VAN V A L İL İĞ İ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VAN V A L İL İĞ İ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü"

Transkript

1 VAN V A L İL İĞ İ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayı : Ol'Ol 1900 Konu : Teklife Davet Kurumlunuzun ihtiyacı olan (34) kalem T IB B İ SARI- M A L Z T M L A L IM I işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat te klifin izi en geç tarih ve saat I 1:30 a kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilm esini arz. rica ederim. D r.\şıkııp İM R FN Halk Saülıâı Müdürü Satmalına tarih ve saati : :30 T e k lif Başvuru Yeri Teslimat Yeri T e k lif Türü : V A N H A L K S A Ğ LIĞ I M Ü D Ü R LÜ Ğ Ü S A T IN A L M A K O M İS Y O N O D ASI : V A N H A L K S A Ğ LIĞ I M Ü D Ü R LÜ Ğ Ü A Y N İY A T B İR İM İ : T e k lif Birim Fiyat - İş kalemleri bazında EK: 34 Kalem İhtiyaç Listesi Satınalmanın Yapılacağı B irim : Van Halk Sağlığı M üdürlüğü * Teknik şartnameye uygun malzeme vereceğimi taahhüt ederim. * Fiyatlar K D V hariç olarak verilecektir. * T e k lif mektubunda silinti ve kazıntı olmayacaktır. * Malzemeler kurumuınuz ilg ili deposuna en geç yedi iş günü içerisinde teslim edilecektir. * Teklifte belirtilen fiyatların toplamı yazı ve rakamla yazılacaktır. * T e k lif mektubunda ad. soyad veya ticaret ünvanı yazılmak üzere ye tkili kişilerce imzalanmış olacaktır. * T e k lif edilen ürünün varsa markası teklifte belirtilecektir. * T e k lif kumulumuzun standart te k lif formu ile doldurulacak, veya ilg ili firm anın proforma faturasına yazılacaktır. * İl dışından gönderilen fakslanan tekliflerin aslı posta veya kargo yoluyla peşin ödemeli olarak kurumumuz satmalına birim ine üönderilecektir. ABDWRRAH.V1.AN G A Zİ M A H.B E D H JZ Z A M A N C A D. ARAF* BA BA I.SOKAK. V A N H A LK SA Ğ LIĞ I M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü S A I İN A L M A BİRİM İ VAN Feleton: Faks: e-posta: t'atihaltuns (/ gm ail.com Llektronıik ağ: v\vvw.vanhalksagligi.gov.tr

2 VAN VAL İLİĞ İ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü İhtiyaç Listesi Sıra No M a lın / İşin A dı M ik ta r Biı im B irim F iyat T u ta r 1 A lkol İR İ O K S İJE N Lİ SU I0 0 M I. (A D I I ) 50 LİTRE 3 B O Y U N L U K Y E T İŞ K İN 6 A l ET 4 B R A N Ü L NO: 24 (S A K İ) 400 A LİET 5 B R A N Ü L NO: 24 (M A V İ) 500 A l 'ET 6 B O Y U N L U K Ç O C UK 6 A l 'ET i E LD İV E N NON S TE R İL P U D R A S I/. (S) A l >1.1 8 E LD İV E N NON S TE R İL P U D R A S I/. (E) A l )i; I.D İV E N N O N STE R İl P U D R A S I/(M ) A l > N JEKTÖR 5 CC S İY A H UÇLU A l )l 1 11 ENJEKTÖR 5 CC Y E Ş İL UÇLU A l >l:t 12 STRERİL E LD İV E N A l >ET 13 STRERİL E L D İV E N A l )E 1 14 G LO K O M E T R E S LRİBİ (20 A D E T C İH A Z I İLE B İR L İK T E ) A l )L 1 15 B A T T A N İY E 10 A l ) l G A Z LI BEZ 20 İ LE Lİ (M E TR E ) 500 LOP 17 Povidone İodine " o A l )ET 18 Steril Pet 20 adet kutu içinde AL )E 1 19 Spanç 7.5 cm ebatında 9-12 kat 20 Adel Kutu İçinde 500 A l )L 1 20 L.anset A l )L I 21 STUR İP LİĞ İ (3.0) K ES K İN U ÇLU 200 A l )i; r S ITIR İP LİĞ İ (4.0) K ES K İN U Ç LU 200 AT)ET 2.3 A M B U C İH A Z I (Ç O C U K ) > A l )ET 24 A M B IJ C İH A Z I (Y İ 1IŞ K IN ) 5 A l ) e:t 25 Tl D A V İ A R A B A S I (P A N S lim A N ) ~) A l ) e:t 26 M U A Y E N E M A S A S I ÖRTÜSÜ 20 A l ) e: i ~>ı T A N S İY O N A L E T İ (Y E T İŞ K İN ) 10 A l )L T 28 STE I ESKOP (Y E T İŞ K İN ) 7 A l >l: l 29 PİL (K A L E M ) 250 A l )E r 30 PİL (B Ü Y Ü K ) 75 A l ) E I 31 El. D E Z E N F E K T A N I 500 M I. 50 A l ) i : ı 32 İN S Ü LİN ENJI K I ÖRÜ 300 A l )E I 33 A B E S LA N G (Y E T İŞ K İN ) A l )ET 34 M A S KE B A Ğ C IK I! A l )E 1 EK: Teknik şartname A B D I IRRAI İM A N G A Zİ M A I I.B E D İf'Z Z A M A N t A D A R A İ B A B A I.SO K A K V A N H j\l K SA Ğ LIĞ I M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü S A T IN A L M A BİRİM İ VAN 1 eleton: Faks: e-posta: lat i hal tun \ tı gm ail.com Elektronik ağ: m \ w,\ anhalksagligi.go\.tr

3 T.C SAĞLIK BAKANLIĞI VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TIBBİ SARF MALZEMELER TEKNİK ŞARTNAMESİ ALKOL TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.KALEM 1. % 96 ( V/V ) Etil Alkol olmalıdır. 2. Renksiz, berrak, kokusu karakteristik olmalıdır. 3. Alkol denatüre edilmemiş ( içine katkı maddesi konulmamış) olmalıdır. 4. Etil Alkol de ambalajdan veya başka bir nedenden dolayı kirlilik ve bulanıklık görülmeyecektir. 5. Teklif edilen ürün TAPDK (Tütün,Tütün Mamülleri ve Alkollü İçecekler Piyasası Düzenleme Kurulu) nun Hastane ve benzeri sağlık kuruluşlarının etil alkol ihtiyacı için belirlemiş olduğu standartlara uygun olmalıdır. 6. Teklif verecek firmalar TAPDK nin kurum yetkili alkol dağıtım firmaları listesinde olmalıdır. 7. İthalatçı firmalar TAPDK tarafından firma adına düzenlenmiş ve ithal edilen alkolün 1.sınıf alkol olduğunu belirten ithalata uygunluk belgesinin Noter onaylı kopyası olmalıdır. 8. Getiren firmanın T.C. Tütün, Tütün mamülleri ve alkollü içkiler piyasası düzenleme kurumu tarafından firma adına düzenlenmiş Dağıtım Yetki belgesinin Noter onaylı Kopyası olmalıdır. 9. Etil Alkol 5 litrelik Sert Plastikten yapılmış ve kolayca dökülebilmesi için musluğu bulunan bidonlarda teslim edilmelidir. Etiketin boyutları en az 74mm x 105mm olmalıdır. 10- Ambalajda ürün bilgileri tam, doğru ve anlaşılır olarak ifade edilmeli, etiketleme dili Türkçe olmalıdır. Tüm yazılar alkol ve sudan etkilenmeyecek kalıcı özellikte, okunabilir renkte bir etiket olarak ambalaja sağlam olarak yapıştırılmalıdır. 11- Etikette ürünün adı hacmen % alkol miktarı net ambalaj hacmi, kullanım ve muhafazasına yönelik bilgi, üreten, ambalajlayan ve ithal eden firmanın ticari ünvanı ve adresi bulunmalıdır. Tarımsal kökenli veya sentetik şeklinde hammadde bilgisi verilmelidir. 12- Teslim edilecek alkol partisine ait teknik özellikler ve analiz raporunu belirtir belge verilmelidir. 13- Satın alınan alkol kontrol ve muayene edildikten sonra kabul edilecektir. 14-Teklif veren firm alar en az 500 cc örnek getireceklerdir

4 OKSİJENLİ SU TEKNİK ŞARTNAMESİ 2.KALEM ı. %3 (a/h) Hidrojen peroksit içermelidir. 2. loooml'lik içi görülmeyen plastik veya şişe ambalajlarda olmalıdır. 3. Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır. BOYUNLUK YETİŞK İN 3.KALEM 1. Kolay ve hızlı uygulama sağlayacak şekilde olmalıdır. 2. Her boy kendi içindeki bütün boyunlara uyum sağlayacak şekilde dizayn edilmiş veya ayarlanabilecek şekilde olmalıdır. 3. Velkro ile kapanan tek parça tasarım olmalıdır. 4. X Işınları geçirgen dayanıklı materyalden yapılmış olmalıdır. 5. Geniş çene desteği olmalıdır. 6. İç yüzeyinde sıvı emmeyen yumuşak ve kolay temizlenen malzemeden olmalıdır. 7. Entübasyon için geniş trakeal boşluk bulunmalıdır. 8. Arka kısmında havalandırma açıklığı bulunmalıdır. 9. Kolay tem izlenebilir olmalıdır. 10. TITUBB kaydı olmalıdır. BRANÜL TEKNİK ŞARTNAMESİ (NO:-22 MAVİ SARI) 4-5.KALEM 1. Kanül kısmı Virgin teflon (PTFE) den yapılmış olmalı 2. Kanül X-ray ışınlarına karşı radyoopak özellik taşımalı 3. İğne ucu, hastada acı yaratmayacak şekilde sivri ve uygun kesimli olmalı, iğne üzerinde pürüzlenme olmamalı, ışığa doğru tutulduğunda üzerinde lekelenme ve renk tonu farkı olmamalı olmamalı 4. Kanül kendi kendine kapanan enjeksiyon portlu olmalı, enjeksiyon portu kapaklı olmalı 5. Kanülün IV puşe yapılan enjeksiyon portu kapağa tam oturmalı, istemsiz açılmamalı 6. IV kanülün kapağı vidalı olmalı ve serum seti, kan seti step-cock ve vb. bağlantılarla uyumlu olmalı 7. Renk kodlu olmalı, çapları uluslararası standardına uygun olmalı 8. İğne plastik kılıfı damara girerken çelik iğne ile uyumlu olmalı 9. Plastik kılıf, kaygan ve şeffaf olmalı, delik ya da çatlak olmamalı 10.Yapısal özelliği nedeniyle damara ve dokuya zarar vermemeli, kolayca girmeli damara girerken plastik kılıf büzülmemeli, geriye kıvrılmamalı 11.Plastik dış kılıf, sıyrılma riskine karşı konik formda olmalı ve kanül ucunun başlama noktasına kadar uzanmalı ve kanül kullanma esnasında plastik kısım ciltten kolayca girebilmeli

5 ENJEKTÖR 5 cc (YEŞİL UÇLU) : 10.KALEM Enjektörler 5 cc lik olmalı iğne ucu yeşil olmalı ve kullanıma uygun olmalı, gövdesinde ve pistonunda delik olmamalı, piston ve gövde kısmı birbirine uyumlu olmalı, ilaç sızdırmamalı, Sterilizasyonu 2014 yılında olmalı ve yeni miadlı olmalıdır.orjinal ambalajlar içinde bulunmalıdır. Sağlık Bakanlığı ruhsatlı olmalıdır ve üzerlerinde imal tarihi, son kullanma tarihi ve seri numaraları bulunmalıdır.steril ambalajlarda olmalıdır.eksik ve bozuk malzemeler iade edilecektir. ENJEKTÖR 5 cc (SİYAH UÇLU) : 11.KALEM Enjektörler 5 cc lik olmalı iğne ucu siyah olmalı ve kullanıma uygun olmalı, gövdesinde ve pistonunda delik olmamalı, piston ve gövde kısmı birbirine uyumlu olmalı, ilaç sızdırmamalı, Sterilizasyonu 2014 yılında olmalı ve yeni miadlı olmalıdır.orjinal ambalajlar içinde bulunmalıdır. Sağlık Bakanlığı ruhsatlı olmalıdır ve üzerlerinde imal tarihi, son kullanma tarihi ve seri numaraları bulunmalıdır.steril ambalajlarda olmalıdır.eksik ve bozuk malzemeler iade edilecektir, edilecektir. ELDİVEN STERİL PUD İÇERMEYEN (STERİL CERRAHİ ELDİVEN PUDRASIZ (NO:7,5 ve 8)) TEKNİK ŞARTNAMESİ KALEM 1-Hipoallerjenik olmalıdır. 2-Pudrasız olmalıdır. 3-Cerrahi amaçla kullanmaya elverişli anotomik el yapısında olmalıdır. 4-Dokusu düzgün olmalıdır. 5-Delinmeye karşı dirençli olmalı ve çabuk yırtılmamalıdır. 6-Eldivenlerin özellikle avuç içi ve parmak bölgelerinde maksimum hassasiyet sağlamalıdır. 7-Dış paket; bir yüzü medikal kağıt diğer yüzü şeffaf olacaktır. Isıyla yapıştırılan kenarın dışında kalan kısmında malzemenin açılma işlemini kolaylaştıracak ve sterilizasyon devamlılığını sağlayacak özellikte 2 cm lik kağıt kısım bulunmalıdır. 8-İç paket; Paket üzerinde sağ ve sol işaretli olmalı ve eldivenler giyilene kadar koruma sağlamalıdır. 9-Steril orijinal ambalajında olmalı ve sterilizasyon şekli, tarihi ve son kullanım tarihi paket üzerinde yazılı olmalıdır adet =1 çift olarak teklif edilmelidir. 11-İstekliler tarafından teklif edilen eldivenlerin parmakları gereğinden fazla uzun veya kısa olmamalıdır. 12-İstekliler tarafından teklif edilen eldiven gereğinden fazla kalın olmamalıdır. 13.Ürün; T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalı ve istekli firma tarafından onaylı olduğu belgelendirilmelidir.

6 -GLUKOMETRE STRİBİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 14.KALEM 1- Striplerle beraber verilecek cihaz tam kanda şeker ölçümü yapmalıdır. 2- Ölçüm aralığı mg/dl olmalıdır. 3- Striplerle beraber verilecek cihaz şeker ölçümünü en fazla 20 saniyede yapmalıdır. 4- Striplerle beraber verilecek cihaz derece sıcaklıkta doğru sonuç vermelidir. 5- Striplerle birlikte 60 adet cihaz verilecektir. 6- Teklif edilen cihaz veya sistemin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası(TİTUBB) na kayıtlı olması ve tıbbi cihazların TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gereklidir. 7- Striplerle beraber verilecek cihaz kalibrasyonu otomatik olarak yapmalıdır. 8- Firma ihaleden önce demo yapıp onay almalıdır. 9-Müdürlük belirtilen miktardan %20 az almaya yetkilidir. 10-Ölçüm stribi %20-70 hematokrit aralığında ölçüm yapabilmelidir. 11 -Striplerin herbiri alimünyum folyo ile kaplı olmalı ve nem, ısı ve ışıktan etkilenmemelidir. 12-Sistem gelişmiş biyosensör teknolojisi veya amperometrik, kapiller sensör teknolojisini kullanmalıdır. 13-Cihazın arızalanması durumunda oluşacak kit sarfiyatı firma tarafından ücretsiz olarak karşılanacaktır. 14-Firma cihazların pilini vermelidir,kontrol serumlarını yıl sonuna kadar ücretsiz karşılamalıdır. 15-Firma ihale öncesi numune getirip laboratuarımızdan onay almalıdır(en az 20 hastalık) II. GARANTİ,KABUL VE MUAYENE 1. Garanti ve Teknik Servis; cihaz kullanılacak yedek parça dahil sözleşme süresince ücretsiz olmak kaydıyla garantili olacaktır. Arıza durumunda 24 saat içinde müdahele edilecek onarılmayan cihaz 72 saat içerisinde firma tarafından yedek bir cihazla değiştirilecektir. Bu garanti hem satıcı hem de distiribütör tarafından verilmeli ve taahhüt edilmelidir. Bu

7 yapılmazsa her aksayan test maliyeti kadar ceza ödenecektir. Ayrıca aylık periyodik bakımlar firmaca ücretsiz olarak yapılacaktır. 2. Kabul ve Muayene; cihazın muayene ve kabulü Hastanemiz muayene tesellüm komisyonunca yapılacaktır. Muayene sırasında firma yetkilileri mutlaka bulunacak, muayene komisyonu cihazın şartnameye uygunluğu hakkında ikna edilinceye kadar denem kullanımı yapılacaktır. Muayene sırasındaki tüm masraflar ve doğabilecek hasarların yükümlülüğü firmaya ait olacaktır. Kabul ve muayene sırasında bir takım testlerin yapılması istenebilir bunun için gerekli personel ve düzeni firma ücretsiz olarak sağlamalıdır. Bu sırada oluşabilecek kaza ve hasarlardan firma sorumludur. YÜN BATTANYE TEKNİK ŞARTNAMESİ (TEK KİŞİLİK) 15.KALEM Atkı İpi: Minumum 70%Saf Yeni Yün 30% Sentetik Çözgü İpi: Pamuk Polyester Atkı İpi Sıklığı: Min. 10 Adet/Cm Çözgü İpi Sıklığı: Min 10 Adet/Cm Renk: Lacivert Zemin Üzerine Kırmızı Harflerle Yazı Yazılacak Battaniyenin Ortasında 10cm-5cm Ebadında Harfler Kullanılacak Yazılacak Yazı "İstanbul Umke" Olacaktır Yazı Büyük Harflerle Yazılacak Yazılar Battaniye Üzerinde Dokuma Olarak Yazılacaktır. 16x220 Ebadında Minumum Kgr Ağırlık 4 Kenarı Çift Dikişli Biye İle Çevrili 30 C De Yıkanabilir Tüm Nümerik Değerlerde +-5% Tolerans Vardır Her Battaniye Ayrı Ayrı Naylon Poşetlenecektir

8 GAZLI BEZ TEKNİK ŞARTNAMESİ 16.KALEM 1. 90X 100 cm ebadında zigzag olarak katlanmış olmalıdır. 2. Pamuk ipliğinden üretilmiş olmalı ve elyaf içermemelidir. 3. em2 ' sinde atkı ve çözgü sayısı 20 tel ve üzeri olmalıdır. 4. Bir m2, nin gram cinsinden ağırlığı en az 24 gram olmalıdır. 5. Emici olmalı ve batma süresi losn'den az olmalıdır. 6. Gazlı bez topları nem almayacak ve kirlenmeyecek şekilde naylon torba içinde olmalıdır. 1. BETADİN % 10 SOLÜSYON (VB.) (İHALE LİSTESİNDE 17. KALEM) Mİ. lik ambalajlarda olmalıdır 2.Ambalajları sağlam olmalıdır. 3.Kapağı sağlam ve sızdırmayacak şekilde olmalıdır. 4.Formülü % 10 povidone-iodine içermelidir STERİL PED TEKNİK ŞARTNAM ESİ 18.KALEM 1. Pedler tıbbi cihaz yönetmeliğine uygun gazlı bez ve pamuktan imal edilmeli 2. 10x15 cm ebatlarında olmalı, pedler cerrahi tıp katlama şeklinde olmalı 3. Santimetre başına çözgü teli sayısı en az 10, atkı teli sayısı en az 10 olmak kaydıyla, kullanılan pamuk %100 koton olmalı, uzun lifli olmalı, beyaz, kokusuz olmalı, tam hidrofil olmalı, hidrofili testlere uygun olmalı, boya kullanmadan beyazlatılmış olmalı, su tutucu özelliği yüksek olmalı, asit ve alkali ihtiva etmemeli (PH nötr) 4. Pedde kullanılacak pamuğun kalınlığı 1 cm olmalı, En az 10 g (±2 g) pamuk içermeli 5. Pamuklu ped, 10 cm x 15 cm (±0,5cm) ebatlarında dikdörtgen biçiminde, pamuk gazlı bez içerisine muntazam yayılarak ve gazlı bez tarafından tamamen kaplanarak, kenarlarından serbest lifler ve pamuk sarkmayacak şekilde dikişsiz olarak hazırlanmış olmalı 6. 2 li steril paketler halinde olup bir yüzü şeffaf steril ambalâj poşet içinde olmalı ve poşetin diğer yüzünde bandın son kullanma tarihi olmalı 7. Malzemeler teslim esnasında hasar görmeyecek şekilde paketlenmeli, hasar gören paketlerin değişimi firma tarafından sağlanmalı adet steril paket tek bir kutu içerisinde olmalı 9. Ambalaj üzerinde imal, ve son kullanma tarihi yazılı olmalı, teslim edilen malın son kullanma tarihi en az 2 yıl olmalıdı

9 SPANÇ (5 li STERİL) TEKNİK ŞARTNAMESİ 19.KALEM 1. Atkı ve çözgüler arasında uzaklık eşit olup; bezin homojen bir görünümü olmalı, 1 cm2 de atkı sayısı 10, çözgü sayısı 10, en az toplam 20 telli olmalı, 2. Pamuktan başka yabancı elyaf ihtiva etmemeli 3. Apreli olmamalı; herhangi bir boya ihtiva etmemeli; durmakla sararmış olmamalı, herhangi bir şekilde kirli görünmemeli (±0,5) x 7.5 (±0,5) cm ebadında 9 veya 12 kat olmalı 5. 5 li steril paketler halinde olup bir yüzü şeffaf steril ambalâj poşet içinde olmalı ve poşetin diğer yüzünde bandın son kullanma tarihi olmalı adet steril paket tek bir kutu içerisinde olmalı 7. Son kullanma tarihi en az 2 yıl olmalıdır. LANSET TEKNİK ŞARTNAMESİ 20.KALEM 1.Ucu sivri, keskin ve ince olmalı 2.Uçlarında pütür, çapak olmamalı 3.Tek kullanıma uygun ambalajlı ve steril olmalıdır. 4.Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi yazılı olmalıdır. 5.Paslanmaz çelikten yapılmış olmalı 6.Kullanırken eğilme-bükülme olmamalı STUR İPLİĞİ TEKNİK ŞARTNAM ESİ(3,0-4,0) (21-22).KALEM 1- İplik ham ipekten üretilmiş ve örgülü olmalıdır. İpliklerin kalınlığı, düğüm tutm a özelliği yüksek olmalı ve iğne ile ipliğin 2- birleştiği yerde en az kalınlık farkı olmalıdır. 3- İplikler iğneye takılı, steril ve ipliğin düğüm olmasını engelleyecek şekilde ambalajlanmış olmalıdır. Sütur ve iğne ölçüleri alımı yapılacak her bir kalem için belirtildiği 4- ölçülerde olmalıdır. Her bir poşetin üzerinde metrik sisteme göre ölçü, USP karşılığı kataloa 5- numarası, malzemenin profil resmi ve tüm bilgileri bulunmalıdır. 6- Malzemenin depo teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl raf ömrü olmalıdır.

10 AMBU COCUK TEKNİK ŞARTNAMESİ 23.KALEM -Otoklavda steril edilebilmeli, sterilizasyondan sonra ambuda renk değişikliği olmamalı. -02 bağlantı yeri, oksijene bağlantı hortumu ve oksijen rezervuar torbası, silikon torba, rezervuar valfi olmalı -En az 2 adet airvvay, 2 adet silikon ağız maskesi ve 1 adet ağız silikon ağız maske yedeği bulunmalı. -Ambu cihazı kullanımı, teknik özellikleri ve saklanma koşullarını içeren türkçe kitapçığı bulunmalı. -Kolay yırtılmamalı, patlamamalı, kırılmamalı. -Silikondan yapılmış olmalı, çok sert ve yumuşak olmamalı. -Ek oksijen verilmediği hallerde rezervuar kılıfı ve oksijen rezervuarı çıkarılabilmeli. -Balon sıkıldığında etkin hava dolumu sağlamalı ve özel hava içeri alma valf sistemine sahip olmalı. -Bağlantı yerleri kolay takılabilir nitelikte olmalı, fakat özel kilitleme sistemi ile ayrılabilmeli. -Ambu ve diğer parçalar kolay kırılmayan, taşınabilir çanta içinde olmalı. -Erişkin basınç kapasitesi 60±20 cm H20 olmalı, çocuk ve yenidoğan basınç kapasitesi 40±5cm H 20 olmalı. -Basınç 60 cm H 2 0 yu aştığında verilen nefesi atmosfere veren basınç rahatlama valfine sahip olmalı. -Ambu balon kapasitesi; -Erişkin için en az 1350 mi, en fazla 1500 mi -Çocuk için en az 350ml, en fazla 600 mi -Yenidoğan için en az 100ml en fazla 240 mi olmalı. -Rezarvuar torbası kolay yırtılmamalı. -Rezarvuar torbası yerinden kolayca ayrılmamalı, bunun bir konnektör ile tespiti sağlanmalı. Temizliği için çıkarılabilir olmalı. -Rezervuar torba kapasitesi -Erişkin için en az 1200 mi, en fazla 2500 mi -Çocuk için en az 1000ml, en fazla 2500 mi -Yenidoğan için 600ml olmalı. -Rezervuar kesesi kendiliğinden şişebilir olmalı. -Erişkin, çocuk ve bebek boyları olmalı. -Yenidoğan bebekler için hazırlanan ambuda özel basınç kontrol mekanizması olmalı. -Erişkin, çocuk ve bebek ambuların da rezervuarın altında ek oksijen giriş yeri olmalı. Ürünün depo girişinde ürün üzerinde Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine uygun olarak alınmış CE belgesine istinaden CE işareti mutlaka iliştirilmiş olacaktır. Bunun kontrolü malı teslim alan depo memuru tarafından yapılacaktır. CE işareti taşımadığı için depoya kabulü yapılamayan üründen doğacak zararlar firmaya ait olacaktır. Ayrıca teklif mektubunda da ürünlerinin yukarıda anılan yönetmeliğe uygun alınmış CE belgesine istinaden CE işareti taşıdığı firmalarca mutlaka belirtilecektir. -Ürün iki (2) yıl garantili olmalı.

11 AMBU (Erişkin) TEKNİK ŞARTNAMESİ 24.KALEM -Otoklavda steril edilebilmeli, sterilizasyondan sonra ambuda renk değişikliği olmamalı. -02 Bağlantı yeri, oksijene bağlantı hortumu ve oksijen rezervuar torbası, silikon torba, rezervuar valfi olmalı. -En az 2 adet airvvay, 2 adet silikon ağız maskesi ve 1 adet ağız silikon ağız maske yedeği bulunmalı. -Ambu cihazı kullanımı, teknik özellikleri ve saklanma koşullarını içeren türkçe kitapçığı bulunmalı. -Kolay yırtılmamalı, patlamamalı, kırılmamalı. -Silikondan yapılmış olmalı, çok sert ve yumuşak olmamalı. -Ek oksijen verilmediği hallerde rezervuar kılıfı ve oksijen rezervuarı çıkarılabilmeli. -Balon sıkıldığında etkin hava dolumu sağlamalı ve özel hava içeri alma valf sistemine sahip olmalı. -Bağlantı yerleri kolay takılabilir nitelikte olmalı, fakat özel kilitleme sistemi ile ayrılabilmeli. -Ambu ve diğer parçalar kolay kırılmayan, taşınabilir çanta içinde olmalı. -Erişkin basınç kapasitesi 60±20 cm H20 olmalı, basınç kapasitesi 40±5cm H 20 olmalı -Basınç 60 cm H 2 0 yu aştığında verilen nefesi atmosfere veren basınç rahatlama valfine sahip olmalı. -Ambu balon kapasitesi erişkin için 1500/1350ml, -Rezarvuar torbası kolay yırtılmamalı. -Rezarvuar torbası yerinden kolayca ayrılmamalı, bunun bir konnektör ile tespiti sağlanmalı. Temizliği için çıkarılabilir olmalı. -Rezervuar torba kapasitesi erişkin için 2500/1200ml, -Rezervuar kesesi kendiliğinden şişebilir olmalı. -Erişkin ambularında rezervuarın altında ek oksijen giriş yeri olmalı. -ISO, CE, EN vb. belgelerden birine sahip olmalı. -2 yıl garantili olmalı.

