MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MTA DOĞAL KAYNAKLAR VE EKONOMİ BÜLTENİ YIL : 2012 SAYI : 14

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MTA DOĞAL KAYNAKLAR VE EKONOMİ BÜLTENİ YIL : 2012 SAYI : 14"

Transkript

1 MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MTA DOĞAL KAYNAKLAR VE EKONOMİ BÜLTENİ YIL : 2012 SAYI : 14

2 GÜNEY AKIM PROJESİ Füsun YİĞİT FETHİ*, Emine AKARSU* ve Kerim Tuncer SARIKAVAK* GİRİŞ Dünya nüfusunun artması ve teknolojinin gelişmesinin getirdiği hız her yeni güne insanoğlunun artan enerji ihtiyacıyla uyanmasına sebep olmaktadır. Bu ihtiyacın artışını karşılayan en önemli enerji kaynağı ise petrol ve doğal gazdır. Fosil yakıtlardan doğal gaz, son çeyrek asırlık süre zarfında enerji piyasasındaki payını hızla artırarak, büyük bir ekonomik zenginlik kaynağı ve küresel çapta jeoekonomik ve jeopolitik bir değer haline gelmiştir (Negut ve Neacşu, 2009). Dünyada doğal gaz rezervleri oldukça dengesiz bir dağılım göstermektedir (Şekil 1, Çizelge 1). Şekil 1- Dünya doğal gaz rezervlerinin coğrafi dağılımı. Nitekim bilinen rezervlerin büyük bir bölümü başta Rusya Federasyonu olmak üzere bazı Ortadoğu ülkelerinde yoğunlaşmaktadır. Doğal gaz üzerinde küresel ve bölgesel güçler arasında büyük bir jeoekonomik mücadele cereyan etmekte olup, bu süreçte önemli doğal gaz yataklarının ve üretim alanlarının belirli bölgelerde yoğunlaşması enerji güzergâhları üzerinde bulunan ülkelerin stratejik önemini artırmıştır. Son yıllarda özellikle yeterli enerji kaynağından yoksun AB, Japonya ile aralarında Çin ve Türkiye nin de bulunduğu ekonomileri hızla büyüyen ülkeler, doğal gazda çok fazla dışarıya bağımlı hale gelmişlerdir. * Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü, Deniz ve Çevre Araştırmaları Dairesi Başkanlığı, Ankara. 26

3 Çizelge 1- Referans : Botaş Boru Hattı İle Petrol Taşıma A.Ş yılı sektör raporu. Miktar (trilyon m 3 ) Pay ( % ) Kuzey Amerika Orta ve Güney Amerika Avrupa Eski Sovyetler Birliği Orta Doğu Afrika Asya Pasifik Toplam Doğal gazın üretimi yanında tüketim bölgelerine nakli de önemlidir. Günümüzde pek çok ülke, mevcut doğalgaz boru hatlarının yanında, ihtiyacın gerektirdiği yeni hatlar inşa etme çabası içindedir. Diğer yandan üreticilerin yanında doğal gazın tüketicilere nakledilmesinde boru hatlarına ve tanker geçişlerine ev sahipliği yapan denizler, boğazlar ve ülkeler de önem kazanmaktadır. Türkiye, bu konumdaki birkaç önemli ülkeden birisi olup, konunun uzmanları tarafından enerji köprüsü olarak nitelendirilmektedir (Tokuş, 2010; Çolak ve İlbaş, 2010). Türkiye, Ortadoğu ve Hazar Havzası doğal gazını Avrupa ülkelerine akıtacak olan bir kısmı tamamlanmış, bir kısmı ise inşa ve proje aşamasında olan pek çok boru hattının düğüm noktasında yer almaktadır. Türkiye deki boru hattı projeleri Enerji kaynaklarının güvence altına alınması Türkiye nin öncelikleri arasında yer almaktadır. Bu amaca ulaşmak için Türkiye birçok doğal gaz ve petrol boru hattı projesi gerçekleştirmektedir (Şekil 2 ve 3, Çizelge 2). Aşağıdaki projeler tamamlandığında Türkiye ve Avrupa için güvenilir enerji kaynakları sağlanmış olacaktır (Çizelge 2). 27

4 Şekil 2- Doğal gaz ve petrol boru hatları (BOTAŞ). Şekil 3- Uluslararası doğal gaz boru hattı projeleri (BOTAŞ). 28

5 Çizelge 2- Devam eden ham petrol ve doğal gaz boru hatlarının süreci (T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Strateji Belgesi ( ). Uluslararası Proje Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı (HPBH) Nabucco Doğal gaz Boru Hattı (DGBH) Türkiye-Yunanistan-İtalya DGBH Projesi Suriye ile Türkiye Doğal gaz Şebekelerinin Bağlantısının Sağlanması Projesi Irak-Türkiye DGBH Projesi Türkmenistan-Türkiye DGBH Projesi Katar-Türkiye DGBH Projesi Türkiye-İsrail Çoklu Boru Hatları Projesi Mavi Akım 2 DGBH Projesi Güney AKım DGBH Projesi Samsun-Ceyhan HPBH Projesi Irak-Türkiye HPBH Anlaşmasının süresinin uzatılması Destek Anlaşması müzakerelerinin sonuçlandırıması İnşaatın başlaması Yunanistan- İtalya kesiminin (Poseidon Boru Hattı) inşaatının başlaması Şebekelerin bağlantısının sağlanması (İnşaat) (inşaat) İlk işletme dönemine geçilmesi (İnşaat) (İnşaat) İnşaatın tamamlanarak ilk işletme dönemine geçilmesi Kaynak, tüketici ve transit konumundaki ülkelerle ikili ve çok taraflı iş birliği ilişkileri geliştirilerek devam ettirilecektir. Türkiye-Yunanistan-İtalya Doğal Gaz Nakil Hattı Projesi (ITGI) Trans-Hazar Türkmenistan-Türkiye Avrupa Doğal Gaz Nakil Hattı Projesi Azerbaycan-Türkiye Doğal Gaz Nakil Hattı Projesi Irak-Türkiye Doğal Gaz Nakil Hattı Projesi Mısır-Türkiye Doğal Gaz Nakil Hattı Projesi Türkiye-Bulgaristan-Romanya-Macaristan-Avusturya Doğal Gaz Nakil Hattı Projesi (Na bucco Projesi) Doğu Karadeniz Doğal Gaz Nakil Hattı Projesi Batı Karadeniz Projesi Doğal Gaz Yer Altı Depolama Projesi 29

6 TÜRKİYE- RUSYA BORU HATLARI Rusya, boru hattı diplomasisini kullanarak değişik odak noktaları oluşturmaya çalışmaktadır. Rusya nın Avrupa ya doğal gaz ihracatının yaklaşık %80 i Ukrayna dan geçiyordu. İki ülke arasındaki ilişkilerin son yıllarda gerginleşmesinin ardından Rusya, Ukrayna dan geçmeyen alternatif güzergâhları güçlendirme stratejisine yönelmiştir. Türkiye bölgenin enerji kaynakları bakımından en zengin ülkesi Rusya ile deniz komşusudur ve iki ülke arasında enerji alanında birçok anlaşma ve boru hattı mevcuttur. Türkiye ile Rusya arasında ilk enerji anlaşması 1984 yılında imzalanmış ve Türkiye, Rusya dan (SSCB) 1987 yılından itibaren gaz almaktadır yılında faaliyete geçilen Mavi Akım Doğal Gaz Boru Hattı, Romanya ve Bulgaristan üzerinden ve Karadeniz in altından geçerek Türkiye ye ulaşmıştır. Bunların yanı sıra anlaşması imzalanan ve Rus petrolünü Akdeniz e indirecek olan Samsun Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı ve Ceyhan da bir terminal yapılması konusunda anlaşmalar mevcuttur. Mavi Akım 1 Doğal Gaz Boru Hattı nın yanı sıra, Mavi Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı nın yapılması konusunda anlaşma imzalanması için çalışmalar iki ülke enerji yetkilileri arasında yürütülmektedir. Mavi Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı nın İsrail e kadar uzatılması da planlanmaktadır. Son yıllarda iki hat üzerinde yoğunlaşılmıştır. Kuzey Akım Projesi Bu hatlardan ilki, Rus gazını Baltık Denizi altından Almanya ya taşınmasını gerçekleştiren Kuzey Akım projesidir. Bu hattın ilk bölümü geçen yıl tamamlanmış, ikincisi de bu yıl tamamlanacak ve bu hatlardan akacak gazı 25 milyon kadar Avrupalı ailenin kullanacağı planlanmaktadır. Rusya, bu boru hattı ile İngiltere, Fransa ve Hollanda ya da doğal gaz ulaştırmayı amaçlamaktadır. Bu hat, yaklaşık 55 milyar metreküp Rus gazını taşıma kapasitesine sahiptir. Güney Akım Projesi Rusya nın ikinci kullanacağı hat olan Güney Akım Projesi, doğal gaz ihracat güzergâhlarının çeşitlendirilmesi için Karadeniz üzerinden Orta ve Güney Avrupa ya uzanacak olan doğal gaz boru hattı projesidir (Şekil 4, Şekil 5). Türkiye, 6 Ağustos 2009 günü Rusya ile yapılan antlaşmayla Güney Akım Projesine boru hattının Türk Münhasır Ekonomik Bölgesi nden geçirilmesi kolaylığı sağlandı. Maliyeti yaklaşık 20 milyar dolar olarak tahmin edilen Güney Akım Projesi ile boru hattı, Karadeniz in 2000 metre altından geçerek Bulgaristan üzerinden Avrupa nın kuzeyi ve güneyine ulaştırılacaktır. Türk Münhasır Ekonomik Bölgesi nden de geçecek olan projenin boru hattı yaklaşık 900 kilometre olacak ve deniz seviyesinin 2 bin metre altına döşenecektir. Güney Akım ın tam olarak faaliyete geçmesi halinde yılda 63 milyar metreküp gaz taşıma kapasitesine sahip olacaktır. Güney Akım ın 2015 te faaliyete geçmesi ve hattın Karadeniz altından geçen bölümüne 4 milyar harcanması planlanmakta olup toplamda 20 milyar dolara mal olması beklenmektedir. Projenin karadan ilerleyecek kesiminin hayata geçirilebilmesi için Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan, Yunanistan, Slovenya, Hırvatistan ve Avusturya ile hükümetler arası anlaşmalar imzalanmıştır. Projenin denizden ilerleyecek kısmında Rus Gazprom yüzde 50 sine, İtalyan ENI yüzde 20 sine, Alman Wintershall Holding GmbH ve Fransız EDF yüzde 15 erlik paya sahip olacaktır. 30

7 Şekil 4- Güney Akım Projesi, Şekil 5- Güney Akım Projesi çalışma hatları. (Akarsu,2011). Güney Akım Projesi- MTA Güney Akım projesi kapsamında Türk Münhasır Ekonomik Bölgesi nde, 2010 yılından beri R/V K.Piri Reis ve R/V Akademik gemileriyle başlayan çalışmalar beş yabancı gemi ile sürdürülmektedir (Şekil 6). Projesi çerçevesinde Rus Gazprom şirketi; Peter Gaz LLC ve JSC Giprospetsgaz ile yapmış oldukları anlaşmalar doğrultusunda fizibilite çalışmalarını yürütmektedir. MTA- Deniz ve Çevre Araştırmaları Dairesi Başkanlığı ve T.C. Dış İşler Bakanlığı Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak yapılan 23 çalışmaya gözlemci eleman katılımını gerçekleştirmiştir ve çalışmalar halen devam etmektedir (Çizelge 3). Türk Münhasır Ekonomik Bölgesi nde yapılan çalışmalara iştirak eden personel, hem ülkemizi temsilen gözlemci olarak katılmış hem de denizlerde yapılan yabancı gemilerde icra edilen faaliyetlerle bilgi ve tecrübelerini artırmışlardır. 31

8 Şekil 6- Güney Akım Projesi kapsamında Karadeniz Münhasır Ekonomik Bölgesinde çalışan yabancı gemiler. Gözlemci olarak katılım sağlayan personelin eşliğinde çalışmalarda, çok ışınlı derinlik ölçer (multı beam echosounder), sığ sismik sistem (sub bottom profiller), yandan taramalı sonar (side scan sonar), sıcaklık, iletkenlik, derinlik, ölçümü (conductivity, temperature, dept), deniz altı inceleme aracı (autonomous underwater vehicle), gravite örnek alıcısı (gravity corer), ses hızı ölçümü (vertical sound profiler), kimyasal ölçüm cihazları kullanılarak proje kapsamında gerekli veriler sağlanmıştır. Çalışmalarda projenin amacına uygun olarak güzergâh boyunca karşılaşılaşılabilecek yer bilimi kaynaklı riskler (kanallar, faylanmalar, duraysız yamaçlar, heyelanlar, döküntü ve turbidite akıntıları, sismo-tektonik, gaz çıkış özellikleri ve çamur volkanları vs.), deniz tabanı boru hattı sistemleri bütününe tehdit olabilecek doğal deniz tabanı zemin özellikleri, çevre şartları, vb. özellikler belirlenerek yürütücü şirketler tarafından fizibilite raporları hazırlanmaktadır. 32

9 Çizelge 3- Güney Akım Projesi kapsamında Türk Münhasır Ekonomik Bölgesinde çalışan yabancı gemiler ve MTA Deniz ve Çevre Araştırmaları Dairesi Başkanlığı personel katılım listesi. Güney Akım Projesi ne ilişkin deniz mühendislik araştırmalarının esas bölümü tamamlanmış olup, bu çerçevede laboratuvar çalışmaları, iki boyutlu yüksek çözünürlüklü sismik araştırma ve boru hattı güzergahına ilişkin hidro meteorolojik araştırmaları içeren fizibilite raporları yürütücü şirketler tarafından hazırlanarak kurumumuzun da dahil olduğu ilgili kurumlara gönderilmiştir. SONUÇ Türkiye, enerji üretiminde söz sahibi olmayan, enerji ihtiyacının büyük bölümünü ithalatla karşılayan bir ülkedir. Ancak, içinde bulunduğu coğrafyanın dünyanın bilinen doğal gaz ve petrol rezerv- 33

10 lerinin %70 ine sahip olması nedeniyle bölgesel ve küresel enerji politikalarının kalbinde yer almaktadır. Enerji üreticisi olmamasına rağmen önemli bir transit ülke olma niteliğinde olan ülkemiz enerji köprüsü olarak enerji politikasını oluşturmaya çalışmaktadır. Güney Akım Projesi, Türkiye açısından özellikle transit ülke ve enerji terminali olma hedefleri doğrultusunda hayati bir öneme sahiptir. NOT Münhasır Ekonomik Bölge nin Tanımı: 10 Aralık 1982 de üçüncü Deniz Hukuku Konferansında kabul edilen, kıyı devletine, kıyıdan başlayarak açık denize doğru en fazla 200 mil kadar uzanan bölgede gerek deniz yatağı altında, gerekse içerisinde bazı egemenlik hakların tanınmasını içeren bir uluslararası hukuk kavramıdır. Münhasır Ekonomik Bölge ilan edilen devlet, bu bölgede deniz yatağında ve deniz yatağı altında bulunan canlı ya da cansız doğal kaynakların aranması, işletilmesi, korunması ve yönetimi konusunda yetkiye sahiptir. DEĞİNİLEN BELGELER Akpınar, E., 2011 Jeoekonomik Önemi Giderek Artan Bir Enerji Kaynağı: Doğal gaz, Turkish Studies-International Periodical For The Languages Literature And History of Turkish or Turkic, volume 6/3, p , Turkey. BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş Yılı Sektör Raporu, Çolak, A.B. ve İlbaş, M., 2010, Enerji Koridoru ve Terminali Olarak Türkiye nin Rolü, 16.Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı, Bildiriler Kitabı, Mayıs 2010, İstanbul Negut. S. ve Neacşu, M.C., 2009, Gas War, Romanian Review on Political Geography Revista Romana de Geografie Politicâ,11th year, no. 2 / Anul XI, nr. 2, 2009, pag Tokuş, H., I., 2010, Turkey As An Emerging Energy Hub, Thesis, Naval Postgraduate School, Monterey, California. T.C. Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Akarsu E., 2011, Karadeniz Güney Akım Boru Hattı - Professor Stockman Araştırma Gemisi Jeoteknik Çalışma Gözlem Raporu (Karadeniz Türk Ekonomik Zonu Boyunca), (02-10 Temmuz 2011) (yayımlanmamış). Dogudan Batıya Enerjinin Vazgeçilmez Koridoru: Türkiye BBC Türkçe, Rusya- Avrupa boru hattı için anlaşma, haberler/2011/09/110916_south_stream.shtml ENTürkçe, Güney Akım, hayata geçiyor 34

KATAR-IRAK-TÜRKİYE-AVRUPA DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ MÜMKÜN MÜ? Uluslararası Enerji Politikaları ve Riskler Çerçevesinde Bir Değerlendirme

KATAR-IRAK-TÜRKİYE-AVRUPA DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ MÜMKÜN MÜ? Uluslararası Enerji Politikaları ve Riskler Çerçevesinde Bir Değerlendirme KATAR-IRAK-TÜRKİYE-AVRUPA DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ MÜMKÜN MÜ? Uluslararası Enerji Politikaları ve Riskler Çerçevesinde Bir Değerlendirme IS THE QATAR IRAQ - TURKEY-EUROPE NATURAL GAS PIPELINE PROJECT

Detaylı

Hazırladığımız bu rapora gelebilecek her türlü görüş ve önerilere de açık olduğumuzu iletmek isteriz.

Hazırladığımız bu rapora gelebilecek her türlü görüş ve önerilere de açık olduğumuzu iletmek isteriz. ÖNSÖZ Ülkemiz talep artışı açısından bakıldığında dünyada en hızlı gelişen doğal gaz piyasalarından birine sahiptir. Özellikle elektrik üretiminde başat kaynak olması, alternatif enerji kaynaklarına göre

Detaylı

TÜRKİYE NİN ENERJİ MERKEZİ OLMASI YOLUNDA TANAP PROJESİNİN ROLÜ

TÜRKİYE NİN ENERJİ MERKEZİ OLMASI YOLUNDA TANAP PROJESİNİN ROLÜ TÜRKİYE NİN ENERJİ MERKEZİ OLMASI YOLUNDA TANAP PROJESİNİN ROLÜ HASEN Enerji ve Ekonomi Araştırmalar Merkezi ŞUBAT 2014 İSTANBUL 1 HASEN Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi Konuşmacılar Sefa Sadık

Detaylı

MAVİ AKIM PROJESİ: Bir Enerji Stratejisi ve Stratejisizliği Örneği

MAVİ AKIM PROJESİ: Bir Enerji Stratejisi ve Stratejisizliği Örneği 1/20 MAVİ AKIM PROJESİ: Bir Enerji Stratejisi ve Stratejisizliği Örneği Sinan OĞAN ASAM Rusya Ukrayna Araştırmaları Masası Kıdemli Araştırmacı Avrupa'nın en hızlı büyüyen doğal gaz pazarı olan Türkiye'nin

Detaylı

ÖNSÖZ. Bu kapsamda, 2011 yılında doğal gaz piyasasından derlenen bilgiler ışığında hazırlanan bu raporun ülkemize faydalı olmasını dilerim.

ÖNSÖZ. Bu kapsamda, 2011 yılında doğal gaz piyasasından derlenen bilgiler ışığında hazırlanan bu raporun ülkemize faydalı olmasını dilerim. ÖNSÖZ Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu olarak piyasaya ilişkin tüm düzenleme ve denetim faaliyetlerimizde, etkinlik ve verimliliğin sağlanması, isabetli ve sağlıklı kararlar alınması temel amacımızdır.

Detaylı

DOĞU-BATI ENERJİ KORİDORU DOĞAL GAZ İLE TAMAMLANIYOR: BOTAŞ IN AVRUPA YA AÇILIM STRATEJİSİ

DOĞU-BATI ENERJİ KORİDORU DOĞAL GAZ İLE TAMAMLANIYOR: BOTAŞ IN AVRUPA YA AÇILIM STRATEJİSİ 38 EMRE ENGÜR DO U-BATI ENERJ KOR DORU DO AL GAZ... DOĞU-BATI ENERJİ KORİDORU DOĞAL GAZ İLE TAMAMLANIYOR: BOTAŞ IN AVRUPA YA AÇILIM STRATEJİSİ Emre ENGÜR* Especially with the increasing demand of the European

Detaylı

1999 2000 2001 2002 2003 GSYİH (piyasa fiyatlarıyla milyar Ley)

1999 2000 2001 2002 2003 GSYİH (piyasa fiyatlarıyla milyar Ley) ROMANYA ÜLKE PROFİLİ Temel Sosyal Ve Ekonomik Göstergeler Nüfus 22 355 551 (Temmuz 2004 tahmini) Dil Romence. Ayrıca yaygın olarak İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve Almanca Din Ortodoks (%87), Protestan

Detaylı

DOĞU AKDENİZ DE DENİZ YETKİ ALANLARININ PAYLAŞILMASI SORUNU VE TÜRKİYE

DOĞU AKDENİZ DE DENİZ YETKİ ALANLARININ PAYLAŞILMASI SORUNU VE TÜRKİYE Doğu Akdeniz de Deniz Yetki Alanlarının Paylaşılması Sorunu ve Türkiye DOĞU AKDENİZ DE DENİZ YETKİ ALANLARININ PAYLAŞILMASI SORUNU VE TÜRKİYE The Problem of Delimitation of Maritime Areas in Eastern Mediterranean

Detaylı

Türkiye-Azerbaycan Ekonomik liflkilerinde Güncel Geliflmeler

Türkiye-Azerbaycan Ekonomik liflkilerinde Güncel Geliflmeler Türkiye-Azerbaycan Ekonomik liflkilerinde Güncel Geliflmeler Elhan ŞAHİNOĞLU* Azerbaycan bağımsızlığını kazandığı 1990 lı yılların başında ağır bir ekonomik kriz sürecinden geçmiştir. SSCB nin dağılması

Detaylı

Orta Asya ve Kafkaslar da Enerjinin Politik Ekonomisi

Orta Asya ve Kafkaslar da Enerjinin Politik Ekonomisi Enerji, Piyasa ve Düzenleme (Cilt:1, Sayı:1, 2010, Sayfa 76-100) Orta Asya ve Kafkaslar da Enerjinin Politik Ekonomisi Tamer Çetin * Özet Dünya, enerji ile ilgili ikiz bir tehditle karşı karşıyadır. Bir

Detaylı

+90 216 656 65 00 +90 216 656 65 09

+90 216 656 65 00 +90 216 656 65 09 POZİTİF ENERJİ EWE TURKEY HOLDİNG ŞİRKET PROFİLİ 2013 İÇİNDEKİLER 04 KURUMSAL 06 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 08 Genel Müdürlerin Mesajı 10 2013 e Bakış 12 Kısaca EWE Turkey Holding 14 Temel Finansal

Detaylı

TANAP Hazar Gazını Avrupa ya Taşıyan Atılım Projesi

TANAP Hazar Gazını Avrupa ya Taşıyan Atılım Projesi TANAP Hazar Gazını Avrupa ya Taşıyan Atılım Projesi Gulmira Rzayeva Enerji Uzmanı Giriş Petrol stratejisinin başarıyla hayata geçirilmesinin ardından Azerbaycan, gaz ihracat politikası ile ilgili stratejik

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

TRC3 Bölgesi. Dış Ekonomik Çevre Analizi

TRC3 Bölgesi. Dış Ekonomik Çevre Analizi TRC3 Bölgesi Dış Ekonomik Çevre Analizi 2011 İçindekiler Önsöz 1. Giriş 2. Türkiye de ekonomik dönüşümün ana unsurları 3. Bölge nin İhracat Yapısı 4. Sınır Ötesine İlişkin Değerlendirme a. İktisadi Durum

Detaylı

Tacikistan Ülke Bülteni Mart 2012

Tacikistan Ülke Bülteni Mart 2012 Tacikistan Ülke Bülteni Mart 2012 GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Tacikistan Yönetim Biçimi : Cumhuriyet Başkenti : Duşanbe Başlıca Kentleri : Duşanbe, Murgob, Khorugh, Tursunzade, Khojand İdari Yapı : 2 vilayet,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN ENERJİ POLİTİKASI VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ Energy Policy of the European Union and Its Effects on Turkey

AVRUPA BİRLİĞİ NİN ENERJİ POLİTİKASI VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ Energy Policy of the European Union and Its Effects on Turkey AVRUPA BİRLİĞİ NİN ENERJİ POLİTİKASI VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ Energy Policy of the European Union and Its Effects on Turkey Arzu YORKAN* Özet: Yazar bu çalışmasında ilk olarak Avrupa Birliği nin geçmişten

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU

TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU 2012 TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU TRAKYA KALKINMA AJANSI İÇİNDEKİLER Tablolar Listesi... 4 Şekiller Listesi... 5 ÖNSÖZ... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. GİRİŞ... 6 1. DÜNYADA ENERJİ SEKTÖRÜNÜN GENEL

Detaylı

Bu topraklardan aldığımız güçle büyüyoruz.

Bu topraklardan aldığımız güçle büyüyoruz. İÇİNDEKİLER Bu topraklardan aldığımız güçle büyüyoruz. 02 Vizyon ve Misyon 03 Kurumsal Değerler ve Stratejik Hedefler 04 Başlıca Finansal ve Operasyonel Göstergeler 06 Kısaca Çalık Holding 08 Kilometre

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Yunanistan Ülke Raporu

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Yunanistan Ülke Raporu Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Yunanistan Ülke Raporu YUNANİSTAN ÜLKE RAPORU Temmuz 2011 İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER 1 1. YUNANİSTAN EKONOMİSİ VE TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER 3 Trakya Kalkınma

Detaylı

TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ

TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ HEDEF 2023 HEDEF 2023 Çalışmadan, üretmeden rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmiş toplumlar; önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istikbâllerini

Detaylı

Türkiye Petrolleri, 60 yıllık köklü geçmişi, bugünün başarıları, hedefleri ve yeniden yapılanma çalışmalarıyla geleceğe damgasını vuruyor!

Türkiye Petrolleri, 60 yıllık köklü geçmişi, bugünün başarıları, hedefleri ve yeniden yapılanma çalışmalarıyla geleceğe damgasını vuruyor! Türkiye Petrolleri, 60 yıllık köklü geçmişi, bugünün başarıları, hedefleri ve yeniden yapılanma çalışmalarıyla geleceğe damgasını vuruyor! Kendiniz için değil, millet için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların

Detaylı

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM 1 İ Ç İ N D E K İ L E R ŞEKİLLER LİSTESİ TABLOLAR LİSTESİ SUNUŞ GİRİŞ GENEL BAKIŞ A. TÜRKİYE DE TURİZM B. İSTANBUL DA TURİZM

Detaylı

BÖLÜM I DÜNYA EKONOMİSİNİN BÜYÜYEMEME SORUNU, TÜRKİYE NİN ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKMA UMUDU

BÖLÜM I DÜNYA EKONOMİSİNİN BÜYÜYEMEME SORUNU, TÜRKİYE NİN ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKMA UMUDU BÖLÜM I DÜNYA EKONOMİSİNİN BÜYÜYEMEME SORUNU, TÜRKİYE NİN ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKMA UMUDU 1. Dünya Ekonomisinde Oyunun Kuralları Yeniden Belirleniyor 2008 yılında dünya geneline yayılan küresel ekonomik

Detaylı

This paper was presented in International Energy and Security Congress that took place at Kocaeli University, Turkey on September 23 24, 2014.

This paper was presented in International Energy and Security Congress that took place at Kocaeli University, Turkey on September 23 24, 2014. Bu metin 23 24 Eylül 2014 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası Enerji ve Güvenlik Kongresi başlıklı konferansta sunulan tebliğdir. This paper was presented in International Energy

Detaylı

TPIC. TPICfaaliyetraporu

TPIC. TPICfaaliyetraporu TPIC 25 Türkiye nin uluslararası enerji şirketi TPIC, bugün gerek yurt içinde gerekse Irak tan Libya ya, Kolombiya dan K.K.T.C ve Kazakistan a kadar, uluslararası arenada, petrol sektörünün önemli projelerinde

Detaylı

Enerji Sektörü E-Bülteni 2013 II

Enerji Sektörü E-Bülteni 2013 II Enerji Sektörü E-Bülteni 2013 II Feyzullah Yeğin* Şubat 2013 STRATEJİK BİR EMTİA OLARAK DOĞALGAZ VE DOĞALGAZIN TÜRKİYE YE SUNDUĞU FIRSATLAR 1 Giriş: Doğalgaz Piyasasına Genel Bakış Emtia piyasalarında

Detaylı

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1 2 OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ÖNSÖZ Turizm sektörü son yıllarda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için giderek daha büyük bir önem kazanmaktadır.

Detaylı

UKRAYNA ÜLKE RAPORU EKİM 2013

UKRAYNA ÜLKE RAPORU EKİM 2013 UKRAYNA ÜLKE RAPORU EKİM 2013 0 İ Ç İ N D E K İ L E R SAYFA NO 1. SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER 2 2. UKRAYNA NIN GENEL EKONOMİK DURUMU 3 3. UKRAYNA NIN DIŞ TİCARETİ 4 4. SANAYİ ÜRÜNLERİ VE HİZMETLER İHRAÇ

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR 2012 YILI RAPORU

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR 2012 YILI RAPORU T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR 2012 YILI RAPORU Ekim 2013 TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ II Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Raporu ÖNSÖZ Ülkelerin ekonomik

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU 2 0 1 0 ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A. Ş.

YILLIK FAALİYET RAPORU 2 0 1 0 ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A. Ş. YILLIK FAALİYET RAPORU 2 0 1 0 ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A. Ş. ŞİRKETLER MÜHENDİSLİK VE İNŞAAT Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. Çimtaş Çelik İmalat Montaj ve Tesisat A.Ş. Cimtas Mechanical Contracting B.V. Cimtas

Detaylı