Dönem Sonu Hesaplama & Formlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dönem Sonu Hesaplama & Formlar"

Transkript

1 Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Dönem Sonu Hesaplama & Formlar SAKBİLSEM YAYINLARI

2 Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Dönem Sonu Hesaplama & Formlar SAKBİLSEM YAYINLARI

3 Sıtkı DİLMAÇ Komisyon Başkanı Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Hazırlayan Yıldıray ÇAMDEVİREN Ankara Üniversitesi E.B.F. Eğitim Programları ve Öğretim Lisans Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi Başkanı Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışman Danışmanlar Bahri YAĞMUR Dilek ÜNAL Mecit BAŞTAN Murat ŞAHİN Rasim SOYLU Sıtkı DİLMAÇ Zeliyha ÇELİK Bu kitabın bütün hakları SAKARYABİLSEM e ait olup, yazılı izin alınmadan kısmen veya tamamen kullanılmaz, çoğaltılamaz, kopyası çıkarılamaz, fotokopisi alınamaz veya kopya anlamı taşıyabilecek hiçbir işlem yapılamaz. 3

4 İ Ç İ N D E K İ L E R Açıklama 5 Destek Eğitim Programı Dönem Sonu Puanının Hesaplanması 6 Destek Programı Sonuç Belgesi 11 Bireysel Yetenekleri Fark Ettirici Program Dönem Sonu Puanının Hesaplanması 12 Uyum Eğitim Programı Formları 17 Performans Gözlem Formu 18 Veli Gözlem Formu 19 Öğretmen Gözlem Formu 21 Kişisel Psikolojik Ve Sosyal Gelişim Bilgileri Formu 23 Öğrenci Gözlem Kayıt Belgesi 25 Ebeveyn Tanıma Formu 26 Destek Eğitim Programları Formu 28 Kendi Ilgi Ve Yeteneklerini Tanıma Ölçeği 29 Öğrenci Performan Gözlem Formu 30 Öğrenci Performan Gözlem Formu (Bireysel Danışman) 31 Ilgi Yetenek Gözlem Formu 32 Öğrenci Gözlem Formu 35 Bireysel Yetenekleri Fark Ettirici Program Formları 36 Performan Derecendirme Ölçeği 37 Disiplin Hedef Değerlendirme Formu 39 Proje Değerlendirme Formu 40 Öğrenci Gözlem Kayıt Belgesi 41 Özel Yetekleri Geliştirici Program Formları 42 Performans Dereceldirme Ölçeği 43 Öğrenci Gözlem Kayıt Belgesi 45 Proje Sürecini Değerlendirme Formu 46 Disiplin Hedef Değerlendirme Formu 47 Bep Formu Düzenleme Ve Örnek Bep Değerlendirme Formları 48 BEP Programı Spor 49 BEP Programı Görsel Sanatlar50 BEP Programı Işitsel Sanatlar 51 BEP Programı Dil Sanatları 52 BEP Programı Edebiyat 53 BEP Programı Coğrafya 54 BEP Programı Tarih 55 BEP Programı Matematik 56 BEP Programı Fizik 57 BEP Programı Biyoloji 58 BEP Programı Kimya 59 Form Düzenleme Takvimi 59 4

5 AÇIKLAMALAR Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi PDR Birimi koordinatörlüğünde hazırlanmakta olan Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi Öğretim Programları ve Klavuzu kitabının bir bölümü olarak ele alınan Ölçme ve Değerlendirme Dönem Sonu Hesaplama ve Formlar kitapçığı, eğitim programı sonunda öğrencinin bilimsel/sanatsal performansını ve düzeyini belirlemeye yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu kitapçıkta; Destek Eğitim Programı ile Bireysel Yetenekleri Fark Ettirici Dönemde eğitim sürelerini tamamlamış öğrencilerin mevcut performan durumlarının hesaplanarak belirlenmesi ve bir sonraki döneme sağlıklı bir yönlendirme yapılabilmesi amacıyla merkez tarafından geliştirilmiş formlar ile geçerliliği ve güvenirliliği konusunda denencelerin doğrulanmasına çalışılan DEP Dönem Sonu ile BFYP Dönem Sonu Hesaplama Tablosu bulunmaktadır. Kitapçıkta merkezimizde uygulanan tüm programlara ait değerlendirme formlarının yanında bireyselleştirilmiş eğitim modeli yaklaşımıyla hazırlanmış, her öğrencinin çalışma hızını ve performansını kontrol edilebilmesine olanak sağlayan örnek BEP uygulamalarına da yer verilmiştir. 5

6 T.C. ERENLER KAYMAKAMLIĞI Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi (DEP) DESTEK EĞİTİM PROGRAMI DÖNEM PUANININ HESAPLANMASI (DEP) Destek Eğitim Programından, (BYFP) Bireysel Yetenekleri Farkettrici Programa devam edecek her öğrenci için, görmüş olduğu disiplin alanlarıyla ilgili olarak farklı performans puanların belli bir formülle hesaplaması yapılır. DEP dan BYFP na geçişlerinde kullanılmak üzere, Yürütme Kurulunca da alınan karar gereği, her öğrencinin alan puanının hesaplamasında Tablo-1 deki gibi yapılacaktır. 6

7 Öğrencilerin, Tablo-1 de belirtilen sütunlara göre puan hesaplamaları şu şekilde yapılacaktır. 1. Destek Eğitim Programından, Bireysel Yetenekleri Farkettirici Programa devam edecek öğrencinin, kendi ilgi ve yeteneklerini tanıma ölçeğindeki sonuçlarına göre ilk beş alana yer verilecektir. Sıralamada en baştaki disiplin alanı 10 puana karşılık gelecektir. Diğer sıralamaların karşılığı puanlar Tablo-2 deki gibi olacaktır. DİSİPLİN ALANININ SIRALAMASI KARŞILIK GELEN PUANI Tablo-2 7

8 2. Performans Gözlem Formuna ait maksimum puan olan 150, ana puanlama şemasında (Tablo-1) de olduğu gibi 30 puan olarak değerlendirilecektir. Buna göre diğer puanlar Tablo-3 deki gibi olacaktır. Performans Gözlem Formu Puanı Karşılık Gelen Puan Performans Gözlem Formu Puanı Karşılık Gelen Puan Tablo-3 8

9 3. İlgi-Yetenek Gözlem Formu sonuçlarına göre, danışman öğretmenlerce puanlanmış disiplin alanları, en yüksek puandan başlamak üzere sıralanacaktır. Buna göre; ilk sırada yer alan disiplin alanı, Tablo-1 de olduğu gibi 50 puan olarak değerlendirilecektir. Tablo-4 de belirtilen diğer puanlar da şöyle olacaktır. DİSİPLİN ALANININ SIRALAMASI KARŞILIK GELEN PUANI Tablo-4 9

10 4. İlgi Kartları (SABİLKA) tekniğiyle elde edilen sonuçlara göre, aktif bulunan disiplin alanları dikkate alınarak yapılan sıralamada, ilk sırada yer alan disiplin alanı Tablo-1 de olduğu gibi 10 puan olarak değerlendirilecektir. Buna göre, diğer puanlar Tablo-5 deki gibi olacaktır. DİSİPLİN ALANININ SIRALAMASI KARŞILIK GELEN PUANI Tablo-5 10

11 T.C. ERENLER KAYMAKAMLIĞI Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi SAKARYA BİLİM VE SANAT MERKEZİ DESTEK PROGRAMI SONUÇ BELGESİ Tarih :../ /2013 Öğrenci No Adı Soyadı : XXXX : XXXXXXXXXXXXXXXXXX DİSİPLİN ALANI ADI KENDİ İLGİ- YETENEKLERİNİ TANIMA ÖLÇEĞİ En Yüksek Puan 10 PERFORMANS GÖZLEM FORMU En Yüksek Puan 30 İLGİ- YETENEK GÖZLEM FORMU En Yüksek Puan 50 İLGİ KARTLARI (SABİLKA) En Yüksek Puan 10 1,2,3 ve 4. SütunPuanlarının Toplamı MAKSİMUM DİSİPLİN ALANI PUANI En Yüksek Puan 100 GÖRSEL SAN DİL SANATLA X COĞRAFYA TARİH X MATEMATİK BİYOLOJİ FİZİK KİMYA X İMZALAR (KOMİSYON)

12 T.C. ERENLER KAYMAKAMLIĞI Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi (BYFP) BİREYSEL YETENEKLERİ FARKETTRİCİ PROGRAM DÖNEM PUANININ HESAPLANMASI (BYFP) Bireysel Yetenekleri Farkettrici Programdan, Özel Yetenekleri Geliştirici Programa (ÖYGP) devam edecek her öğrenci için, görmüş olduğu disiplin alanlarıyla ilgili olarak farklı performans puanların belli bir formülle hesaplaması yapılır. BYFP dan ÖYGP na geçişlerinde kullanılmak üzere, Yürütme Kurulunca da alınan karar gereği, her öğrencinin alan puanının hesaplamasında Tablo-1 deki gibi yapılacaktır. DİSİPLİN ALANI ADI Proje Disiplin Hedef Değerlendirme Değerlendirme Formuna Formu Puanına Karşılık Gelen Karşılık Gelen Maksimum Maksimum Puan Puan Performans Derecelendirme Ölçeği Puanına Karşılık Gelen Maksimum Puan Tablo-1 Alan Tercihinde Öğrencinin İlk Sıradaki Tercihine Karşılık Gelen Puan 1,2,3 ve 4. Sütun Puanlarının Toplamı MAKSİMUM DİSİPLİN ALANI PUANI xxxx

13 Öğrencilerin, Tablo-1 de belirtilen sütunlara göre puan hesaplamaları şu şekilde yapılacaktır. 1. Performans Derecelendirme Ölçeğine ait maksimum puan olan 285, ana puanlama şemasında (Tablo-1) 15 puan olarak değerlendirilecektir. Buna göre diğer puanlar Tablo-2 deki gibi olacaktır. Performans Derecelendirme Ölçeği Puanı Karşılık Gelen Puan Tablo-2 13

14 2. Proje Değerlendirme Formuna ait maksimum puan olan 54, ana puanlama şemasında (Tablo-1) 20 puan olarak değerlendirilecektir. Buna göre diğer puanlar Tablo-3 de ki gibi şöyle olacaktır. Proje Değerlendirme FormuPuanı Karşılık Gelen Puan Proje Değerlendirme FormuPuanı Karşılık Gelen Puan Tablo-3 14

15 3. BEP programına ait Disiplin Hedef Değerlendirme Formu Puanlarının, 40 ile çarpımından elde edilecek puan, DHD puanı olarak kabul edilecektir. Örnek: İki öğrencinin farklı alanlardan DHD oranlarının puana evrilmesi şöyle olacaktır. Not: DHD oranları, alana ait hedeflerin sayısı ile belirlenir. ÖRNEK: DHD oranı 112/112 ise, sonuç 1 dir. Buna göre; 1x40 = 40 puan olacaktır. DHD oranı 89/115 ise, sonuç 0,77 dir. Buna göre; 0,77x40 = 31 puan olacaktır. DHD oranı 32/77 ise, sonuç 0,42 dir. Buna göre; 0,42x40 = 17 dir. DHD Puan Cetveli Tablo-4 15

16 4. Bireysel Yetenekleri Farkettrici Programdan, Özel Yetenekleri Geliştirici Programa devam edecek öğrenci, devam ettiği alanları, tercih sırasına göre kendini en iyi gerçekleştirdiği alandan başlamak üzere sıralayacaktır. Sıralamada en baştaki disiplin alanı 25 puana karşılık gelecektir. Diğer sıralamaların karşılığı puanlar Tablo-5 deki gibi olacaktır. TERCİH SIRASI BİR DİSİPLİN ALANI İKİ DİSİPLİN ALANI ÜÇ DİSİPLİN ALANI DÖRT DİSİPLİN ALANI BEŞ DİSİPLİN ALANI ALTI DİSİPLİN ALANI Tablo-5 16

17 UYUM EĞİTİM PROGRAMI Formlar 17

18 Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü UYUM EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRENCİ PERFORMANS GÖZLEM FORMU (Danışman Öğretmen İçin) FORM-1 Adı Soyadı :... Numarası :... Düzenleme Tarihi : Her Zaman DERECELER Sık Sık Bazen Nadiren Hiçbir Zaman ÖLÇÜTLER Akıl yürütür ve olayları ilişkilendirir. 2. Olayları rahatlıkla algılayabilir. 3. Yorum yapabilir. 4. Sebep-sonuç ilişkisini kurabilir. 5. Problemi fark edebilir. 6. Probleme farklı çözüm yoları önerebilir. 7. Beyin fırtınası yapabilir. 8. Farklı fikirler önerebilir ve uygulayabilir. 9. Soyut ve kavramsal düşünebilir. 10. Zihinsel aktiviteleri zorlanmadan gerçekleştirir. 11. Grup üyelerinin düşüncelerine ve çabalarına saygı gösterir. 12. Sorumluluklarının farkındadır. 13. Ne hissettiğini doğru bir şekilde söyleyebilir. 14. Kendisinde gördüğü olumlu özellikleri ifade edebilir. 15. Kendini karşıdakinin yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini anlayabilir. 16. Yeteneklerinin farkındadır. 17. İlgilerinin farkındadır. 18. Güçlü ve zayıf yönlerinin farkındadır. 19. Duygularını ve düşüncelerini rahatlıkla ifade edebilir. 20. Dikkatini herhangi bir konuya toplayabilir. 21. Başkalarıyla kurduğu iletişimi doğru değerlendirebilir. 22. Topluluk önünde konuşabilir. 23. Sosyal rollerin yaşamdaki önemini fark edebilir. 24. Rol oynama ve doğaçlamalara katılabilir. 25. Grup arkadaşlarının özelliklerini bilir. 26. Grup çalışmalarına etkili biçimde katılır. 27. Farklı rollere girip canlandırma yapabilir. 28. Etkili bir grup üyesi ve lideri olabilir. 29. Arkadaşları ile yardımlaşır. 30. Bir şeyler anlatmaktan hoşlanır. 31. Doğal bir lider olarak görünür. 32. Sözel olarak çok iyi iletişim kurabilir. 33. Grupta oluşan sorunların farkına varır ve çözüm üretir. 34. Yapılan vücut hareketlerini gözleyebilir. 35. Duygularına göre vücudunu kontrol edebilir. 36. Uygulamadaki talimatlara göre vücudunun çeşitli kısımlarını sırasıyla kullanır. TOPLAM GENEL TOPLAM İMZA Danışman Öğretmen:... Sakarya BİLSEM 18

19 Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi VELİ GÖZLEM FORMU FORM-2 Adı Soyadı :... BİLSEM No :... Velisi :... Yakınlığı :... Düzenleme Tarihi :... AÇIKLAMA : Lütfen öğrencileri aşağıda sıralanan davranışlara göre derecelendiriniz. Gözlemlediğiniz davranışların düzeyi için ilgili kutucuğun içerisine ( X ) işareti koyunuz. Sıra No 1 Fen ve teknik konular içeren kitaplar okumaktan zevk alır. 2 İsimleri, yerleri, tarihleri çok kolay hatırlar. 3 Çeşitli konularda çizimler yapar. 4 Doğayı ve içinde yaşadığı çevreyi incelemeyi sever. 5 Zihinden işlemleri çok kolay yapar 6 Voleybol, basketbol, futbol, izcilik, yüzme, tenis vb. sporları yapmaktan hoşlanır ve bunlardan bazılarına sürekli olarak katılır. 7 Tarihî konular hakkında sorular sormayı ve/veya cevaplamayı sever. 8 Yazı yazmaktan çok hoşlanır. 9 Elektronik ya da mekanik bir aracı söküp yeniden monte etmekten hoşlanır. 10 Çizimlerindeki gerçeklik çok fazladır. 11 Kendince müzik parçaları yapmaya çalışır. 12 Tarihi yerler ve eserler ilgisini çeker. 13 Başkaları ile birlikte şarkı söylemekten hoşlanır. 14 Makinelerin nasıl çalıştığını merak eder. 15 Sayılardan oluşan bulmacaları çözmekten büyük bir zevk alır. 16 Evde ve/veya dışarıda fiziksel yetenek isteyen hareketleri sıkça yapar. 17 Yaptığı resimleri herkes çok beğenir. 18 Konuşma yeteneğ, karşısındakini şaşırtır. 19 Çeşitli müzik aletleri ile ilgilenir, onları çalmayı dener. 20 Spor yarışlarını gazete, dergi ve diğer yayın araçlarından izlemekten hoşlanır. 21 Yabancı ülkeleri görmek ister. 22 Resim yaparken büyük bir zevk alır. 23 Yaşıtlarının çözemediği zor problemleri çözebilir. 24 Deney aletlerine karşı ilgi duyar. 25 Bilmecelerden, kelime oyunlarından hoşlanır. 26 Televizyonda, radyoda veya internette müzik programlarını izlemekten hoşlanır. 27 Evde ve okulda zamanının çoğunu çeşitli bedensel etkinliklere ayırmak ister. 28 Dinlediği müzik parçasını kısa zamanda öğrenir ve uygun bir şekilde söyleyebilir. 29 Coğrafi keşiflere karşı ilgi duyar ve kaşiflerin hayatını merak eder. 30 Bilim insanlarının hayatını merak eder. 31 Çamur ve hamur gibi yumuşak maddelerden şekiller yapmayı sever. 32 Matematik problemini kısa sürede çözer. 33 Ritim ve melodiye karşı duyarlıdır. 34 Karikatür çizmekten hoşlanır. 35 Yaşına göre kelime hazinesi gelişmiştir. 36 Belgesel izlemekten, doğa ve gezi ile ilgili yayınları incelemekten hoşlanır. 37 Sayılarla ve geometrik şekillerle meşgul olmaktan zevk alır. 38 Tarihi olayları ve konuları içeren filmleri izlemekten, hikaye ve/veya romanları okumaktan zevk alır. 39 Kitap okumayı çok sever. 40 Zihnini en çok meşgul eden şey koşmak, oyun oynamak,hoplayıp zıplamaktır. 41 Problemleri kendi yöntemleriyle de çözebilir. 42 Önemli sporcuların hayatını merak eder. Her Zaman Ara Sıra Hiçbir Zaman İMZA Veli Adı Soyadı: Sakarya BİLSEM 19

20 Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi * Bu Bölüm PDR Birimince Doldurulacaktır. Öğrencinin Adı Soyadı: Numarası Değerlendirme Tarihi: Değerlendiren Uzman:.. HER ZAMAN.. : 3 Puan ARA SIRA : 2 Puan HİÇBİR ZAMAN.. : 1 Puan VELİ GÖZLEM FORMU DEĞERLENDİRME KAĞIDI MÜZİK ÖLÇÜTLER TOPLAM PUAN RESİM ÖLÇÜTLER TOPLAM PUAN SPOR ÖLÇÜTLER TOPLAM DİL SANATLARI FEN BİLİMLERİ SOSYAL BİLİMLER PUAN ÖLÇÜTLER TOPLAM PUAN ÖLÇÜTLER TOPLAM PUAN ÖLÇÜTLER TOPLAM PUAN MATEMATİK ÖLÇÜTLER TOPLAM PUAN 20

21 Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi ÖĞRETMEN GÖZLEM FORMU (Okul Sınıf Öğretmeni) FORM-3 Adı Soyadı :... BİLSEM No :... Okulu :... Öğretmeni :... Düzenleme Tarihi :... AÇIKLAMA : Lütfen öğrencileri aşağıda sıralanan davranışlara göre derecelendiriniz. Gözlemlediğiniz davranışların düzeyi için ilgili kutucuğun içerisine ( X ) işareti koyunuz. Sıra No 1 Fen ve teknik konular içeren kitaplar okumaktan zevk alır. 2 İsimleri, yerleri, tarihleri çok kolay hatırlar. 3 Çeşitli konularda çizimler yapar. 4 Doğayı ve içinde yaşadığı çevreyi incelemeyi sever. 5 Zihinden işlemleri çok kolay yapar. 6 Voleybol, basketbol, futbol, izcilik, yüzme, tenis vb. sporları yapmaktan hoşlanır ve bunlardan bazılarına sürekli olarak katılır. 7 Tarihî konular hakkında sorular sormayı ve/veya cevaplamayı sever. 8 Her konuda yazı yazmaktan hoşlanır. 9 Elektronik ya da mekanik bir aracı söküp yeniden monte etmekten hoşlanır. 10 Çizimlerindeki gerçeklik çok fazladır. 11 Kendince müzik parçaları yapmaya çalışır. 12 Tarihi yerler ve eserler ilgisini çeker. 13 Başkaları ile şarkı söylerken onlara uymaktan hoşlanır. 14 Makinelerin nasıl çalıştığını merak eder. 15 Sayılardan oluşan bulmacaları çözmekten büyük bir zevk alır. 16 Farklı türde fiziksel aktivitelere katılımdan zevk alır. 17 Yaptığı resimleri herkes çok beğenir. 18 Konuşma yeteneği karşısındakini şaşırtır. 19 Çeşitli müzik aletleri ile ilgilenir, onları çalmayı dener. 20 Hareketin akışını ve teknik bilgileri daha çabuk öğrenir. 21 Harita çizmekten ve harita incelemekten hoşlanır. 22 Resim yaparken büyük bir zevk alır. 23 Yaşıtlarının çözemediği zor problemleri çözebilir. 24 Deney aletlerine karşı ilgi duyar. 25 Bilmecelerden, kelime oyunlarından hoşlanır. 26 Temel müzik yazı ve öğeleri hakkında bilgi sahibidir. 27 Bulunduğu grup içinde fizik kondisyonu en iyi olanlardandır. 28 Dinlediği müzik parçasını kısa zamanda öğrenir ve uygun bir şekilde söyleyebilir. 29 Coğrafi keşiflere karşı ilgi duyar ve kaşiflerin hayatını merak eder. 30 Bilim insanlarının hayatını merak eder. 31 Çamur ve hamur gibi yumuşak maddelerden şekiller yapmayı sever. 32 Matematik problemini kısa sürede çözer. 33 Ritim ve melodiye karşı duyarlıdır. 34 Karikatür çizmekten hoşlanır. 35 Yaşına göre kelime hazinesi gelişmiştir. 36 Maddelerin birbirleriyle olan etkileşimlerini merak eder. 37 Sayılarla ve geometrik şekillerle meşgul olmaktan zevk alır. 38 Tarihi olayları ve konuları içeren filmleri izlemekten, hikaye ve/veya romanları okumaktan zevk alır. 39 Kitap okumayı çok sever. 40 Zihnini en çok meşgul eden şey koşmak, oyun oynamak,hoplayıp zıplamaktır. 41 Problemleri kendi yöntemleriyle de çözebilir. 42 Önemli sporcuların hayatını merak eder. Her Zaman Ara Sıra Hiçbir Zaman İMZA Öğretmenin Adı Soyadı: Sakarya BİLSEM 21

