Prof. Dr. Recep Erol Sezer (Anabilim Dalı Başkanı)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. Recep Erol Sezer (Anabilim Dalı Başkanı)"

Transkript

1 Lisans: Tıpta Uzmanlık Alanı: Yan Dal Uzmanlık Alanı: Yüksek Lisans: Doktora: Site: Özgeçmiş 1.Adı Soyadı: Recep Erol Sezer 2.Doğum Tarihi: 5 Haziran Ünvanı: Profesör 4.Öğrenim Durumu: Prof. Dr. Recep Erol Sezer (Anabilim Dalı Başkanı) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans-Yüksek lisans Tıp İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 1969 Tıpta Uzmanlık Halk Sağlığı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Akademik Ünvanlar: Ünvan Alan Üniversite Yıl Halk Halk Sağlığı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlığı Uzmanı Doçent Halk Sağlığı -Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi -Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Profesör -Halk Sağlığı -Aile Hekimliği -Halk Sağlığı -Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi -Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi -Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

2 6.Yönetilen yüksek lisans ve doktora tezleri: 6.1.Yüksek lisans tezleri: Bilgin N. Fırat Üniversitesi öğrencilerinde sigara içme prevalansı araştırması. Fırat Üniversitesi Özdemir N. Fırat Üniversitesi akademik personelinin sigara kullanımı konusundaki düşünce tutum ve davranışları. Fırat Üniversitesi Açık Y. Elazığ Baskil ilçesinde yaş arasındaki evli kadınların kullandıkları aile planlaması yöntemleri ve aile planlamasına ilişkin bilgi ve tutumlarını saptanması. Fırat Üniversitesi Gümrah A. Elazığ il merkezinde yaşayan 60+ yaş grubundaki yaşlıların sorunları. Fırat Üniversitesi Doktora veya tıpta uzmanlık tezleri: Horasan E. Elazığ da ortaokul üçüncü sınıf öğrencilerinin sigara içme durumu ve öğrencilerin sigara sağlık ilişkisi konusundaki bilgileri. Fırat Üniversitesi Açık Y. Baskil ilçe merkezinde 35 yaş ve üstü yaş grubunda koroner kalp hastalığı risk faktörleri taraması. Fırat Üniversitesi Ayhan G. Elazığ ili merkez ilçe Yeni Mahalle Sağlık Ocağı bölgesinde 2 yaş altı çocuklarda beslenme durumu ve protein-enerji malnütrisyon sıklığı. Fırat Üniversitesi Onaran D. Sigara mücadelesinin Elazığ Kent Merkezi nde görev yapmakta olan hekim ve diş hekimlerinin sigara içme durumlarına etkileri Bilgin N. Elazığ Sanayi Sitesi nde çalışan çıraklarda sigara içme, alkol kullanma ve uçucu madde bağımlılığı prevalans araştırması. Fırat Üniversitesi Polat SA. Bırak-Kazan 1996 uluslar arası çekilişli sigarayı bırakma kampanyasının Elazığ ili pilot çalışmasının değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Ergüder T. Elazığ ili merkezinde 18 yaş ve üzeri nüfusta sigara bağımlılığı prevalans Araştırması. Fırat Üniversitesi Boz A. Cumhuriyet Üniversitesi 35 yaş üstü akademik personelinde kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH) prevalansı ve Sigara-KOAH ilişkisi kesitsel araştırması. Cumhuriyet Üniversitesi Marakoğlu K. Annelerin gebelikte sigara içme davranışları, sigara konusundaki görüşleri ve bağımlılık düzeyleriyle bırakmaya ilişkin tutumları". Cumhuriyet Üniversitesi Keşkek B. Cumhuriyet Üniversitesi Medikososyal Sağlık Merkezine başvuran öğrencilerde depresyon ve sigara ilişkisi. Cumhuriyet Üniversitesi Seçkin Y. Sivas İl Merkezi ndeki sağlık ocaklarına müracaat eden tip 2 diyabet hastalarının diyabetik bakım kalitesini etkileyen önemli muayene ve tetkikler konusundaki bilgi ve uygulamaları. Cumhuriyet Üniversitesi Temel H. Sivas İl Merkezi nde yaşayan 35 yaş ve üzeri kadınların serviks kanseri ve

3 erken teşhis yöntemi olan Pap testi hakkındaki bilgi tutum ve davranışları. Cumhuriyet Üniversitesi Altınçekiç S. Annenin sigara içme durumu ve çevresel sigara dumanı ile çocukluk çağı bronşial astım ilişkisi. Cumhuriyet Üniversitesi Pıçak YK. Bitkisel nargile kullanımının nefeste CO düzeyine etkisi ve bunun tütünlü nargile ve sigara ile karşılaştırılması Açık N. Sivas taki ilköğretim ve lise öğretmenlerinin sigara kullanımı ve 4207 sayılı yasa ile ilgili gelişmeler konusundaki görüş, tutum ve davranışları Yayınlar 7.1.Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler Yılmaz S, Sezer RE, Karagöz N ve arkadaşları. Sivasta alan taramasıyla yanık insidansının araştırılması. Türkiye Klinikleri j Med Sci 2010; 30(5): Sezer H, Güler N, Sezer RE. Smoking among nurses in Turkey: Comparison with other countries. Journal of Health Population and Nutrition, 2007;25(1): Marakoğlu K, Sezer RE, Toker HÇ, Marakoğlu İ. The recurrent aphtous stomatitis frequency in the smoking cessation people. Clinical Oral Investigations, (2007)11: Marakoğlu K, Gürsoy UK, Çakmak H, Demirer S, Sezer RE, Marakoğlu I. Smoking status and smoke-related gingival melanin pigmentation in army recruitments. Military Medicine, 2007: Demirel Y, Güler N, Toktamış A, Özdemir D, Sezer RE. Burnout among high school teachers in Turkey. Middle East Journal of Family Medicine, 2005;Vol.3(3): Açık Y, Sezer E, Sezer H, Frequency and Distribution of Risk Factors for Coronary Heart Disease in the Adult Population of Rural District of Elazig, Tr. J. of Medical Sciences, 23, , Açık Y, Sezer RE, Karaman F, Sezer H, Oguzoncul F, Dinc E, Gungor Y, Polat A. Smoking Among Religious Professionals in Turkey. Tobacco Control.7(3); , Autumn Sezer RE, Açık Y. Smoking and smoking cessation in Baskil Township of Elazig, Turkey, Journal of Smoking-Related Disorders, 1994; 5(Suppl.1): Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler Sezer RE. Smoking in Turkiye. 8th World Conference on Tobacco or Health March 30 April 3, Buenos Aires - Argentina Sezer RE, Açık Y, Bostancı M, Bilgin N, Ayhan G. Smoking and smoking cessation in the students of medical faculty and allied health college in Firat University (1993). 9th World Conference on Tobacco and Health, Paris, Octobre Sezer RE. The effects of using different sets of questions on smoking prevalence figures. 9thWorld Conference on Tobacco and Health, Paris, Octobre 1994.

4 Sezer RE. World waterpipe tobacco smoking and Turkish experience. 6. European Conference on Tobacco or Health March Istanbul Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler Kalpakçı P, Sezer RE, Yılmaz S, Öztürk H, Erturhan S. Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde döneminde diyabetik ayağa bağlı operasyon olan hastaların özellikleri ile yaş ve cinsiyetin diyabetik ayak operasyonlarını tahmin ettirici etkisi. Türk Aile Hek Derg 2014;Çevrimiçi (Online) Erken Baskı. doi: /tahd Sezer RE, Pıçak YK. Tütün mücadelesi için yeni bir tehdit: aromatik nargile. Cumhuriyet Tıp Dergisi 2011;33: Ertekin Ş, Cesur B, Bozboğa B, Sezer RE. Cumhuriyet Üniversitesi Ebelik Bölümü Öğrencilerinin sigara kullanım durumu ve ilişkili faktörler. Cumhuriyet Dergisi 2011; 33: Ergüder T, Sezer RE. Elazığ İl Merkezinde 18 ve üzeri yaş nüfusta sigara bağımlılığı prevalans araştırması. Tütünsüz Yaşam Dergisi, 2006; 2(1-4): Sezer RE. Türkiye nin sigara raporu: Ulusal Tütün Tekeli yeniden kurulmalıdır. Bilim ve Ütopya, Ekim 2006, Demirel Y, Sezer RE. Sivas Bölgesi üniversite öğrencilerinde sigara kullanma sıklığı. Erciyes Tıp Dergisi,2005;27(1): Demirel Y, Toktamış A, Nur N, Sezer RE. İlköğretim okullarındaki öğretmenlerde sigara içme durumu. Türkiye Klinikleri J Med Sci, 2004;24: Marakoğlu K, Sezer RE. Sivas ta gebelikte sigara kullanımı. C.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 2003;25(4): Sezer RE. Dünyada ve Türkiye de sigara tüketim eğilimleri. Hipokrat Dergisi, 2002/03 ;11: Polat A, Sezer RE. Bırak-Kazan 1996 Uluslar arası Çekilişli Sigarayı Bırakma Kampanyası nın Elazığ İli Pilot Çalışması nın değerlendirilmesi. Cerrahpaşa Tıp Dergisi, 2001; 32(3): Demirel Y, Güler N, Sezer H, Sezer RE. Sivas Çimento Fabrikasında çalışanların sigara içme durumu. C.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 2001; 23(1): Sezer RE, Marakoğlu K, Sezer H, Marakoğlu İ. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp ve Dişhekimliği Fakülteleri öğretim elemanlarının sigara kullanım durumu ve sigara ile bağlantılı görüşleri. C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 2001; 23 (1): Sezer RE, Açık Y, Oğuzöncül F, Dinç E, Güngör Y. Elazığ İl Merkezinde bulunan bazı bankalarda çalışan kişilerin sigara içme sıklıkları ve karbonmonoksit düzeyleri. Sağlık İçin Sigara Alarmı :4:1-4:88-93.

5 Taş A, Topaktaş S, Sezer RE. İskemik inmeli olgularda serum magnezyum düzeyi ile karotis aterosklerotik lezyonu arasındaki ilişki. Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, 2000; 6: Akyol N, Sezer E, Aslan L, Oğuzöncül F, Dinç E, Elazığ İl Merkezinde ambliyopi ve ambliyojenik faktörlerin prevalansı üzerine bir çalışma. Türkiye Klinikleri J Ophtalmol, 2000; 9(2): Sezer H, Sezer RE, Açık Y, Ergüder T, Doğu Anadolu Bölgesindeki Yataklı Tedavi Kurumlarının Değerlendirilmesi, C.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 21(2): , Açık Y, Sezer RE, Sezer H, Dinç E, Oğuzöncül F, Güngör Y, Polat A. Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Sağlık Ocağı Bölgesinde Sunulan Sağlık Hizmetlerinden Halkın Memnuniyet Düzeyinin Araştırılması. Fırat Tıp Dergisi; 1(5); , Açık Y, Sezer E. Elazığ ın Baskil ilçe merkezinde hiperlipidemi üzerine bir çalışma.türkiye Tıp Dergisi. 1997; 4(6): Açık Y, Sezer RE, Bostancı M, Bilgin N, Ergüder T, Polat A, Dinç E. Elazığdaki şehirlerarası otobüs firmalarıyla yolculuk yapan kişilerin sigara içme durumları ve şehirlerarası otobüslerde sigara içiminin yasaklanması konusundaki görüşleri. Sağlık için Sigara Alarmı (1-2): Sezer RE. Sigara Bırakma Kılavuzu. Sağlık için Sigara Alarmı (1-2): Sezer RE. Sigarasız bir Türkiye ve Sigarasız bir dünya için el ele. Sağlık için Sigara Alarmı (1-2): Sezer RE, Bilgin N, Açık Y, Oğuzöncül F. Yakın dönem çalışmalarından özetler (1-2): Sezer RE. WHO Tobacco Questionnaire. Sağlık için Sigara Alarmı (1-2): Bostancı M, Açık Y, Oğuzöncül F, Sezer RE, Öztürk Z, Bilgin N. Elazığ ilinde gebe ve emzikli kadınların bebek beslenmesi ve anne sütü konusundaki bilgi tutum ve uygulamalarını saptamak amacıyla yapılan odak grup görüşmeleri.sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 1996; 5(6) Horasan E, Sezer RE. Ortaokul son sınıf öğrencilerinde sigara kullanımı prevalansı-elazığ Sağlık için Sigara Alarmı 1995;2(1): Sezer RE. Nikotin bağımlılığı ve tedavisi:ikinci kısım. Sağlık için Sigara alarmı 1995; 2(1): Sezer RE, Bilgin N, Açık Y. Yakın dönem çalışmalarından özetler. Sağlık için Sigara alarmı 1995; 2(1): Sezer RE, Bostancı M, Bilgin N, Açık Y. Yakın dönem çalışmalarından özetler. Sağlık için Sigara Alarmı 1994; 1(2): Sezer RE. Nikotin bağımlılığı ve tedavisi. Sağlık için Sigara Alarmı 1994;1(2): Sezer RE, Açık Y, Bilgin N, Horasan E, Gökdoğan F, Öztürk Z, Oğuzöncül F. Elazığ ilindegörev yapan hemşire ve ebelerde sigara kullanımı. Sağlık için Sigara Alarmı 1994;1(1):12-18.

6 Sezer RE, Bostancı M, Bilgin N, Açık Y, Ayhan G. Yakın dönem çalışmalarından özetler. Sağlık için Sigara Alarmı1994; 1(1): Sezer RE e girerken Sağlık için Sigara Alarmı sürüyor. Sağlık için Sigara Alarmı 1994;1(1): Sezer RE. Amerika Birleşik Devletlerinde Sağlık Hizmetleri. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 1993;7(1): Sezer RE. Sigaranın yol açtığı ölüm sayısı. Bilim ve Teknik 1993;26: Sezer RE. Sigara Kullanımı ve gençler (Londra Kraliyet Hekimler Birliğinin Sigara ve Sağlık Konusundaki Beşinci Raporu ndan çeviri). Sigara Alarmı 1992;1(4): Sezer RE. Açık Dilekçe: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı na. Sigara Alarmı 1992; 1(4): Sezer RE. Sigara da alkol ve eroin gibi bağımlılık yapıcı bir madde midir? SigaraAlarmı 1992; 1(3): Sezer RE. Planlı ve sistemli bir mücadele için güç birliğine doğru. Sigara alarmı 1992;1(2): Sezer RE, Bostancı M, Öztürk ŞZ, Bilgin N, Horasan E, Açık Y. Sigara mücadelesinde yeni bir cephe: Mahkemeler. Sigara Alarmı; 1(2): Sezer RE, Bostancı M, Öztürk ŞZ, Bilgin N, Horasan E. Sigara (tütün) kullanımı prevalans araştırmalarında temel tanımlar ve ilgili sorular. Sigara Alarmı 2002;1(2): Sezer RE, Bostancı M, Öztürk ŞZ, Bilgin N, Horasan E, Açık Y. Yasa ile desteklenmeyi bekleyen sigara mücadelesi. Sigara Alarmı 1992;1(1): Sezer RE. Bostancı M, Öztürk ŞZ, Bilgin N, Horasan E, Açık Y. Sigara alarmı 1992;1(1): Sezer RE. Sigara ve doktorlar. Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Dergisi 1991 (4): Sezer RE, Öztürk ŞZ, Bilgin N, Açık Y. Elazığ da lise ve dengi okul üçüncü sınıf öğrencilerinde sigara içme durumu. Fırat Üniversitesi Dergisi (Sağlık Bilimleri). 1991;5(29): Sezer RE, Kılıç S. Elazığ da Fırat Üniversitesi Hastanesi nde kan veren gönüllülerde ve Hayat kadınlarında ANTI-HIV ve HBsAg taraması. Doğa Turkish journal of Medical Sciences 1991; 15: Sezer RE. Doğu Anadolu ve Muş ta toplumun sağlık durumuna genel bakış. İstanbul Halk Sağlığı Bülteni 1990;4(12): Sezer RE, Öztürk ŞZ, Bilgin N, Açık Y, Çandır Z, Özdemir N. Elazığ da görev yapan hekimlerin sigara konusundaki davranışları, tutumları (Ekim 1988), II. Kısım:Tutumlar Doğa Turkish Journal of Medical Sciences 1990,14: Sezer RE, Öztürk ŞZ, Bilgin N, Açık Y, Çandır Z, Özdemir N. Elazığ da görev yapan hekimlerin sigara konusundaki davranışları, tutumları (Ekim 1988)- I.Kısım. Doğa Turkish Journal of Medical Sciences 1990,14:

7 Sezer RE. Ankaranın orta okul lise ve lise dengi okullarında sigara içme durumu ve nedenleri (1983). Doğa Bilim dergisi Seri C, 1984;8: Sezer RE. Türkiye de Ana ve Çocuk sağlığı. Ankara Tabipler Odası Bülteni Haziran Baykan N, Güvener A, Bilgin, Akdur R, Başaran Ç, Cezayirli N, Çetinkanat C, Çulcuoğlu A, Sezer RE, Soyuer A. Toplumda Epilepsi Araştırması. Nöroloji 1977;VIII(2): Sungur C, Sezer RE. Sağlık personelinde viral hepatit araştırması. A.Ü. Tıp Fakültesi Mecmuası 1977;XXX(1) e ek, Supplementum No Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler Erturhan S, Biçer A, Çınar A, Sezer RE. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi hemşirelerinin tütün ürünleri kullanım durumunun ve bu durumun yıllar içindeki değişiminin belirlenmesi. 12. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Kuşadası, Mayıs Erturhan S, Demirel Y, Sezer RE. Cumhuriyet Üniversitesi Sigara Bıraktırma Polikliniği'nin(CÜTF) "Sağlık Bakanlığı Sigara Bırakma Tedavisi Destek Programı (SBSBTDP) 2011" uygulamasının değerlendirilmesi. Türk Aile Hek Derg 2013;17(2): Kalpakçı P, Sezer RE, Yılmaz S, Öztürk H, Erturhan S. Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde Döneminde Diyabetik Ayağa Bağlı Operasyon Olan Hastaların Özellikleri İle Yaş ve Cinsiyetin Diyabetik Ayak Operasyonlarını Tahmin Ettirici Etkisi. 3. Türk Aile Hek Derg 2013;17(2): Sezer RE, Kaptanoğlu E, Yılmaz MB, Özçelik S, Eğilmez HR, Özüm Ü, Çetinkaya S, Temiz T, Köylüoğlu G. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Çıktıları (Taslak 2012) Konusunda İntörn, Asistan Hekimler ve Anabilim Dalları Görüşleri Anket Çalışması. UTEAK Tıp Eğitiminde Örnek Uygulamalar Sempozyumu / Ekim 2012, İzmir Kalpakçı P, Erturhan S, Sezer RE. Diyabetik ayak amputasyonları ve sigara ilişkisi konusunda olgu-kontrol çalışması. Aile Hekimliği Akademisi (AHAD) 2. Aile Hekimliği Araştırma Günleri Bildiri Özetleri. Türk Aile Hek Derg 2012;16(3): Seçkin Y, Sezer RE. Sivas'ta sağlık ocaklarına herhangi bir nedenle başvuran tip 2 diyabet hastalarında diyabet bakım kalitesi. Aile Hekimliği Akademisi (AHAD) 2. Aile Hekimliği Araştırma Günleri Bildiri Özetleri. Türk Aile Hek Derg2012;16(3): Sezer RE, Yılmaz S, Sezer H, Erturhan S. Sivas ta diyabet ve diyabetik ayak prevalansı, Aile Hekimliği Akademisi (AHAD) 2. Aile Hekimliği Araştırma Günleri Bildiri Özetleri. Türk Aile Hek Derg 2012;16(3): Açık N, Sezer RE. Sivas'taki ilk öğretim ve lise öğretmenlerinin sigara kullanım durumu ve 4207 Sayılı Yasa'nın bu okullardaki ilk bir yıllık uygulamasının değerlendirilmesi. Aile Hekimliği Araştırma Günleri Kasım Artemis Kongre Merkezi, İzmir Pıçak YK, Sezer RE. Bitkisel nargile kullanımının nefeste CO düzeyine etkisi ve bunun tütünlü nargile ve sigara ile karşılaştırılması. 9. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 3-7 Kasım 2010, Antalya.

8 Guler N, Sezer RE, Bekar M, Sezer H, Kocataş S, Akgül N, Kuzu F.Sivas İl Merkezinde 65yaş ve üzeri nüfusta yeniden düzenlenmiş standardize mini mental test ile toplumda tarama çalışması. 4. Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi, 1-4 Nisan 2010, İzmir Keşkek B, Sezer RE. Medikososyal sağlık merkezine başvuran üniversite öğrencilerinde sigara ve alkol kullanım sıklığı. 7. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi Mayıs 2006, Çeşme-İzmir Özdemir HD, Keşkek B, Sezer H, Sezer RE. Duyarsızlaştırma ve yeniden işleme (Eye movement desensitization and reprocessing EMDR) terapisi uygulama sonuçları. 7. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi Mayıs 2006, Çeşme-İzmir Sezer RE, Sezer H. Türkiye de akciğer kanseri ölümleri ve zaman içinde değişimi. 7. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi Mayıs 2006, Çeşme-İzmir Sezer RE, Sezer H. Türkiye de il ve ilçe merkezlerinde ölüm istatistikleriyle mortaliteninyaşa, cinsiyete ve zamana göre değişimi ( ). VIII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi Bildiri Kitabı (Editör: İsmet Kan), sayfa: Eylül 2005 Bursa Marakoğlu K, Sezer RE. Gebelerin sigara içme davranışları, sigara konusundaki görüşleri ve bağımlılık düzeyleriyle bırakmaya ilişkin tutumları. 2. Ulusal aile Hekimliği Günleri, 2-6 Eylül 2003, Sivas Marakoğlu K, Sezer RE, Marakoğlu İ, Toker H, Gürsoy UK. Askere alınmak için gelen bireylerde sigara içme durumu ve sigaraya bağlı dişetindeki melanin pigmentasyonu. 2. Ulusal Aile Hekimliği Günleri, 2-6 Eylül 2003, Sivas Demirel Y, Sezer RE, Toktamış A. Öğretmenler ve sigara. 2. Ulusal Aile Hekimliği Günleri, 2-6 Eylül 2003, Sivas Demirel Y, Sezer RE, Biçer A. Cumhuriyet Üniversitesinde sigara bırakma kampanyası. 2. Ulusal Aile Hekimliği Günleri, 2-6 Eylül 2003, Sivas Keşkek B, Sezer RE, Demirel Y, Sivas ta intihar girişimi olgularının incelenmesi. 2. Ulusal Aile Hekimliği Günleri, 2-6 Eylül 2003, Sivas Açık Y, Sezer RE. Yenimahalle Eğitim ve Araştırma sağlık Ocağı Bölgesinde yaşayan kadınların hamilelekleri boyunca ve bebek 1 yaşına gelinceye kadar geçen sürede sigara içme durumları. Uluslararası Katılımlı Sigara ve Sağlık Ulusal Kongresi Mayıs 1999, Ataköy/İstanbul Polat A, Sezer RE, Sezer H. Elazığ daki sekizinci sınıf öğrencilerinin sigara içme durumları ve nedenleri. Uluslararası Katılımlı Sigara ve Sağlık Ulusal Kongresi Mayıs 1999, Ataköy/İstanbul Ergüder T, Açık Y, Sezer RE.Elazığ İlinde birinci basamak sağlık kuruluşlarında sigara bağımlılığı. Uluslararası Katılımlı Sigara ve Sağlık Ulusal Kongresi Mayıs 1999, Ataköy/İstanbul Polat SA, Sezer RE. Bırak-Kazan 1996 Uluslar arası Çekilişli Sigarayı Bırakma Kampanyası nın Elazığ İli Pilot Çalışmasının değerlendirilmesi. Uluslararası Katılımlı Sigara ve Sağlık Ulusal Kongresi Mayıs 1999, Ataköy/İstanbul Açık Y, Karaman F, Sezer H, Sezer RE, Oğuzöncül F, Dinç E, Güngör Y, Polat A. Elazığ ili diyanet çalışanlarının sigara konusundaki tutum ve davranışları. VI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Nisan 1998, Adana. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı:

