Dönem Sonu Hesaplama & Formlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dönem Sonu Hesaplama & Formlar"

Transkript

1 Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Dönem Sonu Hesaplama & Formlar SAKBİLSEM YAYINLARI

2 Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Dönem Sonu Hesaplama & Formlar SAKBİLSEM YAYINLARI

3 Sıtkı DİLMAÇ Komisyon Başkanı Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Hazırlayan Yıldıray ÇAMDEVİREN Ankara Üniversitesi E.B.F. Eğitim Programları ve Öğretim Lisans Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi Başkanı Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışman Danışmanlar Bahri YAĞMUR Dilek ÜNAL Mecit BAŞTAN Murat ŞAHİN Rasim SOYLU Sıtkı DİLMAÇ Zeliyha ÇELİK Bu kitabın bütün hakları SAKARYABİLSEM e ait olup, yazılı izin alınmadan kısmen veya tamamen kullanılmaz, çoğaltılamaz, kopyası çıkarılamaz, fotokopisi alınamaz veya kopya anlamı taşıyabilecek hiçbir işlem yapılamaz. 3

4 İ Ç İ N D E K İ L E R Açıklama 5 Destek Eğitim Programı Dönem Sonu Puanının Hesaplanması 6 Destek Programı Sonuç Belgesi 11 Bireysel Yetenekleri Fark Ettirici Program Dönem Sonu Puanının Hesaplanması 12 Uyum Eğitim Programı Formları 17 Performans Gözlem Formu 18 Veli Gözlem Formu 19 Öğretmen Gözlem Formu 21 Kişisel Psikolojik Ve Sosyal Gelişim Bilgileri Formu 23 Öğrenci Gözlem Kayıt Belgesi 25 Ebeveyn Tanıma Formu 26 Destek Eğitim Programları Formu 28 Kendi Ilgi Ve Yeteneklerini Tanıma Ölçeği 29 Öğrenci Performan Gözlem Formu 30 Öğrenci Performan Gözlem Formu (Bireysel Danışman) 31 Ilgi Yetenek Gözlem Formu 32 Öğrenci Gözlem Formu 35 Bireysel Yetenekleri Fark Ettirici Program Formları 36 Performan Derecendirme Ölçeği 37 Disiplin Hedef Değerlendirme Formu 39 Proje Değerlendirme Formu 40 Öğrenci Gözlem Kayıt Belgesi 41 Özel Yetekleri Geliştirici Program Formları 42 Performans Dereceldirme Ölçeği 43 Öğrenci Gözlem Kayıt Belgesi 45 Proje Sürecini Değerlendirme Formu 46 Disiplin Hedef Değerlendirme Formu 47 Bep Formu Düzenleme Ve Örnek Bep Değerlendirme Formları 48 BEP Programı Spor 49 BEP Programı Görsel Sanatlar50 BEP Programı Işitsel Sanatlar 51 BEP Programı Dil Sanatları 52 BEP Programı Edebiyat 53 BEP Programı Coğrafya 54 BEP Programı Tarih 55 BEP Programı Matematik 56 BEP Programı Fizik 57 BEP Programı Biyoloji 58 BEP Programı Kimya 59 Form Düzenleme Takvimi 59 4

5 AÇIKLAMALAR Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi PDR Birimi koordinatörlüğünde hazırlanmakta olan Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi Öğretim Programları ve Klavuzu kitabının bir bölümü olarak ele alınan Ölçme ve Değerlendirme Dönem Sonu Hesaplama ve Formlar kitapçığı, eğitim programı sonunda öğrencinin bilimsel/sanatsal performansını ve düzeyini belirlemeye yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu kitapçıkta; Destek Eğitim Programı ile Bireysel Yetenekleri Fark Ettirici Dönemde eğitim sürelerini tamamlamış öğrencilerin mevcut performan durumlarının hesaplanarak belirlenmesi ve bir sonraki döneme sağlıklı bir yönlendirme yapılabilmesi amacıyla merkez tarafından geliştirilmiş formlar ile geçerliliği ve güvenirliliği konusunda denencelerin doğrulanmasına çalışılan DEP Dönem Sonu ile BFYP Dönem Sonu Hesaplama Tablosu bulunmaktadır. Kitapçıkta merkezimizde uygulanan tüm programlara ait değerlendirme formlarının yanında bireyselleştirilmiş eğitim modeli yaklaşımıyla hazırlanmış, her öğrencinin çalışma hızını ve performansını kontrol edilebilmesine olanak sağlayan örnek BEP uygulamalarına da yer verilmiştir. 5

6 T.C. ERENLER KAYMAKAMLIĞI Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi (DEP) DESTEK EĞİTİM PROGRAMI DÖNEM PUANININ HESAPLANMASI (DEP) Destek Eğitim Programından, (BYFP) Bireysel Yetenekleri Farkettrici Programa devam edecek her öğrenci için, görmüş olduğu disiplin alanlarıyla ilgili olarak farklı performans puanların belli bir formülle hesaplaması yapılır. DEP dan BYFP na geçişlerinde kullanılmak üzere, Yürütme Kurulunca da alınan karar gereği, her öğrencinin alan puanının hesaplamasında Tablo-1 deki gibi yapılacaktır. 6

7 Öğrencilerin, Tablo-1 de belirtilen sütunlara göre puan hesaplamaları şu şekilde yapılacaktır. 1. Destek Eğitim Programından, Bireysel Yetenekleri Farkettirici Programa devam edecek öğrencinin, kendi ilgi ve yeteneklerini tanıma ölçeğindeki sonuçlarına göre ilk beş alana yer verilecektir. Sıralamada en baştaki disiplin alanı 10 puana karşılık gelecektir. Diğer sıralamaların karşılığı puanlar Tablo-2 deki gibi olacaktır. DİSİPLİN ALANININ SIRALAMASI KARŞILIK GELEN PUANI Tablo-2 7

8 2. Performans Gözlem Formuna ait maksimum puan olan 150, ana puanlama şemasında (Tablo-1) de olduğu gibi 30 puan olarak değerlendirilecektir. Buna göre diğer puanlar Tablo-3 deki gibi olacaktır. Performans Gözlem Formu Puanı Karşılık Gelen Puan Performans Gözlem Formu Puanı Karşılık Gelen Puan Tablo-3 8

9 3. İlgi-Yetenek Gözlem Formu sonuçlarına göre, danışman öğretmenlerce puanlanmış disiplin alanları, en yüksek puandan başlamak üzere sıralanacaktır. Buna göre; ilk sırada yer alan disiplin alanı, Tablo-1 de olduğu gibi 50 puan olarak değerlendirilecektir. Tablo-4 de belirtilen diğer puanlar da şöyle olacaktır. DİSİPLİN ALANININ SIRALAMASI KARŞILIK GELEN PUANI Tablo-4 9

10 4. İlgi Kartları (SABİLKA) tekniğiyle elde edilen sonuçlara göre, aktif bulunan disiplin alanları dikkate alınarak yapılan sıralamada, ilk sırada yer alan disiplin alanı Tablo-1 de olduğu gibi 10 puan olarak değerlendirilecektir. Buna göre, diğer puanlar Tablo-5 deki gibi olacaktır. DİSİPLİN ALANININ SIRALAMASI KARŞILIK GELEN PUANI Tablo-5 10

11 T.C. ERENLER KAYMAKAMLIĞI Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi SAKARYA BİLİM VE SANAT MERKEZİ DESTEK PROGRAMI SONUÇ BELGESİ Tarih :../ /2013 Öğrenci No Adı Soyadı : XXXX : XXXXXXXXXXXXXXXXXX DİSİPLİN ALANI ADI KENDİ İLGİ- YETENEKLERİNİ TANIMA ÖLÇEĞİ En Yüksek Puan 10 PERFORMANS GÖZLEM FORMU En Yüksek Puan 30 İLGİ- YETENEK GÖZLEM FORMU En Yüksek Puan 50 İLGİ KARTLARI (SABİLKA) En Yüksek Puan 10 1,2,3 ve 4. SütunPuanlarının Toplamı MAKSİMUM DİSİPLİN ALANI PUANI En Yüksek Puan 100 GÖRSEL SAN DİL SANATLA X COĞRAFYA TARİH X MATEMATİK BİYOLOJİ FİZİK KİMYA X İMZALAR (KOMİSYON)

12 T.C. ERENLER KAYMAKAMLIĞI Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi (BYFP) BİREYSEL YETENEKLERİ FARKETTRİCİ PROGRAM DÖNEM PUANININ HESAPLANMASI (BYFP) Bireysel Yetenekleri Farkettrici Programdan, Özel Yetenekleri Geliştirici Programa (ÖYGP) devam edecek her öğrenci için, görmüş olduğu disiplin alanlarıyla ilgili olarak farklı performans puanların belli bir formülle hesaplaması yapılır. BYFP dan ÖYGP na geçişlerinde kullanılmak üzere, Yürütme Kurulunca da alınan karar gereği, her öğrencinin alan puanının hesaplamasında Tablo-1 deki gibi yapılacaktır. DİSİPLİN ALANI ADI Proje Disiplin Hedef Değerlendirme Değerlendirme Formuna Formu Puanına Karşılık Gelen Karşılık Gelen Maksimum Maksimum Puan Puan Performans Derecelendirme Ölçeği Puanına Karşılık Gelen Maksimum Puan Tablo-1 Alan Tercihinde Öğrencinin İlk Sıradaki Tercihine Karşılık Gelen Puan 1,2,3 ve 4. Sütun Puanlarının Toplamı MAKSİMUM DİSİPLİN ALANI PUANI xxxx

13 Öğrencilerin, Tablo-1 de belirtilen sütunlara göre puan hesaplamaları şu şekilde yapılacaktır. 1. Performans Derecelendirme Ölçeğine ait maksimum puan olan 285, ana puanlama şemasında (Tablo-1) 15 puan olarak değerlendirilecektir. Buna göre diğer puanlar Tablo-2 deki gibi olacaktır. Performans Derecelendirme Ölçeği Puanı Karşılık Gelen Puan Tablo-2 13

14 2. Proje Değerlendirme Formuna ait maksimum puan olan 54, ana puanlama şemasında (Tablo-1) 20 puan olarak değerlendirilecektir. Buna göre diğer puanlar Tablo-3 de ki gibi şöyle olacaktır. Proje Değerlendirme FormuPuanı Karşılık Gelen Puan Proje Değerlendirme FormuPuanı Karşılık Gelen Puan Tablo-3 14

15 3. BEP programına ait Disiplin Hedef Değerlendirme Formu Puanlarının, 40 ile çarpımından elde edilecek puan, DHD puanı olarak kabul edilecektir. Örnek: İki öğrencinin farklı alanlardan DHD oranlarının puana evrilmesi şöyle olacaktır. Not: DHD oranları, alana ait hedeflerin sayısı ile belirlenir. ÖRNEK: DHD oranı 112/112 ise, sonuç 1 dir. Buna göre; 1x40 = 40 puan olacaktır. DHD oranı 89/115 ise, sonuç 0,77 dir. Buna göre; 0,77x40 = 31 puan olacaktır. DHD oranı 32/77 ise, sonuç 0,42 dir. Buna göre; 0,42x40 = 17 dir. DHD Puan Cetveli Tablo-4 15

16 4. Bireysel Yetenekleri Farkettrici Programdan, Özel Yetenekleri Geliştirici Programa devam edecek öğrenci, devam ettiği alanları, tercih sırasına göre kendini en iyi gerçekleştirdiği alandan başlamak üzere sıralayacaktır. Sıralamada en baştaki disiplin alanı 25 puana karşılık gelecektir. Diğer sıralamaların karşılığı puanlar Tablo-5 deki gibi olacaktır. TERCİH SIRASI BİR DİSİPLİN ALANI İKİ DİSİPLİN ALANI ÜÇ DİSİPLİN ALANI DÖRT DİSİPLİN ALANI BEŞ DİSİPLİN ALANI ALTI DİSİPLİN ALANI Tablo-5 16

17 UYUM EĞİTİM PROGRAMI Formlar 17

18 Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü UYUM EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRENCİ PERFORMANS GÖZLEM FORMU (Danışman Öğretmen İçin) FORM-1 Adı Soyadı :... Numarası :... Düzenleme Tarihi : Her Zaman DERECELER Sık Sık Bazen Nadiren Hiçbir Zaman ÖLÇÜTLER Akıl yürütür ve olayları ilişkilendirir. 2. Olayları rahatlıkla algılayabilir. 3. Yorum yapabilir. 4. Sebep-sonuç ilişkisini kurabilir. 5. Problemi fark edebilir. 6. Probleme farklı çözüm yoları önerebilir. 7. Beyin fırtınası yapabilir. 8. Farklı fikirler önerebilir ve uygulayabilir. 9. Soyut ve kavramsal düşünebilir. 10. Zihinsel aktiviteleri zorlanmadan gerçekleştirir. 11. Grup üyelerinin düşüncelerine ve çabalarına saygı gösterir. 12. Sorumluluklarının farkındadır. 13. Ne hissettiğini doğru bir şekilde söyleyebilir. 14. Kendisinde gördüğü olumlu özellikleri ifade edebilir. 15. Kendini karşıdakinin yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini anlayabilir. 16. Yeteneklerinin farkındadır. 17. İlgilerinin farkındadır. 18. Güçlü ve zayıf yönlerinin farkındadır. 19. Duygularını ve düşüncelerini rahatlıkla ifade edebilir. 20. Dikkatini herhangi bir konuya toplayabilir. 21. Başkalarıyla kurduğu iletişimi doğru değerlendirebilir. 22. Topluluk önünde konuşabilir. 23. Sosyal rollerin yaşamdaki önemini fark edebilir. 24. Rol oynama ve doğaçlamalara katılabilir. 25. Grup arkadaşlarının özelliklerini bilir. 26. Grup çalışmalarına etkili biçimde katılır. 27. Farklı rollere girip canlandırma yapabilir. 28. Etkili bir grup üyesi ve lideri olabilir. 29. Arkadaşları ile yardımlaşır. 30. Bir şeyler anlatmaktan hoşlanır. 31. Doğal bir lider olarak görünür. 32. Sözel olarak çok iyi iletişim kurabilir. 33. Grupta oluşan sorunların farkına varır ve çözüm üretir. 34. Yapılan vücut hareketlerini gözleyebilir. 35. Duygularına göre vücudunu kontrol edebilir. 36. Uygulamadaki talimatlara göre vücudunun çeşitli kısımlarını sırasıyla kullanır. TOPLAM GENEL TOPLAM İMZA Danışman Öğretmen:... Sakarya BİLSEM 18

19 Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi VELİ GÖZLEM FORMU FORM-2 Adı Soyadı :... BİLSEM No :... Velisi :... Yakınlığı :... Düzenleme Tarihi :... AÇIKLAMA : Lütfen öğrencileri aşağıda sıralanan davranışlara göre derecelendiriniz. Gözlemlediğiniz davranışların düzeyi için ilgili kutucuğun içerisine ( X ) işareti koyunuz. Sıra No 1 Fen ve teknik konular içeren kitaplar okumaktan zevk alır. 2 İsimleri, yerleri, tarihleri çok kolay hatırlar. 3 Çeşitli konularda çizimler yapar. 4 Doğayı ve içinde yaşadığı çevreyi incelemeyi sever. 5 Zihinden işlemleri çok kolay yapar 6 Voleybol, basketbol, futbol, izcilik, yüzme, tenis vb. sporları yapmaktan hoşlanır ve bunlardan bazılarına sürekli olarak katılır. 7 Tarihî konular hakkında sorular sormayı ve/veya cevaplamayı sever. 8 Yazı yazmaktan çok hoşlanır. 9 Elektronik ya da mekanik bir aracı söküp yeniden monte etmekten hoşlanır. 10 Çizimlerindeki gerçeklik çok fazladır. 11 Kendince müzik parçaları yapmaya çalışır. 12 Tarihi yerler ve eserler ilgisini çeker. 13 Başkaları ile birlikte şarkı söylemekten hoşlanır. 14 Makinelerin nasıl çalıştığını merak eder. 15 Sayılardan oluşan bulmacaları çözmekten büyük bir zevk alır. 16 Evde ve/veya dışarıda fiziksel yetenek isteyen hareketleri sıkça yapar. 17 Yaptığı resimleri herkes çok beğenir. 18 Konuşma yeteneğ, karşısındakini şaşırtır. 19 Çeşitli müzik aletleri ile ilgilenir, onları çalmayı dener. 20 Spor yarışlarını gazete, dergi ve diğer yayın araçlarından izlemekten hoşlanır. 21 Yabancı ülkeleri görmek ister. 22 Resim yaparken büyük bir zevk alır. 23 Yaşıtlarının çözemediği zor problemleri çözebilir. 24 Deney aletlerine karşı ilgi duyar. 25 Bilmecelerden, kelime oyunlarından hoşlanır. 26 Televizyonda, radyoda veya internette müzik programlarını izlemekten hoşlanır. 27 Evde ve okulda zamanının çoğunu çeşitli bedensel etkinliklere ayırmak ister. 28 Dinlediği müzik parçasını kısa zamanda öğrenir ve uygun bir şekilde söyleyebilir. 29 Coğrafi keşiflere karşı ilgi duyar ve kaşiflerin hayatını merak eder. 30 Bilim insanlarının hayatını merak eder. 31 Çamur ve hamur gibi yumuşak maddelerden şekiller yapmayı sever. 32 Matematik problemini kısa sürede çözer. 33 Ritim ve melodiye karşı duyarlıdır. 34 Karikatür çizmekten hoşlanır. 35 Yaşına göre kelime hazinesi gelişmiştir. 36 Belgesel izlemekten, doğa ve gezi ile ilgili yayınları incelemekten hoşlanır. 37 Sayılarla ve geometrik şekillerle meşgul olmaktan zevk alır. 38 Tarihi olayları ve konuları içeren filmleri izlemekten, hikaye ve/veya romanları okumaktan zevk alır. 39 Kitap okumayı çok sever. 40 Zihnini en çok meşgul eden şey koşmak, oyun oynamak,hoplayıp zıplamaktır. 41 Problemleri kendi yöntemleriyle de çözebilir. 42 Önemli sporcuların hayatını merak eder. Her Zaman Ara Sıra Hiçbir Zaman İMZA Veli Adı Soyadı: Sakarya BİLSEM 19

20 Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi * Bu Bölüm PDR Birimince Doldurulacaktır. Öğrencinin Adı Soyadı: Numarası Değerlendirme Tarihi: Değerlendiren Uzman:.. HER ZAMAN.. : 3 Puan ARA SIRA : 2 Puan HİÇBİR ZAMAN.. : 1 Puan VELİ GÖZLEM FORMU DEĞERLENDİRME KAĞIDI MÜZİK ÖLÇÜTLER TOPLAM PUAN RESİM ÖLÇÜTLER TOPLAM PUAN SPOR ÖLÇÜTLER TOPLAM DİL SANATLARI FEN BİLİMLERİ SOSYAL BİLİMLER PUAN ÖLÇÜTLER TOPLAM PUAN ÖLÇÜTLER TOPLAM PUAN ÖLÇÜTLER TOPLAM PUAN MATEMATİK ÖLÇÜTLER TOPLAM PUAN 20

21 Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi ÖĞRETMEN GÖZLEM FORMU (Okul Sınıf Öğretmeni) FORM-3 Adı Soyadı :... BİLSEM No :... Okulu :... Öğretmeni :... Düzenleme Tarihi :... AÇIKLAMA : Lütfen öğrencileri aşağıda sıralanan davranışlara göre derecelendiriniz. Gözlemlediğiniz davranışların düzeyi için ilgili kutucuğun içerisine ( X ) işareti koyunuz. Sıra No 1 Fen ve teknik konular içeren kitaplar okumaktan zevk alır. 2 İsimleri, yerleri, tarihleri çok kolay hatırlar. 3 Çeşitli konularda çizimler yapar. 4 Doğayı ve içinde yaşadığı çevreyi incelemeyi sever. 5 Zihinden işlemleri çok kolay yapar. 6 Voleybol, basketbol, futbol, izcilik, yüzme, tenis vb. sporları yapmaktan hoşlanır ve bunlardan bazılarına sürekli olarak katılır. 7 Tarihî konular hakkında sorular sormayı ve/veya cevaplamayı sever. 8 Her konuda yazı yazmaktan hoşlanır. 9 Elektronik ya da mekanik bir aracı söküp yeniden monte etmekten hoşlanır. 10 Çizimlerindeki gerçeklik çok fazladır. 11 Kendince müzik parçaları yapmaya çalışır. 12 Tarihi yerler ve eserler ilgisini çeker. 13 Başkaları ile şarkı söylerken onlara uymaktan hoşlanır. 14 Makinelerin nasıl çalıştığını merak eder. 15 Sayılardan oluşan bulmacaları çözmekten büyük bir zevk alır. 16 Farklı türde fiziksel aktivitelere katılımdan zevk alır. 17 Yaptığı resimleri herkes çok beğenir. 18 Konuşma yeteneği karşısındakini şaşırtır. 19 Çeşitli müzik aletleri ile ilgilenir, onları çalmayı dener. 20 Hareketin akışını ve teknik bilgileri daha çabuk öğrenir. 21 Harita çizmekten ve harita incelemekten hoşlanır. 22 Resim yaparken büyük bir zevk alır. 23 Yaşıtlarının çözemediği zor problemleri çözebilir. 24 Deney aletlerine karşı ilgi duyar. 25 Bilmecelerden, kelime oyunlarından hoşlanır. 26 Temel müzik yazı ve öğeleri hakkında bilgi sahibidir. 27 Bulunduğu grup içinde fizik kondisyonu en iyi olanlardandır. 28 Dinlediği müzik parçasını kısa zamanda öğrenir ve uygun bir şekilde söyleyebilir. 29 Coğrafi keşiflere karşı ilgi duyar ve kaşiflerin hayatını merak eder. 30 Bilim insanlarının hayatını merak eder. 31 Çamur ve hamur gibi yumuşak maddelerden şekiller yapmayı sever. 32 Matematik problemini kısa sürede çözer. 33 Ritim ve melodiye karşı duyarlıdır. 34 Karikatür çizmekten hoşlanır. 35 Yaşına göre kelime hazinesi gelişmiştir. 36 Maddelerin birbirleriyle olan etkileşimlerini merak eder. 37 Sayılarla ve geometrik şekillerle meşgul olmaktan zevk alır. 38 Tarihi olayları ve konuları içeren filmleri izlemekten, hikaye ve/veya romanları okumaktan zevk alır. 39 Kitap okumayı çok sever. 40 Zihnini en çok meşgul eden şey koşmak, oyun oynamak,hoplayıp zıplamaktır. 41 Problemleri kendi yöntemleriyle de çözebilir. 42 Önemli sporcuların hayatını merak eder. Her Zaman Ara Sıra Hiçbir Zaman İMZA Öğretmenin Adı Soyadı: Sakarya BİLSEM 21

22 Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi * Bu Bölüm PDR Birimince Doldurulacaktır. Öğrencinin Adı Soyadı: Numarası Değerlendirme Tarihi: Değerlendiren Uzman:.. HER ZAMAN.. : 3 Puan ARA SIRA : 2 Puan HİÇBİR ZAMAN.. : 1 Puan ÖĞRETMEN GÖZLEM FORMU DEĞERLENDİRME KAĞIDI MÜZİK ÖLÇÜTLER TOPLAM PUAN RESİM ÖLÇÜTLER TOPLAM PUAN SPOR ÖLÇÜTLER TOPLAM DİL SANATLARI FEN BİLİMLERİ SOSYAL BİLİMLER PUAN ÖLÇÜTLER TOPLAM PUAN ÖLÇÜTLER TOPLAM PUAN ÖLÇÜTLER TOPLAM PUAN MATEMATİK ÖLÇÜTLER TOPLAM PUAN 22

23 Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü FORM-5 KİŞİSEL, SOSYAL VE PSİKOLOJİK GELİŞİM BİLGİLERİ FORMU (AİLE GÖRÜŞME) Öğrencinin Adı Soyadı: Düzenleme Tarihi: Anne Adı: Eğitimi: Mesleği: Sağ/Ölü/Öz/Üvey Baba Adı: Eğitimi: Mesleği: Sağ/Ölü/Öz/Üvey Sayın Veli; Sizden, aşağıda değişik türde gelişim alanlarına yönelik sorulara cevap vermeniz istenmektedir. Cevaplarınızı, çocuğunuzun doğumundan bugüne değin süre içindeki gözlemlerinizden yola çıkarak, genel bir görüş olarak ilgili kutucuğa (X) işareti koymak suretiyle belirtiniz. Teşekkür Ederiz. KİŞİSEL GELİŞİM BİLGİLERİ Bebeklik döneminde uyku süresi. kısa O normal O uzun O Bebekken örtüsünü üzerinden atma, giyim eşyalarındaki etiketlerden rahatsız olma, altlarının ıslanmasına ve gürültüye aşırı tepki gösterme. hayır O evet O Konuşmaya başlama. geç O normal O erken O Yürümeye başlama. geç O normal O erken O Tuvalet alışkanlığını kazanma. geç O normal O erken O Süreğen hastalığı ve ilaç kullanıyor. hayır O evet O Okula başlamadan önce kendi başına okumayı öğrenme. hayır O evet O Konuşmalarında kullandığı farklı kelime sayısı. az O normal O çok O Beslenme düzeni. yeterli O yetersiz O Hızlı öğrenebilme. hayır O evet O Bebeklik döneminde oyuncakla saatlerce ilgilenme. hayır O evet O Sayılara erken yaşlarda ilgi duyma. hayır O evet O Aynı anda birkaç işi yapabilme. hayır O evet O Akademik (okul) başarıda yükseklik. hayır O normal O evet O Enerjik ve hareketli olma. hayır O evet O Gece tuvalet kontrolünü sağlama. hayır O evet O Güçlü hafıza. hayır O evet O Okula karşı tutumu. olumlu O olumsuz O Düzenli çalışabilme alışkanlığı. hayır O evet O Herhangi bir alanda yetenekli. hayır O evet O Cevabınız evetse. resim O müzik O spor O fen bilimleri O sayısal O sosyal bilimler O sözel O mekanik O şekilsel düşünme O SOSYAL GELİŞİM BİLGİLERİ Kolay arkadaş edinme. hayır O evet O Arkadaşlıklarını sürdürebilme. hayır O evet O Oyun kurallarına uyum sağlama. hayır O evet O Sinema ve tiyatroya gitme. hayır O evet O Çocuğun sizden bir dönem ayrı kaldı. hayır O evet O Kendilerinden büyük çocuklarla karmaşık oyunlar oynama hayır O evet O Karşısındakilerin duygu, düşünce ve isteklerini tahmin edebilme. hayır O evet O Liderlik yapabilme. hayır O evet O Şiir ve hikaye yazma. hayır O evet O Eleştirisel düşünme. hayır O evet O Çevresindekilerce çok sevilme. hayır O evet O 23

24 Espiri yapabilme. hayır O evet O Bağımsız olmayı isteme. hayır O evet O Geniş ilgi alanı. hayır O evet O Yalnız kalmaktan hoşlanma. hayır O evet O Yardım severlik. hayır O evet O Hakkını arama. hayır O evet O İşbirliği yapma. hayır O evet O Bağımsız hareket etme. hayır O evet O Sosyal etkinliklere katılım. hayır O evet O Sorumluluk alma. hayır O evet O PSİKOLOJİK GELİŞİM BİLGİLERİ Saldırganlık. hayır O evet O Kardeş kıskançlığı. hayır O evet O Takıntılı davranış. hayır O evet O Yalan söyleme. hayır O evet O Dikkat dağınıklığı. hayır O evet O Aşırı hareketlilik. hayır O evet O Çekingenlik. hayır O evet O Baş dönmeleri. hayır O evet O Kendine güven duyma. hayır O evet O Yüksek algılama yeteneği. hayır O evet O Geniş hayal gücü. hayır O evet O Aşırı merak duygusu. hayır O evet O Yaşanan travmatik bir olay (kaza, bir yakının kaybı vb.) hayır O evet O Yaşanmışsa-Olayın etkisi hala devam ediyor. hayır O evet O Karşı gelme davranışı. hayır O evet O Karşısındakine küsme. hayır O evet O Sürekli hayal kurma. hayır O evet O Genellikle karamsar. hayır O evet O Genellikle mutsuz. hayır O evet O İniş çıkışlı duygular. hayır O evet O Psikolojik destek alıp almadığı. hayır O evet O Tik davranışları (Tırnak yeme, parmak emme vb.). hayır O evet O İMZA.. Veli 24

25 UYUM EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRENCİ GÖZLEM KAYIT BELGESİ ADI SOYADI:.. NUMARASI : DÜZENLEME TARİHİ: FORM-6 İLGİ VE YETENEK ALANLARI: (Disiplin Alanları) BİLİŞSEL ALAN: (Zihinsel yönü ağır basan davranışlar) DUYUŞSAL ALAN: (Kazandırılmak istenen duygular, tercihler, değerler, ahlaki kurallar, istek ve arzular, güdüler, yönelimler vb.) PSİKOMOTOR/DEVİNİŞSEL ALAN: ( Kişinin bedenini kullanarak gerçekleştirdiği öğrenmeler ) AÇIKLAMALAR:( Diğer belirtilmek istenenler) İMZA Danışman Öğretmen 25

26 Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü FORM-7 EBEVEYN TANIMA FORMU Öğrencinizin Adı Soyadı :.. BABA ANNE Adınız-Soyadınız Size Ulaşabileceğimiz Telefonunuz Doğum Tarihiniz ( Yıl Olarak) En Son Mezun Olduğunuz Okul Mezuniyetiniz Üniversite İse Bölümünüz Mesleğiniz Çalışmakta Olduğunuz Kurum Yabancı Diliniz ve (--İyi) Üstün/Özel Yetenekli Bireylerle İlgili Üyesi Olduğunuz Sivil Toplum Kuruluşu (STK) (Üyeyim-Üye Değilim) Üyeyseniz STK daki Göreviniz Hobileriniz (Birkaç Tanesi) İlgi Alanlarınız Yetenek Alanlarınız Varsa Katıldığınız Bilimsel Faaliyetler Varsa Katıldığınız Sanatsal Faaliyetler Takip Ettiğiniz Yazılı Yayınlar ( İsim yazılmadan kitap, makale, bildiri vb belirtilecek) Takip Ettiğiniz Süreli Yayınlar ( İsim yazılmadan gazete, dergi vb. belirtilecek) Takip Ettiğiniz Görsel Yayınlar (İsim yazılmadan Tv, sinema, tiyatro vb. belirtilecek) 26

27 Yayınlanmış Bir Yazınız Var mı? Varsa, Yazınızın Konusu Üstün/Özel Yetenek veya Üstün Zeka ile İlgili Öğrenme Amaçlı Çalışmalarınız Var mı? Üstün/Özel Yetenek/Zeka Alanında Okuduğunuz Kitaplar ( Kitap İsimleri) Üstün Yetenek/Zeka Alanında Takip Ettiğiniz Süreli Yayınlar (İsimleri) Üstün Yetenek/Zeka Alanında Faaliyet Gösteren Farklı Bir Kurumu Ziyaret Ettiniz mi? Üstün Yetenek/Zekayı Tanıtan Bir Programa Katıldınız mı? (Panel, Konferans, Seminer ) Üstün Yeteneklileri Konu Edinen Bir Derneğin Üyesi Olmak İster misiniz? Özel Eğitim ile İlgili Yasal Düzenlemelerden Haberdar mısınız? Herhengi Bir Alanda Yararlanılmak Üzere Geliştirdiğiniz Bir Araç/Teknik/Eşya Var mı? Varsa Kısaca Bahsediniz? Herhangi Bir Konuda Proje Çalışması İçinde Bulundunuz mu? Bulunduysanız Kısaca Bahsediniz. 27

28 DESTEK EĞİTİM PROGRAMI Formlar 28

29 Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü FORM-4 KENDİ İLGİ ve YETENEKLERİNİ TANIMA ÖLÇEĞİ Adı Soyadı:.. Numarası:... Dönemi: Düzenleme Tarihi:.. AÇIKLAMA: Hangi davranış düzeyi size uyuyorsa, karşısındaki ilgili kutucuğa(x) işareti koyun. EVET ( 2 ) BAZEN ( 1 ) HAYIR ( 0 ) 1 Fen ve teknik konulu kitapları okumaktan zevk alırım. 2 Makinelerin nasıl çalıştığını merak ederim. 3 Deney yapmaktan hoşlanırım. 4 Uzayla ilgili araştırma yapmaktan hoşlanırım. 5 Canlıların yapılarını merak ederim. 6 Birçok şarkıyı biliyor ve söylüyorum. 7 Başkalarıyla şarkı söylemekten çok zevk alıyorum. 8 Müzik aletleri dikkatimi çekiyor ve onları çalmayı deniyorum. 9 Şarkı anında ritim tutmak hoşuma gidiyor. 10 Dinlediğim bir şarkının sözlerini ve melodisini hemen öğrenebilirim. 11 Her konuda çizim yapabilirim. 12 Çizdiğim resimler gerçeklerine çok benzer. 13 Yaptığım resimleri herkes çok beğenir. 14 Resim yaparken büyük bir keyif alıyorum. 15 Çamur ve hamur gibi maddelerden şekiller yapmayı severim. 16 Doğayı ve içinde yaşadığım çevreyi gözlemlemekten hoşlanırım. 17 Harita çizmekten ve harita incelemekten hoşlanırım. 18 Yeryüzünde meydana gelen doğa olayları ilgimi çeker. 19 Yeryüzü şekillerini incelemekten ve araştırmaktan hoşlanırım. 20 Değişik ülkeleri ve orada yaşayan insanları çok merak ediyorum. 21 Zihinden işlemleri çok kolay yapabilirim. 22 Sayılardan oluşan bulmacaları kolayca çözebilirim. 23 Arkadaşlarımın çözemediği zor problemleri çözebilirim. 24 Matematik problemlerini kısa sürede çözebiliyorum. 25 Sayılarla ve geometrik şekillerle uğraşmaktan hoşlanırım. 26 Voleybol, basketbol, futbol, yüzme ve diğer sporları yapmaktan hoşlanırım. 27 Sporla ilgili bazı aktivitelere katılıyorum. 28 Spor müsabakalarında, arkadaşlarım içinde en başarılısıyım. 29 Boş zamanlarımda çoğunlukla sporla uğraşırım. 30 Önemli sporcuların hayatını merak ediyorum. 31 Tarihi olayları araştırmaktan hoşlanırım. 32 Tarihi yerler ve tarihi eserler ilgimi çok çekiyor. 33 Eski zamanlarda yaşayan insanları merak ediyorum. 34 Konusu tarih olan öykü ve hikayeleri okumaktan hoşlanıyorum. 35 Tarihi konuları olan filmleri seyretmekten hoşlanırım. 36 Şiir, öykü veya günlük yazmaktan hoşlanırım 37 Etkili konuşma yeteneğimin olduğunu düşünüyorum. 38 Tiyatro oyunlarında rol almayı çok istiyorum. 39 Bilmece ve kelime oyunlarından hoşlanırım. 40 Kitap okumayı çok seviyorum. FEN BİLİMLERİ MÜZİK GÖRSEL SANATLAR COĞRAFYA Puanı Sırası Puanı Sırası MATEMATİK SPOR TARİH DİL SANATLARI 29

30 Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü FORM-8 DESTEK EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRENCİ PERFORMANS GÖZLEM FORMU Adı Soyadı :... KAZANIM ÖLÇÜTLER 1. Yeni ve özgün sorular sorar. DERECELER 2. Çalışmayla ilgilendiği izlenimi veren sorular sorar. 3. Çalışmaya ilişkin kişisel sorular sorar. 4. Kendiliğinden söz alarak fikrini belirtir. 5. Belirttiği fikirler ve verdiği örnekler özgündür. 6. Örnekleri ile fikirleri tutarlıdır. 7. Konu ile ilgili görüşlerini çekinmeden ifade eder. 8. Görüşü sorulduğunda söyler. 9. Tartışmayı (dialoğu) istekle sürdürmeye çalışır. 10. Oturumlara (çalışmalara) hazırlıklı gelir. 11. Çalışmaları ile ilgili gözlemlerini dikkatli bir şekilde yapar. 12. İnceleme ve araştırmalarını özenle yapar. 13. Verileri listeler. 14. Verileri sentez ve analiz yapar. 15. Gözlemleri sonucunda mantıksal çıkarımlarda bulunur. 16. Araştırma ve inceleme sonucunda genellemeler yapar. 17. Ulaşılan sonuçları doğru yorumlar. 18. Araştırma sonuçlarını sunar. 19. Bilgi kaynaklarına nasıl ulaşacağını bilir. 20. Bilgi toplamak için çeşitli kaynaklara başvurur. 21. Bilgi kaynaklarını kendisi bulur. 22. Ulaştığı kaynaklardan etkin bir biçimde yararlanır. 23. Çalışma anında verilen yönergeleri izler. 24. Çalışmalarında zamanı akıllıca kullanır. 25. Çalışmalarında kullandığı materyalleri tanır. 26. Başkalarının anlattıklarını ve önerilerini dinler. 27. Bireysel ve grup sorumluluğu alır. 28. Konu ve olayların önemli kısımlarını ayırt eder ve Problemlerin farkına varır. 29. Olayların nedenlerini, kanıtlarını ve sonuçlarını öğrenmek için çaba sarf eder. 30. İletişim becerilerini kullanır. TOPLAM Her Genellikl Bazen Nadire Hiçbir Zaman e n Zaman GENEL TOPLAM Alan Adı :... DüzenlemeTarihi :... 30

31 Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü FORM-8 DESTEK EĞİTİMİ PROGRAMI ÖĞRENCİ PERFORMANS GÖZLEM FORMU (Bireysel Danışman Formu) Adı Soyadı :... Düzenleme Tarihi : FORMUN DOLDURULMASI: Danışman öğretmen, kendi disiplin alanına ait sütuna, davranışlar bölümünde yer alan her bir davranış için; Her Zaman(5) Genellikle(4) Bazen Ara Sıra Hiçbir Zaman puanlarından uygun olanı yazacaktır. DAVRANIŞLAR 1. Yeni ve özgün sorular sorar. 2. Çalışmayla ilgilendiği izlenimi veren sorular sorar. 3. Çalışmaya ilişkin kişisel sorular sorar. 4. Kendiliğinden söz alarak fikrini belirtir. 5. Belirttiği fikirler ve verdiği örnekler özgündür. 6. Örnekleri ile fikirleri tutarlıdır. 7. Konu ile ilgili görüşlerini çekinmeden ifade eder. 8. Görüşü sorulduğunda söyler. 9. Tartışmayı (dialoğu) istekle sürdürmeye çalışır. 10. Oturumlara (çalışmalara) hazırlıklı gelir. 11. Çalışmaları ile ilgili gözlemlerini dikkatli bir şekilde yapar. 12. İnceleme ve araştırmalarını özenle yapar. 13. Verileri listeler. 14. Verileri sentez ve analiz yapar. 15. Gözlemleri sonucunda mantıksal çıkarımlarda bulunur. 16. Araştırma ve inceleme sonucunda genellemeler yapar. 17. Ulaşılan sonuçları doğru yorumlar. 18. Araştırma sonuçlarını sunar. 19. Bilgi kaynaklarına nasıl ulaşacağını bilir. 20. Bilgi toplamak için çeşitli kaynaklara başvurur. 21. Bilgi kaynaklarını kendisi bulur. 22. Ulaştığı kaynaklardan etkin bir biçimde yararlanır. 23. Çalışma anında verilen yönergeleri izler. 24. Çalışmalarında zamanı akıllıca kullanır. 25. Çalışmalarında kullandığı materyalleri tanır. 26. Başkalarının anlattıklarını ve önerilerini dinler. 27. Kendisinin ve grubun sorumluluğunu alır. 28. Konunun, olayların önemli kısımlarını ve problemlerini fark eder. 29. Olayların nedenlerini, kanıtlarını ve sonuçlarını öğrenmek için çalışır. 30. İletişim becerilerini kullanır. GÖRSEL SAN. MÜZİK MATEMATİK COĞRAFYA FEN BİLİM FİZİK KİMYA BİYOLOJİ DİL SANATLARI TARİH TOPLAM PERFORMANS PUANI ORTALAMA İMZA İMZA İMZA İMZA. İMZA İMZA İMZA İMZA. 31

32 Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü FORM-9 DESTEK EĞİTİMİ PROGRAMI İLGİ-YETENEK GÖZLEM FORMU Adı Soyadı :... Numarası :... ÖLÇÜTLER DERECELER İŞİTSEL SANATLAR (MÜZİK) 1.Ritim ve melodiye diğer çocuklardan fazla tepkide bulunur. 2.Müzikle diğer çocuklara göre daha çok ilgilidir. 3.Çeşitli müzik aletleri ile ilgilenir, onları çalmayı dener. 4.Dinlediği müzik parçasını kısa zamanda öğrenir, anlamlı ve uygun şekilde söyleyebilir. 5. Başkaları ile şarkı söylerken onlara uymaktan hoşlanır. 6. Müzik arşivi oluşturmaya isteklidir. 7.Sesleri algılaması (müzik kulağı) diğer çocuklara göre daha gelişmiştir. 8.Müzik dinler ve müzik etkinliklerine katılmaktan hoşlanır. 9.Müzik parçaları yapmaya büyük istek ve çaba gösterir. 10.Temel müzik yazı ve öğeleri hakkında bilgi sahibidir. TOPLAM GENEL TOPLAM GÖRSEL SANATLAR (RESİM) 1.Çeşitli konularda çizimler yapar. Proje ve fikirlerini çizimle ifade eder. 2.Resimler planlar, kompozisyon, ölçü ve orantıya dikkat eder. 3.Görsel sanatlar ve resim çalışmalarını ciddiye alır. Sanat çalışmaları ve resim yapmaktan haz duyar. 4.Orjinal, özgün ve farklı tasarımlar yapar. 5.Sanat çalışmalarına zaman ayırmaktan kaçınmaz. 6.Görsel sanatları duygu ve düşüncelerini ifade etmek için başarıyla kullanır. 7.Diğer insanların, sanat-resim çalışmalarına ilgi duyar. 8.Başkalarının eleştirilerinden hoşlanır ve güzellik anlayışlarına saygı gösterir. Onların fikirlarinden yeni şeyler öğrenir 9.Farklı materyallerle üç boyutlu tasarımlar yapmaya özel ilgi gösterir. 10.Çeşitli resim ve sanat çalışmalarına özgün yorumlar getirir. TOPLAM GENEL TOPLAM FEN BİLİMLERİ (GENEL BAKIŞ) 1.Fen ve teknik araçlara karşı ilgilidir 2. Fen ve teknik konular içeren kitaplar okumaktan zevk alır. 3. Deneyler yapmaya isteklidir. 4. Fen ile ilgili bilim insanlarını merak eder. 5. Laboratuar çalışmalarından hoşlanır. TOPLAM GENEL TOPLAM BİYOLOJİ 1. Canlıların yapılarını merak eder. 2. Doğadaki canlıları incelemekten hoşlanır. 3. Doğadaki hemen her canlının yaşamına ilgi duyar. 4. Doğanın insanlar üzerindeki/insanın doğa üzerindeki etkisi ile ilgilidir. 5.Belgesel izlemekten, doğa ve gezi ile ilgili yayınları incelemekten hoşlanır. TOPLAM GENEL TOPLAM FİZİK 1. Makinelerin çalışma prensiplerini merak eder. Her Zaman Sık Sık Bazen Nadire n Hiçbi r Zama n

33 2. Uzay ilişkilerine ilgi duyar. 3. Evrendeki fiziksel değişimlere karşı duyarlıdır. 4. Elektronik ya da mekanik bir aracın sökülerek yeniden monte edilmesi gibi konularla ilgilenmekten hoşlanır. 5. Maddenin değişik halleri arasındaki ilişkileri kavrar. TOPLAM GENEL TOPLAM KİMYA 1. Doğada gördüğü maddelerin yapısını merak eder. 2. Yakın çevresindeki maddelerden bazılarının yapısını inceler. 3.Maddelerin birbirleriyle olan etkileşimlerini merak eder. 4.Günlük hayatta kullanılan karışımları tanır. 5.Analiz ve sentez yeteneği gelişmiştir. TOPLAM GENEL TOPLAM MATEMATİK 1.Problemin çözümüne yönelik değişik yöntemleri kullanır. 2.Sayılarla ve geometrik şekillerle meşgul olmaktan zevk alır. 3.Zihinsel çevikliğe sahiptir. 4.Verileri ele alırken dikkat çekici bir yeteneği vardır. 5.İlgisiz gibi görünen işlemler arasında ilgi kurar. 6.Problemi kısa sürede çözer. 7.Uygulamaya, analize, senteze ve değerlendirmeye odaklanır. 8.Bulmaca çözmekten zevk alır. 9.Benzerlikleri eşleştirme, karışık şekillerden anlam oluşturmaktan zevk alır. 10. İlişkileri ve bağıntıları görme yeteneği vardır. TOPLAM GENEL TOPLAM SOSYAL BİLİMLER (GENEL BAKIŞ) 1.Arkadaşları tarafından bir grup organizatörü olarak görülür. 2.Yaratıcı öyküler anlatır ya da yazar. 3.İnsan ilişkilerinde mizahı görür ve kendi kendine gülebilir. 4.Yaşına göre kavramsal olarak ilerlemiştir. 5.İnsan davranışlarının değerlendirilmesinde eleştirel yargılarda bulunabilir. 6.Diğer insanların göremediği ilişkileri görebilir. 7.Konu ve olayların önemli kısımlarını ayırt eder ve problemleri fark eder. 8.Arkadaşlarına göre iletişim becerisi yüksektir. 9.Başkalarının sorunlarına karşı duyarlıdır. 10.Okul içi ve dışı faaliyetlere katılır. TOPLAM GENEL TOPLAM COĞRAFYA 1.İçinde yaşadığı çevrenin doğal özelliklerini bilir. 2.Harita çizmekten ve harita incelemekten hoşlanır. 3.Dünya ülkelerini ve insan topluluklarını merak eder. 4.Doğayı ve içinde yaşadığı çevreyi incelemeyi sever. 5.Gökyüzünü, denizleri ve üzeride yaşadığı toprak parçasını merak eder. 6.Coğrafi keşiflere karşı ilgi duyar ve kaşiflerin hayatını merak eder. 7.Yabancı ülkeleri görmek ister. 8.İklim olaylarının oluşumuna ve değişimine ilgilidir. 9.Yeryüzü şekillerini tanır, şekillerle alakalı yorum yapabilir. 10.Doğada gördüğü maddelerin yapısını merak eder. TOPLAM GENEL TOPLAM TARİH 1.Geçmişte veya yaşanmakta olan olayları merak eder. 2.Tarihî konular hakkında sorular sormayı ve/veya cevaplamayı sever. 3.Tarihî süreç ve/veya süreçler (geçmiş, bugün, gelecek) arasında bağlantılar kurabilir. 4.Tarihi olayları ve konuları içeren hikâye ve/veya romanları okumaktan zevk alır. 5.Olayların kronolojik sıralaması ilgisini çeker. 6.Geçmişteki insanlar ve toplumlar hakkında bilgi toplamaktan hoşlanır. 33

34 7.Tarihi olayları ve konuları içeren filmleri izlemekten zevk alır. 8.Tarihi yerler ve eserler ilgisini çeker. 9.Tarihsel olaylardaki neden sonuç ilişkisini kavrar. 10.Kendi ülkesinin uzak ve/veya yakın tarihini merak eder. TOPLAM GENEL TOPLAM DİL SANATLARI 1.Resimlerden çok yazılar dikkatini çeker. 2.İsimler, yerler, tarihler konusunda belleği iyidir. 3.Bilmecelerden, kelime oyunlarından hoşlanır. 4.Dinleyerek daha iyi öğrenir. 5.Yaşına göre kelime hazinesi iyidir. 6.Yazı yazmaktan hoşlanır. 7.Öğrendiği yeni kelimeleri kullanmayı sever. 8.Sözel tartışmalarda başarılıdır. 9 Dinleyicileri, konuşmaları ile etkiler. 10.Kitap okumayı sever. TOPLAM GENEL TOPLAM SPOR 1.Farklı türde fiziksel aktivitelere katılımdan zevk alır. 2.Hareketin akışını ve teknik bilgileri daha çabuk öğrenir 3.Yarışa dayalı oyunlarda kararlı ve sürekli olarak üstünlük gösterir. 4.Bulunduğu grup içinde fizik kondisyonu en iyi olanlardandır. 5.Okul içi ve dışında voleybol, basketbol, futbol, izcilik, yüzme, tenis vb. sporları yapmaktan hoşlanır ve bunlardan bazılarına sürekli olarak katılır. 6.Okul içi ve okul dışı zamanının çoğunu çeşitli bedensel etkinliklere ayırmak ister. 7.Spor yarışlarını gazete, dergi ve diğer yayın araçlarından izlemekten hoşlanır. 8.Yarış gerektiren oyunlara katılmaktan hoşlanır. 9.Performansı zamanla yükselir ve gelişir. 10.Başarısızlıklar karşısında isteğini ve azmini kaybetmez. TOPLAM GENEL TOPLAM İMZALAR

35 DESTEK EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRENCİ GÖZLEM KAYIT BELGESİ ADI SOYADI: NUMARASI : DÜZENLEME TARİHİ: FORM-10 İLGİ ALANLARI: YETENEK ALANLARI: BİLİŞSEL ALAN: (Zihinsel yönü ağır basan davranışlar) DUYUŞSAL ALAN: (Kazandırılmak istenen duygular, tercihler, değerler, ahlaki kurallar, istek ve arzular, güdüler, yönelimler vb.) PSİKOMOTOR/DEVİNİŞSEL ALAN: ( Kişinin bedenini kullanarak gerçekleştirdiği öğrenmeler) AÇIKLAMALAR: (Diğer belirtilmek istenenler) İMZA Danışman Öğretmen 35

36 BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ PROGRAM FORMLARI 36

37 Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü (BYF) BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ PROGRAM PERFORMANS DERECELENDİRME ÖLÇEĞİ FORM-11 Adı Soyadı :... Numarası :... Düzenleme Tarihi :... Disiplin Alanı :... GÖREV PUANI: Aralığı TOPLAM PERFORMANS PUANI: /285 ÖLÇÜTLER DERECELER Herzaman Genellikle Bazen Nadiren Hiçbirzaman Eleştirel Düşünme ve Yargıda Bulunma (5) (4) 1.Duygularını ve zevklerini sorgulama 2.Eleştirel gözle bakma 3.Kendini sorgulayabilme 4.Kendini yetenekli gördüğü dalının, diğer dallar içindeki yerini sorgulama 5.Sonuçları önceden kestirebilme 6.Varsayım geliştirme PUAN /30 Problem Çözme ve Plan Oluşturma (5) (4) 1.Problemi tanımlama 2.Amaca uygun soru sorma 3.Bir durumun problem olup olmadığına karar verme 4.Çözüme yönelik plan yapma 5.Amaca uygun araç belirleme 6.Verileri analiz etme 7.Deney tasarlama PUAN /35 Kişinin Kendini Yönetmesi ve Geliştirmesi (5) (4) 1.Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alma 2.Çalışmalarına özen gösterme ve düzenli olma 3.Çalışmalarında zamanı verimli kullanma 4.Düşünce ve gözlemlerinde bağımsız kalmayı başarma 5.İş birliğine açık olma 6.Kendine güven duyma 7.Kendini geliştirmeye istekli olma 8.Proje hazırlamaya istekli olma 9.Çalışmalara zorlanmadan motive olma 10.Sanat/bilim eğitimine inanma 11.Sanata/bilime üst düzeyde meraklı olma 12.Sorumluluklarının farkında olma 13.Yeteneğinin/yeteneklerinin farkında olma PUAN /65 37

