EURIMAGES GENEL HATLARIYLA ORTAK YAPIM DESTEK BAŞVURUSU VE DESTEKLEME KRİTERLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EURIMAGES GENEL HATLARIYLA ORTAK YAPIM DESTEK BAŞVURUSU VE DESTEKLEME KRİTERLERİ"

Transkript

1 EURIMAGES GENEL HATLARIYLA ORTAK YAPIM DESTEK BAŞVURUSU VE DESTEKLEME KRİTERLERİ Ne Tür Projeler? Sinemada gösterim amaçlı, en az 70 dakikalık uzun metraj kurmaca, animasyon ve belgesel projeleri En az iki bağımsız yapım şirketinin (fona üye en az iki farklı ülkeden [o ülkelerde kurulmuş ve faaliyet gösteren] ) bir araya gelerek oluşturduğu ortak yapım projeleri Fonun kültürel hedef-yaklaşımıyla uyum gösteren projeler Gerek kendi ülkeleri, gerek yapımcılar arası, gerekse Avrupa çapında, ortak yapım konusundaki yasal düzenleme ve sözleşmeler çerçevesinde hazırlanmış projeler İnsan haklarını rencide etmeyen şiddete özendirici ve pornografik öğeler içermeyen projeler Projeler sinema gösterimi için bir dijital master kopyayı da içermelidir (dijital sinemada ISO normlarına veya DCI [Digital Cinema Initiatives] şartlarına uygun olmak kaydıyla, minimum 2K) Başvuruya Uygunluk Açısından Yapımcı Temel faaliyeti sinematografik ürünler gerçekleştirmek olan ve menşei/orijini, kamu ya da özel yayıncılık organizasyonu/kuruluşu veya Telekom şirketlerinden bağımsız olan özel ve tüzel kişiler (Bağımsızlıktan kasıt: Hissesinin ancak %25 inden azı bir yayıncı kuruluşa ya da %50 sinden azı birden çok yayıncı kuruluşa ait olabilir). Daha önce herhangi bir projeyle fondan destek almışsa, yapılan sözleşmenin şartlarını yerine getirmiş ve geri ödemesini tamamlamış olanlar Ortak Yapım İkiden fazla yapımcının iştirak ettiği ortak yapımlarda majör yapımcının katılım payı ortak yapım bütçe toplamının %70 inden fazla olamaz. Minör yapımcıların katılım payı ise %10 dan az olmamalıdır. İkili ortak yapımlarda majör yapımcının katılım payı toplam bütçenin %80 ini aşamaz. Minör yapımcının katılım payı da %20 den az olmamalıdır (5 milyon Euro nun üstünde bütçeli ikili ortak yapımlarda majör yapımcının payı %90 ı geçemez). 1

2 Ortak yapımı açıklayan, temel niteliklerini ortaya koyan bir ortak yapım sözleşmesi ilgili taraflarca imzalanır. Bu sözleşmede, projenin finanse edilmesinde katılımcıların payları, gelirlerin paylaşımı, tarafların, yapım üzerindeki hakları, bütçe vb. unsurlar yer alır Toplam katılım payları %30 u geçmemek şartıyla üye olmayan ülkelerin yapımcıları da projeye iştirak edebilirler. Projeye iştirak eden yapımcılar arasında, teknik ve artistik açıdan, katılım paylarına paralel bir işbirliği aranır. Söz konusu işbirliği, senarist, besteci, yönetmen, görüntü yönetmeni, sanat yönetmeni, kurgucu vs. olarak projede yer alanların; birinci, ikinci, üçüncü rolde görev alanların uyrukları veya ikametleriyle; stüdyo, çekim mekanı, post prodüksiyon ve diğer servis sağlayıcıların faaliyet yerlerine göre değerlendirilir (Örneğin, Almanya ve Türkiye nin katılımcı olduğu bir projede yönetmen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır, görüntü yönetmeni Alman vatandaşıdır ya da ikinci rol bir Türk oyuncunundur, birincisi Alman oyuncunun Post prodüksiyon işlemleri Türkiye de gerçekleştirilecekken, çekimlerin büyük bölümü Almanya da gerçekleştirilecektir gibi ) Avrupalı Karakteri-Projenin Avrupa Projesi Niteliği Taşıması Yönetmen, geçerli pasaporta ya da Avrupa Konseyi üye ülkelerden birinde uzun süreli oturma iznine sahip olmalıdır. Kurmaca projelerinde, Sinematografik Ortak Yapım Üzerine Avrupa Sözleşmesi ndeki puan sistemine göre toplam 19 puandan asgari 15 inin karşılanması beklenir: Director 3 Scriptwriter 3 Composer 1 First role 3 Second role 2 Third role 1 Cameraman 1 Sound recordist and mixer 1 Editor 1 Art director and costumes 1 Studio or shooting location 1 Post-production location 1 TOTAL 19 2

3 Animasyon projelerinde aşağıdaki toplam 21 puanlık çizelgeye göre asgari 14 puanın karşılanması beklenir: Conception 1 Script 2 Character design 2 Music composition 1 Directing 2 Storyboard 2 Chief Decorator 1 Computer backgrounds 1 Layout 2 50% of the expenses for animation in Europe 2 50% of the colouring in Europe 2 Compositing 1 Editing 1 Sound 1 TOTAL 21 Belgesel projelerinde aşağıdaki çizelgeye gore toplam puanın asgari %50 sinin karşılanması beklenir: Director 3 Scriptwriter 2 Cameraman 2 Editor 2 Shooting location 2 Post-production location 2 Researcher 1 Composer 1 Sound engineer 1 Yukarıdaki puan sistemine gore asgari puanı yakalayamayan bir proje ilgili taraf ülkelerin yasal düzenlemelerine gore ulusal akreditasyonunu gerçekleştirebilmesi şartıyla yine elverişli sayılabilir (Ulusal otoritelerin projeye ortak yapım statüsü tanıyan onaylarıyla bağlantılıdır). 3

4 Çekim Zamanı Projelerin çekimine (animasyonlarda üretimine) Yönetim Kurulu nun projeyi değerlendirme zamanından once başlanamaz ve başlama tarihi değerlendirmeyi takip eden altı aydan sonrasına bırakılamaz (İklim koşulları ya da teknik nedenler, belirtilen zamanda ve biçimde bildirildiği takdirde istisnai bir ayarlama yapılabilir). Finansal Koşullar Proje için ulusal destek mekanizmaları, televizyon ön-satışları, minimum garanti gibi farklı finans kaynaklarından yararlanılır. Her bir katılımcı ülkenin kendi finansal katkısının en az %50 si resmi belgeler (niyet mektupları, sözleşmeler, resmi desteği gösteren belgeler vb ) ile doğrulanmalıdır. Yapım bütçesi, sinema gösterimi amaçlı çıkarılacak dijital master kopya için gereken masrafı da ayrıntılarıyla içermelidir. Başvuru Eurimages a başvuru, bütün iştirakçi yapımcıların yazılı rızasıyla birlikte, yapımcılardan bir tanesi tarafından yapılır. Başvuru formu İngilizce ya da Fransızca olarak, daktilo yazısıyla doldurulur (Forma ekli kontrol listesinde yer alan bütün bilgiler eksiksiz sunulmalıdır. Aksi takdirde Sekretarya, projeyi, başvuruya uygun Kabul etmeyebilir ve toplantı gündemine almayabilir). İştirakçi yapımcılar en kısa zamanda kendi ülkelerinin temsilcileriyle iletişim kurarlar. İletişim toplantı tarihine kadar kurulmamış olursa proje gündeme alınmayabilir. Başvuru tarihleri yıllık olarak Eurimages in resmi web sitesinde yayınlanır. Bir proje Eurimages gündemine alındıktan sonar, iki defadan fazla geri çekilemez. Bir toplantıda değerlendirildikten sonra reddedilen (desteklenmemesine karar verilen) bir proje için tekrar başvuruda bulunulamaz. Geri çekilen bir proje, bir dahaki toplantının gündemine otomatik olarak girmez. Bir sonraki toplantıda gündeme alınması talebi, ilgili yapımcı tarafından uygun başvuru süresi dahilinde, yazılı olarak Sekreterya ya bildirilmelidir. 4

5 Başvuran Projelerin Sekreterya ve Yönetim Kurulu Tarafından Analizi Sekreterya Yönetim Kurulu na, projenin değerlendirilmesinden once ayrıntılı bir analiz raporu sunar. Yönetim Kurulu da projeyi değerlendirirken Fon un temel amaçlarını göz önünde bulundurur ve aşağıdaki temel kriterleri baz alarak karşılaştırmalı bir değerlendirme yapar: Başvuran Projelerin Sekreterya ve Yönetim Kurulu Tarafından Analizi Sekreterya Yönetim Kurulu na, projenin değerlendirilmesinden önce ayrıntılı bir analiz raporu sunar. Yönetim Kurulu da projeyi değerlendirirken Fon un temel amaçlarını göz önünde bulundurur ve aşağıdaki temel kriterleri baz alarak karşılaştırmalı bir değerlendirme yapar: Sanatsal/Artistik Kriterler Senaryo Kalitesi/Projenin Gelişmişlik Düzeyi - Hikaye ve tema (konu, içeriğin orijinalitesi) - Karakterler ve diyalog - Anlatı yapısı - Stil (yönetmenin niyeti/bakış açısı, sinematik vizyon, tür, ton vb.) Yaratıcı Ekibin Katkısı (tecrübeler, daha önce yapılan işler) - Yönetmen ve senaristler/yazarlar - Yapımcılar - Cast ve ekip Yapım Kriterleri - Sanatsal ve teknik işbirliği - Dolaşım potansiyeli (festivaller, dağıtım, izleyici) - Finans (konfirme düzeyi, tutarlılık) 5

6 Destek ve Destek Miktarı Olumlu değerlendirilen projelere şarta bağlı geri ödemeli, faizsiz maddi destek sağlanır. Destek miktarı toplam yapım giderlerinin %17 sini ve Euro yu geçemez. Destek, her bir iştirakçi yapımcıya, projeye finansal katkı payı oranında pay edilir. Destek kararının ardından en geç on iki ay içinde, istenen belgelerle birlikte, iştirakçi yapımcılar ve Eurimages arasında sözleşme imzalanmalıdır. Desteğin %60 lık ilk dilimi, taraflar arasında sözleşmenin imzalanması ve çekime başlanmasını takiben, %20 lik ikinci dilimi ilk dijital kopyanın laboratuardan çıkmasının doğrulanması ve belirtilen diğer belgelerin temini/teslimi, %20 lik son dilimi, taraf ülkelerde sinema gösteriminin konfirmasyonu ya da belgesellerde geçerli olmak üzere kayda değer bir film festivaline seçilmesi, giderlerin, harcamaların, belirtilen ve onaylanan bütçeye parallel olarak ifade edilmesi ve Eurimages tarafından onaylanması,nihai finansal planın belgelenmesi ve belirtilen diğer belgelerin teminiyle birlikte taraflara ödenir. Geri Ödeme Eurimages in finansal desteği, dağıtım garantisi ve ön-satışlar gibi yapımın finanse edilmesinde gerekli olan tutarlar düşüldükten sonra, her bir yapımcının net gelirinden karşılanmak üzere, Eurimages in filme sağladığı finansal katkı oranına eşit olacak biçimde, geri ödemelidir. Geri ödeme konusunda, her bir yapımcı, kendisine ödenen pay oranında sorumludur ( Eurimages in bir projeye, projenin toplam bütçesinin %10 u oranında destek sağladığını varsayarsak, bu projedeki finansal payı %70 olan yapımcıya da %10 luk desteğin %70 inin pay edildiğini söyleyebiliriz. Bu durumda söz konusu yapımcının geri ödemekle yükümlü olacağı miktar %10 un %70 ine denk düşecektir). Geri ödeme sorumluluğu, sağlanan destek miktarının tamamına kadar söz konusudur (Geri ödemede baz alınan, düzenlemede belirtilen belli tutarlar düşüldükten sonra kalan net gelirdir. Net gelirler Eurimages a periyodik olarak bildirilmektedir. Dolayısıyla yapımcıların filmden/yapımdan elde edeceği net gelir Eurimages in ödediği miktarın tamamını geri ödeyebilecek 6

7 noktaya ulaşabilir. Bu anlamda da verilen desteğin tutar olarak tamamını ödemek mümkündür). Net Gelir Yapımın gösterimine bağlı olarak düşülebilecek giderlerden sonra, yapımın tamamının, bir bölümünün gösteriminden ve yapımdan türetilmiş ürünlerden kaynaklanan gelirler, geri ödeme için net gelir kaydedilir. Yapım giderlerini karşılamak üzere gerekli finansmanı aşan ön satışlar ve dağıtım garantileri (ilk kopyanın alımından sonrakileri de kapsayacak biçimde) geri ödeme için net gelir kaydedilir. Düşülebilir Tutarlar %25 ine kadar dağıtım komisyonları (yapımcı ülkeler haricindeki bölgelerde) Eurimages tarafından onaylanan yapım bütçesinde yer almamak kaydıyla; gösterim kopyalarının üretimiyle ve nakliyesiyle ya da yabancı dilde versiyonunun üretimiyle bağlantılı teknik harcamalar, satış acenteleri ya da dağıtımcılar tarafından gerçekleştirilen ve ödemesi yapılan tanıtımlara ilişkin harcamalar Filmin/yapımın gösterimine bağlı olarak resmi otoritelere ödenen zorunlu vergiler Çeşitli kurum/kuruluşlara ödenen gümrük vergileri ve harçlar, net gelirin hesaplanmasında düşülebilir tutarlar olarak göz önüne alınır. Gelir Bildirimleri Yapımın ilk ticari gösteriminden itibaren olmak üzere, her iştirakçi yapımcı, ilk iki yıl, her yarıyıllık zaman diliminin sonunda, sonraki zamanda ise her takvim yolu sonunda filmin gösteriminden doğan gelirleri ayrıntılı biçimde Eurimages a sunmak zorundadır. Bildirimler açık ve detaylı biçimde, hem yapımın her türlü medyada gösteriminden kaynaklanan gelirleri, hem düşülebilir tutarları hem de bütün satış ve lisans sözleşmeleriyle birlikte dağıtımcılar ve satış acentelerinden sağlanacak hak beyanlarını içerecek biçimde yapılmalıdır. 7

8 Ayrıca, yapımcıların, Eurimages Yönetim Kurulu üyelerinin de değerlendirmesine sunulmak üzere, yapımın İngilizce ya da Fransızca altyazıyla birlikte 50 adet DVD kopyasını teslim etmesi zorunlu kılınmıştır. Yapımın finansal yapısında, teknik ve artistik nitelikleri ile yasal düzenlemelerinde yapılacak değişiklikler de öncesinde Eurimages ın onayına tabidir. *Eurimages ın yıllık toplantı takvimi, başvuru süreleri, farklı kategorilerde destek başvurusu ve başvuru formları ile ilgili ayrıntılı bilgi için: 8

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması

Detaylı

RESMİ OLMAYAN, BİLGİ AMAÇLI TASLAK ÇEVİRİ

RESMİ OLMAYAN, BİLGİ AMAÇLI TASLAK ÇEVİRİ Ortak Kültürel Miras: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-Faz II Hibe Başvuru Rehberi Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir Sözleşme Makamı: Merkezi Finans

Detaylı

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ biz buradayız! T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2011 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No:117 KARS - TÜRKİYE Tel: +90 474 212 52 00 Faks: +90

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü ANKARA, 2009 1 GİRİŞ... 2 1.1 KAPSAM... 2 1.2 YASAL

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi Referans No: TR81/2011/DFD/01 Son Başvuru Tarihi: 01.11.2011 Saat: 17:00 İÇİNDEKİLER 1. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ...

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK KALKINMA AJANSLARI PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

Resmî Gazete YÖNETMELİK KALKINMA AJANSLARI PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM 8 Kasım 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27048 YÖNETMELİK Başbakanlık (Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı) tan: KALKINMA AJANSLARI PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ. (Seri: VI, No: 17)

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ. (Seri: VI, No: 17) Sermaye Piyasası Kurulundan: Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VI, No: 17) Madde 1-8/11/1998 tarihli ve 23517 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve meslek kuruluşları tarafından

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve

Detaylı

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI. 2015 Yılı Aşamalı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: BAGM/2015

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI. 2015 Yılı Aşamalı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: BAGM/2015 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 Yılı Aşamalı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: BAGM/2015 Son Başvuru Tarihi: 22/05/2015 Saat:17:00 İÇİNDEKİLER 1. BAĞIMLILIKLA

Detaylı

SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR UYGULAMA ESASLARI

SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR UYGULAMA ESASLARI SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR UYGULAMA ESASLARI MADDE 1- (1) 3 Mart 2007 tarih ve 151 sayılı Bilim Kurulunda

Detaylı

2015/8 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE

2015/8 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE 2015/8 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1)

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI - ETP

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI - ETP TEKNOLOJİ GELİŞTİRME PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI - ETP Dünya Bankası ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan İkraz Anlaşması ve TTGV Proje Sözleşmesi nin 1 Ekim 1999 tarih ve 23833 sayılı Resmi Gazete'de

Detaylı

DEVLET DESTEKLERİ BAKANLAR KURULU NUN 26.11.2014 TARİH VE Y(K-I) 2163-2014 SAYILI KARARINA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI

DEVLET DESTEKLERİ BAKANLAR KURULU NUN 26.11.2014 TARİH VE Y(K-I) 2163-2014 SAYILI KARARINA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI DEVLET DESTEKLERİ BAKANLAR KURULU NUN 26.11.2014 TARİH VE Y(K-I) 2163-2014 SAYILI KARARINA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI Amaç: Bakanlar Kurulu Kararı nın amacı; 1. Ürün kalitesini uluslararası standartlara

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR 2006/4 SAYILI TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ E İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE AMAÇ BİRİNCİ

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM DAYANAK, AMAÇ VE TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM DAYANAK, AMAÇ VE TANIMLAR 2006/4 SAYILI TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ E İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ Dayanak BİRİNCİ

Detaylı

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 05 STAGE ZANAATKARLAR KADIN GİRİŞİMCİLER AR - GE ENGELLİLER 2015 YILI TEKLiF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERi Son Çevrimiçi Başvuru Tarihi 18 Ağustos 2015

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ. ile AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA. TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ile AVRUPA KOMİSYONU ARASINDAKİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ. ile AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA. TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ile AVRUPA KOMİSYONU ARASINDAKİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ile AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ile AVRUPA KOMİSYONU ARASINDAKİ TÜRKİYE YE İLİŞKİN BÖLGESEL KALKINMA BİLEŞENİ ALTINDAKİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACINDAN

Detaylı

TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM MALİ DESTEK PROGRAMI

TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Son başvuru tarihi: 10 Temmuz 2015 Saat: 17:30 İÇİNDEKİLER

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00 biz buradayız! T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No:117 KARS - TÜRKİYE Tel: +90 474 212 52

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME PROJELERİ YAPTIRMA/DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARI 2012 (Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Araştırma-Geliştirme Projeleri

Detaylı

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Bu başvuru rehberi 635 Sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2015 TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR72/15/TD Başvuru yapılacak dönemlere ilişkin program referans numaraları ve son başvuru tarihleri aşağıdaki gibidir: Dönem Referans No Son Başvuru

Detaylı

Ortaklık ve Aracı Kuruluş Varantları*

Ortaklık ve Aracı Kuruluş Varantları* GÜNDEM Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2011 Cilt: 48 Sayı: 557 Ortaklık ve Aracı Kuruluş Varantları* Y. AKBULAK Yavuz AKBULAK SPK Başkanlık Danışmanı 5 Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK/Kurul) son yıllarda

Detaylı

TÜRKĐYE MUSIKĐ ESERĐ SAHĐPLERĐ MESLEK BĐRLĐĞĐ MESAM DAĞITIM VE DOKÜMANTASYON YÖNERGESĐ

TÜRKĐYE MUSIKĐ ESERĐ SAHĐPLERĐ MESLEK BĐRLĐĞĐ MESAM DAĞITIM VE DOKÜMANTASYON YÖNERGESĐ TÜRKĐYE MUSIKĐ ESERĐ SAHĐPLERĐ MESLEK BĐRLĐĞĐ MESAM DAĞITIM VE DOKÜMANTASYON YÖNERGESĐ ĐÇĐNDEKĐLER BĐRĐNCĐ BÖLÜM... 3 AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, DAYANAK... 3 I. AMAÇ... 3 II. KAPSAM... 3 III. TANIMLAR...

Detaylı

AB Projelerinde Hibe Uygulama Süreçleri

AB Projelerinde Hibe Uygulama Süreçleri AB Projelerinde Hibe Uygulama Süreçleri Eğitim Gündemi Hibe Programları Uygulamadaki Kilit Aktörler Hibe Sözleşmelerinin Yönetimi o Hibe Süreci,Başvuru Süreci, Değerlendirme Süreci, Hibe Sözleşmesi, Uygulama,

Detaylı

Sözleşme Makamı: Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu. Sivil Toplum Aracı Türkiye Programı

Sözleşme Makamı: Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu. Sivil Toplum Aracı Türkiye Programı Bu belge, proje teklif çağrısının gayriresmi tercümesidir. Yorum farklılığı olması halinde İngilizce metin esas Sözleşme Makamı: Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sivil Toplum Aracı Türkiye Programı Hibe

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Kasım 2013 CUMARTESİ Sayı : 28823 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Maliye Bakanlığından: MERKEZÎ YÖNETİM

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2014 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI Başvuru Rehberi

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2014 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI Başvuru Rehberi T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI Başvuru Rehberi Referans No: TR81/14/TD Son Başvuru Tarihi: 19 Aralık 2014 Saat: 18 00 DÖNEM AYLAR BAŞVURU TARİHLERİ 1. DÖNEM OCAK-ŞUBAT

Detaylı