Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları"

Transkript

1 Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 31 Mart 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları

2 Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi çindekiler: Bilanço Nazım hesaplar tablosu Gelir tablosu Özkaynaklarda muhasebeletirilen gelir gider kalemlerine ilikin tablo Özkaynak deiim tablosu Nakit akı tablosu Finansal tabloları tamamlayıcı notlar

3 31 Mart 2011 Tarihi tibarıyla Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Baımsız Denetimden Geçmemi Baımsız Denetimden Geçmi AKTF KALEMLER Notlar TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKT DEERLER II. GERÇEE UYGUN DEER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV(Net) 4 2,704-2, Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 4.3 2,612-2, Gerçee Uygun Deer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar III. BANKALAR 5 33, ,654 29, ,932 IV. TERS REPO LEMLERNDEN ALACAKLAR V. SATILMAYA HAZIR FNANSAL VARLIKLAR (Net) 6 1,267-1,267 1,310-1,310 VI. KRALAMA LEMLER 7 5,911 22,183 28,094 10,019 18,386 28, Kiralama lemlerinden Alacaklar 5,417 18,505 23,922 4,597 18,386 22, Finansal Kiralama Alacakları 6,338 19,988 26,326 5,445 19,900 25, Faaliyet Kiralaması Alacakları Dier Kazanılmamı Gelirler (-) (922) (1,489) (2,411) (849) (1,519) (2,368) 6.2 Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar 1-1 5,383-5, Kiralama lemleri çin Verilen Avanslar 493 3,678 4, VII. TAKPTEK ALACAKLAR Takipteki Kiralama lemlerinden Alacaklar 323 3,302 3, ,244 3, Özel karılıklar (-) (255) (2,443) (2,698) (252) (2,343) (2,595) VIII. RSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FNANSAL VARLIKLAR Gerçee Uygun Deer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit Akı Riskinden Korunma Amaçlılar Yurtdıındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar IX. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) X. BALI ORTAKLIKLAR (Net) XI. TRAKLER (Net) XII. ORTAKLIKLARI (Net) XIII. MADD DURAN VARLIKLAR (Net) XIV. MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) erefiye Dier XV. ERTELENM VERG VARLII 11 8,329-8,329 7,874-7,874 XVI. SATI AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALYETLERE LKN VARLIKLAR (Net) Satı Amaçlı Durdurulan Faaliyetlere likin XVII. DER AKTFLER ,468-1,468 AKTF TOPLAMI 52,691 23,244 75,935 50,365 19,795 70,160 liikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. (1)

4 31 Mart 2011 Tarihi tibarıyla Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Baımsız Denetimden Geçmemi Baımsız Denetimden Geçmi PASF KALEMLER Notlar TP YP Toplam TP YP Toplam I. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER II. ALINAN KREDLER ,288 14,304 4,035 5,187 9,222 III. KRALAMA LEMLERNDEN BORÇLAR Finansal Kiralama Borçları Faaliyet Kiralaması Borçları Dier Ertelenmi Finansal Kiralama Giderleri ( - ) IV. HRAÇ EDLEN MENKUL KIYMETLER (Net) Bonolar Varlıa Dayalı Menkul Kıymetler Tahviller V. MUHTELF BORÇLAR ,196 1, ,727 VI. DER YABANCI KAYNAKLAR VII. RSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER Gerçee Uygun Deer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit Akı Riskinden Korunma Amaçlılar Yurtdıındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar VIII. ÖDENECEK VERG VE YÜKÜMLÜLÜKLER IX. BORÇ VE GDER KARILIKLARI Yeniden Yapılanma Karılıı Çalıan Hakları Yükümlülüü Karılıı Dier Karılıklar X. ERTELENM VERG BORCU XI. SATI AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALYETLERE LKN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 11.1 Satı Amaçlı Durdurulan Faaliyetlere likin XII. SERMAYE BENZER KREDLER XIII. ÖZKAYNAKLAR 18 59,798-59,798 58,734-58, Ödenmi Sermaye ,000-30,000 30,000-30, Sermaye Yedekleri ,373-15,373 15,416-15, Hisse Senedi hraç Primleri Hisse Senedi ptal Kârları Menkul Deerler Deerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Deerleme Farkları tirakler, Balı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Deerleme Farkları (Etkin kısım) Satı Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere likin Duran Varlıkların Birikmi Deerleme Farkları Dier Sermaye Yedekleri 15,355-15,355 15,355-15, Kâr Yedekleri ,305-8,305 8,305-8, Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olaanüstü Yedekler 7,612-7,612 7,612-7, Dier Kâr Yedekleri Kâr veya Zarar 6,120-6,120 5,013-5, Geçmi Yıllar Kâr veya Zararı ,013-5, Dönem Net Kâr veya Zararı 1,107-1,107 5,013-5,013 PASF TOPLAMI 61,075 14,860 75,935 64,412 5,748 70,160 liikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. (2)

5 31 Mart 2011 Tarihi tibarıyla Nazım Hesaplar Tablosu Baımsız Denetimden Geçmemi Baımsız Denetimden Geçmi NAZIM HESAP KALEMLER Notlar TP YP Toplam TP YP Toplam I. RSK ÜSTLENLEN FAKTORNG LEMLER II. RSK ÜSTLENLMEYEN FAKTORNG LEMLER III. ALINAN TEMNATLAR , , ,531 90, , ,960 IV. VERLEN TEMNATLAR ,399 80,171 85,570 5,342 76,933 82,275 V. TAAHHÜTLER Cayılamaz Taahhütler Cayılabilir Taahhütler Kiralama Taahhütleri Finansal Kiralama Taahhütleri Faaliyet Kiralama Taahhütleri Dier Cayılabilir Taahhütler VI. TÜREV FNANSAL ARAÇLAR ,247 12,611 24,858 21,836 21,660 43, Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar Gerçee Uygun Deer Riskinden Korunma Amaçlı lemler Nakit Akı Riskinden Korunma Amaçlı lemler Yurtdıındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı lemler Alım Satım Amaçlı lemler 12,247 12,611 24,858 21,836 21,660 43, Vadeli Alım-Satım lemleri 12,247 12,611 24,858 21,836 21,660 43, Vadeli Alım lemleri 11, ,314 20, ,843 Vadeli Satım lemleri ,629 12, ,738 21, Swap Alım Satım lemleri Alım Satım Opsiyon lemleri Futures Alım Satım lemleri Dier VII. EMANET KIYMETLER NAZIM HESAPLAR TOPLAMI 111, , , , , ,269 liikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. (3)

6 Gelir Tablosu GELR VE GDER KALEMLER Baımsız Denetimden Baımsız Denetimden Geçmemi Geçmemi Notlar 1 Ocak - 31 Mart Ocak - 31 Mart 2010 I. ESAS FAALYET GELRLER KRALAMA GELRLER , Finansal Kiralama Gelirleri 732 1, Faaliyet Kiralaması Gelirleri Kiralama lemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar - - II. ESAS FAALYET GDERLER (-) 20 (649) (747) 2.1 Personel Giderleri (323) (307) 2.2 Kıdem Tazminatı Karılıı Gideri - (3) 2.3 Aratırma Gelitirme Giderleri Genel letme Giderleri (318) (423) 2.5 Dier (8) (14) III. DER FAALYET GELRLER 21 2,236 2, Bankalardan Alınan Faizler Ters Repo lemlerinden Alınan Faizler Menkul Deerlerden Alınan Faizler Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan Gerçee Uygun Deer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan Temettü Gelirleri Sermaye Piyasası lemleri Kârı Türev Finansal lemlerden Dier Kambiyo lemleri Kârı 1,258 1, Dier IV. FNANSMAN GDERLER (-) 22 (129) (126) 4.1 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (121) (111) 4.2 Faktoring lemlerinden Borçlara Verilen Faizler Finansal Kiralama Giderleri hraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler Dier Faiz Giderleri Verilen Ücret ve Komisyonlar (8) (15) V. TAKPTEK ALACAKLARA LKN ÖZEL KARILIKLAR (-) 8 (164) (65) VI. DER FAALYET GDERLER (-) 23 (1,184) (1,457) 6.1 Menkul Deerler Deer Düü Gideri Gerçee Uygun Deer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Deer Düme Giderleri Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan Duran Varlıklar Deer Düü Giderleri Maddi Duran Varlık Deer Düü Giderleri Satı Amaçlı Elde Tutulan ve Durudurulan Faaliyetlere likin Duran Varlıklar Deer Düü Giderleri erefiye Deer Düü Gideri Dier Maddi Olmayan Duran Varlıklar Deer Düü Giderleri tirak, Balı Ortakılık ve Ortaklıkları Deer Düü Giderleri Türev Finansal lemlerden Zarar (309) Kambiyo lemleri Zararı (875) (1,457) 6.5 Dier - - VII. NET FAALYET K/Z (I+ +VI) 842 1,713 VIII. BRLEME LEM SONRASINDA GELR OLARAK KAYDEDLEN FAZLALIK TUTARI - - IX. NET PARASAL POZSYON KÂRI/ZARARI - - X. SÜRDÜRÜLEN FAALYETLER VERG ÖNCES K/Z (VII+VIII+IX) 842 1,713 XI. SÜRDÜRÜLEN FAALYETLER VERG KARILII (±) (353) 11.1 Cari Vergi Karılıı (190) Ertelenmi Vergi Gider Etkisi (-) - (353) 11.3 Ertelenmi Vergi Gelir Etkisi (+) XII. SÜRDÜRÜLEN FAALYETLER DÖNEM NET K/Z (X±XI) 1,107 1,360 XIII. DURDURULAN FAALYETLERDEN GELRLER Satı Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri Balı Ortaklık, tirak ve Ortaklıkları Satı Karları Dier Durdurulan Faaliyet Gelirleri - - XIV. DURDURULAN FAALYETLERDEN GDERLER (-) Satı Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri Balı Ortaklık, tirak ve Ortaklıkları Satı Zararları Dier Durdurulan Faaliyet Giderleri - - XV. DURDURULAN FAALYETLER VERG ÖNCES K/Z (XIII-XIV) - - XVI. DURDURULAN FAALYETLER VERG KARILII (±) Cari Vergi Karılıı Ertelenmi Vergi Gider Etkisi (+) Ertelenmi Vergi Gelir Etkisi (-) - - XVII. DURDURULAN FAALYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) - - XVIII. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XII+XVII) 1,107 1,360 Hisse Baına Kar (Tam TL) liikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. (4)

7 Özkaynaklarda Muhasebeletirilen Gelir Gider Kalemlerine likin Tablo ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELETRLEN GELR GDER KALEMLER Baımsız Denetimden Baımsız Denetimden Geçmemi Geçmemi Notlar 1 Ocak - 31 Mart Ocak - 31 Mart 2010 I. MENKUL DEER DEER ARTI FONUNA SATILMAYA HAZIR FNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Gerçee Uygun Deerindeki Net Deime Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Gerçee Uygun Deerindeki Net Deime (Kar-Zarara Transfer) - - II. MADD DURAN VARLIKLAR YENDEN DEERLEME DEER ARTILARI - - III. MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENDEN DEERLEME DEER ARTILARI - - IV. YABANCI PARA LEMLER ÇN KUR ÇEVRM FARKLARI - - V. NAKT AKI RSKNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FNANSAL VARLIKLARA LKN KÂR/ZARAR Gerçee Uygun Deer Farkı Kârı/Zararı (Gerçee Uygun Deer Deiikliklerinin Etkin Kısmı) Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım - - VI. YURTDIINDAK NET YATIRIM RSKNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FNANSAL VARLIKLARA LKN KÂR/ZARAR Gerçee Uygun Deer Farkı Kârı/Zararı (Gerçee Uygun Deer Deiikliklerinin Etkin Kısmı) Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım - - VII. MUHASEBE POLTKASINDA YAPILAN DEKLKLER LE HATALARIN DÜZELTLMESNN ETKS - - VIII. TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELETRLEN DER GELR GDER UNSURLARI - - IX. DEERLEME FARKLARINA AT ERTELENM VERG - - X. DORUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELETRLEN NET GELR/GDER (I+II+ +IX) 17 4 XI. DÖNEM KÂRI 1,107 1,360 XII. DÖNEME LKN MUHASEBELETRLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI) 1,124 1,364 liikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. (5)

8 Özkaynak Deiim Tablosu Ödenmi Sermaye Enf. Düzeltme Farkı Hisse Senedi hraç Primleri Hisse Senedi ptal Yasal Yedek Kârları Akçeler Statü Yedekleri Olaanüstü Yedek Akçe Dier Yedekler Dönem Net Kârı / (Zararı) Geçmi Dönem Kârı / (Zararı) Menkul Deerler Deerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık YDF Notlar Ödenmi Sermaye 31 Mart 2010 I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31 Aralık 2009) 18 20,000 19, ,910 (1,059) ,661 II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler Hataların Düzeltilmesinin Etkisi Yasal kayıtlardaki özkaynak kalemlerinin esas alınması Muhasebe Politikasında Yapılan Deiikliklerin Etkisi III. Yeni Bakiye (I+II) 20,000 19, ,910 (1,059) ,661 Dönem çindeki Deiimler IV. Birlemeden Kaynaklanan Artı/Azalı V. Riskten Korunma lemlerinden Deerleme Farkları Nakit Akı Riskinden Korunma Yurtdıındaki Net Yatırım Riskinden Korunma VI. Menkul Deerler Deerleme Farkları VII. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Deerleme Farkları VIII. tirakler, Balı Ort. ve Ortaklıklarından Bedelsiz Hisse Senetleri IX. Menkul Deerler Deerleme Farkları X. Kur Farkları XI. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Deiiklik XII. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Deiiklik XIII. Nakden Gerçekletirilen Sermaye Artırımı XIV. Hisse Senedi hracı XV. Ödenmi Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı XVI. Hisse Senedine Dönütürülebilir Tahviller XVII. Sermaye Benzeri Krediler XVIII. Dönem Net Karı veya Zararı , ,360 XIX. Kâr Daıtımı ,158 - (14,910) 1, Daıtılan Temettü Yedeklere Aktarılan Tutarlar ,158 - (14,910) 1, Dier - -) Dönem Sonu Bakiyesi (31 Mart 2010) 20,000 19, ,158-1, , Mart 2011 I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31 Aralık 2010) 18 30,000 15, ,612-5, ,734 II. Birlemeden Kaynaklanan Artı/Azalı III. Riskten Korunma lemlerinden Deerleme Farklar Nakit Akı Riskinden Korunma Yurtdıındaki Net Yatırım Riskinden Korunma IV. Menkul Deerler Deerleme Farkları (43) (43) V. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Deerleme Farkları VI. tirakler, Balı Ort. ve Ortaklıklarından Bedelsiz Hisse Senetleri VII. Menkul Deerler Deerleme Farkları VIII. Kur Farkları IX. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Deiiklik X. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Deiiklik XI. Nakden Gerçekletirilen Sermaye Artırımı XII. Hisse Senedi hracı XIII. Ödenmi Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı XIV. Hisse Senedine Dönütürülebilir Tahviller XV. Sermaye Benzeri Krediler XVI. Dönem Net Karı veya Zararı , ,107 XVII. Kâr Daıtımı (5,013) 5, Daıtılan Temettü Yedeklere Aktarılan Tutarlar (5,013) 5, Dier (Sermaye Artırımı) Dönem Sonu Bakiyesi (31 Mart 2011) 18 30,000 15, ,612-1,107 5, ,798 Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satı A./ Durdurulan F. likin Dur.V. Bir.De.F. Toplam Özkaynaklar liikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. (6)

9 Nakit Akı Tablosu NAKT AKI TABLOSU Baımsız Denetimden Geçmemi Baımsız Denetimden Geçmemi Notlar 31 Mart Mart 2010 A. ESAS FAALYETLERE LKN NAKT AKILARI 1.1 Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Deiim Öncesi Faaliyet Karı 81 2, Alınan Faizler/Kiralama Gelirleri , Kiralama Giderleri 20 (50) (47) Alınan Temettüler Alınan Ücret ve Komisyonlar Elde Edilen Dier Kazançlar Zarar Olarak Muhasebeletirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler (313) (310) Ödenen Vergiler (292) (140) Dier (726) 1, Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Deiim 1,656 5, Kiralama lemlerinden Alacaklarda Net (Artı) Azalı (602) 6, Dier Aktiflerde Net (Artı) Azalı (2,452) (334) Kiralama lemlerinden Borçlarda Net Artı (Azalı) Alınan Kredilerdeki Net Artı (Azalı) 5,083 (495) Vadesi Gelmi Borçlarda Net Artı (Azalı) Dier Borçlarda Net Artı (Azalı) (373) (215) I. Esas Faaliyetlerinden Salanan Net Nakit 1,737 8,107 B. YATIRIM FAALYETLERNE LKN NAKT AKILARI ktisap Edilen Balı Ortaklık ve tirakler ve Ortaklıkları Elden Çıkarılan Balı Ortaklık ve tirakler ve Ortaklıkları Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar Dier (Alım satım amaçlı finansal varlıklar) 4 (2,612) - II. Yatırım Faaliyetlerinden Salanan/(Faaliyetlerinde Kullanılan) Net Nakit (2,487) - C. FNANSMAN FAALYETLERNE LKN NAKT AKILARI 3.1 Krediler ve hraç Edilen Menkul Deerlerden Salanan Nakit 12,015 3, Krediler ve hraç Edilen Menkul Deerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkıı (7,346) (3,273) 3.3 hraç Edilen Sermaye Araçları Temettü Ödemeleri Finansal Kiralamaya likin Ödemeler Dier - - III. Finansman Faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit 4,669 (181) IV. Döviz Kurundaki Deiimin Nakit ve Nakde Edeer Varlıklar Üzerindeki Etkisi - - V. Nakit ve Nakde Edeer Varlıklardaki Net Artı 3,919 7,926 VI. Dönem Baındaki Nakit ve Nakde Edeer Varlıklar 29,595 8,091 VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Edeer Varlıklar 3 ve 5 33,514 16,017 liikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. (7)

10 1 RKET N ORGANZASYONU VE FAALYET KONUSU Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi ( irket ) 1992 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümleri çerçevesinde Hazine ve Dı Ticaret Müstearlıı ndan alınan izni takiben, Türkiye de faaliyet göstermek üzere kurulmutur. irket in hisselerinin bir bölümü stanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda 20 ubat 1995 tarihinden beri ilem görmektedir. irket aırlıklı olarak inaat, tekstil, metal sanayi, makina, kimya endüstrisi ve madencilik sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarla çalımaktadır. irket, Türkiye de kayıtlı olup aaıdaki adreste faaliyet göstermektedir: Aydınevler Mahallesi, nönü Caddesi, GSD Binası, No:14 Küçükyalı/ stanbul irket in ortakları ve paylarına ilikin bilgiler aaıdaki gibidir: Tutar % Tutar % GSD Holding A.. ( GSD Holding ) 16, , Halka arz edilen 13, , Dier Tarihsel tutar 30, , Sermaye enflasyon düzeltme farkı 15,355 15,355 Enflasyona göre düzeltilmi tutar 45,355 45,355 irket hisselerinin grup bazında daılımı aaıdaki gibidir: A Grubu 8,976 8,976 B Grubu 3,741 3,741 C Grubu 15,038 15,038 D Grubu 2,245 2,245 30,000 30,000 Her ortaın sahip olduu hisse oranında oy hakkı vardır. Ancak A, B ve D grubu hissedarlar Yönetim Kurulu nu seçmede ve ayrıca A ve B grubu hissedarlar denetçi seçiminde imtiyaz sahibidir. Hissedarlara kar daıtımında tanınan herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. GSD Holding, A, B, ve D grubu hisselerinin tamamına, C grubunun da 1,375 TL lik tutarına sahiptir. (8)

11 1 RKET N ORGANZASYONU VE FAALYET KONUSU (Devamı) 31 Mart 2011 ve 2010 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde çalıan ortalama personel sayısı kategorilerine göre aaıdaki gibidir: 31 Mart 31 Aralık Üst düzey 1 1 Orta düzey 4 4 Memur 9 8 Toplam FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR 2.1 Sunuma likin Temel Esaslar Uygulanan muhasebe standartları liikteki finansal tablolar, BDDK tarafından 17 Mayıs 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman irketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve zahnamesi ile Kamuya Açıklanacak Finansal Tabloların Biçim ve çerii Hakkında Tebli, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu ( TMSK ) tarafından yürürlüe konulan Türkiye Muhasebe Standartları ( TMS ) ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları ( TFRS ) ve bunlara ilikin ek ve yorumlara ve BDDK tarafından muhasebe ve raporlama esaslarına ilikin yayımlanan yönetmelik, tebli, açıklama ve genelgelere (tümü Raporlama Standartları ) uygun olarak hazırlanmıtır. Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 9 Ocak 2009 tarih ve 1/33 sayılı kararı uyarınca, sermaye piyasası araçları borsada ilem gören finansal kiralama, faktoring ve finansman irketlerinin finansal tablolarını BDDK tarafından belirlenen finansal raporlama standartlarına ve raporlama formatlarına uygun olarak hazırlamalarına ve kamuya ilan etmelerine karar verilmitir. Finansal tablolar, gerçee uygun deeri ile muhasebeletirilen gerçee uygun deeri kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar ve satılmaya hzır finansal varlıklar haricinde tarihi maliyet esasına göre hazırlanmaktadır. irket in 31 Mart 2011 tarihi itibarıyla düzenlenmi bilançosu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait gelir tablosu 28 Nisan 2011 tarih ve 596 no lu karar ile irket Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıtır. Genel Kurul un ve ilgili yasal kuruluların finansal tabloları tashih etme hakkı vardır Geçerli ve raporlama para birimi irket in geçerli para birimi ve raporlama para birimi Türk Lirası ( TL ) dır. Finansal tablolar ile bunlara ilikin açıklama ve dipnotlarda yer alan tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmitir. irket'in finansal tabloları 31 Aralık 2004 tarihine kadar TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama standardı uyarınca enflasyon düzeltmesine tabi tutulmutur. BDDK tarafından 28 Nisan 2005 tarihinde yayımlanan bir genelge ile enflasyon muhasebesi uygulamasını gerektiren göstergelerin ortadan kalktıı belirtilmi ve 1 Ocak 2005 tarihi itibarıyla enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmitir. (9)

12 2 FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR (Devamı) 2.1 Sunuma likin Temel Esaslar (Devamı) Muhasebe Tahminleri Finansal tabloların Raporlama Standartları na uygun olarak hazırlanması, yönetimin, politikaların uygulanması ve raporlanan varlık, yükümlülük, gelir ve gider tutarlarını etkileyen kararlar almasını, tahminler ve varsayımlar yapmasını gerektirmektedir. Gerçekleen sonuçlar bu tahminlerden farklılık gösterebilir. Tahminler ve tahminlerin temelini tekil eden varsayımlar sürekli olarak gözden geçirilmektedir. Muhasebe tahminlerindeki güncellemeler, güncellemenin yapıldıı dönemde ve bu güncellemelerden etkilenen müteakip dönemlerde kayıtlara alınır. Tahminlerin kullanıldıı balıca notlar aaıdaki gibidir: Not 4 Gerçee uygun deer farkı kar /zarara yansıtılan finansal varlıklar Not 7 Kiralama ilemleri Not 9 Maddi duran varlıkların faydalı ömürleri Not 10 Maddi olmayan duran varlıkların faydalı ömürleri Not 11 Vergi Not 17 Borç ve gider karılıkları Not 28 Finansal araçlar Mart 2011 Tarihi tibarıyla Henüz Yürürlülükte Olmayan Standartlar ve Yorumlar irket, 31 Mart 2011 tarihinde geçerli ve uygulanması zorunlu olan ve TMSK tarafından yayımlanan tüm standartları ve yorumları uygulamıtır. Bazı yeni standartlar, standartlardaki deiiklikler ve yorumlar 31 Mart 2011 tarihinde sona eren hesap döneminde henüz geçerli olmayıp bu finansal tabloların hazırlanmasında uygulanmamıtır. Bu standartlar ve yorumlar; TMS 24 likili Taraflarla lgili Açıklamalar standardında yapılan deiiklikler: Devlet kontrolü altında raporlama yapan bir irketi baka bir devlet kontrolü altındaki irketle ve devletle olan ilemlerinin bir kısmını açıklamaktan muaf tutmakta ve ilikili taraf tanımına düzenlemeler getirmektedir. likili taraf açıklamalarına getirilen bu muafiyet dipnotlardaki karmaıklıı önlemek amacıyla getirildii için geriye dönük olarak da uygulanmalı ve devletle olan önemli ilemlerin içerik ve kapsamını daha iyi tespit etmelidir. Ayrıca, TMSK revize edilen ilikili taraf tanımının da raporlama döneminden geriye dönük olarak uygulanması gerektiine karar vermitir. Bunlara ek olarak, bir irket revize edilmi ilikili taraf tanımını uygulamaya almasa dahi, dier devlet kontrolü altındaki irketlerle yapılan ilemleri açıklama muafiyetini uygulamaya alabilmektedir. Söz konusu deiikliin irket in 2011 yılı finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir. TFRS 9 Finansal Araçlar, TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeletirme ve Ölçme standardı yerine yeni düzenlemeler getirilmesini hedefleyen geni bir projenin bir parçası olarak TMSK tarafından Nisan 2010 da yayımlanmıtır. (10)

13 2 FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR (Devamı) 2.1 Sunuma likin Temel Esaslar (Devamı) Mart 2011 Tarihi tibarıyla Henüz Yürürlülükte Olmayan Standartlar ve Yorumlar (Devamı) Balatılan bu proje ile birlikte finansal araçlara ilikin finansal raporlamanın kural bazlı ve daha az karmaık bir hale getirilmesi hedeflenmi ve projenin birinci fazı olan TFRS 9 ile finansal varlıkların raporlanması ile ilgili prensiplerin oluturularak, finansal tablo okuyucularının iletmelerin gelecekteki nakit akımları hakkındaki belirsizlikleri, zamanlamaları ve tutarları konusunda kendi deerlendirmelerini oluturabilmeleri için ilgili ve faydalı bilgilerin salanması amaçlanmıtır. TFRS 9 finansal varlıklar için gerçee uygun deerleri üzerinden ölçülen finansal varlıklar ve itfa edilmi maliyet bedelleri üzerinden ölçülen finansal varlıklar olmak üzere iki ana müteakip ölçüm sınıflandırması getirmektedir. Bu sınıflamanın temeli iletmenin i modeline ve finansal varlıkların sözlemeye dayalı nakit akımlarının niteliklerine dayanmaktadır. Finansal varlıkların deer düüklüüne ve riskten korunma muhasebesine ilikin TMS 39 içerisindeki düzenlemelerin devam edecei belirtilmitir. TFRS 9, 1 Ocak 2013 tarihi itibarıyla veya sonrasında balayan yıllık hesap dönemleri için yürürlüe girecek olup, bu standardın erken uygulanmasına izin verilmektedir. 1 Ocak 2013 öncesinde balayan raporlama dönemlerinde bu standardı uygulamaya balayan iletmeler için geçmi dönem finansal tablolarının yeniden düzenlenmesi artı aranmamaktadır. 26 Kasım 2009 da TMSK asgari fonlama zorunluluklarına ilikin yorumunu (TFRS Yorum 14) yayınlamıtır. TFRS Yorum 14 - TMS 19 Tanımlanmı Fayda Planı Varlıklarındaki Limitler standardının yaratabilecei istee balı asgari fonlama ön ödemelerinin bazı durumlarda aktifletirilemeyeceine yönelik kasıtsız anlaılmaları düzeltmek amacıyla getirilmitir. Yeni düzenlemeler önce uygulamaya balama hakkı saklı kalmak kouluyla 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren hazırlanacak yıllık finansal tablolar için yürürlüe girmi ve geriye dönük olarak da karılatırma yapılan ilk dönemden itibaren sunulacaktır. Söz konusu yorumun irket in 2011 yılı finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir. TFRS Yorum 19 Finansal Borçların Özkaynaa Dayalı Finansal Araçlarla Ödenmesi dı borç yatırım takaslarının muhasebeletirilmesi hakkında kılavuzluk yapar. lgili yorum, 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren hazırlanacak finansal tablolar için yürürlüe girmitir. Söz konusu yorumun irket in 2011 yılı finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir. TFRS 7 Finansal Araçlar daki deiiklik ile finansal tablo kullanıcılarının, irket in finansal araçlardan dolayı maruz kaldıı risklerinin daha iyi deerlendirilebilmesi için hazırlanan niteliksel ve niceliksel dipnotlarına ilave açıklamalar getirmektedir. lgili deiiklik 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren hazırlanacak finansal tablolar için yürürlüe girecektir. Söz konusu deiikliin, irket in 2011 yılı finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir. TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama- Önemli Olaylar ve lemler standardında yapılan deiiklik ile ilgili standart kapsamında açıklanması gereken önemli olaylar ve ilemlere ilave örnekler getirilmitir. lgili deiiklik, 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren hazırlanacak ara dönem finansal tablolar için yürürlüe girecektir. Söz konusu deiikliin, irket in 2011 yılı finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir.tms 27 (2008) deki deiiklikler sebebiyle TMS 21, TMS 28 ve TMS 31 de yapılacak olan deiiklikler, TMS 27 deki düzenlemeler, TMS 21 Kurlardaki deiimin etkileri, TMS 28 tiraklerdeki yatırımlar ve TMS 31 ortaklıklarında hisseler deki son düzenlemeler TMS 28 ve TMS 31 deki düzenlemeler (bu düzenlemeler TMS 27 (2008) deki yeniden numaralandırmadan kaynaklanmaktadır) hariç olmak üzere ileriye dönük olarak uygulanacaktır. lgili deiiklikler 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren hazırlanacak finansal tablolar için geçerlidir.söz konusu deiikliklerin, irket in 2011 yılı finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir. (11)

14 2 FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR (Devamı) 2.1 Sunuma likin Temel Esaslar (Devamı) Netletirme Finansal varlıklar ve yükümlülükler, yasal olarak netletirme hakkının var olması, net olarak ödenmesi veya net olarak tahsilinin mümkün olması veya varlıın elde edilmesi ile yükümlülüün yerine getirilmesinin e zamanlı olarak gerçekleebilmesi halinde, finansal tablolarda net deerleri ile gösterilirler Karılatırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Finansal Tablolarının Yeniden Düzenlenmesi Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, irket in finansal tabloları önceki dönemle karılatırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem finansal tabloların sunumu ile uygunluk salanması açısından karılatırmalı bilgiler gerekli görüldüünde yeniden sınıflandırılır ve önemli farklılıklar açıklanır. 2.2 Muhasebe Politikalarındaki Deiiklikler Muhasebe politikalarında yapılan önemli deiiklikler geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir. irket, muhasebe politikalarını bir önceki mali yıl ile tutarlı olarak uygulamıtır. 2.3 Muhasebe Tahminlerindeki Deiiklik ve Hatalar Muhasebe tahminlerindeki deiiklikler, yalnızca bir döneme ilikin ise, deiikliin yapıldıı cari dönemde, gelecek dönemlere ilikin ise, hem deiikliin yapıldıı dönemde hem de gelecek dönemlerde, ileriye yönelik olarak uygulanır. Tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir. 2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (a) Finansal araçlar Türev olmayan finansal araçlar Türev olmayan finansal araçlar; finansal kiralama alacakları, nakit deerler, bankalar, satılmaya hazır finansal varlıklar, dier aktifler, alınan krediler ve muhtelif borçlardan olumaktadır. Türev olmayan finansal araçlar, ilem maliyetleri dahil gerçee uygun deerleri ile kaydedilir. Türev olmayan finansal araçlar kayıtlara alındıktan sonra aaıdaki ekilde muhasebeletirilir: Nakit ve nakde edeer varlıklar, kasa ve bankalardaki üç aydan kısa vadeli mevduat ve nakit para tutarlarını içermektedir. Nakit ve nakde edeer varlıklar kolayca nakde dönütürülebilir, olutuu tarihte vadesi üç ayı geçmeyen ve deer kaybetme riski bulunmayan kısa vadeli yüksek likiditeye sahip yatırımları ifade etmektedir. Finansal kiralama alacakları, ilk maliyetleri üzerinden ilem maliyetleri ile netletirilmi tutarları ile kayda alınmaktadır. Kayda alınmalarını izleyen dönemlerde, ilk maliyet ve geri ödeme tutarlarının etkin faiz yöntemiyle hesaplanan bugünkü deerleri arasındaki farkların gelir tablosunda itfa edilmesi suretiyle elde edilen tutarlar üzerinden finansal tablolarda gösterilir. (12)

15 2 FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR (Devamı) 2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) (a) Finansal araçlar (Devamı) Türev olmayan finansal araçlar (Devamı) Finansal kiralama alacakları ve dier varlıklar tahsili mümkün olmayan kısımları için ayrılan karılık tutarları düüldükten sonraki kalan deerleri üzerinden finansal tablolarda yer alır. Karılıklar, finansal kiralama alacakları ve dier varlıkların düzenli gözden geçirilmesi sonucu deer düüklüüne uradıı tespit edilen söz konusu alacak ve varlıkların defter deeri üzerinden, bu alacak ve varlıkları tahsil edilebilir deerlerine getirmek için ayrılır. üpheli hale gelen bir finansal kiralama alacaı ilgili tüm yasal prosedürlerin tamamlanması ve net zararın tespitinden sonra kayıtlardan çıkarılır. Satılmaya hazır finansal varlıklar yatırım amaçlı olarak edinilen, vadesine kadar elde tutulmayacak veya ticari amaçla elde tutulmayan kıymetlerden olumaktadır. Söz konusu satılmaya hazır finansal varlıklar aktif bir pazarda ilem görmedikleri ve gerçee uygun deerleri güvenilir bir ekilde belirlenmedii için maliyet deeri ile deerlenmektedir. irket tarafından elde tutulan ve aktif bir piyasada ilem görmeyen hisse senedi yatırımları satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflandırılır. irket tarafından elde tutulan ve aktif bir piyasada ilem gören borsaya kote hisse senedi yatırımları satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflandırılır ve gerçee uygun deerleriyle gösterilir. Gelir tablosuna kaydedilen deer düüklükleri, etkin faiz yöntemi kullanılarak hesaplanan faiz ve parasal varlıklarla ilgili kur farkı kar/zarar tutarı haricindeki, gerçee uygun deerdeki deiikliklerden kaynaklanan kar ve zararlar dier kapsamlı gelir içinde muhasebeletirilir ve menkul deerler deerleme farkları hesabında gösterilirler. Yatırımın elden çıkarılması ya da deer düüklüüne uraması durumunda, menkul deerler deerleme farkları hesabında biriken toplam kar/zarar, gelir tablosuna sınıflandırılmaktadır. Alınan krediler, ilk maliyet deerleri üzerinden ilem maliyetleri ile netletirilmi tutarları ile kayda alınır. Kayda alınmalarını izleyen dönemlerde, geri ödeme tutarlarının etkin faiz yöntemiyle hesaplanan bugünkü deerleriyle finansal tablolara yansıtılır ve ilk maliyet ile arasındaki farklar söz konusu borçların vadeleri süresince gelir tablosuna intikal ettirilir. Muhtelif borçlar, kısa vadeli olmaları sebebiyle maliyet deerleri üzerinden gösterilmektedir. Finansal varlıklar, finansal varlıktan salanan nakit akımlarındaki sözlemeye dayanan hakkın sona ermesinden ötürü veya irket finansal varlık üzerinde kontrolü muhafaza etmemesi durumunda veya varlıın risk ve kazanımlarının esasen karı tarafa transfer edilmesi durumunda kayıtlardan çıkarılır. Finansal varlıklar olaan bir ekilde alım veya satımı, irket in o varlıı almayı veya satmayı taahhüt ettii tarihte muhasebeletirilir. Finansal yükümlülükler, irket in sözlemede belirtilen yükümlülüklerinin süresinin dolması veya ertelenmesi veya ödenmesi durumunda kayıtlardan çıkarılır. Türev finansal araçlar Türev finansal araçlar alım-satım amaçlı türev finansal varlıklar/yükümlülükler olarak sınıflandırılmı olup gerçee uygun deerleriyle finansal tablolarda gösterilir. Gerçee uygun deer deiimleri dier faaliyet gelirleri/giderleri hesapları içinde muhasebeletirilmektedir. Gerçee uygun deerler, ilem gören piyasa fiyatlarından ve gerektiinde indirgenmi nakit akıı modellerinden elde edilir. Borsa dıı vadeli döviz sözlemelerinin gerçee uygun deerleri ilk vade oranının, sözlemenin geri kalan süresi için ilgili para biriminin piyasa faiz oranlarına ilikin hesaplanan vade oranıyla karılatırılıp raporlama dönemi sonunda iskonto edilmesi ile düülmesiyle belirlenir. Türev araçların gerçee uygun deeri pozitifse aktif hesaplarda alım satım amaçlı türev finansal varlıklarda, gerçee uygun deeri negatifse pasif hesaplarda alım satım amaçlı türev finansal yükümlülüklerde muhasebeletirilir. (13)

16 2 FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR (Devamı) 2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) (b) Maddi duran varlıklar ve amortisman Maddi duran varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler için 31 Aralık 2004 tarihi itibarıyla enflasyonun etkilerine göre düzeltilmi maliyet deerlerinden ve 31 Aralık 2004 tarihinden sonra satın alınan kalemler için satın alım maliyet deerlerinden birikmi amortisman ve kalıcı deer kayıpları düülerek yansıtılır. Sonradan ortaya çıkan giderler Maddi duran varlıkların herhangi bir parçasını deitirmekten doan giderler bakım onarım maliyetleri ile birlikte aktifletirilebilirler veya gider olarak yazılırlar. Söz konusu sonradan ortaya çıkan harcamalar duruma göre varlıın gelecekteki ekonomik faydasını artırıcı nitelikte ise aktifletirilebilirler. Tüm dier giderler olutukça gelir tablosunda gider kalemleri içinde muhasebeletirilir. Amortisman Maddi duran varlıklara ilikin amortismanlar, varlıkların faydalı ömürlerine göre aktife giri veya montaj tarihleri esas alınarak dorusal amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmıtır. Özel maliyetler, dorusal amortisman yöntemi kullanılarak ilgili kira süresince amortismana tabi tutulur. Maddi duran varlıkların ortalama faydalı ömürlerini yansıtan amortisman süreleri aaıda belirtilmitir: Süre (Yıl) Taıtlar 5 Döeme ve demirbalar 5 Özel maliyetler 5 Maddi duran varlıkların elden çıkartılması sonucu oluan kar ve zararlar, sırasıyla, dier faaliyet gelirleri ve karlarları ve dier faaliyetlerden giderleri hesaplarına dahil edilirler. (c) (d) Maddi olmayan duran varlıklar Maddi olmayan varlıklar, bilgi ilem ve yazılım programlarını içermektedir. Bilgi ilem ve yazılım programları, 1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler için 31 Aralık 2004 tarihi itibarıyla enflasyonun etkilerine göre düzeltilmi maliyet deerlerinden ve 31 Aralık 2004 tarihinden sonra satın alınan kalemler için satın alım maliyet deerlerinden birikmi itfa payları ile kalıcı deer kayıpları düülerek yansıtılır. Maddi olmayan varlıklara ilikin itfa payları, ilgili varlıkların tahmini faydalı ömürleri üzerinden, satın alım tarihinden itibaren faydalı ömür sürelerini amamak kaydıyla dorusal amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmıtır. Satı amaçlı elde tutulan duran varlıklar Satı amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırılma kriterlerini salayan varlıklar; defter deerleri ile satı için katlanılacak maliyetler düülmü gerçee uygun deerlerinden düük olanı ile ölçülür ve söz konusu varlıklar üzerinden amortisman ayırma ilemi durdurulur. (14)

17 2 FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR(Devamı) 2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) (e) Deer düüklüü Finansal varlıklar Bir finansal varlıın tahmin edilen gelecekteki nakit akımlarının olumsuz olarak etkilendiini gösteren bir veya birden fazla nesnel kanıt olması durumunda, deer düüklüüne uradıı kabul edilir. tfa edilmi maliyet ile deerlendirilen finansal varlıktaki deer düüklüü finansal varlıın kayıtlı deeri ile orijinal etkin faiz oranı ile gelecekte beklenen nakit akımların orijinal etkin faiz oranı ile bugünkü deerine indirgenmi deeri arasındaki farkı ifade eder. Önemli finansal varlıkların deer düüklüü ayrı ayrı test edilir. Geriye kalan finansal varlıklar aynı kredi risk özelliklerine sahip gruplar içinde toplu halde deerlendirilir. Tüm deer düüklükleri gelir tablosuna kaydedilir. irket, 1 Ocak 2008 den itibaren geçerli olmak üzere BDDK tarafından yayınlanan 20 Temmuz 2007 tarihli ve sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman irketlerince Alacakları için Ayrılacak Karılıklara ilikin Usul ve Esaslar Hakkında Tebli kapsamında, tahsili vadesinden itibaren 150 günden fazla geciken ancak 240 günü geçmeyen finansal kiralama alacaklarının, teminatları dikkate alındıktan sonra, en az %20 si oranında, tahsili vadesinden itibaren 240 günden fazla geciken ancak 360 günü geçmeyen finansal kiralama alacaklarının, teminatları dikkate alındıktan sonra, en az %50 si oranında ve tahsili vadesinden itibaren 1 yıldan fazla gecikmi olan finansal kiralama alacaklarının, teminatları dikkate alındıktan sonra, %100 ü oranında özel karılık ayırır. Tahsili 360 günden az gecikmi olan finansal kiralama alacakları Takipteki Alacaklar altında bulunan Tasfiye Olunacak Alacaklar olarak, tahsili 1 yıldan fazla gecikmi olan finansal kiralama alacakları ise Zarar Niteliindeki Alacaklar olarak sınıflandırılır. Finansal olmayan varlıklar irket in finansal olmayan varlıklarının kayıtlı deerleri her raporlama dönemi sonunda herhangi bir deer düüklüü göstergesi olup olmadıı konusunda gözden geçirilir. Eer böyle bir gösterge mevcutsa, varlıın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilir. Bir varlıın veya nakit yaratan birimlerinin kayıtlı deeri geri kazanılabilir tutarı aıyorsa deer düüklüü kayıtlara alınır. Dier varlıklardan veya irketlerden baımsız olarak nakit akımı yaratan en küçük ayrıtırılabilir varlık grubu nakit yaratan birim olarak tanımlanır. Deer düüklükleri gelir tablosuna kaydedilir. Nakit yaratan birimler kapsamında kayıtlara alınan deer düüklüü ilk olarak birimlere tahsis edilen erefiyenin kayıtlı deerinden ve sonra birimdeki (birim grubu) dier varlıkların kayıtlı deerinden orantısal olarak düülür. Bir varlıın veya nakit yaratan birimin geri kazanılabilir tutarı, kullanımdaki deeri veya gerçee uygun deerden satı masraflarının düülmesi ile elde edilen deerinden yüksek olanı ifade eder. Kullanım deeri, söz konusu varlıın beklenen gelecekteki nakit akılarının cari piyasa koullarında paranın zaman deeriyle söz konusu varlıın risklerini yansıtabilecek olan vergi öncesi iç verim oranı ile iskonto edilmesi suretiyle hesaplanır. (15)

18 2 FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR(Devamı) 2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) (e) (f) (g) Deer düüklüü (Devamı) Dier varlıklarda önceki dönemlerde ayrılan deer düüklükleri her raporlama dönemi sonunda deer düüklüünün azalması veya deer düüklüünün geçerli olmadıına dair göstergelerin olması durumunda deerlendirilir. Deer düüklüü geri kazanılabilir tutarın belirlenmesinde kullanılan tahminlerde deiiklik olması durumunda iptal edilir. Deer düüklüü sadece varlıın belirlenen kayıtlı deerini amayacak kadar amortisman ve itfa payı netletirildikten sonra deer düüklüü eer yok ise iptal edilir. Sermaye artıları Mevcut ortaklardan olan sermaye artıları yönetim kurulu tarafından onaylanıp tescil olunan nominal deerleri üzerinden muhasebeletirilir. Kıdem tazminatı karılıı Kıdem tazminatı karılıı, irket çalıanlarının emekliliinden doan ve Türk Kanunu na göre hesaplanan muhtemel yükümlülüün bugünkü deerine indirgenmi tutarına göre ayrılmaktadır. Çalıanlar tarafından hak edildikçe tahakkuk esasına göre hesaplanır ve finansal tablolarda muhasebeletirilir. Yükümlülük tutarı devlet tarafından duyurulan kıdem tazminatı tavanı baz alınarak hesaplanmaktadır. TMS 19 Çalıanlara Salanan Faydalar irketlerin istatistiksel deerleme yöntemleri kullanarak olası yükümlülüklerinin bugünkü deerinin hesaplanmasını öngörmektedir. Dolayısıyla irket in muhtemel yükümlülüünün bugünkü deeri aaıdaki tabloda yer alan varsayımlar kullanılarak hesaplanmıtır. Net iskonto oranı %4.66 %4.66 Beklenen maa / limit artı oranı %5.1 %5.1 Tahmin edilen kıdem tazminatına hak kazanma oranı %88 %88 Temel varsayım, her yıllık hizmet için belirlenen tavan karılıının enflasyon ile orantılı olarak artmasıdır. irket in kıdem tazminatı karılıı, kıdem tazminatı tavanı her altı ayda bir ayarlandıı için, 31 Mart 2011 tarihi itibarıyla geçerli olan 2.62 TL (2010: 2.52 TL) üzerinden hesaplanmaktadır. (h) Karılıklar, koullu varlık ve yükümlülükler TMS 37 Karılıklar, koullu Borçlar ve Koullu Varlıklar da belirtildii üzere herhangi bir karılık tutarının finansal tablolara alınabilmesi için; irket in geçmi olaylardan kaynaklanan mevcut bir hukuki veya taahhüde balı yükümlülüün bulunması, bu yükümlülüün yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynakların iletmeden çıkmasının muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir biçimde tahmin edilebiliyor olması gerekmektedir. Söz konusu kriterler olumamısa irket söz konusu hususları ilgili finansal tablolara ilikin açıklayıcı notlarında açıklamaktadır. Paranın zaman deerinin etkisinin önemli olduu durumlarda, karılık tutarı; yükümlülüün yerine getirilmesi için gerekli olması beklenen nakit çıkılarının bugünkü deeri olarak belirlenir. Karılıkların bugünkü deerlerine indirgenmesinde kullanılacak iskonto oranının belirlenmesinde, ilgili piyasalarda oluan faiz oranı ile söz konusu yükümlülükle ilgili risk dikkate alınır. Koullu varlıklar gerçeklemedikçe muhasebeletirilmemekte ve sadece dipnotlarda açıklanmaktadır. (16)

19 2 FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR(Devamı) 2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) (i) Gelir ve giderlerin muhasebeletirilmesi (i) Finansal kiralama faiz ve komisyon gelirleri Finansal kiralama faiz gelirleri ve komisyon gelirleri etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak tahakkuk esasına göre muhasebeletirilmektedir. (ii) Temettü gelirleri Temettü gelirleri tahsil edildikleri tarihte gelir tablosunda muhasebeletirilir. (iii) Dier gelir ve giderler Dier gelir ve giderler, tahakkuk esasına göre muhasebeletirilir. (iv) Finansman gelirleri/(giderleri) (j) Finansman gelirleri ve giderleri etkin faiz oranı yönetimi kullanılarak tahakkuk esasına göre muhasebeletirilir. Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler Gelir vergileri, cari yıl vergisi ile ertelenmi vergileri içermektedir. Cari yıl vergi yükümlülüü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden ve raporlama dönemi sonunda geçerli olan vergi oranları ile hesaplanan vergi yükümlülüünü ve geçmi yıllardaki vergi yükümlülüü ile ilgili düzeltme kayıtlarını içermektedir. Ertelenmi vergi, varlıkların ve borçların iliikteki finansal tablolarda gösterilen deerleri ile varlıkların ve borçların yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farkların vergi etkilerinin belirlenmesiyle hesaplanmaktadır. Ertelenmi vergi, raporlama dönemi sonunda geçerli olan kanunlara dayanarak, geçici farkların geri çevrildiklerinde uygulanması beklenen vergi oranları ile hesaplanır ve satılmaya hazır finansal varlıklar gerçee uygun deer deiimlerinden kaynaklanan vergi etkileri aynı kalemde özkaynakların altında muhasebeletirilir. Ertelenmi vergi varlıı, gelecek dönemlerde bu vergi alacaından fayda salanabilecek tutarda vergilendirilebilir karın olması durumunda muhasebeletirilir. Finansal tablolara önceki dönemlerde yansıtılmı olan ertelenmi vergi varlıının tamamı veya bir kısmından fayda salanılamayacaı anlaıldıı takdirde söz konusu tutar aktiften silinir. Ertelenmi vergi varlıı ve ertelenmi vergi yükümlülüü, kanunen vergi varlıkları ve vergi yükümlülüklerinin mahsuplatırılmasına ilikin bir yasal hak olması ve ertelenmi vergilerin aynı mali otoriteye balı olması durumunda mahsuplatırılabilmektedir. (17)

20 2 FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR(Devamı) 2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı (k) likili taraflar TMS 24 likili Taraf Açıklamaları; hissedarlık, sözlemeye dayalı haklar, aile ilikisi veya benzeri yollarla karı tarafı dorudan ya da dolaylı bir ekilde kontrol edebilen veya önemli derecede etkileyebilen kuruluları, ilikili kurulu olarak tanımlar. likili kurululara aynı zamanda sermayedarlar ve irket yönetimi de dahildir. likili kurulu ilemleri, kaynakların ve yükümlülüklerin ilikili kurulular arasında bedelli veya bedelsiz olarak transfer edilmesini içermektedir. Bu finansal tablolar açısından irket in ortakları ve irket ile dolaylı sermaye ilikisinde olan grup irketleri ve yönetim kurulu üyeleri ile genel müdür gibi üst düzey yöneticiler ilikili taraflar olarak tanımlanmaktadır (Not 25). (l) Hisse baına kazanç Hisse baına kar/zarar miktarı, net dönem karının irket hisselerinin dönem içindeki aırlıklı ortalama hisse adedine bölünmesiyle hesaplanır. Aırlıklı ortalama hisse adedi, dönem baındaki adi hisse senedi sayısı ve dönem içinde geri alınan veya ihraç edilen hisse senedi sayısının bir zaman-aırlıı faktörü ile çarpılarak toplanması sonucu bulunan hisse senedi sayısıdır. Zaman-aırlıı faktörü belli sayıda hisse senedinin çıkarılmı bulunduu gün sayısının toplam dönemin gün sayısına oranıdır. Türkiye de irketler, sermayelerini, hissedarlarına geçmi yıl karlarından daıttıkları bedelsiz hisse yolu ile arttırabilmektedirler. Bu tip bedelsiz hisse daıtımları, hisse baına kazanç hesaplamalarında, ihraç edilmi hisse gibi deerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan aırlıklı ortalama hisse sayısı, söz konusu hisse senedi daıtımlarının geçmie dönük etkileri de dikkate alınarak bulunur. (m) Raporlama döneminden sonraki olaylar Raporlama dönemi sonu ile bilançonun yayımı için yetkilendirme tarihi arasında, iletme lehine veya aleyhine ortaya çıkan olayları ifade eder. TMS 10 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar, hükümleri uyarınca raporlama döenmi sonu itibarıyla söz konusu olayların var olduuna ilikin yeni deliller olması veya ilgili olayların raporlama döneminden sonra ortaya çıkması durumunda ve bu olaylar finansal tabloların düzeltilmesini gerektiriyorsa, irket finansal tablolarını yeni duruma uygun ekilde düzeltmektedir. Söz konusu olaylar finansal tabloların düzeltilmesini gerektirmiyorsa irket söz konusu hususları ilgili dipnotlarında açıklamaktadır. (n) Finansal bilgilerin bölümlere göre raporlanması irket in, yönetim tarafından performanslarını deerlendirme ve kaynak daılımına karar vermek için kullandıı bilgileri içeren, tek bir faaliyet bölümü (finansal kiralama) bulunmaktadır. Bu nedenle finansal bilgilerini bölümlere göre raporlamamıtır. (18)

21 2 FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR(Devamı) 2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) (o) (p) Nakit Akı Tablosu irket, net varlıklarındaki deiimleri, finansal yapısını ve nakit akılarının tutar ve zamanlamasını deien artlara göre yönlendirme yetenei hakkında finansal tablo kullanıcılarına bilgi vermek üzere nakit akı tablolarını düzenlemektedir. Nakit ve nakde edeer varlıklar, kasa ve bankalardaki üç aydan kısa vadeli mevduat tutarlarını içermektedir. Nakit akı tablosunda, döneme ilikin nakit akıları iletme, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır. letme faaliyetlerden kaynaklanan nakit akıları, irket in faaliyet alanına giren konulardan kaynaklanan nakit akılarını gösterir. Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akıları, irket in yatırım faaliyetlerinde (sabit yatırımlar ve finansal yatırımlar) kullandıı ve elde ettii yatırım faaliyetlerinden nakit akılarını gösterir. Finansman faaliyetlerine ilikin nakit akıları, irket in finansman faaliyetlerinde kullandıı kaynakları ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir. 31 Mart 2011 ve 31 Mart 2010 tarihleri itibarıyla, nakit akı tablosuna baz olan nakit ve nakde edeer varlıkların detayı aaıdaki gibidir: Kasa 31 Mart Mart Bankalar (Vadesi 3 aydan kısa) 33,513 16,017 33,514 16,017 Yabancı Para lemler Yabancı para cinsinden yapılan ilemler, ilem tarihindeki yabancı para kuru ile TL ye çevrilmektedir. Yabancı para parasal varlıklar ve borçlar, raporlama dönemi sonunda geçerli kur üzerinden dönem sonunda TL ye çevrilmektedirler. Bu tip ilemlerden kaynaklanan kur farkları, gelir tablosuna yansıtılmaktadır. Gerçee uygun deerleri ile gösterilen yabancı para birimi bazındaki parasal olmayan varlıklar ve yükümlülükler gerçee uygun deerlerinin belirlendii günün kurundan TL ye çevrilerek ifade edilmektedir. irket tarafından kullanılan 31 Mart 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihli kur bilgileri aaıdaki gibidir: ABD Doları Avro ngiliz Sterlini sviçre Frangı (19)

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER 31.12.2010 31.12.2009 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 47.360 47.360 26.477 26.477 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 26.477-26.477 40.071-40.071 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 40.071-40.071 68.072-68.072 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 34.489-34.489 47.360-47.360 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4 5.000-5.000 1.010-1.010

Detaylı

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2010) (31/12/2009) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 312.796 243.170 555.966 209.602 217.950 427.552

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Adabank Anonim Şirketi Sınırlı AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 816 53 869

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiģtir.

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir. 31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) BAĞIMSIZ DENETĠMDEN BAĞIMSIZ DENETĠMDEN AKTİF KALEMLER (31/12/2011) (31/12/2010) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II.

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI - - - - - - II. GERÇEĞE

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Notlar 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU)

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI Not:4 13.402

Detaylı

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV.

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV. Konsolide Finansal Tablolar I. Konsolide bilanço (Finansal Durum Tablosu) Cari Dönem Önceki Dönem Aktif kalemler TP YP Toplam TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 2.990.682 20.223.983 23.214.665

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Sınırlı 31 Aralık 2013 AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 637 53 690 808 53

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2008) (31/12/2007) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7.208

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot 30.09.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 372.396

Detaylı

KATAR FAKTORİNG A.Ş. 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KATAR FAKTORİNG A.Ş. 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 01.01.2013 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Katar Faktoring Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı na, Katar Faktoring Anonim Şirketi nin ( Şirket ) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2013 VE 31 ARALIK 2012 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOLARI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot 31/03/2013 31/12/2012 (Beşinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş. 30 Eylül 2010 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Bilanço 3-4 Nazım hesaplar tablosu 5 Gelir tablosu 6 Özkaynaklarda muhasebeleştirilen

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Dipnotlar... 9-51

Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Dipnotlar... 9-51 İŞ FACTORING FİNANSMAN HİZMETLERİ A.Ş. FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA Bağımsız Denetim Raporu Bilanço (Finansal Durum Tablosu)... 1-2 Nazım Hesaplar...... 3 Gelir Tablosu..... 4 Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 09 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01.01.2017-31.03.2017 Dönemine Ait Finansal Tablolar

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot (31 / 03 / 2013) (31 / 12 / 2012) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 4.435.750

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2013 - (01/01/2012-30/06/2013) A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2017 ) ( 31 / 12 / 2016 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU EK1A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 3,341,784

Detaylı

GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi

GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi 30 Eylül 2012 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi

Detaylı

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş. 30 Eylül 2009 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Bilanço 3-4 Nazım hesaplar tablosu 5 Gelir tablosu 6 Özkaynaklarda muhasebeleştirilen

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) TÜRK LİRASI AKTİF KALEMLER

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) TÜRK LİRASI AKTİF KALEMLER TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2016) TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 3.534.231.925,46 26.464.927.938,61 29.999.159.864,07

Detaylı

FIRST FACTORING ANONİM ŞİRKETİ FİNANSAL TABLOLAR

FIRST FACTORING ANONİM ŞİRKETİ FİNANSAL TABLOLAR FIRST FACTORING ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR First Factoring A.Ş. Yönetim Kurulu'na İstanbul FIRST FACTORING ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 355.403 1.943.667 2.299.070

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 231.814 247.601 479.415 209.602 217.950 427.552

Detaylı

01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. Maddesi gereği olarak, Nurol

Detaylı

GSD Denizcilik, Gayrimenkul, naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi. (eski unvanı ile Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi )

GSD Denizcilik, Gayrimenkul, naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi. (eski unvanı ile Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi ) GSD Denizcilik, Gayrimenkul, naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi (eski unvanı ile Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi ) 31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Baımsız

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Cari dönem Önceki dönem AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

1) http://tkbb.org.tr/bankalarin-bagimsiz-denetim-raporlari 2) http://www.albarakaturk.com.tr//yatirimci_iliskileri BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1) http://tkbb.org.tr/bankalarin-bagimsiz-denetim-raporlari 2) http://www.albarakaturk.com.tr//yatirimci_iliskileri BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na: Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi nin (Banka) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide olmayan

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi

GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi ve Ticaret Anonim irketi 30 Haziran 2012 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve nceleme Raporu Akis Baımsız Denetim ve Serbest

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLARDA

Detaylı

HALK FĠNANSAL KĠRALAMA A.ġ. 31 ARALIK 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (Birim: Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiģtir.

HALK FĠNANSAL KĠRALAMA A.ġ. 31 ARALIK 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (Birim: Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiģtir. 31 ARALIK 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (Birim: Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiģtir.) AKTĠF KALEMLER Denetimden GeçmiĢ Denetimden GeçmiĢ 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Dipnot

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 2009 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Ara Dönem Finansal Tablolar Hakkında Sınırlı Baımsız Denetim Raporu Akis Baımsız

Detaylı

Başer Faktoring Anonim Şirketi

Başer Faktoring Anonim Şirketi Başer Faktoring Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 30 Eylül 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi çindekiler: Bilanço Nazım hesaplar tablosu

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 30 Haziran 2006 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu Akis Serbest Muhasebeci ve Mali Müavirlik A..

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2012 VE 2011 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOLARI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot 31/12/2012 31/12/2011 (Beşinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

GSD Yatırım Bankası Anonim irketi

GSD Yatırım Bankası Anonim irketi GSD Yatırım Bankası Anonim irketi 31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Baımsız Denetim Raporu Akis Baımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müavirlik Anonim irketi

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu ÇNDEKLER Sayfa Baımsız Sınırlı Denetim Raporu 1 Bilanço 2 Gelir Tablosu 3 Özkaynak

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2012 31.12.2011 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 272.459

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 1 OCAK - 30 EYLÜL 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 1 OCAK - 30 EYLÜL 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLARDA

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2016 31.12.2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR. İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu'na İstanbul 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2008 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU EK1-E A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

ARI FNANSAL KRALAMA ANONM RKET NN 01 OCAK 2008-31 ARALIK 2008 DÖNEMNE BAIMSIZ DENETM RAPORU

ARI FNANSAL KRALAMA ANONM RKET NN 01 OCAK 2008-31 ARALIK 2008 DÖNEMNE BAIMSIZ DENETM RAPORU ARI FNANSAL KRALAMA ANONM RKET NN 01 OCAK 2008-31 ARALIK 2008 DÖNEMNE AT BAIMSIZ DENETM RAPORU 1 Yönetim Kurulu na stanbul ARI FNANSAL KRALAM A.. NN 01.01.2008 31.12.2008 HESAP DÖNEMNE AT BAIMSIZ DENETM

Detaylı

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

İş Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

İş Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı İş Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 30 Haziran 2015 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KONSOLİDE OLMAYAN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU AÇIKLAMA 01.11.2006 Tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği T.C.

Detaylı

GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi Ve Ticaret Anonim irketi

GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi Ve Ticaret Anonim irketi GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi Ve Ticaret Anonim irketi 30 Eylül 2011 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları GSD Denizcilik Gayrimenkul naat Sanayi Ve Ticaret

Detaylı

Koç Finansman Anonim Şirketi

Koç Finansman Anonim Şirketi Koç Finansman Anonim Şirketi 31 Mart 2013 tarihli ara dönem özet finansal tablolar 31 MART 2013 ve 31 ARALIK 2012 TARİHLERİ İTİBARIYLA ÖZET BİLANÇOLAR Koç Finansman A.Ş. İçindekiler Birinci bölüm Finansal

Detaylı

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 262 4,125 4,387 II. Gerçeğe uygun değer farkı k/z'a yansıtılan fv (net) 2.1 Alım satım amaçlı finansal

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 165 365 530 84 541 625 1.1.Kasa

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

Koç Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi

Koç Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi Koç Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi 31 Mart 2012 tarihli ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Koç Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa BİRİNCİ BÖLÜM Bilanço 1-2 Bilanço dışı

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2013 ) ( 31 / 12 / 2012 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı