SINIF BAÞARI SINAVI. Yanlýþ karalamalarýnýzý düzeltirken yuvarlaðýn içini temizce siliniz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SINIF BAÞARI SINAVI. Yanlýþ karalamalarýnýzý düzeltirken yuvarlaðýn içini temizce siliniz."

Transkript

1 5. SINIF COÞKUN KOLEJÝ BAÞARI SINAVI DÝKKAT: 1. Soru kitapçýklarýný kontrol ederek baský hatasý olan kitapçýðýn deðiþtirilmesi için salon sorumlularýna baþvurunuz. 2. Soru kitapçýðýnýn ön ve arka yüzündeki açýklamalarý okuyunuz. 3. Sýnavda hesap makinesi, cep telefonu ve çaðrý cihazý kullanýlmasý yasaktýr. Bu cihazlarý sýnav baþlamadan önce salon baþkanýna teslim ediniz. CEVAP KAÐIDI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA 1. Cevap kaðýdý üzerine yapacaðýnýz iþaretlemelerde siyah kurþun kalemden baþka kalem kullanmayýnýz. 2. Cevap kaðýdýndaki bilgilerin size ait olup olmadýðýný kontrol ediniz. Cevap kaðýdý kullanýlamayacak durumdaysa veya size ait deðilse verilecek yedek cevap kaðýdýna, kimliðinizle ilgili bilgileri, salon baþkanýnýn açýklamalarýna göre yazýnýz. 3. Kitapçýk türünü cevap kaðýdýnýzýn ilgili bölümüne mutlaka iþaretleyiniz. 4. Cevap kaðýdýnda TÜRK ÇE, MA TE MA TÝK, FEN BÝLÝMLERÝ VE SOSYAL BÝLGÝLER testleri için dört ayrý sütun bulunmaktadýr. Cevaplarýnýzý cevap kaðýdýndaki ilgili sütunlara aþaðýdaki örnekte olduðu gibi yuvarlaðý, dýþýna taþýrmadan iþaretleyiniz. Yanlýþ karalamalarýnýzý düzeltirken yuvarlaðýn içini temizce siliniz. ÖR NEK KOD LA MA A B C D TEST KÝTAPÇIÐI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA 1. Bu test kitapçýðýnda TÜRKÇE testinde 20, MATEMATÝK testin de 20 ve FEN BÝLÝMLERÝ tes tin de 20, SOSYAL BÝLGÝ- LER testinde 20 ol mak üze re top lam 80 so ru bu lunmaktadýr. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 100 dakikadýr. 2. Her sorunun üç seçeneði vardýr. Üç seçenekten sadece bir tanesi doðru cevaptýr. Doðru bulduðunuz seçeneði cevap kaðýdýnda o soru için ayrýlan yeri bularak iþaretleyiniz. 3. Size ayrý bir karalama kaðýdý verilmeyecektir. Soru kitapçýðýnýzýn içindeki boþ alanlarý karalama yapmak için kullanabilirsiniz. 4. Cevabýný bilmediðiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diðer sorulara geçiniz. Zamanýnýz kalýrsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz. 5. Puanlamada her soru grubu için yanlýþ cevap sayýsýnýn ikide biri, doðru cevap sayýsýndan çýkarýlarak geçerli cevaplara karþý gelen ham puan tespit edilecektir. Bu nedenle rastgele cevaplama yapmayýnýz. 6. Sýnavýn bitiminde cevap kaðýdýnýzý ve soru kitapçýðýnýzý salon sorumlularýna teslim etmeyi unutmayýnýz. BAÞLAYINIZ DENÝLMEDEN SORU KÝTAPÇIÐINI AÇMAYINIZ. NOT: Açýk la ma lar MEB ki tap çý ðýn dan alýn mýþ týr.

2

3 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý TÜRKÇE TES TÝ 1. Kısa sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır? A) Kürsüye çıkan müdür kısa konuştu. B) Söğüt, çama göre kısa bir ağaçtır. C) Boyu kısa olduğundan seçmelerde elendi. D) Kısa halıyı oturma odasına serdi. 4. Yaşlı adam, aylığını almak için bankada sıraya girdi. cümlesindeki altı çizili kelimenin eş anlamlısı hangi cümlede kullanılmıştır? A) Boyacı, işini bitirdikten sonra ücretini aldı. B) Hesabına yatırılan paranın hepsini çekmiş. C) Ekmeğin fiyatı önümüzdeki ay artacakmış. D) Maaşının yarısıyla evin kirasını ödüyordu. 2. Kıvırmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır? A) Köpek, sahibini görünce kuyruğunu kıvırdı. B) Şoför, direksiyonu birden sola kıvırdı. C) Yaşı küçük olmasına rağmen bu işi kıvırdı. D) Elini yıkamadan önce gömleğinin kolunu kıvırdı. 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün eş seslisi yoktur? A) Önümüzdeki yıl mezun olacağım. B) Evin üst katında onarım varmış. C) Doktor, dedeme tuzu yasakladı. D) Buranın suyu saf ve berraktır. 3. Otelin yastıkları sert olduğu için uyuyamadım. cümlesindeki altı çizili sözcüğün karşıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? A) Hafif B) Yumuşak C) Katı D) İnce 3 6. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sözcüğünü çağrıştırmaz? A) Telefon B) Faks C) Mektup D) Abaküs

4 7. Aşağıdakilerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur? A) On dakika yürüdükten sonra iş yerinde oluyorum. B) Rüzgâr sert estiği için çatılar uçmuştu. C) Sular kesik olduğundan bulaşıklar yıkanmamış. D) Babası içeri girince çocuk hemen toparlandı. Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý 10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayak sözcüğü deyim içinde kullanılmamıştır? A) Ufaklık, kamyonu yüklerken bize ayak bağı oluyordu. B) Oğlu gurbetten geldiğinden beri ayakları yere değmiyor. C) Morali bozuk olduğu için o gün işe ayaklarını sürüyerek gitti. D) Ayağındaki ayakkabıyı doğum gününde annesi almıştı. 8. Aşağıdakilerin hangisinde öznel bir yargı vardır? A) Soğan eski çağlardan beri bilinen, besin değeri yüksek bir bitkidir. B) Soğanlar nemsiz, serin ve havadar yerde saklanmalıdır. C) Soğan, mutfağımızın vazgeçilmez tatlarından birisidir. D) Ülkemiz soğan üretiminde dünyada ilk sıralarda yer almaktadır. 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük farklı düşünmeye yönlendiren bir ifadedir? A) Dişlerini fırçalamadan yattı çünkü çok yorgundu. B) Ankara güzel, planlı bir şehirdir ama denizi yoktur. C) İlaçlarını zamanında içti böylece sağlığına kavuştu. D) Romanı okudum üstelik özetini de çıkardım. 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek dışı bir durum söz konusudur? A) Yavru geyik, kardeşlerini görünce ağlamaya başladı. B) Çiftçiler, olgunlaşan meyveleri toplamaya başladı. C) Annem, misafirlere kurabiye ve çay ikram etti. D) Görevliler, ormandaki yaşlı ağaçları kontrol ettiler Aşağıdaki cümlelerin hangisinde duygusal bir anlatım söz konusudur? A) İlkyardım ile acil yardım birbirinden farklıdır. B) Devekuşunun beyni gözünden bile küçüktür. C) Çocuklarla yakan top oynarken sevinç içindeydik. D) İnsanın yüzünü asması için 43 kası birden çalışır.

5 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý 13. Başarı yalnız sözlükte çalışmadan önce gelir. cümlesinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? A) Çalışma sözcüğü sözlükte başarıdan önce gelir. B) Çalışmadan başarılı olan insanlar da vardır. C) İnsan başarılı olmak istiyorsa önce çalışmalıdır. D) Çalışkan insanlar çevreleri tarafından çok sevilir. 16. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözcük türeten ek almamıştır? A) Sebzelik B) Çiçekler C) Şekerli D) Yardımcı 17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Keloğlan ın kişilik özellikleri verilmiştir? 14. En kolay bir iş dahi emek gerektirir. anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? A) Çiğnemeden yutulmaz. B) Zahmetsiz rahmet olmaz. C) Hamama giren terler. D) Az olsun, öz olsun. A) Kasabanın kenar mahallelerindeki küçük bir kulübede, çok fakir bir keloğlan ile ihtiyar annesi yaşamakta imiş. B) Her nasılsa Keloğlan ın canı çarşıya çıkıp dolaşmak istemiş, bir de bakmış ki uzakta bir kalabalık var. C) Keloğlan ın annesi ise el çamaşırı yıkar, hem kendini hem de oğlunu beslemeye çalışır, zorluklar içinde geçinirmiş. D) Keloğlan çok becerikli olmasına rağmen çalışmaktan hoşlanmaz, tembel tembel evde oturmayı ve uyumayı severmiş. 15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı doğrudur? A) Sütün içine birkaç tane bisküvi attı. B) Çocuklar çukulatayı çok sever. C) Salataya birkaç diş sarmısak kattı. D) Sabah gaste almak için buraya gelir Yıka taşları, toprakları. Şarıl şarıl, Tarlalar buğday bekler senden, Çocuklar ekmek. Dünyanın da yüzü yıkanmak gerek, Yağ hay mübarek. Yukarıdaki şiirde neyden bahsedilmektedir? A) Kardan B) Yağmurdan C) Doludan D) Rüzgârdan

6 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý Dükkân sahibi gülümsedikten sonra kulübeden beş tane yumak hâlinde yavru çıkardı. Yavrulardan biri arkadan geliyordu. Çocuk, sakat yavruyu işaret edip sordu: Bunun nesi var? Dükkân sahibi onun kalça çıkığının olduğunu ve hep sakat kalacağını açıkladı. Çocuk heyecanlanmıştı. Ben bu yavruyu almak istiyorum. dedi. 2. Satılık Köpek Yavruları ilanının hemen altında küçük bir çocuğun başı gözüktü ve çocuk dükkân sahibine sordu: Yavruları kaça satıyorsunuz? Dükkân sahibi: 30 ile 50 lira arasında. dedi. Çocuk Benim on beş liram var. Bir bakabilir miyim yavrulara? dedi. 3. Dükkân sahibi: Bu yavru hiçbir zaman diğer yavrular gibi koşup zıplayamayacak ve seninle oynayamayacak. Bunun üzerine çocuk eğildi, pantolonunu sıvadı ve büyük bir metal parçasıyla desteklediği sakat bacağını dükkân sahibine gösterip tatlı bir sesle: Ben de çok iyi koşamıyorum ve bu yavrunun kendisini çok iyi anlayacak bir sahibe gereksinimi var. dedi. 4. Dükkân sahibi: Onu satın alman gerekmiyor. İstersen o yavruyu sana bedava veririm. Çocuk birden sinirlendi. Dükkân sahibinin gözlerinin içine dik dik bakarak: O da diğer yavrular kadar değerli ve ben fiyatını tam olarak ödeyeceğim. Şimdi size on beş lira vereceğim ve geri kalanını ayda beş lira ödeyerek tamamlayacağım. 20. Bir öðretmen, öðrencilerden birisi içi boþalmýþ bir elektrik lambasýný tam yere çarparken Dur, onu yere çarpma! Madem iþe yaramaz bir þey, parçalamana gerek yok. Onu yavaþça çöp kutusuna koy. Eðer çarparsan içindeki bütün kırıp dökme hislerini uyandýrmýþ olursun. Ondan sonra da... Parçanýn sonuna aþaðýdakilerden hangisi getirilmelidir? A) elindekiyle yetinmeyi bir türlü öğrenemezsin. B) eline cam kýrýklarý gelir ve acý çekersin. C) çöp kutularý aðzýna kadar dolar ve etrafa koku yayýlýr. D) kırıp dökecek başka şeyler ararsın. Yukarıdaki parçalardan bir metin oluşturulacak olursa sıralama nasıl olur? A) B) C) D)

7 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý 1. MATEMATİK TES TÝ 218 x x Yukarıdaki çarpma işleminde boş bırakılan yere hangi sayı yazılmalıdır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 3. Ömer ve Emin in eşit miktarda parası vardır. Ömer 12 TL, Emin 18 TL harcadığında Ömer in kalan parası Emin in kalan parasının 3 katı olduğuna göre, Ömer in başlangıçtaki parası kaç liradır? A) 21 B) 30 C) 42 D) Bir oyun parkındaki ücret tarifesi ilk 30 dakika için 5 TL, 30 dakikadan sonraki her bir 30 dakika için 2 TL olarak belirlenmiştir da oyun parkına giren Coşkun, cebindeki 15 TL nin tamamını kullandığına göre oyun parkından en geç saat kaçta çıkmıştır? A) B) C) D) , 1 7, 1 9, 1 11 Yukarıdaki birim kesirlerin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisindeki gibidir? A) 1 3 < 1 7 < 1 9 < B) 1 7 < 1 3 < 1 9 < 1 11 C) 1 11 < 1 9 < 1 7 < 1 3 D) 1 11 < 1 7 < 1 9 < 1 3 Yukarıdaki işlemin sonucu, sayılar en yakın yüzlüğe yuvarlanarak tahmin edildiğinde kaç bulunur? A) 7200 B) 7300 C) 8000 D)

8 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý < 56 Yukarıdaki ifadenin doğru olabilmesi için boş bırakılan yere yazılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır? A) 46 B) 45 C) 44 D) sýnýflar 8-H 23 kiþi 8-G 22 kiþi Ortaokul 7. sýnýflar 6. sýnýflar 7-F 20 kiþi 7-E 19 kiþi 6-D 20 kiþi 6-C 18 kiþi Adým 2. Adým 3. Adým Yukarıda verilen şekil örüntüsünün 5. adımında oluşacak gri ve siyah şekillerin sayıları toplamı kaçtır? A) 8 B) 12 C) 15 D) sýnýflar 5-B 21 kiþi 5-A 20 kiþi Bir ortaokuldaki sınıfların öğrenci sayıları yukarıdaki ağaç şeması ile gösterilmiştir. Şemaya göre, bu ortaokulda eğitim gören 8. sınıf öğrencilerinin sayısı, 5. sınıf öğrencilerinin sayısından kaç fazladır? A) 2 B) 3 C) 4 D) > ifadesinin doğru olabilmesi için yerine kaç farklı rakam yazılabilir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 8

9 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý 10. Satılan ürün sayısı Ürünler Akýllý Telefon Akýllý TV 12. Erdem iþlemini zihinden yaparken önce 18 e 2 eklerim. Sonra bulduðum sonuca eklerim. Tablet Bilgisayar Beyaz Eþya Satýþ sayýsý Yukarıdaki konuşmada yerine hangi sayı yazılmalıdır? A) 16 B) 37 C) 53 D) 57 Bir elektronik mağazasında bir ay içinde satılan ürünler ve satış sayıları grafikte verilmiştir. Grafiğe göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) En az satılan ürün akıllı TV dir. B) Satılan beyaz eşya sayısı, satılan akıllı telefon sayısının yarısı kadardır. C) En çok satılan ürün tablet bilgisayardır. D) Satılan tablet bilgisayar sayısı, satılan akıllı telefon sayısından azdır x 2000 işleminin sonucu kaçtır? A) 4300 B) 8600 C) D) Bir mağazaya aralık ayında gelen müşteri sayısı, kasım ayında gelen müşteri sayısından fazladır. Aralık ayında mağazaya müşteri geldiğine göre, kasım ayında kaç müşteri gelmiştir? A) B) C) D) öğrenci 24 kişilik servislerle tiyatroya götürülecektir. Okula 15 servis geldiğine göre, en az kaç servise daha ihtiyaç vardır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

10 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý K L M Türk Kızılayı nın kan bağışı standında bir günde kan veren kadınların sayısı erkeklerin sayısının 3 katıdır. Bir günde kan verenlerin sayısı 72 olduğuna göre, bunların kaçı erkektir? A) 18 B) 20 C) 22 D) 24 Kareli kağıtta verilen üçgen ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) MÿLK şeklinde gösterilebilir. B) Çeşitkenar üçgendir. C) 3 tane köşegeni vardır. D) Geniş açılı üçgendir in karesini elde etmek için hangi sayıya 2 eklenmelidir? A) 60 B) 62 C) 63 D) (42 : ) x 37 = 222 Yukarıdaki eşitlikte sembolüne karşılık gelen sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 6 B) 7 C) 14 D) A E C B D Yukarıdaki şeklin kaç tane iç açısı vardır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 Noktalı kağıt üzerindeki C noktası, hangi noktanın 3 birim solunun 2 birim aşağısındadır? A) A B) B C) E D) D 10

11 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý FEN BİLİMLERİ TES TÝ 2. Nitrik asit damlatýyor. 1. Besin Deðiþme yok Kâðýda sürtülüyor. Besin Deðiþme yok Ýyot damlatýyor. Besin Mavi renk oluþtuðu gözleniyor. Yukarıda verilen besinler yapılarındaki besin içeriklerine göre karbonhidrat, yağ ve protein ağırlıklı olmaları bakımından sınıflandırılmak isteniyor. Buna göre aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisi doğrudur? A) Buðday Patates Pirinç Fýndýk Zeytin Ayçiçeði Süt Yumurta Et Yukarıdaki deneyi yapan 5. sınıf öğrencisi Nuray aşağıdaki besinlerden hangisini kullanmış olabilir? A) Fasulye B) Patates C) Balık D) Yumurta B) Ayçiçeði Pirinç Süt C) Fýndýk Patates Buðday Fýndýk Et Yumurta Süt Yumurta Ayçiçeði Buðday Patates Zeytin Et Zeytin Pirinç 3. Ağız Yutak Sindirim gerçekleşir Sindirim gerçekleşmez D) Buðday Patates Pirinç Yumurta Et Fýndýk Zeytin Ayçiçeði Süt Yemek borusu Mide Sindirimde görevli bazı yapı veya organlarla ilgili yukarıdaki tabloda yapılan işaretlemelerden kaç tanesi doğrudur? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 11

12 4. Böbreklerde kanın süzülmesiyle oluşan idrar vücut dışına atılıncaya kadar sırasıyla hangi yapılardan geçer? A) İdrar kesesi - Üreter - Üretra B) Üretra - Üreter - İdrar kesesi C) Üreter - İdrar kesesi - Üretra D) Üretra - İdrar kesesi - Üreter Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý 6. Bir öğrenci arabaya özdeş kutulardan sırasıyla 2, 3 ve 4 tane koyup dinamometreyle arabayı çekiyor. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi söylenebilir? A) Arabada 4 kutu varken dinamometre en büyük değeri gösterir. B) Arabadaki kutu sayısına bağlı kalmaksızın dinamometre aynı değeri gösterir. C) Arabada 3 kutu varken dinamometre en küçük değeri gösterir. D) Arabada 2 kutu varken dinamometre en büyük değeri gösterir. 5. Sürtünme kuvveti K L M Yüzey Bir cisme K, L ve M yüzeylerinde etki eden sürtünme kuvvetinin büyüklüğü yukarıda verilmiştir. Buna göre; 1. Durmakta olan bir cismi hangi yüzeyde harekete geçirmek daha kolaydır? 2. Hareket hâlindeki bir cisim hangi yüzeyde daha kısa mesafede durur? sorularının cevapları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 1 2 A) M K B) L K C) M L D) K M 7. Kuvvet Dinamometre Esnek madde Yukarıda bazı kavramlar verilmiştir. Buna göre aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yukarıda yoktur? A) Kuvvetin büyüklüğünü ölçmek için kullanılan araçlara ne ad verilir? B) Kuvvetin büyüklüğü hangi birimle ifade edilir? C) Kuvvet uygulandığında şekli değişen, uygulanan kuvvet kaldırıldığında eski hâline dönen maddelere ne ad verilir? D) Cisimlerde hareket ve şekil değişikliği yapan etkiye ne ad verilir? 12

13 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý Kýþýn arabalarda kar lastiði mýnýn V þeklin- Gemilerin ön kýs- kullanýlmasý de tasarlanmasý 3 4 Kapý Jet uçaklarýnýn menteþelerinin durmak için paraþüt yaðlanmasý kullanmasý 10. Aşağıdaki tabloda buharlaşma ve kaynamanın bazı özellikleri verilmiştir. Özellikler 1 Her sıcaklıkta olur. Buharlaşma Kaynama 2 Belirli sıcaklıkta olur. Zeynep, sürtünme kuvveti ile ilgili dört adet kart hazırlamıştır. Buna göre hangi iki karttaki uygulama sürtünme kuvvetini azaltmaya yöneliktir? A) 1-2 B) 1-4 C) 2-3 D) Sıvının yüzeyinde olur. 4 Sıvının her yerinde olur. Bu özelliklerin hangi kavrama ait olduğu aşağıdakilerden hangisinde doğru işaretlenmiştir? A) Buharlaşma Kaynama B) Buharlaşma Kaynama C) Buharlaşma Kaynama D) Buharlaşma Kaynama 9. Bir maddenin ısı alarak...i... hâlden...ii... hâle geçmesine...iii... denir. Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan I, II ve III numaralı yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılabilir? I II III A) sıvı gaz yoğuşma B) katı sıvı erime C) sıvı katı donma D) gaz sıvı buharlaşma

14 11. I. Kırağılaşma II. Buharlaşma III. Donma IV. Yoğuşma Tabloda verilen hâl değişimi olaylarından hangilerinde maddenin sıvı hâli gözlenmez? A) III ve IV B) II ve III C) I ve II D) Yalnız I Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý 13. Kaynama noktasının farklı sıvılar için ayırt edici özellik olduğunu ispat etmek isteyen bir öğrenci aşağıdaki hangi deneyi yapabilir? A) Bakır ve alüminyumu ısıtarak erimeye başladıkları sıcaklıkları tespit etmeli B) Etil alkol ve suyu ısıtarak kaynamaya başladıkları sıcaklıkları tespit etmeli C) Eter ve suyu soğutarak donmaya başladıkları sıcaklıkları tespit etmeli D) Etil alkol ve eteri ısıtarak kaynama süresini ölçmeli 12. Başlangıçta katı hâlde olan bir maddenin sıcaklık-zaman grafiği şekildeki gibidir Sýcaklýk ( C) Zaman Buna göre, bu maddenin erime sıcaklığı kaç C dir? A) 300 B) 600 C) 640 D) Aşağıda ısı ve sıcaklık kavramları ile ilgili tablo verilmiştir. Isý 1 Bir enerji türüdür Birimi joule ve kaloridir. Termometre ile ölçülür. Maddeler arasýnda alýnýp verilebilir. Sýcaklýk Enerji türü deðildir. Birimi santigrat derecedir. Kalorimetre ile hesaplanýr. Maddeler arasýnda alýnýp verilmez. Tabloda hangi numara ile gösterilen satırdaki bilgilerin yer değiştirilmesi gerekir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

15 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý 15. K L M N 17. Erdem, iç içe geçmiş iki cam bardağı kırmadan ayırmak istiyor. İçlerinde farklı sıcaklıkta su bulunan K, L, M ve N kapları arasındaki ısı akışının yönü şekilde verilmiştir. Buna göre kaplardaki suların sıcaklıkları aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir? K L M N A) 10 C 50 C 40 C 20 C B) 20 C 30 C 10 C 30 C C) 30 C 10 C 40 C 40 C D) 50 C 40 C 20 C 10 C Bunun için Erdem in; I. İçteki bardağın içine soğuk su doldurmalı II. Dıştaki bardağı, içerisinde sıcak su bulunan kaba daldırmalı III. İçteki bardağın içine sıcak su doldurmalı verilenlerden hangilerini yapması doğru olur? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III 18. Ahmet, iki ucu açık olan plastik boru ile yanmakta olan mumun alevine bakıyor. 16. Aşağıdakilerden hangisi, gazların genleşme-büzülme özelliğinden yararlanılarak yapılan bir araçtır? A) B) I II Ahmet, I. düzenekte mumun alevini görürken II. düzenekte mumun alevini görmüyor. Dinamometre C) D) Paraşüt Sıcak hava balonu Termometre Ahmet, bu etkinlikten aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşabilir? A) Işık kaynağı, cismin yeri ve engelin yeri değiştirildiğinde tam gölgenin büyüklüğü değişir. B) Bazı maddeler ışığı kısmen geçirir. C) Işık kaynakları doğal veya yapay olabilir. D) Bir kaynaktan çıkan ışınlar doğrusal olarak yayılır. 15

16 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý 19. K L I II III M İsmet I. düzenekte topu göremiyor, II. düzenekte topu net olarak görüyor, III. düzenekte topu net olarak göremiyor. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) L cam, M yağlı kâğıt olabilir. B) L maddesine ışık tutulduğunda koyu gölge oluşur. C) M maddesi ışık ışınlarını hiç geçirmez. D) K maddesi saydamdır. 20. I. Gölge oluşumu ışığın doğrusal yolla yayıldığının kanıtıdır. II. Engel, ışık kaynağına yaklaştırılırsa gölge boyu artar. III. Işık kaynağı, engelden uzaklaştırılırsa gölge boyu kısalır. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? A) I ve II B) Yalnız I C) II ve III D) I, II ve III 16

17 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý 1. SOSYAL BİLGİLER TES TÝ Kurumlar Gruplar I Okul a Muhtarlık II Kütüphane b Sınıf arkadaşları III İzci kulübü c Komşular IV Belediye d Çalışma arkadaşları Yukarıda kurum ve grupları gösteren tablolar verilmiştir. Tablolarda yapılan eşleştirmelerin doğru olması için hangi bilgilerin yer değiştirmesi gerekir? A) I - d B) II - b 3. Sabah uyandım. (1) Elimi yüzümü yıkadıktan sonra yatağımı topladım. Kahvaltımı yaptım. (2) Okul ödevimi yaptıktan sonra okula gitmek için hazırlığımı yaptım. (3) Arkadaşım Ömer i evinin önünde bekledikten sonra birlikte okula gittik. (4) Okulun önüne atılmış olan meyve suyu kutusunu yerden alarak çöpe attım. Yukarıda numaralandırılmış cümlelerin hangisinde çevreye karşı sorumluluk ifade edilmiştir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 C) III - a D) IV - c 4. Aile, toplumun temel birimidir. Tüm üyelerinin ve özellikle çocukların gelişmeleri ve korunmaları için doğal ortamı oluşturur. Çocuk ailede, toplum içinde kendisinden beklenen sorumlulukları yerine getirebilmek için gerekli yardımı görür. Çocuğun gelişebilmesi için mutlu, sevgi dolu ve anlayış sahibi bir ailede yetişmesi gerekir. 2. Aşağıdakilerden hangisi ailedeki bireylerin üstlendikleri rollerin faydalarından biri değildir? A) Aile içinde güven, huzur ve mutluluğun sağlanması B) Kendine güvenen, çalışkan, verimli nesillerin yetiştirilmesi C) Topluma karşı sorumluluğunu bilen bireylerin yetiştirilmesi D) Bireyler arasında rekabet ortamının oluşturulması 17 Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir ailede yapılması gerekenler arasında gösterilemez? A) Çocuğun, gelişimi için spora gönderilmesi B) Çocuğun, eğitimi için okula gönderilmesi C) Çocuğun, hayata hazırlanması için işe gönderilmesi D) Çocuğun, çevreye duyarlı olması için sosyal kulüplere gönderilmesi

18 5. Haydi Bulmacadaki Şehrimizi Bulalım BİLİMde var, BALIMda yok HASTAda var HATAda yok YETİMde var, YEŞİMde yok Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý 7. Aşağıda yapılan inkılap - alan eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) İnkılap Medreselerin kapatılması Alan Eğitim KARGAda var, KURGUda yok ÇENTİKte var, ÇELTİKte yok B) Halifeliğin kaldırılması Yönetim SABIRda var, SATIRda yok ÇUKURda var, ÇAKIRda yok KALIPta var, KAYIPta yok Yukarıdaki bulmacanın cevabında ortaya çıkan şehirde, aşağıdaki tarihî mekanlardan hangisi yer almaz? C) Şapka İnkılabı nın yapılması D) Medeni Kanun un kabulü Ekonomi Hukuk A) Galata Kulesi B) İshak Paşa Sarayı C) Ayasofya Müzesi D) Kız Kulesi 8....? Halk oyunu Oynandığı yer I Çaydaçıra Elazığ II Zeybek Rize III Halay Bitlis IV Hora Edirne Yukarıda yapılan halk oyunu - oynandığı yer eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) I B) II C) III D) IV 18 Kadınlara da seçme ve seçilme hakkının verilmesi Soyadı Kanunu nun kabulü Medeni Kanun un kabulü Yukarıdaki şemaya verilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? A) Birlik ve Beraberliğimizin Dayanağı: Milliyetçilik B) Eşit Vatandaşlık: Halkçılık C) Halkın Yönetimi: Cumhuriyetçilik D) Aklın ve Bilimin Rehberi: Laiklik

19 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý 9. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Ne mutlu Türk üm diyene! Tam bağımsızlığı sağlayabilmek için tek gerçek güç, en güçlü temel, kesinlikle ekonomidir. Mustafa Kemal in yukarıdaki sözleri, ilişkili oldukları ilkelerle eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi açıkta kalır? A) Cumhuriyetçilik B) Milliyetçilik C) Devletçilik D) Laiklik 11. İnsanların bir bölgeyi yerleşim yeri olarak seçmesinde doğadan kaynaklanan doğal faktörler ve insanların etkisiyle ortaya çıkan beşeri faktörler etkili olmaktadır. Şimdi kim bana doğal faktörlere örnek verebilir? Aşağıdaki öğrencilerden hangisi öğretmenin sorusuna yanlış cevap vermiştir? A) Temel: Su kaynakları B) Erdi: İklim şartları C) Emre: Bitki örtüsü D) Eren: Ulaşım 10. Erzurum da yaşayan Aybüke, sosyal bilgiler dersinde yaşadıkları bölgenin kabartma haritasını oyun hamurlarıyla yapacaktır. Buna göre Aybüke nin, haritada daha çok aşağıdaki hangi renkteki oyun hamurunu kullanması beklenir? A) Kahverengi B) Sarı C) Yeşil D) Turuncu Yetiştirilen İklim tipi tarım ürünü I. Karasal Buğday II. Akdeniz Portakal III. Karasal Zeytin IV. Karadeniz Çay Yukarıda yapılan iklim tipi - yetiştirilen tarım ürünü eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) I B) II C) III D) IV

20 13. Ayþe Bizim buralarda çok fazla yaðmur yaðar. Bu yüzden ormanlýk alan çok fazladýr ve her taraf yeþilliktir. Doğal faktörler bir yerdeki konutların yapımında kullanılan malzemeyi etkilemektedir. Verilen bilgilere göre, Ayşe nin yaşadığı yerde aşağıdaki hangi evlerin yaygın olduğu söylenebilir? Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý 15. Heyelan daha çok yağış ve eğimin fazla olduğu yerlerde görülür. Buna göre ülkemizin iklimi ve coğrafi özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki illerimizden hangisinde heyelan görülme ihtimalinin daha fazla olduğu söylenebilir? A) Giresun B) Konya C) Bursa D) Batman A) B) Ahşap ev Taş ev 16. Bitki örtüsü bakımından fakir, yağışların yetersiz ve düzensiz olduğu yarı kurak yerlerde erozyon etkili olmaktadır. C) D) Toprak ev Betonarme ev Verilen bilgiye göre aşağıdaki bölgelerden hangisinde erozyonun daha etkili olduğu söylenebilir? A) Karadeniz Bölgesi B) İç Anadolu Bölgesi C) Akdeniz Bölgesi D) Marmara Bölgesi 14. İnsanlar, eski çağlarda doğaya daha çok bağlı yaşarken şimdi ise daha özgür. Artık insanlar tabiat olaylarına göre yaşamlarını şekilendirmiyor, aksine doğayı insanlar şekillendiriyor. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen bilgileri doğrular nitelikte değildir? A) Çoruh Nehri nde rafting yapılması B) İstanbul a üçüncü köprünün yapılmasının planlanması C) GAP ile Güneydoğu Anadolu nun yeniden canlandırılması D) Bolu tüneli ile İstanbul-Ankara kara yolunun kısaltılması Yukarıdaki meyveler bizim bahçede yetiştirdiğimiz meyvelerdir. Buna göre, Zeynep in aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde yaşadığı söylenebilir? A) İç Anadolu Bölgesi B) Doğu Anadolu Bölgesi C) Akdeniz Bölgesi D) Karadeniz Bölgesi

21 Coþkun Koleji Baþarý Sýnavý 18. Hayvancılık faaliyetleri, bölgeden bölgeye farklılık gösterebilmektedir. Ülkemizde; Doğu Anadolu Bölgesi nde...i... İç Anadolu Bölgesi nde Marmara Bölgesi nde daha çok yapılmaktadır....ii......iii... Verilen bilgide numaralandırılarak boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? I II III A) Küçükbaş Kümes Büyükbaş hayvancılık hayvancılığı hayvancılık B) Büyükbaş Küçükbaş Kümes hayvancılık hayvancılık hayvancılığı C) Arıcılık Büyükbaş İpek hayvancılık böcekçiliği D) Kümes Küçükbaş Arıcılık hayvancılığı hayvancılık 20. Üretimde çalýþacak ve Ham madde I üretim faaliyetlerini yönetecek yetiþmiþ ya da niteliksiz insanlardýr. Sermaye Ýnsan gücü II III Üretilecek bir ürün için gerekli maddenin iþlenmemiþ hâlidir. Bir ticaret iþinin kurulmasý ve yürütülmesi için gereken ana paraya çevrilebilir mallarýn tamamýdýr. Yukarıda, bir yerde üretim yapılması için gerekli olan faktörler ile bu faktörlerin açıklamaları verilmiştir. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilen faktörler ile açıklamaları doğru eşleştirilmiştir? Ham madde Sermaye İnsan gücü A) I II III B) III I II C) III II I D) II III I 19. Murat Bey, bulunduğu bölgeden ham maddesini karşılayabileceği bir zeytinyağı fabrikası kurmak istemektedir. Buna göre Murat Bey, aşağıdaki bölgelerin hangisinde fabrika kurarsa daha doğru olur? A) Ege Bölgesi nde B) Karadeniz Bölgesi nde C) Doğu Anadolu Bölgesi nde D) İç Anadolu Bölgesi nde 21

Sınav Süresi 85 Dakikadır

Sınav Süresi 85 Dakikadır Sınav Süresi 85 Dakikadır ŞEFKAT İMFO 5. SINIF SORU KİTAPÇIĞI ORTAOKUL 5. SINIF SORULARI ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-2014 5.SINIF FEN SORULARI 1. "Eğrelti otu ve...,... bitkilerdir. Bu bitkilerin kalıntıları

Detaylı

SINIF BAÞARI SINAVI. Yanlýþ karalamalarýnýzý düzeltirken yuvarlaðýn içini temizce siliniz.

SINIF BAÞARI SINAVI. Yanlýþ karalamalarýnýzý düzeltirken yuvarlaðýn içini temizce siliniz. 3. SINIF COÞKUN KOLEJÝ BAÞARI SINAVI DÝKKAT: 1. Soru kitapçýklarýný kontrol ederek baský hatasý olan kitapçýðýn deðiþtirilmesi için salon sorumlularýna baþvurunuz. 2. Soru kitapçýðýnýn ön ve arka yüzündeki

Detaylı

Herkes Birisi Herhangi Biri Hiç Kimse

Herkes Birisi Herhangi Biri Hiç Kimse Gösterdim Gördü anlamına gelmez Söyledim Duydu anlamına gelmez Duydu Doğru anladı anlamına gelmez Anladı Hak verdi anlamına gelmez Hak verdi İnandı anlamına gelmez İnandı Uyguladı anlamına gelmez Uyguladı

Detaylı

COÞKUN KOLEJÝ BAÞARI SINAVI DÝKKAT: ÖR NEK KOD LA MA CEVAP KAÐIDI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA TEST KÝTAPÇIÐI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA

COÞKUN KOLEJÝ BAÞARI SINAVI DÝKKAT: ÖR NEK KOD LA MA CEVAP KAÐIDI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA TEST KÝTAPÇIÐI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA 5. SINIF COÞKUN KOLEJÝ BAÞARI SINAVI KÝTAPÇIK TÜRÜ A DÝKKAT: 1. Soru kitapçýklarýný kontrol ederek baský hatasý olan kitapçýðýn deðiþtirilmesi için salon sorumlularýna baþvurunuz. 2. Soru kitapçýðýnýn

Detaylı

5. SINIF FEN BİLİMLERİ TESTİ A. 4. Şekilde bir elektrik devresi sembollerle gösterilmiştir.

5. SINIF FEN BİLİMLERİ TESTİ A. 4. Şekilde bir elektrik devresi sembollerle gösterilmiştir. 1. Şeffaf özdeş dinamometrelere, üzerine ağırlıkları yazılmış farklı cisimler takıldığında şekillerdeki gibi duruyor. Şekilde. dinamometrenin doğru ölçüm yaptığı bilinmektedir. V 3. Ali bir cismi aynı

Detaylı

SORULAR 6-) ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM FEN BİLİMLERİ 3. YAZILI YOKLAMA SORULARI(5-..)

SORULAR 6-) ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM FEN BİLİMLERİ 3. YAZILI YOKLAMA SORULARI(5-..) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları üzerinde işaretleyerek yanıtlayınız?. (100 PUAN) SORULAR 6-) 1-) 2-) Dinamometrelerin ölçüm hassasiyeti içlerinde bulunan sarmal yayın özelliklerine göre değişir. Bu sarmal

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

TÜRKÇE. NOT: 1. 2. 3. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konmalıdır?

TÜRKÇE. NOT: 1. 2. 3. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konmalıdır? TÜRKÇE Hiçbir zaman elinde sapan olan bir arkadaşım olmadı. Daha doğrusu, öyleleri ile arkadaşlık yapmadım. Çünkü minicik bir kuşun canına kıyarken acıma duygusu olmayan kişi, zor duruma düşene elini uzatmaz.

