Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. M. Hilmi ERGİNÖZ Doğum Tarihi: Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans TIP İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1958 Y. Lisans Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık HALK SAĞLIĞI ANKARA HIFZISSIHHA OKULU 1965 DOÇENT HALK SAĞLIĞI CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ 1984 PROFESÖR HALK SAĞLIĞI CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ 1989 Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı : Erginöz H.: yıllarında Ankara da Kızamık Durumu ve bu konuda yapılan faaliyetlerin değerlendirilmesi, 1965 Ankara Uzmanlık Tezi Görevler: Görev Görev Yeri Yıl Unvanı Doktor Elbistan hükümet Tabipliği Tıpta Ankara Hıfsısıha Okulu Uzmanlık Uzman Mardin İli İl Sağlık Müdür Yardımcısı Doktor Uz. Dr Maraş İli İl Sağlık Müdürü Uz Dr. Sağlık Bakanlığı Müfetişi Uz Dr. Cerrahpaşa Tıp Fak. Öğretim Görevlisi Uz Dr. Silivri-Çatalca Eğitim ve Araştırma sağlık Grup Başkanlığı Doçent Cerrahpaşa Tıp Fakültesi AD Profesör Cerrahpaşa Tıp Fakültesi AD Profesör Kadir Has Üniversitesi Tıp Fakültesi AD Profesör İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi AD Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri : 1. Silivri Çatalca Büyükçekmece Bölgesinde İçme ve Kullanma Sularının Bakteriyolojik Yönden Değerlendirilmesi, Cahit ŞİMŞEK, Yüksek Lisans Tezi,

2 Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları : 1. Türkiye de Sağlık İnsan Gücü Dağılımı, Selçuk KÖKSAL, Uzmanlık Tezi Yılında Kardiyoloji Anabilim Dalı nda yatan hastaların klinik epidemiyolojik değerlendirilmesi, Günay CAN, Uzmanlık Tezi Koca Mustafa Paşa semti Davutpaşa Lisesi öğrencilerinde Akciğer Hastalıkları açısından klinik, radyolojik ve tüberkülin testi ile yapılan tarama sonuçlarının değerlendirilmesi Saniye KALKAN, Doktora Tezi İşyeri (Tersane) Gürültüsünün Kan Basıncı Üzerine Etkisi, Suphi VEHİD, Doktora Tezi, Silivri Ortaköy Beldesinde yaş evli kadınların aile planlaması ile ilgili bilgi, tutum ve davranışları, İ. Halil ÖZDEMİR Doktora Tezi, 1997 Projelerde Yaptığı Görevler : İl Meclisinc Kabul Edilen Master Raporu : Erginöz H.: İstanbul sağlık Hizmetleri Yeni Master Planı Raporu, 1993 İstanbul İli İl Meclisince Onaylanmıştır... İdari Görevler : Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Müfettişliği Silivri-Çatalca Bölgesi Sağlık Grup Başkanlığı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi AD Başkanlığı Kadir Has Üniversitesi Tıp Fakültesi Başkanlığı İstanbul Bilim Ü. Tıp Fakültesi AD Başkanlığı Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : T. Endokrinoloji Derneği, Türk Tıp derneği, T. Mikrobiyoloji Derneği, Uzmanlar Derneği, Tıp Tarih Kurumu, İstanbul Bulaşıcı Hastalıklarla Savaş Derneği, Türk Diyabet Cemiyeti

3 Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir): Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Teorik Uygulama Sayısı Güz Tıp İlkbahar Tıp Tıp 6 Stajı 2 ay 30 Güz Tıp İlkbahar Tıp ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler : C1. Erginöz H.: Mardin İli Sosyalleştirme Çalışmaları, 1966 İstatistik Yıllığı, Mardin Erginöz H.: Maraş İli Elbistan ilçesine bağlı Bakış köyünde Aralık 1968 den Şubat 1969 sonuna kadar vuku bulan ölümlerle ilgili bir araştırma C2. Tümerdem Y., Erginöz H., Akıncı T.: Türk Toplum Hekimliği II. Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yayınları, Rektörlük No: 3107, Dekanlık No 12, Fatih Matbaası İşletmesi, İstanbul C3. Akıncı T., Hatemi H., Erginöz H., Karakan Ş.: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Toplum Hekimliği Merkezi Silivri Çatalca Köyleri Diabet taraması, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Toplum Hekimliği Merkezi Yayın No:1, 1982 C4. Akıncı T, Hatemi H., Erginöz H., Karakan Ş.: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Toplum Hekimliği Merkezi Silivri Çatalca Köyleri Toplum Sağlığı taraması, Toplum Hekimliği Merkezi Yayın No: C5. Erginöz H.: Türkiye ve İstanbul da Kuduz Sorunu, İstanbul Bulaşıcı Hastalıklarla Savaş Derneği Yayın No : İstanbul. C6. Erginöz H.: Türkiyede Sağlık İdaresi Tıp Dallarında İlerlemelerin Tarihi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı Yayınları Yayın No: İstanbul C7. Erginöz H.: Sağlık Personelinin sterilizasyon ve dezenfeksiyon konularında eğitimin önemi, İstanbul Bulaşıcı Hastalıklarla Savaş Derneği Yayın No: İstanbul C8. Erginöz H.: İş Sağlığı ve İş Güvenliği Sorunu, İstanbul Bülteni 1989 İstanbul. C9. Erginöz H.: Türkiye de aşı durumunun istatistiksel değerlendirilmesi, İstanbul Bulaşıcı Hastalıklarla Savaş Derneği Yayın No: İstanbul

4 C10. Erginöz H.: Silivri Çatalca Bölgesi yılları çalışmalarının değerlendirilmesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı Yayın No: İstanbul. C11. Erginöz H.: İstanbul da Süt ve Yoğurt Sorunu, İstanbul Bulaşıcı Hastalıklarla savaş Derneği Yayın No İstanbul. C12. Erginöz H., Köksal S.: Türkiye de Bazı Bulaşıcı Hastalıkların Son Yıllarda Dağılış ve Sıklığındaki Değişmeler. Türkiye de Bulaşıcı Hastalıkların Yok edilmesi Sorunu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı Yayın No: C13. Erginöz H.: İstanbul da Kedi, Fare, Köpek ve Böcek Sorunu, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı Yayın No: İstanbul. C14. Erginöz H.: Bit ve İnsan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı Yayın No İstanbul... D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : D1.Demirhindi O., Kaypmaz A., Erginöz H., Yüceokur A., Köksal S.: Telefon Kirlenmesinin Bakteriyolojik ve Hijyenik Yönü: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi 23: , D2. Köksal S., Vehid S., Karter Y., Erginöz H.: Tıp Fakültesi 1. ve 5 6 Sınıf Öğrencilerinin AIDS Bilgi Düzeyleri ve AIDS den Korunmada Eğitimin Rolü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi 25: , D3. Köksal S., Yıldırım T., Erginöz E., Erginöz H.: Turizm Sektörü Çalışanlarının AIDS Bilgi Düzeyleri Doktor Genel Tıp Derleme Dergisi Cilt 3 Sayı 1 s 9 14, Şubat 95. D4. Köksal S., Tabak F., Erginöz E., Vehid S., Erginöz H., Aktuğlu Y.: Sağlık Çalışanlarının Viral Hepati e Karşı Aşılanmaya İlişkin Bilgi ve Tutumları. Doktor Genel Tıp Derleme Dergisi, Cilt 3 Sayı 3, s , Haziran D5. Öz V., Köksal S., Çelik Ş., Vehid S., Erginöz H., Erel C., Kiremitçigil A.: İstanbul da Kaynak Sularının Mikrobiyolojik Yönden Değerlendirilmesi. Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Dergisi Yıl 5, Sayı 4, s 35 40, Ekim Aralık D6.Vehid S., Köksal S., Yüceokur A., Şenocak M., Erginöz H.: İşyeri (Tersane) Gürültüsünün Kan Basıncı Üzerine Etkisi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 28,Sayı 2 s , Nisan Haziran E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E1. Erginöz H.: Kırsal Alanda Beslenme Sorunu 16 Ekim Dünya Gıda Günü. Tübitak ve Tarım Köy İşleri Bakanlığının tertip ettiği Genç Türkiye de daha iyi beslenmeye doğru panelinde tebliğ edilmiştir. E2. Erginöz H.: Türkiyenin Sağlık Sorunları, Türkiye Halk Sağlığı Derneğinin Kuruluş Yıldönümünde tebliğ edilmiştir. İstanbul. E3. Demirhindi O., Erginöz H., Kaypmaz A., Yüceokur A., Köksal S.: Cinsel İlişki ile Bulaşan Hastalıkların Açısından Önemi. İstanbul Tıp Fakültesi 9. Kurultayı I. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi Eylül 1987 İstanbul E4. Erginöz H.: Hastanelerin Çevre için tehlikesiz hale getirilmesi ile ilgili günümüzdeki mevzuat. Hastanelerin Çevre için tehlikesiz hale getirilmesi panelinde tebliğ edilmiştir İstanbul. E5. Erginöz H.: Kirlenmelerin yer ve nitelikleri Marmara Denizinin Kirlilikten Kurtulması Panelinde Tebliğ edilmiştir Nisan 1989.

5 E6. Erginöz H. Köksal S., Çelik S., Vehid S.: Microbiological evaluation of bathing water samples around Istanbul. XXI Balkan Tıp Kongresinde 2 6 Eylül 1990 Varna Bulgaristan. E7. Demirhindi O., Erginöz H., Köseoğlu A., Vehid S., Köksal S., Yüceokur A., Namin Ş.: Diabetiklerin Mediko Sosyal Sorunlarını içeren bir araştırma. II Ulusal Kongresi Mayıs İstanbul E8. Şimşek C., Erginöz H., Köksal S.: Silivri Çatalca Bölgesinde İçme ve Kullanma Sularının Bakteriyolojik Yönden Değerlendirilmesi (Poster Sunumu) III. Kongresi Ankara. E9. Köksal S., Vehid S., Karter Y., Erginöz H.: Tıp Fakültesi 1. ve 5 6. sınıf Öğrencilerinin AIDS Bilgi Düzeylerinin Karşılaştırılarak AIDS Eğitiminin Öneminin Vurgulanması (Poster Sunumu) IV. Ulusal Kongresi, Eylül 1994 Didim. E10. Köksal S., Erginöz H.: Bebek Ölüm Hızı ile diğer Sağlık Düzeyi Ölçütleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Poster Sunumu) IV Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Eylül 1994 Didim. E11. Köksal S., Karter Y. Erginöz H.: Üniversite Öğrencilerinin AIDS Bilgi Düzeyleri (Poster Sunumu) IV Ulusal Kongresi Eylül 1994 Didim. E12. Köksal S., Tabak F., Vehid S., Erginöz H.: Sağlık Çalışanlarının Viral Hepatit e Karşı Aşılanmaya İlişkin Bilgi, Tutum ve Davranışları (Poster Sunumu) IV Ulusal Kongresi Eylül Didim. E13. Can G., Şahin Ü., Erginöz H.: İyonize Radyasyonun İnsan Sağlığı Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi, IV Ulusal Kongresi Eylül 1994 Didim. E14. Can G., Şahin Ü., Erginöz H.: Çernobil Nükleer Santral Kazasının Çevre ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi, IV Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Eylül 1994 Didim. E15. Köksal S., Erginöz E., Bilen Z., Vehid S., Erginöz H.: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hemşirelerinin AIDS Konusundaki Bilgi Düzeyleri (Poster Sunumu) II Türkiye AIDS Kongresi Mart 1995 İstanbul. E16. Köksal S., Yıldırım T., Erginöz E., Erginöz H.: Turizm Sektörü Çalışanlarının AIDS Bilgi Düzeyleri (Poster Sunumu) II Türkiye AIDS Kongresi Mart 1995 İstanbul E17. Erginöz H.: Trafik Dumanlarının İnsan Sağlığına olan Muhtemel Etkileri II Ulusal Trafikte Güvenlik ve Çağdaş Uygulamalar Sempozyumu, TMMOB İstanbul E18. Öz V., Köksal S., Çelik Ş., Erginöz E., Erginöz H, Kiremitcigil A, Erel C.: İstanbul da İçme ve Kullanma Sularının Mikrobiyolojik Yönden Değerlendirilmesi (Poster Sunumu)V. Ulusal İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 4 6 Eylül 1995, İstanbul. Kongre Kitabı, Türkiye Mikrobiyoloji Cemiyeti Yayın No: E19. Öz V., Köksal S.; Çelik Ş., Vehid S., Erginöz H., Erel C., Kiremitcigil A.: İstanbul da Kaynak Sularının Mikrobiyolojik Yönden Değerlendirilmesi (Poster Sunumu) V Ulusal İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 4 6 Eylül 1995, İstanbul Kongre Kitabı, Türkiye Mikrobiyoloji Cemiyeti Yayın No: E20. Karter Y., Köksal S., Tunçkale A., Erginöz E., Yaldıran A., Sipahioğlu F., Öztürk EO., Erginöz H.: Hipertansiyon Olgularında Tedavi Öncesşi ve Sonrası Koroner Arter Hastalığı Gelişme Risklerinin Değerlendirilmesi, V Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı S Ekim 1996, İstanbul E21. Köksal S., Karter Y., Tunçkale A., Vehid S., Yaldıran A., Öztürk EO., Erginöz H.: Hipertansiyon Vakalarının Epidemiyolojik Yönden Değerlendirilmesi.: V. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı s , Ekim 1996 İstanbul E22. Köksal V., Uğurlu F., Vehid S., Erginöz E., Yapıcı G., Akıncı T., Erginöz H.: Silivri Sağlık Grup Başkanlığı Bölgesindeki Lise Öğrencilerinin

6 AIDS Bilgi Düzeyleri V. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı S , Ekim 1996, İstanbul. E23. Öz V., Köksal S., Çelik Ş., Toprak N., Erginöz E., Cengiz S., Erginöz H.: İstanbul da Su istasyonlarında satışa sunulan içme sularının Mikrobiyolojik Yönden Değerlendirilmesi, V. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı s , Ekim 1996, İstanbul E24. Suphi Vehid, Selçuk Köksal, Ethem Erginöz, Levent Altıntaş, Halil Özdemir, Necati Toprak, Hilmi Erginöz, Turan Akıncı: Silivri İlçe Merkezi ve Siliri Fenerköyü Yaşlılarının Sosyo-Medikal Sorunlarına Genel Bir Bakış, VI Ulusal Kongresinde Tebliğ edilmiştir Nisan 1998 Adana... F. Diğer yayınlar :

Prof. Dr. Recep Erol Sezer (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Recep Erol Sezer (Anabilim Dalı Başkanı) Lisans: Tıpta Uzmanlık Alanı: Yan Dal Uzmanlık Alanı: Yüksek Lisans: Doktora: Email: Site: Özgeçmiş 1.Adı Soyadı: Recep Erol Sezer 2.Doğum Tarihi: 5 Haziran 1946 3.Ünvanı: Profesör 4.Öğrenim Durumu: Prof.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ünvanı Bilim Dalı Üniversite Yıl Doçent Halk Sağlığı Üniversitelerarası Kurul 1994 Profesör Halk Sağlığı Marmara Üniversitesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Ünvanı Bilim Dalı Üniversite Yıl Doçent Halk Sağlığı Üniversitelerarası Kurul 1994 Profesör Halk Sağlığı Marmara Üniversitesi 2001 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mithat KIYAK 2. Doğum Tarihi : 1956. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp İstanbul Üni. İstanbul Tıp Fak. 198 Y. Lisans Tıp İstanbul Üni.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Naim Demirel Doğum Tarihi: 10.10.1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1984 Y. Lisans Hukuk

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: BİRKAN TAPAN 2. Doğum Tarihi: 09.11.1980 3. Unvanı: YARD. DOÇ. DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003 Y. Lisans Uluslararası

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi :

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Neşe ÇAPRAZ 2. Doğum Tarihi : 21.09.1959 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Orta Öğrenim: İstanbul Erkek Lisesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Ayşe Kaypmaz 2. Doğum Tarihi : İstanbul / 1946 3. Unvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Ayşe Kaypmaz 2. Doğum Tarihi : İstanbul / 1946 3. Unvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı : Ayşe Kaypmaz 2. Doğum Tarihi : İstanbul / 1946 3. Unvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Zooloji / Botanik İstanbul Ünivers,tesi Fen Fak. 1964 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Saadet YAZICI (YILMAZ) Doğum Tarihi: 1 Ocak 1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : H.Yunus TAŞ Doğum Tarihi : 01.01.1969 e-mail : tasyunus@hotmail.com Gsm : 505 628 72 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi

Detaylı

(SCI 6. 6.1. & SSCI & 6.1.1. ULUTAŞDEMİR N

(SCI 6. 6.1. & SSCI & 6.1.1. ULUTAŞDEMİR N 1. Adı Soyadı: Nilgün ULUTAŞDEMİR 2. Doğum Tarihi: 13.03.1975 3. Akademik Unvan: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora 5. Uzmanlık Alanı: Halk Sağlığı ÖZGEÇMİŞ 6. Yayınlar 6.1. Uluslararası hakemli

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Korkmaz,Y.,N: İlaçsız Ağrı Kontrol Yöntemlerinden Tens in Doğum Ağrısını Algılamaya Etkisi, 2003.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Korkmaz,Y.,N: İlaçsız Ağrı Kontrol Yöntemlerinden Tens in Doğum Ağrısını Algılamaya Etkisi, 2003. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nimet Sevgi Gençalp. Doğum Tarihi: 9.10.19. Unvanı: Yardımcı Doçent. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik 190 Yüksekokulu

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Ünvanı Adı Soyadı Doğum Yeri : Yrd. Doç. Dr. : Abdulveli SİRAT : ParwanAfganistan Doğum Tarihi : 29.01.1971 Telefon : (456) 511 86 69/126

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nesrin IŞIKOĞLU Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

Adı Soyadı Ünvanı. : Fatma Figen Uğurlu : Uzman Hemşire

Adı Soyadı Ünvanı. : Fatma Figen Uğurlu : Uzman Hemşire Adı Soyadı Ünvanı : Fatma Figen Uğurlu : Uzman Hemşire Doğum Tarihi : 08-09-1963 Doğum Yeri : Ankara Uyruğu : T.C. Medeni Durumu : Evli Yabancı Dili : İngilizce İş telefonu : 0212 660 11 25 / 27618 İş

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D. 1. Adı Soyadı : Mümin ERTÜRK 2. Doğum Tarihi : 03/06/1947 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Atilla Akbaba Doğum Tarihi: 19 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Akdeniz Üniversitesi 1992 Otelcilik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: İlham YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 18.02.1954 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi ÖZGEÇMİŞ (CV) 4. Öğrenim Durumu:Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

PROF. DR. YILDIZ PEKŞEN (ÇİLİNGİR) ÖZGEÇMİŞİ

PROF. DR. YILDIZ PEKŞEN (ÇİLİNGİR) ÖZGEÇMİŞİ PROF. DR. YILDIZ PEKŞEN (ÇİLİNGİR) ÖZGEÇMİŞİ 21.04.1951 yılında Tokat ili, Turhal ilçesinde doğan Dr.Yıldız Pekşen, 25.10.1975 tarihinde Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi nden tıp doktoru olarak mezun

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç.Dr. Murat ŞEKER Doğum Tarihi: 1982 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi 2003 Y. Lisans Maliye

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık Aile Hekimliği S.B. Ankara Hastanesi 1997

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık Aile Hekimliği S.B. Ankara Hastanesi 1997 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa ÇELİK Doğum Tarihi: 30 Mart 1966 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hürriyet GÖKDAYI Doğum Tarihi: 05.0.1968 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Ankara Üniversitesi 1990

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek. Hemşirelik Yüksekokulu

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek. Hemşirelik Yüksekokulu 1- Adı Soyadı: Nurcan ÖZYAZICIOĞLU 2- Doğum Tarihi: 10.06.1969 3- Unvanı: Doç. Dr. 4- Öğrenim durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek.

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : ELİF IŞIK 2. Doğum Tarihi : 11.05.1978 3. Unvanı : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 4. Öğrenim Durumu : YÜKSEK LİSANS 5. Çalıştığı Kurum :ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU Derece

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ünvan Alan Üniversite Yıl. Rehberlik ve Psikolojik. Rehberlik ve Psikolojik

ÖZGEÇMİŞ. Ünvan Alan Üniversite Yıl. Rehberlik ve Psikolojik. Rehberlik ve Psikolojik ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zafer GÖKÇAKAN 2. Doğum Tarihi : 31. 08. 1949 3. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal Çalışma Hacettepe Üniv. 1967-1971 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülnur Eti İçli 2. Doğum Tarihi: 20.03.1972 3. Unvanı: DOÇ. DR. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Y. Lisans SBE İşletme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı - Soyadı : Ahmet Zafer Öztek. 2. Doğum Yeri ve Tarihi: Amasya - 30 Ağustos 1945 3. Unvanı: Profesör 4.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı - Soyadı : Ahmet Zafer Öztek. 2. Doğum Yeri ve Tarihi: Amasya - 30 Ağustos 1945 3. Unvanı: Profesör 4. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı - Soyadı : Ahmet Zafer Öztek 2. Doğum Yeri ve Tarihi: Amasya - 30 Ağustos 1945 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu İlk ve Orta Eğitim Derece Okul İl Yıl İlkokul Mithat Paşa İlkokulu Giresun

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Berrin Telatar Doğum Tarihi: 25 Nisan 1964 Ünvanı: Yardımcı Doçent, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Aile Hekimliği Anabilim Dalı (Vekil) Başkanı Öğrenim Durumu:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç.Dr. Arzu UYSAL Doğum Tarihi: 18.10.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Bölümü Mustafa Kemal Ünv. Eğitim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisansüstü Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisansüstü Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : ASUMAN KARAMAN 2. Doğum tarihi / İli :1 Şubat 1946/İstanbul 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. Ameliyathane Hizmetleri Bölüm Başkanı; Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı 4. Öğrenim Durumu:

Detaylı