UÇAK,HAVACILIK,UZAY MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UÇAK,HAVACILIK,UZAY MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ"

Transkript

1 TMMOB Makina Mühendisleri Odası I. Ulusal Uçak Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı 12 Mayıs 2001 Eskişehir-Türkiye UÇAK,HAVACILIK,UZAY MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ Mehmet Nazım AKMAN ODTÜ, Havacılık Mühendisliği Bölümü Tel: (312) e-posta : ÖZET ' UHUM-MEDAK, kuruluşundan bu yana, uçak ve uzay mühendislerinin günümüzdeki genel durumlarının değerlendirilmesi, havacılık sektörünün sorunları ve olası çözümleri hakkında çalışmalar ve araştırmalar yapan bir kurumdur. Bu çalışmalarda ana hatlarıyla istatistiksel veriler ve Türkiye'de havacılığın tarihinden yararlanılmıştır. Türkiye'de havacılığın bugünü ve geleceği ise halen öğrenim görmekte olan havacılık, uçak ve uzay mühendisleriyle bağdaşıktır. İşte bu yüzden havacılık öğrencilerinin -bir kısmı mezun öğrencilerin sorun ve beklentileriyle benzer olmakla beraber- sorunlarını, yaşadıkları ortam ile ilişkilerini, dersleri ve bölümleri hakkındaki düşüncelerini derlemek maksadıyla bu anket hazırlanmış ve 242 Havacılık, Uçak ve Uzay Mühendisliği öğrencisine uygulanmıştır. Anketin genel amacı ise istatistiksel olarak öğrencilerin genel düşüncelerini ve sorunlarım ortaya çıkarmak, böylelikle ulaşılabilecek olası çözümler için bir kaynak oluşturmaktır. GİRİŞ Henüz "gelişmekte olan ülke" sıfatına sahip olan Türkiye'nin eğitime yeterince yatırım yapamadığı açıktır; bilgi ve teknolojinin en üst düzeyde, hatasız bir şekilde öğretilmesini gerektiren dal olan Havacılık, Uçak ve Uzay Mühendisliği öğrencilerinin de, dolaylı yollardan da olsa, bundan etkilenenler arasında bulunmaları kaçınılmazdır. Öğrencilerin bölümleri, gelecekleri, bulundukları ortamla ilişkileri ve Türkiye'de havacılığa dair görüşlerinin istatistiksel veriler haline.getirilmesi, geleceğin havacılık sanayiinde çalışacak insanları tanımaya yönelik bir çalışmadır. Anket, genel öğrenci profilini belirlemiş, eğitim kalitesi ile şeklinin öğrencilerin bakış açısından değerlendirmiş olması, öğrencilerin beklenti ve sorunlarını içermesi ve yapılabilecek yorumlar için dayanak teşkil etmesi bakımından önemlidir. Kaynak olarak kullanılan anketteki soruların hazırlanmasında, esas olarak göz önüne alman ölçüt, soruların nesnel bir şekilde cevaplanmaya uygunluğudur. Toplamda sırasıyla 262, 298 ve 185 öğrenciye sahip olan Havacılık, Uçak ve Uzay Mühendisliği bölümlerinde 242 kişiye yapılmış olması anket sonuçlarının istatistiksel niteliğini ve güvenilirliğini ortaya koymaktadır. 80

2 I.ULUSAL UÇAK, HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI YORUMLAR Ankete katılan 242 kişinin cinsiyetlere göre dağılımı şöyledir: Ankete katılan öğrencilerin %79'unun erkek, %21'inin bayan olduğu görülmüştür [şekil-1]. Veriler ışığında, erkek öğrencilerin bayan öğrencilerden sayıca fazla olduğu anlaşılabilir, lâkin diğer temel mühendisliklere göre havacılık, uçak ve uzay mühendisliklerinin bayanlar tarafından daha fazla rağbet gördüğü açıktır. Şekil 1. Cinsiyete göre öğrenci dağılımı Ankete katılan öğrencilerin bölümlere göre dağılımlarına bakıldığında: Havacılık Mühendisliği öğrencilerinin %55, Uçak Mühendisliği öğrencilerinin %31, Uzay Mühendisliği öğrencilerinin %14 oranlarında katıldıkları gözlemlenmiştir[şekil-2]. Genel rakamlara bakıldığmdaysa, anketin uygulandığı öğrencilerin ÎTÜ ve ODTÜ'den karşılaştırmalı olarak birbirine denk sayılabilecek rakamlarda olduğu söylenebilir. Şekil 2.Bölümlere göre öğrenci dağılımı 81

3 Ankete katılan öğrencilerin sınıflara göre dağılımıysa: 1. sınıflardan 20 öğrenci, 2. sınıflardan 87 öğrenci, 3. sınıflardan 81 öğrenci ve 4. sınıflardan 54 öğrenci şeklindedir[şekil-3]; bundan yola çıkılarak ankete 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin daha fazla rağbet ettiği söylenebilir. Ankete katılan öğrencilerin geldikleri illere göre dağılımlarındaysa Havacılık, Uçak, Uzay Mühendisliklerinde belirgin farklar görülmüştür: Havacılık Mühendisliği öğrencilerinin %57'si Ankara'dan, %8'i İstanbul'dan, %10'u İzmir'den, %25'i ise diğer illerden gelmişlerdir; oysa, Uçak Mühendisliği öğrencilerinin %4 Ankara, %35 İstanbul, %4 İzmir, %57 diğer illerden, Uzay Mühendisliği'nde ankete katılan öğrencilerin %68'i İstanbul, %32'si ise diğer illerden olup İzmirli veya Ankaralı olan ve ankete katılan öğrenci olmamıştır[şekil-5]. Görüleceği üzere Havacılık Mühendisliği Ankara ilinde daha fazla tercih edilirken, Uçak ve Uzay Mühendisliklerine daha çok diğer illerden ve İstanbul'dan öğrenci girmiştir.

4 Öğrencilerin mezun oldukları liselerin bölümlere göre dağılımı ise şöyle oluşmuştur: Havacılık Mühendisliğinde özel okullardan %20, anadolu liselerinden %48, fen liselerinden %20, düz liselerden %18 ve meslek liselerinden %2 şeklinde bir dağılım mevcuttur, Havacılık Mühendisliğinde ankete katılan öğrenciler arasından askeri lise, süper lise veya imam hatip mezunu öğrenci yoktur.uçak mühendisliğindeki dağılım özel okullardan %8, anadolu liselerinden %31, fen liselerinden %12, düz liselerden %29, meslek liselerinden %8, askeri liselerden %2, süper liselerden %10 şeklindedir, Uçak Mühendisliğinde olup ankete katılan öğrenciler arasında imam hatip lisesi mezunu öğrenci bulunmamaktadır. Uzay Mühendisliğinde oranlar özel okul %23, anadolu liselerinden %23, fen liselerinden %5, düz liselerden %36 ve meslek liselerinden %14 şeklindedir; gene Uzay Mühendisliğinde de ankete katılan öğrenciler arasından askeri lise, süper lise ve imam hatip lisesi mezunu bulunmamaktadır. Her üç bölümün de genellikle gerek özel gerekse devlet liselerinin yabancı dil programlı olanlarından mezun olan öğrenciler tarafından tercih edildiği görülmektedir; bu sonuç bölümlerin öys ve öss sınavlarında üst kısımlardaki yüzdelik dilimlerden öğrenci almasıyla doğru orantılıdır, [seki 1-5] Şekil 5. Mezun olunan liseye göre öğrenci dağılımı Bölümlerde, sürekli olmasa da çalışan öğrenci oranları arasında da farklar mevcuttur ve bu farkların üniversitelerin bulunduğu şehirlerle yakın ilişkide olduğu görülmüştür. Havacılık mühendisliğinde öğrenci olup, anketi dolduran öğrencilerin %23'ü, buna karşılık Uçak Mühendisliğinde okuyup, anketi dolduran öğrencilerin ise %40'ı çalıştıklarını belirtmişlerdir. Bu rakamlar Uzay Mühendisliği öğrencilerinde %50'ye çıkmıştır[şeml-6]. Rakamlar arasındaki farklılığın nedeni, bölümlerin bulundukları şehirlerle ilişkilidir, istanbulda'daki hayat şartlarının Ankara'ya göre daha yüksek olması ve İstanbul'da öğrencilerin çalışabileceği iş bulabilme oranının daha yüksek oluşu yüzdelerin farklı çıkışındaki en önemli etkenlerdir.

5 Gelişen teknolojiye paralel olarak ilerleyen bilgisayar çağında Havacılık, Uçak ve Uzay Mühendislerinin bilgisayar bilgileri aıiket sorularından biri olmuştur. Ankete katılan öğrencilerden %17'si çok iyi derecede, %41'i iyi derecede, %35'i orta derecede, %8'i ise az derecede bilgisayar bilgisine sahip olduklarını ifade etmişlerdir[şekil-7]. Havacılık sanayiinde bilgisayar bilimlerinin de olmazsa olmaz bir unsur olduğu düşünülürse, Havacılık, Uçak ve Uzay mühendisliği öğrencilerinin çoğunun bilgisayar konusunda kendilerini geliştirmeye çalıştıkları ve yetkin derecede bilgisayar bilgisine sahip oldukları anlaşılabilir. Şekil 7. Bilgisayar bilgisine göre öğrenci dağılımı Alınan eğitimin çağdaşlığı konusunda Havacılık, Uçak ve Uzay Mühendisliği öğrencilerinin düşünceleri arasında belirgin bir ayrılık görülmektedir; buna göre Havacılık mühendisliği öğrencilerinin %51'i aklıkları eğitimi çağdaş bulurken, %49'u karşıt görüşü benimsemektedir; oysa Uçak mühendisliği öğrencilerinin %92'si ve Uzay Mühendisliği öğrencilerinin %77'si aldıkları eğitimi çağdaş bulmamaktadırlar[şekil-8]. Ortaya çıkan bu tablo karşısında Uçak ve Uzay mühendisliği öğrencilerinin öğretimin çağdaşlık düzeyiyle ilgili olarak daha sorgulayıcı oldukları görülebilir. Genelde ise öğretimin çağdaş bulunmaması kaynaklı belirgin bir hoşnutsuzluk göze çarpmaktadır. Öğrencilerin genelde eğitimi çağdaş bulmayışlarındaki sebeplerse %65 uygulama eksikliği ve %30 laboratuvar yetersizliğidir [şekil-9]. Şekil 8. Öğrencilerin Bölümlerini çağdaş bulma oranları 84

6 Havacılık, Uçak ve Uzay Mühendisliği öğrencilerinin genel olarak bölümlerinde branşlaşmayı gerekli gördükleri söylenebilir. Ankete katılan öğrencilerin %81'inin branşlaşmayı gerekli görüyor olması bu kanıyı doğrulayan bir veridir [şekil-10]. Şekil lo.eğitimde branşlaşmayı gerekli görme oranlan Ankete katılan öğrencilerin öğrenim gördükleri sektörde istihdam edilebileceklerine dair görüşlerinin bölümlere göre dağılımı şu şekildedir: Havacılık Mühendisliği öğrencilerinin %58'i, Uçak Mühendisliği öğrencilerinin %43'ü, Uzay Mühendisliği öğrencilerinin %33'ü öğrenim gördükleri sektörde çalışabileceklerini düşünmektedirler. Öğrencilerin bulundukları sınıflara göre kendi sektörlerinde iş bulabilme düşüncelerinin değişimi ise şöyledir: 1. Sınıf öğrencilerinin %75'i, 2. Sınıf öğrencilerinin %55'i, 3. Sınıf öğrencilerinin %44'ü ve 4. Sınıf öğrencilerinin %41'i mezun olduktan sonra öğrenim gördükleri sektörde iş bulabileceklerini düşünmektedirler. Öğrenim yılı sayısı arttıkça iş bulma olasılığına dair inancın kaybolduğu gözlemlenmiştir; bunun nedeni ise üst sınıftaki öğrencilerin alt sınıftaki öğrencilere göre sektörü daha yakın tanıması ve iş olanaklarıyla ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmiş olmalarıdır [şekil-11,12]. 85

