TÜRK HAVA KURUMU GENEL BAŞKANLIĞI ANKARA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK HAVA KURUMU GENEL BAŞKANLIĞI ANKARA"

Transkript

1 TÜRK HAVA KURUMU GENEL BAŞKANLIĞI ANKARA TÜRK HAVA KURUMU ÇHHA UÇUŞ EĞİTİM OKULU YELKENKANAT UÇUŞ EĞİTİMİ YÖNERGESİ TÜRK HAVA KURUMU MATBAASI Ankara 2013

2 II THKY-312

3 TÜRK HAVA KURUMU GENEL BAŞKANLIĞI ANKARA 07TEMMUZ 2013 SAYI KONU : /3519-Eğt.ve Hvc.Md. : THKY 312 ÇHHA Uçuş Eğitim Okulu Yelkenkanat Uçuş Eğitimi Yönergesi BAŞ EMİR 1. THKY 312 ÇHHA Okulu Yelkenkanat Kısım Şefliği Yönergesi revize edilerek THKY-312 ÇHHA Uçuş Eğitim Okulu Yelkenkanat Uçuş Eğitimi Yönergesi adı altında yeniden hazırlanmıştır. 2. Yönerge 08 Temmuz 2013 tarihten itibaren yürürlüğe girecektir. 3. Daha önce yayımlanmış olan THKY 312 ÇHHA Okulu Yelkenkanat Kısım Şefliği Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır. 4. Yönergede yapılması istenen değişiklik teklifleri THKY-001 Yayınların Hazırlanması, Basımı ve İşlem Yönergesine uygun olarak yapılacaktır. Rica ederim. Osman YILDIRIM Genel Başkan III

4 DAĞITIM PLANI SIRA NO DAĞITIM BİRİMİ MİKTAR 1. THK Genel Başkanı 1 Adet 2. Genel Sekreter 1 Adet 3. Teftiş Kurulu Başkanlığı 3 Adet 4. Hukuk Müşavirliği 1 Adet 5. Yönetim ve İnsan Kaynakları Başkanlığı 5 Adet 6. Havacılık Eğitim Başkanlığı 5 Adet 7. Kaynak ve Lojistik Yönetim Başkanlığı 5 Adet 8. THK İnönü Hvc.Eğt.Mrk.Bşk.lığı 15 Adet 9. THK Selçuk Hvc.Eğt.Mrk.Bşk.lığı 2 Adet 10. THK Erzincan Hvc.Eğt.Mrk.Md.lüğü 2 Adet 11. THK Karain Hvc.Eğt.Mrk.Md.lüğü 2 Adet 12. Arşiv 1 Adet TOPLAM 43 adet IV

5 YAYIN GELİŞTİRME ÇİZELGESİ KİMDEN : KİME : TARİH : YAYININ Seri No Adı Basım Yeri Ve Tarihi Sayfa No Madde Fıkra ve Bent Satır No Yapılacak İşlem (İptal İlave veya değişiklik) ÖNERİLEN ŞEKİL : GEREKÇE : İMZA : V

6 DEĞİŞİKLİK KAYIT ÇİZELGESİ S.No 1 DEĞİŞİKLİK EMRİNİN Tarih ve Sayı İşlem Tarihi KONUSU DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEYENİN Adı Soyadı İmzası VI

7 İÇİNDEKİLER GİRİŞ KISMI S.N. KONU ADI SAYFA THKY-312 I. KAPAK I II. BAŞ EMİR II I III. DAĞITIM PLANI III IV. YAYIN GELİŞTİRME ÇİZELGESİ IV V. DEĞİŞİKLİK KAYIT ÇİZELGESİ V VI. İÇİNDEKİLER VI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR S.N. KONU ADI SAYFA 1.1 Amaç Kapsam Sorumluluklar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı THK Havacılık Eğitim Başkanlığı Başkanlar, Okul Müdürlükleri ve Havacılık Eğitim Merkez Başkanlıkları Esaslar Yönergenin Genel Sayfa Yapısı ve Bölümlerin Numaralandırılması Yenileme ve Değişiklik Sistemi Yenileme ve Değişiklik Yazılma Usulü Yönergedeki Değişiklik ve Yeniliklerin Dağıtım Sistemi Kısaltmalar Tanımlar 3-5 İKİNCİ BÖLÜM GÖREV VE SORUMLULUKLAR S.N. KONU ADI SAYFA 2.1 ÇHHA Uçuş Eğitimi Okul Müdürü Yelkenkanat Kısım Şefi Baş Uçuş Öğretmeni Baş Yer Dersi Öğretmeni Kalite Kontrol Pilotu Uçuş ve Yer Emniyet Pilotu Öğretmenler ve Pilotlar İdari İşler Büro Elemanı Ekip Şefi Depo Sorumlusu VII

8 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BRİFİNG VE DİBRİFİNG S.N. KONU ADI SAYFA 3.1 Brifing Uçuş Öncesi Brifing Dibrifing 18 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TAHDİTLER VE DİĞER ESASLAR S.N. KONU ADI SAYFA 4.1 Pilotlar İle İlgili Tahditler Yelkenkanat Pilotları Uçuşa Ara Verme İle İlgili Tahditler Yelkenkanat Pilotları Kursiyerler İle İlgili Tahditler Yelkenkanat Kursiyerleri Sağlık ile ilgili Tahditler Öğretmenler İle İlgili Tahditler Yelkenkanat Öğretmen Kategorileri Sorumlu Öğretmen Öğretmenler Kurulu Kursiyerler ve Amatör YK Pilotları Yelkenkanat Kısmı Pilotlarının Yıllık Asgari Uçuşları Hava Aracı Bakımı, Onarımı, Depolanması ve Kal Edilmesi Bilgi Kayıt İşleri Hava Aracı Üzerinde Yapılan Değişiklikler ve Tecrübe Uçuşu Yelkenkanat Depo Çalışma Kuralları Öğretmen ve Pilotların Depodan Malzeme Alışları Amatör ve Kursiyerlerin Depodan Malzeme Alışları Genel Kurallar Pilot Teçhizatı ve Yan Malzemeler 24 VIII

9 BEŞİNCİ BÖLÜM EMNİYET KURALLARI VE KAZALAR S.N. KONU ADI SAYFA 5.1 Yetersiz Gelişimi Düzeltici İşlemler Öğretmen Değiştirme Esasları Kursiyerin Uçuşunun Durdurulması Esasları Kazalar Kazaların Araştırılması ALTINCI BÖLÜM FAI BRÖVELERİ S.N. KONU ADI SAYFA 6.1 Fai Bröveleri YEDİNCİ BÖLÜM UÇUŞ YÜKSEKLİKLERİ, ŞARTLARI VE TEPE ÖZELLİKLERİ S.N. KONU ADI SAYFA 7.1 Uçuş Yükseklikleri Uçuş Şartları Eğitim ve Kalkış-İniş Alanlarının Özellikleri Tepe Özellikleri Vinç Kalkış ve Eğitim Alanı Özellikleri Yer Emniyet Sorumlusunun Görevleri Özel Uçuş Kuralları Gösteri Uçuşları Yarışmalar Rekorlar 29 IX

10 SEKİZİNCİ BÖLÜM KAYITLAR S.N. KONU ADI SAYFA 8.1 Kayıtların ve Dökümanların Güvenliği İçin Konulmuş Kurallar Kişiler İle İlgili Kayıtlar Malzeme İle İlgili Kayıtlar Kısmın Genel İşleri İle İlgili Kayıtlar Eğitim Kayıtları Saklanılacak Eğitim Kayıtlarının Formu Kayıtları ve Kursiyerlerin Logbooklarını Kontrol Etmekten Sorumlu Kişiler Logbook Tutulmasındaki Kurallar Raporlar Aylık Faaliyet Raporu Kurs Sonu Raporu Uçuş Kaza Raporu Emergency Paraşüt Açma Raporu Görev Sonuç Raporu Yıllık Faaliyet Raporu 32 DOKUZUNCU BÖLÜM KURSLARIN YÜRÜTÜLMESİYLE İLGİLİ GENEL ESASLAR S.N. KONU ADI SAYFA 9.1 Yaş, Tahsil ve Diğer Şartlar Kurslara Katılabilmek İçin Gerekli Evraklar Nazari Derslerin Yürütülmesi Nazari Derslerde Kredilendirme Nazari Sınavların Yürütülmesi Yer Eğitimlerinin Yürütülmesi Uçuşların Değerlendirilmesi Kontrol Uçuşu Testin Yapılışı Uçuş Testinin Kriterleri Uçuş Kıymetlendirme Fişleri Değerlendirme Hareketlerin Değerlendirilmesi Fişin Genel Değerlendirilmesi Nokta ve Safha Kontrollerinin Değerlendirilmesi Yalnız Uçuş Kontrollerinin Değerlendirilmesi S/S Yalnız Uçuş Kontrollerinin Değerlendirilmesi Yalnız Uçuşlarda Fişlerin İşaretlenmesi ve Değerlendirilmesi Karar Kontrollerin Değerlendirilmesi 38 X THKY-312

11 9.14 E.T. (Eğitim Tekrarı) Uçuşlarının Değerlendirilmesi Kaza Kırım Kontrolünün Değerlendirilmesi Değerlendirme İle İlgili Diğer Hususlar Kurstan İhraç Edilme Sınav ve Yer Eğitimi Disiplin Uçuşta Başarısızlık Sağlık Kurallar İle İlgili Kayıtlar 39 ONUNCU BÖLÜM YELKENKANAT ÖĞRENCİ PİLOT (BAŞLANGIÇ) KURSU S.N. KONU ADI SAYFA 10.1 Amaç Yürütülme Esasları Katılım Şartları Gerekli Evraklar Haklar Kredilendirme Teorik ve Pratik Uçuş Eğitimleri ONBİRİNCİ BÖLÜM YELKENKANAT PİLOT TEKAMÜL KURSU S.N. KONU ADI SAYFA 11.1 Amaç Yürütülme Esasları Katılım Şartları Gerekli Evraklar Haklar Kredilendirme Teorik ve Pratik Uçuş Eğitimleri 43 ONİKİNCİ BÖLÜM TANDEM YELKENKANAT PİLOT LİSANS/SERTİFİKA KURSU S.N. KONU ADI SAYFA 12.1 Amaç Yürütülme Esasları Katılım Şartları Gerekli Evraklar Haklar Kredilendirme Teorik ve Pratik Uçuş Eğitimleri 45 XI

12 ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM KAZALAR S.N. KONU ADI SAYFA 13.1 Amaç Yürütülme Esasları Katılım Şartları Gerekli Evraklar Haklar Kredilendirme Teorik ve Pratik Uçuş Eğitimleri 46 ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM VİNÇ İLE ÇEKME ÇEKİLME KURSU S.N. KONU ADI SAYFA 14.1 Amaç Yürütülme Esasları Katılım Şartları Gerekli Evraklar Haklar Kredilendirme Teorik ve Pratik Uçuş Eğitimleri 48 ONBEŞİNCİ BÖLÜM LİSANSLANDIRMA / SERTİFİKALANDIRMA KURSU S.N. KONU ADI SAYFA 15.1 Amaç Yürütülme Esasları Katılım Şartları Gerekli Evraklar Haklar Kredilendirme Teorik ve Pratik Uçuş Eğitimleri 49 XII

13 ONALTINCI BÖLÜM YELKENKANAT LİSANS / SERTİFİKA ÇEVRİMİ, VALİDASYON KURSU S.N. KONU ADI SAYFA 16.1 Amaç Yürütülme Esasları İstenecek Belgeler - Bilgiler Şartlar Haklar Özel Durumlar Kaza Hususi ve Ticari Uçuş Yetkisi Teorik ve Pratik Uçuş Eğitimleri 51 ONYEDİNCİ BÖLÜM YELKENKANAT ÖĞRETMEN PİLOT LİSANS/SERTİFİKA KURSU S.N. KONU ADI SAYFA 17.1 Amaç Yürütülme Esasları Katılım Şartları Gerekli Evraklar Haklar Kredilendirme Teorik ve Pratik Uçuş Eğitimleri 53 ONSEKİZİNCİ BÖLÜM TANDEM YELKENKANAT ÖĞRETMEN PİLOT LİSANS/SERTİFİKA KURSU S.N. KONU ADI SAYFA 18.1 Amaç Yürütülme Esasları Katılım Şartları Gerekli Evraklar Haklar Kredilendirme Teorik ve Pratik Uçuş Eğitimleri 55 XIII

14 ONDOKUZUNCU BÖLÜM YELKENKANAT PROGRAMLARI THKY-312 S.N. KONU ADI SAYFA 19.1 Yelkenkanat İntibak Programı Teorik ve Pratik Uçuş Eğitimleri Yelkenkanat Milli Takımı Çalışma Programı Amaç Çalışma Esasları Şartlar Seçmeler Teorik ve Pratik Uçuş Eğitimleri Standardize Kontrolleri Genel Esaslar Teorik ve Pratik Uçuş Eğitimleri Antrenman Programları Genel Esaslar Disiplin 59 YİRMİNCİ BÖLÜM EKLER S.N. KONU ADI SAYFA EK-A Yelkenkanat Sertifikası 60 EK-B Yelkenkanat Pilot Seviye Kartları 61 EK-C Yelkenkanat Başlangıç Kursu Uçuş Eğitimi Kıymetlendirme Fişi EK-D Yelkenkanat Kursiyer Uçuş Kıymetlendirme Fişi EK-E Yelkenkanat Öğretmenlik Kursu Nazari Ders Değerlendirme Fişi 66 EK-F Yelkenkanat Öğretmenlik Kursu Uçuş Eğitimi Değerlendirme Fişi 67 EK-G Standardize Kontrol Formu 68 EK-H Taahhütname EK-I Yelkenkanat Tandem Yolcu Formu 72 EK-İ Yelkenkanat Kurs Sonuç Raporu 73 EK-J Yelkenkanat Yedek Paraşüt Açma Raporu 74 EK-K Yelkenkanat Olay Raporu 75 XIV

15 1.1. Amaç YELKENKANAT UÇUŞ EĞİTİMİ YÖNERGESİ Bu yönergenin amaçları; BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR Türkiye de Yelkenkanat tiplerinde uçmak ya da bu tiplerde öğretmenlik yapmak isteyen pilotların FAI standartlarına uygun olarak, emniyetli bir şekilde yetiştirilmesini, Dünya da Yelkenkanat ile ilgili gelişmeleri takip ederek, pilotların daha kaliteli uçuş ve eğitim faaliyetleri yapmalarını sağlamaktır Kapsam Bu yönerge; THK ve bağlılarını, Yelkenkanat öğretmenlerini ve pilotlarını, amatör pilotları ve kursiyerleri, yapılacak eğitimlerde ve uçuş faaliyetlerinde uygulanacak kuralları, yetki ve sorumluluklar ile disiplin kurallarını kapsar Sorumluluklar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı; Yelkenkanat Kısmı faaliyetlerinin yönerge hükümlerine göre yürütüldüğünü takip ve denetlemekten sorumludur THK Havacılık Eğitim Başkanlığı; Yelkenkanat Kısmı na, eğitim ve diğer uçuş faaliyetlerinde bu yönergedeki usulleri uygulatmaktan, tüm uçuş faaliyetlerinin yönerge esaslarına uygunluğunu kontrol etmekten ve gerekli düzenlemeleri yapmaktan T.H.K Genel Başkanlığı na karşı sorumludur Başkanlar, Okul Müdürlükleri ve Havacılık Eğitim Merkez Başkanlıkları; Bu yönergede belirtilen eğitim isteklerinin yerine getirilmesi için planlama, koordine ve icrasında belirlenmiş esaslara göre eğitim vermekten THK Havacılık Eğitim Başkanlığına karşı sorumludur Esaslar Bu yönerge ÇHHA Uçuş Eğitim Okul Müdürlüğü ne bağlı Yelkenkanat Kısmında verilecek teorik bilgi ve uçuş eğitimi görevlerinde uygulanacak esasları, Yelkenkanat Kısmına tahsis edilmiş hava aracı ve malzemelerin imkan ve kabiliyetine uygun olarak; amatör pilot veya öğretmen pilot eğitimi, gösteri, yarışma ve ticari uçuşlarda en ekonomik şekilde kullanılması için uygulanacak esasları, Yönergede yapılmak istenen değişiklik/yeniliklerin sunulmasıyla ilgili uyulacak esasları belirler. 1

16 1.5. Yönergenin Genel Sayfa Yapısı ve Bölümlerin Numaralandırılması Yönergenin sayfa yapısı ve bölümlerin numaralandırması, Yayınların Hazırlanması, Basımı ve İşlem Yönergesi (THKY 001) temel alınarak yapılmıştır Yenileme ve Değişiklik Sistemi Yönergede yenileme, ek veya değişiklik yapma ihtiyacı olduğunda, ihtiyaç ÇHHA Uçuş Eğitim Okul Müdürlüğü tarafından araştırılır, gerekirse teklif hazırlanır ve THK Havacılık Eğitim Başkanlığına sunulur. THK Genel Başkanlığı tarafından uygun görülürse ÇHHA Uçuş Eğitim Okul Müdürlüğü tarafından dağıtımı yapılır Yenileme ve Değişiklik Yazılma Usulü Bütün yenilik ve değişiklik teklifleri daktilo edilmiş veya bilgisayarda uygun formatta yazılmış olmalıdır. Uçuş emniyetini ilgilendiren ani değişiklikler dışında el yazısı ile yazılmış yenilik ve değişiklikler değerlendirmeye alınmaz Geçici Değişiklikler Geçici değişiklikler ÇHHA Uçuş Eğitim Okul Müdürlüğü tarafından yayınlanır. Resmi onay gerektiren durumlarda bu sayfada madde 1.6 daki esaslar uygulanır Yönergedeki Değişiklik ve Yeniliklerin Dağıtım Sistemi Yönergedeki değişiklik ve yeniliklerin onay ve dağıtımından ÇHHA Uçuş Eğitim Okul Müdürlüğü sorumludur. Dağıtımı yapılacak bölümler ÇHHA Uçuş Eğitim Okul Müdürü ne ve pilotlarına elden dağıtılır. Gerekirse görevdeki personele fax veya e-posta ile ulaştırılır. Diğer birimlere ise üst yazı ile dağıtımı yapılır Kısaltmalar ÇHHA : Çok Hafif Hava Araçları FAI : Uluslararası Havacılık Federasyonu FTO : Uçuş Eğitim Organizasyonu ICAO : Uluslararası Sivil Havacılık Federasyonu MH : Motorlu Harnes NAC : Ulusal Havacılık Kulübü (National Aero Club) SHGM : Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü S/S : Seyrüsefer THK : Türk Hava Kurumu THKY : Türk Hava Kurumu Yönergesi 2

17 TYK TYKP TYKTP TYKÖP TR VFR YK YKÖĞP YKP YKTP YKÖP : Tandem Yelkenkanat : Tandem Yelkenkanat Pilotu : Tandem Yelkenkanat Ticari Pilotu : Tandem Yelkenkanat Öğretmen Pilotu : Tip Yetkisi : Görerek Uçuş Kuralları : Yelkenkanat : Yelkenkanat Öğrenci Pilotu : Yelkenkanat Pilotu : Yelkenkanat Ticari Pilotu : Yelkenkanat Öğretmen Pilotu 1.8. Tanımlar Çok Hafif Hava Araçları (ÇHHA): Havadan ağır, hareket halinde iken havanın aerodinamik yapısı üzerine etkisi ile havada dinamik olarak tutunabilen ve aşağıda belirtilen limitlerde uçan motorlu ve motorsuz hava araçlarıdır. * Motorluların maksimum kalkış ağırlığı 495 Kg. * Motorsuzların maksimum kalkış ağırlığı 70,5 Kg. * Max. kalkış ağırlığına göre min. sürati 65 Km/s (35 knot) altında olan hava araçlarıdır. ÇHHA Pilot Lisans/Sertifikası: Bakanlığın yetki verdiği eğitim müesseselerinde Motorsuz/Motorlu ÇHHA ile eğitim görerek başarıyla bitiren pilotlara tanzim edilen lisans/sertifikadır. Uçuş yetkisi verilen tipler lisans/sertifikaya ayrıca işlenir. ÇHHA Ticari Pilot Lisans/Sertifikası: Motorsuz/Motorlu ÇHHA ile ticari pilot eğitimi görerek başarıyla bitiren pilotlara tanzim edilen lisans/sertifikadır. Ticari uçuş yapma yetkisi verilen tipler lisans/sertifikaya ayrıca işlenir. ÇHHA Öğretmen Pilot Lisans/Sertifikası: Bakanlığın yetki verdiği eğitim müesseselerinde ÇHHA ile öğretmenlik eğitimi görerek başarıyla bitiren pilotlara tanzim edilen lisans/sertifikadır. Öğretmenlik yetkisi verilen tipler lisans/sertifikaya ayrıca işlenir. Çift Kumand Uçuş: Öğretmen/Kontrolör Pilotun eşliğinde yapılan uçuştur. Hava Aracı: Havalanabilme ve havada seyredebilme kabiliyetine sahip her türlü araçtır. 3

18 4 THKY-312 Hava Aracı Kategorisi: Belirli temel özelliklere göre hava aracının sınıflandırılmasıdır. Örnek: Uçak, Helikopter, Planör, Yelkenkanat, Hava Aracı Tipi: Kullanımı, uçuş karakteristikleri veya uçuş mürettebatında değişikliğe neden olacak modifikasyonlar hariç, diğer bütün modifikasyonları ve temel dizaynı aynı olan hava araçlarıdır. Hususi Pilot: Ücret karşılığı yapılan uçuş operasyonlarında pilotluk yapma yetkisi olmayan pilottur. Kontrol Pilotu: Kursiyer, pilot, uçuş öğretmenleri ve diğer kontrol pilotlarının uçuş yeterlilik testlerini yapmak üzere, otorite tarafından yetki kategorileri onaylanarak atanan ve isimleri yayımlanan öğretmen pilotlardır. Lisans/Sertifikanın Çevrilmesi: FAI üyesi olmayan ülkelerden alınmış lisans/sertifikanın ulusal lisans/sertifikaya çevrilmesidir. Motorlu Harnes: Pilot harnesine motor takmak suretiyle, Yelkenkanadın motor gücüyle düz bir zeminden kalkışını ve uçuşunu sağlayan kuşam tertibatıdır. Onaylı Eğitim: Otorite tarafından onaylı, özel bir program ve gözetim altında yürütülen eğitimdir. Kursiyer: Yetki almak için öğretmen kontrolünde kurs gören Öğrenci Pilottur. Öğrenci Pilot Sertifikası: Yelkenkanat ile uçacak kursiyerlerin, otoritenin yetki verdiği Uçuş Eğitim Organizasyonlarında temel eğitimi başarıyla tamamlamalarını müteakip, Uçuş Eğitim Organizasyonları tarafından verilen sertifikadır. Tahdit: Eğitimi başarıyla bitiren pilotların tecrübelerini arttırmak amacıyla, belirli bir süre kontrollü olarak faaliyet yapmalarını sağlamak üzere yapılan, yetki kısıtlama işlemi. Tandem Yelkenkanat: Pilot haricinde yolcu taşıyabilecek donanıma ve özelliğe sahip Yelkenkanat. Tandem Yelkenkanat Pilot Lisans/Sertifikası: Bakanlığın yetki verdiği Uçuş Eğitim Organizasyonlarında Tandem Yelkenkanat Pilot Lisans/Sertifika Kursu görerek başarıyla bitiren pilotlara verilen belgedir. Tazeleme Eğitimi: Yetkinin belirli bir sürede yenilenmediği takdirde yapılan işlemdir. Ticari (Profesyonel) Pilot: Ücret karşılığı yapılan uçuş operasyonlarında hava aracını kullanma yetkisine sahip pilottur. Uçuş Eğitim Organizasyonu (FTO): Yetki alınmasında esas teşkil eden teorik bilgi ve uçuş eğitimi verme konusunda otorite tarafından onay verilmiş eğitim kuruluşudur.

19 Vinç: Yelkenkanatları yüksek bir yere ihtiyaç duymadan yerden motor desteği ile çekerek havalandıran sabit bir yer aracıdır. Yalnız Uçuş: Kursiyerin yalnız olarak yaptığı uçuştur. Yalnız Uçuş Süresi: Bir kursiyerin uçuş esnasında tek pilot olarak bir hava aracında bulunduğu uçuş süresidir. Yelkenkanat: Sert bir ana yapıya sahip olan, kolayca taşınabilen, meyilli bir tepeden koşarak, yerden vinç ile ya da Mikrolayt-Ultralayt arkasında çekilerek havalanan, denge merkezinin değiştirilmesi ile kumanda edilen ve pilotun kendi ayakları üzerine inebildiği çok hafif hava aracıdır. Yenileme: Bir yetkinin süresinin dolması sonucu, gereksinimlere uyulması koşuluyla, sözü edilen yetkinin süresinin daha sonraki belirli bir periyoda kadar yenilenmesidir. Yeterlilik Testi: Yetki, Lisans/Sertifika alımı, temdidi, yenilenmesi, çevrimi, validasyon veya intibak için, Uçuş Kontrol Pilotu tarafından yapılan, gerektiğinde sözlü sınavı da kapsayacak şekilde, pilot/kursiyerin uçuş yeteneklerini sergilemesidir. Bu test kurs programları dâhilinde planlı olarak veya Uçuş Kontrol Pilotu tarafından gerekli görülürse zamansız olarak yapılabilir. Yetki: Lisans/Sertifikanın üzerine işlenen, özel koşulları, imtiyazları veya sınırlandırmaları belirten kayıttır. Uçuş Zamanı: Pilotun kendi gücü veya harici güçle ve uçuş amacı ile harekete geçerek uçuşa başladığı andan yere inişine kadar geçen toplam süredir. 5

20 İKİNCİ BÖLÜM GÖREV VE SORUMLULUKLAR THKY ÇOK HAFİF HAVA ARAÇLARI UÇUŞ EĞİTİM OKUL MÜDÜRLÜĞÜ a. KURULUŞ ÜNVANI : Türk Hava Kurumu b. KADRO ÜNVANI : Çok Hafif Hava Araçları Uçuş Eğitim Okul Müdürü c. STATÜSÜ : İşçi d. GÖREVLER : 1. Okulda en üst düzeyde görev anlayışı ve disiplini temin etmek. 2. Görevi aksatmayacak şekilde personelin günlük ve yıllık izinlerini düzenlemek. 3. Personelin moral seviyesini her zaman en üst seviyede tutmak için onların her türlü problemi ile yakından ilgilenmek. 4. Okulda iş bölümü yaparak iş birliği ve müşterek çalışma ruhu oluşturmak. 5. Okulda verilen görevin noksansız icrası için ek görevleri tespit edip bunları personel arasında dengeli bir şekilde dağıtıp icrasını kontrol etmek. 6. Brifinglerin olumlu, geliştirici ve öğretici nitelikte olmasını temin etmek. 7. Okula verilecek her türlü hizmet ve eğitim görevini gerçekleştirecek şekilde personeli hazırlamak. 8. Görev, kurs, sıhhi vb. nedenlerle uçuştan ayrı kalan ve ÇHHA Uçuş Eğitim Okuluna katılan pilotların intibaklarını yönerge hükümlerine uygun olarak yaptırmak. 9. Yılık faaliyet planlamasını üst makamlarda alınan emir ve direktifler doğrultusunda hazırlayıp göndermek ve uygulamak. 10. Tüm pilotların asgari isteklerinin yerine getirilmesini sağlamak. 11. Kalite Şefliği ile koordine kurarak her türlü kontrollerinin yapılmasını sağlamak. 12. Gelişmemekte ısrar eden pilotlar ile Uçuş Kuruluna gönderilecek pilot ve pilot adayları hakkında gerekli işlemlerin yapılması için bağlı bulunduğu makama durumu bildirmek. 13. Personeli ihtisas alanlarında kullanmak. 14. Eğitim görevlerine tesir eden faktörleri ve ihtiyaçları bağlı bulunduğu üst makama bildirmek. 6

21 e. SORUMLULUKLAR : THKY Genel Müdür ve Amatör ve Sportif Havacılık Başkanlığı tarafından verilen görevleri yerine getirir. 2. Amatör ve Sportif Havacılık Başkanına karşı sorumludur. 3. Mevcut tüzük, yönetmelik ve yönergelere göre hareket eder. 4. Kurumun işlerinin yürütülmesi için gerektiğinde diğer birimlerle işbirliği ve koordinasyonu sağlar, f. YETKİLER : (1) İdari Yetkiler : a) Görev alanlarındaki konularda mutaala vermek b) Mevcut kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelerle tanınan yetkiler, c) Amirleri tarafından verilen yetkiler. 2.2 ÇOK HAFİF HAVA ARAÇLARI UÇUŞ EĞİTİM OKUL MÜDÜRLÜĞÜ a. KURULUŞ ÜNVANI : THK b. KADRO ÜNVANI : Yelkenkanat Kısım Şefi c. STATÜSÜ : İşçi d. GÖREVLER : 1. Açılacak bütün kursların eğitim ve öğretimini planlar, konu ve kapsamlarını hazırlar ve icrasını sağlar. 2. Ülkelerdeki modern gelişmeleri takip ve tetkik ederek gerekli kursların açılması için teklifler yapar. 3. Yapılacak görevlerin kısım içerisinde eşit dağılımını ve göreve uygun kişilerin görevlendirilmesini sağlar. 4. Kısmının eğitim yardımcı malzeme ihtiyaçlarını tespit eder ve tekliflerde bulunur. 5. Test, usul ve tekniklerini geliştirir, soru bankasını düzenletir ve işletir. 6. Geçen eğitim devresini değerlendirmek suretiyle eğitim ve öğretimi geliştirici tedbirleri tespit ve teklif eder. 7. Kısmının eğitim görevlerini, koşul ve standartlarını tespit eder. 8. Kısımda mevcut öğretmenlere ders taksimi yapar ve onların koordineli olarak çalışmalarını sağlar. Diğer kısımlarla koordinasyonlarını temin eder. 9. Kısım öğretmenlerinin zaman zaman derslerinde bulunarak, eğitim ve öğretimin verimli olması için gerekli tedbirleri alır. 7

22 10. Kısmında günlük ve haftalık eğitim çizelgelerinin hazırlanmasında Amatör ve Sportif Havacılık Başkanlığı ile gerekli koordineyi yapar. 11. Kısmının uçuş öncesi ve gerektiğinde uçuş sonrası brifinglerini idare eder. 12. Faaliyetlerin mevcut uçuş ve yer emniyet talimatı esaslarına göre yürütülmesini sağlar. 13. Personelinin moral hizmetlerinin, izin, takdir ve buna benzer sosyal faaliyetlerinin yüksek standartta muhafazası için çaba gösterir. 14. Kısmında görevli personelin sicillerini doldur. 15. Personel sicillerinin zamanında düzenlenmesini ve gönderilmesini temin eder. 16. Kısım personeline, FAI spor kodlarına göre yarışma kurallarını öğretir, onları yarışmalara hazırlar ve spor kodundaki değişiklikleri bildirir. 17. Görev dağılımı ve gördüğü aksaklıkları sabah brifinglerinde pilotlara bildirir ve gerekli ikazlarda bulunur. 18. Okul Müdürü ve diğer üstleri tarafından verilen görevleri yerine getirir, getirilmesini sağlar. 19. Gerektiğinde ÇHHA Uçş.Eğt.Okl.Md.lüğüne vekalet eder. e. SORUMLULUKLAR : 1. ÇHHA Uçuş Eğitim Okul Müdürü tarafından verilen görevleri yerine getirir, getirilmesini sağlar. 2. Çok Hafif Hava Araçları Uçuş Eğitim Okul Müdürüne karşı sorumludur. 3. Mevcut tüzük, yönetmelik ve yönergelere göre hareket eder, 4. Kurumun işlerinin yürütülmesi için gerektiğinde diğer birimlerle işbirliği ve koordinasyonu sağlar, f. YETKİLER : (1) İdari Yetkiler : a) Görev alanlarındaki konularda mutaala vermek b) Mevcut kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelerle tanınan yetkiler, c) Amirleri tarafından verilen yetkiler. 8

23 2.3. ÇOK HAFİF HAVA ARAÇLARI UÇUŞ EĞİTİM OKUL MÜDÜRLÜĞÜ a. KURULUŞ ÜNVANI : THK b. KADRO ÜNVANI : Baş Uçuş Öğretmeni c. STATÜSÜ : İşçi d. GÖREVLER : 1. Günlük ve yıllık uçuş planlamasını ve işleyişini kontrol eder. 2. Uçuş eğitim faaliyetlerinin zamanında yapılması ve verimliliği için gerekli önlemleri alır ve tekliflerde bulunur. 3. Faaliyetlerin aksaksız olarak yürütülmesi için mevcut ihtiyaçları tespit eder ve Yelkenkanat Kısım Şefi ve/veya ÇHHA Uçuş Eğitim Okul Müdürü ne bildirir. 4. Bölüm çalışanları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlar. 5. Havacılık faaliyetlerinin planlı bir şekilde yürütülebilmesi için müteakip yıla ait eğitim direktifinin hazırlanmasını sağlar. 6. Hizmette verimin sağlanması için usul ve metodları belirler ve mevcutları geliştirmek için gerekli tekliflerde bulunur. 7. Bünyesindeki personelin faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar. 8. Hava araçlarının bakımlarının yapılmasını sağlar ve sürekli uçuşa hazır halde tutar. 9. Gerektiğinde Yelkenkanat Kısım Şefliğine ve ÇHHA Uçş. Eğt. Okl. Md.lüğüne vekalet eder. e. SORUMLULUKLAR : 1. Yelkenkanat Kısım Şefi tarafından verilen görevleri yerine getirir, getirilmesini sağlar, 2. Yelkenkanat Kısım Şefine karşı sorumludur. 3. Baş uçuş öğretmeni, uçuş öğretmenlerinin gözetiminden ve tüm uçuş eğitiminin standart hale getirilmesinden sorumludur. 4. Okul pilotlarının akademik eğitimlerini, intibaklarını ve asgari uçuş isteklerini yönergelere göre takip eder ve yapılmasını sağlar. 5. Mevcut tüzük, yönetmelik ve yönergelere göre hareket eder. 6. Kurumun işlerinin yürütülmesi için gerektiğinde diğer birimlerle işbirliği ve koordinasyonu sağlar. f. YETKİLER : (1) İdari Yetkiler : a) Görev alanlarındaki konularda mutaala vermek b) Mevcut kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelerle tanınan yetkiler, c) Amirleri tarafından verilen yetkiler. 9

24 2.4. ÇOK HAFİF HAVA ARAÇLARI UÇUŞ EĞİTİM OKUL MÜDÜRLÜĞÜ a. KURULUŞ ÜNVANI : THK b. KADRO ÜNVANI : Baş Yer Dersi Öğretmeni c. STATÜSÜ : İşçi d. GÖREVLER : 1. Kendisine verilmiş olan teorik bilgi eğitim konusu ile ilgili bütün alt konuların kursiyerlere iletilmesi ve bu konuların anlaşılması hususunda çıkabilecek problemleri giderir. 2. Eğitim yardımcı malzemeleri, pratik yapma, problem çözme gibi yardımcı unsurlar ile yer dersi öğretmenlerinin desteklemesini ve dersin iyi anlaşılmasını sağlar. 3. Uçuş eğitimi ile paralellik gösteren konuların ayrıntılı olarak tartışılması için ortam hazırlayarak daha iyi anlaşılmasını sağlar ve bu yolla uçuş eğitimini destekler. 4. Teorik bilgi eğitim konusu ile ilgili gelişmeleri takip eder ve geliştirici tedbirleri alır. 5. Teorik bilgi eğitimi konularında her türlü ihtiyacın karşılanması konusunda Yelkenkanat Kısım Şefliği ve/veya ÇHHA Uçuş Eğitim Okul Müdürlüğü nün alacağı tedbirler için katkıda bulunur. 6. Teorik bilgi ders öğretmenlerinin yeterlilikleri ve gerekirse gelişmeleri konusunu gözetir ve konuyla ilgili tedbirleri alır. 7. Teknik bilgi ve uçuşla konularında pilotların istenilen şekilde yetişmesi ve bilgilerinin tazelenmesi amacıyla gereken yer derslerini yaptırmak. 8. Baş Uçuş Öğretmeninin bulunmadığı durumlarda Yelkenkanat Kısım Şefliğine ve ÇHHA Uçş.Eğt.Okl.Md.lüğüne vekalet eder. e. SORUMLULUKLAR : 1. Yelkenkanat Kısım Şefi tarafından verilen görevleri yerine getirmek, getirilmesini sağlar. 2. Yelkenkanat Kısım Şefine karşı sorumludur. 3. Tüm yer öğretmenlerinin gözetiminden ve bütün teorik bilgi eğitiminin standart hale getirilmesinden sorumludur. 4. Mevcut tüzük, yönetmelik ve yönergelere göre hareket eder. 5. Kurumun işlerinin yürütülmesi için gerektiğinde diğer birimlerle işbirliği ve koordinasyonu sağlar. 10

25 f. YETKİLER : (1) İdari Yetkiler : THKY-312 a) Görev alanlarındaki konularda mutaala vermek b) Mevcut kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelerle tanınan yetkiler, c) Amirleri tarafından verilen yetkiler ÇOK HAFİF HAVA ARAÇLARI UÇUŞ EĞİTİM OKUL MÜDÜRLÜĞÜ a. KURULUŞ ÜNVANI : THK b. KADRO ÜNVANI : Kalite Kontrol Pilotu c. STATÜSÜ : İşçi d. GÖREVLER : 1. Uçuş Kalite Şefliği ile koordineli çalışarak pilotların her türlü kontrollerinin yapılmasını sağlar. 2. Eğitim ve hizmet görevlerine tesir eden faktörleri ve ihtiyaçları tespit ederek Baş Uçuş Öğretmeni ve Baş Yer Ders Öğretmenine bildirir. 3. Eğitim el kitaplarının ve yönergelerin sürekli güncel tutulmasını sağlar. e. SORUMLULUKLAR : 1. Yelkenkanat Kısım Şefi tarafından verilen görevleri yerine getirir ve getirilmesini sağlar. 2. Yelkenkanat Kısım Şefine karşı sorumludur. 3. Mevcut tüzük, yönetmelik ve yönergelere göre hareket eder. f. YETKİLER : (1) İdari Yetkiler : a) Görev alanlarındaki konularda mutaala vermek b) Mevcut kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelerle tanınan yetkiler, c) Amirleri tarafından verilen yetkiler. 11

26 2.6. ÇOK HAFİF HAVA ARAÇLARI UÇUŞ EĞİTİM OKUL MÜDÜRLÜĞÜ a. KURULUŞ ÜNVANI : THK b. KADRO ÜNVANI : Uçuş ve Yer Emniyet Pilotu c. STATÜSÜ : İşçi d. GÖREVLER : 1. Uçuş ve Yer Emniyet Denetleme Değerlendirme Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışır, raporlarını inceler, alınması gereken tedbirler konusunda çalışmalar yapar ve ilgili birimlere ulaştırır. 2. Uçuşta ve yerdeki eğitim faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için gereken tüm tedbirlerin alınmasını sağlar. 3. Alınması gereken önlemleri tespit ederek Yelkenkanat Kısım Şefine bilgi verir. e. SORUMLULUKLAR : 1. Yelkenkanat Kısım Şefi tarafından verilen görevleri yerine getirmek, getirilmesini sağlar. 2. Yelkenkanat Kısım Şefine karşı sorumludur. 3. Mevcut tüzük, yönetmelik ve yönergelere göre hareket eder. f. YETKİLER : (1) İdari Yetkiler : a) Görev alanlarındaki konularda mutaala vermek b) Mevcut kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelerle tanınan yetkiler, c) Amirleri tarafından verilen yetkiler. 12

27 2.7. ÇOK HAFİF HAVA ARAÇLARI UÇUŞ EĞİTİM OKUL MÜDÜRLÜĞÜ a. KURULUŞ ÜNVANI : THK b. KADRO ÜNVANI : Öğretmenler ve Pilotlar c. STATÜSÜ : İşçi d. GÖREVLER : 1. Öğretmenler kendilerine tahsis edilen dersleri kursiyerlere kurs programında gösterilen eğitim öğretim düzeyinde gösterirler. 2. Yalnız uçuşa değil, aldığı görevlere de çok meraklı olmalı ve işlerini sevmelidirler. Görevlerin yapılmasında kursiyerlere örnek olmalıdırlar. 3. Kursiyerlerle, uçuş öncesi ve sonrası brifinglere katılırlar, fiili olarak yaptırıcı rol üstlenirler. 4. Uçucu kursiyerlerin derecelendirme fişlerini ve uçuş eğitimi ile ilgili gerekli kayıtları tutarlar. 5. Öğretmenler ve pilotlar; kursiyerler arasında ancak itibarları olduğu taktirde yaptıkları işlerin verimli olacağını hiçbir zaman unutmamalıdırlar. Bunun için yerde ve havada hareketlerine ve sözlerine dikkat etmelidirler. 6. Senet karşılığı aldıkları ve sürekli olarak üzerlerinde bulunan uçuş malzemelerini itina ile kullanırlar, kaydı tutulması gereken malzemelerin kayıtlarını düzenli olarak tutarlar. 7. Her personel; hem gerektiğinde Kısım Şefliğine vekâlet edeceğinden, hem de müstakil görev yapacağından Kısım Şefinin görevlerini bilmelidir. 8. Herhangi bir nedenle uçuştan ayrı kalmadıkları sürece, yönerge hükümleri ile istenen asgari uçuş isteğini yerine getirmelidirler. 9. Uçuş eğitiminde, eğitim tekniğinde başarılı ve istekli olmalı, yenilikleri takip edip kursiyerlere göstermelidirler. 10. THK amaçları doğrultusunda kendilerine verilecek her türlü görevi en iyi şekilde yapacak bilgi ve beceri düzeyine gelmek için azami gayret göstermelidirler. 11. FAI ve Sivil Havacılık kurallarını eksiksiz olarak bilmeli ve uygulamalıdırlar. 12. Uçuş görevlerinin yanı sıra yer görevlerini de üstün görev anlayışı ile yerine getirmelidirler. e. SORUMLULUKLAR : 1. Yelkenkanat Kısım Şefi tarafından verilen görevleri yerine getirirler. 13

MOTORLU ÇOK HAFİF HAVA ARACI PİLOTU LİSANS TALİMATI (SHT-ÇHHA) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

MOTORLU ÇOK HAFİF HAVA ARACI PİLOTU LİSANS TALİMATI (SHT-ÇHHA) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MOTORLU ÇOK HAFİF HAVA ARACI PİLOTU LİSANS TALİMATI (SHT-ÇHHA) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 - (1) Bu Talimatın amacı; motorlu çok hafif hava aracıyla operasyon yapan ticari, genel ve sportif

Detaylı

THKY - 316 TÜRK HAVA KURUMU GENEL BAŞKANLIĞI ANKARA

THKY - 316 TÜRK HAVA KURUMU GENEL BAŞKANLIĞI ANKARA THKY - 316 TÜRK HAVA KURUMU GENEL BAŞKANLIĞI ANKARA GÖSTERİLER YÖNERGESİ TÜRK HAVA KURUMU GENEL BAŞKANLIĞI ANKARA HV. ve EĞT.BŞK.: - - 2012/ MAYIS 2012 KONU : THKY 316 Gösteriler Yönergesi BAŞEMİR 1. THKY

Detaylı

BALON PİLOTLUĞU LİSANSLANDIRMA TALİMATI (SHT-1E Rev.3) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar

BALON PİLOTLUĞU LİSANSLANDIRMA TALİMATI (SHT-1E Rev.3) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar BALON PİLOTLUĞU LİSANSLANDIRMA TALİMATI (SHT-1E Rev.3) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar MADDE 1- (1) Bu Talimatın amacı; ticari, genel ve sportif havacılık işletmelerindeki

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi ve sayısı :09.05.2003-25103 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Emniyet Teşkilatında

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği

Detaylı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmî Gazete 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmî Gazete 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmî Gazete 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Kasım 2013 CUMARTESİ Sayı : 28823 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Maliye Bakanlığından: MERKEZÎ YÖNETİM

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (TASLAK) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNERGESİ

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNERGESİ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Kur an Kursları Eğitim Öğretim Faaliyetleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

YÖNETMELİK TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-6A)

YÖNETMELİK TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-6A) 16 Kasım 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28823 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: YÖNETMELİK TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-6A) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 12 20 Temmuz 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28713 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Aralık 2012 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 31.01.2013 tarihli 28545 sayılı düzenlemeli BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK KURULUŞ: Özel Kadıköy Atalay Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu ÖZEL

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 27 Kasım 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27768 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768

Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768 Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768 İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Koç Üniversitesi nde İş Sağlığı ve Güvenliği şartlarının sağlanması amacıyla uyulması

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu İdaresi' ne ait işyerlerinde

Detaylı

TASLAK İNSANSIZ HAVA ARACI SİSTEMLERİNİN TESCİL, OPERASYON, SEYRÜSEFER, BAKIM VE UÇUŞA ELVERİŞLİLİK USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TALİMAT (SHT-İHA)

TASLAK İNSANSIZ HAVA ARACI SİSTEMLERİNİN TESCİL, OPERASYON, SEYRÜSEFER, BAKIM VE UÇUŞA ELVERİŞLİLİK USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TALİMAT (SHT-İHA) TASLAK İNSANSIZ HAVA ARACI SİSTEMLERİNİN TESCİL, OPERASYON, SEYRÜSEFER, BAKIM VE UÇUŞA ELVERİŞLİLİK USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TALİMAT (SHT-İHA) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde

Detaylı

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ 2012 İÇİNDEKİLER KONULAR SAYFA NO İÇİNDEKİLER...I-II DAĞITIM PLANI...III DEĞİŞİKLİK ÇİZELGESİ... V BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR

Detaylı

KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK İZMİR NARLIDERE BELEDİYESİ T.C. İZMİR NARLIDERE BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ( Eskişehir Büyükşehir Belediyesi meclisinin 0 Ekim 007 tarih ve /30 no lu kararı ile belediye itfaiye iç hizmet yönergesi ) ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇ HİZMET YÖNERGESİ

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Mayıs 2014 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Orman ve Su İşleri Bakanlığından: İÇME SUYU TEMİN VE

Detaylı