22 Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi * Bu Bölüm PDR Birimince Doldurulacaktır. Öğrencinin Adı Soyadı: Numarası Değerlendirme Tarihi: Değerlendiren Uzman:.. HER ZAMAN.. : 3 Puan ARA SIRA : 2 Puan HİÇBİR ZAMAN.. : 1 Puan ÖĞRETMEN GÖZLEM FORMU DEĞERLENDİRME KAĞIDI MÜZİK ÖLÇÜTLER TOPLAM PUAN RESİM ÖLÇÜTLER TOPLAM PUAN SPOR ÖLÇÜTLER TOPLAM DİL SANATLARI FEN BİLİMLERİ SOSYAL BİLİMLER PUAN ÖLÇÜTLER TOPLAM PUAN ÖLÇÜTLER TOPLAM PUAN ÖLÇÜTLER TOPLAM PUAN MATEMATİK ÖLÇÜTLER TOPLAM PUAN 22

23 Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü FORM-5 KİŞİSEL, SOSYAL VE PSİKOLOJİK GELİŞİM BİLGİLERİ FORMU (AİLE GÖRÜŞME) Öğrencinin Adı Soyadı: Düzenleme Tarihi: Anne Adı: Eğitimi: Mesleği: Sağ/Ölü/Öz/Üvey Baba Adı: Eğitimi: Mesleği: Sağ/Ölü/Öz/Üvey Sayın Veli; Sizden, aşağıda değişik türde gelişim alanlarına yönelik sorulara cevap vermeniz istenmektedir. Cevaplarınızı, çocuğunuzun doğumundan bugüne değin süre içindeki gözlemlerinizden yola çıkarak, genel bir görüş olarak ilgili kutucuğa (X) işareti koymak suretiyle belirtiniz. Teşekkür Ederiz. KİŞİSEL GELİŞİM BİLGİLERİ Bebeklik döneminde uyku süresi. kısa O normal O uzun O Bebekken örtüsünü üzerinden atma, giyim eşyalarındaki etiketlerden rahatsız olma, altlarının ıslanmasına ve gürültüye aşırı tepki gösterme. hayır O evet O Konuşmaya başlama. geç O normal O erken O Yürümeye başlama. geç O normal O erken O Tuvalet alışkanlığını kazanma. geç O normal O erken O Süreğen hastalığı ve ilaç kullanıyor. hayır O evet O Okula başlamadan önce kendi başına okumayı öğrenme. hayır O evet O Konuşmalarında kullandığı farklı kelime sayısı. az O normal O çok O Beslenme düzeni. yeterli O yetersiz O Hızlı öğrenebilme. hayır O evet O Bebeklik döneminde oyuncakla saatlerce ilgilenme. hayır O evet O Sayılara erken yaşlarda ilgi duyma. hayır O evet O Aynı anda birkaç işi yapabilme. hayır O evet O Akademik (okul) başarıda yükseklik. hayır O normal O evet O Enerjik ve hareketli olma. hayır O evet O Gece tuvalet kontrolünü sağlama. hayır O evet O Güçlü hafıza. hayır O evet O Okula karşı tutumu. olumlu O olumsuz O Düzenli çalışabilme alışkanlığı. hayır O evet O Herhangi bir alanda yetenekli. hayır O evet O Cevabınız evetse. resim O müzik O spor O fen bilimleri O sayısal O sosyal bilimler O sözel O mekanik O şekilsel düşünme O SOSYAL GELİŞİM BİLGİLERİ Kolay arkadaş edinme. hayır O evet O Arkadaşlıklarını sürdürebilme. hayır O evet O Oyun kurallarına uyum sağlama. hayır O evet O Sinema ve tiyatroya gitme. hayır O evet O Çocuğun sizden bir dönem ayrı kaldı. hayır O evet O Kendilerinden büyük çocuklarla karmaşık oyunlar oynama hayır O evet O Karşısındakilerin duygu, düşünce ve isteklerini tahmin edebilme. hayır O evet O Liderlik yapabilme. hayır O evet O Şiir ve hikaye yazma. hayır O evet O Eleştirisel düşünme. hayır O evet O Çevresindekilerce çok sevilme. hayır O evet O 23

24 Espiri yapabilme. hayır O evet O Bağımsız olmayı isteme. hayır O evet O Geniş ilgi alanı. hayır O evet O Yalnız kalmaktan hoşlanma. hayır O evet O Yardım severlik. hayır O evet O Hakkını arama. hayır O evet O İşbirliği yapma. hayır O evet O Bağımsız hareket etme. hayır O evet O Sosyal etkinliklere katılım. hayır O evet O Sorumluluk alma. hayır O evet O PSİKOLOJİK GELİŞİM BİLGİLERİ Saldırganlık. hayır O evet O Kardeş kıskançlığı. hayır O evet O Takıntılı davranış. hayır O evet O Yalan söyleme. hayır O evet O Dikkat dağınıklığı. hayır O evet O Aşırı hareketlilik. hayır O evet O Çekingenlik. hayır O evet O Baş dönmeleri. hayır O evet O Kendine güven duyma. hayır O evet O Yüksek algılama yeteneği. hayır O evet O Geniş hayal gücü. hayır O evet O Aşırı merak duygusu. hayır O evet O Yaşanan travmatik bir olay (kaza, bir yakının kaybı vb.) hayır O evet O Yaşanmışsa-Olayın etkisi hala devam ediyor. hayır O evet O Karşı gelme davranışı. hayır O evet O Karşısındakine küsme. hayır O evet O Sürekli hayal kurma. hayır O evet O Genellikle karamsar. hayır O evet O Genellikle mutsuz. hayır O evet O İniş çıkışlı duygular. hayır O evet O Psikolojik destek alıp almadığı. hayır O evet O Tik davranışları (Tırnak yeme, parmak emme vb.). hayır O evet O İMZA.. Veli 24

25 UYUM EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRENCİ GÖZLEM KAYIT BELGESİ ADI SOYADI:.. NUMARASI : DÜZENLEME TARİHİ: FORM-6 İLGİ VE YETENEK ALANLARI: (Disiplin Alanları) BİLİŞSEL ALAN: (Zihinsel yönü ağır basan davranışlar) DUYUŞSAL ALAN: (Kazandırılmak istenen duygular, tercihler, değerler, ahlaki kurallar, istek ve arzular, güdüler, yönelimler vb.) PSİKOMOTOR/DEVİNİŞSEL ALAN: ( Kişinin bedenini kullanarak gerçekleştirdiği öğrenmeler ) AÇIKLAMALAR:( Diğer belirtilmek istenenler) İMZA Danışman Öğretmen 25

26 Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü FORM-7 EBEVEYN TANIMA FORMU Öğrencinizin Adı Soyadı :.. BABA ANNE Adınız-Soyadınız Size Ulaşabileceğimiz Telefonunuz Doğum Tarihiniz ( Yıl Olarak) En Son Mezun Olduğunuz Okul Mezuniyetiniz Üniversite İse Bölümünüz Mesleğiniz Çalışmakta Olduğunuz Kurum Yabancı Diliniz ve (--İyi) Üstün/Özel Yetenekli Bireylerle İlgili Üyesi Olduğunuz Sivil Toplum Kuruluşu (STK) (Üyeyim-Üye Değilim) Üyeyseniz STK daki Göreviniz Hobileriniz (Birkaç Tanesi) İlgi Alanlarınız Yetenek Alanlarınız Varsa Katıldığınız Bilimsel Faaliyetler Varsa Katıldığınız Sanatsal Faaliyetler Takip Ettiğiniz Yazılı Yayınlar ( İsim yazılmadan kitap, makale, bildiri vb belirtilecek) Takip Ettiğiniz Süreli Yayınlar ( İsim yazılmadan gazete, dergi vb. belirtilecek) Takip Ettiğiniz Görsel Yayınlar (İsim yazılmadan Tv, sinema, tiyatro vb. belirtilecek) 26

27 Yayınlanmış Bir Yazınız Var mı? Varsa, Yazınızın Konusu Üstün/Özel Yetenek veya Üstün Zeka ile İlgili Öğrenme Amaçlı Çalışmalarınız Var mı? Üstün/Özel Yetenek/Zeka Alanında Okuduğunuz Kitaplar ( Kitap İsimleri) Üstün Yetenek/Zeka Alanında Takip Ettiğiniz Süreli Yayınlar (İsimleri) Üstün Yetenek/Zeka Alanında Faaliyet Gösteren Farklı Bir Kurumu Ziyaret Ettiniz mi? Üstün Yetenek/Zekayı Tanıtan Bir Programa Katıldınız mı? (Panel, Konferans, Seminer ) Üstün Yeteneklileri Konu Edinen Bir Derneğin Üyesi Olmak İster misiniz? Özel Eğitim ile İlgili Yasal Düzenlemelerden Haberdar mısınız? Herhengi Bir Alanda Yararlanılmak Üzere Geliştirdiğiniz Bir Araç/Teknik/Eşya Var mı? Varsa Kısaca Bahsediniz? Herhangi Bir Konuda Proje Çalışması İçinde Bulundunuz mu? Bulunduysanız Kısaca Bahsediniz. 27

