Halil KÖPRÜCÜOĞLU nun Medresetüzzehra Müzakereleri için hazırlanan sorulara verdiği cevaplardır

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Halil KÖPRÜCÜOĞLU nun Medresetüzzehra Müzakereleri için hazırlanan sorulara verdiği cevaplardır"

Transkript

1 Halil KÖPRÜCÜOĞLU nun Medresetüzzehra Müzakereleri için hazırlanan sorulara verdiği cevaplardır 1.Medresetüzzehra nın öngördüğü Eğitim Felsefesini, bugünkü terminoloji ve kavramları kullanarak nasıl yazardınız? Sorusuna o sahanın elemanlarınca cevap verilmesini isterim. Ben, bundan ziyade; Medresetüzzehra nasıl bir insan modeli önermektedir? Sorusuna cevap vermek isterim. Bediüzzaman Hazretleri, Besmeleyi, İbadeti, Duayı, Şükrü, Esmayı, nimetten in ama geçmeyi vb. konuları anlatırken hep Tevhit manasına FARKINDALIK anlamında bir tarz ortaya konulması için çırpınır. Hayatın her safhasında adeta Allah ı görüyorcasına bir felsefe ortaya koyar. Her anımızda bir Yakin hâsıl etmeyi önceler. Buna da kulluğun modern ve akademik seviyede bir ifadesi demek daha doğru olur. Diğer bir ifade ile okul öncesinden, hayatın sona erdirilmesine kadar her şeyi Tevhid akidesine göre değerlendirebilen, Allah ı görürcesine bir yakin içinde yaşamayı gerçekleştirebilen bir insan, Ahsen-i takvimdeki bir kul modeli ortaya çıkarmak ister. Bu tarz ile lezzetlerin çok ileri seviyede artması ve bela, musibetlerin şekil değiştirmesi söz konusudur. Kısacası, insanın iki cihan saadetini elde etmesi için ortaya konulan şahane bir eğitim sistemidir. 2.Bu eğitim felsefesinin bugüne kadar ileri sürülmüş veya denenmiş eğitim felsefeleriyle a. Örtüşen ve b. Ayrışan yönleri nelerdir? Sorusunun cevabı kanaatimce şöyledir: Esasen, eşyanın hakikati ilk insan ve ilk peygamber olan Hz. Âdem AS a Cenab-ı Hak tarafından öğretilmiştir. Yani ilmin temelleri insana aktarılmıştır. Daha sonraki asırlarda felsefe, Nübüvvet yolundan uzaklaşarak, sadece akıl yoluyla gittiğinden önceden bir arada olan bütün ilimler maalesef kasıtlı olarak tefrik edilmiştir. Uzun yıllar önce, Batıda, daha ziyade hakiki İncil den, gerçek İsevilikten uzaklaşarak, kiliseye karşı başlatılan, fenlerin materyalist yorumlara tâbi

2 tutulup gerçekten uzaklaştırılması, yaratılış felsefesine, vahye karşı kullanılması insanlık için büyük bir problem oluşturmuştur. İslam âlemi de Batının maddi ve askeri terakkisi karşısında yanlış ve eksik değerlendirmeler sebebiyle aldanmış, gerçek İslam ın dışına çıkmıştır. Bu sebeple maalesef eğitimimiz, rotasından uzaklaşmıştır. Hz. Âdem AS. meleklerden ve şeytandan farklı bir varlık olarak, insan nevinin kullukla imtihan edilmesi için, yüksek kabiliyetlerle yaratılarak, cennetten bir bahane ile çıkarılıp yeryüzünde görevlendirilmiştir. (12. Mektup, 71) Ancak bu Eneye tevdi edilen kulluk vazifesi, Semanın ve dağların bile korkup reddettiği zor bir vazifedir. (Bkz: 30. Söz, 724; Ahzab Suresi, 72)) Ve Rahman ve Rahim olan Rabbimiz, o farklı ve yüksek donanımla yaratılan insana, vücuduna verilen cihaz ve hissiyatlar dışında, şefkat ve merhametiyle binlerce peygamberi, pek çok Semavi Kitabı da ona yardımcı olarak göndermiştir. Ayrıca belki onlar kadar değerli Kâinat Kitabını da varlığına, birliğine yüksek sıfat ve esmasına ayine olmak üzere binlerce mucizane delillerle donatarak onun önüne koymuştur. (Sözler, 319) O zor görevde İnsanın bütün sorularının cevabı bu Kâinat Kitabında bulunmaktadır. Gizli bir hazine olan Yaratıcı, kendisini tanıtmak için sayısız sergi salonları tarzında dizayn ettiği kâinat, insan da dâhil farklı bir yazılımdır. (Sözler, 191) Ve insanın en önemli cihazı olan Vicdanının eline, istinad ve istimdat bulabileceği Haşir ve Allah a imana ait binlerce delil bu Kitab-ı Kebir-i Kâinata yerleştirilmiştir. (İ. İ caz, 357; Mesnevi-i Nuriye, 330) Hem Din insanın iki cihan saadeti için indirilmiş ilahi prensipler silsiledir ki, hayatın her yönünü kapsar. Yani 6. Söz de anlatıldığı gibi insan, kendine emanet olarak verilen her şeyi, mülkün hakiki sahibinin isteğine göre kullanmalıdır. Bu manalar da ancak mülk sahibinin unutulmaması her an görülmesi ve 11. Söz deki sultanın eserleriyle kendini tanıtmak için kurduğu o sergi manasındaki Kâinatın, doğru dürüst anlaşılarak bakılmasına, sergilenen hazinelerin ve sanatların gerçek mana ve hakikatleriyle algılanmasına bağlıdır. İşte Bediüzzaman ın ortaya koyduğu bu Eğitim Modelinde, hayata gelmiş her insan, bahsedilen sergide bulunan seyirciler gibi telakki edilir. İçinde bulunulan Kâinat ise, yaratılış gayemizle ilgili ciddiyetle okunması gereken, bütün sorularımıza cevapların bulunduğu farklı bir yazılım olarak görülür. Bu Yaratanın varlığına ve bütün iman hakikatlerinin gerçekliğine ait Kevnî Ayetler denilen açık delillerle dolu kâinat sergisi, modern fenler aracılığı ile incelenir, araştırılır, anlaşılır.

3 İnsanın en büyük hedefi olması gereken Ahsen-i Takvim sırrına mazhar olabilmesi, bu yazılımın doğru dürüst okunması ve gerçeğin, malumun değiştirilmeden değerlendirilmesine bağlıdır. Bu da ciddi bir eğitim işidir... Bediüzzaman, bunu yaparken klasik tarzların dışına çıkar. Asırların birikimi olan ilim ve fenlerin birikimini, bazı radikal kafalılar gibi reddetmez. Onları insanlığın önemli bir birikimi olarak görür. İlim, ma luma tabidir der. Onları, materyalist yorumlardan kurtarıp, Mana-yı Harfi dediği harika bir bakışla değerlendirerek, dini ilimlerle fenlerin birikimini, aslî şekline döndürmek için mezc edip Marifetullah, Sünnetullah haline çevirir. İşte bu O nun eğitim sistemindeki en temel husustur. (Bkz: 26. Söz, 628) Ancak bu sistem, sadece fenlerin, materyalist yorumlardan kurtarılmasından ibaret değildir. Bazı Müslümanlarca ifade edildiği gibi dini ilimler ile fenlerin beraber okutulması gibi sığ ve noksan bir tarz da değildir. Bütün ilmi birikimlerin mana-ı harfiyle yorumlanıp maluma tâbi asıllarından uzaklaşılmadan, Tevhit mihengiyle, Dinî ilimlerle mezc edilmesi, aslına döndürülmesidir. 6. Mesele, 33. Pencere, A. Kübra gibi eserler, bunun örneklendirilmesinin yapıldığı, Tabiat Risalesi de temellerinin belirlendiği metinler olarak görülebilir. Dolayısıyla; a-bu sistem, hal-i hazırdaki hemen bütün Batıda, ülkemizde ve pek çok İslam Ülkesinde uygulanan eğitim sistemlerinde olduğu gibi sadece fenlerin şimdiki materyalist yorumlarıyla okutulması; bazı okullarda da ilahiyat tahsilinin şimdiki tarzıyla verilmesi şeklinin tamamen dışındadır. Bu tarzlarla ayrışmaktadır. b-sadece dini ilimlerle ve fenlere ait metinlerin, ayni okullarda birlikte okutulması tarzı da kastedilmemektedir. Pek çok dindarın fikir olarak ortaya attığı bu tarz ile de kesinlikle ayrışmaktadır. c-bu metotta, ilmî verilerin materyalist ve yanlış yorumlar dışındaki maluma tabi olan temel tespitlerine bağlı olmak esastır. Dolayısıyla fenlerin doğru verileriyle eğitim yapılması örtüştüğü yönüdür. Bir farklı ifadeyle, bu sistemi özetleyecek olursak, eğitimin yanlış bir sekülerizmden kurtarılmasıdır denilebilir. 3- Medresetüzzehra nın genel hedefleri nelerdir? Neyi amaçlamaktadır? Medresetüzzehra eğitim modeline göre verilen bir sistemle sonunda: a.hangi amaçlara ulaşılacaktır? b.hangi hedefler gerçekleştirilecektir? c.hangi nitelik çıktılarına ulaşılacaktır?

4 Sorusu için düşüncem şöyledir: Bediüzzaman Hazretleri, Münazarat ta; Vicdanın ziyası, ulûm-u diniyedir. Aklın nuru, fünun-u medeniyedir. İkisinin imtizacıyla HAKİKAT tecelli eder. O iki cenah ile talebenin himmeti pervaz eder. İftirak ettikleri vakit; birincisinde taassub, ikincisinde hile, şüphe tevellüd eder. (Münazarat, 86) der. Dünyaya büyük ve külli bir Kulluk vazifesiyle gönderilen insanın eline verilen en büyük güçlerden birisi vicdandır. Ve vicdanın bu karmaşık hayatta istinat ve istimdadı için Allah a İman ve Haşir gibi iki hakikate dayanması şarttır. (Mesnevi-i Nuriye, 330) Bu ancak ulum-u diniye ile gerçekleşebilir. Yani insan bütün semavi dinlerde olduğu gibi, İnka Medeniyetinden, Hinduizm e kadar bütün batıl inanışlarda da bir şeylere inanma ihtiyacı olduğunu ortaya koymuştur. Çünkü başka türlü acz ve fakr içinde, fanilik belasına karşı ruhunu rahatlatamaz, saadeti bulamaz ve bulamamıştır. Ancak insanı diğer varlıklardan ayıran en önemli melekelerinden birisi olan aklı da vicdanının yanında, onun çok önemli bir melekesi olarak tatmin olmaya ihtiyaç hisseder. Ve ancak Fünun-u medeniye ile aydınlanıp, tatmin olabilir. İşte akıl ve ruhu tatmin olunca O iki cenah ile talebenin himmeti pervaz eder. Yani, bu iki ilmin verileri mezc edilerek insana aktarılırsa, eşyanın hakikati anlaşılır ise, kâinatla senkronize olan o insan, bütün sorularına cevap bularak maddi manevi huzura erişir, teskin olup, yapması gereken, ona ait bütün vazifeleri omuzlayabilir. Dini ve fenni ilimler birleştirilip mezc edilerek insana mal edilemez ise, yani bu esasen bir olması gereken ilimler İftirak ettikleri vakit ; Sadece dini ilimlere sahip olan birincisinde taassub, Ve sadece fenlerin materyalist, sapkın yorumlarıyla muhatap olup haşir neşir olan ikincisinde hile, şübhe tevellüd eder. Taassup halindeki insan da, hile ve şüphe içinde olanı da, saadeti asla bulamaz. Hal-i âlem çok açık olarak buna şahittir. Bediüzzaman ın anlattığı sistemle eğitim görmüş insanın, bunun dışında kalmış olanlar ile farkı, bütün R. Nur Külliyatında ve bilhassa 12. Söz ün 2., 3. Esaslarında Kur an ve Felsefe talebesinin şahsi ve içtimai hayatına ait temel prensipleri olarak ifade edilmiştir. (Bkz: Sözler, 194) 17. Söz de de inanan ve inanmayan insanların dünyasına ait bazı hakikatler olarak iki levha halinde ortaya konmuştur. (Bkz: A.g.e., 301) 3. Söz den 9. Söz e kadar olan bütün metinlerde, 3. Mesele de ve pek çok yerde de bu konu hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde iyice işlenmiştir. Bediüzzaman Hazretlerine yapılan en önemli hücum ve itirazlardan bir tanesi de dinin günlük hayata indirilmesidir. Hâlbuki bu mana Bediüzzaman ın en büyük hedefidir.

5 Esasen, Din, insanın iki cihan saadeti için indirilmiş ilahi prensipler silsiledir ki, hayatın her yönünü kapsar. Yani 6. Söz de anlatıldığı gibi, İnsan, kendine emanet olarak verilen her şeyi mülkün hakiki sahibinin isteğine göre kullanmalıdır. Bunu da ancak ciddi bir tahkiki imanla yapabilir. (Bkz: Sözler, 52) 4. ve 11. Lem a lara göre de bütün insanlara oldukça zor bir kulluk vazifesinde rehber olarak gönderilen Yaver-i Ekrem ASM ın bütün hal ve etvarı da bütünüyle Yaratıcının marzisini aksettirmektedir. (Bkz: Lem alar, 46 ve 101) Bu manalar, ancak mülk sahibinin her an görülürcesine idrak edilmesi, hiç unutulmaması ile ilgilidir. Hem de 11. Söz deki gizli bir hazine olan sultanın kendini tanıtmak için kurduğu o serginin anlaşılarak gezilmesi, orada sergilenen hazinelerin ve sanatların mana ve hakikatleriyle algılanmasına bağlıdır. (Bkz: Lem alar, 180) Bir başka ifadeyle kâinat Allah tarafından kendini tanıtmak ve sevdirmek için yaratılmıştır. İnsan da Allah ı bulmak, O nu tanıyıp marifetullahta terakki etmek mecburiyetindedir. Asli vazifesi olan bu tanıma ameliyesini kâinatla gerçekleştirmek onun için en doğru yoldur. İşte Bediüzzaman ortaya koyduğu bu Eğitim Modelinde esas amaç, hayata atılan her insana, bizzat Cenab-ı Hakkın kendisini tanıtmak ve sevdirmek için mucizelerle dolu bir sergi gibi yarattığı Kâinat Kitab-ı Kebirinden, aslî gayesine uygun olarak, onların Yaratanını ve pek çok iman hakikatini en üst seviyede kavratma ameliyesidir. Bu eğitim dolayısıyla kulluğu, Ahsen-i Takvim sırrına mazhar olarak, idrakin en önemli bir sebebi olacaktır. İşte tevhid akidesinin bütününden ibaret olan ve saadet prensiplerini ihtiva eden Dinin ifade edildiği ilimlerle; Asırlardır Materyalist yorumlarla boğulmuş, hakikat kulvarından uzaklaşmış fenlerin ortaya koyduğu veriler; mana-yı harfiyle bakılarak, realiteye, gerçeğe uygun şekilde, malumu anlatan safi tarzıyla mezc olarak okutulduğunda; Sünnetullahı, Adetullahı anlatır bir hale çevrilmiş olacaktır. Bu eğitim sisteminde, Rabbimizi, kemal noktada tanıyıp, yüksek bir Marifetullah seviyesine ulaşan insan hedeflenmektedir. Bu asırda da insan, ancak; bu iki alanın verilerinin mezc olarak takdimi, eğitimde bunun esas kabulü ile hem hile ve şüpheden, hem de taassuptan kurtarılarak mesut hale getirilebilir. Esasen, fenler maluma tabidir. Kâinatı araştırır, onun realitesini tespit eder. Yani suyu araştırır, onun hidrojen ve oksijen dediğimiz iki elementten meydana geldiğini görür. Yine araştırır onun saf şekliyle, deniz seviyesinde sıfır derecede donduğunu, yüz derecede kaynadığını anlar. Bu bilgi defalarca denemelerle teyit edilince bilinir hale gelir, ilim olur. Yoksa bizim şu derecede donar, şu derecede kaynar dememiz onu o hale getiremez, yani, ilim, maluma tabidir.