9 Ergüder T, Sezer E.Elazığ İl Merkezinde yaşayan 18 ve üzeri yaş kişilerde sigara kullanımı prevalansı. Sigara ve Sağlık Ulusal Kongresi, 7-8 kasım 1997, Ortaköy/İstanbul Bilgin N, Sezer E. Elazığ Sanayi Sitesi nde çalışan çıraklarda sigara içme durumu. Sigara ve Sağlık Ulusal Kongresi, 7-8 kasım 1997, Ortaköy/İstanbul Bilgin N, Sezer E. Elazığ sanayi Sitesi nde çalışan ve sigara içen çırakların nikotin bağımlılık düzeyleri, sigarayı bırakma durumları, alkol ve uçucu madde kullanma durumları. Sigara ve Sağlık Ulusal Kongresi, 7-8 kasım 1997, Ortaköy/İstanbul Ergüder T, Sezer E. Elazığ İl Merkezi nde yaşayan 18 yaş ve üzeri kişilerin 4207 Sayılı Tütün Mamüllerinin Zararlarının Önlenmesine dair Kanun ve sigaraya karşı yasal önlemler konusundaki görüşleri. Sigara ve Sağlık Ulusal Kongresi, 7-8 kasım 1997, Ortaköy/İstanbul Açık Y, Sezer RE. Elazığ Baskil İlçe Merkezinde yaşayan 35 yaş ve üzeri nüfusta hipertansiyon sıklığı. V. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi (12-16 Ekim 1996 İstanbul) Bildiri Kitabı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Sezer RE, Açık Y, Bostancı M, Bilgin N, Toker E, Polat A. Dinç E. Elazığ'daki Şehirlerarası Otobüs Firmaları İle Yolculuk Yapan Kişilerin Sigara İçme Durumları ve Şehirlerarası Otobüslerde Sigara İçmenin Yasaklanması Konusundaki Görüşleri. IV. Halk Sağlığı Günleri-Erişkin Sağlığı. 3-7 Eylül Samsun Sezer RE, Açık Y, Bostancı M, Öztürk ŞZ, Bilgin N, Fırat üniversitesi Tıp Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Beden Eğitimi Bölümü Birinci Sınıf Öğrencilerinde Sigara İçme Davranışları ve Bir Müdahale. Sigara İle Savaş I. Ulusal Hemşirelik Simpozyumu. 28 Mayıs İzmir Sezer RE, Bilgin N, Bostancı M, Öztürk ŞZ, Açık Y, Sigara Reklamlarının ve Sigaraya Karşı Mesajların Gazetelerde Kapladıkları Alanlar Arasındaki İlişki. Sigara İle Savaş I. Ulusal Hemşirelik Simpozyumu. 28 Mayıs İzmir Sezer RE. Lise mezunlarını meslek edindirme (LİMME) projesi ile yetiştirilmesi düşünülen sağlık personeli hakkında görüşler. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının sorunları (Panel). Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu 1992: Açık Y. Sezer RE yaş grubu evli kadınların kullandıkları aile planlaması yöntemleri ve aile planlamasına ilişkin bilgi ve tutumları. III. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. 30 Nisan - 2 Mayıs Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi/Ankara Bostancı M, Sezer RE, Öztürk Z, Açık Y, Bilgin N. Elazığ ın Baskil İlçe sinde bir yaşından küçük çocukların anne sütü alma durumu ve annelerin bebek beslenmesiyle ilgili bilgi tutum ve uygulamaları. III. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. 30 Nisan - 2 Mayıs Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi/Ankara Öztürk Z, Sezer RE. Elazığ ın Baskil ilçesinde 0-4 yaş ölümlerin tıbbi ve sosyal nedenleri. III. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. 30 Nisan - 2 Mayıs Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi/Ankara Sezer RE, Açık Y, Bilgin N, Horasan E, Gökdoğan F, Öztürk Z, Oğuzöncül F. Elazığ İl Merkezi nde görev yapan hemşire ve ebelerin sigara konusundaki tutum ve davranışları I. Kısım: Sigara içme oranları ve davranışları. III. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. 30 Nisan - 2 Mayıs Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi/Ankara

10 Sezer RE, Bostancı M, Öztürk ŞZ, Bilgin N, Açık Y. Türkiye de sigara salgınına karşı mücadelenin mevzuat yönü. Milli Tütün Komitesi Bilimsel araştırma Alt komitesi 10. Toplantısında sunulan bildiriler ve toplantı tutanakları, 30 Eylül 2 Ekim 1991, İstanbul Sezer RE, Bilgin N, Öztürk ŞZ. Elazığ da demografik özellikler ve sağlık alanında insan gücü. Fırat Havzası nın Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Kalkınması Sempozyumu. 1991: Sezer RE, Öztürk Z, Bilgin N. Okul tuvaletlerinin hijyenik özellikler yönünden incelenmesi. II. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Mayıs 1990, İstanbul Sezer RE, Kılıç S. Elazığ2da Fırat Üniversitesi Hastanesinde kan veren gönüllülerde ve hayat kadınlarında ANTI-HIV HbAg taraması. II. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Mayıs 1990, İstanbul Sezer RE, Bilgin N, Öztürk Z. Elazığ da orta okul birinci sınıf öğrencilerinin el-ağız temizliği hakkındaki bilgi tutum ve davranışları. II. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Mayıs 1990, İstanbul Sezer RE, Öztürk Z, Bilgin N, Açık Y. Elazığ da lise ve dengi okul son sınıf öğrencilerinde sigara içme durumu (1989). II. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Mayıs 1990, İstanbul Sezer RE, Bostancı M, Öztürk ŞZ, Bilgin N. Türkiye nin sigara tüketim trendi. Milli Tütün Komitesi Bilimsel araştırma Alt komitesi 9.Toplantısı nda sunulan bildiriler ve toplantı tutanakları. 1990: Sezer RE, Öztürk ŞZ, Bilgin N, Açık Y, Çandır Z, Özdemir N. Elazığ da görev yapan hekimlerin sigara konusundaki davranışları, tutumları. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 7-11 Kasım 1988, Antalya Aslan N, Lüleci C, Aytuğ N, Işık A, Dönder E, Sezer E. Elazığ ve çevresinde mantar entoksikasyonu vakalarında gelişen toksik hepatit tablosunun klinik ve laboratuar özellikleri. I. Ulusal İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi Nisan 1987, İzmir Sezer RE. Sigara sorunu ile mücadele. Milli Tütün Komitesi Bilimsel araştırma Alt Komitesi Toplantısı nda sunulan bildiriler ve toplantı tutanakları. 1985: Sezer RE. Ankara nın ortaokul, lise ve lise dengi okullarında sigara içme durumu ve başlama nedenleri (1983). Sağlık, Tarım ve Ekonomi Yönünden Sigara: Dünü, Bugünü ve Yarını. TÜBİTAK Yayınları No 586:54-69, Sezer RE, Türet S, Ertuğ H, Alaattinoğlu İ. Ankara nın Abidinpaşa toplumunda viral hepatitin epidemiyolojik özellikleri (15 Şubat Şubat 1978). TÜBİTAK VII. Bilim Kongresi Tıp araştırma Grubu Tebliğleri. 1983: Baykan N, Akyol M, Bilir N, Dedeoğlu N, Özkan O, Sezer RE, Tezcan S,Tüccar E, Yunt PO. Mezuniyet öncesi Epidemiyoloji ve Tıbbi istatistik öğretim ve eğitimi programları. III. Toplum Sağlığı Sempozyumu, Çeşme Eylül Baykan N, Akyol M, Yunt PO, Öztek Z, Özkan O, Sümbüloğlu K, Sezer RE, Sevil HT, Aytekin H. Mezuniyet Öncesi Toplum Hekimliği Öğretim ve Eğitimi Planlama Komisyonu Araştırma Raporu. Toplum Hekimliği Öğretim ve Eğitimi II. Sempozyumu, Silivri Haziran 1980.

11 Sezer RE. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Toplum Hekimliği eğitiminin Değerlendirilmesi. Toplum Hekimliği Öğretim ve Eğitimi I. Sempozyumu, Bursa Diğer yayınlar Sezer RE. Aile Hekimliği Ayaktan Tedavi ve Korunma (LANGE, 5. Baskı. Çeviri Editörleri:Ümit Aydoğan, Kenan Sağlam, 2013). 68. Kısım (Astım, s: ) ve 70.Kısım (Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı (KOAH) ve 46. Kısım (Myalji) çevirileri Sezer RE. Taylor Aile Hekimliği El Kitabı (Üçüncü Baskı. Çeviri Editörleri: Okay Başak, Serpil Aydın Demirağ, 2011) içinde XXI. Kısmın (İş sağlığı sorunları ve çevresel sorunlar) çevirisi Sayfa: Sezer RE. Aile Hekimliği Uygulamasında Sigara Müdahalesi. Birinci Basamakta Tanı ve Tedavi (Editörler: Nafiz Bozdemir, İsmail Hamdi Kara). Nobel Kitabevi Sayfa: Sezer RE. Sigarasız bir Türkiye. Cumhuriyet Gazetesi (Olaylar ve görüşler). Sayfa Mayıs Dünya Sağlık Örgütü. Dünya sigarasız Günü 31 Mayıs: Paketi Geride Bırak (Leave the Pack Behind) (Çevirenler: R. Erol sezer, Nazmi Bilir, Salih Emri) Sümbüloğlu K, Sümbüloğlu V, Sezer RE. Epidemiyoloji ve Biyoistatistik. Somgür Yayınevi,Ankara Sağlığı Geliştirme ve Sigara ile Mücadele Derneği (adına Prof. Dr. R. Erol Sezer). 1.Ulusal Sigara ile Mücadele Karikatür Yarışması Karikatür Albümü Sezer RE. Düşünenlerin düşünceleri: Yabancı sigaralar Türkiye pazarında yerlerini alırken. Milliyet Gazetesi 22 Temmuz WHO. Joint National Capacity Assesment on the implementation of effective tobacco control policies in Turkey (Sezer RE, Değerlendirme ekibi üyesi-assesment team member) Sungur C, Sezer RE. Viral Hepatit. Toplum Hekimliği ders Kitabı, Editörler: Baykan N, Sungur C, Bilgin Y. A. Ü. Tıp Fakültesi Yayını Sayı 379, 1979: Projeler 8.1. Sezer RE. Ankaranın ortaokul, lise ve dengi okullarında sigara içme durumu ve sigaraya başlama nedenleri (TÜBİTAK TAG 500, 1982) 8.2. Yılmaz S, Sezer RE ve ark. 2. Sivas ta alan taramasıyla yanık insidansının araştırılması. Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Sezer RE, Seçkin Y. Sivas ta sağlık ocaklarına her hangi bir nedenle başvuran tip 2 diyabet hastalarında diyabet bakım kalitesi. Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2007.

12 8.4. T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün yürüttüğü Sağlığın geliştirilmesini etkileyen faktörler ve bu alanda yapılması gerekenler projesi kapsamında kronik hastalıkların önlenmesi 9. İdari görevler: Anabilim Dalı başkanlıkları: Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığı (2014- ) Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığı ( ), Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanlığı ( Haziran 2013) Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Program Başkanlığı (2014- ) Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu üyeliği (2013- ) Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Akademik Değerlendirme Komisyonu Üyeliği:( ) Yeditepe ÜniversitesiMüfredat Kurulu ve Müfredat Kurulu Çekirdek Grubu üyeliği: ) Bölüm Başkanlığı: Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, ( ). Dekan yardımcılığı: Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi ( ), Dekan Vekilliği: İki yıl, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesinde fakültenin kuruluş döneminde: ( ), Hastane Baştabipliği: Fırat Üniversitesi( ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü: Fırat Üniversitesi ( ). Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Kurulunda Fırat üniversitesi Temsilciliği Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Genel Sekreterliği ve Başkan Vekilliği ( ). Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Koleji (Özel Mahir Sevim Özduman İlköğretim Okulu) Kurucu Temsilciliği ( ). Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinin UTEAK a yaptığı akreditasyon çalışmalarındatıp Eğitimi Özdeğerlendirme Kurulu Koordinatörü ve 1.Grup Sorumlusu: Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kanıta Dayalı Tıp Eğitimi Komisyonu Başkanı: Abidinpaşa Eğitim ve Araştırma Sağlık Grup Başkanlığı ( ) 10. Bilimsel kuruluşlara üyelikler: Halk Sağlığı Uzmanlık Derneği, Aile Hekimliği Akademisi Derneği, Türkiye Aile Hekimliği Uzmanlık Derneği üyelikleri. 11. Tütün Kontroluyla ilgili görevler: -Sigara Alarmı isimli bir derginin çıkartılması, ( ). -Merkezi Elazığ da bulunan ve Kamu Yararı Dernek Statüsünde olan Sağlığı Geliştirme ve Sigara ile Mücadele Derneğinin kurucusu ve yılları başkanı, -Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi nin Sigarasız Avrupa Eylem Planında, Sağlık Bakanlığı nın önerisiyle ulusal temsilci National Counterpart : , -1996, 1998 Türkiye Bırak-Kazan Sigara Bırakma Kampanyalarının Ulusal Yöneticisi, -Dünya Sağlık Örgütü adına 1996 da Özbekistan giden Tütün Kontrolu Misyonunun üyesi, -Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi (SSUK) Kurucu Üyesi ve iki dönem başkanı, -Sağlık Bakanlığı Sigarasız Eylem Planı Hazırlama Komite Üyesi, -Sağlık Bakanlığı Tütün Kontrolu Ulusal Komitesi Üyesi (Halen sürüyor). -Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği Danışma Kurulu Üyeliği -Sağlık Bakanlığı Tütün Bağımlılığı Tedavisi Danışma Kurulu Üyesi -Sigara ve Sağlık Ulusal Kongrelerinde başkan, eş başkan, sekreterlik görevleri.

