BURSA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BURSA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI (2012-2016)"

Transkript

1 STRATEJİK PLANI ( )

2

3 BURSA, Haziran 2012

4 Kalbinizi işinizin ve işinizi de kalbinizin içine yerleştirmelisiniz.

5 KONUNUN ÖNEMİ/SUNUM: Bursa Ticaret Borsası nın yılları arasında gerçekleştirmeyi düşündüğü proje ve faaliyetler ve bunlara ilâveten daha önceki yıllarda da programladıkları ile birlikte bu devrede ileri hedefleri belirleyen ve bir bakıma yol haritası olan stratejik plânı, gerçekten büyük dönüşüm ve gelişim ruhunu yansıtan önemli bir belge olarak görmekteyiz sayılı yasaya göre kurulan ve ticaretin kamu adına düzenlenmesinde ve sürdürülmesinde etkinliği ve yetkinliği tartışılmaz olan Ticaret Borsaları kamu tüzel kişiliğine sahip kurumlardır. Rekabete dayalı, güvenli, bilgi dolaşımı ve paylaşımı yüksek, dünya standartlarının uygulandığı ve bunlara uyulduğu bir serbest piyasa ekonomisi ortamında; dinamik ve rasyonel yapıya kavuşturulmuş Ticaret Borsalarının insan refahı ve geleceğindeki önemi yadsınamaz. Genel olarak Kamu Kurumu yönetiminin ve hüviyetinin; dünyadaki gelişmeleri ve yeni yönelimleri kavrayacak şekilde yapılandırılması, şekillendirilmesi ve iletişimin doruğa ulaştığı günümüzde insanın artarak süren ve sürecek olan beklentilerini cevaplayacak açık şeffaf ve hesap verebilir hale getirilmesi şart olmuştur. -Sahife 1-

6 Özetle her faktörün yeniden ele alındığı devrimsel nitelikteki yapısal değişimin yeni kompozisyonu sayılabilecek hazırlık döneminin ve sonuçlandırma sürecinin geleceğe ve kaliteye hizmet edeceğinden kuşku duyulmamaktadır. Nerede üretim ve alış-veriş varsa orada borsa oluşur fikrinden hareket ettiğimizde Ticaret Borsalarının hedef kitlerinin ve paydaşlarının genişliği kolayca anlaşılacaktır. Amaç daha iyi ve kaliteli hizmet ile aktif piyasa aktörlerine ve ekonomi alanındaki her birime eşit ve yeterli derecede fayda sağlamaktır. Ancak temel değerin insan olduğu ve bu ölçünün her hareket program ve plânlamanın omurgasını teşkil ettiği bilhassa zikredilmektedir. Fonksiyonların plânlı bir şekilde görülmesi artan oranda önem kazanan bir olgudur. Plânlı hizmet sunumunda, faaliyet politikası geliştirmede, belirlenen politikaları somut iş programlarına dayandırmada, uygulamayı etkili bir şekilde izlemede stratejik plânlama temel araç olarak benimsenmiştir. Stratejik plânlamaya rasyonelliğin diğer bir tanımı olarak bakılmaktadır. Mevzuat ve benimsenen temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonları oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve uygulamanın izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plânlamaya ruh vermeye çalışılmıştır. -Sahife 2-

7 Bursa Ticaret Borsası ( ) Stratejik Planı

8 İÇİNDEKİLER KONUNUN ÖNEMİ/SUNUM 5 T.C. ( ) STRATEJİK PLANI 7 İÇİNDEKİLER 8 BURSA NIN TARİHÇESİNE BAKIŞ BURSA İLİ GÖSTERGELERİN KARŞILAŞTIRILMASI (Türkiye ve Bursa Ölçeğinde) 15 BURSA NIN TARİHÇESİ NE BAKIŞ Cumhuriyet Döneminde Bursa 17 Coğrafi Konum 19 Demografik Yapı 21 Ekonomik Yapı 23 İstihdam ve İşgücü İstatistikleri 24 - Eğitim Durumuna Göre Kurumsal Olmayan Nüfus (15 Yaş ve Üzeri Bin Kişi) Yaş Gruplarına Göre İşgücü (15 Yaş ve Üzeri-Bin Kişi) Yaş Gruplarına Göre İstihdam (15 Yaş ve Üzeri-Bin Kişi) Tam-Zamanlı ve Yarı Zamanlı İstihdam (15 Yaş ve Üzeri Bin Kişi) Tam-Zamanlı ve Yarı Zamanlı İstihdam (15 Yaş ve Üzeri-Bin Kişi) İktisadi Faaliyet Kollarına Göre İstihdam Edilenler (NACE Rev.2) 26 (15 Yaş ve Üzeri) Sahife 8 -

9 BURSA İLİ GÖSTERGELERİN KARŞILAŞTIRILMASI (Türkiye ve Bursa Ölçeğinde) NÜFUS GÖSTERGELERİ Nüfus Yoğunluğu (Km2 ye Düşen Kişi Sayısı) Cinsiyet Oranı Nüfus Artış Hızı (%) (Cinsiyete Göre) Nüfusun Türkiye Nüfusu İçindeki Payı (%) SAĞLIK GÖSTERGELERİ Yüz Bin Kişi Başına Hastane Yatak Sayısı Yüz Bin Kişi Başına Eczane Sayısı Yüz Bin Kişi Başına Hekim Sayısı Yüz Bin Kişi Başına Hemşire Sayısı Sağlık Personeli Sayısı Eczane Sayısı EĞİTİM GÖSTERGELERİ Eğitim Düzeyi Okuryazarlık Oranı (%) İl/İlçe Merkezleri Okuryazarlık Oranı (%) Köy/Belde Okuryazarlık Oranı (%) Yetişkin Okuryazarlık Oranı (15 Yaş ve Üzeri) (%) Okullaşma Oranları İlköğretimde Net Okullaşma Oranı (%) Ortaöğretimde Brüt Okullaşma Oranı (%) Öğrenci Oranları Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı 34 (İlköğretim ve Ortaöğretim) 3.4. Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Puanı Sıralamasında ilk de 34 Yeralan Öğrenci Sayısı Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Yerleştirme Puanına Göre %3 lük 34 Dilime Giren Öğrenci Sayısı KÜLTÜR GÖSTERGELERİ Bin Kişi Başına Halk Kütüphanesi Yararlanıcı Sayısı Yüz Bin Kişi Başına Sinema Koltuk Sayısı TURİZM GÖSTERGELERİ Belediye Belgeli ve Turizm İşletme Belgeli Konaklama Tesislerinde 35 Yapılan Geceleme Sayısının Türkiye deki Payı 5.2. Belediye Belgeli ve Turizm İşletme Belgeli Konaklama Tesislerine 35 Geliş Sayısının Türkiye deki Payı (%) - Sahife 9 -

10 6. ADALET GÖSTERGELERİ Yüz Bin Kişi Başına Ceza İnfaz Kurumuna Giren Hükümlü Sayısı 36 (Suçun İşlendiği Yerleşim Yerine Göre) 6.2. İşledikleri Suç Türüne Göre Ceza İnfaz Kurumuna Giren 36 Hükümlerin Oranları (Suçun İşlendiği Yerleşim Yerine Göre) (%) 7. SEÇİM GÖSTERGELERİ Halk Oylaması Göstergeleri Mahalli İdareler Seçimi Katılım Oranı (%) Milletvekili Genel Seçimi Katılım Oranı (%) TARIM, ORMAN ve BALIKÇILIK GÖSTERGELERİ Kişi Başına Tarımsal Üretim Değeri (TL) ENERJİ GÖSTERGELERİ Abone Başına Düşen Net Elektrik Tüketimi (MWh) Kişi Başına Düşen Net Elektrik Tüketimi (MWh) Abone Başına Düşen Doğal Gaz Tüketimi (m3) Kişi Başına Düşen Doğal Gaz Tüketimi (m3) ULAŞTIRMA GÖSTERGELERİ Kara Yolu Göstergeleri Asfaltlı Beton Yol Oranı 39 (İl ve Devlet Yolları Toplamı İçindeki) (%) Bölünmüş Yol Oranı (İl ve Devlet Yolları Toplamı İçindeki) (%) Bin Kişi Başına Otomobil Sayısı Bin Kişi Başına Motorlu Kara Taşıtı Sayısı Trafik Kazası Göstergeleri Demir Yolu Göstergeleri Yüz Bin Kişi Başına Demir Yolu Uzunluğu (Km) Demir Yolu Uzunluğunun Yüz ölçme Oranı (Km) Hava Yolu Göstergeleri Hava Meydanlarında İniş-Kalkış Yapan Uçak Sayısının ve 40 Taşınan Yolcunun Türkiye İçindeki Payı (%) 11. HABERLEŞME GÖSTERGELERİ Bin Kişi Başına Sabit Telefon Abone Sayısı Bin Kişi Başına Cep Telefonu Abone Sayısı Bin Kişi Başına İnternet Abone Sayısı 41 - Sahife 10 -

11 12. SOSYAL GÜVENLİK GÖSTERGELERİ İşkollarına Göre İşyeri Başına Sigortalı Ücretli Çalışan Oranı (%) DIŞ TİCARET GÖSTERGELERİ Dış Ticaret Dengesi ($) Dış Ticaret Hacmi ($) Kişi Başına İhracat (bin $) Kişi Başına İthalat (bin $) İSTİHDAM ve İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ İstihdam Oranı Cinsiyet ve Yaş Grubuna Göre Oranı (15 Yaş ve Üzeri) (%) İşsizlik Oranı (Yaş Gruplarına Göre) (%) Tarım Dışı İşsizlik Oranı (%) BİNA ve İNŞAAT GÖSTERGELERİ Kullanma Amacına Göre Tamamen veya Kısmen Biten Yeni 44 ve İlave Yapılarda Bina Başına Daire Sayısı Kullanma Amacına Göre Yapılacak Yeni ve İlave Yapılarda 44 Bina Başına Daire Sayısı 16. SINAİ MÜLKİYET GÖSTERGELERİ Patent Göstergeleri Yüz Bin Kişi Başına Patent Başvuru Sayısı Yüz Bin Kişi Başına Patent Tescil Sayısı Marka Göstergeleri Yüz Bin Kişi Başına Marka Başvuru Sayısı Endüstriyel Tasarım Göstergeleri Yüz Bin Kişi Başına Endüstriyel Tasarım Başvuru Sayısı Yüz Bin Kişi Başına Endüstriyel Tasarım Tescil Sayısı BANKACILIK GÖSTERGELERİ Mevduat Göstergeleri Kişi Başına Mevduat (TL) Kişi Başına Tasarruf Mevduatı (TL) Mevduatın Türkiye Toplamındaki Payı (TL) Banka Kredisi Göstergeleri Kişi Başına Kredi (TL) 46 - Sahife 11 -

12 GENEL GÖRÜNÜM ARAZİ 47 İKLİM 48 Uzun Yıllar İçinde Gerçekleşen Ortalama Değerler ( ) 48 Maksimum Sıcaklık Minimum Sıcaklık YERALTI KAYNAKLARI 49 Maden Potansiyeli 49 Linyit Potansiyeli 49 Bursa İli Maden Potansiyeli 50 BORSA NIN TARİHÇESİ NE BAKIŞ 51 GÖREVLERİ 58 BORSANIN HALİHAZIR FİZİKSEL MEKÂN YAPISI, PROJE BAZLI FAALİYETLERİ, VARLIKLARI-KAYNAKLARI VE MALİ SİYASASI BORSA MERKEZ VE TEMSİLCİLİKLERİ 62 YILLIK PLÂN VE BÜTÇE PROGRAMLARINDA YER ALAN BAZI PROJE BAŞLIKLARI Bursa Ticaret Borsası nın Varlık ve Kaynakları 69 Varlıklar 69 Kaynaklar 70 BORSA NIN KURUMSAL MALİ POLİTİKASI 71 KALİTE VE HİZMET DEĞERİNİ ARTTIRMA SÜRECİNDE BURSA TİCARET BORSASI NIN HAREKET TARZI, KURUMSAL KÜLTÜR VE KİMLİĞİNİ VİZYONU OLUŞTURAN MİSYONU TEMEL DEĞERLERİ 72 Misyonumuz 74 Vizyonumuz 75 - Sahife 12 -

13 Temel Değerlerimiz 76 NIN ODAK ALANLARI AMAÇLARI HEDEFLERİ 77 HEDEFLERİN AÇILIMI I- Yeterlilik Alanları Bakımından II- Hizmet Yörüngesi Bakımından 82 I- YETERLİLİK ALANLARINA BAKIŞ 83 Genel Yönetim Anlayışı ve Yasal Mevzuat 83 Mali Yapı 84 İnsan Kaynakları 84 İş Akış Plânlaması ve Yönlendirme 84 Bilgi İletişimi, Bilgi Yayımı ve İletişim Teknikleri 85 Üyelerle İlgi ve Bilgi Standartları 85 Ödünsüz Kalite 85 II- HİZMET YÖRÜNGESİ 86 İletişim ve Paylaşım 86 Karar Alıcılarla İrtibat 86 İş Geliştirme Eğitimi 87 Küresel Ticarete Katılım 87 KURUMSAL KÜLTÜR VE KİMLİĞİN, YENİDEN TANIMLANMASI İHTİYACI KARŞISINDA, VİZYON VE MİSYON İLE TEMEL DEĞERLER VURGUSU 88 Misyonun 89 Vizyonun 90 Temel Değerler ise 91 STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARINDAKİ AŞAMALAR VE DURUM ANALİZİ KRİTERLERİ 92 Kamu İdareleri 93 - Sahife 13 -

14 DURUM ANALİZİ 94 İç Yapı Analizinde 94 Paydaş Analizinde 95 Çevre Analizinde 95 Swot Analizinde 96 - Fırsatlar 96 - Güçlü Yönler 97 - Zayıf Yönler 98 - Tehditler 98 PERFORMANS İZLEME VE DEĞERLENDİRME 99 STRATEJİK PLANIN UYGULANMASI Sahife 14 -

15 BURSA NIN TARİHÇESİNE BAKIŞ BURSA İLİ GÖSTERGELERİN KARŞILAŞTIRILMASI (Türkiye ve Bursa Ölçeğinde) - Sahife 15 -

16 BURSA NIN TARİHÇESİ NE BAKIŞ: Eski adı: Yunanca Προύσα Prussa veya Brusa dır. Yapılan araştırmalar Bursa yöresinin M.Ö 4000 lerden beri çeşitli yerleşimlere sahne olduğunu göstermektedir. Bu topraklara M.Ö. 13. Yüzyıldan sonra Bitinler ve Misler yerleşti. İlk çağda Bitinya ve Misya nın komşu olduğu bir alanda yer alan yöre M.Ö. 7. Yüzyılda Lidya nın, M.Ö.546 da da Perslerin egemenliğine girdi. M.Ö. 334 e kadar süren pers egemenliği boyunca Bitinyalılar kendi yöneticilerini seçme hakkına sahipti. M.Ö 328 de Bitinya Krallığı kuruldu. Kral Zipoetes döneminde gelişen krallık, oğlu I. Prusias Bursa kentinin kurucusu olarak kabul edilir. Bursa adının da kentin o zamanki adı Prusa dan kaynaklandığı sanılmaktadır. M.Ö. 74 te Roma ya bağlanan Bitinya nın başkenti, Prusa dan Nikomedeia ya (İzmit) taşındı. M.S. 395 yılında Roma İmparatorluğu nun ikiye bölünmesinden sonra Bizans yönetiminde kalan Bursa, imparatorluğun Doğu Eyaleti ne bağlı beş diyosezden, Asya Diyosezi sınırları içindeydi. Kent özellikle 11. Yüzyılda Selçukluların saldırısına uğradıysa da 14. Yüzyıla değin Bizans yönetimi altında kaldı. Uzun çatışmalardan sonra 1326 da Orhan Bey Bursa yı alarak Osmanlıların başkenti yaptı. Bursa nın fethi (1326 yılında) ile kurulan Bursa Mehterhanesi 1826 yılında Yeniçeriliğin kaldırılışıyla beraber kapatılmıştır. Bursa 1365 te Edirne nin başkent yapılmasına bu durumunu korudu. Bursa, İstanbul un fethi ne kadar Osmanlıların en önemli merkeziydi. Bursa 14.yy dan itibaren İran dan gelen ipeğin ve Hindistan-Cidde-Halep üzerinden gelen baharatın sayesinde ekonomik açıdan büyük bir gelişme gösterdi. Özellikle 16.yy da doruğa çıkan ipek ve baharat ticareti kente büyük canlılık kazandırdı. - Sahife 16 -

17 Kentin meşhur İpek, Koza, Fidan, Emir Han ları bu ticaretin kalbinin attığı yerlerdi. Bu dönemde kentin nüfusu 75bin e yakındı. Batı Avrupa dan gelen birçok tüccar, özellikle Floransa ve Venedik ten gelen İtalyanlar bu dönemde kente yerleşip, ipek ve baharat karşılığında Batı Avrupa mamulü yünlü dokumaları satmaya başladılar. Bursa da satın alınan ipek ve baharat buradan İstanbul a geçiyor, oradan da ya Ege/Akdeniz üzerinden İtalya ve Batı Avrupa pazarlarına, ya da Karadeniz üzerinden Kili-Akkirman-Liviv (bugünkü Ukrayna) güzergahını izleyerek Orta ve Doğu Avrupa pazarlarına çıkıyordu. Hem Osmanlı İmparatorluğu na hem de Bursa ya büyük zenginlik getiren bu ticaret, 17.yy dan itibaren İngiliz ve Hollandalıların Hint Okyanusu nda hakimiyeti ele geçirip, baharat ve ipeği Avrupa ya Ümit Burnu üzerinden direk taşımaya başlamalarıyla giderek azalmış ve önemini kaybetmiştir. Bursa yöresi 900 lerin başında Hüdavendigar Vilayeti nin sınırları içindeydi. Kentin belediyesi 1877 de kuruldu. Kurtuluş Savaşı yıllarında çeşitli yörelerinde ayaklanmalar çıkan Bursa 08.Temmuz.1920 de Yunanlılarca işgal edildi; 11.Eylül.1922 de işgalden kurtuldu. Cumhuriyet Döneminde Bursa: 08.Temmuz.1920 de Bursa nın Yunanlılar tarafından işgalinden sonra, 11.Eylül.1922 de yeniden Türk egemenliğine geçmiştir. 29.Ekim.1923 te ilan edilen Cumhuriyet ile birlikte Bursa şehri kültür, sanayi ve tarım merkezi olarak gelişmesini sürdürmüştür. Cumhuriyet dönemiyle birlikte planlama çalışmalarına başlanan şehirde, 1960 lı yıllardan itibaren sanayinin önemi artmış, kentin nüfus ve kentsel gelişimi hızlı değişime uğramıştır. - Sahife 17 -

18 Coğrafi konumu, tarımsal, ticari ve sanayi potansiyelinin yüksek oluşu kentin çekiciliğini her dönem korumasını sağlamaktadır. Hızlı Sanayileşme, göç ve nüfus artışı beraberinde çevre kirliliği, kaçak yapılaşma, işsizlik, suç oranının artması gibi dünyanın büyük metropollerine özgü birçok kentsel sorunu da doğurmuştur. Bu sorunlarla mücadele etmek için 1990 larda başlayan bir hareketle yerel, ulusal ve uluslararası kaynaklardan yararlanarak içme suyu, kanalizasyon, ulaşım, eğitim, çevre kirliliği, güvenlik, sağlık ve istihdam gibi konularda önemli adımlar atılmaya başlanmıştır. Sivil toplum örgütleri, özel sektör, üniversite ve vatandaşların giderek artan duyarlığına cevap verebilmek için yeni parklar, binalar, kültür merkezleri, çevresel yatırımlar ve kentsel düzenlemeler yapılmaktadır. 01.Ekim1925 te temeli atılan Bursa Dokumacılık Fabrikası (İpekiş) 1927 yılında hizmete açılmıştır. İpekiş, Kültürpark ın bitişiğinde 32 dönüm arazi içinde, tarihi binalarıyla müze gibi bir kuruluştur. Bursa yöresinde koza üretiminin ve ipekböcekçiliğinin teşviki amacıyla Mustafa Kemal ATATÜRK ün talimatıyla İş Bankası tarafından yaptırılmıştır larda Yün-iş ile birleşen İpekiş, 1991 de özelleştirilmiştir. Tarman Grup adlı özel sermaye grubu tarafından işletilmektedir yılları arasında uygulanan 1. Beş Yıllık Sanayi Planı nda tekstil, kendirkesen, demir-çelik, porselen-çini, klor, suni ipek, selüloz ve kağıt tesisleri, şeker, süngercilik ve gül sanayileri gibi alanlar yer almıştır. Bu kapsamda, 1938 yılında Bursa Merinos Fabrikası ve Gemlik Suni İpek Fabrikası kurulmuştur yılında Gemlik te temeli atılan ve 1938 yılında hizmete açılan Suni İpek Viskon ve Selefon Fabrikası, zamanla teknolojinin eskimesi sonucu üretimini durdurmuş, 1997 yılında özelleştirme kapsamında Sümer Holding bünyesinde satışa sunulmuş, - Sahife 18 -

19 1998 de Tekel e devredilmiştir yılında da, 293 dönümlük arazisi Uludağ Üniversitesi ne devredilmiştir. Coğrafi Konum: Bursa 40 derece boylam ve derece enlem daireleri arasında Marmara Denizi nin güneydoğusunda yer alan, toplam il nüfusu 2007 yılı Genel Nüfus Tespit sonuçlarına göre ile Türkiye nin 4. Büyük kentidir. Bursa ili doğuda Bilecik, Adapazarı, kuzeyde Kocaeli, Yalova, İstanbul ve Marmara Denizi, güneyde Kütahya, batıda Balıkesir illeriyle çevrilidir. Denizden yüksekliği 155 metre olan Bursa, genelde ılıman bir iklime sahiptir. Ancak,iklim bölgelerine göre de değişiklik göstermektedir. Kuzeyde Marmara Denizi nin yumuşak ve ılık iklimine karşılık güneyde Uludağ ın sert iklimi ile karşılaşılmaktadır. İlin en sıcak ayları Temmuz Eylül, en soğuk ayları ise Şubat-Mart tır. 52 yıllık gözlem süresi itibarı ile yıllık ortalama yağış miktarı 706 mm. dir. İlde ortalama nispi nem %69 civarındadır. İlin yüzey şekilleri, birbirinden eşiklerle ayrılmış çöküntü alanlarıyla, dağlar halindedir. Çöküntü alanlarının başlıcalarını İznik ve Uluabat gölleriyle Yenişehir, Bursa ve İnegöl ovaları oluşturmaktadır. - Sahife 19 -

20 EN ÖNEMLİ OVALAR Ova Bursa M. Kemal Paşa Karacabey İnegöl İznik Orhangazi Yenişehir Yüzölçümü (km2) Toplam yüzölçümü km2 olan Bursa ili topraklarının %17 sini ovalar oluşturmaktadır. İl sınırları dahilinde Uluabat (1.134 km2) ve İznik (298 km2) gölleri bulunmaktadır. İlin önemli akarsuları; Mustafakemalpaşa Çayı, Uludağ ın güney yamaçlarından doğan ve gene Uludağ dan kaynaklanan bir çok küçük dere ile beslenen Nilüfer Çayı, Göksu Çayı, Koca Dere, Kara Dere, Aksu Deresi dir. İlin sahip olduğu 135 km. kıyı bandının 22 km lik kısmı kullanıma uygun olup, diğer kısmı değerlendirilememektedir. Bursa ili topraklarının yaklaşık %35 ini dağlar kaplamaktadır. Dağlar genellikle doğu-batı yönünde uzanan sıradağlar şeklindedir. Bunlar; Orhangazi nin batısından Gemlik Körfezi nin batı ucunda bulunan Bozburun a doğru uzanan Samanlı Dağları, Gemlik Körfezi nin güney yüzünü kaplayan ve Bursa Ova sını denizden ayıran Mudanya Dağları, İznik gölünün güneyi ile Bursa ovasının kuzey kesimleri arasında yer alan Katırlı Dağları, Mudanya Dağları nın uzantısı olan Karadağ ve Marmara Bölgesi nin en yüksek dağı olan Uludağ dır. (2543 m). - Sahife 20 -

21 Demografik Yapı: Adrese dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2011 yılı sonuçlarına göre Bursa ilinin toplam nüfusu ya ulaşmıştır. Bu rakam ülke nüfusunun %3,55 ini oluşturmaktadır. Toplam nüfusun ü il ve ilçe merkezinde, kişi ise belde ve köylerde yaşamaktadır.toplam nüfusun %89 u kentsel alanlarda yaşamaktadır. İlçeler arasında Osmangazi ilçesi nüfusu ile en kalabalık ilçe olurken, Büyükorhan ilçesi nüfusu ile son sırada yer almaktadır. - Sahife 21 -

22 2011 YILI BURSA İLİ VE İLÇELERİNİN TOPLAM, ŞEHİR VE KÖY NÜFUSLARI İl/ilçe merkezleri (Şehir) Belde/Köyler Toplam İLÇELER TOPLAM ERKEK KADIN TOPLAM ERKEK KADIN TOPLAM ERKEK KADIN Osmangazi Yıldırım Nilüfer Gemlik Gürsu Mudanya Kestel İnegöl M.Kemalpaşa Orhangazi Karacabey Yenişehir İznik Orhaneli Harmancık Keles Büyükorhan TOPLAM yılı ADNKS sonuçlarına göre; Bursa ili nüfusunun yarısı erkek, yarısı kadın nüfustan oluşmaktadır. Bu durum, hemen hemen bütün sayımlarda benzerlik göstermektedir yılında olan il nüfusunun i, bir başka deyişle %49,98 i erkek nüfus, i yani %50,02 ü ise kadın nüfustur. - Sahife 22 -

23 Ekonomik Yapı: Bursa, ekonomik yönüyle, Türk ekonomisinin geliştirilmesi ve ona yeni ivmeler kazandırılmasında aktif ve yönlendirici bir gücü temsil etmektedir. Ülke ve bölge ekonomisinin gelişmesine, ihracat yönüyle döviz girdisi sağlanmasına ve sanayi altyapısının güçlenmesine sağladığı katkılarla Bursa, ekonomik açıdan büyük bir dinamizm sergilemektedir. Bursa, ülke ekonomisine sağladığı katma değer açısından İstanbul, Kocaeli ve İzmir den sonra 4. Sırada yer almaktadır. İmalat sanayinde ise Türkiye katma değerinin (GSMH tan aldığı pay) %8-9 unu tek başına sağlamaktadır. Bursa nın Türkiye GSMH sine katkısı 2000 de %3.7, 2004 yılında %3.9 olduğu tahmin edilirken, 2005 yılında Bursa nın Türkiye GSYH sine katkısı %4 olarak tahmin edilmektedir yılı TÜİK verilerine göre, Türkiye de cari fiyatlarla GSYH Milyon TL olarak kaydedilirken bu rakamın milyon dolarını Bursa gerçekleştirmiştir yılında kişi başına düşen gelirin, Bursa da Dolar seviyelerinde olduğu tahmin edilmektedir. TÜİK tarafından 2011 yılında Türkiye geneli için KBGSYH TL olarak açıklanmıştır yılı illerin ve bölgelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması araştırması sonuçlarına göre; sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi itibariyle Bursa, İstanbul, Ankara ve İzmir den sonra 4. Sırada yer almaktadır. Bursa, Türkiye nin hem nüfus sıralamasına göre hem de ekonomik yapıya göre 4. büyük ilidir. - Sahife 23 -

24 Yüksek Öğretim mezunu Lise ve dengi meslek mezunu Lise altı eğitimliler Okur yazar olmayan T.C. İşyeri ve çalışan sayılarına göre Bursa, Marmara Bölgesi nde İstanbul dan sonra 2. sırada bulunmaktadır. TÜİK 2009 yılı verilerine göre Bursa da istihdamın sektörel dağılımına baktığımızda %41 i sanayi, %24 ü hizmet, %12 si tarım, %23 ü ticaret sektöründe yer almaktadır. TÜİK verilerine göre istihdamını en fazla sanayide sağlayan tek ildir. Çalışabilir işgücü durumuna göre Bursa; İstanbul, İzmir den sonra 2012 Şubat ayı itibariyle kişi ile Türkiye genelinde 3. Sırada yer almaktadır. TÜİK 2010 yılı verilerine göre işgücüne katılım oranı %48,4 istihdam oranı %43,3 olarak gösterilmektedir. Bu sayının sı istihdam edilebilmekte ve toplam nüfusu içinde Bursa %48.9 ile Türkiye genelinde işgücüne katılım oranının en yüksek olduğu il konumundadır. İSTİHDAM ve İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ Eğitim Durumuna Göre Kurumsal Olmayan Nüfus (15 Yaş ve Üzeri Bin Kişi) Türkiye Türkiye Türkiye Türkiye Toplam Toplam Erkek Toplam Kadın Toplam Erkek Kaynak: TÜİK-BEBKA Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Sahife 24 -

25 Yaş Gruplarına Göre İşgücü (15 Yaş ve Üzeri-Bin Kişi) Türkiye TR41 Türkiye TR41 Türkiye TR41 Türkiye TR41 Toplam Toplam Erkek Toplam Kadın yaş ve üzeri Kaynak: TÜİK-BEBKA Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Yaş Gruplarına Göre İstihdam (15 Yaş ve Üzeri-Bin Kişi) Türkiye TR41 Türkiye TR41 Türkiye TR41 Türkiye TR41 Toplam Toplam Erkek Toplam Kadın yaş ve üzeri Kaynak: TÜİK-BEBKA Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Sahife 25 -

26 Tam-Zamanlı ve Yarı Zamanlı İstihdam (15 Yaş ve Üzeri - Bin Kişi) Türkiye TR41 Türkiye TR41 Türkiye TR41 Türkiye TR41 Toplam İşveren ve kendi hesabına Ücretli, maaşlı ve yevmiyeli Ücretsiz aile işçisi Kaynak: TÜİK-BEBKA Tam-Zamanlı ve Yarı Zamanlı İstihdam (15 Yaş ve Üzeri - Bin Kişi) Türkiye TR41 Türkiye TR41 Türkiye TR41 Türkiye TR41 Toplam Toplam Erkek Toplam Kadın Tam Zamanlı Yarı Zamanlı Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Kaynak: TÜİK-BEBKA İktisadi Faaliyet Kollarına Göre İstihdam Edilenler (NACE Rev.2) (15 Yaş ve Üzeri) Türkiye TR41 Türkiye TR41 Toplam Tarım Sanayi Hizmetler Kaynak: TÜİK-BEBKA Not: İnşaat sektörü sanayi sektörü içinde değerlendirilmiştir. - Sahife 26 -

27 BURSA İLİ GÖSTERGELERİN KARŞILAŞTIRILMASI (Türkiye ve Bursa Ölçeğinde) - Sahife 27 -

28 1. NÜFUS GÖSTERGELERİ 1.1. Nüfus Yoğunluğu (Km2 ye Düşen Kişi Sayısı) Türkiye Bursa Kaynak: TÜİK-BEBKA Not : ADNKS verileri ve göl hariç alanlar kullanılarak hesaplanmıştır. 1.2 Cinsiyet Oranı Türkiye Bursa ,47 99, ,8 99, ,01 99, ,99 99, ,92 99,95 Kaynak: TÜİK-BEBKA 1.3. Nüfus Artış Hızı (%) (Cinsiyete Göre) Türkiye Bursa Toplam Nüfus 13,10 27,52 Kadın Nüfusu 11,47 27,21 Erkek Nüfusu 14,72 27,84 Toplam Nüfus 14,50 16,88 Kadın Nüfusu 13,47 17,65 Erkek Nüfusu 15,51 16,10 Toplam Nüfus 15,88 21,28 Kadın Nüfusu 15,97 21,73 Erkek Nüfusu 15,80 20,82 Toplam Nüfus 13,49 17,74 Kadın Nüfusu 13,85 16,11 Erkek Nüfusu 13,14 19,37 Kaynak: TÜİK-ADNKS-BEBKA 1.4. Nüfusun Türkiye Nüfusu İçindeki Payı (%) Bursa 3,46 3,51 3,52 3,53 3,55 Kaynak: TÜİK-ADNKS- BEBKA - Sahife 28 -

29 2. SAĞLIK GÖSTERGELERİ 2.1. Yüz Bin Kişi Başına Hastane Yatak Sayısı Türkiye Bursa Kaynak: TÜİK-BEBKA Not : Sağlık Bakanlığı, Üniversite, Özel ve Diğer Kamu Kurum Hastaneleri kapsanmıştır Yüz Bin Kişi Başına Eczane Sayısı Türkiye Bursa ,97 31, ,91 30, ,12 30,77 Kaynak: SB-İEGM-BEBKA 2.3. Yüz Bin Kişi Başına Hekim Sayısı Türkiye Bursa ,57 134, ,22 142, ,50 143, ,45 143,73 Kaynak: TÜİK-BEBKA Not : Sağlık Bakanlığı, Üniversite, Özel ve Diğer Kamu Kurum Hastanelerinde çalışanlar kapsanmıştır Yüz Bin Kişi Başına Hemşire Sayısı Türkiye Bursa ,11 140, ,70 143, ,95 142, ,68 149,41 Kaynak: TÜİK-BEBKA Not : Sağlık Bakanlığı, Üniversite, Özel ve Diğer Kamu Kurum Hastanelerinde çalışanlar kapsanmıştır. - Sahife 29 -

30 2.5. Sağlık Personeli Sayısı Türkiye Bursa Toplam Hekim Uzman Hekim Asistan Hekim Pratisyen Hekim Diş Hekimi Sağlık Memuru Hemşire Ebe Eczacı Toplam Hekim Uzman Hekim Asistan Hekim Pratisyen Hekim Diş Hekimi Sağlık Memuru Hemşire Ebe Eczacı Toplam Hekim Uzman Hekim Asistan Hekim Pratisyen Hekim Diş Hekimi Sağlık Memuru Hemşire Ebe Eczacı Toplam Hekim Uzman Hekim Asistan Hekim Pratisyen Hekim Diş Hekimi Sağlık Memuru Hemşire Ebe Eczacı Kaynak: TÜİK-BEBKA Not : Sağlık Bakanlığı, Üniversite, Özel ve Diğer Kamu Kurum Hastanelerinde çalışan sağlık personelini kapsar Eczane Sayısı Türkiye - Sahife 30 - Bursa Kaynak: SB-İEGM-BEBKA

31 3. EĞİTİM GÖSTERGELERİ 3.1. Eğitim Düzeyi Okuryazarlık Oranı (%) Türkiye Bursa Toplam 91,78 94,8 Erkek 96,70 98,03 Kadın 86,91 91,63 Toplam 92,47 95,19 Erkek 97,04 98,23 Kadın 87,90 92,20 Toplam 93,96 95,92 Erkek 97,79 98,56 Kadın 90,13 93,31 Toplam 95,13 96,37 Erkek 98,30 98,77 Kadın 91,94 93,98 Kaynak: TÜİK-ADNKS-BEBKA Not : İlde ikamet eden 6 yaş ve üzerindeki kişiler kapsanmıştır. Oranlar hesaplanırken okuryazarlık durumu bilinmeyenler kapsanmamıştır Yabancılar kapsam dışıdır İl/İlçe Merkezleri Okuryazarlık Oranı (%) Türkiye Bursa Toplam 93,77 95,50 Erkek 97,64 98,43 Kadın 89,93 92,61 Toplam 94,28 95,85 Erkek 97,90 98,60 Kadın 90,67 93,15 Toplam 95,49 96,54 Erkek 98,48 98,89 Kadın 92,48 94,22 Toplam 96,29 96,94 Erkek 98,81 99,06 Kadın 93,75 94,84 Kaynak: TÜİK-ADNKS-BEBKA Not : İlde il/ilçe merkezlerinde ikamet eden 6 yaş ve üzerindeki kişiler kapsanmıştır. Oranlar hesaplanırken okuryazarlık durumu bilinmeyenler kapsanmamıştır Yabancılar kapsam dışıdır. - Sahife 31 -

2007-2011. www.bebka.org.tr

2007-2011. www.bebka.org.tr 2007-2011 Göstergelerle Göstergelerle TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bö Kalkınma Göstergeleriyle TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölgesi 2007-2011 RAKAMLARLA TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK Önsöz Göstergelerle

Detaylı

Kalkınma Göstergeleriyle TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölgesi

Kalkınma Göstergeleriyle TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölgesi Göstergelerle Göstergelerle TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bö Kalkınma Göstergeleriyle TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölgesi 2007-2011 RAKAMLARLA TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK Önsöz Göstergelerle Göstergelerle

Detaylı

BURSA İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

BURSA İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI BURSA İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Bursa ili Marmara bölgesinin güneyinde yer alır, sanayi ve ekonomi bakımından Türkiye nin önemli illerinden biridir. Bursa ilinin arazisi volkanik bir yapıya sahiptir.

Detaylı

Kalkınma Göstergeleriyle TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölgesi 2007-2013

Kalkınma Göstergeleriyle TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölgesi 2007-2013 Kalkınma Göstergeleriyle Bölgesi 2007-2013 Önsöz Bölgesel kalkınma çalışmalarının başlangıç noktası olan bölgeyi istatistiki göstergelerle rakamsal olarak ortaya koymak adına yılında Bölgesel Kalkınma

Detaylı

Şehir nüfusunun toplam nüfus içindeki oranı (%) 2011 Sıra. Toplam yaş bağımlılık oranı (%) 2011 Sıra. yoğunluğu 2011 Sıra. Köy sayısı 2011 Sıra

Şehir nüfusunun toplam nüfus içindeki oranı (%) 2011 Sıra. Toplam yaş bağımlılık oranı (%) 2011 Sıra. yoğunluğu 2011 Sıra. Köy sayısı 2011 Sıra Genel Bilgiler Nüfus Şehir nüfusunun toplam nüfus içindeki oranı (%) Sıra Nüfus yoğunluğu Sıra Toplam yaş bağımlılık oranı (%) Sıra Yıllık nüfus artış hızı ( ) Sıra Cinsiyet oranı (%) erkek/kadın Sıra

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012 de %4 artışla 1,035 milyar

Detaylı

İlçe Sayısı

İlçe Sayısı Sayfa1/7 İDARİ İlçe Sayısı 19 --- --- --- --- --- --- 19 19 19 19 19 19 20 20 20 2015 970 20 5 Yüzölçüm (km 2 ) (göl dahil) --- --- 14 473 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 14 272 14 272 14 583 14 583

Detaylı

22. BANKACILIK İSTATİSTİKLERİ

22. BANKACILIK İSTATİSTİKLERİ Kalkınma Göstergeleriyle TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölgesi Bankacılık İstatistikleri 22. BANKACILIK İSTATİSTİKLERİ 22.1. Banka Şube Sayısı 2007-2011 Türkiye TR41 Bursa Eskişehir Bilecik 2007 7 906 365

Detaylı

DOĞU VE GÜNEYDOĞU EKONOMİ VE KALKINMA ZİRVESİ, CİZRE BULUŞMASI ÇÖZÜM SÜRECİNİN EKONOMİK ETKİLERİ SENARYOLARI

DOĞU VE GÜNEYDOĞU EKONOMİ VE KALKINMA ZİRVESİ, CİZRE BULUŞMASI ÇÖZÜM SÜRECİNİN EKONOMİK ETKİLERİ SENARYOLARI DOĞU VE GÜNEYDOĞU EKONOMİ VE KALKINMA ZİRVESİ, CİZRE BULUŞMASI ÇÖZÜM SÜRECİNİN EKONOMİK ETKİLERİ SENARYOLARI 25 Haziran 2013 Baz Senaryo Çalışması için İncelenen İller Çözüm sürecinin ekonomik etkileri

Detaylı

Kalkınma Göstergeleriyle TR41 Bursa Eskișehir Bilecik Bölgesi

Kalkınma Göstergeleriyle TR41 Bursa Eskișehir Bilecik Bölgesi TR41 Bursa Eskișehir Bilecik Bölgesi 2009-2014 Yeni Yalova Yolu 4.Km Buttim İş Merkezi Buttim Plaza Kat 6 Osmangazi/Bursa TÜRKİYE T:0224 211 13 27 F: 0224 211 13 29 bebka@bebka.org.tr Kalkınma Göstergeleriyle

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2014-2023 TR41 BÖLGE PLANI BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTISI BİLGİ NOTU

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2014-2023 TR41 BÖLGE PLANI BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTISI BİLGİ NOTU BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 24-223 TR4 BÖLGE PLANI BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTISI BİLGİ NOTU , bin Türkiye, milyon Turizm Sektörü Türkiye 223 Turizm Stratejisi nde illerimizin

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik

Detaylı

Kütahya nın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri

Kütahya nın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri Kütahya nın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü Sunum İçeriği Nüfus Demografik Yapı Eğitim Kültür Sağlık İşgücü Sanayi Dış Ticaret Tarım Motorlu Taşıtlar Enerji Çevre Nüfus

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir Temel Ekonomik Göstergeler İzmir 2015 İzmir... İzmir çok yönlü üretim olanakları, zengin doğal kaynakları ve nitelikli yaşam kalitesini bir arada sunabilmesiyle hem Türkiye hem de dünya ölçeğinde öne çıkan

Detaylı

TR62 ADANA-MERSİN BÖLGESİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ-2

TR62 ADANA-MERSİN BÖLGESİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ-2 TR62 ADANA-MERSİN Sİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ-2 BÜLTEN NO 2 TR62 ADANA-MERSİN Sİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER Çukurova Kalkınma Ajansı sorumluluk alanı olan TR62 Düzey 2 Bölgesi

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bilecik Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 09.05.2013 Bilecik İl Genel Meclis Toplantı Salonu

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bilecik Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 09.05.2013 Bilecik İl Genel Meclis Toplantı Salonu 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 09.05.2013 Bilecik İl Genel Meclis Toplantı Salonu Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik

Detaylı

Kalkınma Göstergeleriyle TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölgesi

Kalkınma Göstergeleriyle TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölgesi Göstergelerle TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölgesi Göstergelerle TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bö Kalkınma Göstergeleriyle TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölgesi 2007-2012 RAKAMLARLA TR41 BURSA ESKİŞEHİR

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE AYDIN-DENİZLİ-MUĞLA

İSTATİSTİKLERLE AYDIN-DENİZLİ-MUĞLA İSTATİSTİKLERLE AYDINDENİZLİMUĞLA SUNUŞ Küreselleşme ile ortaya çıkan yeni yönetim modelleri ile birlikte de de bu alanda bir değişim yaşanmaya başlamıştır Bu kapsamda; yerel kaynakların yerinde ve etkin

Detaylı

DENİZLİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

DENİZLİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI DENİZLİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Denizli ili gerek sanayi (tekstil, iplik, dokuma, tuğla-kiremit ve mermer vb.) ve ekonomi gerek turizm açısından Batı Anadolu Bölgesinin önemli illerinden biridir

Detaylı

YOZGAT İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

YOZGAT İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI YOZGAT İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Yozgat ili Kızılırmak Nehrinin İç Anadolu Bölgesinde çizmiş olduğu yay içerisinde yer alan Bozok yaylası üzerindedir. Coğrafi bakımdan Başkent'e yakın olması ve Doğu

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

TR62 ADANA-MERSİN BÖLGESİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER

TR62 ADANA-MERSİN BÖLGESİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER TR62 ADANA-MERSİN Sİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER TR62 Bölgesi İstihdam Göstergeleri TR62 Sİ Tarım Sektörü İstihdam Oranı (Yüzde) 26,1 27,3 Sanayi Sektörü İstihdam Oranı (Yüzde) 21,5 25,4 Hizmet

Detaylı

GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM

GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM 2014 yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayımı na göre Afyonkarahisar ın nüfusu 706.371 dir ve ülke genelinde 31. sıradadır. Bu nüfusun 402.241 i il ve ilçe merkezlerinde, 304.130 u ise

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Eskişehir Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 14.05.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Eskişehir Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 14.05.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 14.05.2013 Anadolu Üniversitesi Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik krizler Kaynak

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım EKONOMİK GELİŞMELER Kasım - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 NÜFUS... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK...

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim EKONOMİK GELİŞMELER Ekim - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 NÜFUS... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK...

Detaylı

Durmuş Ali ŞAHİN TÜİK Adana Bölge Müdürü 15/05/2017

Durmuş Ali ŞAHİN TÜİK Adana Bölge Müdürü 15/05/2017 Durmuş Ali ŞAHİN TÜİK Adana Bölge Müdürü 15/05/2017 Nüfus ve Göç Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli Gelir Dış Ticaret Yapı

Detaylı

Güzelbahçe İlçe Raporu

Güzelbahçe İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 116,91 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 28.469 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 243 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Özalp Tarihçesi: Özalp ilçesi 1869 yılında Mahmudiye adıyla bu günkü Saray ilçe merkezinde kurulmuştur. 1948 yılında bu günkü Özalp merkezine taşınmış ve burası ilçe merkezi haline dönüştürülmüştür. Bölgede

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2016

EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2016 EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2016 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2008

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2008 EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER...1 TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE)... 2 ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (ÜFE)... 2 İTHALAT - İHRACAT...

Detaylı

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir Temel Ekonomik Göstergeler İzmir 2016 İzmir... İzmir çok yönlü üretim olanakları, zengin doğal kaynakları ve nitelikli yaşam kalitesini bir arada sunabilmesiyle hem Türkiye hem de dünya ölçeğinde öne çıkan

Detaylı

BURSA SAĞLIK TURİZMİ POTANSİYELİ BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ. Dr. Özcan AKAN İl Sağlık Müdürü

BURSA SAĞLIK TURİZMİ POTANSİYELİ BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ. Dr. Özcan AKAN İl Sağlık Müdürü BURSA SAĞLIK TURİZMİ POTANSİYELİ BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Dr. Özcan AKAN İl Sağlık Müdürü BURSA SAĞLIK TURİZMİ POTANSİYELİ Dr. Özcan AKAN İl Sağlık Müdürü BURSA da Medikal Turizm Termal Turizmi SPA-Wellness

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012

Detaylı

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR?

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? YEREL KALKINMA POLİTİKALARINDA FARKLI PERSPEKTİFLER TRC2 BÖLGESİ ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? BÖLGESEL GELIŞME ULUSAL STRATEJISI BGUS Mekansal Gelişme Haritası

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2014

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2014 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2014 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI NİSAN, 2011 BÖLÜM 1: DOĞU MARMARA TR42 BÖLGESİ NE GENEL BAKIŞ BÖLÜM 2: ULUSAL GÖSTERGELER

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

BİTLİS İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

BİTLİS İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI BİTLİS İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Bitlis ili, Doğu Anadolu Bölgesinde yer almakta olup, engebeli bir topoğrafyaya sahiptir. Ahlat Ovasıyla, bir düzlük gibi Bitlis in kuzeydoğusundan Van Gölüne doğru

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA Aktarma İstasyonları ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 Genel Bursa İli Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gemlik, Gürsu, Kestel, Karacabey, Orhangazi, Yenişehir, Mustafakemalpaşa, İnegöl,

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 2014

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 2014 EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 214 SOSYAL YAPI EĞİTİM İŞGÜCÜ EKONOMİK DIŞ TİCARET BANKACILIK TURİZM SOSYAL YAPI GÖSTERGELERİ YILLAR VAN TÜRKİYE 199 637.433 56.473.35 2 877.524 67.83.524 21 1.35.418 73.722.988

Detaylı

Güzelbahçe İlçe Raporu

Güzelbahçe İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 116,91 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 28.469 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 243 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

amasya çorum samsun tokat TEMEL GÖSTERGELERLE TR83 BÖLGESİ

amasya çorum samsun tokat TEMEL GÖSTERGELERLE TR83 BÖLGESİ amasya çorum samsun tokat TEMEL GÖSTERGELERLE TR83 BÖLGESİ sunuş Türkiye de kurulan 26 kalkınma ajansı, bölgesel gelişme dinamiklerini bütün aktörlerin katılımını sağlayan bir anlayışla harekete geçirmek

Detaylı

Ekonomik Rapor Kaynak: TÜİK. Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği /

Ekonomik Rapor Kaynak: TÜİK. Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / Grafik 92. Yıllara göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi Erkek nüfus için, doğuşta beklenen yaşam süreleri 2000-2009 yılları arasında incelendiğinde 2000 yılında 68,1 yıl olan beklenen yaşam süresi 2001-2007

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/48

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/48 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/48 Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Tüketici Güven Endeksi Sektörel Güven Endeksleri Küresel Yetişkin Tütün Araştırması Dış Ticaret Endeksleri

Detaylı

ASKERİ VETERİNER OKULU VE EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI GEMLİK/BURSA

ASKERİ VETERİNER OKULU VE EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI GEMLİK/BURSA ASKERİ VETERİNER OKULU VE EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI GEMLİK/BURSA 1. ULAŞIM BİLGİLERİ: a. Kara Yolu: Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Bursa ili Gemlik ilçesinde konuşludur. Bursa Şehirlerarası

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim EKONOMİK GELİŞMELER Ekim - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - EKİM 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refahı arttırmak için, mali disiplin içerisinde, kaynakların

Detaylı

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi:

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin ne zaman ve kimler tarafından hangi tarihte kurulduğu kesin bilinmemekle beraber, bölgedeki yerleşimin Van Bölgesinde olduğu gibi tarih öncesi dönemlere uzandığı

Detaylı

Milli Gelir. Nüfus. Dış Ticaret. Eğitim. Yapı İzin. Sağlık. Doğum. Konut Satış. Ulaştırma. Ölüm. Enerji. Evlenme ve Boşanma. Çevre. İşgücü.

Milli Gelir. Nüfus. Dış Ticaret. Eğitim. Yapı İzin. Sağlık. Doğum. Konut Satış. Ulaştırma. Ölüm. Enerji. Evlenme ve Boşanma. Çevre. İşgücü. Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma Enerji Çevre Tarım Hayvancılık

Detaylı

Telefon Faks BEBKA Ekim 2016 Hazırlayan: M. Buğra KANMAZ Katkıda Bulunan: Jülide ALAN

Telefon Faks BEBKA Ekim 2016 Hazırlayan: M. Buğra KANMAZ Katkıda Bulunan: Jülide ALAN www.bebka.org.tr BEBKA Ekim 216 Özel ve tüzel kişiler tarafından çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve satılamaz. Kaynak gösterilerek kullanılabilir. Hazırlayan: M. Buğra KANMAZ Katkıda Bulunan: Jülide ALAN Altınova

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık EKONOMİK GELİŞMELER Aralık - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 NÜFUS... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK...

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım EKONOMİK GELİŞMELER Kasım - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - KASIM 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

RAKAMLARLA AYDIN(164 BAŞLIKTA)

RAKAMLARLA AYDIN(164 BAŞLIKTA) RAKAMLARLA (164 BAŞLIKTA) % COĞRAFİ YAPI Alan Büyüklüğü(göl dahilkm2) 7.904 1,01% 40. KONYA 40.814 783.562 2002 TÜİK Alan Büyüklüğü(göl hariçkm2) 7.851 1,02% 39. KONYA 38.873 769.604 2002 TÜİK km2deki

Detaylı

MADEN SEKTÖRÜ/ AKSARAY

MADEN SEKTÖRÜ/ AKSARAY MADEN SEKTÖRÜ/ AKSARAY Ramazan ÖZDEMİR T.C.AHİLER KALKINMA AJANSI AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ İçindekiler 1. MADENCİLİK... 3 1.1. Aksaray ın Maden Potansiyeli... 3 1.2. Aksaray daki Maden Kaynaklarının

Detaylı

ÇANKIRI İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

ÇANKIRI İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI ÇANKIRI İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Çankırı ili, Orta Anadolu'nun kuzeyinde, Kızılırmak ile Batı Karadeniz ana havzaları arasında yer almaktadır. Çankırı-Çorum havzası İç Anadolu nun Tersiyer deki en

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül EKONOMİK GELİŞMELER Eylül - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - EYLÜL 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

Sayfa No. Temel göstergeler, Arazi Nüfus, Göç, Demografi 7 13 Sağlık, Eğitim, kültür Adalet, Seçim 45 Çevre, Enerji, Bina inşaatı, Ulaştırma 69 İşgücü, İş istatistikleri 85 Gelir tüketim, Fiyat, Dış ticaret

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık EKONOMİK GELİŞMELER Aralık - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

Bayraklı İlçe Raporu

Bayraklı İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 37 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 309.137 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 8.350 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI AĞRI İLİ SONUÇ RAPORU

İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI AĞRI İLİ SONUÇ RAPORU İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI AĞRI İLİ SONUÇ RAPORU 1 İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI AĞRI İLİ SONUÇ RAPORU İÇİNDEKİLER 1.ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE AMACI... 2 2.AĞRI İLİNİN TEMEL İŞGÜCÜ PİYASASI BİLGİLERİ... 3

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan EKONOMİK GELİŞMELER Nisan - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $)

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $) 4.2. HİZMETLER 1. Hizmetler sektörünün ekonomideki ağırlığı bir refah kriteri olarak değerlendirilmektedir (1). (2) tarafından bildirildiği üzere, sanayileşmeyle birlikte, ulaştırma hizmetleri ve belirli

Detaylı

ERZİNCAN İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

ERZİNCAN İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI ERZİNCAN İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Doğu Anadolu'nun Orta Anadolu'ya açılan kapısı konumundaki Erzincan İli ve yakın çevresinde MTA Genel Müdürlüğü'nün bugüne kadar yaptığı çalışmalarla elde ettiği

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak EKONOMİK GELİŞMELER Ocak - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013 Dönemi

Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013 Dönemi Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013 Dönemi Mehmet ATASEVER Mayıs, 2015 Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden BALIKESİR de Yatırım Yapmak İçin 101 Neden Coğrafi Konum 1. Türkiye nin ekonomik hareketliliğinin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi nde yer alması, 2. Marmara ve Ege Denizi ne kıyılarının bulunması, 3.

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2009 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak EKONOMİK GELİŞMELER Ocak - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI BATMAN İLİ SONUÇ RAPORU

İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI BATMAN İLİ SONUÇ RAPORU İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI BATMAN İLİ SONUÇ RAPORU 1 İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI BATMAN İLİ SONUÇ RAPORU İÇİNDEKİLER ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE AMACI... 2 BATMAN İLİNİN TEMEL İŞGÜCÜ PİYASASI BİLGİLERİ...

Detaylı

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Bulgaristan a ihracat yapan 585 firma bulunmaktadır. 31.12.2013

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2014 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: Fas Krallığı

Detaylı

RAKAMLARLA ANTALYA EKONOMİSİ ANTALYA ECONOMY IN FIGURES 2007 ANTALYA EKONOMİSİNİN GELİŞİMİ 1. NÜFUS GÖSTERGELERİ

RAKAMLARLA ANTALYA EKONOMİSİ ANTALYA ECONOMY IN FIGURES 2007 ANTALYA EKONOMİSİNİN GELİŞİMİ 1. NÜFUS GÖSTERGELERİ ANTALYA EKONOMİSİNİN GELİŞİMİ 1. NÜFUS GÖSTERGELERİ Antalya nüfusu 1985-199 döneminde yıllık ortalama % 4,8 199-2 döneminde ise % 4,2 oranında artış göstermiştir. Son yıllarda nüfus artış oranının yavaşladığı

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart

EKONOMİK GELİŞMELER Mart EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM. 2 İSTİHDAMIN YAPISI. 2 İŞSİZLİK. 3 İŞGÜCÜNE KATILMA

Detaylı

Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004

Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU Resmi Gazete Tarihi: 01.06.2004 Sayısı: 25479 18.02.2005 tarihli ve 25731 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 3/2/2005 tarihli 5290 sayılı

Detaylı

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2010 yılında

Detaylı

Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespit ve ilân etmek.

Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespit ve ilân etmek. BORSAMIZIN FAALİYETLERİ Alıcı ve satıcının, teslim ve teslim alma ile ödeme bakımından yükümlülüklerini, muamelelerin tasfiye şartlarını, fiyatlar üzerinde etkili şartları ve ihtilaf doğduğunda ihtiyari

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Sanayi İhtisas Komisyonu Çalışmaları. 30.05.2013 Merinos AKKM

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Sanayi İhtisas Komisyonu Çalışmaları. 30.05.2013 Merinos AKKM 214-223 BÖLGE PLANI SÜRECİ Sanayi İhtisas Komisyonu Çalışmaları 3.5.213 Merinos AKKM Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik krizler Kaynak kısıtları ve yeni kriz alanları

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Cezayir e ihracat yapan 234 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2014

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2014 EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2014 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR OCAK 2014 İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)

Detaylı

İl İlçe Lise Alan Öğr.Ş Kont Taban bursa Büyükorhan Büyükorhan Çok Programlı Anadolu Lisesi... İngilizc e.. 1 45.651. bursa.

İl İlçe Lise Alan Öğr.Ş Kont Taban bursa Büyükorhan Büyükorhan Çok Programlı Anadolu Lisesi... İngilizc e.. 1 45.651. bursa. 2014 2015 lise taban puanları 2015 'daki liselerin taban puanları, 2015 liseleri taban puanları, 2014 'daki liselerin taban puanları, 2014 liseleri taban puanları, 2014 lise taban puanları, 2015 lise taban

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Mekânsal Gelişme ve Erişilebilirlik İhtisas Komisyonu Çalışmaları

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Mekânsal Gelişme ve Erişilebilirlik İhtisas Komisyonu Çalışmaları 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Mekânsal Gelişme ve Erişilebilirlik İhtisas Komisyonu Çalışmaları 27.05.2013 Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi, Bursa Mekânsal Gelişme ve Erişilebilirlik Çok merkezli

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK... 3 İŞGÜCÜNE

Detaylı

BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Sanayi İhtisas Komisyonu Çalışmaları Bilecik İl Genel Meclis Salonu

BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Sanayi İhtisas Komisyonu Çalışmaları Bilecik İl Genel Meclis Salonu 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Sanayi İhtisas Komisyonu Çalışmaları 24.04.2013 Bilecik İl Genel Meclis Salonu Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik krizler Kaynak kısıtları

Detaylı

Afyonkarahisar ın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri

Afyonkarahisar ın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri Afyonkarahisar ın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri Manisa Bölge Müdürlüğü 01.12.2014 Sunum İçeriği Nüfus Demografik Yapı Eğitim Kültür Sağlık İşsizlik Sanayi Dış Ticaret Tarım Motorlu Taşıtlar Enerji Çevre

Detaylı

AKHİSAR TİCARET BORSASI

AKHİSAR TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI STRATEJİK AMAÇ 1: HEDEF 1.1 HEDEF 1.2 HEDEF 1.3 HEDEF 1.4 Üyeler ile iletişim verimliliğini arttırmak Üyelerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak Üyelere danışmanlık hizmeti sunmak Lobi

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE HAZİRAN 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ŞUBAT 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Aralık 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/64

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/64 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/64 ALAN BELEDİYE, İLÇE VE KÖY SAYISI NÜFUS VE DEMOGRAFİ EĞİTİM ULUSAL HESAPLAR İŞGÜCÜ GİRİŞİM SAYISI KÜLTÜR SAĞLIK ULAŞTIRMA DIŞ TİCARET TURİZM TARIM ÇEVRE

Detaylı

KENTLI, YOĞUN, HIZLA YAŞLANAN BIR NÜFUS

KENTLI, YOĞUN, HIZLA YAŞLANAN BIR NÜFUS YEREL-BÖLGESEL POLITIKALARIN PLANLANMASINDA SÖZ HAKKIMIZ KANAL İSTANBUL PROJESI KENTLI, YOĞUN, HIZLA YAŞLANAN BIR NÜFUS Türkiye nüfusunun yaklaşık beşte biri, yani 14 milyon 160 bin 467 kişi, İstanbul

Detaylı

SUSURLUK. TiCARET BORSASI. Ekonomik İstatistik Raporu SAYI : 2

SUSURLUK. TiCARET BORSASI. Ekonomik İstatistik Raporu SAYI : 2 SUSURLUK TiCARET BORSASI 2014 Ekonomik İstatistik Raporu SAYI : 2 Tüccar, milletin emeği ve üretimi kıymetlendirmek için eline zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır.

Detaylı