28 DESTEK EĞİTİM PROGRAMI Formlar 28

29 Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü FORM-4 KENDİ İLGİ ve YETENEKLERİNİ TANIMA ÖLÇEĞİ Adı Soyadı:.. Numarası:... Dönemi: Düzenleme Tarihi:.. AÇIKLAMA: Hangi davranış düzeyi size uyuyorsa, karşısındaki ilgili kutucuğa(x) işareti koyun. EVET ( 2 ) BAZEN ( 1 ) HAYIR ( 0 ) 1 Fen ve teknik konulu kitapları okumaktan zevk alırım. 2 Makinelerin nasıl çalıştığını merak ederim. 3 Deney yapmaktan hoşlanırım. 4 Uzayla ilgili araştırma yapmaktan hoşlanırım. 5 Canlıların yapılarını merak ederim. 6 Birçok şarkıyı biliyor ve söylüyorum. 7 Başkalarıyla şarkı söylemekten çok zevk alıyorum. 8 Müzik aletleri dikkatimi çekiyor ve onları çalmayı deniyorum. 9 Şarkı anında ritim tutmak hoşuma gidiyor. 10 Dinlediğim bir şarkının sözlerini ve melodisini hemen öğrenebilirim. 11 Her konuda çizim yapabilirim. 12 Çizdiğim resimler gerçeklerine çok benzer. 13 Yaptığım resimleri herkes çok beğenir. 14 Resim yaparken büyük bir keyif alıyorum. 15 Çamur ve hamur gibi maddelerden şekiller yapmayı severim. 16 Doğayı ve içinde yaşadığım çevreyi gözlemlemekten hoşlanırım. 17 Harita çizmekten ve harita incelemekten hoşlanırım. 18 Yeryüzünde meydana gelen doğa olayları ilgimi çeker. 19 Yeryüzü şekillerini incelemekten ve araştırmaktan hoşlanırım. 20 Değişik ülkeleri ve orada yaşayan insanları çok merak ediyorum. 21 Zihinden işlemleri çok kolay yapabilirim. 22 Sayılardan oluşan bulmacaları kolayca çözebilirim. 23 Arkadaşlarımın çözemediği zor problemleri çözebilirim. 24 Matematik problemlerini kısa sürede çözebiliyorum. 25 Sayılarla ve geometrik şekillerle uğraşmaktan hoşlanırım. 26 Voleybol, basketbol, futbol, yüzme ve diğer sporları yapmaktan hoşlanırım. 27 Sporla ilgili bazı aktivitelere katılıyorum. 28 Spor müsabakalarında, arkadaşlarım içinde en başarılısıyım. 29 Boş zamanlarımda çoğunlukla sporla uğraşırım. 30 Önemli sporcuların hayatını merak ediyorum. 31 Tarihi olayları araştırmaktan hoşlanırım. 32 Tarihi yerler ve tarihi eserler ilgimi çok çekiyor. 33 Eski zamanlarda yaşayan insanları merak ediyorum. 34 Konusu tarih olan öykü ve hikayeleri okumaktan hoşlanıyorum. 35 Tarihi konuları olan filmleri seyretmekten hoşlanırım. 36 Şiir, öykü veya günlük yazmaktan hoşlanırım 37 Etkili konuşma yeteneğimin olduğunu düşünüyorum. 38 Tiyatro oyunlarında rol almayı çok istiyorum. 39 Bilmece ve kelime oyunlarından hoşlanırım. 40 Kitap okumayı çok seviyorum. FEN BİLİMLERİ MÜZİK GÖRSEL SANATLAR COĞRAFYA Puanı Sırası Puanı Sırası MATEMATİK SPOR TARİH DİL SANATLARI 29

30 Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü FORM-8 DESTEK EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRENCİ PERFORMANS GÖZLEM FORMU Adı Soyadı :... KAZANIM ÖLÇÜTLER 1. Yeni ve özgün sorular sorar. DERECELER 2. Çalışmayla ilgilendiği izlenimi veren sorular sorar. 3. Çalışmaya ilişkin kişisel sorular sorar. 4. Kendiliğinden söz alarak fikrini belirtir. 5. Belirttiği fikirler ve verdiği örnekler özgündür. 6. Örnekleri ile fikirleri tutarlıdır. 7. Konu ile ilgili görüşlerini çekinmeden ifade eder. 8. Görüşü sorulduğunda söyler. 9. Tartışmayı (dialoğu) istekle sürdürmeye çalışır. 10. Oturumlara (çalışmalara) hazırlıklı gelir. 11. Çalışmaları ile ilgili gözlemlerini dikkatli bir şekilde yapar. 12. İnceleme ve araştırmalarını özenle yapar. 13. Verileri listeler. 14. Verileri sentez ve analiz yapar. 15. Gözlemleri sonucunda mantıksal çıkarımlarda bulunur. 16. Araştırma ve inceleme sonucunda genellemeler yapar. 17. Ulaşılan sonuçları doğru yorumlar. 18. Araştırma sonuçlarını sunar. 19. Bilgi kaynaklarına nasıl ulaşacağını bilir. 20. Bilgi toplamak için çeşitli kaynaklara başvurur. 21. Bilgi kaynaklarını kendisi bulur. 22. Ulaştığı kaynaklardan etkin bir biçimde yararlanır. 23. Çalışma anında verilen yönergeleri izler. 24. Çalışmalarında zamanı akıllıca kullanır. 25. Çalışmalarında kullandığı materyalleri tanır. 26. Başkalarının anlattıklarını ve önerilerini dinler. 27. Bireysel ve grup sorumluluğu alır. 28. Konu ve olayların önemli kısımlarını ayırt eder ve Problemlerin farkına varır. 29. Olayların nedenlerini, kanıtlarını ve sonuçlarını öğrenmek için çaba sarf eder. 30. İletişim becerilerini kullanır. TOPLAM Her Genellikl Bazen Nadire Hiçbir Zaman e n Zaman GENEL TOPLAM Alan Adı :... DüzenlemeTarihi :... 30

31 Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü FORM-8 DESTEK EĞİTİMİ PROGRAMI ÖĞRENCİ PERFORMANS GÖZLEM FORMU (Bireysel Danışman Formu) Adı Soyadı :... Düzenleme Tarihi : FORMUN DOLDURULMASI: Danışman öğretmen, kendi disiplin alanına ait sütuna, davranışlar bölümünde yer alan her bir davranış için; Her Zaman(5) Genellikle(4) Bazen Ara Sıra Hiçbir Zaman puanlarından uygun olanı yazacaktır. DAVRANIŞLAR 1. Yeni ve özgün sorular sorar. 2. Çalışmayla ilgilendiği izlenimi veren sorular sorar. 3. Çalışmaya ilişkin kişisel sorular sorar. 4. Kendiliğinden söz alarak fikrini belirtir. 5. Belirttiği fikirler ve verdiği örnekler özgündür. 6. Örnekleri ile fikirleri tutarlıdır. 7. Konu ile ilgili görüşlerini çekinmeden ifade eder. 8. Görüşü sorulduğunda söyler. 9. Tartışmayı (dialoğu) istekle sürdürmeye çalışır. 10. Oturumlara (çalışmalara) hazırlıklı gelir. 11. Çalışmaları ile ilgili gözlemlerini dikkatli bir şekilde yapar. 12. İnceleme ve araştırmalarını özenle yapar. 13. Verileri listeler. 14. Verileri sentez ve analiz yapar. 15. Gözlemleri sonucunda mantıksal çıkarımlarda bulunur. 16. Araştırma ve inceleme sonucunda genellemeler yapar. 17. Ulaşılan sonuçları doğru yorumlar. 18. Araştırma sonuçlarını sunar. 19. Bilgi kaynaklarına nasıl ulaşacağını bilir. 20. Bilgi toplamak için çeşitli kaynaklara başvurur. 21. Bilgi kaynaklarını kendisi bulur. 22. Ulaştığı kaynaklardan etkin bir biçimde yararlanır. 23. Çalışma anında verilen yönergeleri izler. 24. Çalışmalarında zamanı akıllıca kullanır. 25. Çalışmalarında kullandığı materyalleri tanır. 26. Başkalarının anlattıklarını ve önerilerini dinler. 27. Kendisinin ve grubun sorumluluğunu alır. 28. Konunun, olayların önemli kısımlarını ve problemlerini fark eder. 29. Olayların nedenlerini, kanıtlarını ve sonuçlarını öğrenmek için çalışır. 30. İletişim becerilerini kullanır. GÖRSEL SAN. MÜZİK MATEMATİK COĞRAFYA FEN BİLİM FİZİK KİMYA BİYOLOJİ DİL SANATLARI TARİH TOPLAM PERFORMANS PUANI ORTALAMA İMZA İMZA İMZA İMZA. İMZA İMZA İMZA İMZA. 31

32 Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü FORM-9 DESTEK EĞİTİMİ PROGRAMI İLGİ-YETENEK GÖZLEM FORMU Adı Soyadı :... Numarası :... ÖLÇÜTLER DERECELER İŞİTSEL SANATLAR (MÜZİK) 1.Ritim ve melodiye diğer çocuklardan fazla tepkide bulunur. 2.Müzikle diğer çocuklara göre daha çok ilgilidir. 3.Çeşitli müzik aletleri ile ilgilenir, onları çalmayı dener. 4.Dinlediği müzik parçasını kısa zamanda öğrenir, anlamlı ve uygun şekilde söyleyebilir. 5. Başkaları ile şarkı söylerken onlara uymaktan hoşlanır. 6. Müzik arşivi oluşturmaya isteklidir. 7.Sesleri algılaması (müzik kulağı) diğer çocuklara göre daha gelişmiştir. 8.Müzik dinler ve müzik etkinliklerine katılmaktan hoşlanır. 9.Müzik parçaları yapmaya büyük istek ve çaba gösterir. 10.Temel müzik yazı ve öğeleri hakkında bilgi sahibidir. TOPLAM GENEL TOPLAM GÖRSEL SANATLAR (RESİM) 1.Çeşitli konularda çizimler yapar. Proje ve fikirlerini çizimle ifade eder. 2.Resimler planlar, kompozisyon, ölçü ve orantıya dikkat eder. 3.Görsel sanatlar ve resim çalışmalarını ciddiye alır. Sanat çalışmaları ve resim yapmaktan haz duyar. 4.Orjinal, özgün ve farklı tasarımlar yapar. 5.Sanat çalışmalarına zaman ayırmaktan kaçınmaz. 6.Görsel sanatları duygu ve düşüncelerini ifade etmek için başarıyla kullanır. 7.Diğer insanların, sanat-resim çalışmalarına ilgi duyar. 8.Başkalarının eleştirilerinden hoşlanır ve güzellik anlayışlarına saygı gösterir. Onların fikirlarinden yeni şeyler öğrenir 9.Farklı materyallerle üç boyutlu tasarımlar yapmaya özel ilgi gösterir. 10.Çeşitli resim ve sanat çalışmalarına özgün yorumlar getirir. TOPLAM GENEL TOPLAM FEN BİLİMLERİ (GENEL BAKIŞ) 1.Fen ve teknik araçlara karşı ilgilidir 2. Fen ve teknik konular içeren kitaplar okumaktan zevk alır. 3. Deneyler yapmaya isteklidir. 4. Fen ile ilgili bilim insanlarını merak eder. 5. Laboratuar çalışmalarından hoşlanır. TOPLAM GENEL TOPLAM BİYOLOJİ 1. Canlıların yapılarını merak eder. 2. Doğadaki canlıları incelemekten hoşlanır. 3. Doğadaki hemen her canlının yaşamına ilgi duyar. 4. Doğanın insanlar üzerindeki/insanın doğa üzerindeki etkisi ile ilgilidir. 5.Belgesel izlemekten, doğa ve gezi ile ilgili yayınları incelemekten hoşlanır. TOPLAM GENEL TOPLAM FİZİK 1. Makinelerin çalışma prensiplerini merak eder. Her Zaman Sık Sık Bazen Nadire n Hiçbi r Zama n

33 2. Uzay ilişkilerine ilgi duyar. 3. Evrendeki fiziksel değişimlere karşı duyarlıdır. 4. Elektronik ya da mekanik bir aracın sökülerek yeniden monte edilmesi gibi konularla ilgilenmekten hoşlanır. 5. Maddenin değişik halleri arasındaki ilişkileri kavrar. TOPLAM GENEL TOPLAM KİMYA 1. Doğada gördüğü maddelerin yapısını merak eder. 2. Yakın çevresindeki maddelerden bazılarının yapısını inceler. 3.Maddelerin birbirleriyle olan etkileşimlerini merak eder. 4.Günlük hayatta kullanılan karışımları tanır. 5.Analiz ve sentez yeteneği gelişmiştir. TOPLAM GENEL TOPLAM MATEMATİK 1.Problemin çözümüne yönelik değişik yöntemleri kullanır. 2.Sayılarla ve geometrik şekillerle meşgul olmaktan zevk alır. 3.Zihinsel çevikliğe sahiptir. 4.Verileri ele alırken dikkat çekici bir yeteneği vardır. 5.İlgisiz gibi görünen işlemler arasında ilgi kurar. 6.Problemi kısa sürede çözer. 7.Uygulamaya, analize, senteze ve değerlendirmeye odaklanır. 8.Bulmaca çözmekten zevk alır. 9.Benzerlikleri eşleştirme, karışık şekillerden anlam oluşturmaktan zevk alır. 10. İlişkileri ve bağıntıları görme yeteneği vardır. TOPLAM GENEL TOPLAM SOSYAL BİLİMLER (GENEL BAKIŞ) 1.Arkadaşları tarafından bir grup organizatörü olarak görülür. 2.Yaratıcı öyküler anlatır ya da yazar. 3.İnsan ilişkilerinde mizahı görür ve kendi kendine gülebilir. 4.Yaşına göre kavramsal olarak ilerlemiştir. 5.İnsan davranışlarının değerlendirilmesinde eleştirel yargılarda bulunabilir. 6.Diğer insanların göremediği ilişkileri görebilir. 7.Konu ve olayların önemli kısımlarını ayırt eder ve problemleri fark eder. 8.Arkadaşlarına göre iletişim becerisi yüksektir. 9.Başkalarının sorunlarına karşı duyarlıdır. 10.Okul içi ve dışı faaliyetlere katılır. TOPLAM GENEL TOPLAM COĞRAFYA 1.İçinde yaşadığı çevrenin doğal özelliklerini bilir. 2.Harita çizmekten ve harita incelemekten hoşlanır. 3.Dünya ülkelerini ve insan topluluklarını merak eder. 4.Doğayı ve içinde yaşadığı çevreyi incelemeyi sever. 5.Gökyüzünü, denizleri ve üzeride yaşadığı toprak parçasını merak eder. 6.Coğrafi keşiflere karşı ilgi duyar ve kaşiflerin hayatını merak eder. 7.Yabancı ülkeleri görmek ister. 8.İklim olaylarının oluşumuna ve değişimine ilgilidir. 9.Yeryüzü şekillerini tanır, şekillerle alakalı yorum yapabilir. 10.Doğada gördüğü maddelerin yapısını merak eder. TOPLAM GENEL TOPLAM TARİH 1.Geçmişte veya yaşanmakta olan olayları merak eder. 2.Tarihî konular hakkında sorular sormayı ve/veya cevaplamayı sever. 3.Tarihî süreç ve/veya süreçler (geçmiş, bugün, gelecek) arasında bağlantılar kurabilir. 4.Tarihi olayları ve konuları içeren hikâye ve/veya romanları okumaktan zevk alır. 5.Olayların kronolojik sıralaması ilgisini çeker. 6.Geçmişteki insanlar ve toplumlar hakkında bilgi toplamaktan hoşlanır. 33

34 7.Tarihi olayları ve konuları içeren filmleri izlemekten zevk alır. 8.Tarihi yerler ve eserler ilgisini çeker. 9.Tarihsel olaylardaki neden sonuç ilişkisini kavrar. 10.Kendi ülkesinin uzak ve/veya yakın tarihini merak eder. TOPLAM GENEL TOPLAM DİL SANATLARI 1.Resimlerden çok yazılar dikkatini çeker. 2.İsimler, yerler, tarihler konusunda belleği iyidir. 3.Bilmecelerden, kelime oyunlarından hoşlanır. 4.Dinleyerek daha iyi öğrenir. 5.Yaşına göre kelime hazinesi iyidir. 6.Yazı yazmaktan hoşlanır. 7.Öğrendiği yeni kelimeleri kullanmayı sever. 8.Sözel tartışmalarda başarılıdır. 9 Dinleyicileri, konuşmaları ile etkiler. 10.Kitap okumayı sever. TOPLAM GENEL TOPLAM SPOR 1.Farklı türde fiziksel aktivitelere katılımdan zevk alır. 2.Hareketin akışını ve teknik bilgileri daha çabuk öğrenir 3.Yarışa dayalı oyunlarda kararlı ve sürekli olarak üstünlük gösterir. 4.Bulunduğu grup içinde fizik kondisyonu en iyi olanlardandır. 5.Okul içi ve dışında voleybol, basketbol, futbol, izcilik, yüzme, tenis vb. sporları yapmaktan hoşlanır ve bunlardan bazılarına sürekli olarak katılır. 6.Okul içi ve okul dışı zamanının çoğunu çeşitli bedensel etkinliklere ayırmak ister. 7.Spor yarışlarını gazete, dergi ve diğer yayın araçlarından izlemekten hoşlanır. 8.Yarış gerektiren oyunlara katılmaktan hoşlanır. 9.Performansı zamanla yükselir ve gelişir. 10.Başarısızlıklar karşısında isteğini ve azmini kaybetmez. TOPLAM GENEL TOPLAM İMZALAR

35 DESTEK EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRENCİ GÖZLEM KAYIT BELGESİ ADI SOYADI: NUMARASI : DÜZENLEME TARİHİ: FORM-10 İLGİ ALANLARI: YETENEK ALANLARI: BİLİŞSEL ALAN: (Zihinsel yönü ağır basan davranışlar) DUYUŞSAL ALAN: (Kazandırılmak istenen duygular, tercihler, değerler, ahlaki kurallar, istek ve arzular, güdüler, yönelimler vb.) PSİKOMOTOR/DEVİNİŞSEL ALAN: ( Kişinin bedenini kullanarak gerçekleştirdiği öğrenmeler) AÇIKLAMALAR: (Diğer belirtilmek istenenler) İMZA Danışman Öğretmen 35

36 BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ PROGRAM FORMLARI 36

37 Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü (BYF) BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ PROGRAM PERFORMANS DERECELENDİRME ÖLÇEĞİ FORM-11 Adı Soyadı :... Numarası :... Düzenleme Tarihi :... Disiplin Alanı :... GÖREV PUANI: Aralığı TOPLAM PERFORMANS PUANI: /285 ÖLÇÜTLER DERECELER Herzaman Genellikle Bazen Nadiren Hiçbirzaman Eleştirel Düşünme ve Yargıda Bulunma (5) (4) 1.Duygularını ve zevklerini sorgulama 2.Eleştirel gözle bakma 3.Kendini sorgulayabilme 4.Kendini yetenekli gördüğü dalının, diğer dallar içindeki yerini sorgulama 5.Sonuçları önceden kestirebilme 6.Varsayım geliştirme PUAN /30 Problem Çözme ve Plan Oluşturma (5) (4) 1.Problemi tanımlama 2.Amaca uygun soru sorma 3.Bir durumun problem olup olmadığına karar verme 4.Çözüme yönelik plan yapma 5.Amaca uygun araç belirleme 6.Verileri analiz etme 7.Deney tasarlama PUAN /35 Kişinin Kendini Yönetmesi ve Geliştirmesi (5) (4) 1.Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alma 2.Çalışmalarına özen gösterme ve düzenli olma 3.Çalışmalarında zamanı verimli kullanma 4.Düşünce ve gözlemlerinde bağımsız kalmayı başarma 5.İş birliğine açık olma 6.Kendine güven duyma 7.Kendini geliştirmeye istekli olma 8.Proje hazırlamaya istekli olma 9.Çalışmalara zorlanmadan motive olma 10.Sanat/bilim eğitimine inanma 11.Sanata/bilime üst düzeyde meraklı olma 12.Sorumluluklarının farkında olma 13.Yeteneğinin/yeteneklerinin farkında olma PUAN /65 37

38 Bilgiye Erişim ve Kullanım (5) (4) 1.Araştırma yapmaktan zevk alma 2.Bilgi kaynaklarına ulaşma ve bu kaynaklardan en verimli şekilde yararlanma 3.Bilgiyi analiz ve sentez ederek anlamlı hale getirme 4.İlgi duyduğu konular hakkında araştırma yapma 5.Kavramları doğru ve yerinde kullanma 6.Bilimsel araştırma kriterlerini uygulama PUAN /30 Bilgi ve Kavramayı Gösterme (5) (4) 1.Gözlemleri sonucunda mantıksal çıkarımlarda bulunma 2.Neyi bilmek istediğinin farkında olma 3.Toplanan bilgilerden hareketle genellemeler yapabilme 4.Toplumun gelişiminde sanatın/bilimin yerini ve önemini fark etme 5.Sanatsal/bilimsel çalışmanın kendini ifade etme biçimi olduğunu fark etme 6.Ulusların tanınmasında sanatın/bilimin önemini kavrama 7.Kendini yetenekli gördüğü alan ile diğer alanlar arasında bağlantılar kurma PUAN /35 Tasarlama, Oluşturma, Gerçekleştirme (5) (4) 1.Çözüm üretmede sezgisel bir yaklaşım kullanma 2.Bilgi ve birikimini bilimsel/sanatsal çalışmayla ifade etme 3.Çalışmaya uygun slogan ve metin(ler) belirleme 4.Özgün tasarımlar ortaya çıkarma 5.Ürünün önemini belirtebilme PUAN /25 İletişim Kurma (5) (4) 1.Kendini ifade edebilme 2.Birebir iletişim kurabilme 3.Grup içinde iletişim kurabilme 4.Türkçeyi doğru ve güzel kullanma 5.Tartışmalara katılabilme 6.Yardımlaşmayı sevme ve gerektiğinde talep etme PUAN /30 Empati Kurma (5) (4) 1.Arkadaşlarının çalışmalarına saygı duyma. 2.Başkalarına ait çalışmaları takdir etme 3.Karşısındakinin duygularını fark edebilme PUAN /15 Yaratıcı Düşünme (5) (4) 1.Doğadan alınan objelere sanatsal/bilimsel anlam yükleme 2.Duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli tekniklerle ifade etme 3.Farklı çözüm yolları önerme 4.Yeni durumlar karşısında özgün çözümler üretme PUAN /20 Danışman.İMZA SAKARYA BİLİM ve SANAT MERKEZİ Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi 38

39 Sakarya Bilim Ve Sanat Merkezi Müdürlüğü (BYFP)BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ PROG DİSİPLİN HEDEF DEĞERLENDİRME FORMU FORM-12 Öğrencinin Adı Soyadı:.. Düzenleme Tarih. Disiplin Adı: / / /4 SAKARYA BİLİM ve SANAT MERKEZİ Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi 39

40 Sakarya Bilim Ve Sanat Merkezi Müdürlüğü FORM-13 (BYF)BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ PROGRAM PROJE DEĞERLENDİRME FORMU Öğrencinin Adı Soyadı: Numarası: Düzenleme Tarihi:. Disiplin Alanı:... YETERLİLİK DÜZEYİ P R O J E B E C E R İ L E R İ DÜŞÜK ORTA YÜKSEK 1. Grup içinde görev dağılımı yapabilme 2. Problemi belirleyebilme 3. Problem ile ilgili inceleme araştırma yapabilme 4. Hazırlayacakları proje konusuna karar verebilme 5. Projenin sınırlılıklarını belirleyebilme 6. Projeye isim verebilme 7. Projenin amacını belirleyebilme 8. Kullanılacak araç-gereç ve malzemeleri belirleyebilme 9. Proje maliyetini hesaplayabilme 10. Projeye uygun plan yapabilme ve zaman çizelgesi hazırlayabilme 11. Konu ile ilgili önceden yapılmış proje örneklerini veya çalışmaları inceleme 12. Kanıtlamak istediği durumları belirleyebilme 13. Hipotezlerini kanıtlarken kullanacağı yöntem ve teknikleri belirleyebilme 14. Hipotezlerin sınanma süreçlerini ve sonuçlarını kaydedebilme 15. Projeyi plana göre gerçekleştirebilme 16. Projeyle ilgili olarak: kaynak kişiler ve öğretmeniyle iletişim kurabilme 17. Grupla uyumlu çalışabilme 18. Proje çalışmasına istekli olabilme TOPLAM GENEL TOPLAM /54 SAKARYA BİLİM ve SANAT MERKEZİ Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi 40

41 Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi Müdüğrlüğü (BYFP) BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ PROGRAM ÖĞRENCİ GÖZLEM KAYIT BELGESİ FORM-14 ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI : NUMARASI :.. DÜZENLEME TARİHİ:. DİSİPLİN ADI :. * Bu bölüme öğrencide gözlenen bilimsel/sanatsal alanlara ait akademik davranış ve beceriler ile fark edilen yetenek alanları yazılacak. Adı Soyadı İmza SAKARYA BİLİM ve SANAT MERKEZİ Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi Danışman Öğretmen 41

42 ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ PROGRAM FORMLARI 42

43 Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü (ÖYGP) ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ PROGRAM FORM-15 PERFORMAN DERECELENDİRME ÖLÇEĞİ ADI SOYADI :... NUMARASI :... DİSİPLİN ALANI :... DÜZENLEME TARİHİ :... TOPLAM PERFORMANS PUANI: /220 DERECELER SANATSAL / BİLİMSEL DAVRANIŞLAR Herzaman (5) Genellikle (4) Bazen Nadiren Hiçbirzaman Çalışmalara zorlanmadan motive olabilir Eleştirel gözle bakabilir Kendini sorgulayabilir Kendi yetenek dalının, diğer dallar içindeki yerini sorgulayabilir Sonuçları önceden kestirebilir Varsayım geliştirebilir Problemi tanımlayabilir Amaca uygun soru sorabilir Bir durumun problem olup olmadığına karar verebilir Çözüme yönelik plan yapabilir Amaca uygun araç belirleyebilir Verileri analiz edebilir Çalışmalarda sorumluluk alabilir Çalışmalarına özen gösterebilir Çalışmalarında zamanı verimli kullanabilir Düşünce ve gözlemlerinde bağımsız kalmayı başarabilir İş birliğine açıktır Kendini geliştirmeye isteklidir Proje hazırlamaya isteklidir Duygularını ve zevklerini sorgulayabilir Sanat/bilim eğitimine inanır Sanata/bilime üst düzeyde meraklıdır 43

44 Sorumluluklarının farkındadır Yeteneğinin/yeteneklerinin farkındadır Araştırma yapmaktan zevk alır Bilgi kaynaklarına ulaşabilir Bilgi kaynaklarından en verimli şekilde yararlanabilir Bilgiyi analiz ve sentez ederek anlamlı hale getirebilir İlgi duyduğu konular hakkında araştırma yapabilir Kavramları doğru ve yerinde kullanabilir Bilimsel araştırma kriterlerini uygulayabilir Gözlemleri sonucunda mantıksal çıkarımlarda bulunabilir Neyi bilmek istediğinin farkındadır Toplanan bilgilerden hareketle genellemeler yapabilir Sanatsal/bilimsel çalışmayla kendini ifade ettiğinin farkındadır Kendini alanıyla diğer alanlar arasında bağlantılar kurabilir Çözüm üretmede sezgisel bir yaklaşım kullanabilir Bilgi ve birikimini bilimsel/sanatsal çalışmayla ifade edebilir Özgün tasarımlar ortaya çıkarabilir Sanatsal/bilimsel tartışmalara katılabilir Doğadan alınan objelere sanatsal/bilimsel anlam yükleyebilir Duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli tekniklerle ifade edebilir Farklı çözüm yolları önerebilir Yeni durumlar karşısında özgün çözümler üretebilir TOPLAM PUAN. İmza Adı Soyadı Danışman. SAKARYA BİLİM ve SANAT MERKEZİ Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimİ 44

45 (ÖYGP) ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ PROGRAM ÖĞRENCİ GÖZLEM KAYIT BELGESİ FORM-16 ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI: NUMARASI:.. DÜZENLEME TARİHİ:. DİSİPLİN ADI :. * Bu bölüme öğrencide gözlenen akademik/sanatsal alanlara ait davranış ve beceriler yazılacak. ADI SOYADI İMZA Danışman Öğretmen SAKARYA BİLİM ve SANAT MERKEZİ Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi 45

46 Sakarya Bilim Ve Sanat Merkezi Müdürlüğü (ÖYG) ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ PROGRAM PROJE SÜRECİNİ DEĞERLENDİRME FORMU FORM-17 Adı Soyadı :... Numarası :... Disiplin Alanı :.. I. PROJELERİ HAZIRLAMA Amacını belirleyebilme 2. Uygun plan yapabilme 3. İhtiyaçları belirleyebilme 4. Grup içinde görev dağılımı yapabilme 5. Farklı kaynaklardan bilgi toplayabilme 6. Plana göre gerçekleştirebilme 7. Rolünü gerçekleştirebilme 8. Ekip çalışmasını gerçekleştirebilme 9. Çalışmasını istekli olarak gerçekleştirebilme TOPLAM BÖLÜM TOPLAMI II. PROJELERİN İÇERİĞİ Türkçeyi doğru ve düzgün yazma 2. Bilgilerin doğruluğu 3. Toplanan bilgileri analiz edebilme 4. Elde edilen bilgilerden çıkarımda bulunabilme 5. Toplanan bilgileri düzenleyebilme 6. Kritik düşünme becerisini gösterebilme 7. Yaratıcılık yeteneğini kullanabilme TOPLAM BÖLÜM TOPLAMI III. SUNU YAPMA Türkçeyi doğru ve düzgün konuşabilme 2. Sorulara cevap verebilme 3. Konuyu ilgi çekecek şekilde sunabilme 4. Sunuyu hedefe yönelik materyalle destekleyebilme 5. Sunuda akıcı bir dil ve beden dilini kullanabilme 6. Sunum sırasında öz güvene sahip olabilme 7. Sunuyu severek yapabilme TOPLAM BÖLÜM TOPLAMI Tarih: /./20. GENEL TOPLAM./ 115 Danışman. imz 46

Çoklu Zekâ Teorisi Ek 2

Çoklu Zekâ Teorisi Ek 2 ÇOCUKLAR İÇİN ÇOKLU ZEKÂ GÖZLEM FORMU Öğrencinin Adı Soyadı: Cinsiyeti: Tarih: Sınıfı: Lütfen formda yer alan her ifadenin sizin için ne derece uygun olup olmadığını aşağıdaki beşli dereceleme ölçeği üzerinde

Detaylı

ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLER VE BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNE (BİLSEM) ÖĞRENCİ YÖNLENDİRİRKEN DİKKAT EDİLMESİ

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

ÇOKLU ZEKA. Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Servisi

ÇOKLU ZEKA. Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Servisi ÇOKLU ZEKA Zekanın ne olduğu yıllarca tartışıldıktan sonra üzerinde anlaşılan bir kavrama ve sonuca ulaşıldı. Artık zekanın bir iki cümleyle özetlenemeyecek kadar karmaşık bir sistem olduğu kabul ediliyor.

Detaylı

ÜSTÜN YETENEKLİ BİREY KİMDİR?

ÜSTÜN YETENEKLİ BİREY KİMDİR? ÜSTÜN YETENEKLİ BİREY KİMDİR? Moralec; üstün yeteneği şöyle tanımlamıştır: Üstün yeteneklilik, normal standartlardan nitelik ve nicelik olarak farklı, içsel deneyimler ortaya koyan ve ileri becerileri

Detaylı

ÇOKLU ZEKA ÖZELLİKLERİ

ÇOKLU ZEKA ÖZELLİKLERİ ÇOKLU ZEKA ÖZELLİKLERİ I- Açıklama Sizi tam olarak tanımladığına inandığınız her cümlenin yanına 1 yazın. Eğer ifade size uygun değilse, boş bırakın. Sonra her bölümdeki sayıları toplayın. Bölüm 1 Nesneleri

Detaylı

Çoklu Zeka Kuramı - Zeka Tipleri

Çoklu Zeka Kuramı - Zeka Tipleri Çoklu Zeka Kuramı - Zeka Tipleri Howard Gardner "Çoklu Zeka Kuramı" nı ortaya atmadan önce insanların zeki olup olmadığı matematik, geometri ve mantık sorulardan oluşan IQ testleri ile ölçülmekteydi. Fakat

Detaylı

Çocuğun yeteneğini keşfetme ve geliştirmenin yolları

Çocuğun yeteneğini keşfetme ve geliştirmenin yolları On5yirmi5.com Çocuğun yeteneğini keşfetme ve geliştirmenin yolları Çocuğunuzdaki cevheri bu yaz tatilinde keşfedin! Yaz tatilinde anne babalara eşsiz bir fırsat! İster çocuk ister ergenlik döneminde olsun

Detaylı

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır Öğrencinin ilgi alanları, becerileri ve yetenekleri düşünüldüğü zaman kendi öğrenme yöntemlerine göre akademik ve/veya kültürel alanda başarılı olabilir.

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR Akıl Oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütmemantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat - konsantrasyon, hafıza

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir.

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. KİTAP VE ÇOCUK Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. Türkçe dil etkinlikleri çocuğun kendi

Detaylı

PROJEYİ OLUŞTURAN ÖĞELER PROJE RAPORU YAZMA

PROJEYİ OLUŞTURAN ÖĞELER PROJE RAPORU YAZMA PROJE NEDİR? Öğrencilerin grup hâlinde veya bireysel olarak, istedikleri bir alanda/konuda inceleme, araştırma ve yorum yapma, görüş geliştirme, yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme ve çıkarımlarda

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı TARİH PROF.DR. AYGÜN ATTAR Bölümün amacı Tarih Bölümünün amacı; tarih bilimi ile ilgili meslek

Detaylı

BÜLTEN. Ayın Konusu ALAN SEÇİMİ. T.C ALİAĞA KAYMAKAMLIĞI REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Bölümü

BÜLTEN. Ayın Konusu ALAN SEÇİMİ. T.C ALİAĞA KAYMAKAMLIĞI REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Bölümü T.C ALİAĞA KAYMAKAMLIĞI REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Bölümü ARALIK Lise Ayın Konusu ALAN SEÇİMİ ALAN VE DALA GEÇĠġ: MADDE 31: ORTA ÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ:

Detaylı

çocuk ve çocuk resminin gelişim aşamalarını öğrenir.

çocuk ve çocuk resminin gelişim aşamalarını öğrenir. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÇOCUĞUN SANATSAL GELİŞİMİ Ders No : 0310380072 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslararası

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

BİREYSELLEŞMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

BİREYSELLEŞMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU BİREYSELLEŞMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI: BEP HAZIRLAMA :07.10.2011 BEP Birimi Üyeleri: - ÖĞRENCİNİN ŞU ANKİ PERFORMANS DÜZEYİ:.. öz bakım becerilerini yerine getirir... okuma yazmayı

Detaylı

Ortaokul Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler

Ortaokul Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler Ortaokul 5.- 8. Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler Yrd. Doç. Dr. Nuray Ç. Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi * MEB (2013). Ortaokul matematik dersi

Detaylı

TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2031-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülteni Sayı:7 4 5 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM BASAMAKLARI

TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2031-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülteni Sayı:7 4 5 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM BASAMAKLARI TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2031-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülteni Sayı:7 4 5 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM BASAMAKLARI Okul öncesi dönem genel anlamda tüm gelişim alanları açısından temellerin atıldığı

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

ÖZEL ATACAN EĞİTİM KURUMLARI

ÖZEL ATACAN EĞİTİM KURUMLARI ÖZEL ATACAN EĞİTİM KURUMLARI ANAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ VELİ BÜLTENİ MAYIS -2012 ÇOCUK VE KİTAP "EĞİTİM YAŞAM İÇİNDİR" 2 ÇOCUK VE KİTAP Önceleri çocuk için kitap bir oyuncaktır.

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH A.B.D. BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH A.B.D. BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH A.B.D. BİLGİ FORMU Bölüm TARİH ANA BİLİM DALI Bölüm Başkanı PROF.DR. AYGÜN ATTAR Bölümün amacı Tarih Anabilim Dalının amacı yüksek

Detaylı

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz.

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz. ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Aralık 2014-23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ Nisan Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Nisan ayı kazanımlarımız

Detaylı

TC KİMLİK NO 1-Adı ve Soyadı. 2-Cinsiyeti. 2-Doğum yeri ve tarihi

TC KİMLİK NO 1-Adı ve Soyadı. 2-Cinsiyeti. 2-Doğum yeri ve tarihi TED MERSİN ÖZEL ANAOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TANIMA ANKETİ ÇOCUĞUN TC KİMLİK NO : 2-Cinsiyeti 3-Doğum yeri ve tarihi 4-Geldiği okul 5-Okula geliş nedeni 6-Velinin Adı-Soyadı ve Yakınlık

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

İ sütunu işaretlenmiş her bir madde için (3) puan verilerek toplam puan hesaplanır.

İ sütunu işaretlenmiş her bir madde için (3) puan verilerek toplam puan hesaplanır. Öğretmenlik Uygulaması Değerlendirme Formu Bu bölümde örneği sunulan öğretmenlik uygulaması değerlendirme formu öğretmen adayının öğretmenlik becerileri konusunda sağladığı gelişmeleri ve eriştiği düzeyi

Detaylı

PROJE GÖREVİ BEKLENEN BECERİLER. Problem çözme Akıl yürütme İletişim İlişkilendirme Araştırma

PROJE GÖREVİ BEKLENEN BECERİLER. Problem çözme Akıl yürütme İletişim İlişkilendirme Araştırma Doğadaki Matematik Bu görevde sizden: Arılar ve hayvanlardaki matematiksel beceriler hakkında araştırma yapmanız, peteklerin hangi geometrik şekle benzediklerinin ve bu şeklin sağladığı avantajların araştırılması,

Detaylı

Nasıl Daha İyi Öğrenirim?

Nasıl Daha İyi Öğrenirim? Nasıl Daha İyi Öğrenirim? Farklı Öğrenme Yöntemleri Öğrenciler farklı yöntemlerle öğrenirler. Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir: okuyarak ve okuduğunu hatırlayarak, önemli bölümlerin altlarını çizerek,

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 8.9.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik Yıl

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU Yaş Dönem Özellikleri BÜYÜME VE GELİŞME Gelişme kavramı düzenli, sürekli ve uyumlu bir ilerlemeyi dile

Detaylı

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI OCAK ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AY HAFTA DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI ETKİNLİKLER YETERLİK ALANLARI KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR UYGULAMA Öğrencilerle tanışılması, okulun tanıtılması,

Detaylı

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız Disiplinlerüstü Temalar Kim Olduğumuz Bulunduğumuz mekan ve zaman Kendimizi ifade etme Kendimizi Gezegeni paylaşmak Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel,

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU Sayın Veli, 2014-2015 Eğitim - Öğretim yılı başından itibaren uyguladığımız programla ilgili olarak

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitaplar ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitaplar ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders ve kaynak kitaplarını sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken akademik

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 )

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU T.C Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU 2009 PROGRAMDA YER ALAN MODÜLLER VE SÜRELERİ Sıra

Detaylı

Temel Alan Yeterlilikleri (Doğa Bilimleri, 8. Düzey, Doktora)

Temel Alan Yeterlilikleri (Doğa Bilimleri, 8. Düzey, Doktora) Temel Alan Yeterlilikleri (Doğa Bilimleri, 8. Düzey, Doktora) 1 2 Bilgi 1 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile

Detaylı

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI SÜRE YÖNTEM- TEKNİKLER ETKİNLİKLER ARAÇ-GEREÇLER GEZİ-GÖZLEM- İNCELEME ATATÜRKÇÜLÜK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; 5.6.7.8. SINIFLAR

Detaylı

Ünite 1: İşyerinde Etkililik. Ünite 2: Liderlik Becerileri Geliştirme PEARSON İŞ PASAPORTU

Ünite 1: İşyerinde Etkililik. Ünite 2: Liderlik Becerileri Geliştirme PEARSON İŞ PASAPORTU PEARSON İŞ PASAPORTU Ünite 1: İşyerinde Etkililik 1 İşyerinde etkili davranış biçimlerinin anlaşılması 2 Etkili çalışma davranışlarının sergilenebilmesi 3 Kendi performansını değerlendirebilme 1.1 Çalışanların

Detaylı

İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU

İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU T.C Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU 2009 PROGRAMDA YER ALAN MODÜLLER VE SÜRELERİ Modülün

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI:

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI: BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI: BEP HAZIRLAMA TARİHİ: Öğrencinin şu anki performans düzeyi: Dil ve anlatımı başarır. Sözcükte anlam bilgisini kavramaz. Kendini basitçe

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

KOD 1 DAVRANIŞ MR (48-72 AY) xxxxxxx DAVRANIŞ VE UYUM RAPORU. "Sorun, sorun olmadan çözümlenmelidir."

KOD 1 DAVRANIŞ MR (48-72 AY) xxxxxxx DAVRANIŞ VE UYUM RAPORU. Sorun, sorun olmadan çözümlenmelidir. KOD 1 DAVRANIŞ MR (48-72 AY) DAVRANIŞ VE UYUM RAPORU "Sorun, sorun olmadan çözümlenmelidir." KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Tarihi Cinsiyet Okulun Adı Sınıf İl İlçe Uygulama Tarihi Formu Dolduran 8.6.2011 ERKEK

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında, disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde;

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde; Diploma Programı Çerçevesi Diploma programı her kültürün kendisine adapte edebileceği esnek bir program sunarak kendi değerlerini yitirmeyen uluslararası farkındalığa ulaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Detaylı

VEGA ANAOKULU 4 YAŞ GÖKKUŞAĞI SINIFI KUKLALAR NELER SÖYLÜYOR SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA

VEGA ANAOKULU 4 YAŞ GÖKKUŞAĞI SINIFI KUKLALAR NELER SÖYLÜYOR SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA VEGA ANAOKULU 4 YAŞ GÖKKUŞAĞI SINIFI KUKLALAR NELER SÖYLÜYOR SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ: Düşünceleri, duyguları, doğayı, kültürü, inançları, değerleri

Detaylı

BİTİŞ TARİHLERİ EYLÜL EKİM KASIM 1/1

BİTİŞ TARİHLERİ EYLÜL EKİM KASIM 1/1 ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI : DERS :HAYAT BİLGİSİ SINIFI : BEP HAZIRLAMA TARİHİ : ÖĞRENCİNİN PERFORMANSI: Uzun Dönemli Amaçlar A.OKUL HEYECANIM 1. Okul Heyecanım temasında geçen Kavramları yerinde ve doğru bir

Detaylı

14. DEĞERLENDİRME ÖRNEK FORMLARI GRUPLA ÇALIŞMA KILAVUZU

14. DEĞERLENDİRME ÖRNEK FORMLARI GRUPLA ÇALIŞMA KILAVUZU EKLER KAYNAKÇA 161 EKLER 14. DEĞERLENDİRME ÖRNEK FORMLARI GRUPLA ÇALIŞMA KILAVUZU Sevgili Öğrenciler, Bu kılavuzdaki önerileri uygulayarak grup çalışmalarında yapmanız gerekenleri ve uyulması gereken kuralları

Detaylı

KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ

KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 16 Aralık 2013-24 Ocak 2014 tarihleri arasında

Detaylı

NEVŞEHİR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ PSİKOLOJİK DANIŞMANI

NEVŞEHİR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ PSİKOLOJİK DANIŞMANI (TANIMI-ÖZELLİKLERİ VE AİLELERE ÖNERİLER) PSİKOLOJİK DANIŞMANI ZEKÂ NEDİR? Bireyin gerek sorunları çözerken gerek çevreye uyum sağlarken var olan tüm yetenek ve becerilerini kullanması ile ortaya çıkan

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI B İ R E Y V E T O P L U M EYLÜL EYLÜL 19-23 EYLÜL (1. Hafta) 1. TEMA 26-30 EYLÜL (2. Hafta) GÖRSEL GÖRSEL Dinleme kurallarını uygulama: 1 Dinlediğini anlama: 1, 3, Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3,

Detaylı

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 BİLGİ (Kurumsal ve Olgusal) 1-Sağlık

Detaylı

Eğitim Dizisi. Hazırlayanlar: Dr. Seçil Yücelyiğit - Bil. Uzm. Sibel Güler

Eğitim Dizisi. Hazırlayanlar: Dr. Seçil Yücelyiğit - Bil. Uzm. Sibel Güler Oyun gemisi Eğitim Dizisi Her cilt 24 cm x 30 cm - 110 gr. 1. hamur Bu eğitim dizisinde okul öncesi dönem çocuklarının hem bilişsel gelişimlerini, hem de sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyen zengin

Detaylı

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 )

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) 1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

TURKCEDERSĠMĠZ.COM 2014-215EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TÜRKÇE DERSĠ 5. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI KAZANIMLAR METİNLER ÖLÇME DEĞ.

TURKCEDERSĠMĠZ.COM 2014-215EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TÜRKÇE DERSĠ 5. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI KAZANIMLAR METİNLER ÖLÇME DEĞ. BİREY VE TOPLUM 15 26 EYLÜL (12 SAAT) PARA CÜZDANI (ÖYKÜLEYİCİ METİN) OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ 11. Kurallarını Uygulama 1. k için hazırlık 2. amacını belirler. 3. amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

BİREYSEL GELİŞİM RAPORU *

BİREYSEL GELİŞİM RAPORU * BİREYSEL GELİŞİM RAPORU * AÇIKLAMALAR 1. Her tür ve kademedeki okullara devam eden ve devam ettiği okulda özel eğitim tedbiri kararı alınmış olan ö ğrenciler için Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği'nin

Detaylı

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR)

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) . İLKOKULU ÖZEL EĞİTİM SINIFI TÜRKÇE DERSİ KABA DEĞERLENDİRME ARACI KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemek için hazırlık yapar. 2. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.

Detaylı

Bağımsız Dil Öğrencisi Kimdir?

Bağımsız Dil Öğrencisi Kimdir? Bağımsız Dil Öğrencisi Kimdir? 2012 2013 Öğretim-Öğrenim Yılı Öğrenci Kılavuzu 1 BAĞIMSIZ DİL ÖĞRENCİSİ KİMDİR?* (1) KENDİNİ İYİ TANIR: Dil öğrenimiyle ilgili olarak kendi davranıştutum-yaklaşım-düşünce

Detaylı

SAÜ Fizik Bölümü Mezunları Anketi

SAÜ Fizik Bölümü Mezunları Anketi SAÜ Fizik Bölümü Mezunları Anketi Değerli SAÜ Fizik Mezunu, bu anketin amacı siz değerli mezunlarımızın görüşleri doğrultusunda bölümümüz ile ilgili çeşitli eğilimleri, beklentileri, eksiklik ya da memnuniyeti

Detaylı

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR OCAK AYI KAZANIMLARI

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR OCAK AYI KAZANIMLARI ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR OCAK AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1.Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını

Detaylı

KOD 45 GELİŞİM MR (61-72 AY) xxxxxxx. "Çocuğun gelişimini takip edin."

KOD 45 GELİŞİM MR (61-72 AY) xxxxxxx. Çocuğun gelişimini takip edin. KOD 45 GELİŞİM MR (61-72 AY) xxxxxxx "Çocuğun gelişimini takip edin." KİŞİSEL BİLGİLER xxxxxxx Doğum Tarihi 30.4.2009 Cinsiyet Kız Okul xxxxxxx Sınıf xxxxxxx İl İstanbul İlçe Kadıköy I. Uygulama Tarihi

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN (28 Ekim 2013-13 Aralık 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 1. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 1. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL : 9.09.206 30.09.206 2.HAFTA programda verilen etkinlik.hafta programda verilen etkinlik HAFTA ÖĞRENME ALANI: Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.) 206-207 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU. SINIF

Detaylı

BİLGİ EVLERİ ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ. Ölçme ve Değerlendirme Merkezi 1

BİLGİ EVLERİ ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ. Ölçme ve Değerlendirme Merkezi 1 BİLGİ EVLERİ ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ Ölçme ve Değerlendirme Merkezi 1 UYGULAMALARIMIZ Çoklu Zeka Yetenek Yönelim Çalışmaları Kulüp/Kurs Memnuniyet Anketleri Veli Memnuniyet Anketleri Ölçme ve Değerlendirme

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN (28 Ekim 2013-13 Aralık 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ MİSİNALI TAKI YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ MİSİNALI TAKI YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ MİSİNALI TAKI YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ BÖLÜMÜ OKUL DENEYİMİ DOSYASI

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ BÖLÜMÜ OKUL DENEYİMİ DOSYASI GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ BÖLÜMÜ OKUL DENEYİMİ DOSYASI Aday Öğretmenin Adı Soyadı Numarası Uygulama Okulu Uygulama Öğretmeni :. :. :. :. 2 EK - 1 GİRESUN

Detaylı

ÇOKLU ZEKA KURAMI. Dr. Halise Kader ZENGİN

ÇOKLU ZEKA KURAMI. Dr. Halise Kader ZENGİN ÇOKLU ZEKA KURAMI Dr. Halise Kader ZENGİN ZEKA NEDIR? Gardner zekayı: 1. Bir veya birden fazla kültürde değer bulan bir ürün ortaya koyabilme kapasitesi, 2. Gerçek hayatta karşılaştığı problemlere etkili

Detaylı

21.Yüzyıl Öğrenenleri İçin Standartlar

21.Yüzyıl Öğrenenleri İçin Standartlar 30.10.2012 21.Yüzyıl Öğrenenleri İçin Standartlar GENEL DEĞERLER Okuma dünyaya açılan penceredir. Okuma öğrenme, kişisel gelişim ve zevk için temel beceridir. Öğrencilerin bütün içeriklerde ve formatlarda

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs 2013 21 Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs 2013 21 Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların okula geldikleri ilk saatlerde ve günün farklı saatlerinde sınıflarda bulunan öğrenme merkezlerinde (evcilik, kitap, kukla,

OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların okula geldikleri ilk saatlerde ve günün farklı saatlerinde sınıflarda bulunan öğrenme merkezlerinde (evcilik, kitap, kukla, OYUN ETKİNLİĞİ Çocukların okula geldikleri ilk saatlerde ve günün farklı saatlerinde sınıflarda bulunan öğrenme merkezlerinde (evcilik, kitap, kukla, blok, fen-doğa, yapılandırılmamış oyuncak, müzik, sanat)

Detaylı

Maslow a Göre İhtiyaçlar Hiyerarşisi

Maslow a Göre İhtiyaçlar Hiyerarşisi SOSYAL GELİŞİM-2 Maslow a Göre İhtiyaçlar Hiyerarşisi Maslow, sağlıklı kişiliğin nasıl oluştuğuyla ilgili derin araştırmalar yapmış ve sağlıklı bir kişiliğin gelişebilmesi için gerekli olan gereksinmelerden

Detaylı

MESLEKİ EĞİLİMİ TANIMA ENVANTERİ (METE)

MESLEKİ EĞİLİMİ TANIMA ENVANTERİ (METE) MESLEKİ EĞİLİMİ TANIMA ENVANTERİ (METE) MESLEKİ EĞİLİMİ TANIMA ENVANTERİ YÖNERGE Bu envanter meslek, alan ve dal seçimi konusunda tercihlerinizi ve eğiliminizi belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Vereceğiniz

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

GELİŞİM DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ

GELİŞİM DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ GELİŞİM DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ 3-6 yaş arasını kapsayan ve okul öncesi dönem adını verdiğimiz süreç çocukların gelişimi açısından oldukça önemlidir. Okul öncesi dönem çocukta büyümenin ve gelişimin en hızlı

Detaylı

TEDU EPE. B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25%

TEDU EPE. B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25% TEDU İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI İÇERİK ŞEMASI VE TABLOLAR TEDU EPE 1. Oturum 10.00-12.00 2. Oturum 14.00-16.00 A. Dinleme 25% B. Yazma 25% C. Dil Kullanımı 25% D. Okuma 25% Dinlerken Cevaplama Kompozisyon

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 2. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI ATATÜRKÇÜLÜK, ARA DİSİPLİNLER VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 2. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI ATATÜRKÇÜLÜK, ARA DİSİPLİNLER VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME AFFETMEK BÜYÜKLÜK- TÜR (Dinleme Metni) TRAFİK BİREY TOPLUM 5 EYLÜL - 0 EKİM 6 ders saati MİSAFİR AĞIRLAMAK UĞURLAMAK ÖĞRETMENİM N ADI 0-05 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2 Dersin Kodu ve Adı : TRD101 Türk Dili I DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Makine Mühendisliği Yarıyıl Teor i Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Uyg. Lab. Proje/Ala n Çalışması Diğer Topla m Krediler

Detaylı

2. SINIFLAR ŞUBAT MART AYI BÜLTENİ

2. SINIFLAR ŞUBAT MART AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR ŞUBAT VE MART AYI BÜLTENİ Şubat ve Mart Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 2. SINIFLAR ŞUBAT VE MART AYI BÜLTENİ BÜLTENİMİZDE NELER

Detaylı

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce I ENG101 Güz 4 0 0 4 3.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR MAYIS-HAZİRAN AYI E-BÜLTENİ

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR MAYIS-HAZİRAN AYI E-BÜLTENİ İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR MAYIS-HAZİRAN AYI E-BÜLTENİ TÜRKÇE HAYAL GÜCÜ TEMASINDA -Masal Perisi -Okula Giden Robot -Neden Rüya Görürüz? metinlerini işledik.

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER. Üçüncü sınıf ders programının hedefleri:

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER. Üçüncü sınıf ders programının hedefleri: I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslar arası

Detaylı

ÖZEL ÜSKÜDAR SEV İLKÖĞRETİM OKULU

ÖZEL ÜSKÜDAR SEV İLKÖĞRETİM OKULU ÖZEL ÜSKÜDAR SEV İLKÖĞRETİM OKULU AYLIK BÜLTENLER SERİSİ EKİM, 2008 SAYI: 2 KONU: Çocuğunuzun Beceri ve Yeteneklerini Nasıl Geliştirebilirsiniz? Aileler çocuklarının mutlu bireyler olmalarını ve en yüksek

Detaylı

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce II ENG102 Bahar 2 2 0 4 3,5 Ön Koşul Ders(ler)i ENG101 Dersin

Detaylı

OKULUN ADI: DERİN DÜŞLER ANAOKULU YAŞ GUBU: 48 60 AY E K İ M

OKULUN ADI: DERİN DÜŞLER ANAOKULU YAŞ GUBU: 48 60 AY E K İ M AYLAR E K İ M 2 0 1 2 PSİKOMOTOR ALAN AMAÇ 1- Bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri yapabilme. 1- Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar. 10- Belli bir yükseklikten atlar. 12- Pedal

Detaylı

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ TEMALAR 1. TEMA: BİREY VE TOPLUM 2. TEMA: DEĞERLERİMİZ 3. TEMA: ATATÜRK 4. TEMA: ÜRETİM-TÜKETİM VE VERİMLİLİK 5. TEMA: SAĞLIK VE ÇEVRE 6. TEMA: YENİLİKLER VE GELİŞME 7. TEMA:

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANNE BABA EĞİTİMİ Ders No : 0100101 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı