KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...3 I- GENEL BİLGİLER...4 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...5 C. İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi...29 D. Diğer Hususlar...29 II- AMAÇ VE HEDEFLER...30 A. Amaç ve Hedefler...30 B. Temel Politikalar ve Öncelikler...30 C. Diğer Hususlar III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER...31 A. Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları Diğer Hususlar B. Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Hedef ve Gösterge Tablosu

3 IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A. Üstünlükler B. Zayıflıklar...39 C. Değerlendirme V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

4 4

5 I- GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Eğitim verilen mühendislik disiplinlerinde uygulama kabiliyeti yüksek, üretimde etkin mühendisler yetiştirmek, Ulusal ve uluslararası düzeyde hizmet verebilecek donanıma sahip, planlama ve tasarım yapabilen, işi üstlenebilen ve bizzat yürütebilen nitelikte mühendisler yetiştirmek, Bilimsel çalışma ve araştırmalarla bilgi ve teknoloji üretip, bunları toplum yararına sunarak ulusal alanda gelişme ve kalkınmaya yarar sağlamak, Kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda ve nitelikte insan gücü yetiştirmektir. Vizyon Teoriyi ihmal etmeyen, ancak daha çok uygulamaya yönelik eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirmeyi amaçlayan, alanında öncülük yapabilecek bir Fakülte olmak, Nitelikli akademik kadrosu, modern altyapısı ve laboratuarları ile üstün bilgi ve beceriye sahip, uluslararası standartlarda mühendisler yetiştirmek, Bilimsel yayınlar ve araştırma projeleri ile bilimsel alanında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınır hale gelmek, İnovasyonu ön plana çıkarmak, Özgün düşünce ve çalışmaları ile kendi sahasında önder mühendisler yetiştirmektir. 5

6 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Bir devlet üniversitesi olan Kocaeli Üniversitesinin bir birimi olan Fakültemiz bünyesindeki akademik, idari ve mali yetki ve sorumluluklar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile diğer ilgili yasa ve mevzuat ile düzenlenmektedir. Üniversitenin akademik ve idari teşkilatlanması, birimlerin faaliyet ve sorumluluk alanları, yönetici ve kurulların yetki ve sorumlulukları ilgili yasa, yönetmelik ve diğer mevzuatla belirlenmiştir. DEKAN Yetki Görev ve Sorumluluklar 1. Fakültede kadro ihtiyaçlarının belirlenerek Rektör'e bildirmek, görev alacak öğretim elemanlarının seçilmesini sağlamak. 2. Kaynakların rasyonel bir şekilde kullanılmasını sağlamak. 3. Rektörlük tarafından verilen idari görevlerin yürütülmesini yerine getirmek. 4. Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde, Fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında Rektör e rapor vermek. 5. Fakültenin ödenek ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek, Fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi Fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak. 6. Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak. 7. Kanunla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek. DEKAN YARDIMCILARI Yetki Görev ve Sorumluluklar Dekan Yardımcısı, Dekan a karşı sorumlu olup aşağıdaki görevleri yerine getirir: 1. Dekana, görevi başında olmadığı zamanlarda vekalet etmek. 2. Birimin tüm sevk ve idaresinde Dekan' a birinci derecede yardımcı olmak. 3. Dekan ın ilgili kanun ve yönetmeliklerle verdiği diğer görevleri yapmak. BÖLÜM BAŞKANLARI 1. Bölümün eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini düzenli ve programlı bir şekilde yürütmek. 2. Bölüm Kuruluna başkanlık etmek, kararların uygulanmasını sağlamak. 3. Bölümde görevli öğretim elemanlarının görevlerini yapmalarını izlemek ve denetlemek. 4. İlgili kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak. 6

7 FAKÜLTE SEKRETERİNİN GÖREVLERİ 1. Fakültenin Kurum içi ve dışı yazışmalarını ve tüm idari işlerini yürütmek. 2. Gelen yazıları tasnif ederek Dekana sunmak. 3. Fakültedeki idari personelin kişisel dosyalarını tutmak, takip etmek ve istenildiğinde ilgili makamlara gerekli bilgileri sağlamak. 4. Fakülte Personelinin özlük haklarına ilişkin uygulama ve ödemelerini takip etmek. 5. Fakültenin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin alımını yapmak. 6. Dekanın verdiği diğer görevleri yapmak. C. İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı Yerleşke Adı Kocaeli Üniversitesi Taşınmazlarının Dağılımı Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m 2 ) Üniversite Maliye Haz. Diğer Toplam (m 2 ) Açıklama Umuttepe Kocaeli 4000 Kapalı Alan Toplam 4000 * Teknoloji Fakültesi fiziksel alt yapısı, Teknik Eğitim Fakültesi ile ortak kullanılmaktadır Kocaeli Üniversitesi Kapalı Alanlarının Dağılımı Kapalı Alan Miktarı (m 2 ) Yerleşke Adı Üniversite Maliye Haz. Diğerleri Toplam (m 2 ) Umuttepe Kocaeli 4000 Toplam

8 Eğitim Alanları ve Derslikler Eğitim Alanları Derslikler Eğitim Alanı Anfi Sınıf Bilgisayar Lab. Diğer Lab. Toplam Dersliklerin payı (%) 0-50 Kişilik Kişilik Kişilik Kişilik Kişilik 251-Üzeri Kişilik Toplam * Teknoloji Fakültesi fiziksel alt yapısı, Teknik Eğitim Fakültesi ile ortak kullanılmaktadır 1.1- Sosyal Alanlar Yemekhaneler, Kantinler ve Kafeteryalar Bölümler Sayısı/Adet Kapalı Alanı/ m 2 Kapasitesi/Kişi Öğrenci Yemekhanesi Personel Yemekhanesi Kantin Kafeterya Toplam * Teknoloji Fakültesi fiziksel alt yapısı, Teknik Eğitim Fakültesi ile ortak kullanılmaktadır. 8

9 Kapasitesi Toplantı-Konferans Salonları Toplantı Salonu Konferans Salonu Eğitim Salonu Toplam 0-50 Kişilik Kişilik Kişilik Kişilik Kişilik 1 1 Toplam * Teknoloji Fakültesi fiziksel alt yapısı, Teknik Eğitim Fakültesi ile ortak kullanılmaktadır Mezun Öğrenci Derneği Dernek Adı Kapalı Alanı/ m 2 Toplam 9

10 1.2- Hizmet Alanları Akademik Personel Hizmet Alanı Sayısı/Adet Alanı/ m 2 Kullanan Sayısı( Kişi) Çalışma Odası Toplam İdari Personel Hizmet Alanı Sayısı/Adet Alanı/ m 2 Kullanan Sayısı( Kişi) Servis Çalışma Odası Toplam *Teknik Eğitim Fakültesi fiziksel alt yapısı, Teknoloji Fakültesi ile ortak kullanılmaktadır 1.3- Ambar Alanları Ambar Sayısı: 1 Adet Ambar Alanı: 18 m Arşiv Alanları Arşiv Sayısı: 5 Adet Arşiv Alanı: 60 m Atölyeler Atölye Sayısı: 2 Adet Atölye Alanı: 345 m 2 10

11 2- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Teknik Eğitim Fakültesi kapatılmakta olduğundan, tüm demirbaş envanteri Teknoloji Fakültesine aktarılmıştır. Hesap Kodu I. Düzey Kodu II. Düzey Kodu 1.8.DAYANIKLI TAŞINIRLAR Ölçü birimi Miktarı 253 Tesis, Makine ve Cihazlar ADET Makineler ve Aletler Grubu ADET Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri ADET İnşaat Makineleri ve Aletleri ADET Atölye Makineleri ve Aletleri ADET İş Makineleri ve Aletleri Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri ADET Posta Makineleri Paketleme Makineleri Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri ADET Ayırma, Sınıflandırma Makineleri ADET Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler ADET Cihazlar ve Aletler Grubu ADET Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri ADET Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri ADET Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler ADET Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri ADET Müzik Aletleri ve Aksesuarları Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler Taşıtlar Grubu ADET Karayolu Taşıtları Grubu ADET Otomobiller ADET Makam Araçları Hizmet Araçları Yolcu Taşıma Araçları Otobüsler Minibüsler Midibüsler Minivanlar veya Vanlar Diğer Yolcu Taşıma Araçları Yük Taşıma Araçları - 11

12 Tırlar Kamyonlar Kamyonetler Kargo Kamyonları Pick-uplar Diğer Yük Taşıma Araçları Demirbaşlar Grubu ADET Döşeme ve Mefruşat Grubu ADET Döşeme Demirbaşları Temsil ve Tören Demirbaşları ADET Koruyucu Giysi ve Malzemeler ADET Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar Büro Makineleri Grubu ADET Bilgisayarlar ve Sunucular ADET Bilgisayar Çevre Birimleri ADET Teksir ve Çoğaltma Makineleri ADET Haberleşme Cihazları ADET Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları ADET Aydınlatma Cihazları Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu ADET Mobilyalar Grubu ADET Büro Mobilyaları ADET Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar ADET Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları ADET Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler ADET Beslenme/Gıda ve Mutfak Demirbaşları Grubu Yemek Hazırlama Ekipmanları Tarihi veya Sanat Değeri Olan Demirbaşlar Grubu Geleneksel Türk Süslemeleri Güzel Sanat Eserleri Mühür ve Mühür Baskıları Kütüphane Demirbaşları Grubu ADET Kütüphane Mobilyaları ADET Basılı Yayınlar ADET Görsel ve İşitsel Kaynaklar ADET Bilgi Saklama Üniteleri Eğitim Demirbaşları Grubu ADET Eğitim Mobilyaları ve Donanımları ADET Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar ADET Derslik Süslemeleri Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Grubu - 12

13 Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar Grubu Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar Kontrol ve Güvenlik Sistemleri ADET Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları ADET ADET Masa,Sehpa ve Zeminde Sergilenen Diğer Süs Eşyaları ADET Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğindeki Değerli Eşyalar Büro Malzemeleri Diğer Demirbaşlar Grubu ADET Seyyar Kulube, Kabin, Büfe, Sandık ve Kafesler Seyyar Tanklar ve Tüpler ADET 7 13

14 2- Örgüt Yapısı DEKAN FAKÜLTE KURULU FAKÜLTE YÖNETİM KURULU DEKAN YRD. (EĞİTİM- ÖĞRETİM) DEKAN YRD. (İDARİ) BÖLÜMLER FAKÜLTE SEKTERLİĞİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ AYNİYAT BÖLÜM SEKRETERLİĞİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ DEKAN SEKRETERLİĞİ MUHASEBE ÖĞRENCİ İŞLERİ YAZI İŞLERİ 14

15 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1- Yazılımlar ve Bilgisayarlar Cinsi Yazılım ve Bilgisayarlar İdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) Araştırma Amaçlı (Adet) Toplam Yazılım Masaüstü Bilgisayarlar (Kasa) Masaüstü Bilgisayarlar (Ekran) Taşınabilir Bilgisayarlar(Dizüstü) Taşınabilir Bilgisayarlar(Tablet)

16 3.2- Kütüphane Kaynakları Basılı ve Görsel Koleksiyon Periyodik Yayın Kitap Sayısı Dergi Aboneliği Ciltli Dergi Sayısı Tez Nota CD DVD Simülasyon Programları Tıp Fen Sosyal Diğerleri Toplam Veritabanı Sayısı E-dergi E-kitap E-tez Elektronik Yayın Sayısı Abonelik Satın Alınan 16

17 3.3- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) Araştırma Amaçlı (Adet) Toplam (Adet) Projeksiyon Slayt Makinesi 1-1 Tepegöz Episkop Barkod Okuyucu Baskı Makinesi Fotokopi Makinesi Faks Fotoğraf Makinesi Video Kameralar Televizyonlar Tarayıcılar Müzik Setleri Hard Disk DVD ler Yazıcılar İnternet Kamerası Güvenlik Kamerası TOPLAM

18 4- İnsan Kaynakları 4.1- Akademik Personel Unvan Akademik Personel Dolu Kadro Durumları Boş Toplam Doluluk Oranı % Kadroların İstihdam Şekline Göre Tam Zamanlı Yarı Zamanlı Profesör Doçent 7 7 Yardımcı Doçent 9 9 Öğretim Görevlisi - - Okutman - - Araştırma Görevlisi 4 4 Eğitim ve Öğretim Planlamacısı Sahne Uygulatıcısı Sanat Uygulatıcısı Sanatçı Öğretim Elemanı Uzman Çevirici Toplam

19 4.2- Yabancı Uyruklu Akademik Personel Profesör Doçent Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları Unvan Geldiği Ülke Çalıştığı Bölüm Kişi Sayısı Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman Toplam 4.3- Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel Üniversitemizden Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Unvan Bağlı Olduğu Bölüm Görevlendirildiği Üniversite Eğitim Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman 19

20 4.4- Başka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel Başka Üniversitelerden Üniversitemiz Görevlendirilen Akademik Personel Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Unvan Çalıştığı Bölüm Geldiği Üniversite Eğitim Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman 4.5- Sözleşmeli Akademik Personel Sözleşmeli Akademik Personel Unvan Kişi Sayısı Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Uzman Okutman Sanatçı Öğrt. Elemanı Sahne Uygulatıcısı Toplam 20

21 4.6- Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 23 yaş ve altı yaş yaş yaş yaş 51 yaş ve üzeri Kişi Sayısı Yüzde (%) %13,33 %13,33 %13,33 %56,66 %3, İdari Personel İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Genel İdari Hizmetler Sınıfı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı Toplam Dolu Boş Toplam Doluluk Oranı % 4.8- İdari Personelin Eğitim Durumu Kişi Sayısı Yüzde (%) İdari Personelin Eğitim Durumu İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Yüksek.L. ve Doktora 21

22 4.9- İdari Personelin Hizmet Süreleri Kişi Sayısı Yüzde (%) İdari Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı 1-3 yıl 4-6 yıl 7-10 yıl yıl yıl 21 yıl üzeri İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 23 yaş ve altı yaş yaş yaş yaş 51 yaş üzeri Kişi Sayısı Yüzde (%) 22

23 5- Sunulan Hizmetler 5.1- Eğitim Hizmetleri Öğrenci Sayıları Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim Toplam E. K. Top. E. K. Top. K. E. Genel Toplam Fakülteler Yüksekokullar Enstitüler Meslek Yüksekokulları Toplam Yabancı Dil Eğitimi Gören Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim Toplam E. K. Top. E. K. Top. Sayı Fakülteler Yüksekokullar Meslek Yüksekokulları Toplam 23

24 Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı Birimin Adı ÖSS Kontenjanı ÖSS Sonucu Yerleşen Boş Kalan Doluluk Oranı % Fakülteler %99 Yüksekokullar Toplam %99 *Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı (Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısı/toplam öğrenci sayısı*100) Enstitülerdeki Öğrencilerin Yüksek Lisans (Tezli/ Tezsiz) ve Doktora Programlarına Dağılımı Birimin Adı Programı Yüksek Lisans Yapan Sayısı Tezli Tezsiz Doktora Yapan Sayısı Toplam 24

25 Yatay Geçişle Eğitim- Öğretim Yılında Üniversitemize Gelen Öğrencilerin Sayıları ve Bölümleri Birimler Kurum Dışı Gelen Fakülteler 6 Yüksekokullar Meslek Yüksekokulları Toplam Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sayısı ve Bölümleri Birim Kız Erkek Toplam Fakülteler Yüksekokullar Enstitüler Meslek Yüksekokulları Toplam

26 5.2- Sağlık Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Birim Yatak Sayısı Hasta Sayısı Tetkik Sayısı Acil Servis Hizmetleri Yoğun Bakım Klinik Ameliyat Sayısı Poliklinik Hastası Sayısı Labaratuar Hizmetleri Radyoloji Ünitesi Hizmetleri Nükleer Tıp Bölümünde Verilen Hizmetler Mediko Sosyal Poliklinik Hasta Sayısı Toplam 26

27 5.3- İdari Hizmetler Üniversitelerin ve Fakültelerin yetki, görev ve sorumlulukları; 2547 sayılı yasa ve Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğine göre belirlenmiş olup, Fakültemizde Dekan, Dekan Yardımcısı, Bölüm Başkanları ve bunların yetki, görev ve sorumlulukları bu yasa ve yönetmeliklerle tanımlanmıştır. Fakültelerde bütçeyle ödenek tahsis edilen her birimin üst yöneticisi Fakültelerde Dekandır. Fakülte bütçesini hazırlatmak, Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile Rektörlüğe bildirmek, Fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetimini takip ve kontrol etmek, harcama talimatı vermek, yapılan tüm harcamaları kontrol etmek, Ön Mali Kontrol sürecinin gerçekleştirilmesini sağlamak, ödeme emri belgesini imzalamak. Kanun ve Yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır Diğer Hizmetler Hizmet, Bilim-Sanat, Teşvik ve Grup Başarı Ödülleri Ödül Türü Bilim Ödülü Bilimde Hizmet Ödülü 1 2 Bilimde Teşvik Ödülü Sanat Ödülü Sanatta Hizmet Ödülü Sanatta Teşvik Ödülü Araştırma Başarı Ödülü(Grup) 2 Toplam

28 5.4.2 Yurtdışı Kongre Katılım Desteği Yıllar Desteklenen Kişi Sayısı Destek Verilen Tutar (TL) Genel Toplam (TL) , ,08 Toplam 5669, ,08 28

29 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI DÖNER SERMAYE BİLANÇOSU AKTİF PASİF I.DÖNEN VARLIKLAR I.KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 1.Kasa 2.Alınan Çekler A-Mali Borçlar 1.Banka Kredileri 3.Banka B-Ticari Borçlar 4. Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri (-) 1.Stoklar B-Ticari Alacaklar 1.Alıcılar 2.Alacak Senetleri 3.Alacak Senetleri Reeskontu(-) 4.Banka Kredi Kartları 5.Şüpheli Ticari Alacaklar 2.Uzun Vadeli Krediler Anapara ve Taksitleri 2.Borç Senetleri 3.Borç Senetleri Reeskontu(-) 4.Alınan Depozito ve Teminatlar C. Diğer Borçlar 1.Personel Borçları 2.Diğer Çeşitli Borçlar 6. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-) C. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler C-Diğer Alacaklar 1.Ortaklardan Alacaklar 2.İştiraklerden Alacaklar 1.Ödenecek Vergi ve Fonları 2.Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintisi 3.Ödenecek D. Sermaye Yükümlülüğü 3.Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4.Ödenecek D. Sermaye K. 4.Personelden Alacaklar 5.Diğer Çeşitli Alacaklar 6.Şüpheli Diğer Alacaklar 5.KDV Tevfikatı 6.Ödenecek Diğer Yükümlülükler II.ÖZ KAYNAKLAR D. Stoklar A.Ödenmiş Sermaye 1.İlk Madde ve Malzeme 2.Yarı Mamüller 3.Mamuller D. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelirler Tahakkuku 1.Gelecek Aylara Ait Giderler 2.Gelir Tahakkuğu AKTİF TOPLAMI * Bu kısım Araştırma ve Uygulama Hastanesi tarafından doldurulacaktır. 1.Sermaye 2.Ödenmemiş Sermaye(-) B. Geçmiş Yıllar Karları Geçmiş Yıl Karları C.Geçmiş Yıl Zararları(-) Geçmiş yıl zararı D. Dönem Net Karı(Zararı) Dönem Net Karı(Zarar) PASİF TOPLAMI 29

30 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi (Mali Yönetim ve Harcama Öncesi Kontrol Sistemi) D. Diğer Hususlar (Bu başlık altında, yukarıdaki başlıklarda yer almayan ancak birimin açıklanmasını gerekli gördüğü diğer konular özet olarak belirtilir.)

31 II- AMAÇ ve HEDEFLER A. İdarenin Amaç ve Hedefleri (Bu kısım birimler tarafından doldurulmayacaktır.) B. Temel Politikalar ve Öncelikler B. Temel Politikalar ve Öncelikler 1) Tüm eğitim ve öğretim faaliyetlerinde, olanaklar ölçüsünde en iyi teknolojik donanımı kullanarak eğitimin etkinliğini ve verimliliğini artırmak, 2) Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının çağdaş gelişmeleri takip edip katkıda bulunabilecekleri bir ortamda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini sağlayarak bilimsel çalışmaları güçlendirmek ve yenilikçi bir anlayışa kavuşturmak, 3) Tüm bilimsel alanlarda teorik eğitimlerin uygulamalarla bütünleşmesine zemin hazırlayacak altyapı çalışmaları gerçekleştirmek, 4) Örgüt iklimini güçlendirerek iç paydaşlar arasındaki ilişkileri geliştirmek ve sinerjiyi sürekli hale getirmek (kurumsal bilinci geliştirmek ve yaygınlaştırmak), 5) İnsan merkezli yönetim anlayışını geliştirmek, 6) Atatürk ilkelerine ve evrensel değerlere uygun öğretmen adayları yetiştirmek, 7) Öğrenci öğretim elemanı arasında huzurlu bir ortamı sağlamak, 8) Hedeflere uygun bir örgüt kültürü geliştirmek, 9) Olumlu sınıf laboratuvar ve atölye ortamı yaratmak, 10) Öğrencilerin bedensel ve ruhsal sağlıklarının geliştirilmesi için çalışmalar yapmaktır., 31

32 C. Diğer Hususlar I II- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER ( Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi.. c) Faaliyetlere ilişkin bilgi ve değerlendirmeler: Bu bölümde, mali bilgiler ile performans bilgilerine detaylı olarak yer verilir. ) A. Mali Bilgiler Kullanılan kaynaklara, Bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, Varlık ve yükümlülükler ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgilere, Temel mali tablolara ve bu tablolara ilişkin açıklamalara yer verilir. Ayrıca, iç ve dış mali denetim sonuçları hakkındaki özet bilgiler de bu başlık altında yer alır. 1- Bütçe Uygulama Sonuçları Bütçe giderleri Toplamı 01 Personel Giderleri 1.1. Bütçe Giderleri 2014 Bütçesi Başlangıç Ödeneği 2014 Bütçesi Gerçekleşme Durumu Gerçekleşme Oranı (%) 01 Personel Giderleri , ,09 %99, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 05 Cari Transferler 06 - Sermaye Giderleri Toplam , ,91 %99,99 - Bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenleri; 32

33 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Fakültemiz mali işlemleri 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 55, 56, 57 ve 58 nci maddelerine dayanılarak hazırlanan ve tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılmaktadır. 3- Mali Denetim Sonuçları 4- Diğer Hususlar 33

34 B. Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 1.1- Faaliyet Bilgileri Ulusal ve Uluslar Arası Bilimsel Toplantı Sayısı Faaliyet Türü Sayısı Sempozyum ve Kongre 2 Konfrerans 4 Panel 2 Eğitim Semineri 15 Diğer Seminerler Açık Oturum Söyleşi Tiyatro Konser Sergi Turnuva Teknik Gezi 4 Toplam 27 34

35 1.2- Yayınlarla İlgili Faaliyet Bilgileri İndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar Sayısı Uluslar Arası Makale 29 Ulusal Makale 2 Uluslar Arası Bildiri 16 Ulusal Bildiri 11 Kitap 1 Toplam Editörlük ve Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayısı / Dergi Sayısı Sayısı Editörlük/Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayısı Editörlük/Hakemlik Yapılan Kitap Sayısı Dergi Hakemliği Yapan Öğretim Üyesi Sayısı Hakemliği Yapılan Dergi Sayısı Toplam

36 Yılına Ait Atıf İndekslerde Yer Alan KOÜ Adresli Yayınlar WOS'da İndekslenen Tüm Dokümanlar İndeksleme Yılına Göre Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar (Erasmus) No Üniversite Adı Ülke Adı Geçerlilik Süresi Fakülte/Bölüm 1 Universidad de Huelva İa İspanya 2021 Electronics and Automation 2 Varşova Teknik Üniversitesi Polonya 2021 Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering 3 Malaga Üniversitesi İspanya Universidad de Huelva İspanya 2020 Electronics and Automation 5 Lizbon University Portekiz 2020 Electricity and Energy 6 Polytechnic Institute of Coimbra Portekiz 2021 Electricity and Energy 7 Tampere University of Technology Finlandiya 2015 Electricity and Energy 8 Bükreş Politeknik Üniversitesi Romanya 2020 Biyomedikal

37 1.4- Proje Bilgileri Bilimsel Araştırma Proje Sayısı 2014 Projeler Önceki Yıldan Devreden Proje Yıl İçinde Eklenen Proje Toplam Yıl İçinde Tamamlan an Proje Toplam Ödenek (TL) DPT TUBİTAK A.B BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ ,15 DİĞER DÖSE PAYINDAN Toplam , Bilimsel Araştırma Proje Bütçesi Yıllar DPT TÜBİTAK A.B DİĞER ,15 DÖSE PAYI TOPLAM

38 2- Performans Hedef ve Gösterge Tablosu Bu kısım da 2014 Yılı Birim Performans Hedefleri ile gerçekleşmelerine yer verilecektir. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Stratejik Amaç 3.İnsan kaynaklarının geliştirilmesi, çalışanların kurum içi memnuniyetini yükselterek motivasyonlarının artırılması Stratejik Hedef 4.Akademik ve İdari Personelin Kurumsal Bağlılığını Güçlendirmek İçin Sosyal ve Kültürel İçerikli Etkinliklerin Düzenlenmesi Sorumlu Harcama Birimleri Tüm Akademik Birimler / Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Performans Hedefi 1.Akademik ve idari personele yönelik sosyo-kültürel faaliyetler düzenlenecektir Performans Göstergeleri Akademik personele yönelik düzenlenen kültürel faaliyet sayısı İdari personele yönelik düzenlenen kültürel faaliyet sayısı Kültürel faaliyetlere katılan akademik ve idari personel sayısı Ölçü Birimi 2014 GERÇEKLEŞEN Adet -- Adet --- Adet FAALİYETLER Akademik ve İdari Personele Yönelik Kültür Hizmetleri Faaliyeti KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE BÜTÇE DIŞI TOPLAM 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM 0,00 0,00 0,00 38

39 IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu bölümde Birimin, teşkilat yapısı, organizasyon yeteneği, teknolojik kapasite unsurları açısından içsel durum değerlendirmesi sonuçlarına ve yıl içinde tespit edilen üstün ve zayıf yönlere yer verilir. Stratejik planı olan idareler, stratejik plan çalışmalarında kuruluş içi analiz çerçevesinde tespit ettikleri güçlü- zayıf yönleri hakkında faaliyet yılı içerisinde kaydedilen ilerlemelere ve alınan önlemlere yer verirler. A. Üstünlükler Genç ve dinamik öğretim elemanı ve yardımcıları kadrosuna sahip olunması, Öğrencilerin burs karşılığı kurum içi yarı zamanla çalışma olanağının bulunması, Fakültemizin sanayi şehrinde olması, Fakültemizin AB programları projelerini hazırlama yürütme kapasitesinin olması, Mesleki Teknik Eğitimin Modernizasyonu (MTEM) kapsamında Teknik Eğitim Fakültesine alınan ekipmanları Teknoloji Fakültesi nde kullanma imkanına sahip olunması, Üniversitemizin modern binalarda eğitim yapması, Üniversitemizde teknolojik gelişmeleri takip eden teknoparkın kurulmuş olması, Mevcut laboratuvar ve atölye ekipmanlarının son teknolojiye uygun olması, Öğretim elemanları ve yardımcılarının eğitim kadar araştırmaya da odaklanarak, çok sayıda yurtdışı yayın yapması ve bilimsel araştırma projesi gerçekleştirmesi. 39

40 B. Zayıflıklar Devlet üniversitesi niteliği nedeniyle bütçe kullanımda özerklik ve esnekliğin olmaması, Sanayi şehri olmasına rağmen sanayi-üniversite işbirliğinin sınırlı kalması, Laboratuvarlar için yeterli ödeneğin ayrılamaması, Yurtiçi ve yurtdışı yayın yapan öğretim elemanlarına yolluk veya katılım payının ödenememesi, Öğretim elemanlarına yeterli mali imkan sunulamaması, Özürlülere yönelik fiziki ortamda eksikliklerin olması, Öğrencilerimizin yabancı dil yetersizliği, Laboratuvar temrinlik malzemenin alımında yeterli ödenek olmaması, Laboratuvar, atölye ve işliklerin öğrenci sayıları ile orantılı olmaması, Öğrencilerin, devlet kurumlarında iş bekleyen bireyler olarak yetişmesi, Laboratuvar demirbaş malzemeleri için yeterli ödenek ayrılmaması, Teknolojik gelişmelere malzeme alımları bakımından tam olarak uyum sağlanması, Fakülte binasında, yeni laboratuvarlar için fiziksel mekanın bulunmayışı, Fakülte binasında su izolasyonunun yeterince iyi olmaması ve binamızın bakımonarımlarının yeterli düzeyde yapılamaması. C. Değerlendirme Fakültemizde, aşağıda belirtilen hususlarda 2014 yılında iyileşme sağlandığı görülmektedir. Eğitimde kaliteyi artırma, Eğitim öğretim hizmetlerinin standartlarını yükseltme, Ulusal ve uluslar arası yayın sayısında artırma, TÜBİTAK, DPT, AB Fonları ve Bilimsel Araştırmalar ve Proje Birimi destekli projelerin sayısını artırma, Eğitim öğretimin yapıldığı fiziki ortamların kalitesini artırma, (projektör, akıllı tahta vb. araç-gereç, İdari ve akademik prosedürlere yönelik işlem ve süreçleri basılı hale getirme ve kullanma, İdari işleri zamanında ve eksiksiz yapma, Çevresel/sosyal kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde artış sağlama, 40

41 Öğrenci hizmetlerinde, öğrenci memnuniyetini artırma, AB destekli proje hazırlama ve yürütme konusunda uzmanlaşmadır. Belirtilen alanlarında hedeflere ulaşıldığı değerlendirilmekte ve gelecek yıllar için hedeflerin daha da yükseltilmesi planlanmaktadır. V- ÖNERİ VE TEDBİRLER Aşağıda belirtilen önerilerin gerçekleştirilmesi, Fakültemizdeki eğitim/öğretim ve araştırma faaliyetlerinin kalite, nitelik ve niceliğini daha da artıracaktır. Laboratuvar ve atölyeler gibi fiziki mekanların genişletilmesi ve sayısının artırılması, Laboratuvar ve atölye ekipmanların nitelik ve sayısal olarak artırılması, Bunları yapabilmek için demirbaş ve temrinlik alım ödeneklerinin artırılması, Akademik personel sayısının artırılması, Ayrı laboratuvar ve atölye binalarının oluşturulması, Fiziki mekanların sayı ve hacim bakımından artırılması için bütçeye yeterli ödenek konulması. 41

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2013 YILI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU KOCAELİ 2012 1 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.....

Detaylı

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ YUSUF ŞEREFOĞLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ YUSUF ŞEREFOĞLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ YUSUF ŞEREFOĞLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT- 2014 İÇİNDEKİLER Sayfa No ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki,

Detaylı

2013 YILI 1.DÖNEM BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 YILI 1.DÖNEM BİRİM FAALİYET RAPORU Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2013 YILI 1.DÖNEM BİRİM FAALİYET RAPORU İçindekiler I- GENEL BİLGİLER 3 A. Misyon ve Vizyon 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C. İdareye İlişkin Bilgiler Hata! Yer işareti

Detaylı

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Harcama Yetkilisi)... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C- Birim/İdareye

Detaylı

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü Uzm. Ş. Özgün ÇITAK(Kapak Tasarımı) 2 SUNUŞ Tüm paydaşlarımızın

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 203 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Burdur 203 "Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız." Mustafa

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

İÇİNDEKİLER III.A- FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ... 122

İÇİNDEKİLER III.A- FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ... 122 İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER... 1 I-A YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 1 I.B. TEŞKİLAT YAPISI... 3 I.C. FİZİKSEL YAPI... 9 I.C.1 Yerleşkeler... 9 I.C.2.Yazılımlar... 21 I.C.3 Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar...

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 203 İDARE FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.... I GENEL BİLGİLER... A Misyon ve Vizyon... B Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C İdareye İlişkin Bilgiler.....

Detaylı

CBÜ- İŞLETME FAKÜLTESİ / 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İŞLETME FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

CBÜ- İŞLETME FAKÜLTESİ / 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İŞLETME FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İŞLETME FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 6 İ Ç İ N D E K İ L E R BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜŞ... 5 1- Özgörüş... 5 2- Özgörev... 5 B) YETKİ, GÖREV

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2011 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr Dünya'da

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU..1 I- GENEL BİLGİLER... 2-39 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar..2-9 C- İdareye İlişkin Bilgiler....9 1-

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu 2013 SUNUŞ Sürekli değişen ve gelişen günümüz dünyasında üniversiteler, bilginin üretildiği ve toplumun hizmetine sunulduğu kurumların başında

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU Nisan 2014 ARTVİN Artvin Çoruh Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2013 İÇİNDEKİLER

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2009 1 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... U 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki,

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat-2015 Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü iliminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu Hazırlayan : GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr 2 Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM 2014 Erzurum Teknik Üniversitesi; bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve ekonomik çalışmalar yapmayı, bölgesinde

Detaylı

T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU OCAK 2015 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ (Harcama Yetkilisi)... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. A- Misyon ve

Detaylı

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Tel: 0 282 250 15 00 Belgegeçer: 0 282 250 99 08 e-posta: strateji@nku.edu.tr Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ocak 2015 Tekirdağ 1

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2014 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 3 I- GENEL BİLGİLER 4-14 A- Misyon ve Vizyon.4

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU... 1 I. GENEL BİLGİLER... 2 I.A. MİSYON VE VİZYON... 2 I.B. YETKİ, GÖREV VE

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 007 YILI MARMARA ÜNİVERSİTESİ FENEDEBİYAT FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU İstanbul008 Marmara Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi007 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER SUNUŞ / I GENEL

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2014) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı