ÇARPANLAR VE KATLAR I sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden A) B) C) D)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇARPANLAR VE KATLAR I sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden A) B) C) D)"

Transkript

1 8. Sınıf MATEMATİK ÇARPANLAR VE KATLAR I. Aşağıdakilerden hangisi 6 nın çarpanlarından biridir? A) 3 B) 6 C) 8 D) TEST. 360 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C). 3. D) nin kaç tane pozitif tam sayı çarpanı vardır? A) B) C) 3 D) 6. sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli x. 3 y olduğuna göre, x + y toplamı kaçtır? A) B) C) 6 D) 7 7. Asal çarpanlarına ayrılmış hâli.. 7 olan sayı kaçtır? A) 980 B) 780 C) 630 D) sayısının pozitif tam sayı çarpanlarından kaç tanesi çifttir? A) B) 6 C) 8 D) sayısının kaç tane asal çarpanı vardır? A) B) 3 C) D). 30 sayısının pozitif tam sayı çarpanlarının toplamı kaçtır? A) 6 B) 63 C) 6 D) 7 9. sayısının asal çarpanlarının toplamı kaçtır? A) 0 B) C) 3 D)

2 0. EKOK(, 36) + EBOB(, 36) A) 60 B) 7 C) 8 D) 96. x, 80'den farklı pozitif bir tam sayı olmak üzere, EKOK(x, 80) = 80 dir. Buna göre, x'in en büyük değeri kaçtır? A) 60 B) 0 C) 0 D) 0. A = B =. 3. olduğuna göre, EBOB(A, B) kaçtır? A) 30 B) C) 0 D) Aşağıdaki sayılardan hangisi 7 ile aralarında asaldır? A) B) 36 C) 8 D) Aşağıdaki seçeneklerin hangisindeki sayılar aralarında asal değildir? A) ; B) 9;6 C) 3; D) 79;8. 0, 6 ve 7 sayılarının en büyük ortak böleni kaçtır? A) B) C) 6 D) 8 8. EBOB(, 6) + EKOK(, 6) A) 6 B) 93 C) 8 D) 3. 0, ve 60 sayılarının en küçük ortak katı kaçtır? A) 0 B) 0 C) 80 D) sayısına en az hangi doğal sayı eklenirse, elde edilen sayı 7 ve 3'e tam bölünür? A) 7 B) 9 C) D) 3. EKOK^90, 0, 80h EBOB^90, 0, 80h A) 9 B) C) D) ve 00 sayıları aynı doğal sayıya bölündüğünde elde edilen bölümler toplamı en az kaç olabilir? A) 7 B) 8 C) 9 D) 0

3 8. Sınıf MATEMATİK ÇARPANLAR VE KATLAR II. Uzunlukları 3 m, 8 m ve 6 m olan üç kablo eşit uzunlukta parçalara ayrılıyor. Elde edilen toplam parça sayısı en az kaçtır? A) B) 6 C) 7 D) 8 TEST. Bir hasta üç değişik ilacı 8, 0 ve saatte bir almaktadır. Bu hasta, ilaçların üçünü bir arada kaç saatte bir alır? A) 0 B) 80 C) 96 D) 0. ve 7 ile bölündüğünde 3 kalanını veren iki basamaklı en küçük pozitif tam sayının rakamları toplamı kaçtır? A) 0 B) C) D) 3. Kenar uzunlukları 7 m, m ve 63 m olan üçgen şeklindeki bir bahçenin çevresine, her köşesinde bir ağaç bulunmak koşuluyla eşit aralıklarla ağaç dikilecektir. Buna göre, en az kaç ağaca ihtiyaç vardır? A) B) 3 C) D) 6. ve 8 ile tam bölünebilen 00'den büyük en küçük tam sayı kaçtır? A) 0 B) 06 C) 08 D) 0 7. Bir duraktan her 30 dakikada bir dolmuş ve her dakikada bir otobüs kalkıyor. 3. Eni m, boyu 7 m olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin çevresine, her köşesinde bir ağaç bulunmak koşuluyla eşit aralıklarla ağaç dikilecektir. Buna göre, en az kaç ağaca ihtiyaç vardır? A) B) 0 C) D) 8 Bu duraktan bir dolmuş ile bir otobüs ilk kez saat 8.00 de birlikte hareket ettiklerine göre, en erken saat kaçta yine bir dolmuş ile bir otobüs hareket eder? A) 9.00 B) 9.30 C) 9. D) 0.00

4 8. Kare biçimindeki bir duvar, boyutları 8 cm ve cm olan dikdörtgen biçimindeki fayanslarla hiç boşluk kalmayacak şekilde kaplanacaktır. Bu iş için en az kaç fayans gereklidir? A) B) 6 C) 8 D) 0 3. Ayrıt uzunlukları cm, 0 cm ve 8 cm olan dikdörtgenler prizması biçimindeki bir kutunun içine hiç boşluk kalmayacak şekilde, en büyük hacimli küp kutulardan kaç tane yerleştirilebilir? A) B) 66 C) 7 D) Nehir, cevizlerini beşerli, altışarlı ve sekizerli gruplara ayırdığında her defasında ceviz artıyor. Buna göre, Nehir'in en az kaç cevizi vardır? A) 8 B) 9 C) D). Ayrıt uzunlukları 8 cm, cm ve 6 cm olan dikdörtgenler prizması şeklindeki kutulardan en az kaç tanesi ile içi dolu bir küp yapılabilir? A) 7 B) 70 C) 66 D) Bir sandıktaki limonların sayısının 9 den fazla 3 den az olduğu bilinmektedir. Sandıktaki limonlar 6'şar 6'şar ve 7'şer 7'şer sayıldığında her defasında limon artıyor. Buna göre, sandıkta kaç tane limon vardır? A) 30 B) 8 C) 6 D) 9 3. İki çalar saatten biri, diğeri saatte bir çalmaktadır. 3. Eni 90 m, boyu 0 m olan dikdörtgen biçimindeki bir tarla, hiç alan artmayacak biçimde eş karelere bölünerek küçük bahçeler yapılıyor. Buna göre, en az kaç bahçe elde edilir? Bu iki saat birlikte saat.00 de çaldıklarına göre, en erken tekrar saat kaçta birlikte çalarlar? A) 6.00 B) 7.00 C) 0.00 D).00 A) B) 0 C) 36 D) 30. Bir satıcı fiyatları aynı olan gömleklerden birinci gün, 300 TL lik, ikinci gün 0 TL lik, üçüncü gün 0 TL lik satıyor. Buna göre, bu satıcı üçüncü günde en az kaç gömlek satmıştır? A) 8 B) 7 C) 6 D) 6. Aralarında asal iki sayının çarpımı 7 dir. Buna göre, bu sayıların EBOB ve EKOK'unun çarpımı kaçtır? A) 7 B) 73 C) 80 D) 90

5 8. Sınıf MATEMATİK ÜSLÜ İFADELER I. = 3 ve = olduğuna göre, + toplamı kaçtır? A) 0 B) 8 C) 6 D) TEST 3 6. a b = 6 olduğuna göre, aşağıdaki a ve b değerlerinden hangisi bu eşitliği sağlamaz? a b A). Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır? A) ( ) = 6 B) = C) = 6 D) ( 3) 3 = 7 B) C) 6 D) 6 3. ( 3) + ( 3 ) + 3 A) 3 B) 7 3 C) 3 D) sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) B) C) D) 8. ( ) üslü ifadesinin değeri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?.. 6 A) B) 7 C) D) 3 A) 0'dan küçüktür. B) 'den büyüktür. C) 0 ile arasındadır. D) ile arasındadır sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) B) C) D) Aşağıdaki üslü ifadelerden hangisinin sonucu pozitiftir? A) B) C) ( ) D)

6 0. Aşağıdakilerden hangisi sayısına eşit değildir? A) B) 6 C) $ $ $ D) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisi ile çarpılırsa sonuç olur? 7 9 A) B) C) D) 9 7. a = ( ) b = ( 3) c = 3 sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? A) b < c < a B) c < b < a C) a < b < c D) b < a < c 6. a = ve 3 b = 9 olduğuna göre, a b ifadesinin sonucu kaçtır? A) B) C) D) ( ) ( ) 0 ( 0) A) B) C) D) 0 7.,603 sayısının çözümlenmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir? sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 0 6 B) 0 C) 0 D) 0 6 A) B) C) D) ( ) I II III IV Yukarıdaki kaç numaralı kutu içerisinde yazan üslü ifadenin sonucu 'den büyüktür? A) I B) II C) III D) IV 8. Çözümlemesi olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 070,89 B) 07,089 C) 007,89 D) 700,089

7 8. Sınıf MATEMATİK ÜSLÜ İFADELER II A) 9 7 B) 9 7 C) 3 7 D) A) 0 00 B) 0 0 C) 0 0 D) 0 TEST Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu diğerlerinden farklıdır? A) 6. B) C) D) 3. 7? Yukarıda verilen çarpma işlemi şemasında "?" li kutuya, aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) 0 B) 3 C) D) 3. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu yanlıştır? A). = 30 B) 0. 0 = 6 0 C) 6 : = D) 8 0. = 7. Yanda verilen karenin bir kenar 3 8 cm uzunluğu 3 8 cm olduğuna göre, alanı kaç santimetrekaredir? A) 3 8 B) 3 6 C) 3 0 D) 3. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu 'e eşit değildir? A) (3 8 ) 0 B) C) D) A) 3 B) C) 3 9 D) 7

8 9. 3 = 7 6 eşitliği olduğuna göre, yerine gelmesi gereken doğal sayı kaçtır? A) 6 B) 9 C) 8 D) 0 $ : 00 A) 0 7 B) 0 6 C) 0 7 D) = 3 eşitliğinde yerine hangi sayı yazılmalıdır? A) B) C) D). 6. işleminin sonucu kaç basamaklı bir sayıdır? A) B) C) 6 D) A) 00 B) 000 C) 00 D) sayısı, 6 sayısının kaç katıdır? A) 3 B) 3 C) 3 D) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) 0 B) 0 6 C) 0 7 D) sayısının yarısı aşağıdakilerden hangisidir? A) 6 B) 8 8 C) 7 D) 6 0 $ işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) 0 B) 6 C) D) (6) 6 8. sayısının 3 sayısına bölümü aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) -

9 8. Sınıf MATEMATİK ÜSLÜ İFADELER III. Aşağıda verilen sayılardan hangisi bir değerin bilimsel gösterimi olamaz? A),3. 0 B) 99,7. 0 C),. 0 0 D) 7, TEST. Dünya'nın Ay'a olan uzaklığı km'dir. Dünya'dan Ay'a gidip gelen birisinin aldığı toplam yolun kilometre cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 7,6. 0 B) C) 7, D) 7, sayısının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) B) 9, C) 9, D) 0, Ülkemizde yılda yaklaşık olarak, milyar adet ekmek israf edilmektedir. 0 yılda israf edilen ekmek miktarının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A),. 0 6 B),. 0 7 C),. 0 8 D), sayısının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) B) 7, C) 7, D) 7, (. 0 6 ). ( ) çarpımının sonucunun bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A). 0 B),. 0 3 C),. 0 D),. 0. Antalya'yı 03 yılında milyon yabancı turist ziyaret etmiştir. Bu sayı cumhuriyet tarihinin rekoru olmuştur. Buna göre, Antalya'ya gelen yabancı turist sayısının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A). 0 6 B),. 0 6 C),. 0 7 D), , sayısının bilimsel gösterimi a.0 b olduğuna göre, a. b çarpımı kaçtır? A) 7,6 B),76 C),76 D) 7,6

10 9. Saatte 0 bebeğin doğduğu bir şehirde bir yılda doğan bebek sayısının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? ( yıl = 36 gün) A),8. 0 B),9. 0 C),38. 0 D), x = a, 3 x = b ve x = c olduğuna göre, (360) x ifadesinin a, b ve c cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) a 3. b. c B) a. b. c C) a. b. c D) a 3. b. c 0. Bir aile günde damacana su tüketmektedir.. Sayılar Bilimsel Gösterimi Bir damacana su 9 L olduğuna göre, ailenin 00 günde tükettiği suyun litre cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 7,6. 0 B) 7,6. 0 C),. 0 3 D), I. II. III. IV.,8. 0 9,8. 0 8,8. 0, Yukarıdaki sayılar ile sayıların bilimsel gösterimleri eşleştirilirse kaç numaralı bilimsel gösterim açıkta kalır? =. 0 a 8. 0 eşitliğinin doğru olması için a kaç olmalıdır? A) 7 B) 6 C) D) A) I B) II C) III D) IV 6. Aşağıdaki sayılardan hangisi diğerlerinden farklıdır? A) 8, B) 837,.0 6 C) 83,7.0 7 D) (. 0 ).( 3. 0 ),. 0 A) B) C) 0 D) ,00000 =,.0 x olduğuna göre, x kaçtır? A) 6 B) C) D) 6 3. a = 0 olduğuna göre, a + ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 00 B) 0 C) 0 D) , ,. A) 0 3 B) 0 3 C) 3 D) 0 3

11 8. Sınıf MATEMATİK KAREKÖKLÜ İFADELER TEST 6. æ8 sayısının eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) 8 B) 7 C) 9 D) 3 6. A G B F E. = æ6 olduğuna göre, æ işleminin sonucu kaçtır? M N A) B) C) D) 8 D K C Şekildeki ABCD, BEFG ve CKMN karelerinin alanları sırasıyla 6 cm, 36 cm ve 6 cm dir. 3. Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır? A) 9 = 3 B) = Buna göre, EN kaç santimetredir? A) 3 B) C) D) 6 C) = D) æ36 = Yukarıda verilen kutulardan hangi renk olanın üzerinde yazan sayı tam kare değildir? A) Mavi B) Sarı C) Kırmızı D) Yeşil Yukarıda verilen kare şeklindeki tablonun alanı 98 cm dir. Buna göre, tablonun bir kenar uzunluğu hangi santimetreler arasındadır? A) 7-8 B) 8-9 C) 9-0 D) 0-. a = olduğuna göre, a nın alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? A) B) 0 C) D) 8 8. Kare şeklindeki bir tarlanın alanı 6 m dir. Buna göre, bu tarlanın bir kenar uzunluğu metre cinsinden aşağıdakilerden hangisine en yakındır? A) B) 8 C) D)

12 9. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? A) 7 < 3 < 8 B) 8 < æ6 < æ70 3. æ7 sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 3 B) C) 6 D) 6 3 C) 9 < æ80 < æ90 D) æ < æ < æ0 0. æ78 sayısından büyük en küçük tam sayı kaçtır? A) 8 B) 9 C) 0 D). A Yukarıdaki sayı doğrusunda gösterilen A noktası aşağıdakilerden hangisi olabilir?. 3 ; ; 6 ; 3æ0 sayıları sayı doğrusunda yerleştirildiğinde hangi sayı en sağ tarafta yer alır? A) 3 B) C) 6 D) 3æ0 A) 7 B) C) D) sayısı æm şeklinde yazılırsa m değeri aşağıdakilerden hangisi olur? A) 80 B) 60 C) 08 D) 36 8 parça 96 parça 6. a = 6 parça b = 3 c = olduğuna göre, æ60 ın a, b ve c türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) a. b. c B) a. b. c C) a. b. c D) a. b. c 3 parça Yukarıda dört adet yapboz verilmiştir. Bu yapbozların kaç eş parçadan oluştukları altlarına yazılmıştır. Buna göre, hangi yapbozdaki yapboz parça sayısı tam kare değildir? A) B) sayısından büyük olan en küçük tam sayı kaçtır? A) B) C) 6 D) 7 8 parça 96 parça C) D) 8. a ve b tam sayılardır. 8 = a b 6 parça 3 parça olduğuna göre, a + b toplamı en az kaçtır? A) 6 B) C) 7 D) 6

13 8. Sınıf MATEMATİK KAREKÖKLÜ İFADELERLE TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMLERİ TEST A) B) 6 C) 8 D) 0. 7 cm A) æ B) 7 C) 9 7 D) æ Yukarıda verilen düzgün altıgenin bir kenar uzunluğu 7 cm dir. Buna göre, altıgenin çevre uzunluğu kaç santimetredir? A) 6 7 B) 7 6 C) 36 6 D) , 0,0 6. Alanı 3 cm olan karesel bölgenin çevre uzunluğu kaç santimetredir? A) æ3 B) æ3 C) 3æ3 D) æ3 Yukarıdaki tahtada yazan işlemin sonucu kaçtır? 3 A) B) C) D) Aşağıda verilen işlemlerden hangisinin sonucu diğerlerinden farklıdır? A) + 3 B) C) + 8 D) A) B) C) 3 D) 8. 09, 0, +, 7 6 A) B) C) D) 0

14 9. æ m 3 m. Aşağıda verilen toplama işlemlerinden hangisinin sonucu en büyüktür? A) + 3 B) C) 6 + D) æ + æ 08 m 3 3 m Seda Yukarıda Seda'nın arkadaşına olan uzaklıkları verilmiştir. Buna göre, Seda'nın en yakınındaki arkadaşı ile en uzağındaki arkadaşına uzaklıkları toplamı kaç metredir? 3. = 6, = æ8 ve = æ0 olduğuna göre, aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu sembolünün değerine eşittir? A) + B) C) D) + A) 3 B) 6 3 C) 7 3 D) cm 7 cm Yukarıda verilen şeklin çevre uzunluğu kaç santimetredir? TL 80 TL Cebinde 00 TL parası olan Bilal, yukarıda fiyatları verilen toplardan birer tane alırsa, cebinde kaç TL parası kalır? A) B) C) 3 D) A) 3 B) 9 C) 0 D) 6. æ + æ = 6 = = 8 7 Yukarıda verilen işlemde, sembolünün yerine gelmesi gereken sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 7 B) 7 C) 3 7 D) 7 + æ96 = Yukarıda verilen işlemlere göre, sembolü yerine gelmesi gereken sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 8 6 B) 7 6 C) 6 6 D) 6

15 8. Sınıf MATEMATİK KAREKÖKLÜ İFADELERLE ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 8.. æ8 A) 36 B) 8 C) 6 D) 3. Yandaki ABCD dikdörtgeninde, AB = cm ve BC = 8 cm olduğuna göre, A(ABCD) A D cm B C 8 cm kaç santimetrekaredir? A) 8 B) C) 6 D) br. Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır? 3 br A) 7. = æ3 B) 3. 3 = 3 C) 00 = D) 0 = 0 Yukarıdaki kareli zemin üzerinde verilen karesel bölgenin alanı kaç birimkaredir? 3. Aşağıdaki çarpma işlemlerinden hangisinin sonucu ye eşit değildir? A) æ6. B) C) D) 7. A) 8 B) 7 C) D) æ0 : 3 3. æ7. 0.( 9, +, ) A) B) 0 C) 8 D) 6 6 : 3 Yukarıdaki numaralandırılmış eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A) B) 3 C) D)

16 8. = ve = olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisinin sonucu 0'dur? A). B). C). D).. Alanı 88 cm olan dikdörtgensel bölge şeklindeki tablonun kısa kenar uzunluğu cm dir. Buna göre, tablonun uzun kenar uzunluğu kaç santimetredir? A) 6 B) 6 C) 8 D) 9. + A) B) C) D) 3. Aşağıda verilen işlemlerden hangisinin sonucu en küçüktür? A). B) 7. 7 C) D) Aşağıda kenar uzunlukları verilen dikdörtgenlerden hangisinin alanı diğerlerinden büyüktür? 3 A) B) C) D) A) a = 6 cm, b = 3 cm B) a = cm, b = 3 cm C) a = 3 cm, b = 3 3 cm D) a = 6 cm, b = 6 cm A) 9 B) C) 3 D) A) B) 0 C) 8 D) 6 06, + 00, 6.. A) B) C) D) 8

17 8. Sınıf MATEMATİK GERÇEK SAYILAR TEST 9. Gerçek sayılar. Rasyonel sayılar Tam sayılar Doğal sayılar İrrasyonel sayılar 0,8 3 Yukarıda sayı kümeleri arasındaki ilişkiyi gösteren şema verilmiştir. Buna göre, aşağıdaki sayılardan hangisi boyalı kısmın elemanıdır? Yukarıda verilen kutulardan üzerinde doğal sayı yazılı olan seçilecektir. Buna göre, kaç numaralı kutunun seçilmesi gerekir? A) B) C) 3 D) A) 06, B) C) D) æ36. Aşağıdaki sayılardan hangisi rasyonel sayıdır? A) æ9 B) æ9 C) æ39 D) æ9 6. æ80 sayısı, aşağıdaki irrasyonel sayılardan hangisi ile çarpılırsa, sonuç tam sayı olur? A) B) C) 3 D) 3. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu irrasyonel sayıdır? A). B) + 0 C) D) 009, 7. işleminin sonucunun bir doğal sayı T olması için aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 3 B) C) æ0 D) æ. Aşağıdakilerden hangisinde verilen sayı çiftlerinin çarpımının sonucu bir irrasyonel sayıdır? A) 7 ile 3 7 B) ile C) 6 3 ile 8 3 D) ile 8. = 8 ve = olduğuna göre, aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu irrasyonel sayıdır? A). B) C). D).

18 9. Aşağıdaki sayılardan hangisi irrasyonel sayıdır? A) 9,9 B) 9, C) 9,9#9#9# D) 9, , a sayısının rasyonel sayı olabilmesi için a kaç olmalıdır? A) 0 B) C) 3 D) 0. Gerçek sayılar. Aşağıdaki sayılardan hangisi irrasyonel sayıdır? A) 0, B) 0,7# C) 0, 6 D) - Rasyonel sayılar Tam sayılar Doğal sayılar 0 0, 3,# İrrasyonel sayılar. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu irrasyonel sayıdır? A) 009, 00, B) C) ( 3 + ). ( 3 ) D). ( ) Sayı kümeleri arasındaki ilişkiye örnek vermek için yukarıdaki şema çizilmiştir. Hangi sayılar şema içerisine yanlış yerleştirilmiştir? A) 0, ile æ B),# ile æ C) 3 ile D) 0 ile 0, 6. N: Doğal sayılar R: Reel sayılar Z: Tam sayılar I: İrrasyonel sayılar Q: Rasyonel sayılar olmak üzere, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Z N = N B) Q R = R C) Z I = Q D) Q Z = Q. 3,7# devirli ondalık gösterimine karşılık gelen rasyonel sayı aşağıdakilerden hangisidir? 8 A) 9 B) 8 C) D) 7. 8,9 sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 3 B) 3 C) 3 D) ,μ devirli ondalık gösterimine karşılık gelen rasyonel sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 6 B) 3 C) D) æ8 + æ63 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisi ile çarpılırsa bir tam sayı elde edilir? A) B) 3 C) D) 7

19 8. Sınıf MATEMATİK TARAMA TESTİ I ( - 9. testleri kapsamaktadır.). 300 sayısının kaç tane asal çarpanı vardır? A) B) 3 C) D) TEST 0 6. Ahmet, fındıklarını 6'şar 6'şar, 8'er 8'er ve 9'ar 9'ar saydığında her seferinde 3 fındık artmaktadır. Buna göre, Ahmet'in en az kaç fındığı vardır? A) 7 B) 7 C) 88 D) sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden hangisidir? A). 3. B) C) D) A) B) C) D) 8 3. Aşağıdaki seçeneklerden hangisindeki sayılar aralarında asaldır? A) 36; 0 B) 6; 70 C) 63; 8 D) 8; , ve 60 sayılarının en küçük ortak katı kaçtır? A) 0 B) 0 C) 80 D) 0. Eni 0 m, boyu 300 m olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin çevresine, her köşesinde bir ağaç bulunmak koşuluyla eşit aralıklarla ağaç dikilecektir A) 30 B) C) 0 D) 60 x ^- 3h = 8 olduğuna göre, x kaçtır? A) B) C) D) Buna göre, en az kaç ağaca ihtiyaç vardır? A) 3 B) 36 C) 38 D) 0 0. Kenar uzunlukları 8 3 cm ve 3 cm olan dikdörtgenin alanı kaç santimetrekaredir? A) B) C) D)

20 . Bir parkta 6 tane bank vardır. Her bir bankta kişi oturduğuna göre, banklarda oturan toplam kaç kişi vardır? A) B) 6 C) 7 D) A) B) 6 C) 8 D). 0, = 3,. 0 x olduğuna göre, x kaçtır? A) B) C) 6 D) , +, - 06, A) B),9 C),8 D), sayısının bilimsel gösterimi a. 0 b olduğuna göre, a. b çarpımı kaçtır? A) 30 B) 3 C) 3, D) 3, 8., devirli ondalık gösterimine karşılık gelen rasyonel sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 3 6 B) C) 30 D) Aşağıdakilerden hangisi bir irrasyonel sayıdır? A) 3,7# B) 06, C) 36 D) 6. Alanı 0m olan kare şeklindeki bir halının bir kenar uzunluğu, hangi metreler arasındadır? A) - 6 B) 6-7 C) 7-8 D) Aşağıda verilen işlemlerden hangilerinin sonucu rasyoneldir? I II.. æ80 III. 68 IV æ + 08 æ7 A) 3 B) 3 C) 3 3 D) 3 A) I ve II B) I ve III C) I, II ve III D) II, III ve IV

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol:

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol: EBOB - EKOK En Büyük Ortak Bölen (Ebob) İki veya daha fazla pozitif tamsayıyı aynı anda bölen pozitif tamsayıların en büyüğüne bu sayıların en büyük ortak böleni denir ve kısaca Ebob ile gösterilir. Örneğin,

Detaylı

SINIF TEST. Üslü Sayılar A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 A) - 5 B) - 4 C) 5 D) 7. sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

SINIF TEST. Üslü Sayılar A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 A) - 5 B) - 4 C) 5 D) 7. sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? 8. SINIF. Üslü Sayılar - = T olduğuna göre T kaçtır? A) - B) - C) D) 7 TEST.. 0 - işleminin sonucu kaç basamaklı bir sayıdır? A) B) C) 6 D) 7. n =- 7 için n ifadesinin değeri kaçtır? A) - 8 B) - C) 8 D)

Detaylı

90 sayısının asal çarpanlarının toplamı kaçtır?

90 sayısının asal çarpanlarının toplamı kaçtır? 90 sayısının asal çarpanlarının toplamı kaçtır? 2 a.3 b.5 c =750 olduğuna göre a+b-c kaçtır? 25 ve 41 i böldüğünde 1 kalanını veren en büyük doğal sayı kaçtır? 6 ve 8 e bölünebilen iki basamaklı en büyük

Detaylı

TEOG. Matematik ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI

TEOG. Matematik ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI TEOG ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Deneme. (Çarpanlar ve Katlar) EKOK (0,60) 0 Bu araçlar ilk defa 0 saniye dakika sonra yan yana gelirler.. (Üslü İfadeler) ^0, h c m c m 0 0. 6 6 0 olduğundan geriye 0 0 00 km yol.

Detaylı

12-A. Sayılar - 1 TEST

12-A. Sayılar - 1 TEST -A TEST Sayılar -. Birbirinden farklı beş pozitif tam sayının toplamı 0 dur. Bu sayılardan sadece ikisi den büyüktür. Bu sayılardan üç tanesi çift sayıdır. Buna göre bu sayılardan en büyüğü en çok kaç

Detaylı

TEST. Çarpanlar ve Katlar. 1. Asal çarpanların çarpımı olan sayı kaçtır? sayısının kaç tane birbirinden farklı asal çarpanı vardır?

TEST. Çarpanlar ve Katlar. 1. Asal çarpanların çarpımı olan sayı kaçtır? sayısının kaç tane birbirinden farklı asal çarpanı vardır? Çarpanlar ve Katlar 8. Sınıf Matematik Soru Bankası TEST. Asal çarpanların çarpımı..5 olan sayı kaçtır? A) 40 B) 480 C) 60 D) 70 4. 60 sayısının kaç tane birbirinden farklı asal çarpanı vardır? A) B) C)

Detaylı

KC00-SS.08YT05. Kolay Temel Matematik. Üniversite Haz rl k 1. 8 ( 3 + 2) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) x = 3 ve y = 2 3. ( 5) + ( 7) (+2) + 4

KC00-SS.08YT05. Kolay Temel Matematik. Üniversite Haz rl k 1. 8 ( 3 + 2) 6. 3! 3 ( 3 3): ( 3) x = 3 ve y = 2 3. ( 5) + ( 7) (+2) + 4 Üniversite Haz rl k Sözcükte Do al ve Say lar Söz Öbeklerinde ve Tam Say lar Anlam - I - I Kolay Temel Matematik. 8 ( + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6.! ( )": ( ) A) B) 0 C) D) E). 7. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D)

Detaylı

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI 1. 1999 ÖSS a, b, c pozitif gerçel (reel) sayılar olmak üzere a+ b ifadesindeki her sayı 3 ile çarpılırsa aşağıdakilerden hangisi elde c edilir? 3 a+ b A) B) c a+ 3b C)

Detaylı

ÇARPANLAR ve KATLAR ASAL SAYILAR. Örnek-2 : 17 ve 27 sayılarının asal sayı olup olmadığını inceleyelim.

ÇARPANLAR ve KATLAR ASAL SAYILAR. Örnek-2 : 17 ve 27 sayılarının asal sayı olup olmadığını inceleyelim. SINIF ÇARPANLAR ve KATLAR www.tayfunolcum.com 8.1.1.1: Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade ya da üslü ifadelerin çarpımı seklinde yazar. Çarpan ( bölen ) Her

Detaylı

MATEMATİK ASAL ÇARPANLARA AYIRMA. ÖRNEK 120 sayısını asal çarpanlarına ayırınız. ÖRNEK 150 sayısının asal çarpanları toplamını bulunuz.

MATEMATİK ASAL ÇARPANLARA AYIRMA. ÖRNEK 120 sayısını asal çarpanlarına ayırınız. ÖRNEK 150 sayısının asal çarpanları toplamını bulunuz. MATEMATİK ASAL ÇARPANLARA AYIRMA A S A L Ç A R P A N L A R A A Y I R M A T a n ı m : Bir tam sayıyı, asal sayıların çarpımı olarak yazmaya, asal çarpanlarına ayırma denir. 0 sayısını asal çarpanlarına

Detaylı

SAYILARIN ASAL ÇARPANLARINA AYRILMASI

SAYILARIN ASAL ÇARPANLARINA AYRILMASI ASAL SAYILAR Asal sayılar, 1 ve kendisinden başka pozitif tam böleni olmayan 1' den büyük tamsayılardır. En küçük asal sayı, 2' dir. 2 asal sayısı dışında çift asal sayı yoktur. Yani, 2 sayısı dışındaki

Detaylı

TEOG HAZIRLIK. Musa BOR

TEOG HAZIRLIK. Musa BOR TEOG HAZIRLIK sınıf. Musa BOR AFG Matbaa Yayıncılık Kağ. İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları AFG Matbaa

Detaylı

ORAN-ORANTI TEST 1. 1) Asağıdaki şekillerde mavi bölgelerin kırmızı bölgelere oranını bulunuz. a) b) c)

ORAN-ORANTI TEST 1. 1) Asağıdaki şekillerde mavi bölgelerin kırmızı bölgelere oranını bulunuz. a) b) c) 7BÖLÜM ORAN - ORANTI ORAN-ORANTI TEST 1 1) Asağıdaki şekillerde mavi bölgelerin kırmızı bölgelere oranını bulunuz. a) b) c) ) Aşağıda okunuşları verilen oranları yazınız. a) 16 nın 14 e oranı b) 6 nın

Detaylı

2012 YGS MATEMATİK Soruları

2012 YGS MATEMATİK Soruları 01 YGS MATEMATİK Soruları 1. 10, 1, 0, 0, işleminin sonucu kaçtır? A) B), C) 6 D) 6, E) 7. + ABC 4 x 864 Yukarıda verilenlere göre, çarpma işleminin sonucu kaçtır? A) 8974 B) 907 C) 9164 D) 94 E) 98. 6

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28)

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28) TEMEL KAVRAMLAR 6. a ve b birer do al say r. a b = 19 oldu una göre, a + b toplam (YANIT: 8) 1. ( 4) ( 1) 6 1 i leminin sonucu (YANIT: ). ( 6) ( 3) ( 4) ( 17) ( 5) :( 11) leminin sonucu (YANIT: 38) 7.

Detaylı

Asal Çarpan, OBEB - OKEK

Asal Çarpan, OBEB - OKEK Isınma Hareketleri 1 Uygun eşleştirmeleri yapınız. I. 15 in doğal sayı çarpanları II. 1 nin tam sayı bölenleri a) 1,, 3, 4, 6, 1 1,, 3, 4, 6, 1 b) 1, 3, 5, 15 III. 140 ın asal çarpanlara ayrılışı c) 140

Detaylı

SERİMYA II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI

SERİMYA II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI SERİMYA - 4 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI. 4? 4 4. A B denkleminde A ve B birbirinden farklı pozitif tam sayılar olduğuna göre, A + B toplamı kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) 6 B) 8 C) D)

Detaylı

5. a ve b birer pozitif tam sayıdır. A) 1 B) 2 C) 3 D) 14 E) a ve b birer doğal sayıdır. 7. a ve b birer pozitif tam sayıdır.

5. a ve b birer pozitif tam sayıdır. A) 1 B) 2 C) 3 D) 14 E) a ve b birer doğal sayıdır. 7. a ve b birer pozitif tam sayıdır. Üniversite Haz rl k Sözcükte Do al ve Say lar Söz Öbeklerinde ve Tam Say lar Anlam - I - I YGS Temel Matematik. 8 + 4. + 8 : 4 işleminin sonucu A) 8 B) 9 C) D) 5 E) 8 5. a ve b birer pozitif tam sayıdır.

Detaylı

Matematik Yarıyıl Tatili Etkinliği

Matematik Yarıyıl Tatili Etkinliği Matematik Yarıyıl Tatili Etkinliği 1) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlarına D, yanlış olanlarına Y harfi yazınız. (.) İşlem önceliğinde çarpma her zaman bölmeden önce yapılır. (.) Asal sayıların tamamı

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 18 Kasım 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 18 Kasım 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal I / 18 Kasım 2007 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. Bir sayının 0,02 ile çarpılmasıyla elde edilen sonuç, aynı sayının aşağıdakilerden

Detaylı

ÖSYM M TEMEL MATEMATİK TESTİ YGS / MAT. Diğer sayfaya geçiniz. 1. Bu testte 40 soru vardır.

ÖSYM M TEMEL MATEMATİK TESTİ YGS / MAT. Diğer sayfaya geçiniz. 1. Bu testte 40 soru vardır. TEMEL MATEMATİK TESTİ 2011 - YGS / MAT M9991.01001 1. Bu testte 40 soru vardır. 1. 2. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. işleminin sonucu kaçtır?

Detaylı

Kazanım: Doğal sayıların kendisiyle tekrarlı çarpımlarını üslü nicelik olarak yazar. 5) 6.(2+3)-7= işleminin sonucu kaçtır? A) 22 B) 37 C) 8 D) 23

Kazanım: Doğal sayıların kendisiyle tekrarlı çarpımlarını üslü nicelik olarak yazar. 5) 6.(2+3)-7= işleminin sonucu kaçtır? A) 22 B) 37 C) 8 D) 23 Kazanım: Doğal sayıların kendisiyle tekrarlı çarpımlarını üslü nicelik olarak yazar. 1) Aşağıda verilen üslü ifadelerin açılımlarını yazınız? 5) 6.(2+3)-7= işleminin sonucu kaçtır? A) 22 B) 37 C) 8 D)

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI MATEMATİK 2016 A SORU SAYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI 23 KASIM 2016 Saat: 10.10 Adı

Detaylı

4 BÖLÜNEBÝLME KURALLARI ve BÖLME ÝÞLEMÝ

4 BÖLÜNEBÝLME KURALLARI ve BÖLME ÝÞLEMÝ ÖLÜNÝLM KURLLRI ve ÖLM ÝÞLMÝ YGS MTMTÝK. Rakamları farklı beş basamaklı 8y doğal sayısı 3 ile tam bölünebildiğine göre, + y toplamı kaç farklı değer alabilir?(). ltı basamaklı y tek doğal sayısının hem

Detaylı

6. Sınıf MATEMATİK TEST 1 ÜSLÜ SAYILAR. 1. Tabanı 4 ve üssü 3 olarak gösterilen üslü ifade

6. Sınıf MATEMATİK TEST 1 ÜSLÜ SAYILAR. 1. Tabanı 4 ve üssü 3 olarak gösterilen üslü ifade 6. Sınıf MATEMATİK ÜSLÜ SAYILAR TEST 1 1. Tabanı 4 ve üssü 3 olarak gösterilen üslü ifade aşağıdakilerden hangisidir? 5. A) 3. 3. 3 B) 4. 4. 4 C) 4. 4. 4. 4 D) 3. 3. 3. 3 Mert 100000000 2. 5. 5. 5 Yukarıda

Detaylı

6. Rakamları farklı, iki basamaklı farklı beş doğal sayının. 7. A = 7 + 11 + 15 + 19 + + 99 veriliyor.

6. Rakamları farklı, iki basamaklı farklı beş doğal sayının. 7. A = 7 + 11 + 15 + 19 + + 99 veriliyor. Bölüm: Doğal Sayılar ve Tamsayılar Test: Temel Kavramlar. abc ve cba üç basamaklı doğal sayılardır. abc cba = 97 olduğuna göre, abc biçiminde yazılabilecek en küçük doğal sayının rakamları toplamı A) B)

Detaylı

SERİMYA 2003 I. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI

SERİMYA 2003 I. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI SERİMYA 00 I. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI. + + 5 0 + + + 0 40 toplamının sonucu kaçtır? A) 5 B) C) D) E) + 4. a,b,c Z olmak üzere, a + b + c 7 = 6 ise, a.b.c kaçtır? A) 6 B) 8 C) D) 6 E) 8 y.

Detaylı

SERĠMYA 2011 - IX. ULUSAL ĠLKÖĞRETĠM MATEMATĠK OLĠMPĠYATI. 9. Ulusal. serimya. İLKÖĞRETİM 7. Ve 8. SINIFLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI.

SERĠMYA 2011 - IX. ULUSAL ĠLKÖĞRETĠM MATEMATĠK OLĠMPĠYATI. 9. Ulusal. serimya. İLKÖĞRETİM 7. Ve 8. SINIFLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI. Sayfa1 9. Ulusal serimya İLKÖĞRETİM 7. Ve 8. SINIFLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 2011 Sayfa2 1. Bir ABCD konveks dörtgeninde AD 10 cm ise AB CB? m( Dˆ ) 90, ( ˆ) 150 0 0 m C ve m Aˆ m Bˆ ( ) ( ) olarak

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 0 Mayıs 009 Matematik Soruları ve Çözümleri. ( ) 4 işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) 4 D) E) 6 Çözüm ( ) 4 ( ) 4 4 6.

Detaylı

2004 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI

2004 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI 4 II MATEMATİK YARIŞMASI I AŞAMA SORULARI 4? 4 4 A B denkleminde A ve B birbirinden farklı pozitif tam sayılar olduğuna göre, A + B toplamı kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? 5 A) B) C) - D) E) - 8 4 x x

Detaylı

TEOG. Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK SAYI BASAMAKLARI VE SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ 1. DOĞAL SAYILAR.

TEOG. Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK SAYI BASAMAKLARI VE SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ 1. DOĞAL SAYILAR. TEOG Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar 1. DOĞAL SAYILAR 0 dan başlayıp artı sonsuza kadar giden sayılara doğal sayılar denir ve N ile gösterilir. N={0, 1, 2, 3,...,n, n+1,...} a ve b doğal sayılar olmak

Detaylı

TEMEL MATEMATİĞE GİRİŞ - Matematik Kültürü - 5

TEMEL MATEMATİĞE GİRİŞ - Matematik Kültürü - 5 1 14 ve 1 sayılarına tam bölünebilen üç basamaklı kaç farklı doğal sayı vardır? x = 14.a = 1b x= ekok(14, 1 ).k, (k pozitif tamsayı) x = 4.k x in üç basamaklı değerleri istendiğinden k =, 4, 5, 6, 7,,

Detaylı

TAMSAYILAR. 9www.unkapani.com.tr. Z = {.., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, } kümesinin her bir elemanına. a, b, c birer tamsayı olmak üzere, Burada,

TAMSAYILAR. 9www.unkapani.com.tr. Z = {.., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, } kümesinin her bir elemanına. a, b, c birer tamsayı olmak üzere, Burada, TAMSAYILAR Z = {.., -, -, -, 0,,,, } kümesinin her bir elemanına tamsayı denir. Burada, + Z = {,,,...} kümesine, pozitif tamsayılar kümesi denir. Z = {...,,,,} kümesine, negatif tamsayılar kümesi denir.

Detaylı

AKILLI. sınıf. Musa BOR

AKILLI. sınıf. Musa BOR AKILLI sınıf. Musa BOR AFG Matbaa Yayıncılık Kağ. İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları AFG Matbaa Yay.

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal II / 16 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal II / 16 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal II / 6 Kasım 008 Matematik Soruları ve Çözümleri. a 3 < 5 7 eşitsizliğini sağlayan en küçük a doğal sayısı kaçtır? A) 4 B)

Detaylı

KPSS MATEMATİK KONU ANLATIMLI SORU BANKASI ANKARA

KPSS MATEMATİK KONU ANLATIMLI SORU BANKASI ANKARA KPSS MATEMATİK KONU ANLATIMLI SORU BANKASI ANKARA İÇİNDEKİLER Matematiğe Giriş... Temel Kavramlar... Bölme - Bölünebilme Kuralları... 85 EBOB - EKOK... Rasyonel Sayılar... Basit Eşitsizlikler... 65 Mutlak

Detaylı

6. SINIF GENEL AÇIKLAMA

6. SINIF GENEL AÇIKLAMA 6. SINIF GENEL AÇIKLAMA Bu kitapçık 3 bölümden oluşmaktadır. 1. bölümde yer alan 5 sorunun her biri 1, puan değerindedir.. bölümde yer alan 15 sorunun her biri,4 puan değerindedir. 3. bölümde yer alan

Detaylı

3. SINIF = 8 6 eşitliğinin sağlanabilmesi için şekillerin yerine gelebilecek işlemler aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

3. SINIF = 8 6 eşitliğinin sağlanabilmesi için şekillerin yerine gelebilecek işlemler aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? 3. SINIF Soru 1 73 25 = 8 6 eşitliğinin sağlanabilmesi için şekillerin yerine gelebilecek işlemler aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? A) :, + B) +, - C) -, + D) -, X : - E), Soru 2 Yandaki şekilde soru

Detaylı

ÜSLÜ SAYILAR. AMAÇ 1: 6 ve 7. Sınıflarda görmüş olduğumuz üslü ifadelerdeki temel kavramları hatırlama

ÜSLÜ SAYILAR. AMAÇ 1: 6 ve 7. Sınıflarda görmüş olduğumuz üslü ifadelerdeki temel kavramları hatırlama AMAÇ 1: 6 ve 7. Sınıflarda görmüş olduğumuz üslü ifadelerdeki temel kavramları hatırlama KURAL: Bir sayının belli bir sayıda yan yana çarpımının kolay yoldan gösterimine üslü sayılar denir. Örneğin 5 sayısının

Detaylı

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır.

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır. TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Bir çokluk belirtmek için kullanılan sembollere rakam denir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembolleri birer rakamdır. 2. TAMSAYILAR KÜMESİ Z = {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,... }

Detaylı

KARTEZYEN ÇARPIM VE BAĞINTI

KARTEZYEN ÇARPIM VE BAĞINTI KRTEZYEN ÇRPIM VE BĞINTI 3. Bölüm TEST -2 1. β={(x,y):2x+y=8,x,y N} şeklinde tanımlı β bağıntısı kaç elemanlıdır? ) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 6. R'de bağıntısı yansıyan ise a.b kaçtır? ) 18 B) 9 C) 2 D) 18

Detaylı

Sayısal öğrencisi olan Ali nin bir hafta sonu çözdüğü

Sayısal öğrencisi olan Ali nin bir hafta sonu çözdüğü 13. ( n + 3 )! ( n + )! ( n + 1 )! = 3. 3. 5. 7 15. b olduğuna göre, n kaçtır? 3 6 9 a c d ) 1 ) 3 ) 4 ) 6 ) 8 16 14. V 3 V V 1 Yukarıda verilen düzgün altıgen şeklindeki pistin noktasından belirtilen

Detaylı

2BÖLÜM DOĞAL SAYILAR ve DÖRT İŞLEM

2BÖLÜM DOĞAL SAYILAR ve DÖRT İŞLEM 2BÖLÜM DOĞAL SAYILAR ve DÖRT İŞLEM DOĞAL SAYILAR ve DÖRT İŞLEM TEST 1 1) Güzelyurt ta oturan bir aile piknik için arabayla Karpaz a gidip, geri dönüyor. Bu yolculuk sonunda arabanın km göstergesini kontrol

Detaylı

2011 YGS MATEMATİK Soruları

2011 YGS MATEMATİK Soruları 0 YGS MTEMTİK Soruları. + + ) 8 ) 0 ) 6 ) E). a = 6 b = ( a)b olduğuna göre, ifadesinin değeri kaçtır? ) ) 6 ) 9 ) 8 E). (.0 ) ) 0, ) 0, ) 0, ) E) 6. x = y = 8 z = 6 olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2 MATEMATİK Adı ve Soyadı :...

Detaylı

Özel AKEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı

Özel AKEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı Özel KEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı DİKKT! CEVP KĞIDININ TEST -- BÖLÜMÜNE MTEMTİK SORULRI İŞRETLENECEKTİR. ) 3 basamaklı 4 tane sayının aritmetik ortalaması 400 dür. Bu dört sayının birler

Detaylı

AKSARAY Mesleki E ğitim Merkezi Matematik ve Meslek Matematiği Soru Bankası

AKSARAY Mesleki E ğitim Merkezi Matematik ve Meslek Matematiği Soru Bankası AKSARAY Mesleki E ğitim Merkezi Matematik ve Meslek Matematiği Soru Bankası SORU 1 525 + 2834 + 379 toplama işlemini alt alta yazarak yapınız. 525 2834 +379 3738 SORU 2 Manavdan kilogramı 4 TL olan armut

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET) MTEMTİK 2016 SORU SYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZÎ ORTK SINVI (MZERET) 17 RLIK 2016 Saat:. dı ve Soyadı

Detaylı

2003 ÖSS Soruları. işleminin sonucu kaçtır? ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 B) 7 C) 9 D) 11 E) 21

2003 ÖSS Soruları. işleminin sonucu kaçtır? ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 B) 7 C) 9 D) 11 E) 21 00 ÖSS Soruları,, 0,0. + + 0, 0, 0,00 işleminin sonucu kaçtır? ) ) 7 ) 9 ) ). ( y )( + y+ y ) ( y) c + m y ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? ) y ) + y ) y y + y ) ) + y y. (0,

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - YGS / MAT TEMEL MATEMATİK TESTİ. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır?

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - YGS / MAT TEMEL MATEMATİK TESTİ. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? TEMEL MATEMATİK TESTİ 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. 3. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? A)

Detaylı

I F L. IĞDIR FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI 8. SINIFLAR I. MATEMATİK OLİMPİYAT YARIŞMASI Soru kitapçığı türü A 15 Mayıs 2010 Cumartesi,

I F L. IĞDIR FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI 8. SINIFLAR I. MATEMATİK OLİMPİYAT YARIŞMASI Soru kitapçığı türü A 15 Mayıs 2010 Cumartesi, I F L IĞDIR FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI 8. SINIFLAR I. MATEMATİK OLİMPİYAT YARIŞMASI Soru kitapçığı türü A 15 Mayıs 2010 Cumartesi, 10.00-12.30 ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI T.C. KİMLİK NO OKULU / SINIFI SALON

Detaylı

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI Ortak kıl YGS MTEMTİK ENEME SINVI 1 01511-1 Ortak kıl dem ÇİL li an GÜLLÜ yhan YNĞLIŞ arbaros GÜR arış EMİR eniz KRĞ Ersin KESEN Fatih TÜRKMEN Hatice MNKN Kemal YIN Köksal YİĞİT Muhammet YVUZ Oral YHN

Detaylı

ÜNİTE: TAM SAYILAR KONU: Tam Sayılar Kümesinde Çıkarma İşlemi

ÜNİTE: TAM SAYILAR KONU: Tam Sayılar Kümesinde Çıkarma İşlemi ÜNE: AM AYIAR N: am ayılar ümesinde Çıkarma şlemi ÖRNE RAR VE ÇÖZÜMER 1. [(+17) (+25)] + [( 12) (+21)] işleminin sonucu A) 41 B) 25 C) 25 D) 41 Çıkarma işlemi yapılırken çıkanın işareti değişir ve eksilen

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 19 Aralık Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 19 Aralık Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal I / 9 Aralık 00 Matematik Soruları ve Çözümleri. + 4 işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) D) 4 E) 6 Çözüm + 4 + 4 4 + 4 4.. işleminin

Detaylı

MATEMATİK. Doç Dr Murat ODUNCUOĞLU

MATEMATİK. Doç Dr Murat ODUNCUOĞLU MATEMATİK Doç Dr Murat ODUNCUOĞLU Mesleki Matematik 1 TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Sayıları yazmak için kullandığımız işaretlere rakam denir. Sayıları ifade etmeye yarayan sembollere rakam denir. Rakamlar 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 6. SINIF TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 6. SINIF TEST SORULARI 1. a ve b birer pozitif tamsayıdır. 12. a = b³ olduğuna göre, a + b toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır? A) 21 B) 23 C) 24 D) 25 3. Beş kişinin yaşlarının aritmetik ortalaması 24 tür. Aşağıda

Detaylı

2012 YGS MATEMATİK SORU VE ÇÖZÜMLERİ. b 27 18. 3. a 12 8 A) 4 2 B) 3 3 C) 4 D) 5 E) 6. Çözüm : Cevap : E. 4. x ve y birer gerçel sayı olmak üzere,

2012 YGS MATEMATİK SORU VE ÇÖZÜMLERİ. b 27 18. 3. a 12 8 A) 4 2 B) 3 3 C) 4 D) 5 E) 6. Çözüm : Cevap : E. 4. x ve y birer gerçel sayı olmak üzere, 01 YGS MATEMATİK SORU VE ÇÖZÜMLERİ 1. 10, 5,1 0,5 0, işleminin sonucu kaçtır? A) 5 B) 5,5 C) 6 D) 6,5 E) 7. a 1 8 b 7 18 olduğuna göre a b çarpımı kaçtır? A) 4 B) C) 4 D) 5 E) 6 10, 5,1 105 1 41 1 5 0,

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - KPSS / GY - CS. 28. - 30. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız. 29.

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - KPSS / GY - CS. 28. - 30. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız. 29. 28. - 30. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız. Ahmet, Hasan ve Zafer isimli üç kişi; A, B, C, D, E ve K vitamin değerlerinin tamamını ölçtürmüşlerdir. Vitaminlerin

Detaylı

MATEMATİK SORU BANKASI. ezberbozan serisi GEOMETRİ 30. KPSS tamamı çözümlü. eğitimde

MATEMATİK SORU BANKASI. ezberbozan serisi GEOMETRİ 30. KPSS tamamı çözümlü. eğitimde ezberbozan serisi MATEMATİK GEOMETRİ KPSS 2017 SORU BANKASI eğitimde tamamı çözümlü 30. Kerem Köker Kenan Osmanoğlu Levent Şahin Uğur Özçelik Ahmet Tümer Yılmaz Ceylan KOMİSYON KPSS EZBERBOZAN MATEMATİK

Detaylı

İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ

İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ DİKKAT: 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı

Detaylı

Temel Matematik Testi - 8

Temel Matematik Testi - 8 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: D008. u testte 40 soru vardır.. Tavsiye edilen süre 40 dakikadır. Temel Matematik Testi

Detaylı

Ýþlem Yeteneði Temel Kavramlar Sayý Basamaklarý Taban Aritmetiði Bölme ve Bölünebilme Ebob-Ekok

Ýþlem Yeteneði Temel Kavramlar Sayý Basamaklarý Taban Aritmetiði Bölme ve Bölünebilme Ebob-Ekok Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS MATEMATİK - I Ödev Kitapçığı (MF-TM) Ýþlem Yeteneði Temel Kavramlar Sayý Basamaklarý Taban Aritmetiði Bölme ve Bölünebilme Ebob-Ekok Adý

Detaylı

++ :8. C SINIF ÜNİTE 1 BÖLÜM TESTİ A B C D Üslü İfadeler. Mesut YAŞA 1) 2-4

++ :8. C SINIF ÜNİTE 1 BÖLÜM TESTİ A B C D Üslü İfadeler.  Mesut YAŞA 1) 2-4 ÜNİTE.. Üslü İfadeler A B ++ :. C SINIF D BÖLÜM TESTİ A B C D ) - ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir? A) B) C) D) 5). A) B) C) D) ) 5 - ifadesinin sonucu kaçtır? A) B) C) D)

Detaylı

TEMEL MATEMATİK YGS DENEME SINAVI - 2 YGS AYHAN YANAĞLIBAŞ

TEMEL MATEMATİK YGS DENEME SINAVI - 2 YGS AYHAN YANAĞLIBAŞ TEMEL MTEMTİK YGS DENEME SINVI - YGS YHN YNĞLIBŞ 05-06 Bu çalışmanın her aşamasında emeğini esirgemeyen öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ederim. ralık-05 TEMEL MTEMTİK TESTİ YGS-. 04, 04, 4-08, + - 0, işleminin

Detaylı

TEST. Düzgün Çokgenler. 4. Bir iç açısı 140 olan düzgün çokgenin iç açılar 5. A B. 2. Bir dış açısı Çevresi. toplamı kaç derecedir?

TEST. Düzgün Çokgenler. 4. Bir iç açısı 140 olan düzgün çokgenin iç açılar 5. A B. 2. Bir dış açısı Çevresi. toplamı kaç derecedir? üzgün Çokgenler 7. Sınıf Matematik Soru ankası S 49 1. 4. ir iç açısı 140 olan düzgün çokgenin iç açılar toplamı kaç derecedir? ) 70 ) 900 ) 1080 ) 160 Şekilde verilen düzgün çokgenine göre, I., köşesine

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 15 Haziran Matematik I Soruları ve Çözümleri

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 15 Haziran Matematik I Soruları ve Çözümleri Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 15 Haziran 008 Matematik I Soruları ve Çözümleri 1. ( ).( 4 1 + ) 1 işleminin sonucu kaçtır? A) 7 B) 4 C) 1 D) 4 E) 7 Çözüm 1 ( ).( 4 1 + ) 1 = 7 ( 1).( ) = 1 7 1 = 7 ( ).

Detaylı

2. ÜNİTE RASYONEL,ÜSLÜ VE KÖKLÜ SAYILAR

2. ÜNİTE RASYONEL,ÜSLÜ VE KÖKLÜ SAYILAR 2. ÜNİTE RASYONEL,ÜSLÜ VE KÖKLÜ SAYILAR KONULAR 1. RASYONEL SAYILAR 2. Kesir Çeşitleri 3. Kesirlerin Sadeleştirilmesi 4. Rasyonel Sayılarda Sıralama 5. Rasyonel Sayılarda İşlemler 6. ÜSLÜ İFADE 7. Üssün

Detaylı

4. 3 A) 2 3 B) 4 4 C) 4 6 D) x = 1 iken, ( x) 2 x 3 işleminin sonucu kaçtır? 6. ( 3 4 ) ( 3) 1 + ( 3) 3

4. 3 A) 2 3 B) 4 4 C) 4 6 D) x = 1 iken, ( x) 2 x 3 işleminin sonucu kaçtır? 6. ( 3 4 ) ( 3) 1 + ( 3) 3 Üslü İfadeler 8. Sınıf Matematik Soru Bankası TEST. I. II. ( ) 9 ( ) ( 97) 0-9 Yukarıda I. sütunda verilen sayılar ile, II. sütundaki sayılardan eşit olanlar eşleştirildiğinde, II. sütunda hangi sayı açıkta

Detaylı

ASAL SAYILAR - TAM BÖLENLER - FAKTÖRİYEL Test -1

ASAL SAYILAR - TAM BÖLENLER - FAKTÖRİYEL Test -1 ASAL SAYILAR - TAM BÖLENLER - FAKTÖRİYEL Test -1 1. ve y aralarında asal iki doğal sayıdır. 7 y 11 olduğuna göre, y farkı 5. 364 sayısının en büyük asal böleni A) 3 B) 7 C) 11 D) 13 E) 17 A) B) 3 C) 4

Detaylı

ÖZEL LİDER SİMYA EĞİTİM KURUMLARI 4. SINIF OLİMPİYATI 1. AŞAMA SORULARI

ÖZEL LİDER SİMYA EĞİTİM KURUMLARI 4. SINIF OLİMPİYATI 1. AŞAMA SORULARI SORU: 1 SORU: 4 30 dilim baklavanın 0,3 ünü yiyen birisi kaç dilim baklava yemiştir? A) 6 ) 7 C) 8 D) 9 Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? A) 1,02 < 1,2 < 1,002 ) 7,6 < 7,67 < 7,63 C) 8, 06 < 8,

Detaylı

5. SINIF A)8 B)8,1 C)8,2 D)8,3 E)8,4

5. SINIF A)8 B)8,1 C)8,2 D)8,3 E)8,4 5. SINIF Soru 1 9, 0, 7, 4 rakamları kullanılarak elde edilen, rakamları birbirinden farklı dört basamaklı, en büyük çift doğal sayı ile en küçük çift doğal sayının farkı kaçtır? A)4950 B)4560 C)4260 D)4205

Detaylı

C C C C C C CC CC. 8.Sınıf MATEMATİK. Fraktallar Konu Testi. Test Aşağıdakilerden hangisi fraktallar için söylenemez?

C C C C C C CC CC. 8.Sınıf MATEMATİK. Fraktallar Konu Testi. Test Aşağıdakilerden hangisi fraktallar için söylenemez? Fraktallar Konu Testi MATEMATİK 8.Sınıf Test-01 1. Aşağıdakilerden hangisi fraktallar için söylenemez? Fraktallar, bir şeklin orantılı olarak küçültülmesi ya da büyütülmesiyle elde edilir. Fraktalın, küçük

Detaylı

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI 3 201412-1

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI 3 201412-1 Ortak Akıl YGS MATEMATİK DENEME SINAVI 011-1 Ortak Akıl Adem ÇİL Ayhan YANAĞLIBAŞ Barış DEMİR Celal İŞBİLİR Deniz KARADAĞ Engin POLAT Erhan ERDOĞAN Ersin KESEN Fatih TÜRKMEN Kadir ALTINTAŞ Köksal YİĞİT

Detaylı

ALES EŞİT AĞIRLIK VE SAYISAL ADAYLAR İÇİN ALES SORU BANKASI. Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan. Eğitimde

ALES EŞİT AĞIRLIK VE SAYISAL ADAYLAR İÇİN ALES SORU BANKASI. Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan. Eğitimde ALES 2017 EŞİT AĞIRLIK VE SAYISAL ADAYLAR İÇİN ALES SORU BANKASI Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan Eğitimde 30. yıl Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan ALES Eşit Ağırlık ve Sayısal Soru

Detaylı

TEOG SINAV SORUSU OKYANUS KOLEJLERİ SINAV SORUSU MATEMATİK MATEMATİK MATEMATİK. 1. (0,5) 4 ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? 1.

TEOG SINAV SORUSU OKYANUS KOLEJLERİ SINAV SORUSU MATEMATİK MATEMATİK MATEMATİK. 1. (0,5) 4 ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? 1. 1. (0,5) 4 ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) & 1 ½ B) > 1 & C) 16 A) 625 1. ù 1$ú 2 ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 16 B) > 1 & C) > 1 & D) 16 2. 15 ile 75 arasında

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR. SAYI KÜMELERİ 1. Doğal Sayılar

TEMEL KAVRAMLAR. SAYI KÜMELERİ 1. Doğal Sayılar TEMEL KAVRAMLAR Rakam: Sayıları ifade etmeye yarayan sembollere rakam denir. Bu semboller {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} kümesinin elemanlarıdır., b ve c birer rakamdır. 15 b = c olduğuna göre, + b + c

Detaylı

Ö.S.S MATEMATĐK I SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ

Ö.S.S MATEMATĐK I SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ Ö.S.S. 008 MATEMATĐK I SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ 1. ( ).( 4 1 + ) 1 işleminin sonucu kaçtır? A) 7 B) 4 C) 1 D) 4 E) 7 Çözüm 1 ( ).( 4 1 + ) 1 7 ( 1).( ) 1 7 1 7 ( ). -7 1. 4,9 0,49 0,1 + işleminin sonucu kaçtır?

Detaylı

İl temsilcimiz sizinle irtibata geçecektir.

İl temsilcimiz sizinle irtibata geçecektir. Biz, Sizin İçin Farklı Düşünüyor Farklı Üretiyor Farklı Uyguluyoruz Biz, Sizin İçin Farklıyız Sizi de Farklı Görmek İstiyoruz Soru Bankası matematik konularını yeni öğrenen öğrenciler için TMOZ öğretmenlerince

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 T.. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI 015-016 8.SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 015-016 8.SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 MATEMATİK Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 0 SINAV SÜRESİ :

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

TMÖZ Türkiye Matematik Öğretmenleri Zümresi

TMÖZ Türkiye Matematik Öğretmenleri Zümresi YGS MATEMATĠK DENEMESĠ-1 Muharrem ġahġn TMÖZ Türkiye Matematik Öğretmenleri Zümresi Eyüp Kamil YEġĠLYURT Gökhan KEÇECĠ Saygın DĠNÇER Mustafa YAĞCI Ġ:K Ve TMÖZ üyesi 14 100 matematik ve geometri sevdalısı

Detaylı

MATEMATİK DERS PLÂNI. : Doğal Sayılar (Asal Sayılar Bölünebilme O.B.E.B ve O.K.E.K)

MATEMATİK DERS PLÂNI. : Doğal Sayılar (Asal Sayılar Bölünebilme O.B.E.B ve O.K.E.K) MATEMATİK DERS PLÂNI Başlangıç Tarihi :.. Dersin adı Sınıf Öğrenme Alanı Alt Öğrenme Alanı Planlanan Süre : Matematik : 9. Sınıf : Sayılar : Doğal Sayılar (Asal Sayılar Bölünebilme O.B.E.B ve O.K.E.K)

Detaylı

YGS MATEMATİK DENEMESİ-1

YGS MATEMATİK DENEMESİ-1 YGS MATEMATİK DENEMESİ- Mustafa SEVİMLİ Fatih KAYGISIZ İbrahim KUŞÇUOĞLU Aydın DANIŞMAN ÇAKABEY ANADOLU LİSESİ Serkan TÜRKER Nejdet KİRPİ Şenay TAĞ GÜRLER Taner KAHYA Çakabey Anadolu Lisesi 0-0 . x olduğuna

Detaylı

I.BÖLÜM (Toplam 35 soru bulunmaktadır.)

I.BÖLÜM (Toplam 35 soru bulunmaktadır.) I.BÖLÜM (Toplam 35 soru bulunmaktadır.) 1. 10 arkadaşınız ile bir asansöre biniyorsunuz. Đlk katta 3 kişi iniyor ve 1 kişi biniyor. Đkinci katta 5 kişi iniyor ve 3 kişi biniyor. Üçüncü katta 6 kişi iniyor.

Detaylı

8. 2 x+1 =20 x. 9. x 3 +6x 2-4x-24=0 10.

8. 2 x+1 =20 x. 9. x 3 +6x 2-4x-24=0 10. MAT-1 EK SORULAR-2 1. 6. A)7 B)8 C)15.D)56 E)64 Olduğuna göre x.a)1 B)2 C)3 D)4 E)6 7. 2. Birbirinden farklı x ve y gerçek A)5.B)6 C)7 D)8 E)9 sayıları için; x 2 +2009y=y 2 +2009x eşitliği sağlandığına

Detaylı

Ortaokul Matematik Org Editörleri Ortak Fikir Denemeleri Teog Matematik-1

Ortaokul Matematik Org Editörleri Ortak Fikir Denemeleri Teog Matematik-1 Ortaokul Matematik Org Editörleri Ortak Fikir enemeleri Teog Matematik- liye RC SRIBŞ Bayram FISTI Esra İNÇER ÇIR Eylül RBY Mehmet BOZURT Mine GÖSU Muhammet BOZURT Mustafa Sefa TUNCY hmet SĞIÇ Sinan SRITŞ

Detaylı

Temel Matematik Testi - 4

Temel Matematik Testi - 4 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: D00. Bu testte 0 soru vardır.. Tavsiye edilen süre 0 dakikadır. Temel Matematik Testi -.

Detaylı

1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 3. ÜNİTE. Bölüm 1 : Üslü Sayılar... 8. Bölüm 2 : Doğal Sayılar... 18. Bölüm 3 : Doğal Sayı Problemleri... 30

1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 3. ÜNİTE. Bölüm 1 : Üslü Sayılar... 8. Bölüm 2 : Doğal Sayılar... 18. Bölüm 3 : Doğal Sayı Problemleri... 30 İçindekiler 1. ÜNİTE Bölüm 1 : Üslü Sayılar... 8 Bölüm 2 : Doğal Sayılar... 18 Bölüm 3 : Doğal Sayı Problemleri... 30 Bölüm 4 :- Çarpanlar ve Katlar, Bölünebilme... 40 Bölüm 5 : Asal Sayılar, Ortak Bölenler,

Detaylı

TEST. Dik Prizmalar. 1. Ayrıtlarının uzunlukları 10 cm, 12 cm ve 15 cm. 2. Ayrıtlarının uzunlukları toplamı 120 cm olan küp 5. A B 6.

TEST. Dik Prizmalar. 1. Ayrıtlarının uzunlukları 10 cm, 12 cm ve 15 cm. 2. Ayrıtlarının uzunlukları toplamı 120 cm olan küp 5. A B 6. ik Prizmalar 8. Sınıf Matematik Soru ankası TEST 75 1. yrıtlarının uzunlukları, 1 cm ve 1 olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir kolinin bütün yüzeyleri kağıt ile kaplanacaktır. 4. 8 cm 1 una göre,

Detaylı

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2013. Süre: 1 saat ve 30 dakika

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2013. Süre: 1 saat ve 30 dakika THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2013 MATEMATİK BİRİNCİ SINIF Süre: 1 saat ve 30 dakika Tüm soruları cevaplayınız. Tüm işlemlerinizi gösteriniz ve cevaplarınızı soru kâğıdında ılan uygun yerlere yazınız.

Detaylı

TEMEL MATEMATİK TESTİ

TEMEL MATEMATİK TESTİ TEMEL MTEMTİK TESTİ 1. u testte 0 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 010 YGS / MT 1. 0, 0,0 0,. + 1 ) 1 7 0 ) 1 + 1 1.. ( a+ 1) ( a )

Detaylı

Temel Matematik Testi - 10

Temel Matematik Testi - 10 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: D00. Bu testte 0 soru vardır.. Tavsiye edilen süre 0 dakikadır. Temel Matematik Testi -

Detaylı

Temel Matematik Testi - 3

Temel Matematik Testi - 3 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: 003. u testte 0 soru vardır. 2. Tavsiye edilen süre 0 dakikadır. Temel Matematik Testi

Detaylı

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2014. Süre: 1 saat ve 30 dakika

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2014. Süre: 1 saat ve 30 dakika THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2014 MATEMATİK BİRİNCİ SINIF Süre: 1 saat ve 30 dakika Tüm soruları cevaplayınız. Tüm işlemlerinizi gösteriniz ve cevaplarınızı soru kâğıdında bırakılan uygun yerlere yazınız.

Detaylı

MATEMATİK SORU BANKASI GEOMETRİ KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme. Eğitimde

MATEMATİK SORU BANKASI GEOMETRİ KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme. Eğitimde KPSS Genel Yetenek Genel Kültür MATEMATİK Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2015 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 100'ün üzerinde soruyu kolaylıkla

Detaylı

10. ÜNİTE HACİM VE SIVI ÖLÇÜLERİ, KATI CİSİMLERİN ALAN VE HACİMLERİ MESLEKİ UYGULAMALARI

10. ÜNİTE HACİM VE SIVI ÖLÇÜLERİ, KATI CİSİMLERİN ALAN VE HACİMLERİ MESLEKİ UYGULAMALARI 10. ÜNİTE HACİM VE SIVI ÖLÇÜLERİ, KATI CİSİMLERİN ALAN VE HACİMLERİ MESLEKİ UYGULAMALARI KONULAR HACİM VE HACİM ÖLÇÜLERİ KAVRAMI HACİM ÖLÇÜLERİ BİRİMLERİ 1. Metreküpün Katları As Katları 2. Birimlerin

Detaylı

SORU 3: Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız. SORU 1: Çarpma işlemlerini yapınız. SORU 4: Aşağıdaki bölme işlemlerini yapınız

SORU 3: Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız. SORU 1: Çarpma işlemlerini yapınız. SORU 4: Aşağıdaki bölme işlemlerini yapınız SORU 1: Çarpma işlemlerini yapınız. 2415 SORU 2: ölme işlemlerini yapınız. SORU 3: şağıdaki çarpma işlemlerini yapınız. SORU 4: şağıdaki bölme işlemlerini yapınız SORU 5: şağıdaki boşlukları doldurunuz.

Detaylı

barisayhanyayinlari.com

barisayhanyayinlari.com YGS MATEMATİK KONU ANLATIM FASİKÜLLERİ SERİSİ 1 ISBN 978-605-84147-0-9 Baskı Tarihi Ağustos 015 Baskı Yeri: İstanbul YAYINLARI İletişim tel: (538) 90 50 19 barisayhanyayinlari.com Benim için her şey bir

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 22 Nisan 2007 Matematik Soruları ve Çözümleri 3 1 1. x pozitif sayısı için, 2 1 x 12 = 0 olduğuna göre, x kaçtır? A) 2

Detaylı

ÖZEL SERVERGAZİ LİSELERİ

ÖZEL SERVERGAZİ LİSELERİ S E R İ M Y A ÖZEL SERVERGAZİ LİSELERİ VII. İ L K Ö Ğ R E T İ M O K U L L A R I A R A S I M A T E M A T İ K Y A R I Ş M A S I AÇIKLAMALAR Bu sınav çoktan seçmeli 35 ve 3 klasik sorudan oluşmaktadır. Sınav

Detaylı