Ulusal Dilde Eğitim. Semih Bilgen ODTÜ Öğretim Üyesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ulusal Dilde Eğitim. Semih Bilgen ODTÜ Öğretim Üyesi"

Transkript

1 Ulusal Dilde Eğitim Semih Bilgen ODTÜ Öğretim Üyesi Bu yazıda, önce düşünce ile dilin ilişkileri kısaca anımsatılacak, ulusal dilin önemi vurgulanacak, daha sonra da herhangi bir dilin, ve bu arada Türkçe nin bilim dili olmasının anlamı üzerinde durulacaktır. Düşünce ve Dil 18. yüzyılın büyük aydınlanma filozofu Immanuel Kant, şöyle diyor: Aydınlanma, insanın kendi suçu ile düşmüş olduğu bir ergin olmama durumundan kurtulmasıdır. Bu ergin olmayış durumu ise, insanın kendi aklını bir başkasının kılavuzluğuna başvurmaksızın kullanamayışıdır... Sapere aude! (Düşünmeyi bil; düşünmekten korkma!) Aklını kendin kullanmak cesaretini göster. (Aktaran: M.Sadık Aslankara, Adam Sanat, Mart 2001, s.89) Aydınlanma, insanın tebaa olmaktan, kul olmaktan vatandaş olmaya, birey olmaya yöneldiği süreçtir. Birey olmak ise bağımsız düşünebilmekle, Kant ın dediği gibi insanın kendi aklını kullanma cesaretini gösterip sorumluluğunu üstlenmesiyle gerçekleşebilir. Dil ile düşünce arasındaki ilişki çeşitli düşünürler ve bilim insanlarınca enine boyuna irdelenmiştir. Ben ancak benim dilimle düşünebilirim. Bu şu demektir: düşünürken ve iletişim kurarken kullandığım dil beni oluşturur. Başkasının diliyle düşünmeye çalışmak, doğrudan doğruya o başkasının düşünce çerçevesini, düşünce altyapısını benimsemek anlamına gelir. Bağımsız düşünce, bağımsız dil olmadan olmaz. Bağımsız düşünce, bireyin kendi aklıyla doğruyu aramasıdır. Bireyin kendi kendini oluşturmasıdır. Elbette çevre koşullarınca, ekonomik koşullarca, fiziksel ve toplumsal koşullarca belirlenen çerçeve içinde yapacağı özgür seçimler, bireyin kendi kendini oluşturması anlamına gelir. Dil, düşüncenin altyapısıdır. İnsan, bir dile sahip olmadan birey olamaz. Dili olmayan düşünemez, iletişim kuramaz. Dil, birey olmanın da koşuludur. Ulusal Dilin Önemi Dil, öte yandan, ulusal birliğinin en önemli altyapılarından biridir. Yine 18. yüzyılın aydınlanma hareketine koşuk olarak gelişen uluslaşma süreçlerinde dil 1

2 birliğinin yeri geniş biçimde irdelenmiş bulunmaktadır. Günümüzde de küreselleşme bunalımları arasında ulusların varlık ve kimliklerinin değişmekte olduğu, ancak dil öğesinin toplumların ekonomik ve politik güçlerini ayakta tutan temellerin başında geldiği birçok yazar tarafından dile getirilmektedir (ör. bkz. A-M. Thiesse, Ulusal Kimliğin Keşfi, Le Monde Diplomatique, Haziran 1999). Toplumların önce politik ve sonra ekonomik yönden ufalanarak dev ekonomilerin çizmeleri altında ezilmelerinde, kültürel ufalanmanın ve onun da çekirdeğinde dilsel ufalanmanın yer aldığı birçok örnekte ortaya çıkmaktadır. Bugün dünyadaki birçok ulus, çok sayıda yerel dilin konuşulduğu coğrafyalar üzerinde yer almaktadır. Çin, Rusya, ABD, Fransa, İspanya birden fazla yerel dilin konuşulduğu, eğitiminin yapıldığı, o dillere dayalı kültürlerin korunup geliştirildiği, ancak ulusal dilin temel niteliğinde asla ödün verilmeyen ülkeler arasındadır. Bu ülkelerde çeşitli halk kesimlerinin anadillerini incelemeye, geliştirmeye yönelik akademik kuruluşlar, enstitüler vardır; o dillerde eğitim veren, o dillere dayalı kültürleri canlı tutmayı, geliştirmeyi hedefleyen çalışmalar desteklenmektedir. Ancak, bunun yanısıra, bütün bu ülkelerde, ulusal dil, ulusal kimliğin olmazsa olmaz bir öğesi olarak günlük yaşamda, resmi işlemlerde ve ulusal kültürü oluşturuan her düzeydeki etkinlikte kullanılmakta, korunmakta ve geliştirilmektedir. Bir ülkenin vatandaşları, o ülkenin ulusal dilinde yetkinleşmezlerse bu, başta doğrudan doğruya o vatandaşların yaşam alanlarının kısıtlanmasına, ardından da o ülkenin dilsel, kültürel, politik ve ekonomik yönden ufalanarak yok olmasına yok açar. Ulusal dillerin korunması sorunsalı, doğrudan doğruya ulusal ekonomilerin ve insan refahının korunması sorunsalından ayrılamaz. Örneğin Fransa Akademisi, Fransız dilinin dünya çapında saygın konumunu korumak ve geliştirmek için her türlü çabayı gösterirken, ulusal ölçekte de dilin yabancı diller saldırılarına karşı korunması görevini üstlenmiş bulunmaktadır. Bugün dünyadaki bütün diller, birkaç dev dilin saldırısı altındadır. Başta İngilizce olmak üzere, uluslararası ekonomik, bilimsel ve teknolojik etkinliklerde yaygın biçimde kullanılan diller, yalnızca yerel dilleri değil, ulusal dilleri de yokolma tehlikesiyle karşı karşıya getirmiş bulunmaktadır yılı içinde bir Brezilya gazetesinin başyazarı, artık yazılarını o güne kadar kullandığı anadili Portekizce yerine İngilizce olarak yazacağını, bunun Brezilya ekonomisi için yaşamsal önem taşıyan IMF tarafından Brezilya toplumunun daha kolay izlenmesine yol açacağını umduğunu yazmıştır (bkz. J. Habel, Latin Amerika nın Yeniden Sömürgeleştirilmesi, Le Monde Diplomatique, Ocak 2002). Ülkemizde de bazı özel kuruluşların yanısıra kimi kamu kuruluşlarında bile uluslararası ilişkilerin önceliği gerekçesiyle, yalnızca yabancılarla yapılanlar değil, bütün yazışmalar İngilizce olarak yapılmaya başlamıştır. Yalnızca Türkiye de değil, Almanya ve Hollanda gibi gelişmiş birtakım ülkelerde de bazı üniversiteler bazı eğitim programlarını İngilizce olarak yürütmeye başlamış bulunuyorlar. Koşulsuz küreselleşme yandaşları bu gelişmeleri doğal karşılıyor, buna karşı çıkanları da gericilikle suçluyorlar; ancak canlılığını yitiren her dille birlikte birçok düşünce tarzının, kavramın, anlayışın, geniş anlamıyla rengin de dünyadan ve yaşamdan yitip gideceğini görmek zorundayız. Koşulsuz küreselleşmenin, insanlığı siyah beyaz tek tip bir yaşama, kültüre, düşünceye koşulladığını da yadsımak gittikçe zorlaşıyor. Yukarıda belirttiğimiz gibi, kendi dilinde değil de dünyanın tek tip diliyle 2

3 konuşmaya başlayan insanların zamanla tek tip düşünmekten de kaçınamayacağı açıktır; buna günümüzde artan boyutlarda tanık olmaktayız. CNN televizyonundan farklı düşünemeyen ve birtakım yerel lehçelerle bozulmuş İngilizceden başka dilleri kalmamış niceleriyle dünyanın her ülkesinde karşılaşıyoruz. Bugün, onsekizinci yüzyıl aydınlanması benzeri bir aydınlanmaya yeniden gereksinimimiz vardır. Yalnızca Türkiye için değil; bütün dünya için yeniden kendi suçumuzla düşmüş olduğumuz, aklımızı başkasının kılavuzluğu olmadan kullanamama zavallılığından kurtulmak zorundayız. Amerikanca düşünen Pazar tebası konumundan, doğruları araştıran bireyler konumuna yeni bir aydınlanma ile çıkmamız gerekiyor. Yoksa ekonomimiz IMF güdümünden, günlük yaşamımız Televole basitliğinden, bilimsel etkinliklerimiz de üçüncü sınıf taklitçilikten kurtulamayacaktır. Pekiyi öyle olsa ne olur? Amerikalı, Avrupalı ya da Japon bilim adamları bütün sorunlarımızı çözmezler mi? Tarih aksini gösteriyor. İnsan zenginliği, yaratıcılığı, bilim ve sanat, öyle tek tip insan topluluklarınca değil, aydınlık, düşünen bireylerin oluşturduğu toplumlarca doruklara taşınmıştır. Bu Sümer ve Hitit uygarlıklarında da, Yunan ve Roma uygarlıklarında da, 9. ve 10. yüzyıl İslam uygarlığında, Rönesans ve Aydınlanma Avrupa sında da böyle olmuştur. 20. yüzyılın bilimsel ve teknolojik devrimi de tek tip düşüncelerle değil, bağımsız düşünmekten korkmayan aydınlık kafalarla gerçekleşmiştir. Eğer dünya bugünkü tek pazar, tek dil, tek tip insan egemenliğini aşamazsa bizleri (torunlarımızı) bekleyen çevre felaketleri, açlık, savaş, kitlesel yokoluş, uzun bir karanlık çağ olacaktır. Başka bir deyişle, insan yaratıcılığı için, yeniden aydınlanma için, bağımsız düşünebilmek için ulusal dilimizde eğitime gereksinimimiz vardır. Bilim Dili Türkçe Pekiyi Türkçe bilim dili olabilir mi? Üniversitelerimizde bilim eğitimi Türkçe yapılırsa eksik olmayacak mıdır? Önce, bir dilin bilim dili olması ne demektir, onu düşünelim. Ankara Üniversitesi DTCF Dilbilim Bölümü Başkanı Prof.Dr.İclal Ergenç, şöyle diyor: Hiçbir dil dizgesi, doğasından bilim dili değildir. Bir dilin bilim dili olmasının önkoşulu o dilin konuşulduğu toplumda bilim üretiminin varolmasıdır. (Bilim ve Ütopya, Şubat 2001, s.13) 3

4 Aynı yazıda daha sonra, bu kez bir dilin bilim dili olmasını yeterli koşulu şu satırlarla belirtilmektedir: Bilimsel anlayışın, bilim eğitiminin, ona bağlı olarak bilim üretiminin ve bilim etiğinin var olduğu her toplumun dili, bilim dilidir. Bir başka bilim insanı da Türkçe neden bilim dili olarak kullanılamasın? Yeter ki bunu yapabilecek bilim insanları olsun diyerek aynı noktayı vurguluyor. (B.Akarsu, aynı dergi, s.24) Burada, yaşamın çeşitli alanlarında sıkça karşılaştığımız tavuk/yumurta olgusunu görüyoruz: Bilim ancak sorgulayan, araştıran, aydınlık kafalar tarafından üretilebilir. Bu da bağımsız düşünmenin sorumluluğunu benimsemiş bilim insanları demektir ki doğrudan doğruya yabancı dil boyunduruğunu kırmış olmayı gerektirir. Öte yandan Türkçe yi bilim dili yapmak için Türkiye de bilim yapmak zorunludur. Prof.Ruşen Keleş, (aynı dergide, s.26) ülkemizde profesörlük, doçentlik, araştırma görevliliği gibi akademik sanları kazanmak için çeşitli yabancı dil sınavlarından geçmek zorunluyken Türkçe kullanma yeterliliğinin hiçbir noktada denetlenmediğini vurgulayarak, günümüzde Türkçe nin bilim dili niteliğinin yıpratılmasının etmenlerinden birini ortaya koymaktadır. Bugün ülkemizin en başarılı üniversiteleri arasında yer alan Orta Doğu Teknik Üniversitesi nin öğrencileri, bir yıl İngilizce hazırlık okuduktan sonra bütün derslerini İngilizce yaparlarken en az üç zorunlu ve kredili İngilizce dersi alıyorlar, buna karşılık yalnızca bir dönem, kredisiz bir Türkçe dersi yeterli görülüyor. Yalnızca yabancı dil sınavları değil, yayın zorunlulukları da bilim insanlarımızı küresel bilim ortamında varolma adına kendi ortamlarına yabancılaşma yönünde itmektedir. Akademik sanlar ve konumlar için hep yabancı dilde (uluslararası) yayınlar zorunlu tutulmakta, Türkçe yayınlar akademik açıdan anlamsızlık, yersizlik noktasına indirgenmektedir. Bu da elbette Türkçe nin bilim dili olmadığı ya da olamayacağı savlarını pekiştirmeye yaramaktadır. Oysa evrensel bilimde varlık göstermenin olmazsa olmaz koşulu, özgün, özgür, araştırmacı, sorgulamacı, bağımsız bilimsel çalışmaların gerçekleştirilmesidir. Düşünce aracı/ortamı kendisine yabancı olan bir bilim insanı nasıl özgün ve yaratıcı araştırma yapabilir? Bu temel çelişki, ne yazık ki bugün hem bazı köklü üniversitelerimizde, hem de ulusal düzeyde yüksek öğretimi düzenlemekten sorumlu YÖK te aşılamamaktadır. Bilim dili Türkçe nin yetkinleşmesi için alınacak kurumsal önlemlerin başında, akademik sanlar için gerekli koşullar arasına bir yandan Türkçe yazma ve iletişim becerilerinin sınanmasını, bir yandan da Türkçe özgün bilimsel yayın yapmış olmayı getirmek vardır. Bu, ilk aşamada uluslararası, yabancı dilde yayın zorunluluğunun yanısıra getirilecek bir koşul olmalıdır. 4

5 Bilimde, teknolojide, ekonomik ve toplumsal yaşamda Cumhuriyet in ilk yıllarından bu yana ülkece hedeflediğimiz, özlediğimiz ve gittikçe zorlaşan sıçramayı yapmamız, kendi benliğimize ve dilimize saygıdan bağımsız olarak gerçekleşmeyecektir. Başarıya kendi özkaynaklarımızla, ve onların en değerlilerinden olan dilimizle ulaşacağız. Kurumsal önlemlerin ötesinde, her birimizin tek tek bilim insanı olma sorumluluğuna sahip çıkmamız, korkusuzca özgün ve bağımsız düşünmenin gereklerini yerine getirmemiz, fazlasıyla alın teri dökmemiz zorunludur. Bu yalnızca kendi bireysel varlığımıza ya da ülkemize karşı değil, doğrudan doğruya insanlığa karşı da görevimizdir. * * * 5

Dil Kirliliği. S. Bilgen. TBMM Türk Dili Komisyonu. 16 Nisan 2007

Dil Kirliliği. S. Bilgen. TBMM Türk Dili Komisyonu. 16 Nisan 2007 Dil Kirliliği S. Bilgen TBMM Türk Dili Komisyonu 16 Nisan 2007 I. Dil Kirliliği A/ Konuşma dilinde melezleşme Ulusal diller üzerinde yabancı dillerin etkisi olması doğaldır. Özellikle toplumlar arası ilişkilerin

Detaylı

ATATÜRK' te Bilimsel anlayış tutkusu

ATATÜRK' te Bilimsel anlayış tutkusu ATATÜRK' te Bilimsel anlayış tutkusu Prof. Dr. Fikri A KDENİZ Çukurova Üniversitesi Önce Atatürkçülük ilkelerini hatırlatmak istiyorum: 1. Cumhuriyetçilik 2. Milliyetçilik 3. Halkçılık 4. Devletçilik 5.

Detaylı

ERG RAPORLARI. elefltirel düflünme

ERG RAPORLARI. elefltirel düflünme ERG RAPORLARI elefltirel düflünme ele tirel dü ünme prof. dr. ipek gürkaynak prof. dr. füsun üstel prof. dr. sami gülgöz ele tirel dü ünme Eğitim Reformu Girişimi (ERG) iki önemli gereksinimin karşılanmasına

Detaylı

6.3. DİL POLİTİKALARI BAĞLAMINDA TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ

6.3. DİL POLİTİKALARI BAĞLAMINDA TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ 6.3. DİL POLİTİKALARI BAĞLAMINDA TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ Fatma Açık * Dünya üzerinde şu an yaklaşık olarak 6800 dil olduğu tahmin edilmekte (Grenoble, 2008) ve bunlardan ortalama 3000-3500 dilin konuşulduğu

Detaylı

II. ULUSAL ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU 27 28 NİSAN 2012 İTÜ-TAŞKIŞLA

II. ULUSAL ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU 27 28 NİSAN 2012 İTÜ-TAŞKIŞLA 1 PEYZAJ MİMARLIĞI 2. ULUSAL ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU - 2012 "Yeni Yüzyılda Peyzaj Mimarlığının Gelişimi, Değişimi, Dönüşümü" ÇAĞRI`MIZDIR "PMOGenç geçmiş Peyzaj Mimarlığı öğrenci örgütlenmelerinin bugüne devrettiği

Detaylı

Çok Uluslu Kapitalizm, 21. y.y. Üniversiteleri ve İnsani Bilimler *

Çok Uluslu Kapitalizm, 21. y.y. Üniversiteleri ve İnsani Bilimler * Çok Uluslu Kapitalizm, 21. y.y. Üniversiteleri ve İnsani Bilimler * *Prof. Dr. Oya Batum MENTEŞE Atılım Üniversitesi Fen Edebiyat Dekanı 21. y.y. da üniversiteleri anlamak için önce dönemi iyi okumak gerekir.

Detaylı

ÜNİVERSİTE: TARİHSEL GELİŞİM ve GÜNCEL EĞİLİMLER

ÜNİVERSİTE: TARİHSEL GELİŞİM ve GÜNCEL EĞİLİMLER ÜNİVERSİTE: TARİHSEL GELİŞİM ve GÜNCEL EĞİLİMLER Bu bölümde ilk olarak üniversite fikrinin gelişimini ve kurumsal evrimini ele alacak, ardından üniversiteye ilişkin güncel tartışmalara ve eğilimlere değinecek,

Detaylı

Prof. Dr. Zeki KAYA UZAKTAN EĞİTİM ISBN 975-6802-82-0

Prof. Dr. Zeki KAYA UZAKTAN EĞİTİM ISBN 975-6802-82-0 Prof. Dr. Zeki KAYA UZAKTAN EĞİTİM ISBN 975-6802-82-0 Pegem A Yayınları, 2002 Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem A Yayıncılık Tic. Ltd. Şti.'ne aittir. Anılan kuruluş un izni alınmadan kitabın

Detaylı

Kaynak: Çınar, İkram. 2008. "İlköğretimin Önemi ve Öğretmen" Eğitişim Dergisi. Sayı 20. Ekim 2008. İLKÖĞRETİMİN ÖNEMİ VE ÖĞRETMEN. Dr.

Kaynak: Çınar, İkram. 2008. İlköğretimin Önemi ve Öğretmen Eğitişim Dergisi. Sayı 20. Ekim 2008. İLKÖĞRETİMİN ÖNEMİ VE ÖĞRETMEN. Dr. Kaynak: Çınar, İkram. 2008. "İlköğretimin Önemi ve Öğretmen" Eğitişim Dergisi. Sayı 20. Ekim 2008. İLKÖĞRETİMİN ÖNEMİ VE ÖĞRETMEN Dr. İkram Çınar 1 / 28 İlköğretim, bireyin yaşamında, akademik temellerinin

Detaylı

AKADEMİK SÜRELİ YAYINCILIK ÜZERİNE

AKADEMİK SÜRELİ YAYINCILIK ÜZERİNE SAĞLIK BİLİMLERİNDE SÜRELİ YAYINCILIK - 2007 AÇILIŞ KONFERANSI: AKADEMİK SÜRELİ YAYINCILIK ÜZERİNE Korkmaz ALEMDAR 11 TÜRK TIP DİZİNİ 12 SAĞLIK BİLİMLERİNDE SÜRELİ YAYINCILIK - 2007 AKADEMİK SÜRELİ YAYINCILIK

Detaylı

Tipik Alman - Göçmenlerin Alman Toplumu hakkında bilmesi gerekenler

Tipik Alman - Göçmenlerin Alman Toplumu hakkında bilmesi gerekenler nisan / mayis 2014 Sayı: 01 Tipik Alman - Göçmenlerin Alman Toplumu hakkında bilmesi gerekenler 7-8 9 11 ALMANYA DA KENT VE KIR İÇTENLİKTEN SOĞUKKANLILIĞA GÜNÜMÜZDE ALMAN KÜLTÜRÜ BRİTANYA, ALMANYA VE 1.

Detaylı

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 247/265 EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Söz Varlığı Unsurlarının

Detaylı

KÜRESELLEŞEN DÜNYADA TEKNOLOJİ EĞİTİMİ. Ahmet ŞENEL *, Serhat GENÇOĞLU **

KÜRESELLEŞEN DÜNYADA TEKNOLOJİ EĞİTİMİ. Ahmet ŞENEL *, Serhat GENÇOĞLU ** 45 2003Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Y.11,No.12,S.45-65 KÜRESELLEŞEN DÜNYADA TEKNOLOJİ EĞİTİMİ Ahmet ŞENEL *, Serhat GENÇOĞLU ** ÖZET Bu çalışmada, küreselleşme kapsamında

Detaylı

DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRE TİM VE DEĞERLENDİRME

DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRE TİM VE DEĞERLENDİRME DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRE TİM VE DEĞERLENDİRME DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ ÖĞRENİM, ÖĞRETİM VE DEĞERLENDİRME Tüm hakları saklıdır. Bu yayının bütünü ya

Detaylı

İTÜ Geliştirme Vakfı Özel Ekrem Elginkan Lisesi

İTÜ Geliştirme Vakfı Özel Ekrem Elginkan Lisesi İTÜ Geliştirme Vakfı Özel Ekrem Elginkan Lisesi Uluslararası Bakalorya Diploma Programı Tanıtım Bülteni Şubat 2013 Sarıyer 1 Uluslararası Bakalorya Diploma Programı İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 2. MİSYON 3. İTÜ

Detaylı

Aynılaşma ve farklılaşma:

Aynılaşma ve farklılaşma: Kendisini Farklılaştıran Üniversite Öğrencisi Dünyayı da Farklılaştırır Prof. Dr. Erhan Erkut MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Türkiye de ortalama bir lise

Detaylı

ALEVĐ AKADEMĐSĐ KURULUŞU GELĐŞMESĐ KONUMU VE ETKĐNLĐKLERĐ (1997 2007)

ALEVĐ AKADEMĐSĐ KURULUŞU GELĐŞMESĐ KONUMU VE ETKĐNLĐKLERĐ (1997 2007) ALEVĐ AKADEMĐSĐ KURULUŞU GELĐŞMESĐ KONUMU VE ETKĐNLĐKLERĐ (1997 2007) Alevi Akademisi Bilim ve Yönetim Kurulları toplantısından bir görünüm Alevi Akademisi Yol ve Erkân Enstitüsü (Bielefeld) Çoçuk Eğitimi

Detaylı

ANADİLİNİN ÖNEMİ ANADİLİNDE EĞİTİM

ANADİLİNİN ÖNEMİ ANADİLİNDE EĞİTİM ANADİLİNİN ÖNEMİ ANADİLİNDE EĞİTİM Eğitim Sen Yayınları EĞİTİM SEN (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası) Adına Sahibi Zübeyde Kılıç Öztürk Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Serpil Açıl Özer Kapak/Dizgi Eğitim

Detaylı

En Az Üç Çocuk?! M. Aykut Attar Hacettepe Üniversitesi. Verimli olun ve çoğalın! Eski Ahit (Tekvin, 1: 22)

En Az Üç Çocuk?! M. Aykut Attar Hacettepe Üniversitesi. Verimli olun ve çoğalın! Eski Ahit (Tekvin, 1: 22) En Az Üç Çocuk?! M. Aykut Attar Hacettepe Üniversitesi Verimli olun ve çoğalın! Eski Ahit (Tekvin, 1: 22) Çok seven ve çok doğuran kadınlarla evlenin. Zira, ben, (kıyamet günü) diğer ümmetlere karşı çokluğunuzla

Detaylı

Türkiye de Yabancı Dil Edinim Sorunu ve Yabancı Dil Olarak Türkçe

Türkiye de Yabancı Dil Edinim Sorunu ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Türkiye de Yabancı Dil Edinim Sorunu ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Mustafa ARSLAN International Burch University, Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü marslan@ibu.edu.ba Özet:Yabancı

Detaylı

Türkiye de Uluslararası İlişkiler Eğitimi: Lisans ve Lisansüstü Ders Programlarının Karşılaştırmalı Bir Analizi

Türkiye de Uluslararası İlişkiler Eğitimi: Lisans ve Lisansüstü Ders Programlarının Karşılaştırmalı Bir Analizi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt: 13 Sayı: 3 Temmuz 2013 ss. 303-316 Türkiye de Uluslararası İlişkiler Eğitimi: Lisans ve Lisansüstü Ders Programlarının Karşılaştırmalı Bir Analizi International

Detaylı

DEĞERLER EĞİTİMİ NEDİR? NASIL OLMALIDIR?

DEĞERLER EĞİTİMİ NEDİR? NASIL OLMALIDIR? DEĞERLER EĞİTİMİ NEDİR? NASIL OLMALIDIR? Eğitim Sen Yayınları Mart 2015 (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası) *** Adına Sahibi: Kamuran Karaca Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Mesut Fırat *** Yazışma Adresi:

Detaylı

GENÇ AKADEMİSYENLERİN PERSPEKTİFİNDEN BİRLİKTE YAŞAMA

GENÇ AKADEMİSYENLERİN PERSPEKTİFİNDEN BİRLİKTE YAŞAMA GENÇ AKADEMİSYENLERİN PERSPEKTİFİNDEN BİRLİKTE YAŞAMA GENÇ AKADEMİSYENLERİN PERSPEKTİFİNDEN Birlikte Yaşama Da Yayıncılık: 40 İnceleme Dizisi: 17 Editör Bekir Günay Tasarım Fokus Ajans Baskı ve Cilt Kristal

Detaylı

Yurt Dışında Yaşayan Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi

Yurt Dışında Yaşayan Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Yurt Dışında Yaşayan Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi (Almanya Örneği) Prof. Dr. Cemal YILDIZ 2012 Ankara YURT DIŞINDA YAŞAYAN TÜRK ÇOCUKLARINA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ (Almanya Örneği) YURT DIŞINDA YAŞAYAN TÜRK

Detaylı

AB Nedir? Pascal Fontaine

AB Nedir? Pascal Fontaine AB Nedir? Pascal Fontaine Bu kitapçığı ve AB hakkında diğer kısa açıklamaları elektronik olarak ec.europa.eu/publications/adresinde bulabilirsiniz. Avrupa Komisyonu Basın ve İletişim Genel Müdürlüğü Yayınlar

Detaylı

YASED Uluslararası Yatırımcılar Derneği ODTÜ- TEKPOL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN AR-GE ETKİNLİKLERİNİN ANALİZİ MEVCUT DURUM, SORUNLAR

Detaylı

Gökhan GÜNAYDIN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Çok değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim, değerli öğretim üyeleri, bürokratlar, sayın

Gökhan GÜNAYDIN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Çok değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim, değerli öğretim üyeleri, bürokratlar, sayın Gökhan GÜNAYDIN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Çok değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim, değerli öğretim üyeleri, bürokratlar, sayın meslektaşlarım, sevgili öğrenciler, basınımızın seçkin

Detaylı

TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM

TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETİCİ ÖZETİ TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM Karşılaştırmalı Bir Analiz 1 TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM Talip Küçükcan, Marmara Üniversitesi nde öğretim üyesidir. Yüksek lisansını Londra Üniversitesi nde, doktorasını

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE YÜKSEK DENETİM. Dr. H. Ömer Köse Sayıştay Uzman Denetçisi

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE YÜKSEK DENETİM. Dr. H. Ömer Köse Sayıştay Uzman Denetçisi DÜNYADA VE TÜRKİYE DE YÜKSEK DENETİM Dr. H. Ömer Köse Sayıştay Uzman Denetçisi Mayıs 2007 145. Yıl Yayınları Dünyada ve Türkiye de Yüksek Denetim Dr. H.Ömer Köse Gözden Geçirilmiş İkinci Basım Mayıs 2007

Detaylı

T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ YENİLEVENT/İSTANBUL

T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ YENİLEVENT/İSTANBUL T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ YENİLEVENT/İSTANBUL SEMPOZYUM EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR (03-04 NİSAN 2008) Harp Akademileri

Detaylı