Kullanım ve Bakım El K tabı MXU 500 / 500IRS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım ve Bakım El K tabı MXU 500 / 500IRS"

Transkript

1 Kullanım ve Bakım El K tabı MXU 500 / 500IRS

2 Değerli KYMCO ATV kullanıcıları; KYMCO ATV yi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Aracınızı her türlü trafik şartlarında güvenle kullanmak ve performansından tam anlamıyla faydalanmak artık sizin elinizde, Kullanım ve Bakım El Kitabı bunun için gerekli tüm teknik, bakım ve uyarı bilgilerini sunmaktadır. Aracınızı kullanmadan önce Kullanım ve Bakım El Kitabının tamamını okuyunuz. Kullanım ve Bakım El Kitabı içerisinde yer alan Uyarı, Dikkat ve Not bilgileri siz ve aracınız için önem arz eden hususları içermektedir ve mutlaka uymanız gerektiğini unutmayınız. Bakım, kontrol ve tamirat gerektiren durumlarda motosikletinizi, en sağlıklı servis hizmeti için KYMCO Yetkili Servislerine götürünüz. Bakım Sorumluluğu; aracınızın bakım gereklilikleri, Kullanım ve Bakım El Kitabı içerisinde verilmiştir. Araç sahibi olarak imalatçı/ithalatçı firma tarafından belirtilen bakım periyot ve işlemlerinin yaptırılması sorumluluğu size aittir. Kullanım ve Bakım El Kitabı içerisinde yer alan bilgiler, yayın tarihi itibarı ile mevcut, teknik bilgi, resim, fotoğraf ve özellikleri kapsamaktadır, yenileştirme ve değişikliklerden dolayı, Kullanım ve Bakım El Kitabında bazı farklılıklar olabilir. KYMCO herhangi bir bilgilendirmede bulunmadan ürün üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. İyi yolculuklar dileriz. İthalatçı Uğur Motorlu Araçlar Makina Turizm Taşımacılık San. ve Tic. A.Ş.

3 PREFACE ÖNSÖZ Bir Congratulations KYMCO ATV satýn onaldýðýnýz your purchase için kutlarýz. of the KYMCO, KYMCO araþtýrma, ATV. tasarým, KYMCOüretim take ve pride bakým in akalitesi konusunda worldwidedünya reputation çapýnda for tanýnmasýnýn quality-in gururunu research, taþýmaktadýr. design, production Deðiþtirilecek and parçalar service. ve aksesuarlar için, orijinal KYMCO parçalarýný tavsiye ederiz. Bu ürünler, KYMCO þirketinin yüksek For replacement parts and accessories, we recommend genuine KYMCO standartlarýný karþýlamak için aracýnýza özel tasarlanmýþ ve imal edilmiþtir. products. They've been specially designed for your vehicle and manufactured to meet KYMCO's demanding standards. Bu kýlavuz, söz konusu aracýn özellikleri ve çalýþmasýný temel olarak iyi bir þekilde anlamanýzý saðlayacaktýr. This manualbu will kýlavuz, provide önemli yougüvenlik with a good bilgilerini basic içerir. understanding Aracý kullanmak ofiçin thegerekli features özel and teknikler operation ve of beceriler this machine. konusunda This bilgi manual verir. Ayrýca includes temel bakým important ve inceleme safetyprosedürlerini information. içerir. It Aracýn provides kullanýmý information veya bakýmý about hakkýnda special herhangi techniques bir sorunuz and skills varsa, necessary lütfen bir KYMCO to ride bayisine your danýþýn. machine. It also includes basic maintenance and inspection procedures. If you have any questions regarding the operation or maintenance of your machine, Yýllar please sürecek consult güvenli a KYMCO ve keyifli dealer. sürüþler dileriz. Bu Wekýlavuzu wish you okurken manyþunlarý yearshatýrlayýn: of safe and enjoyable riding. While reading this manual, remember: UYARI Talimatlara uyulmadýðý takdirde büyük olasýlýkla ciddi yaralanmalar veya ölüme Indicates yol açacaðýný a strong bildirir. possibility that serious injury or death may WARNING result if instructions are not followed. Bu yayýndaki tüm bilgiler, basýmýn onaylanma tarihinde mevcut en son ürün bilgilerine dayanmaktadýr. All information KWANG YANG in this MOTOR publication LTD.ÞTÝ., isherhangi based on bir the bildirim latest olmaksýzýn product ve information hiçbir yükümlülük altýnda available kalmadan at theistenilen time ofzamanda approval deðiþiklik for printing. yapma KWANG hakkýný saklý YANG tutmaktadýr. MOTOR CO.,LTD Reserves the right to make changes at any time without notice and without incurring any obligation.

4 UYARI VE TEKNÝK LOCATION ÖZELLÝK OF THE ETÝKETLERÝNÝN WARNING ANDYERLERÝ UYARI BÝLGÝSÝ SPECIFICATION LABELS Aracý WARNING sürecek INFORMATION kiþi, sürmeden önce bu bilgileri okuyup anlamalýdýr. Bu bilgiler, ATV'nizi emniyetli ve Anyone uygun who þekilde rideskullanmak the vehiclekonusunda should read önemli and understand bilgiler içermektedir. this information before riding. They contain important information for safe and proper operation of your ATV. Etiketler, aracýn ayrýlmaz parçalarý kabul edilmelidirler. Etiketler çýkar veya okunmalarý zorlaþýrsa, The labels should be considered as permanent parts of the vehicle. If a label comes off or becomes deðiþtirilmeleri için KYMCO bayiniz ile temasa geçin. hard to read, contact your KYMCO dealer for replacements. (A) (USA only) UYARI WARNING (2) (3) (4) (5) Never Bu taþýyýcýda carry passenger asla yolcu on This taþýmayýn. carrier. Azami yük:45 Kg (100 lbs) Maximum load: 45 Kg (100 l (2) UYARI (B) (USA only) WARNING ASLA NEVER yolcu ride as a taþýmayýn. Yolcular passenger. kontrolün kaybedilmesine Passengers sebep olup, can CÝDDÝ cause a YARALANMAYA veya ÖLÜME loss of control, resulting yol açabilir. in SEVERE INJURY or DEATH. (B) (7) (A) (6) (8) CAUTION 1

5 Tavsiye (3) CAUTION DÝKKAT UYARI WARNING 16 yaþýndan küçük iseniz bu ATV'yi ASLA kullanmayýn. (4) Before Vites deðiþtirmeden shifting, youönce, mustmakineyi stop thedurdurup, machine motor and return hýzý belirtilen the throttle rölanti lever hýz deðerine to its closed gelene position kadar gaz until the kolunu engine kapalý speed konumunda to the specified tutmalýsýnýz. idling speed. Aksi takdirde, þanzýman zarar görebilir. Otherwise, the transmission may be damaged. (5) (6) UYARI WARNING Bu taþýyýcýda asla yolcu taþýmayýn. Azami yük:85 Kg (187 lbs) UYARI WARNING IMPROPER UYGUNSUZ TIRE LASTÝK PRESSURE BASINCI VEYA OR OVERLOADING AÞIRI YÜKLEME CAUTION KONTROLÜ CAN CAUSEYÝTÝRMENÝZE LOSS OF CONTROL. YOL AÇABÝLÝR. KONTROLÜ LOSS OF CONTROL YÝTÝRMEK CAN CÝDDÝ RESULT YARALANMA IN SEVERE VEYA ÖLÜM ÝLE SONUÇLANABÝLÝR. LASTÝK INJURY BASINCI: OR DEATH. Lastikler soðukken ayarlanýr OPERATING edilen TIRE : PRESSURE : Set with tires cold Recommended ÖN: 25~32kpa, : (0.25~0.32kgf/cm 2 ), 3.5~4.5psi 2 FRONT ARKA: : 25~32kpa, (0.25~0.32kgf/cm 2 ), 3.5~4.5psi ), 3.5~4.5psi Lastik basýncýný asla tavsiye edilen sýnýrýn altýna 2 ayarla REAR : 25~32kpa, (0.25~0.32kgf/cm ), 3.5~4.5psi mayýn. Never set tire pressure below recommended. YÜKLEME LOADING AZAMÝ Maximum YÜKLEME VehicleSINIRI Load: 220 Kg. (485 lbs) lbs). Including Sürücü, eþya weight ve aksesuarlarýn of operator, cargo aðýrlýðý and dahil accessories. (7) WARNING ATV'yi uygunsuz þekilde kullanmak CÝDDÝ YARALAN- Improper ATV use can result in SEVERE MAYA veya ÖLÜME yol açabilir. INJURY or DEATH. HER ZAMAN ONAYLI BÝR KASK VE KORUYUCU GÝYSÝ KULLANIN (8) (9) DÝKKAT ASLA YOLDA KULLAN- MAYIN ASLA YOLCU TAÞIMAYIN Aracýn çekme sýnýrýný aþmak kazaya neden olabilir. Römork çekerken hýzý düþürün. UYARI WARNING Daha fazla bilgi için kullaným kýlavuzunu okuyun. AZAMÝ ÇEKME KAPASÝTESÝ: 454kg (1000lbs) DÝL AÐIRLIÐI: 16kg (35 lbs) ALKOL VEYA UYUÞTURUCU ÝLE ASLA KUL- LANMAYIN 2

6 SAFETY SERVÝS BÝLGÝLERÝ INFORMATION ATV AN ATV OYUNCAK IS NOTDEÐÝLDÝR A TOY AND VE CAN ÇALIÞTIRILMASI BE HAZARDOUS TEHLÝKELÝ TO OPERATE. OLABÝLÝR. AnATV, motosiklet handles differently ve otomobilfrom dahil otherolmak vehicles üzere including diðer araçlardan motorcycles daha and farklý cars. bir kullanýlýþa An accident sahiptir. can occur Uygun quickly, önlemleri even almazsanýz, during routine çok kýsa bir zamanda, rutin manevralar esnasýnda bile çarpýþma olayý gerçekleþebilir. maneuvers such as turning and riding on hills or over obstacles, if you fail to take proper precautions. Kaldýrým, park yeri ve yollar dahil asfalt döþenmiþ yollarda ATV'yi kullanmayýn. Aþaðýdaki talimatlara uymadýðýnýz takdirde CÝDDÝ YARALANMA VEYA ÖLÜM meydana gelebilir: Asla ATV'yi toprak ya da çakýl taþýyla döþeli sokaklarda, yolda ya da otoyolda kullanmayýn. Bu kýlavuzu ve tüm etiketleri dikkatle okuyun ve açýklanan kullaným prosedürlerini takip edin. Uygun eðitim veya talimat almadan ATV'yi asla kullanmayýn. SEVERE Acemiler, INJURY sertifikalý OR bir DEATH eðitmen can tarafýndan result if eðitim you do almalýdýrlar. not follow these instructions: Read Her zaman this manual yaþ sýnýrlamasýna and all labels uyun: carefully and follow the operating procedures described. -16 Never yaþýndan operate küçük an ATV çocuklar, without motor proper hacmi training 90cc'den or daha instruction. fazla ATV'leri asla kullanmamalýdýrlar. ATV'de asla yolcu taþýmayýn. Beginners Düzgün þekilde should oturan receive onaylanmýþ trainingbir from motosiklet a certified kaský instructor. takmadan ATV'yi asla kullanmayýn. Always Ayrýca göz follow koruyucusu the age recommendation: (gözlük veya yüz maskesi), eldiven, bot, uzun kollu gömlek veya ceket ve uzun -pantolon A child under giymelisiniz. 16 years old should never operate an ATV with engine size greater than 90cc. ATV'yi kullanmadan önce veya kullanýrken alkol veya uyuþturucu asla tüketmeyin. Never Becerinize carry veya a passenger þartlara göre on an aþýrý ATV. yüksek hýzlarda sürmeyin. Her zaman arazi, görüþ ve kullaným Always koþullarýna avoid ve operating tecrübenize anuygun ATV on hýzlarda any paved seyredin. surfaces, Asla spin including atmayý, sidewalks, atlamayý veya driveways, diðer gösteri parking lots hareketlerini and streets. denemeyin. Güvenli çalýþtýðýndan emin olmak için her kullandýðýnýzda ATV'nizi kontrol edin. Never operate an ATV on any public street, road or highway, even a dirt or gravel one. Her zaman bu kýlavuzda verilen inceleme ve bakým prosedürlerini ve çizelgesini takip edin. ATV'nizi kullanýrken her zaman iki elinizi gidonda ve her iki ayaðýnýzý da basamakta tutun. 3

7 Never operate an ATV without wearing an approved motorcycle helmet that fits properly. You should Size yabancý also wear arazide eye aracýnýzý protection sürerken (goggles her or zaman face shield), yavaþ ve gloves, özellikle boots, temkinli long-sleeved gidin. ATV'yi shirt kullanýrken or arazi þartlarýnýn deðiþmesine karþý tetikte olun. jacket, and long pants. Aracý döndürürken her zaman bu kýlavuzda açýklanan prosedürleri takip edin. Daha yüksek hýzlarda Never dönüþ consume yapmayý denemeden alcohol or drugs önce before düþük hýzlarda or whiledönüþleri operating çalýþýn. this ATV. Aþýrý yüksek hýzlarda dönüþ yapmayýn. operate at speeds too fast for your skills or the conditions. Always go at a speed that is Never proper Aþýrý engebeli for the terrain, arazide, visibility kaygan ya and da operating gevþek toprakta, conditions, ATV'yi and kontrol your edebilecek experience. beceriye ve deneyime eriþmeden sürüþ yapmayýn. Bu tip arazide özellikle dikkatli olun. Never Yokuþ attempt týrmanýrken, wheel, her jump, zaman or bu other kýlavuzda stunt. açýklanan prosedürleri takip edin. Yokuþu týrmanmadan Always önce araziyi inspect dikkatle your ATV gözden each geçirin. time you Aþýrý use þekilde it to kaygan make sure veya itgevþek is in safe yüzeylere operating sahip condition. yokuþlarý Always týrmanmayýn. the inspection and maintenance procedures and schedules described in this manual. follow Aðýrlýðýnýzý öne verin. Gazý asla aniden açmayýn. Yokuþun tepesinden kesinlikle yüksek hýzda geçmeyin. Always keep both hands on the handlebars and both feet on the footboards of the ATV during ATV'yi aþýrý dik yokuþta kesinlikle kullanmayýn. Büyük yokuþlarý denemeden önce daha küçük yokuþlarda alýþtýrma yapýn. operation. Always Yokuþ týrmanýrken follow proper motor procedures bayýlýrsa veya for turning geriye as doðru described kayma olursa in thisher manual. zaman Practice doðru kullaným turningteknikleri- ni uygulayýn. beforemotorun attempting bayýlmasýný to turn at önlemek faster için speeds. yokuþ Do týrmanýrken not turn at hýzýnýzý excessive sabit speed. tutun. at low speeds Motor bayýlýrsa veya geriye kayma olursa frenleme iþlemleri kýlavuzda açýklanan prosedürleri takip edin. Never operate on excessively rough, slippery or loose terrain until you have learned and practiced Üste bakan taraftan veya yokuþun yukarýsýna bakan kýsýmdan inin. ATV'yi geriye döndürün ve Kullaným the Kýlavuzu'nda skills necessary açýklanan to control prosedürlere the ATV uygun on such olarak terrain. yeniden Always binin. be especially cautious on these kinds Yokuþ ofaþaðý terrain. gidiþlerde ve yokuþlarda frenleme iþlemleri için kýlavuzda açýklanan uygun prosedürleri Always takip edin. go slowly Yokuþu and inmeden be extra önce careful araziyi when dikkatle operating gözden on geçirin. unfamiliar Aðýrlýðýnýzý terrain. geriye Always verin. be alert to Yokuþu asla yüksek hýzda inmeyin. Aracýn bir tarafa keskin bir þekilde meyletmesine neden olacak bir changing terrain conditions when operating the ATV. açýda yokuþtan inmeyin. Mümkünse yokuþtan düz bir þekilde inin. Yokuþ týrmanýrken, her zaman bu kýlavuzda açýklanan prosedürleri takip edin. Aþýrý þekilde kaygan veya gevþek yüzeylere sahip yokuþlardan kaçýnýn. Aðýrlýðýnýzý ATV'nin yukarý bakan kýsmýna verin. Bu kýlavuzda açýklanan düz zeminde dönüþ tekniðini iyice öðrenmeden herhangi bir eðimin çevresinde ATV'yi döndürmeye asla çalýþmayýn. Mümkünse sarp eðimin yanýndan geçmeyi önleyin. 4

8 UYARI WARNING POTANSÝYEL POTENTIAL HAZARD TEHLÝKE Benzinin Improperuygunsuz handlingkullanýmý. of gasoline. NE WHAT OLABÝLÝR CAN HAPPEN Benzin Gasoline alev can alabilir catch ve fire bundan and you dolayý could yanabilirsiniz. be burned. TEHLÝKENÝN ÖNLENMESÝ HOW TO AVOID THE HAZARD Yakýt dolumu yapýlýrken her zaman motoru stop edin. Always turn off the engine when refueling. Motor Do not çalýþtýrýldýktan refuel right after hemen thesonra engine ve has halen been çok sýcakken running and yakýt isdolumu still very yapmayýn. hot. Motora Do not veya spill gasoline egzoz borusu/susturucusuna on the engine exhaust yakýt dolumu pipe/muffler esnasýnda whenbenzin refueling. sýçratmayýn. Sigara Never içerken refuel while veya smoking, kývýlcým, açýk or while ateþ veya in thesu ýsýtýcýlarýnýn vicinity of sparks, pilot ýþýklarý opengibi flames, diðer or kaynaklarýn other veya sources giysi of kurutucularýnýn ignition such yakýnýnda as the pilot yakýt lights dolumu of yapmayýn. water heaters and clothes dryers. ATV yi baþka bir aracýn içerisinde taþýrken, yukarý When transporting the machine in another doðru tutulduðundan ve yakýt musluðunun "OFF" konumunda vehicle, be olduðundan sure it is kept emin upright olun. and that the Aksi fuel cock takdirde, is inkarbüratörden the "OFF" position. veya yakýt haznesinden Otherwise, yakýt sýzabilir. fuel may leak out of the carburetor or fuel tank. NE WHAT OLABÝLÝR CAN HAPPEN Benzin Gasoline zehirlidir is poisonous ve yaralanmalara and can cause neden injuries. olabilir. TEHLÝKENÝN HOW TO AVOID ÖNLENMESÝ THE HAZARD Benzin yuttuðunuz veya çok miktarda benzin If you should swallow some gasoline or inhale buharý teneffüs ettiðiniz takdirde, veya gözünüze a lot of gasoline vapor, or get some gasoline in benzin geldiðinde, en kýsa sürede doktora baþvurun. yourderinize eyes, see benzin yourgelirse, doctorsabun immediately. ve su ile yýkayýn. If gasoline Eðer spills benzin ongiysinize your skin, sýçrarsa, wash with giysilerinizi soap deðiþtirin. and water. If gasoline spills on your clothing, change your clothes. ON 5

