Kullanım ve Bakım El K tabı MXU 500 / 500IRS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım ve Bakım El K tabı MXU 500 / 500IRS"

Transkript

1 Kullanım ve Bakım El K tabı MXU 500 / 500IRS

2 Değerli KYMCO ATV kullanıcıları; KYMCO ATV yi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Aracınızı her türlü trafik şartlarında güvenle kullanmak ve performansından tam anlamıyla faydalanmak artık sizin elinizde, Kullanım ve Bakım El Kitabı bunun için gerekli tüm teknik, bakım ve uyarı bilgilerini sunmaktadır. Aracınızı kullanmadan önce Kullanım ve Bakım El Kitabının tamamını okuyunuz. Kullanım ve Bakım El Kitabı içerisinde yer alan Uyarı, Dikkat ve Not bilgileri siz ve aracınız için önem arz eden hususları içermektedir ve mutlaka uymanız gerektiğini unutmayınız. Bakım, kontrol ve tamirat gerektiren durumlarda motosikletinizi, en sağlıklı servis hizmeti için KYMCO Yetkili Servislerine götürünüz. Bakım Sorumluluğu; aracınızın bakım gereklilikleri, Kullanım ve Bakım El Kitabı içerisinde verilmiştir. Araç sahibi olarak imalatçı/ithalatçı firma tarafından belirtilen bakım periyot ve işlemlerinin yaptırılması sorumluluğu size aittir. Kullanım ve Bakım El Kitabı içerisinde yer alan bilgiler, yayın tarihi itibarı ile mevcut, teknik bilgi, resim, fotoğraf ve özellikleri kapsamaktadır, yenileştirme ve değişikliklerden dolayı, Kullanım ve Bakım El Kitabında bazı farklılıklar olabilir. KYMCO herhangi bir bilgilendirmede bulunmadan ürün üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. İyi yolculuklar dileriz. İthalatçı Uğur Motorlu Araçlar Makina Turizm Taşımacılık San. ve Tic. A.Ş.

3 PREFACE ÖNSÖZ Bir Congratulations KYMCO ATV satýn onaldýðýnýz your purchase için kutlarýz. of the KYMCO, KYMCO araþtýrma, ATV. tasarým, KYMCOüretim take ve pride bakým in akalitesi konusunda worldwidedünya reputation çapýnda for tanýnmasýnýn quality-in gururunu research, taþýmaktadýr. design, production Deðiþtirilecek and parçalar service. ve aksesuarlar için, orijinal KYMCO parçalarýný tavsiye ederiz. Bu ürünler, KYMCO þirketinin yüksek For replacement parts and accessories, we recommend genuine KYMCO standartlarýný karþýlamak için aracýnýza özel tasarlanmýþ ve imal edilmiþtir. products. They've been specially designed for your vehicle and manufactured to meet KYMCO's demanding standards. Bu kýlavuz, söz konusu aracýn özellikleri ve çalýþmasýný temel olarak iyi bir þekilde anlamanýzý saðlayacaktýr. This manualbu will kýlavuz, provide önemli yougüvenlik with a good bilgilerini basic içerir. understanding Aracý kullanmak ofiçin thegerekli features özel and teknikler operation ve of beceriler this machine. konusunda This bilgi manual verir. Ayrýca includes temel bakým important ve inceleme safetyprosedürlerini information. içerir. It Aracýn provides kullanýmý information veya bakýmý about hakkýnda special herhangi techniques bir sorunuz and skills varsa, necessary lütfen bir KYMCO to ride bayisine your danýþýn. machine. It also includes basic maintenance and inspection procedures. If you have any questions regarding the operation or maintenance of your machine, Yýllar please sürecek consult güvenli a KYMCO ve keyifli dealer. sürüþler dileriz. Bu Wekýlavuzu wish you okurken manyþunlarý yearshatýrlayýn: of safe and enjoyable riding. While reading this manual, remember: UYARI Talimatlara uyulmadýðý takdirde büyük olasýlýkla ciddi yaralanmalar veya ölüme Indicates yol açacaðýný a strong bildirir. possibility that serious injury or death may WARNING result if instructions are not followed. Bu yayýndaki tüm bilgiler, basýmýn onaylanma tarihinde mevcut en son ürün bilgilerine dayanmaktadýr. All information KWANG YANG in this MOTOR publication LTD.ÞTÝ., isherhangi based on bir the bildirim latest olmaksýzýn product ve information hiçbir yükümlülük altýnda available kalmadan at theistenilen time ofzamanda approval deðiþiklik for printing. yapma KWANG hakkýný saklý YANG tutmaktadýr. MOTOR CO.,LTD Reserves the right to make changes at any time without notice and without incurring any obligation.

4 UYARI VE TEKNÝK LOCATION ÖZELLÝK OF THE ETÝKETLERÝNÝN WARNING ANDYERLERÝ UYARI BÝLGÝSÝ SPECIFICATION LABELS Aracý WARNING sürecek INFORMATION kiþi, sürmeden önce bu bilgileri okuyup anlamalýdýr. Bu bilgiler, ATV'nizi emniyetli ve Anyone uygun who þekilde rideskullanmak the vehiclekonusunda should read önemli and understand bilgiler içermektedir. this information before riding. They contain important information for safe and proper operation of your ATV. Etiketler, aracýn ayrýlmaz parçalarý kabul edilmelidirler. Etiketler çýkar veya okunmalarý zorlaþýrsa, The labels should be considered as permanent parts of the vehicle. If a label comes off or becomes deðiþtirilmeleri için KYMCO bayiniz ile temasa geçin. hard to read, contact your KYMCO dealer for replacements. (A) (USA only) UYARI WARNING (2) (3) (4) (5) Never Bu taþýyýcýda carry passenger asla yolcu on This taþýmayýn. carrier. Azami yük:45 Kg (100 lbs) Maximum load: 45 Kg (100 l (2) UYARI (B) (USA only) WARNING ASLA NEVER yolcu ride as a taþýmayýn. Yolcular passenger. kontrolün kaybedilmesine Passengers sebep olup, can CÝDDÝ cause a YARALANMAYA veya ÖLÜME loss of control, resulting yol açabilir. in SEVERE INJURY or DEATH. (B) (7) (A) (6) (8) CAUTION 1

5 Tavsiye (3) CAUTION DÝKKAT UYARI WARNING 16 yaþýndan küçük iseniz bu ATV'yi ASLA kullanmayýn. (4) Before Vites deðiþtirmeden shifting, youönce, mustmakineyi stop thedurdurup, machine motor and return hýzý belirtilen the throttle rölanti lever hýz deðerine to its closed gelene position kadar gaz until the kolunu engine kapalý speed konumunda to the specified tutmalýsýnýz. idling speed. Aksi takdirde, þanzýman zarar görebilir. Otherwise, the transmission may be damaged. (5) (6) UYARI WARNING Bu taþýyýcýda asla yolcu taþýmayýn. Azami yük:85 Kg (187 lbs) UYARI WARNING IMPROPER UYGUNSUZ TIRE LASTÝK PRESSURE BASINCI VEYA OR OVERLOADING AÞIRI YÜKLEME CAUTION KONTROLÜ CAN CAUSEYÝTÝRMENÝZE LOSS OF CONTROL. YOL AÇABÝLÝR. KONTROLÜ LOSS OF CONTROL YÝTÝRMEK CAN CÝDDÝ RESULT YARALANMA IN SEVERE VEYA ÖLÜM ÝLE SONUÇLANABÝLÝR. LASTÝK INJURY BASINCI: OR DEATH. Lastikler soðukken ayarlanýr OPERATING edilen TIRE : PRESSURE : Set with tires cold Recommended ÖN: 25~32kpa, : (0.25~0.32kgf/cm 2 ), 3.5~4.5psi 2 FRONT ARKA: : 25~32kpa, (0.25~0.32kgf/cm 2 ), 3.5~4.5psi ), 3.5~4.5psi Lastik basýncýný asla tavsiye edilen sýnýrýn altýna 2 ayarla REAR : 25~32kpa, (0.25~0.32kgf/cm ), 3.5~4.5psi mayýn. Never set tire pressure below recommended. YÜKLEME LOADING AZAMÝ Maximum YÜKLEME VehicleSINIRI Load: 220 Kg. (485 lbs) lbs). Including Sürücü, eþya weight ve aksesuarlarýn of operator, cargo aðýrlýðý and dahil accessories. (7) WARNING ATV'yi uygunsuz þekilde kullanmak CÝDDÝ YARALAN- Improper ATV use can result in SEVERE MAYA veya ÖLÜME yol açabilir. INJURY or DEATH. HER ZAMAN ONAYLI BÝR KASK VE KORUYUCU GÝYSÝ KULLANIN (8) (9) DÝKKAT ASLA YOLDA KULLAN- MAYIN ASLA YOLCU TAÞIMAYIN Aracýn çekme sýnýrýný aþmak kazaya neden olabilir. Römork çekerken hýzý düþürün. UYARI WARNING Daha fazla bilgi için kullaným kýlavuzunu okuyun. AZAMÝ ÇEKME KAPASÝTESÝ: 454kg (1000lbs) DÝL AÐIRLIÐI: 16kg (35 lbs) ALKOL VEYA UYUÞTURUCU ÝLE ASLA KUL- LANMAYIN 2

6 SAFETY SERVÝS BÝLGÝLERÝ INFORMATION ATV AN ATV OYUNCAK IS NOTDEÐÝLDÝR A TOY AND VE CAN ÇALIÞTIRILMASI BE HAZARDOUS TEHLÝKELÝ TO OPERATE. OLABÝLÝR. AnATV, motosiklet handles differently ve otomobilfrom dahil otherolmak vehicles üzere including diðer araçlardan motorcycles daha and farklý cars. bir kullanýlýþa An accident sahiptir. can occur Uygun quickly, önlemleri even almazsanýz, during routine çok kýsa bir zamanda, rutin manevralar esnasýnda bile çarpýþma olayý gerçekleþebilir. maneuvers such as turning and riding on hills or over obstacles, if you fail to take proper precautions. Kaldýrým, park yeri ve yollar dahil asfalt döþenmiþ yollarda ATV'yi kullanmayýn. Aþaðýdaki talimatlara uymadýðýnýz takdirde CÝDDÝ YARALANMA VEYA ÖLÜM meydana gelebilir: Asla ATV'yi toprak ya da çakýl taþýyla döþeli sokaklarda, yolda ya da otoyolda kullanmayýn. Bu kýlavuzu ve tüm etiketleri dikkatle okuyun ve açýklanan kullaným prosedürlerini takip edin. Uygun eðitim veya talimat almadan ATV'yi asla kullanmayýn. SEVERE Acemiler, INJURY sertifikalý OR bir DEATH eðitmen can tarafýndan result if eðitim you do almalýdýrlar. not follow these instructions: Read Her zaman this manual yaþ sýnýrlamasýna and all labels uyun: carefully and follow the operating procedures described. -16 Never yaþýndan operate küçük an ATV çocuklar, without motor proper hacmi training 90cc'den or daha instruction. fazla ATV'leri asla kullanmamalýdýrlar. ATV'de asla yolcu taþýmayýn. Beginners Düzgün þekilde should oturan receive onaylanmýþ trainingbir from motosiklet a certified kaský instructor. takmadan ATV'yi asla kullanmayýn. Always Ayrýca göz follow koruyucusu the age recommendation: (gözlük veya yüz maskesi), eldiven, bot, uzun kollu gömlek veya ceket ve uzun -pantolon A child under giymelisiniz. 16 years old should never operate an ATV with engine size greater than 90cc. ATV'yi kullanmadan önce veya kullanýrken alkol veya uyuþturucu asla tüketmeyin. Never Becerinize carry veya a passenger þartlara göre on an aþýrý ATV. yüksek hýzlarda sürmeyin. Her zaman arazi, görüþ ve kullaným Always koþullarýna avoid ve operating tecrübenize anuygun ATV on hýzlarda any paved seyredin. surfaces, Asla spin including atmayý, sidewalks, atlamayý veya driveways, diðer gösteri parking lots hareketlerini and streets. denemeyin. Güvenli çalýþtýðýndan emin olmak için her kullandýðýnýzda ATV'nizi kontrol edin. Never operate an ATV on any public street, road or highway, even a dirt or gravel one. Her zaman bu kýlavuzda verilen inceleme ve bakým prosedürlerini ve çizelgesini takip edin. ATV'nizi kullanýrken her zaman iki elinizi gidonda ve her iki ayaðýnýzý da basamakta tutun. 3

7 Never operate an ATV without wearing an approved motorcycle helmet that fits properly. You should Size yabancý also wear arazide eye aracýnýzý protection sürerken (goggles her or zaman face shield), yavaþ ve gloves, özellikle boots, temkinli long-sleeved gidin. ATV'yi shirt kullanýrken or arazi þartlarýnýn deðiþmesine karþý tetikte olun. jacket, and long pants. Aracý döndürürken her zaman bu kýlavuzda açýklanan prosedürleri takip edin. Daha yüksek hýzlarda Never dönüþ consume yapmayý denemeden alcohol or drugs önce before düþük hýzlarda or whiledönüþleri operating çalýþýn. this ATV. Aþýrý yüksek hýzlarda dönüþ yapmayýn. operate at speeds too fast for your skills or the conditions. Always go at a speed that is Never proper Aþýrý engebeli for the terrain, arazide, visibility kaygan ya and da operating gevþek toprakta, conditions, ATV'yi and kontrol your edebilecek experience. beceriye ve deneyime eriþmeden sürüþ yapmayýn. Bu tip arazide özellikle dikkatli olun. Never Yokuþ attempt týrmanýrken, wheel, her jump, zaman or bu other kýlavuzda stunt. açýklanan prosedürleri takip edin. Yokuþu týrmanmadan Always önce araziyi inspect dikkatle your ATV gözden each geçirin. time you Aþýrý use þekilde it to kaygan make sure veya itgevþek is in safe yüzeylere operating sahip condition. yokuþlarý Always týrmanmayýn. the inspection and maintenance procedures and schedules described in this manual. follow Aðýrlýðýnýzý öne verin. Gazý asla aniden açmayýn. Yokuþun tepesinden kesinlikle yüksek hýzda geçmeyin. Always keep both hands on the handlebars and both feet on the footboards of the ATV during ATV'yi aþýrý dik yokuþta kesinlikle kullanmayýn. Büyük yokuþlarý denemeden önce daha küçük yokuþlarda alýþtýrma yapýn. operation. Always Yokuþ týrmanýrken follow proper motor procedures bayýlýrsa veya for turning geriye as doðru described kayma olursa in thisher manual. zaman Practice doðru kullaným turningteknikleri- ni uygulayýn. beforemotorun attempting bayýlmasýný to turn at önlemek faster için speeds. yokuþ Do týrmanýrken not turn at hýzýnýzý excessive sabit speed. tutun. at low speeds Motor bayýlýrsa veya geriye kayma olursa frenleme iþlemleri kýlavuzda açýklanan prosedürleri takip edin. Never operate on excessively rough, slippery or loose terrain until you have learned and practiced Üste bakan taraftan veya yokuþun yukarýsýna bakan kýsýmdan inin. ATV'yi geriye döndürün ve Kullaným the Kýlavuzu'nda skills necessary açýklanan to control prosedürlere the ATV uygun on such olarak terrain. yeniden Always binin. be especially cautious on these kinds Yokuþ ofaþaðý terrain. gidiþlerde ve yokuþlarda frenleme iþlemleri için kýlavuzda açýklanan uygun prosedürleri Always takip edin. go slowly Yokuþu and inmeden be extra önce careful araziyi when dikkatle operating gözden on geçirin. unfamiliar Aðýrlýðýnýzý terrain. geriye Always verin. be alert to Yokuþu asla yüksek hýzda inmeyin. Aracýn bir tarafa keskin bir þekilde meyletmesine neden olacak bir changing terrain conditions when operating the ATV. açýda yokuþtan inmeyin. Mümkünse yokuþtan düz bir þekilde inin. Yokuþ týrmanýrken, her zaman bu kýlavuzda açýklanan prosedürleri takip edin. Aþýrý þekilde kaygan veya gevþek yüzeylere sahip yokuþlardan kaçýnýn. Aðýrlýðýnýzý ATV'nin yukarý bakan kýsmýna verin. Bu kýlavuzda açýklanan düz zeminde dönüþ tekniðini iyice öðrenmeden herhangi bir eðimin çevresinde ATV'yi döndürmeye asla çalýþmayýn. Mümkünse sarp eðimin yanýndan geçmeyi önleyin. 4

8 UYARI WARNING POTANSÝYEL POTENTIAL HAZARD TEHLÝKE Benzinin Improperuygunsuz handlingkullanýmý. of gasoline. NE WHAT OLABÝLÝR CAN HAPPEN Benzin Gasoline alev can alabilir catch ve fire bundan and you dolayý could yanabilirsiniz. be burned. TEHLÝKENÝN ÖNLENMESÝ HOW TO AVOID THE HAZARD Yakýt dolumu yapýlýrken her zaman motoru stop edin. Always turn off the engine when refueling. Motor Do not çalýþtýrýldýktan refuel right after hemen thesonra engine ve has halen been çok sýcakken running and yakýt isdolumu still very yapmayýn. hot. Motora Do not veya spill gasoline egzoz borusu/susturucusuna on the engine exhaust yakýt dolumu pipe/muffler esnasýnda whenbenzin refueling. sýçratmayýn. Sigara Never içerken refuel while veya smoking, kývýlcým, açýk or while ateþ veya in thesu ýsýtýcýlarýnýn vicinity of sparks, pilot ýþýklarý opengibi flames, diðer or kaynaklarýn other veya sources giysi of kurutucularýnýn ignition such yakýnýnda as the pilot yakýt lights dolumu of yapmayýn. water heaters and clothes dryers. ATV yi baþka bir aracýn içerisinde taþýrken, yukarý When transporting the machine in another doðru tutulduðundan ve yakýt musluðunun "OFF" konumunda vehicle, be olduðundan sure it is kept emin upright olun. and that the Aksi fuel cock takdirde, is inkarbüratörden the "OFF" position. veya yakýt haznesinden Otherwise, yakýt sýzabilir. fuel may leak out of the carburetor or fuel tank. NE WHAT OLABÝLÝR CAN HAPPEN Benzin Gasoline zehirlidir is poisonous ve yaralanmalara and can cause neden injuries. olabilir. TEHLÝKENÝN HOW TO AVOID ÖNLENMESÝ THE HAZARD Benzin yuttuðunuz veya çok miktarda benzin If you should swallow some gasoline or inhale buharý teneffüs ettiðiniz takdirde, veya gözünüze a lot of gasoline vapor, or get some gasoline in benzin geldiðinde, en kýsa sürede doktora baþvurun. yourderinize eyes, see benzin yourgelirse, doctorsabun immediately. ve su ile yýkayýn. If gasoline Eðer spills benzin ongiysinize your skin, sýçrarsa, wash with giysilerinizi soap deðiþtirin. and water. If gasoline spills on your clothing, change your clothes. ON 5

9 DESCRIPTION AND MACHINE IDENTIFICATION ARAÇ IDENTIFICATION NUMARALARI NUMBER KAYDI RECORDS KEY ANAHTAR IDENTIFICATION TANITIM NUMARASI NUMBER Anahtarlarýn Record the key tanýtým identification numarasýný, number, þasi seriframe The Anahtarýn key identification tanýtým numarasý, number þekilde is stamped gösterildiði on numarasýný, serial number, ve motor engine seri serial numarasý number bilgilerini gibi aský fiþine damgalanmýþtýr. and the hang tag as shown in the following yedek model parça code sipariþinde information yardýmcý for assistance olmasý için when illustration. kaydedin. order replacement parts. ANAHTAR KEY NO. NO. ÞASÝ FRAME NO. NO. AÇIKLAMA VE ARAÇ TANIMI MOTOR ENGINENO. MODEL KODU. CODE Key Anahtar identification tanýtým numarasý number 6

10 ÞASÝ FRAME SERÝ SERIAL NUMARASI NUMBER Þasi The frame seri numarasý, serial number þasinin is ön stamped ve arka tarafýnda zýmbalanmýþtýr. on the front and rear of the frame. MOTOR ENGINESERÝ SERIAL NUMARASI NUMBER Motor The engine seri numarasý serial number sol karterde is stamped zýmbalanmýþtýr. on the left crankcase. Þasi Frame seri serial numarasý number Motor Engineseri serial numarasý number 7

11 PARÇA YERLEÞÝMÝ (03) (02) (02) (01) (04) (07) (06) (05) (04) (01) Arka fren kolu (02) Far/Park lambasý (03) Ön fren kolu (08) (09) (10) (04) Arka/Fren lambalarý (05) 2WD/4WD seçme düðmesi (06) Gösterge ve uyarý lambalarý (07) Far selektör svici Marþ düðmesi Motor Durdurma düðmesi Sinyal svici (08) Kývýlcým önleyici (09) Römork kancasý (10) Gaz kolu 8

12 (15) (14)(13) (12)(11) (23) (22) (21) (20) (19) (16) (17) (18) (24) (25) (11) Rezervuar su haznesi (12) Ön fren sývý haznesi (13) Yakýt valfi (14) Tepkili marþ (15) Sele (16) Fren pedalý sývý haznesi (17) Sele kilitleme kolu (18) Motor yaðý gözleme camý (19) Egzoz sistemi (20) Akü/Sigorta (21) Alet çantasý (22) Gaz pompa kolu (23) Arka fren sývý haznesi (24) Aksesuar prizi yeri (25) Vites seçme kolu 9

13 (30) (29) (28) (27) (26) (26) Sað basamak (27) (26 Kullaným ) Rightkýlavuzu footpeg bölmesi (28) (27) Ön kargo Owner s taþýyýcýsý manual storage (29) (28) Kontak Front anahtarý cargo rack (30) (29) Sol basamak Ignition switch (31) (30) Arka Left kargo footpeg taþýyýcýsý (32) (31) Yakýt Rear dolum cargo kapaðý rack (33) (32) Jikle Fuel düðmesi fill cap (34) (33) Arka Choke fren pedalý knob (35) (34) Bayrak Rear direði brake braketi pedal (35) Flag pole bracket NOT: NOTE: Satýn The machine aldýðýnýz you araç, have bu kýlavuzdaki purchasedþekillerde may differ gösterilen slightly from araçtan those biraz shown farklý inolabilir. the figures of this manual. (31) (32) (33) (34) (35) 15 10

14 KONTROL FONKSÝYONLARI CONTROL FUNCTIONS KONTAK ANAHTARI: IGNITION SWITCH Söz konusu svicin konumlarýna baðlý fonksiyonlarý Functions of the respective switch positions aþaðýdaki gibidir: are as follows: OFF: OFF: Tüm elektrik devreleri devre dýþý býrakýlýr. Anahtar All electrical circuits are switched off. The key bu konumda çýkartýlabilir. can be removed in this position. OFF ON ON ON : Tüm All electrical elektrik devreleri circuitsdevrededir. are switched on. Motor The engine çalýþtýrýlabilir. can be started. Anahtar The key çýkartýlamaz. can not be removed. " : Ignition Kontak anahtarý switch (2) (2) Key Anahtar (2) Kontak The ignition anahtarý, switch park islambasý ON while ve the arka position lamba yandýðýnda light taillight devrededir. will light. Tüm All electrical elektrik devreleri circuitsdevrededir. are switched on. Motor The engine çalýþtýrýlabilir. can be started. Anahtar The keyçýkartýlamaz. can not be removed. 11

15 GÖSTERGE INSTRUMENTS VE AND UYARILAR INDICATOR MODE ODO MODE 2WD 4WD TRIP 2WD 4WD ODO mile TRIP km PM (10) mile km PRNHL PM ODO SET TRIP PRNHL MODE 2WD 4WD (9) (8) (7) (6) (5) Multi-function Çok fonksiyonlu display ekran (2) High Uzun beam far göstergesi indicator (3) Coolant Hararet göstergesi temperature warning indicator (4) Set Ayar button düðmesi (5) (5) Low-range Düþük vites indicator "L" gösterge light L lambasý (6) (6) High-range Yüksek vites indicator "H" gösterge light H lambasý (7) (7) Neutral Boþ vites indicator "N" göstergesi light N (8) (8) Reverse Geri vites indicator "N" göstergesi light N: (9) (9) Park Park indicator "P" gösterge light lambasý P (10) Mod düðmesi (10) Mode button A B SET mile km PM P RNHL SET (4) (2) (3) Çok Multi-function fonksiyonlu display ekran Gösterge, The display aþaðýdakileri includes the içerir: following functions: Hýz Speedometer göstergesi Kilometre Odometer/Tripmeter sayacý/sýfýrlanabilir kilometre sayacý Dijital Digital saat clock 2WD/4WD göstergesi indicator Yakýt Fuelgöstergesi gauge (2) Uzun far göstergesi (2) High beam indicator Kontak anahtarý " " konumundayken, uzun far The ignition switchh is at the " " position, the seçilirse high beam ( ( indicator )), uzun will far light gösterge whenlambasý the headlight yanar. (3) Hararet switch to göstergesi select High beam ( ). Soðutma suyu sýcaklýðý belirlenen seviyeye ulaþtýðýnda, bu gösterge sýcaklýðýn çok yükseldiðini göstermek üzere yanar. Çalýþma sýrasýnda bu gösterge yanarsa, motoru güvenli bir yerde durdurun ve yaklaþýk 10 dakika motorun soðumasýný bekleyin. (4) Ayar düðmesi Bu düðme ODO, TRIP A ve TRIP B arasýnda seçim yapar. Bu düðme ayrýca zamaný ayarlamak ve sýfýrlanabilir kilometre sayacýný sýfýrlamak için kullanýlýr. 12

