Akademik Girişimcilik Konusuna Virginia Üniversitesi nin Yaklaşımı. 1 Temmuz İnovita için Güncellenmiş İçerik

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akademik Girişimcilik Konusuna Virginia Üniversitesi nin Yaklaşımı. 1 Temmuz 2012. İnovita için Güncellenmiş İçerik"

Transkript

1 Akademik Girişimcilik Konusuna Virginia Üniversitesi nin Yaklaşımı 1 Temmuz 2012 İnovita için Güncellenmiş İçerik 1

2 Aşağıda bulunan metin Virginia Üniversitesi nin Akademik Girişimcilik hakkında yaklaşımını ve kurallarını ortaya koyan bir rehberin özetidir. Türkiye de de benzer uygulamalara sahip olan üniversitelerin hızla yaygınlaştıkları bilinmektedir. Çalışmanın sunulmasındaki amaç, yaklaşımlar arasında farklılıkları ve benzerlikleri çok genel bir çerçeve ile ortaya koyabilmek, mümkünse üniversitelerimizde, eğer varsa, bu bağlamda iyileşmesi gereken alanlar hakkında farkındalık düzeyine katkıda bulunabilmektir. Hep aklımızda olan gerçek ise bir modelin bir başka eko-sisteme uyarlanmasının doğru olmadığı, esinlenmenin mümkün olabileceği ancak sözkonusu eko-sistemin kendi modelini kendi koşullarına göre kendisinin üretmesinin doğruluğudur. Girişimci Akademisyenler: 20. yüzyılın ortalarından bu yana sanayi ve akademi arasındaki arayüzde önemli oranda bir dönüşüm yaşanmıştır. Artan sayıda akademisyenin akademik çalışmalarını ticari pazarlara sunabilme arzusu içinde oldukları bilinmektedir. ABD de 1980 yılında yasalaşan Bayh-Dole Kanunu, üniversitelerin buluşlarının ticarileşmesindeki hareketi beslemiştir. Bu kanunla federal araştırma fonlarıyla elde edilen patentlerin üniversiteler tarafından sahipliliğinin sağlanması gerçekleşmiş ve böylece neredeyse tüm Amerikan üniversitelerinin teknoloji transfer programları geliştirmesini teşvik edilmiştir. Patentlenebilir olan tüm teknolojilerin sanayi tarafından kullanılacağını söylemek doğru olmayacaktır. Üniversitelerdeki buluşların birçoğu erken aşamadadır ve önemli ölçüde ürün geliştirme süreçlerine ihtiyaç duyulur. Çoğu ticarileşmeden önce yeni üretim faaliyetlerine gereksinim duyar. Radikal-köklü değişimlere yol açabilecek olan buluşlardan ziyade, işletmeler genellikle daha küçük ölçüde risk barındıran ve artımsal ilerlemeler içeren buluşları ticarileştirmeyi tercih ederler. Geçen 10 yıllık dönem içinde bazı araştırmacılar buluşlarını ticarileştirmek amacıyla kendi firmalarını kurmaya başlamıştır. Bugün çok sayıda gözlemci bu akımı bir ulusal hareket olarak tanımlamaktadır. Virginia Üniversitesi bu akımı destekleyen kuruluşlardandır. Teknolojinin ticarileşmesini sürdürebilmek için üniversite bünyesinde Virginia Gateway olarak anılan yapılanma, buluşçular için bir iletişim ve kaynak-referans noktası görevi üstlenmiştir. Üniversitedeki Patent Foundation adlı yapılanma ise üniversitedeki 2

3 buluşların korunması ve lisanslanmasını yürütmektedir. Virginia Üniversitesi, akademik kadro tarafından işletmelerin akademik araştırma programlarına yeni fikirler ve yeni heyecanlar kazandırdığına inanmaktadır. Akademik girişimcilik çeşitli özellikleri ve çözülmesi gereken alanları ile birlikte yeni bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yeni kavramın önemli özelliklerinden biri akademisyenlerin iki şapkayı aynı anda takmalarıdır. Hem akademisyen, hem de işletmenin yönetimini üstlenmenin olası çatışma alanlarını doğurması sözkonusu olabilir. Bu olasılığa rağmen Virginia Üniversitesi her iki görevin de aynı anda verimli bir biçimde yürütülebileceğine inanmaktadır. Çatışmaların Sınırlandırılması ve Yönetimi: Akademisyenler bir işletme kurduklarında, çıkar çatışmaları (conflict of interest) ile birlikte yükümlülüklerinde bazı çatışmalar yaşayabilirler (conflict of commitment). Çıkar çatışmaları genellikle yalın bilimsel motivasyon ile mali uygulamalar arasında oluşabilir. Aslında bu tip çatışmaların tamamıyla kötü olduğunu varsaymak doğru olmayıp; mali kaygıların bilimsel çalışmaların önüne geçmemesi, bilimsel çalışmalardan ödün verilmemesi halinde sorun olmadığını kabullenmek geçerli olabilir. ABD federal yasaları, bir üniversitenin federal fonlarla yürüttüğü projelerde araştırmacıların bir mali çatışmaya eğilim yaratmamasını sağlamasını zorunlu kılar. Virginia Üniversitesi nin Objectivity in Research Policy (Araştırma Politikalarında Tarafsızlık) isimli yönergesi, bir projenin federal kaynaklarla yürütülmesi durumunda, akademisyenin mali konularda çatışma yaşamaması için yaklaşımları tanımlar. Federal kaynaklarla fonlansın ya da fonlanmasın bazı vakaların potansiyel bir çatışma riski barındırması durumunda bazı faaliyetlerin gerçekleştirilmesine izin verilmeyebilir. Örneğin Virgina Üniversitesi bünyesinde bulunan External Commitments and Interests Committee (ECIC), insan sağlığını ilgilendiren klinik deneylerin sonuçlarının, bu deney sonuçlarından mali açıdan etkilenebilecek olan araştırmacıların deney çalışmalarına dahil olmalarına izin vermeyebilir. Bu tip durumlarda ECIC çatışma konusunu değerlendirir, araştırmacının deneylere katılıp katılmayacağını belirler ve eğer böyle bir sonuç çıkarsa da çatışmayı yönetebilmek için taktik geliştirir. 3

4 Çatışmaların dikkatli bir biçimde izlenmesi önemli olduğu için akademisyenlerin üniversitedeki rolleri ve sorumlukları ile çatışma olasılığı olan mali konuları üniversite yönetimine bildirmek durumundadırlar. Eğer bir belirsizlik, bir şüpheli durum sözkonusuysa akademisyenler ilgili konuyu ECIC adlı yapıya iletmek zorundadır. ECIC bir çıkar çatışmasının olup olmadığını belirleyen organizasyondur. Çatışmanın varlığının yanında nasıl yöneticileğine de ECIC karar verir. Taahhütlerde Çatışmalar ve Danışmanlık: Mali alanlarda çatışmalar sözkonusu olmasa bile, yükümlülüklerde bir çatışma sözkonusu olabilir. Bu durum girişimci akademisyenlerin Virginia Üniversitesi ne varolan yükümlülüklerine karşın kendi işletmelerine karşı taahhüt ettikleri zaman ve emek konusunda yaşanabilir. Akademisyenlerin öncelikle enerjilerini üniversitenin eğitim ve araştırma çalışmalarına odaklanmaları beklenmektedir. Bununla birlikte üniversite, akademisyenlerine bazı danışmanlık faaliyetlerinde bulunmalarına izin vermektedir. Danışmanlık hizmeti verecek akademisyenlerden üniversitenin beklentisi, üniversite kaynaklarının danışmanlık çalışmalarında kullanılmaması ve üniversite ile bir çıkar çatışması içine girilmemesidir. Dış profesyonel faaliyetler için harcanan zamanın izin verilen sınırları aşması halinde veya bir akadamesiyenin ana yükümlülüklerinin üniversite dışında bir başka kuruma karşı olması durumunda yükümlülük çatışması doğmaktadır. Virginia Üniversitesi akademisyenleri tarafından verilen danışmanlık hizmetlerini her bir hafta için 8 saat olacak biçimde sınırlandırmaktadır. Üniversite içinde bazı bölümlerin bu konuda farklı politikaları sözkonusu olabilir. Bu nedenle akademisyenlerin konuyu ilgili bölümün yöneticisiyle görüşmeleri salık verilmektedir. Ücretler: Akademisyen girişimciler kişisel gelirlerini ve diğer ücretlerini üç kaynaktan elde etmektedir. Üniversite, kurdukları şirketler ve üniversitenin patent birimi (Patent Foundation) olmak üzere. Patent birimi üniversitedeki teknolojilerin ticari piyasalara girişi süreçlerini desteklemektedir. Akademisyen girişimci üniversitenin izin verdiğinden daha fazla zamanını şirketinde geçirmek istediği takdirde konuyu bölüm yöneticisi ile görüşmek durumundadır. Üniversiteye ayırdığı zamandan indirim isteyebilir veya izin isteyebilir. Her iki durumda üniversiteden elde ettiği maaş etkilenecektir. 4

5 Akademisyenlerin kurdukları veya danışmanlık hizmeti verdiği işletmeden elde ettikleri gelirlere gelince, Virgina Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Çalışmaları Ofisi genel olarak bu kaynaklardan elde edilen gelirler hakkında herhangi bir sınırlandıma getirmemektedir. Ancak bazı bölümlerin farklı yaklaşımları olacağı için ilgili bölüm yöneticisiyle görüşmek gerekmektedir. Buluşçuluk-Mucitlik ve Sahiplik Konusu: Girişimci akademisyenler zaman zaman hem üniversitedeki görevleri, hem de işletmelerdeki araştırmacı rolleri sonucunda icatlar ortaya koyabilirler. Bu nedenle mucitlik ve sahiplik boyutları hem üniversitenin hem de işletmenin haklarına saygı duyacak biçimde ele alınmalıdır. Mucitlik: mucitlik sürecinin belirlenmesi göründüğünden daha güç olan ve hukukli boyutları olan bir süreçtir. Mucitlik konusundaki sorular buluşu patentlemek durumunda olan patent avukatı tarafından belirlenmelidir. Buluşçunun patent başvurusunda aktarılan buluşun en az bir boyutuna katkıda bulunmuş olması gereklidir. Sürece sadece el vermek (serving as a pair of hands) yeterli görülmez. Sahiplik: Virgina Üniversitesi Patent Politikası hükümlerine göre üniversite, akademisyenleri tarafından geliştirilen buluşların sahibidir. Bir araştırmacının bir şirketinin olması ve hem üniversite, hem de şirketi için çalışıyor olması durumunda buluşlarının sahipliğinin belirlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Buluş üniversite yararına yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkıyorsa buluşun sahibi sözkonusu firma olacaktır. Buluşların sahiplik konusunda bir şüphe duymaları halinde Virgina Üniversitesi Patent Birimine bir buluş açıklaması teslim etmeleri gereklidir. Patent Birimi de üniversitenin patent politikasında belirlediği üzere nihai sahipliğin belirlenmesi için Araştırma ve Lisansüstü Çalışmalar Birimine gerekli başvuruyu yapar. Eğer üniversite buluşun sahibi olarak ortaya çıkıyorsa Patent Birimi genellikle hakları firmaya lisanslayabilir; böylece sahiplik konusu firmanın ilgili teknolojiyi kullanmasının önüne geçmez. 5

6 Üniversite Kaynaklarının Kullanımı: Bir akademisyen tarafından kurulan işletmenin ilk günlerinde işletmenin ve üniversitenin ilgi alanları birbiriyle yakınlık gösterir. Üniversitenin laboratuarlarında yapılan temel araştırma çalışmaları işletmenin gelişimi için bir bakıma girdi teşkil edebilir. Ancak üniversite ile işletmenin birbirinden farklı yapılanmalar olduklarını hatırlamak gereklidir. Telefonların, bilgisayarların veya benzer donanımların kullanımında üniversite veya işletme kaynağı ayırımını yapmak basittir. Ancak bazı diğer alanlarda bu ayrımı yapabilmek daha güç olabilir. Girişimci akademisyenlerin, işletme için ortaya koydukları perspektiflerinin ve hedeflerinin üniversiteye karşı yükümlü oldukları araştırma, ders verme ve yayın yükümlülüklerini etkilememesi gerekir. Üniversite Çalışanlarının Firmalar için Çalışması: Girişimci akademisyenler tarafından kurulan işletmelerde çalışabilecek en uygun insan kaynağı bazen üniversitede çalışan insan kaynağı olabilir. Üniversitenin yeni girişimlere sahip olduğu insan kaynağını kısıtlama gibi bir politikası yoktur; bunun yerine süreci destekleyici politikaları benimsemektedir. Böylece üniversite mezunlarına istihdam kapısı açılmaktadır. Burada benimsenen bir kural; firma için bir projede çalışlılması durumunda fiziksel olarak üniversitede değil, firmanın bulunduğu yerde çalışmalarıdır. Bilimsel Çalışmalardan Tüketici Ürünlerine: Akademik girişimcilik üniversitelerde süregelen temel araştırma ile kurumsal ürün geliştirme süreci arasındaki bağlantıyı kurabilme başarısını desteklemektedir. Akademisyenler bu hareket içerisinde bazen üniversitenin araştırma laboratuarında, bazen de şirketlerindeki bilim insanları ile birlikte araştırmadan ürüne dönüşümün parçası olmaktadır. Aşağıdaki grafik bu oluşumun nasıl geliştiğine dair bir fikir vermektedir. 6

7 Dahil olma düzeyi Üniversite İşletme Ürün satışı Fikir Temel araştırma Ürüne dönüşebilir araştırma Ürün geliştirme Kaynak: University of Virginia Faculty Entrepreneur s Guidebook 7

Teknoloji Transfer Arayüzleri

Teknoloji Transfer Arayüzleri Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Önemli Bir Araç: Teknoloji Transfer Arayüzleri Kavramsal Altyapı Dünyada Durum ve Örnekler Türkiye de Durum ve Öneriler Proje Sorumlusu ve Editör Mahmut Kiper Proje Grubu

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

G İ R İ Ş İÇİNDEKİLER

G İ R İ Ş İÇİNDEKİLER G İ R İ Ş İ M C İ L İ Ğ İ N F İ N A N S M A N I G Ö R Ü Ş B E L G E S İ İÇİNDEKİLER Giriş s.1 Yeniliğin ve Ar-Ge nin Finansmanı Girişimci Sermayesi s.3 Risk Sermayesi Fonunu Kimler Oluşturur? Risk Sermayesi

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014-2018 STRATEJİK PLANI

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014-2018 STRATEJİK PLANI T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014-2018 STRATEJİK PLANI İ Ç İ N D E K İ L E R 1. REKTÖRÜN MESAJI 5 1.1 YÖNETİCİ ÖZETİ 1.2 STRATEJİ GELİŞTİRME SÜRECİ 7 2. MİSYON VİZYON 11 2.1 MİSYON 12 2.2 VİZYON:

Detaylı

KONYA KARAMAN BÖLGESİ AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİSİ

KONYA KARAMAN BÖLGESİ AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİSİ 1 KONYA KARAMAN BÖLGESİ AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİSİ 2013, MEVKA Tüm hakları saklıdır. Bu eserin tamamı ya da bir bölümü, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca kullanılmadan önce hak sahibinden

Detaylı

BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI

BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI Küreselleşme (globalization), ülkeler arasındaki ekonomik, hukuksal, siyasal, sosyal ve kültürel alanlarda ilişkilerin gelişmesi, farklı toplum ve kültürlerin yapılarının daha

Detaylı

DAĞ ORTAKLIĞI YÖNETİMİ ve STRATEJİSİ 2014-2017

DAĞ ORTAKLIĞI YÖNETİMİ ve STRATEJİSİ 2014-2017 DAĞ ORTAKLIĞI YÖNETİMİ ve STRATEJİSİ 2014-2017 I. Arka plan ve Tarihçe 1992 de, dünya uluslarının devlet ya da hükümet başkanları BM nin Çevre ve Gelişme (UNCED ya da Rio Dünya Zirvesi ) Konferansında

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3002 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1955 GİRİŞİMCİLİK

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3002 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1955 GİRİŞİMCİLİK T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3002 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1955 GİRİŞİMCİLİK Yazarlar Doç.Dr. Mehmet BAŞAR (Ünite 1, 2, 5, 6) Prof.Dr. Yılmaz ÜRPER (Ünite 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Burak Tuğberk

Detaylı

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ 1 İçindekiler İçindekiler... 2 GİRİŞ... 4 BÖLÜM 1. MİSYON VE POLİTİKA... 5 1.1. Misyon... 5 1.2. Politika... 5 1.3. Gözlem ve Değerlendirme... 6 BÖLÜM 2. KAYNAKLAR...

Detaylı

İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ

İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ HAZIRLAYAN EBİLTEM Ege Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji İZKA İzmir Kalkınma Ajansı Uygulama ve Araştırma

Detaylı

İş İlkeleri Bildirgesi

İş İlkeleri Bildirgesi İş İlkeleri Bildirgesi BANKA YATIRIMLAR HAYAT SİGORTASI BİREYSEL EMEKLİLİK ING Grup (ING) global bir finansal hizmetler kuruluşudur. Misyonumuz müşterilerimize finansal geleceklerini yönetmeleri amacı

Detaylı

KAMU ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) STRATEJİ BELGESİ VE YOL HARİTASI

KAMU ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) STRATEJİ BELGESİ VE YOL HARİTASI KAMU ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) STRATEJİ BELGESİ VE YOL HARİTASI (2015-2019) Ankara - 2014 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...10 1. KAMU ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ...12 2. KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ

Detaylı

ÜNİVERSİTE SEÇİM REHBERİ

ÜNİVERSİTE SEÇİM REHBERİ ÜNİVERSİTE SEÇİM REHBERİ MEF Üniversitesi ve daha önce kurucu rektörlüğünü yürüttüğüm Özyeğin Üniversitesi nin üniversite tanıtım faaliyetleri süresince gerek fuarlarda, gerek liselerde, gerekse öğrenci

Detaylı

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015 Ocak 2015 Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları İçindekiler 1 Önsöz 2 Yönetici özeti 4 Kurumsal yönetim 10 Strateji 12 Risk yönetimi 15 İç kontrol 18 İç denetim 21

Detaylı

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Başkan dan Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Ömer Cihad Vardan MÜSİAD Genel Başkanı Türkiye nin küresel düzeyde en önemli rakipleri arasında yer alan G. Kore, Malezya, Endonezya, Brezilya, G.

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENFORMATİK ANA BİLİM DALI YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ NURAY AKMAN 2601090217 DOÇ.DR. ZUHAL TANRIKULU İSTANBUL,2010 İçindekiler İçindekiler...

Detaylı

Mavi Kitap. UYUMA Bağlılık. Dürüstlük ve bütünlükle hareket etmek, birlikte çalıştığımız insanların güvenini ve saygısını kazanmamıza yardımcı olur.

Mavi Kitap. UYUMA Bağlılık. Dürüstlük ve bütünlükle hareket etmek, birlikte çalıştığımız insanların güvenini ve saygısını kazanmamıza yardımcı olur. Mavi Kitap İş Yönetimine İlişkin Pfizer Politikalarının Özeti UYUMA Bağlılık Dürüstlük ve bütünlükle hareket etmek, birlikte çalıştığımız insanların güvenini ve saygısını kazanmamıza yardımcı olur. Değerli

Detaylı

TEKNOLOJİK İNOVASYON GÜDÜMLÜ ABD EKONOMİSİNDEKİ TEKNOPARKLARIN ÜLKE KALKINMASINDAKİ ROLÜ

TEKNOLOJİK İNOVASYON GÜDÜMLÜ ABD EKONOMİSİNDEKİ TEKNOPARKLARIN ÜLKE KALKINMASINDAKİ ROLÜ TEKNOLOJİK İNOVASYON GÜDÜMLÜ ABD EKONOMİSİNDEKİ TEKNOPARKLARIN ÜLKE KALKINMASINDAKİ ROLÜ Yahya Özdemir yahya.ozdemir56@gmail.com Yalova Üniversitesi Yalova, TÜRKİYE Özet: Ülke toplumlarının gelişmişlik

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI YÖNERGESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI YÖNERGESİ YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI YÖNERGESİ 1. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde1-Amaç: Bu yönergenin amacı, fikri mülkiyet haklarının edinilmesi, paylaşılması, korunması

Detaylı

DÜNYA DAKİ VE ÜLKEMİZDEKİ GİRİŞİMCİLİK MODELLERİNİN VE DESTEKLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE BÖLGEMİZE UYARLANABİLİRLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI

DÜNYA DAKİ VE ÜLKEMİZDEKİ GİRİŞİMCİLİK MODELLERİNİN VE DESTEKLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE BÖLGEMİZE UYARLANABİLİRLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI EDİRNE KIRKLARELİ TEKİRDAĞ DÜNYA DAKİ VE ÜLKEMİZDEKİ GİRİŞİMCİLİK MODELLERİNİN VE DESTEKLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE BÖLGEMİZE UYARLANABİLİRLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI MAYIS 2015 İçindekiler Giriş

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Uygulamalarının Değerlendirilmesi ile Uygulamada Ortaya Çıkan

Detaylı

1. HAFTA DERS NOTLARI

1. HAFTA DERS NOTLARI 1. HAFTA DERS NOTLARI 1 İşletme kavramı, işletmenin amaçları, faaliyet alanlarına göre işletme çeşitleri İşletme Kavramı İşletme Bilimi, işletmeleri ilgilendiren iç ve dış olayların açıklanması, çözümlenmesi

Detaylı

PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ. hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler. www.noktadanismanlik.net

PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ. hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler. www.noktadanismanlik.net PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler www.noktadanismanlik.net PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 2008 yılında Kayseri de kurularak faaliyetlerine başlayan Nokta Danışmanlık,

Detaylı

İNOVASYON 2023 SEMPOZYUM KİTAPÇIĞI

İNOVASYON 2023 SEMPOZYUM KİTAPÇIĞI İNOVASYON 2023 SEMPOZYUM KİTAPÇIĞI 24-25 Nisan 2015 ELAZIĞ EDİTÖR Prof. Dr. Mehmet EROĞLU DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ubeyde İPEK (Kongre Başkanı), Fırat Üniversitesi Prof. Dr. Mehmet EROĞLU (Düzenleme

Detaylı

DAVRANIŞ VE ETİK KURALLARI. Güven inşa etmek

DAVRANIŞ VE ETİK KURALLARI. Güven inşa etmek DAVRANIŞ VE ETİK KURALLARI Güven inşa etmek Mütevelli Heyeti Başkanı ndan Mesaj İstanbul Bilgi Üniversitesi olarak, dürüstlüğümüz ve etik hareket tarzımız sayesinde sahip olduğumuz itibardan gurur duymaktayız.

Detaylı

FĠKRĠ MÜLKĠYET HAKLARININ TĠCARĠLEġTĠRĠLMESĠ SEMĠNERĠ. DeĢifre Metni. 12 Haziran 2014

FĠKRĠ MÜLKĠYET HAKLARININ TĠCARĠLEġTĠRĠLMESĠ SEMĠNERĠ. DeĢifre Metni. 12 Haziran 2014 FĠKRĠ MÜLKĠYET HAKLARININ TĠCARĠLEġTĠRĠLMESĠ SEMĠNERĠ DeĢifre Metni 12 Haziran 2014 Ekim 2014 (Yayın No. TÜSĠAD-T/2014-10/559) MeĢrutiyet Cad. No:46 34420 TepebaĢı / Ġstanbul Telefon: (0 212) 249 19 29

Detaylı

YASED Uluslararası Yatırımcılar Derneği ODTÜ- TEKPOL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN AR-GE ETKİNLİKLERİNİN ANALİZİ MEVCUT DURUM, SORUNLAR

Detaylı

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım - TR 07R2.

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım - TR 07R2. KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım - TR 07R2.02-01 İşbu rapor, Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği İçin KOBİ lerin

Detaylı

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım - TR 07R2.

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım - TR 07R2. KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım - TR 07R2.02-01 İşbu rapor, Kısa Dönemli Uzman, Barış Cihan Başer, Arife YILMAZ

Detaylı

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA ĐŞLETMELERDE TEKNOLOJĐ GELĐŞTĐRME BĐRĐMLERĐNĐN KURULMASI VE TEKNOLOJĐ YÖNETĐMĐ

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA ĐŞLETMELERDE TEKNOLOJĐ GELĐŞTĐRME BĐRĐMLERĐNĐN KURULMASI VE TEKNOLOJĐ YÖNETĐMĐ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ KÜRESEL REKABET ORTAMINDA ĐŞLETMELERDE TEKNOLOJĐ GELĐŞTĐRME BĐRĐMLERĐNĐN KURULMASI VE TEKNOLOJĐ YÖNETĐMĐ Hazırlayan Murat KURTULAN Đşletme

Detaylı