7 Ankete katılan Havacılık, Uçak, Uzay Mühendisliği öğrencilerinin düşüncelerinde belirgin farklılık gösteren bir başka konu ise eğitim dilidir. Bu konuda Havacılık Mühendisliği öğrencilerinin %82'si eğitim dilinin İngilizce olmasından yanayken, Uçak Mühendisliği öğrencilerinin %88'i, Uzay Mühendisliği öğrencilerininse %82'si öğretim dilinin Türkçe olması gerektiğini savunmaktadır[şekil-13]. Bu düşünce ayrılığının temel sebepleri arasından; üniversiteler arasındaki farklılıklar ve öğrencilerin ortaöğretimlerinden itibaren alıştıkları bilim dili göz önüne alınmalıdır. Şekil 13.Eğitim dili tercihleri

8 I.ULUSAL UÇAK, HAVACİLİK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI Havacılık, Uçak, Uzay Mühendisliği öğrencileri arasından ankete katılanlardan %90'ı özel sektörde, %10'u ise kamu sektöründe çalışmak istediklerini belirtmişlerdir. Kamu sektöründe çalışmak isteyen öğrencilerin gösterdikleri genel sebep ise devlet güvencesidir. Özel sektörde çalışmak isteyen öğrencilerin nedenleriyse bölümler arasında farklılıklar göstermiştir ve yüzde oranlarıyla ifade edildiğinde şöyledir: Havacılık Mühendisliği öğrencilerinin %38'i ücretin uygunluğunu, %10'u kariyer imkânlarını, %23'ü çalışma ortamı uygunluğunu, %29'u olanakların uygunluğunu neden göstermişlerdir, bu oranlar Uçak Mühendisliği öğrencilerinde şöyle değişmiştir: Uçak mühendisliği öğrencilerinin %50'si ücretin uygunluğunu, %27'si kariyer imkanlarını, %9'u çalışma ortamı uygunluğunu, % 14 ise diğer ölçütleri neden olarak göstermişlerdir [şekil-14]. Genel olarak öğrencilerin maddi ve manevi olanakların yeterliliği nedeniyle özel sektörü yeğlediği ortaya çıkmaktadır. Şekil 14. Özel sektörde çalışmayı isteme nedenleri Ankete katılan öğrencilere ileride çalışmak istedikleri alanlar sorulduğunda, Uçak ve Havacılık Mühendisliği öğrencilerinin cevaplarında belirgin bir homojenlik gözlemlenirken, Uzay mühendisliği öğrencilerinin cevaplarında yazılım büyük bir yüzdelik dilim kapsamakta ve Uzay Mühendisliği öğrencilerinin, öğrenim gördükleri alanın dışındaki sektörlerde de çalışmak istediklerini ortaya koymaktadır [şekil-15]. Şekil 15.Uzay mühendislerinin çalışmak istediği alanlar

9 SONUÇ Anket sonuçlarına bakıldığında göze çarpan en önemli sorun eğitimdeki pratik eksikliğidir. Ankete katılan birçok öğrenci bölümlerinde üretimle ilgili bir projeye katılmadıklarını belirtmişlerdir. Öğrenciler bu mesleki bilgi eksiklerinin teknik geziler ve kariyer günleriyle kapatılmasını beklemektedirler. Ayrıca Türkiye'de Sivil Havacılığın gelişmemiş olmasının bir sonucu olarak havacılık sanayii savunma havacılığı olarak gelişmiş ve öğrencilerin birçoğu stajlarını askeri fabrika ve üslerde yapmış, güvenlik gerekçesiyle buralardan edinebildikleri bilgi minimum düzeyde kalmıştır. Bu gizlilik ilkesinden ötürü stajlar öğrenciler için oldukça faydasız olmuş ve öğrenciler pratik eksikliklerini gidermek için yaptıkları bu stajlarda kendilerini geliştirme fırsatı bulamamışlardır. Bu sorunların çözümlenebilmesi için ilgili bölümlerin programlarını günbegün ilerlemekte olan teknolojiyi ve çağdaşlık seviyesini takip etmesi, sorumlu insanların öğrencilerle daha yapıcı ve bilgilendirici iletişim kurması ve öğrencilerin öğrenim görmekte oldukları meslek dalıyla ilgili daha geniş faaliyet alanları oluşturulması gereklidir. 88

TÜRKİYE DE MADEN MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ PROFİLİ ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE DE MADEN MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ PROFİLİ ARAŞTIRMASI TÜRKİYE DE MADEN MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ PROFİLİ ARAŞTIRMASI Meslek örgütleri, yönelimlerini ve programlarını, üyelerinin beklenti, ihtiyaç ve taleplerine daha uygun bir biçimde tasarlayabilmeleri için, meslek

Detaylı

UÇAK VE HAVACILIK MÜHENDİSLERİNİN ÇALIŞMA YAŞAMI

UÇAK VE HAVACILIK MÜHENDİSLERİNİN ÇALIŞMA YAŞAMI I.ULUSAL UÇAK, HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI TMMOB Makina Mühendisleri Odası I. Ulusal Uçak Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı 12 Mayıs 2001 Eskişehir-Türkiye UÇAK VE HAVACILIK MÜHENDİSLERİNİN

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (12) 2006 / 2 : 55-82

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (12) 2006 / 2 : 55-82 Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (12) 2006 / 2 : 55-82 Alınan Eğitimin Meslek Yaşamındaki Yeterlilik Düzeyinin İşletmelerin Muhasebe Finans Bölümünde Çalışanlar Üzerinde Tespitine

Detaylı

TÜBİDER Voc-Test Mesleki Sınav ve Belgelendirme Merkezi. Bilişim Sektörü Çalışan Ücretleri Araştırması ve Sonuçları

TÜBİDER Voc-Test Mesleki Sınav ve Belgelendirme Merkezi. Bilişim Sektörü Çalışan Ücretleri Araştırması ve Sonuçları Bilişim Sektörü Çalışan Ücretleri Araştırması ve Sonuçları Dünyanın karmaşıklığı ve eğitimde çoklu disiplin yaklaşımı, günümüzde gençlerin başarılı olabilmek için daha fazlasını bilmeye ve daha fazlasını

Detaylı

MAKINA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ RAPORU

MAKINA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ RAPORU MAKINA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ RAPORU MAKİNA MÜHENDİSUĞİ EĞİTİM! RAPORU SUNUŞ Ülkemizde genelde üniversite eğitimi, özelde ise mühendislik eğitimi sınai gelişimden üniversite idaresine, genel devlet politikalarından

Detaylı

EMO 2015-2016 TERCİH REHBERİ. Temmuz 2015

EMO 2015-2016 TERCİH REHBERİ. Temmuz 2015 EMO 2015-2016 TERCİH REHBERİ Temmuz 2015 Elektrik/Elektronik Mühendisliği Eğitimi Veren Okullar: KKTC ve dış ülkeler hariç olmak üzere, 85 devlet ve 58 vakıf olmak üzere toplam 143 üniversitede, Elektrik,

Detaylı

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜMLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜMLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜMLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Levent Eşel Gazi Üniversitesi leventesel@gazi.edu.tr Gökçen Kaya Gazi Üniversitesi kaya.gokcen@gazi.edu.tr

Detaylı

Makine Mühendisliği Eğitiminde Stajın Etkenliğinin Öğrenci ve Firma Kaynaklı Bilgilerle Değerlendirilmesi ve Alternatif Model Önerisi

Makine Mühendisliği Eğitiminde Stajın Etkenliğinin Öğrenci ve Firma Kaynaklı Bilgilerle Değerlendirilmesi ve Alternatif Model Önerisi 1095 Makine Mühendisliği Eğitiminde Stajın Etkenliğinin Öğrenci ve Firma Kaynaklı Bilgilerle Değerlendirilmesi ve Alternatif Model Önerisi * 1 Ahmet Öztemür ve 1 M.Faruk Yaren 1 Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

FARKLI EĞİTİM PROGRAMLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN GENEL MUHASEBE DERSİNE İLİŞKİN ALGILARI

FARKLI EĞİTİM PROGRAMLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN GENEL MUHASEBE DERSİNE İLİŞKİN ALGILARI FARKLI EĞİTİM PROGRAMLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN GENEL MUHASEBE DERSİNE İLİŞKİN ALGILARI Doç. Dr. C. Yiğit Özbek Gazi Ü. Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi İşletme Eğitimi Bölümü yigitozbek@gmail.com Özet

Detaylı

A RESEARCH BASED ON A COMPARISON OF IDEAS BETWEEN THE STUDENTS IN FORMAL AND DISTANCE EDUCATION PROGRAMS IN POST GRADUATE EDUCATION

A RESEARCH BASED ON A COMPARISON OF IDEAS BETWEEN THE STUDENTS IN FORMAL AND DISTANCE EDUCATION PROGRAMS IN POST GRADUATE EDUCATION ISSN: 2147 3390 DOI: Year: 2013 Summer Issue:4 YÜKSEK LİSANS ALANINDA ÖRGÜN ÖĞRETİM VE UZAKTAN ÖĞRETİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM SİSTEMLERİ HAKKINDA DÜŞÜNCELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR ALAN

Detaylı

İş Piyasası ve Beceri İhtiyaçları İncelemesi 2005. Türkiye nin 31 İli İçin İşletme İncelemesi

İş Piyasası ve Beceri İhtiyaçları İncelemesi 2005. Türkiye nin 31 İli İçin İşletme İncelemesi Türkiye nin 31 İli İçin İşletme İncelemesi MEGEP, İş Piyasası Ekibi İŞKUR, İş Gücü Piyasası Departmanı Ankara, Haziran - 2006 NOT: EKLİ TABLOLARECD-ROM DAN YA DA WEB SAYFASINDAN ALINACAK (www.megep.meb.gov.tr,

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNDE ÖĞRENCİNİN YERİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNDE ÖĞRENCİNİN YERİ İnşaat Mühendisliği Eğitimi 2. Sempozyumu - 259 - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNDE ÖĞRENCİNİN YERİ Selim Pul *, Metin Hüsem ** Özet Üniversite adayı bir gencin kendi becerilerine uygun bir meslek seçmesi

Detaylı

Prof. Dr. Hüner ŞENCAN İ.Ü. İşletme Fakültesi Arş. Gör. Güven ORDUN İ.Ü. İşletme Fakültesi. a. GİRİŞ

Prof. Dr. Hüner ŞENCAN İ.Ü. İşletme Fakültesi Arş. Gör. Güven ORDUN İ.Ü. İşletme Fakültesi. a. GİRİŞ İ.Ü. İşletme Fakültesi Dergisi, C:29, S: l/nisan 2000, s: 139-169 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV TERCİHLERİ İLE DERSLERDEN DUYDUKLARI MEMNUNİYET VE MESLEKİ

Detaylı

ÜNİVERSİTE EĞİTİMİNDE CİNSİYET AYRIMCILIĞININ KÖKENLERİ (YTÜ ÖRNEĞİ) * Feride Gönel Yıldız Teknik Üniversitesi Prof.Dr. fgonel@superonline.

ÜNİVERSİTE EĞİTİMİNDE CİNSİYET AYRIMCILIĞININ KÖKENLERİ (YTÜ ÖRNEĞİ) * Feride Gönel Yıldız Teknik Üniversitesi Prof.Dr. fgonel@superonline. ÜNİVERSİTE EĞİTİMİNDE CİNSİYET AYRIMCILIĞININ KÖKENLERİ (YTÜ ÖRNEĞİ) * Feride Gönel Yıldız Teknik Üniversitesi Prof.Dr. fgonel@superonline.com Zeynep Kaplan Yıldız Teknik Üniversitesi Dr. zkaplan@yildiz.edu.tr

Detaylı

İşletmelerin İç ve Dış Pazarda Rekabet Gücünü Etkileyen Faktörler ve Bir Uygulama

İşletmelerin İç ve Dış Pazarda Rekabet Gücünü Etkileyen Faktörler ve Bir Uygulama Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 5, Sayı:2, 2003 İşletmelerin İç ve Dış Pazarda Rekabet Gücünü Etkileyen Faktörler ve Bir Uygulama Yrd. Doç. Dr. Özlem İpekgil DOĞAN D.E.Ü.

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAM TERCİHLERİNDE FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

MESLEK YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAM TERCİHLERİNDE FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA MESLEK YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAM TERCİHLERİNDE FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Türkay TÜRKOĞLU 1, Erdoğan GAVCAR 2, Halit BÜYÜKSAKALLI 3 ÖZET Meslek Yüksekokullarında

Detaylı

Sağlık Bilimleri Fakültesini Tercih Eden Öğrencilerin, Üniversite ve Meslek Tercihlerinde Etkili Olan Faktörler (Kırıkkale Üniversitesi Örneği)

Sağlık Bilimleri Fakültesini Tercih Eden Öğrencilerin, Üniversite ve Meslek Tercihlerinde Etkili Olan Faktörler (Kırıkkale Üniversitesi Örneği) J Kartal TR 2011;22(3):151-160 doi: 10.5505/jkartaltr.2011.98704 KLİNİK ÇALIŞMA ORIGINAL ARTICLE Sağlık Bilimleri Fakültesini Tercih Eden Öğrencilerin, Üniversite ve Meslek Tercihlerinde Etkili Olan Faktörler

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI MESLEKİ EĞİTİM VE TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTELERİ

İSTANBUL TİCARET ODASI MESLEKİ EĞİTİM VE TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTELERİ İSTANBUL TİCARET ODASI MESLEKİ EĞİTİM VE TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTELERİ Yz strateji Mart 2008 MESLEKİ EĞİTİM VE TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTELERİ Ömer KAYIR Hamdi KILIÇ 1 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ MESLEKİ TEKNİK ORTA

Detaylı

BALIKESİR MERKEZ İLÇELERDE BULUNAN İŞLETMELERİN DURUM, İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNİN BELİRLENMESİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU

BALIKESİR MERKEZ İLÇELERDE BULUNAN İŞLETMELERİN DURUM, İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNİN BELİRLENMESİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU BALIKESİR MERKEZ İLÇELERDE BULUNAN İŞLETMELERİN DURUM, İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNİN BELİRLENMESİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (MART 2015) BALIKESİR

Detaylı

Doç. Dr. Berat Bir, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Göztepe, beratbir@marmara.edu.tr

Doç. Dr. Berat Bir, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Göztepe, beratbir@marmara.edu.tr Türkiye deki Üniversitelerde Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinin, Özelde Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Eğitim Programlarının Genel Değerlendirilmesi ve Durum Analizi Doç. Dr. Berat

Detaylı

Öğrenci Açısından ve Alt Yapı Bakımından Muhasebe ve Finansman Eğitiminin Etkinliğinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma

Öğrenci Açısından ve Alt Yapı Bakımından Muhasebe ve Finansman Eğitiminin Etkinliğinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F.'nde Yrd. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. K. Şevket Sayın E. Yasemin Yeğinboy Dr. Fatma Tektüfekçi Öğrenci Açısından ve Alt Yapı Bakımından Muhasebe ve Finansman Eğitiminin Etkinliğinin

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI MESLEKİ EGITIM VE TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTELERİ ARAŞTIRMASI. HAZIRLAYANLAR Ömer KAYIR Hamdi KILIÇ

İSTANBUL TİCARET ODASI MESLEKİ EGITIM VE TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTELERİ ARAŞTIRMASI. HAZIRLAYANLAR Ömer KAYIR Hamdi KILIÇ İSTANBUL TİCARET ODASI MESLEKİ EGITIM VE TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTELERİ ARAŞTIRMASI HAZIRLAYANLAR Ömer KAYIR Hamdi KILIÇ YAYIN NO: 2008-28 İstanbul, 2008 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir

Detaylı

İlâhiyat Fakültesi (İlâhiyat Lisans Programı) Öğrencilerinin Sorunları ve Beklentileri

İlâhiyat Fakültesi (İlâhiyat Lisans Programı) Öğrencilerinin Sorunları ve Beklentileri M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi 25 (2003/2), 25-64 İlâhiyat Fakültesi (İlâhiyat Lisans Programı) Öğrencilerinin Sorunları ve Beklentileri Yrd. Doç. Dr. Ahmet KOÇ Abstract The faculties of divinity in our

Detaylı

Özet VOCATIONAL SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT PROGRAM OF RESEARCH ON STUDENTS 'CAREER PLANNING: ISTANBUL UNIVERSITY AND UNIVERSITY GÜMÜŞHANE

Özet VOCATIONAL SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT PROGRAM OF RESEARCH ON STUDENTS 'CAREER PLANNING: ISTANBUL UNIVERSITY AND UNIVERSITY GÜMÜŞHANE MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER PLANLAMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VE GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ* Prof.Dr. Füsun İSTANBULLU DİNÇER

Detaylı

JAPONYA DA EĞİTİM HAYATINDAKİ SORUNLARIN TESBİTİ ANKETİ SONUÇLARI

JAPONYA DA EĞİTİM HAYATINDAKİ SORUNLARIN TESBİTİ ANKETİ SONUÇLARI JAPONYA DA EĞİTİM HAYATINDAKİ SORUNLARIN TESBİTİ ANKETİ SONUÇLARI Japonya Türk Öğrenci Derneği (JTÖD) in 2011 Aralık, 2012 Şubat ayları arasında JTÖD üyesi ve dernek email listemize kayıtlı olan 277 kişi

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a r t 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a r t 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a r t 2 0 1 1 ÖZEL DERSHANELER: GÖLGE EĞİTİM SİSTEMİYLE YÜZLEŞMEK MURAT ÖZOĞLU

Detaylı

! " # $ % & ' ( ) ( $ * + ) ),, # - #,.",." #, - ) # - -. )

!  # $ % & ' ( ) ( $ * + ) ),, # - #,.,. #, - ) # - -. ) !""# $ !"#$ &'( )($*+ )),,#-#,.",."#,- )#--. ) İmalat Sanayiinde Yenilik Araştırması 06/07 Yönetici Özeti İmalat Sanayiinde Yenilik Araştırması; Karlsruhe, Almanya'da bulunan Fraunhofer Institute for Systems

Detaylı

V. ULUSAL MAKINA MÜHENDİSLİĞİ VE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU

V. ULUSAL MAKINA MÜHENDİSLİĞİ VE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU tmmob makina mühendisleri odası V. ULUSAL MAKINA MÜHENDİSLİĞİ VE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU RAPOR VE BİLDİRİLER KİTABI 7-8 Kasım 2003 İSTANBUL Yayın No: E/2003/341 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sok. No:

Detaylı

OFFICE MANAGEMENT AND EXECUTIVE ASSISTANT PROGRAM STUDENTS PROFİLE AND CAREER PLANNING: COMPARISON OF WEST AND EAST

OFFICE MANAGEMENT AND EXECUTIVE ASSISTANT PROGRAM STUDENTS PROFİLE AND CAREER PLANNING: COMPARISON OF WEST AND EAST İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ (İAÜD) Yıl 5, Sayı 18, Sayfa (13-22) BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN PROFİLİ VE KARİYER PLANLAMASI: BATI VE DOĞU KARŞILAŞTIRMASI tülin

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NDE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM KALİTESİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NDE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM KALİTESİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 4, Sayı:2, 2002 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NDE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM KALİTESİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Detaylı