TRABZON ECZACI ODASI. OLAĞAN GENEL KURULU ÇALIŞMA RAPORU Eylül 2010

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TRABZON ECZACI ODASI. OLAĞAN GENEL KURULU ÇALIŞMA RAPORU 03-04 Eylül 2010"

Transkript

1 TRABZON ECZACI ODASI OLAĞAN GENEL KURULU ÇALIŞMA RAPORU Eylül 2010 Türk Eczacıları Birliği 18. Bölge Trabzon Eczacı Odası ( Trabzon Rize Artvin Gümüşhane ) Kemerkaya Mah. Balıkpazarı Sok. No: 12 TRABZON Tel : 0 (462) Fax : 0 (462) e-posta : web Adresi :

2 Sayı: 2010 / 691 Trabzon, GENEL KURUL DUYURUSU Odamızın 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı; 03 Eylül 2010 Cuma günü saat 13:00 de çoğunluk aranarak 18.Bölge Trabzon Eczacı Odası Lokali nde, Çoğunluk sağlanamaması durumunda; 04 Eylül 2010 Cumartesi günü saat 13:00 de Trabzon Usta Park Oteli Toplantı Salonu nda çoğunluk aranmaksızın aşağıdaki gündem doğrultusunda yapılacaktır. Tüm üyelerimize saygı ile duyurulur. 18 nci Bölge Trabzon Eczacı Odası Yönetim Kurulu Adına G Ü N D E M 1) Açılış ve Yoklama 2) Divan Başkanlığı Seçimi 3) Saygı Duruşu 4) Açılış Konuşmaları 5) Çalışma Raporunun Okunması 6) Mali Raporun Okunması 7) Denetleme Kurulu Raporunun Okunması Ecz. Sabih Tekin ÇAĞLAR Başkan 8) Çalışma Raporu, Mali Rapor ve Denetleme Kurulu Raporu Üzerinde Görüşmeler 9) Yönetim Kurulunun Açık Oy ile Aklanması 10) Denetleme Kurulunun Açık Oy ile Aklanması. 11) Oda Giderlerine Katılım Payının Belirlenmesi 12) Tahmini Bütçesinin Sunuluşu ve Onaylanması 13) Dilek ve temenniler 14) Kapanış Yayına Hazırlayan: Ecz. Halit Hezkıl USLU (18.Bölge Trabzon Eczacı Odası Genel Sekreteri) Sayfa Tasarımı: Ayşem KURNAZ 2

3 3

4 Başkan Genel Sekreter Sayman Üye Üye Üye Üye Başkan Üye Üye Başkan Başkan Yardımcısı Yazman Üye Üye YÖNETĐM KURULU Sabih Tekin ÇAĞLAR Halit Hezkıl USLU Musa HACIOĞLU Semih Ergun EKMEKÇĐOĞLU Tuğrul ÖZTÜRK Erhan BAŞER Volkan ÇELĐK DENETLEME KURULU Gürşat SARAL Ömer EROL Oktay AYIK HAYSĐYET DĐVANI Salim Hikmet BĐRĐNCĐOĞLU Sevgi EROL Selim SEYĐS Hüseyin TUĞÇU Münevver Nevin AKÇAY GENEL MERKEZ DELEGELERĐ Sabih Tekin ÇAĞLAR Nevzat AKMAN Cafer BAKĐ Mehmet ONGAN Enis KEPENEK Asiye ERGÜL Necmi SEVĐM 4

5 Sayın Meslektaşlarımız, Sağlıkta dönüşüm diye adlandırılan süreci olanca şiddeti ile yaşamaya devam ediyoruz. Ne yazık ki kısa süre içinde rahat bir nefes alacağımızı söyleyebilecek durumda değiliz. Eczacılık mesleği için sıkıntılarla dolu olan dönem bir süre daha devam edecektir. Trabzon Eczacı Odası süreci izlemek yerine bu sürece müdahil olma yöntemini benimsemiştir. Ortaya çıkan sorunların çözümü için çaba harcamakla beraber, sorunları ortaya çıkmadan engellemek anlayışı ile de çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Gündemi takip eden değil gündemi belirleyen bir yönetim anlayışı ile çalışıyoruz. Her zaman gurur duyduğumuz ve birçok meslek örgütünün gıpta ile baktığı bir birlik ve beraberliğe sahibiz. Bizler biliyoruz ki; bu birlik ve beraberlikten oluşan gücümüzü ancak doğru biçimde kullanmayı başarabildiğimiz zaman, sorunları çözüme ulaştırabilme ve yaşam savaşında yol alabilme noktasında başarılı olabiliriz. 4-5 Aralık 2009 Eczane kapatma ve sözleşme yenileme sürecinde örgütlü gücümüzü en üst düzeyde göstermemize rağmen, bizleri temsil edenlerin bu gücü gerektiği şekilde kullanamamaları nedeni ile amaçlanan hedefe ulaşamadığımız gerçeği ile karşı karşıyayız. Gerek eylemin zamanlaması gerekse kamuoyuna aktarılması aşamasında ortaya çıkan eksiklikler yapılan eylem sayesinde elde edilen müthiş birikimin değerlendirilememesine, dolayısıyla da bugünlere gelmemize neden olan olaylar zincirinin başlamasına neden olmuştur. Kullanılan yanlış üslup, müzakerelerde izlenen hatalı yöntemler, eczacının alın teri ile oluşturduğu potansiyelin boşa harcanması sonucunu doğurmuştur. Biz rutin evraklar içinde boğulmaktansa yıllardır kanayan birkaç yaraya parmak basmak ve kökünden halletmek için çaba sarfediyoruz. Eczane dışı mekânlarda ilaç satıldığı konusunda hep yakınmalar olmuş, tüm yetkililer konuyu bilmesine rağmen adım atmamıştır. Market zincirlerinde ilaç satışı ile ilgili yaptığımız tespitin üzerine Odamız hukuk bürosuna görev ve yetki verilmiş olup mahkeme halen devam etmektedir. 5

6 Trabzon ve Rize Valiliği Đl Çevre ve Orman Müdürlüklerince eczanelerin tıbbi atık ücreti ödeyecek kurum ve kuruluşlar arasında sayıldığının bildirilmesi üzerine konu ile ilgili olarak yazılı ve sözlü girişimlerde bulunulmuştur. Bu işlemlerin sonuç vermemesi üzerine konu yargıya taşınmak zorunda kalınmıştır. Başvurumuz üzerine T.C. Rize Đdare Mahkemesi 2010/150 sayılı karar ile yapılan işlemin iptaline karar vermiştir. Hepimizin bildiği gibi SUT son zamanlarda oldukça sık bir şekilde marjinal değişikliklere uğramaktadır. Konu ile ilgili görevli komisyonumuz her yeni tebliğin yayımlanmasını takiben derhal toplanmakta ve gerekli yorum ve çalışmayı yaparak en ivedi şekilde yeni durum hakkında tüm üyelerimizi bilgilendirmektedir. Kamu tarafının hızımıza ayak uyduramadığı dönemlerde tarafımızdan gerekli insiyatif alınarak uygulamaların yeni hali sizlere duyurulmuştur. Đlaç Takip Sistemi ve karekod uygulamasına geçiş sürecinde de çok dinamik bir çalışma temposu ile birlikte yaşanan gelişmeler, geri ödeme koşulları ve karekodsuz ilaçlar hakkında yapılacak işlemler en kısa sürede sizlere ulaştırılmıştır. Trabzon Eczacı Odası bir ilki gerçekleştirerek kendi üyelerine özgü bir yöntem geliştirmiş ve üyelerimize özel karekodsuz ilaç bildirim modulu olarak adlandırılan bilgisayar yazılımı hazırlayarak üyelerimizin kullanımına sunmuştur. Firmalara ve depolara bildirim yapmayarak sadece odamızın modülü üzerinden bildirim yapan üyelerimizin sürecin sonunda bir tek kutu dahi karekodsuz ilacı kalmamıştır. Sadece bu örnek bile birlik ve beraberliğimizi örgütlü gücümüzle aynı potada erittiğimiz zaman neleri başarabileceğimizin bir göstergesidir. Hep beraber çalışarak, birlikten kuvvet doğduğunun bilincinde olarak, kimseyi ötekileştirmeden, bu mesleğin atalarımızdan miras değil, çocuklarımızdan ödünç olduğu bilinciyle görev yapma kararlılığımızdan ödün vermeyeceğimizi bir kez daha hatırlatırız. Ecz. Sabih Tekin ÇAĞLAR Başkan 6

7 Çetin KANSIZ Trabzon Kalkınma Bölgesi Temsilcisi Aysun ŞĐMŞEK Trabzon Kalkınma Bölgesi Yard. Hüseyin TUĞÇU Trabzon Numune Bölgesi Temsilcisi Tuba AŞIK Trabzon Numune Bölgesi Yard. Necdet DURGUN Trabzon Meydan Bölgesi Temsilcisi Sibel DURAN Trabzon Meydan Bölgesi Yard. Semra TURAN Trabzon Meydan Bölgesi Yard. Cemil Cahit ÇELĐK Akçaabat Đlçe Temsilcisi Ayşegül UZUNALĐ Akçaabat Đlçe Temsilci Yardımcısı Hüsamettin YEŞĐLYURT Araklı Đlçe Temsilcisi Selahattin UZUN Araklı Đlçe Temsilci Yardımcısı Durmuş AL Beşikdüzü Đlçe Temsilcisi Macit AYKANAT Maçka Đlçe Temsilcisi SüleymanSırrı AYAZOĞLU Of Đlçe Temsilcisi Mehmet Hilmi YILMAZ Of Đlçe Temsilci Yardımcısı Zafer ALĐBEYOĞLU Of Đlçe Temsilci Yardımcısı Ömer EFENDĐOĞLU Sürmene Đlçe Temsilcisi Volkan TURGUT Sürmene Đlçe Temsilci Yardımcısı Salim Hikmet BĐRĐNCĐOĞLU Vakfıkebir Đlçe Temsilcisi Korkut KAMĐLOĞLU Vakfıkebir Đlçe Temsilci Yardımcısı Yücel YILDIRIM Yomra Đlçe Temsilcisi Mustafa FETTAHOĞLU Tonya Đlçe Temsilcisi Onur BEYAZ Rize Đli Temsilcisi Sedat Ardeşen Đlçe Temsilcisi HACIALĐEFENDĐOĞLU Metin ÖZTÜRK Çayeli Đlçe Temsilcisi Ali Fikri SAATÇĐ Fındıklı Đlçe Temsilcisi Dinçer HASANOĞLU Pazar Đlçe Temsilcisi Nursal BÜLBÜL Artvin Đli Temsilcisi Asiye ERGÜL Artvin Đli Temsilci Yardımcısı Nazan ÖZBAYRAKTAR Arhavi Đlçe Temsilcisi Şükrü TOPAL Borçka Đlçe Temsilcisi Selçuk TOPALOĞLU Hopa Đlçe Temsilcisi Elfaz TOPÇU Şavşat Đlçe Temsilcisi Okay SUNGUR Gümüşhane Đli Temsilcisi Kerem IŞIK Gümüşhane Đli Temsilci Yardımcısı Asiye SARGINALP Kelkit Đlçe Temsilcisi 7

8 KOMĐSYONLAR SOSYAL HĐZMETLER KOMĐSYONU Görevi: Odamız bünyesinde düzenlenecek sosyal etkinliklerin planlanması ve gerçekleştirilmesi. Musa HACIOĞLU, Volkan ÇELĐK, Mehmet ONGAN, Sevil YILDIRIM, Çağla SONAT, Metin ARAZ, Anıl Pınar BAYÇELEBĐ, Başak ŞATIROĞLU YAĞCI, Tayfun FETTAHOĞLU, Seyran ERGĐN, Özden GÖKAL ÇAVDAR, Meral GÜRDAL BĐLGĐ ĐŞLEM KOMĐSYONU Görevi: Öncelikli olarak elektronik ortamda olmak üzere üyelerimizle iletişimin sağlanması. Davut Selçuk ĐSKENDEROĞLU, Semih Ergun EKMEKÇĐOĞLU, Gürşat SARAL, Cem BEKTAŞ, Tayfun FETTAHOĞLU NÖBET KOMĐSYONU Görevi: Nöbetle ilgili problemlerin çözümü ve belli bölgelerin nöbet çizelgelerini hazırlamak. Semih Ergun EKMEKÇĐOĞLU, Davut Selçuk ĐSKENDEROĞLu, Oktay AYIK KAMU ECZACILARI KOMĐSYONU Görevi: Kamuda görev yapan eczacıların çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve sorunlarının saptanarak Odamızla koordinasyonlarının sağlanması. Halit Hezkıl USLU, Suna KÖROĞLU, Dilek ÖZBAY, Tuğba AŞIK, Zeliha ALKAN, Yonca YILMAZ, Selim SEYĐS GERĐ ÖDEME KOMĐSYONU Görevi: SUT ve diğer ilaç verme koşullarıyla ilgili üyelerimizden gelen soruların cevaplanıp, ihtiyaç duyulan konularda gerekli bilgilerin verilmesi. Davut Selçuk ĐSKENDEROĞLU, Ayşegül UZUNALĐ, Erhan BAŞER, Musa HACIOĞLU, Gürşat SARAL, Zekai ÖZKURT, Tuba AŞIK YASA YÖNETMELĐK VE ETĐK KOMĐSYONU Görevi: Üyelerimizin birbirleriyle ve diğer sağlık çalışanlarıyla ilişkileri konusunda görüş oluşturmak Nevzat AKMAN, Semih Ergun EKMEKÇĐOĞLU, Davut Selçuk ĐSKENDEROĞLU, Cemil Cahit ÇELĐK, Arife Ayfer NALBANTOĞLU 8

9 REÇETE KONTROL KOMĐSYONU Görevi: Odamızın protokol yaptığı kurumlara ait reçetelerin incelenmesi. Tuba AŞIK, Selim SEYĐS, Selahattin UZUN, Özden GÖKAL ÇAVDAR, Musa HACIOĞLU, Tuğrul ÖZTÜRK, Halit Hezkıl USLU, Erhan BAŞER, Semih Ergun EKMEKÇĐOĞLU, Ömer EROL, Volkan ÇELĐK MUVAZAA ĐNCELEME KOMĐSYONU Görevi: Bölgemizde açılacak eczanelerin muvazaa yönünden araştırılması Süleyman Sırrı AYAZOĞLU, Güngör KAMĐLOĞLU, Çağla SONAT, Musa HACIOĞLU, Ediz AYGÜL, Hazım ÖZTUNA, Kemal Yavuz HAYDAROĞLU, Pınar UZUN REÇETE DAĞITIM KOMĐSYONU Görevi: SGK ve Maliye protokolleri gereği tevzii edilmesi gereken reçetelerin dağıtım esaslarını belirleyip uygulanmasını sağlamak. Bircan YAZICI, Musa HACIOĞLU, Tuğrul ÖZTÜRK, Ömer EROL, Aysun ŞĐMŞEK DAĞITIM KANALLARI ĐLE ĐLĐŞKĐLER KOMĐSYONU Görevi: Đlaç dağıtım kanallarıyla üyelerimizin ve Odamızın ilişkilerinin sağlanması ve sürdürülmesi. Aykut ÇAVDAR, Güngör KAMĐLOĞLU, Zekai ÖZKURT, Osman KUL, Ömer EROL Halit Hezkıl USLU BĐLĐM,KÜLTÜR, SANAT ve EĞĐTĐM KOMĐSYONU Görevi:Üyelere yönelik bilimsel ve kültürel eğitim organizasyonlarının düzenlenmesi Dilanur PEPEOĞLU, Ediz AYGÜL, Elif Aksu, Başak ŞATIROĞLU YAĞCI, Özden Gökal ÇAVDAR, Erhan BAŞER, Nazlı USLU, Tangül DAMLACI, Melis Nazlı YANIK ĐLAÇ DIŞI ÜRÜNLER KOMĐSYONU Görevi: Üyelerimizin ilaç dışı ürünlerle ilgili bilgilendirilmesi. Ediz AYGÜL, Mehmet ONGAN, Seyran ERGĐN, Nazlı USLU, Oktay AYIK GENÇLĐK KOMĐSYONU Görevi: Genç eczacıların örgütlenerek oda faaliyetlerine katılımlarının sağlaması, meslek sorunlarının çözümüne katkı vermelerine imkân sağlanması. Nazlı USLU, Zeynep Cansın GELĐŞLĐ, Tuğrul ÖZTÜRK, Akif YAZICI, Çağrı SEÇKĐN, Dilanur PEPEOĞLU, Mihriban SULA, Kübra KIR, Melis Nazlı YANIK, Anıl Pınar BAYÇELEBĐ, Hasan Sertaç Kaya 9

10 YÖNETĐM KURULU ÇALIŞMALARI Yönetim Kurulumuz tarihleri arasında 55 adet toplantı yapmıştır. Olağan Seçimli Genel Kuruldan bu güne kadar bir yıllık süre içinde 1201 adet yazışma yapılmış ve 1205 adet gelen evrak kayıtlara alınmıştır. Toplantılarımızda gündemli olarak; Mesleki sorunlarımız ele alınarak; kısa, orta ve uzun vadeli çözüm önerileri tartışılmış, Üyelik, eczane açılış, kapanış ve nakil işlemleri karara bağlanmış, Üyelerimizin ve vatandaşlarımızın bizlere ulaşan sorunları değerlendirilmiş ve sonuçlandırılmış, Yasa ve yönetmelik vb. mevzuat değişiklik taslakları üzerine görüş oluşturmuş, Đlaç, eczacılık ve halk sağlığı konusunda neler yapılabileceği konusunda çalışma yapılmıştır tarih ve sayılı Resmi Gazete de SUT da değişiklik yapılmasına dair Tebliğ yayımlanmıştır tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 2008 yılı SGK Sağlık Uygulama Tebliği nin 6. Katılım payı ve 14. Đlaçlarda uygulanacak indirim oranları ve eşdeğer ilaç uygulaması başlıklı maddelerinde değişiklik yapılmıştır. Bu tebliğ için yapılan düzenlemeye göre; kapsama dâhil kişilerin sağlık kurum ve kuruluşlarındaki ayakta tedavilerine ilişkin hekim ve diş hekimi muayenelerinden; Birinci basamak sağlık kuruluşları ve aile hekimliği muayenelerinde 2 TL, Đkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında 8 TL, Özel sağlık kurumlarında 15TL tutarında katılım payı alınmasına karar verilmiştir. Đnsanların hekime ve ilaca ulaşmasını engelleyen, özetle insanları sağlıksız bırakan bu uygulama karşısında kamuoyunu bilgilendirmek amaçlı el ilanları hazırlanarak eczanelerde vatandaşlara ulaştırılmış, eczanelerimize asılan afişlerle vatandaşlara bilgi verilmiş, ayrıca konu hakkında kapsamlı bir basın açıklaması yapılmıştır. (Ek-1) tarih sayılı Resmi Gazete de yayımlanan SUT da değişiklik yapılmasına dair tebliğin 3. Maddesinde yer alan 20 yıllık olarak belirlenmiş ilaçlardan eşdeğer grubu olanların perakende satış fiyatının 10,00 TL nin üzerinde olan ilaçlar referans fiyat alana kadar %24 (baz iskonto %11 + %13) iskonto uygulanacaktır hükmü gereğince 20 yıllık ilaç listesi yayımlanmış ve uygulama tarihinde yürürlüğe girecektir, denilmiştir. 10

11 Bu listede yer alan ilaçlarda meydana gelecek zorunlu fiyat düşüşü nedeniyle eczanelerde oluşacak olan stok zararının telafi edilmesi için ilaç firmaları ve dağıtım kanalları ile bir dizi görüşme gerçekleştirilmiştir. Eczacının stok zararını tamamen karşılayacak, ilaç fiyat düşüşlerinin uygulanacağı günlerde ilaç temin hizmetinin ve hastaların ilaca ulaşımının kesintiye uğramadan devam etmesini sağlayacak, depoların ve firmaların mevcut işleyişi açısından en uygulanabilir yöntemin belirlenmesi için çalışmalar yapılmıştır. Dağıtım kanallarının çok istekli olmamasına rağmen ilave kamu kurum ıskontosuna başlanacak listedeki 700 kalem ilacın depolara iadesi sağlanmıştır. Uygulamanın tarihine ertelenmesi ile dağıtım kanalları gönülsüz başladıkları iade sürecini kendiliğinden bitirmiş ve tüm ilaçları eczanelerin kapısına bırakmıştır. Ancak Yönetim Kurulumuzun girişimleri sonucunda anılan ilaçları almak istemeyen üyelerimizin ilaçları için iade faturası düzenlenerek eczanelerin cari alacaklarından düşülmüştür. Sağlıkta dönüşüm sürecinin sağlık alanındaki yansımaları ve mesleğimizin geleceğine yönelik tehditlere karşı duruş göstermek amacı ile Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti tarafından Aralık 2010 tarihlerinde eczane kapatma eylemi kararı alınmıştır. Eczanelerde oluşacak stok zararlarının eksiksiz ve zaman geçirmeden karşılanması, ilaç fiyat düşüşlerinden ve kamu kurum iskontosu artışlarından kaynaklı kayıpların eksiksiz ve kalıcı telafisini sağlayacak düzenlemelerin yapılmasını (meslek hakkı, Đlaç Fiyat Kararnamesinde eczacı karlılığının yükseltilmesi) öncelikli olarak talep edilmiştir. Odamızda tarihinde bir toplantı yapılarak yaşananlar ve gelişen süreç hakkında üyelerimizle bilgi paylaşımı yapılmıştır. Konu hakkında basın açıklaması (Ek-2) yapılmasının ardından geniş katılımlı bir üye toplantısı düzenlenerek izlenmesi gereken yöntem konusunda kararlar alınmıştır da Trabzon ve Merkez ilçelerdeki eczacılarımızın katılımı ile SGK nın önünde sembolik eczane anahtarları bırakılmıştır. Aynı gün Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerimiz ile birlikte Trabzon Merkezdeki eczaneler gezilerek fikirleri alınıp, bilgilendirme yapılmıştır Aralık günleri için Đl bazında nöbet çizelgeleri değiştirilmiş, sağlık hizmetini aksatmayacak şekilde minimum eczanenin nöbetçi olarak kalması sağlanmıştır Aralık günlerinde Odamıza bağlı eczanelerin tamamında kapatma kararı uygulanmıştır. 11

12 Her dönem olduğu üzere yönetim kurulumuz eczane açılma taleplerini özenle değerlendirmiş ve muvazaalı eczane açma girişimleri konusunda gerekli hassasiyeti göstermiştir. Ayrıca bölge temsilciliklerimizin bu konuda gösterdikleri özverili çalışmalar da takdire şayan olarak değerlendirilmektedir. Bu dönemde bir tane muvazaalı olarak açılmış olan eczane, Yönetim Kurulumuz ve denetçi eczacılarımızın kararlı çalışmaları sonucunda kapatılmıştır. Đki tane eczane açılış başvurusu Yönetim Kurulumuz tarafından muvazaalı olması nedeni ile reddedilmiş bunlardan bir tanesi Sağlık Müdürlüğünden ruhsat almayı başarmış diğer talep ise Odamız kararı doğrultusunda Sağlık Müdürlüğü tarafından da reddedilmiştir. Üç adet eczacının Odamıza kayıt olma ve bölgemizde eczane açma talepleri, yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen veriler üzerine, yönetim kurulumuz tarafından olumsuz karşılanmıştır. Bu eczacılardan bir tanesi kararlı tutumumuz nedeni ile talebinden vazgeçerek bölgemizden ayrılmıştır, diğer iki başvurunun ise soruşturması devam etmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile, eczane açılışlarında istenen belgeler arasında yer alan Eczanenin muvazaalı olup olmadığı hususunda Bölge Eczacı Odasınca verilmiş değerlendirme raporunun h maddesi eczane açılış başvuruları konusunda eczacı odası ve sağlık müdürlüğünün mutabakatını zorunlu hale getirmiş, mutabakat olmaması durumunda ise söz konusu dosyaların Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulacak komisyon tarafından karara bağlanmasını hükme bağlamıştır. Yönetmeliğin son hali bizlerin elini bir nebze olsun güçlendirmiştir. Đlaç bilgi kaynağı Rx Media Pharma CD si ilgili firma ile görüşülerek toplu alım suretiyle indirimli fiyattan üyelerimize ulaştırılmıştır. Đlaç Takip Sistemine geçiş sürecinde eczaneler için gerekli olan karekod okuyucular Egaş Eczane Gereçleri A.Ş. aracılığı ile temin edilmiştir. Karekod okuyucular ve Rx Media Pharma Cd leri ilgili firma tarafından verilen toptan fiyatlar üzerinden üyelerimize ulaştırılmış, Odamız sadece aracılık görevini üstlenmiş herhangi bir kar amacı güdülmemiştir. SGK Rize Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü ne; üyelerimizin reçete teslim işlemlerinde kullanılmak üzere bir adet Lazer Yazıcı; SGK Trabzon Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü ne üyelerimizin reçete teslim ettikleri bölümde kullanılmak üzere bir adet klima hibe edilmiştir. Yüksek öğrenim düzeyinde iki muhtaç öğrenciye toplam 2.200,00TL burs verilmiştir. 12

13 1)12-13 Eylül 2009 tarihinde Trabzon Eczacı Odası Olağan Kongresi yapıldı. 2)Seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından 16 Eylül 2009 tarihinde Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Haysiyet Divanı nda görev alan üyelerimiz arasında görev dağılımı yapılmıştır. 3)18 Eylül 2009 tarihinde Hedef Ecza Deposu Müdürü Hakkı ÖZSELÇUK ve Selçuk Ecza Deposu Müdürü Yusuf KUTLU tarafından Odamıza kutlama ziyareti yapıldı. 4) 25 Eylül 2009 tarihinde Trabzon Defterdarlık Muhasebe Müdürü Muharrem BARIN tarafından Odamıza kutlama ziyareti yapıldı. 5) 29 Eylül 2009 tarihinde saat 11:00 de Sağlıkta yeni düzenlemeler sosyal devletin sonunun açık ilanıdır başlıklı basın açıklaması yapıldı. (Ek-1) 6) 29 Eylül 2009 tarihinde Đl Sağlık Müdürlüğü Yardımcısı Ecz. Selim SEYĐS, Selçuk Ecza Deposu Müdürü Yusuf KUTLU Yönetim Kurulumuz tarafından ziyaret edildi. 7) 30 Eylül 2009 tarihinde Trabzon SGK Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Dr. Yusuf ÇĐLĐNGĐR Yönetim Kurulumuz tarafından ziyaret edildi. 8) 02 Ekim 2009 tarihinde Trabzon Defterdarlığı Muhasebe Müdürü Muharrem BARIN, Trabzon Đl Sağlık Müdürü Uzm.Dr.Halit ÇINARKA ve Hedef Ecza Deposu Müdürü Hakkı ÖZSELÇUK Yönetim Kurulumuz tarafından ziyaret edildi. 9) 03 Ekim 2009 tarihinde denetçi eczacı eğitimi yapıldı. 10) 06 Ekim 2009 tarihinde Rize Bölgesindeki eczacılar ile toplantı ve öğle yemeği, Rize Defterdarlığı Muhasebe Müdürü Fahriye POLATLI ve Trabzon Valisi Dr.Recep KIZILCIK ile görüşmeler yapıldı. 11) 07 Ekim 2009 tarihinde Đş Bankası Yetkilileri Odamızı ziyaret etti. 13

14 12) 13 Ekim 2009 tarihinde Gümüşhane Bölgesi eczacıları ile öğle yemeği ve toplantı gerçekleştirildi. Gümüşhane Valisi Enver SALĐHOĞLU ve Gümüşhane Defterdarı Sedat AYYILDIZ ile görüşmeler yapıldı. 13) 15 Ekim 2009 tarihinde Artvin Defterdarı Abdurrahman ALTINDAĞ, Artvin Belediye Başkanı Emin ÖZGÜN, Artvin Valisi Mustafa YEMLĐHALIOĞLU ile görüşmeler yapıldı. Artvin Bölgesi Eczacıları ile toplantı ve akşam yemeği gerçekleştirildi. 14) 22 Ekim 2009 tarihinde Vakfıkebir Bölgesi eczacıları ile öğle yemeği ve toplantı gerçekleştirildi. 15) 24 Ekim 2009 tarihinde Maçka, Esiroğlu ve Yomra Bölgesi eczacıları ile sabah kahvaltısı ve toplantı gerçekleştirildi. 16) 30 Ekim 2009 tarihinde SGK Trabzon Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü nde görevli eczacılar ile akşam yemeği düzenlendi. 17) 02 Kasım 2009 tarihinde Rize Valisi Seyfullah HACIMÜFTÜOĞLU ile görüşme yapıldı. Selçuk, Hedef ve Nevzat Ecza Deposu Trabzon Şube Müdürleri ile ilaç iadesi sürecinde yaşanan sorunların değerlendirildiği toplantı yapıldı. 18) 03 Kasım 2009 tarihinde Beşikdüzü, Şalpazarı, Tonya Bölgesi eczacıları ile öğle yemeği ve toplantı gerçekleştirildi. 19) 04 Kasım 2009 tarihinde Nevzat Ecza Deposu Eski Müdürü Şükrü DERVĐŞOĞLU ziyaret edildi. 20) 06 Kasım 2009 tarihinde Çayeli, Fındıklı, Ardeşen, Pazar Bölgesi eczacıları ile akşam yemeği ve toplantı gerçekleştirildi. 21) 07 Kasım 2009 tarihinde Of, Sürmene, Çaykara, Araklı, Dernekpazarı, Arsin eczacıları ile birlikte öğle yemeği ve toplantı gerçekleştirildi. 14

15 22) 13 Kasım 2009 tarihinde yazılı ve görsel basının Trabzon temsilcileri ile eczacılığın kamuoyundaki yeri ve önemi konularının paylaşıldığı bir toplantı ve akşam yemeği düzenlendi. 23) 16 Kasım 2009 tarihinde Trabzon Defterdarlığı Muhasebe Müdürü Muharrem BARIN ziyaret edildi. 24) Odamız Toplantı Salonu nda genç eczacılarımız ile kahvaltı ve sohbet toplantısı düzenlendi. 25) Aralık 2009 tarihleri arasında Ankara Hilton Oteli nde yapılan TEB 37. Olağan Büyük Kongresi ne Trabzon Eczacı Odasını temsilen katılım gerçekleştirildi. 26) tarihinde Odamızda denetçi eczacılar ve temsilcilerimiz ile toplantı yapıldı. 27) tarihinde Odamızda Đlaç Takip Sistemi ve Karekod hakkında üyelerimize bilgilendirme toplantısı yapıldı. 28) Türk Eczacıları Birliği nde, 08 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen Şiddete Uğramış Kadınlar Đçin Sığınma Evler Projesi eğitimine üyelerimizden Ecz. Özden GÖKAL ve Ecz.Tangül DAMLACI katıldı 29) Nisan 2010 tarihleri arasında CNR Expo Center da yapılan Farmavizyon Eczacılık Fuarı na katılım gerçekleştirildi. 30) tarihinde Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek EROL ve beraberindeki bir heyet Odamızı ziyaret etmiştir. 31) Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kutay DEMĐRKAN tarafından, meslektaşlarımıza yönelik "Diyabet" konulu meslek içi eğitim, Cumartesi günü Odamızda gerçekleştirildi. 32) 06 Mayıs 2010 tarihinde TEB tarafından yapılan TEBEOS, Medula ve ĐTS Uygulamaları Eğitimi ne Musa HACIOĞLU, Gürşat SARAL ve Tayfun FETTAHOĞLU katılmıştır. 15

16 33) Türk Eczacıları Birliği tarafından 30 Mayıs 2010 tarihinde düzenlenen Eczacılık Mesleğinin Geleceği Atölye Çalışması na Ecz. Sabih Tekin ÇAĞLAR katıldı. 34) Haziran 2010 tarihleri arasında Balıkesir Eczacı Odası ev sahipliğinde Edremit te yapılan TEB 37. Dönem 1. Bölgelerarası Toplantısı na katılım gerçekleştirildi. 35) Bilimsel Eczacılığın kuruluşunun 171. yılı nedeniyle, Mayıs 2010 tarihlerinde Eczacılık Haftası etkinlikleri düzenlendi. 14 MAYIS Atatürk Anıtı na Çelenk Sunumu ve Saygı Duruşu Taksim Meydanı Basın Toplantısı Trabzon Eczacı Odası Tavla Turnuvası Ödül Töreni Trabzon Eczacı Odası 15 MAYIS Bizim Eczane Resim Yarışması Ödül Töreni ve Sergi Açılışı Grand Zorlu Hotel (Sofistika Salonu) Eczacılık Balosu Eczacılık Balosunda Odamız Eski Başkanlarına ve 25 yılını doldurmuş üyelerimize plaket verildi. 16

17 TEB DE YAPILAN GÜNDEMLĐ BAŞKANLAR DANIŞMA KURULU TOPLANTILARI 1) TEB 36. Dönem Merkez Heyeti 13. Başkanlar Danışma Kurulu Toplantısı Tarih: 07 Ekim 2009 Katılımcı: Ecz.Sabih Tekin ÇAĞLAR Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğ 2008 Yılı Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Beşeri Đlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan bir dizi değişiklik ve düzenlemeler hakkında izlenecek yöntemlerin görüşülmesi ve değerlendirilmesi. 2)TEB 37. Dönem Merkez Heyeti 1.Başkanlar Danışma Kurulu Toplantısı Tarih: 22 Aralık 2009 Katılımcı: Ecz. Sabih Tekin ÇAĞLAR Ecz. Erhan BAŞER SGK tarafından uygulanan tek taraflı fesih hakkında yapılacak işlemler ve izlenecek süreç. 3) TEB 37. Dönem Merkez Heyeti 2. Başkanlar Danışma Kurulu Toplantısı Tarih: 14 Ocak 2010 Katılımcı: Ecz. Sabih Tekin ÇAĞLAR GÜNDEM:14 Ocak 2010 tarihinde yapılan SGK tarafından uygulanan tek taraflı protokol feshi sürecinde gelinen durumun değerlendirilmesi amacıyla, Genel Sekreterler Toplantısı Tarih: Katılımcı: Ecz. Halit Hezkıl USLU Bölge Eczacı Odalarında göreve yeni gelen Genel Sekreterlerin tanıtımı Eczacı Odaları ile Türk Eczacıları Birliği arasındaki yazışma teknikleri ile diğer iletişim yöntemlerinin gözden geçirilmesi tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Đlaç Fiyatları Hakkında Karar ve Sağlık Uygulama Tebliği ile yapılan düzenlemelere ilişkin yürütülen çalışmalar; uygulamaların 4 Aralık 2009 a ertelenmesi ile gelinen son durumun değerlendirilmesi 36.Dönem Merkez Heyeti tarafından alınan karar gereği kurulan Türk Eczacıları Birliği Muvazaa Komisyonunun yürüteceği çalışmaların değerlendirilmesi. 17

18 HAYSĐYET DĐVANI ÇALIŞMALARI Odamız Haysiyet Divanı bu dönem içinde 3 kez toplanarak, Yönetim Kurulu Tarafından sevk edilen 6 dosyayı incelemeye almış ve karara bağlamıştır. Buna göre Haysiyet Divanına gönderilen dosyaların suç türlerine ait dağılımı aşağıdaki gibidir: Reklam yapmak 1 dosya SGK Protokolü nün maddesinin ihlali 2 dosya Eczacın işinin başında bulunmaması 1 dosya Hasta katılım payı fişlerinin kesilmemesi 1 dosya Reçetede yazılı ilacın yerine eşdeğer olmayan yanlış ilaç vermek 1 dosya Eczanede fiyat kupürü ve/veya barkodu olmayan ilaç bulundurmak 1 dosya Eczanede kesilmiş ilaç kupürü bulundurmak 1 dosya Eczane sağlık kurulu raporu ve/veya fotokopisi bulundurmak 1 dosya Bu Dosyalar Hakkında Verilen Kararların Dağılımı Oda yıllık aidatının 5 katı para cezası Oda yıllık aidatının 10 katı para cezası Đhtar 2 dosya 1 dosya 2 dosya 18

19 TEB Yardımlaşma Sandığı aidatları, Oda Aidatları ve Afet Fonu her yıl olduğu gibi zamanında toplanmış ve Türk Eczacıları Birliği hesaplarına aktarılmıştır. Üyelerimizden toplanan oda aidatlar aşağıdaki gibidir: tarihleri arasında toplanan aidatlar Aidat yatıran üye sayısı 10 Aidat ve Giriş Aidatı 353,02 TL Afet Fonu 434,48 TL Toplam 787,50 TL tarihleri arasında toplanan aidatlar Aidat yatıran üye sayısı 7 Aidat ve Giriş Aidatı 262,11 TL Afet Fonu 223,68 TL Toplam 485,79 TL tarihleri arasında toplanan aidatlar Aidat yatıran üye sayısı 479 Aidat ve Giriş Aidatı ,54 TL Afet Fonu ,64 TL Toplam ,18 TL tarihleri arasında toplanan aidatlar Aidat yatıran üye sayısı 38 Aidat ve Giriş Aidatı 782,23TL Afet Fonu 400,00 TL Toplam 1.182,23TL 19

20 ODAMIZ TARAFINDAN DAĞITIMI YAPILAN KOTALI VE SIRALI DAĞITIM KAPSAMINDAKĐ REÇETELER TEB ve SGK arasında imzalanan 2010 Yılı Protokolünün 3.7.maddesi uyarınca, dağıtımı eczacı odalarınca yapılacak reçeteleri karşılamak üzere Odamızca tarihinde hazırlanan protokol tarihinde kotalı ve sıralı dağıtılmak üzere uygulamaya başlamıştır. Protokole aykırı olarak reçete veren bir üyemiz ilgili Protokolün 5.2 maddesi uyarınca bir yıl süre ile dağıtım sisteminden çıkartılmıştır. Sıralı ve kotalı kapsamındaki; Mor ve turuncu reçeteler TL Diyaliz solüsyon reçeteleri TL limitle; Eritropoietin ve Darbopoietin reçeteleri aylık TL kotalı sistemle dağıtılmaktadır. *Trabzon Đl Jandarma Alay Komutanlığı na ait reçeteleri TL lik limit dahilinde dağıtılmakta olup Odamız tarafından kontrolü devam etmekte ve Kuruma teslimi yapılmaktadır. *Ceza ve Tevkif evlerinde yazılan reçeteler TL limit dahilinde dağıtılmaktadır. *48. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığında yazılan er ve erbaş reçeteleri 500 TL limit dahilinde dağıtılmaktadır. *Eczane bulunmayan yerleşim yerlerinde yazılan reçeteler 500 TL limit dahilinde dağıtılmaktadır. (Sürmene-Ormanseven, Armutlu, Oylum Sağlık Evi; Rize Đli Çayeli ilçesi ve Kalkandere) *SSK Đşyeri Hekim Reçeteleri; Odamızca onay yapılmadan, sadece Türk Eczacıları Birliği Provizyon Sistemine giriş yapılıp, üyelerimiz tarafından Kuruma teslimi devam etmektedir. *Çocuk Esirgeme Kurumu Reçeteleri ise, Türk Eczacıları Birliği Provizyon Sistemine giriş yapıldıktan sonra Odamızca onayı yapılmaktadır. KAN ÜRÜNLERĐ VE HEMOFĐLĐ REÇETELERĐNĐN KOTALI VE SIRALI DAĞILIMI Kurum Adı Reçete Sayısı Toplam(TL) TRABZON ,38 RĐZE ,85 ARTVĐN ,10 GÜMÜŞHANE ,09 GENEL TOPLAM ,42 20

21 HEMODĐYALĐZ, ERĐTROPOĐETĐN REÇETELERĐNĐN KOTALI VE SIRALI DAĞILIMI Kurum Adı Reçete Sayısı Toplam (TL) TRABZON ,24 RĐZE ,05 ARTVĐN ,18 GÜMÜŞHANE ,98 GENEL TOPLAM ,45 DĐYALĐZ SOLÜSYONU REÇETELERĐNĐN KOTALI VE SIRALI DAĞILIMI Kurum Adı Reçete Sayısı Toplam (TL) TRABZON ,46 RĐZE ,46 ARTVĐN ,09 GÜMÜŞHANE ,46 GENEL TOPLAM ,47 TRABZON ĐL JANDARMA ALAY KOMUTANLIĞI NA AĐT REÇETE KONTROLÜ KURUM ADI REÇETE SAYISI TUTAR TL ĐL JANDARMA ALAY KOMUTANLIĞI ,80 ECZACILARIMIZIN TEB YARDIMLAŞMA SANDIĞINDAN TALEP ETTĐKLERĐ KREDĐLER Son bir yıllık dönemde Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı ndan kullanılan kredi çeşitleri ve adetleri şöyledir: Eczane Açma Kredisi 2 Adet Eczane Đşletme Kredisi 54 Adet Nakil Kredisi 4 Adet Egaş Ürünlerinden Yararlanma Kredisi 2 Adet Ayrıca, Türk Eczacıları Birliği nden vefat eden 4 eczacımızın eşi ve çocuklarına vefat yardımı, 2 eczacımıza afet fonundan yardım, 1 eczacımıza karşılıksız sosyal yardım talep edilmiş ve kendilerine teslim edilmiştir. 21

22 ODAMIZA YENĐ KAYIT OLAN ECZACILARIMIZ Ahmet Usta, Ömer Özten, Gökhan Kaya, Mustafa Karahan, Berkan Baki, Arslan Say, Fatih Öz, Ömer Şekercioğlu, Selin Akar, Başak Budak, Öznur Talip, Nilüfer Rengül Kavuncu, Zeki Yamaç, Mustafa Çağatay Özdemir, Ahmet Çağlar Ulusoy, Mansur Macit, Resul Zehiroğlu, Ayşenur Kepenek ODAMIZDAN KAYDI SĐLĐNEN ECZACILAR Evrim Öztatar BÖLGEMĐZDEN NAKĐL GĐDEN ECZANELER Eczacı Đsmi Eski Adresi Nakil Olduğu Yer Đbrahim Özgüler Derman-Yusufeli Özgüler- Yalova Necla Đnanır Đnanır-Trabzon Đnanır-Antalya BÖLGEMĐZDE YENĐ AÇILAN ECZANELER Ömer Özten Asya Trabzon Ahmet Usta Usta Rize Berkan Baki Baki Kavala Köyü Osman Çağlar Çağlar Trabzon Emine Aydin Ömür Artvin Selin Akar Akar Trabzon Gökhan Kaya Kaya Trabzon Başak Budak Başak Yusufeli Zeki Yamaç Ağasar Şalpazarı Nazlı Uslu Tanjant Trabzon Mansur Macit Lokman Hekim Kelkit Fatih Öz Yağmur Đyidere Resul Zehiroğlu Derman Sürmene Ayşenur Kepenek Đnanır Trabzon Yusuf KALKANOĞLU Bulvar Of 22

ÇALIŞMA RAPORU VE MALİ RAPOR 2011

ÇALIŞMA RAPORU VE MALİ RAPOR 2011 ECZACILIK YEMİNİ Eczacılık mesleği üyeleri arasına katıldığım bu andan itibaren, hayatımı insanlık hizmetine vakfedeceğime, sanatımı hakkaniyetle ve bilgilerimi insanlık aleyhinde kullanmayacağıma, mesleğim

Detaylı

T.E.B. 9. BÖLGE ESKİŞEHİR (BİLECİK) ECZACI ODASI 2013-2014 ÇALIŞMA RAPORU

T.E.B. 9. BÖLGE ESKİŞEHİR (BİLECİK) ECZACI ODASI 2013-2014 ÇALIŞMA RAPORU T.E.B. 9. BÖLGE ESKİŞEHİR (BİLECİK) ECZACI ODASI 2013-2014 ÇALIŞMA RAPORU ECZACI ODASI MERKEZ BÜRO ADRES: Ertuğrulgazi Mah. Damar Sok. No:34 ESKİŞEHİR TELEFON:0.222.2313564-2212686-2311312 FAX:0.222.2340656

Detaylı

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ GAZİANTEP ECZACI ODASI

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ GAZİANTEP ECZACI ODASI . BÖLGE GAZİANTEP ECZACI ODAS 8 I TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ 8. BÖLGE GAZİANTEP ECZACI ODASI OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU 01 EYLÜL 2010-31 AĞUSTOS 2011 Zafer Zafer Benimdir Diyebilenin, Muvaffakiyet,

Detaylı

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ 8. BÖLGE GAZİANTEP ECZACI ODASI

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ 8. BÖLGE GAZİANTEP ECZACI ODASI TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ 8. BÖLGE GAZİANTEP ECZACI ODASI OLAĞAN SEÇİMSİZ GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU 01 EYLÜL 2011-31 AĞUSTOS 2012 ECZACILIK ANDI Eczacılık mesleği üyeleri arasına katıldığım bu andan itibaren,

Detaylı

GENÇLİĞE SESLENİŞ. Ey Türk gençliği,

GENÇLİĞE SESLENİŞ. Ey Türk gençliği, GENÇLİĞE SESLENİŞ Ey Türk gençliği, Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en

Detaylı

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ 39. DÖNEM MERKEZ HEYETİ YOL HARİTASI. Başkanlar Danışma Kurulu Toplantısı 08 Ocak 2014, Ankara

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ 39. DÖNEM MERKEZ HEYETİ YOL HARİTASI. Başkanlar Danışma Kurulu Toplantısı 08 Ocak 2014, Ankara TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ 39. DÖNEM MERKEZ HEYETİ YOL HARİTASI Başkanlar Danışma Kurulu Toplantısı 08 Ocak 2014, Ankara TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ Meslek Örgütü olarak Konumu ve Etkinliği ÖRGÜTSEL KONUM İlişki

Detaylı

TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI 11. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2013 MART 2014 İZMİR İÇİNDEKİLER TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Melike Anıl BİNGÖL ün 12. Olağan Genel Kurul Açılış

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU 2010-2013 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU 2010-2013 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU 2010-2013 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz; Yönetim Kurulumuzun 2010-2013 dönemine ait çalışmalarını içeren Faaliyet Raporunu

Detaylı

ANKARA DĐŞHEKĐMLERĐ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014

ANKARA DĐŞHEKĐMLERĐ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 ANKARA DĐŞHEKĐMLERĐ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 104 Đçindekiler Tablosu ODA ORGANLARI... 3 14. DÖNEME BAKIŞ... 8 TDB Eylem ve Etkinliklerine Katılım... 91 Üyelere Verilen Hizmetler... 106

Detaylı

KONYA SMMMO 2014 YILI FAALİYET RAPORU

KONYA SMMMO 2014 YILI FAALİYET RAPORU KONYA SMMMO 2014 YILI FAALİYET RAPORU BAŞKAN IN MESAJI: Değerli Meslektaşım 2014 yılını geride bırakıyor yepyeni umutlarla yepyeni heyecanlarla 2015 yılını karşılıyoruz. 2015 yılının ülkemize milletimize

Detaylı

ANKARA DĐŞHEKĐMLERĐ ODASI 14. DÖNEM ARA RAPORU

ANKARA DĐŞHEKĐMLERĐ ODASI 14. DÖNEM ARA RAPORU 2013 ANKARA DĐŞHEKĐMLERĐ ODASI 14. DÖNEM ARA RAPORU 104 Đçindekiler Tablosu ODA ORGANLARI... 3 14. DÖNEME BAKIŞ... 8 TDB Eylem ve Etkinliklerine Katılım... 74 Üyelere Verilen Hizmetler... 80 Kurumsal Đlişkilerimiz...

Detaylı

3 Kazdağları. 21 Ruhsat ÇANAKKALE BARO DERGİSİ. Bu Sayıda. Kazdağları İçin Büyük Buluşma. Enkaz Dağlarına Dönüşmesin 4. Kazdağları

3 Kazdağları. 21 Ruhsat ÇANAKKALE BARO DERGİSİ. Bu Sayıda. Kazdağları İçin Büyük Buluşma. Enkaz Dağlarına Dönüşmesin 4. Kazdağları Bu Sayıda ÇANAKKALE BARO DERGİSİ İki ayda bir yayımlanır. Yıl: 2 Sayı: 9 Sahibi Çanakkale Barosu Adına Baro Başkanı Av. Bülent ŞARLAN Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Av. Hakan ÜZENLİ Kazdağları İçin Büyük Buluşma

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014)

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014) 2014 YILI FAALİYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Şubat 2015 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 6 A. MİSYON VE VİZYON... 6 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

Haber Bülteni. Şehir Plancıları Odası ODAMIZIN 24. OLAĞAN GENEL KURULUNA KATILIMINIZ ODAMIZA GÜÇ KATACAKTIR TMMOB. 169 ISSN 1300-7300 Şubat 2006

Haber Bülteni. Şehir Plancıları Odası ODAMIZIN 24. OLAĞAN GENEL KURULUNA KATILIMINIZ ODAMIZA GÜÇ KATACAKTIR TMMOB. 169 ISSN 1300-7300 Şubat 2006 169 ISSN 1300-7300 Şubat 2006 www.spo.org.tr ŞUBELERİMİZİN GENEL KURULLARI TAMAMLANDI... 3 ŞUBELERDE YÖNETİM KURULLARI GÖREV DAĞILIMINI YAPTI... 6 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI İLE GÖRÜŞTÜK... 7 METROPOLİTEN

Detaylı

İKİ AYDA BİR YAYINLANIR 2012 / SAYI: 143. Geleceğe umutla bakıyoruz

İKİ AYDA BİR YAYINLANIR 2012 / SAYI: 143. Geleceğe umutla bakıyoruz İKİ AYDA BİR YAYINLANIR 2012 / SAYI: 143 Geleceğe umutla bakıyoruz Başkan... 07 Genel Sekreter... 09 Editör... 11 Bilimsel Etkinlikler... 12 Oda Haberleri... 14 Meslek Sorunları Sempozyumu... 20 2012-2013

Detaylı

MÜHENDİSLERİ ODASI XIV. OLAĞAN GENEL

MÜHENDİSLERİ ODASI XIV. OLAĞAN GENEL JFMO Köşesi JFMO HABERLER TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI XIV. OLAĞAN GENEL KURULU VE SEÇİMLERİ YAPILDI TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası XIV. Olağan Genel Kurulu 14 Nisan 2012 tarihinde Ankara da Devlet

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ 2013 2014 DÖNEMİ

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ 2013 2014 DÖNEMİ BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ 2013 2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU (Ocak 2013 Aralık 2014) BİLMED Olağan Genel Kurulu İstanbul - 18 Ocak 2015 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ 2015 YILI OLAĞAN

Detaylı

g ündem 1. GÜN Saat 10:00 2. GÜN Saat 09:00-17:00 BURSA SMMM ODASI

g ündem 1. GÜN Saat 10:00 2. GÜN Saat 09:00-17:00 BURSA SMMM ODASI g ündem 1. GÜN Saat 10:00 1- Yoklama ve Açılış, 2- Başkanlık Divanının Seçimi, 3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, 4- Başkanlık Divanına Tutanakları İmzalama Yetkisinin Verilmesi, 5- Oda Başkanı nın Açılış

Detaylı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Başbakanı M. Cahit KIRAÇ İzmir Valisi Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kaan PEKER Bayraklı Kaymakamı Hasan KARABAĞ Makina Mühendisi

Detaylı

KURUMSAL YÖNETĐM ĐLKELERĐNE UYUM RAPORU 2012

KURUMSAL YÖNETĐM ĐLKELERĐNE UYUM RAPORU 2012 1. KURUMSAL YÖNETĐM ĐLKELERĐNE UYUM BEYANI ASELSAN, Sermaye Piyasası Kurulu nun 2003 yılından bu yana uygulamaya aldığı Kurumsal Yönetim Đlkeleri kapsamında pay sahipleri, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık,

Detaylı

Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin Adı ve Merkezi 1 Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: TIP HUKUKU DERNEĞĠ dir. Derneğin merkezi Ġstanbul dur. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin Amacı Madde 2- Dernek, 1. tıp mesleğinin

Detaylı

2012-2014. 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA

2012-2014. 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA 2012-2014 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA I YÖNETİM VE YAZIŞMA ADRESİ Meltem Mahallesi 3808 Sok. No: 10 07030 Muratpaşa - ANTALYA Tel: (0242) 237 57 27-3 hat Faks: (0242) 237 57 31 Gsm: (0533) 658 97

Detaylı

Risk Yönetimi ve Yatırımcılarla İlişkiler Müdürlüğü nün (Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi) iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Risk Yönetimi ve Yatırımcılarla İlişkiler Müdürlüğü nün (Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi) iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur. 77 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirketimiz, 2010 yılında Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu ana başlıklarından oluşan Kurumsal Yönetim İlkeleri

Detaylı

Kültür okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden mana çıkarmak, intibah almak, düşünmek, zekâyı etmektir. (1936)

Kültür okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden mana çıkarmak, intibah almak, düşünmek, zekâyı etmektir. (1936) Atatürk diyorki; TOBB 69. Genel Kurulu Ata nın Huzuruna Çıktı. Kültür okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden mana çıkarmak, intibah almak, düşünmek, zekâyı etmektir. (936) www.mto.org.tr 3 M.Rifat

Detaylı

Türkiye Kalkınma Bankası 2011 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Türkiye Kalkınma Bankası 2011 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., kuruluşunu düzenleyen 4456 sayılı Kanun, Bankacılık Kanunu ve tabi olduğu diğer yasal düzenlemelere

Detaylı

Antibiyotik direnci ve akılcı ilaç kullanımı

Antibiyotik direnci ve akılcı ilaç kullanımı İstanbul Eczacı Odası nın yayınıdır. 71. sayı Antibiyotik direnci ve akılcı ilaç kullanımı 7. sayfa 2. İstanbul Eczacılık Kongresi düzenleniyor: İlaç ve Eczacılıkta 3N! Editörden 71. sayı Sahibi İstanbul

Detaylı

T.C. TARĐHĐ KENTLER BĐRLĐĞĐ

T.C. TARĐHĐ KENTLER BĐRLĐĞĐ T.C. TARĐHĐ KENTLER BĐRLĐĞĐ 2011 YILI FAALĐYET RAPORU ĐÇĐNDEKĐLER SUNUŞ 1 I-GENEL BĐLGĐLER 4 A-Misyon ve Vizyon 4 B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 4 C-Đdareye Đlişkin Bilgiler 8 1-Fiziksel Yapı 8 2-Örgüt

Detaylı

En Önemlisi Adam Olma Sanatı Fuat Başar. Âlim Unutmuş, Kalem Unutmamış Ecz. Müjgân Üçer. Şairin Harman Olduğu Yer Sivas

En Önemlisi Adam Olma Sanatı Fuat Başar. Âlim Unutmuş, Kalem Unutmamış Ecz. Müjgân Üçer. Şairin Harman Olduğu Yer Sivas Selçuk Ecza ve As Ecza Depolarının ücretsiz kurumsal yayınıdır. Yıl:10, Sayı:38/2014-1 En Önemlisi Adam Olma Sanatı Fuat Başar Âlim Unutmuş, Kalem Unutmamış Ecz. Müjgân Üçer Şairin Harman Olduğu Yer Sivas

Detaylı

İSTANBUL TABİP ODASI ÇALIŞMA RAPORU 2011-2012

İSTANBUL TABİP ODASI ÇALIŞMA RAPORU 2011-2012 İSTANBUL TABİP ODASI ÇALIŞMA RAPORU 2011-2012 İstanbul Tabip Odası 2011-2012 Çalışma Raporu Merkez Büro: Türkocağı Cad. No: 17 Cağaloğlu / İstanbul, Tel: 0212 514 02 92 Faks: 0212 513 37 36 Web: www.istabip.org.tr

Detaylı

MARMARİS TİCARET ODASININ SÜRELİ BÜLTENİDİR 2 AYDA BİR YAYINLANIR

MARMARİS TİCARET ODASININ SÜRELİ BÜLTENİDİR 2 AYDA BİR YAYINLANIR MARMARİS - Yıl: 4 - Sayı: 13 Tüccar, milletin emeği ve üretimini kıymetlendirmek için eline ve zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken bir adamdır. Prof.Dr. Şükrü KIZILOT Yeni

Detaylı