Kullanım ve Bakım El K tabı MXU 300R / 250R

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım ve Bakım El K tabı MXU 300R / 250R"

Transkript

1 Kullanım ve Bakım El K tabı MXU 300R / 250R

2 Değerli KYMCO ATV kullanıcıları; KYMCO ATV yi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Aracınızı her türlü trafik şartlarında güvenle kullanmak ve performansından tam anlamıyla faydalanmak artık sizin elinizde, Kullanım ve Bakım El Kitabı bunun için gerekli tüm teknik, bakım ve uyarı bilgilerini sunmaktadır. Aracınızı kullanmadan önce Kullanım ve Bakım El Kitabının tamamını okuyunuz. Kullanım ve Bakım El Kitabı içerisinde yer alan Uyarı, Dikkat ve Not bilgileri siz ve aracınız için önem arz eden hususları içermektedir ve mutlaka uymanız gerektiğini unutmayınız. Bakım, kontrol ve tamirat gerektiren durumlarda motosikletinizi, en sağlıklı servis hizmeti için KYMCO Yetkili Servislerine götürünüz. Bakım Sorumluluğu; aracınızın bakım gereklilikleri, Kullanım ve Bakım El Kitabı içerisinde verilmiştir. Araç sahibi olarak imalatçı/ithalatçı firma tarafından belirtilen bakım periyot ve işlemlerinin yaptırılması sorumluluğu size aittir. Kullanım ve Bakım El Kitabı içerisinde yer alan bilgiler, yayın tarihi itibarı ile mevcut, teknik bilgi, resim, fotoğraf ve özellikleri kapsamaktadır, yenileştirme ve değişikliklerden dolayı, Kullanım ve Bakım El Kitabında bazı farklılıklar olabilir. KYMCO herhangi bir bilgilendirmede bulunmadan ürün üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. İyi yolculuklar dileriz. İthalatçı Uğur Motorlu Araçlar Makina Turizm Taşımacılık San. ve Tic. A.Ş.

3 IMPORTANT ÖNEML UYARILAR NOTICES BU READ KILAVUZU THIS MANUAL D KKATLE CAREFULLY OKUYUNUZ Kullan m Your Owner's K lavuzu, Manual güvenlik, contains iflletim important ve bak m information konusunda önemli on safety, bilgiler operation, içerir. ATV yi and(her arazide maintenance. kullan labilen Any one arac ) who kullanan operates tüm this kifliler, ATVarac should sürmeden carefully önce read bu and k lavuzun içindekileri dikkatle okuyup understand the contents of this manual before riding the vehicle. anlamal d r. AGE RECOMMENDATION The minimum recommended age YAfi forsinirlamasi this ATV model is 16. Children under age 16 Bu should ATV modeli never operate için tavsiye thisedilen vehicle. asgari yafl 16 d r. 16 yafl ndan küçük çocuklar bu arac kesinlikle kullanmamal d r. RIDER TRAINING Anyone who operates this vehicle should get proper instruction. SÜRÜCÜ E T M Bu arac kullanan herkes uygun FOR flekilde ON-ROAD bilgilendirilmelidir. USE ONLY This machine is designed and manufactured for ON-ROAD use only. It is illegal and unsafe to operate this machine on any hills and rough or loose terrain. SADECE YOL SÜRÜfiÜ Ç N This machine complies with all applicable ON-ROAD noise level and spark arrester laws and Bu araç, yaln zca YOLDA kullan lmas için tasarlanm fl ve üretilmifltir. Bu arac da l k arazide ve kaba veya regulation in effect at the time of manufacture. gevflek toprakta kullanmak yasa d fl d r ve emniyetli de ildir. Bu Please araç üretim check tarihinde your local yürürlükte riding laws olan and uygulanabilir regulations tüm before YOL gürültü operating seviyesi this ve machine. k v lc m önleyici kanunlar ile düzenlemelerine uygundur. Bu arac kullanmadan önce yerel sürüfl kanunlar ile düzenlemelerini kontrol ediniz. A

4 SPECIAL ÖZEL MESAJLAR MESSAGES KYMCO, hem provides bu k lavuzda many important hem de araçta safetybirçok messages önemli both güvenlik in this mesaj n manual and on the vermektedir. vehicle. ForSizin yourve safety di er and kiflilerin the safety güvenli i of için, others, bu dikkat pay special iflareti ile attention yer alan totüm all uyar lara warnings özel preceded önem verin. by this Bu alert k lavuzda symbol yer alan. Failure uyar lara to follow uymamak the warnings C DD YARALANcontained in this manual can result in SERIOUS INJURY or DEATH. MALARA veya ÖLÜME yol açabilir. Indicates a strong possibility that serious injury or death may WARNING WARNING UYARI Talimatlara result if instructions uyulmad takdirde are notbüyük followed. olas l kla ciddi yaralanmalar veya ölüme yol açaca n bildirir. CAUTION Indicates a possibility that equipment or property damage could result if instructions are not followed. D KKAT Talimatlara uyulmad takdirde donan m n veya mülkiyetin zarara Note: u rayabilece ini Gives helpful information belirtir. Not: The Owner's Yararl Manual bilgiler should verir be considered a permanent part of your ATV. It should remain with the vehicle at all times and stay with the ATV if it is sold. Kullan m K lavuzu, ATV nizin ayr lmaz bir parças kabul edilmelidir. Her zaman arac n içerisinde kalmal ve ATV sat ld takdirde araçla birlikte durmal d r. B

5 PREFACE ÖNSÖZ Congratulations on your purchase of the KYMCO ATV. KYMCO take pride in a Bir KYMCO ATV sat n ald n z için kutlar z. KYMCO, araflt rma, tasar m, üretim ve bak m worldwide reputation for quality-in research, design, production and service. kalitesi konusunda dünya çap nda tan nmas n n gururunu tafl maktad r. De ifltirilecek parçalar For replacement ve aksesuarlar partsiçin, andorijinal accessories, KYMCO parçalar n we recommend tavsiye genuine ederiz. KYMCO products. They've been specially designed for your vehicle and manufactured to Bu meet ürünler, KYMCO's demanding flirketinin yüksek standards. standartlar n karfl lamak için arac n za özel tasarlanm fl ve imal edilmifltir. This manual will provide you with a good basic understanding of the features and Bu operation k lavuz, söz of this konusu machine. makinenin Thisözellikleri manual includes ve iflletimini important temel olarak safety iyi bir information. flekilde anlaman z provides sa layacakt r. information Bu about k lavuz, special önemli techniques güvenlik bilgilerini and skills içerir. necessary Makinenizi to kullanmak ride your için It gerekli machine. özel It teknikler also includes ve beceriler basic konusunda maintenance bilgi verir. and Ayr ca inspection temel procedures. bak m ve inceleme If you have any questions regarding the operation or maintenance of your machine, prosedürlerini please consult içerir. a KYMCO Makinenizin dealer. iflletimi veya bak m hakk nda herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bir KYMCO bayisine dan fl n. We wish you many years of safe and enjoyable riding. Y llar sürecek güvenli ve keyifli sürüfller dileriz. While reading this manual, remember: Bu k lavuzu okurken flunlar hat rlay n: Indicates a strong possibility that serious injury or death may WARNING WARNING UYARI Talimatlara result if instructions uyulmad takdirde are not büyük followed. olas l kla ciddi yaralanmalar veya ölüme yol açaca n bildirir. All information in this publication is based on the latest product information Bu available yay ndaki attüm the bilgiler, time ofbas m n approval onaylanma for printing. tarihinde KWANG mevcut YANG en son MOTOR ürün bilgilerine CO.,LTD dayanmaktad r. reserves the right KWANG to make YANG changes MOTOR at LTD.fiT., any timeherhangi withoutbir notice bildirim and olmaks z n without ve hiçbir yükümlülük incurring any alt nda obligation. kalmadan istenilen zamanda de ifliklik yapma hakk n sakl tutmaktad r. C

6 Ç NDEK LER CONTENTS Page Sayfa Page Sayfa LOCATION UYARI VE TEKN K OF THEÖZELL K WARNING AND CONTROL KONTROL FONKS YONLARI FUNCTIONS SPECIFICATION ET KLETLER N N YERLER LABELS KONTAK IGNITION ANAHTARI SWITCH GÖSTERGE INSTRUMENTS VE UYARILAR AND INDICATOR Çok Multi-function fonksiyonlu ekran display G DON HANDLEBAR SV ÇLER SWITCHES SAFETY INFORMATION...5 Korna Horn butonu button GÜVENL K B LG LER Sinyal Turn signal dü mesi switch Far Headlight selektör dimmer dü mesi switch Dörtlü Hazard flaflör switch...30 dü mesi DESCRIPTION AND MACHINE Marfl Startdü mesi switch IDENTIFICATION...10 RECOIL STARTER...32 TANIMLAMA IDENTIFICATION VE ARAÇ NUMBER TEPK L MARfi B LG LER...10 RECORDS...10 GAZ THROTTLE KOLU.. LEVER TANITIM NUMARASI KAYDI KEY IDENTIFICATION NUMBER...10 HIZ SPEED SINIRLAYICI LIMITER ANAHTAR TANITIM NUMARASI FRAME SERIAL NUMBER...11 ÖN FRONT FREN BRAKE KOLU.. LEVER fias SER NUMARASI ENGINE SERIAL NUMBER...11 REAR BRAKE LEVER...35 MOTOR SER NUMARASI ARKA FREN KOLU PARTS LOCATION...12 PARÇA YERLEfi M FREN BRAKE PEDALI PEDAL (Devam(Cont'd) ediyor) D

7 Page Sayfa PARKING FREN BRAKE D REKS YON LOCKING STEERING...37 K L D DRIVE SELECT LEVER...38 V TES SEÇME KOLU FUEL TANK CAP...39 YAKIT DEPO KAPA I FUEL VALVE...39 YAKIT CHOKE VALF KNOB J KLE SEAT...42 DÜ MES SELE FLAG... POLE BRACKET TRAILER HITCH...43 BAYRAK D RE BRAKET STORAGE COMPARTMENT...44 RÖMORK ACCESSORY KANCASI SOCKET SEAT EfiYA MUHAFAZASI AKSESUAR PR Z YER E Page Sayfa PRE-OPERATION ÇALIfiTIRMA ÖNCES CHECKS...46 KONTROLLER 46 V TES DRIVEDE fit RME SELECT LEVER KOLU Drive select lever adjustment...49 Vites seçme kolu ayar FRONT AND REAR BRAKES...51 ÖN FUEL...52 VE ARKA FRENLER YAKIT ENGINE,.... TRANSMISSION OIL.... AND REAR FINAL GEAR CASE OIL...54 MOTOR, fianziman YA I ve CHAIN...55 SON D fil YA I THROTTLE LEVER...55 Z NC R FITTINGS.... AND.... FASTENERS GAZ LIGHTS...55 KOLU SWITCHES...55 BA LANTILAR VE CIVATA LE TIRES...56 SOMUNLAR How to measure.... tire... pressure LAMBALAR Tire wear limit DÜ MELER COOLANT LAST KLER (Cont'd) Lastik bas nc n n ölçülmesi Lastik afl nma s n r SO UTMA SUYU (Devam ediyor)

8 Page Sayfa OPERATION...60 ÇALIfiMA SO UK STARTING MOTORUN A COLDÇALIfiTIRILMASI ENGINE Tepkili Usingmarfl n the recoil kullan lmas starter STARTING A WARM ENGINE...63 SICAK MOTORUN ÇALIfiTIRILMASI WARMING UP...63 ISITMA DRIVE. SELECT LEVER OPERATION V TES ANDSEÇME REVERSE KOLU DRIVING...64 filet M VE ENGINE GER SÜRÜfi BREAK-IN MOTORUN PARKING...68 RODAJI PARK Parking ETME on... a. slope ACCESSORIES Yokufla park etme LOADING...71 AKSESUARLAR YÜKLEME Page Sayfa RIDING ATV N Z N YOUR SÜRMEK ATV ATV N ZE GETTINGDA R TO B LG LER KNOW YOUR..... ATV D KKATL RIDE WITH VE Y CARE KARAR ANDVEREREK GOOD SÜRÜN JUDGEMENT KIYAFET APPAREL ÇALIfiTIRMA PRE-OPERATION ÖNCES CHECKS...80 KONTROLLER YÜKLEME LOADING VE AND AKSESUARLAR ACCESSORIES Yükleme ve sürüfl için talimatlar Loading and operational guidelines...82 Aksesuarlar Accessories...83 MOD F KASYONLAR MODIFICATIONS...84 Modifikasyon yok No modifications...84 filet M SIRASINDA DURING OPERATION...85 EGZOZ S STEM EXHAUST SYSTEM...87 ALIfiTIRMA YAPMAK PRACTICING...88 ATV N ZLE YAPILAN DÖNÜfiLER YOKUfi TURNING TIRMANIfiLARI YOUR ATV YOKUfi CLIMBING N filer UP SLOPE PARK RIDING ETME DOWN.... SLOPE NE PARKING...97 YAPILMALI E ER NE WHAT YAPILMALI TO DO. IF WHAT TO DO...98 (Devam ediyor) (Cont'd) F

9 Sayfa Page PERIODIC DÜZENLİ BAKIM MAINTENANCE VE AYAR AND...99 ARKA REAR FREN BRAKE BALATASININ PADS (MXU 300) Page Sayfa ADJUSTMENT...99 ALET ÇANTASI KONTROLÜ INSPECTION (MXU 300R) DÜZENLİ TOOL KIT...99 BAKIM/YAĞLAMA FREN BRAKE HİDROLİK FLUID KONTROLÜ INSPECTION MOTOR PERIODIC YAĞI.. MAINTENANCE/ SOĞUTMA COOLING SİSTEMİ SYSTEM KONTROLÜ INSPECTION ŞANZIMAN LUBRICATION YAĞI Motorun Engine hararet overheating yapması ENGINE OIL DRIVE CHAIN SLACK ARKA FREN BALATASININ TAHRİK ZİNCİRİ GEVŞEKLİK TRANSMISSION OIL CHECK (MXU 250) KONTROLÜ (MXU 300R) KONTROLÜ (MXU 250R) REAR FINAL GEAR CASE Drive chain slack BUJİ KONTROLÜ OIL (MXU 300) Adjustment Tahrik zinciri (MXU gevşeklik 250) ayarı (MXU 250R)..125 HAVA FİLTRESİNİN TEMİZLENMESİ SPARK PLUG INSPECTION TAHRİK DRIVE ZİNCİRİNİN CHAIN CLEANING TEMİZLENMESİ AND VE HAVA FİLTRESİ MUHAFAZASI BOŞALTMA AIR FILTER CLEANING YAĞLANMASI LUBRICATION (MXU (MXU 250R) 250) BORUSU AIR CLEANER HOUSING DRAIN REAR SWING ARM ARKA SALINCAĞIN YAĞLANMASI RÖLANTİ TUBE HIZ AYARI LUBRICATION (MXU 250) (MXU GAZ IDLE KOLU SPEED AYARI ADJUSTMENT DRAINING 250R).. THE..... V-BELT SUBAP THROTTLE BOŞLUK LEVER AYARI ADJUSTMENT V-KAYIŞI COMPARTMENT BÖLMESİNİN BOŞALTILMASI ÖN VALVE FREN BALATA CLEARANCE KONTROLÜ ADJUSTMENT KABLO CABLE KONTROLÜ INSPECTION VE YAĞLANMASI AND ARKA FRONT FREN BRAKE BALATASININ PADS INSPECTION LUBRICATION TEKERLEĞİN SÖKÜLMESİ KONTROLÜ REAR BRAKE (MXU PADS 250R) (MXU ) WHEEL REMOVAL Tekerleğin takılması INSPECTION Wheel installation (Devam ediyor) (cont'd) G

10 Page Sayfa AKÜ BATTERY Page Sayfa CLEANING TEMİZLİK VE AND SAKLAMA STORAGE Akünün Battery sökülmesi remove A. A. CLEANING TEMİZLİK Akünün Battery takılması installation B. STORAGE SAKLAMA SİGORTA FUSE REPLACEMENT DEĞİŞİMİ FAR HEADLIGHT YÜKSEKLİK BEAM AYARI ADJUSTMENT SPECIFICATIONS ÖZELLİKLER ARIZA TROUBLESHOOTING BULMA Arıza Troubleshooting bulma çizelgesi. chart NOISE REGULATION MAINTENANCE RECORD INDEX H

11 LOCATION UYARI VE OF TEKN K THE WARNING ÖZELL K AND ET KETLER N N SPEIFICATION LABELS YERLER (1) (2) (3) (4) (6) (5) (7) 1

12 UYARI WARNING B LG S INFORMATION Arac Anyone sürecek who rides kifli, sürmeden the vehicle önce should bu bilgileri read and okuyup understand anlamal d r. this information Bu bilgiler, before ATV nizi riding. emniyetli They contain important information for safe and ve proper uygun operation flekilde kullanmak of your ATV. konusunda önemli bilgiler içermektedir. The labels should be considered as permanent Etiketler, parts of the arac n vehicle. ayr lmaz If aparçalar label comes kabul off edilmelidirler. becomes Etiketler hardç kar to read, veya contact okunmalar yourzorlafl rsa, KYMCO or dealer for replacements. de ifltirilmeleri için KYMCO bayiniz ile temasa geçin. (1) D KKAT CAUTION. Never Bu tafl y c da carry passenger asla yolcu on This tafl may n. carrier.. Maximum Azami yük: load 20 : Kg 20(44 Kg lbs) (44 lbs) (2) ATV yi Improper uygunsuz ATVflekilde use can kullanmak result C DD in SEVERE YARALANMAYA INJURY or DEATH. veya ÖLÜME yol açabilir. HER ALWAYS ZAMAN USE ONAYLI AN B R KASK APPROVED VE HELMETAND KORUYUCU G YS PROTECTIV KULLANIN E GEAR UYARI WARNING ALKOL NEVERVEYA USE UYUfiTURUCU WITH DRUGS OR ALCOHOL LE ASLA KULLANMAYIN NEVER fiu flartlarda operate ASLA kullanmay n: : Uygun Without e itim proper veya talimatlar training almadan. or instruction. Becerinize veya flartlara At speeds göre afl r tooyüksek fast for h zlarda. your skills or ALKOL the conditions. VEYA UYUfiTURUCU ald ktan sonra arac n z kullanmay n. Do not operate the vehicle after consuming ALCOHOL OR DRUGS. HER ZAMAN: ALWAYS : Da l k ve kaba arazide ve dönüfllerde arac n ters Use proper riding techniques to avoid dönmesini vehicle overturns önlemek için on uygun hills sürüfl and tekniklerinden rough yararlan n. terrain and in turns. Güvenli iniz For your safety, için, kask, wear eldiven gear ve to ayak include korumas içeren giysiler helmet giyin. gloves and foot protection. Benzin Gasoline yan c d r, is flammable dolum esnas nda shutmotoru off engine, durdurun, k v lc m avoid oluflumunu sparks and önleyin openve flame ç plak ateflten when refueling. uzak durun. KULLANIM READ OWNER'S KILAVUZUNU MANUAL, OKUYUN, TÜM FOLLOW TAL MAT VE ALL INSTRUCTIONS UYARILARA AND UYUN. WARNINGS. 2

13 (3) CAUTION D KKAT Vites Before de ifltirmeden shifting, youönce, must arac stopdurdurup, the machine motor and h z belirtilen return the rölanti throttle h z de erine lever to its gelene closed kadar position gaz kolunu until kapal the engine konumunda speed tutmal s n z. to the specified Aksi idling takdirde, speed. flanz man Otherwise, zarar thegörebilir. transmission may be damaged. (4) D KKAT CAUTION. Never Bu tafl y c da carry passenger asla yolcu on This tafl may n. carrier.. Maximum Azami yük: load 30 Kg : 30 (66 Kg lbs) (66 lbs) 3

14 (5) UYARI WARNING DO RU IMPROPER OLMAYAN TIRE PRESSURE LAST K BASINCI OR OVERLOADING VEYA AfiIRI YÜKLEME CAN CAUSE KONTROLÜ LOSS OFY T RMEN ZE CONTROL. YOL AÇAB L R. KONTROLÜ LOSS OF CONTROL Y T RMEK CAN C DD RESULT YARALANMA IN SEVERE VEYA ÖLÜM INJURY LE ORSONUÇLANAB L R. DEATH. LAST K BASINCI: Lastikler so ukken ayarlan r OPERATING TIRE PRESSURE : Set with tires cold Tavsiye edilen : Recommended : ÖN: 25~32kpa, (0.25~0.32kgf/cm 2 ), 3.5~4.5psi 2 ARKA: FRONT 25~32kpa, : 25~32kpa, (0.25~0.32kgf/cm (0.25~0.32kgf/cm 2 ), 3.5~4.5psi ), 3.5~4.5psi 2 Lastik REAR bas nc n : 25~32kpa, asla tavsiye (0.25~0.32kgf/cm edilen s n r n alt na ), 3.5~4.5psi ayarla- Never set tire pressure below may n. recommended. (6) UYARI WARNING Operating this ATV if you are under 16 yafl ndan küçük olman z ve söz konusu the ATV yi agekullanman z of 16 increases durumunda yourciddi chance yaralanma severe veya ölüm injury tehlikesi or death. artar. of NEVER 16 yafl ndan operate küçük this iseniz ATV bu if ATV yi you are ASLA under kullanmay n. age 16. (7) UYARI WARNING Exceeding Arac n çekme vehicle s n r n towing aflmak kazaya limit could neden lead olabilir. to an accident. Römork çekerken Reduce h z speed düflürün. when Daha towing fazla abilgi trailer. için Read kullan m owner's k lavuzunu manual okuyun for details. MAXIMUM AZAM ÇEKME TOWING KAPAS TES : CAPACITY: 150kg ( kg Ibs) (331 lbs) KANCA A IRLI I: 14kg (30 lbs) TONGUE WEIGHT: 14kg (30 lbs) 4

15 GÜVENL K SAFETY INFORMATION B LG S AN ATV IS NOT A TOY AND CAN BE HAZARDOUS TO OPERATE. An ATV handles differently from ATV otheroyuncak vehicles including DE LD R motorcycles VE ÇALIfiTIRILMASI and cars. A collision TEHL KEL can occur OLAB L R. quickly, ATV, evenmotosiklet during routine ve otomobil maneuvers, dahil if you olmak failüzere to takedi er proper araçlardan pre-cautions. daha farkl bir kullan l fla sahiptir. Uygun önlemleri almazsan z, çok k sa bir zamanda, rutin manevralar esnas nda bile çarp flma olay gerçekleflebilir. SEVERE INJURY OR DEATH can result if you do not follow these instructions: Afla daki Read this talimatlara manual and uymad n z all labels carefully takdirde and C DD follow YARALANMA the operating VEYA procedures ÖLÜM meydana described. gelebilir: Bu Never k lavuzu operate ve an tüm ATV etiketleri without dikkatle properokuyun trainingve or instruction. aç klanan iflletim prosedürlerini takip edin. Uygun Beginners e itim should veya receive talimat training almadan from ATV yi a certified asla kullanmay n. instructor. Acemiler, Always follow sertifikal the age bir recommendation: e itmen taraf ndan e itim almal d rlar. Her - A child zaman under yafl 16 s n rlamas na years old should uyun: never operate an ATV with engine size greater than 90cc. - Never 16 yafl ndan allow a küçük child under çocuklar, age 16 motor operate hacmi 90cc den an ATV without daha adult fazla supervision, ATV leri asla and kullanmamal d rlar. never allow 16 continued yafl ndan use küçük of ançocuklara, ATV by a child büyüklerinin if he or she gözetimi does not olmadan have the ATV abilities kullanmas na to operate ve itarac safely. güvenle kullanmak Never operate için yeterli an ATVbecerisi withoutolmayan wearing an çocuklar n approved ATV yi motorcycle sürekli helmet kullanmas na that fitsizin properly. vermeyin. You Düzgün should also flekilde wear oturan eye protection onaylanm fl (goggles bir motosiklet or face shield), kask takmadan gloves, boots, ATV yi long-sleeved asla kullanmay n. shirt or Ayr ca göz jacket, koruyucusu and long(gözlük pants. veya yüz maskesi), eldiven, bot, uzun kollu gömlek veya ceket ve uzun pantolon giymelisiniz. 5

16 ATV yi Never kullanmadan consume alcohol önce orveya drugskullan rken before or while alkol operating veya uyuflturucu this ATV. asla tüketmeyin. Becerinize Never operate veya atflartlara speedsgöre too fast afl r for yüksek your skills h zlarda or thesürmeyin. conditions. Her Always zaman goarazi, at a speed görüfl that ve iflletim is flartlar na proper forve thetecrübenize terrain, visibility uygun and h zlarda operating seyredin. conditions, and your experience. Asla Never spin attempt atmay, wheel, atlamay jump, veya or other di er stunt. gösteri hareketlerini denemeyin. Güvenli Always inspect çal flt ndan your ATV emin each olmak timeiçin youher usekulland n zda it to make sureatv nizi it is in safe kontrol operating edin. Her condition. zaman Always bu k lavuzda follow theverilen inspection inceleme and maintenance ve bak m prosedürlerini procedures and ve çizelgesini schedulestakip described edin. in ATV nizi this manual. kullan rken her Always zaman keep iki both elinizi hands gidonda the ve handlebars her iki aya n z and both da basamakta feet on the footboards tutun. of the ATV during Size operation. yabanc arazide arac n z sürerken her zaman yavafl ve özellikle temkinli gidin. ATV yi kullan rken Always go slowly arazi flartlar n n and be extra de iflmesine careful when karfl operating tetikte olun. on unfamiliar terrain. Always be alert to Afl r changing flekilde terrain kaba, conditions kaygan veya whengevflek operating arazide the ATV. arac n z kullanmay n. Arac Neverdöndürürken operate on excessively her zaman rough, bu k lavuzda slippery aç klanan or loose terrain. prosedürleri takip edin. Daha yüksek h zlarda Always follow dönüfl proper yapmay procedures denemeden for turning önce düflük as described h zlarda indönüflleri this manual. çal fl n. Practice Afl r turning yüksek at h zlarda low dönüfl speedsyapmay n. before attempting to turn at faster speeds. Do not turn at excessive speed. ATV yi Never da l k operatearazide the ATVkesinlikle on hills. kullanmay n. Yokufl Alwayst rman rken, follow proper her procedures zaman bu for k lavuzda climbingaç klanan slopes asprosedürleri described intakip this manual. edin. Yokuflu Checkt rman- madan terrain önce carefully araziyi before dikkatle you start gözden up any geçirin. slope. A rl n z Shift youröne weight verin. forward. Gaz asla Never aniden open the açmay n. throttle the Yokuflun suddenly. tepesinden Never go over kesinlikle the topyüksek of a slope h zda at geçmeyin. high speed. Yokufl afla gidifllerde ve yokufllarda frenleme ifllemleri için k lavuzda aç klanan uygun prosedürleri takip edin. Yokuflu inmeden önce araziyi dikkatle gözden geçirin. A rl n z geriye verin. Yokuflu asla yüksek h zda inmeyin. Arac n bir tarafa keskin bir flekilde meyletmesine neden olacak bir aç da yokufltan inmeyin. Mümkünse yokufltan düz bir flekilde inin. 6

17 Bu Always k lavuzda followaç klanan proper procedures düz zeminde for going dönüfl down tekni ini slopes iyice andö renmeden for braking on herhangi slopes as bir described e imin in çevresinde this manual. ATV yi Checkdöndürmeye the terrain carefully asla çal flmay n. before you Mümkünse start downsarp anye imin slope. Shift yan ndan your weight geçmeyi önleyin. backward. Yeni Never bir alanda go down sürmeden a slope at önce highher speed. zaman Avoid engellerin going down kontrolünü slope at yap n. an angle Büyük thatkayalar would veya causedevrilmifl the vehicle a açlar to lean gibi sharply büyük to engellerin one side. üzerinden Go straight geçmeyi down the asla slope denemeyin. where possible. Engeller üzerinden Never attempt geçerken, to turnher thezaman ATV around bu k lavuzda on any slope aç klanan until you prosedürleri have mastered takip edin. the turning technique Patinajda describedveya in this kayma manual esnas nda on level ground. her zaman Avoid dikkatli crossing davran n. the side Düflük of a steep h zlarda slope yatay, if possible. düz zeminde Always check al flt rma for obstacles yaparak patinaj beforeveya operating kaymay in a new güvenle area. kontrol Neveretmeyi attempt ö renin. to operate Buz over gibi large afl r derecede obstacles, kaygan such asyüzeylerde, large rocksyavafl or fallen sürün trees. ve Always kontrol follow d fl patinaj proper veya procedures kayma tehlikesini when operating önlemek için over çok obstacles dikkatli as olun. described in this manual. ATV'nizi Always be h zl careful akan when suda skidding veya bu or k lavuzda sliding. belirtilen Learn to safely de erden control daha skidding derin sularda or sliding asla by kullanmay n. practicing at Islak low speeds frenlerin andurma on level, kabiliyetini smoothazaltabilece ini terrain. On extremely unutmay n. slippery Sudan surfaces, ç kt ktan suchsonra as frenlerinizi ice, go slowly kontrol andedin. be very Gerekirse, cautioussürtünmenin order to reduce balatalar the chance kurutmas n of skidding sa lamak or sliding için bunlar out of birkaç control. defa devreye al n. Her Never zaman operate bu k lavuzda an ATV in fast belirtilen flowing lastik water boyutu or inve water tipi deeper kullan n. than Her that zaman recommended bu k lavuzda in this belirtilen uygun manual. lastik Remember bas nc n that gözetin. wet brakes may have reduced stopping ability. Test your brakes after Uygunsuz leaving water. montaj If necessary, veya aksesuar applykullan m them several ile ATV yi timesmodifiye to let friction etmeyin. dry out the linings. ATV Always için use belirtilen the size yük and kapasitesini type tires specified asla aflmay n. in thiskargo manual. uygun Always olarak maintain da t lmal proper ve tire güvenli pressure bir flekilde as described sabitlenmelidir. in this manual. Kargo tafl mak için h z düflürün ve bu k lavuzda verilen talimatlar izleyin. Frenleme Never modify için daha an ATVuzun through bir mesafe improper gözetin. installation or use of accessories. Never exceed the stated load capacity for an ATV. Cargo should be properly distributed and securely attached. Reduce speed and follow instructions in this manual for carrying cargo. Allow greater distance for braking. 7

18 UYARI WARNING POTENTIAL POTANS YELHAZARD TEHL KE Improper Benzinin uygunsuz handlingkullan m. of gasoline. WHAT NE OLAB L R CAN HAPPEN Gasoline Benzin alev can alabilir catch ve fire bundan and you dolay could yanabilirsiniz. be burned. TEHL KEN N ÖNLENMES HOW TO AVOID THE HAZARD Yak t dolumu yap l rken her zaman motoru stop Always turn off the engine when refueling. edin. Motor çal flt r ld ktan hemen sonra ve halen Do çok not s cakken refuelyak t rightdolumu after the yapmay n. engine has been running Motora veya and is egzoz still very borusu/susturucusuna hot. yak t Do dolumu not spill esnas nda gasoline benzin on the s çratmay n. engine or exhaust pipe/muffler Sigara içerken when veya refueling. k v lc m, aç k atefl veya su Never s t c lar n n refuel pilot while fl klar smoking, gibi di er or while kaynaklar n in the vicinity veya giysi of sparks, kurutucular n n open flames, yak n nda or other yak t dolumu sources yapmay n. of ignition such as the pilot lights of water Arac baflka heaters bir and arac n clothes içerisinde dryers. tafl rken, yukar When do ru transporting tutuldu undan the ve machine yak t muslu unun in another "OFF" vehicle, konumunda be sure oldu undan it is kept emin upright olun. and that the fuel Aksi cock takdirde, is inkarbüratörden the "OFF" position. veya yak t deposundan yak t s zabilir. Otherwise, fuel may leak out of the carburetor NE OLAB L R or fuel tank. Benzin zehirlidir ve yaralanmalara neden olabilir. WHAT TEHL KEN N CAN HAPPEN ÖNLENMES Gasoline Benzin yuttu unuz is poisonous veya and çok can miktarda cause benzin injuries. HOW buhar TO teneffüs AVOIDetti iniz THE HAZARD takdirde, veya gözünüze If benzin you should geldi inde, swallow en k sa some sürede gasoline doktora or inhale a baflvurun. lot of gasoline vapor, or get some gasoline in Derinize benzin gelirse, sabun ve su ile y kay n. your eyes, see your doctor immediately. E er benzin giysinize s çrarsa, giysilerinizi If gasoline spills on your skin, wash with soap de ifltirin. and water. If gasoline spills on your clothing, change your clothes. 8

19 UYARI WARNING ON POTENTIAL POTANS YELHAZARD TEHL KE Starting Motorun or kapal running bir alanda the engine çal flt r lmas in a closed veya area. iflletilmesi. WHAT NE OLAB L R CAN HAPPEN Exhaust Egzoz gazlar fumes zehirlidir are poisonous ve k sa bir and süre may cause içerisinde lossbilinç of consciousness kayb na ve ölüme andyol death açabilir. within TEHL KEN N a short ÖNLENMES time. HOW Makinenizi TO AVOID her zaman THE HAZARD yeterince Always havaland r lm fl operatealanlarda your machine iflletin. in an area with adequate ventilation. 9

20 DESCRIPTION TANIMLAMA ANDVE MACHINE ARAÇ B LG LER IDENTIFICATION TANITIM IDENTIFICATION NUMARASI NUMBER KAYDIRECORDS ANAHTARLARIN KEYS IDENTIFICATION TANITIM NUMBER NUMARASI Anahtarlar n Record the keys tan t m identification numaras n, number, flasi seri frame Anahtarlar n The keys identification tan t m numaras, number is flekilde stamped on numaras n, serial number ve and motor engine seri serial numaras number gösterildi i the hang taggibi as ask shown fifline in the damgalanm flt r. following bilgilerini information yedek for assistance parça sipariflinde when order yard mc illustration. olmas replacement için kaydedin. parts. IGNITION SWITCH KEY NO. KONTAK STEERING ANAHTARI LOCKNO. KEY NO. D REKS YON FRAME NO. K L D ANH.NO. (1) (2) fias ENGINE NO. NO. (1) Ignition Kontak switch anahtar keytan t m identification numaras number (2) Steering Direksiyon lockkilidi key identification anahtar tan t m number numaras 10

21 fias FRAME SER SERIAL NUMARASI NUMBER fiasi The seri frame numaras, serial number flasinin is ön stamped taraf nda on the z mbalanm flt r. frontoftheframe. MOTOR ENGINESER SERIAL NUMARASI NUMBER Motor The engine seri numaras serial number sol karterde is stamped z mbalanm flt r. on the left crankcase. (1) (2) (1) fiasi Frame seri serial numaras number (2) Engine Motor serial numaras number 11

22 PARÇA PARTS LOCATION YERLEfi M (03) (02) (02) (01) (01) Rear Arka brake park kolu lever (02) HeadPosition Far/Park lambas lights (03) Front Ön fren brake kolulever (04) Right Sa ön front sinyal turnlambas signal light (05) Steering Direksiyon handlebar gidonu kilidi lock (06) Left Sol front ön sinyal turn signal lambas light (04) (05) (06) 12

23 (10)(08) (09) (08)(07) (07) Right Sa arka rear sinyal turn signal lambas light (08) Taillights/Stop Arka lambalar/stop lights lambalar (09) Instrument Gösterge ve and uyar indicators lambalar (10) Left Sol rear arka turn sinyal signal lambas light (11) Exhaust Egzoz sistemi system (12) (12) Trailer Römork hitch kancas (13) (13) License Plaka lambas light (14) Battery (14) Akü (11) (12) (13) (14) 13

24 (18) (17) (16) (15) (15) Drive Vites select seçim lever kolu (16) Fuel Yak t valve valfi (17) Seat Sele (18) Tool Alet kit çantas (19) Reservoir Rezervuar water su deposu tank (20) (20) Brake Fren pedal fluid s v deposu reservoir (19) (20) 14

25 (22) (21) (21) Exhaust Egzoz sistemi system (22) ) Choke Jikle dü mesi knob (23) Recoil Tepkili starter marfl (23) 15

26 (30) (29) (28) (27) (26) (25) (24) (24) Front Ön fren brake kolu/park lever/parking freni brake (25) ) Front Ön kargo cargotafl y c s rack (26) Front Ön fren brake hidrolik fluid deposu reservoir (27) Ignition Kontak switch anahtar (28) Rear Arka brake fren hidrolik fluid reservoir deposu (29) Accessory Aksesuar prizi socket seat (30) Rear Arka brake fren kolu lever (31) (31) Headlight Far selektör dimmer dü mesi switch Starter Marfl butonu button Hazard switch Dörtlü flaflör dü mesi Turn signal switch Sinyal dü mesi Horn switch Korna dü mesi (32) Left footpeg (32) (33) Fuel Sol basamak fill cap (33) (34) Throttle Yak t dolum lever kapa (34) (35) Right Gaz kolu footpeg (35) (36) Rear Sa basamak brake pedal (36) Arka fren pedal (31) (32) (33) (34) (35) (36) 16

27 (37) Rear Arka cargo kargo rack tafl y c s (38) Flag Bayrak poledire i bracket braketi NOTE: NOT: The machine you have purchased may differ Sat n ald n z araç, bu k lavuzdaki flekillerde slightly from those shown in the figures of this gösterilen araçtan biraz farkl olabilir. manual. (37) (38) 17

28 KONTROL CONTROLFONKS YONLARI FUNCTIONS KONTAK IGNITIONANAHTARI SWITCH Söz Functions konusu ofdü menin the respective konumlar na switch positions ba l fonksiyonlar are as follows: afla daki gibidir: OFF: "OFF" All electrical konumu circuits (Kapal are switched konum): off except Tüm hazard elektrik light. devreleri The key can dörtlü be removed flaflör d fl nda in this devre position. d fl b rak l r. Anahtar bu konumda ç kart labilir. ON : With the transmission in neutral and set the ON konumu (Aç k konum): parking brake, the engine can be started. fianz man bofl konumunda ve park freni devredeyken, The key can not motor be removed. çal flt r labilir. Anahtar ç kart lamaz. " ": " " konumu: The ignition switch is ON while the position Kontak light andanahtar, taillight will park light. lambas ve arka lamba yand nda devrededir. The key can not be removed. Anahtar ç kart lamaz. OFF OFF ON ON (1) (1) (1) Ignition Kontak switch anahtar (2) Key (2) Anahtar (2) (2) 18

29 INSTRUMENTS AND INDICATOR (4) L (3) (2) (1) (9) (8) (1) Multi-function Çok fonksiyonlu display ekran (2) Left Sol sinyal turn signal lambas indicator (3) High Uzun beam far göstergesi indicator (4) (4) Low Düflük gear vites indicator göstergesi (5) Bofl vites göstergesi (5) Neutral indicator (6) Geri vites göstergesi (6) Reverse indicator (7) Sa sinyal lambas (8) (7) Right Mod/Ayar turn butonu signal indicator (A) (9) (8) Mode/Adjust Mod/Ayar butonu button (B) (A) (9) Mode/Adjust button (B) (5) (6) (7) (1) Çok Multi-function fonksiyonlu display ekran Gösterge, The display afla dakileri includes theiçerir: following functions: H z Speedometer göstergesi Kilometre Odometer/Tripmeter sayac /S f rlanabilir kilometre sayac Dijital Digital saat clock So utma Coolant temperature suyu s cakl k gauge göstergesi Yak t Fuel gauge göstergesi (2) Sol Leftsinyal turn signal lambas indicator Sol Flashes sinyal when çal flt r ld nda the left turnyan p signalsöner. operates. NOT: NOTE: Both Dörtlü left flaflör and right svici turn devreye signal al nd nda indicator will ve sinyal flash at the lambas meantime söndü ünde when thehem hazard sol hem switch de issa operated sinyal and göstergeleri turn signal ayn switch anda isyan p turnedsöner. off. (3) Uzun High beam far göstergesi indicator Kontak The ignition anahtar switch " is" at konumundayken, the " " position, uzun the far high seçilirse beam indicator ( ), uzun lamp far will gösterge light when lambas the yanar. headlight switch to select high beam ( ). NOTE: NOT: The headlight can be turned on only when the Far, yaln zca motor çal fl yorken devreye al nabilir. engine is running. 19

30 (4) Düflük Low gear vites indicator göstergesi fianz man The low gear düflük indicator viteste ve will kontak light when anahtar the ON transmission konumundayken is in low düflük gear vites andgöstergesi the ignition yanar. switch is ON. (5) Bofl Neutral vites indicator göstergesi Bofl Thevites neutral göstergesi, indicator flanz man will lightboflta whenve the kontak transmission anahtar ON iskonumundayken in neutral and the yanar. ignition switch is ON. (6) Geri vites göstergesi (6) Geri Reverse vites indicator göstergesi, flanz man geri viteste ve kontak The reverse anahtar indicator ON konumundayken will light when yanar. the transmission is in reverse and the ignition switch is ON. (7) Sa Right sinyal turnlambas signal indicator Sa Flashes sinyal when çal flt r ld nda the right turn yan p signal söner. operates. NOT: NOTE: Both Dörtlü left flaflör and right dü mesi turn devreye signal indicator al nd nda will flash ve at the sinyal meantime lambas when söndü ünde the hazard hem switch sol hem is operated de sa and sinyal turngöstergeleri signal switch ayn is anda turnedyan p off. söner. (8) (9) Mode/Adjust Mod/Ayar butonlar buttons These Bu butonlar buttons s f rlanabilir is used to select kilometre thesayac n, tripmeter, the kilometre odometer, sayac n, the km/h, km/sa, themph, km theveya km or the mili mile. seçmek için kullan l r. These Bu butonlar buttons ayr ca is also zaman used to ayarlamak adjust thevetime and s f rlanabilir reset thekilometre tripmeter. sayac n s f rlamak için kullan l r. 20

31 Çok Multi-function fonksiyonlu display ekran (2) (3) (4) (1) Dijital Digitalsaat clock Kontak ShowON the konumundayken time (hours and minutes) zaman gösterir while the (saat ve ignition dakika is olarak). ON. (1) (5) Zaman To adjust manuel the time olarak manually, ayarlamak proceed için, afla daki as follows: ifllemleri 1. Turnyap n: the ignition switch ON Kontak Press anahtar n and hold both ON the konumuna Mode/Adjust getirin. button 2. 2 (A) saniyeden and Mode/Adjust fazla olarak button hem (B) Mod/Ayar for morebuto- nuna 2 seconds. (A) hem The de clock Mod/Ayar will be butonuna set in the(b) adjust bas l than tutun. Saat, zaman de eri yan p sönerek ayar mode with the hour display flashing. moduna geçer. (1) Dijital Digitalsaat clock (2) So utma Coolant temperature suyu göstergesi gauge (3) H z Speedometer göstergesi (4) (4) Yak t Fuel gauge göstergesi (5) Kilometre sayac /S f rlanabilir kilometre sayac (5) Odometer/Tripmeter (B) (A) 21

32 3. To Saat setde erini the hour, ayarlamak press theiçin Mode/Adjust Mod/Ayar button butonuna until (A) the istenen desired saat hour. de erine gelene kadar (A) bas l tutun. 4. Mod/Ayar Press the butonuna Mode/Adjust (B) button bas n. (B). Dakika Thede eri minute display yan p sönmeye will start bafllayacakt r. flashing. L L (A) (B) 22

33 5. To Dakika set minute, de erini press ayarlamak the Mode/Adjust için Mod/Ayar button (A) butonuna until the(a) desired istenen minute. saat de erine gelene kadar bas l tutun. L 6. Ayar To end ifllemini the adjustment, sonland rmak press için, themod/ayar Mode/Adjust button butonuna (A) (A) andve Mode/Adjust Mod/Ayar butonuna button (B). (B) The display bas n. Gösterge will stop flashing otomatik automatically olarak yan p and the sönmeyi b rakacak ve buton 10 saniye adjustment will be cancelled if the button is süresince bas l tutulmazsa ayar ifllemi iptal not edilecektir. pressed for about 10 seconds. L (A) (B) (A) 23

34 (2) (2) Coolant So utma temperature suyu s cakl k gauge göstergesi The So utma coolant suyu temperature s cakl k göstergesi, gauge shows so utma coolant suyu s cakl n temperature. gösterir. The Normal normal çal flma operating s cakl temperature aral C seviyesi range ile is within H seviyesi the section aras ndaki between bölümdür. the segment C and segment H. Afl r Overheating s nma (hararet) message mesaj So utma When thesuyu coolant belirlenen is over s cakl n specified üzerindeyse, temperature, so utma the coolant suyu temperature göstergesi yan p gauge söner. flashing. Bu If this durumda, occurs, motoru stop the stop engine edin ve and yedek check dapo the so utma reserve suyu tank coolant seviyesini level. kontrol Read edin. page Sayfa ü and okuyun to not ride ve ar za the ATV giderilene until the kadar problem ATV yihas kullanmay n. been corrected. (2) (1) (1) Segment C seviyesi C CAUTION: D KKAT (2) Segment H seviyesi H 1. ATV Theafl r engine yüklenmiflse, may overheat motor ifafl r the ATV s nabilir. is overloaded. Bu olursa, yükü If this belirtilen happens, de er reduce kadar the load düflürün. to specification. 2. Göstergenin Restart after söndü ünden making sureemin thatolduktan the indicator sonra motoru is out. yeniden Continuous çal flt r n. use Gösterge while the yan p indicator sönerken issürekli flashing bir may flekilde cause kullan m, damage motora zarar to the verir. engine. 24

35 (3) H z Speedometer göstergesi H z Shows km/sa riding veya speed mph cinsinden km/h or gösterir. mph. Km/sa veya mph birimini seçmek için Mod/Ayar Press and hold Mode/Adjust button (B)for butonunu (B) 2 saniyeden fazla bas l tutun. more than 2 seconds to select km/h or mph. L (4) Yak t Fuelgöstergesi gauge Yak t The fuel göstergesi, gaugekademeli shows the bir ekranda approximate elveriflli fuel yak t seviyesini supply available yaklafl k olarak in a graduated gösterir. Normal display. çal flma The yak t seviyesi aral F seviyesi ile E seviyesi normal operating fuel range is with the aras ndaki bölümdür. section between the segment F and segment E seviyesine eriflildi inde veya yak t göstergesi yan p E. When söndü ünde, the segment yak t miktar E or the azd r fuel ve indicator en k sa zamanda flashes, yak t fuel will deposu be low yeniden and doldurulmal d r. you should refill the tank as soon as possible. (1) (B) (2) (1) F Segment seviyesif (2) E Segment seviyesie (3) (3) Yak t Fuel indicator göstergesi 25

36 (5) Kilometre Odometer/Tripmeter sayac /S f rlanabilir kilometre sayac Kilometre The odometer sayac, shows toplam the katedilen total mesafeyi distance km travelled veya mil in cinsinden Km or in gösterir. miles. S f rlanabilir kilometre sayac, söz konusu yolculuk boyunca katedilen mesafeyi km veya mil cinsinden gösterir. The tripmeter shows the trip distance travellled in Km or in miles. Km veya mil birimini seçmek için Mod/Ayar butonunu (B) 2 saniyeden fazla bas l tutun. Press and hold Mode/Adjust button (B)for more than 2 seconds to select km or mile. ODO veya TRIP fonksiyonunu seçmek için Mod/Ayar butonunu (A) 2 saniyeden fazla bas l tutun. Press and hold Mode/Adjust button (A)for more than 2 seconds to select OD0 or TRIP L L (A) (B) 26

37 S f rlanabilir To reset the tripmeter: kilometre sayac n s f rlamak için: Press TRIP fonksiyonunu and hold Mode/Adjust seçmek için button Mod/Ayar (A)for more butonunu than (A) 2 seconds 2 saniyeden to select fazla TRIP bas l and tutun. do 2. not S f rlanabilir release the kilometre Mode/Adjust sayac button s f rlanana (A). 2. Press and hold the Mode/Adjust button (B) kadar Mod/Ayar butonunu (B) bas l tutun. until the tripmeter is reset. L (A) L (B) (A) 27

38 HANDLEBAR G DON SV ÇLER SWITCHES (1) (2) Sinyal lswitch düðmesi Baflka Use the bir turn yöne signal dönerken switch veya while flerit turning de ifltirirken to sinyal another dü mesini directionkullan n. or shifting Dü me to another devreyelane. The al nd nda turn signalve light kontak will flash anahtar when ON the konumundayken switch is sinyal operated lambas and yan p ignition sönecektir. switch is ON. " " For Sola turning dönmek toiçin the " left". " "For" Sa a turning dönmek to the için " right". Dü me The instrument devreye al nd nda turn signalgöstergenin indicator light sinyal will lambas alsoda flash yan p when söner. the switch is operated. Dü meye Push the switch bast rd n zda and it will serbest release. kal r. (1) Korna Horn button butonu (2) Sinyal Turn signal dü mesi switch Korna butonu Horn button Kontak anahtar ON konumundayken, korna When the ignition switch is ON, push the horn butonuna bast n zda ses verir. button and it will sound. CAUTION: D KKAT. The Sinyal turn lambas signal otomatik lightolarak will not serbest release kalmayacakt r. automatically. Be sure to reset it after use; otherwise trafik güvenli ini it may etkileyebilir. affect the traffic safety.. The turn signal switch does not work when the çal flmaz. ignition switch is "OFF". Kulland ktan sonra s f rlamay unutmay n; aksi takdirde Sinyal dü mesi, kontak anahtar OFF konumundayken 28

39 (1) (1) Far Headlight selektör dimmer dü mesi switch Far Headlightdih selektör düðmesi K sa Turnfarlar the switch yakmak to the için " dü mesi " position " " to konumuna switch on çevirin. the low beam. Uzun Turn the farlar switch yakmak to the için " dü mesi " position " to " konumuna switch çevirin. the high beam. Uzun Turn the farlar switch söndürmek to the " için dü mesi " " " position to switch konumuna off the çevirin. headlight. NOTE: NOT: The headlight can be turned on only when the Farlar, ignition kontak switch anahtar is inancak the " " position konumundayken is ve running motor çal fl yorken. devreye al nabilir. and engine The Far n illumination ayd nlanmas oftam headlight olarak will sadece be available motorun fully h z 2000 only rpm when de erinden the engine daha speed fazlais more than oldu unda 2000 gerçekleflecektir. rpm. Do Motor notçal flm yorken, turn on the headlight farlar açmay n, when the akünün engine is boflalmas na not runningve because ATV elektrik it can sisteminin drain theflarj battery olmamas na and without sebep olabilir. charging in this ATV's electrical system. 29

40 (1) Dörtlü Hazard flaflör switch dü mesi (1) Dörtlü Hazardflaflör switch dü mesi Dörtlü Whenflaflör the hazard dü mesine switch bas ld nda, is pressed, sa theve right soland sinyal left turn lambalar signal lights ayn anda flashyan p together. söner. The Dü me instrument devreye turnal nd nda signal indicator göstergenin light will sinyal also lambas flash when da yan p the switch söner. is operated. Dörtlü Whenflaflör the hazard dü mesine switch tekrar is pressed bast n zda, again, sol theve sa right sinyal and left lambalar turn signal sönerler. lights go out together. CAUTION: D KKAT. Park Turnederken on this veya switch özel when bir durum parking oldu unda or there is dü mesi a special devreye condition. al n.. Dörtlü After the flaflör hazard dü mesi switch devreye is turned al nd ktan on, itsonra, will otomatik not resetolarak automatically. s f rlanmaz. BeTrafik suregüvenli ini to reset it etkilemesini after use to önlemek avoid affecting için kulland ktan the traffic sonra safety.. s f rlamay When the unutmay n. signal lights are flashing, the Sinyal lambalar yan p sönerken, dörtlü flaflör hazard switch does not work. dü mesi çal flmaz..when the ignition switch is "OFF", the Kontak anahtar OFF konumundayken, dörtlü flaflör hazard yine light de will devreye still work. al nabilir. 30

41 Marfl Startswitc" dü mesi " Marfl The start dü mesi switch motorun is used çal flt r lmas nda for starting thekullan l r. engine. Dü meyi Pushingiçeri the switch do ru bast rmak in starts the motoru engine. çal flt r r. CAUTION: D KKAT Motoru See starting çal flt rmadan instructions önce çal flt rma prior to starting talimatlar na engine bak n (see(ayr nt lar page 60 for için details). sayfa 60 a bak n). (1) Start Marfl switch dü mesi (1) 31

42 TEPK L RECOILMARfi STARTER Tepkili The recoil marfl, starter ATV nin is sol on the taraf ndad r. left side Akü of the ATV. It zay flad nda is used to start motoru the engine çal flt rmak wheniçin thekullan l r. battery is Tepkili low. marfl n kullan m na bak n (sayfa 62). See using the recoil starter (page 62). 1. Marfl kolunun kilidini açmak için saat tersi yönde 1. Turning döndürün starter ve marfl grip kolunu counterclockwise s k ca tutun, ard ndan to unlock hafifçe and yerine grasp oturana the starter kadar grip yavaflça firmly, d flar then pull it out do ru slowly çekin. until it seats lightly. 2. Pull Ard ndan the grip s k up ve briskly tam olarak andkolu fully. yukar çekin. 3.Aftertheenginestarts,allowthestartergrip Motorun çal flmas ndan sonra, marfl kolunu to yavaflça returneski slowly konumuna and turning geri getirin it clockwise ve kilitlemek to lock. için saat yönünde çevirin. NOTE: NOT: V-kay fl Do not allow bölmesine water su enter giriflini thengelleyin, V-belt tepkili marfl compartment, her zaman a kilitleyin. lways lock the recoil starter. (1) (1) Tepkili Recoil starter marfl 32

43 GAZ THROTTLE KOLU LEVER Baflparmakla It is operatedçal flt r l r. by the thumb. Kola bast rmakla Pressing the gazlever kelebe i opens the aç l r. throttle. Bas nç When azalt l rsa, pressure yay is gerilimi released, otomatik spring tension olarak gaz automatically kelebe ini kapat r. closes the Arac n throttle. h z n gaz Regulate kelebe inin the speed konumunu of thede ifltirerek machine byayarlay n. varying the throttle position. (1) (1) Throttle Gaz kolulever UYARI WARNING POTENTIAL POTANS YELHAZARD TEHL KE Malfunction Gaz kelebe i of ar zas. throttle. WHAT NE OLAB L R CAN HAPPEN The Gaz throttle kelebe inin could idaresi be hard zor olabilir, to operate, ihtiyaç making duydu unuzda it difficult h zlanmak to speed veya upyavafllamak or slow down when zorlaflabilir. you need Bu durum, to. Thisbir could kazaya cause yol açabilir. an accident. TEHL KEN N ÖNLENMES HOW Motoru TOçal flt rmadan AVOID THE HAZARD önce, gaz kolunun Check çal flmas n the operation kontrol edin. of the Düzgün throttle lever before çal flm yorsa, you start bunun thenedenini engine. If araflt r n. it does Bu not work problemi smoothly, ATV yi kullanmadan check for theönce cause. giderin. Correct E er kendi thebafl n za problemprobleme before riding bir çözüm the ATV. Consult bulam yor a KYMCO veya problemi dealer çözemiyorsan z, if you can't find or solve KYMCO the bayisi problem ile temasa yourself. geçin. 33

Kullanım ve Bakım El K tabı MXU 500 / 500IRS

Kullanım ve Bakım El K tabı MXU 500 / 500IRS Kullanım ve Bakım El K tabı MXU 500 / 500IRS Değerli KYMCO ATV kullanıcıları; KYMCO ATV yi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Aracınızı her türlü trafik şartlarında güvenle kullanmak ve performansından

Detaylı

581 89 00-76 CTH 126 TURKISH

581 89 00-76 CTH 126 TURKISH Instruction manual Please read these in struc tions care ful ly and make sure you un der stand them before using this ma chine. Talimat el kitabı Bu makineyi kullanmadan önce lütfen talimatları dikkatlice

Detaylı

10/08 revised 2/13 FORM NO. 56041749

10/08 revised 2/13 FORM NO. 56041749 10/08 revised 2/13 FORM NO. 56041749 A-English B-Türkçe Models: 56516750(Gas), 56516755(LPG), 56516753(Diesel) Instructions for Use Original Instructions Kullanim Talimatlari SR2000 INSTRUCTIONS FOR USE

Detaylı

OPERATING INSTRUCTIONS

OPERATING INSTRUCTIONS co_laser73.qxd 02-11-2006 10:46 Pagina 1 Laser 73 4 TR OPERATING INSTRUCTIONS KULLANIM KILAVUZU 3 26 man_laser73_uk.qxd 02-11-2006 10:44 Pagina 3 4 OPERATING INSTRUCTIONS Dear Sir, Madam, Congratulations

Detaylı

SC 190 SC 210 SC Öko Power

SC 190 SC 210 SC Öko Power SC 90 SC 20 SC Öko Power TR GB Kullanma k lavuzu Kuru Elektrik Süpürgesi Instructions for use Vacuum cleaner Ç NDEK LER TR Genel... 4 Kullanma talimatlar hakk nda bilgi... 4 Sorumluluk... 4 Kullanma talimatlar

Detaylı

BR 1100S, BR 1300S. Instructions For Use Original Instructions Kullanim Talimatlari 3/10 FORM NO. 56041978. A-English B-Türkçe

BR 1100S, BR 1300S. Instructions For Use Original Instructions Kullanim Talimatlari 3/10 FORM NO. 56041978. A-English B-Türkçe BR 1100S, BR 1300S Instructions For Use Original Instructions Kullanim Talimatlari Models: 56413006(BR 1100S), 56413007(BR 1100S C / w/sweep system) 56413010(BR 1300S), 56413011(BR 1300S C / w/sweep system)

Detaylı

2150 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu

2150 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu 2150 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge User Manual Kullan m K lavuzu Dear Customer, Please read and comply with these instructions prior to the initial operation of your appliance. Retain these

Detaylı

A-2 / ENGLISH TABLE OF CONTENTS A-2 - FORM NO. - 56091000 - SC800. Page

A-2 / ENGLISH TABLE OF CONTENTS A-2 - FORM NO. - 56091000 - SC800. Page 7/10 revised 3/11 FORM NO. 56091000 A-English B-Türkçe Models: 56112034(SC800-71), 56112035(SC800-86), 56112036(SC800-71C) Instructions for Use Original Instructions Kullanim Talimatlari SC800 INSTRUCTIONS

Detaylı

www.sinbo.com.tr SBM 4705 Ekmek Yapma Makinası Kullanım Kılavuzu

www.sinbo.com.tr SBM 4705 Ekmek Yapma Makinası Kullanım Kılavuzu www.sinbo.com.tr SBM 4705 Ekmek Yapma Makinası Kullanım Kılavuzu BREAD MAKER Instruction Manual MACHINE À PAIN Mode d emploi BROTBACKAUTOMAT Gebrauchsanweisung PEKAČ KRUHA Upute za Uporabu (TR) Türkçe

Detaylı

2 in 1 PROFESSIONAL STEAM MOP. Buharl Temizleyici Steam Cleaner. Kullan m K lavuzu Instruction Manual

2 in 1 PROFESSIONAL STEAM MOP. Buharl Temizleyici Steam Cleaner. Kullan m K lavuzu Instruction Manual 2 in 1 PROFESSIONAL STEAM MOP Buharl Temizleyici Steam Cleaner TR EN Kullan m K lavuzu Instruction Manual TR GENEL Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir 2 in 1 Professional Steam

Detaylı

G R fi... 3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER... 41 ÖN PANEL... 63

G R fi... 3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER... 41 ÖN PANEL... 63 Ç NDEK LER 1 2 3 4 5 6 7 8 G R fi............................................................................................. 3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR......................................

Detaylı

ANKASTRE ÜRÜNLER BUILT-IN APPLIANCES Встроенные продукции

ANKASTRE ÜRÜNLER BUILT-IN APPLIANCES Встроенные продукции ANKASTRE ÜRÜNLER BUILTIN APPLIANCES Встроенные продукции ANKASTRE FIRIN BUILT IN ELECTRIC OVEN Встраиваемая духовка KULLANMA KLAVUZU INSTRUCTION MANUAL Руководство по эксплуатации TR EN RU AR DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ,

Detaylı

DC733 DC740 DC750 DW907

DC733 DC740 DC750 DW907 www..eu DC733 DC740 DC750 DW907 English (original instructions) 04 Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir) 15 2 Figure 1 c d e f b a m Dc733 DC740 DC750 h n i j DC733, DC740 c d e f b a DW907 h i

Detaylı

YAŞ UZAKTAN KUMANDALI REMOTE CONTROL

YAŞ UZAKTAN KUMANDALI REMOTE CONTROL YAŞ 3+ AGE UZAKTAN KUMANDALI REMOTE CONTROL DEĞERLİ PİLSAN DOSTU, Pilsan (TS EN 71 1 / 71-3 EN 62115) Kalite standartlarına uygun olarak üretilmiş olan ve kullanımınıza sunulan bu üründen en iyi verimi

Detaylı

9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091008

9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091008 9/10 revised 11/12 FORM NO. 56091008 A-English B-Türkçe Models: 56111025(LPG/1300), 56111026(Petrol/1300), 56111027(Diesel/1300) 56111028 (LPG/1600), 56111029(Petrol/1600), 56111030(Diesel/1600) Instructions

Detaylı

UFO SO UK BUHAR LE SER NLETEN YON ZERL PORTAT F VANT LATÖR ATEAC-01 KULLANIM KILAVUZ

UFO SO UK BUHAR LE SER NLETEN YON ZERL PORTAT F VANT LATÖR ATEAC-01 KULLANIM KILAVUZ UFO SO UK BUHAR LE SER NLETEN YON ZERL PORTAT F VANT LATÖR ATEAC-01 KULLANIM KILAVUZ UFO PORTABLE FAN WITH HUMIDIFIER BLOWING COOL MIST AND IONIZER ATEAC-01 USER MANUAL www.ufotr.com UFO SO UK BUHAR LE

Detaylı

40005181.qxd 19/07/2007 12:37 Page 1. Instruction Book. Condenser Tumble Dryer. English Türkçe

40005181.qxd 19/07/2007 12:37 Page 1. Instruction Book. Condenser Tumble Dryer. English Türkçe 40005181.qxd 19/07/2007 12:37 Page 1 Instruction Book Condenser Tumble Dryer English Türkçe 40005181.qxd 19/07/2007 12:37 Page 2 English.....................................................................

Detaylı

00 5/14/09 5:41 PM Page a. Önsöz

00 5/14/09 5:41 PM Page a. Önsöz 00 5/14/09 5:41 PM Page a Önsöz Dünya çap ndaki Daihatsu kullan c lar ailesine kat ld n z için sizi tebrik ediyoruz. Bilindi i üzere, bir arac n performans ve dayan kl l büyük ölçüde arac n bak m n n nas

Detaylı

2300 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu

2300 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu 2300 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge User Manual Kullan m K lavuzu Dear Customer, Please read and comply with these instructions prior to the initial operation of your appliance. Retain these

Detaylı

INSTRUCTIONS FOR CARBON INFRARED HEATER KARBON INFRARED ISITICI Ç N TAL MATLAR. MODEL : Blade

INSTRUCTIONS FOR CARBON INFRARED HEATER KARBON INFRARED ISITICI Ç N TAL MATLAR. MODEL : Blade INSTRUCTIONS FOR CARBON INFRARED HEATER KARBON INFRARED ISITICI Ç N TAL MATLAR MODEL : Blade BU TAL MATLAR D KKATL CE OKUNMALI VE GEREKT NDE BAfiVURMAK AMACIYLA SAKLANMALIDIR. Bu kullan m k lavuzunda

Detaylı

607747-TR OWNER S MANUAL / KULLANICI KILAVUZU ELECTRIC / ELEKTRİK RXV FLEET FREEDOM SHUTTLE 2+2

607747-TR OWNER S MANUAL / KULLANICI KILAVUZU ELECTRIC / ELEKTRİK RXV FLEET FREEDOM SHUTTLE 2+2 607747-TR OWNER S MANUAL / KULLANICI KILAVUZU ELECTRIC / ELEKTRİK RXV FLEET FREEDOM SHUTTLE 2+2 ISSUED FERUARY 2008 YAYIN TARİHİ ŞUAT 2008 SAFETY 1For any questions on material contained in this manual,

Detaylı

English Page 3 Turkish Page 12 STSC2135

English Page 3 Turkish Page 12 STSC2135 STSC2135 English Page 3 Turkish Page 12 ENGLISH (Original instructions) FIG. A N o L FIG. B DIAMETER OF WORK PIECE E SPACE BLOCK A K F M WIDTH OF SPACE BLOCK J X F I FIG. C CUT-OFF END C H B E D G BLOCK

Detaylı

LHN 18. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Rechargeable Cleaner. fiarjl El Süpürgesi

LHN 18. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Rechargeable Cleaner. fiarjl El Süpürgesi LHN 18 fiarjl El Süpürgesi Rechargeable Cleaner Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir LHN 18 fiarjl Süpürge yi sat n alm fl oldu

Detaylı

UMOR JUNIOR. Nem alma cihazı Dehumidifier. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

UMOR JUNIOR. Nem alma cihazı Dehumidifier. Instruction Manual Kullan m K lavuzu UMOR JUNIOR Nem alma cihazı Dehumidifier Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun yıllar sorunsuz çalıflması için tasarlanan ve üretilen Fakir Umor Junior Nem Alma Cihazını satın almıfl oldu unuz

Detaylı

English (original instructions) 4. Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir) 13. Copyright DeWALT

English (original instructions) 4. Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir) 13. Copyright DeWALT D25123 D25124 English (original instructions) 4 Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir) 13 Copyright DeWALT 2 Figure 1 c d n g f m i a e b k j D25123 D25124 h Figure 2 d e 1 Figure 3 Figure 4 f g

Detaylı

Инструкция Sinbo SSW 101 Перейти в карточку товара

Инструкция Sinbo SSW 101 Перейти в карточку товара Инструкция Sinbo SSW 101 Перейти в карточку товара 8 800 775 98 98 л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны www.sotmarket.ru д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы SSW 101 M N D K fi MAK NASI KULLANIM

Detaylı

STIMA. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Buharlı ütü Steam Iron. Steam Iron Instruction Manual Buharl Ütü Kullanma Kılavuzu

STIMA. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Buharlı ütü Steam Iron. Steam Iron Instruction Manual Buharl Ütü Kullanma Kılavuzu STIMA Buharlı ütü Steam Iron Instruction Manual Kullan m K lavuzu Steam Iron Instruction Manual Buharl Ütü Kullanma Kılavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Stima

Detaylı

UFO 16" PORTAT F YON ZERL FERAHLATICI VANT LATÖR ATSFI-03 KULLANIM KILAVUZU UFO 16'' STAND FAN WITH IONIZER ATSFI-03 USER MANUAL

UFO 16 PORTAT F YON ZERL FERAHLATICI VANT LATÖR ATSFI-03 KULLANIM KILAVUZU UFO 16'' STAND FAN WITH IONIZER ATSFI-03 USER MANUAL UFO 16" PORTAT F YON ZERL FERAHLATICI VANT LATÖR ATSFI-03 KULLANIM KILAVUZU UFO 16'' STAND FAN WITH IONIZER ATSFI-03 USER MANUAL www.ufotr.com UFO 16" PORTAT F YON ZERL FERAHLATICI VANT LATÖR ATSFI-03

Detaylı

Fakir E-240. Elektrik Süpürgesi - Kullanma K lavuzu Dry Vacuum Cleaner - Instruction Manual

Fakir E-240. Elektrik Süpürgesi - Kullanma K lavuzu Dry Vacuum Cleaner - Instruction Manual Fakir E-240 Elektrik Süpürgesi - Kullanma K lavuzu Dry Vacuum Cleaner - Instruction Manual Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir E 240 Elektrikli Süpürgeyi sat n ald n z için

Detaylı

BR 755, BR 755C, BR 855

BR 755, BR 755C, BR 855 BR 755, BR 755C, BR 855 Quick Start Guide Hızlı Başlangıç Rehberi Nilfisk Models: 56601014, 56601015, 56601016 12/08 FORM NO. 56041781 A-English B-Türkçe Printed in USA A-2 / ENGLISH TABLE OF CONTENTS

Detaylı