YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2011 FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2011 FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2011 FAALİYET RAPORU Mart

2 İçindekiler 1 Rektörün Mesajı Dekanın Önsözü Bölüm Başkanının Önsözü Genel Bilgi ve Bölüm Tarihçesi Vizyon Misyon Değerlerimiz Yönetim Personel Tam Zamanlı Misafir Öğretim Üyeleri Araştırma Görevlileri İdari Personel Akademik Faaliyetler Araştırma Seminerleri Tecrübe Paylaşım Sohbetleri Yayınlar İş Dünyası İle İlişkiler Öğretim Faaliyetleri Programlarımız İşletme Lisans Programı İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğrenci Faaliyetleri Gelişim Seminerleri Serisi Stajlar ve Mesleki Teknik Geziler Uluslararası İşbirlikleri Erasmus Öğrenci Kulüpleri İletişim

3 GİRİŞ Sürekli gelişen bir kavram olarak kurumsal yönetim ilkelerinin önemi her geçen gün artmakta ve bu çerçevede kapsamı genişlemektedir. Kurumsal yönetim bir yaklaşım olarak kurumların adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk anlayışlarını uygulamaya taşımalarının ötesinde, her alanda iyi yönetimin temellerini oluşturan bir anlayışın yaygınlaşmasını da desteklemektedir. Başlangıçta halka açık şirketlerle başlayan süreç aile şirketlerine, kamu iktisadi teşebbüslerine, sivil toplum kuruluşlarına ve kamu kurumlarına kadar uzanan iyi yönetim anlayışının temel prensip ve araçları haline gelmiştir. Bu bağlamda, Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü olarak kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde paydaş odaklı, yanıt verebilir, şeffaf ve sorumlu süreç yönetimiyle kendini paydaşlarına doğru ifade edebilen yönetim hedefini koruyan bir bölüm olan bölümümüzün 2011 yıllına ait faaliyet raporunu hazırlamış bulunmaktayız. İlgili yıldaki faaliyetlerimizin önceki dönemlerle karşılaştırılabilirliğini sağlamak ve paydaşlarımıza sürekli bilgi sunmak için her yıl Mart ayında faaliyet raporumuzu hazırlayıp kamuoyunu aydınlatma ilkesi çerçevesinde paydaşlarımıza sunacağız. İkincisini 2011 yılı için hazırladığımız bu faaliyet raporunun nicelerinde karşılaşmak dilek ve temennisiyle. Yalova Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanlığı 3

4 1 Rektörün Mesajı 2008 yılında kurulan ve kökleri on beş yıl öncesine dayanan Yalova Üniversitesi hızlı büyüyen yeni bir üniversitedir. Yalova Üniversitesi yeni kurulan üniversiteler arasında çalışmaları, başarıları ve farklılıkları ile öne çıkarak kısa sürede köklü üniversitelerle yarışır hale gelmiştir. Üniversitemiz güçlü akademik ve deneyimli idari kadrosu, ulusal ve uluslararası güçlü ilişkileri ve coğrafi avantajı ile yakın gelecekte konusunda öncü ve lider sosyal ve teknik bölümlere sahip olmayı hedeflemektedir. Yalova Üniversitesi Bir Dünya Üniversitesi olmak için çalışmakta ve Esnek Merkez-Hareketli Hedef yönetim modeli ile hızla ilerlemektedir. Üniversitemizde öncelikle öğrenim ve iş yaşamında huzur ile mutluluk önemlidir. Yalova Üniversitesi öğrencilerini küresel düzeyde mesleki bilgi ve beceri ile donatarak, ülkemiz ve dünya sorunlarına duyarlı, insan haklarına saygılı, sorgulayan, özgüven sahibi vatansever bireyler olarak yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Üniversitemiz küresel standartlara uygun öğretim yaparken aynı zamanda bir dünya üniversitesi olarak dünyada giderek yaygınlaşan kurumsal yönetim ilkelerine uygun yönetim tarzını da yaygınlaştırma çabasındadır. Bu çerçevede ortaya çıkan ve paydaşlara bilgi verme amacını taşıyan bu faaliyet raporunun hazırlanmasında emeği geçenleri kutlar daha verimli seneler dilerim. Prof.Dr. M. Niyazi ERUSLU Yalova Üniversitesi Rektörü 1

5 2 Dekanın Önsözü Kurumların tarihini oluşturan ve medeniyetlerin en büyük kaynakları olan yazılı belgeler kurumlarımız ve toplumumuz için olduğu kadar insanlık için de önem taşımaktadır. Kurumların ortaya çıkardığı belgeler, ilgili döneme ait bilgilerin kayda geçmesine ve ilerleyen dönemlerde o döneme ait araştırmaların yapılmasına kaynaklık edebilmektedir. Kurumsal yönetim ilkelerinden temel alan Fakültemiz İşletme Bölümünün ortaya koyduğu bu faaliyet raporu, bölümlerimizde sadece teorik bilgilerin verilmediğini, aynı zamanda çağdaş bilginin bölümlerimizin işleyişine de yansıdığını gösteren güzel bir örnektir. Fakültemiz bünyesindeki bölümlerde sürdürülen nitelikli çalışmaların devamını diliyor, bu çalışmada emeği geçenleri kutluyorum. Prof. Dr. Ali Rıza ABAY İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı 2

6 3 Bölüm Başkanının Önsözü Değerli Paydaşlarımız; İş dünyasında gittikçe yaygınlaşan kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde paydaşları ve kamuoyunu bilgilendirme amacıyla hazırlanan faaliyet raporları bu işlevi görmelerinin yanı sıra aynı zamanda bilimsel araştırmalara konu olacak çok önemli belgelerdir. Bölümümüzde bir yıl boyunca sürdürülen faaliyetlerin özeti olarak kabul edilebilecek olan bu faaliyet raporu yıllar sonra dönüp bakıldığında hem bölümün tarihine, hem de dönemin paradigmasına ışık tutacak birer vesika değerini kazanmış olacaktır. Yukarıda bahsedilen her iki sebeple de önemsediğimiz faaliyet raporumuz üzerinde yoğun bir emek sarf ettik. Başta bölüm üyelerimiz ve paydaşlarımız olmak üzere tüm topluma sunduğumuz bu rapor derinlemesine benimsediğimiz paydaş odaklılık, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin bir yansıması niteliğindedir. Bu raporun hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, gelecek yıllarda yeniden karşılaşmayı diliyorum. Sevgi ve saygılarımla. Doç. Dr. Mustafa KURT İşletme Bölüm Başkanı 3

7 4 Genel Bilgi ve Bölüm Tarihçesi İşletme Bölümü ilk kez eğitim ve öğretim yılında Uludağ Üniversitesi ne bağlı olarak kurulan, Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde eğitime başlamıştır. Bölümümüz fakültemizin öğrenci kabul eden ilk bölümüdür. Bölümümüzde şu anda 1 hazırlık sınıfı ile birlikte 1., 2., 3. ve 4. sınıflar öğretim görmekte, ayrıca tezsiz yüksek lisans programımıza da iş dünyasından profesyonel yöneticilerin katıldığı bir grup bulunmaktadır. Bunun yanında, Yalova Üniversitesi - Leeds Metropolitan Üniversitesi İşletme Bölümü Uluslararası Ortak Lisans Programı (UOLP) 2011 yılında öğrenci alımına başlamıştır. Bu program Yalova Üniversitesi, İşletme Bölümü ile Leeds Metropolitan Üniversitesi, İşletme Fakültesi tarafından ortaklaşa yürütülen dört yıllık bir lisans programıdır. Programı başarıyla tamamlayan bir öğrenci biri Yalova Üniversitesi İşletme Fakültesi, diğeri Leeds Metropolitan Üniversitesi İşletme Fakültesi olmak üzere iki ayrı lisans diploması almaya hak kazanır. Bu program kapsamında öğrenciler lisans öğreniminin ilk üç yılını Yalova Üniversitesinde, son yılını İngiltere de Leeds Metropolitan Üniversitesi nde tamamlayacaklardır sonu itibariyle İşletme İngilizce programında 230, ikinci öğretim İşletme (Türkçe) programında ise 120 öğrenci bulunmaktadır. İşletme eğitimi, sürekli değişime uğrayan ve gelişmeye açık bir alana hitap ettiği için mevcut piyasaların çok yakından takip edilmesi ve verilen eğitimin mümkün olduğunca geleceğe ve yeniliklere yönelik olarak öğrencilere sunulması gerekmektedir. Bu doğrultuda öğrencilere; organizasyon, kaynakların etkin kullanımı, strateji ve değişim yönetimi, örgüt geliştirme ve genel yönetim, üretim/hizmet yönetimi, finansman, muhasebe, pazarlama, insan kaynakları yönetimi, bilişim sistemleri ve değerlendirme konularında yeterlilik kazandırarak geleceğin yöneticilerini yetiştirmek amaçlanmaktadır. Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü nün amacı, ekonominin ihtiyaçları doğrultusunda özel sektör ile kamu sektöründe görev alabilecek niteliklere sahip çağdaş işletmeciler yetiştirmektir. İşletme Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi programında yer alan bölümler içerisinde mezuniyet sonrası iş bulma potansiyeli açısından önde gelen bir bölümdür. Bunun nedeni, bölüm ders programının iktisat, işletme, hukuk dersleri ile zenginleştirilmiş olması ve günün koşullarına göre gözden geçirilerek gerekli yeniliklere kavuşturulmasıdır. 4

8 Bölüm mezunları; özel sektörde pazarlama, finans, muhasebe ve insan kaynakları yönetimi dallarında iş bulabilmekte; serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik mesleklerine başvurabilir niteliğe gelmekte; ayrıca kamu sektöründe de müfettişlikler, çeşitli uzmanlıklar ve denetmenlikler için hazır hale gelmektedirler. Bölümümüzde birinci öğretim ve ikinci öğretim grupları bulunmaktadır. Birinci öğretimde dersler İngilizce yürütülmekte, ikinci öğretimde ise dersler Türkçe yürütülmektedir. İşletme (İngilizce) bölümünü kazanan öğrenciler bir yıl zorunlu İngilizce Hazırlık sınıfına devam edeceklerdir. 5 Vizyon Vizyonumuz küresel standartlarda öğretim yapan ve dünyadaki işletme okulları ile rekabet edebilen bir işletme bölümü olmaktır. 6 Misyon Misyonumuz iş ahlakını tüm tarafların maksimum kazancı olarak kabul eden, ülkemizin ve bölgemizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak iş dünyasına donanımlı yönetici adayları yetiştirmektir. 7 Değerlerimiz Bilimsellik Akademik Özgürlük Esneklik Yenilikçilik İşbirliği Şeffaflık Yalınlık Kalite 5

9 8 Yönetim Bölüm Yönetimi Doç. Dr. Mustafa KURT Doç. Dr. Ayşe TANSEL ÇETİN Yrd. Doç. Dr. Cevdet KIZIL Bölüm Başkanı Bölüm Başkan Yardımcısı Bölüm Başkan Yardımcısı İşletme Bölüm Kurulu her ay düzenli olarak toplanmaktadır yılı toplantılarında genel olarak öğrenci değişim programları, uluslararası işbirlikleri, lisans ve yüksek lisans programlarının koşullarının iyileştirilmesine, müfredatların ve öğretim yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik konular üzerinde çalışılmıştır. Yönetim Kurulu Bölüm KURULU Doç. Dr. Mustafa KURT Doç. Dr. Ayşe TANSEL ÇETİN Yrd. Doç. Dr. Cevdet KIZIL (Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı, UOLP Koordinatörü) Yrd. Doç. Dr. Nuraydın TOPCU (Muhasebe - Finansman Ana Bilim Dalı Başkanı) Yrd. Doç. Dr. Selami ÖZCAN (Üretim Yönetimi ve Pazarlama Ana Bilim Dalı Başkanı) Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY (Sayısal Yöntemler Ana Bilim Dalı Başkanı) Yrd. Doç. Dr. Veli Denizhan KALKAN (Lisansüstü Program Koordinatörü) Arş. Gör. Volkan POLAT (Araştırma Görevlisi Temsilcisi) İpek SÖNMEZ (Lisansüstü Öğrenci Temsilcisi) (Lisans Öğrenci Temsilcisi) Ömer KARLI Kurul Başkanı Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Danışma Kurulu Danışma Kurulu Prof. Dr. Turalay KENÇ Dr. Murad KAYACAN Celal ÖZEL Melih ARAT TCMB Para Kurulu Üyesi İMKB Eğitim Daire Başkanı Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yönetim Danışmanı 6

10 9 Personel 9.1 Tam Zamanlı Doç. Dr. Mustafa KURT, (Bölüm Başkanı), Lisans, Dumlupınar Üniversitesi İktisat; Yüksek Lisans, Dumlupınar Üniversitesi İşletme Yönetimi ve Organizasyon ABD; Doktora, Afyon Kocatepe Üniversitesi İşletme Yönetimi ve Organizasyon ABD Doç. Dr. Ayşe Tansel ÇETİN, (Bölüm Başkan Yardımcısı), Lisans, Gazi Üniversitesi Muhasebe-Finansman Öğretmenliği; Yüksek Lisans, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme; Doktora, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme Yrd. Doç. Dr. Cevdet KIZIL, (Bölüm Başkan Yardımcısı), Lisans, İstanbul Üniversitesi İşletme; Yüksek Lisans, Southern New Hampshire University İşletme; Southern New Hampshire University Örgütsel Liderlik; Doktora, Kadir Has Üniversitesi Bankacılık ve Finans Yrd. Doç. Dr. Selim ÖZDEMİR, Lisans, Anadolu Üniversitesi İşletme; Doktora, Kişinev Ekonomi Akademisi Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY, Lisans, Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği; Yüksek Lisans, University of Sunderland Bilgi Teknolojileri Yönetimi; Doktora, Kadir Has Üniversitesi Bankacılık ve Finans Yrd. Doç. Dr. Fahri APAYDIN, Lisans, Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği; Yüksek Lisans, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme; Doktora, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme 7

11 Yrd. Doç. Dr. Veli Denizhan KALKAN, Lisans, İstanbul Üniversitesi İşletme (İngilizce); Yüksek Lisans, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme; Doktora, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme Yrd. Doç. Dr. Selami ÖZCAN, Lisans, Atatürk Üniversitesi İşletme; Yüksek Lisans, Cumhuriyet Üniversitesi Sayısal Yöntemler ABD; Doktora, Cumhuriyet Üniversitesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama Yrd. Doç. Dr. Ferhat SAYIM, Lisans, İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi; Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi Mali İktisat; Doktora, Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Yrd. Doç. Dr. Nuraydın TOPCU, Lisans, Atatürk Üniversitesi İşletme; Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi İşletme; Doktora, Atatürk Üniversitesi İşletme Yrd. Doç. Dr. Senay YÜRÜR, Lisans, Uludağ Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik; Yüksek Lisans, Uludağ Üniversitesi İşletme Yönetimi ve Organizasyon ABD; Doktora, Uludağ Üniversitesi İşletme Yönetimi ve Organizasyon ABD 9.2 Misafir Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Serkan BAYRAKTAROĞLU, Lisans, Ankara Üniversitesi; Yüksek Lisans, Coventry University İşletme; Doktora, Coventry University İşletme Prof. Dr. Ayşe Ümit GÖKDENİZ, Lisans, Marmara Üniversitesi İşletme; Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi İşletme; Doktora, Marmara Üniversitesi İşletme 8

12 Prof. Dr. Sadık ÇÖKELEZ, Lisans, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği; Yüksek lisans, Amerika Cornell University Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği; Doktora, Texas Tech University İşletme Prof. Dr. Necmi GÜRSAKAL, Lisans, Bursa İktisadi Ticari İlimler Akademisi; Doktora, Bursa İktisadi Ticari İlimler Akademisi Doç. Dr. Cemal ELİTAŞ, Lisans Marmara Üniversitesi İşletme; Yüksek Lisans, Anadolu Üniversitesi Muhasebe Bilim Dalı; Doktora, Anadolu Üniversitesi Muhasebe Bilim Dalı Doç. Dr. Erman COŞKUN, İstanbul Üniversitesi İşletme; Yüksek Lisans, New York Pace University MBA, Rensselaer Polytechnic Institute Mühendislik; Doktora, Rensselaer Polytechnic Institute Mühendislik Yrd. Doç. Dr. Kerim ÖZCAN, Lisans, Çukurova Üniversitesi İşletme; Yüksek Lisans, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İşletme Yönetimi ve Organizasyon ABD; Doktora, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İşletme Yönetimi ve Organizasyon ABD Yrd. Doç. Dr. Hikmet ERBIYIK, Lisans, Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği; Yüksek Lisans, Birmingham University Makine Mühendisliği; Doktora, Marmara Üniversitesi Uluslararası İktisat Dr. Murad KAYACAN, Lisans, Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler; Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Finans; Doktora, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Finans Dr Cengiz MENGENCİ, Lisans, Anadolu Üniversitesi İktisat; Yüksek Lisans Çukurova Üniversitesi İşletme; Doktora, Çukurova Üniversitesi İşletme 9

13 Dr. Okan Erol, Lisans, Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği; Yüksek Lisans Université Panthéon Sorbonne (Paris I) / IAE Paris (MBA), Kadir Has Üniversitesi Finans ve Bankacılık, Doktora, Kadir Has Üniversitesi Finans ve Bankacılık Melih ARAT, Lisans, İstanbul Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü; Yüksek Lisans, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme 9.3 Araştırma Görevlileri Arş. Gör. Elif Nur ALPER, Lisans, Uludağ Üniversitesi; Yüksek Lisans, Uludağ Üniversitesi işletme; Doktora, Uludağ Üniversitesi İşletme (Devam) Arş. Gör. Sinem ATEŞ, Lisans, Marmara Üniversitesi İşletme Arş. Gör. Zafer AY, Lisans, Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme; Yüksek Lisans, Kocaeli Üniversitesi Muhasebe Finansman; Doktora, Marmara Üniversitesi Muhasebe Finansman(Devam) Arş. Gör. Abdurahman BABACAN, Lisans, Marmara Üniversitesi iktisat; Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi iktisat; Doktora, Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Devam) 10

14 Arş. Gör. Gülgönül BOZOĞLU, Lisans, İstanbul Üniversitesi İşletme; Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi Ekonometri; Doktora, Marmara Üniversitesi Sayısal Yöntemler(Devam) Arş. Gör. Mesut ÇİÇEK, Lisans, Marmara Üniversitesi İşletme; Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama(Devam) Arş. Gör. İkram DAŞTAN, Lisans, Atatürk Üniversitesi İşletme; Yüksek lisans Atatürk Üniversitesi İşletme; Doktora, Atatürk Üniversitesi İşletme(Devam) Arş. Gör. Kemal DEMİR, Lisans, Erciyes Üniversitesi iktisat; Yüksek Lisans, Yıldız Teknik Üniversitesi İnsan Kaynakları; Doktora, Sakarya Üniversitesi Yönetim Organizasyon ABD(Devam) Arş. Gör. Vedat DEMİRKOL, Lisans, Ufuk Üniversitesi İşletme; Yüksek Lisans, Gazi Üniversitesi Muhasebe Bilim Dalı(Devam) Arş. Gör. Onur EMRE, Lisans, İstanbul Üniversitesi İktisat; Yüksek Lisans, Yıldız Teknik Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi; Doktora, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme (Devam) Arş. Gör. M. Fevzi ESEN, Lisans, İstanbul Üniversitesi İşletme; Yüksek Lisans, İstanbul Üniversitesi Sayısal Yöntemler ABD; Doktora, İstanbul Üniversitesi Sayısal Yöntemler Bilim Dalı(Devam) 11

15 Arş. Gör. Fatih GEÇTİ, Lisans, Sakarya Üniversitesi işletme; Yüksek Lisans, Sakarya Üniversitesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama; Doktora, Sakarya Üniversitesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama ABD(Devam) Arş. Gör. Selin KARATEPE, Lisans, Gazi Üniversitesi Ekonometri; Yüksek Lisans, Uludağ Üniversitesi Ekonometri Arş. Gör. Barış KOCAARSLAN, Lisans, Erciyes Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Uçak Elektrik-Elektronik, Anadolu Üniversitesi İşletme; Yüksek Lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme(Devam) Arş. Gör. Ramazan NACAR, Lisans, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği; Doktora, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği(Devam) Arş. Gör. Armağan ÖZDEMİR, Lisans, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi; Yüksek Lisans, İstanbul Üniversitesi Özel Hukuk(Devam) Arş. Gör. Özlem (ÖZMEN) USMAN, Lisans, Uludağ Üniversitesi; Yüksek Lisans, Yalova Üniversitesi işletme Arş. Gör. Volkan POLAT, Lisans, Atatürk Üniversitesi İktisat; Yüksek Lisans, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Strateji; Doktora, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme(Devam) 12

16 Arş. Gör. Zekeriya Oğuz SEÇME, Lisans, İşletme; Yüksek Lisans, Erciyes Üniversitesi Ekonometri; Doktora, İstanbul Üniversitesi Finans Bilim Dalı (Devam) Arş. Gör. Onur ÜNLÜ, Lisans, Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi; Yüksek Lisans, Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi; Doktora, Erciyes Üniversitesi Yönetim Organizasyon ABD(Devam) Arş. Gör. Üzeyir YILDIZ, Lisans, Viyana Ekonomi Üniversitesi (Wirtschaftsuniversitat Wien) İşletme; Doktora, Sakarya Üniversitesi Yönetim Organizasyon Arş. Gör. Halil İbrahim ZENGİN, Lisans, Hacettepe Üniversitesi İşletme; Yüksek Lisans, Uludağ Üniversitesi işletme(devam) İdari Personel Necat Işık GÜLAL, Lisans Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 13

17 10 Akademik Faaliyetler 10.1 Araştırma Seminerleri Araştırma Seminerleri Serisi-3 Prof Dr. Serkan BAYRAKTAROĞLU Araştırma Seminerleri Serisi kapsamında, Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof Dr. Serkan BAYRAKTAROĞLU, bölümümüzde Bilimsel Araştırma Yöntemi hususunda bir sunum gerçekleştirmiştir. Prof. Dr. Serkan BAYRAKTAROĞLU, sosyal bilimlerde araştırmanın doğası, araştırma tasarımı, bilimsel bir araştırmaya nasıl başlanır, araştırma sorusunun belirlenmesi, bir araştırma sorusu ne yaparsak değerli olur, nitel -nicel yönlü araştırma konularını içeren konuları anlatmıştır. Gerek sunum sırasında gerek sunum sonunda karşılıklı soru ve cevaplarla aktif katılımlı bir seminer gerçekleştirilmiştir. Araştırma Seminerleri Serisi-4 Doç. Dr. Mustafa Kurt Araştırma Tasarımında Nicel- Nitel tercihler İşletme Bölümü Araştırma Seminerleri Serisi Kapsamında yapılan dördüncü semineri Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa KURT Araştırma Tasarımında Nicel-Nitel Tercihler konulu bir sunumu bölümümüzde gerçekleştirmiştir. KURT, seminerde öncelikle nitel ve nicel araştırmaların doğasını detaylı açıkladıktan sonra her iki yaklaşımın uzantısı olan veri toplama yöntemleri hakkında genel bilgiler sunmuş ve soru cevaplarla oturum tamamlanmıştır. Araştırma Seminerleri Serisi-5 Yrd. Doç. Dr. Fahri APAYDIN Araştırma seminerleri serisi kapsamında 24 Kasım 2011 Perşembe günü Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fahri APAYDIN tarafından bölümümüzde "Uluslararası konferanslarda bildiri sunumu" hakkında bir seminer gerçekleştirilmiştir. APAYDIN, bildiri sunumu ve yayın yapma süreci ile ilgili bilgi aktardıktan sonra kendi tecrübelerini de katılımcılarla paylaştı. APAYDIN; bölüm Araştırma Görevlilerinden Volkan POLAT ile hazırlayıp uluslararası bir kongrede sunmuş oldukları An Empirical Study in Prefabricated House Industry isimli bildiriyi sunarak semineri tamamlamıştır. 14

18 Araştırma Seminerleri Serisi-6 Yrd. Doç. Dr. Senay YÜRÜR Örgütsel Adalet ve Psikolojik Güçlendirme: Karşılıklı Etkileri Üzerine Bir Araştırma İşletme Bölümü Araştırma Seminerleri Serisi kapsamında yapılan altıncı semineri Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Senay YÜRÜR, bölüm araştırma görevlilerinden Kemal DEMİR ile birlikte yaptıkları ve ulusal hakemli bir dergide yayınlanan Örgütsel Adalet ve Psikolojik Güçlendirme: Karşılıklı Etkileri Üzerine Bir Araştırma başlıklı araştırmaya ilişkin bir sunum gerçekleştirmiştir. Seminerde öncelikle kavramsal bir çerçeve çizen YÜRÜR, daha sonra araştırmada izledikleri yöntem ve ulaşılan sonuçlara yer vermiştir. Konu, bilimsel araştırmalarda hipotez oluşturma, ölçeklerin güvenilirliği, makale yazımında dikkate alınması gereken hususlar gibi bilimsel araştırma yöntemleri kapsamında ele alınarak aktarılmış, katılımcıların soru ve görüşlerinin alınması ile son bulmuştur. Araştırma Seminerleri Serisi-7 Doç. Dr. Ramazan KAYNAK Çok Değişkenli İstatistikî Tekniklere Giriş: Veri Hazırlama Süreci, Varsayımların Kontrolü ve Sonuçların Yorumlanması Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ramazan KAYNAK, 29 Aralık 2011 Perşembe günü bölümümüzde Çok Değişkenli İstatistiki Tekniklere Giriş: Veri Hazırlama Süreci, Varsayımların Kontrolü ve Sonuçların Yorumlanması konularında bir sunum yapmıştır. KAYNAK, öncelikle veri toplama süreci ve sağlıklı bir çalışma için toplanan verilerin hangilerinin çalışmaya dahil edilmesi, hangilerinin elenmesi gerektiği konusuna değinmiştir. Sunumda daha önce kendi çalışması için toplamış olduğu verilerin SPSS paket programında nasıl analiz edildiğini uygulamalı olarak anlatmıştır. Sunum sırasında katılımcıların sorularını cevaplayan KAYNAK, yayın yapma sürecinde çalışma yöntemleri ile ilgili hakemlerden gelebilecek muhtemel eleştirilere değinmiş ve bu eleştirilerin bazen yazarlar için çok faydalı olduğunu belirtmiştir. 15

19 10.2 Tecrübe Paylaşım Sohbetleri Yalova Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünün düzenlediği Tecrübe Paylaşım Sohbetleri kapsamında Kişisel Gelişim Uzmanı-Yazar-Danışman Melih ARAT, 3 Ocak 2012 tarihinde Yalova Üniversitesi İşletme Bölümü seminer salonunda Japon Kültürü ve İş Sistemi hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Sunuma Yalova Üniversitesi İşletme Bölümü öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri katıldı. Sunumun açılışını İşletme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa KURT yaparak, Japonya nın II Dünya savaşından büyük bir tahribatla çıkması ve sonrasında dünyanın sayılı ekonomik güçlerinden biri olma sürecinin çok iyi araştırılması gerektiğini ve Japonya nın bugünkü konumunun Japon Yönetim Modeli ne borçlu olduğunu ifade etti. Doç. Dr. Mustafa KURT un konuşmasının ardından Melih ARAT Japon Kültürü ve İş Sistemleri konulu bir seminer verdi. ARAT, Japonya ya gerçekleştirdiği seyahate ilişkin gözlemlerini, bilgilerini ve tecrübelerini katılımcılara aktardı. Melih ARAT; en fazla dikkatini çeken hususlardan bir tanesinin, Japonya'da büyük ödemelerin haricinde kredi kartı kullanılmaması ya da çok az kullanılıyor olması; ödeme sisteminin neredeyse tamamen nakit üstüne kurulduğunu belirtti. Herhangi bir restorana gittiniz diyelim, bu restoranda yemek yediğinizde, nakit olarak hesabı ödüyorsunuz. Kredi kartıyla ödemenin kabul edilmemesinden dolayı işletme herhangi bir komisyon ödemiyor. Dolayısıyla kredi kartlarının yarattığı ekonomik risk yok; sağlıklı bir ekonomi için bu yöntem Türkiye de uygulanmalıdır ifadelerini kullandı. Melih ARAT, Çocuklarda kolektif bilincin gelişimine yönelik olarak, Japon okullarında temizlik işini bizzat öğrenciler yapıyor. Tuvalet temizliği hariç temizlik işinden sorumlu görevliler bulunmuyor. Bizzat her öğrenci sınıfını temizliyor bu ise kolektif bilincin gelişimini artırıyor ve öğrencinin daha titiz olmasını sağlıyor dedi. Japonya da şehir planlaması hakkındaki gözlemlerini de aktaran ARAT, bisiklet kullanımının Avrupa ve Amerika ya göre fersah fersah ileride olduğunu belirterek, bisiklet kullanımına yönelik belediyelerin ve devletin, çevre düzenlemelerini bisiklet kullanımına uygun olarak düzenlediklerini ifade etti. 16

20 10.3 Yayınlar Akgün, A.E. Ve Polat V., (2011), Teknoloji Belirsizliği, Pazar Belirsizliği Ve Rekabetçi Dalgalanma Ekseninde Yüksek Teknoloji Pazarlaması Kavramsal Bir Çalışma, KMÜ SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, Aralık Aksoy M., F. Akin, N. Zeytunlu, (2011), " Cointegration of MENA Stock Markets : Turkey, Egypt and Israel", International Research Journal of Finance and Economics, Issue 76. Aksoy M., I. Dastan, (2011), "Short Selling And The Day of The Week Effect For Istanbul Stock Exchange", International Research Journal of Finance and Economics, Issue 70. Aksoy M., O.Uysal, S. Karatepe, (2011), Hisse Senedi Ödünç İşlemleri ve Takasbank Ödünç Pay Senedi Piyasası: Hisse Senedi Odünç Komisyon Oranları ve Açığa Satış Ilişkisi, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, Cilt: 61, Sayi: 2. Aksoy M., O.Uysal, S. Karatepe, (2011). Hisse Senedi Ödünç İşlemleri ve Takasbank Ödünç Pay Senedi Piyasası: Hisse Senedi Odünç Komisyon Oranları ve Açığa Satış Ilişkisi, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, Cilt: 61, Sayı: 2. Aksoy M.. (2011), MENA Ulkeleri Menkul Kıymet Borsalari, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkelerinin Ekonomik Yapısı, MENA Ulkeleri Ekonomileri, Marmara Kitap Merkezi Yayinlari, Nisan 2011, ss Aksoy, (2011), The effect of information technology supported education on strategic decision making : an emrical study Procedia social and behavioral sciences 24( ) Published by Elsevier Aksoy, Daştan;(2011) Short Selling And The Day Of The Week Effect For Istanbul Stok Exchange International Research Journal of Finance and Economics Middle Eastern Finance and Economics Volume 70 Published by EuroJournals. Aksu, M. Muradoglu, G., Tansel Cetin, A.(2011). The Impact of Ownership Concentration and IFRS Adoption on Earnings Quality: Evidence from an Emerging Market, EBES 2011 CONFERENCE and 3rd International Conference on Governance Fraud Ethics and Social Responsibility. 17

21 Alper, (2011), Yükseköğretim Kurumlarında Kalite Kültürü Oluşturulması Ve Devamlılığının Sağlanması: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Örneği, Uluslar Arası Yükseköğretim Kongresi, Mayıs 2011 Apaydın, F. And Polat, V., (2011), An Empirical Study İn Prefabricated House Industry İn Turkey, Ebes 2011, October 13-15, Zagreb Apaydın, F. ve F. Geçti (2011), Analyzing the Changes in Marketing Activities of Turkish Enterprises in the Period of Economic Crisis, Annual International Conference EMC 2011, 7-8 April 2011, Penang, Malaysia Apaydın, F. ve F. Geçti (2011), How Do Enterprises Change Their Marketing Strategies In An Economic Crisis? A Field Study On Turkish Enterprises, GBR, Vol 1, No.1 Apaydın, Fahri (2011). A Proposed Model of Antecedents and Outcomes of Brand Orientation for Nonprofit Sector. Asian Social Science, Vol. 7, No. 9, Apaydın, Fahri (2011). Changes in Marketing Strategies and Performance Outcomes of Turkish Firms in 2008 Global Economic Recession. International Business Research, Vol. 4, No. 4, Apaydın, Fahri (2011). Effectiveness of Prefabricated House Industry s Marketing Activities and Turkish Consumers Buying Intentions towards Prefabricated Houses. Asian Social Science, Vol.7, No. 10, Apaydın, Fahri (2011). Exploring Buying Behavior across Several Product Categories from Branding Perspective. International Business and Management, Vol. 3, No. 1, Apaydın, Fahri (2011). Innovation Decisions Based on Evaluation of Performance Outcomes: A Case in Turkey. Journal of Management and Strategy, Vol. 2, No.3, Apaydın, Fahri (2011). İşletmelerin Pazarlama Eylemlerinin İşletme Performansı ile Müşteri Odaklılık, Yenilik Yapma ve Örgütsel Öğrenme Arasında Ara Değişken Etkisi. Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Vol. 2, No. 2, Apaydın, Fahri (2011). Moderating Effect of Adaptability on the Relationship between Two Forms of Market Orientation and Performance. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, Vol. 3, No. 2,

22 Apaydın, Fahri (2011). The Effects of Communication on Donating Intentions of People in Nonprofit Sector. International Journal of Arts and Sciences, October, Apaydın, Fahri (2011). Sosyal hizmetlerde pazarlama. İçinde Sosyal hizmet kurumlarında yönetim, ed. Muammer Sarıaslan, Ankara: Nobel Yayınevi, Apaydın, Fahri and Fatih Geçti (2011). How do Enterprises Change Their Marketing Strategies in an Economic Crisis? A Field Study on Turkish Enterprises. GSTF Global Business Review, Vol.1(June), No. 1, Apaydın, Fahri and Fatih Geçti (2011). Analyzing the Changes in Marketing Activities of Turkish Enterprises in the Period of Economic Crisis. Proc. of the Annual International Conference on Enterprise Marketing and Globalization (EMG 2011), Malaysia, pp (Best Paper Reward). Apaydın, Fahri and Mehmet Emir Köksal (2011). Turkish Consumers Risk Perception towards Global Computer Brands. International Journal of Marketing Studies, Vol. 3, No. 3, Apaydın, Fahri and Volkan Polat (2011). An Empirical Study in Prefabricated House Industry in Turkey. EBES 2011 Conference Zagreb, Apaydin, Fahri (2011). Examining the Effects of Nonprofit Brand Communications on Nonprofit Brand Evaluation. Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol. 2, No. 3 (September), Ay, Zafer, The Competitiveness Concepts Of Environmental Accounting Information Systems In The Global Economic Crisis And Role Of Information Technology: A Comparative Study In The Large Scale Turkish Companies, Scientific Conference Problems of Competitiveness of Contemporary Economies, 14 th October 2011, Niş, Serbia. Bayraktaroğlu, Serkan; Kemal Demir, (2011), İşyerinde Karar Verme Ve Problem Çözme, İş Kur Meslek Danışmanlığı Rehberi. Daştan, İ., M. Çiçek (2011), The Effects Of Information Technology Supported Education On Strategic Decision Making: An Empirical Study, Procedia Social and Behavioral Sciences Vol: 24 p:

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2012 FAALİYET RAPORU MART 2013 İçindekiler 1- Rektörün Mesajı... 1 2- Dekanın Önsözü... 2 3- Bölüm Başkanının Önsözü... 3 4- Genel Bilgi ve Bölüm Tarihçesi... 4 5- Vizyon...

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2010 FAALİYET RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2010 FAALİYET RAPORU YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2010 FAALİYET RAPORU Mart 2011 İçindekiler 1 Rektörün Mesajı...4 2 Dekanın Mesajı...5 3 Bölüm Başkanının Mesajı...6 4 Genel Bilgi ve Bölüm Tarihçesi...7 5 Vizyon...8

Detaylı

SEVGİLİ ÖĞRENCİLER DEKAN IN MESAJI

SEVGİLİ ÖĞRENCİLER DEKAN IN MESAJI DEKAN IN MESAJI SEVGİLİ ÖĞRENCİLER 100. yılını geride bırakan köklü bir üniversitenin bünyesinde 20 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren genç ve dinamik bir fakültenin mensubu olmakla gurur duyabilirsiniz.

Detaylı

2015/2016 iibf.ksu.edu.tr

2015/2016 iibf.ksu.edu.tr Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi adi ve İdari Bilimler Fakültesi 2015/2016 iibf.ksu.edu.tr Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi adi ve İdari Bilimler Fakültesi 2015/2016 adi ve İdari Bilimler Fakültesi

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012 İÇİNDEKİLER Rapor Hakkında Genel Müdür ün Mesajı Yapı Kredi ve Bankacılık Sektörü Yapı Kredi ve Kurumsal Yönetim Yapı Kredi ve Sürdürülebilirlik Çalışanlarımız Müşterilerimiz

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU..1 I- GENEL BİLGİLER... 2-39 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar..2-9 C- İdareye İlişkin Bilgiler....9 1-

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 20-202 AKADEMİK YILI FAALİYET RAPORU [Metni yazın] İÇİNDEKİLER I.TARİHÇE VE KURUMSAL YAPI... 3.TARİHÇE... 3 2.VİZYON, MİSYON VE DEĞERLER... 4 3.MÜTEVELLİ HEYETİ... 5 4.YÖNETİM

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 202- EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU [Metni yazın] İÇİNDEKİLER I. TARİHÇE VE KURUMSAL YAPI... 3. TARİHÇE... 3 2. VİZYON, MİSYON VE DEĞERLER... 4 3. MÜTEVELLİ HEYETİ...

Detaylı

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri MART 2012 YIL: 24 SAYI: 279 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi TÜSİAD Başkanı Ümit BOYNER ile Röportaj Sanayi Genel Müdürü Süfyan EMİROĞLU ile Röportaj Sanayimizin Yol Haritası:

Detaylı

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3.

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3. 1 2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 5 2-DURUM ANALİZİ... 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 7 2.2. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ... 8 2.3.KURULUŞUN

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI EYLÜL-2012 Bu Stratejik Plan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Senato ve Yönetim Kurulu nun 17-Ekim-2012 Tarihinde Yapılan Ortak

Detaylı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İÇİNDEKİLER Misyon - Vizyon... 5 Neden Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi... 6 Fen-Edebiyat Fakültesi... 10 Arkeoloji Bölümü...11 Coğrafya Bölümü...12 Matematik Bölümü...13

Detaylı

Yonetım ... YENİ TÜRK TİCARET KANUNU AİLE. Kurumsal. Üyesidir ANAYASASI ENTEGRE RAPORLAMA İŞ DÜNYASINA ÜST DÜZEY EĞİTİMLER CEM KOZLU& VAHAP MUNYAR

Yonetım ... YENİ TÜRK TİCARET KANUNU AİLE. Kurumsal. Üyesidir ANAYASASI ENTEGRE RAPORLAMA İŞ DÜNYASINA ÜST DÜZEY EĞİTİMLER CEM KOZLU& VAHAP MUNYAR Kurumsal Yonetım www.tkyd.org Üyesidir Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği yayınıdır. 3 ayda bir yayınlanır. Ücretsizdir. SAYI 16 YAZ 2012 msal... DOSYA YENİ TÜRK TİCARET KANUNU TÜRK İŞ DÜNYASI YENİ BİR DÖNEME

Detaylı

BİRLİKTE BAŞARDIKLARIMIZ

BİRLİKTE BAŞARDIKLARIMIZ BİRLİKTE BAŞARDIKLARIMIZ Uludağ Üniversitesi 2011-2014 2015 ÖNSÖZ Saygıdeğer Akademisyenlerimiz, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz, Mart 2015 tarihinde Üniversitemiz Rektörlüğü olarak yönetimdeki

Detaylı

İlk Günden Bugüne. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Raporu

İlk Günden Bugüne. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Raporu İlk Günden Bugüne Üniversitemiz Kurucusu ve Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Haberal tarafından 1980 yılında Türkiye Organ Nakli Yanık ve Tedavi Vakfı nın kurulması, daha sonra 1982 de ilk Diyaliz Merkezinin

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU i ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU İçindekiler... i Ekler Listesi... iv Kısaltmalar Listesi... vi Anadolu Üniversitesi EUA Özdeğerlendirme Ekibi... viii 1. Giriş... 1 2. Ulusal ve Kurumsal

Detaylı

Kahramanmaraş Sütçü Imam Üniversitesi Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu

Kahramanmaraş Sütçü Imam Üniversitesi Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu Kahramanmaraş Sütçü Imam Üniversitesi Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu MESLEĞİN SESİ E-BÜLTEN Haziran 2015 E-DERGI HAKKINDA E-Dergimiz Mesleğin Sesi ; Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulumuzun, hem bölümlerimizi

Detaylı

www.izu.edu.tr www.izu.tr [1]

www.izu.edu.tr www.izu.tr [1] www.izu.edu.tr www.izu.tr [1] [ 2 ] www.izu.edu.tr Asil Geçmişten Aydınlık Geleceğe İlim ve Zarafet Üssü: İZÜ KAMPÜS 4 Vakıf ve Tarihçe 6 Mütevelli Heyeti Başkanı ndan 8 Rektör den 9 Vizyon-Misyon-Değerler

Detaylı

GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ

GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ 2013-2017 Stratejik Planı 1 ĠÇĠNDEKĠLER I. HAZIRLIK ÇALIġMALARI ----------------------------------------------------------------------- 8 1. İzlenen Yöntem ve Planlama Süreci ----------------------------------------------------------

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 TABLOLAR LİSTESİ... 4 GRAFİK LİSTESİ... 5 SUNUŞ... 7 ÖNSÖZ... 9 1. BÖLÜM... 10 GİRİŞ... 10 1.1. ÇALIŞMANIN AMACI...

Detaylı

Değerlerimiz. A. İşletmenin Vizyonu, Misyonu, Değerleri ve Stratejisi. Vizyon: Misyon: Değerler: Çözümcülük. Yaratıcılık. Güvenilirlik.

Değerlerimiz. A. İşletmenin Vizyonu, Misyonu, Değerleri ve Stratejisi. Vizyon: Misyon: Değerler: Çözümcülük. Yaratıcılık. Güvenilirlik. Doğtaş Mobilya 1972 yılında Hacı Ali Doğan ın Doğan Mobilya yı kurması ile Doğan ailesi mobilyacılık sektörüne ilk adımını atmıştır.1987 yılında Hacı Ali Doğan altı oğlu ile birlikte Biga da Doğtaş A.Ş.

Detaylı

3. BÖLÜM YAPI KREDİ VE BANKACILIK SEKTÖRÜ 4. BÖLÜM YAPI KREDİ VE KURUMSAL YÖNETİM 5. BÖLÜM YAPI KREDİ VE SOSYAL SORUMLULUK

3. BÖLÜM YAPI KREDİ VE BANKACILIK SEKTÖRÜ 4. BÖLÜM YAPI KREDİ VE KURUMSAL YÖNETİM 5. BÖLÜM YAPI KREDİ VE SOSYAL SORUMLULUK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM RAPOR HAKKINDA 2. BÖLÜM GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI 3. BÖLÜM YAPI KREDİ VE BANKACILIK SEKTÖRÜ 4. BÖLÜM YAPI KREDİ VE KURUMSAL YÖNETİM 5. BÖLÜM YAPI KREDİ VE

Detaylı

bbilgisayar Mühendisleri Odası

bbilgisayar Mühendisleri Odası TMMOB BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI DERGİSİ mdergi bbilgisayar Mühendisleri Odası HAZİRAN 2015 SAYI / 4 ISSN No: 2149-0198 BiLGiSAYAR MÜHENDiSLiĞi imza YETKiSi CALISMALARI SGK ile ASGARi ÜCRET PROTOKOLÜ

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI TANITIM KİTAPÇIĞI

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI TANITIM KİTAPÇIĞI BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI TANITIM KİTAPÇIĞI MAYIS 2013 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNCİVEZ ZONGULDAK Tel: 0 372 257 69 27-0 372 291 06 34 i

Detaylı

Yükseköğrenimde de farkı biz yaratırız...

Yükseköğrenimde de farkı biz yaratırız... Yükseköğrenimde de farkı biz yaratırız... 2 0 1 5-2 0 1 6 Milli Eğitim in gayesi yalnız hükümete memur yetiştirmek değil, daha çok memlekete ahlâklı, karakterli, cumhuriyetçi, inkılâpçı, olumlu, atılgan,

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ AYLIK HABER BÜLTENİ SAYI: 8 HAZİRAN 2013 ÜNİVERSİTEMİZDE. UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ (HUZEM) KURULUYOR

HİTİT ÜNİVERSİTESİ AYLIK HABER BÜLTENİ SAYI: 8 HAZİRAN 2013 ÜNİVERSİTEMİZDE. UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ (HUZEM) KURULUYOR www.hitit.edu.tr HİTİT ÜNİVERSİTESİ AYLIK HABER BÜLTENİ SAYI: 8 HAZİRAN 2013 ÜNİVERSİTEMİZDE UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ (HUZEM) KURULUYOR Kısa adı HUZEM olan Hitit Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Misyon, Vizyon ve Stratejik Hedefler MİSYON Kiler mağazalarında kaliteli ürünler satılır ve kaliteli hizmet sunulur. Müşterilerin mutlak memnuniyeti gözetilir, en iyi reklamın memnun bir müşteri olduğu

Detaylı

KOBİ ler ve Girişimcilik

KOBİ ler ve Girişimcilik KASIM 2012 YIL: 24 SAYI: 287 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi KOSGEB Başkanı Mustafa KAPLAN ile Röportaj Türkiye de İnovatif Girişimcilik Dördüncü Avrupa KOBİ Haftası Önce

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLE İLGİLİ OLARAK YAPILAN ÇALIŞMALAR KAYNAKÇASI

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLE İLGİLİ OLARAK YAPILAN ÇALIŞMALAR KAYNAKÇASI AÖF ün 25. YILINDA ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLE İLGİLİ OLARAK YAPILAN ÇALIŞMALAR KAYNAKÇASI 1982-2007 (Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş Beşinci Baskı) Derleyenler Uğur DEMİRAY Özden

Detaylı