle İlgili Daha Sonraki Harcamalar: MUHASEBELEŞTİRİLME SONRASI ÖLÇME Maddi Olmayan Duran Varlıklarda Maliyet Yöntemi ile Ölçüm: Örnek Uygulama: Web Sitenin Maliyet Yöntemiyle Ölçümü Şirketin Tanıtımı Amacıyla Yaptırılan Web Sitesi İçin Ödenen Bedel: Yeniden Değerleme Yöntemi Örnek Uygulama: Yeniden Değerlenen Taksi Plakaları MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ: TMS 38/TMS 36 Uygulaması Vergi Uygulaması: Örnek Uygulama: Marka Değer Düşüklüğü 754 XVIII

11 6 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARDA AMORTİSMAN UYGULAMASI TMS 38 Uygulaması: Faydalı Ömür: Sınırlı Yararlı Ömre Sahip Maddi Olmayan Duran Varlıklar: Sınırsız Yararlı Ömre Sahip Maddi Olmayan Duran Varlıklar: Vergi Uygulaması Genel Amortisman Uygulaması: Devir Halinde Amortisman Uygulaması: Birleşme Halinde Amortisman Uygulaması: Gayrimaddi Hakka Yönelik Olarak Yapılan ve Aktifleştirilen Ar-Ge Harcamalarının İtfası: İtfa Süresi: İtfa Yöntemi: Belli Bir Tutarı Aşmayan Maddi Olmayan Duran Varlıklarda Amortisman Uygulaması: Kalıntı değer Sınırsız Yararlı Ömre Sahip Maddi Olmayan Duran Varlıklar Örnek Uygulama: 49 yıllığına Alınan İşl. Hakkı Lisansının İtfası Usulü MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARI KULLANIMDAN ÇEKME VEYA ELDEN ÇIKARMA TMS 38 Uygulaması Vergi Uygulaması Örnek Uygulama: Hak Satışı Bölüm : ŞEREFİYE TEMEL BILGI: TMS Uygulaması: Negatif Şerefiye: Vergi Uygulaması: Negatif Şerefiyede Vergi Uygulaması: Şerefiyenin Kayda Alınması, Değer Düşüklüğü ve İtfası Negatif Şerefiye Ve Pazarlıklı Satın Alımlar: 788 XIX

12 9.Bölüm : ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR TEMEL BİLGİ: TMS 19 Uygulaması: Çalışanlara Sağlanan Faydaların Sınıflandırılması: Vergi Uygulaması: ÇALIŞANLARA SAĞLANAN KISA VADELİ FAYDALAR: TMS 19 Uygulaması: Muhasebeleştirme ve Ölçme Vergi Uygulaması: Biriken Ücretli İzinler, Kar Paylaşımı ve İkramiye Planları: Biriken Ücretli İzinler Örnek Uygulama: Biriken Hastalık İzni Personel ile Kâr Paylaşımı ve İkramiye Planları : ÇALIŞANLARA İŞTEN AYRILMA SONRASI SAĞLANAN FAYDALAR Tanımlanmış Katkı Planları: Tanımlanmış Fayda Planları (Kıdem Tazminatı) : TMS 19 Uygulaması: Vergi Uygulaması: ÇALIŞANLARA SAĞLANAN DİĞER UZUN VADELİ FAYDALAR TMS 19 Uygulaması: Vergi Uygulaması: Biriktirilen Yıllık Ücretli İzinler: İŞTEN ÇIKARMA TAZMİNATLARI TMS 19 Uygulaması: Vergi Uygulaması: Bölüm : KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR, KOŞULLU VARLIKLAR TEMEL BİLGİ TMS 37 Uygulaması: Vergi Uygulaması: 863 XX

13 2 KARŞILIKLAR: TMS 37 Uygulaması: Yükümlülük Tutarının Güvenilir Biçimde Tahmini Gelecekteki Faaliyet Zararları Vergi Uygulaması: Gider Karşılığı Ekonomik Açıdan Dezavantajlı Sözleşmeler: Yeniden Yapılandırmalar Karşılığı, Bir Varlığın Maliyetinin Parçası Olarak Muhasebeleştirme Garanti Karşılıkları : Satılan Mala İlişkin İade İhtimali KOŞULLU BORÇLAR: TMS 37 Uygulaması: Vergi Uygulaması: KOŞULLU VARLIKLAR TMS 37 Uygulaması: Vergi Uygulaması: Bölüm : DEVLET TEŞVİKLERİ TEMEL BİLGİ: TMS 20 Uygulaması: Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Ölçümü Vergi Uygulaması: Nakdi Nitelikli Devlet Teşvikleri: Ayni Nitelikli Devlet Teşvikleri: Değerlendirme: ÖRNEK UYGULAMALAR: Gelir Yaklaşımı Nakit Desteği: KOSGEB in Bedelsiz Yazılım Vermesi : Belli Şartları Yerine Getirme Gereği: Kalkınma Ajansından Alınan Hibenin Tahakkuku ve Dönemi Faizsiz Kredi Desteği : Düşük Faizli Kredi Desteği : 935 XXI

14 2.6 Koşullu Bölgesel Teşvikler Devlet Teşviklerinin Geri Ödenmesi: ÖRNEK UYGULAMALAR: Sermaye Yaklaşımı Nakit Desteği: KOSGEB in Bedelsiz Yazılım Vermesi: Belli Şartları Yerine Getirme Gereği: Kalkınma Ajansından Alınan Hibenin Tahakkuku ve Dönemi Bölüm : KİRALAMA İŞLEMLERİ TEMEL BİLGİ: TMS 17 Uygulaması: Vergi Uygulaması: FİNANSAL KİRALAMA Kiracı Açısından Finansal Kiralama TMS 17 Uygulaması: Vergi Uygulaması: Değerlendirme: Örnek Uygulamalar: Finansal Kiralama Uygulaması-Kiracı Finansal Kiralama-Başlangıç Giderleri Finansal Kiralama-Kalıntı Değer Finansal Kiralama-Krediyle İlk Yıl Taksitlerinin Ödenmesi KİRAYA VEREN AÇISINDAN FİNANSAL KİRALAMA TMS 17 Uygulaması: Vergi Uygulaması: Kiraya Verenin Finansal Kiralaması-Normal Kiraya Verme İşlemi: Üretici Veya Satıcı Konumundaki Kiraya Verenler TMS 17 Uygulaması, Vergi Uygulaması FAALİYET KİRALAMASI: Kiracının Faaliyet Kiralaması: TMS 17 Uygulaması: Vergi Uygulaması: 1012 XXII

15 3.1.3 Kiraya Verenin Finansal Tabloları: Faaliyet Kiralamaları Kira ile Tutulan Gayrimenkulün Başkasına Kiralanması : SATIŞ VE GERİ KİRALAMA İŞLEMLERİ Finansal Kiralama: Faaliyet Kiralaması Bölüm : HASILAT TEMEL BİLGİ: TMS 18 Uygulaması: Vergi Uygulaması: HEM HİZMET HEM DE MAL SATIŞINDA ORTAYA ÇIKABİLECEK HASILAT UYGULAMALARI: İskontolu Satış : Kasa İskontosu (Erken Ödeme İskontosu) : Ciro Primi: Promosyonlu Satışlar: Hediye Puanlı Satışlar: Vadeli Mal Satışları/Vadeli Verilen Hizmetler: Kredi Kartıyla Peşin Fiyatına Taksitli Satış : Takas Uygulaması Başkasının Arsası Üzerine Kat Karşılığı Bina Yapılması İşlemlerin Ayrıştırılması Acente Hasılatı MAL SATIŞI TMS 18 Uygulaması: Vergi Uygulaması: Satışa Konu Malın Bir Kısmının Geri İadesi Mümkünse : Reklamasyon Uygulaması : Mülkiyeti Muhafaza Kaydıyla Yapılan Satışlar : HİZMETLERİN SUNUMU TMS 18 Uygulaması: Kurulum Ücretleri : Bakım Onarım Hizmetleri : 1136 XXIII

16 4.4 Kişiye Özel Yazılım Geliştirilmesi: FAİZ, İSİM HAKLARI VE TEMETTÜLER Faiz Tahakkuku: Lisans Ücretleri ve İsim Hakları : Temettü Gelirlerinin Tahakkuku : Bölüm : İNŞAAT (YAPIM) SÖZLEŞMELERİ TEMEL BİLGİ TMS 11 Uygulaması Tamamlanma Yüzdesi Yöntemi: Vergi Uygulaması: ÖRNEKLER-ÇÖZÜMLER: Normal Bir Yapım Sözleşmesi: Ekonomik Açıdan Dezavantajlı Sözleşmeler : Hasılatın Tahsilinin İmkansız Olduğu Sözleşmeler : 1180 EKLER 1185 EK 1: TİCARİ KAR MALİ KAR VE ERTELENEN VERGİ TABLOSU 1187 EK 2: KARŞILAŞTIRMALI MİZAN TABLOSU 1195 EK 3: KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇO 1228 EK 4: KARŞILAŞTIRMALI GELİR TABLOSU 1233 EK 5: TMS/TFRS YE GÖRE BİLANÇO 1235 EK 6: TMS/TFRS YE GÖRE GELİR TABLOSU 1238 EK 7: TDHP YE GÖRE BİLANÇO 1239 EK 8: TDHP YE GÖRE GELİR TABLOSU 1242 EK 9: DÖNEM VERGİSİ HESAPLAMA TABLOSU 1243 KAYNAKÇA 1244 XXIV

AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE KOBİ TFRS UYGULAMASI İÇİNDEKİLER

AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE KOBİ TFRS UYGULAMASI İÇİNDEKİLER AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE KOBİ TFRS UYGULAMASI İÇİNDEKİLER 1. KOBİLER İÇİN TFRS... 1 1.1. KOBİ UFRS ve KOBİ UFRS'nin Oluşum Süreci... 1 1.2. KOBİ UFRS'nin Amacı... 4 1.3. KOBİ TFRS'nin Ortaya Çıkışı ve Gelişim

Detaylı

Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu

Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

AXA SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

AXA SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI...

Detaylı

KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu na: BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan

Detaylı

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları 31 Mayıs 2013 Bu rapor 66 sayfa

Detaylı

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU. 1 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR

Detaylı

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 8 Mayıs 2014 Bu Rapor 67 sayfa konsolide finansal

Detaylı

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1. Grup un Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Garanti Yatırım Menkul Kıymetler

Detaylı

IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN

IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR ve DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER... SAYFA NO FİNANSAL DURUM TABLOLARI... 1-2 KAR veya ZARA ve DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU...

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Ekim 2014 Bu rapor 90 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR BANK OF TOKYOMITSUBISHI UFJ TURKEY A.Ş 1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

VDF FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

VDF FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VDF Faktoring Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu na: 1. VDF Faktoring Hizmetleri A.Ş. nin ( Şirket

Detaylı

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI... 3 ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 4 NAKİT AKIM TABLOLARI...

Detaylı

KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA Finansal

Detaylı

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler: Sayfa Özet finansal durum tablosu (bilanço) 1-2 Özet nazım hesaplar tablosu 3

Detaylı

31 ARALIK 2014 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetim'den

31 ARALIK 2014 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetim'den SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş Dipnot Cari Dönem Geçmiş Dönem Referansları

Detaylı

EFESAN DEMİR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ

EFESAN DEMİR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ EFESAN DEMİR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31.12.2014 TARİHLİ

Detaylı

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Geçmemiş Bağımsız

Detaylı

KOBİ TFRS,Uluslararası Finansal Raporlama Standartları baz alınarak hazırlanmıştır.

KOBİ TFRS,Uluslararası Finansal Raporlama Standartları baz alınarak hazırlanmıştır. CEM YILMAZ, SMMM 1 KOBİ STANDARTLARI KOBİ TFRS,Uluslararası Finansal Raporlama Standartları baz alınarak hazırlanmıştır. Tam Set TFRS ye göre daha basit ve anlaşılabilir niteliklere sahip olup, Kasım 2010

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Bağımsız

Detaylı

Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi

Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi (Eski adıyla Türkiye Genel Sigorta Anonim Şirketi) 1 Ocak 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar ve dipnotlar Đçindekiler Sayfa Finansal

Detaylı

ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi İçindekiler: Bağımsız Denetim Raporu Bilanço

Detaylı

KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

1 Şirket in Organizasyonu Ve Faaliyet Konusu

1 Şirket in Organizasyonu Ve Faaliyet Konusu 1 Şirket in Organizasyonu Ve Faaliyet Konusu İntegral Menkul Değerler A.Ş. ( Şirket veya İntegral Menkul ) 30.03.2010 tarihinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuştur. Şirket merkezi Büyükdere

Detaylı

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa FİNANSAL DURUM TABLOSU 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO... 1-2 ÖZET KONSOLİDE

Detaylı

1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU İÇİNDEKİLER 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU... 1 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR... 2 3. İŞLETME BİRLEŞMELERİ... 17 4. İŞ ORTAKLIKLARI... 17 5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA...

Detaylı

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1-2 ARA DÖNEM KAR VEYA ZARAR TABLOSU... 3 ARA DÖNEM

Detaylı

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1 2 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOLARI 3 KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI

Detaylı

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 Tarihli Konsolide Mali Tablolar

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 Tarihli Konsolide Mali Tablolar SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 Tarihli Konsolide Mali Tablolar TARİHLİ ARA MALİ TABLOLAR İLE İLGİLİ AÇIKLAYICI NOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM

Detaylı