PROF.DR.Ö.İRFAN KÜFREVİOĞLU NUN ÖZGEÇMİŞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROF.DR.Ö.İRFAN KÜFREVİOĞLU NUN ÖZGEÇMİŞİ"

Transkript

1 PROF.DR.Ö.İRFAN KÜFREVİOĞLU NUN ÖZGEÇMİŞİ Adı ve soyadı : Ömer İrfan KÜFREVİOĞLU Doğum Yeri ve Yılı : Ağrı Medeni Hali : Evli Bildiği Y.Diller : Almanca ve İngilizce Tel : EĞİTİM-ÖĞRENİM DURUMU: İlkokul : Nisan İlkokulu, Ağrı Ortaokul : Atatürk Ortaokulu,Ağrı Lise : Naci Gökçe Lisesi,Ağrı Lisans : Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü,Erzurum (Lisans öğrenimi boyunca TÜBİTAK tan burs alınmıştır). Doktora : Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı ( de tamamlandı). Doktora Tez Konusu :Apokarbonik Anhidrazın Tekrar Aktivasyonu İle Bazı Vücut Sıvılarında Zn +2 Tayini (Prof.Dr.E.Edip KEHA yönetiminde) Yurt Dışı Eğitimi : , Goethe Institut,Freiburg ,Institut für Biochemie Der Ludwig- Maximilians-Universitaet München 23 Haziran Eylül 2001, Max-Planck Enstitüsü Hannover Haziran 2010, Max-Planck Ensitüsü Göttingen Doçentlik Bilim Sınavı: (Biyokimya) Profesörlüğe Yüksel. : (Biyokimya) GÖREV YAPTIĞI KURUMLAR: Kasım 1980-Nisan 1981: M.E.B.Van-Muradiye Lisesi Kimya Öğretmeni : Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 1

2 : Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı Yardımcı Doçenti : Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı Doçenti devam ediyor: Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı Profesörü İDARİ GÖREVLERİ: devam ediyor: Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Böl. Biyokim. Anabilim Dalı B : Fen-Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği : Fen-Edebiyat Fakültesi Satınalma Komisyonu Başkanlığı : Fen-Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği : Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı : Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili : Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü : Ağrı Eğitim Fakültesi Senatörü : Fen Fakültesi Dekanı devam ediyor : Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcılığı EĞİTİM VE ÖĞRETİM FAALİYETLERİ Lisans Düzeyinde Verdiği Dersler: Genel Kimya I Analitik Kimya I ve II Biyokimya I ve II Kromatografi Enzim Kimyası Biyokimya Laboratuvarı Genel Kimya Laboratuvarı Sınai Kimya Laboratuvarı Analitik Kimya Laboratuvarı Lisansüstü Düzeyinde Verdiği Dersler Metabolizma Azotlu Bileşikler Metabolizması 2

3 Lipid Metabolizması ve Membran Biyokimyası Kromatografi Biyokimya Laboratuvar Teknikleri Bazı Biyomakromoleküllerin İzolasyon, Saflaştırma ve Karakterizasyon Teknikleri Gen Ekspresyon Analizi ÇALIŞMA ALANLARI Bazı fare genlerinin cdna larının üretilmesi, klonlanması, antisens mrna larının üretimi ve in situ hibridizasyon ile gen ekspresyon analizi; glukoz 6-fosfat dehidrogenaz varyantlarının mutasyon analizi; değişik kaynaklardan karbonik anhidraz, polifenol oksidaz, siyanamid hidrataz, glukoz 6-fosfat dehidrogenaz, glutatyon redüktaz, peroksidaz, katalaz ve laktoperoksidaz enzimlerinin saflaştırılması, karakterizasyonu, bazı ilaç ve kimyasal maddelerin bu enzimler üzerindeki in vitro ve in vivo etkilerinin araştırılması; bağlı reaksiyonların enzim kinetiği; bazı bitkiler ve kimyasal maddelerin antioksidant özeliklerinin araştırılması; glaucoma tedavisi için safra asitleri ve amino asitlerin sülfonamid türevlerinin organik sentezi ve karbonik anhidraz izoenzimleri üzerine inhibisyon özelliklerinin araştırılması; apokarbonik anhidraz vasıtasıyla enzimatik Zn +2 tayini; bitkilerde pestisid ve hormonların etkileri; balın kimyasal ve biyokimyasal kompozisyonu; diabetes mellitus da membran proteinlerinin nonenzimatik glikasyonu. YAYINLAR 1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler SCI & SSCI & Arts and Humanities: 98 adet 2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler: 4 adet 3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler: 29 adet 4. Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler : 4 adet 5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler : 46 adet 6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler: 199 adet 7. Diğer yayınlar: 10 adet 8. h-index: 30 9.Atıflar:

4 YÖNETİMİNDE BİTEN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ 1.Mehmet ÇİFTÇİ, Diabetli Hasta Eritrositlerinden Elde Edilen Glike Karbonik Anhidraz İzoenzimlerinin Bazı İnhibitörlere Karşı İlgisi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Hasan ÖZDEMİR, İnsan ve Sığır Eritrosit Karbonik Anhidraz İzoenzimlerinin Bazı Aktif Katyonlarla İnhibisyon Kinetiği, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Ayşe KARAGÖLGE, Bazı Meyva Sularında Apokarbonik Anhidrazın Tekrar Aktifleştirilmesiyle Zn +2 Tayini, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Abdulkadir ÇOBAN, Bazı İlaçların İnsan Eritrositlerinde Bulunan Karbonik Anhidraz Üzerine Etkilerinin İncelenmesi,Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Şükrü BEYDEMİR, İnsan Eritrositlerinde Bulunan Karbonik Anhidraz İzoenzimleri Üzerinde Bazı İlaçların Aktivasyon ve İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, İmdat AYGÜL, Laktoperoksidaz Enziminin Sığır Sütünden Saflaştırılması ve Bazı Kinetik Özelliklerinin Belirlenmesi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Ekrem KÖKSAL, Katalaz Enziminin Kara Lahana Bitkisinden (Brassica oleracea L. Var. Acephala DC.) Saflaştırılması, Karakterizasyonu ve Bazı Pestisitler ile Antibiyotiklerin Enzim Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Veysel ÇOMAKLI, Fare Genomunda Bulunan Bazı Oksidatif Fosforilasyon Yolu Enzimleri ve Bazı Antioksidant Enzim Genlerinin cdna larının Üretilmesi, Antisens mrna Sentezi ve In Situ Hibridizasyonu ile Gen Ekspresyon Analizi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Tufan EMİRÇUPANİ, Fare Genomunda Bulunan Bazı Yağ Asitleri Yıkım ve Sentez Enzim Genlerinin cdna larının Üretilmesi, Antisens mrna Sentezi ve In Situ Hibridizasyonu ile Gen Ekspresyon Analizi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Murat ŞENTÜRK, Glutatyon Redüktaz Enziminin İnsan Eritrositlerinden Saflaştırılması ve Bazı İlaçların Enzim Aktivitesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı,

5 11.Uğur GÜLLER, İnsan Eritrositlerinden Saflaştırılan Karbonik Anhidraz I ve II İzoenzimlerinin Aktiviteleri Üzerine Bazı Antiülser, Glukokortikoid ve Ürolojik İlaçların Etkilerinin İncelenmesi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Deryanur ERDEM, İnsan Eritrosit Karbonik Anhidraz I ve II İzoenzimlerinin Saflaştırılması İçin Yeni Bir Afinite Jelinin Hazırlanması ve Bazı Fenolik Asitlerin Bu İzoenzimler Üzerindeki İnhibisyon kinetiklerinin İncelenmesi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, YÖNETİMİNDE BİTEN DOKTORA TEZLERİ 1.Nazan DEMİR, Bazı Hasta Serumlarında, Sınav Stresi Olan Öğrenci Serumlarında ve Plevra Sıvısında Zn +2 Miktarının Apokarbonik Anhidrazın Tekrar Aktivasyonu İle Tayini, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Münir OKTAY, Amasya Elmasından İzole edilen Polifenol Oksidaz Enziminin Bazı Kinetik ve Elektroforetik Özelliklerinin Araştırılması, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Yaşar DEMİR, Diabetli Hastalarda Lökosit Membran Proteinlerinin Glikasyonu, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Halis ŞAKİROĞLU, Kuşburnu Meyvasından İzole edilen Polifenol Oksidaz Enziminin Kinetik ve Elektroforetik Özelliklerinin İncelenmesi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Oktay ARSLAN, Glaucoma Hastalığı Tedavisinde Kullanılmaya Aday Karbonik Anhidraz İnhibitörlerinin Sentezi ve İnhibisyon Etkilerinin Araştırılması, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Hayrullah YILMAZ, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Ballarının Kimyasal Bileşimlerinin Araştırılması, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Hasan ÖZDEMİR, Sağlam Şahıs ve Diabetli Hastaların Eritrositlerinden Saflaştırılan Karbonik Anhidraz İzoenzimlerinin Bazı İnhibitörlere Karşı İlgisi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı,

6 8.Fehmi ODABAŞOĞLU, Ispanak (Spinacia oleraceae cv.gladiatör) Bitkisinde Pestisitler ve Bitkisel Hormonlar İle Muamelenin Bazı Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkileri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Mehmet ÇİFTÇİ, İnsan Eritrositlerinden Afinite kromatografisiyle Saflaştırılan Glukoz 6- fosfat Dehidrogenaz Enziminin Bazı İlaçlarla İnhibisyonunun Araştırılması, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, T.Abdulkadir ÇOBAN, Glukoz 6-Fosfat Dehidrogenaz Enziminin Maydanoz (Petroselinum hortense Mill.) ve Lahana (Brassica oleracea L.) Bitkilerinden Saflaştırılması, Karakterizasyonu ve Bazı Pestisitler ile Antibiyotiklerin Enzim Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Lokman ÖZTÜRK, Normal Şartlarda Büyütülen Ispanak (S.Oleracea cv. Gladiatör) Bitkisinde Etafon ve Poliamin Uygulamalarının Oksidatif Enzimler Üzerine In Vıvo ve In Vıtro Etkilerinin İncelenmesi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Şükrü BEYDEMİR, Koyun Eritrositleri ve Göz Lensinden Glukoz 6-fosfat Dehidrogenaz Enziminin Saflaştırılması, Karakterizasyonu, Bazı İlaç ve Kimyasal Maddelerin İnhibisyon veya Aktivasyon Kinetiklerinin İncelenmesi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Metin BÜLBÜL, Değişik Karbonik Anhidraz İnhibitörlerinin Organik Sentezi ve İnhibisyon Kinetiğinin İncelenmesi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, İlhami GÜLÇİN, Isırgan Otunun (Urtica Dioica) Antioksidant Aktivitesinin Belirlenmesi, Oksidatif Enzimlerinin Karakterizasyonu ve Bazı In Vıvo Etkilerinin İncelenmesi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, H.İbrahim HACIBEYOĞLU, Farklı Memeli Sütlerinden Laktoperoksidaz Enziminin Saflaştırılması, Karakterizasyonu, Suda Çözünen Organik Çözücülerdeki Davranışı, Sekonder ve Tersiyer Hidroperoksitleri İndirgeme Kinetiğinin İncelenmesi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, İsmail ÖZMEN, Erzurum Yöresinde Yaşayan Glukoz 6-fosfat Dehidrogenaz Eksikliği Tespit Edilen Şahıslarda Glukoz 6-fosfat Dehidrogenaz Kinetiğinin İncelenmesi ve Mutasyon Noktalarının Moleküler Tekniklerle Taranması, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Olcay HİSAR, Gökkuşağı Alabalık (Oncorhynchus mykiss ) Eritrositlerinden Karbonik Anhidraz Enziminin Saflaştırılması, Karakterizasyonu ve Bazı Antibiyotiklerin Enzim 6

7 Aktivitesi Üzerine İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi,Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Anabilim Dalı, 2003 (Ortak Yönetici). 18. Ahmet MAVİ, İnsan Eritrosit ve Lökositlerinden Süperoksit Dismutaz Enziminin Saflaştırılması ve Bazı İlaçların Enzim Üzerine Etkilerinin İncelenmesi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Mesut B.HALICI, Bazı Likenlerden İzole Edilen Maddelerin Sıçanlarda İndometazin İle Oluşturulan Ülser Modelinde Antiülserojen Mekanizmalarının Araştırılması, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Murat ŞENTÜRK, İnsan Eritrosit Karbonik Anhidraz I ve II İzoenzimlerinin Saflaştırılması İçin Yeni Afinite Jellerinin Hazırlanması ve Yeni Sentezlenen Bazı Sülfonamid Türevlerinin Bu İzoenzimler Üzerindeki İnhibisyon Kinetiklerinin İncelenmesi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Ramazan DEMİRDAĞ, Karbonik Anhidraz İzoenzimlerinin Koyun Böbreğinden Saflaştırılması, Karakterizasyonu ve Bazı Kimyasalların Etkilerinin Araştırılması, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Esra DİLEK, İnsan Serumundan Paraoksonaz ve Trombositlerden COX-I enzimlerinin Saflaştırılması ve Bazı İlaçların Bu Enzimler Üzerine Etkilerinin İncelenmesi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Emrah YERLİKAYA, İnsan Karbonik Anhidraz IX İzoenziminin Klonlanması, Üretilmesi, Antitümör İlaçların ve Bazı Kimyasalların Enzim Aktivitesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Bedia ÖZALTIN, Koyun Beyninden Sorbitol Dehidrogenaz Enziminin Saflaştırılması, Karakterizasyonu ve Bazı İlaçların Enzim Aktivitesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Yusuf TEMEL, Hindi Karaciğerinden Tiyoredoksin Redüktaz Enziminin Saflaştırılması, Karakterizasyonu, Bazı Metal İyonlarının Enzim Üzerindeki İnhibisyon Etkilerinin Araştırılması, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Uğur GÜLLER, Mitokondrial Glutamat Dehidrogenaz Enziminin Koyun Karaciğerinden Saflaştırılması, Karakterizasyonu ve Enzim Aktivitesi Üzerine Bazı Metal İyonlarının Etkilerinin İncelenmesi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı,

8 YÜRÜTTÜĞÜ PROJELER 1. Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonunca TL ile desteklenen 1989/54 nolu Polifenol Oksidaz Enziminin Çeşitli Meyvalardan Saflaştırılması ve Bazı Özelliklerinin Araştırılması konulu proje. Proje Yürütücüsü Doç.Dr.Ö.İrfan KÜFREVİOĞLU, Yardımcı Araştırmacı Arş.Gör.Münir OKTAY (tamamlandı). 2.Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonunca TL ile desteklenen 1991/9 nolu Apokarbonik Anhidraz Enziminin Yeniden Aktifleşmesi Yardımıyla Bazı Hastalıklarda Zn +2 Miktarının Tayini konulu proje. Proje Yürütücüsü Doç.Dr.Ö.İrfan KÜFREVİOĞLU, Yardımcı Araştırmacı Arş.Gör.Nazan DEMİR (tamamlandı). 3.Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonunca TL ile desteklenen 1991/20 nolu Polifenol Oksidaz Enzimi Üzerinde EPR Çalışmaları konulu proje. Proje Yürütücüsü Prof.Dr.Y.Kemal YOĞURTÇU Yardımcı Araştırmacı Doç.Dr.Ö.İrfan KÜFREVİOĞLU, (tamamlandı). 4.Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonunca TL ile desteklenen 1991/26 nolu Bazı Çevre Kirletici Kimyasal Maddelerin İnsan ve Sığır Kanındaki Karbonik Anhidraz İzoenzimleri Üzerine İnhibisyon Kinetiğinin İncelenmesi konulu proje. Proje Yürütücüsü Doç.Dr.Ö.İrfan KÜFREVİOĞLU, Yardımcı Araştırmacı Vekalet TEK (tamamlandı). 5.Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonunca TL ile desteklenen 1992/25 nolu Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Ballarında Kimyasal Yapı-Botanik Orijin-Depolama Süresi İlişkilerinin Araştırılması konulu proje. Proje Yürütücüsü Doç.Dr.Ö.İrfan KÜFREVİOĞLU, Yardımcı Araştırmacı Arş.Gör.Hayrullah YILMAZ (tamamlandı). 8

9 6. Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonunca TL ile desteklenen 1992/26 nolu Karbonik Anhidraz İzoenzimlerinin Saflaştırılması İçin Yeni Bir Afinite Jelinin Hazırlanması, Glaucoma Hastalığı Tedavisi İçin Aday Karbonik Anhidraz İnhibitörlerinin Sentezi ve Kinetik Özelliklerinin Araştırılması konulu proje. Proje Yürütücüsü Doç.Dr.Ö.İrfan KÜFREVİOĞLU, Yardımcı Araştırmacı Arş.Gör.Oktay ARSLAN (tamamlandı). 7.Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonunca TL ile desteklenen 1993/8 nolu Diabetli Hasta Lökosit Membran Proteinlerinin Glikasyonu ve Membran Lipid Bileşiminin Araştırılması konulu proje. Proje Yürütücüsü Doç.Dr.Ö.İrfan KÜFREVİOĞLU, Yardımcı Araştırmacılar Prof.Dr.Ebubekir BAKAN ve Arş.Gör.Yaşar DEMİR (tamamlandı). 8. Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonunca TL ile desteklenen 1994/26 nolu Bilgisayar Cebiri Tekniklerinin Enzim Kinetiğine Uygulaması konulu proje. Proje Yürütücüsü Yrd.Doç.Dr.Mustafa BAYRAM, Yardımcı Araştırmacılar Doç.Dr.Ö.İrfan KÜFREVİOĞLU, Yrd.Doç.Dr.Barbaros NALBANTOĞLU (tamamlandı). 9. Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonunca TL ile desteklenen 1994/27 nolu Ispanak Glutamat Sentaz mrna Seviyesine Nitrat ve Işığın Etkisinin İncelenmesi konulu proje. Proje Yürütücüsü Yrd.Doç.Dr.Barbaros NALBANTOĞLU, Yardımcı Araştırmacılar Doç.Dr.Ö.İrfan KÜFREVİOĞLU,Doç.Dr.İsmail KOCAÇALIŞKAN, Arş.Gör.Yavuz DEMİR (tamamlandı). 10.Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonunca TL ile desteklenen 1996/25 nolu Şeker Pancarı ve Patatesin Kalitesinin İyileştirilmesinde Karbonik Anhidraz Enziminin Rolünün Araştırılması konulu proje. Proje Yürütücüsü Prof.Dr.Ö.İrfan KÜFREVİOĞLU, Yardımcı Araştırmacılar Yrd.Doç.Dr.Nazan DEMİR, Yrd.Doç.Dr.Yaşar DEMİR, Arş.Gör. Güleray AĞAR (tamamlandı). 11.Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonunca TL ile desteklenen 1996/26 nolu Bazı İlaç ve Kimyasal Maddelerin İnsan Eritrositlerinde Bulunan Glukoz 6-fosfat Dehidrogenaz Enzimi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi konulu proje. Proje Yürütücüsü Prof.Dr.Ö.İrfan KÜFREVİOĞLU, Yardımcı Araştırmacılar Yrd.Doç.Dr.Barbaros NALBANTOĞLU, Mehmet ÇİFTÇİ (tamamlandı). 12.Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonunca TL ile desteklenen 1996/27 nolu Pestisit ve Bitkisel Hormonlarla Muamele Edilen Bazı C3 ve C4 Bitkilerinin Bünyesinde Meydana Gelen Biyokimyasal Değişikliklerin İncelenmesi konulu proje. Proje Yürütücüsü Prof.Dr.Ö.İrfan KÜFREVİOĞLU, Yardımcı Araştırmacılar Yrd.Doç.Dr.Barbaros NALBANTOĞLU, Arş.Gör.Fehmi ODABAŞOĞLU(tamamlandı). 9

10 13.Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonunca TL ile desteklenen 1997/53 nolu Molibden ve Soğuk Stresinin Ispanak Nitrat Redüktaz Aktivitesine ve Total RNA Seviyesine Etkisinin İncelenmesi konulu proje. Proje Yürütücüsü Yrd.Doç.Dr.Barbaros NALBANTOĞLU, Yardımcı Araştırmacılar Prof.Dr.Ö.İrfan KÜFREVİOĞLU, Yrd.Doç. Dr.Yavuz DEMİR (tamamlandı). 14.Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonunca TL ile desteklenen 1997/66 nolu Değişik Kaynaklardan Elde Edilen Karbonik Anhidraz İzoenzimlerinin, Doğal ve Sentetik Esterler Üzerindeki Esteraz, Aldehitler Üzerindeki Hidrasyon Etkilerinin İncelenmesi konulu proje. Proje Yürütücüsü Yrd.Doç.Dr.Nazan DEMİR,, Yardımcı Araştırmacılar Prof.Dr.Ö.İrfan KÜFREVİOĞLU, Yrd.Doç.Dr.Yaşar DEMİR, Arş.Gör.Hayrünnisa NADAROĞLU (tamamlandı). 15.Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonunca TL ile desteklenen 1998/54 nolu Eritrosit Karbonik Anhidraz İzoenzimleri Üzerinde Bazı İlaçların İnhibisyon Kinetiğinin İncelenmesi konulu proje. Proje Yürütücüsü Prof.Dr.Ö.İrfan KÜFREVİOĞLU, Yardımcı Araştırmacılar Arş.Gör.Şükrü BEYDEMİR, Yrd.Doç.Dr.Hasan ÖZDEMİR, Okt.Mehmet ÇİFTÇİ (tamamlandı). 16.Devlet Planlama Teşkilatınca 6 milyar TL ile 1996, 1997, 1998 yıllarına dağıtılarak desteklenen Ispanak Glutamat Sentaz mrna Seviyesine Nitrat, Işık ve Etilen Hormonu Etkisinin İncelenmesi ve Genetik hastalıkların Teşhisinde ve Taşıyıcıların Taranmasında Moleküler Genetik Tekniklerinin Kullanılması konulu proje). Proje Yürütücüleri Yrd.Doç.Dr.Barbaros NALBANTOĞLU Yrd.Doç.Dr.Sıtkı ÖZTAŞ, Yardımcı Araştırmacılar Prof.Dr.Ebubekir BAKAN, Prof.Dr.Ö.İrfan KÜFREVİOĞLU (tamamlandı). 17.Devlet Planlama Teşkilatınca 6,2 milyar TL ile 1997, 1998 ve 1999 yıllarına dağıtılarak desteklenen Kültüre Alınan Fasulye Embriyolarının Çimlenmesi, Fide Büyümesi, Total RNA sı ve Protein Seviyesi Üzerine Tuz Stresi Etkisinin İncelenmesi, Proje Yürütücüsü Prof.Dr.Ö.İrfan KÜFREVİOĞLU, Yardımcı Araştırmacılar Yrd.Doç.Dr.Barbaros NALBANTOĞLU, Yrd.Doç.Dr.Yavuz DEMİR (tamamlandı). 18. Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonunca TL ile desteklenen 1999/12 nolu Bazı İlaçların Sıçan Eritrositlerinde Bulunan Glukoz 6-fosfat dehidrogenaz ve Karbonik Anhidraz Enzimlerinin Aktiviteleri Üzerine İn Vivo Etkilerinin Araştırılması konulu proje. Proje Yürütücüsü Prof.Dr.Ö.İrfan KÜFREVİOĞLU, Yardımcı Araştırmacılar, Yrd.Doç.Dr.Mehmet ÇİFTÇİ, Uzman İsmail ÖZMEN (tamamlandı). 19.Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonunca TL ile desteklenen 1999/21 nolu Laktoperoksidaz Enziminin Memeli Sütünden Saflaştırılması ve Rasemik Hidroperoksitlerin 10

11 Kinetik Rezolüsyonu konulu proje. Proje Yürütücüsü Prof.Dr.Ö.İrfan KÜFREVİOĞLU, Yardımcı Araştırmacılar Yrd.Doç.Dr.Hasan ÖZDEMİR, Arş.Gör.Hamdullah KILIÇ, Yüksek Lisans Öğrencisi İmdat AYGÜL (tamamlandı). 20. Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonunca TL ile desteklenen 1999/39 nolu Moleküler Metodlar Kullanılarak Bitki Patojenlerinin Tanısı ve Bitki Hastalıklarının Teşhisi konulu proje. Proje Yürütücüsü Yrd.Doç.Dr.Fikrettin ŞAHİN, Yardımcı Araştırmacılar Prof.Dr.Ö.İrfan KÜFREVİOĞLU, Yrd.Doç.Dr.Ahmet ÖZBEK, Yrd.Doç.Dr.Mehmet ÇİFTÇİ, Arş.Gör.M.Figen DÖNMEZ, Arş.Gör.Recep KOTAN (tamamlandı). 21. Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonunca TL ile desteklenen 2000/63 nolu Glukoz 6-fosfat Dehidrogenaz Eksikliği Tespit Edilen Hastaların Glukoz 6-fosfat Dehidrogenaz Varyantlarının Mutasyon Noktalarının PCR, RFLP, SSCP ve DNA Dizi Analizi Yöntemleri Kullanılarak Belirlenmesi konulu proje. Proje Yürütücüsü Prof.Dr.Ö.İrfan KÜFREVİOĞLU, Yardımcı Araştırmacılar, Prof.Dr.Recep AKDAĞ, Yrd.Doç.Dr.M.Akif ÇÜRÜK, Yrd.Doç.Dr.Mehmet ÇİFTÇİ, Uzman İsmail ÖZMEN ve Dr.Hasan KOCAEFE (tamamlandı). 22. Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonunca TL ile desteklenen 2000/57 nolu Tükrüğün Diş Çürüğü İle İlişkisinin İncelenmesi ve Çürüğe Yatkın Bireylerde Buna Neden Olan Tükrükteki Biyokimyasal Değişikliklerin Tespiti konulu proje. Proje Yürütücüsü Arş.Gör.Dt.Serpil KARAOĞLANOĞLU, Yardımcı Araştırmacılar, Arş.Gör.Şükrü BEYDEMİR, Prof.Dr.Nilgün SEVEN ve Prof.Dr.Ö.İrfan KÜFREVİOĞLU (tamamlandı). 23.Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonunca TL ile desteklenen 2001/35 nolu Isırgan otunda (Urtica dioica) bulunan antioksidant bileşik ve antioksidant enzimlerin karekterizasyonu ve in vivo etkilerinin incelenmesi konulu proje. Proje Yürütücüsü,İlhami GÜLÇİN, Yardımcı Araştırmacılar, Prof.Dr.Ö.İrfan KÜFREVİOĞLU Yrd.Doç.Dr.Münir OKTAY, Yrd.Doç.Dr.Ali YILDIRIM (tamamlandı). 24.Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonunca TL ile desteklenen 2001/29 nolu Değişik Hayvansal ve Bitkisel Kaynaklardan Glukoz 6-fosfat Dehidrogenaz Enziminin Saflaştırılması, Karekterizasyonu ve Bazı ilaçlar veya Kimyasal Maddeler Tarafından İnhibisyon veya Aktivasyon Kinetiklerinin İncelenmesi konulu proje. Proje Yürütücüsü, Yrd.Doç.Dr.Mehmet ÇİFTÇİ, Yardımcı Araştırmacılar, Prof.Dr.Ö.İrfan KÜFREVİOĞLU, Arş.Gör.Şükrü BEYDEMİR, Arş.Gör. T.Abdulkadir ÇOBAN (tamamlandı). 25.Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonunca TL ile desteklenen 2001/120 nolu Bazı Fare Genlerinin cdna larının Üretilmesi, Klonlanması, Antisens mrna larının 11

12 Üretimi ve In situ Hibridizasyon konulu proje. Proje Yürütücüsü, Prof.Dr.Ö.İrfan KÜFREVİOĞLU, Yardımcı Araştırmacılar: Yrd.Doç.Dr.Mehmet ÇİFTÇİ, Yrd.Doç.Dr.Hasan ÖZDEMİR, Arş.Gör.Şükrü BEYDEMİR, Arş.Gör.İlhami GÜLÇİN (tamamlandı). 26. Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonunca TL ile desteklenen 2002/47 nolu Değişik Hayvansal ve Bitkisel Kaynaklardan Bazı Oksidatif Enzimlerin Saflaştırılması, Karekterizasyonu, Bazı İlaç ve Kimyasal Maddelerin Etkilerinin İncelenmesi konulu proje. Proje Yürütücüsü, Prof.Dr.Ö.İrfan KÜFREVİOĞLU, Yardımcı Araştırmacılar: Yrd.Doç.Dr.Hasan ÖZDEMİR, Yrd.Doç.Dr.Mehmet ÇİFTÇİ, Arş.Gör.Dr.İlhami GÜLÇİN (tamamlandı). 27. Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonunca TL ile desteklenen 2002/122 nolu Değişik Bitkisel Kaynaklardan Antioksidant Özellik Gösteren Bileşiklerin Saflaştırılması ve Bazı in vivo Özelliklerinin İncelenmesi konulu proje. Proje Yürütücüsü, Prof.Dr.Ö.İrfan KÜFREVİOĞLU, Yardımcı Araştırmacılar: Arş.Gör.Ahmet MAVİ, Yrd.Doç.Dr.Ahmet ÇAKIR, Yrd.Doç.Dr.Ali YILDIRIM, Yrd.Doç.Dr.İlhami GÜLÇİN (tamamlandı). 28.TÜBİTAK Temel Bilimler Araştırma Grubunca TL ile desteklenen TBAG-2223 (102T166) nolu Bazı Fare Genlerinin cdna larının Üretilmesi, Klonlanması, ve In situ Hibridizasyon Tekniği ile Gen Ekspresyon Analizi konulu proje. Proje Yürütücüsü, Prof.Dr.Ö.İrfan KÜFREVİOĞLU, Yardımcı Araştırmacılar: Yrd.Doç.Dr.Mehmet ÇİFTÇİ, Yrd.Doç.Dr.Hasan ÖZDEMİR, Doç.Dr.Fikrettin ŞAHİN, Arş.Gör.Şükrü BEYDEMİR, Arş.Gör.İlhami GÜLÇİN (tamamlandı). 29.Devlet Planlama Teşkilatınca TL ile desteklenen 2003K/09 nolu Bazı Fare Genlerinin cdna larının Üretilmesi, Klonlanması, Antisens mrna ların Üretimi ve In situ Hibridizasyon Tekniği ile Gen Ekspresyon Analizi konulu proje. Proje Yürütücüsü, Prof.Dr.Ö.İrfan KÜFREVİOĞLU, Yardımcı Araştırmacılar: Doç.Dr.Mehmet ÇİFTÇİ, Doç.Dr.Hasan ÖZDEMİR, Doç.Dr.Fikrettin ŞAHİN, Yrd.Doç.Dr.Şükrü BEYDEMİR, Yrd.Doç.Dr.İlhami GÜLÇİN (tamamlandı). 30.TÜBİTAK Temel Bilimler Araştırma Grubunca TL ile desteklenen TBAG-2376 nolu Yeni Karbonik Anhidraz İnhibitörleri Olarak 5-Amino-1,3,4-thiadiazol-2- sülfonamid in Çeşitli Pirazol Karboksilik Asit Türevlerinin Sentezi ve İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi konulu proje. Proje Yürütücüsü, Yrd.Doç.Dr.Metin BÜLBÜL, Yardımcı Araştırmacılar: Yrd.Doç.Dr.Rahmi KASIMOĞLULLARI, Prof.Dr.Ö.İrfan KÜFREVİOĞLU (tamamlandı). 12

13 31.TÜBİTAK Temel Bilimler Araştırma Grubunca YTL ile desteklenen 106T175 nolu Farede Bazı Lipid ve Amino Asit Metabolizması Enzim Genlerinin Ekspresyon Analizi konulu proje. Proje Yürütücüsü, Prof.Dr.Ö.İrfan KÜFREVİOĞLU, Yardımcı Araştırmacılar: Doç.Dr.Mehmet ÇİFTÇİ, Doç.Dr.Hasan ÖZDEMİR, Arş.Gör.Murat ÇANKAYA, Arş.Gör.Deniz EKİNCİ, Arş.Gör.Melda ŞİŞECİOĞLU, Yardımcı Personel: Harun BUDAK, Murat ŞENTÜRK, Müslüm KUZU (tamamlandı). 32. Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonunca YTL ile desteklenen 2006/34 nolu Kolesterol Sentezinde Görev Alan Enzimlerin Genlerinin cdna larının Üretilmesi, Klonlanması, Antisens mrna larının Üretimi ve In situ Hibridizasyon ile Gen Ekspresyon Analizi konulu proje. Proje Yürütücüsü, Doç.Dr.Hasan ÖZDEMİR, Yardımcı Araştırmacılar: Prof.Dr.Ö.İrfan KÜFREVİOĞLU, Arş.Gör.Melda ŞİŞECİOĞLU (tamamlandı). 33. Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonunca YTL ile desteklenen 2006/37 nolu Bazı Bitkilerden İzole Edilen Maddelerin Sıçanlarda İndometazin İle Oluşturulan Ülser Modelinde Antiülserojen Mekanizmalarının Araştırılması konulu proje. Proje Yürütücüsü, Prof.Dr.Ö.İrfan KÜFREVİOĞLU, Yardımcı Araştırmacılar: Arş.Gör. Mesut HALICI, Yrd.Doç.Dr.Fehmi ODABAŞOĞLU, Doç.Dr.Halis SÜLEYMAN, Doç.Dr.Ahmet ÇAKIR (tamamlandı). 34. Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonunca YTL ile desteklenen 2007/32 nolu İnsan Karbonik Anhidraz II Enzim Geninin Klonlanması, Ekspresyonu ve Bazı İnhibitörlerin Enzim Aktivitesi Üzerine In Vitro Etkilerinin İncelenmesi konulu proje. Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Şükrü BEYDEMİR, Yardımcı Araştırmacılar: Prof.Dr.Ö.İrfan KÜFREVİOĞLU, Doç.Dr.Mehmet ÇİFTÇİ, Arş.Gör. Deniz EKİNCİ, Doktora Öğrencisi Murat ŞENTÜRK, (tamamlandı). 35.TÜBİTAK Temel Bilimler Araştırma Grubunca YTL ile desteklenen 107T882 (TBAG/HD-328) no lu ve İnsan Eritrosit Karbonik Anhidraz I ve II İzoenzimlerinin Saflaştırılması İçin Yeni Afinite Jellerinin Hazırlanması ve Yeni Sentezlenen Bazı Sülfonamid Türevlerinin Bu İzoenzimler Üzerindeki İnhibisyon Kinetiklerinin İncelenmesi konulu Hızlı Destek Projesi, Proje Yürütücüsü: Prof.Dr.Ö.İrfan KÜFREVİOĞLU, Yardımcı Personel: Murat ŞENTÜRK, (tamamlandı). 36. Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonunca TL ile desteklenen 2009/251 nolu Kafeik asit fenetil esterinin (CAPE) antioksidan aktivitesinin belirlenmesi ve karbonik anhidraz izoenzimleri (CA-I ve CA-II) üzerine inhibisyon etkilerinin incelenmesi konulu 13

14 proje. Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. İlhami GÜLÇİN, Yardımcı Araştırmacılar: Prof.Dr.Ö.İrfan KÜFREVİOĞLU, Hülya GÖÇER (tamamlandı). 37.Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonunca TL ile desteklenen 2010/37 nolu Laktoperoksidaz Enziminin Afinite Kromatografisi Teknigi ile Saflastirilmasi konulu proje. Proje Yürütücüsü: Prof.Dr.Ö.İrfan KÜFREVİOĞLU, Yardımcı Araştırmacılar:, Prof.Dr.Hasan ÖZDEMİR, Ogr.Gör.Ali ATASEVER, Arş.Gör.Melda ŞİŞECİOĞLU, Dok.Ogr.Bilge TEKMAN (tamamlandı). 38.Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonunca TL ile desteklenen 2011/95 nolu İnsan karbonik anhidraz IX izoenziminin klonlanması ve koyun karbonik anhidraz IV izoenziminin saflaştırılması, karakterizasyon ve inhibisyon çalışmaları konulu proje. Proje Yürütücüsü: Prof.Dr.Ö.İrfan KÜFREVİOĞLU, Yardımcı Araştırmacılar: Doç.Dr.Orhan ERDOĞAN, Yrd.Doç.Dr.Murat ŞENTÜRK, Dokt.Öğr.Emrah YERLİKAYA, Dokt.Öğr.Ramazan DEMİRDAĞ (tamamlandı). 39. Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonunca TL ile desteklenen 2011/271 nolu Hepatik ensefalopati hayvan modelinde farklı beyin bölgelerinde glutamat transporter ekspresyon değişiminin in vivo voltametrik ve immun floresan yöntemlerle gösterilmesi ve glutamat transporter değiştirici ilaçların bu hastalıktaki muhtemel faydalı etkilerinin ispatlanması konulu proje. Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Ahmet HACIMÜFTÜOĞLU, Yardımcı Araştırmacılar: Prof.Dr.Ö.İrfan KÜFREVİOĞLU, Yrd.Doç.Dr.Harun BUDAK ve Arş.Gör.Damla ÇETİN (devam ediyor). 40.Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonunca TL ile desteklenen 2012/155 nolu İnsan pankreas dokusundan karbonik anhidraz II izoenziminin klonlanması, ekspresyonu ve bazı kimyasalların enzim aktivitesi üzerine etkilerinin incelenmesi konulu proje. Proje Yürütücüsü: Prof.Dr.Ö.İrfan KÜFREVİOĞLU, Yardımcı Araştırmacılar: Prof.Dr.Orhan ERDOĞAN, Dokt.Öğr.Emrah YERLİKAYA, Arş.Gör.Deryanur ERDEM (tamamlandı). 41.Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonunca TL ile desteklenen 2012/150 nolu Tiyoredoksin redüktaz enziminin gök kuşağı alabalığı ve hindi karaciğerlerinden saflaştırılması, karakterizasyonu ve bazı ilaç ve kimyasalların enzim aktivitesi üzerine in vitro etkilerinin incelenmesi konulu proje. Proje Yürütücüsü: Prof.Dr.Mehmet ÇİFTÇİ, Yardımcı Araştırmacılar: Prof.Dr.Ö.İrfan KÜFREVİOĞLU, İLKNUR Özgençli, Yusuf TEMEL (devam ediyor). 42.Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonunca TL ile desteklenen 2013/302 nolu Koyun karaciğerinden glutamat dehidrogenaz enziminin saflaştırılması, karakterizasyonu ve bazı kimyasalların enzim aktivitesi üzerine etkilerinin incelenmesi konulu proje. Proje 14

15 Yürütücüsü: Prof.Dr.Ö.İrfan KÜFREVİOĞLU, Yardımcı Araştırmacılar: Dokt.Öğrencisi Uğur GÜLLER (devam ediyor). 43.Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonunca TL ile desteklenen 2013/303 nolu Şalgam bitkisinin kök ve yapraklarından karbonik anhidraz enziminin saflaştırılması ve karakterizasyonu konulu proje. Proje Yürütücüsü: Prof.Dr.Ö.İrfan KÜFREVİOĞLU, Yardımcı Araştırmacılar: Arş.Gör.Mine AKSOY, Y.Lisans öğrencisi Şahin KARABULUT (devam ediyor). 44.TÜBİTAK TL ile desteklenen 107T882 (1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı-113S083) no lu ve Beyin Hastalıklarının Tanı ve Tedavisinde Yeni Yöntem: In Vivo Mikrosensör Teknolojisi konulu proje, Proje Yürütücüsü: Prof.Dr.Ahmet HACIMÜFTÜOĞLU, Yardımcı Araştırmacılar: Prof.Dr.Hasan EFEOĞLU, Prof.Dr.Mehmet ERTUĞRUL, Prof.Dr.Cemal GÜNDOĞDU, Doç.Dr.İsmail MALKOÇ, Doç.Dr.Gökşin ŞENGÜL, Doç.Dr. Duygu EKİNCİ, Doç.Dr.Ahmet MAVİ, Doç.Dr.Tevhit KARACALI, Yrd.Doç.Dr.Halil ÖZCAN, Yrd.Doç.Dr.Erdem SAĞSÖZ, Yrd.Doç.Dr.Emin Argun ORAL, Yrd.Doç.Dr.Mehmet ÇELEBİ, Yrd.Doç.Dr.İ.Yücel ÖZBEK, Yrd.Doç.Dr.Bülent ÇAVUŞOĞLU, Yrd.Doç.Dr.Erdal SÖNMEZ, Danışman: Prof.Dr.Ö.İrfan KÜFREVİOĞLU, (devam ediyor). 15

16 ALDIĞI ÖDÜLLER ÖDÜLÜN ADI Nisan 1994 tarihinde İstanbul da yapılan Uluslararası Katılımlı XII.Ulusal Biyokimya Kongresi nde sunulan Glaucoma Hastalığı Tedavisinde Kullanılmaya Aday Yeni Karbonik Anhidraz İnhibitörlerinin Sentezi ve İnhibisyon Etkilerinin Araştırılması konulu poster için çalışma ödülü Mayıs 2004 tarihinde Trabzon da yapılan 18.Ulusal Biyokimya Kongresi nde sunulan Teucrium orientale Bitkisinin Antioksidant Bileşenlerinin Araştırılması konulu poster için Mansiyon. 30 Eylül-4 Ekim 2005 tarihinde Kuşadası nda yapılan XIX.Ulusal Kimya Kongresi nde sunulan Fare Genomunda Bulunan Bazı TCA Devri Enzim Genlerinin cdna larının Üretilmesi ve In situ Hibridizasyonu ile Gen Ekspresyon Analizi konulu çalışma için Biyokimya Dalında Poster Birincilik Ödülü. Bilimsel Yayınları Teşvik Programı ödülleri (SCI kapsamında yayınlanan; 3,4,5,7,8, 9,10, 12, 16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 65,67, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78 ve 80 nolu yayınlar) TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Projeleri Paylaşım Konferansı 2006 etkinliğine katılmaya hak kazanma sertifikası Ağustos 2007 tarihinde Malatya da yapılan XXI.Ulusal Kimya Kongresi nde sunulan Bazı metallerin insan eritrositlerinden saflaştırılan glutatyon redüktaz enzimi üzerine in vitro etkilerinin incelenmesi, konulu çalışma için Biyokimya Dalında Poster Üçüncülük Ödülü. Fen bilimleri alanında h-indeksi birincilik ödülü TÜBİTAK S083 Nolu Beyin Hastalıklarının Tanı ve Tedavisinde Yeni Yöntem: In Vivo Mikrosensör Teknolojisi konulu proje için verilen Sağlık Bilimleri Alanı Proje Dalında birincilik ödülü ALINDIĞI KURULUŞ Türk Biyokimya Derneği Türk Biyokimya Derneği XIX.Ulusal Kimya Kongresi Organizasyon Komitesi YILI TÜBİTAK TÜBİTAK 23 Haziran 2006 XXI.Ulusal Kimya Kongresi Organizasyon Komitesi Atatürk Üniversitesi Bilimsel Teşvik Komisyonu Atatürk Üniversitesi Bilimsel Teşvik Komisyonu

17 EDİTOR (EDİTORİAL BOARD MEMBER) OLARAK GÖREV YAPTIĞI DERGİLER 1.Hacettepe Journal of Biology and Chemistry 2.Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 3. The Open Enzyme Inhibition Journal 4.Turkish Journal of Chemistry MAKALE İNCELEME UZMANI OLARAK GÖREV YAPTIĞI DERGİLER 1.Journal of Agricultural and Food Chemistry 2.Ecotoxicology and Environmental Safety 3.Applied Biochemistry and Biotechnology 4.Pesticide Biochemistry and Physiology 5. Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters 6. International Journal of Pure and Applied Chemistry 7.Biotechnology Progress 8.Biochemical Engineering Journal 9.International Journal of Food Science and Technology 10.Protein & Peptide Letters, 11.Food Chemistry 12. European Journal of Lipid Science and Technology 13.Journal of Food Biochemistry 14. BMC Complementary and Alternative Medicine 15.Food and Chemical Toxicology 16.African Journal of Biotechnology 17. European Journal of Medicinal Chemistry 18.Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry 19. International Journal of Food Properties 20.Electrophoresis 21. Process Biochemistry 22. Records of Natural Products YURT DIŞI 17

18 23.Journal of Biochemical and Molecular Toxicology 24.African Journal of Pharmacy and Pharmacology 25.Journal of Diabetes and Its Complications 26.British Journal of Nutrition 27.Biotechnic and Histochemistry 28.Journal of Medicinal Food 29.Journal of Medicinal Plants Research 30.Journal of Diabetology 31.Enzyme Research 32.Gene 33.International Journal of Food Sciences and Nutrition 34.Applied Organometallic Chemistry 35.Journal of Food Science and Technology 36.Artificial Cells, Blood Substitutes, and Biotechnology: An International Journal 37.Bioprocess and Biosystems Engineering 38.Advanced Chemical Engineering Research 39.Journal of Applied Biological Science 40.Toxicology and Industrial Health 41.Arabian Journal of Chemistry 42.Archiv der Pharmazie MAKALE İNCELEME UZMANI OLARAK GÖREV YAPTIĞI YURT İÇİ DERGİLER 1. Journal of the Faculty of Science, Ege University 2. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi 3. Girne American University, Journal of Applied and Social Sciences 4. Alatarım Dergisi 5. Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi 6. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 7. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 8. Gazı University Journal of Science 9. İTÜ Dergisi 10.Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (E-Dergi). 11.Türk Biyokimya Dergisi 18

19 VERDİĞİ SEMİNER VE KONFERANSLAR 1.Küfrevioğlu, Ö.İ., Bazı fare genlerinin ın situ hibridizasyonu tekniği ile gen ekspressiyon analizi, 17.Ulusal Biyokimya Kongresi, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, 25 Haziran 2002, Ankara (Çağrılı konuşma). 2.Küfrevioğlu, Ö.İ., Bazı fare genlerinin cdna larının üretilmesi ve ın situ hibridizasyonu tekniği ile gen ekspresyon analizi, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü, 15 Ekim 2002, İzmir. 3.Küfrevioğlu, Ö.İ., İnsan eritrositlerinden karbonik anhidraz izoenzimlerinin saflaştırılması ve bazı safra asitlerinin sülfonamid türevlerinin izoenzimler üzerindeki inhibisyon kinetiğinin incelenmesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, 17 Ekim 2002, Ankara. 4.Küfrevioğlu, Ö.İ., Fare genlerinin gen ekspresyon analizi, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü, 15 Ocak 2004, İzmir. 5.Küfrevioğlu, Ö.İ., Fare genlerinin in situ hibridizasyon yöntemiyle gen ekspresyon analizi, Balıkesir Üniversitesi Temel Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi, 16 Ocak 2004, Balıkesir. 6.Küfrevioğlu, Ö.İ., Fare genlerinin ekspresyonunun ın situ gen hibridizasyonu yöntemi ile analizi, Dicle Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, 20 Şubat 2004, Diyarbakır. 7. Küfrevioğlu, Ö.İ., Gene expression analysis on mouse embryo of some carbonic anhydrase isozymes genes by in situ hybridization, 18. March 2005, University of Florence, Italy. 8.Küfrevioğlu, Ö.İ., Fare genomunda bulunan bazı glikoliz yolu genlerinin cdna larının üretilmesi ve in situ hibridizasyonu tekniği ile gen ekspresyon analizi, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü, 18 Mayıs 2005, İzmir. 9.Küfrevioğlu, Ö.İ., Gen ekspresyonunun kontrol ve düzenlenmesi, XXI. Ulusal Kimya Kongresi, Ağustos 2007, Malatya (Çağrılı konuşma). 10.Küfrevioğlu, Ö.İ., Gen ekspresyonunun kontrol ve düzenlenmesi,, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, 02 Kasım 2007, Erzurum. 11.Küfrevioğlu, Ö.İ., Gen ekspresyonunun kontrol ve düzenlenmesi,, Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, 18 Ocak 2010, Balıkesir. 12.Küfrevioğlu, Ö.İ., Fare genomunda bulunan bazı merkezi metabolik enzim genlerinin ekspresyon analizi, Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü, 04 Nisan 2011, Kayseri. 19

20 13.Küfrevioğlu, Ö.İ., PCR ile genotipleme ve blotlama teknikleri, 25.Uluslararası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi, 27 Haziran 2011, Erzurum (Çalıştay). 14.Küfrevioğlu, Ö.İ., Karbonik anhidraz ve laktoperoksidaz enzimlerinin sülfanilamid ligandlı afinite kromatografisi ile saflaştırılmaları, Kromatografi 2011, 7-10 Eylül 2011, Diyarbakır (Çağrılı konuşma). 15.Küfrevioğlu, Ö.İ., Fare genomunda bulunan bazı enzim genlerinin ekspresyon analizi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü, 11 Haziran 2013, Van GÖREV ALDIĞI DİĞER BİLİMSEL AKTİVİTELER 1.Uygulamalı Moleküler Biyoloji Teknikleri Kursu, Eylül 1999, Erzurum, Organizasyon ve Uygulama Komitesi Üyesi. 2.II.Uygulamalı Moleküler Biyoloji Teknikleri Kursu, Mayıs 2000, Erzurum, Organizasyon ve Uygulama Komitesi Üyesi. 3.Biyoinformatik-2003 (Teori ve Uygulama) Lisansüstü Yaz Okulu, Haziran 2003, Erzurum, Organizasyon Komitesi Üyesi ve Öğretim Üyesi. 4.Biyoinformatik-I (Teori ve Uygulama) Lisansüstü Yaz Okulu, Haziran 2004, Lara- Antalya (Biyoinformatik-2003 ün tekrarı)., Organizasyon Komitesi Üyesi ve Öğretim Üyesi. 5.Biyoinformatik-II Lisansüstü Yaz Okulu, Ağustos 2004, DOĞA CLUB, Şile- İSTANBUL, Öğretim Üyesi. 6.XIX.Ulusal Kimya Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 30 Eylül-4 Ekim 2005, Kuşadası- İzmir, Biyokimya ve Biyoteknoloji Bilimsel Komite Üyesi. 7.I.Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, Haziran 2005, Hacettepe Üniversitesi, Bilimsel Kurul Üyesi. 8.II.Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, Haziran 2006, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Bilimsel Kurul Üyesi. 9.VI.Ulusal Kromatografi Kongresi, Haziran 2006, Doku Eylül Üniversitesi, Bilimsel Kurul Üyesi. 10.XX.Ulusal Kimya Kongresi, Eylül 2006, Erciyes Üniversitesi, Bilim Kurulu Üyesi th FEBS Congress, June, 2006 İstanbul, Scientific Committe Member. 12.Biyokimya ve Moleküler Biyolojide Modern Teknikler, Lisansüstü Yaz Okulu, Haziran 2007, Akbük-DİDİM, Organizasyon Komitesi Üyesi ve Öğretim Üyesi. 13.XV.Congress of Balkan Clinical Laboratory Federation, 4-7 September 2007, Antalya, The Member of Local Advisory Board. 20

Biyofizik Anabilim Dalı, Kayışdağı Cad. No 32 Ataşehir, İstanbul

Biyofizik Anabilim Dalı, Kayışdağı Cad. No 32 Ataşehir, İstanbul PROF. DR. BEKİ KAN' IN ÖZGEÇMİŞİ Doğum Yeri ve Tarihi : İstanbul, 30.11.1951 Uyruğu : T.C. Adresi : Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, Kayışdağı Cad. No 32 Ataşehir, İstanbul

Detaylı

Prof. Dr. Mahmut DOĞRU

Prof. Dr. Mahmut DOĞRU A.KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı : Mahmut DOĞRU Doğum Yeri : Dörtyol / HATAY Doğum Tarihi : 01/09/1961 Yabancı Dili : İngilizce Uzmanlık Alanı : Fizik B. ADRESLERİ VE TELEFON NUMARALARI Bitlis Eren Üniversitesi

Detaylı

T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ

T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ 1. Bu Kriterler 247 sayılı Kanunun, 28.06.08 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 772 sayılı Kanunla değiştirilen

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr ÖZGEÇMİŞ e-mail: suheylabirlik@karabuk.edu.tr son güncelleme tarihi: 14.11.2014 1. Adı Soyadı : Süheyla BİRLİK 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 19.07.1974 / Pazar-RİZE 3. Unvanı : yrd.doç.dr. 4. Öğrenim Durumu

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : ELİF IŞIK 2. Doğum Tarihi : 11.05.1978 3. Unvanı : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 4. Öğrenim Durumu : YÜKSEK LİSANS 5. Çalıştığı Kurum :ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU Derece

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI Senato: 27.05.14/83 Madde: 1'in ekidir. T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI 1. AMAÇ Bu esasların amacı; belirlenen akademik ilkeler ve ölçütler

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) I. AMAÇ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) I. AMAÇ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) I. AMAÇ Bu yönergenin amacı, belirlenen akademik ilkeler ve ölçütler ile Bilecik Şeyh Edebali

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç) PROFESÖRLÜK KADROSUNA YÜKSELTİLME VE ATANMA BAŞVURUSU İÇİN: Doçent

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE AMAÇ VE KAPSAM Bu yönerge; akademik personelin yükseltilme ve atanmalarında, Üniversitelerde

Detaylı

Tablo 2 Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir/Temiz Enerji Konularında Yapılan ve Devam Eden Çalışmalar, Kaynaklar, Teşvikler, Planlar ve Đhtiyaçlar

Tablo 2 Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir/Temiz Enerji Konularında Yapılan ve Devam Eden Çalışmalar, Kaynaklar, Teşvikler, Planlar ve Đhtiyaçlar KAMU KURUMLARI Çalışmalar ve Projeler Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi-Dalyan Kanalları nda Seyreden Tekneler Đçin Yenilenebilir Enerji Tabanlı Tahrik Sistemi Yapılabilirlik Araştırma Projesi.

Detaylı

İTÜ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI

İTÜ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI İTÜ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI AMAÇ Madde 1 - Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri, İTÜ nün yüksek öğretim kurumları arasında yüklenmiş olduğu görev ve sorumluluklar

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ EK:2 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve bu Kanuna bağlı yönetmeliklerin hükümlerine ek olarak Düzce Üniversitesi nde öğretim üyeliğine

Detaylı

Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, bağımsız şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder.

Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, bağımsız şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, bağımsız şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM Konuralp Yerleşkesi, 81620 DÜZCE Tel: (0 380)

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Genel İlkeler, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- Niğde Üniversitesinde yapılan

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ PROFESÖR, DOÇENT VE YARDIMCI DOÇENT KADROLARINA BAŞVURABİLMEK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR A. Profesör kadrosuna

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU İLE İLGİLİ ATANMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ VE UYGULAMA ESASLARI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU İLE İLGİLİ ATANMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ VE UYGULAMA ESASLARI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU İLE İLGİLİ ATANMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ VE UYGULAMA ESASLARI Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvurabilmek için gerekli ek koşullar

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ Kapsam MADDE 1. Bu Yönetmelik, Yakın Doğu Üniversitesi nde görev yapan Akademik Personelin Yardımcı Doçent, Doçent, ve Profesör

Detaylı

23-26 Mayıs 2006 İRLANDA BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMA GEZİSİ RAPORU

23-26 Mayıs 2006 İRLANDA BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMA GEZİSİ RAPORU 23-26 Mayıs 2006 İRLANDA BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMA GEZİSİ RAPORU Seda ÖLMEZ ÇAKAR Atilla Hakan ÖZDEMİR Haziran 2006, ANKARA 1. SUNUŞ Ülkemizde biyoteknoloji, ulusal strateji çalışmalarında uzun bir süredir

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ ISSN:2146-5975 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Yıl: 2014/1 Sayı: 1 1 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Journal of Düzce University Institute of Social Sciences Sahibi/Owner

Detaylı

REKTÖRÜMÜZÜN MESAJI ÖĞRENCİ KONSEYİ BAŞKANI MESAJI KAMPÜS'TEN NOTLAR YENİ BİR ORYANTASYONUN ARDINDAN ÖZGÜN, DİSİPLİNLER ARASI VE ARAŞTIRMAYLA

REKTÖRÜMÜZÜN MESAJI ÖĞRENCİ KONSEYİ BAŞKANI MESAJI KAMPÜS'TEN NOTLAR YENİ BİR ORYANTASYONUN ARDINDAN ÖZGÜN, DİSİPLİNLER ARASI VE ARAŞTIRMAYLA SAYI 30 KIŞ 2011 İÇİNDEKİLER KULE 30 KOÇ ÜNİVERSİTESİ ADINA SAHİBİ Prof. Dr. Umran İnan YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Ayça Yürük EDİTÖR Enis Demirbağ GÖRSEL YÖNETMEN Levent Pakdamar KATKIDA BULUNANLAR Leyla Atay,

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı

Telif hakkı sahibi: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, 2014

Telif hakkı sahibi: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, 2014 i Telif hakkı sahibi: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, 2014 Tüm hakları Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğüne aittir. Kaynak

Detaylı

Bu derlemede alüminyumun genel özellikleri ile insan organizması üzerine olan etkileri irdelenerek elde edilen bilgiler aktarılmaya çalışılmıştır.

Bu derlemede alüminyumun genel özellikleri ile insan organizması üzerine olan etkileri irdelenerek elde edilen bilgiler aktarılmaya çalışılmıştır. ALÜMİNYUM ve İNSAN Özgür Akman, Sema Atasever, Ecem Güçlü, Gözde Gümüş Danışman: Öğr. Gör. Dr. Tuba Çandar ÖZET 2010 yılında Macaristan daki büyük sanayi birimlerinden biri olan alüminyum üretim tesisinin,

Detaylı

Uluslararası Kariyer İçin

Uluslararası Kariyer İçin YIL:1 SAYI: 4 MART 2010 ÜCRETSİZDİR DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLE GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARDEŞ ÜNİVERSİTE OLDULAR Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Gazi Üniversitesi arasında 19 Şubat 2010 Cuma günü protokol

Detaylı

Özhan HASANÇEBİ YÜKSEK LİSANS TEZİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ

Özhan HASANÇEBİ YÜKSEK LİSANS TEZİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BİYOSENSÖR HAZIRLAMADA ENZİM KAYNAĞI OLARAK DEĞERLENDİRİLMEK ÜZERE BAZI BİTKİSEL DOKULARIN İNCELENMESİ Özhan HASANÇEBİ YÜKSEK LİSANS TEZİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ Danışman:

Detaylı

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı2 (2004) 183-202 Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış A General Look at the Science Curriculum Development

Detaylı

* Alan İndeksleri (Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı için)

* Alan İndeksleri (Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı için) Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı: Bu tablo ile ilgili kısaltmalar ve tanımlar dökümanın sonunda yer almaktadır. Başvuru Koşulları: Başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili ve adayın

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ Bu yönergede 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve bu kanunla ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla,

Detaylı