6 İşte ilimlerin inceleyip ortaya koydukları, tabiat kanunları (!) dedikleri veriler ise; her şeyi hikmet ve inayetle, ilim ve kudretle yapan, her şeye hükmeden iradesiyle yaratan Rabbimizin Sünnetullahı, Adetullahıdır. Her şeyi hayat, insan ve kulluk için dizayn eden Gizli bir hazine olan ve kendini tanıtıp sevdirmek isteyen Rabb-i Rahimimiz, bu gaye için, makamları sabit olan Melekler ve Şeytan dışında İnsan dediği çok üstün teçhizat ve hislerle donattığı varlığı kendine muhatap almak istemiştir. Azim tehditler, müthiş teşviklerle yüz yirmi dört bin peygamberi ellerine sayısız mucizeler ve pek çok kitaplar vererek onun imdadına göndermiştir. Ancak sonsuz merhametiyle, Bediüzzaman ın Kevnî Ayetler dediği, Kâinat Kitabında sergilediği hadsiz kıymetli ve müthiş sanatlı eserleriyle de insana, büyük ve tehlikeli vazifesini kolay idraki için yardımda bulunmuştur. İşte fenlerin tespitleri, bizim vazifemizle ilgili farklı bir yazılım olan Rabbimizin kendini tanıtmak ve sevdirmek için ortaya koyduğu eserler bütünüdür. O eserlerin doğru okunması Rabbimizin bilinmesini, tanınmasını, sevilmesini netice verecektir. İki cihan saadeti buna bağlıdır. İslam -klasik tarzda -eksik ve yanlış anlatıldığından, sadece emir ve yasaklar silsilesi, ahiretteki cehennem cezası ile idrak edildiğinden, en az Kelam Sıfatından gelen Kur an kadar önemi olan, İrade ve Kudret Sıfatlarından gelen Kitab-ı Kebir-i Kâinat, yanlış eğitim tarzı sebebiyle, muattal kalmış, çok önemli farklı bir yazılım olduğunun bile farkına varılamamıştır. (Bkz: 12. Söz 1. Esas) İşte fenler, bu yazılımın okunması anlamını, verilerinin materyalist yorumu sebebiyle saptırıp, insanı ve medeniyetini yoldan çıkarmışlardır. Batıdaki bu taammüden yapılan saptırma insanlığın saadetine mal olmuştur. Müslümanlar da bu belanın karşısında çare olarak ya bu bozuk yorumlarla sapkın hale gelen fenlere soğuk bakmış, onlara kapılarını kapatmışlar veya onların tesiriyle imanları sarsılarak onlara uymuşlardır. Hâlbuki Bediüzzaman ın tarzında fenlere ait doğru verilerin Tevhit akidesinin tarzı olan mana-yı harfiyle yorumlanıp mezc edilerek değerlendirilmesi yapılır ki, bu bizi Marifetullah ve nihayetinde de Muhabbetullaha taşımaktadır. Ayrıca söylenmesi gereken önemli bir mesele, sekülerlerin korktuğu dünya ve lezzetlerinden mahrum olmak asla söz konusu değildir. Aksine lezzetler nimetten in ama geçildiğinden çok daha fazlalaşacaktır. Çünkü Sultanlar Sultanın özel hediyelerine dönüşen nimetler birde ebedileşerek cennetî bir seviyeye çıkacaktır. Ayrıca insanın en büyük korkusu ölüm mahiyet değiştireceğinden insanlık büyük bir nefes alacaktır.

7 Hastalıklar, bela ve musibetler şekil değiştireceğinden, sevaplara dönüşeceğinden telaş yerini saadete bırakacaktır. Hatta eşlerimize, bahara, lezzetli nimetlere sadece bir bakış farkıyla muhatap olacağımızdan dünyayı sevenlerin korkması asla söz konusu olmayacaktır. (Bkz: 32. Söz) Getirdiği mükellefiyetlerde günümüzün 1/24 ünü kapladığından telaş yine yersiz ve lüzumsuzdur. Hem helal daire keyfe kâfidir. 4.Medresetüzzehra eğitim modelinin vazgeçilmez alanları: Dersler, konular, bölümler) neler olmalıdır? Hangi ders alanlarında uygulanmalıdır? Sorusuna cevabım şöyledir: Bana göre, hal-i hazırdaki bütün alanlarda, bütün müfredatın belki tamamı yine okutulmalıdır, okutulabilmelidir. Elbette yoğunluğu, muhatap olunan alan veya konuya göre farklı olarak bu bahsedilen mezc yapılmalıdır. Yani sadece Tevhid akidesinin bakışı, 6. Mesele nin tarzına benzer, Pencerelerin bakış usulünü andıran bir şekilde, asla ve katiyyen hiç sofiliğe kaçmadan, asli ve maluma tabi verileri zedelenmeden metinler belirlenmeli, eğitim de o tarzda gerçekleştirilmelidir. Hatta örnek aldığımız 6. Mesele en temel metnimiz olduğu halde bu eğitim için hazırlanan metinlerde din 6. Mesele deki kadar çok yer tutmamalı ancak onun usulü dersin metnine muhakkak sirayet etmeli, tevhidin kokusu manaya işlemlidir. Bu fitri bir tarz olarak kimseyi rahatsız etmemesi anlamında çok önemli bir detaydır. Problem müfredatta değil, bakış tarzında, materyalist yorumun esas alınmasındadır. Veya problem fenlerin maluma tabi verilerini öteleyerek sadece tevhit akidesine ait manaların nazara verilerek sofiyane tarz ihtiyar etmek de olur. Elbette matematik ve geometri de daima bir müdahaleye gerek olmadığı gibi, belki pek çok derste de çok fazla değişikliğe asla gerek olmayacaktır. Zaman zaman aralara konan okuma parçalarıyla da belki iktiran, belki bir şeyin vücut bulması için bütün şartların var olması gerektiği; yok olması için bir şartın eksikliğinin yettiği anlatılabilir. Çünkü: Bir zamanlar Cuma vaazında dinlediğim bir müftünün dediği gibi Siz yok güneşten kopmuş, yok önce gazmış, yok sonra şöyle olmuş demeyin. Ne lüzum var bunlara. Allah yarattı dersiniz olur biter tarzı gerçekten çok acınacak, çağ dışı ve de gerçeğe aykırı, eksik bir tarzdır. Bu tarzla bu asrın insanlarına bu meseleyi takdim edemezsiniz. İslam a büyük ihanet olur bu tarz.

8 Burada İslamî TV. kanalında seyrettiğim garip bir filmden bahsetmem gerekiyor. Şöyle ki: Babasının beyninde tümör olan bir şahıs, hastanede babasıyla ilgilenirken, doktorlar ameliyatın tehlikesinden ve pahalılığından bahsediyorlar. O karar vermek için beklerken uyukluyor. Bir muhterem zat rüyasına girip, babasını eve götürmesini, başında Yasin okumasını tavsiye ediyor. Babasını eve götüren evlat, Yasinler okuyor. Babası ameliyatsız kurtuluyor! Bu filmle, şifanın ameliyatla, ilaçlarla, doktorlarla değil de Şafi-i Hakiki ile geldiği anlatılmak istenmektedir. Amma, imtihan sırrı gereği, şifayı yeryüzünde bazı zahiri sebeplerle insanlara sunan Rabbimizin şifa veren olduğu böyle anlatılamaz. Mülk âlemindeki çeldirici zahiri kanunlar böyle çürütülemez. Medeni insana Allah ın bu tarzda anlatılması yanlış ve çok tehlikeli olur. Cansız, şuursuz, akılsız elementlerin belki de 6. Mesele deki gibi takdimi zarurettir. Kur an da..demiri inzal ettim diyen (Konf, 67) Allah ın Demirle insanlığın medeniyetine nasıl bir lütufta bulunduğu, belki atomdaki dört kuvvetle un gibi dağılmayışından, belki metalik bağ ile sertlik kazanmasından, belki pistonlardaki metalürji ile geliştirilen şekli ile atom sıralaması değiştirilince nerede ise kor haline gelmiş bir ortamda bir milimetre genişlemeden durabilmesinden bahisle belki daha pek çok hasletiyle insana medeniyet kurabilmesi için lütfedilen malzeme bilgisi dersinde metinlerin arasına hikmetle sıkıştırılabilmeli, insanın imanı için aklının önüne konabilmelidir. Belki burada Yamina Mermer in Sempozyumdaki Fotosentez anlatımı en iyi örnek olarak verilebilir. İlim Teknik Serisindeki tarzımızın hemen tamamı ders kitaplarının ilgili konularının, ilgili satırlarına maharetle aktarılabilmelidir. Suyun sadece arzımızda bulunması, binlerce km. uzaktan havaya bindirilmesi nazara verilmelidir. Yere taneler halinde düşerken diğer taş, metal gibi şeyler gibi değil de, yaprakları bile incitmeden yumuşak bir inişle yere ulaştırılmasına dikkat çekilebilmelidir. Kışın kar ve yağmurla arzımıza verilen kalorinin, yazın buharlaşma ile serinletici bir haslete kavuşturulması arkasındaki hikmet, faydalılık, irade, ilim ve kudret nazarlara arz edilmelidir. Ama hep ince hassasiyetler, dikkat çekmeler, din-iman söylemleriyle boğmadan, asırların birikimiyle sersem olmuş nefisleri isyan ettirmeden, adeta suya sabuna dokundurmadan Yamina hanım gibi anlatılabilmeli. Pek çok büyük nehrin kaynaklarıyla orantısız debi ve miktarları dikkatlere arz edilmelidir. Hele suyun zahiren bile insanı ikna edemeyen binlerce ton demir yığını gemileri kaldırması, belki de uçağın kanadındaki bir eğriliğe hamledilen uçuşun, havaya bindiren Allah manasına çevrilmesine ihtiyaç vardır.

9 Tüyleri ıslanmayan ördeklerin, ayaklarına palet takılı doğması ve tavuk cinsinden müthiş temel farklılıkları elbette dikkat çekilmesi gereken, tefekküre dâhil edilecek bilgiler değil midir? Köpeklerin ağzındaki kemik kıran kemiklerin; lağımlarda mikrop yığını şeylerle beslenen farelerin akıl almaz ümmin sistemlerine neden dikkat çekilmez ki? Neden iki üç milyar galaksideki iki veya üçer milyar yıldız ve sayısız gezegen ve adetsiz uyduların müthiş süratlerine rağmen çarpmadan yörüngelerinde dönmelerine nasıl göz kapatılır. On-on bir topu çevirene dünyanın parasını vererek seyre giderken, milyarları bu sessizlikte çeviren ve bununla kendine dikkat çeken Rabbimize neden hayret ve heyecanla baktıramayız? Biraz hızlı giden otolar rüyalarımızı süslerken, saatte yüz sekiz bin km. hızla giden, binlerce derinlikteki denizleri dökmedin dünyamız neden bu haliyle anlatılıp arkasındaki kudret nazara verilmesin? Çürümüş kemikleri kim diriltir? Diye avazı çıktığı kadar hakaretler yağdıranlar, feryat eden nefis ve şeytanımıza bir damla sudan yaratılışımız, bir damla kana, bir çiğnem ete dönüşerek yüz trilyon hücreye çıkan müthiş yapılışımız neden ört bas edilsin ki? Seçici, geçirgen hücre zarımızın arkasındaki bütün gümrükleri adileştiren müthiş kompleks ve yükseklik bir hakim irade ve kudrete verilmiyor. Odundan elma yediren kudret nasıl ört bas edilebilir? Ayni anda sesleri, resimleri, ışığı, renkleri, ısıyı sayısız örnekleriyle karıştırmadan bütün nüanslarıyla aktarırken; bitkilerin telkihini, zeminin temizlenmesini, bulutların naklini, canlıların teneffüsünü aynı anda binlercesiyle beraber yapan hava zerrelerinin bu hali neden mutlak kudret ve ilme verilmiyor da acz ve fakr içindeki, tahsilsiz, cahil, kör, cansız gaz halindeki elementlerin atomlarına verilir? R. Nurda bunlar gibi binlerce delil ve burhan vardır. Medresetüzzehra projesiyle kullanılmayı beklemektedir. Nur talebelerinin Zafer gibi dergilerindeki pek çok bilgi, R. Nur Külliyatındaki pek çok bakış tarzı kullanılacağı fen kitaplarındaki yerlerini arıyor. Esasen fenlerin binlerce cilt dolusu maluma tâbi verilerinin hepsi perde arkasındaki sıfat ve esmasıyla, şe nleriyle Rabb-i Rahim imizi anlatmaktadır. Bediüzzaman işte bunu gerçekleştirmek istemiştir. 5.Müfredat nasıl hazırlanmalıdır? Nelere yer vermelidir? Müfredat, 4. soruda verdiğim cevaplarla belirtilmiştir. A-Ancak R. Nur Talebelerinden bir grubunun yaptığı çalışmadaki gibi Tefsir Usulü, Hadis Usulü, Fıkıh Usulü gibi derslerin eğitimi genel eğitim

10 için bir sapmadır. Bu dersler elbette İlahiyat tahsilinde olacaktır ve Risale-i Nurda, bilhassa İ. İ caz ve 25. Söz başta olmak üzere bütün iman hakikatlerinin ispatında yazılmış metinler bu sahalara da harika ölçüler olabilir. Bu, ileride o sahanın kompetanları, mütehassısları tarafından değerlendirilerek muhteva değişiklikleri elbette gerekecektir. Zaten bütün branşların, belki de materyalist olmayan maluma tabi ilim adamlarının oluşturduğu ve elbette ki ilahiyatın ilgili bütün sahalarının elemanlarının da bulunduğu bir grubun hakiki Kur an tefsiri için çalışması da başka bir konudur. Bu saha da eğitim sisteminin içindeki farklı detaylarla ilgilidir. B-Müfredat deyince R. Nurun öğretilmesiyle ilgili yapılan çalışmalar, belli konuların üniteler haline getirilmesi için yapılan tanzimler de bu sistemin dışındaki farklı çalışmalardır. Bunlar da olmalıdır. Ancak bahsedilen M. Zehra tarzı her alan, her ders ve her seviye için ve hatta hepimizin birlikte veya çocuklarımızı yetiştirirken kullanıp tatbik edeceğimiz bir önemli ve genel usulün adıdır. Bu önce Münazarat ta bizim ülkemizin doğusuna ait bir proje gibi düşünülürken; sonradan genel bir eğitimin doğru tarzı olarak ifade edilmiştir. Hatta bu Nur Talebelerinin hayatlarının her safhası ve hatta bütün müminlerin her zaman uygulayacakları bir genel usulün adı olmuştur ki, buna asrın Kurtuluş Reçetesi demek yanlış olmaz. Müfredat kurulu kimlerden oluşmalıdır? İlgili sahanın o branşına ait tahsilini üst derecede tamamlamış, ilmi vukufiyetine itimat edilen, aynı zamanda R. Nurun bu sistemine de ileri derecede vakıf, doğru dürüst Nur Talebeleri olması zaruridir. Bu şahısların Fen Bilgisi Öğretmeni rahmetli Sayın Ali Fuat Bilen gibi, Sayın Prof. Dr. Osman Çakmak gibi, Sayın Ümit Şimşek gibi, Sayın Dr. Yamina Bugenay gibiler bu işi yapabilirler. Elbette ilköğretim, ortaöğretim, üniversite seviyelerinde o seviyedeki öğretmenlerin de bulunması zarurettir. Tabiî ki ben buna müfredat kurulu değil de hal-i hazırdaki fenlerin müfredatını mezc edebilecek ekip olarak düşünüyorum. Hatta R. Nurun eğitimi ile alakalı Diyarbakır Nur Talebelerinin hazırladıkları kolejlerin kitapları kalitesindeki henüz ilk bölümünün basılıp hizmete arz edilmesine rağmen hâlâ doğru dürüst kullanılmaması üzücü ve düşündürücü bir gerçek olarak değerlendirilmelidir. Önce aynı kaliteli ve muhtevalı tarzın, M. Eğitimin normal ders kitaplarındaki, normal değişik derslerin, ayrı seviyeleri için hazırlanması yapılmalıdır. Bu tamamlandıktan sonra, güçlü heyetlerde sofilik ve diğer yanlışlıklardan arındırılması zarurettir.

11 Belki Y. Asya Neşriyat taki önceki 3 ciltlik lise seviyesindeki, şimdilerdeki 5 ciltlik ortaokul seviyesindeki R. Nurun öğretilmesi için hazırlanan kitaplardaki çalışmanın aynı tarzında fakat mesela bizim M. Eğitim müfredatımızla hazırlanan bütün derslerin aynı konularının R. Nurda anlatılan Tevhit akidesiyle barıştırılıp, mezc edilip hazırlanması gerekir, Elbette aynı tarzda ilk okullar ve üniversitelerin hemen bütün branş ve dalları için de hazırlanması gerekir. Burada ilmi verilerin, yanlış yorumlardan temizlenerek, malumun tespiti haline getirilmiş şeklinin Tevhit akidesiyle mezc edilerek yoğrulması, sofilikten uzak, medenî insanları rahatsız etmeyecek bir tarzda ve muhakkak ümmileşerek, kırmızı çizgilerimizi koruyarak takdimi çok önemlidir. Belirlenmiş derslerin her ders için öğrenim dili ne olacaktır? Kürtçenin caiz olması manasının, bizim doğu ve güney doğumuzla ilgili zaruri olması gibi; elbette ülkemizde Türkçe olacak bu eğitimin; başka ülkelerde de oraların realitesine uygun İngilizce, belki Arapça veya Felemenkçe, belki İspanyolca olması elbette normal olan tarzdır. Ölçme ve değerlendirmesi nasıl olmalıdır? Ölçme ve değerlendirme elbette modern eğitimin ortaya koyduğu bütün tarzların ilgili branşlara göre aynen olmasıdır demek yeterli olur. Buralarda çok düşünmek gerekmez. Esas problem mezcin doğru dürüst ve yeterli ağırlıkta yapılmasıdır. 6.Ders Müfredatının düzeyi nasıl belirlenecektir? Sınıf sistemi mi? Level/grade sistemi mi, kur sistemi mi? Hepsi de olabilir. Belki de derse, ülke veya bölgeye, belki seviyeye göre uygun sistemleri o seviyede vazife yapmış veya yapan eğitimciler belirleyebilir. Burada da problem olacağını sanmıyorum. Zihinler ve zaman mezcin doğru dürüst yapılarak sırayla bütün normal müfredata tatbik edilmesine harcanmalıdır. ÖĞRENCİ NİTELİKLERİ/ŞARTLARI MASASI 7.Medresetüzzehra nın eğitim modelinde Öğrenci profili nedir?

12 Kimler bu sisteme kayıt olabilir? Öğrencilerde aranılan şartlar nelerdir? Hangi alt yapıya sahip olmalıdırlar? Bu soru metinlerini hazırlayan arkadaşlarımızla, temel farklılıklarımız olduğu için olsa gerektir ki, bu tarz sorularla karşılaşıyoruz diye düşünüyorum. Bence yukarılarda anlattığım gibi okul öncesinden, üniversiteye kadar bütün seviyelerdeki, bütün derslerde bu mezcin yapılıp eğitimin yeniden dizayn edilmesi nihai hedeftir amma, belki öncelikler, belli sahalar belirlenip, tedricen bütün sahalara doğru uygulama aktarılabilir. Bu bizim bu mezci doğru tarzda gerçekleştirmemize bağlıdır. Geçenlerde bir Azeri TV kanalındaki Hava Raporu sonrası ilgili spikerin İnanın bu dediklerimin tam doğruluğu tartışmaya açıktır. Mülk sahibi O dur ve istediği gibi davranıp, istediği tezahürü yapabilir. Arz edilir demesi fıtriliğini muhafaza ederek daha nezih ve ilmi hale getirilebilmelidir. Tekrar etmek mecburiyetinde hissettiğim için bu eğitim sisteminin R. Nurun tevhit, haşir vb. konularının Y. Asya Neşriyat ın ve Diyarbakır Nur Talebelerinin yaptığı gibi R. Nurun öğretilmesi, kavratılması çalışması olmadığından, normal bütün derslerde ve seviyelerde, hem de herkese, şimdiki normal eğitim gibi açık olacak, genel ve yaygın bir eğitim sistemi olmalıdır. R. Nurun öğretilmesi ise tamamen umumi ve hususi dersler ve değişik seviyelerde yapılan okuma programlarında gerçekleştirilmelidir. Hatta sırf bunun gibi bir gaye için Neşriyatın ve diğer hizmet gruplarımızın vakıf yetiştirme çalışmaları belki biraz ıslah edilip geliştirilerek, değişik seviye ve isteklere göre şekillendirilerek yapılmalıdır. ÖĞRETİM ELEMANLARI MASASI 8.Medresetüzzehra nın hocası/öğretim elemanı; a. profili ve b. nitelikleri nasıl olmalıdır? Bu sistemde kimler hocalık yapabilir? Hocalar nerden temin edilecektir? Bu eğitim sisteminde elbette bu ruhla yetişmiş Nur Talebeleri veya onların formatında olanlar vazife yapabilir. Maalesef bizim içimizde bile henüz bu ruhta olanlar azdır. Başlangıçta muhakkak onlar bulunup istihdam edilmelidir.

13 Ancak zamanla bu sistemin kendi öğretim elemanlarını yetiştirmesi gerekecektir. Şimdilik uygulama imkânı bulunan değişik zeminlerde ve inşallah ileride başka ülkelerde muhakkak bu işi hakkıyla yapabilecekler istihdam edilmelidir. Yoksa bir asırlık hayalimiz baştan ölü doğacaktır. Şahsen benim kırk senedir katıldığım pek çok okuma programında ve şu anda Nur Talebelerinin elinde olan hiçbir eğitim kurumunda bu tarzın uygulandığını görmediğimi, bu sebepten de henüz bu meseleye hazır olmadığımızı üzülerek de olsa itiraf etmek durumundayım. ULUSLARARASI KABUL MASASI 9.Medresetüzzehra modelinin: Uluslararası akreditasyon sistemine entegrasyonu nasıl olmalıdır? Uluslararası standartlarla nasıl örtüştürülecektir? Örtüştürmeli mi? Bu meselede fikir yürütmek için daha çok erkendir. Tamamen uygulamadaki başarımıza bağlıdır. Ben Hollanda daki İslam Üniversitesinde, Diyarbakır da Eflatun Üniversitesinde bile şartların oluşmadığını, hayallerimizi süsleyen tarzın maalesef gerçekleşmediğini üzülerek müşahede ettim. Rahmetlik Rahmi Akman Hocamla bir iki konunun basit tatbikatını yapmak nasip olmuştu. Bu günlerde de Manisa da bir iki eğitimci arkadaşımla mesela 6. sınıf Fen Bilgisi kitabındaki 4-5 konunun, Medresetüzzehra Eğitim Sistemindeki metinler haline getirilmesi için karar verdik. Ancak bu çalışmayla ilgili yazınız elime maalesef çok geç geçtiğinden, Van a da maddi imkânsızlıklar sebebiyle katılamadığımdan, oradaki tebliğ metinlerine de ulaşamadığımdan hazırlıksız yakalandım. Pek çok kaliteli Nur talebesi de bu asli meseleler yerine geniş dairelere meylettiğinden bu sahalar maalesef muattal kaldı. Bir-iki gece uyumayarak ve doğru dürüst düzeltme bile yapamadan sizlerin bu harika ve tebrike şayan çalışmanıza bir ufuk olması için âcizane bu satırlarla düşüncelerimi takdim ediyorum. Af oluna KURUMSAL YAPI VE YÜRÜTME MASASI 10.Medresetüzzehra modelini uygulaması için: Nasıl bir yapı olmalıdır? Okul öncesinden, ilk ve ortaöğretim veya yükseköğretim aşamalarına değin bu model nasıl uygulanmalıdır? Diploma veren bir örgün eğitim mi? Yoksa bir e-eğitim modeli mi?

14 Yoksa yüksek lisans ve doktora programları açan bir kurum mu? Bu konular için de düşünmek erkendir. Ancak elbette hedef bütün seviyelerde diploma veren örgün bir eğitim olmasıdır. Şu sıralarda İstanbul İlim Kültür Vakfına benim beraber çalıştığım gruptaki arkadaşlarınız olarak mastır ve doktora yapan bir üniversite kurmak veya bir üniversiteden böyle bir iki bölümü gerekirse satın almaktır. Bazı üniversitelerde Anabilim Dalı olarak R. Nurun belirlenmesi de Medresetüzzehra Eğitim Sistemi ile alakalı değil diye düşünüyorum. Bu tarz çalışmaların bilhassa R. Nurun kendi metinleriyle ve usulüyle akademik seviyede okutulması olarak düşünüyorum. Bizim bahsettiğimiz mesele ise önce Münazarat ta anlatılan, sonra R. Nurun pek çok yerinde geliştirilerek ebedi bir hedef olarak belirlenen ulvi gaye değildir. O tamamen başka güzel bir hedef ile ilgili bir faaliyettir. Yoksa elbette bütün derslerin bütün seviyelerinde örgün eğitimin olması denince, üniversitede mastır ve doktora seviyesinde de faaliyet söz konusu olacaktır. 11.Türkiye deki eğitim sistemi içindeki yeri nerede olacaktır? Bu Nur Talebelerinin çalışmasına ve bu çalışmadaki başarısına bağlıdır. İleri hedef elbette ki bütün eğitim sistemimizin bu tarzla şekillenmesidir. Amma belki geçiş dönemi için bazı pilot yerlerde veya özel okullarda uygulanabilmesi de değerlendirilebilir. Veya kabul edecek olgunluktaki bazı hür ve demokrat zihniyetteki ülkelerde uygulanması da düşünülebilir. Mesela bir uzak doğu ülkesinin bizim YÖK Başkanımız mesabesindeki bir bayan ilim adamı, Asâ-yı Musa dan pek çok adet, bütün yüksekokulları için bilgiler almıştı. İşte böyle bir ülkede bazı hazır olduğumuz seviyedeki kitaplarla da denemeye başlanabilir. Veya belki İ. Hatip liselerinin orta veya lise kısımlarında geçiş veya pilot uygulamaları için başlamak da olabilir. 12.Medresetüzzehra modelinin uygulanmasında; Yürütme nasıl olacaktır? Teşkilatlanması, Yapılanması, Yönetilmesi, İzlenmesi, Pazarlanması vb. nasıl olmalıdır?

15 Hal-i hazırdaki eğitim sisteminde bu işler nasıl yapılıyorsa elbette aynı şeyler uygulanabilir. Fakat hazırlanan metinlerin ve öğretim elemanlarının kalitesi her şeyi belirleyen unsurlar olarak önümüzde durmaktadır. Önce bunun yapılmalı ve ince eleklerden geçirilip kalitesi test edilmelidir. YATIRIM VE FİNANS MASASI 13.Medresetüzzehra nın: Başlangıç sermayesi. Yatırım ve maliyet analizi nasıl yapılmalıdır? Açıklanabilir bütçesi ne olmalıdır? Sürekliliği nasıl sağlanmalıdır? Gelir kaynakları ne olmalıdır? Finans yapısı. a. Devlet destekli mi, yoksa b. Sivil dayanışmaya dayalı mı olmalıdır? Birkaç defa nazara verdiğim bütün seviyelerdeki ders kitaplarının R. Nur muvazene ve ölçüleri ve usulüyle mezc edilip hazırlanması ve bunu uygulayacak eğitim elemanlarının hazır edilmesi, oranı ve hızıyla orantılı olarak bu meseleler de şimdi yapılan tarzlardan birileri seçilerek yapılabilir. Önce belki 5. sınıftan 12. sınıfa kadar olan sekiz yıllık seviyenin bütün dersleri ve konuları değişik komisyonlara dağıtılarak halen M. Eğitim müfredatımızdaki bütün konuların, bizim hedefimiz olan sisteme uygun şekilde mezci yapılarak hazırlanması ve bu sahalardaki hazırlıklar tamamlanıp öğretim elemanları hazır edilince önce bu seviyelerde sonra tedricen bütün sahalarda gerçekleşmesi düşünülmelidir. Ancak R. Nurun metinlerinin eğitimi ile ilgili çalışmalarla bu karıştırılmamalıdır. Ayrıca sadece belli konularda özel bir çalışma olarak değil de genel bir çalışma için kollar sıvanmalıdır.

BEDİÜZZAMAN IN TABİATÇILARA KARŞI MÜDAFAA STRATEJİSİ

BEDİÜZZAMAN IN TABİATÇILARA KARŞI MÜDAFAA STRATEJİSİ 2. ULUSLARARASI BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ SEMPOZYUMU İslâm Düşüncesinin 20. Asırda Yeniden Yapılanması ve Bediüzzaman Said Nursî 27-29 Eylül, 1992, İstanbul BEDİÜZZAMAN IN TABİATÇILARA KARŞI MÜDAFAA STRATEJİSİ

Detaylı

Ramazan ve Bayram Ramazan Ramazan Allah a yakınlaşmak için yegane bir zaman. Allah dünyada kendisi ve insanlar arasına perdeler koymuş. Bu perdeleri açmak ve aşmak, Allah a yakınlaşmak, onu hissetmek için

Detaylı

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler Hani, Rabbin meleklere, Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH 307 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır. 4.MEKTUP MEVZUU : a) Mübarek ramazan ayının faziletleri. b) Hakikat-ı Muhammediye'nin (kabiliyet-i ulâ) beyanı.. Ona ve âline salât, selâm ve saygılar.. c) Kutbiyet makamı, ferdiyet mertebesi.. NOT : İMAM-I

Detaylı

EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ.

EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ. EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ www.almuwahhid.com 1 Müellif: Şeyhu'l-İslam İbni Teymiyye (661/728) Eser: Mecmua el-feteva, cilt 4 بسم هللا الرحمن الرحيم Selefin, kendilerinden sonra gelenlerden daha alim, daha

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

ARALIK 2013 SAYI 2 12/17/2013 1

ARALIK 2013 SAYI 2 12/17/2013 1 ARALIK 2013 SAYI 2 12/17/2013 1 12/17/2013 2 12/17/2013 3 KISA KISALAR 12/17/2013 4 12/17/2013 5 İLİM VE MEVLANA Bizzat kendisi büyük bir alim olan Mevlana ilmin değerine inanır. Ona göre ilim ; Hz. Süleyman'ın

Detaylı

YASIYOR. MUYUZ. SASIYOR.. MUYUZ? Bismillahirrahmanirrahim MUHİDDİN YENİGÜN. (e-posta: muhiddin@yenigun.name.tr) yayınevi sertifika no: 14452

YASIYOR. MUYUZ. SASIYOR.. MUYUZ? Bismillahirrahmanirrahim MUHİDDİN YENİGÜN. (e-posta: muhiddin@yenigun.name.tr) yayınevi sertifika no: 14452 YASIYOR. MUYUZ yayınevi sertifika no: 14452 Yayın no: 11 YAŞIYOR MUYUZ ŞAŞIYOR MUYUZ? Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür İç düzen: Durmuş Yalman Kapak: Zafer Yayınları İSBN: 978 975 261 200 6 1. Baskı: Eylül,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DİNLER TARİHİ I İLH Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DİNLER TARİHİ I İLH Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DİNLER TARİHİ I İLH 313 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli

Detaylı

Herkes bir arayış içinde

Herkes bir arayış içinde Euzubillahimineşşeytananirracim Bismillahirrahmanirrahim Herkes bir arayış içinde Ayberk Efendi Berlin 2oo8 La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil Azim. Meded ya Sultanul Evliya, meded ya Şeyh Nazım

Detaylı

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : 00004003 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

ALLAH`I (C.C.) BİZE TANITAN ÜÇ BÜYÜK TARİF EDİCİ

ALLAH`I (C.C.) BİZE TANITAN ÜÇ BÜYÜK TARİF EDİCİ Sorularlarisale.com ALLAH`I (C.C.) BİZE TANITAN ÜÇ BÜYÜK TARİF EDİCİ Cenab-ı Hakk ı bize anlatan, tarif eden üç büyük tarif edici vardır. Bunlardan birisi, kâinat kitabı, diğeri Kur an-ı Kerim ve üçüncüsü

Detaylı

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 1. Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşı sebebiyle ikramda bulunursa Allah yaşlılığında ona ikram edecek kimseleri mutlaka takdir eder. Bu hadiste verilen mesaj aşağıdaki ayetlerin hangisinde

Detaylı

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURÂN A ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR ILH333 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

(Seni sevdiğim için eğer benden bedel isterlerse, iki cihânın mülkünü versem bile bu bedeli ödemeye yetmez.)

(Seni sevdiğim için eğer benden bedel isterlerse, iki cihânın mülkünü versem bile bu bedeli ödemeye yetmez.) Ben seni sevdiğim için eğer bahâ derler ise İki cihân mülkün verem dahı bahâsı yetmeye (Seni sevdiğim için eğer benden bedel isterlerse, iki cihânın mülkünü versem bile bu bedeli ödemeye yetmez.) İki cihân

Detaylı

SUAT YILMAZ OKUL MÜDÜRÜ

SUAT YILMAZ OKUL MÜDÜRÜ Okulumuz 2012-2013 yılında Kevenli İmam Hatip Lisesi olarak Eğitim Öğretime başlamış ancak 2014 yılında yapılan teklifle Said Nursi Anadolu İmam-Hatip Lisesi olarak isim değişikliği yapılmıştır.okulumuz

Detaylı

İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek

İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek amacıyla dini eğitim veren hem mesleğe, hem de yüksek öğrenime

Detaylı

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir;

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir; Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla 3 Bu güvenli belde şahittir; 1 4 1 İNCİR AĞACI ve zeytin (diyarı) şahittir! 4 Doğrusu Biz insanı en güzel kıvamda yaratmış, 2 İncir ile Hz Nuh un tufan bölgesi olan

Detaylı

İLKOKULLAR, ORTAOKULLAR VE BÜTÜN ORTAÖĞRETİM KURUMLARI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİ

İLKOKULLAR, ORTAOKULLAR VE BÜTÜN ORTAÖĞRETİM KURUMLARI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİ İLKOKULLAR, ORTAOKULLAR VE BÜTÜN ORTAÖĞRETİM KURUMLARI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİ (Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Kur'an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı, Temel Dini Bilgiler ve Arapça) Katılımcılar

Detaylı

İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek

İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek 2014 ADANA İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek amacıyla dini eğitim veren hem mesleğe, hem

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH 202 4 2+0 2 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH 427 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

HİKMET YURDU Düşünce Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

HİKMET YURDU Düşünce Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi HİKMET YURDU Düşünce Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi ISSN: 1308-6944 www.hikmetyurdu.com Hikmet Yurdu, İmam Matüridî ve Matürîdîlik Özel Sayısı, Yıl: 2, S.4 (Temmuz-Aralık 2009), ss. 235-239 Kitap

Detaylı

başlıklı bir dersine dayanarak vermeye çalışacağız.

başlıklı bir dersine dayanarak vermeye çalışacağız. Sual: Kur'an harflerini yazmanın maddi sırları var mıdır? Bazı rivayetlerde, Kur'an harfi ile yazılmış olan dua, ayet gibi kıymetli şeyleri yazmak, üzerinde taşımak veya okumaktan bahs ediliyor Bunları

Detaylı

25/12/2014 Bilgilendirme: Nur 24/35 Allah, semaların/boyutların ve arzın nuru/ışığı/enerjisidir. Onun nurunun misali, içinde çerağ bulunan bir kandile benzemesidir. Kandil, bir sırça içerisindedir. Sırça,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUM VE TECVİD VIII İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUM VE TECVİD VIII İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUM VE TECVİD VIII İLH 402 8 2+0 2 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

Kur'an-ı Kerimde tevafuk mucizesi Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır

Kur'an-ı Kerimde tevafuk mucizesi Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır Kur'an-ı Kerimde tevafuk mucizesi Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır Tevafuk birbirine denk gelmek, birbiriyle uygun vaziyet almak demektir. Tevafuklu Kur anda tam 2806 Allah lafzı pek az müstesnalar

Detaylı

Risale-i Nuru Samsat-ta Lise öğrencisi iken Teyzem oğlu vasıtasıyla tanıdım.

Risale-i Nuru Samsat-ta Lise öğrencisi iken Teyzem oğlu vasıtasıyla tanıdım. ABUZER KARA 1.Kendinizi tanıtırımsınız. Ben Abuzer Kara 1961 Samsat doğumluyum.ilk ve orta öğrenimimi Samsat ta bitirdim.19 82 yılında evlendim.1983-1984 Yılları arasında askerlik görevimi ifa ettim.1987

Detaylı

EK: Mucize Avcısı nı yayına hazırlarken, çok

EK: Mucize Avcısı nı yayına hazırlarken, çok EK: Mucize Avcısı nı yayına hazırlarken, çok uzun yıllar önce yazdığım bir yazıyı hatırladım. Onaltı yaşında, lisede iken yazdığım bir yazıyı. Cesaret edip, bir gazetenin araştırma merkezine göndermiştim.

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : KELAM TARİHİ Ders No : 0070040093 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Altın Ayarlı İslâmi Finans

Altın Ayarlı İslâmi Finans Altın Ayarlı İslâmi Finans 09 Ağustos 2011 Salı Uluslararası platformlarda paranın İslâmileştirilmesi konusu epeydir gündemde. Paranın İslâmileştirilmesinden kasıt para ile ilgili ne varsa, ekonomik faaliyetlerden

Detaylı

Question. Masumların (Allah ın selamı üzerlerine olsun) velayet hakkına sahip olduklarının delili Nedir?

Question. Masumların (Allah ın selamı üzerlerine olsun) velayet hakkına sahip olduklarının delili Nedir? Question Masumların (Allah ın selamı üzerlerine olsun) velayet hakkına sahip olduklarının delili Nedir? Answer: Dört ana kaynağa yani Kur an a, sünnete, akıla ve icmaya dayanarak Masumların velayet hakkına

Detaylı

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir.

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir. Hiçbir müzisyen, bülbülün ötüşünden daha güzel bir şarkı söyleyemez. Bütün bu güzel şeyleri Allah yapar ve yaratır. Allah ın güzel isimlerinden biri de HAMÎD dir. HAMÎD, övülmeye, hamd edilmeye, şükür

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR V İLH 403 7 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH 210 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

ZAFER TALHA ÇİMEN 8/E - 1453

ZAFER TALHA ÇİMEN 8/E - 1453 ÖZEL EGE LİSESİ (ORTAOKULU) DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ KAZA VE KADER (Allah, herkesin ne yapacağını bilip yazdığına göre, insanların hayır işlemesinin bir anlamı var mı? İslam da İnsanın İradeli Fiilleri

Detaylı

Cenab-ı Hakk neden insanları yarattı, imtihan olmadan cennete gönderseydi olmaz mıydı, insanın Yaratılış Gayesi Nedir?

Cenab-ı Hakk neden insanları yarattı, imtihan olmadan cennete gönderseydi olmaz mıydı, insanın Yaratılış Gayesi Nedir? Sorularlarisale.com Cenab-ı Hakk neden insanları yarattı, imtihan olmadan cennete gönderseydi olmaz mıydı, insanın Yaratılış Gayesi Nedir? Çevremize baktığımızda her varlığın belli bir amaca yönelik yaratıldığını

Detaylı

Senin için gelmesi mukadder olan şeylere hırs göstermen yersizdir. Senin için olmayan, başkasının hakkı olan şeylere, hasret çekmen yakışıksızdır.

Senin için gelmesi mukadder olan şeylere hırs göstermen yersizdir. Senin için olmayan, başkasının hakkı olan şeylere, hasret çekmen yakışıksızdır. Ciddi olarak Allah a isyan etmekten kaçın. O nun rahmet kapısına devam et. Bütün gücünü ve kuvvetini Allah için harca. Taatında sarfet. Yalvar, ihtiyaçlarını O na arz et. Başını önüne eğ, kork, Hak kın

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANÎ Hz. bu mektubu muhterem şeyhi Muhammed Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANÎ Hz. bu mektubu muhterem şeyhi Muhammed Bakibillah'a yazmıştır. 6.MEKTUP MEVZUU : a) Cezbe ve sülûk husulünün beyanı. b) Celâl ve cemal sıfatları ile terbiye almak. c) Fenanın ve bekanın beyanı. d) Nakşibendî tarikatına mensub olmanın üstünlüğü. Belâ ve musibet için

Detaylı

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu.

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu. Türk İslam Bilginleri: İslam dini insanların sadece inanç dünyalarını etkilemekle kalmamış, siyaset, ekonomi, sanat, bilim ve düşünce gibi hayatın tüm alanlarını da etkilemiş ve geliştirmiştir Tabiatı

Detaylı

2014 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI SEMPOZYUMU HZ. PEYGAMBER VE İNSAN YETİŞTİRME DÜZENİMİZ

2014 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI SEMPOZYUMU HZ. PEYGAMBER VE İNSAN YETİŞTİRME DÜZENİMİZ 1 2014 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI SEMPOZYUMU HZ. PEYGAMBER VE İNSAN YETİŞTİRME DÜZENİMİZ DÜZENLEYEN Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü SEMPOZYUMUN GEREKÇESİ Yüce Allah, tekamül ve gelişime

Detaylı

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 1.VE EN YÜCESİ: Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 2.SEVİYE: Allah ın rızasını ve sevgisi kazanmak için 3.SEVİYE: Allah ın verdiği nimetlere(yaşam-akıl-yiyecekler

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla ESMA-İ HÜSNA 02 ER-RAHMAN

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla ESMA-İ HÜSNA 02 ER-RAHMAN Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla ESMA-İ HÜSNA 02 ER-RAHMAN ا لر ح م ن الر ح يم ٣ O; özünde merhametli, işinde merhametlidir. Rahmetin sonsuz kaynağı, Özünde sonsuz rahmet sahibi olan. Rahman Kimdir?

Detaylı

Muhterem Hayrettin Karaman Hocam,evvela selam eder,saygılar sunarım. 1974 yılı İmam-Hatib talebeliğimden beri sizleri duyduk ve istifade ettik.

Muhterem Hayrettin Karaman Hocam,evvela selam eder,saygılar sunarım. 1974 yılı İmam-Hatib talebeliğimden beri sizleri duyduk ve istifade ettik. HAYRETTİN KARAMAN HOCAMA CEVAB Muhterem Hayrettin Karaman Hocam,evvela selam eder,saygılar sunarım. 1974 yılı İmam-Hatib talebeliğimden beri sizleri duyduk ve istifade ettik. Ancak sizlerin bazı noktalarda

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS SİYER II İLH 114 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH 102 2 4+0 4 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 9 (2016), ss

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 9 (2016), ss Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 9 (2016), ss.197-201. Adnan Demircan Türkiye nin İlahiyat Sorunu İstanbul: Beyan Yayınları,1.Baskı, 2015, 160 s. Yüksek Din Öğretimi ve bu öğretimin

Detaylı

Cenâb-ı Hak geçmiş ümmetleri çeşitli cezalar ile cezalandırmış,ağır imtihanlarla,ince elekten eler gibi elemiştir.

Cenâb-ı Hak geçmiş ümmetleri çeşitli cezalar ile cezalandırmış,ağır imtihanlarla,ince elekten eler gibi elemiştir. KANSER VE SEBEBLERİ Erişkin olan bir insanda takriben 50 trilyon hücre bulunmaktadır. Hayat tek bir hücre ile başlar. Büyüme tamamlanıncaya kadar milyonlarca defa bölünme gerçekleşir. Bölünme,lalettayin

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

Gerçek şudur ki bu konu doğru dürüst anlaşılmamıştır; hakkında hiç derin derin düşünülmemiştir. Ali-İmran suresinde Allah (c.c.) şöyle buyurur; [3]

Gerçek şudur ki bu konu doğru dürüst anlaşılmamıştır; hakkında hiç derin derin düşünülmemiştir. Ali-İmran suresinde Allah (c.c.) şöyle buyurur; [3] Şimdi de hızlıca Müteşabihat hakkında bir iki şey söylemek istiyorum. Deniliyor ki Kur ân da hem Muhkemat hem Müteşabihatlar vardır. Bu durumda Kur ân a nasıl güvenebiliriz? Gerçek şudur ki bu konu doğru

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Tefsir II ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Tefsir II ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Tefsir II ILH 204 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMLI ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ

FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMLI ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMLI ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ Ankara 2016 A. GİRİŞ Anadolu İmam Hatip Liselerinde eğitim gören ve üniversitelerde farklı akademik alanları tercih edecek olan ya da dil eğitimi,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ II TRD103 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

(1) BÜYÜK PEYGAMBER (S.A.A) KONULU, BÜYÜK YARIŞMA

(1) BÜYÜK PEYGAMBER (S.A.A) KONULU, BÜYÜK YARIŞMA (1) BÜYÜK PEYGAMBER (S.A.A) KONULU, BÜYÜK YARIŞMA Birinci Ehlibeyt (a.s) Kültür ve Sanat Festivaline Davet Kısa Filmler ve İngilizce Kitap Yazımı bölümlerinde Büyük Peygamber (s.a.a) konulu ve büyük hediyeli

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya ÖTÜKEN MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya Üniversitesi, Tarih Bölümü nden mezun oldu. 2008 yılında

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK KÜLTÜRÜNDE HADİS (SEÇMELİ) Ders No : 0070040192 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Kur ân ve iman hakikatlerine ulaşmanın adresi

Kur ân ve iman hakikatlerine ulaşmanın adresi Kur ân ve iman hakikatlerine ulaşmanın adresi Adres: İ.O.S.B. Turgut Özal Cad. B-Blok No: 126 K: 3 Başakşehir/İSTANBUL Tel: +9 0212 696 13 70 - Fax: +9 0212 696 13 71 www.altinbasaknesriyat.com R İ S Â

Detaylı

Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok

Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok Question Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok kez karşılaşmaktayız, bu iki kavramdan maksat nedir? Answer: Kuran müfessirleri ayet ve rivayetlere

Detaylı

Bölge Uzmanı Nihai Form

Bölge Uzmanı Nihai Form Bölge Uzmanı Nihai Form KİŞİSEL BİLGİLER Ad: Mücahit Soyad: Türk TC Kimlik No: 38996099036 Uyruk: T.C Cinsiyet: Erkek Doğum Yeri: Pendik Doğum Tarihi: 04/09/1996 Telefon: 534 723 6834 Eposta Adresi: trkmcht@gmail.com

Detaylı

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu -KAPANIŞ KONUŞMASI- M. Recai KUTAN 7 Kasım 2014 I. DÜNYA SAVAŞININ 100. YILDÖNÜMÜ ULUSLARARASI

Detaylı

PROJE NEDİR NASIL HAZIRLANIR Proje çalışması merak ve gözlemle başlar. Çevrede yaşananları merak etmek ve bunun doğrultusunda merak edilen konulara ilişkin gözlem yapmak proje hazırlamada ilk adımı oluşturur.

Detaylı

MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI

MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Maruf Vakfı Genel Merkezinin Açılışına Katıldı. Maruf Vakfı Genel Merkez açılışı, Vakfımızın Zeytinburnu ndaki merkezinde

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İSLAM EĞİTİM TARİHİ ILA323 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Varlıklar Âlemi Meleklere İman Meleklerin

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti)

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) KURAN YOLU- DERS 3 (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) DERSTE GEÇEN KAVRAMLAR 1) Mübin : Açık ve Açıklayan. Kur an ın sıfatlarındandır. Kur an sadece

Detaylı

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL Ey İnsanlık! Sizi bir tek canlı varlıktan yaratan, ondan da eşini var eden ve her ikisinden de bir çok erkek ve kadın üreten Rabbınıza karşı sorumluluğunuzun

Detaylı

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:1 KONU: DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:1 KONU: DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI 1- Soru: Allah ın insanlar arasından seçip vahiy indirdiği kişiye ne ad verilir? Cevap: Peygamber/Resul/Nebi denir. 2- Soru: Kuran da peygamber hangi kelimelerle ifade edilmektedir? Cevap: Resul ve nebi

Detaylı

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir?

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Hayatımızın en değerli varlığıdır anneler. O halde onlara verdiğimiz hediyelerinde manevi bir değeri olmalıdır. Anneler için hediyenin maddi değeri değil

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): - Yavrum ne oldu, niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Çocuk da: - Efendim, namaza gidiyorum.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN II İLH 338 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

Bediüzzaman Said Nursi

Bediüzzaman Said Nursi Benim için Van çok kıymettardır. Lillâhilhamd, sizler o kıymettarlığı gösterdiniz. Ve Van a karşı şedid hissiyâtıma tam mukabele ediyorsunuz. Bediüzzaman Said Nursi Mukaddime Bediüzzaman ın medrese kurma

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU İLH322 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze

Detaylı

O KOLTUĞA GALİP HOCA YAKIŞIR!

O KOLTUĞA GALİP HOCA YAKIŞIR! 11.11.2014 Salı İzmir Basın Gündemi O KOLTUĞA GALİP HOCA YAKIŞIR! Kazım Erkmen Daha dün gibi hatırlıyorum, İzmirlilerin Yeşilyurt Devlet Hastanesi diye bildikleri o Hatay daki hastanenin Başhekimliği ne

Detaylı

Onuncu Söz, Yedinci Hakikat hakkında bilgi verir misiniz?

Onuncu Söz, Yedinci Hakikat hakkında bilgi verir misiniz? Sorularlarisale.com Onuncu Söz, Yedinci Hakikat hakkında bilgi verir misiniz? Üstadımız bu Yedinci Hakikat'te, ism-i Hafîz in tecellisiyle ahirete bir pencere açmıştır. Bizler yine meseleyi özetleyerek

Detaylı

Kulenizin en üstüne koşup atlar mısınız? Tabii ki, hayır. Düşmanınıza güvenip onun söylediklerini yapmak akılsızca olur.

Kulenizin en üstüne koşup atlar mısınız? Tabii ki, hayır. Düşmanınıza güvenip onun söylediklerini yapmak akılsızca olur. 33 Ders 4 Günah Bir dostunuzun size, içi güzel şeylerle dolu ve bütün bu güzelliklerin tadını çıkarmanız için bir saray verdiğini düşünelim. Buradaki her şey sizindir. Dostunuzun sizden istediği tek şey,

Detaylı

UÇAK,HAVACILIK,UZAY MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ

UÇAK,HAVACILIK,UZAY MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ TMMOB Makina Mühendisleri Odası I. Ulusal Uçak Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı 12 Mayıs 2001 Eskişehir-Türkiye UÇAK,HAVACILIK,UZAY MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ Mehmet Nazım

Detaylı

Birinci İtiraz: Cevap:

Birinci İtiraz: Cevap: Bazı din bilginleri tutulmalarla ilgili bazı itirazlarda bulunarak bu konuda şüpheler uyandırmaya çalışmışlardır. Ulemaların itirazlarından bazıları cevaplarıyla birlikte aşağıya sıralanmıştır. Birinci

Detaylı

Sınıf. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. TEOG DENEME SINAVI. 8. Sınıf TEOG. Sınavına. Bizim İçin Hepiniz Özelsiniz...

Sınıf. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. TEOG DENEME SINAVI. 8. Sınıf TEOG. Sınavına. Bizim İçin Hepiniz Özelsiniz... ORTAOKUL 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. TEOG DENEME SINAVI ORTAOKUL 8. Sınıf TEOG Sınavına H A ZI R LI K Bizim İçin Hepiniz Özelsiniz... R Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi I. TEOG Deneme Sınavı 8.

Detaylı

IÇERIK ÖNSÖZ. Giriş. Birinci Bölüm ALLAH A İMAN

IÇERIK ÖNSÖZ. Giriş. Birinci Bölüm ALLAH A İMAN IÇERIK ÖNSÖZ 13 Giriş DİN VE AKAİT Günümüzde Din Algısı Sosyal Bilimcilere Göre Din İslam Açısından Din Dinin Anlam Çerçevesi İslam Dini İslam ın İnanç Boyutu Akait İman İman-İslam Farkı İman Bakımından

Detaylı

BAYRAM DALKILIÇ, HÜSAMETTİN ERDEM,

BAYRAM DALKILIÇ, HÜSAMETTİN ERDEM, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MANTIK Ders No : 0070040047 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön

Detaylı

GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN

GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN 1 ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ MUSTAFA KOÇ GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN BASKI YERÝ ÇAÐLAYAN A.Þ. TS EN ISO 9001:2008 SER NO: 300-01 SARNIÇ YOLU ÜZERÝ NO:7 GAZÝEMÝR / ÝZMÝR TEL: 0

Detaylı

sizin yıldızınız kim?

sizin yıldızınız kim? Sunuş Bir okulu, en iyi, öğrencileri tanıtır. Ağacı da, meyveleri Dolayısıyla, Resûl-i Ekrem aleyhissalâtu vesselamı, sahabilerine bakarak da tanımak mümkündür. Ashâb-ı Kirâm, hem bir topluluk, hem de

Detaylı

Kahramanmaraş mutlaka devler liginde olacak

Kahramanmaraş mutlaka devler liginde olacak Kahramanmaraş mutlaka devler liginde olacak Sami Altınkaya nın Bloomberg TV de canlı olarak yayınlanan çıkış yolu programına katılan KMTSO Başkanı Kemal Karaküçük: 2023 te Kahramanmaraş ın 5 milyar dolar

Detaylı

Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz

Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz PROF. DR. 133 Prof. Dr. Alaattin AKÖZ SÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Hiç unutmadım ki! Akademik olarak hem yüksek lisans, hem de doktora

Detaylı

Risale-i Nurun kerametini gördüm.inayet altında olduğumuzu anladım.

Risale-i Nurun kerametini gördüm.inayet altında olduğumuzu anladım. MEHMET GÜNEŞ Risale-i Nurun kerametini gördüm.inayet altında olduğumuzu anladım. *Kendinizi tanıtır mısınız? 1956 doğumlu,kuyulu köyündenim. Kur an Kurslarına giderek Kur an-ı öğrendim.çok şükür daha sonra

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM FELSEFE TARİHİ I Ders No : 0070040158 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı