Lazio'nun üretim sisteminin uluslararasılaştırılması bölgesel politikasının ana hatları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Lazio'nun üretim sisteminin uluslararasılaştırılması bölgesel politikasının ana hatları"

Transkript

1 Lazio'nun üretim sisteminin uluslararasılaştırılması bölgesel politikasının ana hatları 2014 Eylem Programı Yönetici Özeti

2 1. Üretim sisteminin uluslararasılaştırılması: hedefler, yönetişim, yeni bir strateji için araçlar Krizin Lazio üretim sistemine etkileri Lazio, Lombardia'dan sonra üretilen zenginlik bakımından (İtalyan GSMH'nin %11'i)ikinci bölgedir, Eurostat tarafından Avrupa Birliği'nim en önemli yirmi ekonomisi arasında gösterilmiştir ve ikibin yılında ulusal ortalamanın üstünde büyümüştür. Ekonomik kriz bölgesel ekonomik sistemin yapısal zayıflığını göstererek bu trendi kırmıştır. Pek çok veri Lazio'nun uluslararası çalışmayı nasıl başlattığını göstermektedir: ihracat artışı (2007 ve 2012 arasında %33 artmıştır) ve yurtdışıyla işletmelere verilen hizmetin değişimınde artış; dış yatırımların bölgesel GSH'ya artan etkisi, yabancı işçilerin artan varlığı, gelen turistlerin giderek daha fazla yurtdışında gelmesi. Yine de, kompleks ve eklemli uluslararasılaşma stratejilerinin (daha fazla ülkede bulunma, dış pazarın kontrolü, çok uluslu şirketlerin ortağı olma) işletmeler tarafından kullanımı hala düşüktür ve yurtdışı yatırımların toplam tutarı hala ekside seyretmektedir. Uluslararasılaşma süreci aynı zamanda yetersiz finansman ve iyi tecrübelerin yayılmasını teşvik etmemiş uygunsuz bir yönetişim sistemi ile verimli olmayan politikalarla da cezalandırılmıştır. Yeni bir strateji Bu nedenle, olumlu gelişmelerin (özellikle PMI gibi) yayılması ve yerleşmesi için geçmişten farklı bir adım atılması gereği doğmuştur. Lazio'nun üretim sisteminin uluslararasılaştırılması çerçevesi, eldeki kaynakların verimliliğini iyileştirecek araçların tanımlandığı ve kısa ve orta vadede sonuç almak için yapılması gereken işlerin önceliğinin belirlendiği net strateji seçimleri yaparak bu zayıflık faktörüne müdahale etmek için planlanmıştır. Kılavuz çerçeve outgoing'de uluslararasılaştırma, bölgesel marketing ve incoming'de uluslararasılaştırma süreçlerinde şirketlere en iyi destek şekillerini belirlemek üzere yapılmıştır. Lazio'yu lider bölgeler arasına taşımak Nihai hedef, Lazio'yu, uluslararasılaştırma süreçlerinde, güçlü finansman, bölgesel yöneticiler, ajanslar, oda sistemi, sektör 1

3 dernekleri, banka sistemi ve yerel yapılar arasında bir işbirliği çabası etrafında yapılandırılmış bir yönetişimle donatılmış Lombardia, Emiglia Romagna, Marche, Toscana ve Veneto bölgelerine eşit, İtalyan benchmarkının en üst seviyelerine çıkartmaktır. Olağanüstü finansmanlar ve yeni bir yönetişim Üç ana stateji Bu zafere ulaşmak için, yeni bölgesel hükümet 2014'te 11,4 milyon Euro ayırmaya karar vermiştir. Burada kesinlikle olağanüstü bir finansmandan ve geçmişten net bir kopuştan bahsedilmektedir. Bu çaba aynı şekilde, kaynak yönetimi modelini ve kamu- özel sektör yönetişimini reforme etmeye odaklı olağanüstü bir eylemle birlikte yürütülmelidir. Ekonomik Gelişme bölge yönetimi (bu planlayan, hayata geçiren ve sonuçları değerlendiren yapı) koordinasyonunda ele alınan Uluslararasılaştırma üzerine bölgesel politika çerçevesinin anahatları, üç ana strateji prensibi belirlemiştir: Lazio'yu Avrupa'nın büyük bir innovasyon bölgesine dönüştürmek Genişleme potansiyeli olan sektör ve işletmeleri değerlendirme ve destekleme; Bölgeyi uluslararasılaştırma sürecinde kaynaklar, stratejiler ve iş metodu bakımından ulusal ve uluslararası benchmarkın en üst sıralarına taşımak İş metodu Bu prensipler, aşağıdakilere dayanan yeni bir iş metodunun uygulanması yoluyla izlenmelidir: sektörel ve coğrafik kılavuz stratejilerinin anahatlarının tanımı; bölgesel yönetimi yönetişim ve programlama yeri haline getirmek; Lazio'daki uluslararası komüniteyi Lazio'nun işletmelerinin ve ürünlerinin büyüme fırsatı olarak değerlendirmek; uluslararasılaştırma politikalarının, işletmeleri desteklemeye yönelik diğer teşviklerle bağlantılı olduğu sistemsel ve bütüncül bir yaklaşım; etkili izleme ve değerlendirilme yöntemlerinin benimsenmesi; Yapısal fonları programı ile bağlantı. 2

4 Geniş bir araçlar yelpazesi Bu prensipler ve bu metodolojik yaklaşım temelinde ve focus sırasında ortaya çıkan ihtiyaçlara ve sosyal partnerler ile kesintisiz ve sürekli bir karşılaştırma ile ortaya çıkacak ihtiyaçlara cevaben, eylem programlarında Bölge geniş bir araç ve fırsat yelpazesini hayata geçirecektir: ihaleler, kurumlararası işbirlikleri, diplomatik ilişkiler, danışmanlıklar. 3

5 2. Belirlenen temel üretim sektörleri Az uzmanlaşmış üretim yapısı On seçilmis alan - %96,3'ü küçük ve orta işletmelerden meydana gelen- Lazio girişimci dokusunun tek bir uzmanlık alanı yoktur, özellikle uluslararasılaştırma karşısında ihtiyaç, kapasite ve başlama koşulları bakımından çok farklılık gösteren bir dizi heterojen üretim merkezlerinin biraraya gelmesiyle meydana gelir. İlk müdahalelerin (başka göstergelere eklenebilecek) yapılacağı üretim sektörlerinin seçimi geleneksel uzmanlık alanlarının ve bölgesel üstünlüklerin incelenmesiyle yapılmıştır. Belirlenen on üretim alanı şunlardır: Hava sahası; Tarımsal gıda; Mobilya ve tasarım; Otomotiv; Biyo fen; Deniz ekonomisi; ICT; Kültürel sanayi; Restorasyon ve inşaat teknolojileri; Moda sistemi. Ortak ihtiyaçlar Kılavuz çerçevenin değerlendirilmesi, içlerinde yönetişim sistemiyle ilgili ilk taleplerin ortaya çıktığı her bir alan için odak grubu üzerinden öncelikli bir dinleme aşamasıyla başlamıştır: 4 a) uluslararası pazara açılma ve buraya yerleşmeyi destekleme; b) işletmeler arası kümelenme ve networkü, ayrıca bölgelerarası veya ulusal diğer network ve kümelerle işbirliğini teşvik etme; c) branding eylemi ve büyükelçiliklerde promosyon yoluyla ürünlerin ihracatını destekleme; d) işletmeler ve araştırma dünyası arasındaki bağlantıyı güçlendirme; e) innovatif start- up'ların yaratılmasını teşvik etme;

6 f) ilginç dış pazarlar üzerinde bilgi araçları sağlama; g) uluslararasılaştırma için işletme eğitimi programlarını gerçekleştirme; h) bölgesel incoming/marketing politikaları geliştirme; i) uluslararası fuar etkinliklerini geliştirme. 5

7 3. Lazio'nun üretim sisteminin uluslararasılaştırılması bölgesel politikasının ana hatları Her bir üretim alanının incelenmesi ve Bölge'nin uluslararası açılımının SWOT analizi temelinde, kılavuz çerçeve, eldeki farklı araçların yönlendirileceği stratejiler ve alanlar belirleyerek yönetişimde radikal bir değişiklik önerir. Bu da finansmanları savurmadan 2014 için ayrılan 11,4 milyon Euro'nun verimini ve üretimini arttırmayı sağlayacaktır. Altı çalişma prensibi Bu şekilde 2014 eylem programının ifade edileceği altı öncelikli iş belirlenmiştir: 1) bölgesel ikame; 2) bölgesel senaryoya entegre edilmiş projeler; 3) yeni yönetişim ve sistem koordinasyonu; 4) işletme networklerine destek; 5) fuar sisteminin değerlendirilmesi; 6) izleme ve değerlendirme sistemi. 1) yeni bir ikame 2) bölgesel senaryoya entegre projeler 3) Yönetişim ve sistema koordinasyonunun reformu Uluslararasılaştırmaya destek, yeni bir ikame mantığı üzerinden ya da işletmeler tarafından karşılanan masraflara ortak katkı yapılması şeklinde, en verimli işletmelerin stratejik seçimlerini destekleyerek tanımlanmıştır. Bölge aynı zamanda, ajansları aracılığıyla, dış pazara ilk yaklaşım, genişleme ve yerleşme bakımından, uluslararasılaştırma için daha fazla desteğe ihtiyaç duyan firmalara adanan bütüncül projelerin tanımı, projelendirilmesi ve koordinasyonundan sorumlu olacaktır. Yıllık eylemler farklı - birden çok faktörü karşılaştırarak belirlenen hedef ülkelere yönelik olacaktır: her bir üretim alanı ve sektör birlikleri tarafından periyodik olarak toplanan yuvarlak masa toplantılarında ifade edilen ihtiyaçlar, uluslararası seviyede en dinamik ülkeler, geçmiş program döneminin en iyi tecrübeleri. Uluslararasılaştırmaya destek modelinin yapısal olarak değiştirilmesi, yönetişim ve Bölge'nin elinde olan araçların, bu tema üzerine yeni bir rol ve Sviluppo Lazio'nun yeniden 6

8 organizasyonu ile ve gerekli yasal düzenlemeler (fuar sıstemının teşvik edilmesine dair 1991 tarihli ve 14 sayılı Bölgesel Kanun) yoluyla reformunu gerektirmektedir. Aynı zamanda Bölge ulusal koordinasyon fonksiyonunu da üstlenecek ve bununla büyükelçiler, yabancı üniversiteler ve Lazio'da yer alan uluslararası kuruluşlar ile stratejik ittifak sisteminin teşvik edileceği yeni bir diplomasinin inşaası için çalışacaktır. 4) Uluslar ve bölgelerarası Networking nazionale e internazionale 5) Bölgesel fuar sistemi ve dijital platform Lazio'da bulunan işletmelerin düşük boyutunu gözönüne alarak, - kümelenme ve networke yönelik diğer bölgesel politikalar ile sıkı bir bağlantı içinde- network inşaası ve halen az kullanılan birlik olma potansiyalini teşvik etme süreçlerini, sektör, üretim zinciri, ihracat konsorsiyumları ve bölgesel, bölgelerarası ve uluslararası networking projelerine yatırım yaparak, imalat ve hizmet sektörünün entegrasyon seviyesini arttırarak desteklemek gerekir. Uluslararasılaştırma projeleri ve bölgesel fuar sistemi politikaları arasında daha güçlü bir bağı teşvik etmek için, diğer kurumsal özneler ve ilgili yerel kuruluşlar ile, yönetişim ve program hedefleri bakımından bunun reformuna başlamak gerekmektedir. Roma Fuarı (Fiera di Roma), elbette Fiumicino Havaalanı'na ve Civitavecchia Limanı'na olan bağlantısı ile sistemin temel taşıdır. Ayrıca potansiyel olarak çok bağlantılı olan kongre pazarının da teşvik edilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda, Lazio bölgesinin işletmelerinin genişleme potansiyelini iyileştirmek amacıyla, Lazio'nun e- ticaret ve e- satın alma'yı teşvik için yapılmış yeni dijital Gündemi'nin hedefleri ile uluslararasılaştırma desteğini kesiştirmek gerekir. 6) Veri bankası izleme ve değerlendirme Son olarak, fakat diğerlerinden daha az önemli olmayan, aktüel modelin en çok eleştirilen engellerinden birinin aşılması gerekmektedir: politikaların ve hayata geçirilmiş insiyatiflerin izlenme ve değerlendirilmesindeki eksiklik. Hepsinden önce, içinde yetkinlikleri, ihtiyaçları bakımından Lazio'nun işletmelerinin yer alacağı ve sayesinde eylemlerin sistematik izleme ve değerlendirilmesinin yapılabileceği bir veri bankasının oluşturulması kaçınılmaz görünmektedir. 7

9 Eylem Programı Yenilik ve konsantrasyon 2014 Eylem Programının anahtar metodolojisidir Olağanüstü finansal çaba Lazio üretim sisteminin uluslararasılaştırılmasını destek için 2014 Eylem Programı, bölgesel politikaların ana çerçevesi, sosyal taraflarla karşılaştırma ve girişimci temsiliyeti, uluslararası düzeyde en dinamik ülkeler analizi ve bir önceki program döneminin en iyi tecrübelerinin ürettiği sonuçlar üzerine kuruludur için öngörülen müdahalelerin gerçekleşmesi, bölgesel yönetimin ve aracı kuruluşlarının bunları bölgede var olan innovasyon ihtiyacı ve verimliliğe çevirme kapasitesine ve tüm paydaşların her bir eylemin belirlenmesine katılımını sağlama kapasitesine bağlı olacaktır. Bölgesel idarenin uluslararasılaştırmaya destek görevi, 11,4 milyon Euro'luk, geçmişe göre kesinlikle olağandışı ve yepyeni bir kaynak tahsisi getirdi. Bu geniş bir fırsat ve ihtiyaç yelpazesini karşılayacak araçları, bütüncül ve sistematik bir yaklaşımla belirlemeye yardım etti. Bu ilk müdahaleler, elde edilen sonuçların eş zamanlı değerlendirilmesi ve üretim dünyasının yanıtları ışığında yeniden düzenlenebilir. Üç eylem hattı 2014 Eylem Programı şu şekilde üç eylemden meydana gelir: a) Bölge ve girişimcilik sistemi tarafından teşvik edilen projelere destek. Hedef şirketler, firmalar, şirket networkleri ve bölgede bulunan ihracat konsorsiyumları tarafından teşvik edilen projeleri, hibe ve uluslararasılaştırma hizmetleri için kupon şeklindeki bölgesel finansman ile desteklemek. b) Bölgesel senaryoya entegre Eylem ve Projeler Hedef, kümelenme ve işbirliği süreçlerini teşvik ederek, işletmelerin organizasyon ve pazarlama becerilerini güçlendirerek ve pazarların belirlenmesi ve tekliflerin nitelendirilmesi süreçlerinde onlara eşlik ederek üretim alanlarının uluslararasılaştırılmasını güçlendirmeye yönelik bölgesel senaryoya uygun projelerin gerçekleştirilmesini teşvik ve koordine etmektir. 8

10 c) Yönetişim Reformu Bölge, sektörde çalışan farklı öznelerin koordinasyonu rolünü üstlenerek ve gerçekleşen eylemlerin izleme ve iletişimi, ayrıca elde edilen sonuçların analizi için uygun araçları edinerek, uluslararasılaştırmayı destek sisteminin yönetişimini yeniden yapılandırmak niyetindedir. 4.1 Girişimci sistem tarafından teşvik edilen projelere destek İşltmeler tarafından teşvik edilen projeler ve kupon hizmeti 1) Girişimcilik sistemi tarafından teşvik edilen projelerin ortak finansmanı 2014 baharına kadar, Bölge, işletmelere ve bunların topluluklarına yönelik uluslararasılaştırma projelerini seçmek için bir kamu duyurusu yapacaktır. İhale aşağıdaki hedefleri olan firmalara hibe katkısı yapacaktır: bölgesel üstünlük alanlarında know- how geliştirmek, Lazio'nun üretici dokusuna bağlı turist akımlarını çekecek Roma ve İtalyan yaşam stilini teşvik etmek; kamu ve araştırma kuruluşları ile işbirliği içinde üretim alanlarının teşviki için yeni biçimler ortaya koymak; yaratıcı endüstri ve audio- video alanlarını uluslararası seviyede teşvik etmek; insan sermayesi ve yetenekleri değerlendirmek; bölgeye dış yatırımı teşvik etmek. 2) Uluslararasılaştırma hizmetleri için Kupon Lazio Odalar Birliği ve onun özel şirketlerinin ortak finanse ettikleri bir eylem çerçevesinde, Bölge ilgili kuponların dağıtılmasıyla, işletmelerin uluslararasılaştırma hizmetlerinden yararlanması ve fuarlara katılımını desteklemek istemektedir. 9

11 Bölgesel senaryoya destek için dokuz yol 4.2 Bölgesel senaryoya uygun Eylem ve projeler 1) Akdeniz ve Amerika'ya entegre Projeler B2B pazarı olarak Akdeniz ve Amerika, estetik, teknoloji ve tasarımda yüksek değerli bir üretim için Lazio'nun üretim sektörlerinin uluslararasılaştırılması ihtiyaçlarının biraraya geldiği iki bölgedir. 10 Akdeniz'de, girişimci ve ortaklık network fırsatı amacıyla, Sırbistan'da ilaç, biyo teknoloji ve elektro medikal sektörü için başlayan tecrübeden yola çıkarak Balkanlardan başlamaya karar verildi. Bu metod Doğu, Federal Rusya, Türkiye pazarlarına genişleme strateji çerçevesi içinde yer almalıdır. Kuzey Amerika'daysa, müdahaleleri Kanada ve ABD'ye, Güney Amerika'da ise tarımsal gıda ve mobilya- tasarım gibi tüketim mallarına bağlı sektörleri içine alan geçmişte gerçekleştirilmiş projelere devam ederek Birezilya ve Meksika'ya konsantre olmak mümkün. Hava sahası gibi diğer alanlar için, şirketler arası ortaklık geliştirmek ilginç olacaktır. 2) Ekonomik diplomasi: Genişlemiş Akdeniz, Rusya ve Uzak Doğu Hedef, ticari işbirliği potansiyeli ve ortaklık anlaşmaları imzalama ve önümüzdeki yıllarda bölgesel senaryoya uygun projeleri gerçekleştirme olanaklarını araştırmak amacıyla, buluşma ve Lazio'da yer alan diplomatik ve ticari temsilciliklerle yapılacak etkinlik programı gerçekleştirmektir. Balkanlar'daki eylemleri Türkiye, Lübnan, Fas ve Kazakistan gibi ülkelere yaymak için Genişlemiş Akdeniz'e özel ilgi gösterilecektir. Bu çerçevede Avrupa Birliği'nden türeyen Akdeniz'deki bölgelerarası işbirliği projelerine bağlantı yapılacaktır. Son olarak, müdahalenin bir kısmı işletmeleri Rusya ve Uzak Doğu pazarlarına, özellikle Çin ve Japonya'ya, yaklaştırabilecek kurumsal ilişkileri araştırmaya adanacaktır. 3) Sanatsal zanaati teşvik Bölge, bölgesel ve Lazio'nun sanatsal zanaatini uluslararası platformda değerlendirecek ve teşvik edecek bir projeyi, büyük çapta bilinen ve yüksek nitelikli yıllık bir buluşmaya

12 dönüşecek bir insiyatifi ortak finanse ederek, turistik akımlar ve Başkent'te yer alan uluslararası topluluklar ile bağlantılı olarak destekleyecektir. Bu proje, Odalar Birliği, Roma Belediyesi ve Lazio müzeler sisteminin katılımıyla ortaklaşa gerçekleştirilecektir. 4) Bölgelerarası Projeler: Sahraaltı Afrikası, Çin, Rusya ve Birleşik Arab Emirlikleri Bölge, halihazırda programda olan (mobilya ve tasarım için Sahra- altı Afrikası, restorasyon ve inşaat teknolojileri için Çin, moda ve lüks için Rusya, yatırım çekmek için Birleşik Arab Emirlikleri) Mae, Mise ve Ice- Agency ile işbirliği içinde bölgelerarası projelere katılımı yoğunlaştırmayı planlamaktadır. Aynı zamanda Lazio Bölgesi, Ülke- Bölge İşbirliği programı çerçevesinde (örneğin Yenilenebilir Enerji konusunda Kazakistan'da gerçekleşecek 2017 Uluslararası EXPO'da ) yeni projelendirme promotörü olarak kendini aday göstermek niyetindedir. 5) İhracat işletmesi sürecine Bölge, Ice- agency ile işbirliği içinde, yurtdışıyla değişimin gelişmesine yönelik etkinlikleri ve Lazio işletmelerinin uluslararasılaştırma süreçlerini yönetebilecek bir dizi profesyonel figürün bölgesel sisteme entegre edilmesine yatırım yapmak niyetindedir. 6) İtalya- Rusya turizm yılı Projesi Lazio Bölgesi, ulusal adreslerle uyumlu bir biçimde, İtalya- Rusya kesişen Turizm Yılı'nı başlatmıştır ve Turizm Ajansı tarafından yürütülen, lüks ve kültürel endüstriyle bağlantılı bölgesel süreçlerin teşvikine odaklanan, Rus turistlerin Lazio'ya çekilmesine yönelik insiyatiflere katılmayı planlamaktadır. 7) Uluslararası fuarlara katılım ve EXPO 2015'e hazırlık projeleri Bölge, sektör birliklerinin tavsiyelerini gözönüne alarak seçilmiş ve bölgesel harikaların tanıtımı için yararlı, üretici, turistik, kültürel anlamda ayırd edici özellikleri değerlendirerek, geçmişten kopuş gösteren ve tek bir sistem olarak kendini ifade eden bir biçimde ulusal ve uluslararası fuarlara katılmayı planlamaktadır. Bunların arasında örneğin Lazio'nun misafir bölge olacağı

13 Uluslararası Floransa Zanaat Festivaline katılması hatırlanır ki, bu EXPO 2015 için bölgesel insiyatifin bir kısmını tecrübe için laboratuvar olacaktır. Bu etkinlik gözönüne alınarak, 2014'te gerçekten de, gıda teması ve çevrenin sürdürülebilirliği temalarının üretim harikaları ve innovasyonu (örneğin kosher yemekleri, yüksek innovatif ve uluslararası potansiyeli bulunan bölgesel üretim numunesidir) birleştirebilen girişimci insiyatiflerinin değerlendirilmesi için mekan inşaa edilmesi planlanmaktadır. İnnovatif tecrübe arayışı innovatif start- up festivali ile de hızlandırılacaktır. 8) Uluslararası projeler için Roma Fuarı ile İşbirliği Anlaşması Lazio'nun uluslararası boyutu, prestijli etkinlik organize edebilen bir fuar noktası üzerine yapılandırılmalıdır. Bu nedenle, Roma Fuarı'nın uluslararasılaşmasına olanak vermek için oda sistemiyle (Roma Capitale'nin aktif katılımı ve yeni İtalya Kongre merkezi ile sinerji içinde) işbirliği vazgeçilmez görünmektedir. Özellikle, bölgeye ve onun üretici kapasitelerine görünürlük veren ve turistik ve kültürel çekim merkezi olarak bölgenin imajını pazarlayan insiyatiflerin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. 9) Uluslararası Innovatif start- up Festivali Promosyonu Artı değerli yeni işletmelerin teşvikine yönelik bölgesel politika çerçevesinde, Avrupa Birliği İtalya başkanlığı döneminde Bölge, bölgesel üretim uzmanlıklarına bağlı innovatif içerik ve hizmetleri; kültürel sanayiden modaya, gastronomiye, sunacak uluslararası bir dünya startupları promosyon etkinliği düzenlemeyi planlamaktadır. 12

14 4.3 Yönetişim Reformu Yeni bir yönetişim için dört eylem 1) Yönlendirme ve İletişim Öncelikli hedef işletmelere, bilgi değişimini akıcı hale getirecek ulusal ve bölgesel kurumlar arasında daha sağlam bir köprü yoluyla, bilgileri daha kesin ve ayrıntılı hale getirecek ve farklı kullanıcı kesimlere ulaşma kapasitesini geliştirecek hizmetlere ve verilere giriş sistemlerinin reformuyla, yabancı pazarlarda genişleme için işletmelere bilgi toplamak ve dağıtmakla uğraşan hizmetlerin iyileştirilmesi olacaktır. Bu amaçla, ulusal ve bölgesel partnerlerle işbirliği içinde, Lazio işletmelerinin uzmanlıkları, performansları, uluslararası pazarlardaki varlıkları, ihtiyaçları, tecrübeleri ve gerçekleştirdikleri iyi pratikleri içeren ayrıntılı bilgiler içeren bir veri bankasının oluşturulması ve güncellenmesi gerekmektedir. 2) İzleme ve değerlendirme sistemi Lazio'da bulunan ve Bölge'nin katıldığı veya finanse ettiği uluslararası insiyatiflerin izleme ve değerlendirme sisteminin yapılandırılmasının vazgeçilmez olduğu düşünülmektedir. Tüketici tatminin ortaya konulması ile tamamlanan işlerin ve sonuçların doğru değerlendirilmesini sağlayacak sonuç göstergeleri ve hedefler belirlenecektir. 3) Katılımcı bir yönetişim için Araçlar 2008 tarihli 5 sayılı Bölgesel kanun ile öngörüldüğü üzere, Bölge, Turizm Ajansı, Bölgesel Tarım İdaresi, Bölgesel Kültür İdaresi, Ice- agency, Ekonomik Gelişme Bakanlığı, Lazio Odalar birliği, uluslararası tanınan bölgesel fuar topluluğu, sosyal partnerler ve bankacılık sisteminden birer temsilciden meydana gelen Ekonomik Gelişme İdaresi'nde bir Uluslararasılaştırma Komitesi'ne ev sahipliği yapacaktır. Komite, programların izleme raporlarını inceleyecek, bunların hedeflerle uyumunu değerlendirecek ve kısa ve orta vadede tüm gerekli düzenlemeleri önerecektir. 13

15 4) Fuar sistemi üzerine bölgesel yasanın Reformu Bölge, yeniden organizasyon ve müdahale ile koordinasyon kapasitesini iyileştirme ve diğer kurumlar ile bölgelerarası ve ulusal seviyede mevcut insiyatifler arasındaki sinerjiyi arttırarak yapılabilecek tekliflerin kalitelendirilmesi amacıyla, fuar sistemi konusundaki yasal düzenlemeyi reforme etmeyi planlamaktadır. 14

16 2014 Eylem Programı 1 Uluslararasılaştırma Projelerine Destek Girişimcilik sistemi tarafından teşvik edilen projelere ortak finansman Uluslararasılaştırma hizmetleri için kupon 2 Bölgesel senaryo içindeki eylemler Bölgesel senaryoya entegre projeler: Akdeniz ve Amerika Ekonomik diplomasi: Genişlemiş Akdeniz, Rusya, Uzak Doğu Sanatsal zanaat promosyonu Bölgelerarası projeler: Sahra- altı Afrikası, Çin, Rusya ve Birleşik Arab Emirlikleri Export management sürecine destek İtalya Rusya turizm yılı Uluslararası Fuarlara ve EXPO 2015 projelerine katılım Uluslararası Startup Festivali Roma Fuarı ile işbirliği anlaşması 3 Yönetişim Sistemi Yönlendirme ve iletişim İzleme ve değerlendirme Yönetişim araçları: periyodik sektör ve Uluslararasılaştırma Bölgesel Komitesi toplantıları Fuar sisteminin bölgesel kanun düzenlemelerinin reformu (L.R. 14/91) Toplam

17

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı Istanbul, 2016 UME GLOBAL, kurumsal finansman / özel girişim sermayesi alanlarında danışmanlık hizmeti veren güvenilir bir ortaktır Geçmiş Deneyimler Toplamda 80 yılı aşkın endüstri,

Detaylı

Küme Yönetim Rehberi Notları. Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM

Küme Yönetim Rehberi Notları. Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM Küme Yönetim Rehberi Notları Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM Küme Stratejileri 1) İnovasyonu güçlendirme ve yaygınlaştırma 2) İşbirliğini ve bağlantılı çalışmayı güçlendirme ve yaygınlaştırma 3) Uluslararasılaşmayı

Detaylı

BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU

BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi İnovasyona Dayali Turizm Stratejisi ve Eylem Planı BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU TRA1 / 2012 Her hakkı saklıdır. ÖNSÖZ Bu doküman, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı Istanbul, 2012 UME GLOBAL, kurumsal finansman / özel girişim sermayesi alanlarında danışmanlık hizmeti veren güvenilir bir ortaktır Geçmiş Deneyimler Toplamda 70 yılı aşkın endüstri,

Detaylı

Markalaşma ve Sürdürülebilirlik Projesi KAGÜM

Markalaşma ve Sürdürülebilirlik Projesi KAGÜM Markalaşma ve Sürdürülebilirlik Projesi KAGÜM YOL HARİTAMIZ MARKALAŞMA İşletme bazında Faaliyetler Bölgesel Faaliyetler SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Neden MARKALAŞMA? Markalaşma sürecinde, yerli ve yabancı turistin

Detaylı

Çalışan Devir Oranı Araştırması. İşgücü Analitikleri - Ekim 2012

Çalışan Devir Oranı Araştırması. İşgücü Analitikleri - Ekim 2012 Çalışan Devir Oranı Araştırması İşgücü Analitikleri - Ekim 2012 Araştırma Hakkında 2012 Ekim ayında PERYÖN ve Towers Watson tarafından düzenlenen Çalışan Devir Oranı Araştırması na çeşitli sektörlerden

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ... Semih ERDEN EGE MODELİ 1994 den bu yana faaliyetini sürdürmektedir. Üniversitemiz: Ar-Ge ve Sanayi ilişkilerini Türkiye için tamamen özgün bir yapısı

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 TEBLİĞ Kalkınma Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ I. 7 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirilecek olan 25. Dönem

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Prof. Dr. Candeğer YILMAZ,... Ege Üniversitesi Rektörü EGE MODELİ 1994 den bu yana faaliyetini sürdürmektedir. Üniversitemiz: Ar-Ge ve Sanayi ilişkilerini

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

TEB KOBİ BANKACILIĞI Eylül 2013

TEB KOBİ BANKACILIĞI Eylül 2013 TEB KOBİ BANKACILIĞI Eylül 2013 Türkiye de KOBİ ler İşletmenin Büyüklüğü Yıllık Net Satış Hasılatı / Mali Bilançosu Çalışan Sayısı Firma Sayısı Firma Sayısı % Mikro < 1mio 1 ve 9 2.860.438 95,20% Küçük

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı İstanbul, 2012 Kutluşah, yönetim, finans ve süreç danışmanlığı alanlarında hizmet veren güvenilir bir iş ortağıdır Toplamda 85 yılı aşkın finansal kuruluşlar, girişimcilik ve yönetim

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı M. Emrah SAZAK Daire Başkanı UR GE Tebliğinin

Detaylı

Kalkınma Ajansları. Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların çözümüne yönelik olanakları saptar.

Kalkınma Ajansları. Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların çözümüne yönelik olanakları saptar. Kalkınma Ajansları Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların çözümüne yönelik olanakları saptar. Türkiye de Kalkınma Ajansları İlk Kalkınma Ajansı İzmir de

Detaylı

Serkan VALANDOVA Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Bölgesel Rekabet Edebilirlik Dairesi Başkanı

Serkan VALANDOVA Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Bölgesel Rekabet Edebilirlik Dairesi Başkanı Serkan VALANDOVA Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Bölgesel Rekabet Edebilirlik Dairesi Başkanı Gündem Yaklaşım/İlkeler Planlama Uygulama Güncel Çalışmalar

Detaylı

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİNE YÖNELİK URGE PROJE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

Detaylı

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri 2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 2 Maliye Bakanlığının Yönetim Birimleri Limited Şirketler Kurumlar Ticari işletmeler ve fonlar HANSEL LTD SATIN ALMA KURUMU

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

STRATEJİK SATINALMA METİN A. KANSU 30 MART 2010- SALI

STRATEJİK SATINALMA METİN A. KANSU 30 MART 2010- SALI MART EĞİTİMLERİ STRATEJİK SATINALMA METİN A. KANSU 30 MART 2010- SALI EĞİTİM PROGRAMLARI Geçmişten geleceğe köprü... MART/ 2010 30 MARTT 2010 SSal lıı STRATEJİK SATINALMA Hedef Katılımcılar Satınalma ve

Detaylı

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi. SME Networking Project (TR07R2.02-01) Yönetici Özeti

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi. SME Networking Project (TR07R2.02-01) Yönetici Özeti KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi SME Networking Project (TR07R2.02-01) Yönetici Özeti Temmuz 2011 KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Yönetici Özeti 1. Giriş: Ekonomi Bakanlığı (EB) nın faydalanıcı

Detaylı

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs 17 7 Mart 17, Ankara İÇERİK Ankara Kalkınma Ajansı Onuncu Kalkınma Planı Bölge Planı 11-13 Bölge Planı 14-23 Ankara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlık

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ KURULUŞ 2 Temmuz 2010 tarihinde Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ ve Mardin Valisi Sayın Hasan DURUER tarafından resmi açılışı gerçekleştirilmiştir. Mardin

Detaylı

AB HİBELERİ. A. Şükran KARADAYI Uzman Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı

AB HİBELERİ. A. Şükran KARADAYI Uzman Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı AB HİBELERİ A. Şükran KARADAYI Uzman Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı AB mali yardımları Avrupa Komisyonu (European Commission) tarafından, tüm aday ülkeler için olduğu gibi, her yıl Türkiye ye tahsis edilen

Detaylı

Avrupa Bölgesel Kalkınma Ajansları Birliği (EURADA)

Avrupa Bölgesel Kalkınma Ajansları Birliği (EURADA) KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Development Agency Avrupa Bölgesel Kalkınma Ajansları Birliği (EURADA) Hülya ÖZÖNEN, 31.03.2010 Şanlıurfa EURADA HAKKINDA GENEL BİLGİ 1991 Aralık ayında Belçika merkezli olarak

Detaylı

ZLĐ VE STOCKHOLM ODALARI PROJESĐ

ZLĐ VE STOCKHOLM ODALARI PROJESĐ AB-TR ODALARI ORTAKLIK ĐŞBĐRL RLĐĞĐ HĐBE PROGRAMI KADIN GĐRĐŞĐG ĐŞĐMCĐLĐĞĐNĐ GELĐŞ ĐŞTĐRMEK ĐÇĐN N DENĐZL ZLĐ VE STOCKHOLM ODALARI ĐŞBĐRL RLĐĞĐ PROJESĐ (D & S for DWE) AB-TR Odaları Ortaklık Đşbirliği

Detaylı

Çalışan Devir Oranı Araştırması. İşgücü Analitikleri - Şubat 2012

Çalışan Devir Oranı Araştırması. İşgücü Analitikleri - Şubat 2012 Çalışan Devir Oranı Araştırması İşgücü Analitikleri - Şubat 2012 Araştırma Hakkında 2012 Şubat ayında Peryön ve Towers Watson tarafından düzenlenen Çalışan Devir Oranı Araştırması na çeşitli sektörlerden

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DIŞ PİYASALARDAKİ DURUMU

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DIŞ PİYASALARDAKİ DURUMU İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DIŞ PİYASALARDAKİ DURUMU Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri, doğrudan hizmet ihracatını gerçekleştirmenin yanısıra, mal ve servis ihraç eden birçok sektörün yeni pazarlar bulmasına

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI 11 Mayıs 2012 1 Sunum Planı 16/01/2012 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı çerçevesinde YOİKK yapısı TOBB YOİKK Çalışma Grupları

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI. Bursa-Hessen Ekonomi Günü 06.06.2012

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI. Bursa-Hessen Ekonomi Günü 06.06.2012 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI Bursa-Hessen Ekonomi Günü 06.06.2012 BEBKA KURUMSAL KALKINMA AJANSLARI Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda, 26 Düzey 2 bölgesi esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Brezilya: Ülkeler arası gelir grubu sınıflandırmasına göre yüksek orta gelir grubunda yer almaktadır. 1960 ve 1970 lerdeki korumacı

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMA KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

TEB KOBİ BANKACILIĞI

TEB KOBİ BANKACILIĞI TEB KOBİ BANKACILIĞI Türkiye de KOBİ ler İşletme Büyüklüğü İstihdam Grubu (Çalışan Sayısı) 2011 İşletme Sayısı % Toplam İstihdam % Ortalama Çalışan Sayısı Mikro 1-19 2.522.011 97,30% 5.362.905 46,60% 2

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı (ŞUBAT 2014) Ankara 0 Avrupa 2020 Stratejisi ve Eğitim de İşbirliğinin Artan Önemi Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler

Detaylı

UR-GE PROJESİ NEDİR?

UR-GE PROJESİ NEDİR? UR-GE PROJESİ NEDİR? UR-GE NEDİR? KOBİ DÜZEYİNDE FİRMALAR UR-GE PROJESİ KAPSAMINDA FİRMALAR UR-GE NEDİR? ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ UR-GE NEDİR? Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi

Detaylı

Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi

Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi Erasmus+ Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklıklar Tanıtım Etkinliği SUNUM İÇERİĞİ Fikirden Projeye Proje Yönetimi

Detaylı

Diyarbakır Turizm Platformu

Diyarbakır Turizm Platformu Diyarbakır Turizm Platformu Diyarbakır Turizm Stratejisi 2011-2016 Eylem Planı 1 Turizm Yönetişiminde Koordinasyon ve İşbirliğinin Geliştirilmesi Diyarbakır ın Pazar İmajının ve Turizm Talebinin Geliştirilmesi

Detaylı

Sürdürülebilir Büyümeyi Hızlandırmak için... KOBİ DÖNÜŞÜM GELİŞİM PROGRAMI

Sürdürülebilir Büyümeyi Hızlandırmak için... KOBİ DÖNÜŞÜM GELİŞİM PROGRAMI Sürdürülebilir Büyümeyi Hızlandırmak için... KOBİ DÖNÜŞÜM GELİŞİM PROGRAMI İzmir, 9.Aralık.2016 AB Ağlarıyla Güçlenen Girişimcilik Projesi HEDEF KİTLEMİZ SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI İÇİNDE AB AĞLARIYLA

Detaylı

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi 100 şirkette, inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılması ve uluslararası

Detaylı

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay)

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay) KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ Faaliyet 3.1. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM 3.1.1. Alt Faaliyetler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sorumlu Uygulama İnsan Kaynakları ve Kurumsallaşmaya İlişkin Faaliyetler Uzman

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı ? UR-GE Tebliği nin Çıkış Noktası UR-GE Tebliği nin Vizyonu ve Yapıtaşları UR-GE

Detaylı

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi REPUBLIC OF SLOVENIJA MINISTRSTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING Milena Marega Bölgesel Çevre Merkezi, Slovenya Ülke Ofisi Sunum

Detaylı

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM Şirket Tanıtımı Progino PROGİNO 2005 yılından itibaren Eskişehir de mühendislik ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Faaliyetlerine 2008 yılından beri Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinde sürdürmektedir.

Detaylı

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI Övgü PINAR-Nurel KILIÇ Yapı fuarları; mal ve hizmet üreten kuruluşlar ile yine bu sektörde çalışan yöneticiler, mimarlar, mühendisler,

Detaylı

TEB KOBİ BANKACILIĞI

TEB KOBİ BANKACILIĞI TEB KOBİ BANKACILIĞI Türkiye de KOBİ ler İşletme Büyüklüğü İstihdam Grubu (Çalışan Sayısı) İşletme Sayısı (2013) % Mikro 1 9 3.303.073 93,68% KüçükÖlç.İşl. 10 49 190.514 5,40% OrtaB.İşl. 50 249 27.330

Detaylı

Uluslararası 15. MÜSİAD Fuarı ve 18. IBF Kongresi Lansmanı 03.06.2014. Yazın başlangıcını hissetmeye başladığımız Haziran ayının bu ilk

Uluslararası 15. MÜSİAD Fuarı ve 18. IBF Kongresi Lansmanı 03.06.2014. Yazın başlangıcını hissetmeye başladığımız Haziran ayının bu ilk Uluslararası 15. MÜSİAD Fuarı ve 18. IBF Kongresi Lansmanı Değerli Basın Mensupları, 03.06.2014 Yazın başlangıcını hissetmeye başladığımız Haziran ayının bu ilk günlerinde, size, Türk insanının aklından,

Detaylı

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) (01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012) 1 1. Takvimi Şekil 1: Kurumsal Gelişim, Yönetim, İletişim ve Tanıtım Gantt Şeması Başlık KURUMSAL GELİŞİM,

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Sinop Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Sinop Yatırım Destek Ofisine İlişkin Genel

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI. TRA2 DÜZEY 2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI. TRA2 DÜZEY 2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY 2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN Serhat Kalkınma Ajansı tarafından TRA2 Düzey 2 (Ağrı, Kars, Iğdır,

Detaylı

Sağlık Endüstrisi Kobi leri için Uluslararası Fuarlar

Sağlık Endüstrisi Kobi leri için Uluslararası Fuarlar Sağlık Endüstrisi Kobi leri için Uluslararası Fuarlar Bilgilendirme, Tecrübe Paylaşımı, Destekler 15 Eylül 2015 Sevim Tekeli İSEK - Neden Kümeleniyoruz? Ulusal Sağlık Endüstrimiz % 85 dışa bağımlı, ve

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

KKTC Sanayi Stratejisi Belgesi aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır;

KKTC Sanayi Stratejisi Belgesi aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır; İçindekiler 1. KKTC Sanayi Strateji Belgesi Hakkında... 3 2. Mevcut Durum Değerlendirmesi ve SWOT Sonuçları... 3 3. KKTC Sanayi Strateji Haritası... 4 4. Uygulama Etkinliğinin İzlenmesi ve Koordinasyonu...

Detaylı

ERASMUS + Spor. AE1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. AE2- İyi Uygulamaların Paylaşımı ve Yenilik İçin İşbirliği. Kar Amacı Gütmeyen Avrupa Spor

ERASMUS + Spor. AE1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. AE2- İyi Uygulamaların Paylaşımı ve Yenilik İçin İşbirliği. Kar Amacı Gütmeyen Avrupa Spor ERASMUS + Spor AE1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği AE2- İyi Uygulamaların Paylaşımı ve Yenilik İçin İşbirliği AE3- Politika Reformlarına Destek Kar Amacı Gütmeyen Avrupa Spor Organizasyonları Eğitim

Detaylı

AB Sanayi ve İnovasyon Stratejileri Eğitimi. Lizbon, Avrupa 2020, Küçük İşletme Şartı Ocak 2014 Makram Malaeb

AB Sanayi ve İnovasyon Stratejileri Eğitimi. Lizbon, Avrupa 2020, Küçük İşletme Şartı Ocak 2014 Makram Malaeb AB Sanayi ve İnovasyon Stratejileri Eğitimi Lizbon, Avrupa 2020, Küçük İşletme Şartı 20 22 Ocak 2014 Makram Malaeb Eğitim Gündemi Avrupa 2020 10.00-10.30 strateji geliştirilmesinin arka planı, strateji

Detaylı

ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA

ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA MART EĞİTİMLERİ ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA EĞİTİM PROGRAMLARI Geçmişten geleceğe köprü... MART/ 2010 10 MARTT

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

Mardin Batman Siirt Şırnak

Mardin Batman Siirt Şırnak Savurkapı Mahallesi Nusaybin Caddesi No: 31 Meydanbaşı Mevki, Mardin T: (+90 482) 212 11 07 F: (+90 482) 213 14 95 info@dika.org.tr www.dika.org.tr Mardin Batman Siirt Şırnak Mardin Yatırım Destek Ofisi

Detaylı

Kuruluş Amacı. 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı

Kuruluş Amacı. 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek, Türk sanayisinin araştırma-teknoloji

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

www.novusens.com 2012, Novusens

www.novusens.com 2012, Novusens www.novusens.com İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK ENSTİTÜSÜ Vizyon... Ulusal ve uluslararası paydaşları ile sürdürülebilir büyüme ve rekabeti amaçlayan, ekonomiye ve toplumsal kalkınmaya katma değer yaratacak

Detaylı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Bu program Avrupa Birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Kadın İşletmelerine Finansman

Detaylı

15 yıl aradan sonra 1-3 Kasım da Turizm şurasını toplayacağız. Hükümet olarak 3.Turizm Şurası ile stratejik bir sektör olan turizmde üçüncü evreye

15 yıl aradan sonra 1-3 Kasım da Turizm şurasını toplayacağız. Hükümet olarak 3.Turizm Şurası ile stratejik bir sektör olan turizmde üçüncü evreye 15 yıl aradan sonra 1-3 Kasım da Turizm şurasını toplayacağız. Hükümet olarak 3.Turizm Şurası ile stratejik bir sektör olan turizmde üçüncü evreye geçmiş olacağız. Turizmde Üçüncü Evre İmkan, Strateji

Detaylı

Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği

Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği Gökhan Özertan Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü 6 Mart 2017 Gökhan Özertan Tarımın Geleceği 6 Mart 2017 1 / 13 Dünya Tarımında Gelişmeler Tarımın fiziksel, sosyal

Detaylı

İZMİR R KALKINMA AJANSI

İZMİR R KALKINMA AJANSI İZMİR R KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2008 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI İZMİR R KALKINMA AJANSI 2008 MALİ DESTEK PROGRAMLARI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği (Resmi

Detaylı

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI HASAN ORTAÇ İL AB PROJE KOORDİNATÖRÜ UŞAK VALİLİĞİ AB KOORDİNASYON MERKEZİ ERASMUS+ ÖZEL EYLEMLER (Grundtvig, Erasmus, Comenius, Leonardo) (Bireylerin Öğrenme

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI Ankara Kalkınma Ajansı, 2012 yılı teklif çağrısı kapsamında, mali destek programı ile dört ayrı başlıkta toplam 27.000.000 TL tutarında destek sağlayacaktır.

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 1 Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda, KALKINMA AJANSLARI Düzey 2 bölgeleri esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan, Uygulamacı değil destekleyici, koordinatör

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ Tarım Buluşmaları. 13 Aralık 2012 İZMİR

TEB KOBİ AKADEMİ Tarım Buluşmaları. 13 Aralık 2012 İZMİR TEB KOBİ AKADEMİ Tarım Buluşmaları 13 Aralık 2012 İZMİR Hizmetlerimiz 13 Aralık 2012 İZMİR KOBİ Akademi KOBİ lerin yurtiçi ve uluslararası pazarlardaki karlılıklarını ve rekabet güçlerini artırabilecekleri

Detaylı

TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ

TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ TTGV ÇEVRE PROJE FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ AĞLARI OLUŞTURULMASI PROJESİ ÇİMENTO SEKTÖRÜ ÇEVRE GRUBU MESLEKTAŞLAR TOPLANTISI Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 12 Ekim 2012 Türkiye Çimento

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ PROGRAMLARI 2014-2020

AVRUPA BİRLİĞİ PROGRAMLARI 2014-2020 AVRUPA BİRLİĞİ PROGRAMLARI 2014-2020 AVRUPA BİRLİĞİ PROGRAMLARI AB Programları, üye ülkeler arasında işbirliğini geliştirerek ortaklık bilincinin yerleşmesini desteklemek, AB politikalarının ve mevzuatının

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Erkan SALUR 19 Mart 2014 İZMİR Vizyonumuz Proje ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete

Detaylı

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 1 Kalkınma Ajansı Destekleri Destek Araçları Teknik Destek Mali Destekler Faiz Desteği Faizsiz Kredi Desteği Doğrudan Finansman Desteği Proje Teklif Çağrısı Güdümlü Proje Desteği

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2017 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

Altyapı Erişim, Şebeke Bildirim ve KHY Paydaş Toplantısı

Altyapı Erişim, Şebeke Bildirim ve KHY Paydaş Toplantısı Altyapı Erişim, Şebeke Bildirim ve KHY Paydaş Toplantısı 15.06.2016 Gündem - Açılış Konuşmaları - Proje Tanıtımı ve Türkiye deki reform süreci - Genel Bilgilendirme - Ara - Demiryolu Altyapı Eriş. ve Kapasite

Detaylı

T Ü B İ T A K. TEKNOLOJİ ve YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) 1514- GİRİŞİM SERMAYESİ DESTEKLEME PROGRAMI 2013 YILI ÇAĞRISI

T Ü B İ T A K. TEKNOLOJİ ve YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) 1514- GİRİŞİM SERMAYESİ DESTEKLEME PROGRAMI 2013 YILI ÇAĞRISI T Ü B İ T A K TEKNOLOJİ ve YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) 1514- GİRİŞİM SERMAYESİ DESTEKLEME PROGRAMI 2013 YILI ÇAĞRISI Ülke ekonomisine katma değer sağlayabilecek nitelikte yenilikçi,

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

TEB KOBİ BANKACILIĞI

TEB KOBİ BANKACILIĞI TEB KOBİ BANKACILIĞI Türkiye de KOBİ ler İşletme Büyüklüğü İstihdam Grubu (Çalışan Sayısı) İşletme Sayısı (2013) % Mikro 1 9 3.303.073 93,68% KüçükÖlç.İşl. 10 49 190.514 5,40% OrtaB.İşl. 50 249 27.330

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v KÜRESEL GENİŞLEMEDE HİNDİSTAN PAZARI... 1

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v KÜRESEL GENİŞLEMEDE HİNDİSTAN PAZARI... 1 İÇİNDEKİLER Önsöz... v 1. ULUSLARARASI PERAKENDECİLİK KAVRAMI, PERAKENDECİLİKTE ULUSLARARASILAŞMA VE KÜRESEL TEDARİK... 1 KÜRESEL GENİŞLEMEDE HİNDİSTAN PAZARI... 1 1.1. ULUSLARARASI PERAKENDECİLİK TANIMI,

Detaylı

TEMİZ BİR GELECEK İÇİN bir adım daha atıyoruz! Bilgi, birikim ve deneyimlerinizle yön verin, destekleyin!.. 1 Haziran 2015 Son Katılım Tarihi

TEMİZ BİR GELECEK İÇİN bir adım daha atıyoruz! Bilgi, birikim ve deneyimlerinizle yön verin, destekleyin!.. 1 Haziran 2015 Son Katılım Tarihi İŞ REHBERLERİ TEKNİK REHBERLER Turkey SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK REHBERLERİ YARIŞMA JÜRİSİ VE PANELİSTLER TEMİZ BİR GELECEK İÇİN bir adım daha atıyoruz! Bilgi, birikim ve deneyimlerinizle yön verin, destekleyin!..

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

Şirket. Profili. Bir Bakışta MCI. Finansal Bilgiler. Sektör Bilgileri. Online ve Offline Arasında Köprü Kurmak. Basın Kiti 2015

Şirket. Profili. Bir Bakışta MCI. Finansal Bilgiler. Sektör Bilgileri. Online ve Offline Arasında Köprü Kurmak. Basın Kiti 2015 Şirket Profili Basın Kiti 2015 Bir Bakışta MCI MCI, stratejik ilişki ve aktivasyon çözümleri sunma hususunda dünya lideri olup toplantı, etkinlik, dernek ve kongre sektörlerinde 1987'den beri yeniliklere

Detaylı

İRAN PAZARI SİZİ BEKLİYOR! İRAN İHRACAT FUARI VE TİCARET ZİRVESİ 27/30 EKİM 2016 VAN

İRAN PAZARI SİZİ BEKLİYOR! İRAN İHRACAT FUARI VE TİCARET ZİRVESİ 27/30 EKİM 2016 VAN İRAN PAZARI SİZİ BEKLİYOR! İRAN İHRACAT FUARI VE TİCARET ZİRVESİ 27/30 EKİM 2016 VAN İran ekonomisi 2015 yılı itibariyle 396 milyar dolarlık Gayri Safi Milli Hasıla büyüklüğüne sahip bulunuyor. Bu açıdan

Detaylı

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010)

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Eylül 2010 SUNUŞ Fırat Kalkınma Ajansı, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu

Detaylı

Hoşgeldiniz. Yön.Krl.Bşk. Dr.Ahmet Aydemir 7 Aralık 2012

Hoşgeldiniz. Yön.Krl.Bşk. Dr.Ahmet Aydemir 7 Aralık 2012 Hoşgeldiniz Yön.Krl.Bşk. Dr.Ahmet Aydemir 7 Aralık 2012 Tarihçe Samsun Sağlık sektöründe 40 yıllık bir üretim tecrübesine sahiptir. Özellikle silah yapım ustalarının cerrahi alet üretimine yönlendirilmesiyle

Detaylı

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Place image here with reference to guidelines Serhat Akmeşe

Detaylı