Examen VMBO-KB. Turks CSE KB. tijdvak 1 vrijdag 29 mei uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Examen VMBO-KB. Turks CSE KB. tijdvak 1 vrijdag 29 mei 9.00-11.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage."

Transkript

1 Examen VMBO-KB 2009 tijdvak 1 vrijdag 29 mei uur Turks CSE KB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 43 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 44 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen worden a-KB-1-o

2 Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. Als je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 1p 1 Je wilt weten hoeveel getallen iemand achter elkaar kan onthouden. Hoeveel getallen kan de nieuwe wereldrecordhouder onthouden? A 68 B 72 C 76 D 82 Haf zada yeni dünya rekoru Mithat DO AN DHA Norveçli bir genç, rastgele dizilmi 72 rakam sadece 1 dakika içinde ezberleyerek yeni dünya rekoruna imza att. 82 do umlu Oddbjörn By'n n, as l hedefi 76 rakamd. Oddbjörn By, Dünya Haf za ampiyonu Alman Gunther Karsten'in 68 rakamla elinde tuttu u dünya rekorunu 4 say daha geli tirdi. Bergens Tidende gazetesine göre, iyi bir haf zayla do mad n ancak haf zada önemli olan eyin teknik oldu unu söyleyen Oddbjörn By, dünya rekoruna haz rl k için çe itli egzersizlerle haf zas n forma sokup, zihnini geli tirdi ini söyledi. yi bir haf zaya sahip olma tekniklerini içeren yeni kitab 'Memo'nun Norveç'te en fazla sat lan kitaplar aras nda oldu u belirtilen haf za kral, k rd bu dünya rekorundan sonra "Bir süre dinlenece im" dedi a-KB-1-o 2 lees verder

3 Tekst 2 1p 2 Je wilt op dieet. Je wilt daarbij vooral fruit eten dat je een vol gevoel in de maag geeft. Noem twee soorten fruit die je volgens de tekst een vol gevoel in de maag geven. Schrijf deze op in je uitwerkbijlage. Ac kt rmayan yiyecekler Haftal k Seda dergisi, diyet yapan ki i say s n n artt u günlerde "tok tutan" besinlerin bir listesini yapt. te açl k hissettirmeyen yiyecekler: Yo urt: Yo urt yedi inizde hem açl k hissetmeyecek, hem de fazla kalori almam olacaks n z. Çilek: Can n z çok fazla tatl istedi inde küçük bir kap dolusu çilek yiyebilirsiniz. Çileklerin üzerine bir tatl ka pudra ekeri de dökerseniz, tatl iste inizi de bast rm olursunuz. Elma: Her diyette mutlaka ara ö ün olarak tavsiye edilen elman n, ayr ca kalorisi de az. Sebze çorbas : At t rmas zor da olsa az kalorili! Yumurta: Çok pi mi yumurta hem lezzetli hem de uzun süre açl k hissettirmiyor. Yulaf ezmesi: Süt kalori bak m ndan tehlikeli oldu u için suyla yemeniz daha yararl olacakt r. Turp: C vitamini aç s ndan zengin, PH de eri yüksek, kalorisi az ve kanser riskini azalt c yiyeceklerden. Karpuz: ki dilim karpuz sadece 80 kaloridir ve günlük al nmas gereken C vitamini ihtiyac n n yüzde 25'ini kar lar. Avokado: B6 vitamini içeriyor, kansere kar da koruyucu etkiye sahip a-KB-1-o 3 lees verder

4 Tekst 3 1p 3 Je koopt je kleding bij voorkeur in een outlet zaak. De meeste daarvan bevinden zich in stanbul en omgeving. Nu wil je weten of er ook een outlet zaak in de buurt van Ayd n is. Is die er? Zo ja, schrijf de naam van de zaak op in je uitwerkbijlage a-KB-1-o 4 lees verder

5 Türkiye'nin outlet rehberi Yeni sezonda her ey sana çok pahal geliyorsa, neden ma azalar n outlet'lerini denemiyorsun? te sana Türkiye'nin en gözde outlet ma azalar... ADIDAS Evren Mahallesi, Gülbahar Caddesi, No: 55 Güne li- stanbul Tel: (0 212) stanbul Devlet Yolu nönü Mah. 415/G Ergazi-Ankara BEYMEN Büyükdere Caddesi, Çar Ma azalar, Smart bölümü Maslak- stanbul Tel: (0 212) Yenibosna Köyalt Mevkii, De irmenbahçe Caddesi, Yenibosna- stanbul Tel: (0 212) Eski Gölcük Yolu, Bayraktar Outlet Center, B:3 Blok, zmit Tel: (0 262) DER MOD Demirhane Caddesi, No: 14 Zeytinburnu- stanbul Tel: (0 212) Büyükdere Caddesi, No: 59 Kat:2 Maslak- stanbul Feyzullah Mahallesi, Siteler Sokak, 25/1 Maltepe- stanbul LEVI'S E5 Karayolu üstü, Marmarac k Köyü mevkii, Çorlu Tel: (0 282) Eski Gölcük Yolu, Outlet Center, Ross, zmit Tel: (0 262) Bostanc Kav a, Kartal Sokak, No: 5, çerenköy- stanbul Tel: (0 216) MAV G Y M Bahariye Caddesi, Haruno lu Pasaj, No: 7/15-16 Bahariye- stanbul Tel: (0 216) stasyon Caddesi, No: 37 Bak rköy- stanbul Tel: (0 212) Yal boyu Mevkii, Veliköy-Tekirda Tel: (0 282) Söke Milas Karayolu, Söke Opet Benzin stasyonu'na 5 km, Söke-Ayd n Tel: (0 256) MUDO Ortaklar Caddesi, Bahçeler Sokak, No: 10, Mecidiyeköy- stanbul Tel: (0 212) As m Gündüz Caddesi, 29/17, Kad köy- stanbul Tel: (0 212) NIKE Sanayi Mahallesi, Sultanselim Caddesi, No:3 4. Levent- stanbul Tel: (0 212) Vepa Sport Outlet, kitelli Küçük Organize Sanayi Bölgesi, Turgut Özal Cad. No: 108, kitelli- stanbul REEBOK Sefa Sirmen Bulvar Üzeri, Outlet Center Al veri Merkezi B-210 zmit Tel: (0 262) VAKKO Akmer Merkezi, Sultanhamam- stanbul Tel: (0 212) Londra Asfalt, Ç rp c Çay r, Merter- stanbul Tel: (0 212) Eski Gölcük Yolu, Outlet Center, B-101 zmit Tel: (0 262) Plevne Bulvar, Alsancak- zmir Tel: (0 232) a-KB-1-o 5 lees verder

6 Tekst 4 "Derin uyku " MEL S ALPHAN - 1 Son y llarda uykuya dair ara t rmalar ald ba n gidiyor. nsanlar n eskiye göre daha az uyudu u ancak uyku kalitesinin artt iddia ediliyor; az uyuyup çok uyumu hissi veren ilaçlar üzerinde çal l yor. Bir yandan da uyuyamad ndan ikayet eden insanlar n say s giderek art yor. Amerikan Hastanesi Uyku Laboratuvar psikolo u Orhan Öztürk uyku ikayetlerini ve uykuya dair yanl inan lar anlatt. 2 nsanlar ne tür ikayetlerle uyku laboratuvar na geliyor? En s k rastlanan ikayet uyuyamama. ABD'de bu oran yüzde Son y llarda uyuyamama hastal görülen ki i say s nda art var m? Bir art e ilimi var. Bunun esas nedenlerinden biri de insanlar n yeterli uykuyu uyumamas. Özellikle Sanayi Devrimi'nde elektrik ampulü icat edildikten sonra insanlar n i ya am yla gündüz ya am iç içe geçti. Ancak 1910'da yap lan bir anketin sonuçlar na göre insanlar ortalama 9 veya 9,5 saat uyuyorlarm. u anda ortalama 7,5 saat uyuyoruz. Oysa uyku ihtiyac m z azalmad. 4 Kaç saat uyumam z gerekiyor? Orhan Öztürk'e göre gerekli olan uykunun süresi, ertesi sabah kalkt n zda kendinizi dinç, zinde, mutlu, ay k hissetti iniz uykudur. Ki iye göre de i ir. 5 Uyuyamama psikolojik bir durum mu? Psikolojik boyutlar fazla. Hastalar n kafalar nda uyku sa l na ili kin yanl inan lar varsa de i tirmeye çal yoruz. Herkesin sekiz saat uyumas gerekir gibi kli eler mesela. Baz insanlar ondört, baz lar dört saat uyur. Ne kadar derin ve düzenli uyudu umuz uykunun kaliteli olmas n sa lar. T bbi nedenlerle de uyku ikayetleri ortaya ç kabiliyor. Ancak genellikle stresle ba l yor. Bir hayat olay bedende a r uyar lm l k belirtilerini tetikliyor. A r uyar lm l k hali insan n uykusunu kaç r yor. Bu birkaç gün devam ederse ki i bu kez gece yata a yat p uyuyamayaca na ko ullan yor. Bu insanlar kendi yataklar ndan ba ka yerlerde yatt klar nda daha rahat ediyorlar. 6 Yata n cinsi uykuda nas l bir rol oynar? Olabildi ince büyük olmas laz m. Yatakta hareket serbestli i aç s ndan tek ki iyseniz "double", iki ki i yat yorsan z "king size" yatak tavsiye ediyoruz. Viscolex türü yataklarda yatmak çok rahat çünkü yan n zdaki ki inin hareketlerinden daha az etkileniyorsunuz. Bunlar, vücudun eklini alan yataklar. 7 yi bir uyku için nelere dikkat etmeli? Yatak sadece uyku için kullan lmal. Yatmadan önce yemek yemek, ders çal mak, televizyon seyretmek, müzik dinlemek çok sak ncal. Yata a ne bo ne de tok kar nla girin. Yatmadan önce yar m bardak süt faydal olur. Gün içerisinde egzersiz yapmak uyku dostudur a-KB-1-o 6 lees verder

7 Ö leden sonra çay, kahve ve enerji içecekleri gibi uykuyu olumsuz yönde etkileyen eyler içilmemeli. Alkol uykunun kalitesini çok bozar. Ço u uyku ilac uzun vadede zarar getirir. Hem ba ml l k yarat r hem de uykuyu negatif yönde etkiler. Yatakta fazla uyan k vakit geçirmemek laz m. Uykunuz kaçt ysa tekrar gelene dek ba ka bir odaya geçmenizde fayda var. Odan n serin, iyi havaland r lm, karanl k ve sessiz olmas laz m.yatmadan önce iddet içeren filmler izlenmemeli. 1p 4 Wat is de functie van Orhan Öztürk (alinea 1)? Schrijf je antwoord op in je uitwerkbijlage. Je moet in het Turks antwoorden. 1p 5 Hoe lang heeft men gemiddeld per dag slaap nodig volgens Orhan Öztürk? A Dat hangt van het seizoen af. B Dat verschilt per persoon. C negen en een half uur D zeven en een half uur 2p 6 Welke van de onderstaande beweringen over slapeloosheid zijn volgens de tekst juist en welke zijn onjuist (alinea 5)? Omcirkel in je uitwerkbijlage welke beweringen 'juist' en welke 'onjuist' zijn. 1 Slapeloosheid komt door medische klachten. 2 Slapeloosheid komt door ouderdom. 3 Slapeloosheid komt door spanning. 4 Slapeloosheid komt door vermoeidheid. 1p 7 Wat voor soort bed wordt er voor een goede nachtrust aanbevolen? A een breed bed B een hard bed C een hoog bed D een zacht bed 1p 8 Wat adviseert men voor een goede nachtrust volgens de tekst? A melk drinken B schaapjes tellen C televisie kijken D thee drinken a-KB-1-o 7 lees verder

8 Tekst 5 Bat l inançlar Do u kültüründeki bat l inan lar n yan s ra Avrupal lar da birçok ilginç inanca sahip. te Avrupa'dan bir kaç bat l inanç: 13 rakam : Avrupa'da ya ayan toplumlar n en büyük bat l inanc n 13 rakam olu turuyor. Avrupa'da u ursuzluk olarak kabul edilen 13 rakam, kötülüklerin habercisi ve kötü bir olaya i aret eden sembol olarak görülüyor. Pirinç: Baz Avrupal ülkelerde, refah simgeleyen pirinç, yeni evlilerin üzerine at l r. At nal : At nal dünyan n en tan nm u urudur. ngiliz atasözüne göre f rt naya, im ek çakmas na, yang na, nazara ve büyüye kar ilaç gibidir. At nal n n u ur getirmesi için sat n al nmamas, bir yerde bulunmas gerekti ine inan l r. Mantar t pa: Avrupal birçok toplumda ampanya patlat l rken, mantar t pan n isabet etti i bekar ki inin k sa zamanda evlenece ine inan l r. Ayakkab : Sabahlar ayakkab y ters giymek, bütün günün kötü geçece ine i arettir. Bayku : Gece bayku sesi duymak, kötüye i arettir. Ses sol taraftan geliyorsa, daha kötü bir ey olaca n n habercisidir. Bayku un çat da dola arak ötmesi, o evden cenaze ç kaca anlam na geliyor. Yonca: 4 yaprakl yonca zor bulundu u için tüm toplumlarda u urlu say l r. H ristiyan aleminde kutsal bir yaprak olarak an l r. Kurutup defter aras nda saklamak ömür boyu ans getirir. rlandal lara göre vatan kem gözlerden korur. Gökku a : Gökku a na bakmak Avrupal lara göre insan n içini rahatlatt gibi kötülüklerden de korur. Ancak gökku a n elle i aret etmek u ursuzluk say l r. Kara kedi: Cad ve eytan simgeleyen kara kedi, Ortaça ' n en u ursuz bat l inanc say l rd. Kara kedi önünüzden geçerse tam 7 y l bir u ursuzluk süreci ba lar. talyanlar tüm u ursuzluklar n kara kediden geldi ine inan r. E ek: E e in, özellikle Güney talya'da mafyaya kar bir koruyucu oldu una inan l yor a-KB-1-o 8 lees verder

9 1p 9 Welk onderwerp van bijgeloof voorspelt volgens de tekst een huwelijk op korte termijn? A een champagnekurk B een klavertje vier C een regenboog D rijst 1p 10 Schrijf in je uitwerkbijlage op wat volgens de tekst behalve een hoefijzer ook geluk brengt. Je moet in het Turks antwoorden. 1p 11 Schrijf in je uitwerkbijlage op wat er volgens de tekst gebeurt als je je schoenen verkeerd om aantrekt. 1p 12 Welk dier beschermt je volgens de tekst tegen de maffia? A een ezel B een kat C een paard D een uil a-KB-1-o 9 lees verder

10 Tekst 6 Ünlü ngiliz gazetesinden stanbul Modern'e övgü 1 ngiliz Financial Times gazetesi, " stanbul Modern" hakk nda yay mlad bir makalede müzeye övgüler ya d rd. Sarah Woodward'un kaleme ald "Bugünün Türkiyesi'nin Estetik Zaferi" ba l kl yaz da, sanat müzesinin stanbul'un nas l geli ti ini ortaya koydu u vurguland. Ayr ca tarihi eserlerden tatmin olan turistler için yeni f rsatlar yarat ld belirtildi. 2 stanbul Modern'in Ba kan Oya Eczac ba 'n n ça da bir müze kurmak için on yedi y l önce harekete geçti i belirtilen yaz da, Ba bakan Tayyip Erdo an' n AB ile müzakereler ba lamadan birkaç gün önce müzeyi açt na dikkat çekildi. 3 Gazeteci ile konu an stanbul Modern'in görevlisi Roza Martinez, Bo az'da 8 bin metrekarelik alan üzerine kurulu yeni müzenin yer olarak benzerlerinden üstün oldu unu belirtiyor. Martinez, " stanbul Modern, örne in Tate Modern'den daha iyi manzaraya sahip" diyor. Martinez, stanbul'a gelen turistlerin tarihi Topkap Saray 'n gördükten sonra, stanbul Modern'e u rad klar nda, ferahlat c bir de i iklik ya ayacaklar n vurguluyor. "Eski ile yeninin kar m n bu göz kama t r c kentten ba ka hiçbir yerde bulamazlar." diyor Martinez. 4 stanbul Modern'in bu y l eylül ay nda açaca ve imdiden konu ulacak sergi diye bahsedilen "Venedik- stanbul Sergisi" ile Avrupa'ya damgas n vuraca n belirten Martinez, böylece Venedik Bienali'nin bir kesiminin 110 y ll k tarihinde ilk kez talya s n rlar d na ta aca n sözlerine ekledi. 5 Gazetenin sorular n yan tlayan stanbul Modern'in Ba kan Oya Eczac ba, stanbul'da ça da bir müze kurmak için on yedi y l süreyle "Eczac ba Vakf " ile s k bir biçimde çal t klar n söyledi. 6 Belge foto raf n n en önemli temsilcilerinden Avusturyal Othmar Pferschy'nin ( ) 170 foto raf ndan olu an sergi, stanbul Modern Foto raf Galerisi'nde aç ld. 14 May s 2006 tarihine kadar aç k kalacak sergide yer alan foto raflar, Pferschy'nin k z Astrid von Schell'in geçen y l stanbul Modern'in Foto raf Ar ivi'ne ba lad orijinal negatiflerinden bas ld. "Cumhuriyetin I nda: Othmar Pferschy Foto raflar " sergisinin tan t m na Fortis Bankas Ba kan Tayfun Bayaz t, stanbul Modern Ba kan Oya Eczac ba ve Hürriyet Gazetesi Yay n Dan man Do an H zlan ile birçok davetli kat ld a-KB-1-o 10 lees verder

11 1p 13 Wat is de titel van het artikel van de Engelse journaliste Sarah Woodward? A Bugünün Türkiyesi'nin Estetik Zaferi B Eczac ba Vakf C Tate Modern 1p 14 Er wordt een oud gebouw en een nieuw gebouw met elkaar vergeleken (alinea 3). Schrijf de naam van het oude gebouw op in je uitwerkbijlage. 1p 15 Wat is de naam van de tentoonstelling die bedoeld wordt met 'konu ulacak sergi'? A Cumhuriyetin I nda: Othmar Pferschy Foto raflar B stanbul Modern C Venedik- stanbul Sergisi 1p 16 Wie is de voorzitter van ' stanbul Modern'? A Do an H zlan B Oya Eczac ba C Roza Martinez D Tayfun Bayaz t 1p 17 Schrijf in je uitwerkbijlage op hoeveel jaar men erover gedaan heeft om ' stanbul Modern' te realiseren a-KB-1-o 11 lees verder

12 Tekst 7 Dünyan n bütün kad nlar Mango giyene kadar erkek k yafeti yapmayaca z Evrim SÜMER Kad n haz r giyim markas Mango'nun spanyol markas oldu unu herkes biliyor. Peki kurucular n n Türk oldu unu kaç ki i biliyor? 1968'lerde Türkiye'den çocuk ya tayken aileleriyle birlikte spanya'ya göç ederek giden shak ve Nahum And ç karde ler kurdu Mango'yu. Bugün irketin ba kan yard mc s ve geni lemeden sorumlu ki isi olan sak Halfon'un ailesi de Türkiye'den gitme. sak Halfon (55) geçti imiz hafta Mango'nun yeni 18 tan t m için stanbul'dayd. Bize Mango'yu ve bu seneyi anlatt : "Öncesinde tüm spanya'ya toptan sat yap yorduk. Toptan sat lar m z n yan nda perakende sat için birçok markay 19 kot dükkanlar m z vard. Daha sonra tek bir marka, bir sürü markadan iyidir dendi ve Mango kuruldu. spanya ve talya modas na bir alternatif olsun istedik. lk ma azam z Barcelona'n n Champs Elyssee'sinde aç ld. Bugün hala durur. Yurtd ndaki ilk ma azam z 1992'de Portekiz' de aç ld. Önce kom u ülkelerden ba lamak istedik, kontrolü kaybetmeyelim diye. Türkiye'ye 1997'de geldik. Burada köklerimiz oldu u için Türk 20 çok iyi tan yoruz. Hepimizin burada akrabalar var. Ben iki ayda bir gelip gidiyorum mesela. Büyümek için her türlü kaynak zaten elimizin alt nda. Türkiye'deki imalat m z da art rd k. Seneye tüm 21 yüzde 20'si Türkiye'de olacak. Her pazar n kendi kimli i var ama koleksiyonlar m z bütün dünyada ayn. Sadece birkaç ülke için ek koleksiyonlar üretiyoruz. Ortado u için uzun kollu üstler ve uzun etekler yap yoruz mesela. Moda deyince Japon kad nlar n 22 ne kadar dü kün oldu u bilinen bir ey. Onlar için daha ekstrem ek koleksiyonlar haz rl yoruz. Ve tabii her eyi çok daha küçük yapmak durumunday z! Henüz dünyan n bütün kad nlar n giydirmedik. u an sadece yüzde 10'a ula m durumday z. 23 modas nda alacak bu kadar yol varken neden erke e ve çocu a girelim ki? Birçok ülkede daha yeni yeni ba l yoruz. Kad n modas nda iddial, di er alanlarda mütevaziyiz. Biz Türk kökenli spanyollar z. Türkiye'de do duk, spanya'da büyüdük. Köklerimizle gurur duyuyoruz ama u an dünya vatanda y z demek daha do ru san r m. Birçok önemli pozisyonda Türkler çal yor. Tahmin edilenden daha fazla hem de. Avustralya'daki ma aza aç l m n n ba nda bile 24 bir ekip var. stedi imizde aram zda Türkçe konu uyoruz. Ama tasar m ekibimizde henüz bir Türk yok. Sadece benim ekibimde 16 farkl dil konu uluyor. Tasar mc lar m z da birçok ülkeden. Yeni bir 25 arad m zda, büyük moda e itim okullar n n mezunlar n tercih ediyoruz." Mango, stanbul'da üç yeni ma aza açacak. Bunlar n biri de Beyo lu'nda. Mango'nun halihaz rda 92 ülkede 924 ma azas var a-KB-1-o 12 lees verder

13 Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 1p 18 A B C D kitap sezon site yönetim 1p 19 A B C D çizen deneyen kullanan satan 1p 20 A B C çar s n dükkan n pazar n 1p 21 A B C D imalat n kuma lar n mü terilerin sat n 1p 22 A B C D E bak mlar na bo az na modaya saçlar na sanata 1p 23 A B C D bebek çocuk erkek kad n 1p 24 A B C Avustralyal spanyol Türk 1p 25 A B C D piyasa renk verimlilik yetenek a-KB-1-o 13 lees verder

14 Tekst 8 "Misafirli e gelen" küçük çizer LKE GÜRSOY 1 Cem Dinlenmi 1985 y l nda stanbul'un Kad köy semtinde, civar n en bilinen sa l k kurumlar ndan ifa Hastanesi'nde do mu. Bu kadar detayl söylüyorum çünkü söyle iyi hastane binas n n hemen kar s ndaki Khalkedon adl kafede yap yoruz. Bilmeyenler için; Khalkedon, Kad köy semtinin eski ça lardaki ad d r. 2 Kar mda sempatik, s k gülen, biraz h zl konu an, ince bir genç adam var. Heyecanl görünüyor. O da resim yapmaya çok küçükken ba lam. lkokuldan itibaren her zaman 'iyi çizen adam' olarak bilindi ini, ders kitaplar n n kenar na hep resimler yapt n, lise y ll nda da bu merak ndan bahsedildi ini anlat yor. 3 Buraya kadar pek çok karikatüristin hikayesinden pek farkl de il. Ama onun hikayesini merak etmemizi sa layan, 20'sini yeni bitirmi ken (çizerler içinde en genci oldu unu ö rendik) Penguen'in orta sayfas na kurulmu olmas. Selçuk Erdem ve Erdil Ya aro lu gibi ünlülerin çizdi i dergiye ilk ad m atarken Cem'in akl nda karikatür yokmu. 4 "Çizgi roman ya da illüstrasyon yapmak istiyordum. Arada birileri gaza getirirdi, Penguen'e giderdik. O dönemde Yumurtalar (Penguen'in amatör çizerlere ay rd sayfan n ad ) ile Emrah Ablak ilgileniyordu. Bir gün karikatürlerimi Selçuk Erdem görmü. Arad, beni ça rd." 5 Dinlenmi 'e 'yol göstericili i' yapan Erdil Ya aro lu "Anlat m nda bir s cakl k var ki, bu az bulunur bir eydir. O nedenle Cem'in çizgilerini ilk gördü ümde çok mutlu oldum" diyor. Peki nas l bir ö renci? Ya aro lu öyle diyor: "Çok h zl ö reniyor. Laf dinler gibi görünüyor ama biraz ba na buyruk. O da bir karikatürist özelli i." 6 Dergide kendisine pek kar mad klar n, son karar ço u zaman kendisinin verdi ini söylüyor. Derginin çizerlerinden, ayn zamanda editörü Bahad r Baruter de onayl yor: "O zekada bir adama kar m yoruz, ona güveniyoruz." Dergideki karikatürler kolay ç km yormu. Her karikatürü iki-üç saatte tamamlad n, dolay s yla bir gece oturup sabahlaman n bile yetmedi ini anlat yor. Çizmek neyse de, as l i a-KB-1-o 14 lees verder

15 fikir bulabilmek. Yayg n kan n n aksine, pat diye ilham gelmezmi. Oturup bir-iki günü buna ay rmak gerekiyormu. Bazen onun bile yetmedi ini söyleyip sonra unlar ilave etti: "Dergiye gidip kap y çald mda genelde Bahad r Baruter aç yor. eker isteyen çocuklar gibi, sen geç yerine oyna tarz bir ey oluyor. Ho uma gidiyor." 7 Küçük çizer; Beatles, Tom Waits dinlemekten ho lan yor. Sinemada en çok çizgi roman uyarlamalar ve animasyonlar izliyor. 'Star Wars' seviyor. 1p 26 Waar staat 'Khalkedon' voor? A de oude naam van een café B de oude naam van een school C de oude naam van een wijk D de oude naam van een ziekenhuis 1p 27 Wat voor soort artikel is de tekst? A een interview B een levensbeschrijving C een nieuwsbericht D een onderzoek 1p 28 Wat vindt de schrijfster van het artikel zo bijzonder aan Cem Dinlenmi? A Dat hij op zo'n jonge leeftijd als karikaturist succes heeft. B Dat hij voorpaginanieuws geworden is. C Dat hij op jonge leeftijd zijn eigen tijdschrift uitbrengt. 1p 29 Van wie is de uitspraak: "Laf dinler gibi görünüyor ama biraz ba na buyruk"? A Bahad r Baruter B Erdil Ya aro lu C Selçuk Erdem 1p 30 Hoe wordt Cem Dinlenmi door zijn collega's gezien? A als zeer betrouwbaar B als een beetje onnozel C als een beginneling D als zeer intelligent 1p 31 Schrijf in je uitwerkbijlage het nummer op van de alinea waaruit blijkt of het werk Cem Dinlenmi makkelijk of moeilijk afgaat. 1p 32 Waar slaat het grapje "sen geç yerine oyna" op? A dat hij een wonderkind (natuurtalent) is. B dat hij wel altijd kind zal blijven. C dat hij een beetje naïef is a-KB-1-o 15 lees verder

16 Tekst 9 Çobanlar n syan Dünyan n dört bir yan ndan gelen çobanlar, kentle me yüzünden otlatma güzergahlar n n yok olmas n protesto etmek için spanya'n n ba kenti Madrit'te topland. spanyol çobanlar n her y l düzenledi i ve koyunlar yla birlikte Madrit'in lüks caddelerini dola t protesto gösterilerine böylece ilk kez dünyan n di er yerlerinden gelen meslekta lar da destek verdi. 32 ülkeden gelen çobanlar birbirinden ilginç rengarenk k yafetleriyle Madritlilerin a k n bak lar aras nda sürülerini güttüler. spanya'da 15 y ld r süren bu protestolar n amac, spanyol çobanlar n yüzy llard r kulland 125 bin kilometrelik patikalar kullanmak. Bu güzergahtaki patikalar 875 y ld r yaz n yüksek yaylalara, k n alçak ovalara do ru mevsimlik canl hayvan göçü için kullan l yor. Günümüz Madrit'i ise iki adet kuzey-güney güzergah nda bulunuyor. Madrid'te bulunan Plaza Mayor meydan, Plaza de España meydan ve Puerta Del Sol meydan halk taraf ndan çok kullan lan meydanlard r. Bunlar aras nda New York'un Times Square Meydan kadar büyük olan Puerta Del Sol adl ehir meydan çobanlar n tam geçi noktas nda bulunuyor. 1562'den bu yana ise kraliyet emriyle çobanlar n bu geçi yol güzergah n kullanmas yasak a-KB-1-o 16 lees verder

17 1p 33 Waartegen protesteren de herders? A tegen de hoge belastingen B tegen de luchtverontreiniging C tegen de verstedelijking D tegen hun lage lonen 1p 34 Uit hoeveel landen doen herders mee aan de protestbijeenkomst? A 15 B 32 C 125 1p 35 Op welk bekend plein is de doorgang van één van de herderspaden geblokkeerd? A Plaza de España B Plaza Mayor C Puerta Del Sol D Times Square 1p 36 Wat is er dit jaar bijzonder aan het protest van de herders? A Voor de eerste keer doen ook herders van andere landen mee. B Voor de eerste keer hebben de herders ook hun kudde schapen meegenomen. C Voor de eerste keer komen de herders bijeen in een grote stad. 1p 37 Hoe lang gebruiken ze de oude bergpaden/herderspaden al? A 125 jaar B 875 jaar C 1562 jaar a-KB-1-o 17 lees verder

18 Tekst 10 Grup Duman Alaçat 'da 'Eski Köprünün Alt nda', 'Bebek', ' stanbul' ve 'Seni Kendime Saklad m' gibi çok say da modern rock klasi ine sahip olan Duman, Türkiye de alternatif müzi in yay lmas na ve sevilmesine öncülük yap yor. Ülkemizin tart mas z en iyi rock gruplar ndan Duman, son stüdyo albümleri 'Seni Kendime Saklad m' ile büyük bir hayran kitlesine sahip olmu tu. A k, umutsuzluk ve hüzün gibi konular kendilerine özgü bir teknikle sunmalar dikkat çekiyor. Grup, Sezen Aksu cover 'Her eyi Yak' ile de büyük ses getirmi ti. Duman ayr ca benzersiz sahne performanslar n içeren Türkiye nin ilk müzik DVD si 'Bu Ak am' ile bir ilki de gerçekle tirmi oldu. Duman grubu geçen süre içerisinde iki yüze yak n konserde hayranlar yla bulu urken, birçok gazete, dergi, TV, okul ve üniversite taraf ndan 'Y l n En yi Grubu' seçildi. 1p 38 Wat is de muziekstijl van Duman? A heavy metal B hip hop C pop D rock 1p 39 Met welk album heeft Duman veel fans gekregen? A Bebek B Eski Köprünün Alt nda C stanbul D Seni Kendime Saklad m 1p 40 In de tekst worden drie thema's genoemd waar de nummers van Duman over gaan. Schrijf die op in je uitwerkbijlage. Je moet in het Turks antwoorden. 1p 41 Wat heeft Duman met Sezen Aksu te maken volgens de tekst? A Duman heeft een nummer van haar gecoverd. B Duman heeft een tv-programma met haar gemaakt. C Ze hebben samen de eerste muziek DVD uitgebracht. D Ze zijn samen op tournee geweest a-KB-1-o 18 lees verder

19 Tekst 11 1p 42 Van wie kwam het idee om een standbeeld te plaatsen? A Donald Woods B Gordon Brown C Graca Machel 1p 43 Wat moet het standbeeld volgens Mandela uitbeelden? A strijd tegen armoede B strijd tegen milieuvervuiling C strijd tegen onderdrukking D strijd tegen oorlog Londra'ya Mandela heykeli Eski Güney Afrika Cumhurba kan ve rkç l k kar t lider Nelson Mandela'n n Londra merkezine dikilen heykelinin üzerindeki örtü dün kald r ld. ngiltere Ba bakan Gordon Brown, "Mandela neslimizin en cesur ve en büyük lideri." dedi. ngiltere Parlamentosu binas yak n nda bir meydana dikilen heykelin aç l na e i Graca Machel ile birlikte 89 ya ndaki Mandela da kat ld. Yine aç l töreninde bulunan Brown, Mandela hakk nda "Bizim neslimizin en büyük ve en cesur lideri." dedi. Heykel dikilmesi fikri, imdi hayatta olmayan Güney Afrika'daki rkç l k kar t eylemci Donald Woods'a aitti. Mandela, "Bu heykel birinin heykeli olsa da, zulme kar direnen herkesi, özellikle de benim ülkemdekileri temsil etmeli." dedi. Bronvermelding Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd a-KB-1-o* 19 lees verder einde

Examen VMBO-GL en TL. Turks CSE GL en TL. tijdvak 1 vrijdag 29 mei 9.00-11.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-GL en TL. Turks CSE GL en TL. tijdvak 1 vrijdag 29 mei 9.00-11.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-GL en TL 2009 tijdvak 1 vrijdag 29 mei 9.00-11.00 uur Turks CSE GL en TL Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 45 vragen.

Detaylı

Examen VMBO-BB. Turks CSE BB. tijdvak 1 vrijdag 29 mei 9.00-10.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-BB. Turks CSE BB. tijdvak 1 vrijdag 29 mei 9.00-10.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-BB 2009 tijdvak 1 vrijdag 29 mei 9.00-10.30 uur Turks CSE BB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 37 vragen. Voor dit

Detaylı

Examen VWO. Turks. donderdag 23 mei uur. Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad. Beantwoord alle vragen op het antwoordblad.

Examen VWO. Turks. donderdag 23 mei uur. Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad. Beantwoord alle vragen op het antwoordblad. Examen VWO 2019 Tijdvak tijdvak 1 donderdag 23 mei 13.30-16.00 uur Turks Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad. Beantwoord alle vragen op het antwoordblad. Dit examen bestaat uit 44 vragen.

Detaylı

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 donderdag 28 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 donderdag 28 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HVO 2015 tijdvak 1 donderdag 28 mei 13.30-16.00 uur Turks ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 52 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 55 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Detaylı

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 donderdag 23 mei uur. Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad.

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 donderdag 23 mei uur. Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad. Examen HAVO 2019 tijdvak 1 donderdag 23 mei 13.30-16.00 uur Turks Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad. Beantwoord alle vragen op het antwoordblad. Dit examen bestaat uit 42 vragen. Voor

Detaylı

Examen HAVO 2013. Turks. tijdvak 1 donderdag 16 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO 2013. Turks. tijdvak 1 donderdag 16 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HVO 2013 tijdvak 1 donderdag 16 mei 13.30-16.00 uur Turks ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 46 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 54 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Detaylı

Examen VMBO-GL en TL. Turks CSE GL en TL. tijdvak 1 vrijdag 29 mei 9.00-11.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-GL en TL. Turks CSE GL en TL. tijdvak 1 vrijdag 29 mei 9.00-11.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-GL en TL 2009 tijdvak 1 vrijdag 29 mei 9.00-11.00 uur Turks CSE GL en TL Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 45 vragen.

Detaylı

Examen VWO. Turks. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 3 juni 9.00 11.30 uur. Vragenboekje

Examen VWO. Turks. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 3 juni 9.00 11.30 uur. Vragenboekje Turks Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 3 juni 9.00 11.30 uur 20 05 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen; het examen bestaat uit 44 vragen.

Detaylı

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 vrijdag 1 juni 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 vrijdag 1 juni 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HVO 2012 tijdvak 1 vrijdag 1 juni 13.30-16.00 uur Turks ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 45 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 52 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Detaylı

Examen VWO. Turks. tijdvak 1 donderdag 28 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Turks. tijdvak 1 donderdag 28 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2015 tijdvak 1 donderdag 28 mei 13.30-16.00 uur Turks ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 54 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 56 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Detaylı

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 dinsdag 29 mei uur. Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad.

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 dinsdag 29 mei uur. Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad. Examen HVO 2018 1 tijdvak 1 dinsdag 29 mei 13.30-16.00 uur Turks ij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad. eantwoord alle vragen op het antwoordblad. it examen bestaat uit 42 vragen. Voor dit

Detaylı

Examen HAVO. Turks 1,2. tijdvak 1 donderdag 24 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Turks 1,2. tijdvak 1 donderdag 24 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HVO 2007 tijdvak 1 donderdag 24 mei 13.30-16.00 uur Turks 1,2 ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 43 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Detaylı

Examen HAVO. Turks 1,2. tijdvak 1 vrijdag 30 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Turks 1,2. tijdvak 1 vrijdag 30 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HVO 2008 tijdvak 1 vrijdag 30 mei 13.30-16.00 uur Turks 1,2 ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 41 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Detaylı

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 donderdag 20 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 donderdag 20 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HVO 2010 tijdvak 1 donderdag 20 mei 13.30-16.00 uur Turks tevens oud programma Turks 1,2 ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 46 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 52 punten

Detaylı

Eindexamen Turks vwo 2005-I

Eindexamen Turks vwo 2005-I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 ir Gençlik Projesi 1 Türkiye ra tırmalar

Detaylı

Examen VWO. Turks. tijdvak 1 dinsdag 29 mei uur. Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad.

Examen VWO. Turks. tijdvak 1 dinsdag 29 mei uur. Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad. Examen VWO 2018 tijdvak 1 dinsdag 29 mei 13.30-16.00 uur Turks ij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad. eantwoord alle vragen op het antwoordblad. it examen bestaat uit 44 vragen. Voor dit

Detaylı

Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 3 juni 9.00 11.30 uur

Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 3 juni 9.00 11.30 uur Turks 1,2 Examen HVO Hoger lgemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 3 juni 9.00 11.30 uur 20 05 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 51 punten te behalen; het examen bestaat uit 45 vragen.

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Eindexamen vwo Turks 2013-I

Eindexamen vwo Turks 2013-I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 İstanbullu İzmirliler 1p 1 1. ve 2. paragrafta

Detaylı

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 dinsdag 31 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 dinsdag 31 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HVO 2011 tijdvak 1 dinsdag 31 mei 13.30-16.00 uur Turks ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 53 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 55 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Detaylı

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 18 mei 9.00 11.30 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 18 mei 9.00 11.30 uur Turks Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 onderdag 18 mei 9.00 11.30 uur 20 06 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen; het examen bestaat uit 44 vragen.

Detaylı

Turks havo 2018-I. Tekst 1 Aşk Üstüne. Tekst 2 Bir Mezuniyet Konuşması

Turks havo 2018-I. Tekst 1 Aşk Üstüne. Tekst 2 Bir Mezuniyet Konuşması Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 şk Üstüne 1p 1 irinci paragrafta geçen ağzınla

Detaylı

Examen VWO. Turks. tijdvak 1 vrijdag 29 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Turks. tijdvak 1 vrijdag 29 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2009 tijdvak 1 vrijdag 29 mei 13.30-16.00 uur Turks ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 43 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 54 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Detaylı

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 vrijdag 27 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 vrijdag 27 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HVO 2016 tijdvak 1 vrijdag 27 mei 13.30-16.00 uur Turks ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 51 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 56 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Detaylı

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 16 mei 9.00 11.30 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 16 mei 9.00 11.30 uur Turks (nieuwe stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 16 mei 9.00 11.30 uur 20 03 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te behalen; het examen bestaat

Detaylı

Examen VWO. Turks. tijdvak 1 vrijdag 1 juni uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Turks. tijdvak 1 vrijdag 1 juni uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2012 tijdvak 1 vrijdag 1 juni 13.30-16.00 uur Turks ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 47 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 53 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Detaylı

Eindexamen Turks havo 2005-I

Eindexamen Turks havo 2005-I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 Öz Kayseri pastırması ile nin gıda Oscarını

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Examen VWO. Turks (nieuwe stijl)

Examen VWO. Turks (nieuwe stijl) Turks (nieuwe stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Vrijdag 21 juni 10.00 12.30 uur 20 02 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 48 punten te behalen; het examen bestaat

Detaylı

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 vrijdag 29 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 vrijdag 29 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HVO 2009 tijdvak 1 vrijdag 29 mei 13.30-16.00 uur Turks tevens oud programma Turks 1,2 ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 42 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te

Detaylı

Examen VWO. Turks. tijdvak 1 dinsdag 27 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Turks. tijdvak 1 dinsdag 27 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2014 tijdvak 1 dinsdag 27 mei 13.30-16.00 uur Turks ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 49 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 53 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Detaylı

Eindexamen havo Turks 2012 - I

Eindexamen havo Turks 2012 - I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 ltınımız yer altında mı kalsın? 1p 1 rtvin

Detaylı

Examen VWO. Turks. tijdvak 1 woensdag 24 mei uur. Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad.

Examen VWO. Turks. tijdvak 1 woensdag 24 mei uur. Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad. Examen VWO 2017 tijdvak 1 woensdag 24 mei 13.30-16.00 uur Turks ij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad. eantwoord alle vragen op het antwoordblad. chter dit examen is een erratum opgenomen.

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

De schrijver heeft zijn liefde voor twee zaken te danken aan het verhaal Kirazlar van Reşat Nuri Güntekin.

De schrijver heeft zijn liefde voor twee zaken te danken aan het verhaal Kirazlar van Reşat Nuri Güntekin. Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 Edebiyatı Sevdiren Öğretmenlerim e schrijver

Detaylı

Eindexamen Turks vwo 2006-I

Eindexamen Turks vwo 2006-I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 21. Yüzyılın lacı ep oktoru 1 a ıdakilerden

Detaylı

Eindexamen Turks vwo 2011 - I

Eindexamen Turks vwo 2011 - I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 ünya yetmez dedi, uzay için özel 1p 1 Karou

Detaylı

Examen HAVO. Turks. woensdag 24 mei uur. Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad. Beantwoord alle vragen op het antwoordblad.

Examen HAVO. Turks. woensdag 24 mei uur. Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad. Beantwoord alle vragen op het antwoordblad. Examen HVO 2017 Tijdvak tijdvak 1 woensdag 24 mei 13.30-16.00 uur Turks ij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad. eantwoord alle vragen op het antwoordblad. it examen bestaat uit 47 vragen.

Detaylı

Eindexamen Turks havo 2007-I

Eindexamen Turks havo 2007-I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 Çalışan annelerin çocuklarını bekleyen büyük...

Detaylı

Uyumayan Şehir. Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben. de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki

Uyumayan Şehir. Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben. de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki Yağmur Beril Dikmeci Uyumayan Şehir Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki kadar etkileyici mi diye kendi kendime

Detaylı

Turks vwo 2016-I. Tekst 1 Antik Çağ Mozaiklerinde Matematik. Tekst 2 Yerin Altında 8 Bin Asker

Turks vwo 2016-I. Tekst 1 Antik Çağ Mozaiklerinde Matematik. Tekst 2 Yerin Altında 8 Bin Asker Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 ntik Çağ Mozaiklerinde Matematik 1p 1 Yazının

Detaylı

Eindexamen Turks vwo 2003-I

Eindexamen Turks vwo 2003-I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 Vitrindekiler Tekst 1 bestaat uit drie boekrecensies.

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Eindexamen Turks vwo 2007-I

Eindexamen Turks vwo 2007-I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 nadolu teşi dünya sahnelerinde 2p 1 Welke

Detaylı

Eindexamen havo Turks 2014-I

Eindexamen havo Turks 2014-I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 ankalar Volgens het nieuwe wetsvoorstel moeten

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 2 Vrijdag 20 juni uur

Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 2 Vrijdag 20 juni uur Turks 1,2 (nieuwe stijl) Examen HVO Hoger lgemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 2 Vrijdag 20 juni 10.00 12.30 uur 20 03 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 46 punten te behalen; het examen bestaat

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Turks vwo 2017-I. Tekst 1 Erguvan Mevsimi. Tekst 2 Kahvenin Öyküsü

Turks vwo 2017-I. Tekst 1 Erguvan Mevsimi. Tekst 2 Kahvenin Öyküsü Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 Erguvan Mevsimi 1p 1 irinci paragraftaki

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

Examen VWO. Turks. tijdvak 1 vrijdag 30 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Turks. tijdvak 1 vrijdag 30 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2008 tijdvak 1 vrijdag 30 mei 13.30-16.00 uur Turks ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 47 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 52 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM

TEKNOLOJİ VE TASARIM TEKNOLOJİ VE TASARIM YAPIM KUŞAĞI SINIFLAR ODAK NOKTALARI 7. SINIF Üretiyoruz 8. SINIF Üretelim Tanıtalım Öğrencinin: Adı Soyadı: Aslı KARTAL Sınıf, No: 7/C, 2729 Yahya KARAKURT Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

Eindexamen Turks havo 2002-II

Eindexamen Turks havo 2002-II Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 Tarım, Türkiye yi kurtarır 1 Yazar bir batılı

Detaylı

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 TÜFE Mayıs ayında aylık %0,31 yükselişle ile ortalama piyasa beklentisinin (-%0,10) bir miktar üzerinde geldi. Yıllık olarak ise 12 aylık TÜFE %9,16 olarak gerçekleşti (Beklenti:

Detaylı

Eindexamen Turks havo 2002-I

Eindexamen Turks havo 2002-I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 Sol elin u ursuzlu u! 1 a ıdaki seçeneklerden

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

Eindexamen vwo Turks I

Eindexamen vwo Turks I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 Takvim-i Vekayi 3p 1 Welke van onderstaande

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

GROUPAMA BASIN YANSIMA RAPORU

GROUPAMA BASIN YANSIMA RAPORU GROUPAMA BASIN YANSIMA RAPORU HAZİRAN 2015 Rapor Özeti Yazılı Basın 44 İnternet Haberleri 14 Basın Bülteni Basın Bülteni 11.06.2015 Groupama, 2015 yılında acente memnuniyetini artırdı! Türkiye de sigorta

Detaylı

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI Sayın İlgili; Bu anket çalışması, akılcı ilaç kullanımı konusunda mevcut durumun değerlendirilmesi

Detaylı

Examen HAVO. Turks 1,2

Examen HAVO. Turks 1,2 Turks 1,2 Examen HVO Hoger lgemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 19 mei 9.00 11.30 uur 20 04 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 48 punten te behalen; het examen bestaat uit 42 vragen.

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Examen VWO. Turks (nieuwe stijl)

Examen VWO. Turks (nieuwe stijl) Turks (nieuwe stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 17 mei 9.00 11.30 uur 20 02 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 55 punten te behalen; het examen bestaat

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR Zentiva ya bakış Merkezi Avrupa nın kalbinde bulunan Zentiva, halen 32 pazarda faaliyet göstermekte ve hizmet verdiği hedef popülasyon 800 milyona yaklaşmaktadır.

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 dinsdag 27 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 dinsdag 27 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HVO 2014 tijdvak 1 dinsdag 27 mei 13.30-16.00 uur Turks ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 47 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 53 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Eindexamen Turks havo 2004-I

Eindexamen Turks havo 2004-I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 Nilgün, Ne Kadar Yerli? 1 Yazar Hollanda

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

18.034 İleri Diferansiyel Denklemler

18.034 İleri Diferansiyel Denklemler MIT AçıkDersSistemi http://ocw.mit.edu 18.034 İleri Diferansiyel Denklemler 2009 Bahar Bu bilgilere atıfta bulunmak veya kullanım koşulları hakkında bilgi için http://ocw.mit.edu/terms web sitesini ziyaret

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Examen VWO. Turks Turks. tijdvak 1 dinsdag 31 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Turks Turks. tijdvak 1 dinsdag 31 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2011 tijdvak 1 dinsdag 31 mei 13.30-16.00 uur tevens oud programma Turks Turks ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 53 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 55 punten te behalen.

Detaylı

Eindexamen Turks havo 2006-I

Eindexamen Turks havo 2006-I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 TT L 2p 1 Welke van de onderstaande beweringen

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı

Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı Fatih Projesi kapsamında Atatürk Anadolu Lisesi 9.Sınıf öğretmen ve öğrencilerine Tablet Bilgisayarları, binasında yapılan törenle dağıtıldı.

Detaylı

Examen HAVO. Turks 1,2

Examen HAVO. Turks 1,2 Turks 1,2 Examen HVO Hoger lgemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 onderdag 18 mei 9.00 11.30 uur 20 06 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 45 punten te behalen; het examen bestaat uit 42 vragen.

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet 57 Yrd. Doç. Dr. Yakup EMÜL, Bilgisayar Programlama Ders Notları (B02) Şimdiye kadar C programlama dilinin, verileri ekrana yazdırma, kullanıcıdan verileri alma, işlemler

Detaylı

Examen HAVO. Turks 1,2 (nieuwe stijl)

Examen HAVO. Turks 1,2 (nieuwe stijl) Turks 1,2 (nieuwe stijl) Examen HVO Hoger lgemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 16 mei 9.00 11.30 uur 20 03 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 51 punten te behalen; het examen bestaat

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY

ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY ARAŞTIRMA PROJESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR, NASIL UYGULANIR? Prof. Dr. Mehmet AY Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 29.03.2012 / ÇANAKKALE Fen Lisesi ARAŞTIRMA PROJESİ

Detaylı