Lazio'nun üretim sisteminin uluslararasılaştırılması bölgesel politikasının ana hatları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Lazio'nun üretim sisteminin uluslararasılaştırılması bölgesel politikasının ana hatları"

Transkript

1 Lazio'nun üretim sisteminin uluslararasılaştırılması bölgesel politikasının ana hatları 2014 Eylem Programı Yönetici Özeti

2 1. Üretim sisteminin uluslararasılaştırılması: hedefler, yönetişim, yeni bir strateji için araçlar Krizin Lazio üretim sistemine etkileri Lazio, Lombardia'dan sonra üretilen zenginlik bakımından (İtalyan GSMH'nin %11'i)ikinci bölgedir, Eurostat tarafından Avrupa Birliği'nim en önemli yirmi ekonomisi arasında gösterilmiştir ve ikibin yılında ulusal ortalamanın üstünde büyümüştür. Ekonomik kriz bölgesel ekonomik sistemin yapısal zayıflığını göstererek bu trendi kırmıştır. Pek çok veri Lazio'nun uluslararası çalışmayı nasıl başlattığını göstermektedir: ihracat artışı (2007 ve 2012 arasında %33 artmıştır) ve yurtdışıyla işletmelere verilen hizmetin değişimınde artış; dış yatırımların bölgesel GSH'ya artan etkisi, yabancı işçilerin artan varlığı, gelen turistlerin giderek daha fazla yurtdışında gelmesi. Yine de, kompleks ve eklemli uluslararasılaşma stratejilerinin (daha fazla ülkede bulunma, dış pazarın kontrolü, çok uluslu şirketlerin ortağı olma) işletmeler tarafından kullanımı hala düşüktür ve yurtdışı yatırımların toplam tutarı hala ekside seyretmektedir. Uluslararasılaşma süreci aynı zamanda yetersiz finansman ve iyi tecrübelerin yayılmasını teşvik etmemiş uygunsuz bir yönetişim sistemi ile verimli olmayan politikalarla da cezalandırılmıştır. Yeni bir strateji Bu nedenle, olumlu gelişmelerin (özellikle PMI gibi) yayılması ve yerleşmesi için geçmişten farklı bir adım atılması gereği doğmuştur. Lazio'nun üretim sisteminin uluslararasılaştırılması çerçevesi, eldeki kaynakların verimliliğini iyileştirecek araçların tanımlandığı ve kısa ve orta vadede sonuç almak için yapılması gereken işlerin önceliğinin belirlendiği net strateji seçimleri yaparak bu zayıflık faktörüne müdahale etmek için planlanmıştır. Kılavuz çerçeve outgoing'de uluslararasılaştırma, bölgesel marketing ve incoming'de uluslararasılaştırma süreçlerinde şirketlere en iyi destek şekillerini belirlemek üzere yapılmıştır. Lazio'yu lider bölgeler arasına taşımak Nihai hedef, Lazio'yu, uluslararasılaştırma süreçlerinde, güçlü finansman, bölgesel yöneticiler, ajanslar, oda sistemi, sektör 1

3 dernekleri, banka sistemi ve yerel yapılar arasında bir işbirliği çabası etrafında yapılandırılmış bir yönetişimle donatılmış Lombardia, Emiglia Romagna, Marche, Toscana ve Veneto bölgelerine eşit, İtalyan benchmarkının en üst seviyelerine çıkartmaktır. Olağanüstü finansmanlar ve yeni bir yönetişim Üç ana stateji Bu zafere ulaşmak için, yeni bölgesel hükümet 2014'te 11,4 milyon Euro ayırmaya karar vermiştir. Burada kesinlikle olağanüstü bir finansmandan ve geçmişten net bir kopuştan bahsedilmektedir. Bu çaba aynı şekilde, kaynak yönetimi modelini ve kamu- özel sektör yönetişimini reforme etmeye odaklı olağanüstü bir eylemle birlikte yürütülmelidir. Ekonomik Gelişme bölge yönetimi (bu planlayan, hayata geçiren ve sonuçları değerlendiren yapı) koordinasyonunda ele alınan Uluslararasılaştırma üzerine bölgesel politika çerçevesinin anahatları, üç ana strateji prensibi belirlemiştir: Lazio'yu Avrupa'nın büyük bir innovasyon bölgesine dönüştürmek Genişleme potansiyeli olan sektör ve işletmeleri değerlendirme ve destekleme; Bölgeyi uluslararasılaştırma sürecinde kaynaklar, stratejiler ve iş metodu bakımından ulusal ve uluslararası benchmarkın en üst sıralarına taşımak İş metodu Bu prensipler, aşağıdakilere dayanan yeni bir iş metodunun uygulanması yoluyla izlenmelidir: sektörel ve coğrafik kılavuz stratejilerinin anahatlarının tanımı; bölgesel yönetimi yönetişim ve programlama yeri haline getirmek; Lazio'daki uluslararası komüniteyi Lazio'nun işletmelerinin ve ürünlerinin büyüme fırsatı olarak değerlendirmek; uluslararasılaştırma politikalarının, işletmeleri desteklemeye yönelik diğer teşviklerle bağlantılı olduğu sistemsel ve bütüncül bir yaklaşım; etkili izleme ve değerlendirilme yöntemlerinin benimsenmesi; Yapısal fonları programı ile bağlantı. 2

4 Geniş bir araçlar yelpazesi Bu prensipler ve bu metodolojik yaklaşım temelinde ve focus sırasında ortaya çıkan ihtiyaçlara ve sosyal partnerler ile kesintisiz ve sürekli bir karşılaştırma ile ortaya çıkacak ihtiyaçlara cevaben, eylem programlarında Bölge geniş bir araç ve fırsat yelpazesini hayata geçirecektir: ihaleler, kurumlararası işbirlikleri, diplomatik ilişkiler, danışmanlıklar. 3

5 2. Belirlenen temel üretim sektörleri Az uzmanlaşmış üretim yapısı On seçilmis alan - %96,3'ü küçük ve orta işletmelerden meydana gelen- Lazio girişimci dokusunun tek bir uzmanlık alanı yoktur, özellikle uluslararasılaştırma karşısında ihtiyaç, kapasite ve başlama koşulları bakımından çok farklılık gösteren bir dizi heterojen üretim merkezlerinin biraraya gelmesiyle meydana gelir. İlk müdahalelerin (başka göstergelere eklenebilecek) yapılacağı üretim sektörlerinin seçimi geleneksel uzmanlık alanlarının ve bölgesel üstünlüklerin incelenmesiyle yapılmıştır. Belirlenen on üretim alanı şunlardır: Hava sahası; Tarımsal gıda; Mobilya ve tasarım; Otomotiv; Biyo fen; Deniz ekonomisi; ICT; Kültürel sanayi; Restorasyon ve inşaat teknolojileri; Moda sistemi. Ortak ihtiyaçlar Kılavuz çerçevenin değerlendirilmesi, içlerinde yönetişim sistemiyle ilgili ilk taleplerin ortaya çıktığı her bir alan için odak grubu üzerinden öncelikli bir dinleme aşamasıyla başlamıştır: 4 a) uluslararası pazara açılma ve buraya yerleşmeyi destekleme; b) işletmeler arası kümelenme ve networkü, ayrıca bölgelerarası veya ulusal diğer network ve kümelerle işbirliğini teşvik etme; c) branding eylemi ve büyükelçiliklerde promosyon yoluyla ürünlerin ihracatını destekleme; d) işletmeler ve araştırma dünyası arasındaki bağlantıyı güçlendirme; e) innovatif start- up'ların yaratılmasını teşvik etme;

6 f) ilginç dış pazarlar üzerinde bilgi araçları sağlama; g) uluslararasılaştırma için işletme eğitimi programlarını gerçekleştirme; h) bölgesel incoming/marketing politikaları geliştirme; i) uluslararası fuar etkinliklerini geliştirme. 5

7 3. Lazio'nun üretim sisteminin uluslararasılaştırılması bölgesel politikasının ana hatları Her bir üretim alanının incelenmesi ve Bölge'nin uluslararası açılımının SWOT analizi temelinde, kılavuz çerçeve, eldeki farklı araçların yönlendirileceği stratejiler ve alanlar belirleyerek yönetişimde radikal bir değişiklik önerir. Bu da finansmanları savurmadan 2014 için ayrılan 11,4 milyon Euro'nun verimini ve üretimini arttırmayı sağlayacaktır. Altı çalişma prensibi Bu şekilde 2014 eylem programının ifade edileceği altı öncelikli iş belirlenmiştir: 1) bölgesel ikame; 2) bölgesel senaryoya entegre edilmiş projeler; 3) yeni yönetişim ve sistem koordinasyonu; 4) işletme networklerine destek; 5) fuar sisteminin değerlendirilmesi; 6) izleme ve değerlendirme sistemi. 1) yeni bir ikame 2) bölgesel senaryoya entegre projeler 3) Yönetişim ve sistema koordinasyonunun reformu Uluslararasılaştırmaya destek, yeni bir ikame mantığı üzerinden ya da işletmeler tarafından karşılanan masraflara ortak katkı yapılması şeklinde, en verimli işletmelerin stratejik seçimlerini destekleyerek tanımlanmıştır. Bölge aynı zamanda, ajansları aracılığıyla, dış pazara ilk yaklaşım, genişleme ve yerleşme bakımından, uluslararasılaştırma için daha fazla desteğe ihtiyaç duyan firmalara adanan bütüncül projelerin tanımı, projelendirilmesi ve koordinasyonundan sorumlu olacaktır. Yıllık eylemler farklı - birden çok faktörü karşılaştırarak belirlenen hedef ülkelere yönelik olacaktır: her bir üretim alanı ve sektör birlikleri tarafından periyodik olarak toplanan yuvarlak masa toplantılarında ifade edilen ihtiyaçlar, uluslararası seviyede en dinamik ülkeler, geçmiş program döneminin en iyi tecrübeleri. Uluslararasılaştırmaya destek modelinin yapısal olarak değiştirilmesi, yönetişim ve Bölge'nin elinde olan araçların, bu tema üzerine yeni bir rol ve Sviluppo Lazio'nun yeniden 6

8 organizasyonu ile ve gerekli yasal düzenlemeler (fuar sıstemının teşvik edilmesine dair 1991 tarihli ve 14 sayılı Bölgesel Kanun) yoluyla reformunu gerektirmektedir. Aynı zamanda Bölge ulusal koordinasyon fonksiyonunu da üstlenecek ve bununla büyükelçiler, yabancı üniversiteler ve Lazio'da yer alan uluslararası kuruluşlar ile stratejik ittifak sisteminin teşvik edileceği yeni bir diplomasinin inşaası için çalışacaktır. 4) Uluslar ve bölgelerarası Networking nazionale e internazionale 5) Bölgesel fuar sistemi ve dijital platform Lazio'da bulunan işletmelerin düşük boyutunu gözönüne alarak, - kümelenme ve networke yönelik diğer bölgesel politikalar ile sıkı bir bağlantı içinde- network inşaası ve halen az kullanılan birlik olma potansiyalini teşvik etme süreçlerini, sektör, üretim zinciri, ihracat konsorsiyumları ve bölgesel, bölgelerarası ve uluslararası networking projelerine yatırım yaparak, imalat ve hizmet sektörünün entegrasyon seviyesini arttırarak desteklemek gerekir. Uluslararasılaştırma projeleri ve bölgesel fuar sistemi politikaları arasında daha güçlü bir bağı teşvik etmek için, diğer kurumsal özneler ve ilgili yerel kuruluşlar ile, yönetişim ve program hedefleri bakımından bunun reformuna başlamak gerekmektedir. Roma Fuarı (Fiera di Roma), elbette Fiumicino Havaalanı'na ve Civitavecchia Limanı'na olan bağlantısı ile sistemin temel taşıdır. Ayrıca potansiyel olarak çok bağlantılı olan kongre pazarının da teşvik edilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda, Lazio bölgesinin işletmelerinin genişleme potansiyelini iyileştirmek amacıyla, Lazio'nun e- ticaret ve e- satın alma'yı teşvik için yapılmış yeni dijital Gündemi'nin hedefleri ile uluslararasılaştırma desteğini kesiştirmek gerekir. 6) Veri bankası izleme ve değerlendirme Son olarak, fakat diğerlerinden daha az önemli olmayan, aktüel modelin en çok eleştirilen engellerinden birinin aşılması gerekmektedir: politikaların ve hayata geçirilmiş insiyatiflerin izlenme ve değerlendirilmesindeki eksiklik. Hepsinden önce, içinde yetkinlikleri, ihtiyaçları bakımından Lazio'nun işletmelerinin yer alacağı ve sayesinde eylemlerin sistematik izleme ve değerlendirilmesinin yapılabileceği bir veri bankasının oluşturulması kaçınılmaz görünmektedir. 7

9 Eylem Programı Yenilik ve konsantrasyon 2014 Eylem Programının anahtar metodolojisidir Olağanüstü finansal çaba Lazio üretim sisteminin uluslararasılaştırılmasını destek için 2014 Eylem Programı, bölgesel politikaların ana çerçevesi, sosyal taraflarla karşılaştırma ve girişimci temsiliyeti, uluslararası düzeyde en dinamik ülkeler analizi ve bir önceki program döneminin en iyi tecrübelerinin ürettiği sonuçlar üzerine kuruludur için öngörülen müdahalelerin gerçekleşmesi, bölgesel yönetimin ve aracı kuruluşlarının bunları bölgede var olan innovasyon ihtiyacı ve verimliliğe çevirme kapasitesine ve tüm paydaşların her bir eylemin belirlenmesine katılımını sağlama kapasitesine bağlı olacaktır. Bölgesel idarenin uluslararasılaştırmaya destek görevi, 11,4 milyon Euro'luk, geçmişe göre kesinlikle olağandışı ve yepyeni bir kaynak tahsisi getirdi. Bu geniş bir fırsat ve ihtiyaç yelpazesini karşılayacak araçları, bütüncül ve sistematik bir yaklaşımla belirlemeye yardım etti. Bu ilk müdahaleler, elde edilen sonuçların eş zamanlı değerlendirilmesi ve üretim dünyasının yanıtları ışığında yeniden düzenlenebilir. Üç eylem hattı 2014 Eylem Programı şu şekilde üç eylemden meydana gelir: a) Bölge ve girişimcilik sistemi tarafından teşvik edilen projelere destek. Hedef şirketler, firmalar, şirket networkleri ve bölgede bulunan ihracat konsorsiyumları tarafından teşvik edilen projeleri, hibe ve uluslararasılaştırma hizmetleri için kupon şeklindeki bölgesel finansman ile desteklemek. b) Bölgesel senaryoya entegre Eylem ve Projeler Hedef, kümelenme ve işbirliği süreçlerini teşvik ederek, işletmelerin organizasyon ve pazarlama becerilerini güçlendirerek ve pazarların belirlenmesi ve tekliflerin nitelendirilmesi süreçlerinde onlara eşlik ederek üretim alanlarının uluslararasılaştırılmasını güçlendirmeye yönelik bölgesel senaryoya uygun projelerin gerçekleştirilmesini teşvik ve koordine etmektir. 8

10 c) Yönetişim Reformu Bölge, sektörde çalışan farklı öznelerin koordinasyonu rolünü üstlenerek ve gerçekleşen eylemlerin izleme ve iletişimi, ayrıca elde edilen sonuçların analizi için uygun araçları edinerek, uluslararasılaştırmayı destek sisteminin yönetişimini yeniden yapılandırmak niyetindedir. 4.1 Girişimci sistem tarafından teşvik edilen projelere destek İşltmeler tarafından teşvik edilen projeler ve kupon hizmeti 1) Girişimcilik sistemi tarafından teşvik edilen projelerin ortak finansmanı 2014 baharına kadar, Bölge, işletmelere ve bunların topluluklarına yönelik uluslararasılaştırma projelerini seçmek için bir kamu duyurusu yapacaktır. İhale aşağıdaki hedefleri olan firmalara hibe katkısı yapacaktır: bölgesel üstünlük alanlarında know- how geliştirmek, Lazio'nun üretici dokusuna bağlı turist akımlarını çekecek Roma ve İtalyan yaşam stilini teşvik etmek; kamu ve araştırma kuruluşları ile işbirliği içinde üretim alanlarının teşviki için yeni biçimler ortaya koymak; yaratıcı endüstri ve audio- video alanlarını uluslararası seviyede teşvik etmek; insan sermayesi ve yetenekleri değerlendirmek; bölgeye dış yatırımı teşvik etmek. 2) Uluslararasılaştırma hizmetleri için Kupon Lazio Odalar Birliği ve onun özel şirketlerinin ortak finanse ettikleri bir eylem çerçevesinde, Bölge ilgili kuponların dağıtılmasıyla, işletmelerin uluslararasılaştırma hizmetlerinden yararlanması ve fuarlara katılımını desteklemek istemektedir. 9

11 Bölgesel senaryoya destek için dokuz yol 4.2 Bölgesel senaryoya uygun Eylem ve projeler 1) Akdeniz ve Amerika'ya entegre Projeler B2B pazarı olarak Akdeniz ve Amerika, estetik, teknoloji ve tasarımda yüksek değerli bir üretim için Lazio'nun üretim sektörlerinin uluslararasılaştırılması ihtiyaçlarının biraraya geldiği iki bölgedir. 10 Akdeniz'de, girişimci ve ortaklık network fırsatı amacıyla, Sırbistan'da ilaç, biyo teknoloji ve elektro medikal sektörü için başlayan tecrübeden yola çıkarak Balkanlardan başlamaya karar verildi. Bu metod Doğu, Federal Rusya, Türkiye pazarlarına genişleme strateji çerçevesi içinde yer almalıdır. Kuzey Amerika'daysa, müdahaleleri Kanada ve ABD'ye, Güney Amerika'da ise tarımsal gıda ve mobilya- tasarım gibi tüketim mallarına bağlı sektörleri içine alan geçmişte gerçekleştirilmiş projelere devam ederek Birezilya ve Meksika'ya konsantre olmak mümkün. Hava sahası gibi diğer alanlar için, şirketler arası ortaklık geliştirmek ilginç olacaktır. 2) Ekonomik diplomasi: Genişlemiş Akdeniz, Rusya ve Uzak Doğu Hedef, ticari işbirliği potansiyeli ve ortaklık anlaşmaları imzalama ve önümüzdeki yıllarda bölgesel senaryoya uygun projeleri gerçekleştirme olanaklarını araştırmak amacıyla, buluşma ve Lazio'da yer alan diplomatik ve ticari temsilciliklerle yapılacak etkinlik programı gerçekleştirmektir. Balkanlar'daki eylemleri Türkiye, Lübnan, Fas ve Kazakistan gibi ülkelere yaymak için Genişlemiş Akdeniz'e özel ilgi gösterilecektir. Bu çerçevede Avrupa Birliği'nden türeyen Akdeniz'deki bölgelerarası işbirliği projelerine bağlantı yapılacaktır. Son olarak, müdahalenin bir kısmı işletmeleri Rusya ve Uzak Doğu pazarlarına, özellikle Çin ve Japonya'ya, yaklaştırabilecek kurumsal ilişkileri araştırmaya adanacaktır. 3) Sanatsal zanaati teşvik Bölge, bölgesel ve Lazio'nun sanatsal zanaatini uluslararası platformda değerlendirecek ve teşvik edecek bir projeyi, büyük çapta bilinen ve yüksek nitelikli yıllık bir buluşmaya

12 dönüşecek bir insiyatifi ortak finanse ederek, turistik akımlar ve Başkent'te yer alan uluslararası topluluklar ile bağlantılı olarak destekleyecektir. Bu proje, Odalar Birliği, Roma Belediyesi ve Lazio müzeler sisteminin katılımıyla ortaklaşa gerçekleştirilecektir. 4) Bölgelerarası Projeler: Sahraaltı Afrikası, Çin, Rusya ve Birleşik Arab Emirlikleri Bölge, halihazırda programda olan (mobilya ve tasarım için Sahra- altı Afrikası, restorasyon ve inşaat teknolojileri için Çin, moda ve lüks için Rusya, yatırım çekmek için Birleşik Arab Emirlikleri) Mae, Mise ve Ice- Agency ile işbirliği içinde bölgelerarası projelere katılımı yoğunlaştırmayı planlamaktadır. Aynı zamanda Lazio Bölgesi, Ülke- Bölge İşbirliği programı çerçevesinde (örneğin Yenilenebilir Enerji konusunda Kazakistan'da gerçekleşecek 2017 Uluslararası EXPO'da ) yeni projelendirme promotörü olarak kendini aday göstermek niyetindedir. 5) İhracat işletmesi sürecine Bölge, Ice- agency ile işbirliği içinde, yurtdışıyla değişimin gelişmesine yönelik etkinlikleri ve Lazio işletmelerinin uluslararasılaştırma süreçlerini yönetebilecek bir dizi profesyonel figürün bölgesel sisteme entegre edilmesine yatırım yapmak niyetindedir. 6) İtalya- Rusya turizm yılı Projesi Lazio Bölgesi, ulusal adreslerle uyumlu bir biçimde, İtalya- Rusya kesişen Turizm Yılı'nı başlatmıştır ve Turizm Ajansı tarafından yürütülen, lüks ve kültürel endüstriyle bağlantılı bölgesel süreçlerin teşvikine odaklanan, Rus turistlerin Lazio'ya çekilmesine yönelik insiyatiflere katılmayı planlamaktadır. 7) Uluslararası fuarlara katılım ve EXPO 2015'e hazırlık projeleri Bölge, sektör birliklerinin tavsiyelerini gözönüne alarak seçilmiş ve bölgesel harikaların tanıtımı için yararlı, üretici, turistik, kültürel anlamda ayırd edici özellikleri değerlendirerek, geçmişten kopuş gösteren ve tek bir sistem olarak kendini ifade eden bir biçimde ulusal ve uluslararası fuarlara katılmayı planlamaktadır. Bunların arasında örneğin Lazio'nun misafir bölge olacağı

13 Uluslararası Floransa Zanaat Festivaline katılması hatırlanır ki, bu EXPO 2015 için bölgesel insiyatifin bir kısmını tecrübe için laboratuvar olacaktır. Bu etkinlik gözönüne alınarak, 2014'te gerçekten de, gıda teması ve çevrenin sürdürülebilirliği temalarının üretim harikaları ve innovasyonu (örneğin kosher yemekleri, yüksek innovatif ve uluslararası potansiyeli bulunan bölgesel üretim numunesidir) birleştirebilen girişimci insiyatiflerinin değerlendirilmesi için mekan inşaa edilmesi planlanmaktadır. İnnovatif tecrübe arayışı innovatif start- up festivali ile de hızlandırılacaktır. 8) Uluslararası projeler için Roma Fuarı ile İşbirliği Anlaşması Lazio'nun uluslararası boyutu, prestijli etkinlik organize edebilen bir fuar noktası üzerine yapılandırılmalıdır. Bu nedenle, Roma Fuarı'nın uluslararasılaşmasına olanak vermek için oda sistemiyle (Roma Capitale'nin aktif katılımı ve yeni İtalya Kongre merkezi ile sinerji içinde) işbirliği vazgeçilmez görünmektedir. Özellikle, bölgeye ve onun üretici kapasitelerine görünürlük veren ve turistik ve kültürel çekim merkezi olarak bölgenin imajını pazarlayan insiyatiflerin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. 9) Uluslararası Innovatif start- up Festivali Promosyonu Artı değerli yeni işletmelerin teşvikine yönelik bölgesel politika çerçevesinde, Avrupa Birliği İtalya başkanlığı döneminde Bölge, bölgesel üretim uzmanlıklarına bağlı innovatif içerik ve hizmetleri; kültürel sanayiden modaya, gastronomiye, sunacak uluslararası bir dünya startupları promosyon etkinliği düzenlemeyi planlamaktadır. 12

14 4.3 Yönetişim Reformu Yeni bir yönetişim için dört eylem 1) Yönlendirme ve İletişim Öncelikli hedef işletmelere, bilgi değişimini akıcı hale getirecek ulusal ve bölgesel kurumlar arasında daha sağlam bir köprü yoluyla, bilgileri daha kesin ve ayrıntılı hale getirecek ve farklı kullanıcı kesimlere ulaşma kapasitesini geliştirecek hizmetlere ve verilere giriş sistemlerinin reformuyla, yabancı pazarlarda genişleme için işletmelere bilgi toplamak ve dağıtmakla uğraşan hizmetlerin iyileştirilmesi olacaktır. Bu amaçla, ulusal ve bölgesel partnerlerle işbirliği içinde, Lazio işletmelerinin uzmanlıkları, performansları, uluslararası pazarlardaki varlıkları, ihtiyaçları, tecrübeleri ve gerçekleştirdikleri iyi pratikleri içeren ayrıntılı bilgiler içeren bir veri bankasının oluşturulması ve güncellenmesi gerekmektedir. 2) İzleme ve değerlendirme sistemi Lazio'da bulunan ve Bölge'nin katıldığı veya finanse ettiği uluslararası insiyatiflerin izleme ve değerlendirme sisteminin yapılandırılmasının vazgeçilmez olduğu düşünülmektedir. Tüketici tatminin ortaya konulması ile tamamlanan işlerin ve sonuçların doğru değerlendirilmesini sağlayacak sonuç göstergeleri ve hedefler belirlenecektir. 3) Katılımcı bir yönetişim için Araçlar 2008 tarihli 5 sayılı Bölgesel kanun ile öngörüldüğü üzere, Bölge, Turizm Ajansı, Bölgesel Tarım İdaresi, Bölgesel Kültür İdaresi, Ice- agency, Ekonomik Gelişme Bakanlığı, Lazio Odalar birliği, uluslararası tanınan bölgesel fuar topluluğu, sosyal partnerler ve bankacılık sisteminden birer temsilciden meydana gelen Ekonomik Gelişme İdaresi'nde bir Uluslararasılaştırma Komitesi'ne ev sahipliği yapacaktır. Komite, programların izleme raporlarını inceleyecek, bunların hedeflerle uyumunu değerlendirecek ve kısa ve orta vadede tüm gerekli düzenlemeleri önerecektir. 13

15 4) Fuar sistemi üzerine bölgesel yasanın Reformu Bölge, yeniden organizasyon ve müdahale ile koordinasyon kapasitesini iyileştirme ve diğer kurumlar ile bölgelerarası ve ulusal seviyede mevcut insiyatifler arasındaki sinerjiyi arttırarak yapılabilecek tekliflerin kalitelendirilmesi amacıyla, fuar sistemi konusundaki yasal düzenlemeyi reforme etmeyi planlamaktadır. 14

16 2014 Eylem Programı 1 Uluslararasılaştırma Projelerine Destek Girişimcilik sistemi tarafından teşvik edilen projelere ortak finansman Uluslararasılaştırma hizmetleri için kupon 2 Bölgesel senaryo içindeki eylemler Bölgesel senaryoya entegre projeler: Akdeniz ve Amerika Ekonomik diplomasi: Genişlemiş Akdeniz, Rusya, Uzak Doğu Sanatsal zanaat promosyonu Bölgelerarası projeler: Sahra- altı Afrikası, Çin, Rusya ve Birleşik Arab Emirlikleri Export management sürecine destek İtalya Rusya turizm yılı Uluslararası Fuarlara ve EXPO 2015 projelerine katılım Uluslararası Startup Festivali Roma Fuarı ile işbirliği anlaşması 3 Yönetişim Sistemi Yönlendirme ve iletişim İzleme ve değerlendirme Yönetişim araçları: periyodik sektör ve Uluslararasılaştırma Bölgesel Komitesi toplantıları Fuar sisteminin bölgesel kanun düzenlemelerinin reformu (L.R. 14/91) Toplam

17