38 Bilgiye Erişim ve Kullanım (5) (4) 1.Araştırma yapmaktan zevk alma 2.Bilgi kaynaklarına ulaşma ve bu kaynaklardan en verimli şekilde yararlanma 3.Bilgiyi analiz ve sentez ederek anlamlı hale getirme 4.İlgi duyduğu konular hakkında araştırma yapma 5.Kavramları doğru ve yerinde kullanma 6.Bilimsel araştırma kriterlerini uygulama PUAN /30 Bilgi ve Kavramayı Gösterme (5) (4) 1.Gözlemleri sonucunda mantıksal çıkarımlarda bulunma 2.Neyi bilmek istediğinin farkında olma 3.Toplanan bilgilerden hareketle genellemeler yapabilme 4.Toplumun gelişiminde sanatın/bilimin yerini ve önemini fark etme 5.Sanatsal/bilimsel çalışmanın kendini ifade etme biçimi olduğunu fark etme 6.Ulusların tanınmasında sanatın/bilimin önemini kavrama 7.Kendini yetenekli gördüğü alan ile diğer alanlar arasında bağlantılar kurma PUAN /35 Tasarlama, Oluşturma, Gerçekleştirme (5) (4) 1.Çözüm üretmede sezgisel bir yaklaşım kullanma 2.Bilgi ve birikimini bilimsel/sanatsal çalışmayla ifade etme 3.Çalışmaya uygun slogan ve metin(ler) belirleme 4.Özgün tasarımlar ortaya çıkarma 5.Ürünün önemini belirtebilme PUAN /25 İletişim Kurma (5) (4) 1.Kendini ifade edebilme 2.Birebir iletişim kurabilme 3.Grup içinde iletişim kurabilme 4.Türkçeyi doğru ve güzel kullanma 5.Tartışmalara katılabilme 6.Yardımlaşmayı sevme ve gerektiğinde talep etme PUAN /30 Empati Kurma (5) (4) 1.Arkadaşlarının çalışmalarına saygı duyma. 2.Başkalarına ait çalışmaları takdir etme 3.Karşısındakinin duygularını fark edebilme PUAN /15 Yaratıcı Düşünme (5) (4) 1.Doğadan alınan objelere sanatsal/bilimsel anlam yükleme 2.Duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli tekniklerle ifade etme 3.Farklı çözüm yolları önerme 4.Yeni durumlar karşısında özgün çözümler üretme PUAN /20 Danışman.İMZA SAKARYA BİLİM ve SANAT MERKEZİ Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi 38

39 Sakarya Bilim Ve Sanat Merkezi Müdürlüğü (BYFP)BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ PROG DİSİPLİN HEDEF DEĞERLENDİRME FORMU FORM-12 Öğrencinin Adı Soyadı:.. Düzenleme Tarih. Disiplin Adı: / / /4 SAKARYA BİLİM ve SANAT MERKEZİ Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi 39

40 Sakarya Bilim Ve Sanat Merkezi Müdürlüğü FORM-13 (BYF)BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ PROGRAM PROJE DEĞERLENDİRME FORMU Öğrencinin Adı Soyadı: Numarası: Düzenleme Tarihi:. Disiplin Alanı:... YETERLİLİK DÜZEYİ P R O J E B E C E R İ L E R İ DÜŞÜK ORTA YÜKSEK 1. Grup içinde görev dağılımı yapabilme 2. Problemi belirleyebilme 3. Problem ile ilgili inceleme araştırma yapabilme 4. Hazırlayacakları proje konusuna karar verebilme 5. Projenin sınırlılıklarını belirleyebilme 6. Projeye isim verebilme 7. Projenin amacını belirleyebilme 8. Kullanılacak araç-gereç ve malzemeleri belirleyebilme 9. Proje maliyetini hesaplayabilme 10. Projeye uygun plan yapabilme ve zaman çizelgesi hazırlayabilme 11. Konu ile ilgili önceden yapılmış proje örneklerini veya çalışmaları inceleme 12. Kanıtlamak istediği durumları belirleyebilme 13. Hipotezlerini kanıtlarken kullanacağı yöntem ve teknikleri belirleyebilme 14. Hipotezlerin sınanma süreçlerini ve sonuçlarını kaydedebilme 15. Projeyi plana göre gerçekleştirebilme 16. Projeyle ilgili olarak: kaynak kişiler ve öğretmeniyle iletişim kurabilme 17. Grupla uyumlu çalışabilme 18. Proje çalışmasına istekli olabilme TOPLAM GENEL TOPLAM /54 SAKARYA BİLİM ve SANAT MERKEZİ Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi 40

41 Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi Müdüğrlüğü (BYFP) BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ PROGRAM ÖĞRENCİ GÖZLEM KAYIT BELGESİ FORM-14 ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI : NUMARASI :.. DÜZENLEME TARİHİ:. DİSİPLİN ADI :. * Bu bölüme öğrencide gözlenen bilimsel/sanatsal alanlara ait akademik davranış ve beceriler ile fark edilen yetenek alanları yazılacak. Adı Soyadı İmza SAKARYA BİLİM ve SANAT MERKEZİ Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi Danışman Öğretmen 41

42 ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ PROGRAM FORMLARI 42

43 Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü (ÖYGP) ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ PROGRAM FORM-15 PERFORMAN DERECELENDİRME ÖLÇEĞİ ADI SOYADI :... NUMARASI :... DİSİPLİN ALANI :... DÜZENLEME TARİHİ :... TOPLAM PERFORMANS PUANI: /220 DERECELER SANATSAL / BİLİMSEL DAVRANIŞLAR Herzaman (5) Genellikle (4) Bazen Nadiren Hiçbirzaman Çalışmalara zorlanmadan motive olabilir Eleştirel gözle bakabilir Kendini sorgulayabilir Kendi yetenek dalının, diğer dallar içindeki yerini sorgulayabilir Sonuçları önceden kestirebilir Varsayım geliştirebilir Problemi tanımlayabilir Amaca uygun soru sorabilir Bir durumun problem olup olmadığına karar verebilir Çözüme yönelik plan yapabilir Amaca uygun araç belirleyebilir Verileri analiz edebilir Çalışmalarda sorumluluk alabilir Çalışmalarına özen gösterebilir Çalışmalarında zamanı verimli kullanabilir Düşünce ve gözlemlerinde bağımsız kalmayı başarabilir İş birliğine açıktır Kendini geliştirmeye isteklidir Proje hazırlamaya isteklidir Duygularını ve zevklerini sorgulayabilir Sanat/bilim eğitimine inanır Sanata/bilime üst düzeyde meraklıdır 43

44 Sorumluluklarının farkındadır Yeteneğinin/yeteneklerinin farkındadır Araştırma yapmaktan zevk alır Bilgi kaynaklarına ulaşabilir Bilgi kaynaklarından en verimli şekilde yararlanabilir Bilgiyi analiz ve sentez ederek anlamlı hale getirebilir İlgi duyduğu konular hakkında araştırma yapabilir Kavramları doğru ve yerinde kullanabilir Bilimsel araştırma kriterlerini uygulayabilir Gözlemleri sonucunda mantıksal çıkarımlarda bulunabilir Neyi bilmek istediğinin farkındadır Toplanan bilgilerden hareketle genellemeler yapabilir Sanatsal/bilimsel çalışmayla kendini ifade ettiğinin farkındadır Kendini alanıyla diğer alanlar arasında bağlantılar kurabilir Çözüm üretmede sezgisel bir yaklaşım kullanabilir Bilgi ve birikimini bilimsel/sanatsal çalışmayla ifade edebilir Özgün tasarımlar ortaya çıkarabilir Sanatsal/bilimsel tartışmalara katılabilir Doğadan alınan objelere sanatsal/bilimsel anlam yükleyebilir Duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli tekniklerle ifade edebilir Farklı çözüm yolları önerebilir Yeni durumlar karşısında özgün çözümler üretebilir TOPLAM PUAN. İmza Adı Soyadı Danışman. SAKARYA BİLİM ve SANAT MERKEZİ Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimİ 44

45 (ÖYGP) ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ PROGRAM ÖĞRENCİ GÖZLEM KAYIT BELGESİ FORM-16 ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI: NUMARASI:.. DÜZENLEME TARİHİ:. DİSİPLİN ADI :. * Bu bölüme öğrencide gözlenen akademik/sanatsal alanlara ait davranış ve beceriler yazılacak. ADI SOYADI İMZA Danışman Öğretmen SAKARYA BİLİM ve SANAT MERKEZİ Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi 45

46 Sakarya Bilim Ve Sanat Merkezi Müdürlüğü (ÖYG) ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ PROGRAM PROJE SÜRECİNİ DEĞERLENDİRME FORMU FORM-17 Adı Soyadı :... Numarası :... Disiplin Alanı :.. I. PROJELERİ HAZIRLAMA Amacını belirleyebilme 2. Uygun plan yapabilme 3. İhtiyaçları belirleyebilme 4. Grup içinde görev dağılımı yapabilme 5. Farklı kaynaklardan bilgi toplayabilme 6. Plana göre gerçekleştirebilme 7. Rolünü gerçekleştirebilme 8. Ekip çalışmasını gerçekleştirebilme 9. Çalışmasını istekli olarak gerçekleştirebilme TOPLAM BÖLÜM TOPLAMI II. PROJELERİN İÇERİĞİ Türkçeyi doğru ve düzgün yazma 2. Bilgilerin doğruluğu 3. Toplanan bilgileri analiz edebilme 4. Elde edilen bilgilerden çıkarımda bulunabilme 5. Toplanan bilgileri düzenleyebilme 6. Kritik düşünme becerisini gösterebilme 7. Yaratıcılık yeteneğini kullanabilme TOPLAM BÖLÜM TOPLAMI III. SUNU YAPMA Türkçeyi doğru ve düzgün konuşabilme 2. Sorulara cevap verebilme 3. Konuyu ilgi çekecek şekilde sunabilme 4. Sunuyu hedefe yönelik materyalle destekleyebilme 5. Sunuda akıcı bir dil ve beden dilini kullanabilme 6. Sunum sırasında öz güvene sahip olabilme 7. Sunuyu severek yapabilme TOPLAM BÖLÜM TOPLAMI Tarih: /./20. GENEL TOPLAM./ 115 Danışman. imz 46

BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar

BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar Sakarya,2012 1 Sıtkı DİLMAÇ Komisyon Başkanı

Detaylı

Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi UYUM EĞİTİM PROGRAMI. etkinlikler teknikler hedefler kazanımlar formlar

Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi UYUM EĞİTİM PROGRAMI. etkinlikler teknikler hedefler kazanımlar formlar Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi UYUM EĞİTİM PROGRAMI etkinlikler teknikler hedefler kazanımlar formlar SAKARYA 2012 1 Sıtkı DİLMAÇ Komisyon Başkanı Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Hazırlayan Yıldıray

Detaylı

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU T.C. RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2006 MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI ANKARA, 2008 0 ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz.

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI: 132 TARİH: 09/09/2013 ÖNCEKİ KARARIN SAYI: 336 TARİH: 10/08/2006 KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 25/07/2013

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM REHBERLİK VE YÖNLENDİRME DERSİ PROGRAMI 9.SINIF ETKİNLİK ÖRNEKLERİ ANKARA-2011 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel

Detaylı

MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLAR

MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLAR T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLKÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU Arazi 25,00 20,00 1 1 1 1 1 1 15,00 1 10,00 5,00 1 0,00 5 den az 5-9

Detaylı

Mustafa Uğur ÖZKAN ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ

Mustafa Uğur ÖZKAN ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ 1 Mustafa Uğur ÖZKAN ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ 2 İÇİNDEKİLER I. ÜSTÜN YETENEK NEDİR? I.1. Analytic üstünlük (Giftedness I.2. Synthetic üstünlük (Giftedness I.3. Practical üsütnlük (Giftedness

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI ANKARA 2007 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME ÖZEL İHTİSAS

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL LĠSESĠ VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ

TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL LĠSESĠ VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ 15 TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL LĠSESĠ VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ ĠÇĠNDEKĠLER TÜRK EĞĠTĠM DERNEĞĠ TANITIM Misyon-Vizyon Tarihçe Türk Eğitim Derneği Okulları Türk Eğitim Derneği Neden Okul Açar? Türk

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BİREYİN GELİŞİMİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı Modül 12 OKULÖNCESİ EĞİTİM

İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı Modül 12 OKULÖNCESİ EĞİTİM İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı Modül 12 OKULÖNCESİ EĞİTİM Dr. Şengül GENÇ Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU OKULÖNCESİ EĞİTİM Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Hangi Yeterlikler Kazandırılmalıdır

Detaylı

Gelenekten Geleceğe. Eğitim Felsefemiz. Anaokulu. İlkokul. Ortaokul. Anadolu Lisesi. Rehberlik. Yabancı Dil. Öğrenci Takip Sistemi

Gelenekten Geleceğe. Eğitim Felsefemiz. Anaokulu. İlkokul. Ortaokul. Anadolu Lisesi. Rehberlik. Yabancı Dil. Öğrenci Takip Sistemi 2 4 6 10 14 16 18 20 22 Gelenekten Geleceğe Eğitim Felsefemiz Anaokulu İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Rehberlik Yabancı Dil Öğrenci Takip Sistemi 1 Gelenekten Geleceğe Arte Koleji, kuruluş enerjisini

Detaylı

2011 KPSS Eğitim Bilimleri nde Yakaladığımız/Benzer Sorular

2011 KPSS Eğitim Bilimleri nde Yakaladığımız/Benzer Sorular 2011 KPSS Eğitim Bilimleri nde Yakaladığımız/Benzer Sorular %100 İsabet 120 Sorunun 60 ında %100 İsabet EĞİTİM BİLİMLERİ 1. İnformal öğrenmede, öğrencilerin bilgiyi okul ortamından farklı olarak millî

Detaylı

T.C. MĐLLÎ EĞĐTĐM BAKA LIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ĐLKÖĞRETĐM MATEMATĐK DERSĐ 1 5. SI IFLAR ÖĞRETĐM PROGRAMI

T.C. MĐLLÎ EĞĐTĐM BAKA LIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ĐLKÖĞRETĐM MATEMATĐK DERSĐ 1 5. SI IFLAR ÖĞRETĐM PROGRAMI T.C. MĐLLÎ EĞĐTĐM BAKA LIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ĐLKÖĞRETĐM MATEMATĐK DERSĐ 1 5. SI IFLAR ÖĞRETĐM PROGRAMI A KARA - 2009 ĐLKÖĞRETĐM MATEMATĐK DERSĐ 1-5. SI IFLAR ÖĞRETĐM PROGRAMI DA GÖREV

Detaylı

ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLERE TEŞEKKÜR ETME VE ÖZÜR DİLEME BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE DOĞRUDAN ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİ

ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLERE TEŞEKKÜR ETME VE ÖZÜR DİLEME BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE DOĞRUDAN ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL EĞİTİM ANABİLİM DALI ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLERE TEŞEKKÜR ETME VE ÖZÜR DİLEME BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE DOĞRUDAN ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİ

Detaylı

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Anasınıfı İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi İyi eğitimle iyi gelecek 2004 2005 eğitim öğretim yılında sistemimiz ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI BİTİŞİK EĞİK YAZI ÖĞRETİMİ ÇALIŞMALARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ DOKTORA TEZİ

Detaylı

ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI

ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI ÖZEL FENERBAHÇE EĞİTİM KURUMLARI ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI 2013-2014 1 İÇİNDEKİLER Fenerbahçe Koleji Marşı Fenerbahçe Eğitim Kurumları OKULLARIMIZ Vizyonumuz Misyonumuz İlkelerimiz Anaokulu İlkokul Ortaokul

Detaylı

ORTAÖĞRETİM 11. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM 11. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM ve TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ORTAÖĞRETİM 11. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Ağustos 2011 Ankara T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM ve TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI FİZİK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU (1-5.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU (1-5. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU (1-5. SINIFLAR) Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi ANKARA - 2009 TALİM VE TERBİYE KURULU

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Prof. Dr. Zeki KAYA i Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME ISBN: 975-8792-59-8 2006, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ DİL VE KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ DİL VE KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ DİL VE KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI ANKARA, 2008 0 DİL VE KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM

Detaylı

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ Prof.Dr. Necate BAYKOÇ DÖNMEZ Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim 283 284 Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR

Detaylı

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve Terbiye

Detaylı