ANADOLU TÜRKMEN/OĞUZ FES VE DÜĞÜN BAYRAKLARINDA MİTOLOJİK İZLER ARANABİLİR Mİ? (Sıraçlar-Tülekler-Abdallar-Salurlar-Dadaliler-Bektikler-)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANADOLU TÜRKMEN/OĞUZ FES VE DÜĞÜN BAYRAKLARINDA MİTOLOJİK İZLER ARANABİLİR Mİ? (Sıraçlar-Tülekler-Abdallar-Salurlar-Dadaliler-Bektikler-)"

Transkript

1 ANADOLU TÜRKMEN/OĞUZ FES VE DÜĞÜN BAYRAKLARINDA MİTOLOJİK İZLER ARANABİLİR Mİ? (Sıraçlar-Tülekler-Abdallar-Salurlar-Dadaliler-Bektikler-) Yaşar Kalafat 1 Nerden geldin hatun kızım, Sırtında sırmalı işlik Dayın sana kına yaksın, Başında püsküllü başlık Âşık Elvan Çeşit BİLDİRİ ÖZETİ; Biz Bu bildirimizde; halk kültürü monografisinde arkaik izler arama çalışmalarını sürdürürken Tülek, Sıraç, Abdal, Dadali, Salur, Bekdik-Dulkadirli gibi Türkmen hanım feslerinde şahit olduğumuz bazı tespitlerimizi tartışıyoruz. Amasya, Yozgat, Kırşehir, kırsalında bilhassa bayanların başlıklarında görünen teleklerin bir dönemin ongun olan kuşlarının izlerini taşıdığını düşünüyoruz. Düğün Bayrakları nda görülen telekler ile özellikle gelin taçlarında görülen telekler arasında bir mahiyet ortaklığı olduğu kanaatindeyiz. Bu tespitimizi, kofik, fes gibi başlıklardaki, sallandıklarında ses de çıkarabilecek tarzda dizilen çeşitli madenî pulların inanç mesajları ile ilişkilendiriyoruz. Keza taçlarda kullanılan bitkilerin de bir dönemin inanç içerikli anlamlarla yüklü olabilecekleri kanaatindeyiz. Bildirimizde konuyu ihtiyatla ele alıp, bulgular arasındaki ilişkilendirmemizi açıklayacağız. Açıklamalarımızı yaparken, Damat Bayrağı-Tuğ ve gelin Başı-Hükümdar Sorgucu arasında, içerdiği bakımından bazı bağlantıların kurulması cihetine gittik. Ongun telek ve bitki gibi bazı materyallerin, dokumalar gibi diğer etnografyaya da yansıyabildiğine işaret ettik. Ara açıklamalarla da, gelin başlığı ve düğün bayrağında olduğu gibi, renk-inanç ilişkisine yer verdik. 1 Dr., Türk Halkbilim Strateji Kültür Araştırma Merkezi,

2 Sivas-Zara Gelinbaşı 2 Sivas-Zara Gelinbaşı 3 GİRİŞ: Bu bildiri. Başvuru Formu nda da belirtildiği gibi seçilmiş belirli bir coğrafî bölgede veya sadece bir halk kesiminde yapılmış alan çalışması verilerini içermemektedir. Keza bu bildiri, alandan derlenilmiş muayyen verilerin edebiyatla desteklenilmiş tez veya tezleri de tamamen içermemektedir. Ayrıca kullanılan resimler fikir verebilmek içindir. 4 Bu bildiri Anadolu nun çeşitli Türkmen/Oğuz aşiretlerinin giyim ve kuşamları ile ilgili bazı gözlemlerden hareketle yapılmış ilişkilendirmeleri anlatmaya çalışmaktadır. Gözlemler, tüm Anadolu Türkmen aşiretlerini içermediği gibi giyim ve kuşamın tüm türlerini de içermemektedir. Ayrıca anadili Türkçe olmayan Anadolu aşiretlerinde de teşhisimize yol açabilecek bu özelliklerin bulunmadığı gibi bir iddiamız da yoktur. Karşılaştırılmaları üzerinde durulan bulgular etnografyanın tüm alanlarını da içermemektedir. Konu; Giriş bölümünden sonra, Konunun Seçimi, Alan Derlemesi-Baş Bezeme Ongun, Alan Derlemesi-Bayrak Bezeme-Ongun, Mitolojik Arka Plan, Ara Değerlendirme, Sorguç-Tuğ-Telek-Ongun Bağlantısı ve Sonuş sıralaması ile incelenmiştir. METİN: Ödemiş 5 2 Kültür Bakanlığı, Türk El Sanatları, Ankara, 1993, s Kültür Bakanlığı, Türk El Sanatları, Ankara, 1993, s Sabiha Tansuğ, Gelin Başlıkları ve Giyimleri Sanat, Yıl 3Haziran 1977, S. 6, s , Kültür Bakanlığı, Türk El Sanatları, Ankara, A.g.e.

3 Konunun Seçimi: Etnografya ürünleri üzerinde çalışma yaparak, mitolojik izler arama fikri bizde ilk defa, ayı esir tuttuğu için gürültü yapılarak kaçırılması istenilen Yelmauz/Ay Basan Cin diye bilinen kara iye ilgili verdiğimiz bildiride gündeme geldi. Bu bildiride Yelmauz/Ay Basan Cin i resmedildiği bazı kaya üstü resimlerin de izahı yapılıyordu 6. Bildiri münasebeti ile söz alan Başkurdistan dan katılan Asiya Guynullina, bu iye ve ay kültü ile ilgili bazı inançların Başkurt giysilerinde bilhassa bayanlara ait olanlarda göğüslüklere yansıdığı ve göğüslükteki her motifin bilhassa boncuk, değerli taşlar ve deniz kabuklarının inanç içerikli özel anlam ifade ettiklerini açıkladı 7. Bu sempozyumda, Gülzura Cumakunova da Yelmauz ile yaptığı açıklamalarda Kırgızistan halk inanmalarından benzeri bilgileri aktarıyordu. O tarihlerde Anadolu da başka benzerleri olmayan Damal Dadali Türkmenleri kadın giysilerinin göğüs bezeklerinin anlamını irdelemeye çalışıyorduk 8. Hakas Ressam Aleksey Ulturgaşev in Tanrı isimli tablosundaki kareler 9 arasında Dadali Türkmenleri kadın göğüslüğü de vardı. Muş-Güroymak ta tespitini yaptığımız mavi boncuk ve deniz kabukları ile işlenilmiş göğüslere kadar inebilen bir kadın gerdanlığı aynı zamanda duvara da nazarlık olarak asılabiliyordu. Bu kültür şölenini takip eden günlerde Amasya 10, Yozgat 11, Kırşehir 12, Samsun 13, Bolu, 14 Bodrum 15 ve Ereğli-Konya 16 kırsalınsa fazla doyurucu olmasa alan çalışmalarında bulunduk. Sıraçlar, Abdallar, Bekdikler, Tülekler ve Salular ın gelin başlıkları ve düğün bayrakları ile ilgili bazı tespitler yapabildik. Burdur 17 Türk kültür coğrafyasında kadın baş bağlama şekillerine dair B. Ögel bilgi vermişti ama Anadolu baş bağlama biçimleri arasında mitolojik izler bakımından bir ilişki aranabilir mi idi? 6 Yaşar Kalafat, Türk Halk İnanmalarından Hayvan Üslubu nda Mitolojik Devidayım-1, Berikan, Ankara, 2013, s III. Bilgi Şöleni, Mayıs 2013, Erzurum 8 Yaşar Kalafat, Balkanlardan Uluğ Türkistan a Türk Halk İnançları, V-V, Berikan, Ankara, 2006, s Aleksey Ulturgaşev, Tanrı, 70x50, Akrilik, yağlı boya, TÜRKSOY Ressamlar Buluşması ve Katalogu, Girne, ( 19 Ekim 02 Kasım 2007), Ankara, 2008, s Yaşar Kalafat, Amasya Monografisinden Mitolojik Veriler, 11 Yaşar Kalafat, Yozgat Yöresi Halk İnançlarında Mitolojik Şifreler, 12 Yaşar Kalafat, Amasya Monografisinden Mitolojik Veriler, 13 Yaşar Kalafat, Amasya Monografisinden Mitolojik Veriler, 14 Yaşar Kalafat, Karşılaştırmalı Salur Halk İnançları 15 Yaşar Kalafat, Anadolu Türk Mitolojisinden Yapraklar-Karşılaştırmalı Bodrum Halk İnançları, 16 Yaşar Kalafat, Ersarı- Türkmenistan Bektik Türkiye Türkmenleri Halk İnançlarında Hayvanlar, 17 Kültür Bakanlığı, Türk El Sanatları, Ankara, 1993, s. 18

4 Çalışmamız ilerledikçe, alana atılmış ellerin izlerini aydınlanarak gördük 18 Konu farklı boyutları ile ele alınmıştı. Ancak, biz gene de bulgularımızı dillendirmek istedik. Tahtakuşlar-Edremit 19 Rize 20 Sivas-Zara 21 Baş bağlamak; bebek başı bağlamak, çocuk başı bağlamak, eşi kurbette kadın başı bağlamak, gelin başı bağlamak, boşanmış kadın başı bağlamak, dul kadın başı bağlamak, çocuğu olmayan kadın başı bağlamak, kaynanası ile arası açık kadın başı bağlamak, kocası ile arası açık kadın başı bağlamak, kaynana başı bağlamak, nene başı bağlamak farklılık içerebilirken; 22 baş bağlamak, başını bağlamak, başı bağlı olmak, mitolojik boyutu olan bir olgudur. Bağlı olmak, adaklı olmak, sahipli olmak, sahiplenilmiş olmak bakımından günümüz halk inanmalarında da önemli yer tutar. Bağ ve bağlılık sadece çiftler arasında değil mesela adanılmış yaşamayan bebekler itibariyle, adanan ile adanılan arasında aynı zamanda bir ilişki şeklidir. Bir sahiplenilme, sahip edinebilme biçimidir. Bu inanç, kara ve ak iyeler itibariyle de söz konusudur 23. Adıyaman-Kâhta 24 Niğde-Çiftlik 25 Niğde 26 Halk inanmalarında, nişanlılığı, sahipliliği, adanmışlı, 27 kavillenmişliği gösteren bazı adeta simgeler vardır. Daha ziyade bayan kişinin evli, bekâr veya nişanlı olduğunu, hatta dul 18 Örcin Barışta, Cumhuriyet Dönemi Türk İşlemeciliği Desen ve Terminolojisinden Örnekler, Kültür Bakanlığı, Ankara, 2001; Neriman Görgünay, Geleneksel Türk Giyim Tarihi 8Milattan Önce Binyıllardan Günümüze Kadar), İzmir, 2008; Sabiha Tansuğ, Giyimde Çiçeğin Dili, Sanat Dünyası, Ankara, 1973, s, Kültür Bakanlığı, Türk El Sanatları, Ankara, 1993, Kültür Bakanlığı, Türk El Sanatları, Ankara, 1993, Kültür Bakanlığı, Türk El Sanatları, Ankara, 1993, s E.Yeşilyurt, Baş Bağlamanın İletişimdeki Dili, Halk Kültürü nde Giyim- Kuşam ve Süslenme Uluslar arası Sempozyum Bildirileri, Editör, M.T. Koçkar, Eskişehir, 2008, s.4; Halk Kültürü nde Giyim- Kuşam ve Süslenme Uluslar arası Sempozyum Bildirileri, Editör, M.T. Koçkar, Eskişehir, Yaşar Kalafat, Kocaeli ve Çevresi Örnekleri İle Türk Halk İnançlarında Adanmışlık/Sahiplilik I. Uluslar arası Kocaeli ve Çevresi Kültür Sempozyumu, (Kocaeli, Nisan 2006) 24 Kültür Bakanlığı, Türk El Sanatları, Ankara, 1993, s Kültür Bakanlığı, Türk El Sanatları, Ankara, 1993, s Kültür Bakanlığı, Türk El Sanatları, Ankara, 1993, s. 43

5 veya yaslı olduğu gösteren giyim kuşama yansıyabilen göstergeler vardır. Bunlar saç bağlama şekilleri, saç örükleri, bezekler, kullanılan renkler gibi şeylerdir. Bu türden ilişkilendirmeler, etnografya objelerinden hareketle bir karşılaştırma ve ilişkilendirmeden ziyade, objeler etrafında oluşmuş inançların içerik ilişkilendirmeleri şeklinde olmaktadır. Duranlı, Saha Türklerinin 2 3 asır evvelki giysilerine dair bilgi verirken 28 kadının kilisede başı açık veya küpesiz gezmesinin günah olduğunu belirtmektedir. Küpe, yüzük, başörtüsü Anadolu halk kültüründe de nişanlılığı, aidiyeti anlatır. Sahalarda giysi giymeğe çalışılırken bir yerini veya giysisini yaralayan kimse yara iyileşinceye kadar giysiyi tamir etmez. Erkek yüzük takıyor ise atış sırasında silahı ateş almaz. Bu inanç Anadolu da ocağa konulmuş odunun, yarasının yanıp diğer yarısının yanmaması halinde o odun parçası artık yakılmaz, kırık ayna kullanılmaz, yanık giysi giyilmez, yere düşen patates veya elma tekrar alınıp yenilmez inancı ile örtüşmektedir. Adıyaman-Kahta 29 Alan Derlemesi-Baş Bezeme-Ongun Bodrum gelin başlığında tepeliği sarı kordan ipten bükülerek yapılmıştır. Çiçek motifleri ile bezenmiş tavşankanı renginde allı pullu yazma kullanılmıştır. Yazmanın üst kısmında dikey vaziyette çeşit çeşit taze çiçekler olur. İki ucunda pembe karanfil diğer iki ucunda mavi karanfil bulunur. Yanak üzerindeki motife Tavukayağı denir 30. Manisa-Yuntdağı 31 Manisa-Gördes Yaşar Kalafat, Kocaeli ve Çevresi Örnekleri İle Türk Halk İnançlarında Adanmışlık/Sahiplilik I. Uluslar arası Kocaeli ve Çevresi Kültür Sempozyumu, (Kocaeli, Nisan 2006) 28. M. Duranlı, XVIII-XIX. Yüzyıllarda Saha Türklerinde Giyim ve Süslenme, Halk Kültürü nde Giyim- Kuşam ve Süslenme Uluslar arası Sempozyum Bildirileri, Editör, M.T. Koçkar, Eskişehir, 2008, s Kültür Bakanlığı, Türk El Sanatları, Ankara, 1993, s Mehmet Ziya Binler, Türkiye de Düğünler, Türk Dünyası Araştırmaları, Haziran 1997, S. 108, s Kültür Bakanlığı, Türk El Sanatları, Ankara, 1993,s Kültür Bakanlığı, Türk El Sanatları, Ankara, 1993, s.37

6 Tavukayağı motifi için mitolojik bir izah getiremiyoruz. Ancak kazayağı motifinin Anadolu halk inanmalarında yatay ve dikey inanç alanı vardır. Bilhassa Tahtacı Türkmenleri arasında çok yaygındır 33. Sibirya halklarından Mentslerde, kam çerespleçnki üzerine 70 tane kaz gagası dizilmiş olan bir kayış vardır 34. Antep Taç başlığında sarkıntıların altında ve kırmızı çuhanın üzerinde kefiye sarılır. Alın üzerinde mavi taşlı bir hilal vardır 35. Mavi, halk inanmalarında nazara karşı koruyucu, zararları nazarları yansıtıcı, kırıcı olarak bilinir. Ayrıca mavi vuslatın, huzurun, müsterih olmanın, olgunluğun rengidir. 36. Giysi renk bağlantılı çalışmalar geliştikçe mitolojik anlamlandırma daha kolaylaşabilecektir 37. Bolu yöresinde, kaynana yeni geline çeyiz olarak üzüm oyası diye bilinen bir iğne oyası yapar, bununla gelinlin yeni evinde tatlı olması dilenmiş olunur. Yörenin ünlü oya türlerinden birisi de sarıkız oyasıdır. Bölgede Sarıkız-Hüsnüm Âşık Pınarı diye bilinen bir de pınar ve Sarıkız ın Sarısaltuk un kızı olduğuna dair de bir efsane vardır. Sadece geceleri ve Nevruz da ortaya çıktığına inanılan Sarıkız ı, gençler pek göremezler görenlerin muratların olacağına inanılır. Gençler muratları yerine gelsin diye, Sarı Kız Sarı Kız Sarı Kız Hüsnün Âşık Hüsnüm Âşık Sarı Kız duy benim dileğimi Bahtım açılsın varayım sevdiğime gibi okuntularda bulunurlar ve Sarı Kız ın hüsnüniyet sahibi kimselerin dileklerini yapacağına inanılır 38. Mengen de nişanda kıza götürülen bohçanın üzerine al örtülür. Örtünün al renkli olarak seçilmesinin sebebi bu rengin sıcaklığı samimiyeti temsil etmesindendir. Böylece, inanca göre gelinin yeni evine çabuk ısınacağına anlatılmış olunur Yaşar Kalafat, Türk Halk İnançlarında Hayvan Üslubunda Mitolojik Devridayım -1- Anakara, 2013, Berikan, s , 34 Y.D. Prokofyeva Şamanskiye Kostümı Narodov Sibiri/Sibirya Halklarının Şaman Kostümleri, Tercüme; A.Bağcı 35 Mehmet Ziya Binler, Türkiye de Düğünler, Türk Dünyası Araştırmaları, Haziran 1997, S. 108, s Yaşar Kalafat, Türk Halk İnançlarında Renkler, Ankara, 2012, Berikan, s Y.Göktan-D.Göktan, Türk Kültüründe Renkler ve Antakya Evlenme geleneğinde Renklerin Giyim Kuşam Üzerindeki etkileri, Halk Kültürü nde Giyim- Kuşam ve Süslenme Uluslar arası Sempozyum Bildirileri, Editör, M.T. Koçkar, Eskişehir, 2008, s Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Halk Kültürü Meral Ozan Yönetimindeki Saha Çalışması 39 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Halk Kültürü Meral Ozan Yönetimindeki Saha Çalışması

7 Niğde-Altınhisar 40 Niğde-Altınhisar 41 Alacahöyük 42 İzmir 43 Al rengin Türk kültürlü halkların halk inanmalarındaki anlamlarından birisi de hareketlilik, canlılık, aktivitedir. 44 Gerede de kına gecesinde Al örtü yerine Kara örtü örtülür. Kına gecesinde kızın ağlaması mesut günlerim de gelecek anlamındadır. 45 Doğu Anadolu nun bazı köylerinde gelin yeni evinin eşiğinden girmeden evvel yüzün ak olsun denir ve gelinin yüzüne un serpilir 46. Halk inanmalarında her ne kadar ak renk mutluluğun ve kara renk de mutsuzluğun simgesi ise de, her iki renkte de manevi kuvvenin olduğuna inanılır. İstiareye yatan kimse rüyasında Ak ve yeşil görür ise hayır anlamına ve Al ve kara görür ise şer anlamına yorumlanır. Bu noktada ala, boz, kır adeta iki aykırı kuvvetin tevhidi gibidir 47. Keles gelin başlığında zülüfler top top karanfil boncukla süslenir. Bu tolumda yanak döven ile başı bağlanmış kadının evli olduğu anlaşılır 48. Yozgat-Çayıralan 49 Türkmen düğünlerinde hayır işlerde görevli Yiğitbaşı olur. Bu şahıs yetkilendirilmiş sorumlu becerikli bir kimsedir. Sağdıç ile de ilişki halindedir. Bu şahıs elinde bir bayrakla dolaşır ve bayrak Türk bayrağıdır 50.Yiğitbaşının davetlilere davranışında onların giysilerindeki simgeler ona yol gösterici olurlar. Türkmen halk kültüründe telek, en fazla Tülek Türkmnelerinde dikkati çeker. Tarama Sözlüğünde Tülek, ava alıştırılmış demektir. Ayrıca bu kelime tüy değiştirmiş manasına gelmektedir. Genelde kuşların ve özelde Togan ve Şahin gibi kuşların tüylerini değiştirmeye Tülek derler. Tülemiş kuşa da, Tülek denir. Tüleğe gelmek demek ise, aynı sözlüğe göre, kıvama gelmek, uygun duruma gelmek manalarına gelmektedir. 40 Kültür Bakanlığı, Türk El Sanatları, Ankara, 1993, s Kültür Bakanlığı, Türk El Sanatları, Ankara, 1993, s Sabiha Tansuğ, Gelin Başlıkları ve Giyimleri Sanat, Yıl 3Haziran 1977, S. 6, s Sabiha Tansuğ, Gelin Başlıkları ve Giyimleri Sanat, Yıl 3Haziran 1977, S. 6, s Yaşar Kalafat, Türk Halk İnançlarında Renkler, Ankara, 2012, s Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Halk Kültürü Meral Ozan Yönetimindeki Saha Çalışması 46 Yaşar Kalafat, Ağrı Dağı ve Yakın Çevresi Örnekleri İle Türk kültür Coğrafyasında Ekmek/Nan Kültü, II. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Mutfak Geleneksel Mutfak Kültürü ve Van Yemekleri Sempozyumu, Editör Prof. Dr. Oktay Belli, (24 26 Kasım 2010-Van), İstanbul, 2012, s Yaşar Kalafat, Türk Halk İnançlarında Renkler, Ankara, 2012, s Mehmet Ziya Binler, Türkiye de Düğünler, Türk Dünyası Araştırmaları, Haziran 1997, S. 108, s Kültür Bakanlığı, Türk El Sanatları, Ankara, 1993, s Kaynak Kişi; İ Kaynak Kişi; Senem Atasoy, Erikli Tekke Köyünden 55 yaşlarında ilkokul mezunu çiftçilik yapan Sıraç bir ev hanımı

8 Çocuk yanaklığı-nazarlık 51 Derleme sözlüğünün verdiği bilgiye göre " Tülek, Tölek ve Tüleh kelimeleri genel ve ortak olarak, kurnaz, açıkgöz, düzenci manalarına gelmektedir. Bizim Tülek Türkmen bölgesinde derleyebildiğimiz halkbilim verilerine göre kelimeye yüklediğimiz anlam, bizde kuşlar, onların yaşam biçimleri, vücut aksamları ile ilgili olmalı, kanaatini uyandırmıştır. Tülek bir kuş türü, daha doğru bir ifade ile avcıların avda yararlanmak üzere eğitimden geçirdikleri yeteneklerini geliştirip avda görevlendirdikleri kuşa verilen isimdir. Bu isim Hasan Ağa ile ilişkilendirilmektedir 52. Tülek Türkmenlerinde gelinlere telek takmak çok yaygın ve keklik teleği de pek makbuldür. Geçmişte gelin kalpağı, fesi altınlarla ve telekle süslenirmiş. Tavuk teleği pek makbul değilmiş, kıymetli kuşların telekleri çok daha itibarlı imiş. Keklik teleği bu türden kıymetli bir telekmiş. Bu inanç ve uygulama hala devam etmektedir. 53 Orta Hacı Ahmetli Tülek köyünde Gelin Bayrağı olarak oklava hazırlanır. Bunun için Ak tülbent üzerine al ve yeşil kurdele dolandırılır. Tülbentlerin uçlarına renkli boyanmış telek takılır. Oklavanın tepesine elma ve onun üzerine ayna ve elmanın üzerine de telek takılır 54. Gelin kofiklerine telek takmak, kuş teleği bulamayınca da tavuk teleği takmak bunun için al ve yeşil telek bulunamayınca beyaz tavuk teleğini boyamak suretiyle renkli telek yapmak, Tülek; Hasanlı, Yukarı Hacı Ahmetli, Orta Hacı Ahmetli, Aşağı Hacı Ahmetli, Kırdök, Hacı Hasanlı, Hacı Duraklı, İbikli, Beşikli, Demirli gibi Tölek köylerinin yanı sıra, Sıraç, Salur, Abdal ve diğer Türkmen köylerinde hala yaygın bir biçimde uygulanmaktadır. Tüleklerde evvelce fes, ayna ve telek çok daha yaygındı Kültür Bakanlığı, Türk El Sanatları, Ankara, 1993, s Hasan Ağa/Pus Köylü Hasan Ağa/Deli Hasan Ağa/Avcı Hasan Ağa yaklaşık 150 yıl evvel Tülek bölgesinde yaşamış bir kimsedir. Köyü olan Hacı Hasanlı ismini bu şahıstan almış Bu köy Hasan dan dolayı ağa köyü olarak bilinirmiş. Kardeşlerinden birisini çapanoğlu astırmış Halay çekip keklik avlamakla ün yapmış. Avda keklik sesi çıkarır ve eğitilmiş kekliğinin sesi ile kekliklerin av alanına gelmesini sağlamakla meşhur bir kimse imiş. Keklik avının müptezeli olarak ün salmış. Mahsenli Ali Efendi bu şahın dedelerinden Hacı Hasanlı Camiinin bahçesinde yatmakta olan Ali Bey Avşar için Miracını kazanmış, ahretini kazanmış, ermiş bir kimsedir, dermiş 53 Kaynak Kişi; Mehmet Tahsin Say Hasan Ağa nın torununun torunu halen 84 yaşında Hacı Hasanlı Köyünde yaşamaktadır. 54 Kaynak kişi; Saniye Öztürk Orta Hacı Ahmetli köyünden Tüleklerden 40 yaşlarında bir ev hanımı 55 Kaynak kişi; Saniye Öztürk Orta Hacı Ahmetli köyünden Tüleklerden 40 yaşlarında bir ev hanımı

9 Topal Ali Türkmen köyü düğünlerinde gelin fesinin üzerine sadece Al tavuk teleği bağlanırdı. Esasen başka kuş türü hayvan teleği bulmak kolay değilken ak tavuk teleği çok kere al renge boyanırdı. 56 Bahadın yöresi Töleklerinin mezarlarına Kaz tülü kazdırdıkları ifade edilir. Yörede her ailenin hayvanları için farklı enleri vardır. Bunlardan hareketle hayvanın sahibi bilinir 57. Bahadın Töleklerinin mezarlarına Kaz tülü kazdıkları tespiti, bizim Tüleklerle ilgili olarak yapmaya çalıştığımız, değişik kuşların farklı Türk toplumlarına ongun oldukları görüşümüzü doğrular niteliktedir. Zira Kaz ı ongun kabul etmiş Alevi Türkmen boylarının mezarlarına Kaz Ayağı Damgası kazdıklarını biliyoruz 58. Ege bölgesi kadın giysilerinde kullanılan Aba parası,, Armut, Bahar dalı, Bindirme, Çadır,Çam kozası, Çam, Cıvı, çığa, Çipile, Çilek, Çiçek çıyanlı, Dalga, Dilek ağacı, Doğum, Çocuk, Eğri kara, Eli belinde, El çırpma, Karnı yarık, Gelincik, Gelin tacı, Göbek, Göz, Gül Güneç Gülü motiflerinin yanı sıra Kaz ayağı motifi de vardır 59. Kazongun bağlantısına başka Türkmen boyları münasebetiyle de yer vereceğiz. Alan Derlemesi-Bayrak Bezeme-Ongun Bahadınlı Salur düğünlerinde eskiden Gelin Bayrağı ve Damat Bayrağı olurdu. Damadın bayrağı al ve gelinin bayrağı ise Yeşil olurdu. Bu uygulama diğer Alevi kesimlerde de vardı. Bayrak Salavatlama sı yapılır taraflar karşılıklı soru sorar, sorulu şiirlerle yarışırlardı. Mesela; Hey eller eller Minare başını salladı Minarenin başında karıncayı kim nalladı? Sorusuna Cebrail (a.s.) cevabı verilemez ise kayıp edilmiş olunurdu 60. Türk kültürlü halklarda bayrak, düğün bayrağı ve bayrak salavatlama etrafında bir hayli inanç oluşmuştur. Bayrak salavatlama, bir bilgi, kültür, eğitim seviyesi yarışıdır. Söylenilen dörtlüklerde hamaset, dinî ve tarihi bilgi, görgü kuraları, edebi yetenek, hazır cevaplılık gibi birikim gerektirir. Bunlar bir nevi yarışmalardır ve sıradan kimselerin harcı olmayan yarışmalardır 61. Damat bayrağı, damadın evinin önüne dikilir. Bunun için bir çatallı Çam Ağacı alınır, onun çatallarından birinin ucuna yeşil diğerinin ucuna al cuval/horoz teleği veya bayrak bezi bağlanır her ikisinin ortasına bir çivi ile elma tutturulur. Bayrak direğinin temeline bıçak gömülür. Bayrak indirilince; bayrağı, elmayı, cuvalı/horoz teleğini damada götürebilen ondan 56 Kaynak kişiler Hayrullah Aydın köy halkından emekli memur, 60 yaşında, Benzade Aydın 75 yaşında, köy halkından emekli memur. 57 Kaynak Kişi; Arif Baş, Eski Bahadın Belediye Başkanı, 70 yaşlarında, araştırmacı Bahadınla ilgili yayınları olan Bahadın lı bir kimse 58 Yaşar Kalafat, Türk Halk İnançlarından Hayvan Üslubu nda Mitolojik Devridayın I, Ankara 2013, s F.S.Ünal, Ege Bölgesi Kadın Kıyafetleri ve Kullanılan Bazı Motiflerin Anlamları Halk Kültürü nde Giyim- Kuşam ve Süslenme Uluslar arası Sempozyum Bildirileri, Editör, M.T. Koçkar, Eskişehir, 2008 s Kaynak Kişi, Mustafa Doğan, Salur köyünden Alevi bir Salur. Çiftci, Ortaokul mezunu 70 yaşlarında 61 Yaşar Kalafat, Türk Kültürlü Halklarda Karşılaştırmalı Halk İnançları I, Ankara, 2009 Berikan, s

10 bir hediye alır. Düğünlerde elma, Hz. Ali yi simgeler. Hz Ali ye elma gelmiştir, inancı vardır. Şimdilerde Düğün Bayrağı olarak Türk Bayrağı düğünlerde yer almaktadır. 62 Damattan alınan hediyeler bize göre damadın yapmış olduğu saçılardır. Türk kültür tarihinde tuğ ve bayrağa ileride değinileceği üzere kanlı ve kansız kurban kesiliyordu. Salur halk inanmalarında Nazar a karşı alınmış tedbirler de vardır. İnsanların ve hayvanların canlı cansız birçok varlığın nazar alabileceğine inanılır. Nazar için Nazar Duası okutulur, taşınır saklanılır. Bu toplumun nazar inancında mavi olan nazar boncuğunun yanı sıra ayrıca ak olan Tazı Boncuğu da vardır. Nazar koruyucu olarak hazırlanan muskalarda Kara Ağaç ve İğde Ağacı dalı kullanılır. 63 Sorgun Sıraç düğünlerinde Türk bayrağı olur. Ayrıca bir de düğün bayrağı hazırlanır. Bunun için 3 4 çatallı bir çam dalı alınır, dallardan her birinin ucuna bir elma, elmalara püskül ve püsküllerin alt kısımlarına al ve yeşil yazma bağlanır. Bunların ortasında ayna olur 64. Püskül ile tuğ saçağı arasındaki ilişki, bildirideki tezimiz bakımından önemli bir nokta olmalı. Sıraç Alevilerinde itibarlı, makbul renkler Ak ve yeşildir. Al ın Hz. Ali ye hürmeten saygınlığı vardır. Hz. Ali nin başına kırmızı bant bağladığı inancı yaygındır. Mitolojik Arka Plan Yazılar Dil, Kültür Tarih Araştırmaları Dergisi 65 Anadolu Türk oyma runik yazılarını araştırıp yayımlamaktadır. Bunlar M.Ö li yıllara tarihlendirilen, hangi Oğuz boyuna ait oldukları da tespit edilebilmiş, adak, kurban dilekleri içerikli idiler. Bunlardaki ifade şekilleri ile günümüz Anadolu halkının benzeri durumlardaki yakarışları farklı değildiler. Bu tanışıklık cesaretimizi artırdı ve bu bildirideki tezi güçlendirdi. Sonuç kısmında da açıklanacağı gibi bu çalışma gerek alan çalışması bakımından ve gerekse de ilgili edebiyatın takibi bakımından ilk adımlar niteliğindedir yıl evvel bu topraklarda yaşadığı oyma yazıları ve damgaları ile takip edilebilen Oğuzların başlarına veya bayraklarına taktıkları kuş teleklerinin, dinî ve mitolojik bir içeriği olmalıydı. Batı Türklüğünün halk inanmalarındaki devamlılık hayatın muhtelif safhalarındaki yaşayan örneklerinden izlenebiliniyordu. Mesela ölümle ilgili, tul, başına dönme, sine yırtma, tavaf, saç yonma, ölü aşı gibi inançlarda bire bir aynılık sürmektedir. Özellikle saçı inancı adeta değişen yeni dinle giysi değişerek varlığını sürdürmüş gibidir. 66 Anadolu oyma yazılarındaki; 62 Kaynak Kişi, Mustafa Doğan Salur köyünden Alevi bir Salur. Çiftci, Orta okul mezunu 70 yaşlarında 63 Kaynak Kişi; Mustafa Doğan Salur köyünden Alevi bir Salur. Çiftci, Orta okul mezunu 70 yaşlarında 64 Kaynak Kişiler, Dursun Demir, Demiralan köyünde, çiftçilik yapan orta yaşlı bir Sıraç, Murat Akgün, Beyyurdu Köyünden orta yaşlı çiftçi, Ali Akdoğan, Demiralan Köyi nden 51 yaşında İlkokul mezunu 65 Yazılar, Dil-Tarih Kültür Araştırmaları Dergisi, 2013, İstanbul 66 Yaşar Kalafat, Türk Kültürlü Halklarda Ölüm, Berikan, 2011, Ankara

11 Ey ay, dilek aşını al kabul et, iyileştir. Onun kısrağını kabul et Ay, andaç (tır) sana; andacıyla kabul et dileği ey Ay! 67 Ne yazık! (Şimdi) uykusunun alış yılı ejder (yılı) Aban ölüme razı değil (dünyaya doymadı); (günahlarını) bağışlayıp kabul et (kurban) aşını! 68 (Tanrım) hastalığın ağrısı, pisliğiyle kötünün çaresi (bu) keçicik Az ( ın) avı, ye iyileştir kötülüğü 69 Kurtar avcıyı ey kabul et huzur mülkü geyiği! 70 Şeklindeki Eğmür, Yüregir gibi Oğuz/Türkmen damgalarını taşıyan adak ve kurban yazıları bize göre inanç sistemindeki ak ve kara iyelere dair de ve sistemdeki Tanrının sıfatlarına dair de bilgi verir özelliktedirler. Anadolu runik yazılı mezar taşlarının okunmaları ve tarihlendirilmeleri konusundaki ihtilaf, halkbilimcilerin öncelikli sorunu olmalı mı? Bizim ilmî disiplinler arası ilişkiler itibariyle bu konudaki görüşümüz, ihtiyatla yaklaşmakla birlikte yok da sayılmayacakları noktasındadır 71. Runik yazılı Türk mezar taşları bulgusunu arkeolojik kazılarla geliştirip etnografya bulgularına ulaşmak bu alandaki çalışmalara farklı bir içerik kazandırabilir. Eskiçağ Anadolu sundan günümüze ulaşan giysi tiplerini Oğuz/Türkmen giysileri ile karşılaştırma ancak bu yolla mümkün olabilir 72. Osmanlı mezar taşları, bazı kadın başlıkları hakkında fikir verebilirken 73 runik yazılar dönemi Türk mezar taşları dönemim Türk giysilerine dair fikir veremezler mi? Saha Türklerinin geçmişteki giyimleriyle ilgili materyalin bir bölümü arkeolojik kazılar sonucunda elde edilmiştir. Şahurdin bölgesindeki bir Saha kadın mezarından çıkarılmış olan giysiler bu türdendir 74. Etnografyada inanç izleri aranabilir mi konusunda üzerinde dururken, Altaylar, Hakasya, Yakutlar ve yakın çevre Türk kültür coğrafyasında aradığımız ipuçlarını bulduk. Bölgenin farklı halkları giysilerine farklı hayvanların kürklerinden adeta özel parçalar ekliyorlardı. Bu durumu bilhassa şaman giysilerinde izleyebiliyoruz. Bu teşhisimize Prokofyeva nın Sibirya halklarının şaman giyimleri üzerinde yaptığı çalışmalar şahitlik yapabilmektedirler. 75 Biz Şaman giysilerine yansımış koç, koyun Kürklerinin izlerini ararken 67 Fatih Turan, Yazılar, Dil-Tarih Kültür Araştırmaları Dergisi, 2013, İstanbul S Fatih Turan, Yazılar, Dil-Tarih Kültür Araştırmaları Dergisi, 2013, İstanbul S Fatih Turan, Fatih Tura n, Yazılar, Dil-Tarih Kültür Araştırmaları Dergisi, 2013, İstanbul S Fatih Turan, Yazılar, Dil-Tarih Kültür Araştırmaları Dergisi, 2013, İstanbul S Fatih Turan, Yazılar, Dil-Tarih Kültür araştırmaları Dergisi, İstanbul, <atokyayınları.com> <turkyazitleri.com> 72 A.Tuba Köse, Eskiçağ Anadolu sundan Günümüze ulaşan Giysi Tipleri, Halk Kültürü nde Giyim- Kuşam ve Süslenme Uluslar arası Sempozyum Bildirileri, Editör, M.T. Koçkar, Eskişehir, 2008 s H.Ö.Barışta, Osmanlı İmparatorluk Dönemi Kadın Mezar Taşlarından Başlıklar, Halk Kültürü nde Giyim- Kuşam ve Süslenme Uluslar arası Sempozyum Bildirileri, Editör, M.T. Koçkar, Eskişehir, 2008, S M. Duranlı, XVIII-XIX. Yüzyıllarda Saha Türklerinde Giyim ve Süslenme, Halk Kültürü nde Giyim- Kuşam ve Süslenme Uluslar arası Sempozyum Bildirileri, Editör, M.T. Koçkar, Eskişehir, 2008, s Y.D. Prokofyeva Şamanskiye Kostümı Narodov Sibiri/Sibirya Halklarının Şaman Kostümleri, Tercüme; A.Bağcı

12 Kaçin kamlarında, Sagay ve Kızıl kamlarında, Tuvinler ve Tocinler in kamlarında bu izleri tespit edebildik. Bunların Oğuz oldukları konusunda iddiamız olamazdı. Ancak bunlarla Oğuzlar arkaik dönemde aynı inanç sistemine mensuptular. Böylece, ongun olan hayvanın ilgili toplumun din görevlisinin giysilerine yansıyabilirliğini göstermiş oluyoruz. Bu tespitin kuşlardan hareketle de paralel bulgularla izahı yapılabilmektedir. Bekir Deniz, Konya Yöresi Dokumalarında Hayvan Postu Motifi 76, başlıklı ayrıntılı çalışmasında; Eski Türk İnançlarındaki bilhassa merasimlerdeki şaman- hayvan bağlantısında yer verirken bu ilişkinin İslamiyetten sonra Alp-Erenlerde donuna veya kisvesine girmek şeklinde devam ettiğini, Ahmet Yesevi de Turna, Hacı Bektaş Veli de Güvercin, Abbdal Musa da Geyik, Dorul Baba da Doğan, Abdulkadir Geylani n de Ak Doğan donuna girdiklerini, Kuş donuna girmenin toplumun daha tekâmül etmiş dönemlerine rastladığı nı, Bektaşi ve Melami Dervişlerinin post giyip dolandıklarını belirtmektedir. B.Deniz, Tasavvuftaki Posta Oturmak, post nişin olmak ile bu tespitini ilişkilendirmektedir. Türk geleneğindeki boğa, öküz ve kurt gibi hayvanlara inanmanın, totem inancıyla, hayvan ata kültüyle ilgili olduğuna vurgu yapmaktadır. Ak ve Kara koyunluların ongunları koç olduğunu, Azerbaycan sözlü kültüründe; Koyunlu evler gördüm Kurulu yaya benzer. Koyunsuz evler gördüm, Kurumuş çaya benzer. Gibi dörtlüklerin yer alması koyunun itibarına işaret ettiğini, hayvan ve hayvan postunun dokumacılığa post motifli halılar olarak yansıdığını açıklamaktadır. Faruk Sumer ve Bahaettin Ögel, Oğuz boylarının ongunu olan hayvanlara ait isimlerin, itibarlı kimselere de ad olarak verildiklerini belirtirlerken, çıkış noktalarının inanç boyutuna da izah getirmektedirler. Şahin (Kayı, Bayat, Alka Evli, Kara Evli), Kartal ( Yazır, Döger, Dodurga, Yaparlı), Tavşancıl (Avşar, Kızık, Begdili, Kargın), Sungur (Bayındır, Biçene, Çavındır, Çepni), Üç Kuş (Salur, Eymur, Alanyuntlu, Ülegir), Çakır (İğdir, Buğduz, Yıva, Kınık), Bu türden isimlerdi 77. Ara Değerlendirme Kuş-ongun bağlantılı inançları Anadolu Türk kültür coğrafyasından da takip edebiliyoruz. Pülümür ve Ovacıktaki Bal Uşakları nın totemi Karakuş cinsinden kartala benzeyen bir kuştur. Erzincan ve Erzurum çevresinde bu kuşa Hel derler. Bal Uşağı nda bir kadın savaşa giden oğlunun veya kocasının arkasından şöyle yakarır; - Hel-i ocağ-ı seyyid-i, tu sero perora gero, yani Seyit Ocağının kartalı başının üzerine kanatlarını gersin, seni korusun, der. Bu yakarıştaki hel ocağın koruyucu iyesidir. Hel, Divan-ı Lugat-ı Türk de, Elkuş olarak geçer, ongundur. Savaş yapılırken eğer bir Helkuş birliğin arkasından ileriye öne doğru uçar ise, bu hal savaşın kazanılacağı anlamına gelir Bekir Deniz, Konya Yöresi Dokumalarında Postlu Hayvan Postu Motifi, Gazi Üniversitesi I. Ulusal El Sanatları Sempozyumu, Nisan 2008 Ankara, Ankara, 2008, s Faruk Sumer, Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri- Boy Teşkilatı-Destanları, Türk Dünyası Araştırmaları, İstanbul 1992, s Edip Yavuz, Tarih Boyunca Türk Kavimleri, Ankara, 1968 s

13 Türk şamanlar Kara Kuş a yardımcı ruh gözüyle bakar ona itibar ederlerdi. Kumandin şamanlarında Kara Kuş olağanüstü güce sahip yardımcı ruhlardandı. Teleut şamanlarının davullarında demir tırnaklı bir karakuş vardır. Şorların en büyük yardımcı ruhu, Kara Kuş tu. Altay şamanlarında Ülgen in bir oğlu Kara Kuş tu. Manas ta da Kara Kuş kurtarıcı konumdadır. Kara Kuş, yapısal özelikleri ile Simurg ile aynıdır 79. E.Yavuz bu bulgusunu, Kartalla ilgili halk inançları ile ilişkilendirmektedir. O, Yakut Türkleri de kartal ı koruyucu ruh sayarlardı. Yakutlara göre en korkunç ant, kartal adı ile içilen anttır. Kartal adı ile yalan yere ant içenlerin ocağının söneceğine inanılır. demekte ve kartal ongununun Anadolu da yaşadığına da Muş-Karlıova da Kartal Dağları nın doruğu olan Kartal Tepesi nde Kartalık Şehidi ni delil olarak göstermektedir. 80 Türkler ve diğer Bozkır kültürü mensubu toplulukların mitolojisinde yer alan Garuda/Kartal aslında Türk mitolojisinde Karakuş denilen yırtıcı kuş olabileceği ileri sürülmüştür. M.Ö. İkinci bin yılda bazı yırtıcı kuşlar ve su kuşlarının Gök Tanrı nın sembolleri olduğu inancından hareketle kurban sunuluyordu 81. Yozgat-Topal Ali Türkmenleri nde uğursuz hayvanı olarak baykuş bilinir. Baykuşun tünediği ev virane olur inancında 82 olduğu gibi Türk kültür coğrafyasında genellikle uğursuzluğun simgesi olarak bilirken, biz, Kuzey Kafkasya Türk kültür bölgesinde Baykuş un kuşların bayı, en itibarlısı uğur kaynağı olduğu kanaatinde olan kesimlere de rastlamış bir anlam verememiştik Bektik Türkmenleri Şenlikleri nde tanıştığımız Kırgız araştırmacı Gulira Kasymkulova nın şapkasındaki dört kuş tüyünün baykuşa ait olduğunu öğrendik. Baykuş un onların inancında en uğurlu kuş olarak bilindiğini, şapkasındaki baykuş tüylerinin ona kut verdiğini söylediler. Baykuşla ilgili bu çelişkili inanç tespiti, ongunun ait olduğu topluma göre ak veya kara özeliği gösterdiğini mi anlatmaktadır? Nitekim Tuva da trans halinde baykuş sesi çıkaran şamanları olduğu bilinmektedir 83. Sorguç-Tuğ-Telek-Ongun Bağlantısı B.Ögel araştırmamıza ışık tutabilecek Türk mitolojisi bağlantılı şu bilgileri vermektedir. Atilla nın bayrağında bir Tuğrul kuşu görülmüştü. Oğuz boylarında da her boyun bir avcı kuş ongunu vardı. Her oğuz boyunun avcı kuşlardan bir sembolü vardı. Ancak Oğuzların bayraklarında bu kuşları göremiyoruz. İlhanlılardan Ölceytu Hanın savaş bayrakları arasında bir Şahinli Bayrak görülüyordu 84. Devlet kuran Oğuz boylarının bayrakları kabile dönemlerinin bayrakları idi. 85 Resmigeçit türü merasim yürüyüşlerinde Türk toplulukları 79 Celal Beydili, Türk Mitolojisi Ansiklopedik Sözlük, Yurt, Ankara, 2003, S Edip Yavuz, Tarih Boyunca Türk Kavimleri, Ankara, 1968 s Emel Esin, Y.Çoruhlu, Nagyszentmiklos Hazinesindeki İki Sürahide Bulunan Yırtıcı Kuş (Kartal/Goruda) Figürlü Kompozisyonların Türk Sanat ve İkonografisindeki Yeri, Prof. Dr. Yılmaz Önge Armağanı, Konya, 1993 s. s Kaynak kişiler Hayrullah Aydın köy halkından emekli memur, 60 yaşında, Benzade Aydın 75 yaşında, köy halkından emekli memur. 83 Kaynak Kişi; Özkul Çobanoğlu 84 Bahaeddin Ögel, Türk Kültür Tarihine VI, Türklerde Tuğ ve Bayraklar (Hunlardan Osmanlılara), Ankara,1984, Kültür ve Turizm Bakanlığı,S Bahaeddin Ögel, Türk Kültür Tarihine VI, Türklerde Tuğ ve Bayraklar (Hunlardan Osmanlılara), Ankara,1984, Kültür ve Turizm Bakanlığı S. 52

14 kabile bayraklarının renklerine göre elbise giyerlerdi. 86 Şaman bayraklarına Celas deniyordu. Uranbay şamanlarının en değerli eşyalarının tepesinde güneş, hilal ve yılan bulunuyordu. F. Köprülü bu bulguyu Mısır Memluklarındaki çalışla ilişkilendirmektedir 87. Savaşta, Şaman töreleri ile Tuğ açma 88 vardı. Yiğit Ak-Kübek in kuşları aya ve güneşe ulaşan dalların üzerinde duruyorlardı 89 Türklerin tuğ ve bayraklarının şekil ve renkleri dinlerini yansıtıyordu 90 İslamiyet ten evvelki Tuğlar da savaştan evvel çıkarılır, kurban kesilir, saçılar yapılırdı. A. İnan dan yapılmış alıntıda da Tuğun özü ve kişiliğinde koruyucu bir zafer bağışlayan ruhun olduğunu açıklamaktadır. 91 Bu açıklama bize adeta bir ak iyesi olduğu mesajını veriyor. Kurt Yatağı Tuğu, bir çeşit kutlu tuğdur 92. Tuğ ve bayrak gökten bir bozdoğan ile inmiştir 93. Türk kültür tarihinde tuğa ve bayrağa kurban ve saçı vermek 94 tuğun ve bayrağın bir iyesinin olduğu inancı ile izah edilebileceği gibi tuğ ve bayrak manevi mertebesi olan bir şahsın türbesinde ise, o türbede yatan şahsın ruhaniyeti adına da yapılmış olabilir. Bu yaklaşım şekli düğünlerdeki bey/damat bayrağı, düğün bayrağı için de izah şekli olabilir. Orada da yeni bir ocak kurulmaktadır, ocağın egemeni olan bir bey vardır. Onlar için de kurban kesilir. Gagauz Türklerinde, Bey bayrağının gönderine düğüne katılanlar, giysi, havlu, yazma, mendil bağlayarak yeni ocağa armağan ederler. Bunlar ile adak bezi arasında ilişki kurulabilir mi? Türkmenistan da Çoban Baba yatırının bulunduğu coğrafya da kutsal kabul edilir. Bu yörede türbeler için kale veya şehir de tabir ediliyor. Birçok türbe gibi buralarda da yatırın bayrağı ve gönderi var. Kars Kalesi nde yatmakta olan Celal Baba bu türden bayrağı olan yatırlardandır. Ziyaretçiler göndere adak bezi bağlarlarken adeta yatırın korunması altına girmiş oluyorlar. Buralarda kurbanlar da kesilebilirdi. Fatihalar burada da Allah rızası için okunup yatırın ruhuna bağışlanıyor, ancak yukarıda da belirtilmeğe çalışıldığı gibi, kale yakın çevresindeki her şeysi ile yatıra ait, sahibi yatırmış gibi bir inanç var. B.Ögel, tuğ ve bayrakları anlatırken F. Köprülü ye atıf yaparak, ölen hükümdarların cetr ve sancakları bir hürmet alameti olarak türbesine konuluyordu demektedir. 95 Türk kültüründe dinî olan ile millî olan iç içe geçmiş adeta bir birlerini tamamlamışlardır. 86 Bahaeddin Ögel, Türk Kültür Tarihine VI, Türklerde Tuğ ve Bayraklar (Hunlardan Osmanlılara), Ankara,1984, Kültür ve Turizm Bakanlığı S Bahaeddin Ögel, Türk Kültür Tarihine VI, Türklerde Tuğ ve Bayraklar (Hunlardan Osmanlılara), Ankara,1984, Kültür ve Turizm Bakanlığı s Bahaeddin Ögel, Türk Kültür Tarihine VI, Türklerde Tuğ ve Bayraklar (Hunlardan Osmanlılara), Ankara,1984, Kültür ve Turizm Bakanlığı S Bahaeddin Ögel, Türk Kültür Tarihine VI, Türklerde Tuğ ve Bayraklar (Hunlardan Osmanlılara), Ankara,1984, Kültür ve Turizm Bakanlığı, s Bahaeddin Ögel, Türk Kültür Tarihine VI, Türklerde Tuğ ve Bayraklar (Hunlardan Osmanlılara), Ankara,1984, Kültür ve Turizm Bakanlığı, s Bahaeddin Ögel, Türk Kültür Tarihine VI, Türklerde Tuğ ve Bayraklar (Hunlardan Osmanlılara), Ankara,1984, Kültür ve Turizm Bakanlığı, s Bahaeddin Ögel, Türk Kültür Tarihine VI, Türklerde Tuğ ve Bayraklar (Hunlardan Osmanlılara), Ankara,1984, Kültür ve Turizm Bakanlığı, S Bahaeddin Ögel, Türk Kültür Tarihine VI, Türklerde Tuğ ve Bayraklar (Hunlardan Osmanlılara), Ankara,1984, Kültür ve Turizm Bakanlığı, S Bahaeddin Ögel, Türk Kültür Tarihine VI, Türklerde Tuğ ve Bayraklar (Hunlardan Osmanlılara), Ankara,1984, Kültür ve Turizm Bakanlığı, S. 31

15 B. Ögel in yayınlarından sadece bir yerde tuğda telek vardır ve bu fotoğraf değil çizilme bir resimdir 96. Tuğ, atkuyruğu bağlanmış, ucu altın yaldızlı top ile süslenmiş bir çeşit mızraktır. 97 Biz 1990 larda Belh deki yatırlardan sadece birisinin gönderinde telek gördük. Bu asılan bezler arasında yanılmıyorsak kara bir telekti. Sorguçlar konusunda ayrıntılı bilgi veren çalışmalar, sorguçların süsleme unsurlarının kökeninde, taşıyana uğur getirdiğine inanılan bir takım majik güçlerin yattığına inanılırdı. Bunların ava bereket getirdiğine, avlanacak hayvanın ruhundan ve diğer kötü ruhlardan avcıyı ve taşıyanı koruyacağına da inanılırdı. 98 Ahmet III 99 Sorguçlar, sade insanların feslerindeki medeni hal gibi devlet ricalinde de sosyal statü belirtiyorlardı. Kahramanlık sembolü de olabilen bu süslerin takılmaya hak edilebilmesi için, hak edilebilmişliği de gerektiriyordu. 100 Orta ve Kuzey Asya da tüyler şaman giysisinin de bir parçasıdırlar. Şaman kötü ruhlara karşı verdiği savaşta bu tüyler savaş giysilerinin bir parçası idiler 101. Tüylerin savaşçılar tarafından kullanılışı genellikle miğferlere takılmak suretiyle olmaktadır 102. Divanü Lügat-it Türk; Beçem Alamet, belge savaş günlerinde yiğitlerin belge almak üzere takındığı ipek parçası ya da dağ sığırı kuyruğu, oğuzlar buna perçem de derlerler, demektedir 103. Yakut Şamanizm inde geçmişte kara iyeleri, günümüzde sivrisinekleri kovmada kullanılan Deybiir, Dopsalgam diye bilinen özel kamçının saçak kısmı at kılından yapılır. Kırgızistan da gözlediğimiz bir şaman tedavi Seyhansında, şaman kara iyelerin definde, birisi at kılından saçaklı olan iki ayrı kamcı kullanıyor ve kış kış kış diyordu. Anadolu da cin, şeytan, nazar türü güçlerin def edilmelerinde ellerin tersi ile süpürür gibi yapılıp kış kış kış denir. 95 Bahaeddin Ögel, Türk Kültür Tarihine VI, Türklerde Tuğ ve Bayraklar (Hunlardan Osmanlılara), Ankara,1984, Kültür ve Turizm Bakanlığı, S Bahaeddin Ögel, Türk Kültür Tarihine VI, Türklerde Tuğ ve Bayraklar (Hunlardan Osmanlılara), Ankara,1984, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 97 Erman Artun, Ansiklopedik halkbilimi/halk Edebiyatı Sözlüğü Terimler-Motifler-Kavramlar, Karahan, Adana, 2014, s Nazan Tapan, Sorguçlar, Sanat, yıl 3 S.6, Haziran 1977, s A.g.y 100 A.g.y. 101 A.g..y. 102 A.g.y 103 Kaşgarlı Mahmud, Divanü Lugat-it Türk, (Besim Atalay),ı, Ankara, 1939

16 Kış kış kışlamaya çağırım yapan bir bulgu da fes türü giysilerdeki hareketli pullardır. Bunların hareketleri sonucu çıkan sesin bazı kara iyelerin kovulmalarında etkili olduklarına dair, Güney Amerika Kızılderilileri ile ilgili yapılmış belgesellerde açıklamalara rastlanılabilmektedir. Çanakkale-Ayvacık 104 Kabile ve boyların renklerine göre elbise giymiş olmak tespiti de konumuzla yakından ilgilidir. Boyların temsileri, muhakkak ongunların resimleri ile olmamıştır. Rengin önemli bir gösterge olduğu gerçeğine rağmen, kabile boylarının renklerinin tespiti ve renk tercihinde neyin esas alındığını bilmek o kadar kolay olmamaktadır. Yön-renk bağlantısı bu noktada çözüm olmaya yetmemektedir. Hakasya da katıldığımız bir El Oyun da, çevre Türk topluluklarını karakterize eden renkleri dikkatimizi çekti. Ancak bu renklerin tercih ediliş sebeplerini izah edebilecek kaynağa ulaşılamıyordu 105. Biz bu çalışma ile bir yerde Türk sembolizm çalışmalarına da katkıda bulunmayı amaçladık yılında, Bolu da yapılan Köroğlu Sempozyumu nda; 100 yıl kadar evvel Bolu ya pazara gelen halkın giysilerinden ve giysi renk ve modellerinden, onların hangi yöreden geldiklerinin anlaşıldığı ifade edilmişti. Diğer taraftan, Şaman bayrağının tepesinde, yılanın güneş ve ay ile birlikte yer alması, fazla şaşırtıcı olmamalı. Anadolu halk inançlarında ay ve yıldızı bir arada anlatan, inançların varlığını bilinmektedir. Bu çalışma kapsamında, yukarıda yer verilmeğe çalışılan örneklerden sonra, kotlanılması gereken diğer önemli bir husus da, düğün bayraklarında, gönderlerin tepesine konulan ve telek ile ayna gibi nesnelerin oturtuldukları elma, patates, nar ve nadiren de soğandır. Bunlardan nar ve elmaya yüklenilmiş anlamlar vardır. Patates ve soğan kaide oluşturma zaruretten mi, konulmuştur? Yoksa bunların da farklı bir anlamları var mıdır? 104 Kültür Bakanlığı, Türk El Sanatları, Ankara, 1993, s Özlem Alp yaptığı alışma ile orta Asya ve Anadolu Türk kültür sembollerini mitoloji-sembol, büyü-sembol, astroloji-sembol, inanç-sembol, hayvan ve bitki-sembol, yazı-sembol, damgalar-sembol, gelenek görenek-sembol başlıkları altında incelemiştir. (K. Özlem Alp, Orta Asya dan Anadolu ya Kültürel Sembollere Giriş, Ankara, 2009,)

17 Mengen de evlenen oğlanın evinin çatısına Nar asılır. Bu yörede nar çocuk sayısının çokluğunu ve bereketi gösterir. Nar asmak soyun devamını dilemek anlamına gelir 106. Nar Türk kültürlü halklarda elma da olduğu gibi zürriyeti çoğalmayı yayılıp büyümeği simgeler. Nar etrafında da bazı inançlar oluşmuştur. Nar tanelerinden hiç düşürmeden narı yiyip bitirebilen kimsenin cennete gideceği inancı vardır 107. Osmanlı saray Kumaşlarında çiçek motifleri, lale, karanfil, sümbül gül, elma ağacı, bahar dalı hurma ve servi ağaçları ve nar motifi çok kullanılır. Anadolu işlemelerinde hayat ağacı ve nar motifine sık rastlanır. Anadolu inançlarında nar cenneti, haşhaş ölüm ve ebedi uykuyu ve incir, asma ve zeytin bolluğu simgeler 108. Düğün bayrakları ile Hayat Ağacı ilişkilendirilmesi üzerinde duran Müjgan Üçer in çalışması etnografya-mitoloji bağlantısı itibariyle çalışmamıza derinlik kazandırmıştır. Nahıl hurma fidanı anlamına gelirken, gelinin önünden götürülüp gelinin odasına veya Sünnet Düğünleri için hazırlanan üstü altın gümüş süsler, yapma çiçekler, şekerler ve meyvelerle bezenmiş süs ağacıdır. Nevşehir, Ürgüp yöresinde 1,5 m boyunda, bilek kalınlığında süslü bir daldır. Kars yöresi düğünlerinde Şah Bezeme ve Şah Kaldırma âdeti vardır. Bu amaçla bir ağaç dalı Bey Şahı ve Kız Şahı olarak süslenir 109. Bey Şahı 7 veya 9 dallı olur ve Kız şahından daha uzun yapılır. Ürgüp Sünnet Nahılı 110 Ürgüp Düğün Nahılı 111 Edirne ve yöresinde gelin evden çıkmadan evvel Ahret adı verilen ve en yakın kız arkadaşı tarafından geline verilen süslenmiş ağaç dalı, yörede bolluk ve bereket sembolü olarak görülür. Bu ağaca, Gaziantep te Damat Ağacı, Güveyi Mumu, Diyarbakır-Karaçalı, 106 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Halk Kültürü Meral Ozan Yönetimindeki Saha Çalışması 107 Yaşar Kalafat, Türk Halk İnançlarında Beslenme, Berikan, Ankara, 2012, s, 37, 48, 171, K. Özlem Alp, Orta Asya dan Anadolu ya Kültürel Sembollere Giriş, Ankara, 2009, s, Müjgân Üçer, Anadolu Selçukluları nın Taş Bezemelerindeki Hayat Ağacı Motifi ve Kültürümüzdeki Yeri, 1.Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi 10. Ulusal Türk Tıp Tarihi Kongresi Bildiri Kitabı, C.1. V Mayıs 2008, s Yavuz İşçen, Ürgüp Düşler Ülkesinde Bir Kültür Yolculuğu, Ürgüp Folklorundan Bir Kesit Nahıl ve Nahıl Övme, Ürgüp Tanıtma Vakfı, Ankara, 2011 s Yavuz İşçen, Ürgüp Düşler Ülkesinde Bir Kültür Yolculuğu, Ürgüp Folklorundan Bir Kesit Nahıl ve Nahıl Övme, Ürgüp Tanıtma Vakfı, Ankara, 2011 s

18 Konya-Çukurbağ-Kartalca da Damat Ağacı, Kocadere de Toyrak, Denizli-Çal-Ekse köyünde Gebere denir 112. Sıraç Türkmen Düğünlerdeki Kız Başı nın nezaretinde gelinin başının yapıldığı gün gezdirilir. Gelinden Kız Başı sorumludur. Gelin, akarsuyun başına götürülür orada yunulur/yıkandırılır Sıraç düğünlerinde Anadolu nun birçok yerinde olduğu gibi Türk bayrağının yanı sıra bir de Damat bayrağı, Düğün bayrağı olarak bilinen bir bayrak vardır. Bu bayrağın gönderi için uzun bir ağaç kesilir. Bu ağacın ucuna bir kenarda al diğer kenarda yeşil olan el kadar büyüklükte bezler asılır. Gönderin tepesine bir soğan konur. Bu kelle/baş soğanın etrafına sıralı telekler takılır. Bunlar renk olarak da hayvan olarak da karışıktır. Tavuk, kaz, hindi telekleri sıralanır. Bu düzenlemede soğanın anlamı pek bilen yoktur. Al renk bez ve telek Hz. Ali (r.a) ye atfen konur. Yeşil İslam ı ve bereket anlamına da gelen çayırı temsil eder. Bu bayrağın konulacağı yer damadın kapısıdır. Uygulama Bu evde düğün var yeni bir ocak kuruluyor anlamına gelir. Bu bayrak uygulaması günümüzde yerini tamamen Türk bayrağına bırakmıştır. 114 Düğün Alayı 115 Düğün Alayı, Çamlı Köyü Balıkesir 116 Sıraçlarda daha eskiye gidildiğinde Gelin Bayrağı nın üzerine soğanın yanı sıra sabun da koyulurdu. Telekler onların üzerinde olurdu. Gençlerden onu vuran teleğe hak kazanır bahşiş alır, teleği başına takabilme hakkını kazanırdı. 117 Gelinin başına al önde ve yeşil arkada olacak şekilde çok kere ipek olan tülbent asılır. Bir tülbent de katlanır, katlanır gelinin tepesine konur. Gelinin yüzü görünmez, gösterilmez. Gelinin duvağı al ve yeşil olur. Duvağın etrafını bir çember sarar buna Perpere/Pulluk/Çıngıl denir Müjgân Üçer, Anadolu Selçukluları nın Taş Bezemelerindeki Hayat Ağacı Motifi ve Kültürümüzdeki Yeri, 1.Uluslararası Türk Tıp tarihi Kongresi 10. Ulusal Türk Tıp Tarihi Kongresi Bildiri Kitabı, C.1. V Mayıs 2008 s Kaynak kişi: Veyis Gürbüz, 70 yaşlarında çiftçilikle geçinen, Erikli Tekke köyünde yaşamakta olan bir Sıraç 114 Kaynak Kişi; Kaynak Kişi; Senem Atasoy, Erikli Tekke Köyünden 55 yaşlarında ilkokul mezunu çiftçilik yapan Sıraç bir ev hanımı 115 Fotoğraflarla Halk Kültürü ve Nevruz, Kültür Bakanlığı, HAGEM, Ankara, s TUBİKAM, Anadolu nun Renkleri Doğum-Düğün-Evlilik, s Kaynak kişi: Veyis Gürbüz, 70 yaşlarında çiftçilikle geçinen, Erikli Tekke köyünde yaşamakta olan bir Sıraç 118 Kaynak Kişi; İbrahim Atasoy, Erikli Tekke Köyünden 70 yaşlarında ilkokul mezunu çiftçilik yapan devlet memuriyetinden emekli bir Sıraç

19 Bayır-Bucak Türkmenlerinde düğün Bayrak Direği 7 8 m. uzunluğunda ve tepesi 3 dallı, alt ucu toprağa dayalı olur. Bu direğin yüksekliği düğün evinden yüksek olmalıdır. Ucundaki dallardan birisine nar, diğerine elma ve üçüncüsüne de soğan takılır. Bunlardan elma tatlı dili, nar çoğalmayı ve sağan da bereketi simgeler. Bayrağın yanına nakışlı bir mendil asılır. Bayrak direklerinden dokuz topaklı olan bayrak en itibarlıdır ve geline verilen önemi anlatır. 119 Tuğlar ile Toy bayraklarının yapım mahiyetleri ve fonksiyonları açık ortaklıklar aksettirmektedirler. SONUÇ: Çalışmamızda doğal olarak yerel kıyafetlerden baş bağlama üzerinde durduk. Gerek yerel kıyafetleri incelemiş olan ilgili edebiyat ve gerekse alandan yaptığımız tespitler bakımından, görülmesi gereken çok daha fazla kaynağın olduğunun farkındayız. Yerel kıyafetlerde, kadın başı bezeklerinde, yazmaların, alın çatkılarının, takke ve terliklerin, başlıkların, berelerin, çarpıların, çemberlerin, çevrelerin, çitlerin, ebanilerin, ferahilerin, feslerin, hotozların, tepeliklerin, Kofilerin 120 fonksiyonunun renk, kullanım yeri ve şekli bakımlarından bu çalışma ile sınırlanamayacağı açıktır. Bulgularımızın, mitoloji içerikli ilgili kaynak eserlerdeki yerlerine işaret edebilme adına, yapabildiğimiz çalışmaların da şimdilik yetersizliğini gördük. Bütün bunlara rağmen, etnografya mitoloji bağlantısının araştırılması adına atılmış bu yeni adımla; Anadolu kadın baş kıyafetlerinde, düğün bayraklarında Türk kültürünün devamlılığının kut anlayışı, renk anlayışı, ak ve kara iyeler anlayışı gibi bakımlardan devam ettiğini söyleyebiliriz. Özetle, Anadolu Türkmen etnografyasında bir dönemin bitki ve hayvan ongunlarına ait izlerin aranması mümkündür. Özellikle düğün bayraklarının yanı sıra başlıklar, bilhassa gelin başlıkları, bu gerçeğe şahitlik edebilmektedirler. İncelemeler derinleştirilebildikleri nispette, Türkmen etnografyasından hareketle, Dünya Türkmen coğrafyasında bu bağlantıdan gidilerek de bir köprü kurulabilir. Kullanılan malzeme ve onların simgesel anlamları, araştırmacıyı mitolojik döneme de götürebilecek güçtedir. Sorguç, Miğfer ve Nahılların inanç mitoloji bağlantısı konusu ayrıca çalışmayı düşünüyoruz. 119 Yaşar Kalafat, Karşılaştırmalı Bayır-Bucak Türkmen Halk İnançları, Anakara, s Lale Özder, İç Anadolu Bölgesi Geleneksel Kadın Başlıkları, Ankara, 1999

20 Kozak Sabiha Tansuğ, Gelin Başlıkları ve Giyimleri Sanat, Yıl 3Haziran 1977, S. 6, s

Türk Mitolojisi ve Türklerde Totemizm DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

Türk Mitolojisi ve Türklerde Totemizm DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Türk Mitolojisi ve Türklerde Totemizm DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Totemizm Totemizm totem, mana ve tabu fikirlerine dayanır. Bir klanın n bütün b n fertlerinin kutsal saydıklar kları yaratıklar ve şeyler olan

Detaylı

TÜRK MİTOLOJİSİ DR.SÜHEYLA SARITAŞ 1

TÜRK MİTOLOJİSİ DR.SÜHEYLA SARITAŞ 1 TÜRK MİTOLOJİSİ DR.SÜHEYLA SARITAŞ 1 Çeşitli Türk topluluklarının mitolojileriyle ilgili malzemelerin bir çoğunu bilim adamları, misyonerler, seyyahlar ya da bazı yabancı araştırmacılar tarafından derlenmiştir.

Detaylı

ŞAMANİZM DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2

ŞAMANİZM DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2 DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 ŞAMANİZM Şamanizmin tanımında bilim adamlarının farklı görüşlere sahip olduğu görülmektedir. Kimi bilim adamı şamanizmi bir din olarak kabul etse de, kimisi bir kült olarak kabul

Detaylı

Mitoloji ve Animizm, Fetişizm. Dr. Süheyla SARITAŞ 1

Mitoloji ve Animizm, Fetişizm. Dr. Süheyla SARITAŞ 1 Mitoloji ve Animizm, Fetişizm Dr. Süheyla SARITAŞ 1 Animizm Canlıcılık olarak da bilinin animizmin mitolojinin gelişmesinde önemli rolü vardır. İlkel devirde, eski insanlar her bir doğa olayının, eşyanın,

Detaylı

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş?

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş? ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Benim adım Deniz. 7 yaşındayım. Bu hafta sonu annem ve babamla birlikte kampa gittik. Kampa

Detaylı

ÜLKER (OKÇUOĞLU) MUNCUK MÜZESİNDE BULUNAN HAVLULARDAN ÖRNEKLER

ÜLKER (OKÇUOĞLU) MUNCUK MÜZESİNDE BULUNAN HAVLULARDAN ÖRNEKLER G.Ü. SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ ÜLKER (OKÇUOĞLU) MUNCUK MÜZESİNDE BULUNAN HAVLULARDAN ÖRNEKLER 1 Yrd.Doç.Nursel BAYKASOĞLU **Yrd.Doç.Dr. Tomris YALÇINKAYA Türk kültüründe temizliğe verilen önem, temizlik

Detaylı

Canlı ve cansız varlıklara, çeşitli somut ve soyut kavramlara ad olan sözcük türüdür.

Canlı ve cansız varlıklara, çeşitli somut ve soyut kavramlara ad olan sözcük türüdür. İsimler (Adlar) Canlı ve cansız varlıklara, çeşitli somut ve soyut kavramlara ad olan sözcük türüdür. Özel İsimler Özel adlar, benzerleri bulunmayan, yaratılışta tek olan varlıklara verilen adlardır. Kişi

Detaylı

BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR

BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR ÖTÜKEN Ârif Nihat Asya BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR Şiirler: 1 BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR Servet Asya ya Armağanımdır. DESTAN O zaferler getiren atların Nalları altındanmış; Gidişleri akına, Gelişleri akındanmış.

Detaylı

NOEL VE YILBAŞI KUTLAMALARI

NOEL VE YILBAŞI KUTLAMALARI NOEL VE YILBAŞI KUTLAMALARI Noel, sözlüklerde her yıl 25 Aralık tarihinde İsa nın doğumunun kutlanıldığı hristiyan bayramı olarak geçer. Hristiyanlar, kutlamalara 24 Aralık ta Noel arifesiyle başlar ve

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ KİTAP

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ KİTAP İÇİNDEKİLER GİRİŞ Afrika ve Afrikalılar 13 BİRİNCİ KİTAP Bir Yuruba Efsanesi: Dünyanın Yaratılışı 23 Küçük Tanrı Obatala, Beş Parmaklı Beyaz Horoz ve Kara Kaplan 23 Kara Kaplan'la Beş Parmaklı Beyaz Horoz

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULU 2-/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ KURSU PLANI

İLKÖĞRETİM OKULU 2-/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ KURSU PLANI Ekim İLKÖĞRETİM OKULU 2-/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ KURSU PLANI AY GÜN SÜRE/dk KAZANIMLAR KONU / Yapılacak Çalışma Yazma Kurallarını Uygulama: e sesini öğreniyorum. 1. Yazmaya hazırlık

Detaylı

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Aşağıda verilen isimleri örnekteki gibi tamamlayınız. Örnek: Ayakkabı--------uç : Ayakkabının ucu İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Kalem sap Çanta renk Araba boya Masa kenar Deniz mavi Rüzgar şiddet

Detaylı

ARALIK AYI +3 YAŞ ÖZEL YAKACIK BALKANLAR KOLEJİ Eğitim Öğretim Yılı AYIN TEMASI

ARALIK AYI +3 YAŞ ÖZEL YAKACIK BALKANLAR KOLEJİ Eğitim Öğretim Yılı AYIN TEMASI ÖZEL YAKACIK BALKANLAR KOLEJİ 2016 2017 Eğitim Öğretim Yılı AYIN TEMASI ARALIK AYI +3 YAŞ Engelliler Haftası (3 Aralık ) Tutum Yatırım ve Yerli Malı Haftası (12-18 Aralık ) Kış Mevsimi Yeni Yıl ( 31 Aralık-

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Vakıf İSTANBUL İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. Arkeoloji ve Sanat Tarihi İNG TS-1 449,145 446,594 8 3.550 4 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Devlet ESKİŞEHİR İletişim Bilimleri Fak. Basın ve Yayın

Detaylı

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS SELÇUKLU MİMARİSİ Selçuklular Orta Asya dan Anadolu ve Ön Asya ya yolculuklarında Afganistan, İran, Irak, Suriye topraklarındaki kültürlerden ve mimari yapılardan etkilenmiş, İslam dinini kabul ederek

Detaylı

CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM

CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM Bulut Kuş OKUL Ağaç Çimenler Taş Ayşe Çocuklar Kedi Top Çiçekler Göl Yukarıdaki şekilde Ayşe nin okula giderken çevresinde gördüğü canlı ve cansız varlıkları inceleyelim.

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Tv ve Sinema (Tam Burslu) 4 TS-1 483,980 423

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Tv ve Sinema (Tam Burslu) 4 TS-1 483,980 423 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Tv ve Sinema (Tam Burslu) 4 TS-1 483,980 423 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Medya ve Görsel Sanatlar (İng.) (Tam Burslu) 8 TS-1 465,251 1.030 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

SUSURLUK TİCARET BORSASI 2014 YILI İSTATİSLİK RAPORU

SUSURLUK TİCARET BORSASI 2014 YILI İSTATİSLİK RAPORU SUSURLUK TİCARET BORSASI 2014 YILI İSTATİSLİK RAPORU HAYVANCILIK ÜRETİMİNDE SUSURLUK 2013 1. HAYVANCILIK 1.1 Susurluk ilçesi hayvancılık üretimi 2013 HAYVANSAL ÜRETİMDE SUSURLUK, 2013 HAYVAN SAYISI Yetiştirilen

Detaylı

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir? Kurban sözlükte yaklaşmak, yakınlaşmak gibi anlamlara gelmektedir. Kurban, Allah a yaklaşmak ve onun hoşnutluğunu kazanmak amacıyla belirli bir zamanda uygun nitelikteki bir hayvanı kesmektir. Kesilen

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971 Resim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Prof. Dr. Ensar ASLAN İletişim Bilgileri :Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Adres Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı Telefon : Mail : 2. Doğum Tarihi : 3. Unvanı

Detaylı

.com. Faydalı Olması Dileğiyle... Emrah& Elvan PEKŞEN

.com. Faydalı Olması Dileğiyle... Emrah& Elvan PEKŞEN .com Faydalı Olması Dileğiyle... Emrah& Elvan PEKŞEN ilkok Adı-Soyadı:... Yukarıdaki resmi inceleyelim. Sonrasında aşağıdaki yönergelere göre, çocukları numaralandıralım ve soruları cevaplayalım. Deniz

Detaylı

NER TERİMİNDEN HAREKETLE TÜRK MİTOLOJİK DEĞERLERİNİN SÜNNET TÖRENLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF TURKISH MYTHOLOGICAL VALUES TO

NER TERİMİNDEN HAREKETLE TÜRK MİTOLOJİK DEĞERLERİNİN SÜNNET TÖRENLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF TURKISH MYTHOLOGICAL VALUES TO Cilt:3 Sayı:4 Şubat 2013 Issn: 2147-5210 www.thestudiesofottomandomain.com NER TERİMİNDEN HAREKETLE TÜRK MİTOLOJİK DEĞERLERİNİN SÜNNET TÖRENLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF TURKISH MYTHOLOGICAL VALUES TO THE

Detaylı

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN SIRALAMA ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN SIRALAMA ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İngiliz Dili ve Karş. Edebiyat (İngilizce) (Tam Burslu) 3 DİL-1 507,023 229 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Mütercim-Terc. (İng-Fra-Türkçe) (Tam Burslu) 5 DİL-1 496,128 414 BOĞAZİÇİ

Detaylı

.com. Faydalı Olması Dileğiyle... Emrah& Elvan PEKŞEN

.com. Faydalı Olması Dileğiyle... Emrah& Elvan PEKŞEN .com Faydalı Olması Dileğiyle... Emrah& Elvan PEKŞEN ilkok Adı-Soyadı:... Yukarıdaki resmi inceleyelim. Sonrasında aşağıdaki yönergelere göre, çocukları numaralandıralım ve soruları cevaplayalım. Deniz

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders Dr. İsmail BAYTAK Orta Asya Tarihine Giriş Türk Adının Anlamı: Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı Türk adından ilk olarak Çin Yıllıklarında bahsedilmektedir. Çin kaynaklarında

Detaylı

Konu: Kadim Diller ve Yazılar. İran da Ön-Türkler

Konu: Kadim Diller ve Yazılar. İran da Ön-Türkler Konu: Kadim Diller ve Yazılar Yazı: 74 İran da Ön-Türkler Doç. Dr. Haluk BERKMEN Milattan binlerce yıl önce Ön-Türk toplumlarının dağ keçisini kutsal kabul ettiklerini ve binlerce dağ keçisi figürünü Altay

Detaylı

BURSA'DA DÜNDEN BUGÜNE TASAVVUF KÜLTÜRÜ. Vakfı. İslAm Ara~tırrnalan Merkezi KiHüphanesi. 81)_5J;f. Dem. No: Tas. No: ' ' "-==~~="" -~~..,_.

BURSA'DA DÜNDEN BUGÜNE TASAVVUF KÜLTÜRÜ. Vakfı. İslAm Ara~tırrnalan Merkezi KiHüphanesi. 81)_5J;f. Dem. No: Tas. No: ' ' -==~~= -~~..,_. BURSA'DA DÜNDEN BUGÜNE TASAVVUF KÜLTÜRÜ Vakfı İslAm Ara~tırrnalan Merkezi KiHüphanesi Dem. No: Tas. No: 81)_5J;f ' ' "-==~~="" -~~..,_.J 3 BURSA KÜLTÜR SANAT VE TURİZM V AKFI YA YINLARI BURSA KİTAPLIGI:

Detaylı

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir.

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir. Hiçbir müzisyen, bülbülün ötüşünden daha güzel bir şarkı söyleyemez. Bütün bu güzel şeyleri Allah yapar ve yaratır. Allah ın güzel isimlerinden biri de HAMÎD dir. HAMÎD, övülmeye, hamd edilmeye, şükür

Detaylı

ALİAĞA TARİHSEL SEMBOLLERİNİ ÖNE ÇIKARIYOR!

ALİAĞA TARİHSEL SEMBOLLERİNİ ÖNE ÇIKARIYOR! ALİAĞA TARİHSEL SEMBOLLERİNİ ÖNE ÇIKARIYOR! Aliağa(Özel ) Günümüzde Aliağa ilçesinin bulunduğu bölgede Milattan önce (MÖ) 1100 yılında kurulan ve Aiolis şehirlerinin başkenti konumunda olan Kyme Antik

Detaylı

.com. Faydalı Olması Dileklerimizle... Emrah&Elvan PEKŞEN

.com. Faydalı Olması Dileklerimizle... Emrah&Elvan PEKŞEN .com Faydalı Olması Dileklerimizle... Emrah&Elvan PEKŞEN ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Adı-Soyadı:... Önce kelimeleri tek

Detaylı

GÖRSEL SANATLAR. Mehmet KURTBOĞAN

GÖRSEL SANATLAR. Mehmet KURTBOĞAN GÖRSEL SANATLAR Mehmet KURTBOĞAN TÜRK SÜSLEME SANATLARI??? NELERDİR? Türk süsleme sanatları a) Tezhip b) Hat c) Ebru ç) Çini d) Minyatür e) Cam bezeme (Vitray) f) Bakırcılık g) Cilt sanatı h)halı sanatı

Detaylı

COĞRAFYA BÖLÜMÜ NDEN EDREMİT KÖRFEZİ KUZEY KIYILARINA ARAZİ ÇALIŞMASI

COĞRAFYA BÖLÜMÜ NDEN EDREMİT KÖRFEZİ KUZEY KIYILARINA ARAZİ ÇALIŞMASI COĞRAFYA BÖLÜMÜ NDEN EDREMİT KÖRFEZİ KUZEY KIYILARINA ARAZİ ÇALIŞMASI Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü 4. Sınıf öğrencilerine yönelik olarak Arazi Uygulamaları VII dersi kapsamında Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ TEZHİP I. SINIF GÜZ DÖNEMİ 12 Ekim 2015 Açılış Toplantısı ve Tezhip Sanatı Hakkında Bilgi; (motifler, hatailer, yapraklar) 19 Ekim 2015 Hatai çizimleri, kurşun kalem çalışması 26 Ekim 2015 Yaprak çizimleri,

Detaylı

Çikolata Butik Koleksiyonu

Çikolata Butik Koleksiyonu Çikolata Butik Koleksiyonu Mutluluk İksiri; Çikolata Butik... Mutluluğa giden en leziz yol çikolatadan geçer. Gerçek bir çikolata tutkununun en mutlu olabileceği yerlerden biri de kuşkusuz çikolata butikleridir.

Detaylı

TEZHİP I. SINIF GÜZ DÖNEMİ 09.10.2017 Açılış Toplantısı ve Tezhip Sanatı Hakkında Bilgi; (motifler, hatailer, yapraklar) 16.10.2017 Hatai çizimleri, kurşun kalem çalışması 23.10.2017 Yaprak çizimleri,

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ TEZHİP I. SINIF GÜZ DÖNEMİ 10.10.2016 Açılış Toplantısı ve Tezhip Sanatı Hakkında Bilgi; (motifler, hatailer, yapraklar) 17.10.2016 Hatai çizimleri, kurşun kalem çalışması 24.10.2016 Yaprak çizimleri,

Detaylı

Siirt'te Örf ve Adetler

Siirt'te Örf ve Adetler Siirt'te Örf ve Adetler Siirt'te diğer folklor grupları gibi örf ve adetlerde ke NİŞAN Küçük muhitlerde görülen erken evlenme adeti Siirt'te de görülür FLÖRT YOK Siirt'te nişanlıların nişandan evvel birbirlerini

Detaylı

Adım-Soyadım:... Oku ve renklendir.

Adım-Soyadım:... Oku ve renklendir. Adım-Soyadım:... Oku ve renklendir. Gemiyle bir yolculuğa çıkmaya hazır mısın? O zaman geminin üzerindeki çiçeklerden 2 tanesini yeşile, bir tanesini pembe renge boyamalısın. Geminin pencereleri açık mavi

Detaylı

Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? 1) İnsanlar, dağlar gibi yerlerinden kımıldamayan cansızlar değildir. Arkadaşlar, tanışlar birbirlerinden ne kadar uzakta olursa olsun ve buluşmaları ne kadar güç olursa olsun, günün birinde bir araya

Detaylı

AYLIK BÜLTEN NİSAN 2012 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI

AYLIK BÜLTEN NİSAN 2012 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI AYLIK BÜLTEN NİSAN 2012 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI OKUL KURUCUMUZ : ASİYE ÖZTÜRK OKUL MÜDÜRÜMÜZ : F.BİLGE ÖZALP ANAOKULU BİRİMİ HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETMENİ : TÜLAY DÖNMEZ 5 YAŞ SINIFI ÖĞRETMENİ : GÜLAY ÇELİKOK

Detaylı

ÇEVREMİZDEKİ VARLIKLARI TANIYALIM

ÇEVREMİZDEKİ VARLIKLARI TANIYALIM ÇEVREMİZDEKİ VARLIKLARI TANIYALIM Bulut Kuş OKUL Ağaç Çimenler Taş Ayşe Çocuklar Kedi Top Çiçekler Göl Yukarıdaki şekilde Ayşe nin okula giderken çevresinde gördüğü canlı ve cansız varlıkları inceleyelim.

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ Adı Soyadı: Hacı YILMAZ Doğum Yeri ve Yılı: Yozgat/Yerköy - 1968 Akademik Unvanı: Yard. Doç. Dr. Görevi: Öğretim Üyesi Çalıştığı Birim: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,

Detaylı

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI 996 I.BURDUR SEMPOZYUMU BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI Kemal FİLİZ * Kadir PEPE ** ÖZET Araştırmada, Burdur ilinde aktif spor yapan sporcuların sosyoekonomik profillerinin

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ TEZHİP I. SINIF (A) GÜZ DÖNEMİ 13 Ekim 2014 9.30-12.30 13.30-16.00 Açılış Toplantısı ve Tezhip Sanatı Hakkında Bilgi; (motifler, hatailer, yapraklar) 20 Ekim 2014 9.30-12.30 13.30-16.00 Hatai çizimleri,

Detaylı

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Hanlığı ve Kazakistan konulu bu toplantıda Kısaca Kazak

Detaylı

Elişa, Mucizeler Adamı

Elişa, Mucizeler Adamı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Elişa, Mucizeler Adamı Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Detaylı

Göçmen bir yaşam. Göçleri sırasında fite kadar yükselen telli turnaların en büyük düşmanı kartallardır.

Göçmen bir yaşam. Göçleri sırasında fite kadar yükselen telli turnaların en büyük düşmanı kartallardır. Telli turnalar Turnalar dünyadaki tüm kültürlerde yer bulmuş, insanların inançlarında ve kalplerinde güzel duygulara dönüşmüş. Uzun yaşamın, mutluluğun, şansın, bereketin ve barışın simgesi olmuş; saflığı,

Detaylı

II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESİ ÖZEL BÖLÜMÜ

II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESİ ÖZEL BÖLÜMÜ II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESİ ÖZEL BÖLÜMÜ II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESİ NİN ARDINDAN Pınar FEDAKÂR* Dünyadaki siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmelerin çok hızla

Detaylı

Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 2017

Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 2017 Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 217 Nüfus ve Göç Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin

Detaylı

yuvarlak masa yeşil erik üç kalem ihtiyar adam

yuvarlak masa yeşil erik üç kalem ihtiyar adam VARLIKLARIN ÖZELLİKLERİNİ BELİRTEN KELİMELER yuvarlak masa yeşil erik üç kalem ihtiyar adam şu otobüs birkaç portakal Yuvarlak masa : Yuvarlak sözcüğü varlığın biçimini bildiriyor. Yeşil erik : Yeşil sözcüğü

Detaylı

Bacıyân-ı Rum. (Dünyanın İlk Kadın Teşkilatı: Anadolu Bacıları)

Bacıyân-ı Rum. (Dünyanın İlk Kadın Teşkilatı: Anadolu Bacıları) Bacıyân-ı Rum (Dünyanın İlk Kadın Teşkilatı: Anadolu Bacıları) Varlığı Neredeyse İmkânsız Görülen Kadın Örgütü Âşık Paşazade nin Hacıyan-ı Rum diye adlandırdığı bu topluluk üzerinde ilk defa Alman doğu

Detaylı

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya VAHYE DAYALI DİNLER YAHUDİLİK Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya nispetle verilmiştir. Yahudiler

Detaylı

ANTAKYA SAMANDAĞ GEZİSİ I 25 HAZİRAN 2012 MUSA DAĞI SİMON DAĞI

ANTAKYA SAMANDAĞ GEZİSİ I 25 HAZİRAN 2012 MUSA DAĞI SİMON DAĞI ANTAKYA SAMANDAĞ GEZİSİ I 25 HAZİRAN 2012 MUSA DAĞI SİMON DAĞI Harbiye de kaldığımız Otelde akşam Antakya mezeleri ile özel tavuk yedik, Antakya mezelerini tattık, sabah kahvaltıdan sonra, özel minibüslerle

Detaylı

YGS 4 PUAN TÜRÜNDEN YERLEŞEBİLECEK BÖLÜMLER 2015 BAŞARI SIRASI 2015 TABAN PUANI ÖZEL DURUM DEVLET- VAKIF. Puan Türü

YGS 4 PUAN TÜRÜNDEN YERLEŞEBİLECEK BÖLÜMLER 2015 BAŞARI SIRASI 2015 TABAN PUANI ÖZEL DURUM DEVLET- VAKIF. Puan Türü YGS PUAN TÜRÜNDEN YERLEŞEBİLECEK BÖLÜMLER Program Adı ŞEHİR DEVLET- VAKIF ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÖZEL DURUM Puan Türü 2015 BAŞARI SIRASI 2015 TABAN PUANI Dini İlimler Üsküp Yabancı Uluslararası Balkan Üniversitesi

Detaylı

Svl.Me.Alev KESKİN-Svl.Me.Betül SAYIN*

Svl.Me.Alev KESKİN-Svl.Me.Betül SAYIN* Svl.Me.Alev KESKİN-Svl.Me.Betül SAYIN* * Gnkur.ATASE D.Bşk.lığı Türk kültüründe bayrak, tarih boyunca hükümdarlığın ve hâkimiyetin sembolü olarak kabul edilmiştir. Bayrak dikmek bir yeri mülkiyet sahasına

Detaylı

Selin A.: Yağmur yağdığında neden gökkuşağı çıkar? Gülsu Naz Ş.: Neden sonbaharda yapraklar çok dökülür? Emre T.: Yapraklar neden sararır?

Selin A.: Yağmur yağdığında neden gökkuşağı çıkar? Gülsu Naz Ş.: Neden sonbaharda yapraklar çok dökülür? Emre T.: Yapraklar neden sararır? İSTEK ÖZEL KEMAL ATATÜRK ANAOKULU MARTILAR SINIFI Mevsimler Geçtikçe Doğadaki Canlıların Yaşam Biçimleri de Değişir Konusu İle İlgili Neler Biliyoruz? Ece S. : Yaz mevsimi olunca hayvanlar daha da heyecanlanır.

Detaylı

.com. Faydalı Olması Dileklerimizle... Emrah&Elvan PEKŞEN

.com. Faydalı Olması Dileklerimizle... Emrah&Elvan PEKŞEN .com Faydalı Olması Dileklerimizle... Emrah&Elvan PEKŞEN ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok benim kahraman dedem Kelimeleri zıt

Detaylı

Küçüklerin Büyük Soruları-2

Küçüklerin Büyük Soruları-2 Küçüklerin Büyük Soruları-2 Yayın no: 184 CENNET NASIL BİR YER? Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür İç düzen/kapak: Zafer Yayınları Isbn: 978 605 5523 11 4 Sertifika no: 14452 Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın

Detaylı

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI Hazırlayan İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 1 Saçları hangisi tarar? o A) Bıçak o B) Tarak o C) Eldiven o D) Makas 2 Hangisi okul eşyası değil?

Detaylı

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 13/07/2016

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 13/07/2016 ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 13/07/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

Benimle Evlenir misin?

Benimle Evlenir misin? Benimle Evlenir misin? Bodrum sokakları ilginç bir evlenme teklifine daha sahne oldu. Bodrumlu genç kaptan Ali Özbaylan 9 yıl önce tanıştığı kız arkadaşı Tuba Cihat a, Milta Marina da bulunan bir kafede

Detaylı

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI. Nİsan AYI BÜLTENİ. Sevgİ Kİlİmlerİmİz

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI. Nİsan AYI BÜLTENİ. Sevgİ Kİlİmlerİmİz ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI Nİsan AYI BÜLTENİ Sevgİ Kİlİmlerİmİz BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR Dünya Kitap Günü (23 Nisan gününü içine alan hafta) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23 Nisan)

Detaylı

FİZİKİ HUKUKİ MANEVİ YOLCULUK ÖNCESİ HAZIRLIKLAR. Bedenimizi Hazırlama. Ruhumuzu Dinlendirelim. İbadet. Dua. Sabır

FİZİKİ HUKUKİ MANEVİ YOLCULUK ÖNCESİ HAZIRLIKLAR. Bedenimizi Hazırlama. Ruhumuzu Dinlendirelim. İbadet. Dua. Sabır FİZİKİ YOLCULUK ÖNCESİ HAZIRLIKLAR Yeşil Pasaport Sahiplerinin Yapması Gerekenler Gri Pasaport Sahiplerinin Yapması Gerekenler HUKUKİ Bedenimizi Hazırlama Yürüyüş Egzersiz Yanımıza Alacaklarımız İlaçlarımız

Detaylı

Özel AKEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı

Özel AKEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı Özel KEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı DİKKT! CEVP KĞIDININ TEST -- BÖLÜMÜNE MTEMTİK SORULRI İŞRETLENECEKTİR. ) 3 basamaklı 4 tane sayının aritmetik ortalaması 400 dür. Bu dört sayının birler

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Betül Tarıman. Öykü GÖKYÜZÜ PRENSİ PO İLE KÜÇÜK KIZ. 2. basım. Resimleyen: Uğur Altun

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Betül Tarıman. Öykü GÖKYÜZÜ PRENSİ PO İLE KÜÇÜK KIZ. 2. basım. Resimleyen: Uğur Altun Resimleyen: Uğur Altun Betül Tarıman GÖKYÜZÜ PRENSİ PO İLE KÜÇÜK KIZ ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü 2. basım Betül Tarıman GÖKYÜZÜ PRENSİ PO İLE KÜÇÜK KIZ Resimleyen: Uğur Altun Yayın Koordinatörü: İpek Şoran

Detaylı

İnsanların Üzüntüsünün Başlangıcı

İnsanların Üzüntüsünün Başlangıcı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İnsanların Üzüntüsünün Başlangıcı Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: M. Maillot ve Tammy S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for

Detaylı

GÜNEY AZERBAYCAN/KUZEY İRAN DA TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASI HALK İNANÇLARINDA MİTOLOJİK TESPİTLER

GÜNEY AZERBAYCAN/KUZEY İRAN DA TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASI HALK İNANÇLARINDA MİTOLOJİK TESPİTLER Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi / Journal of Turkish World Studies, XIII/2 (Kış 2013), s.61-66. GÜNEY AZERBAYCAN/KUZEY İRAN DA TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASI HALK İNANÇLARINDA MİTOLOJİK TESPİTLER Mythological

Detaylı

5 YAŞ HAZIRLIK GRUBU HAFTALIK VELİ BÜLTENİ SAYI : 1 DUYU ORGANLARIMIZ 31 EKİM-04KASIM

5 YAŞ HAZIRLIK GRUBU HAFTALIK VELİ BÜLTENİ SAYI : 1 DUYU ORGANLARIMIZ 31 EKİM-04KASIM 5 YAŞ HAZIRLIK GRUBU HAFTALIK VELİ BÜLTENİ SAYI : 1 DUYU ORGANLARIMIZ 31 EKİM-04KASIM Sayfa 2 Hiperaktivitenin Tanısı Bir çok çocuk zaman zaman hiperaktif tanımına uygun davranışlar sergileyebilir; fakat

Detaylı

ATATÜRK'Ü ANIŞ. Adım-Soyadım:...

ATATÜRK'Ü ANIŞ. Adım-Soyadım:... ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Adım-Soyadım:... Önce kelimeleri tek tek okuyalım.her kelimeyi bir defada doğru okuyana kadar

Detaylı

Şimdi Okullu Olduk İlkokul 1. Sınıf

Şimdi Okullu Olduk İlkokul 1. Sınıf Yrd. Doç. Dr. Özgül Polat Şimdi Okullu Olduk İlkokul 1. Sınıf 11 Adım ve Soyadım Eşleştirme yapalım. A Cümlelerin ilk harflerinin her zaman büyük olması gerektiğini biliyor muydunuz? e T t E l e E L L

Detaylı

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi. Tam Burslu %50 Burslu Bolu Devlet Abant İzzet Baysal Üniversitesi Örgün -

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi. Tam Burslu %50 Burslu Bolu Devlet Abant İzzet Baysal Üniversitesi Örgün - YGS PUAN TÜRÜNDEN YERLEŞEBİLECEK BÖLÜMLER Program Adı ŞEHİR DEVLET VAKIF ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÖZEL DURUM Puan Türü 205 BAŞARI SIRASI 205 TABAN PUANI Aktüerya İstanbul Devlet Marmara Üniversitesi Örgün Basım

Detaylı

UYGUR TÜREYİŞ EFSANESİ NDEN HAREKETLE KIZ KUMU EFSANESİNDE MİT-RİTÜEL İLİŞKİSİ *

UYGUR TÜREYİŞ EFSANESİ NDEN HAREKETLE KIZ KUMU EFSANESİNDE MİT-RİTÜEL İLİŞKİSİ * UYGUR TÜREYİŞ EFSANESİ NDEN HAREKETLE KIZ KUMU EFSANESİNDE MİT-RİTÜEL İLİŞKİSİ * Bilindiği üzere efsanelerin en önemli özelliği, inanç unsurudur. İster belli bir mekâna, ister kişiye, isterse zamana bağlı

Detaylı

TRA1 FLORA. Erzurum Erzincan Bayburt FAUNA

TRA1 FLORA. Erzurum Erzincan Bayburt FAUNA TRA1 FLORA Erzurum Erzincan Bayburt FAUNA Avrupa dan Asya ya geçiş, saatten saate belli oluyor. Yiten ormanların yerini sık ve bitek çayırlar alıyor. Tepeler yassılaşıyor. Bizim ormanlarımızda bulunmayan

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

kaç saç çatı çanta çakal çay salça çatal çalı Çetin çiçek çilek

kaç saç çatı çanta çakal çay salça çatal çalı Çetin çiçek çilek ÇİZMELİ KEDİ Üç kardeşin babaları ölmüş. Babasından kalan mirası bölüşmüşler. En küçük kardeşe çizmeli kedi düşmüş. Çizmeli kedi ayaklarında kırmızı çizmeleri, elinde eski bir torbayla, küçük kardeşle

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ)

Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ) Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ) Oniki Havariler Kilisesi olarak da bilinen Kümbet Camii, Kars Kalesi nin güneye bakan yamacında bulunmaktadır. Üzerinde yapım tarihini veren

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İnsanların Üzüntüsünün Başlangıcı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İnsanların Üzüntüsünün Başlangıcı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İnsanların Üzüntüsünün Başlangıcı Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: M. Maillot ve Tammy S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for

Detaylı

BULDAN ÖRNEĞİNDE DENİZLİ YÖRESİ ALEVİ-BEKTAŞİ KÜLTÜRÜ

BULDAN ÖRNEĞİNDE DENİZLİ YÖRESİ ALEVİ-BEKTAŞİ KÜLTÜRÜ BULDAN ÖRNEĞİNDE DENİZLİ YÖRESİ ALEVİ-BEKTAŞİ KÜLTÜRÜ Prof. Dr. Filiz KILIÇ *, Araş. Gör. Tuncay BÜLBÜL**, Uzm. Coşkun KÖKEL*** *Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü,

Detaylı

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI Dünyamızda o kadar çok canlı türü var ki bu canlıları tek tek incelemek olanaksızdır. Bu yüzden bilim insanları canlıları benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırmışlardır.

Detaylı

Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU 5 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI 15 ARALIK -19 ARALIK 2014

Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU 5 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI 15 ARALIK -19 ARALIK 2014 15 ARALIK PAZARTESİ Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU 5 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI 15 ARALIK -19 ARALIK 2014 SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ: Çocuklarla selamlaşıldı. İstedikleri ilgi köşelerinde(evcilik, kitap, puzzle,

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/07/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/07/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/07/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

SÜRE (SAAT) GENEL TOPLAM S.N. ALAN (FOET KODU) / PROGRAM SEVİYE EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ (FOET KODU: 215)

SÜRE (SAAT) GENEL TOPLAM S.N. ALAN (FOET KODU) / PROGRAM SEVİYE EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ (FOET KODU: 215) EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ (FOET KODU: 215) 1 Dekoratif El Sanatları Elemanı 4 1800/1200 2152 2 Ağaç Baston Yapma 80/56 3 Alüminyum Kabartma 160/112 4 Balıksırtı Hasır Örme 120/96 5 Batik 200/144 6 Bebek

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Cennet, Tanrı nın Harika Evi

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Cennet, Tanrı nın Harika Evi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Cennet, Tanrı nın Harika Evi Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Detaylı

Siyahın Tasarımlardaki Önemi Nedir?

Siyahın Tasarımlardaki Önemi Nedir? Siyahın Tasarımlardaki Önemi Nedir? Asil duruşu nedeniyle bayanların kıyafetlerde tercih ettiği renklerin başında siyah gelir. Kadına zerafet ve incelik katan siyah aynı zamanda kadınları daha zayıf ve

Detaylı

Düğün Hazırlık Listesi...

Düğün Hazırlık Listesi... Düğün Hazırlık Listesi... Beş sayfalık bu bölüm, bütçenizden davetli listesine, müzikten çiçeklere kadar düğününüzle ilgili pek çok önemli ayrıntıyı düzenli bir şekilde organize etmeniz ve planlamanız

Detaylı

Cennet, Tanrı nın Harika Evi

Cennet, Tanrı nın Harika Evi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Cennet, Tanrı nın Harika Evi Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Hayat Amaçsız

Detaylı

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans PROF. DR. HÜLYA SAVRAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Hülya SAVRAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümü 10145 Çağış Yerleşkesi / BALIKESİR 0 266 612 10 00

Detaylı

Bozkır hayatının başlıca ekonomik faaliyetleri neler olabilir

Bozkır hayatının başlıca ekonomik faaliyetleri neler olabilir Kısrak sütünden üretilen kımız, darıdan yapılan begni bekni ve boza Türklerin bilinen içecekleriydi Bozkır hayatının başlıca Bu Türklerin kültürün bilinen önemli en eski gıda ekonomik faaliyetleri neler

Detaylı

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU YILDIZLAR SINIFI KASIM AYI BÜLTENİ

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU YILDIZLAR SINIFI KASIM AYI BÜLTENİ ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU YILDIZLAR SINIFI KASIM AYI BÜLTENİ PARMAK OYUNLARIMIZ KEDİCİKLER Mırıl mırıl iki kedi Biri çıkmış üst odaya Biri inmiş alt odaya Biraz sonra buluşmuşlar Mırmır mırmır konuşmuşlar

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Eğitim Tarihi Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İslam Öncesi Türklerde Eğitimin Temel Özellikleri 2 Yaşam biçimi eğitimi etkiler mi? Çocuklar ve gençlerin

Detaylı

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU CEYHAN TİCARET ODASI CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU 2013 YILI Ceyhan Ticaret Odası 2013 CEYHAN T İ CARET ODASI BAŞKANDAN; Değerli Ceyhanlılar, Bilindiği gibi Ceyhan Adana nın en eski ilçelerindenn birisi

Detaylı

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) Türkçe Öğretmenliği 93 93 TS-2 389,78293 19.300 460,04419 351,98063 382,48539

Detaylı

Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU 5 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI

Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU 5 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI 13 NİSAN PAZARTESİ Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU 5 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI 13-17 NİSAN 2015 SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ: Çocuklarla selamlaşıldı ve istedikleri ilgi köşelerinde evden getirdikleri oyuncaklarla

Detaylı

YARATICI OKUMA DOSYASI. En sevdiğiniz tatil kitabını anlatan bir resim çiziniz.

YARATICI OKUMA DOSYASI. En sevdiğiniz tatil kitabını anlatan bir resim çiziniz. YARATICI OKUMA DOSYASI En sevdiğiniz tatil kitabını anlatan bir resim çiziniz. MAVİŞ Mavişe göre Dünya nın ¾ nün suyla kaplı olmasının nedeni nedir?...... Maviş in gözünün maviden başka renk görmemesinin

Detaylı