13 Medeni durum: Evli ve iki çocuklu 12. Verdiği dersler: Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi: Dönem 4: Halk Sağlığı Kanıta Dayalı Tıp Stajı (İki grup; her grup beş tam günlük bir hafta) Dönem 6: Kırsal Hekimlik Stajı: Staj koordinatörlüğü, staj döneminde Bireysel ve toplumsal boyutlarıyla tütün bağımlılığı kursu /iki tam gün, Halk Sağlığı seminerleri Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dönem 2 Halk Sağlığı Dersi (2 saatx14 hafta) Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı: -İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş -İş Sağlığı Epidemiyolojisi ve Araştırma Metodları 12.2.Cumhuriyet Üniversitesinde son iki yıl: Tıp IV Kanıta Dayalı Tıp Stajı (1 Hafta X 4 grup): Teorik ve uygulamaları Tıp III Aile Hekimliği dersleri (10 saat/yıl) Aile Sağlığı Merkezlerinde Aile Hekimliği Stajı Yönetimi: 3 saat/hafta Aile Hekimliği Uzmanlığı asistan eğitimi dersleri: 9 saat/hafta Aile Hekimleri İçin Araştırma Bilgisi I Aile Hekimleri İçin Araştırma Bilgisi II Aile Hekimleri İçin Araştırma Bilgisi III SPSS ile Veri Analizi ve Makale Yazımı Sigara Odaklı Bağımlıl Tez yönetimi: 3 saat/hafta Yüksek lisans ve doktora dersleri: -Bireysel ve toplumsal Boyutlarıyla sigara odaklı bağımlılık -Kanıta Dayalı Tıp Uygulamaları

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Saadet YAZICI (YILMAZ) Doğum Tarihi: 1 Ocak 1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 0 / 966 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

TÜRKİYE DE KALP DAMAR HASTALIKLARI VE DİYABET KONTROLÜNDE VAR OLAN DURUM VE POLİTİKA ÖNERİLERİ

TÜRKİYE DE KALP DAMAR HASTALIKLARI VE DİYABET KONTROLÜNDE VAR OLAN DURUM VE POLİTİKA ÖNERİLERİ MedCHAMPS TÜRKİYE DE KALP DAMAR HASTALIKLARI VE DİYABET KONTROLÜNDE VAR OLAN DURUM VE POLİTİKA ÖNERİLERİ Sonuç Raporu Aralık 2012 - İZMİR ÖNSÖZ Bulaşıcı olmayan hastalıklar, özellikle kalp damar hastalıkları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek. Hemşirelik Yüksekokulu

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek. Hemşirelik Yüksekokulu 1- Adı Soyadı: Nurcan ÖZYAZICIOĞLU 2- Doğum Tarihi: 10.06.1969 3- Unvanı: Doç. Dr. 4- Öğrenim durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek.

Detaylı

Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Arş. Gör. Erciyes Üniversitesi 1992-1995 Yrd. Doç. İnönü Üniversitesi 1996-2001 İnönü Üniversitesi

Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Arş. Gör. Erciyes Üniversitesi 1992-1995 Yrd. Doç. İnönü Üniversitesi 1996-2001 İnönü Üniversitesi Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Cumhuriyet Üniversitesi Y. Lisans Tıp Fakültesi Cumhuriyet Üniversitesi Doktora/S.Yeterlik/Tıpta Uzmanlık Halk Sağlığı Erciyes Üniversitesi

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI ARAŞTIRMASI

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI ARAŞTIRMASI SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI ARAŞTIRMASI Araştırma Ekibi/Yazarlar Doç. Dr. Mine DURUSU TANRIÖVER Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM F. Nihan DEMİRAY READY Prof.

Detaylı

ULUSAL KANSER PROGRAMI 2009-2015

ULUSAL KANSER PROGRAMI 2009-2015 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KANSERLE SAVAŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULUSAL KANSER PROGRAMI 2009-2015 Editör Murat Tuncer Yardımcı Editörler Nejat Özgül Emire Özen Olcayto Murat Gültekin Bengü Erdin ISBN 978-975-590-285-2

Detaylı

HALK SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GÜNCEL SORUNLAR VE YAKLAŞIMLAR

HALK SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GÜNCEL SORUNLAR VE YAKLAŞIMLAR HALK SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GÜNCEL SORUNLAR VE YAKLAŞIMLAR Yayına Hazırlayan Doç. Dr. Dilek ASLAN Ankara Tabip Odası MART 2009 ANKARA 2 Halk Sağlığı İle İlgili Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Bu kitabın tüm

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: BİRKAN TAPAN 2. Doğum Tarihi: 09.11.1980 3. Unvanı: YARD. DOÇ. DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003 Y. Lisans Uluslararası

Detaylı

GÜLFER BEKTAS CURRICULUM VITAE

GÜLFER BEKTAS CURRICULUM VITAE GÜLFER BEKTAS CURRICULUM VITAE Date of Birth : Oct. 15, 1965 Nationality Title Address E-mail : Turkish : Assistant Professor : Acıbadem University School of Medicine Department of Health Management Kerem

Detaylı

TÜBA ULUSAL KANSER POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI RAPORU

TÜBA ULUSAL KANSER POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI RAPORU TÜBA ULUSAL KANSER POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI RAPORU 27-28 HAZİRAN 14 TÜBA - KANSER ÇALIŞMA GRUBU Yürütücü Prof. Dr. Taner DEMİRER Çalışma Grubu Üyeleri Prof. Dr. Yusuf BARAN Prof. Dr. Celaletdin CAMCI Prof.

Detaylı

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Halk Sağlığı Eğitimi

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Halk Sağlığı Eğitimi Mezuniyet Öncesi Tıp inde Halk Sağlığı i HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ Halk Sağlığı i Çalışma Grubu HASUDER 2014 ISBN: 978-605-84926-0-8 Mezuniyet Öncesi Tıp inde Halk Sağlığı i HASUDER Halk Sağlığı i

Detaylı

TÜTÜN BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE EL KİTABI

TÜTÜN BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE EL KİTABI TÜTÜN BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE EL KİTABI (Hekimler İçin) T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜTÜN BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE EL KİTABI (HEKİMLER İÇİN) 2010 Tütün Bağımlılığı İle

Detaylı

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI BİBLİYOGRAFYASI BÜLENT AĞAOĞLU

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI BİBLİYOGRAFYASI BÜLENT AĞAOĞLU TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI BİBLİYOGRAFYASI BÜLENT AĞAOĞLU BU ESERİN YAYINLANMASI İLE İLGİLİ SPONSORLUK GÖREVİNİ ÜSTLENEN ÜLKER GIDA SANAYİ A.Ş. ERCİYAS BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş. PAK ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş..

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Yrd. Doç. Dr. Hatice YALÇIN 2. Doğum Tarihi: 20.12.1967 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sağlık Eğitimi Marmara Üniversitesi

Detaylı

Cilt : 22 Sayý : 3 Mayýs Haziran 2013

Cilt : 22 Sayý : 3 Mayýs Haziran 2013 S ü r e k l i T ý p E ð i t i m i D e r g i s i Cilt : 22 Sayý : 3 Mayýs Haziran 2013 ISSN 1300-0853 Birinci Basamak Saðlýk Hizmetlerine Baþvuran 55 Yaþ ve Üstü Kadýnlarýn Saðlýklý Yaþam Biçimi Davranýþlarý

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ Doç. Dr. Hasan Hüseyin Yıldırım-CV 1/28 Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) Öğretim Üyesi Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü Beytepe 06800 Ankara

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI (2013-2017) ANKARA

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI (2013-2017) ANKARA 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI () ANKARA, 2013 2 1. Basım : Şubat 2010, Ankara, 3500 adet 2. Basım: Mart 2011, Ankara, 1000 adet

Detaylı

ISBN : 978-975-590-259-3 Sağlık Bakanlığı Yayın No : 743

ISBN : 978-975-590-259-3 Sağlık Bakanlığı Yayın No : 743 Bu yayının tüm hakları Temel Hizmetleri Genel Müdürlüğü ne aittir. Kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz. Alıntı yapıldığında kaynak gösterimi SB,TSHGM,yayın no ve tarihi şeklinde olmalıdır. 5846 sayılı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979. Doktora Halk Eğitimi Ankara Üniversitesi 1988

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979. Doktora Halk Eğitimi Ankara Üniversitesi 1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Firdevs GÜNEŞ 2. Doğum Tarihi: 06.06.1956 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979 Edebiyatı Y. Lisans

Detaylı

4- Yıldız N. 2009. 6-14 Yaş Grubu Çocukların Süt Tüketim Durumları, Yüksek Lisans Tezi,

4- Yıldız N. 2009. 6-14 Yaş Grubu Çocukların Süt Tüketim Durumları, Yüksek Lisans Tezi, 1. ADI SOYADI : Prof. Dr. Neriman İNANÇ 2. DOĞUM TARİHİ : 04.01.1958 3. ÜNVANI : Prof. Dr. 4. ÖĞRENİM DURUMU : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ve Diyetetik Hacettepe Üniversitesi 1980 Y.Lisans ve Diyetetik

Detaylı

2014 2015 Eğitim Rehberi 1

2014 2015 Eğitim Rehberi 1 2014 2015 Eğitim Rehberi 1 Yayın Hakları; 2014 Cumhuriyet Üniversitesi 2014-2015 YILI EĞİTİM REHBERİ Cumhuriyet Üniversitesi Tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Matbaasında 100 adet basılmıştır

Detaylı

Tütün Kontrolü Uygulaması

Tütün Kontrolü Uygulaması Tütün Kontrolü Uygulaması Madde 8: Tütün dumanı etkileniminden korunma DSÖ Avrupa Bölgesinde DSÖ Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi Uygulama Örnekleri Türkiye nin Öyküsü 1 DSÖ Avrupa Bölge Ofisi nin yayınlarıyla

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2014 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 8 TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9

Detaylı

Şanlıurfa İli Bozova İlçesi Merkez Sağlık Ocağına Başvuran Hastaların Sağlık Hizmetlerini Kullanma Durumu ve Etkileyen Faktörler

Şanlıurfa İli Bozova İlçesi Merkez Sağlık Ocağına Başvuran Hastaların Sağlık Hizmetlerini Kullanma Durumu ve Etkileyen Faktörler İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 14(2) 95-99 (2007) Şanlıurfa İli Bozova İlçesi Merkez Sağlık Ocağına Başvuran Hastaların Sağlık Hizmetlerini Kullanma Durumu ve Etkileyen Faktörler Adem Akıllı*,

Detaylı

Bir Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Tütün, Alkol ve Ürünlerini Kullanım Sıklığı ve Risk Etmenleri

Bir Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Tütün, Alkol ve Ürünlerini Kullanım Sıklığı ve Risk Etmenleri Araştırmalar / Researches E. Avcı, M. N. İlhan, E. F. Civil Bir Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Tütün, Alkol ve Ürünlerini Kullanım Sıklığı ve Risk Etmenleri Prevalance of The Tobacco Alcohol and Products

Detaylı

24-28 Eylül 2014. Titanic Deluxe Hotel Antalya KONGRE KİTABI. www.guzokulu2014.org

24-28 Eylül 2014. Titanic Deluxe Hotel Antalya KONGRE KİTABI. www.guzokulu2014.org 24-28 Eylül 2014 Titanic Deluxe Hotel Antalya KONGRE KİTABI İÇİNDEKİLER DÜZENLEME KURULU 5 OTURUM BAŞKANI VE KONUŞMACILAR 6 KONFERANSLAR 12 PANELLER 13 UZMANA DANIŞ TOPLANTILARI 14 KURSLAR 15 BİLİMSEL

Detaylı

ULUSAL D YABET STRATEJ S

ULUSAL D YABET STRATEJ S 2010-2020 ULUSAL D YABET STRATEJ S SONUÇ DOKÜMANI Paydaşlar Koordinasyon Kurulu D 2020 Vizyon ve Hedefler projesi, aşağıda isimleri, soyadlarının alfabetik sıralamasına göre belirtilmiş bilim insanlarından

Detaylı