9 DESCRIPTION AND MACHINE IDENTIFICATION ARAÇ IDENTIFICATION NUMARALARI NUMBER KAYDI RECORDS KEY ANAHTAR IDENTIFICATION TANITIM NUMARASI NUMBER Anahtarlarýn Record the key tanýtým identification numarasýný, number, þasi seriframe The Anahtarýn key identification tanýtým numarasý, number þekilde is stamped gösterildiði on numarasýný, serial number, ve motor engine seri serial numarasý number bilgilerini gibi aský fiþine damgalanmýþtýr. and the hang tag as shown in the following yedek model parça code sipariþinde information yardýmcý for assistance olmasý için when illustration. kaydedin. order replacement parts. ANAHTAR KEY NO. NO. ÞASÝ FRAME NO. NO. AÇIKLAMA VE ARAÇ TANIMI MOTOR ENGINENO. MODEL KODU. CODE Key Anahtar identification tanýtým numarasý number 6

10 ÞASÝ FRAME SERÝ SERIAL NUMARASI NUMBER Þasi The frame seri numarasý, serial number þasinin is ön stamped ve arka tarafýnda zýmbalanmýþtýr. on the front and rear of the frame. MOTOR ENGINESERÝ SERIAL NUMARASI NUMBER Motor The engine seri numarasý serial number sol karterde is stamped zýmbalanmýþtýr. on the left crankcase. Þasi Frame seri serial numarasý number Motor Engineseri serial numarasý number 7

11 PARÇA YERLEÞÝMÝ (03) (02) (02) (01) (04) (07) (06) (05) (04) (01) Arka fren kolu (02) Far/Park lambasý (03) Ön fren kolu (08) (09) (10) (04) Arka/Fren lambalarý (05) 2WD/4WD seçme düðmesi (06) Gösterge ve uyarý lambalarý (07) Far selektör svici Marþ düðmesi Motor Durdurma düðmesi Sinyal svici (08) Kývýlcým önleyici (09) Römork kancasý (10) Gaz kolu 8

12 (15) (14)(13) (12)(11) (23) (22) (21) (20) (19) (16) (17) (18) (24) (25) (11) Rezervuar su haznesi (12) Ön fren sývý haznesi (13) Yakýt valfi (14) Tepkili marþ (15) Sele (16) Fren pedalý sývý haznesi (17) Sele kilitleme kolu (18) Motor yaðý gözleme camý (19) Egzoz sistemi (20) Akü/Sigorta (21) Alet çantasý (22) Gaz pompa kolu (23) Arka fren sývý haznesi (24) Aksesuar prizi yeri (25) Vites seçme kolu 9

13 (30) (29) (28) (27) (26) (26) Sað basamak (27) (26 Kullaným ) Rightkýlavuzu footpeg bölmesi (28) (27) Ön kargo Owner s taþýyýcýsý manual storage (29) (28) Kontak Front anahtarý cargo rack (30) (29) Sol basamak Ignition switch (31) (30) Arka Left kargo footpeg taþýyýcýsý (32) (31) Yakýt Rear dolum cargo kapaðý rack (33) (32) Jikle Fuel düðmesi fill cap (34) (33) Arka Choke fren pedalý knob (35) (34) Bayrak Rear direði brake braketi pedal (35) Flag pole bracket NOT: NOTE: Satýn The machine aldýðýnýz you araç, have bu kýlavuzdaki purchasedþekillerde may differ gösterilen slightly from araçtan those biraz shown farklý inolabilir. the figures of this manual. (31) (32) (33) (34) (35) 15 10

14 KONTROL FONKSÝYONLARI CONTROL FUNCTIONS KONTAK ANAHTARI: IGNITION SWITCH Söz konusu svicin konumlarýna baðlý fonksiyonlarý Functions of the respective switch positions aþaðýdaki gibidir: are as follows: OFF: OFF: Tüm elektrik devreleri devre dýþý býrakýlýr. Anahtar All electrical circuits are switched off. The key bu konumda çýkartýlabilir. can be removed in this position. OFF ON ON ON : Tüm All electrical elektrik devreleri circuitsdevrededir. are switched on. Motor The engine çalýþtýrýlabilir. can be started. Anahtar The key çýkartýlamaz. can not be removed. " : Ignition Kontak anahtarý switch (2) (2) Key Anahtar (2) Kontak The ignition anahtarý, switch park islambasý ON while ve the arka position lamba yandýðýnda light taillight devrededir. will light. Tüm All electrical elektrik devreleri circuitsdevrededir. are switched on. Motor The engine çalýþtýrýlabilir. can be started. Anahtar The keyçýkartýlamaz. can not be removed. 11

15 GÖSTERGE INSTRUMENTS VE AND UYARILAR INDICATOR MODE ODO MODE 2WD 4WD TRIP 2WD 4WD ODO mile TRIP km PM (10) mile km PRNHL PM ODO SET TRIP PRNHL MODE 2WD 4WD (9) (8) (7) (6) (5) Multi-function Çok fonksiyonlu display ekran (2) High Uzun beam far göstergesi indicator (3) Coolant Hararet göstergesi temperature warning indicator (4) Set Ayar button düðmesi (5) (5) Low-range Düþük vites indicator "L" gösterge light L lambasý (6) (6) High-range Yüksek vites indicator "H" gösterge light H lambasý (7) (7) Neutral Boþ vites indicator "N" göstergesi light N (8) (8) Reverse Geri vites indicator "N" göstergesi light N: (9) (9) Park Park indicator "P" gösterge light lambasý P (10) Mod düðmesi (10) Mode button A B SET mile km PM P RNHL SET (4) (2) (3) Çok Multi-function fonksiyonlu display ekran Gösterge, The display aþaðýdakileri includes the içerir: following functions: Hýz Speedometer göstergesi Kilometre Odometer/Tripmeter sayacý/sýfýrlanabilir kilometre sayacý Dijital Digital saat clock 2WD/4WD göstergesi indicator Yakýt Fuelgöstergesi gauge (2) Uzun far göstergesi (2) High beam indicator Kontak anahtarý " " konumundayken, uzun far The ignition switchh is at the " " position, the seçilirse high beam ( ( indicator )), uzun will far light gösterge whenlambasý the headlight yanar. (3) Hararet switch to göstergesi select High beam ( ). Soðutma suyu sýcaklýðý belirlenen seviyeye ulaþtýðýnda, bu gösterge sýcaklýðýn çok yükseldiðini göstermek üzere yanar. Çalýþma sýrasýnda bu gösterge yanarsa, motoru güvenli bir yerde durdurun ve yaklaþýk 10 dakika motorun soðumasýný bekleyin. (4) Ayar düðmesi Bu düðme ODO, TRIP A ve TRIP B arasýnda seçim yapar. Bu düðme ayrýca zamaný ayarlamak ve sýfýrlanabilir kilometre sayacýný sýfýrlamak için kullanýlýr. 12

16 (5) (3) Düþük Coolant vites temperature "L" gösterge warning lambasýindicator Vites When kolu the"l" coolant konumunda temperature olduðunda reaches bu a gösterge specified lambasý level, this yanar. indicator comes on to (6) Yüksek warn that vites the "H" coolant gösterge temperature lambasý is too hot. Vites If thekolu indicator "H" konumunda comes onolduðunda during operation, bu gösterge stop thelambasý engine yanar. as soon as it is safe to do so (7) Boþ andvites allow"n" thegöstergesi engine to cool down for about Vites 10 minutes. kolu "N" konumunda olduðunda bu gösterge lambasý yanar. (8) (4) Geri Set button vites "R" göstergesi Vites Thiskolu button "R" iskonumunda used to select olduðunda ODO, bu TRIP A gösterge and TRIPlambasý B. yanar. (9) Park This"P" button gösterge is also lambasý used to adjust the time Vites and reset kolu "P" the(park) tripmeter. konumunda olduðunda bu gösterge lambasý yanar. (10) (5) Low-range Mod düðmesi indicator light L Bu This düðmeyle indicator km/h, light mph, comes km on veya when mil seçimi the drive yapýlýr. select lever is in the L position. Bu düðme ayrýca zamaný ayarlamak ve sýfýrlanabilir (6) High-range kilometre indicator sayacýný light sýfýrlamak H için kullanýlýr. This indicator light comes on when the drive select lever is in the H position. (7) Neutral indicator light N This indicator light comes on when the drive select lever is in the N position. 1 3 Çok fonksiyonlu ekran (8) (3) Reverse indicator (2) light R This indicator light comes on when the drive select lever is in the R position. 2WD 4WD (9) Park indicator light P This indicator light comes on when the drive select lever is in the P (park) position. ODO TRIP A B (10) Mode button mile This button is usedkm to select PM km/h, mph, km and mile. This(4) button is also used to(5) adjust the time and reset the tripmeter. Hýz Speedometer göstergesi (2) (2) 2WD/4WD göstergesi indicator (3) Yakýt göstergesi (3) Fuel gauge (4) Kilometre sayacý/sýfýrlanabilir (4) kilometre Odometer/Tripmeter sayacý (5) Dijital Digitalsaat clock Hýz göstergesi Hýzý km/sa veya mph cinsinden gösterir. Km/sa veya mph birimini seçmek için Mod düðmesini 2 saniyeden fazla basýlý tutun.

17 MODE 2WD ODO 2WD 4WD TRIP A B mile km PM P RNHL SET 4WD (3) Yakýt göstergesi Yakýt göstergesi, kademeli bir ekranda kalan yakýt seviyesini yaklaþýk olarak gösterir. Normal yakýt seviyesi aralýðý F seviyesi ile E seviyesi arasýndaki bölümdür. E seviyesine eriþildiðinde veya yakýt göstergesi (3) yanýp söndüðünde, yakýt miktarý azdýr ve en kýsa zamanda yakýt haznesi yeniden doldurulmalýdýr. (2) (2) 2WD/4WD göstergesi Sürüþ modunun 4WD veya 2WD olduðunu gösterir. 2WD 4WD (3) Segment F (2) Segment E (3) Fuel indicator 14

18 (4) Kilometre sayacý/sýfýrlanabilir kilometre sayacý Kilometre sayacý, toplam katedilen mesafeyi km veya mil cinsinden gösterir. Sýfýrlanabilir kilometre sayacý, yolculuk boyunca katedilen mesafeyi km veya mil cinsinden gösterir. Ýki sýfýrlanabilir kilometre sayacý vardýr, A ve B. ODO, TRIP A veya TRIP B fonksiyonunu seçmek için SET düðmesini 2 saniyeden fazla basýlý tutun. Mil veya km birimini seçmek için MODE düðmesini 2 saniyeden fazla basýlý tutun. Sýfýrlanabilir kilometre sayacýný sýfýrlamak için: 1. TRIP A veya TRIP B fonksiyonunu seçmek için SET düðmesini 2 saniyeden fazla basýlý tutun. MODE 2WD 4WD TRIP A B mile km TRIP PM P RNHL A B SET mile km MODE 2WD 4WD TRIP PR TRIP ODO 2WD 4WD TRIP A B mile km PM ODO 2WD 4WD TRIP A B mile km PM 2. Sýfýrlanabilir kilometre sayacý sýfýrlanana kadar MODE ve SET düðmesini basýlý tutun. MODE SET MODE SET P RNHL P RNHL ODO TRIP A B mile km MODE 2WD 4WD TRIP mile km PM PRNHL SET MODE 2WD 4WD TRIP A B mile km PM P RNHL SET TRIP mile km TRIP A mile km 15

19 (5) Dijital saat Kontak ON konumundayken zamaný gösterir (saat ve dakika olarak). Zamaný ayarlamak için, aþaðýdaki iþlemleri yapýn: 1. Kontak anahtarýný ON konumuna getirin. 2. ODO modunu seçmek için SET düðmesini 2 saniyeden fazla basýlý tutun. 3. MODE ve SET düðmesini ayný anda 2 saniyeden fazla basýlý tutun. Saat, zaman deðeri yanýp sönerek ayar moduna geçer. NOTE: NOT: Digital Dijital saat clocksadece can beodo adjust modda in ODOayarlanabilir, mode only, never saati ayarlamak select TRIPistediðinizde A or BTRIP modea when veya you TRIP B modunu seçmeyin. want to adjust your digital clock. 4. Saat deðerini ayarlamak için SET düðmesine istenen saat deðerine gelene kadar basýlý tutun. MODE ODO 2WD 4WD 2WD mile 4WD km PM mile PRNHL km MODE ODO PM P RNHL 5. MODE düðmesine basýn, dakika deðeri yanýp sönmeye baþlayacaktýr. SET SET MODE ODO P 2WD 4WD 2WD 4WD 2WD 4WD MODE ODO mile km PM SET ODO mile km ODO mile km P RNHL MODE PRNHL SET MODE P RNHL SET PM 16

20 6. To Dakika set minute, deðerini press ayarlamak the SET için button SET until düðmesine istenen minute. dakika deðerine gelene kadar the desired basýlý tutun Ayar To end iþlemini the adjustment, sonlandýrmak Press için, both MODE theve MODE SET button düðmesine and SET ayný button anda in the basýn. same time. 2WD 4WD 2WD 4WD MODE ODO mile km SET MODE ODO mile km SET P RNHL P RNHL 17

21 HANDLEBAR GÝDON SVÝÇLERÝ SWITCHES (2) Far Headlight düðmesi switch Far Headlight düðmesi dimmer switch Kýsa Turnfarlarý the switch yakmak to the için " düðmeyi " position " to " konumuna switch çevirin. the low beam. Uzun Turn the farlarý switch yakmak to the için " düðmeyi " position " to" konumuna theçevirin. high beam. switch on Uzun Turn the farý switch söndürmek to the için " düðmeyi " position " " to konumuna switch off çevirin. the headlight. (2) Marþ Starter düðmesi button Stater Marþ düðmesi button To Motoru starter çalýþtýrmak the engine, için motor pressdurdurma the starter düðmesi button, with RUN the ( transmission ), kontak anahtarý in neutral, ON konumundayken the ignition switch ve vites ON boþtayken and themarþ engine düðmesine stop switch basýn. At RUN ( ) CAUTION: DÝKKAT: Motoru See starting çalýþtýrmadan instructions önce çalýþtýrma prior to starting talimatlarýna engine bakýn (see(ayrýntýlar page 58 için for details). sayfa 58'e bakýn). 18

22 (4) (3) (3)Engine Motor durdurma stop switchdüðmesi Motor Engine durdurma stop switch düðmesi Düðme When the RUN switch ( ) is konumundayken, in the RUN ( ) motor position, çalýþýr. the engine will operate. When the switch is in OFF Düðme ( ) position, OFF ( the) konumundayken, engine will not operate. motor çalýþmaz. This switch is intended primarily as a safety or Bu düðme öncelikle güvenlik amacýyla ve normalde emergency control, and it should normally de remain her zaman in therun ( ) position. konumunda kalmalýdýr. NOTE: NOT: If you stop your ATV by turning the engine stop ATV'yi motor durdurma düðmesini OFF ( ) konumuna switch OFF ( ), be sure to turn the ignition çevirerek durdurduysanýz, akünün boþalmasýný önlemek switch için kontak OFF anahtarýnýn to prevent OFF battery konumunda discharge. olduðundan emin olun. (4) Selektör Passing signal svici switch Passing Selektör svici signal switch When Sollama passing, yaparken, if there karþý are yönden carsgelen coming araçlarý from the opposite uyarmak için direction, selektör press svicine and basýn release ve býrakýn, the far yanýp sönerek karþýdan gelen araçlarý uyaracaktýr. passing signal switch and the headlight will wink to warn the coming vehicles. 19

23 RIGHT SAÐ GÝDON HANDLEBAR SVÝCÝ SWITCH 2WD/4WD 2WD/4WD seçme select düðmesi switch 2WD modu mode 2WD 2WD/4WD seçme selectdüðmesi switch This "2WD" ATV ve is "4WD" equipped sürüþ with modlarý a 2WD/4WD arasýnda seçim select switch, yapmak which için ATV'de permits 2WD/4WD a choiceseçme between svicithe bulunur. Sürüþe uygun olan sürüþ modunu 2WD and 4WD drive modes. Select a drive seçin. mode that is suitable for your riding. 2WD/4WD seçme svici gaz kolunun üstünde bulunur. Sürüþ modunu seçmek için 2WD/4WD The seçme 2WD/4WD svicini istenen select konuma switchgetirin. is located above the Sürüþ throttle modunu lever. kontrol To select etmek the için drive çok fonksiyonlu ekrana the 2WD/4WD bakýn. select switch to the mode, push desired position. To check your present drive mode, look at the Multi-function display. ODO TRIP A B mile km PM Multi-funtion Çok fonksiyonlu display ekran 4WD modu mode 4WD ODO TRIP A B mile km PM 20

24 RECOIL TEPKÝLÝ MARÞ STARTER The (sayfa recoil 61) starter is on the right side of the ATV. It Tepkili is used marþ, to start ATV'nin thesað engine tarafýndadýr. when the battery is low. Akü zayýfladýðýnda motoru çalýþtýrmak için kullanýlýr. using the recoil starter (page 61). See 1. Tepkili Pullmarþýn the gripkullanýmýna up brisklybakýn.(sayfa and fully. 61) 1. Ardýndan kolu sýký ve tam anlamýyla yukarý 2.After çekin. the engine starts, put the grip back to 2. Motorun çalýþmasýndan sonra, marþ kolunu eski original position and seal the hole. konumuna getirin. Tepkili Recoilmarþ starter NOT: NOTE: Sað Do not muhafaza allow water bölmesine entersu thegiriþini right engelleyin, case, ve always tepkili put marþý theher recoil zaman starter orijinal to original konumuna getirin position ve and deliði seal týkayýn. the hole. 21

25 GAZ THROTTLE KOLU LEVER Baþparmakla It is operatedçalýþtýrýlýr. by the thumb. Kola bastýrmakla Pressing the gaz lever kelebeði opens açýlýr. thebasýnç throttle. azaltýlýrsa, When pressure yay gerilimi is released, otomatik olarak gaz kelebeðini kapatýr. spring tension automatically closes the throttle. Aracýn hýzýný gaz kelebeðinin konumunu deðiþtirerek ayarlayýn. Regulate the speed of the machine by varying the throttle position. Throttle Gaz kolulever POTANSÝYEL POTENTIAL HAZARD TEHLÝKE Gaz Malfunction kelebeði arýzasý. of throttle. UYARI WARNING NE OLABÝLÝR Gaz WHAT kelebeðinin CAN HAPPEN idaresi zor olabilir, ihtiyaç duyduðunuzda The throttle could hýzlanmak be hard veya to operate, yavaþlamak zorlaþabilir. making it difficult Bu durum, to speed bir kazaya up oryol slow açabilir. down when you need to. This could cause an TEHLÝKENÝN accident. ÖNLENMESÝ Motoru çalýþtýrmadan önce, gaz kolunun çalýþmasýný kontrol edin. Düzgün çalýþmýyorsa, bunun HOW TO nedenini AVOIDaraþtýrýn. THE HAZARD Bu Check problemi the operation ATV'yi kullanmadan of the throttle önce lever giderin. Eðer before kendi youbaþýnýza start theprobleme engine. If bir itçözüm does not bulamýyor work smoothly, veya problemi check for çözemiyorsanýz, the cause. KYMCO Correctbayisi the problem ile temasa before geçin. riding the ATV. Consult a KYMCO dealer if you can't find or solve the problem yourself. 22

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents PWC 71040 W

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents PWC 71040 W Instructions for use WASHING MACHINE English,1 Türkçe,13 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical data Description

Detaylı

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler LBF 52 BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler LBF 52 BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ TR Türkçe, 1 LBF 52 English, 13 Ýçindekiler Kurulum 2-3 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama devri hakkýnda öneri Teknik

Detaylı

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN TR Türkçe, 1 GB English, 1 Ýçindekiler Montaj, 25 Cihazýn yerleþtirilmesi ve seviye ayarlanmasý Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Farklý gaz tiplerine uyum saðlanmasý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu AVL 85 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu AVL 85 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 English,13 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi, 2 Su ve elektrik baðlantýsý, 2-3 Ýlk yýkama, 3 Teknik bilgiler, 3 Çamaþýr makinesini

Detaylı

Downloaded from AC-Manual.com Manuals

Downloaded from AC-Manual.com Manuals KULLANIM KILAVUZU DUVAR TÝPÝ SPLIT KLÝMA AFSW-09HRR1R AFSW-12HRR1R AFSW-18HRR1R AFSW-22HRR1R 0216 444 999 0 www.airfel.com 0216 444 999 0 www.airfel.com Deðerli Müþterimiz; Modern tesislerimizde özen ile

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Ýki kapýlý buzdolabý. Ýçindekiler. Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý. Cihazýn tanýtýmý, 3-4

Kullaným talimatlarý. Ýki kapýlý buzdolabý. Ýçindekiler. Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý. Cihazýn tanýtýmý, 3-4 Kullaným talimatlarý Ýki kapýlý buzdolabý Ýçindekiler TK TK English,11 Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Cihazýn tanýtýmý, 3-4 Genel görünüm Çalýþtýrma ve kullanma, 5-6 Cihazýn çalýþtýrýlmasý

Detaylı

SD-2025 USB. USB/SD/MMC Oynatýcý FM/AM Radyolu Oto Teybi. Kullaným Kýlavuzu

SD-2025 USB. USB/SD/MMC Oynatýcý FM/AM Radyolu Oto Teybi. Kullaným Kýlavuzu SD-2025 USB USB/SD/MMC Oynatýcý FM/AM Radyolu Oto Teybi Kullaným Kýlavuzu OK OK MUTE MUTE OK OK OK OK OK MUTE MUTE MUTE MUTE Güvenlik Önlemleri Öncelikle bu ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz.

Detaylı

M-2020 RDS. FM/AM Radyolu, CD/MP3/USB/SD/MMC Çalar Oto Teybi Kullaným Kýlavuzu. www.goldmaster.com.tr

M-2020 RDS. FM/AM Radyolu, CD/MP3/USB/SD/MMC Çalar Oto Teybi Kullaným Kýlavuzu. www.goldmaster.com.tr M-00 RDS FM/AM Radyolu, CD/MP3/USB/SD/MMC Çalar Oto Teybi Kullaným Kýlavuzu www.goldmaster.com.tr GÜVENLÝK BÝLGÝSÝ Bu ürünü tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz. Ürünü uygun þekilde kullanmak için lütfen

Detaylı

Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION

Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION E2BLH xxxx F (TK) E2BL xxxx F (TK) E2BLH xxxxx x F (TK) English Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION Operating Instructions, 1 Assistance, 2 Description of the appliance, 3 Description

Detaylı

Operating Instructions

Operating Instructions E2BYH 19xxx F O3 (TK) English Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION Operating Instructions, 1 Assistance, 2 Description of the appliance, 3 Description of the appliance, 4 Reversible

Detaylı

W 104 T. Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu Washing machine Instructions for installation and use

W 104 T. Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu Washing machine Instructions for installation and use W 104 T Çamaþýr Makinesý Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu Washing machine Instructions for installation and use TR Çamaþýr Makinesý 1 Yerleþtirme ve kullanma kýlavuzu GB Washing machine 13 Instructions

Detaylı

Operating Instructions

Operating Instructions ENBY 19xxx F O3 (TK) ENBYH 19xxx F O3 (TK) English Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION Operating Instructions, 1 Assistance, 2 Description of the appliance, 3 Description of the appliance,

Detaylı

OCAK KULLANMA KILAVUZU VC 115. (Elektrikli Ankastre)

OCAK KULLANMA KILAVUZU VC 115. (Elektrikli Ankastre) OCAK KULLANMA KILAVUZU VC 115 (Elektrikli Ankastre) Deðerli Müþterimiz, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

AEG-ELECTROLUX ENB43693X

AEG-ELECTROLUX ENB43693X You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for AEG-ELECTROLUX ENB43693X. You'll find the answers to all your questions on the AEG-ELECTROLUX ENB43693X

Detaylı

English Page 3 Turkish Page 12 STSC2135

English Page 3 Turkish Page 12 STSC2135 STSC2135 English Page 3 Turkish Page 12 ENGLISH (Original instructions) FIG. A N o L FIG. B DIAMETER OF WORK PIECE E SPACE BLOCK A K F M WIDTH OF SPACE BLOCK J X F I FIG. C CUT-OFF END C H B E D G BLOCK

Detaylı

English (original instructions) 4. Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir) 13. Copyright DeWALT

English (original instructions) 4. Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir) 13. Copyright DeWALT D25123 D25124 English (original instructions) 4 Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir) 13 Copyright DeWALT 2 Figure 1 c d n g f m i a e b k j D25123 D25124 h Figure 2 d e 1 Figure 3 Figure 4 f g

Detaylı

English Page 4 Turkish Page 16 STGS7115

English Page 4 Turkish Page 16 STGS7115 STGS7115 English Page 4 Turkish Page 16 ENGLISH (Original instructions) Figure 1 b a c n Figure 2 Figure 3 h c g k f i d e 2 (Original instructions) ENGLISH Figure 4 Figure 5 h f d e 15 o -30 o A B Figure

Detaylı

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions DISHWASHER EN English,1 TR Türkçe, 15 Contents Product Fiche, 2 Precautions and advice, 3 General safety Disposal Saving energy and respecting the environment Installation and Assistance,

Detaylı

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMF 7081

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMF 7081 Instructions for use WASHING MACHINE Contents English,1 Türkçe,13 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical data Care and maintenance,

Detaylı

APW-VP-90P High Pressure Cleaner Operator Manual

APW-VP-90P High Pressure Cleaner Operator Manual APW-VP-90P High Pressure Cleaner Operator Manual Original instructions WARNING: Do not use the machine without reading the instruction sheet. Item Description 1. mobile adapter bracket with wheel 2. Water

Detaylı

40005181.qxd 19/07/2007 12:37 Page 1. Instruction Book. Condenser Tumble Dryer. English Türkçe

40005181.qxd 19/07/2007 12:37 Page 1. Instruction Book. Condenser Tumble Dryer. English Türkçe 40005181.qxd 19/07/2007 12:37 Page 1 Instruction Book Condenser Tumble Dryer English Türkçe 40005181.qxd 19/07/2007 12:37 Page 2 English.....................................................................

Detaylı

Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi User Manual & Certificate of Warranty

Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi User Manual & Certificate of Warranty Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi User Manual & Certificate of Warranty Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi Değerli müşterimiz, Bu kullanım kılavuzu UFO MICATRONIC, T23EN ve T19EN modelleri için hazırlanmıştır.

Detaylı

2150 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu

2150 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu 2150 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge User Manual Kullan m K lavuzu Dear Customer, Please read and comply with these instructions prior to the initial operation of your appliance. Retain these

Detaylı

GRANADA DELUX. Kullanım Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi. Instructions Manual Dry Vacuum Cleaner

GRANADA DELUX. Kullanım Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi. Instructions Manual Dry Vacuum Cleaner GRANADA DELUX TR GB Kullanım Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi Instructions Manual Dry Vacuum Cleaner İÇİNDEKİLER TR Kullanım talimatları hakkında bilgi... 4 Sorumluluk... 4 Kullanım talimatları hakkında

Detaylı

DW-1000 BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ (500X500 BASKET) KULLANMA VE BAKIM KILAVUZU

DW-1000 BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ (500X500 BASKET) KULLANMA VE BAKIM KILAVUZU DW-1000 BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ (500500 BASKET) KULLANMA VE BAKIM KILAVUZU DW-1000 DISHWASHER (500500 BASKET) INSTRUCTION AND MAINTENANCE MANUAL 2012 TLM 020 0046 ED. NO: 1 1 D w P: Güç girişi (power input)

Detaylı

EN Operating instructions TR Kullanma talimatları

EN Operating instructions TR Kullanma talimatları EN Operating instructions TR Kullanma talimatları 13 14 12 15 16 11 10 17 18 9 19 8 20 1 7 21 6 2 5 4 3 HS B16 ACB A C D E B OFF F en it DESCRIPTION OF THE APPLIANCE 1. Turbo brush* 2. Parquet brush* 3.

Detaylı

EAGLE. Kullanma Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi. Instructions manuel Dry Vacuum Cleaner

EAGLE. Kullanma Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi. Instructions manuel Dry Vacuum Cleaner EAGLE TR GB Kullanma Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi Instructions manuel Dry Vacuum Cleaner TR İÇİNDEKİLER 1 Güvenlik 3 1.1 Kullanım Talimatları 3 1.2 Uyarı İfadeleri 3 1.3 Çocuklar 3 1.4 Uygun Kullanım

Detaylı

LOTUS ELEKTRÝK SÜPÜRGESÝ YS-1600 / YS-1800 / TURBO-2400

LOTUS ELEKTRÝK SÜPÜRGESÝ YS-1600 / YS-1800 / TURBO-2400 LOTUS ELEKTRÝK SÜPÜRGESÝ YS-1600 / YS-1800 / TURBO-2400 Kullanma Kýlavuzu Instruction Manual Tüketici Danışma Hattı 0850 333 27 62 1 1 B7 YS-1800 Modeli 2 C1 Turbo-2400 Modeli C3 C1 C3 T1 T6 T5 T3 T T2

Detaylı

2300 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu

2300 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu 2300 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge User Manual Kullan m K lavuzu Dear Customer, Please read and comply with these instructions prior to the initial operation of your appliance. Retain these

Detaylı

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 Deðerli müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı