veya hesabına hareket ettiği gerçek veya tüzel kişiler ile satım sözleşmesi akdeden gerçek veya tüzel kişileri,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "veya hesabına hareket ettiği gerçek veya tüzel kişiler ile satım sözleşmesi akdeden gerçek veya tüzel kişileri,"

Transkript

1 İşbu GENEL SATIŞ ŞARTLARI nda ABC Profil Metal Plastik San. Ltd. Şti.den ABC ; ABC den ürün satın alan veya satın almak üzere talepte bulunan gerçek veya tüzel kişiler MÜŞTERİ olarak anılmıştır. 1.KONU VE KAPSAM İşbu ABC Yurt İçi Satış Şartları ile ABC markası ile yurt içinde satışı yapılan malların (üretim yeri ABC fabrikaları) satış esas ve usulleri belirlenmektedir. Aksi yazılı olarak belirtilmedikçe, işbu genel satış şart ve koşulları ABC nin ürün satışının temelini oluşturmaktadır. ABC ile müşteri arasında akdedilmiş aksine yazılı bir anlaşma olmadıkça, müşterinin siparişi teyit etmesi bu şartları okuyup anladığı ve kabul ettiği anlamına gelmektedir. MÜŞTERİ nin satın almaya ilişkin şart ve koşulları geçerli olmayacaktır. 2. TANIMLAR 2.1. Mal: ABC nin işbu şartlar dairesinde doğrudan veya aracı sıfatıyla gerçek veya tüzel kişilere sattığı her türlü emtiayı, 2.2. Müşteri: ABC ile doğrudan veya ABC nin acente, temsilci gibi her ne nam altında olursa olsun aracı olarak adına veya hesabına hareket ettiği gerçek veya tüzel kişiler ile satım sözleşmesi akdeden gerçek veya tüzel kişileri, 2.3. Satıcı: ABC yi veya ABC nin acente, temsilci gibi her ne nam altında olursa olsun aracı olarak adına veya adına ve hesabına hareket ettiği şirketleri, 2.4. Üretici: Satıcı tarafından müşterilere satılan malları imal eden gerçek veya tüzel kişileri, 3. STOK DURUMU VE SATIŞ ŞARTLARI ABC tarafından düzenlenecek sipariş teyidi formunda, stok durumu ve hazırlık süreleriyle ilgili olarak müşteriye yapılan bildirim tahmini bir bildirimdir. Yapılan bu bildirimin kesin olmaması nedeniyle, müşteri satım sözleşmesine konu malın stoklarda bulunmaması veya söz konusu malın üretiminden, üretim sonrası aşamalarından veya ABC nin ürün tedarik ettiği şirketlerden kaynaklanacak gecikmeler nedeniyle hazırlık süresinde meydana gelebilecek gecikmelerden ABC veya ABC nin aracı sıfatıyla acentesi, temsilcisi her ne nam altında olursa olsun adına veya adına ve hesabına hareket ettiği şirketlerin sorumlu olmadığını kabul etmektedir. Ayrıca kendisine bildirilen tahmini stok durumu ve hazırlık süresi ile satım sözleşmesi akdederek sözleşmenin akdedildiği aşamada gecikme olabileceğini bilen müşteri böyle bir gecikmenin varlığı halinde ABC veya ABC nin aracı sıfatı ile hareket ettiği şirketlerden herhangi bir tazminat talebinde de bulunmayacağını kabul eder. Bu bağlamda müşteriler planlamalarını, sözleşme konusu malın hazırlık süresinde gecikmelerin olabileceğini dikkate alarak yapmalıdır Müşteri tarafından yazılı ya da sözlü olarak yapılan sipariş talebinin kabulü, şartlarda anlaşılması halinde, ABC satış birimleri tarafından yapılır. ABC den herhangi bir ürün talebinde bulunan veya mal alan gerçek veya tüzel kişiler siparişin kesinleşmesi halinde genel satış şartlarımızı okumuş ve kabul etmiş sayılır. ABC genel satış şartlarında değişiklik yapmaya yetkili olup bu değişiklikler müşteriyi bağlar. 4.SİPARİŞ ALMA SÜRECİ 4.1 Fiyat teklifi ile ürünün teslimi sırasında ana girdi malzeme fiyatlarında oluşacak artış sebebiyle satıcı ürün fiyatlarını artırma hakkını saklı tutar. 4.2 Fiyat tekliflerinin geçerlilik süreleri 7 gündür.

2 4.3 Sipariş edilen ürün teklif edilen miktardan az ise ya da parsiyel gönderi için hesaplanmış palet adedi yeterli değilse satıcı ürün fiyatını artırabilir ya da sipariş miktarını artırılması için talepte bulunabilir. 4.4 Müşteri tarafından kabul edilen fiyat teklifleri için müşteri sipariş formunu gönderir ve buna istinaden ABC tarafında satış sözleşmesi tanzim edilir. Bu belgede satışı yapılacak ürüne ait ABC ve müşteri sipariş ile referans numaraları, detaylı olarak ürün ölçü ve özellikleri, ürün miktarı, sevk tarihi, ödeme şekli ve tarihi, ihracat dokümanlarının deklarasyonu, teslim adresi ve birim fiyatı olur. 4.5 Ürünlerin üretimiyle ilgili olarak satış sözleşmesindeki ürün detayları ABC ve müşteri tarafından esas kabul edilir. 4.6 Satış sözleşmesinin imzalanarak veya faks yoluyla ABC ye ulaştırılması ürün üretimine başlamak için yeterlidir. Satış sözleşmesinde bulunan imzanın müşteri yetkili kişisi tarafında atılıp atılmaması ABC yi bağlamaz. 4.7 Satış sözleşmesi, tanzim tarihi dahil iki iş günü içerisinde müşteri tarafından onaylanarak ABC ye ulaştırılır, şayet bu süre içerisinde satış sözleşmesi onaylanarak ABC ye ulaştırılmamışsa ABC isterse siparişi reddedebilir. 4.8 Müşteri satış sözleşmesini imzalayıp ABC ye ulaştırdıktan sonra yani sipariş kesinleşmiş olduktan sonra siparişten cayamaz, aksi taktirde ABC ye üretim için yapılan masraf toplamı ile sipariş bedelinin % 20 si oranında tazminat fatura edilir. 5. TESLİMAT VE ÖDEME ŞEKLİ 5.1 Müşteri, ABC nin üretim şartlarına göre oluşabilecek sipariş miktarı ile fiili teslim miktarı arasındaki farkı peşinen kabul eder. Aksi yazılı olarak belirtilmediği sürece ürünlerin teslim yeri ABC!nin İstanbul fabrikasıdır. 5.2 Sipariş konusu mal partiler halinde teslim edilebilir. İşbu genel satış şartları müşteriye teslim edilecek herhangi bir ürün için müstakil olarak geçerlidir. 5.3 Müşteri, temin ettiği taşıma araçlarının yüklenecek ürünün niteliğini bozmayacak durumda bulunduğunu garanti eder. Bu nedenlerle meydana gelebilecek zarar ve ziyan müşteriye aittir. Taşıma esnasında ortaya çıkacak hasarlardan ABC sorumlu olmayacaktır. 5.4 Tekliflerde ve siparişlerde, ABC tarafından verilen teslimat tarihleri bağlayıcı değildir. 5.5 Mal, müşterinin kendisine veya ABC ye bildireceği kişi/kişilere teslim edilir. 5.6 Teslimatta ABC kantarları esastır. 5.7 Mal bedelinin tamamının ödenip ödenmediğinin tayininde, satıcının banka hesap kayıtları esas alınacaktır. Para transferlerine ilişkin masrafların tamamı müşteriye aittir. 5.8 İhracat sevkiyatları için ödeme şekilleri Müşteri ürün alımlarını aşağıda tanımlanan ihracat ödeme şekillerinden bir tanesine göre yapar 5.8a Peşin İhracat: Satış sözleşmesiyle birlikte proforma fatura karşılığında yapılan ödeme şeklidir. Müşteriye açılmış bir kredi limiti ve ödeme garantisi yoksa bu ödeme şekli uygulanır. 5.8b Kısmi avans ödemeli Peşin ihracat: Sipariş bedelinin %25 i peşin bakiyesinin ise sevkten önce ödenmesi suretiyle gerçekleştirilen Peşin ihracat şeklidir.

3 5.8c Akreditif ödemeli ihracat : Müşterilerin peşin ödeme yapmak istememeleri durumunda sevk tarihi ve sipariş tutarı göz önüne alınarak başvurulacak alternatif masraflı fakat ödeme garantili ihracat ödeme şeklidir. 5.8d Vesaik karşılığı ödemeli ihracat(cad): Sipariş bedelinin % 25 i ön ödeme olarak satış sözleşmesiyle birlikte ödenirse bakiyesi ise vesaik karşılığı peşin veya poliçe ile vadeli ödenmek üzere yapılan bir ihracat ödeme şeklidir. Poliçe banka garantili olmalıdır. 5.8e Satış sözleşmesi gereği olarak ABC ye yapılacak bütün para ödemelerinin transfer masrafları müşteriye ait olup ALICI tarafından ödenecektir. 6. MÜCBİR SEBEPLER ABC kendi kontrolü dışında oluşup mal sevkiyatını zorlaştıracak veya imkansız hale getirecek yeni yasal düzenlemelerin yapılması halinde, uygulamalar ve ticari teamüller uyarınca mücbir sebep olarak kabul edilen hallerde, umumi seferberlik hali, yasa hükümlerinin taahhüdün ifasını imkansız kılması, sel, deprem, fabrikanın yıkılması, fabrikada yangın çıkması, ulaşım yollarının kesilmesi, Devletin zorlayıcı tedbirleri ve benzeri hallerin gerçekleşmesi hallerinde, ABC hiçbir tazminat ve cezai şart söz konusu olmaksızın tek taraflı olarak mücbir sebebin vasfına ve süresine göre, siparişlerin teslim süresini uzatmaya, teslim şartlarını değiştirmeye veya sözleşmeyi feshetmeye yetkilidir. 7. TAŞIMA VE SİGORTA ABC müşterilerin talepleri halinde malların taşınması ve istenmişse taşıma sigortasını, bedeli karşılığında organize eder ve bedelini de malzeme faturasına ilave eder. Ancak müşterilerin talebi üzerine malların taşınması ve nakliye rizikolarına karşı sigortalanması işi ABC tarafından organize edilmiş olması müşterinin satım sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini bertaraf etmez; taşıma ile ilgili tüm sorumluluk müşteriye aittir. Taşıma sözleşmesi ve nakliye rizikolarına karşı sigorta sözleşmesinden doğan borçlar müşteri tarafından ödenecektir. 8. GARANTİ VE SORUMLULUK Müşteri, sipariş verdiği andan itibaren ABC ürünlerinin standartını kabul etmiş sayılır. Müşteri, ABC nin üretim toleranslarını ve standart paketleme şekillerini peşinen kabul eder. Müşteri, standart ambalajlı olarak satışı yapılan ürünlerin ambalaj şekline itiraz edemez. Ancak, talep edildiği hallerde yapılacak anlaşma ile müşterinin arzu ettiği ambalaj şekli kabul edilebilir. Müşterinin teslim aldığı ürün ile ilgili olarak; müşteri tarafından dikkatli bir inceleme ve kontrol sonucunda ortaya çıkabilecek (görünür) kusurlar ile ilgili başvurular, ürünün herhangi bir işlem görmemiş olması koşulu ile, müşteriye teslimini izleyen 8 gün içinde kabul edilir. Bu sürenin aşılması durumunda fiziki bozukluk vb.görünür kusurlar ile ilgili başvurular kabul edilmez. Kusurlu ürünlerle ilgili olarak T.T.K 23/c. Maddesi hükümlerine göre hareket edilmelidir. Ürünlerle ilgili müşteri şikayet ve istekleri ilgili satış birimlerine yapılır. müşteri şikayette bulunacağı ürünün açık adını, teslim tarihini ve miktarını bildirmek zorundadır. Müşterinin şikayeti ABC yetkilileri tarafından incelenir. Yapılan inceleme sonucunda, üretimden kaynaklanan hata tespit edilmesi halinde, hatalı ürünler ABC tarafından ücretsiz olarak tamir edilir ve/veya yenisi ile değiştirilir. Böyle bir durumda ABC en fazla mal bedeli kadar sorumludur, Müşteri tarafından iddia edilen bağlantılı zararlardan ABC sorumlu tutulamaz. Fatura veya sevk irsaliyesi ibraz edilemeyen ürünlerle ilgili ABC nin herhangi bir sorumluluğu yoktur. Müşteri, ürün şikayetleriyle ilgili olarak ilk önce ABC ile temasa geçmelidir, bu adımdan önce herhangi bir kuruluşa

4 yaptıracağı testlerin sonuçlarından ABC yi sorumlu tutamaz. Müşterinin teslim aldığı ürünün asıl amacı dışında kullanılması durumunda meydana gelebilecek kaza, yaralanma v.b. zararlardan ABC sorumlu tutulamaz ve Yasal Mevzuat karşısındaki tüm sorumluluk müşteriye aittir. ABC çevre kirliliğine neden olmadan ve doğal kaynakları en uygun seviyede kullanarak faaliyetlerini sürdürmeyi politika edinmiştir. Bu nedenle, kullanım ömrünü tamamlamış veya bir şekilde atık haline dönüşmüş ürünün çevreye gelişigüzel atılması durumunda Çevre Mevzuatı karşısındaki tüm sorumluluk müşteriye aittir. 9. AYIPLI ÜRÜN BİLDİRİMİ Müşteri ürünlerle ilgili ölçü, renk, baskı, ambalaj, miktar gibi açık ayıplar için teslim tarihinden itibaren 3 iş günü ve diğer örtülü ayıplar için 8 iş günü içerisinde ve mutlaka yazılı ve fotoğraflı olmak suretiyle şikayetini SATICI ya bildirmek zorundadır, gerekirse şikayet konusu ürün örneği SATICI ya gönderilerek incelemesine imkan tanınacaktır. Süresi içinde ve yazılı, fotoğraflı yapılmayan bildirimler geçersiz sayılacaktır. 10. SİPARİŞ İPTALİ 10.1 Grev, lokavt, üretimi durduracak veya aksatacak şekilde ABC de oluşan her türlü problem, teknik arızalar, doğal afetler ile sınırlı olmamak üzere mücbir sebep hallerinde, teslim tarihi ertelenebileceği gibi, sipariş kısmen veya tamamen iptal edilebilir Mücbir sebep halinin dışında, aylık üretim kapasitesinin yeterli olmadığı durumda veya alınan siparişin belirli bir tonajın altında olması nedeniyle üretim pratikleri gereği kombine edilmemesi durumunda teslim tarihi ertelenebileceği gibi, sipariş kısmen veya tamamen iptal edilebilir. Bu durumda, müşteri, ABC den doğrudan veya dolaylı zararlar da dahil olmak üzere hiçbir nam altında başka herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder Müşterinin sipariş iptalleriyle ilgili talepleri ABC tarafından uygun görülmesi halinde kabul edilir. Müşteri, kendisi için özel üretim yapılmış siparişlerden vazgeçmesi halinde ABC nin uğrayacağı zararları tazmin etmeyi peşinen kabul eder Teknik ve mücbir sebepler dolayısıyla ürünlerin vaktinde teslim edilememesi halinde, müşterinin siparişi kısmen veya tamamen iptal edilebilir. Müşteri, bu iptal muamelesine itiraz edemez. Müşteri, bu durumda herhangi bir tazminat hakkının bulunmadığını peşinen kabul eder. 11.SATIŞ SİRKÜLERİNİN KAPSAMI İş bu satış sirküleri müşteri tarafından okunup, yetkili imza sahibi tarafından imzalanarak kabul edildiği beyan edilen tarihten sonra tanzim edilecek bütün satış sözleşmelerini ve satış faturalarını kapsar. Müşterilerin imzalayarak kabul ettiklerini beyan ettikleri iş bu satış sirkülerinin her maddesi yapılacak olan tüm alım ve ihracatı kapsar, 12. MÜŞTERİNİN TEBLİGAT ADRESİ Müşterinin tebligat adresi sipariş verme/sipariş kabul forumlarında yazılı olup, bu adreslere mektup ve faks ile yapılacak her türlü bildirim geçerli ve müşterinin şahsına yapılmış sayılır. Müşterinin adres değişikliğini bildirmemesi halinde, yazılı adresine yapılacak tebligatlar geçerli olacaktır.

5 13. DEVİR VE TEMLİK YASAĞI Taraflar, işbu sözleşme ile belirlenen hak ve menfaatlerini, sorumluluklarını ya da borçlarını diğer tarafın yazılı onayı olmaksızın kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara devredemezler 14. DELİL SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşmeden kaynaklanan anlaşmazlıklarda ABC nin defter, kayıt, mikrofilm ve bilgisayar kayıtları ve benzeri HUMK 287. maddesi uyarınca geçerli ve bağlayıcı kesin delil olacaktır. 15. HUKUKİ İHTİLAFLARDA YETKİLİ MERCİ Satıcı ile Müşteri arasındaki tüm hukuki ihtilafların çözümünde yetkili merci Türkiye Cumhuriyeti İSTANBUL ili mahkeme ve icra daireleridir 16. EKLER Sipariş kabul şartları işbu Yurtiçi Satış Şartlarının ayrılmaz parçası ve ekidir. İşbu genel satış şartları, açıkça aksi belirtilmedikçe Müşterinin verdiği tüm siparişler için geçerlidir.

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. YURT İÇİ SATIŞ GENEL ŞARTLARI

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. YURT İÇİ SATIŞ GENEL ŞARTLARI İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. YURT İÇİ SATIŞ GENEL ŞARTLARI 1.TANIMLAR İSDEMİR ERDEMİR MÜŞTERİ ERDEMİRONLİNE SİSTEM MAL BÜLTEN HT-1K HTT US TS MAL BEDELİ SİPARİŞ KABUL ŞARTLARI : İskenderun Demir ve Çelik

Detaylı

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. YURTİÇİ SATIŞ GENEL ŞARTLARI

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. YURTİÇİ SATIŞ GENEL ŞARTLARI EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. YURTİÇİ SATIŞ GENEL ŞARTLARI 1.TANIMLAR ERDEMİR İSDEMİR MÜŞTERİ ERDEMİRONLINE SİSTEM MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ MAL BÜLTEN DBS KMH KDTS HT-1K HTT TS US : Ereğli Demir ve

Detaylı

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ Konusu : Dosya No : Şube No : Sipariş No : Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : Sözleşmenin Tarafları

Detaylı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( ASELSAN ) SİPARİŞ EMRİ GENEL HÜKÜM VE ŞARTLARI

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( ASELSAN ) SİPARİŞ EMRİ GENEL HÜKÜM VE ŞARTLARI ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( ASELSAN ) SİPARİŞ EMRİ GENEL HÜKÜM VE ŞARTLARI 1. SİPARİŞ: (a) ASELSAN tarafından teklif sahibine ( SATICI ) gönderilmiş olan Sipariş Emrinde ve varsa eklerinde

Detaylı

MOBİLTRON 2.(İKİNCİ) EL MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MOBİLTRON 2.(İKİNCİ) EL MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MOBİLTRON 2.(İKİNCİ) EL MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ İşbu MOBİLTRON 2.(İKİNCİ) EL MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ (Bundan böyle SÖZLEŞME-2 olarak anılacaktır) ve Ekleri aşağıdaki koşullarda ve yalnızca mobiltron.com.tr

Detaylı

İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞ SÖZLEŞMESİ (Uzak Mesafeli Satış Sözleşmesi) Madde 1- Taraflar. 1.1. Satıcı

İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞ SÖZLEŞMESİ (Uzak Mesafeli Satış Sözleşmesi) Madde 1- Taraflar. 1.1. Satıcı İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞ SÖZLEŞMESİ (Uzak Mesafeli Satış Sözleşmesi) Madde 1- Taraflar 1.1. Satıcı Adı : Firma Ekipmanları Taner Kaya (Bundan sonra www.firmaekipmanlari.com / SATICI olarak anılacaktır)

Detaylı

Adı : Mesafeli Satış Sözleşmesi. Madde 1- Taraflar. 1.1. Satıcı. Adresi. TeleEmail : 1.2. Alıcı. Adı soyadı/tc.no Adresi Telefon E-mail

Adı : Mesafeli Satış Sözleşmesi. Madde 1- Taraflar. 1.1. Satıcı. Adresi. TeleEmail : 1.2. Alıcı. Adı soyadı/tc.no Adresi Telefon E-mail Mesafeli Satış Sözleşmesi Madde 1- Taraflar 1.1. Satıcı Adı : Adresi TeleEmail : 1.2. Alıcı Adı soyadı/tc.no Adresi Telefon E-mail Madde 2- Konu-Mesafeli Satış Sözleşmesi İşbu sözleşmenin konusu, ALICI

Detaylı

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi Mesafeli Satış Sözleşmesi Madde1- Taraflar 1.1. Satıcı Adı : Adresi TeleEmail : 1.2. Alıcı Adı soyadı/tc.no Adresi Telefon E-mail Madde 2- Konu İşbu sözleşmenin konusu, ALICI nın SATICI ya ait http://www

Detaylı

PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ

PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- PRATİK TELEKOMİNİKASYON BİLİŞİM VE ARC.TİC.SAN.LTD.STİ (PRATİK TELEKOMİNİKASYON BİLİŞİM VE ARC.TİC.SAN.LTD.STİ

Detaylı

GENEL FİNANSMAN/KREDİ SÖZLEŞMESİ

GENEL FİNANSMAN/KREDİ SÖZLEŞMESİ Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 1/31 GENEL FİNANSMAN/KREDİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR VE KONU Bir tarafta, Büyükdere Caddesi, No:129/1 Esentepe-Şişli/İstanbul adresindeki KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

Detaylı

Adı : Hi Tec Support Dış Ticaret LTD ŞTİ Adresi Mimar Sinan Mahallesi Yedpa Ticaret Merkezi H1 Caddesi 2. Pasaj

Adı : Hi Tec Support Dış Ticaret LTD ŞTİ Adresi Mimar Sinan Mahallesi Yedpa Ticaret Merkezi H1 Caddesi 2. Pasaj Madde 1- Taraflar 1.1. Satıcı Adı : Hi Tec Support Dış Ticaret LTD ŞTİ Adresi Mimar Sinan Mahallesi Yedpa Ticaret Merkezi H1 Caddesi 2. Pasaj No :108 Ataşehir- Istanbul TeleEmail : Tel: 0216 661 3313 E-Posta:

Detaylı

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ...

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ... Düzenleme Tarihi:.../.../20... FİRMA TANITIM FORMU KİŞİSEL BİLGİLER ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... GSM:... E-POSTA:... TC:... WEB SİTESİ:... FİRMA BİLGİLERİ FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:...

Detaylı

KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR.

KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR. KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR. Ticari Unvan Vergi Dairesi TÜZEL BİLGİLER Vergi Numarası Adres Telefon No Siteye

Detaylı

TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ

TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme Serçeönü Mah. Ahmet Paşa Cad. Çiçek İş Merkezi Kat:7 No:26 Kocasinan-KAYSERİ TÜRKİYE adresinde yerleşik PRATİK TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LTD.

Detaylı

E- Bayi Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi

E- Bayi Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi E- Bayi Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi 1) SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; 4C Tüketim Mlz. İhr.İth. Ltd. Şti. (Bundan böyle kısaca '4C' olarak anılacaktır.) ve Yetkili satıcı (Bundan böyle kısaca 'E-

Detaylı

Kredi Sigortası Genel Şartları. Yürürlük Tarihi : 25.08.2011

Kredi Sigortası Genel Şartları. Yürürlük Tarihi : 25.08.2011 Kredi Sigortası Genel Şartları Yürürlük Tarihi : 25.08.2011 A- SİGORTANIN KAPSAMI A.1- Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile kararlaştırılan kredili satış ve kredili hizmet işlemlerinde alıcının;

Detaylı

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/71115 SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra İdare

Detaylı

ODEA BANK A.Ş. Müşteri Adı, Soyadı / Ünvanı :... Müşteri No :... Sözleşme Tarihi :... /... / 201...

ODEA BANK A.Ş. Müşteri Adı, Soyadı / Ünvanı :... Müşteri No :... Sözleşme Tarihi :... /... / 201... ODEA BANK A.Ş. T E Z G A H Ü S T Ü ( O T C ) T Ü R E V İ Ş L E M L E R S Ö Z L E Ş M E S E T İ Adı, Soyadı / Ünvanı :......... No :... Sözleşme Tarihi :... /... / 201... S-18-10 TEZGAH ÜSTÜ (OTC) TÜREV

Detaylı

Bir taraftan: Mahmut mah. İstoç 14. ada no:18/20 adresinde mukim tori bilgisayar Telekom elektronik elek. Malz. Tic. Ltd. şti.

Bir taraftan: Mahmut mah. İstoç 14. ada no:18/20 adresinde mukim tori bilgisayar Telekom elektronik elek. Malz. Tic. Ltd. şti. TORİ BİLGİSAYAR TELEKOM. ELEKTRONİK ELK. MALZ. TİC. LTD. ŞTİ. Bir taraftan: Mahmut mah. İstoç 14. ada no:18/20 adresinde mukim tori bilgisayar Telekom elektronik elek. Malz. Tic. Ltd. şti. Diğer taraftan:

Detaylı

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HİZMET SÖZLEŞMESİ

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HİZMET SÖZLEŞMESİ Sözleşme Numarası: Müşteri No: Müşteri Adı Soyadı veya Unvanı : Tarih:.../.../... KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HİZMET SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1. Dikilitaş Mahallesi, Emirhan Caddesi, No:

Detaylı

ToplusmsKampanya HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ToplusmsKampanya HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ ToplusmsKampanya HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLŞ: TİC. SAN. LTD. ŞTİ. (ToplusmsKampanya) Adres: G.ova Mah. 2166 Sok.

Detaylı

FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1) Kısaltma ve Tanımlar: İş bu sözleşmede geçen; BAYİFONOTEL: Hobyar Mah. Hamidiye Cad. Altın Han Kat : 2 No: 85 Sirkeci Fatih / İSTANBUL

Detaylı

ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. (ÖZTEK) Adres:Şerefiye mah. Ümit sok No:26/B 81100 DÜZCE Tel: 0380 524 5 524

Detaylı

İNGİLİZCE DEN TÜRKÇE YE ÇEVİRİDİR

İNGİLİZCE DEN TÜRKÇE YE ÇEVİRİDİR İNGİLİZCE DEN TÜRKÇE YE ÇEVİRİDİR MAHLE Grup un Alman Tabanlı Şirketlerinin Genel Satınalma Koşulları 1) Belirleyici Koşullar a) Aşağıda yer alan Genel Satınalma Koşulları, yalnızca MAHLE Grup un (bundan

Detaylı

BAYİ BAŞVURU FORMU DİĞERÜRÜNTEDARİKÇİLERİNİZ: FİRMAADI SATINALMA %

BAYİ BAŞVURU FORMU DİĞERÜRÜNTEDARİKÇİLERİNİZ: FİRMAADI SATINALMA % VER. 2.2 TARİH:../ /20. BAYİ BAŞVURU FORMU FİRMA AÇIK ÜNVANI ORTAKLARIN İSMİ KURULUŞ TARİHİ AÇIK ADRES İŞ TELEFONU FAX E-MAİL WEB ADRESİ VERGİ DAİRESİ VERGİ NO/TCNO TAHMİNİ AYLIK ŞİRKET CİROSU SİPARİŞVERMEYEYETKİLİKİŞİLER

Detaylı

TEB FİNANSMAN A.Ş. TÜKETİCİ KREDİ SÖZLEŞMESİ

TEB FİNANSMAN A.Ş. TÜKETİCİ KREDİ SÖZLEŞMESİ Tarih: Onay/Sözleşme No: TEB FİNANSMAN A.Ş. TÜKETİCİ KREDİ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Tüketici Kredisi Veren :TEB Finansman A.Ş. Gayrettepe Mah. Yener Sok. no:1 34349 Beşiktaş / İstanbul www.tebcetelem.com.tr

Detaylı

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ALANYA SMS Adres: GALATASARAY CAD.ÇELİK APT.NO:18 ALANYA/ANTALYA Tel: 02425127475 Fax: 02425137513 E-MAİL:bilgi@alanyasms.com 1.2-..... (ABONE) Adres:

Detaylı

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1- Taraflar 1.1. Satıcı Adı: NOY MÜH.YAZILIM REKL. VE EVCIL HAYVAN MALZ.TIC.LTD.STI.-ilkakvaryumum.com Adresi: Fatih Mahallesi, Cengiz Topel Caddesi, Barbaros 2 Sokak, Gül

Detaylı

CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ

CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ Bir taraftan 1365 SOK. NO:7/B Büyükçamlıbel İş Merkezi Çankaya/İZMİR adresinde iş gören TEOREM Bilgisayar Ticaret Limited Şirketi (kısaca TEOREM diye anılacaktır) ile diğer taraftan

Detaylı

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR: 1. EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacaktır.) Adresi:... 2...(Aşağıda kısaca Müşteri diye anılacaktır.) Adresi:...

Detaylı