HĠTĠT HOLDĠNG / FAALĠYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HĠTĠT HOLDĠNG / FAALĠYET RAPORU"

Transkript

1 HĠTĠT HOLDĠNG / FAALĠYET RAPORU

2 ĠÇĠNDEKĠLER 1. GENEL BAKIġ... 3 Grup Organizasyon Yapısı Hitit Gold Kuyumculuk Mücevherat A.ġ Hitit Mesken ve Yapı Endüstrisi A.ġ Hitit Döviz ve Altın A.ġ Hitit Moda Tasarım Mağazacılık Giyim Mücevherat San. Tic. Ltd. ġirketi HDT Teknik Enerji ĠnĢaat Endüstrisi San. ve Tic. A.ġ HDT Teknik Devam Eden Projeler Debu Dizayn Yapım Proje Yönetimi ĠnĢaat Taahhüt San. ve Tic. Ltd. ġti Anatolia Kuyumculuk ve Mücevherat San. ve Tic. Ltd. ġti Hitit Ayakkabı Saat Mücevherat Turizm ĠnĢ. Petrol San. ve Tic. Ltd. ġti ġĠRKETĠN YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠNE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER YATIRIM STRATEJĠSĠ ĠnĢaat Sektörü / Taahhüt ĠnĢaat Sektörü / SatıĢ Pazarlama Perakende Sektörü / Mağazacılık ġġrket FĠNANSAL BĠLGĠLERĠ SeçilmiĢ Finansal Bilgiler Bilanço (31 Aralık 2011) Gelir Tablosu (31 Aralık 2011) Nakit Akım Tablosu (31 Aralık 2011) Ortaklığın Tarihi Ġtibariyle Finansal Durumu Likidite Riski Ortaklığın Son Durum Ġtibariyle Finansal Yapısı ve Borçluluk Durumu KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠ ESAS SÖZLEġMEYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER Her Bir Pay Grubunun Sahip Olduğu Ġmtiyazlar, Bağlam ve Sanırlamalar Hakkında Bilgi Payların Devrine ĠliĢkin Esaslar Pay Sahiplerinin Haklarının ve Ġmtiyazlarının DeğiĢtirilmesine ĠliĢkin Esaslar Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulun Toplantıya Çağrılmasına ĠliĢkin Usüller ile Toplantılara Katılım KoĢulları Hakkında Bilgi KÂR PAYI DAĞITIM ESASLARI... 24

3 BaĢkan ın mesajı Sayın hissedarlarımız, değerli müģterilerimiz, iģ ortaklarımız ve sevgili çalıģanlarımız, Hitit ġirketler Topluluğu olarak bugüne kadar sahip olduğumuz maddi kaynakları ve yüksek entellektüel sermayemizi en etkin Ģekilde yöneterek stratejik hedeflerimize ulaģmayı baģardık. DeğiĢen dünya ekonomisi ve iģletme yönetimi yaklaģımları maliyet yönetim politikalarının hedeflenen kârlara ulaģabilmek için yönetilmesi gereken en önemli unsur olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Hitit Holding A.ġ.'ni de maliyetlerimizi daha iyi yönetebilmek ve stratejik hedeflerimize ulaģabilmek için rekabet üstünlükleri yakalayabilmek amacıyla kurduk. Kriz ve kötü piyasa koģullarını artık geride bıraktığımız bugünlerde geleceğe daha umutla daha net bakabiliyoruz. Türkiye ekonomisinin yakaladığı istikrarlı ve yükselen trendi çok önemli fırsatları karģımıza çıkarmaya devam ediyor. Güçlü Türkiye ekonomisi içerisinde hak ettiğimiz konuma gelebilmek adına kurumsal duyarlılıklarımızdan, kalite politikalarımızdan ve insana atfettiğimiz değerlerden ödün vermeden tüm enerjimizle çalıģmaya devam edeceğiz yılından itibaren gerek perakende gerekse inģaat alanında çok önemli projelere ve yatırımlara baģlıyoruz. Bu süreçte baģta tüm çalıģma arkadaģlarım ve grup personelim olmak üzere, emeği geçecek tüm iģ ortaklarımıza, çözüm ortaklarımıza ve yatırımcılarımıza teģekkür ederim. 1. GENEL BAKIġ Hitit ġirket Topluluğu'nun 40. yılında, grup Ģirketlerini mali, idari ve finansal açıdan tek bir Yönetim Merkezi nden yönetebilmek ve rekabet üstünlükleri yaratmak amacıyla 2010 yılında Hitit Holding A.ġ. kurulmuģtur. Perakende ve ĠnĢaat olmak üzere iki ana sektörde faaliyetlerini sürdürmekte olan grubumuzda yer alan Ģirketlerimizden üçü bağlı ortaklık ve beģi ise iģtirak konumundadır. ġirket in 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle bağlı ortaklık ve iģtiraklerinin dağılım aģağıdaki gibidir: Nominal Oranı (%) ġirket Adı: Tutarı (TL) Hitit Döviz ve Altın Ticareti A.ġ. 51, Hitit Mesken ve Yapı Endüstrisi San. ve Tic. A.ġ. 14, Hitit Gold Kuyumculuk ve Mücevherat San. ve Tic. A.ġ. 22, HDT Teknik Enerji ĠnĢ. Endüstrisi San. ve Tic. A.ġ. 51,

4 Hitit Moda Tasarım Mağazacılık Giyim Müc. San.Tic.Ltd.ġti. 51, Hitit Ayakkabı Saat Müc. Turizm. ĠnĢ. Petrol San. ve Tic. Ltd.ġti. 10, Debu Dizayn Yapım Proje Yönetimi ĠnĢ. Taah. San. ve Tic. Ltd.ġti. 10, Anatolia Kuyumculuk ve Mücevherat San. ve Tic. Ltd. ġti. 10, Holding Türk Ticaret Kanunu'nun ani kuruluģ hükümleri uyarınca Anonim Ģirket olarak ,00 TL (OnbeĢmilyon TL) sermaye taahhüdü ile kurulmuģtur. ġirket kuruluģu tarih ve 7649 sayılı TTSG nde yayınlanmıģtır. ġirketimiz, Antalya Kurumlar Vergi Dairesi BaĢkanlığı'nın sicil numaralı mükellefi olup, YeĢilbahçe Mahallesi, Metin Kasapoğlu Caddesi, Ayhan Kadam ĠĢ Merkezi B Blok No: 50 / 9, Antalya adresinde faaliyet göstermektedir. Holding, Antalya Ticaret Sicil Memurluğu'nun sicil numarasıyla kayıtlıdır. Grup Ģirketlerinin, Hitit Holding A.ġ. ticaret ünvanı ile bir holding çatısı altında örgütlenmesi öngörülmüģtür. ġirketin esas amacı yurt içinde veya yurt dıģında kurulmuģ veya kurulacak Ģirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde ve ekonomik dalgalanmalara karģı yatırımların güvenliğini artırmak ve böylece bu Ģirketlerin sağlıklı Ģekilde ve milli ekonominin gereklerine uygun olarak geliģmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak ve amaca uygun ticari, sınai ve mali giriģimlerde bulunmaktır yılında Hazine MüsteĢarlığı ndan almıģ olduğu Yetkili Müessese yetki belgesi ile faaliyetine baģlayan Hitit Döviz T.A.ġ. yaklaģık olarak TL / Yıl iģlem hacmi ile Çorum'da faaliyetine devam etmektedir. Hitit Döviz A.ġ. grubun risk yönetiminde aktif rol almaktadır yılında kurulan Hitit Gold ve Mücevherat A.ġ. faaliyetine kurumsal perakende mağazacılık ile devam etmektedir. Antalya, Çorum ve Kırıkkale'de toplam 6 ayrı noktada AltınbaĢ Mücevher ve Pırlanta grubu baģta olmak üzere Vertu, Tissot, Maurice - Lacroix, Tagheuer Saatleri franchise bayilik sistemi ile çalıģmaktadır. YaklaĢık TL / Yıl satıģ hasılatı olan Ģirketimiz, koleksiyonu kendisine ait Hitit takıları ürün grubu ile 2012 yılından itibaren tüm Türkiye'de Corner bayilikler vermek üzere çalıģmalarını önemli ölçüde tamamlamıģtır yılında kurulan Hitit Mesken ve Yapı Endüstrisi A.ġ. bugüne kadar m 2 inģaat projesini tamamlamıģtır. 80 Milyon TL satıģ hasılatı hedeflenen Caratpark Villas ve Caratpark Residance projelerinin yapım ve satıģ - pazarlama faaliyetleri ile ticari gayrimenkuller konusunda arazi ve proje geliģtirme faaliyetlerine devam edilmektedir yılında Ģirketimizin ticari gayrimenkuller yatırımları için Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na dönüģtürülerek halka arz edilmesi planlanmaktadır. Hitit ġirketler Grubu nun son durum itibariyle ortaklık yapısı aģağıda verilmiģtir.

5 Grup Organizasyon Yapısı 1.2. Hitit Gold Kuyumculuk Mücevherat A.ġ. Perakende sektöründe yer Alan Hitit Gold Mücevherat A.ġ. Ģirketimiz, ülkemizin en büyük mücevherat ve pırlanta üreticilerinden biri olan AltınbaĢ Holding e bağlı AltınbaĢ markasını temsil etmektedir. AltınbaĢ Mağazalarımızda AltınbaĢ Altın ve Pırlanta grubu ürünleri müģterilerimize sunulmaktadır. Mağazalarımızda Maurice Lacroix, Tag Heuer, Tissot, gibi saat markaları ile Vertu marka telefonlarında satıģı yapılmaktadır. Üst düzey beğeni ile müģterilerimizin yoğun ilgisini çeken ürünlerimiz Markalarımızın garantileri altında satılmaktadır. Mağaza dekorasyonlarımız müģterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için sürekli yenilenerek değiģtirilmektedir. Yeni sunum alanlarımız ile mağaza yapılarımız ve çalıģan personellerimizin sunmuģ olduğu üst düzey hizmet anlayıģı müģterilerimiz tarafından oldukça beğenilmektedir. 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle ġirketin ortaklık yapısı aģağıdaki gibidir: Sermaye Tutarı

6 Ortaklar Oranı (%) (TL) Sait Börekci 73, Hüseyin Sungur Badak 1, ġerife Börekci 1, Mustafa ġahin Badak 1, YaĢar Kandemir 1, Hitit Holding A.ġ 22, , Aralık 2011 tarihi itibariyle Hitit Holding A.ġ. nin, Hitit Gold sermayesindeki sahiplik oranı % 22,80 dir. 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle çalıģan personel sayısı 28 kiģidir (31 Aralık 2010: 29). Bu tarihte toplam 5 adet mağaza bulunmaktadır. Söz konusu mağazaların 3 ü Antalya da, 1 i Çorum da ve 1 i de Kırıkkale dedir Hitit Mesken ve Yapı Endüstrisi A.ġ. Hitit Holding bünyesinde yer alan ve inģaat sektörü gayrimenkul yatırım ve geliģtirme konularında faaliyet göstermesi için yapılandırdığımız Ģirketimiz Hitit Yapı Endüstri A.ġ. gayrimenkul projelerini geliģtirirken projelerini bütünleģtirilmiģ bir kapsam tanımı ile ele alır. Son kullanıcı müģteri analizleri sonucunda hedef kitleye uygun projeler geliģtirilmesi sağlamak amacı ile hedef kitleye uygun arazileri üretme yönünde çalıģır. Uygun arazilerde geliģme ve geliģtirme yaklaģımıyla arazinin yakın yapılar, yollar ve sosyal alanlar ile iliģkisinin, zemin toprak yapısının bugünkü ve gelecek değer kurgusunun incelenmesi, gerektiğinde uzman kuruluģlara değerleme yaptırılması sağlar. Kamusal inceleme ile Ġmar ve kadastral bilgilerin, farklı kurumlar farklı kamu kuruluģları ile iliģkilerin üçüncü sahıģlar ile geçmiģ iliģkilerinin incelenmesi sağlanır. ġirketin sermayesi adet paya bölünmüģ olup Türk Lirasıdır. 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle ġirketin ortaklık yapısı aģağıdaki gibidir: Sermaye Tutarı Ortaklar Oranı (%) (TL) Sait Börekci 63, Hitit Holding A.ġ. 14, Sıddık Murat Terlemez 7, Burak TaĢalan 7, Özgür Kınay 7, ġerife Börekci 0, ,

7 ÖdenmemiĢ Semaye (-) ( ) ÖdenmiĢ Sermaye Aralık 2011 tarihi itibariyle Hitit Holding A.ġ. nin, Hitit Mesken sermayesindeki sahiplik oranı % 14,29 dur. Hitit Mesken in 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle Antalya da 1 Ģubesi bulunmaktadır Hitit Döviz ve Altın A.ġ. Perakende sektöründe Altın ve Döviz Piyasalarında yer alan Hitit Döviz T.A.ġ. Ģirketimiz, piyasalarda döviz alım ve satım iģlerine devam etmektedir. Konusunda uzman personellerimiz ulusal ve uluslar arası piyasaları güncel olarak izleyerek takip ederler. Piyasalardaki anlık geliģmeler ile müģterilerine doğru veriler ile yatırımlarını yönlendirme fırsatı veren firmamız, çalıģmalarına en üst düzey kalite hizmet anlayıģı ile devam etmektedir. Hitit Döviz in 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle sermayesi adet paya bölünmüģ olup sermayesi TL dir. 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle Hitit Döviz in ortaklık yapısı aģağıdaki gibidir: 31 Aralık 2011 Ortaklar Oranı (%) (TL) Sait Börekci 44, Hitit Holding A.ġ. 51, Hüseyin Sungur Badak 1, Fatih Çiçek 1, Mustafa ġahin Badak 1, ġerife Börekci 1, , Aralık 2011 tarihi itibariyle Hitit Holding A.ġ. nin, Hitit Döviz sermayesindeki sahiplik oranı % 51,06 dır. Hitit Döviz in çalıģan personel sayısı 30 Kasım 2011 tarihi itibariyle 12 kiģidir (31 Aralık kiģi).

8 1.5.Hitit Moda Tasarım Mağazacılık Giyim Mücevherat San. Tic. Ltd. ġirketi Hitit Moda Tasarım Mağazacılık Giyim Mücevherat San. Tic. Ltd. ġti. (Hitit Moda) 2006 yılında Antalya Vakkorama ve Vakko Butik franchise iģletmecilikleri ile ticari hayatına baģlamıģtır. Hitit Moda ile Vakko Tekstil ve Hazır Giyim San. ĠĢt. A.ġ. arasında tarihinde 5 yıllık bayilik sözleģmesi imzalanmıģtır yılının ilk çeyreğinde Türkiye de ilk defa Vakko Bay-Bayan, Vakko Crues, Vakko Butik, Vakko Wedding ve Vakko Home konseptlerinin tamamını tek mağazada toplayarak Antalya Lara da toplam metrekarelik ikinci Ģubesini de faaliyete geçirmiģtir. ġirket in 2011 yılında toplam ciro hedefi 6,75 Milyon TL dir. Böylece 2010 yılına göre faiz ve vergi öncesi kar tutarında yaklaģık 3 kat, toplam satıģ hasılatında 2,67 kat net büyüme hedefi söz konusudur. Ayrıca 2. ġube ile birlikte 2012 yılından itibaren hedefleri arasına sadece Vakko Home OtelVilla konsepti üzerinden yapılacak proje bazlı çalıģmalar kanalında ciro hedefi ilave TL dir. Ġlk uygulama Caratpark Villas projesinde gerçekleģtirilecektir. Dolphin Hotel grubu 2012 yılında açacağı yeni otelleri için iç dizayn kumaģ ve Vakko Home ürünlerini tekliflendirme çalıģmaları baģlamıģtır. Hitit Moda nın çalıģan personel sayısı 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle 25 kiģidir (31 Aralık 2010: 8 kiģi). 1.6.HDT Teknik Enerji ĠnĢaat Endüstrisi San. ve Tic. A.ġ. 01 Aralık 2008 de kurulan HDT Teknik Enerji ĠnĢaat Endüstrisi San. ve Tic. A.ġ. (HDT Teknik), yıllarında çok yoğun bir Ģekilde pazar araģtırması çalıģmaları ile iģ ve proje geliģtirme faaliyetlerinde bulunmuģtur. Türkiye nin önde gelen yapı endüstrisi ve konut üreticisi Ģirketlerinin büyük ölçekli projelerine anahtar teslimi ve proje yönetimi modellerinde karlı teklifler üretmiģtir Yılında de SinpaĢ Yapı Endüstrisi ve Tic. A.ġ. den (SinpaĢ Yapı A.ġ.) Kelebekia Premium Projesini anahtar teslimi TL tutarla almıģtır m 2 alan üzerinde konumlandırılan Kelebekia Premium projesi m 2 inģaat imalat alanına sahiptir. Aralık 2011 itibariyle ilave iģlerle birlikte yaklaģık TL düzeyine ulaģan projenin beklenen ilave iģleriyle birlikte yaklaģık TL düzeyine ulaģması beklenmektedir. Projenin imalatına hızlı bir Ģekilde baģlanmıģtır. Kule vinç yatırımları, Ģantiye mobilizasyonları ve alt yapı çalıģmaları hızla tamamlanarak, Ģantiye yönetimi ve imalatları ile bölgesinde örnek Ģirket olmuģtur. Temmuz ayında süren hafriyat ve alt yapı çalıģmalarından sonra saha kaba imalatlara hazır hale getirilerek Ağustos ayında kaba imalatlara baģlanmıģtır. Projedeki m 3 betonun m 3 ü dökülmüģ ve kaba imalatların % 70 i tamamlanmıģtır. Kalan kaba inģaat imalatları için 2011 Kasım ayında baģlamıģtır. Projenin anahtar teslimi geçici kabulü 2012 Mayıs ayında yapılarak tamamlanacaktır.

9 Kesin kabulü Ağustos 2012 de yapılması planlanan Kelebekia Premium projesinin sosyal olanakları arasında açık ve kapalı yüzme havuzu, m 2 alana sahip olan gölet alanı, fitness merkezi, buhar odası, sauna ve otopark alanı bulunmaktadır de SinpaĢ Yapı A.ġ. den Sultanbeyli Sosyal Tesisleri (ve SatıĢ Ofisi Projesi) iģini yine anahtar teslimi TL bedelle almıģtır. Ayrıca bu projenin devamı olan toplam m 2 ve 600 konuttan oluģan asıl projenin Ocak-ġubat 2012 döneminde ihalesinin yapılması beklenmektedir. Bu projenin toplam bedeli yaklaģık olarak TL tutarındadır. SinpaĢ Yapı A.ġ. ile yapılan ön görüģmelere mukabil, bu projenin satıģ ofisi ve sosyal tesisler kısmının HDT Teknik tarafından yapılması, Ģirketimizin teknik yeterliliklerinin SinpaĢ Yapı A.ġ. tarafından oldukça yüksek bulunması, Ģirketin tercih edilmesini sağlayacaktır. Bu projeyle ilgili Ģantiye mobilizasyon ve altyapı harcamaları da Ģimdiden yapılmıģtır. HDT Teknik, 2011 yılı içerisinde yaptığı baģarılı çalıģmaları ile Türkiye nin önde gelen inģaat firması olan SinpaĢ Yapı A.ġ. nin anahtar teslimi konut üreten tercihli firması olmuģtur. Toplamda TL lik iģ alınmıģ olup, 2012 Ocak-ġubat döneminde açılacak ihalenin de onaylanmasıyla 2012 yılında TL lik daha iģ alınması öngörülmektedir. Böylece toplamda TL lik iģ hacmine ulaģılacaktır yılsonu itibariyle yukarıda anılan projelerden elde edilmesi beklenen faiz ve vergi öncesi net kar TL ila TL düzeyindedir. HDT Teknik, 2011 yılı içerisinde Hitit Holding A.ġ. nin bağlı ortaklığı haline getirilmiģtir. HDT Teknik in çalıģan personel sayısı 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle 150 kiģidir (31Aralık2010: 0) HDT Teknik Devam Eden Projeler Kelebekia Premium Projesi SinpaĢ Yapı A.ġ. den 2011 yılında ( ) alınan Kelebekia-2 Projesinin anahtar teslimi tutarı TL dir m 2 alan üzerinde konumlandırılan Kelebekia Premium projesi m 2 inģaat imalat alanına sahiptir. Aralık 2011 itibariyle ilave iģlerle birlikte TL düzeyine ulaģan projenin beklenen ilave iģleriyle birlikte TL düzeyine ulaģması beklenmektedir. Saha hazırlık çalıģmaları kapsamında, arazi üzerinde bulunan OYAK Beton Santrali tesislerine ait üretim binaların ve idari binaların yıkım çalıģmaları Nisan 2011 de baģlatılmıģ ve Haziran 2011 sonunda tamamlanarak hafriyat çalıģmalarına baģlanmıģtır. Saha mobilizasyonu ve Ģantiye kurulumu da bu dönemde gerçekleģmiģtir. Temmuz ayında süren hafriyat ve alt yapı çalıģmalarından sonra saha kaba imalatlara hazır hale getirilerek Ağustos ayında kaba imalatlara baģlanmıģtır. Projedeki m 3 betonun m 3 ü dökülmüģ ve kaba imalatların %70 i tamamlanmıģtır. Kalan kaba inģaat imalatları 2011 Kasım ayında baģlamıģtır. Projenin anahtar teslimi geçici kabulü 2012 Mayıs ayında yapılarak tamamlanacaktır.

10 Kesin kabulü Ağustos 2012 de yapılması planlanan Kelebekia Premium projesinin sosyal donatıları arasında açık ve kapalı yüzme havuzu, m 2 alana sahip olan gölet alanı, fitness merkezi, buhar odası, sauna ve otopark alanı bulunmaktadır HDT Teknik Tamamlanan Projeler Sultanbeyli Liva Projesi Sosyal Tesisleri Anahtar Teslimi m 2 üzerine kurulu toplam 736 konut ve 7 adet ticari alandan oluģan projenin Sosyal Tesisleri Ġmalatı, HDT Teknik tarafından bitirilmiģtir m 2 kapalı alana sahip tesislerde m 3 beton dökülmüģ, 280 ton demir montajı yapılmıģtır. Tüm iģleri ile birlikte 1 ayda tamamlanan proje SinpaĢ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. nin Liva projesi satıģ sürecinde satıģ ofisi olarak kullanılacaktır HDT Teknik-BaĢlayacak Ġmalatlar Sultanbeyli Liva Projesi 2. Faz Anahtar Teslim Ġmalatları m 2 üzerine kurulu toplam 736 konut ve 7 adet ticari alandan oluģan projenin 2 Faz imalatının Kelebekia Premium projesinin geçici kabulünden sonra baģlayacağı ve HDT Teknik e ihale edileceği SĠNPAġ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. tarafından ġirket e bildirilmiģtir HDT Teknik-ĠĢ GeliĢtirme ve Proje Takip Konuları Garanti Bankası Teknoloji Üssü Projesi ĠĢ Bankası Teknoloji Üssü Projesi Otopark Projesi (Özel) 1.7.Debu Dizayn Yapım Proje Yönetimi ĠnĢaat Taahhüt San. ve Tic. Ltd. ġti. Debu Dizayn, müģteri ihtiyaçlarına ve amaçlarına odaklanmıģ bir proje yönetim firmasıdır, müģterilerine özel çözümler üretmeyi amaçlamaktadır. ġirket in tüm faaliyetleri ġirket ortakları tarafından yürütülmektedir. Kamu binalarından endüstriyel yapılara kadar geniģ bir yelpazede uzman hizmet vermeyi kendine ilke edinmiģtir. Hizmet verdiği faaliyet alanları konut yapıları, ticari projeler, eğitim yapıları, otel ve konaklama tesisleri, spor yapıları, havaalanları, rafineri tesisleri, otomotiv tesisleri, altyapı ve yol projeleri, hastane ve sağlık yapıları, alıģveriģ merkezleri, saraylar, villalar olarak gruplanmaktadır.

11 Debu Dizayn, iģverenleri ile direkt bağlantı halinde çalıģmalarını sürdürmektedir. ĠĢveren kitlesini gayrimenkul geliģtirme firmaları, otel iģletmecileri, büyük kiralama yapan firmalar, eğitim kuruluģları, sağlık kuruluģları, finans kuruluģları, vakıflar ve dernekler, danıģmanlık firmaları, taahhüt firmaları ve diğer proje paydaģları oluģturmaktadır. Debu Dizayn, bölgesinde çözülmüģ ve birbiri ile entegre hizmetler verebilen bir proje yönetim firması olarak sunduğu tüm hizmetleri profesyonel bir terzi gibi müģterilerinin özelliklerine göre düzenleyerek beklentilere ve ihtiyaçlara uygun bir Ģekilde esnek/gerçekçi çözümler üretmektedir. GeniĢ bir yelpazede farklı sektörlerdeki farklı müģterilere hizmet vermenin getirdiği bilgi, birikim ve tecrübe, firmaların proje yönetimine bakıģ açılarını doğru yakalayarak, beklentilerine uygun bir yaklaģım sergilenmesini ve proje süresi boyunca maksimum kalite, sürdürebilirlik ve verimlilik sağlanmasını imkanlı hale getirmektedir. Proje yönetimi, stratejik sebeplerden dolayı ihtiyaç duyulan bir takım sonuçlara ulaģmak için, kontrollü ve organize edilmiģ bir çalıģma içinde kurumun uygun kaynaklarını kullanma sürecidir. Debu Dizayn ın proje yönetimi anlayıģı, insan ve malzeme kaynaklarını modern yönetim tekniklerini kullanarak; proje süreci boyunca yönlendirme ve koordinasyon sanatı olup; proje hedefleri çerçevesinde belirlenen kapsamı gerçekleģtirmek, hedef bütçede, zamanında, istenilen kalitede ve paylaģımcıların memnuniyetini gerçekleģtirmektir. Özellikle inģaat sektöründe proje yönetimi; farklı ve üst üste binen süreçlere sahip, kaynak planlamasının bu sürece bindirdiği ağırlığın kesinlikle doğru planlanmasını gerektiren operasyonel faaliyetlerin baģarı ile uygulanmasına mukabil istenen hedeflerin gerçekleģtirilmesi yeterliliği ile projelerin baģarılı olabilmesini imkanlı kılmaktadır. Debu tüm sektörde geliģtirilmiģ son güncel hizmet imkanlarını proje yönetimi baģlığı altında hizmet vermek üzere birleģtirip, entegre ederek müģterilerine sunmaktadır. ġirket faaliyetleri ortakların (2 ortak) çalıģmaları ile yürütülmektedir. 1.8.Anatolia Kuyumculuk ve Mücevherat San. ve Tic. Ltd. ġti. Karadeniz Ereğli de faaliyetine devam etmektedir. Ana tedarikçi olarak AltınbaĢ marka kuyum ve mücevherat ürünleri yanında, Tissot ve Swatch marka saat bayilikleri ile fason olarak üretimini yaptırdığı altın takıların alım satımını yapmaktadır.

12 1.9.Hitit Ayakkabı Saat Mücevherat Turizm ĠnĢ. Petrol San. ve Tic. Ltd. ġti. Çorum merkezde 500 metrekare mağazasında Jump, Twigy, ana bayilikleri ile birlikte birçok yerli ve ithal ayakkabı, çanta ve aksesuarlarının perakende ticaretini yapmaktadır. 2.ġĠRKETĠN YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠNE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER Adı-Soyadı Görevi ĠĢ Adresi Son 5 Yılda Ortaklıkta Üslendiği Sermaye Payı Pay Oranı (%) Görevler (TL) Sait BÖREKCĠ Yön. Kur. BaĢkanı Metin Kasapoğlu Cad. A.Kadam ĠĢ Merkezi, B. Blok, No:50/9 Yön. Kur. BaĢkanı ,00 MuratpaĢa/ANTALYA ġerife Yön. Kur. Metin Kasapoğlu Cad. Yön. Kur. BaĢkan ,00 BÖREKCĠ Üyesi A.Kadam ĠĢ Merkezi, B. Blok, No:50/9 Yardımcısı MuratpaĢa/ANTALYA Burak Yön. Kur. Metin Kasapoğlu Cad. Yön. Kur. Üyesi ,00 TAġALAN Üyesi A.Kadam ĠĢ Merkezi, B. Blok, No:50/9 MuratpaĢa/ANTALYA 4. YATIRIM STRATEJĠSĠ ġirketler topluluğumuzda yer alan diğer Ģirketlerimizden faaliyet alanlarında geliģme gösteren Ģirketlerimize ait yatırım stratejilerine ait bilgiler aģağıda verilmiģtir ĠnĢaat Sektörü / Taahhüt HDT Teknik Enerji ĠnĢaat Endüstrisi A.ġ. Hitit Holding bünyesinde, inģaat sektöründe, yerel ve uluslarası piyasalarda gayrimenkul yatırımcılarının, devlet kurumların açtığı inģaat ihalelerine katılarak taahhüt alanında faaliyet gösteren firmamızdır. ĠnĢaat, üst yapı,

13 konut, villa, hastahane, iģ merkezi, alıģveriģ merkezi, eğitim yapıları, spor kompleksleri, çelik konsrüksiyon fabrika bina ve yönetim birimleri anahtar teslimi inģaası faaliyet konusudur. Faaliyet konusu içerisinde yurt içinde ve yurt dıģında iģ geliģtirme çalıģmalarına devam eden firmamız uluslararası ve ulusal alanda güçlü bir inģaat taahhüt firması olma yolunda ilerlemektedir ĠnĢaat Sektörü / SatıĢ Pazarlama Hitit Europe B.V. (Rotterdam / Nederland) ĠnĢaat grubumuzdaki Hitit Yapı A.ġ. ve HDT Teknik A.ġ.'nin üretmiģ olduğu gayrımenkullerin Kuzey Avrupa pazarında potansiyel hedef müģterilerine satıģ-pazarlama organizasyonu ile ilgili temsil faaliyetlerine 2010 yılında baģlamıģtır. Ayrıca inģaat sektörünün global pazardaki iģ geliģtirme, iģ oluģturma ve proje finansmanı konularında gruba destek vermektedir Perakende Sektörü / Mağazacılık Hitit Moda Tasarım Ltd. ġti. Perakende sektöründe yer Alan Hitit Moda Ltd. Ģirketimiz, Ülkemizin en önemli moda ve tekstil üreticilerinden biri olan Vakko Markasını temsil etmektedir. Vakko ve Vakkoroma Mağazalarımızda son trend moda ürünleri kreasyonlar halinde müģterilerimize sunulmaktadır.antalya Migros VM de Vakko ve Vakkorama mağazalarına sahip olan Holdingimiz yılı içerisinde Vakko nun büyük mağazalarından biri olacak Vakko Lara Cadde Mağazayı hizmete sokmuģtur. Vakko Dekor unda yer aldığı mağazamız 1200 m 2 kapalı alana sahiptir.

14 5. ġġrket FĠNANSAL BĠLGĠLERĠ 5.1.SeçilmiĢ Finansal Bilgiler Bilanço (31 Aralık 2011) Cari Dönem Önceki Dönem VARLIKLAR Dipnot Referansları Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatırımlar 7 Ticari Alacaklar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 12 Devam Eden ĠnĢaat SözleĢmesinden Alacaklar Diğer Alacaklar Stoklar Diğer Dönen Varlıklar (Ara toplam) SatıĢ Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 32 Duran Varlıklar Ticari Alacaklar 10 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 12 Diğer Alacaklar Finansal Yatırımlar Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar Canlı Varlıklar 14 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 17 Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar ġerefiye ErtelenmiĢ Vergi Varlığı Diğer Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR *Dipnot referansları için 31 Aralık 2011 tarihli bağımsız denetim raporuna bakınız. 1 Rapor tarihi itibariyle ġirket tarafından herhangi bir banka veya finansal kurum veya kuruluģa vs. verilmiģ ipotek, teminat vs. bulunmamaktadır.

15 Cari Dönem Önceki Dönem KAYNAKLAR Dipnot Referansları Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal borçlar Diğer finansal yükümlülükler Ticari Borçlar Diğer Borçlar Devlet TeĢvik ve Yardımları 20 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü ÇalıĢanlara Sağlanan Fayda ve Yükümlülükler Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler (Ara toplam) SatıĢ Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara ĠliĢkin Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal borçlar Diğer finansal yükümlülükler 9 Ticari Borçlar 10 Diğer Borçlar 11 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 12 Devlet TeĢvik ve Yardımları 20 Borç KarĢılıkları 22 ÇalıĢanlara Sağlanan Fayda ve Yükümlülükler ErtelenmiĢ Vergi Yükümlülüğü Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 25 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklık Payları ÖdenmiĢ Sermaye Sermaye Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farkları -Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Olumsuz Farkları KarĢılıklı ĠĢtirak Sermaye Düzeltmesi (-) Hisse Senedi Ġhraç Primleri Diğer Yedekler Yabancı Para Çevrim Farkları Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler 212 GeçmiĢ Yıllar Kar/Zararları Net Dönem Karı/Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar TOPLAM KAYNAKLAR *Dipnot referansları için 31 Aralık 2011 tarihli bağımsız denetim raporuna bakınız.

16 5.1.2.Gelir Tablosu (31 Aralık 2011) SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem SatıĢ Gelirleri SatıĢların Maliyeti (-) 27 ( ) - Ticari faaliyetlerden brüt kar/(zarar) Faiz, ücret, prim, komisyon, ve diğer gelirler Faiz, ücret, prim, komisyon ve diğer giderler (-) Finans sektörü faaliyetlerinden brüt kar/(zarar) - BRÜT KAR/ZARAR Pazarlama, SatıĢ ve Dağıtım Giderleri (-) 28 ( ) Genel Yönetim Giderleri (-) 28 ( ) (3.454) Diğer faaliyet gelirleri Diğer faaliyet giderleri (-) 29 (44.969) (8.421) FAALĠYET KARI/ZARARI Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kar/zararlarındaki paylar Finansal gelirler Finansal giderler (-) 31 ( ) SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ KARI/ ZARARI Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri -Dönem vergi gelir/gideri -ErtelenmiĢ vergi gelir/gideri ( ) (1.062) ( ) 222 SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER DÖNEM KARI/ZARARI DURDURULAN FAALĠYETLER Durdurulan faaliyetler vergi sonrası dönem karı/zararı DÖNEM KARI/ZARARI Diğer Kapsamlı Gelir : Finansal varlıklar değer artıģ fonundaki değiģim Duran varlıklar değer artıģ fonundaki değiģim Finansal riskten korunma fonundaki değiģim Yabancı para çevrim farklarındaki değiģim Emeklilik planlarından aktüeryal kazanç ve kayıplar Özkaynak yöntemiyle değerlenen ortaklıkların diğer kapsamlı gelirlerinden paylar Diğer kapsamlı gelir kalemlerine iliģkin vergi gelir/giderleri DĠĞER KAPSAMLI GELĠR (VERGĠ SONRASI) TOPLAM KAPSAMLI GELĠR Dönem Kar/Zararının Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ana ortaklık payları Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ana ortaklık payları Hisse baģına kazanç 34 0,0806 0,0090 SeyreltilmiĢ hisse baģına kazanç Sürdürülen faaliyetlerden hisse baģına kazanç Sürdürülen faaliyetlerden seyreltilmiģ hisse baģına kazanç 34 0,0806 0, *Dipnot referansları için 31 Aralık 2011 tarihli bağımsız denetim raporuna bakınız.

17 5.1.3.Nakit Akım Tablosu (31 Aralık 2011) Cari Dönem Önceki Dönem Dipnot Referansları ĠġLETME FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIMLARI Net Dönem Karı Net Dönem Karını ĠĢletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakite Getirmek Ġçin Yapılan Düzeltmeler Maddi Duran Varlıklar Amortismanı Maddi Olmayan Duran Varlıklar Ġtfa Payı Alacakların Ġtfa EdilmiĢ Maliyet Değerinden Borçların Ġtfa EdilmiĢ Maliyet Değerinden ( ) Ġzin KarĢılıkları Kıdem Tazminatı KarĢılığı-Net ErtelenmiĢ Vergi DeğiĢim ĠĢletme Sermayesindeki DeğiĢim Öncesi Faaliyet Karı Ticari ve Diğer Alacaklardaki ArtıĢ/ AzalıĢ ( ) ( ) Ticari ve Diğer Borçlardaki ArtıĢ / AzalıĢ Stoklardaki DeğiĢim ( ) ĠĢletme Faaliyetlerine ĠliĢkin Diğer Aktif ve Pasiflerdeki DeğiĢim ( ) ĠĢletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit ( ) YATIRIM FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIMLARI Menkul Kıymetlerdeki DeğiĢim-net (86.000) Öz Kaynak Yönetimi ile Değerlenen Yatırımlar ( ) Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık DeğiĢim 18 ( ) (28.604) Azınlık Payındaki DeğiĢim Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit ( ) ( ) FĠNANSMAN FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIMLARI Sermaye ArtıĢı Azınlık Paylarındaki DeğiĢim Finansal Borçlardaki DeğiĢim Finansman Faaliyetlerinden Elde Edilen / Kullanılan Net Nakit NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠNDEKĠ NET DEĞĠġĠM DÖNEM BAġI NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ DÖNEM SONU NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) Bağımsız Denetimden Geçmiş. İncelemeden Geçmemiş

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) Bağımsız Denetimden Geçmiş. İncelemeden Geçmemiş - BĠLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.01 31.1.011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 40.794.59 19.73.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 0.311.637 14.714.69 Finansal Yatırımlar Not.7 7 7

Detaylı

NET HOLDĠNG A.ġ. BĠLANÇO (TL) İncelemeden (XI-29 KONSOLĠDE) GeçmemiĢ NTHOL. Bağımsız Denetim'den. GeçmiĢ

NET HOLDĠNG A.ġ. BĠLANÇO (TL) İncelemeden (XI-29 KONSOLĠDE) GeçmemiĢ NTHOL. Bağımsız Denetim'den. GeçmiĢ BĠLANÇO (TL) GeçmemiĢ Bağımsız Denetim'den GeçmiĢ Referansları 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 76.425.616 92.094.253 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 12.908.278 10.842.451 Finansal Yatırımlar 7 0 499.374

Detaylı

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir)

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. 0 BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) İncelemeden Bağımsız Geçmemiş Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2011 31.12.2010 VARLIKLAR

Detaylı

Ekli Dipnotlar Mali Tabloların Tamamlayıcı Parçasıdır. 1

Ekli Dipnotlar Mali Tabloların Tamamlayıcı Parçasıdır. 1 30 HAZĠRAN 2010 VE 31 ARALIK 2009 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE BĠLANÇOLARI Ref. 30 Haziran 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 13.379.749 15.683.583 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 9.015.507 11.490.201 Finansal

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 31.03.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 31.968.524 19.723.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ödenmiş Sermaye Dipnot:27 Sermaye Düzeltmesi Farkları Dipnot:27 Hisse Senedi İhraç Primi Dipnot:27

Detaylı

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU 27/3/2007 İÇİNDEKİLER Sayfa No I. GİRİŞ ve İDARİ FAALİYETLER 3 KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 3 YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI 4 ÜST YÖNETĠM 5 SERMAYE

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU I. SUNUġ 1. Tarihsel GeliĢim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı DeğiĢimleri Merrill Lynch Menkul Değerler

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK

SERMAYE PĠYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK SERMAYE PĠYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAME TASLAĞI 2011 1 Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan kayda alma başvurusunun incelenmekte olduğu, izahnamenin

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR KLBMO BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmiş VARLIKLAR Geçmiş Dipnot Referansları 30.06.2009 31.12.2008 Dönen Varlıklar 28,839,659 28,730,807 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 4,148,637 2,181,600

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.511.010 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 804.012 4.228.916

Detaylı

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Dipnot Cari Dönem Referansları Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Dönem 31.12.2012 31.12.2011 Raporlama Birimi TL TL V A R

Detaylı

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 31 MART 2013 TARİHLİ BİLANÇO İncelemeden Denetim'den Dipnot Geçmemiş Geçmiş Referansları 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 10,565,860 3,475,052

Detaylı

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL)

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL) NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31.12.2011TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL) Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Dönem 31/12/2011 31/12/2010 Raporlama Birimi TL TL V A

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den ı Geçmiş Geçmiş 31.12.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.350.532 174.909.288

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir.

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir. MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI /04/2013 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir. Madde: 17 DENETÇİLER Şirketin denetimi genel kurul tarafından

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HİTİT HOLDİNG A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01/01/2012-31/12/2012 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU FAALİYET RAPORU 1 Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sait BÖREKCİ nin mesajı

Detaylı

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2010 ve 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR) Denetim de n Denetim den ı Geçmemiş Geçmiş 31.03.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 174.443.959

Detaylı

Dönen Varlıklar 37.722.952 32.250.256. Nakit ve Nakit Benzerleri 6 5.963.637 1.141.123. İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar - -

Dönen Varlıklar 37.722.952 32.250.256. Nakit ve Nakit Benzerleri 6 5.963.637 1.141.123. İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar - - 31 MART 2015 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmiş Dipnot Cari Dönem Geçmiş Dönem Referansları 31.03.2015 31.12.2014 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 37.722.952 32.250.256

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MSA BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.12.2008 31.12.2007 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 18,036,855 25,203,137

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin Mart 2010 dönemine ilişkin faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den Geçmiş Geçmiş 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 209.417.001 164.268.072

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU 27/3/2008 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No I. GĠRĠġ ve ĠDARĠ FAALĠYETLER 3 1.1. KISACA HSBC YATIRIM MENKUL DEĞ. A.ġ. 3 1.2. YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiģtir.

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir. 31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) BAĞIMSIZ DENETĠMDEN BAĞIMSIZ DENETĠMDEN AKTİF KALEMLER (31/12/2011) (31/12/2010) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II.

Detaylı

Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı.

Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı. Özel Durum Açıklaması Tarih : 04 Nisan 2008 Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı. Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 4 Nisan 2008

Detaylı

Duran Varlıklar Diğer Alacaklar TOPLAM VARLIKLAR

Duran Varlıklar Diğer Alacaklar TOPLAM VARLIKLAR 31 ARALIK 2010 TARĠHLĠ BĠLANÇO VARLIKLAR Cari Dönem Referansları 31.12.2010 Dönen Varlıklar 1.547.974 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 1.533.881 Finansal Yatırımlar 7 - Ticari Alacaklar 10 - Diğer Alacaklar

Detaylı

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 1-Rapor Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011 2-Şirketin Unvanı : Alkhair Portföy Yönetimi A.ġ. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

Ana Sayfa KAP Hakkında Bildirim Sorguları Şirketler Yardım Đlgili Linkler Görüş Öneri

Ana Sayfa KAP Hakkında Bildirim Sorguları Şirketler Yardım Đlgili Linkler Görüş Öneri Ana Sayfa KAP Hakkında Bildirim Sorguları Şirketler Yardım Đlgili Linkler Görüş Öneri Tümünü Đmzalı Görüntüle English Format Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları ekte "pdf"

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 08.05.2008 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Sermaye

Detaylı

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2015 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULUNUN YILLIK

POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2015 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULUNUN YILLIK POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2015 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU POLĠTEKNĠK

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2013 31.12.2012

Detaylı

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 14 254.181.293 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 1.365-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 218.701.697 172.542.578 4- Verilen Çekler

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları.

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot Referansları Dönen Varlıklar 145.295.381 119.421.368 Nakit ve nakit benzerleri 6 116.183.344 86.203.958 Finansal yatırımlar

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin Eylul 2009 dönemine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

HĠTĠT HOLDĠNG ANONĠM ġġrketġ PĠYASA DANIġMANI RAPORU

HĠTĠT HOLDĠNG ANONĠM ġġrketġ PĠYASA DANIġMANI RAPORU HĠTĠT HOLDĠNG ANONĠM ġġrketġ PĠYASA DANIġMANI RAPORU 26 Aralık 2011 Piyasa DanıĢmanı GALATA MENKUL DEĞERLER A.ġ. Ġçindekiler 1. Raporun Konusu... 3 2. Şirket i Tanıtıcı Bilgiler... 3 2.1 Şirket in Ortaklık

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HAZİRAN 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HAZİRAN 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HAZİRAN 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin Haziran 2009 dönemine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

HSBC Portföy Yönetimi A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU

HSBC Portföy Yönetimi A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU HSBC Portföy Yönetimi A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU 27/03/2008 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No I. GĠRĠġ ve ĠDARĠ FAALĠYETLER 3 1.1. KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 3 1.2. YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI 4 1.3.

Detaylı

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden GeçmemiĢ Denetimden GeçmiĢ A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 229.657.224 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 6.441-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 195.188.386

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Bağımsız Denetimde Bağımsız Denetimden Dipnot Referansları 31.03.2015 31.12.2014 VARLIKLAR Dönen Varlıklar

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi' nin 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu,

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.551.638 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri 2.755 4.228.916

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 0 - FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 50.855.716 42.572.981 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I-GİRİŞ ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1. Raporun dönemi : 01/01/2013-31/03/2013 2. Ortaklığın unvanı : ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme

Detaylı

(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.) Bağımsız Denetim'den. VARLIKLAR Dönen Varlıklar 3.671.355

(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.) Bağımsız Denetim'den. VARLIKLAR Dönen Varlıklar 3.671.355 31 ARALIK 2012 TARİHLİ BİLANÇO Bağımsız Denetim'den Referansları 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 3.671.355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 3.475.052 Finansal Yatırımlar 7 20.933 Ticari Alacaklar - İlişkili

Detaylı

SİLVERLİNE ENDÜSTRĠ VE TĠCARET ANONĠM

SİLVERLİNE ENDÜSTRĠ VE TĠCARET ANONĠM SİLVERLİNE ENDÜSTRĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 01.01.2011/31.03.2011 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER 1-Son Durum Ġtibariyle Ortaklık Yapısı 2-Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Denetçilerimiz 3-2011/1 Dönem

Detaylı

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Dönen Varlıklar 147.230.613 145.295.381 Nakit ve nakit benzerleri 6 123.560.598 116.183.344 Finansal yatırımlar

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar İçindekiler Sayfa Bilanço 1-2 Gelir tablosu 3 Özkaynak değişim tablosu 4 Nakit akım tablosu 5 Özet

Detaylı

YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme ve Pazarlama Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş

Detaylı

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi)

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi) Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2012 ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Özet bilanço Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Özet bilanço 3 Özet gelir

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış Yeniden Sınıflandırılmış Notlar 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.506.850

Detaylı

ASYA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ASYA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ASYA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU 10.09.2013-30.09.2013 Mart 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU 1. ŞİRKET İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 3 1.1. ŞİRKET TANIMI... 3 1.2. ORTAKLIK YAPISI (30.09.2013

Detaylı

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Aralık Bağımsız Denetimden Geçmiş VARLIKLAR

Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Aralık Bağımsız Denetimden Geçmiş VARLIKLAR 31 Aralık 2012 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 Dönen Varlıklar 240.045.239 134.570.092 Nakit ve nakit benzerleri 5 85.194.100 106.690.380 Finansal

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

Dipnot Referansları 31.03.2011 31.12.2010

Dipnot Referansları 31.03.2011 31.12.2010 BĠLANÇO (TL) NTHOL Bağımsız Denetim'den GeçmiĢ Referansları 31.03.2011 31.12.2010 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 129.048.971 148.879.172 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 55.209.151 76.940.891 Finansal Yatırımlar

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

01 OCAK EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. I. Giriş. 1- Raporlama Dönemi :

01 OCAK EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. I. Giriş. 1- Raporlama Dönemi : 01 OCAK 2011-30 EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I. Giriş 1- Raporlama Dönemi : 01.01.2011-30.09.2011 2- Ortaklığın Unvanı : İş Portföy Yönetimi AŞ Şirket Hakkında Genel Bilgi ĠĢ

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2008 30/09/2008 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2008 30/09/2008 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2008 30/09/2008 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2008 30/06/2008 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2008 30/06/2008 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2008 30/06/2008 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

Dipnot 30.06.2009 31.12.2008 Referansları

Dipnot 30.06.2009 31.12.2008 Referansları SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR BİLANÇO (TL) VARLIKLAR Dipnot 30.06.2009 31.12.2008 Referansları Dönen Varlıklar 40.463.522 18.036.855 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Dipnotlar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Hisse Senedi İhraç Primi Kardan Ayrılan

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Dipnotlar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Hisse Senedi İhraç Primi Kardan Ayrılan

Detaylı

VEKALETNAME SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

VEKALETNAME SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI DAN Yönetim Kurulumuz Şirket Genel Kurul unu aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 28/05/2007 Pazartesi günü saat 14:00 da

Detaylı

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Tarih 29 Ocak 2009 Ortaklığın Ünvanı / Ortakların Adı : TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. Adresi : Sırrı Çelik Bulvarı No:3 34788-TaĢdelen ĠSTANBUL Telefon ve Fax No. : 0216 430 00 00

Detaylı

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2006 YILI FAALĠYET RAPORU 27/3/2007 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No I. GĠRĠġ ve ĠDARĠ FAALĠYETLER 3 KISACA HSBC YATIRIM 3 YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI 4 ÜST YÖNETĠM 5 SERMAYE YAPISI

Detaylı

Đ.M.K.B.'NIN UYARISI!

Đ.M.K.B.'NIN UYARISI! Đ.M.K.B.'NIN UYARISI! CD Hazırlayan Aracı Kurum Yönetimine: Kurumunuzun cari dönem ve bir önceki dönem ile karşılaştırmalı olarak düzenlenmiş ayrıntılı bilanço, gelir tablosu ve dipnotlar tarafınızca Borsaya

Detaylı

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU A-BANKAMIZDAKĠ GELĠġMELER 1-ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER Bankamızın 2008 yıl sonunda 823.201 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 2011 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço Bağımsız Denetimden Notlar 2011 31 Aralık VARLIKLAR Dönen Varlıklar 96.667.513 90.237.745 Nakit ve nakit benzerleri 5 77.834.622 73.198.883 Finansal yatırımlar

Detaylı

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I-GİRİŞ ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1. Raporun dönemi : 01/01/2013-31/03/2013 2. Şirket unvanı : ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme

Detaylı

BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 31.12.2014

BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 31.12.2014 BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 31.12.2014 *İşbu Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. nin 01.01.2014-30.06.2014 tarihleri arasındaki

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01.01.2017-31.03.2017 Dönemine Ait Finansal Tablolar

Detaylı

Dönen Varlıklar 173.631.494 123.081.336

Dönen Varlıklar 173.631.494 123.081.336 30 HAZİRAN 2010 VE 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR VARLIKLAR 30 Haziran 2010 31 Aralık 2009 Dönen Varlıklar 173.631.494 123.081.336 Nakit ve Nakit Benzerleri 110.063.069 20.826.910

Detaylı

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmemiş

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmemiş 4 31 Mart 2017-31 Aralık 2016 TARİHLİ Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dip Not 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR 10.937.029 9.057.644 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 155.247 262.712

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. AYRINTILI KONSOLĠDE BĠLANÇO VARLIKLAR. I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. AYRINTILI KONSOLĠDE BĠLANÇO VARLIKLAR. I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot VARLIKLAR I CARĠ VARLIKLAR (30/09/2010) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 121.786.136 1 Kasa 14 20.142 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 74.166.822 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 14 (51.540) 5 Diğer

Detaylı

Dönen Varlıklar

Dönen Varlıklar AKIN TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (Para Birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) VARLIKLAR Cari Dönem Önceki Dönem Bağımsız Denetimden 30 Haziran

Detaylı

FAALİYET RAPORU

FAALİYET RAPORU Saxo Capital Markets Menkul Değerler A.Ş. 01.01.2012-30.09.2012 FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 3 1- Raporun Dönemi... 3 2- Şirketin Ünvanı... 3 3-30.09.2012 tarihi itibarıyla yönetim kurulunda

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Sınırlı Bağımsız Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 183.586.792 171.427.777 Nakit ve

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 34.489-34.489 47.360-47.360 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4 5.000-5.000 1.010-1.010

Detaylı

AKDENĠZ GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ A.ġ. 01.01.2016 31.03.2016 FAALĠYET RAPORU

AKDENĠZ GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ A.ġ. 01.01.2016 31.03.2016 FAALĠYET RAPORU AKDENĠZ GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ A.ġ. 01.01.2016 31.03.2016 FAALĠYET RAPORU *SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR. w w w. a k d e n i z g u v e n l i k. c o m. t

Detaylı

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 Dönen Varlıklar 201.482.506 251.625.938 Nakit ve nakit benzerleri

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Sınırlı Denetimden GeçmiĢ Denetimden GeçmiĢ A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 166.723.582 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 6.211 1.365 2- Alınan Çekler

Detaylı

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 26.477-26.477 40.071-40.071 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 40.071-40.071 68.072-68.072 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

NET HOLDİNG A.Ş. BİLANÇO (TL) İncelemeden (XI-29 KONSOLİDE) NTHOL. Bağımsız Denetim'den

NET HOLDİNG A.Ş. BİLANÇO (TL) İncelemeden (XI-29 KONSOLİDE) NTHOL. Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (TL) İncelemeden (XI-29 KONSOLİDE) GeçmemiĢ Bağımsız Denetim'den GeçmiĢ Referansları 31.03.2009 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 79.011.528 92.094.253 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 7.788.928

Detaylı

TROYA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TROYA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TROYA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 30.06.2016 İÇİNDEKİLER A) GENEL BİLGİLER B) YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR C) ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Dipnot Referansları 31.12.2014 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 189.204.447 171.427.777 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 39.215

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı