Uzm. Hem. Münevver ÖZCAN Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Geriatri Bilim Dalı 2014

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uzm. Hem. Münevver ÖZCAN Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Geriatri Bilim Dalı 2014"

Transkript

1 GERİATRİK DEĞERLENDİRME Uzm. Hem. Münevver ÖZCAN Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Geriatri Bilim Dalı 2014

2 YAŞLILIK; Birden fazla kronik hastalığın eşlik ettiği, birçok organ sisteminde fonksiyonel cevapta değişikliğin oluştuğu, Akut hastalıkların daha ciddi seyrettiği Hastalıkların iyileşme sürecinin uzun olduğu, bağımsız yaşama yeteneğinin fonksiyonel bozukluklar nedeni ile sınırlandığı, Çevresel faktörlere uyum sağlayabilme yeteneğinin azaldığı bir dönemdir.

3 YAŞLILIK DÖNEMİ Bireyin sağlık bakım gereksinimleri değişir ve artar. Sağlık harcamaları artar. Yaşlı birey ile çalışan sağlık personelinin uzmanlaşmış ve alanda yeterli bilgi ve donanıma sahip olması gerekir.

4 KAPSAMLI DEĞERLENDİRME NEDEN GEREKLİ? Yaşlılarda organ ve sistemlerde önemli fizyolojik değişikliklerin oluşması. Fonksiyonel kapasitede azalma ve kayıpların olması Günlük yaşam faaliyetlerinde azalma ve kısıtlamaların gelişmesi. Hastalıkların sık ve atipik seyirli olması. Hastalık etkenleri, semptomları ve bulgularının farklılık gösterebilmesi. Multipl patoloji ve polifarmasinin olması yaşlı hastayı değerlendirmede kapsamlı bir bakış açısını gerektirmesi.

5 KAPSAMLI GERİATRİK DEĞERLENDİRME Yaşlı bireyin çeşitli problemlerini ortaya koyan, tarif eden, açıklayan, Bireylerin rezervlerini ve dayanıklıklarını sınıflandıran, Bireyin problemlerine müdahale edebilecek gerekli servisleri belirleyen Koordine bir tedavi planı geliştiren Bir Ekip Değerlendirmesi

6 KAPSAMLI GERİATRİK DEĞERLENDİRMENİN STANDART DEĞERLENDİRMEDEN FARKI; Yaşlı bireylerin kompleks problemlerine odaklanması, Yaşam kalitesi ve fonksiyonel durumu değerlendirmesi, İnterdisipliner ekip üyelerinin varlığı Değerlendirme sırasında skalaların kullanılması nedeniyle standart değerlendirmeye göre daha avantajlıdır.

7 Standart Değerlendirme Geriatrik Değerlendirme Yaşlı bireylerin sıklıkla yaşadığı; bilişsel bozukluk, immobilite, dengesizlik, inkontinans iatrojenik hastalıklardan oluşan sorunlar gözden kaçabilmektedir. Tüm sorunların değerlendirilmesini ve belirlenmesini; Soruna yönelik olarak uygun bakım, Uygun tedavi Uygun rehabilitasyon hizmetinin sunulmasını sağlar.

8 KAPSAMLI GERİATRİK DEĞERLENDİRME Hastane Huzurevi Toplumda yaşayan yaşlı bireylerin fiziksel, sosyal, psikolojik fonksiyonlarında oluşan değişimi belirlemek amacıyla rutin olarak yapılabilir.

9 GERİATRİK HASTA DEĞERLENDİRİLMESİ İnterdisipliner Ekip Multidisipliner ekip Kapsamlı geriatrik değerlendirmede interdisipliner ekip ön planda

10 İNTERDİSİPLİNER EKİP ÜYELERİ Hasta ve ailesi Klinisyen geriatrist veya iç hastalıkları uzmanı Hemşire Sosyal hizmet uzmanı Diyetisyen Psikolog İş ve uğraşı terapisti Fizyoterapist

11 İNTERDİSİPLİNER EKİP ÇALIŞMASI Yaşlı hastaların değerlendirilmesi Hastaların ve aile bireylerinin hastalığa ve tedaviye uyum sağlaması önemli. Temel hedef: Yaşlı sağlığının korunması ve tedavisi

12 İNTERDİSİPLİNER EKİP Ekip üyeleri hastayı birlikte değerlendirir. Hastanın tedavi planı ekip üyelerinin ortak görüşüyle belirlenir. Ekip temel olarak geriatrist ve hemşire tarafından yönlendirilir. Ekipte her üyenin yeri, rolü ve misyonu farklı ve birbirini tamamlayıcıdır. Yaşlının tüm sağlık sorunları, sosyal problemleri, duygusal problemleri ile ilgilenir.

13 KAPSAMLI GERİATRİK DEĞERLENDİRMENİN AMAÇLARI Gizli kalabilecek hastalıkları ortaya çıkarmak Kesin tanıya yardımcı olmak Sağlığı korumak ve yeniden kazandırmak için uygun bakımı planlayıp uygulamak Gerektiğinde optimum çevresel ve sosyal destek için danışmanlık yapmak

14 KAPSAMLI GERİATRİK DEĞERLENDİRMENİN AMAÇLARI Sonuçları öngörerek hastalığın seyrini takip etmek Fonksiyonel düzeyi korumak ve geliştirmek Yaşam kalitesini arttırmak Tekrarlı ve gereksiz hastane başvurularını önlemek Gereksiz istenen tetkiklerin önüne geçmek

15 KAPSAMLI GERİATRİK DEĞERLENDİRMENİN YARARLARI Fiziksel, bilişsel, emosyonel sağlıkta olabilecek sorunların ve fonksiyonel kapasitedeki yetersizliklerin saptanarak, giderilmesi uygun tedavi ve bakım stratejilerinin oluşturulması Tedavi ve bakımın etkinliğinin artırılması Tedavi ve bakım uygulamalarının klinik ve fonksiyonel durum üzerine etkisinin belirlenmesi

16 KAPSAMLI GERİATRİK DEĞERLENDİRMENİN YARARLARI Hastalıklara yönelik prognozun saptanması ve iyileştirilmesi Hastaneye yatışlarda azalma Mortalitede azalma Fonksiyonel bağımlılıkta azalma Hastane ve bakımevine başvuruda azalma

17 KAPSAMLI GERİATRİK DEĞERLENDİRMENİN YARARLARI Sağlık harcamalarında azalma Kazalarda azalma Yaşam kalitesinde artma Yaşam süresinin uzaması Hasta memnuniyetinde artma

18 KAPSAMLI GERİATRİK DEĞERLENDİRME Fiziksel Sağlık Problemler, Kronik Hastalıklar, Beslenme, Laboratuar Bulguları, Kullandığı İlaçlar, Muayene Bulguları Fonksiyonel Kapasite Günlük Yaşam Aktiviteleri, Enstrümental Günlük Yaşam Aktiviteleri, Egzersiz, Yürüme-denge Psikolojik Sağlık Kognitif Durum Değerlendirmesi, Duygu-durum Değerlendirmesi Sosyal Faktörler Sosyal Destek Ve Rol, Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Ve Ulaşım, Bakım İmkanları, Ekonomik Durum Çevresel Faktörler Ev Güvenliği, Tele Sağlık, Transport İmkanları, Kazaların Önlenmesi

19 GERİATRİK DEĞERLENDİRMEDE HEMŞİRENİN SORUMLULUKLARI

20 Geriatri Ve Gerontoloji Hemşireliği Yaşlıların özgün gereksinimlerini anlamayı, değerlendirmeyi, Geriatrik bakım ve rehabilitasyonu planlamada, uygulamada bilgi ve beceri ile yürütülen bakım etkinliklerini kapsar.

21 HEMŞIRENIN EKIP IÇINDEKI ROLLERINI YERINE GETIREBILMESI IÇIN; Geriatri ve gerontoloji ile ilgili yeterli bilgi ve beceriye sahip olması Yaşlı bireyle iletişimi Yaşla birlikte oluşan fizyolojik değişiklikleri Yaşlı bireyde sık görülen sağlık sorunları Hastalıkların klinik seyri ve özellikleri Yaşlı bireyin kapsamlı değerlendirilmesi bilgi sahibi olması gerekmektedir. v.b. konularda

22 Geriatri hemşiresinin yaşlı bireyin değerlendirilmesi ve bakımının planlanması sürecinde aile ile birlikte; Yaşlı bireyin sorunları ve öncelikleri, Fonksiyonel durumu, Sağlık bakım gereksinimleri, Çevresi, çevresi ile etkileşimi Bakımda hedef/hedefleri değerlendirir.

23 DEĞERLENDİRMEDE KULLANILAN ÖLÇEKLER Enstrümental Günlük Aktivite Skalası (Lawton ve Brody) Günlük Yaşam Aktivitelerinde Bağımsızlık İndeksi (Katz) Temel İnsan Gereksinimleri Piramidi (Maslow), Mini Mental Test, Montreal Bilişsel Değerlendirme Ölçeği Geriatrik Depresyon Ölçeği, Mobilite İndeksi, Pittsburg Uyku Kalitesi İndeksi, Tinetti Yürüme ve Denge Testi, Mini Nutrisyonel Test İnkontinans şiddet indeksi kullanılır.

24 DEĞERLENDİRME Ayrıca; deri bütünlüğü İnkontinans ağrı görme, İşitme aşılanma durumu düşme öyküsü ve riskleri ihmal ve istismara ilişkin formlar kullanılabilmektedir.

25 SAĞLıK ÖYKÜSÜ Akut ve kronik sağlık problemleri Hastanın yakınmaları ve sistemlere ilişkin belirtiler Tedaviler Kullanılan ilaçlar Hastalıktan korunma ve sağlığı geliştirme uygulamaları Kanser taramaları Fonksiyonel durum Sosyal destek (aile, bakım veren, yaşam alanının güvenliği)

26 FİZİKSEL DEĞERLENDİRME Yaşlı bireyin fiziksel değerlendirmesinin kapsamlı ve karmaşık olması nedeniyle modellerin kullanılması yararlı olmaktadır. FANCAPES (Sıvı dengesi, havalanma, beslenme, iletişim, aktivite, ağrı, boşaltım, sosyalizasyon ve sosyal beceriler) SPICES (uyku sorunları, yeme/beslenme sorunları,inkontinans, konfüzyon, düşme, cilt bütünlüğünün bozulması)

27 BESLENME DEĞERLENDIRMESI Boy, kilo, BKI Kilo kaybı Tüketilen besin miktarı, Mekanik ve psikososyal beslenme faktörleri, Çiğneme-ısırma ve yutma becerileri, Diş protezi, diş eksiklikleri, Diyet değişimleri (tedavi, ekonomik değişimler, yaşam koşullarına bağlı), Sıvı alma durumu Görsel-nörolojik problemleri ve Fonksiyonel-ekonomik durum değerlendirmelerini içermelidir.

28

29 DÜŞMELER Önemli bir mortalite ve morbidite nedeni Mobilitenin kısıtlanmasına, Günlük yaşam aktivitelerinde bağımlılığa Bakımevine yerleştirilme ihtiyacında artışa neden olur. Düşmelerin 1/10 u yaşlıda o o o o Kalça ve diğer bölge kırıkları, Subdural hematom, Kafa travması Ciddi yumuşak doku travması gibi mortalite ve morbiditeyi artıran ve yaşam kalitesini bozan sorunlara neden olur.

30 Düşmeyi Etkileyen Faktörler Ektrensek faktörler (çevresel değişiklikler,yetersiz ışıklandırma gibi) İntrensek faktörler (fiziksel hastalık, nörolojik değişiklikler, duyusal bozukluklar gibi) Birden çok ilaç kullanımı, ilaç etkileşimleri ve alkol kullanımı (uyuşukluk,koordinasyonun azalması ve postüral hipotansiyona neden olarak)

31 MOBİLİTE DEĞERLENDİRMESİ Kalk-yürü Testi Hastadan kollarını kullanmadan oturduğu yerden kalkması, 3 metre yürüyerek geri dönmesi ve tekrar oturması istenir. Bu test ile kuvvet, duruş ve denge değerlendirilebilmektedir.

32

33 İNKONTİNANS Yaşlılarda inkontinans sık görülen bir durum olup, genellikle yaşlı birey tarafından ifade edilmeyen bir sorundur. Tüm yaşlılarda inkontinans değerlendirilmesi yapılmalıdır.

34 ÜRİNER İNKONTİNANSIN DEĞERLENDİRİLMESİ Obstetrik ve ürojinekolojik öykü Üriner inkontinansın tipi, sıklığı, şiddeti, süresi, paterni Eşlik eden semptomlar Barsak alışkanlığında bozulma Kanser, diyabetes mellitus, nörolojik hastalıklar, üriner sistem infeksiyonu gibi eşlik eden hastalıklar Mental durumu Hastanın kullandığı reçeteli-reçetesiz tüm ilaçlar

35

36 Saat İçilen Sıvının Cinsi MESANE GÜNLÜĞÜ İçilen Sıvının İdrar İdrar Miktarı Yapma Yapma Zorunluluğ u İdrar Kaçırma İdrar Kaçırıldığında Yapılan İş

37 UYKU Uyku bozuklukları yaşlıların %50 den fazlasını etkileyen bir sorundur. Uyku; İnsanların enerjinin korunması Yorgunluğun önlenmesi Organların dinlenmesi ve gerilimin azalması için önemlidir.

38 Psikososyal Durumlar Demans Artrit Depresyon Yüksek Kan Basıncı İnkontinans UYKU Kanser Osteoporoz Akciğer Hastalığı Gastrik Problemler İlaçlar Menapoz

39 UYKU Uyuma- uyanma saatleri Uyku süresi Uykuya dalmada sorun Uykuda Bölünme Horlama problemi Sabah dinlenmiş uyanma Uyku apnesi

40 PITTSBURGH UYKU KALITESI İNDEKSI (PUKİ) Pittsburgh Uyku Kalitesi Ölçeği 'nin 7 bileşeni vardır. öznel uyku kalitesi uyku latensi uyku süresi alışılmış uyku etkinliği uyku bozukluğu uyku ilacı kullanımı gündüz işlev bozukluğu Toplam puan 0-21 arasındadır. Puanın yüksek oluşu uyku kalitesinin kötü olduğunu gösterir. Toplam puanının 5 ve üzerinde olmasının kötü uyku kalitesini gösterdiği belirtilmektedir

41 İLAÇ KULLANIMI Yaşlı Bireyde Uygunsuz İlaç Kullanımı Mortalitede artış Hastanede uzun süre yatma İlaç yan etkileri TEDAVİYE UYUM

42 Tedaviye Uyumu Etkileyen Faktörler Yutma Güçlüğü İhmal Tedaviye Uyum Bilgi Eksikliği Fazla İlaç Kullanımı Hafıza Sorunları

43 Yaşlı birey ve ailesinin İlaçların etkisi, Kullanım şekli, Saati, Dozu Yan etkileri İLAÇ KULLANIMI Düzenli İlaç kullanımı ve önemi Reçetesiz ilaç kullanımı Bitkisel ilaç kullanımı Muadil ilaçların kullanımı konusundaki bilgileri Değerlendirilmeli

44 FONKSIYONEL ÖYKÜ Öz-bakım aktivitelerini yerine getirebilme yeteneği Bağımsız yaşayabilmesi için desteğe ihtiyacı olup olmadığı değerlendirilir.

45 GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ (GYA) GYA Banyo Giyinme Yemek yeme Tuvalet Transfer Kişisel hijyen Yatak içi hareket Lokomosyon Kontinans Enstrümental GYA Telefonu kullanabilme Alışveriş Yemek hazırlama Ev temizliği Çamaşır Yolculuk İlaçları kullanabilme sorumluluğu Mali işler

46

47

48

49 SOSYO-KÜLTÜREL DEĞERLENDIRME Sosyal yaşam ve destek öyküsü, sağlık öyküsünü tamamlayıcı niteliktedir. Pek çok yaşlı birey aile üyelerinden sosyal destek almakta ve fonksiyonel yetersizlikleri kompanse edilmektedir.

50 SOSYAL ÖYKÜ Yaşlı bireyin; Eski işi ve emeklilik Sağlık-sosyal güvencesi, durumu, Ekonomik durumu, Aile öyküsü ve ilişkileri, Sosyal aktivite ve hobileri, Evlilik durumu ve ilişki Ulaşım olanakları ve niteliği, araçları, Yaşam alanları, Toplum entegrasyonu Ailenin ve bakım verenin ve desteği, beklentileri, Dini inançları sorgulanmalıdır.

51 BİLİŞSEL VE PSİKOLOJİK DEĞERLENDİRME Geriatri hemşiresi yaşlı birey ve yakını ile kuracağı terapötik, güvenli ve destekleyici iletişim ile yaşlı bireyin dile getirmeye çekineceği Düşük benlik saygısı Depresyon Korku Anksiyete gibi duygularını ifade etme fırsatı vermelidir.

52 BİLİŞSEL VE PSİKOLOJİK DEĞERLENDİRME Psikolojik değerlendirme kapsamında; Geçmiş mental hastalık öyküsü, Psikolojik problem nedeniyle alınan tedaviler ve hastane yatış öyküsü, Geçmiş ve şimdiki stresler ve baş etme yöntemleri, Alkol ve ilaç kullanımı, Anksiyete, Uykusuzluk ve depresyon gibi nedenlerle kullanılan ilaçlar,

53 BİLİŞSEL VE PSİKOLOJİK DEĞERLENDİRME Hafıza, yargılama ve düşünce sürecinde yaşanan değişim ve sorunlar, Kişilik, alışkanlıklar ve yaşam doyumu ile ilgili değişiklikler, Benlik algısı ve gelecek umutlarının tanımlanması, Yaşam ve sağlık durumuna ilişkin duyguları, Yaşlı bireyi seven, destekleyen ve yüreklendiren birinin varlığı, Umutsuzluk ve intihar düşüncesi konuları değerlendirilmelidir.

54 BİLİŞSEL DEĞERLENDİRMEDE KULLANILAN ÖLÇEKLER Montreal Bilişsel Değerlendirme Testi Mini Mental Test Saat Çizme testi

55

56

57 BİLİŞSEL DURUM DEĞERLENDİRMESİ Mini Mental Test Saat Çizme Testi Oryantasyon Hafıza-Kayıt etme Dikkat ve Hesaplama Hatırlama Lisan Motor Fonksiyon ve Algılama Doğru yere 12 yazılmış 12 sayıyı da yazmış Akrep ve yelkovan çizilmiş Söylenen zaman doğru işaretlenmiş

58

59

60

61 SAAT ÇİZME TESTİ

62 PSİKOLOJİK DEĞERLENDİRMEDE SIKLIKLA KULLANILAN ÖLÇÜM ARAÇLARI; Yesavage Geriatrik Depresyon Skalası, Hamilton Depresyon Ölçeği, Hamilton Anksiyete Ölçeği, Yaşam Doyumu Ölçeği dir.

63

64

65 EV ORTAMI VE GÜVENLİK DEĞERLENDİRMESİ Çevre güvenliği her yaştaki bireyler için önemlidir. Bilişsel, Hareket, Görme, Duyma gibi alanlarda sınırlılıkları Düşme riski olan yaşlı gruplarda çevre güvenliği daha da önemlidir.

66 EV ORTAMI VE GÜVENLİK DEĞERLENDİRMESİ Çevre güvenliği kapsamında; Temel yapı, Isı kontrolü, Beslenme, Yangından korunma, Bireysel yaralanma- şiddetten korunma, İlaç yönetimi vb. konular değerlendirilmelidir.

67 KÜLTÜR VE EĞİTİM DÜZEYİ Geriatri hemşiresi; Eğitim seviyesini değerlendirme, Dil engelleri, Okuma düzeyleri Kültürel geçmişi belirlemeli, değerlendirmelerini bu bilgilere göre yapmalıdır. İnançlar, tutumlar, değerleri ve yaşlı bireylerin yaşam, hastalık ve sağlık durum ve kültüre uygun bakımı etkileyecek faktörler içinde yer almaktadır.

68 SONUÇ OLARAK; Hemşirenin; Yaşlı bireyin özgün gereksinimlerini saptaması Geriatrik bakım ve rehabilitasyonunu planlaması Bireyin hastalık öncesi fonksiyon düzeyine ulaştırılması Patolojik sürecin çözümlenmesi için uygulamalar yapması Yaşlının bakımından sorumlu bireylerin gereksinimlerini de dikkate alması gerekmektedir.

69 TEŞEKKÜRLER

TÜRKİYE SAĞLIKLI YAŞLANMA EYLEM PLANI ve UYGULAMA PROGRAMI 2015-2020

TÜRKİYE SAĞLIKLI YAŞLANMA EYLEM PLANI ve UYGULAMA PROGRAMI 2015-2020 TÜRKİYE SAĞLIKLI YAŞLANMA EYLEM PLANI ve UYGULAMA PROGRAMI 2015-2020 ANKARA 2015 ISBN : 978-975-590-520-4 T.C. Sağlık Bakanlığı Yayın No : 960 Baskı : Anıl Reklam Matbaa Ltd. Şti. Özveren Sokak No:13/A

Detaylı

HEMŞİRE GÖREV TANIMLARI ALAN ÇALIŞMASI

HEMŞİRE GÖREV TANIMLARI ALAN ÇALIŞMASI HEMŞİRE GÖREV TANIMLARI ALAN ÇALIŞMASI [İzmir Örneği; Rapor] Aralık 2013 İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörlüğü

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ 1 Bu kitabın tüm yasal hakları Ankara Tabip Odası, Türk Geriatri Derneği ve Pratisyen Hekimlik Derneği ne aittir, kurumların izni olmaksızın depolanamaz, kopyalanamaz

Detaylı

AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN TABURCULUK EĞİTİMİNİN HASTALAR TARAFINDAN KULLANILMA ORANLARI

AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN TABURCULUK EĞİTİMİNİN HASTALAR TARAFINDAN KULLANILMA ORANLARI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Ümmü YILDIZ FINDIK AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN

Detaylı

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. MEHMETÇİK İÇİN YURTTAŞLIK EĞİTİMİ PROJESİ GENEL SAĞLIK EĞİTİM MODÜLÜ MEHMETÇİK EL KİTABI 1 Ankara, 2013 1 Bu çalışma, Mehmetçik

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Biçimlendirilmiş: Sol: 100.8, Sağ: 100.8, Üst: 70.55, Alt: 70.55, Üstbilginin kenara uzaklığı: 35.3, Altbilginin kenara uzaklığı: 35.3 T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

Detaylı

TÜRK GERİATRİ DERNEĞİ 1. Kuruluşunun 10. Yıl Etkinlikleri Kapsamında 1 Ekim Uluslararası Yaşlılar Günü

TÜRK GERİATRİ DERNEĞİ 1. Kuruluşunun 10. Yıl Etkinlikleri Kapsamında 1 Ekim Uluslararası Yaşlılar Günü TÜRK GERİATRİ DERNEĞİ 1 www.turkgeriatri.org Kuruluşunun 10. Yıl Etkinlikleri Kapsamında 1 Ekim Uluslararası Yaşlılar Günü İstediğimiz/beklediğimiz Gelecek Yaşlıların Anlattıklarında Saklıdır! GENİŞLETİLMİŞ

Detaylı

MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ. Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN

MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ. Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN

Detaylı

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Yaşam Dönemlerine Göre Kadın Sağlığı ve Ruhsal İşlevler: Hemşirelik Yaklaşımlarının

Detaylı

ÖNSÖZ. Yaşlıyı seven, yaşlı hasta ile ilgilenen tüm hekimlere yararlı olması dileğiyle...

ÖNSÖZ. Yaşlıyı seven, yaşlı hasta ile ilgilenen tüm hekimlere yararlı olması dileğiyle... ÖNSÖZ İlk defa 1998 yılında Geriatrik Hasta ve Sorunları adı altında, Geriatri nin belli başlı konularını içeren bir sempozyumu Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirmiştik. Aradan

Detaylı

ÇOCUK PERİTON DİYALİZ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013

ÇOCUK PERİTON DİYALİZ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK PERİTON DİYALİZ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013 Derleyen Düzenleyen :Hem. Sevginar ŞENTÜRK : Doç. Dr. Önder KALENDERER Hem. Ayşen ÖZEL Hem. Dilek

Detaylı

EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. H. Nezih DAĞDEVİREN EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. E. Melih ŞAHİN EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ HOSPİTALİZE EDİLEN GERİATRİK HASTALARDA BESLENME BOZUKLUĞUNUN KOGNİTİF FONKSİYONLAR, DEPRESYON VE YAŞAM KALİTESİ

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KANSER HASTALARINDA KEMOTERAPİNİN C-REAKTİF PROTEİN DÜZEYİNE VE YAŞAM KALİTESİNE OLAN ETKİLERİ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Gökhan

Detaylı

SS-01. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa

SS-01. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa Türk Nöroşirürji Derneği, 6. Bilimsel Kongresi, Nöroşirürji Hemşireliği Sözlü Sunumlar SS-0 BEYİN CERRAHİ YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN NOZOKOMİYAL ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMALARI: BİR GÖZLEM

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

MATERNAL OBEZİTENİN GEBELİKTE OLUŞAN YAKINMALARA VE ÖZ-BAKIM GÜCÜNE ETKİSİ

MATERNAL OBEZİTENİN GEBELİKTE OLUŞAN YAKINMALARA VE ÖZ-BAKIM GÜCÜNE ETKİSİ T. C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EBELİK ANABİLİM DALI EBE-YL-2014-001 MATERNAL OBEZİTENİN GEBELİKTE OLUŞAN YAKINMALARA VE ÖZ-BAKIM GÜCÜNE ETKİSİ Halime AYDEMİR DANIŞMAN Yrd.

Detaylı

Sağlık Hizmetinin Alternatif Bir Sunum Şekli Olarak Evde Hasta Bakımı

Sağlık Hizmetinin Alternatif Bir Sunum Şekli Olarak Evde Hasta Bakımı İstanbul Tıp Derg - Istanbul Med J 2010;11(3):125-132 DERLEME - REVIEW Sağlık Hizmetinin Alternatif Bir Sunum Şekli Olarak Evde Hasta Bakımı In-Home Health Services as an Alternative Form of Presentation

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd.Doç. Dr. Özgül EROL TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK

Detaylı

PSİKOSOSYAL RİSK ETMENLERİ

PSİKOSOSYAL RİSK ETMENLERİ PSİKOSOSYAL RİSK ETMENLERİ Amaç İşyerindeki sağlığa zararlı psikososyal risk etmenleri hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim hedefleri Çalışanların olumsuz etkileyen psikososyal risk etmenleri, Psikososyal

Detaylı

VARDİYALI ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KONULARI

VARDİYALI ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KONULARI TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU VARDİYALI ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KONULARI Doç. Dr. Ali Naci YILDIZ (Ph D, İş Sağlığı) Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ i T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YOĞUN BAKIMDA YATAN ÇOCUK HASTALARIN ANNELERİNİN MANEVİ BAKIM (SPİRİTÜEL BAKIM) GEREKSİNİMLERİ HEMŞİRELİK PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ ESMA SÜLÜ DANIŞMAN

Detaylı

Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi TÜRKİYE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ. Yaşlılarda Fiziksel Aktivite. Ankara 2014

Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi TÜRKİYE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ. Yaşlılarda Fiziksel Aktivite. Ankara 2014 Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi 1 TÜRKİYE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ Yaşlılarda Fiziksel Aktivite Ankara 2014 2 Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi Baskı: KUBAN MATBAACILIK VE YAYINCILIK İvedik Organize

Detaylı

Bilimsel Program 5. Sözlü Sunumlar 13. Poster Sunumlar 27. Yazar Dizini 69

Bilimsel Program 5. Sözlü Sunumlar 13. Poster Sunumlar 27. Yazar Dizini 69 BİLDİRİ KİTABI İÇİNDEKİLER Bilimsel Program 5 Sözlü Sunumlar 3 Poster Sunumlar 7 Yazar Dizini 69 6-9 Nisan 05 Xanadu Otel, Antalya 3 BİLİMSEL SEKRETERYA Kongre Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Akif Karan Prof.

Detaylı

Aileler İçin Rehber Konjenital Musküler Distrofiye (KMD) Yaklaşım

Aileler İçin Rehber Konjenital Musküler Distrofiye (KMD) Yaklaşım Aileler İçin Rehber Konjenital Musküler Distrofiye (KMD) Yaklaşım Aileler İçin Rehber Aileler İçin Rehber Konjenital Musküler Distrofiye (KMD) Yaklaşım Aileler İçin Rehber GİRİŞ Bu aile rehberi Konjenital

Detaylı

Türkiye Beyin Aksiyon Grubu Bülten Sayı: 1

Türkiye Beyin Aksiyon Grubu Bülten Sayı: 1 Türkiye Beyin Aksiyon Grubu Bülten Sayı: 1 TÜRKİYE BEYİN AKSİYON GRUBU European Brain Council, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi onayı ile, 2014 yılını Avrupa Beyin Yılı olarak ilan etmiştir. Avrupa beyin

Detaylı

Sosyal Alanlarda DAS Uygulamaları (Evde Bakım Hizmetleri, Huzurevleri ve Yuvalarda)

Sosyal Alanlarda DAS Uygulamaları (Evde Bakım Hizmetleri, Huzurevleri ve Yuvalarda) Sosyal Alanlarda DAS Uygulamaları (Evde Bakım Hizmetleri, Huzurevleri ve Yuvalarda) Hmş. Neslihan ÜNAL Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi, Toraks Kalp Damar Cerrahisi Çocuk ve Erişkin Yoğun Bakımları

Detaylı

HAYALİNE KOŞ! ROMATEM BURSA FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ TERMAL MERKEZ VE SPA. Hayat Harekettir

HAYALİNE KOŞ! ROMATEM BURSA FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ TERMAL MERKEZ VE SPA. Hayat Harekettir HAYALİNE KOŞ! ROMATEM BURSA FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ TERMAL MERKEZ VE SPA Hayat Harekettir Hayat Harekettir FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON Çeşitli hastalıkların tedavisinde fiziksel araçların

Detaylı