16 (5) (3) Düþük Coolant vites temperature "L" gösterge warning lambasýindicator Vites When kolu the"l" coolant konumunda temperature olduðunda reaches bu a gösterge specified lambasý level, this yanar. indicator comes on to (6) Yüksek warn that vites the "H" coolant gösterge temperature lambasý is too hot. Vites If thekolu indicator "H" konumunda comes onolduðunda during operation, bu gösterge stop thelambasý engine yanar. as soon as it is safe to do so (7) Boþ andvites allow"n" thegöstergesi engine to cool down for about Vites 10 minutes. kolu "N" konumunda olduðunda bu gösterge lambasý yanar. (8) (4) Geri Set button vites "R" göstergesi Vites Thiskolu button "R" iskonumunda used to select olduðunda ODO, bu TRIP A gösterge and TRIPlambasý B. yanar. (9) Park This"P" button gösterge is also lambasý used to adjust the time Vites and reset kolu "P" the(park) tripmeter. konumunda olduðunda bu gösterge lambasý yanar. (10) (5) Low-range Mod düðmesi indicator light L Bu This düðmeyle indicator km/h, light mph, comes km on veya when mil seçimi the drive yapýlýr. select lever is in the L position. Bu düðme ayrýca zamaný ayarlamak ve sýfýrlanabilir (6) High-range kilometre indicator sayacýný light sýfýrlamak H için kullanýlýr. This indicator light comes on when the drive select lever is in the H position. (7) Neutral indicator light N This indicator light comes on when the drive select lever is in the N position. 1 3 Çok fonksiyonlu ekran (8) (3) Reverse indicator (2) light R This indicator light comes on when the drive select lever is in the R position. 2WD 4WD (9) Park indicator light P This indicator light comes on when the drive select lever is in the P (park) position. ODO TRIP A B (10) Mode button mile This button is usedkm to select PM km/h, mph, km and mile. This(4) button is also used to(5) adjust the time and reset the tripmeter. Hýz Speedometer göstergesi (2) (2) 2WD/4WD göstergesi indicator (3) Yakýt göstergesi (3) Fuel gauge (4) Kilometre sayacý/sýfýrlanabilir (4) kilometre Odometer/Tripmeter sayacý (5) Dijital Digitalsaat clock Hýz göstergesi Hýzý km/sa veya mph cinsinden gösterir. Km/sa veya mph birimini seçmek için Mod düðmesini 2 saniyeden fazla basýlý tutun.

17 MODE 2WD ODO 2WD 4WD TRIP A B mile km PM P RNHL SET 4WD (3) Yakýt göstergesi Yakýt göstergesi, kademeli bir ekranda kalan yakýt seviyesini yaklaþýk olarak gösterir. Normal yakýt seviyesi aralýðý F seviyesi ile E seviyesi arasýndaki bölümdür. E seviyesine eriþildiðinde veya yakýt göstergesi (3) yanýp söndüðünde, yakýt miktarý azdýr ve en kýsa zamanda yakýt haznesi yeniden doldurulmalýdýr. (2) (2) 2WD/4WD göstergesi Sürüþ modunun 4WD veya 2WD olduðunu gösterir. 2WD 4WD (3) Segment F (2) Segment E (3) Fuel indicator 14

18 (4) Kilometre sayacý/sýfýrlanabilir kilometre sayacý Kilometre sayacý, toplam katedilen mesafeyi km veya mil cinsinden gösterir. Sýfýrlanabilir kilometre sayacý, yolculuk boyunca katedilen mesafeyi km veya mil cinsinden gösterir. Ýki sýfýrlanabilir kilometre sayacý vardýr, A ve B. ODO, TRIP A veya TRIP B fonksiyonunu seçmek için SET düðmesini 2 saniyeden fazla basýlý tutun. Mil veya km birimini seçmek için MODE düðmesini 2 saniyeden fazla basýlý tutun. Sýfýrlanabilir kilometre sayacýný sýfýrlamak için: 1. TRIP A veya TRIP B fonksiyonunu seçmek için SET düðmesini 2 saniyeden fazla basýlý tutun. MODE 2WD 4WD TRIP A B mile km TRIP PM P RNHL A B SET mile km MODE 2WD 4WD TRIP PR TRIP ODO 2WD 4WD TRIP A B mile km PM ODO 2WD 4WD TRIP A B mile km PM 2. Sýfýrlanabilir kilometre sayacý sýfýrlanana kadar MODE ve SET düðmesini basýlý tutun. MODE SET MODE SET P RNHL P RNHL ODO TRIP A B mile km MODE 2WD 4WD TRIP mile km PM PRNHL SET MODE 2WD 4WD TRIP A B mile km PM P RNHL SET TRIP mile km TRIP A mile km 15

19 (5) Dijital saat Kontak ON konumundayken zamaný gösterir (saat ve dakika olarak). Zamaný ayarlamak için, aþaðýdaki iþlemleri yapýn: 1. Kontak anahtarýný ON konumuna getirin. 2. ODO modunu seçmek için SET düðmesini 2 saniyeden fazla basýlý tutun. 3. MODE ve SET düðmesini ayný anda 2 saniyeden fazla basýlý tutun. Saat, zaman deðeri yanýp sönerek ayar moduna geçer. NOTE: NOT: Digital Dijital saat clocksadece can beodo adjust modda in ODOayarlanabilir, mode only, never saati ayarlamak select TRIPistediðinizde A or BTRIP modea when veya you TRIP B modunu seçmeyin. want to adjust your digital clock. 4. Saat deðerini ayarlamak için SET düðmesine istenen saat deðerine gelene kadar basýlý tutun. MODE ODO 2WD 4WD 2WD mile 4WD km PM mile PRNHL km MODE ODO PM P RNHL 5. MODE düðmesine basýn, dakika deðeri yanýp sönmeye baþlayacaktýr. SET SET MODE ODO P 2WD 4WD 2WD 4WD 2WD 4WD MODE ODO mile km PM SET ODO mile km ODO mile km P RNHL MODE PRNHL SET MODE P RNHL SET PM 16

20 6. To Dakika set minute, deðerini press ayarlamak the SET için button SET until düðmesine istenen minute. dakika deðerine gelene kadar the desired basýlý tutun Ayar To end iþlemini the adjustment, sonlandýrmak Press için, both MODE theve MODE SET button düðmesine and SET ayný button anda in the basýn. same time. 2WD 4WD 2WD 4WD MODE ODO mile km SET MODE ODO mile km SET P RNHL P RNHL 17

21 HANDLEBAR GÝDON SVÝÇLERÝ SWITCHES (2) Far Headlight düðmesi switch Far Headlight düðmesi dimmer switch Kýsa Turnfarlarý the switch yakmak to the için " düðmeyi " position " to " konumuna switch çevirin. the low beam. Uzun Turn the farlarý switch yakmak to the için " düðmeyi " position " to" konumuna theçevirin. high beam. switch on Uzun Turn the farý switch söndürmek to the için " düðmeyi " position " " to konumuna switch off çevirin. the headlight. (2) Marþ Starter düðmesi button Stater Marþ düðmesi button To Motoru starter çalýþtýrmak the engine, için motor pressdurdurma the starter düðmesi button, with RUN the ( transmission ), kontak anahtarý in neutral, ON konumundayken the ignition switch ve vites ON boþtayken and themarþ engine düðmesine stop switch basýn. At RUN ( ) CAUTION: DÝKKAT: Motoru See starting çalýþtýrmadan instructions önce çalýþtýrma prior to starting talimatlarýna engine bakýn (see(ayrýntýlar page 58 için for details). sayfa 58'e bakýn). 18

22 (4) (3) (3)Engine Motor durdurma stop switchdüðmesi Motor Engine durdurma stop switch düðmesi Düðme When the RUN switch ( ) is konumundayken, in the RUN ( ) motor position, çalýþýr. the engine will operate. When the switch is in OFF Düðme ( ) position, OFF ( the) konumundayken, engine will not operate. motor çalýþmaz. This switch is intended primarily as a safety or Bu düðme öncelikle güvenlik amacýyla ve normalde emergency control, and it should normally de remain her zaman in therun ( ) position. konumunda kalmalýdýr. NOTE: NOT: If you stop your ATV by turning the engine stop ATV'yi motor durdurma düðmesini OFF ( ) konumuna switch OFF ( ), be sure to turn the ignition çevirerek durdurduysanýz, akünün boþalmasýný önlemek switch için kontak OFF anahtarýnýn to prevent OFF battery konumunda discharge. olduðundan emin olun. (4) Selektör Passing signal svici switch Passing Selektör svici signal switch When Sollama passing, yaparken, if there karþý are yönden carsgelen coming araçlarý from the opposite uyarmak için direction, selektör press svicine and basýn release ve býrakýn, the far yanýp sönerek karþýdan gelen araçlarý uyaracaktýr. passing signal switch and the headlight will wink to warn the coming vehicles. 19

23 RIGHT SAÐ GÝDON HANDLEBAR SVÝCÝ SWITCH 2WD/4WD 2WD/4WD seçme select düðmesi switch 2WD modu mode 2WD 2WD/4WD seçme selectdüðmesi switch This "2WD" ATV ve is "4WD" equipped sürüþ with modlarý a 2WD/4WD arasýnda seçim select switch, yapmak which için ATV'de permits 2WD/4WD a choiceseçme between svicithe bulunur. Sürüþe uygun olan sürüþ modunu 2WD and 4WD drive modes. Select a drive seçin. mode that is suitable for your riding. 2WD/4WD seçme svici gaz kolunun üstünde bulunur. Sürüþ modunu seçmek için 2WD/4WD The seçme 2WD/4WD svicini istenen select konuma switchgetirin. is located above the Sürüþ throttle modunu lever. kontrol To select etmek the için drive çok fonksiyonlu ekrana the 2WD/4WD bakýn. select switch to the mode, push desired position. To check your present drive mode, look at the Multi-function display. ODO TRIP A B mile km PM Multi-funtion Çok fonksiyonlu display ekran 4WD modu mode 4WD ODO TRIP A B mile km PM 20

24 RECOIL TEPKÝLÝ MARÞ STARTER The (sayfa recoil 61) starter is on the right side of the ATV. It Tepkili is used marþ, to start ATV'nin thesað engine tarafýndadýr. when the battery is low. Akü zayýfladýðýnda motoru çalýþtýrmak için kullanýlýr. using the recoil starter (page 61). See 1. Tepkili Pullmarþýn the gripkullanýmýna up brisklybakýn.(sayfa and fully. 61) 1. Ardýndan kolu sýký ve tam anlamýyla yukarý 2.After çekin. the engine starts, put the grip back to 2. Motorun çalýþmasýndan sonra, marþ kolunu eski original position and seal the hole. konumuna getirin. Tepkili Recoilmarþ starter NOT: NOTE: Sað Do not muhafaza allow water bölmesine entersu thegiriþini right engelleyin, case, ve always tepkili put marþý theher recoil zaman starter orijinal to original konumuna getirin position ve and deliði seal týkayýn. the hole. 21

25 GAZ THROTTLE KOLU LEVER Baþparmakla It is operatedçalýþtýrýlýr. by the thumb. Kola bastýrmakla Pressing the gaz lever kelebeði opens açýlýr. thebasýnç throttle. azaltýlýrsa, When pressure yay gerilimi is released, otomatik olarak gaz kelebeðini kapatýr. spring tension automatically closes the throttle. Aracýn hýzýný gaz kelebeðinin konumunu deðiþtirerek ayarlayýn. Regulate the speed of the machine by varying the throttle position. Throttle Gaz kolulever POTANSÝYEL POTENTIAL HAZARD TEHLÝKE Gaz Malfunction kelebeði arýzasý. of throttle. UYARI WARNING NE OLABÝLÝR Gaz WHAT kelebeðinin CAN HAPPEN idaresi zor olabilir, ihtiyaç duyduðunuzda The throttle could hýzlanmak be hard veya to operate, yavaþlamak zorlaþabilir. making it difficult Bu durum, to speed bir kazaya up oryol slow açabilir. down when you need to. This could cause an TEHLÝKENÝN accident. ÖNLENMESÝ Motoru çalýþtýrmadan önce, gaz kolunun çalýþmasýný kontrol edin. Düzgün çalýþmýyorsa, bunun HOW TO nedenini AVOIDaraþtýrýn. THE HAZARD Bu Check problemi the operation ATV'yi kullanmadan of the throttle önce lever giderin. Eðer before kendi youbaþýnýza start theprobleme engine. If bir itçözüm does not bulamýyor work smoothly, veya problemi check for çözemiyorsanýz, the cause. KYMCO Correctbayisi the problem ile temasa before geçin. riding the ATV. Consult a KYMCO dealer if you can't find or solve the problem yourself. 22

HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK

HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK HIZLI PVC KAPI MONTAJ KLAVUZU MODEL FUD 2015.01 MONTAJ KLAVUZU/INSTALLATION BOOK INTRODUCTION The information contained in this manual will allow you to install your

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU 9. SORUN GÝDERME MOTOR ÇALIÞMIYOR 2.Yakýtý kontrol edin. 1.Motor sivicini açýn. 3.Motor yaðýný kontrol edin ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4 3.KULLANIM ÖNCESÝ KONTROL...6 4.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...9 5.JENERATÖR KULLANIMI...10 6.MOTORUN DURDURULMASI...15

Detaylı

Kullanım ve Bakım El K tabı MXU 300R / 250R

Kullanım ve Bakım El K tabı MXU 300R / 250R Kullanım ve Bakım El K tabı MXU 300R / 250R Değerli KYMCO ATV kullanıcıları; KYMCO ATV yi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Aracınızı her türlü trafik şartlarında güvenle kullanmak ve performansından

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

Bu kılavuzdaki aksesuarlar ve özellikler gerçek araçla farklılık gösterebilir.

Bu kılavuzdaki aksesuarlar ve özellikler gerçek araçla farklılık gösterebilir. Bu kılavuzdaki aksesuarlar ve özellikler gerçek araçla farklılık gösterebilir. TABI Hero yu Hero MotoCorp - - Hero THRILLER- - Asya MBLXXXXAAYZXYYYYY XXXXEEY ZXYYYYY - MBL XXXXAA Y Z X YYYYY AA AB EE EE

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

R-1 GENEL PROSEDÜRLER TEKERLEK DÜZENÝ GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ

R-1 GENEL PROSEDÜRLER TEKERLEK DÜZENÝ GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ SÜSPANSÝYON GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ... R-1 ÖN TEKERLEK DÜZENÝ AYARI... R-2 ÖN SÜSPANSÝYON... R-3 ARAÇ YÜKSEKLÝÐÝ AYARI... R-3 ÖN AMORTÝSÖR SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI...

Detaylı

BULUMOUNT-3 AUTOMATIC ELECTRO HYDRAULIC SPECIMEN MOUNTING EQUIPMENT

BULUMOUNT-3 AUTOMATIC ELECTRO HYDRAULIC SPECIMEN MOUNTING EQUIPMENT BULUMOUNT-3 AUTOMATIC ELECTRO HYDRAULIC SPECIMEN MOUNTING EQUIPMENT OPERATIONAL MANUAL BMS Bulut Makina Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dolapdere Sanayi Sitesi Ada 4 No : 7-9

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Arýza Giderme. Troubleshooting

Arýza Giderme. Troubleshooting Arýza Giderme Sorun Olasý Nedenler Giriþ Gerilimi düþük hata mesajý Þebeke giriþ gerilimi alt seviyenin altýnda geliyor Þebeke giriþ gerilimi tehlikeli derecede Yüksek geliyor Regülatör kontrol kartý hatasý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

CNC MACH breakout board user manual V8 type

CNC MACH breakout board user manual V8 type CNC MACH breakout board user manual V8 type 1 Catalogue CNC Router breakout board V8 type user manual... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 1) Brief introduction:...3 2) Breakout board drawing:...4 3) Wiring:...5

Detaylı

www.cagsanmerdiven.com - bilgi@cagsanmerdiven.com.tr

www.cagsanmerdiven.com - bilgi@cagsanmerdiven.com.tr Kurulum Kılavuzu Introduction Manuel YAY MONTAJ VİDALARI ZİNCİR KİLİT BRAKETİ SPRING ASSEMBLY SCREWS CHAIN LINK CATCH BRACKET AHŞAP ÇATI MERDİVENİ WOODEN LOFT LADDER www.cagsanmerdiven.com - bilgi@cagsanmerdiven.com.tr

Detaylı

TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU)

TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU) TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU) Account: Müşteri: Date: Tarih: MATERIAL TRANSPORTED TAŞINAN MADDELER Amount per Year Yıllık Miktar Trips per Year Yıllık Sefer Sayısı Distance

Detaylı

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı

N-1 GENEL PROSEDÜRLER GENEL PROSEDÜRLER... N-1 NORMAL DÝREKSÝYON DÝREKSÝYON MÝLÝ KONTROLÜ... N-12 SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... N-16 KONTROLÜ...

N-1 GENEL PROSEDÜRLER GENEL PROSEDÜRLER... N-1 NORMAL DÝREKSÝYON DÝREKSÝYON MÝLÝ KONTROLÜ... N-12 SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... N-16 KONTROLÜ... DÝREKSÝYON SÝSTEMÝ GENEL PROSEDÜRLER... N-1 NORMAL DÝREKSÝYON... N-1 DÝREKSÝYON SÝMÝDÝ VE KOLONU KONTROLÜ... N-1 DÝREKSÝYON SÝMÝDÝ VE KOLONU SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... N-3 DÝREKSÝYON MÝLÝ KONTROLÜ... N-4 DÝREKSÝYON

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

MOTOR (G6) B1-1 HSA SÖKÜLMESÝ VE TAKILMASI... B1-10 HSA ARIZA BULMA... B1-12 TAHRÝK KAYIÞI... B1-1 TAHRÝK KAYIÞI KONTROLÜ

MOTOR (G6) B1-1 HSA SÖKÜLMESÝ VE TAKILMASI... B1-10 HSA ARIZA BULMA... B1-12 TAHRÝK KAYIÞI... B1-1 TAHRÝK KAYIÞI KONTROLÜ MOTOR (G6) TAHRÝK KAYIÞI... B1-1 TAHRÝK KAYIÞI KONTROLÜ... B1-1 TAHRÝK KAYIÞI AYARI... B1-2 KOMPRES YON KONTROLÜ... B1-2 ZAMANLAMA ZÝNCÝRÝ... B1-3 ZAMANLAMA ZÝNCÝRÝ SÖKÜLMESÝ VE TAKILMASI... B1-3 SÝLÝNDÝR

Detaylı

VITRUM. Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

VITRUM. Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale. Instruction Manual Kullan m K lavuzu VITRUM Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale Instruction Manual Kullan m K lavuzu 2 G R fi Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Vitrum Elektronik Mutfak Tart s n sat n alm

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

AKR3 - AKR4 AKR3/R - AKR4/R ÇÝFT TARAFLI HIZ REGÜLATÖRÜ VE UZAKTAN KUMANDALI HIZ REGÜLATÖRÜ MONTAJ, ÇALIÞTIRMA VE BAKIM KILAVUZU

AKR3 - AKR4 AKR3/R - AKR4/R ÇÝFT TARAFLI HIZ REGÜLATÖRÜ VE UZAKTAN KUMANDALI HIZ REGÜLATÖRÜ MONTAJ, ÇALIÞTIRMA VE BAKIM KILAVUZU 170 KUÞE 1000 BASKI MAT SELEFON ÖRNEK KÝTAP VAR ONA GÖRE BASILACAK 1000 ADET www.akarasansor.com AKR3 - AKR4 AKR3/R - AKR4/R ASANSÖR MOTOR MAKÝNA SAN. LTD. ÞTÝ. Selimpaþa Araptepe Mevkii Sanayi ve Depolama

Detaylı

Elektrikli Aktütör Bağlantı Şemaları

Elektrikli Aktütör Bağlantı Şemaları Elektrikli Aktütör Bağlantı Şemaları Elektrik Şeması / Wiring Diagram O / OFF Type for 0 / 220 V AC O.. FB CS Tam açık uyarı (lamba) Fully open indicator (lamp) Tam kapalı uyarı (lamba) Fully closed indicator

Detaylı

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS 1/11 Sürüm Numarası Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Erman Ulusoy Açıklama İlk Sürüm IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS You can connect EXTERNAL Identity Management System (IDM) with https://selfservice.tai.com.tr/

Detaylı

TAV FIRINI/ANNEALING FURNACE KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE

TAV FIRINI/ANNEALING FURNACE KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE TAV FIRINI/ANNEALING FURNACE KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code: 8454.10.00.00.00 Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Adres: Atatürk Mahallesi Marmara Sanayi Sitesi R Blok No:

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 03.11.2011 MAT 461 Fonksiyonel Analiz I Ara Sınav N. Course ADI SOYADI ÖĞRENCİ NO İMZA Do not open

Detaylı

Road traffic Signs in Turkey

Road traffic Signs in Turkey Warning Signs Road traffic Signs in Turkey Curve to right Sağa Tehlikeli Viraj Double curve Sağa ehlikeli Devamlı Virajlar Steep hill upwards Tehlikeli Eğim (Çıkış) Steep hill downwards Tehlikeli Eğim

Detaylı

63A - 125A CEE NORM FİŞ & PRİZLER 63A - 125A CEE NORM PLUGS & SOCKETS. connectors

63A - 125A CEE NORM FİŞ & PRİZLER 63A - 125A CEE NORM PLUGS & SOCKETS. connectors 63A - 125A CEE NORM FİŞ & PRİZLER 63A - 125A CEE NORM PLUGS & SOCKETS connectors 38 63A - 125A CEE NORM FİŞ & PRİZLER 63A - 125A CEE NORM PLUGS & SOCKETS connectors Mermer ocakları ve maden ocakları, limanlar

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

*BSWA : Ayarlanabilir, dairesel kanatlý ve kare ön tablalý swirl difüzör. Model:

*BSWA : Ayarlanabilir, dairesel kanatlý ve kare ön tablalý swirl difüzör. Model: : *BSWA : Ayarlanabilir, dairesel kanatlý ve kare ön tablalý swirl difüzör. Malzeme: Ürün ön tablasý DKP sacdan, kanatlar ise siyah plastikten imal edilmektedir. Kullaným: Taze havanýn mahal havasý ile

Detaylı

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu http:/// Bu kılavuz, montajı eksiksiz olarak yapılmış devrenin kontrolü ve çalıştırılması içindir. İçeriğinde montajı tamamlanmış devrede çalıştırma öncesinde

Detaylı

GH833 Doðrudan Daldýrma Kiti

GH833 Doðrudan Daldýrma Kiti Talimatlar GH833 Doðrudan Daldýrma Kiti 311565B - Kulenin/dirseðin yerleþtirilmesi için. - Parça No. 287843 Önemli Güvenlik Uyarýlarý Bu el kitabýndaki bütün uyarý ve talimatlarý okuyun. Bu talimatlarý

Detaylı

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches Seviye Kontrol Flatörleri Seviye Kontrol Flatörleri Serisi Seviye Kontrol Flatörleri Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 03 Boyutlar 05 Series Level Control Float Switches General Specifications and Technical

Detaylı

İNOVASYON EKO-TASARIMLA BULUŞTU!

İNOVASYON EKO-TASARIMLA BULUŞTU! İNOVASYON EKO-TASARIMLA BULUŞTU! INNOVATION MEETS WITH ECO-DESIGN! Yenilikçi ECOtour Hizmetinizde KODECO bünyesinde inovatif fikir ve ileri mühendislik çalışmaları sonucunda üretilen Ecotour, modern çağın

Detaylı

Hidrolik Blok Silindirler Block cylinders

Hidrolik Blok Silindirler Block cylinders BS250 Hidrolik Blok Silindirler Block cylinders Genel açıklamalar General description Blok silindirler kısa stroklu çalışma alanları için tasarlanmış, çok küçük montaj boyutlarına sahip kompakt silindirlerdir.

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

VRE SERS ELEKTRONK TERMK RÖLELER VRE SERIES ELECTRONIC THERMAL OVERLOAD RELAY

VRE SERS ELEKTRONK TERMK RÖLELER VRE SERIES ELECTRONIC THERMAL OVERLOAD RELAY VRE SERS ELEKTRONK TERMK RÖLELER VRE SERIES ELECTRONIC THERMAL OVERLOAD RELAY Teknik Özellikler 1.Standartlar : IEC 60947-4-1, TS EN 60947-4-1 2.Depolama Sıcaklıı : - 40 0 C +70 0 C 3.Çalıma Sıcaklıı :

Detaylı

Değerli Daxom Kullanıcısı,

Değerli Daxom Kullanıcısı, Değerli Daxom Kullanıcısı, Cihazın fonksiyonunu doğru olarak yerine getirmesi ve güvenliğiniz için cihazın montaj ve kullanımı esnasında kullanma kılavuzunda belirtilen talimatlara uyunuz. Yetkisiz olarak

Detaylı

1 - CANTEK köşe parçasını şekilde gösterildiği gibi yerleştirin;

1 - CANTEK köşe parçasını şekilde gösterildiği gibi yerleştirin; 1 - CANTEK köşe parçasını şekilde gösterildiği gibi yerleştirin; Insert CANTEK Corner Piece as shown.. 2 - CANTEK Köşe parçalarını 4 köşeye yerleştirilerek şekildeki gibi çerçeve elde edin. Kanal kesitinin

Detaylı

3100/3104/4100/4104 MOTOR ENGINE

3100/3104/4100/4104 MOTOR ENGINE 3100/3104/4100/4104 MOTOR ENGINE SİLİNDİR BLOK / CYLINDER BLOK 3 7 11 5 8 9 12 2 4 10 13 1 6 14 15 32 31 30 29 18 19 16 28 27 26 25 24 23 22 21 20 17 10 SİLİNDİR BLOK / CYLINDER BLOK Sıra No Item No Stok

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı

Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma

Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma Reading (Okuma) Walk on this road. (Bu yoldan yürü.) Write an email to me. (Bana bir e-posta yaz.) Dance on the stage! (Sahnede dans et!) Good night,

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

U Z U N Ö M Ü R. Uygulama Alanlarý Main Applications. Çekiciler Tow Trucks

U Z U N Ö M Ü R. Uygulama Alanlarý Main Applications. Çekiciler Tow Trucks TRAKSÝYONER AKÜ GRUPLARI TRACTION BATTERY GROUPS E N E N E N U Z U N Ö M Ü R the Longest Life Y Ü K S E K P E R F O R M A N S the Highest Performance E K O N O M Ý K Ç Ö Z Ü M L E R Ý Ç Ý N the Most Economical

Detaylı

1. GÜVENLĐK BĐLGĐSĐ EGZOZ DUMANI ZEHĐRLĐDĐR. 1.1. Motoru asla kapalı alanda. çalıştırmayınız. YAKIT ÇOK KOLAY ALEV ALIR.

1. GÜVENLĐK BĐLGĐSĐ EGZOZ DUMANI ZEHĐRLĐDĐR. 1.1. Motoru asla kapalı alanda. çalıştırmayınız. YAKIT ÇOK KOLAY ALEV ALIR. 1. GÜVENLĐK BĐLGĐSĐ EGZOZ DUMANI ZEHĐRLĐDĐR. 1.1. Motoru asla kapalı alanda çalıştırmayınız. YAKIT ÇOK KOLAY ALEV ALIR. 1.2. Yakıt dolumu sırasında motoru durdurunuz. 1.3. Yakıt dolumu sırasında asla sigara

Detaylı

D-Link DSL 500G için ayarları

D-Link DSL 500G için ayarları Celotex 4016 YAZILIM 80-8080-8081 İLDVR HARDWARE YAZILIM 80-4500-4600 DVR2000 25 FPS YAZILIM 5050-5555-1999-80 EX-3004 YAZILIM 5555 DVR 8008--9808 YAZILIM 80-9000-9001-9002 TE-203 VE TE-20316 SVDVR YAZILIM

Detaylı

Mezun ( ) Sınav Salon Numarası GENEL AÇIKLAMA (GENERAL INSTRUCTIONS) In the test,

Mezun ( ) Sınav Salon Numarası GENEL AÇIKLAMA (GENERAL INSTRUCTIONS) In the test, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (KTÜYÖS) Karadeniz Technical University The Examination for Foreign Students A TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ / THE BASIC LEARNING SKILLS TEST

Detaylı

Thunderbird Saç Kurutma Makinesi

Thunderbird Saç Kurutma Makinesi Model No: K 054 Thunderbird Saç Kurutma Makinesi / Hair Dryer Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 054 Thunderbird Saç Kurutma Makinesi MAIN PARTS 1 3 4 2 5 6 7 1. Brush 2. Brush Rotary on/off switch

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Adres: Atatürk Mahallesi Marmara Sanayi Sitesi L Blok No: 3 İkitelli/Küçükçekmece İstanbul- TURKEY Telefon: +90 212 494 44 60 Fax: +90 212 494 44 61

Detaylı

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1 Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255408/1 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde olan ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir atýk grubuna dahil

Detaylı

GENEL AÇIKLAMA GENERAL DESCRIPTION

GENEL AÇIKLAMA GENERAL DESCRIPTION 1 GENEL AÇIKLAMA 1982 yılında başlamış olduğumuz ticari hayatımıza ilk yıllarda mekanik sistemli kurtarıcı araç imalatı, daha sonraki yıllarda teleskopik vinç, katlanır bomlu vinç ve kayar kasa rampalı

Detaylı

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement TURKISH Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Bebeğim yakında doğacağı için bütçemi gözden geçirmeliyim. Duyduğuma göre, hükümet tarafından verilen Baby Bonus ödeneği yürürlükten kaldırıldı.

Detaylı

Teknoloji Servisleri; (Technology Services)

Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Antalya International University Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Microsoft Ofis Yazılımları (Microsoft Office Software), How to Update Office 365 User Details How to forward email in Office

Detaylı

BANT KAYNAK MAKİNESİ BENT WELDING MACHINE KULLANMA KLAVUZU USER'S GUIDE. GTİP/HS Code: 8515.80.99.00.00

BANT KAYNAK MAKİNESİ BENT WELDING MACHINE KULLANMA KLAVUZU USER'S GUIDE. GTİP/HS Code: 8515.80.99.00.00 BANT KAYNAK MAKİNESİ BENT WELDING MACHINE KULLANMA KLAVUZU USER'S GUIDE GTİP/HS Code: 8515.80.99.00.00 Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Adres: Atatürk Mahallesi Marmara Sanayi Sitesi

Detaylı

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır:

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Her bir sınıf kontenjanı YALNIZCA aşağıdaki koşullara uyan öğrenciler

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

BVCD DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( BVCD) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER

BVCD DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( BVCD) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( ) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER Dikdörtgen Hava Damperi Teknik Detaylarý Rectangular Volume Control Damper Technical Details : Malzeme: Ürün kasa ve kanatlarýnýn tamamý ekstrüzyon

Detaylı

530.07.302 500L Trekking ESA 1ed 13/03/13 14.46 Pagina 1

530.07.302 500L Trekking ESA 1ed 13/03/13 14.46 Pagina 1 530.07.302 500L Trekking ESA 1ed 13/03/13 14.46 Pagina 1 F I A 5 T T R E K K I 0 N G 0 L 530.07.302 500L Trekking ESA 1ed 13/03/13 14.46 Pagina 26 TR Bu ilave kılavuz beraberinde verildiği kullanım kılavuzuna

Detaylı

BOXER. Contents TANITIM GÜVENLİK NAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE, BU TALİMATLARI DİKKATLİCE OKUYUNUZ. UYARI

BOXER. Contents TANITIM GÜVENLİK NAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE, BU TALİMATLARI DİKKATLİCE OKUYUNUZ. UYARI User manual Contents TANITIM Boks makinesi, bilgisayarla donatılmış, güç ölçmek için dizayn edilmiş bir makinedir. Boks makinesi, eğlence mekanlarında, oyun salonlarında ve eğlenceye yönelik mekanlarda

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

Bu kılavuzdaki aksesuarlar ve özellikler gerçek araçla farklılık gösterebilir. KULLANIM VE BAKIM EL KİTABI

Bu kılavuzdaki aksesuarlar ve özellikler gerçek araçla farklılık gösterebilir. KULLANIM VE BAKIM EL KİTABI Bu kılavuzdaki aksesuarlar ve özellikler gerçek araçla farklılık gösterebilir. KULLANIM VE BAKIM EL KİTABI ÖNSÖZ Hero Hero MotoCorp - - Hero - - İÇİNDEKİLER NOT - MOTT T ÜRÜ SÜRÜ R R T Y T SO Y T Y T T

Detaylı

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor The Supporting People Logo Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme The Supporting People Door in Watermark The Supporting People Introduction Helping you to live more independently Daha bagimsiz yasamak

Detaylı

18-carat white or red gold or platinum Diameter: 43 mm

18-carat white or red gold or platinum Diameter: 43 mm TECHNICAL DATA Model Reference Calibre Power reserve J01513xxxx Jaquet Droz 5L60 68 hours Number of jewels 30 Case Watch glasses Display Water-resistant 18-carat white or red gold or platinum Diameter:

Detaylı

311188J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001

311188J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 311188J Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by

Detaylı

OIL RESERVOIRS YAĞ DEPOLARI

OIL RESERVOIRS YAĞ DEPOLARI OR OIL RESERVOIRS OR.33b.03.S1 Introduction Oil reservoirs are storage tanks that receive oil from oil separator and provide its return to the compressor s crankcase through oil level regulator. Amount

Detaylı

TÜRKİYE NİN İLK VE TEK DİŞLİSİZ ÇİFT MOTORLU OTOMATİK KAPI SİSTEMİ

TÜRKİYE NİN İLK VE TEK DİŞLİSİZ ÇİFT MOTORLU OTOMATİK KAPI SİSTEMİ TÜRKİYE NİN İLK VE TEK DİŞLİSİZ ÇİFT MOTORLU OTOMATİK KAPI SİSTEMİ TEKNİK ÖZELLİKLER 1- A Sınıfı Enerji Verimliliği A Class Energy Efficiency 2- İnce Mekanizma/Slim Mechanism Dar Alanlarda uygulama imkanı

Detaylı

BASINÇLI YIKAMA MAKİNALARI HIGH PRESSURE WASHER

BASINÇLI YIKAMA MAKİNALARI HIGH PRESSURE WASHER 40 BASINÇLI YIKAMA MAKİNALARI HIGH PRESSURE WASHER 41 42 AYDIN TRAFO BASINÇLI YIKAMA MAKİNALARI AYDIN TRAFO HIGH PRESSURE WASHERS Aydın Trafo Yüksek Basınçlı Yıkama Makinaları nda yüksek kaliteli, 3 silindirli

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

Çocuk bakımı için yardım

Çocuk bakımı için yardım TURKISH Çocuk bakımı için yardım Avustralya Hükümeti, ailelere çocuk bakımı giderlerinde yardımcı olmak için, şunlar dahil bir dizi hizmet ve yardım sunmaktadır: Onaylı ve ruhsatlı çocuk bakımı için Child

Detaylı

Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol Sistemleri II Dersi Grup Adı: Sıvı Seviye Kontrol Deneyi.../..

Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol Sistemleri II Dersi Grup Adı: Sıvı Seviye Kontrol Deneyi.../.. Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol Sistemleri II Dersi Grup Adı: Sıvı Seviye Kontrol Deneyi.../../2015 KP Pompa akış sabiti 3.3 cm3/s/v DO1 Çıkış-1 in ağız çapı 0.635 cm DO2

Detaylı

4Life by NOA Design Silence

4Life by NOA Design Silence 4Life by NOA Design Silence Description / Tanım Size / Ebat (cm) Height / Yükseklik (cm) Weight / Ağ rl k (cm) Front Panel Weight / Ön Panel Ağ rl ğ (kg) Side Panel Weight / Yan Panel Ağ rl ğ (kg) Volume

Detaylı

SPARE PARTS FOR SERIE 60000 / 60000 SERİSİ YEDEK PARÇALARI

SPARE PARTS FOR SERIE 60000 / 60000 SERİSİ YEDEK PARÇALARI SPARE PARTS FOR SERIE 60000 / 60000 SERİSİ YEDEK PARÇALARI 1 Nut M6 M6 somun 8 2 Cover Kapak 1 3 Bearing type 6010 6010 tipi rulman 2 4 Snap ring Φ 50 Segman Φ 50 3 5 Ring gear Dişli 1 6 Male P.T.O. shaft

Detaylı

Metrik Porselen Sýr Pudra pompasý

Metrik Porselen Sýr Pudra pompasý Talimat Sayfasý P/N 73573D Turkish Metrik Porselen Sýr Pudra pompasý. Giriþ Bu talimat sayfasý, Metrik Porselen Sýr Pudra Pompasý. Pompa, verimliliði yüksek venturi tipi pudra pompasý. Akýþkanlaþtýrýlmýþ

Detaylı

AHS. Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme. Motor Power. Weight Ağırlık. Lenght. Height. Width

AHS. Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme. Motor Power. Weight Ağırlık. Lenght. Height. Width 08 Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme mm mm mm mm mm mm kw mm mm mm kg AHS 20/04 2100 6 4 160 140 120 2.2 4142 1037 1140 2320 AHS 20/06 2100 8 6 190 170 150 3 4042 1254 1380 3290 AHS 20/08 2100 10

Detaylı

LIQUID RECEIVERS LİKİT TANKLARI VERTICAL LIQUID RECEIVERS DİKEY LİKİT TANKLARI HORIZONTAL & VERTICAL LIQUID RECEIVERS YATAY & DİKEY LİKİT TANKLARI

LIQUID RECEIVERS LİKİT TANKLARI VERTICAL LIQUID RECEIVERS DİKEY LİKİT TANKLARI HORIZONTAL & VERTICAL LIQUID RECEIVERS YATAY & DİKEY LİKİT TANKLARI LIQUID RECEIVERS LİKİT TANKLARI VERTICAL LIQUID RECEIVERS DİKEY LİKİT TANKLARI HORIZONTAL & VERTICAL LIQUID RECEIVERS YATAY & DİKEY LİKİT TANKLARI LIQUID RECEIVERS LİKİT TANKLARI info@guvensogutma.com

Detaylı

Present continous tense

Present continous tense Present continous tense This tense is mainly used for talking about what is happening now. In English, the verb would be changed by adding the suffix ing, and using it in conjunction with the correct form

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

Değerli Daxom Kullanıcısı,

Değerli Daxom Kullanıcısı, Değerli Daxom Kullanıcısı, Cihazın fonksiyonunu doğru olarak yerine getirmesi ve güvenliğiniz için cihazın montaj ve kullanımı esnasında kullanma kılavuzunda belirtilen talimatlara uyunuz. Yetkisiz olarak

Detaylı

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1 H48.33b H48.33b.54.1 Introduction Filter drier shells are important equipments for refrigeration and air conditioning systems. They are designed to be used in the suction line and liquid line. Filter drier

Detaylı

GD 910 Operating Instructions

GD 910 Operating Instructions GD 910 Operating Instructions 107402565 A 2 English... 8 Deutsch... 10 Français... 12 Nederlands... 14 Italiano... 16 Norsk... 18 Svenska... 20 Dansk... 22 Suomi... 24 Español... 26 Português... 28 Eλληνικά...

Detaylı

JENERATÖR EU 30 Ý KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...8 Bakým...18 Arýza bulma...20 Depolama...21 Yetkili Servisler...23

Detaylı

Week 5 Examples and Analysis of Algorithms

Week 5 Examples and Analysis of Algorithms CME111 Programming Languages I Week 5 Examples and Analysis of Algorithms Assist. Prof. Dr. Caner ÖZCAN BONUS HOMEWORK For the following questions (which solved in lab. practice), draw flow diagrams by

Detaylı

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu Sürüm 1.0 Temmuz 2008 Ofis Son Ýþlemci LX Kullaným Kýlavuzu Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network ve Windows Server, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde Microsoft

Detaylı

Learn how to get started with Dropbox: Take your stuff anywhere. Send large files. Keep your files safe. Work on files together. Welcome to Dropbox!

Learn how to get started with Dropbox: Take your stuff anywhere. Send large files. Keep your files safe. Work on files together. Welcome to Dropbox! Learn how to get started with Dropbox: 1 2 3 4 Keep your files safe Take your stuff anywhere Send large files Work on files together Welcome to Dropbox! 1 Keep your files safe Dropbox lets you save photos,

Detaylı

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog HAKKIMIZDA Boro Makine Metal Sanayi Tic. Ltd. Şti olarak CLİNDAS markası

Detaylı

MANUEL HİDROLİK PRESS MAKİNESİ MANUAL HYDRAULIC PRESS MACHINE KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE. GTİP/HS Code: 8462.39.91.00.12

MANUEL HİDROLİK PRESS MAKİNESİ MANUAL HYDRAULIC PRESS MACHINE KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE. GTİP/HS Code: 8462.39.91.00.12 MANUEL HİDROLİK PRESS MAKİNESİ MANUAL HYDRAULIC PRESS MACHINE KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code: 8462.39.91.00.12 Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Adres: Atatürk Mahallesi

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

LIQUID RECEIVERS LİKİT TANKLARI VERTICAL LIQUID RECEIVERS DİKEY LİKİT TANKLARI HORIZONTAL & VERTICAL LIQUID RECEIVERS YATAY & DİKEY LİKİT TANKLARI

LIQUID RECEIVERS LİKİT TANKLARI VERTICAL LIQUID RECEIVERS DİKEY LİKİT TANKLARI HORIZONTAL & VERTICAL LIQUID RECEIVERS YATAY & DİKEY LİKİT TANKLARI LIQUID RECEIVERS LİKİT TANKLARI VERTICAL LIQUID RECEIVERS HORIZONTAL & VERTICAL LIQUID RECEIVERS YATAY & DİKEY LİKİT TANKLARI LIQUID RECEIVERS LİKİT TANKLARI info@guvensogutma.com LIQUID RECEIVERS LİKİT

Detaylı

MERITOR ALL ORIGINAL NUMBERS. MARKS AND MODELS FROM VEHICLE MANUFACTURERS LISTED IN THIS CATALOGUE ARE FOR COMPARISON PURPOSES ONLY.

MERITOR ALL ORIGINAL NUMBERS. MARKS AND MODELS FROM VEHICLE MANUFACTURERS LISTED IN THIS CATALOGUE ARE FOR COMPARISON PURPOSES ONLY. MERITOR ALL ORIGINAL NUMBERS. MARKS AND MODELS FROM VEHICLE MANUFACTURERS LISTED IN THIS CATALOGUE ARE FOR COMPARISON PURPOSES ONLY. 8 ECS - 000 MCK0 000 Caliper Pin Repair Kit Kaliper Perno Tamir Takımı

Detaylı

A mysterious meeting. (Esrarengiz bir toplantı) Turkish. List of characters. (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy

A mysterious meeting. (Esrarengiz bir toplantı) Turkish. List of characters. (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy (Esrarengiz bir toplantı) List of characters (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy (Halit, doğum günü olan oğlan) Leila, the mysterious girl and phone voice (Leyla, esrarengiz kız ve telefon

Detaylı

Pratik İskele Sistemi Practical Scaffolding System

Pratik İskele Sistemi Practical Scaffolding System Zamandan Tasarruf Kaliteli Malzeme Üst Düzey Güvenlik Müşteri Memnuniyeti 01 02 06 07 03 04 08 09 05 01-70cm H Dikme / 70cm H Frame 02 - Yürüme Platformu / Walking Platform 03-90cm H Dikme / 90cm H Frame

Detaylı