Değişen Dünya- Değişen Üniversite ve Fen Edebiyat Fakülteleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Değişen Dünya- Değişen Üniversite ve Fen Edebiyat Fakülteleri"

Transkript

1 Değişen Dünya- Değişen Üniversite ve Fen Edebiyat Fakülteleri Bir yazarımız 21.yy. da sanki dünya daha hızlı dönüyor gibi demiş. Gerçekten 21. yy. da, insanlık tarihinin hiç bir döneminde görülmediği kadar, hızla gelişen bilim ve teknoloji ve artan bilgi üretimi, tüm toplumların yaşamını her alanda yine tarihte hiç olmadığı kadar hızla değiştirmekte ve yeniden şekillendirmektedir. 21. y.y. toplumları kaçınılmaz bir şekilde karmaşık, dinamik ve değişkendirler, ve küreselleşmenin bir parçası olmuşlardır. Bilginin sürekli yenilendiği dünyamızda, tüm kurumlar da değişen bilgiyi yakalamak, sürekli yenilenmek ve toplumsal dinamizme ve küreselleşmeye ayak uydurmak zorundadırlar. Sürekli yenilenme gereksinimi kaçınılmaz bir şekilde rekabetçi ortamı da yaratmaktadır. Üniversiteler de bu değişimin ve yenilenmenin dışında kalamazlar. Değişen dünyaya uyacak yeni ve rekabetçi bir üniversite modeli veya vizyonu arayışı sadece ülkemizde değil tüm dünyada vardır, bizim de bir parçası olduğumuz Bologna süreci bunun bir örneğidir. Ayrıca üniversiteleri küresel alanda rekabetçi yapacak vizyonlar yaratmaya World University Ranking dünya üniversiteleri sıralama sistemleri de zorlamaktadır. Geleceğin üniversiteleri, eğitim olarak kurum ve kavram olarak nasıl olmalıdır? Bu konudaki bazı ön görüleri şöyle sıralayabiliriz: Herşeyden önce yüksek öğretim kurumları, gerek akademik, gerek se finansman açısından çeşitlilik kazanacak, devlet ve vakıflar dışında farklı gruplarca ve kurumlarca örneğin şirketlerce, finanse edilen üniversiteler olacak, salt araştırma yapan üniversiteler, salt eğitim öğretim yapan üniversiteler olacağı gibi bir çok farklı disiplinin kendi üniversitesi olacak. 1

2 Klasik anlamda fakülte ve bölüm anlayışı ortadan kalkacak. Bir arada olabileceğini düşünmediğimiz disiplinler bir araya gelerek fakülteler oluşturacaklar, bölümler çok-disiplinli, çok-kültürlü, proje ve araştırma bazlı olacaklar. Bilgi teknolojilerine bağlı eğitim yöntemleri ağırlık kazanacak. Ama hepsinden öte yüksek öğretim kurumları küresel alanda rekabetçi olabilmek için de kalite si yüksek kurumlar olamaya zorlanacaklar. Ancak, özellikle ABD ve İngiltere de üniversitelerin geleceğine yönelik hiç de olumlu olmayan öngörüler de vardır. Örneğin İnsani Bilimler alanlarının tümü ile ortadan kalkacağı öngörülüyor. Bu death of the humanities insani bilimlerin ölümü başlığı altında tartışıldığı gibi, konunun ciddiyeti nedeni ile death of the universities üniversitelerin ölümü tartışmasının önemli bir parçası da sayılıyor. Bunun sebepleri şöyle sıralanıyor: a- Küreselleşme nedeni ile bilim ve teknolojiye artan ilginin diğer alanlara duyulan ilgiyi azaltması b- Çok-uluslu korporasyonların kendi finanse ettikleri üniversitelerinde kendi büyüme hedefleri doğrultusunda ihtiyaç duydukları vasıflarda eleman yetiştirme hedef ve eğilimleri, c- Teknolojinin ve tüketim endüstrilerinin hakim olduğu dünyada insani bilimler alanları mezunlarının iş bulamamaları. Bu olumsuz öngörülere bir de bilgi teknoloji lerinin etkileri açısından yaklaşılıyor. a- Bilgi teknolojilerinin, bilgiye bireysel düzeyde ulaşılırlığı sağlaması, b- Bir süre sonra üniversitelere web-generation diye adlandırılan ve bilgisayar okur yazarlığı çok üst düzeyde, çok sofistike bir gençliğin gelecek olması ve üniversitelerin bu talebi karşılayacak donanımlarının olmayışı, 2

3 c- Parasal getirisi yüksek uzaktan eğitim programlarının özellikle büyük üniversitelerde sınıf bazlı eğitimi devre dışı bırakmaları ki ABD de Skidmore kolejinin başlattığı ve diğer bir çok üniversite kolejlerinde uygulanan University Without Walls (Duvarsız üniversite) projesi bunun en uç ve en olumsuz örneği olarak gösteriliyor her ne kadar Skidmore 2011 de bu bu projeyi sonlandırdıysa da ilk kez gerçekten acaba ileride klasik anlamda binaya bağlı üniversiteler olacak mı sorusu soruluyor? Türkiye ye özgü koşullara bakıldığında, küresel alanda rekabetçi ve kalitede iddialı bir yüksek öğretim vizyonuna geçişte ciddi sorunlar olduğu görülüyor. Öncelikle orta öğretim kurumlarının yüksek öğretimin kalitesine cevap verecek öğrenciler yetiştirecek düzeye gelmeleri gerekiyor; bazı taşra üniversitelerinin çok ciddi boyutlarda olan eleman ve kalite sıkıntılarının giderilmesi ve üniversiteye sadece meslek eğitimi veren kurumlar olarak bakılmasından vazgeçilmesi. Bu ve benzeri durumlar, önümüzdeki yıllarda üniversite kavramının her yönü ile ele alınarak tartışılmasını zorunlu kılmaktadır. Ülkemizde de İnsani Bilimler Fakülteleri, dolayısı ile Fen Edebiyat Fakülteleri diğer ülkelerde olduğu gibi yok olma tehdidi altındamıdırlar?. Evet, ekonomik küreselleşmenin tüm kurumları etkileyen olumsuz sonuçları onları da belli ölçülerde tehdit etmektedir, ancak Türkiye nin kendine özgü koşulları ve sorunları da farklı gelişmelere yol açmıştır. Fen Edebiyat Fakülteleri temel bilimler fakülteleridir. Bu fakülteleri daha geniş başlık olan İnsani Bilimler yani Humanities altında tanımlamak doğru olur. Edebiyat, Fen-Edebiyat, Güzel Sanatlar, Beşeri ve Sosyal Bilimler ve hatta İlahiyat disiplinleri İnsani Bilimler yani Humanties geniş şemsiyesi altında tanımlanabilir. Bu disiplinler insani durumu her yönüyle inceleyen akademik disiplinlerdir. Üretimleri kuramsal ve spekülatiftir. Mesleki ve 3

4 profesyonel beceriler yerine genel kültür, entelektüel beceri veya diğer mesleki alanlara temel teşkil edecek bilgi ve beceriler öğretirler. İş çevreleri ile sanayi ve ekonomik güçlerle pek ilişki kuramazlar dolayısı ile üniversitelerine bu yolla büyük paralar getirmeleri söz konusu değildir. Genellikle meslek tanımlarındaki belirsizlik, istihdam odaklı üniversite kavramı içerisinde yer almalarını sorunlu bir hale getirir. Ülkemizde Cumhuriyetin kuruluş idealleri ve Atatürk ün bir Türk Rönesansı yaratma hedefleri doğrultusunda 1926 da kurduğu Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinden günümüze Edebiyat ve Fen-Edebiyat Fakülteleri değişik biçimlerde gelişmişlerdir. Edebiyat Fakülteleri genellikle klasik yapılarını muhafaza ederken Fen-Edebiyat Fakülteleri farklı temel bilimler bölümleri ile süregelmişlerdir. Ülkemizde, 90 lı yıllardan itibaren sayıları artan devlet ve vakıf üniversiteleri içinde her nedense hep benzer bölümler açılmaktadır. Özellikle son birkaç yıldır her fen-edebiyat fakültesinde bir İngiliz Dili veya Amerikan Dili ve Edebiyatı, Mütercim Tercümanlık, Matematik veya Matematik, Bilgisayar şimdilerde de Psikoloji bölümleri açılmaktadır. Üniversite sayılarındaki hesapsız artış, hep aynı bölümlerin açılması çok ciddi bazı akademik sorunları da beraberinde getirmektedir. Yetişmiş eleman sıkıntısı had safhadadır de o güne kadar öğretmenlik hakkına sahip olan Edebiyat, Fen ve/veya Fen-Edebiyat Fakülteleri, ani bir karar ile öğretmen olma hakkını kaybederler. Öğretmen olma hakkı sadece eğitim fakültesi mezunlarına verilir. Bunun sonucunda liselerin yüksek puanlı mezunları, öncelikle eğitim fakültelerinin ilgili öğretmenlik bölümlerini tercih etmeye başlarlar, parasız devlet üniversitelerindeki benzer bölümler bunu öğrenci kalitesinde düşüş olarak hissederlerken, paralı vakıf üniversiteleri bölümleri sayısal olarak öğrenci kaybı yaşarlar yılında yüksek öğretim kurumları teşkilat 4

5 yasasının 3. maddesinde yapılan bir değişiklikle, bundan böyle Fen Edebiyat Fakültelerinin yeterli sayıya ulaştıkları için yenilerinin açılmaması kararı alınır. Bu çok ciddi kararın gerekçesi şudur; bu fakülteler asil görevleri olan kurum içi servis derslerini verememektedirler, ayrıca mezunlarının öğretmen olmalarında da sıkıntılar yaşanmaktadır, bu sebeplerden yenileri açılmamalıdır. Fen Edebiyat Fakültelerinin elinden bu kez öğretmenlik hakkının alınması yanı sıra kendi içinde yeterli bilim dalları olma, temel bilimler öğreten fakülteler olma özelliği de alınmıştır. Fakültelerimize yeni bir tehdit de, öğrenci talebi olmayan durumlarda bazı bölümlerin kapatılabileceği kararı ile gelmiştir. Şu anda bunlar Fizik, Kimya ve Biyoloji bölümleridir. Bu alanlar hem temel alanlar hem de bilim adamı yetiştirilen alanlardır. ABD National Science Foundation tarafından Bioloji ve yan dalları 21. y.y. mesleği olarak belirlenmiştir. Türkiye eğer küresel oyuncu olmak istiyorsa bilim adamları da yetiştirmek zorundadır. Öğretmenlik hakkı ve meslek unvanı verilmeyen böylece istihdam edilirliği yasalarla ortadan kaldırılan bölümlere talep olmaması doğaldır. Bu bölümleri hiç şüphesiz diğerleri de izleyecektir. İşte o zaman Fen-Edebiyat Fakültelerinin ölümünden biz de söz edebiliriz. Prof. Dr. Oya Batum MENTEŞE 5

6 Sayın (Bakanım, YÖK Başkanım) Mütevelli Heyet Başkanım, Mütevelli Heyet Üyeleri, Sayın Rektör, Değerli Konuklar, Sevgili Hoca ve Öğrenciler; 6

7 Atılım Üniversitesince düzenlenen, Değişen Dünya- Değişen Üniversite: Yüksek Öğretim in Geleceği konulu panelimize hoşgeldiniz. Değerli zamanlarından ayırıp, panelimize konuşmacı olarak katılmayı kabul eden değerli üç konuğumuza Sayın Prof. Drç Kemal Güriz, Sayın Prof. Dr. Ural Akbulut ve Sayın Abbas Güçlü ye hoşgeldiniz der, kendilerini kürsüye davet ederim. Sizlere panelimizin akışı ile ilgili kısa bir bilgi vereyim. - Panelimizin akışı şöyle olacak, 1nci turda konuşmacılarımız kendilerine ayrılan zamanda sunumlarını yapacaklar; 2nci turda eklemek istedikleri veya cevap vermek, katkıda bulıunmak istedikleri konular varsa onlara değinecekler; son 30 dakkikayı da soru cevap kısmına ayıracağız. Neden bu konuyu seçtik?. ÖZGEÇMİŞ Sayın Prf. Gürüz (1947) İzmir doğumludur. Lisans eğitimini ODTU Kimya Mühendisliği bölümünde 1969 senesinde tamamlamıştır, Doktora 7

8 derecesine yine aynı alanda The University of New Brunswick de 1973 senesinde almıştır. (Yine) 1973 ODTU Kimya Mühendisliği bölümünde öğretim görevlisi olarak göreve başlamış, 1974 de yardımcı doçent, 1978 de doçent olmuştur da Fullbright bursu ile Worcester Polytechnic Enstitüsü Kimya Mühendisliği bölümünde 1982 yılına kadar araştırmacı olarak bulunan Gürüz, Türkiye ye dönüşünde ODTU Doğa Bilimleri ve Mühendislik Enstitüsünde Enstitü Müdürlüğü görevini üstlenmiştir akademik yılında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesine Dekan olarak atanmıştır de Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne atanmış ve aynı görevde 1990 a kadar kalmış, bu arada Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı yapmıştır. Yine bu tarihler arasında Fullbright Komisyonu Başkanlığı Akdeniz Üniversiteleri Birliği yönetim kurul üyeliği, UNESCO Türk Milli Komisyonu üyeliği ve diğer bazı uluslararası kuruluşlarda görevleri de üstlenmiştir yılları arasında YÖK Genel Kurul Üyesi olarak görev yapmış, aynı zamanda 1995 de UNİDO ülke direktörü olarak da çalışmış 06 Aralık 1995 tarihinde YÖK Başkanlığına atanan Gürüz bu görevi 2 dönem 05 Aralık 2003 tarihine kadar sürdürmüştür de the State University of New York at Bringhamton, fahri doktora ünvanı almış, akademik yılında, Harvard Üniversitesi Uluslararası İlişkiler merkezinde araştırmacı, 2005 de Mew York State 8

9 Üniversitesinde konuk konuşmacı, 2006 da Albany Üniversitesinde, üniversite konukları yönetim kurulunda görev yapmıştır. Sayın Gürüzün kendi alanında ve yüksek öğretim konusunda çok sayıda tebliğ ve yayını bulunmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır. ÖZGEÇMİŞ 9

10 Sayın Güçlü 1957 Ankara doğumlu, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesini bitirdi. 28 yaşında Milliyet Gazetesinde çalışmaya başlayan Abbas Güçlü 23 yıldır Milliyet te görev yapıyor. Halen Milliyet Gazetesi Eğitim Editörü ve köşe yazarıdır. Aynı zamanda Kanal D de yayınlanan Genç Bakış programının yapımcılığını üstleniyor. Basında eğitim adına ilklerin öncüsü olan Güçlü, medyada ilk eğitim servisini, sayfasını ve uzun süreli Radyo-Tv programlarını yaptı. Genç Bakış tan önce Kanal D de Halkın Gündemi ve Karne adlı programları hazırladı. Daha önce de TRT de Sonsuz Yarış adlı eğitim programını hazırladı. Güçlü ayrıca, Radyo D ve Radyo Foreks in kuruluşunda hem haber programları hem de eğitim programları hazırlayıp sundu. Halen CNN Türk de Pozitif Eğitim adlı programı hazırlıyor ve sunuyor. 40 a yakın ülkenin eğitim sistemini yerinde inceleyen Güçlü, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinde Temel Gazetecilik dersleri veriyor. Bir çok defa Yılın Gazetecisi ödülünü aldı. Abbas Güçlü nün hazırladığı Genç Bakış beş defadan fazla En İyi Gençlik Programı ödülüne layık görüldü. Güçlü nün ayrıca, değişik üniversitelerden eğitim ile ilgili bir çok ödülü de bulunuyor. 10

Çok Uluslu Kapitalizm, 21. y.y. Üniversiteleri ve İnsani Bilimler *

Çok Uluslu Kapitalizm, 21. y.y. Üniversiteleri ve İnsani Bilimler * Çok Uluslu Kapitalizm, 21. y.y. Üniversiteleri ve İnsani Bilimler * *Prof. Dr. Oya Batum MENTEŞE Atılım Üniversitesi Fen Edebiyat Dekanı 21. y.y. da üniversiteleri anlamak için önce dönemi iyi okumak gerekir.

Detaylı

Doç. Dr. Berat Bir, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Göztepe, beratbir@marmara.edu.tr

Doç. Dr. Berat Bir, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Göztepe, beratbir@marmara.edu.tr Türkiye deki Üniversitelerde Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinin, Özelde Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Eğitim Programlarının Genel Değerlendirilmesi ve Durum Analizi Doç. Dr. Berat

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ "ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ" AVRUPA VE TÜRKİYE DE ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ RAPORU

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA VE TÜRKİYE DE ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ RAPORU İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ "ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ" AVRUPA VE TÜRKİYE DE ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ RAPORU İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

Detaylı

= ~ =:.::: HI =!~. :..: _:: =..: _

= ~ =:.::: HI =!~. :..: _:: =..: _ ~ _ ~.. _.. i _--..,,..' _ -_,...r........... ~ ~... _... _.....ı 1 ' 1. L..J _... - --.... - -. 1., -.- - -... - 1., _ ~ _... ii _...... " i.. -_ ı.. -. -_... i i,... i.' -.... _._.... _1.1 -...... _.

Detaylı

Türkiye de Şehir ve Bölge Planlama Eğitiminde Kalite Geliştirme ve Akreditasyon. ve Mesleki Yetkinlik ve Yeterlilik

Türkiye de Şehir ve Bölge Planlama Eğitiminde Kalite Geliştirme ve Akreditasyon. ve Mesleki Yetkinlik ve Yeterlilik Türkiye Planlama Okulları Birliği III. Koordinasyon Toplantısı İstanbul Teknik Üniversitesi Buluşması Notları Türkiye de Şehir ve Bölge Planlama Eğitiminde Kalite Geliştirme ve Akreditasyon ve Mesleki

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI

KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİM, AB YE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİMİN DURUMU VE KONYA YA İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE İHTİYACI Etüd-Araştırma Servisi Nisan 2008 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 202- EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU [Metni yazın] İÇİNDEKİLER I. TARİHÇE VE KURUMSAL YAPI... 3. TARİHÇE... 3 2. VİZYON, MİSYON VE DEĞERLER... 4 3. MÜTEVELLİ HEYETİ...

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK

Detaylı

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı

KALKINMANIN VE MEDENİYETİN LOKOMOTİFİ;

KALKINMANIN VE MEDENİYETİN LOKOMOTİFİ; DOSYA: ÜN VERS TELER KALKINMANIN VE MEDENİYETİN LOKOMOTİFİ; ÜNİVERSİTELER E T M B R ÜLKEN N, M LLET N, TOPLUMUN GEL fimes N N EN ÖNEML KAYNA IDIR. Y B R E T M ALTYAPISI OLUfiTURAN TOPLUMLAR GEL fim fi

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU VE YENİLİKÇİLİK

BİLGİ TOPLUMU VE YENİLİKÇİLİK BİLGİ TOPLUMU VE YENİLİKÇİLİK Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Yrd. Doç. Dr. M. Fatih BARIŞ Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu

Detaylı

REKTÖRÜMÜZÜN MESAJI ÖĞRENCİ KONSEYİ BAŞKANI MESAJI KAMPÜS'TEN NOTLAR YENİ BİR ORYANTASYONUN ARDINDAN ÖZGÜN, DİSİPLİNLER ARASI VE ARAŞTIRMAYLA

REKTÖRÜMÜZÜN MESAJI ÖĞRENCİ KONSEYİ BAŞKANI MESAJI KAMPÜS'TEN NOTLAR YENİ BİR ORYANTASYONUN ARDINDAN ÖZGÜN, DİSİPLİNLER ARASI VE ARAŞTIRMAYLA SAYI 30 KIŞ 2011 İÇİNDEKİLER KULE 30 KOÇ ÜNİVERSİTESİ ADINA SAHİBİ Prof. Dr. Umran İnan YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Ayça Yürük EDİTÖR Enis Demirbağ GÖRSEL YÖNETMEN Levent Pakdamar KATKIDA BULUNANLAR Leyla Atay,

Detaylı

Yükseköğrenimde de farkı biz yaratırız...

Yükseköğrenimde de farkı biz yaratırız... Yükseköğrenimde de farkı biz yaratırız... 2 0 1 5-2 0 1 6 Milli Eğitim in gayesi yalnız hükümete memur yetiştirmek değil, daha çok memlekete ahlâklı, karakterli, cumhuriyetçi, inkılâpçı, olumlu, atılgan,

Detaylı

Sayı 6 Haziran 2012. YÜKSEKÖĞRETİMDE TALEP-FİNANSMAN-KALİTE İLİŞKİSİ Orhan ÇİMEN 1

Sayı 6 Haziran 2012. YÜKSEKÖĞRETİMDE TALEP-FİNANSMAN-KALİTE İLİŞKİSİ Orhan ÇİMEN 1 Gümüşhane Üniversitesi Sayı 6 Haziran 2012 Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi YÜKSEKÖĞRETİMDE TALEP-FİNANSMAN-KALİTE İLİŞKİSİ 1 ÖZET Dünya da yükseköğretime artan taleple birlikte, yükseköğretim kurumlarının

Detaylı

BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI GÖKHAN ÇETİNSAYA

BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI GÖKHAN ÇETİNSAYA BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI GÖKHAN ÇETİNSAYA Yükseköğretim Kurulu Yayın No: 2014/2 BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 20-202 AKADEMİK YILI FAALİYET RAPORU [Metni yazın] İÇİNDEKİLER I.TARİHÇE VE KURUMSAL YAPI... 3.TARİHÇE... 3 2.VİZYON, MİSYON VE DEĞERLER... 4 3.MÜTEVELLİ HEYETİ... 5 4.YÖNETİM

Detaylı

Türkiye nin eğitim sorunlarına yenilikçi çözümler arıyoruz

Türkiye nin eğitim sorunlarına yenilikçi çözümler arıyoruz www.ahaber.anadolu.edu.tr ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HAFTALIK İLETİŞİM GAZETESİ SAYI: 601 17-23 EKİM 2011 2011-2012 Akademik Yılı 13 Ekim Günü Atatürk kültür ve Sanat Merkezi nde Düzenlenen Törenle Açıldı Türkiye

Detaylı

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA PARADİGMA DEĞİŞİMİ VE GÜNCEL KONULAR

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA PARADİGMA DEĞİŞİMİ VE GÜNCEL KONULAR Dış Politika Akademisi TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA PARADİGMA DEĞİŞİMİ VE GÜNCEL KONULAR (Enerji, Mülteciler, Güvenlik) Dış Politika Akademisi, Bilim ve Medeniyet Kulübü Organizasyonudur. Turgut Özal Üniversitesi

Detaylı

TÜRKİYE DE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ ve MADEN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNE GENEL BİR BAKIŞ

TÜRKİYE DE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ ve MADEN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNE GENEL BİR BAKIŞ TÜRKİYE DE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ ve MADEN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNE GENEL BİR BAKIŞ Yüksek öğretime girmek zor. Liseyi bitiren her beş gençten dördünün daha ileri bir eğitim görme olanağı bulunmuyor. Her yıl

Detaylı

VİZYON Doğuş Üniversitesinin vizyonu, eğitim-öğretimde, araştırmada ve topluma hizmette mükemmele ulaşmış bir dünya üniversitesi olmaktır.

VİZYON Doğuş Üniversitesinin vizyonu, eğitim-öğretimde, araştırmada ve topluma hizmette mükemmele ulaşmış bir dünya üniversitesi olmaktır. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 18 yıllık köklü eğitim TARİHÇE Doğuş Eğitim Vakfı tarafından İstanbul da kurulan Doğuş Üniversitesi, TBMM de 09 Temmuz 1997 tarihinde kabul edilen 4281 sayılı Kanun ile yükseköğretime

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI EYLÜL-2012 Bu Stratejik Plan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Senato ve Yönetim Kurulu nun 17-Ekim-2012 Tarihinde Yapılan Ortak

Detaylı

İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI

İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI İstanbul 2012 MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI ÇALIŞTAYI ( 16 Nisan 2011 tarihinde yapılan Meslek Liselerinin Sorunları adlı çalıştayın bant

Detaylı

GENEL GİRİŞİMCİLİK, AİLE ŞİRKETLERİ ve İNOVASYON

GENEL GİRİŞİMCİLİK, AİLE ŞİRKETLERİ ve İNOVASYON www.cankaya.edu.tr Sayı: 38 Ekim 2010 ISSN 1304-9836 GENEL GİRİŞİMCİLİK, AİLE ŞİRKETLERİ ve İNOVASYON ISSEI 2010 ÇANKAYADAKİ ÇANKAYALILAR NNDS-10 NSC-10 HAZIRLIK SINIFI YABANCI DİL EĞİTİMİ SEMPOZYUMLARI

Detaylı

Yeni bir yılın başlangıcında ve dergimizin bu

Yeni bir yılın başlangıcında ve dergimizin bu HİTİT HABER BAŞLARKEN PROF. DR. REHA METiN ALKAN Yeni bir yılın başlangıcında ve dergimizin bu yeni sayısında, değerli Hitit Üniversitesi Ailesi ni sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Üstlendiği vizyon ve

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ AYLIK HABER BÜLTENİ SAYI: 2 ARALIK 2012 DEVAM EDİYORUZ!

HİTİT ÜNİVERSİTESİ AYLIK HABER BÜLTENİ SAYI: 2 ARALIK 2012 DEVAM EDİYORUZ! www.hitit.edu.tr TDK Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sinan KAÇALİN Üniversitemizde Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sinan KAÇALİN, Üniversitemizin davetlisi olarak Çorum a geldi. makamında ziyaret eden

Detaylı

İcra eden, tatbik eden karar veren daima daha kuvvetlidir. İlim tercüme ile olmaz inceleme ile olur.

İcra eden, tatbik eden karar veren daima daha kuvvetlidir. İlim tercüme ile olmaz inceleme ile olur. Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü ilminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli, cevheri kendi içimizden çıkarmak zorundayız. İcra eden, tatbik

Detaylı

Sancaktepe Belediyesi ile İşbirliği. İZÜ Siyaset Akademisi Faik Tunay ı Konuk Etti Bir Eylem Adamı Malcolm X İZÜ Siyaset Akademisi 3; Savcı Sayan

Sancaktepe Belediyesi ile İşbirliği. İZÜ Siyaset Akademisi Faik Tunay ı Konuk Etti Bir Eylem Adamı Malcolm X İZÜ Siyaset Akademisi 3; Savcı Sayan İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ HABER BÜLTENİ OCAK 2015 YIL 4 SAYI 27 www.izu.edu.tr Sancaktepe Belediyesi ile İşbirliği İZÜ Siyaset Akademisi Faik Tunay ı Konuk Etti Bir Eylem Adamı Malcolm X İZÜ

Detaylı

Uluslararası Uygulamalar Işığında Türkiye için Sanayi Stratejisi Arayışları konferansı

Uluslararası Uygulamalar Işığında Türkiye için Sanayi Stratejisi Arayışları konferansı Uluslararası Uygulamalar Işığında Türkiye için Sanayi Stratejisi Arayışları konferansı 25 Aralık 2007 Ceylan Oteli Erdal Karamercan: Saygıdeğer konuklar, değerli basın mensupları, Türk Sanayicileri ve

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014-2018 STRATEJİK PLANI

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014-2018 STRATEJİK PLANI T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014-2018 STRATEJİK PLANI İ Ç İ N D E K İ L E R 1. REKTÖRÜN MESAJI 5 1.1 YÖNETİCİ ÖZETİ 1.2 STRATEJİ GELİŞTİRME SÜRECİ 7 2. MİSYON VİZYON 11 2.1 MİSYON 12 2.2 VİZYON:

Detaylı

VAN İLİ AKTİF YAŞAM ODAKLI MESLEKİ GELİŞİM ve EĞİTİM MERKEZİ MESGEM KURULMASINA YÖNELİK FİZİBİLİTE RAPORU

VAN İLİ AKTİF YAŞAM ODAKLI MESLEKİ GELİŞİM ve EĞİTİM MERKEZİ MESGEM KURULMASINA YÖNELİK FİZİBİLİTE RAPORU VAN İLİ AKTİF YAŞAM ODAKLI MESLEKİ GELİŞİM ve EĞİTİM MERKEZİ MESGEM KURULMASINA YÖNELİK FİZİBİLİTE RAPORU Aralık 2014 Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Tüm Hakları Saklıdır. www.daka.org.tr VAN İLİ AKTİF YAŞAM

Detaylı