Detaylı

Özel AKEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı

Özel AKEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı Özel KEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı DİKKT! CEVP KĞIDININ TEST -- BÖLÜMÜNE MTEMTİK SORULRI İŞRETLENECEKTİR. ) 3 basamaklı 4 tane sayının aritmetik ortalaması 400 dür. Bu dört sayının birler

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER ÜRETTİKLERİMİZ HAYVANCILIK TİCARET

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER ÜRETTİKLERİMİZ HAYVANCILIK TİCARET 1- EKONOMİK FAALİYET SANAYİ HAYVANCILIK TİCARET - Doğu Anadolu bölgesinde çayırlık alanların bol olması halkın İle uğraşmasına neden olmuştur. - Kâr elde etmek amacıyla yapılan alışverişe Denir. - İnsanların

Detaylı

yuvarlak masa yeşil erik üç kalem ihtiyar adam

yuvarlak masa yeşil erik üç kalem ihtiyar adam VARLIKLARIN ÖZELLİKLERİNİ BELİRTEN KELİMELER yuvarlak masa yeşil erik üç kalem ihtiyar adam şu otobüs birkaç portakal Yuvarlak masa : Yuvarlak sözcüğü varlığın biçimini bildiriyor. Yeşil erik : Yeşil sözcüğü

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

Kitapçığı DERS YILI 5.SINIF 2.BURS SIRALAMA VE SEVİYE TESPİT SINAVI MATEMATİK SORULARI

Kitapçığı DERS YILI 5.SINIF 2.BURS SIRALAMA VE SEVİYE TESPİT SINAVI MATEMATİK SORULARI Kitapçığı 2013-2014 DERS YILI 5.SINIF 2.BURS SIRALAMA VE SEVİYE TESPİT SINAVI Adı Soyadı:... Not:... Sınıf :... Tarih:26/03/2014 MATEMATİK SORULARI Soru 1. Yüz bir milyon üç bin beş sayısını rakamlarla

Detaylı

BAÞARI SINAVI. Yanlýþ karalamalarýnýzý düzeltirken yuvarlaðýn içini temizce siliniz.

BAÞARI SINAVI. Yanlýþ karalamalarýnýzý düzeltirken yuvarlaðýn içini temizce siliniz. 4. SINIF COÞKUN KOLEJÝ BAÞARI SINAVI KÝTAPÇIK TÜRÜ A DÝKKAT: 1. Soru kitapçýklarýný kontrol ederek baský hatasý olan kitapçýðýn deðiþtirilmesi için salon sorumlularýna baþvurunuz. 2. Soru kitapçýðýnýn

Detaylı

5. SINIF FEN BİLİMLERİ IŞIĞIN VE SESİN YAYILMASI TESTİ A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

5. SINIF FEN BİLİMLERİ IŞIĞIN VE SESİN YAYILMASI TESTİ A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 1- Yukarıdaki ışık kaynaklarından kaç tanesi doğal ışık kaynağıdır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 2- I Işık doğrular boyunca yayılır. II Işık ışınları tüm cisimlerden geçer. III Işık boşlukta yayılır. Yukarıdakilerden

Detaylı

DERS YILI 4.SINIF SIRALAMA VE SEVİYE TESPİT SINAVI

DERS YILI 4.SINIF SIRALAMA VE SEVİYE TESPİT SINAVI Kitapçığı 2013-2014 DERS YILI 4.SINIF SIRALAMA VE SEVİYE TESPİT SINAVI Adı Soyadı:... Not:... Sınıf :... Tarih:07/05/2014 MATEMATİK SORULARI Soru 1. 236,469 sayısında 3 rakamının basamak değeri kaçtır?

Detaylı

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =.

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =. 2014 2015 Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 1. Aşağıda verilen boşluklarara ifadeler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. A. Fiziğin ışıkla

Detaylı

Biz Bu Toplumun Bir Üyesiyiz

Biz Bu Toplumun Bir Üyesiyiz 5. OKULA YARDIMCI VE SINAVLARA HAZIRLIK Biz Bu Toplumun Bir Üyesiyiz 01 1. Toplumları oluşturan ve düşünsel, duygusal, iradeyle ilgili nitelikleri toplum içinde belirlenen insanların her birine... adı

Detaylı

MUTLU HAFTALAR. Emrah&Elvan PEKŞEN

MUTLU HAFTALAR. Emrah&Elvan PEKŞEN MUTLU HAFTALAR Emrah&Elvan PEKŞEN ilkok BÜYÜK HARFLERIN KULLANIMI Emir Defne Özel isimlerin ilk harfleri büyük yazılır. Cesur Yumak Nevşehir Japon Azerbaycan Ağrı Dağı Anıtkabir Cümleler her zaman büyük

Detaylı

MUTLU HAFTALAR. Emrah&Elvan PEKŞEN

MUTLU HAFTALAR. Emrah&Elvan PEKŞEN MUTLU HAFTALAR Emrah&Elvan PEKŞEN ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok BÜYÜK HARFLERIN KULLANIMI Emir Defne Özel isimlerin ilk harfleri

Detaylı

FEN ve TEKNOLOJİ. Besinler ve Sindirim. Konu Testi. Sınıf Test-01. 1. Besin içeriği. 4. Sindirim. Pankreas öz suyu kalın bağırsağa dökülür.

FEN ve TEKNOLOJİ. Besinler ve Sindirim. Konu Testi. Sınıf Test-01. 1. Besin içeriği. 4. Sindirim. Pankreas öz suyu kalın bağırsağa dökülür. Besinler ve Sindirim Konu Testi Besin içeriği FEN ve TEKNOLOJİ 4. Sindirim Besinin kimyasal sonunda oluşan olarak sindirildiği yapıtaşları yer Pankreas öz suyu kalın bağırsağa dökülür. B ve K vitaminleri

Detaylı

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2015. Süre: 1 saat ve 30 dakika

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2015. Süre: 1 saat ve 30 dakika THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2015 MATEMATİK BİRİNCİ SINIF Süre: 1 saat ve 30 dakika Tüm soruları cevaplayınız. Tüm işlemlerinizi gösteriniz ve cevaplarınızı soru kâğıdında ılan uygun yerlere yazınız.

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER ADIM ADIM TÜRKİYE

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER ADIM ADIM TÜRKİYE Bu yaz ailemle tatile çıktık. Önce Rize ye gittik. Oradan da Trabzon a geçtik. En son da Kayseri ye uğrayıp tatilimizi bitirerek eve geri döndük. 1- Nihal in tatilde uğradığı şehirler göz önüne alındığında,

Detaylı

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller 1 4 7 10 5 2 3 11 6 8 9 Noktalý kâðýtta bazý geometrik þekiller verilmiþtir. Bu þekillere göre aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn yanýna D yanlýþ olanlarýn yanýna Y harfini

Detaylı

5. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE

5. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE Gerçek, Mecaz ve Terim Anlam Eş ve Zıt Anlam, Eş Seslilik Kelime Grupları ve Deyimler Karşılaştırma, Sebep-Sonuç ilişkisi Öznel ve Nesnel Yargı, Atasözleri Genelden Özele, Özelden

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 7.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 7.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 7.SAYI

Detaylı

İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ

İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ DİKKAT: 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı

Detaylı

5. SINIF FEN BİLİMLERİ KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜNÜN ÖLÇÜLMESİ 50 N B C

5. SINIF FEN BİLİMLERİ KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜNÜN ÖLÇÜLMESİ 50 N B C 1-1- 50 N 50 N 50 N A B C Şekilde özdeş dinamometrelerin ucuna asılan A, B ve C cisimlerinin ağırlıkları arasındaki doğru ilişki aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) A > B > C

Detaylı

.com. Haftanın Diğer Çalışmaları En Kısa Zamanda Yayınlanacaktır.

.com. Haftanın Diğer Çalışmaları En Kısa Zamanda Yayınlanacaktır. .com Haftanın Diğer Çalışmaları En Kısa Zamanda Yayınlanacaktır. ilkok 2/... Sınıfı Türkçe Dersi Değerlendirme Sınavı Adı-Soyadı:... Yaşayabilmek için oksijene ihtiyaç vardır. Oksijen sayesinde karadaki

Detaylı

5. SINIF FEN BİLİMLERİ KAZANIMLARI

5. SINIF FEN BİLİMLERİ KAZANIMLARI 5. SINIF FEN BİLİMLERİ KAZANIMLARI 5.1. VÜCUDUMUZUN BİLMECESİNİ ÇÖZELİM / CANLILAR VE HAYAT Bu ünitede öğrencilerin; besin çeşitleri, sağlıklı ve dengeli beslenme, sigara ve alkol kullanımının zararları,

Detaylı

Biz Bu Toplumun Bir Üyesiyiz

Biz Bu Toplumun Bir Üyesiyiz 5. Biz Bu Toplumun Bir Üyesiyiz 01 1. Toplumları oluşturan ve düşünsel, duygusal, iradeyle ilgili nitelikleri toplum içinde belirlenen insanların her birine... adı verilir. 2. Verilen cümledeki boş yere

Detaylı

Fezalar Eğitim Kurumları MSO 2013. Matematik ve Fen Bilgisi Olimpiyatı 6. SINIF AÇIKLAMALAR. Bu soru kitapçığında, çoktan seçmeli 40 soru vardır.

Fezalar Eğitim Kurumları MSO 2013. Matematik ve Fen Bilgisi Olimpiyatı 6. SINIF AÇIKLAMALAR. Bu soru kitapçığında, çoktan seçmeli 40 soru vardır. GROUP A M S O Fezalar Eğitim Kurumları Matematik ve Fen Bilgisi Olimpiyatı (23 ŞUBAT 2013, CUMARTESİ) 2 0 1 3 6. SINIF AÇIKLAMALAR Bu soru kitapçığında, çoktan seçmeli 40 soru vardır. Matematik bölümünün

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ORTA OKULU 6. SINIF MATEMATİK DERSİ YAZ ETKİNLİKLERİ

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ORTA OKULU 6. SINIF MATEMATİK DERSİ YAZ ETKİNLİKLERİ MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ORTA OKULU 6. SINIF MATEMATİK DERSİ YAZ ETKİNLİKLERİ 1) Tarık, bisikletiyle Kahraman ve Arslan malikânelerine gazete dağıtıyor ve tekrar aynı noktaya geri dönüyor. Sizce hangi yolu

Detaylı

TEST 14-1 KONU IŞIK GÖLGE RENK. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ

TEST 14-1 KONU IŞIK GÖLGE RENK. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ KOU 14 ŞK GÖLG RK Çözümler TST 14-1 ÇÖÜMLR 1. şık bir enerji türü olup doğrusal yolla yayılır (örnek olayları), saydam maddelerden (cam-su) geçer. ve 5. ve de koyu rengin tercih edilmesi güneş ışınlarının

Detaylı

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ BENZER SORULARI 18.

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ BENZER SORULARI 18. TEOG SINAV SORUSU-1 ANABİLİM HAFTA SONU ÖDEVİ 26.09.2014 2. Aşağıdaki tabloyu ifadelerin doğru (D) ya da yanlış (Y) oluşuna göre doldurunuz. İFADELER D Y Kromozomlar kalıtım birimi olan genleri taşırlar.

Detaylı

DERS YILI 5.SINIF 3.BURS SIRALAMA VE SEVİYE TESPİT SINAVI. Sınıf :... Tarih:07/05/2014 MATEMATİK SORULARI

DERS YILI 5.SINIF 3.BURS SIRALAMA VE SEVİYE TESPİT SINAVI. Sınıf :... Tarih:07/05/2014 MATEMATİK SORULARI Kitapçığı 2013-2014 DERS YILI 5.SINIF 3.BURS SIRALAMA VE SEVİYE TESPİT SINAVI Adı Soyadı:... Not:... Sınıf :... Tarih:07/05/2014 MATEMATİK SORULARI Soru 1. 16705 sayısındaki 6 nın basamak değeri ile sayı

Detaylı

6. Kütlesi 600 g ve öz ısısı c=0,3 cal/g.c olan cismin sıcaklığı 45 C den 75 C ye çıkarmak için gerekli ısı nedir?

6. Kütlesi 600 g ve öz ısısı c=0,3 cal/g.c olan cismin sıcaklığı 45 C den 75 C ye çıkarmak için gerekli ısı nedir? ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:... ( ) a) Termometreler genleşme ilkesine göre çalışır. ( ) b) Isı ve sıcaklık eş anlamlı kavramlardır. ( ) c) Fahrenheit ve Celsius termometrelerinin

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DENEME 1 1. DÖNEM 1. YAZILI

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DENEME 1 1. DÖNEM 1. YAZILI ADI SOYADI : : 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DENEME 1 1. DÖNEM 1. YAZILI 1. Aşağıdaki cümlelerden doğru olana D yanlış olana Y yazınız? a. Aile hem gruba hem de kuruma örnektir. ( ) b. Kalabalığı oluşturan

Detaylı

... 201.. - 201.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ

... 201.. - 201.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ... 201.. - 201.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ÇALIŞMA SORULARI-14 /01/201.. Adı-Soyadı :... KONU: Genel Tekrar Sınıfı:. Numara: 1) Şekilde verilen

Detaylı

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2014. Süre: 1 saat ve 30 dakika

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2014. Süre: 1 saat ve 30 dakika THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2014 MATEMATİK BİRİNCİ SINIF Süre: 1 saat ve 30 dakika Tüm soruları cevaplayınız. Tüm işlemlerinizi gösteriniz ve cevaplarınızı soru kâğıdında bırakılan uygun yerlere yazınız.

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 8.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 8.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 8.SAYI

Detaylı

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI. MEV Koleji Özel Ankara Okulları

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI. MEV Koleji Özel Ankara Okulları 9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI MEV Koleji Özel Ankara Okulları Sevgili öğrenciler; yorucu bir çalışma döneminden sonra hepiniz tatili hak ettiniz. Fakat öğrendiklerimizi kalıcı hale getirmek

Detaylı

3. SINIF = 8 6 eşitliğinin sağlanabilmesi için şekillerin yerine gelebilecek işlemler aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

3. SINIF = 8 6 eşitliğinin sağlanabilmesi için şekillerin yerine gelebilecek işlemler aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? 3. SINIF Soru 1 73 25 = 8 6 eşitliğinin sağlanabilmesi için şekillerin yerine gelebilecek işlemler aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? A) :, + B) +, - C) -, + D) -, X : - E), Soru 2 Yandaki şekilde soru

Detaylı

Fezalar Eğitim Kurumları MSO 2013. Matematik ve Fen Bilgisi Olimpiyatı 9. SINIF AÇIKLAMALAR. Bu soru kitapçığında, çoktan seçmeli 40 soru vardır.

Fezalar Eğitim Kurumları MSO 2013. Matematik ve Fen Bilgisi Olimpiyatı 9. SINIF AÇIKLAMALAR. Bu soru kitapçığında, çoktan seçmeli 40 soru vardır. GROUP A M S O Fezalar Eğitim Kurumları Matematik ve Fen Bilgisi Olimpiyatı (3 ŞUBAT 03, CUMARTESİ) 0 3 9. SINIF AÇIKLAMALAR Bu soru kitapçığında, çoktan seçmeli 40 soru vardır. Matematik bölümünün cevaplarını

Detaylı

7. 60 sayısı, ayrı ayrı kaç deste ve kaç düzine yapar? 9. Ahmet in babasının yaşı, 4 düzineye. Ahmet in babası aşağıdakilerden hangisidir?

7. 60 sayısı, ayrı ayrı kaç deste ve kaç düzine yapar? 9. Ahmet in babasının yaşı, 4 düzineye. Ahmet in babası aşağıdakilerden hangisidir? 2. SINIF TEST- Deste - Düzine. Aşağıdakilerden hangisi bir deste oluşturur? A) 4. B) Yukarıdaki kalemlerin sayısı kaçtır? A) İki düzine 2. B) İki deste Bir düzine Yukarıdaki elmaların sayısı, hangi seneçekte

Detaylı

TEOG1 DENEME SINAVI 2 ( DNA, Mitoz,Mayoz Kapsamlı)

TEOG1 DENEME SINAVI 2 ( DNA, Mitoz,Mayoz Kapsamlı) 1. TEOG1 DENEME SINAVI 2 ( DNA, Mitoz,Mayoz Kapsamlı) Yukarıdaki şekil için aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır? A) Hücre 2 kere mitoz bölünme geçirmiştir. B) Oluşan yavru hücreler ana hücrenin

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 09.00

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 27 KASIM 2014 Saat: 09.00 T.C. 8. SIIF I. ÖEM ORTAK SIAVI KASIM 1 Saat: 9. FE VE TEKOLOJİ 1. Canlıların belirli çevre koşullarında yaşama ve üreme şansını artıran kalıtsal özellikleri sayesinde ortama uyum sağlamasına adaptasyon

Detaylı

ÖZEL SAMANYOLU LĐSELERĐ

ÖZEL SAMANYOLU LĐSELERĐ ÖZEL SAMANYOLU LĐSELERĐ ANKARA ĐLKÖĞRETĐM MATEMATĐK YARIŞMASI 2011 / NĐSAN 5. SINIF A KĐTAPÇIĞI Bu sınav çoktan seçmeli 40 Test sorusundan oluşmaktadır. Süresi 100 dakikadır. Sınavla Đlgili Uyarılar Cevap

Detaylı

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2012. Süre: 1 saat ve 30 dakika

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2012. Süre: 1 saat ve 30 dakika THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2012 MATEMATİK BİRİNCİ SINIF Süre: 1 saat ve 30 dakika Tüm soruları cevaplayınız. Tüm işlemlerinizi gösteriniz ve cevaplarınızı soru kâğıdında ılan uygun yerlere yazınız.

Detaylı

MATEMATİK. Değerlendirme 1 A. 621 B. 612 C. 216 A. 232 B. 312 C. 322 A. 312 B. 302 C. 32 A. 25 B. 215 C. 205 A. 607 B. 760 C.

MATEMATİK. Değerlendirme 1 A. 621 B. 612 C. 216 A. 232 B. 312 C. 322 A. 312 B. 302 C. 32 A. 25 B. 215 C. 205 A. 607 B. 760 C. MATEMATİK Değerlendirme 1 MATEMATİK Doğal Sayılar Ad :... Soyad :... Sınıf/Nu. :... /... 1. 5. 2 1 6 Yukarıda modellenen sayı aşağıdakilerden A. 232 B. 312 C. 322 Yukarıdaki rakamlarla oluşturulabilecek

Detaylı

5. SINIF MATEMATİK. Test , 11, 18, 25, 32, sayı örüntüsünde ardışık iki terim arasındaki

5. SINIF MATEMATİK. Test , 11, 18, 25, 32, sayı örüntüsünde ardışık iki terim arasındaki Test - 3 8.. adım 2. adım Yukarıdaki şekil örüntüsünün. adımında dört kibrit çöpü kullanılırken 2. adımında yedi kibrit çöpü kullanılmıştır. Buna göre. adımdaki şekil için kaç kibrit çöpü kullanılır? 0.,,

Detaylı

.com. Faydalı Olması Dileklerimizle... Emrah&Elvan PEKŞEN

.com. Faydalı Olması Dileklerimizle... Emrah&Elvan PEKŞEN .com Faydalı Olması Dileklerimizle... Emrah&Elvan PEKŞEN ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Adı-Soyadı:... Önce kelimeleri tek

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 FEN BİLİMLERİ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 20 SINAV

Detaylı

MATEMATİK DERSİ GENEL DEĞERLENDİRME

MATEMATİK DERSİ GENEL DEĞERLENDİRME MATEMATİK DERSİ GENEL DEĞERLENDİRME Adı Soyadı :.. 1. Aşağıdaki sayıları sembol kullanarak küçükten büyüğe sıralayınız. 456, 56, 71,877,950,95,2,857 7) 75 misket beş kardeş arasında paylaştırılıyor. Küçük

Detaylı

ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-2015 4.SINIF FEN SORULARI

ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-2015 4.SINIF FEN SORULARI ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-2015 4.SINIF FEN SORULARI 1. 3. Petrol yer altından çıkarılan doğal bir üründür. I.Dünya nın en sıcak yeridir. II.Dünya nın en kalın katmanıdır. III.Yer kabuğunun altında bulunan katmandır.

Detaylı

TEST. Tam Sayılar 1. ( 36) : (+12).( 3) : ( 2) 3 + [( 6) ( 2)] işleminin sonucu kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) 9 B) 1 C) 1 D) 9

TEST. Tam Sayılar 1. ( 36) : (+12).( 3) : ( 2) 3 + [( 6) ( 2)] işleminin sonucu kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) 9 B) 1 C) 1 D) 9 Tam Sayılar 1. ( 6) : (+12).( ) 7. Sınıf Matematik Soru Bankası 5. 4 2 : () + [( 6) ()] TEST 1 A) 9 B) C) 1 D) 9 A) B) 4 C) D) 2. 6. Yukarıdaki sayı doğrusu üzerinde modellenen işlem aşağıdakilerden (

Detaylı

DERS YILI 5.SINIF 1.BURS SIRALAMA VE SEVİYE TESPİT SINAVI. MATEMATİK ve FEN VE TEKNOLOJİ SORULARI. Ok 1.Adım 2. Adım 3.adım 4.

DERS YILI 5.SINIF 1.BURS SIRALAMA VE SEVİYE TESPİT SINAVI. MATEMATİK ve FEN VE TEKNOLOJİ SORULARI. Ok 1.Adım 2. Adım 3.adım 4. Kitapçığı 2013-2014 DERS YILI 5.SINIF 1.BURS SIRALAMA VE SEVİYE TESPİT SINAVI Adı Soyadı:... Not:... Sınıf :... Tarih:.09/01/2014. MATEMATİK ve FEN VE TEKNOLOJİ SORULARI Soru 1. Ok 1.Adım 2. Adım 3.adım

Detaylı

ŞEFKAT KOLEJİ İMFO SINIF FEN SORULARI

ŞEFKAT KOLEJİ İMFO SINIF FEN SORULARI ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-20 8.SINIF FEN SORULARI.. Aşağıdaki şema bazı canlılarda gözlenen döl almasını göstermektedir. Sporofit (2n) M P A T G 2 G S Replikasyon Sitokinez 6 0 0 0 0 spor (n) İnterfaz Yukarıdaki

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

THE NEAR EAST COLLEGE (YAKIN DOĞU KOLEJİ) ÖĞRETİM YILI

THE NEAR EAST COLLEGE (YAKIN DOĞU KOLEJİ) ÖĞRETİM YILI THE NEAR EAST COLLEGE (YAKIN DOĞU KOLEJİ) 2012-2013 ÖĞRETİM YILI BURS SIRALAMA, SEVİYE TESPİ VE GİRİŞ SINAVI MATEMATİK, FEN ve TEKNOLOJİ, SOSYAL BİLGİLER SORU KİTAPÇIĞI GENEL AÇIKLAMA 1. Bu test için bir

Detaylı

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir.

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. Örnek: Mustafa okula erkenden geldi. ( Kurallı cümle ) --KURALSIZ (DEVRİK) CÜMLE: Eylemi cümle sonunda yer almayan

Detaylı

MATEMATİK 2+2 UYGULAMALI ÖĞRENME SETİ. Her Haftaya Bir Bölüm ÇEK KOPAR SINIF

MATEMATİK 2+2 UYGULAMALI ÖĞRENME SETİ. Her Haftaya Bir Bölüm ÇEK KOPAR SINIF MATEMATİK 2 SINIF UYGULAMALI ÖĞRENME SETİ ÇEK KOPAR 10 9 11 12 1 2 3 2+2 Her Haftaya Bir Bölüm 8 4 Copyright Şifre Yayıncılık ve Eğitim Gereçleri Tic. A.Ş. Bu kitabın her hakkı Şifre Yayıncılık ve Eğitim

Detaylı

Yukarıda verilen canlılardan hangisi ya da hangileri yaşamsal faaliyetini sürdürebilmek için beslenmek zorundadır?

Yukarıda verilen canlılardan hangisi ya da hangileri yaşamsal faaliyetini sürdürebilmek için beslenmek zorundadır? 1- l- ll- lll- ıv- Yukarıda verilen canlılardan hangisi ya da hangileri yaşamsal faaliyetini sürdürebilmek için beslenmek zorundadır? A) Yalnız ı B) ıı ve ııı C) ı, II, ıv D) Hepsi 2- A Kandaki zararlı

Detaylı

5. ÜNİTE Uzunlukları Ölçme...49 Kazanım Değerlendirme Testi - 1...55 Kazanım Değerlendirme Testi - 2...57 Çevre...59 Kazanım Değerlendirme Testi - 1...63 Kazanım Değerlendirme Testi - 2...65 Alan Ölçme...67

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SINAVI TÜRKÇE 5. SINIF

YAZILIYA HAZIRLIK SINAVI TÜRKÇE 5. SINIF TÜRKÇE 5. SINIF 1 Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 2 Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur. 3 Okuduklarındaki

Detaylı

TÜRKÇE. Değerlendirme 1 Harf Bilgisi. A. Seviyorum B. Süt. A. Anne B. Dede. C. Baba. A. Kaplumbağa B. Tavşan C. Kurbağa. A. Okul B.

TÜRKÇE. Değerlendirme 1 Harf Bilgisi. A. Seviyorum B. Süt. A. Anne B. Dede. C. Baba. A. Kaplumbağa B. Tavşan C. Kurbağa. A. Okul B. Ad :... Değerlendirme 1 Harf Bilgisi 1. 5. Selin Süt içmeyi seviyorum. Selin in cümlesindeki hangi sözcüğün harf sayısı en azdır? Seviyorum Süt Anne Dede Baba Yukarıda verilen sözcüklerin hangisi sözlükte

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 16 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri 24 E) <

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 16 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri 24 E) < Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal I / 6 Kasım 2008 Matematik Soruları ve Çözümleri. Aşağıdaki kesirlerin en büyüğü hangisidir? 0 A) B) 2 2 C) 3 2 D) 22 24 E)

Detaylı

MATEMATİK. Metre ve Santimetre. 1. Aşağıdakilerden hangisi standart olmayan ölçü birimlerindendir? A) Metre B) Santimetre C) Karış

MATEMATİK. Metre ve Santimetre. 1. Aşağıdakilerden hangisi standart olmayan ölçü birimlerindendir? A) Metre B) Santimetre C) Karış MATEMATİK OKULA YARDIMCI 3. SINIF VE SINAVLARA HAZIRLIK Metre ve Santimetre TEST-41 1. Aşağıdakilerden hangisi standart olmayan ölçü birimlerindendir? 4. A) Metre B) Santimetre C) Karış 2. I. metre II.

Detaylı

Bir sözcüğün zihinde uyandırdığı ilk anlama gerçek anlam denir. Kelimelerin sözlükteki ilk anlamıdır. Bu yüzden sözlük anlamı da denir.

Bir sözcüğün zihinde uyandırdığı ilk anlama gerçek anlam denir. Kelimelerin sözlükteki ilk anlamıdır. Bu yüzden sözlük anlamı da denir. A.SÖZCÜKTE ANLAM GERÇEK (TEMEL) ANLAM Bir sözcüğün zihinde uyandırdığı ilk anlama gerçek anlam denir. Kelimelerin sözlükteki ilk anlamıdır. Bu yüzden sözlük anlamı da denir.

Detaylı

SINIF BAÞARI SINAVI. Yanlýþ karalamalarýnýzý düzeltirken yuvarlaðýn içini temizce siliniz.

SINIF BAÞARI SINAVI. Yanlýþ karalamalarýnýzý düzeltirken yuvarlaðýn içini temizce siliniz. 4. SINIF COÞKUN KOLEJÝ BAÞARI SINAVI DÝKKAT: 1. Soru kitapçýklarýný kontrol ederek baský hatasý olan kitapçýðýn deðiþtirilmesi için salon sorumlularýna baþvurunuz. 2. Soru kitapçýðýnýn ön ve arka yüzündeki

Detaylı

HAYAT BİLGİSİ A TEMASI: OKUL HEYECANIM. Gözümüzün rengi Saçımızın rengi Okula gitmemiz Yukarıdakilerden hangisi fiziksel özelliğimiz değildir?

HAYAT BİLGİSİ A TEMASI: OKUL HEYECANIM. Gözümüzün rengi Saçımızın rengi Okula gitmemiz Yukarıdakilerden hangisi fiziksel özelliğimiz değildir? 1. SINIF OKULA YARDIMCI VE SINAVLARA HAZIRLIK A TEMASI: OKUL HEYECANIM TEST-1 1. Gözümüzün rengi Saçımızın rengi Okula gitmemiz Yukarıdakilerden hangisi fiziksel özelliğimiz değildir? A) Okula gitmemiz

Detaylı

ÇARPANLAR VE KATLAR I sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden A) B) C) D)

ÇARPANLAR VE KATLAR I sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden A) B) C) D) 8. Sınıf MATEMATİK ÇARPANLAR VE KATLAR I. Aşağıdakilerden hangisi 6 nın çarpanlarından biridir? A) 3 B) 6 C) 8 D) TEST. 360 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden hangisidir? A) 3. 3.

Detaylı

... / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ÇALIŞMA SORULARI-14 10/01/2014. Adı-Soyadı :... KONU: Genel Tekrar

... / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ÇALIŞMA SORULARI-14 10/01/2014. Adı-Soyadı :... KONU: Genel Tekrar ... / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ÇALIŞMA SORULARI-14 10/01/2014 Adı-Soyadı :... KONU: Genel Tekrar Sınıfı:. Numara: 1) Şekilde verilen düzeneklerden hangisi ya da hangilerinde

Detaylı

5. Sınıf FEN BİLİMLERİ

5. Sınıf FEN BİLİMLERİ ÖR NE KL ER İ 5. Sınıf FEN BİLİMLERİ BESİNLER VE ÖZELLİKLERİ TEST 1 3. Aşağıda verilen besin maddelerinden han- 1. gisinde protein miktarı en azdır? YI N &DQO ODU Q \DüDPODU Q V UG UH ELOPHOHUL E \ \ S

Detaylı

A15 ARALIK 2013 Saat: 09.00

A15 ARALIK 2013 Saat: 09.00 T.C. 8. SIIF I. DÖEM ORTK (MZERET) SIVI 1 RLIK 213 Saat: 9. FE VE TEKOLOJİ 1. Hayvan hücresindeki mitoz bölünmenin bir evresinde, kromozomlar hücrenin ortasında sıraya dizilmiş durumda gözlenmiştir. 2.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 T.. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI 015-016 8.SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 015-016 8.SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 MATEMATİK Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 0 SINAV SÜRESİ :

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

6. Sınıf sıfatlar testi testi 1

6. Sınıf sıfatlar testi testi 1 6. Sınıf sıfatlar testi testi 1 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamını sağlayan kelime sıfat değildir? A) Kaç liralık fatura kesilecek? B) Oraya gidip de ne iş yapacaksın? C) Ne kadar güzel konuşuyor

Detaylı

TARIM: Ülkemizde farklı iklim özellikleri görülmesi farklı tarım ürünlerinin yetişmesine sebep olmaktadır.

TARIM: Ülkemizde farklı iklim özellikleri görülmesi farklı tarım ürünlerinin yetişmesine sebep olmaktadır. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI VE EKONOMİK FAALİYETLER TARIM: Ülkemizde farklı iklim özellikleri görülmesi farklı tarım ürünlerinin yetişmesine sebep olmaktadır. Buğday Un,Pamuk dokuma, zeytin, ayçiçeği- yağ, şeker

Detaylı

İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ

İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ DİKKAT: 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı

Detaylı

İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ

İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ DİKKAT: 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI - 2012. PAMUK ŞEKERİM I (Kavram Eğitimi Kitabı)

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI - 2012. PAMUK ŞEKERİM I (Kavram Eğitimi Kitabı) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI - 2012 PAMUK ŞEKERİM I (Kavram Eğitimi Kitabı) ANKARA 2012 BAŞLARKEN Okul öncesi yıllar çocukların örgün eğitime başlamadan

Detaylı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı AÇIKLAMALAR 1. Soruların cevaplarını kitapçıkla birlikte verilecek optik forma işaretleyiniz. 2. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşun kalemle

Detaylı

1.DENEME HAZIRLIK MATEMATİK MATEMATİK TESTİ. 1-En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 2200 olan en küçük sayı hangisidir? A-2150 B-2151 C-2190 D-2199

1.DENEME HAZIRLIK MATEMATİK MATEMATİK TESTİ. 1-En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 2200 olan en küçük sayı hangisidir? A-2150 B-2151 C-2190 D-2199 1.DENEME HAZIRLIK MATEMATİK MATEMATİK TESTİ 1-En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 2200 olan en küçük sayı hangisidir? A-2150 B-2151 C-2190 D-2199 2-Onlar basamağı 5, yüzler basamağı 2 ve binler basamağı 6

Detaylı

c harfi ile gösterilir. Birimi J/g C dir. 1 g suyun sıcaklığını 1 C arttırmak için 4,18J ısı vermek gerekir

c harfi ile gösterilir. Birimi J/g C dir. 1 g suyun sıcaklığını 1 C arttırmak için 4,18J ısı vermek gerekir Saf bir maddenin 1 gramının sıcaklığını 1 C değiştirmek için alınması gereken ya da verilmesi gereken ısı miktarına ÖZ ISI denir. Öz ısı saf maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Birimi J/g C dir.

Detaylı

C = F-32 = K-273 = X-A 100 180 100 B-A. ( Cx1,8)+32= F

C = F-32 = K-273 = X-A 100 180 100 B-A. ( Cx1,8)+32= F ISI VE SICAKLIK Isı;Tüm maddeler atom ya da molekül dediğimiz taneciklerden oluşmuştur. Bu taneciklerin bazı hareketleri vardır. En katı, en sert maddelerin bile tanecikleri hareketlidir. Bu hareketi katı

Detaylı

Sabancı Üniversitesi Matematik Kulübü 5. Liseler Arası Matematik Yarışması 1. AŞAMA

Sabancı Üniversitesi Matematik Kulübü 5. Liseler Arası Matematik Yarışması 1. AŞAMA Sabancı Üniversitesi Matematik Kulübü 5. Liseler Arası Matematik Yarışması 1. AŞAMA SABANCI ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK KULÜBÜ 5. LİSELER ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 1. AŞAMA 15 MART 2013 CUMA BAŞLANGIÇ: 14:00

Detaylı

TEOG Hazırlık Föyü Isı ve Sıcaklık

TEOG Hazırlık Föyü Isı ve Sıcaklık Isı * Bir enerji türüdür. * Kalorimetre kabı ile ölçülür. * Birimi kalori (cal) veya Joule (J) dür. * Bir maddeyi oluşturan taneciklerin toplam hareket enerjisidir. Sıcaklık * Enerji değildir. Hissedilen

Detaylı

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI Hazırlayan İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 1 Saçları hangisi tarar? o A) Bıçak o B) Tarak o C) Eldiven o D) Makas 2 Hangisi okul eşyası değil?

Detaylı

ÖZEL ATA KOLEJİ 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FEN BİLİMLERİ 5. SINIF YILLIK PLANI

ÖZEL ATA KOLEJİ 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FEN BİLİMLERİ 5. SINIF YILLIK PLANI 18-22.11.2013 11-15.11.2013 Vücudumuzda Boşaltım 0-08.11.2013 28-31.10/01.11.2013 Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim Besinlerin Sindirimi 21-25.10.2013 07-11.10.2013 Besinlerin Sindirimi 30.09/01-0.10.2013

Detaylı

5. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE

5. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE TÜRKÇE 01 Sözcüğün Anlam Özellikleri 02 Sözcükler Arasındaki Anlam İlişkileri 03 Sözcük Grupları ve Deyimler - I 04 Sözcük Grupları ve Deyimler - II 05 Cümlenin Anlam Özellikleri 06 Cümleler Arası Anlam

Detaylı

Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık az yazarak çok soru çözüyorum. Artık matematikten sıkılmıyorum.

Detaylı

MERKEZİ ORTAK SINAV KAZANDIRAN MATEMATİK FÖYÜ

MERKEZİ ORTAK SINAV KAZANDIRAN MATEMATİK FÖYÜ MERKEZİ ORTAK SINAV KAZANDIRAN MATEMATİK FÖYÜ ÖRNEK: 18 sayısının pozitif çarpanları nelerdir? Çarpımları 18 olan sayılar arayalım. 18 = 1. 18 18 =. 9 18 =. 6 Her doğal sayı iki doğal sayının çarpımı şeklinde

Detaylı

VKV Koç İlköğretim Okulu 2. Sınıftan 3. Sınıf Geçen Öğrenciler için Giriş Sınavı Çözümleri 31 Mayıs Ünite. Konu:

VKV Koç İlköğretim Okulu 2. Sınıftan 3. Sınıf Geçen Öğrenciler için Giriş Sınavı Çözümleri 31 Mayıs Ünite. Konu: 6 düzine çay bardağı 2 tanesi kırılıyor. Kaç deste bardak kalıyor? Çözüm için öncelikle birimlere dikkat etmeliyiz. 6 düzine çay bardağı = 72 tane çay bardağı Çünkü 1 düzine = 12 tanedir. Elimizdeki 72

Detaylı

Işığın izlediği yol : Işık bir doğru boyunca km/saniye lik bir hızla yol alır.

Işığın izlediği yol : Işık bir doğru boyunca km/saniye lik bir hızla yol alır. IŞIK VE SES Işık ve ışık kaynakları : Çevreyi görmemizi sağlayan enerji kaynağına ışık denir. Göze gelen ışık ya bir cisim tarafından oluşturuluyordur ya da bir cisim tarafından yansıtılıyordur. Göze gelen

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 207 ds DENEME 5 8.SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası

Detaylı

Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz!

Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık az yazarak çok soru çözüyorum. Artık matematikten sıkılmıyorum.

Detaylı

.com. Faydalı Olması Dileğiyle... Emrah& Elvan PEKŞEN

.com. Faydalı Olması Dileğiyle... Emrah& Elvan PEKŞEN .com Faydalı Olması Dileğiyle... Emrah& Elvan PEKŞEN ilkok Adı-Soyadı:... Yukarıdaki resmi inceleyelim. Sonrasında aşağıdaki yönergelere göre, çocukları numaralandıralım ve soruları cevaplayalım. Deniz

Detaylı

5.SINIF TÜRKÇE CÜMLEDE ANLAM TESTİ-1

5.SINIF TÜRKÇE CÜMLEDE ANLAM TESTİ-1 1- Yaşanması mümkün olmayan tamamen zihinde canlandırılan olaylar hayal ürünüdür. Bu durumları anlatan cümlelere hayal ürünü ifade eden cümleler denir. Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda aşağıdaki cümlelerin

Detaylı

İlkokulu - 3/ Sınıfı *** Matematik *** Geometrik şekiller - 3

İlkokulu - 3/ Sınıfı *** Matematik *** Geometrik şekiller - 3 İlkokulu - 3/ Sınıfı *** Matematik *** Geometrik şekiller - 3 Adım Soyadım : Okul Numaram:. S ü l e y m a n O C A K S ü l e y m a n O C A K S O ü l C e y A m a K n İlkokulu - 3/ Sınıfı *** Matematik ***

Detaylı