Solunum Yetmezliği ve Mekanik Ventilasyon Endikasyonları. Dr. Kürşat Uzun

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Solunum Yetmezliği ve Mekanik Ventilasyon Endikasyonları. Dr. Kürşat Uzun"

Transkript

1 Solunum Yetmezliği ve Mekanik Ventilasyon Endikasyonları Dr. Kürşat Uzun

2 Sunum düzeni Epidemiyoloji Solunum yetmezliğinin Patofizyolojisi Sınıflama-Tanım Akut Hipoksemik SY Hiperkapnik SY Tedavi

3 Epidemiyoloji Solunum yetmezliği /yıl Solunum yetmezliği: / Akut akciğer hasarı: / ARDS: / Atak KOAH mortalite %36 Hastaneye yatanlarda mortalite %36 ARDS mortalite %40-45 Yaş (60y) ve ek hastalık ile mortalite artar

4 Yaşam

5 Pompa Hiperkapnik Solunum Sistemi Oksijenasyon Hipoksemik

6 Hastalık Sendrom SOLUNUM YETMEZLİĞİ

7 Dağılım Ventilasyon Difüzyon Solunum Perfüzyon

8 Talep Arz Dakika Ventilasyonu Ph:7.45 PaO 2 : 95 mmhg PaCO 2 : 45 mmhg sato 2 : % Maksimal Sürdürülebilir Ventilasyon Yük Kapasite Oksijen tüketimi %3-5

9 Talep > Arz yük > kapasite Oksijen tüketimi %30-40 Solunum iş yükü

10 Yükü artıranlar Kapasiteyi azaltanlar Dakika Ventilasyonu Artması Ağrı, anksiete Aşırı besleme Sepsis Artmış VD/VT Elastik Yüklerin Artması Düşük Akciğer Kompliansı Düşük Torasik Komplians İntrensek PEEP artışı Havayolu Direncinin Artması Bronkospasm Havayolu Sekresyonları Tıkanmış Endotrakeal tüp Üst Havayolu Obstruksiyonu Solunum Dürtüsünde Azalma Sedatif İlaçlar Ciddi Metabolik Alkalozis Beyin Kökü Lezyonları Adele Güçsüzlüğü Malnütrüsyon Pulmoner Hiperinflasyon Myastenia Gravis Elektrolit Bozuklukları Uzamış Nöromusküler Blokaj Göğüs Duvar Hst. Flail Chest, cerrahi ağrı kifoskolyoz Periferik Nörolojik Bozukluklar Servikal Spine Zedelenmesi Periferik Sinir Zedelenmesi Cerrahi sonrası diafram Disfonk. Yoğun Bakım Nöropatisi Guillain-Barre Sendromu

11 Solunum Yetmezliği Sınıflaması Hipoksemik, Tip 1 Hiperkapnik, Tip 2 PaO 2 < 60 mm Hg (FiO 2 > % 60) Normokapni, hipokapni, hiperkapni PaCO 2 > 45 mm Hg Hipoksemi Perioperatif, Tip 3 Anestezi, Yetersiz analjezi, asit, obezite, atelektaziler, sekresyonlar, FRC, önlemler Şok, Tip 4 Kardiyojenik, septik ve hipovolemik Şok nedeni resusitasyon; ET ve MV uygulanan hastalarda

12 Solunum yetmezliği Hipoksemik, Tip 1 Akut Ani hayatı tehdit edici Ani şuur bulanıklığı Kronik Polisitemi Kor pulmonale Hiperkapnik, Tip 2 Akut Ani yükselme, CO 2 Bikarbonat normal Kronik Yavaş yükselme, CO 2 Bikarbonat yüksek

13 Arter Kan Gazı Hipoksemik, Tip 1 Hiperkapnik, Tip 2 PaO 2 < 60 mm Hg (FiO 2 > % 60) PaCO 2 > 45 mm Hg Klinik Siyanoz, Dispne, Yardımcı Kas Kullanımı, Taşipne, Bilinç Bulanıklığı

14 Akut Hipoksemik SY FiO 2 azalması

15 Hipoksemik SY V/Q dengesizliği Şant Difüzyon bozuklukları Hipoventilasyon

16 V/Q 0.8

17 V/Q Dengesizliği En yaygın mekanizma PaCO 2 Normal, Yüksek A-aPO 2 gradiyenti artmıştır %100 O 2 KOAH Pnömoni Astım Atelektazi Pulmoner emboli

18 A-a O 2 gradiyenti Normal <15 FiO 2 deki her %10 artmaya bağlı olarak 5-7 mmhg artar. Yaş ile artar x yaş Örnek 60y, =17.5 Örnek 80y, =22.5

19 Şant Şant Yer Bypas PaO 2 Sağ-Sol İntrapulmoner Alveoler-kapiller membran Önemli azalma İntrakardiyak Akciğerler Sol-Sağ İntrakardiyak Sistemik dolaşım Min.azalma

20 Şant fraksiyonu Qs/Qt=(CCO 2 -CaO 2 )/CCO 2 -CvO 2 Qt: Kardiyak output Qs: Akciğer içi şant akımı CCO 2 : pulmoner kapiller O 2 içeriği CaO 2 : Arter O 2 içeriği CvO 2 : Venöz O 2 içeriği %100 O 2 ile hesaplanıyor Normal olarak total CO nun < %10 PaCO 2 Qs/Qt >%50 olunca yükselir İntrakardiyak Sağ-sol şant nedenleri Fallot s, Eisenmenger Akciğer içi Pnömoni ARDS, Akciğer ödemi Atelektazi Kollaps Akciğer kontüzyonu veya hemorajisi

21 Şant ARDS PaO 2 /FiO 2 <200 mmhg İki taraflı infiltrasyon Sol kalp yetersizlik bulgusunun olmaması Görülme sıklığı% MV alan hastalarda daha sık %11-23 ALI Daha az şiddetli PaO 2 /FiO 2 < 300 mmhg

22 Difüzyon Bozukluğu

23 Hipoventilasyon Hipoksemi ve Hiperkapni V/Q dengesizliği yoktur, P A-a O 2 normaldir. Akciğer hastalıkları KOAH SSS de solunumun baskılanması İlaçlar Obezite-hipoventilasyon sendromu Periferik nöropati Kritik hastalık polinöropati Guillain-Bare sendromu Kas zayıflığı Kritik hastalık myopatisi Hipofosfatemi Magnezyum eksikliği Myastina gravis

24 Hipoksemi Etkisi Kognitif ve motor fonksiyon kaybı Şuur bulanıklığı Baş ağrısı Nefes darlığı Çarpıntı Angina Huzursuzluk Tremor Böbrek fonksiyonlarında bozulma PaO 2 < 55 mmhg VE artar Periferik damarlarda dilatasyon Taşikardi Kardiak output da artma Pulmoner yatakta konstriksiyon Eritropoetin artar Uzun dönemde viskositede artma PHT Kor pulmonale Hücresel düzeyde Anaerobik glikoliz Laktat/piruvat oranı artar Metabolik asidoz

25 Klinik Dispne Hızlı yüzeyel solunum Tripod pozisyonu Pursed-lip solunumu Retraksiyonlar

26 Tanı Hikaye ve FM ABG analizi PA akciğer grafisi CBC, balgam/kan kültürü, elektrolitler EKG İdrar analizi V/Q sintigrafisi

27 SY-Kan gazı ilişkisi 140 D Hipoventilasyon A: ARDS, Astım, Akciğer Ödemi, Emboli, Atelektazi, Pnömoni PCO C B: İ. Akciğer Fibrozisi, Amfizem C: KOAH, Son dönem akciğer hastalıkları Hiperventilasyon 40 B 20 0 A H PO 2

28 SY Nedenleri Difüzyon bozukluğu V/Q dengesizliği Şant İnterstisyel akciğer hastalığı KOAH Pulmoner hipertansiyon Pulmoner emboli Akciğer ödemi Pnömoni Atelektazi Mukus tıkaçları Akciğer AVM Sağ-sol intrakardiyak şant

29 Hiperkapnik SY (Pompa yetersizliği) Akut Kronik Kronik + Akut

30 VA, PACO 2 ve V ı CO 2 Atılan CO 2 miktarı alveoler ventilasyon ve alveoler gazdaki CO 2 miktarına bağlıdır. Alveoler CO 2 : V ı CO 2 /V ı A V ı Aazalması V ı ds/vt artması V ı ds artması VT azalması Veya her ikisi V ı E: VT x fr V ı A: V ı E-V ı ds V ı Eazalması Hem V ı ds/vt artması hemde V ı Eazalması

31 Alveoler Ventilasyon-1 Alveoler ölü boşluk Anatomik ölü boşluk cc VA: VE-VD Alveoler Ventilasyon CO 2 O 2 GAZ ALIŞ VERİŞİ TOTAL VENTİLASYON

32 Alveoler Ventilasyon-2 Alveoler ölü boşluk VA: VE-VD CO 2 Anatomik ölü boşluk cc Alveoler Ventilasyon GAZ ALIŞ VERİŞİ O 2 TOTAL VENTİLASYON

33 Alveoler Ventilasyon-3 Alveoler ölü boşluk Anatomik ölü boşluk cc VA: VE-VD Alveoler Ventilasyon CO 2 GAZ ALIŞ VERİŞİ O 2 TOTAL VENTİLASYON

34 SSS kas kontrolünde yetersizliği Uyarı yetersizliği Anestezi Aşırı doz ilaç Medulla hastalığı

35 Mekanik bozukluk Göğüs duvarı Yelken göğüs Kifoskolyoz Sinir iletimi Guillain-Barre sendromu Anterior boynuz hücre Poliomyelitler Solunum kas hastalıkları Myopatiler

36 Mekanik bozukluk Hiperinflasyon İnspirasyon kas mekaniğinde azalma KOAH Astım atak

37 Solunum iş yükünde artma Normal solunum yükü 10 cmh 2 O Max NIF 100 cmh 2 O Solunum yükü İnspirasyon kaslarda yorgunluk Yeterli plevra basıncı oluşmama V A azalması Hiperkapni

38 Akut CO 2 de Artma Asidoz Doku metabolizmasında bozulma Serabral Vazodilatasyon Ödem Pulmoner Vazokonstriksiyon PHT CO 2 Narkozu Koma-Ölüm Hipoksemi Organ Disfonksiyonu

39 Klinik HAFİF Taşipne, dispne Taşekardi, HT, vazodilatasyon Baş ağrısı, uyuşukluk Yorgunluk Terleme AĞIR Taşipne, Bradipne Taşekardi, HT-Hipotansiyon Halusinasyon Uyku hali Letharji Koma Asteriksis Anlamsız konuşma Papil ödem

40 Tanı Hikaye ve FM ABG analizi PA akciğer grafisi CBC, balgam/kan kültürü, elektrolitler EKG İdrar analizi V/Q sintigrafisi

41

42 Solunum yetmezliğine yaklaşım Klinik şüphe Anamnez ve hikaye Fizik muayene Dispne, siyanoz, şuur durumu Arter kan gazı Altta yatan hastalığın saptanması Radyoloji

43 Tedavi İlkeleri Hastanın uygun kliniğe alınması Yoğun bakım Ara yoğun bakım Havayolunun sağlanması MV/NIV Hipoksemi ve hiperkapninin düzeltilmesi PaO 2 60 mmhg SatO 2 %90 Uygun Htc ve CO sağlanarak Altta yatan hastalığın tedavisi

44 O 2 VE azaltır Solunum iş yükünü azaltır Solunum kas yorgunluğunu azaltır Nazal kanül Basit maske Venturi maskesi Kısmi tekrar solunabilen maskeler Tekrar solunamayan maskeler

45

46

47 Mekanik Ventilasyon Hastanın kendi başına solunum işini yürütmedeki yetersizliğine bağlı olarak bir makine aracılığıyla hastaya pozitif veya negatif basınç ile yardım etme işlemi olarak tanımlanır.

48 Mekanik Ventilasyon Amaç; Kalıcı veya geçici olarak gaz alışverişinin ve solunum pompa görevinin bozulduğu durumlarda kısmen veya bütün olarak bu fonksiyonları değiştirmek Mümkün olan az bir komplikasyon ve homeostazın kesilmesi ile bu fonksiyonları sağlamak

49 Fizyolojik Amaçlar; Alveolar ventilasyonu sağlamak Arteryel oksijeni düzeltmek İnspirasyon sonrası akciğer havalanmasını artırmak Ekspirasyon sonu havalanmayı artırmak (FRK) Solunum iş yükünü azaltmak (solunum kas yükü)

50 Klinik Amaçlar; Akut respiratuar asidozisi tersine çevirmek Asidemi hayatı tehdit eder Hipoksemiyi düzeltmek PaO 2 >60 mmhg, sat O 2 %90 Solunum sıkıntısını gidermek Alttaki hastalık düzelirken hasta konforunu sağlamak Atelektazileri gidermek veya düzeltmek Solunum kas yorgunluğunu gidermek Sedasyon veya nöromuskuler bloğuna izin verir Sistemik veya kalp oksijen tüketimini azaltır Kafa içi basıncı azalmasında Göğüs duvarını stabilize eder

51 IMV Endikasyonu Kardiyak ve solunum arresti Apne ve Olası solunum durması (bradipne) Akut respiratuar asidoz Dirençli hipoksemi Solunum yolunu koruyamaması (sekresyonlar) Akut hipoksemik solunum yetmezliği KOAH akut atak Akut şiddetli astım Nöromuskuler hastalıklar (VC <10-15 ml/kg) Kalp yetmezliği ve kardiyojenik şok Yelken göğüs Kafa travması (akut kafa içi basınç artışı)

52 Sonuç Hastayı en kısa sürede değerlendir Solunum yetmezliğinin tipini belirle Hemen tedaviye başla MV endikasyonu varsa şeklini belirle IMV gerekiyorsa korkma gecikmeden uygula Altta yatan hastalığın etkin tedavisini düzenle

53 TEŞEKKÜRLER Dr. Kürşat Uzun