İŞNET ADSL/VDSL İNTERNET ERİŞİMİ ABONELİK HİZMET SÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞNET ADSL/VDSL İNTERNET ERİŞİMİ ABONELİK HİZMET SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 1 İŞNET ADSL/VDSL İNTERNET ERİŞİMİ ABONELİK HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bu Sözleşme, Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak No: Esentepe Şişli/İSTANBUL adresinde mukim İşNet ELEKTRONİK BİLGİ ÜRETİM, DAĞITIM TİCARET ve İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ("İşNet") ile. adresinde mukim... (Abone) arasında aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılarak imzalanmıştır. 2. TANIMLAR Kurum Türk Telekom Data Devresi ADSL Hizmeti VDSL YALIN DSL Veri (Data) (Bilgi) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Türk Telekomünikasyon A.Ş. Veri trafiğinin geçmesi için Türk Telekom üzerinden sağlanan hat. Asymmetric Digital Subscriber Line sözcüklerinin baş harflerinden oluşan ADSL, mevcut telefonlar için kullanılan bakır teller üzerinden yüksek hızlı veri, ses ve görüntü iletişimini aynı anda sağlayabilen bir erişim teknolojisidir. Very high data rate DSL sözcüklerinin baş harflerinden oluşan VDSL, bakır teller üzerinden yüksek hızlı veri, ses ve görüntü iletişimini aynı anda sağlayabilen kısa mesafede hattın uzunluğuyla ters orantılı olarak yüksek hız data transferi sağlayan bir erişim teknolojidir. 300 metreye kadar olan yerlerde Mbps arası hızlara erişme imkanı sağlamaktadır. Naked Digital Subscriber Line sözcüklerinin baş harflerinden oluşan Yalın İnternet servisi (ndsl),bakır teller üzerinden yüksek hızlı veri, ses ve görüntü iletişimini aynı anda sağlayabilen, kullanıcıların sabit telefon aboneliği olmadan DSL hizmetlerinden faydalanmasına imkan veren bir erişim teknolojisidir Internet ortamında erişilebilir olarak server (sunucu) üzerinde muhafaza edilen ve zaman zaman değiştirilerek ekleme veya çıkarmalar yapılabilen her türlü renkli, renksiz, hareketli, sabit resim grafik veya sesli dijitalize edilmiş bilgi nitelikli her şey. Güvenli Hizmeti İnternet Abonelerin talebi üzerine Kurum un yayınladığı tarih ve 2011/DK- 14/461 karar numaralı İnternetin Güvenli Kullanımına ilişkin usul ve esaslar kapsamında işletmeciler tarafından Abone nin talebine bağlı olarak sunulmak zorunda olan, alan adı, IP ve port listesi üzerinden seçilen çocuk ve aile profilinden oluşan filtreleme hizmetidir. 3. SÖZLEŞMENİN KONUSU Bu Sözleşme nin konusu, Abone ye sağlanan ADSL/VDSL internet erişim hizmetinin şartları ile tarafların karşılıklı hak ve yükümlülükleridir.

2 2 4. ABONENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 4.1. İşNet, ADSL/VDSL sistemleri üzerinden verdiği hizmetlerden Abone nin yararlanmasını sağlayacak, Abone, bu hizmetlerin karşılığı olarak İşNet tarifesinde belirlenen ücretleri ödeyecektir Abone ADSL/VDSL internet erişimi hizmeti için ADSL/VDSL Modem, internet bağlantısı yapmaya müsait bir bilgisayar ve telefon altyapısına sahip olmalıdır. ADSL/VDSL erişim hizmeti için gerekli cihaz temini, kurulumu ve montajı tamamen Abone nin sorumluluğundadır. Abonenin talep etmesi durumunda, ücret karşılığında ADSL/VDSL erişim hizmeti için gerekli cihaz temini, kurulumu ve montajı İşNet tarafından sağlanabilir Abone tarafından temin edilen ADSL/VDSL erişim hizmeti için gerekli cihazların ilgili mevzuat uyarınca Telekomünikasyon Kurumu tarafından onaylanmış olması gerekir. Onaysız kullanılan cihazlardan kaynaklanan aksaklıklardan İşNet sorumlu olmadığı gibi, ortaya çıkan zarar Abone den tahsil edilecektir Abone, ADSL/VDSL internet erişim hizmetinin İşNet ten kaynaklanmayan nedenlerle; Abone den veya Türk Telekom dan kaynaklanan bir nedenle sağlanamaması halinde İşNet in sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder Abone, ADSL/VDSL internet erişimi hizmeti altyapısının Türk Telekom dan temin edildiğini, erişim hızının Türk Telekom tarafından sağlandığını ve bu konuda İşNet in hiçbir sorumluluk ve yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder Abone, İşNet in ve Türk Telekom un ADSL/VDSL erişim hızı ve/veya erişim hattı üzerinde ekleme ve/veya değişiklik yapamaz. Bu şekilde bir ekleme ve/veya değişiklik tespit edildiğinde, devre altyapı sağlayıcısı Türk Telekom tarafından kapatılabilir, sakınca görülen ekleme ve değişiklikler kaldırılabilir. İşbu halde Abone İşNet in sorumlu olmadığını, İşNet in Türk Telekom tarafından sorumlu tutulması halinde İşNet in doğacak her türlü zararını tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder Abone, işbu sözleşmeden doğan Abonelik hakkının sadece kendisine ait olduğunu, bu hakkın kullanımına ilişkin tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını, bu hakkın kullanımına ilişkin özel ve gizli şifresini ve kullanıcı adını, kullanıcı kodunu başkasına kullandıramayacağını ve devredemeyeceğini, başkası tarafından öğrenilme şüphesi olursa derhal değiştireceğini kabul ve beyan eder. Ayrıca Abone, ADSL/VDSL hizmetini sadece bağlantı adresinde kullanma hakkına sahiptir. Bağlantı adresi dışında üçüncü şahıslara, deneme amaçlı dahi olsa kullandıramaz Abone; Internet'te yapacağı her türlü işlemden, dile getirdiği her türlü fikir, ifade ve yazılarından bizzat ve tam sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. İşbu sözleşme kapsamında aldığı hizmeti kullanırken Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına ve sözleşme hükümlerine aykırı davranmamayı taahhüt eder.

3 Abone, işbu sözleşme kapsamında İşNet tarafından sağlanan hizmetlerin kullanımı ile ilgili olarak İşNet e yapılacak tüm taleplerin muhatabının kendisi olacağını ve bu nedenle İşNet in uğrayacağı tüm maddi ve manevi zararları ilk yazılı talepte karşılayacağını kabul ve taahhüt eder İşNet 'in internet, e-posta veya Web servisi ile yaptığı bildirimler, Abone'ye yapılmış tebligat yerine geçecektir. Abone itiraz etmediği veya hizmet almaya devam ettiği takdirde bu değişiklikleri kabul etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. Söz konusu değişikliklerin abone tarafından kabul edilmemesi halinde Abonenin herhangi bir tazminat ödemeden yazılı olarak bildirerek sözleşmeyi feshedebilme hakkı vardır İşNet, İnternet trafiği sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak/gönderilecek bilgilerden, İnternet platformunda yayınlanan ya da kendi yayınladığı bilgilerin tam doğruluğu, geçerliliği ya da güncelliği konusunda Abone tarafından hiçbir zaman sorumlu tutulmayacaktır Abone İnternette işlemlerin güvenli olarak yapılması ve internet kullanımı sırasında karşılaşılabilecek saldırılar ile kötü amaçlı yönlendirmelerden korunmak için web adresinde ana sayfada yer alan İnternette Güvenlik başlığından bilgi edinebilir Abone, gerek başvuru formu ve/veya telefon aracılığı ile İşNet e ilettiği ve kayıtlara geçirilen bilgilerinin, gerekse bu sözleşmede yer alan bilgilerinin doğruluğunu beyan ve taahhüt eder Abone, başvuru formunda belirttiği telefon numarası ve/veya adres haricinde başka bir numaraya, adrese nakil yaptırmak isterse, nakil yapılmak istenen telefon numarası ve/veya adreste bahsi geçen hizmetin temin edilememesi veya talebin karşılanamamasından İşNet i sorumlu tutmayacaktır. Böyle bir durumda sözleşme 9. Madde uyarınca feshedilmiş sayılacaktır. Nakil hizmetinin sağlanması halinde oluşacak tüm masrafları Abone karşılamayı kabul ve taahhüt eder Abone, işbu sözleşmeden doğan damga vergisi, resim, vergi ve harçlarla, yürürlükte olan veya Yasal uygulamalar nedeniyle, söz konusu vergiler dışında yeni gelecek vergiler, resim, harç, fon vs. mali yükümlülükleri veya mevcut olanların oranlarında yapılacak değişiklikleri ve mevzuat uyarınca Abone nin ödemekle yükümlü olduğu/olacağı her türlü vergi, resim ve harcı ödemeyi kabul ve taahhüt eder İşNet tarafından, Abone nin hattını normal kullanım düzeyinden çok daha fazla kullandığının veya yeni Abone olmuş ise, kullanım düzeyinde bir anormalliğin tespiti halinde ya da Abone nin zararına hukuka aykırı veya hileli bir faaliyetin varlığı konusunda İşNet in hâklı bir şüphesinin var olması durumunda, Abone nin çıkarının da korunması amacıyla, İşNet Abone ye bilgi vermek suretiyle, ADSL/VDSL hattını haberleşmeye kapatabilecek ve aylık fatura tarihinden önce belirlenen miktardaki haberleşme bedelini ara ödeme altında talep edebilecektir.

4 Abone, Güvenli İnternet Hizmeti alma veya vazgeçme taleplerini, profil seçme ya da değiştirme işlemlerini İşNet internet sayfası üzerinden kolaylıkla yapabilir. İşNet Aboneye İşNet internet sayfası üzerinden işlem yapması için gereken kullanıcı adı ve şifresini sağlayacaktır. Güvenli İnternet Hizmeti Almak istiyorsanız aşağıdaki kutucuğu işaretleyin ve güvenli internet hizmeti kapsamında almak istediğiniz profili tercih ediniz. GÜVENLİ İNTERNET HİZMETİ ALMAK İSTİYORUM. Güvenli İnternet Hizmeti talep ediyorsanız aşağıdaki profillerden birini tercih ediniz. Çocuk Profili Abonenin Kurum tarafından gönderilen listedeki alan adı, alt alan adı, IP adresi ve Portlara erişimin sağlandığı profildir. Aile Profili Abonenin Kurum tarafından gönderilen listedeki alan adı, IP adresi ve portlara erişimin sağlanmadığı profildir. Abonenin bu profili seçmesi durumunda aşağıda belirtilen site ve uygulamalardan bir veya birden fazlasının filtrelenmesini talep edebilir. Oyun site ve uygulamalarına girmek istemiyorum Sohbet site ve uygulamalarına girmek istemiyorum Sosyal medya site ve uygulamalarına girmek istemiyorum GÜVENLİ İNTERNET HİZMETİ ALMAK İSTEMİYORUM. Abonenin Güvenli İnternet Hizmetini tercih etmediği durumda mevcut internet erişim hizmeti herhangi bir değişiklik olmaksızın sunulmaya devam eder. 5. İŞNET İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 5.1. Abone, İşNet e ilettiği bilgilerin; faturalama, Abone destek hizmetleri ve hizmetin sunulması ile ilgili üçüncü kişilerle (örneğin Türk Telekom) iletişim kurma gibi amaçlarla kullanımı için İşNet i yetkili kılmıştır İşNet, Türk Telekom hattının aktif hale gelmesi üzerine Müşteri Hizmetleri aracılığı ile Abone ye bilgi verecektir İşNet, ADSL/VDSL İnternet erişim hizmetinde meydana gelen arızaların Abone tarafından İşNet e bildirilmesi üzerine Türk Telekom a arıza kaydı vererek arızayı takip edecek ve gelişmeleri Abone ye bildirecektir Abone, erişimi ile ilgili bir problemi ve/veya hizmet ile ilgili sorusu olduğunda İşNet destek hattına ulaşabilir. Abone, sorunlar için Müşteri Hizmelerine mesai saatleri içinde arıza kaydı açtırabilir. Mesai saatleri hafta içi 08:00-17:30 ve hafta sonu 8:00-17:00 dir. Abone mesai saatleri dışında aşağıdaki tabloda belirtilen numara ve e-posta adreslerine ulaşarak sorunlarını mesai saatleri içinde dönüş yapılmak üzere bildirebilir. Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası: ve Müşteri Hizmetleri E-posta Adresi: İşNet Faks numarası:

5 İşNet in, işbu sözleşme koşullarını web sayfasında duyurarak, e-posta veya internet aracılığıyla yürürlüğe girmeden bir ay önce bildirerek, değiştirebilir, durdurabilir, sona erdirebilir Abone seçmiş olduğu tarife paketini belirlenen faturalandırma süresi içerisinde değiştirmek istemesi halinde, değişiklik en geç bir sonraki faturalandırma döneminde uygulamaya konur. Abone, Türk Telekom dan kaynaklanan nedenlerle gecikmelerde İşNet in hiçbir sorumluluğu olmadığını beyan ve kabul eder. 6. SÖZLEŞME EKLERİ İşbu sözleşmenin konusunu teşkil eden hizmet için mevcut veya sonradan düzenlenebilecek uygulamaya ilişkin olarak İşNet in isimli web sayfasında yer alan hükümler ve bilgiler ile başvuru formu işbu sözleşmenin ekleri ve ayrılmaz parçalarıdır. 7. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ İşbu sözleşme, Abone tarafından imzalandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, taraflarca feshedilinceye kadar yürürlükte kalacaktır. 8. ÜCRET VE ÖDEME KOŞULLARI 8.1. Abone nin başvurusunda seçtiği hizmete ilişkin bedeller, ADSL/VDSL hattının Türk Telekom tarafından aktive edildiği tarihten itibaren, ücretlendirilir. Müşteri uygulanacak tarifenin içeriği hakkında güncel ve ayrıntılı bilgilere adresinden her zaman ulaşabilecektir İşNet, sunmuş olduğu hizmet karşılığında Müşteri ye aylık fatura düzenler. Müşteri tarafından kendisine verilen bilgiler kapsamında son ödeme tarihinden önce Müşteri ye ulaşacak şekilde fatura gönderecektir. Ancak Müşteri tarafından eksik bilgi verilmesi, adres değiştirilmesi veya gönderim kanallarında meydana gelebilecek aksamalardan dolayı doğacak gecikmelerden İşNet sorumlu tutulamaz. Bu sebeple, Müşteri, aylık fatura ödemelerini, faturanın adresine ulaşmasını beklemeksizin yapmakla yükümlüdür. Fatura eline ulaşmadığı takdirde Müşteri, fatura bilgilerini İşNet ten öğrenebilir İşbu Sözleşme herhangi bir nedenle sona erinceye kadar, Müşteri, hizmet bedelini, ek teknik hizmetlere ait ücretler ve yasalarda belirtilmiş olan tüm vergi, resim ve harçlarla birlikte faturada belirtilmiş olan son ödeme gününe kadar defaten ödemeyi aksi takdirde ayrıca bir temerrüt ihbar ve ihtarına hacet olmaksızın temerrüde düşmüş addedileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. İşNet, Müşteri nin son ödeme gününde ödemeyi gerçekleştirmemesi halinde verilen hizmeti durdurma ve/veya sözleşmeyi feshetme hakkını haizdir. Aboneliğin feshi halleri hariç, ödeme yapıldıktan sonra en geç yirmi dört saat içinde hizmetin sunumuna devam edilir. İş Net in yasalardan ve Sözleşmeden doğan sair hakları saklıdır Vadesi geldiği halde tamamı veya bir kısmı İş Net e ödenmeyen meblağlar, vade tarihinden itibaren fiili ödeme tarihine kadar, faize tabi olacaktır. Faturada belirtilen son ödeme tarihini geçen ödemeler için, İş Net tarafından günlük bazda gecikmeli gün sayısı dikkate alınarak faiz uygulanır. Müşteri, ödemesinin gecikmesi durumunda, günlük olarak belirlenen % 0,15 gecikme faizini ve temerrüt faizini ödeyeceğini peşinen kabul eder.

6 Kredi Kartı ile ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde Abone, İşNet'e bildirdiği kredi kartını kullanmaya yetkili olduğunu ve İşNet tarafından tahsilat amaçlı kullanılmasına onay verdiğini kabul ve beyan eder. Kredi kartından herhangi bir sebep dolayısıyla Abone ödemelerinin tahsil edilememesi veya yapılan tahsilatın Abone'ye herhangi bir şekilde iade edilmesi durumlarında; Abone'nin İşNet e olan borcu ortadan kalkmaz. Bu durumda, İşNet alacağını yasal yollarla tahsil hakkına sahip olup kanundan doğan her türlü hakkı saklıdır Abone, adresinden anında ödeme yöntemi ile faturalarını görüntüleyebilir ve ödeme yapabilir. 9. SÖZLEŞMENİN FESHİ 9.1. Taraflardan her biri, fesih tarihine kadarki yükümlülükleri baki kalarak işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir Abone, abonelik sözleşmesini feshetmek istediği takdirde, bu talebini İşNet adına abonelik sözleşmesi yapmaya/işlemleri yürütmeye temsilcisine yazılı olarak bizzat, teyit edilmiş olmak kaydıyla İşNet faks numarasına imzalı talebini faks göndererek, güvenli elektronik imza ile gönderilip saklanan metinler kullanarak veya Kurum tarafından belirlenebilecek diğer yöntemlerle yapabilir Abone nin fesih bildirimlerinde fesih talebinin alındığı bilgisi Abone ye en geç yirmi dört saat içinde iletilir ve fesih talebine ilişkin bildirimin yapıldığı andan itibaren en geç yirmi dört saat içerisinde sunulan hizmet kısıtlanır ya da durdurulur. Fesih talebinin yapıldığı andan itibaren yedi gün içerisinde fesih işlemi gerçekleştirilir ve posta, elektronik posta, kısa mesaj ya da arama yöntemlerinden biri ile abonelik sözleşmesinin feshedildiği bilgisi Abone ye ilettirilir İşNet, fesih bildiriminden sonra geri kalan alacaklar için, en çok dört ay içinde Abone ye son bir fatura gönderebilir. Bu hüküm, fesih işlemlerinin yapılmasını durduracak şekilde algılanmayacaktır. Bu süre sınırı son faturaya uygulanan gecikme faizi ve yasal takipten doğan faturalar için geçerli değildir Abone nin işbu sözleşmede zikredilen yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde, İşNet, derhal yazılı bildirimde bulunarak işbu sözleşmeyi tazminatsız olarak feshetme veya hizmeti kapatma ve/veya durdurma yetkisini haizdir İşbu sözleşmenin feshedilmesi durumunda Abone fesih tarihine kadar tahakkuk ettirilecek tutarları ve ferilerini İşNet e ödemekle yükümlüdür. 10. MÜCBİR SEBEPLER Mücbir sebepler; sözleşmenin yapıldığı sırada mevcut olmayıp sonradan gerçekleşen, taraflarca öngörülemeyen ve tarafların kontrolü dışında gelişen ve yükümlülüklerini yerine getirmelerini engelleyecek nedenler ile genel grev, lokavt, savaş, terörist hareketler, deprem, sel, doğal afetler, yangın ve benzeri hallerdir. Aşağıda belirtilen durumlar tahdidi olmamak kaydıyla belirtilmiş olup, mücbir sebepler kapsamında verilen hizmette oluşacak aksamalarda İşNet sorumlu tutulamaz. Bu durumların devamı müddetince

7 7 taraflardan hiçbiri diğer tarafın edimini yerine getirmemesinden dolayı herhangi bir tazminat veya hak talebinde bulunamaz. İşNet in Abone ye bildirerek gerçekleştireceği kurulum, bakım, destek ve düzenleme çalışmaları, Abone nin kast veya ihmalinden kaynaklanan arızalardan dolayı oluşacak kayıp ve zararlar, İşNet omurgasından kaynaklanmayan, Türk Telekom ve/veya üçüncü şahıslardan kaynaklanan arıza, gecikme vb sorunlar, Hizmete ilişkin kullanılacak platformlar üzerinden gelebilecek saldırılar ve bunların sonuçları, Abone sorumluluğunda olan cihazlar ve kablolamadan kaynaklanan arızalar, Cihazlar üzerinde İşNet in bilgi ve onayı dışında, Abone veya üçüncü kişiler tarafından yapılan konfigürasyon değişikliğinden kaynaklanan sorunlar Mücbir sebeplerin sona ermesinden sonra sözleşmenin uygulanmasına devam edilebilecektir. Ancak mücbir sebeplerin 30 (otuz) günü aşan bir sürede son bulmamışsa, Taraflar, sözleşmeyi fesih tarihine kadar tahakkuk etmiş tüm yükümlülüklerini ifa etmek kaydı ile feshedebilir. 11. LİK Taraflar işbu Sözleşmenin ifası kapsamında birbirleri hakkında öğrenecekleri her türlü gizli bilgiyi yasal bir zorunluluk olmadıkça üçüncü kişilere açıklamamayı ve istihdam ettikleri yardımcı kişilerinin de bu hususa uymalarının sağlanması için ellerinden gelen önlemleri almayı ve gerek Sözleşme yürürlükte bulunduğu sürece ve gerek sona erdikten sonra en az 3 (üç) yıl birbirleri ve birbirlerinin sorumlu şahısları aleyhinde herhangi bir beyanda bulunmamayı kabul ve taahhüt etmişlerdir. Taraflardan hiçbiri diğer tarafın önceden yazılı onayı olmaksızın, herhangibir tanıtım veya yayımda diğer tarafın (veya herhangi teşebbüsün) ticari markalarını, ticari isimlerini veya diğer unvanlarını kullanamaz. 12. BÜTÜNLÜK Bu Sözleşmenin bir hükmünün herhangi bir sebeple geçersiz hale gelmesi durumunda, hukuken herhangi bir engel olmaması kaydıyla, böyle bir durum geriye kalan herhangi bir diğer hükmün geçerliliğini etkilemeyecek ve geriye kalan hükümler, geçerli ve yürürlükte kalacaktır. 13. DEVİR Müşteri, işbu Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini İş Net in yazılı izni olmaksızın üçüncü kişilere devir veya temlik edemez. 14. UYGULANACAK HÜKÜMLER İşbu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu Sözleşmedeki hükümler uygulanacak olup, bu Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde ise, Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve mevzuat hükümleri uygulanır. 15. YETKİLİ MAHKEME VE İCRA MÜDÜRLÜKLERİ Müşteri sunulan hizmetten kaynaklanan şikâyetlerinin giderilmesi için öncelikle İş Net müşteri destek hizmetlerini arayarak ve/veya adresinden şikâyetini iletecektir. İş Net tarafından uzlaşma sağlanamaması halinde tüketici, şikâyete konu olan anlaşmazlığın giderilmesi için yasal yollara

8 8 başvurabilir. İşbu Sözleşmeden kaynaklanan tüm ihtilaflarda, İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir. 16. TEBLİGAT İşbu Sözleşme ve uygulaması ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim, ihbar ve ihtarlar taahhütlü mektup veya noter marifetiyle tarafların, Sözleşmede yazılı adreslerine gönderilecektir. Taraflar işbu Sözleşmede yazılı adreslerinde meydana gelecek değişiklikleri diğer tarafa 5 iş günü içinde yazılı olarak bildirmedikleri takdirde, eski adreslerine gönderilecek tebligatların geçerli, usulüne uygun ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ve taahhüt ederler. Bununla birlikte, İş Net bu Sözleşmenin uygulaması ve hizmet ile ilgili olarak vereceği bilgileri, ek olarak Müşteri nin elektronik posta adresine de yapabilecektir. 16 (on altı ) maddeden oluşan işbu Sözleşme biri Aboneye verilmek üzere.../.../... tarihinde 2(iki) nüsha olarak imzalanmıştır. KURUMSAL ABONE BİREYSEL ABONE İmza: İsim-unvan İmza: İsim-unvan İsim Soyisim : T.C.K.N.: İmza : İŞNET ELEKTRONİK BİLGİ ÜRETİM DAĞITIM TİCARET VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. İmza : İmza : İsim-Unvan : İsim-Unvan :

9 9 EK-1 ADSL/VDSL bağlantısı istenilen telefon numarası : TELEFON HATTI SAHİBİ İLE BAŞVURU FORMUNU DOLDURAN KİŞİ FARKLI İSE: Başvuru formunda belirtilen telefon hattının sahibiyim Abone tarafından alınacak ADSL/VDSL internet hizmeti için telefon hattımın kullanım haklarını Abone ye devrettiğimi, telefon hattına ilişkin her türlü sorumluluğun tarafıma ait olduğunu, İşNet ile sözleşme konusu hizmete ilişkin olarak Abone ile irtibata geçilmesini ve hak sahibi olarak Abonenin görülmesini kabul, beyan, taahhüt ederim. TELEFON HATTI SAHİBİ Adı Soyadı : Tarih : İmza: ADSL/VDSL bağlantısı istenilen telefon numarası :

İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ

İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İşNet Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım

Detaylı

İŞ NET KURUMSAL MPLS VPN HİZMETİ SÖZLEŞMESİ

İŞ NET KURUMSAL MPLS VPN HİZMETİ SÖZLEŞMESİ 1 İŞ NET KURUMSAL MPLS VPN HİZMETİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İş Net Elektronik Bilgi

Detaylı

İŞNET SUNUCU BARINDIRMA HİZMET SÖZLEŞMESİ

İŞNET SUNUCU BARINDIRMA HİZMET SÖZLEŞMESİ İŞNET SUNUCU BARINDIRMA HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İş Net Elektronik Bilgi Üretim

Detaylı

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1 İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme, Kore Şehitleri Cd. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sk. No:5 Zincirlikuyu Şişli 34394 İstanbul adresinde bulunan İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve

Detaylı

xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ

xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR Bu Sözleşme, merkezi Sabuni Mah. İnönü Arka Sok. No:2 Merkez/EDİRNE adresinde bulunan FİXNET Telekomünikasyon Limited Şirketi ile adresinde mukim arasında imzalanmıştır.

Detaylı

DOĞUġ TELEKOM TELEFON HĠZMETLERĠ SÖZLEġMESĠ

DOĞUġ TELEKOM TELEFON HĠZMETLERĠ SÖZLEġMESĠ DOĞUġ TELEKOM TELEFON HĠZMETLERĠ SÖZLEġMESĠ Madde 1. Taraflar Bir tarafta Cumhuriyet Mah. Bayındır Sokak Eşref Özand İş Merkezi 23/B adresinde mukim DoğuĢ Bilgi Teknolojiileri Yazılım ve Telekominikasyon

Detaylı

VODAFONE NET İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ BİLGİ FORMU

VODAFONE NET İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ BİLGİ FORMU VODAFONE NET İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ BİLGİ FORMU GENEL BİLGİLER Abone Tipi Kurumsal Bireysel Abone Statüsü Vodafone NET Müşterisi Yeni Müşteri Hizmet Tipi Vodafone Net ADSL Hizmeti İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ

Detaylı

TURKNET TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERi ABONELİK SÖZLEŞMESİ

TURKNET TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERi ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR TURKNET TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERi ABONELİK SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşme, Büyükdere Cad. No: 121 Ercan Han Kat:2 Gayrettepe 34394 İstanbul, adresinde mukim TurkNet İletişim Hizmetleri A.Ş (kısaca

Detaylı

UZAYNET İNTERNET HİZMETİ BAŞVURU FORMU

UZAYNET İNTERNET HİZMETİ BAŞVURU FORMU ANKARA Tel: (312) 287 73 00 Faks: (312) 284 36 07 İSTANBUL Tel: (212) 347 77 07 Faks: (212) 347 77 08 UZAYNET İNTERNET HİZMETİ BAŞVURU FORMU Abone Türü: Şahıs Özel Şirket Kamu Kurumu ABONE BİLGİLERİ: Adı

Detaylı

UZAYNET İNTERNET HİZMETİ BAŞVURU FORMU

UZAYNET İNTERNET HİZMETİ BAŞVURU FORMU ANKARA Tel: (312) 287 30 00 Faks: (312) 284 36 07 İSTANBUL Tel: (212) 347 77 07 Faks: (212) 347 77 08 UZAYNET İNTERNET HİZMETİ BAŞVURU FORMU Abone Türü: Şahıs Özel Şirket Kamu Kurumu ABONE BİLGİLERİ: Adı

Detaylı

Adı, Soyadı : Tarih. Abone/Vekil imza :

Adı, Soyadı : Tarih. Abone/Vekil imza : Lütfen formu büyük harfle ve tükenmez kalem kullanarak, kutucukların dışına taşmayacak şekilde doldurun. Abone No Faturalı Ön Ödemeli Kurumsal Bireysel Kurumsal1 E-Fatura Adresi FirmaKurum Ünvanı @ Bildirdiğim

Detaylı

AVEA MOBİL TELEFON HİZMETLERİ KURUMSAL TİP ABONELİK SÖZLEŞMESİ

AVEA MOBİL TELEFON HİZMETLERİ KURUMSAL TİP ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1 / V: 1.4 AVEA MOBİL TELEFON HİZMETLERİ KURUMSAL TİP ABONELİK SÖZLEŞMESİ Lütfen formu büyük harfle ve tükenmez kalem kullanarak, kutucukların dışına taşmayacak şekilde doldurun. Avea No Tarife Seçenekleri

Detaylı

FATURASIZ İNTERNET ABONELİK SÖZLEŞMESİ

FATURASIZ İNTERNET ABONELİK SÖZLEŞMESİ FATURASIZ İNTERNET ABONELİK SÖZLEŞMESİ AİRNET TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Adres: Yalı Mah. Bahadır Yalçın Cad. Sarıkaya Pasajı No:6/P67 Akçakoca DÜZCE Tel/Faks: 05062876189/05070951400

Detaylı

UYDU HİZMETİ İŞYERİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ

UYDU HİZMETİ İŞYERİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ UYDU HİZMETİ İŞYERİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ TİVİBU UYDU HİZMET NO ABONE BİLGİLERİ Firma/Kurum/Adı: Vergi No: Vergi Dairesi: Sektör: Sicil: Bağlantı Adresi: İlçe Posta Kodu: İl GSM No: E-posta @ İş/Diğer Tel.

Detaylı

ANKANET İNTERNET SES VERİ İLETİŞİM TİC. LTD.Ş.

ANKANET İNTERNET SES VERİ İLETİŞİM TİC. LTD.Ş. ANKANET İNTERNET SES VERİ İLETİŞİM TİC. LTD.Ş. Cinnah Cad.53/10 Çankaya ANKARA Tel/Faks: 4390309 Hitit VD Vergi Sicil No: 0690452190 FATURASIZ İNTERNET ABONELİK SÖZLEŞMESİ Paket No Ödeme Tarihi Modem No

Detaylı

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ...

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ... ABONELİK SÖZLEŞMESİ Bu abonelik sözleşmesi, COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ. (bundan böyle kısaca: "COMPATEL") ile... (bundan böyle kısaca: ABONE ) arasında ve aşağıda tamamen mutabık kalınan şartlar

Detaylı

ToplusmsKampanya HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ToplusmsKampanya HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ ToplusmsKampanya HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLŞ: TİC. SAN. LTD. ŞTİ. (ToplusmsKampanya) Adres: G.ova Mah. 2166 Sok.

Detaylı

PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ

PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- PRATİK TELEKOMİNİKASYON BİLİŞİM VE ARC.TİC.SAN.LTD.STİ (PRATİK TELEKOMİNİKASYON BİLİŞİM VE ARC.TİC.SAN.LTD.STİ

Detaylı

işnet ÖZEL ENTEGRATÖRLÜK HİZMET SÖZLEŞMESİ

işnet ÖZEL ENTEGRATÖRLÜK HİZMET SÖZLEŞMESİ işnet ÖZEL ENTEGRATÖRLÜK HİZMET SÖZLEŞMESİ SAYIN MÜŞTERİMİZ; SİZLERE İLETMİŞ OLDUĞUMUZ E-FATURA UYGULAMASI ÖZEL ENTEGRATÖRLÜK HİZMET SÖZLEŞMESİ NİN İKİ NÜSHA OLARAK DÜZENLENDİĞİNDEN, HER SAYFASININ KAŞELİ-İMZALI

Detaylı

UYDU HİZMETİ KONUT İÇİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ

UYDU HİZMETİ KONUT İÇİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ TİVİBU UYDU HİZMET NO İNTERNET HİZMET NO İNTERNET BAĞLANTISI YAPILAN TEL NO ABONE tarafından tercih edilen UYDU PAKETİ UYDU HİZMETİ KONUT İÇİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ (Paket detayları işbu sözleşme ekindedir.)

Detaylı

TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ

TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme Serçeönü Mah. Ahmet Paşa Cad. Çiçek İş Merkezi Kat:7 No:26 Kocasinan-KAYSERİ TÜRKİYE adresinde yerleşik PRATİK TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LTD.

Detaylı

ANA SÖZLEŞME. Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A. Ş. Kablo Hizmetleri Sözleşmesi

ANA SÖZLEŞME. Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A. Ş. Kablo Hizmetleri Sözleşmesi Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A. Ş. Kablo Hizmetleri Sözleşmesi ANA SÖZLEŞME Madde 1 Taraflar Versiyon No: ANA12.0.0 Hizmet Veren : TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. ( TÜRKSAT)

Detaylı

VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VARGONEN TEKNOLOJİ ve BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sayfada yer alan sözleşme Vargonen Teknoloji hizmetlerini kullanmaya başladığınız andan itibaren sizin için de geçerli ve

Detaylı

KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR.

KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR. KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR. Ticari Unvan Vergi Dairesi TÜZEL BİLGİLER Vergi Numarası Adres Telefon No Siteye

Detaylı

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler/ANKARA adresinde mukim TÜRK TELEKOM A.Ş. (Bundan böyle TÜRK TELEKOM olarak anılacaktır.) ile... adresinde

Detaylı

İklim Bilişim Turizm TeksRl Gıda İnşaat SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. NE STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ

İklim Bilişim Turizm TeksRl Gıda İnşaat SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. NE STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ İklim Bilişim Turizm TeksRl Gıda İnşaat SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. NE STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- İklim Bilişim Turizm TeksRl Gıda İnşaat SAN. DIŞ TİC. LTD.. (BayMesaj) Adres:50.Yıl Mah.

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. VERİ MERKEZİ HİZMETLERİ İLE BU HİZMETLERE EK KURUMSAL GÜVENLİK ÜRÜNLERİ VE BULUTT ÜRÜNLERİ ÇERÇEVE ABONELİK SÖZLEŞMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. VERİ MERKEZİ HİZMETLERİ İLE BU HİZMETLERE EK KURUMSAL GÜVENLİK ÜRÜNLERİ VE BULUTT ÜRÜNLERİ ÇERÇEVE ABONELİK SÖZLEŞMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. VERİ MERKEZİ HİZMETLERİ İLE BU HİZMETLERE EK KURUMSAL GÜVENLİK ÜRÜNLERİ VE BULUTT ÜRÜNLERİ ÇERÇEVE ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR: İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı

Detaylı

ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. (ÖZTEK) Adres:Şerefiye mah. Ümit sok No:26/B 81100 DÜZCE Tel: 0380 524 5 524

Detaylı

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ALANYA SMS Adres: GALATASARAY CAD.ÇELİK APT.NO:18 ALANYA/ANTALYA Tel: 02425127475 Fax: 02425137513 E-MAİL:bilgi@alanyasms.com 1.2-..... (ABONE) Adres:

Detaylı

HABERLESMEVEĠLETĠġĠM.COM ABONELĠK SÖZLEġMESĠ

HABERLESMEVEĠLETĠġĠM.COM ABONELĠK SÖZLEġMESĠ HABERLESMEVEĠLETĠġĠM.COM ABONELĠK SÖZLEġMESĠ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- HABERLESMEVEĠLETĠġĠM.COM Adres: ÇAMLIK MAHALLESİ MEŞE SOKAK NO:4/2 PENDIK/İSTANBUL Tel: 05067107952 Fax: E-Mail: lokmanaltayli@hotmail.com

Detaylı