12 TEDAVİ ARABASI TEKNİK ŞARTNAMESİ 25.KALEM -Özel galvaniz kaplama saç gövde olm alıdır. -E lektrostatik boyalı olm alıdır. -En az bir adet çekmecesi olm alıdr. -İlaç hazırlama tepsisi olm alıdır. -Her iki yüzeyde çeşitli boyutlarda, bakteri barındırmayan şeffaf kutular bulunm alıdır.ön yüzeyinde çeşitli boyutlarda en az 10 gözlü kutu, arka yüzeyinde de çeşitli boyutlarda en az 10 gözlü kutu bulunm alıdır. -Sonda veya kanül gözü bulunm alıdır. -2 adet basket bulunm alıdır. -Rahat hareket edebilen, ikisi kilitlenebilir, antistatik tekerlekleri olm alıdır. -Serum askısı bulunm alıdır. -Üst yüzeyi özel bakteri ve leke tutm ayan malzemeden yapılmış ve en az 2 köşesi korkuluklarla çevrili olm alıdır. -Gövde boyutları: en az 640*430*820 mm olmalıdır. -Üretici firm anın ISO belgesi olmalı ve belgede sağlık standardı EN46001 ve ISO 'i sağladığı b e lirtilm iş olm alıdır.

13 MUAYENE MASASI ÖRTÜSÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1-Erişkin ve çocuk hastaların rahatça yatarak muayene edilebilmesi için özel tasarlanmış olmalıdır. 2-Muayene masasının en az 2 adet smart 11 kademeli sırt kısmını kumanda edecek yayla geri bırakmalı tek elle ayarlanabilir mekanizması olmadır. 3-Metal kısımlar korozyona karşı korunmuş epoxy boya ve burçlar krom ile kaplanmış olmalıdır.hastanm gerekli koltuk pozisyonlandırmaları kolayca yapılabilmelidir. 4-Ihtiyaç halinde masa çok kısa sürede sırt kısımları yukarı aşağı pozisyonuna getirilebilmeli ve bu hareketler kolay ve emniyetli bir şekilde yapılmalıdır Masanm yerden yüksekliği 73 cm, eni 59cm boyu ise 183 cm olmalıdır. 5-Masa ayaklarının gövdeye bağlı burçların pimler ile bağlantısı ile katlanabilir olması ve pimlerin çıkmaması için segman takılması gereklidir. Ayakların istenmeyen durumlarda katlanarak yatağın devrilmemesi için emniyet profili bağlanmalı ve bu fonksiyona opsiyonel olarak raf ekleme özelliği bulunmalıdır. 6-Masa leke bırakmadan silinebilen,sıvı emmeyen materyalle kaplı, rahat,ortopedik olmalı,minderleri 18mm ahşap üzerine gri (5 cm) süngerden, döşemeleri kolay temizlenebilir hijyenik özellikte,uzun oturumlarda terleme ve kaşıntıya sebep olmayacak,kolay yanmayacak özellikte materyalden yapılmış olmalıdır. 7-Masanm zeminle uyumlu mafsallı ayakları olmalıdır 8-Gerekli durumlarda masa mekanizmalar dahil tüm parçaları kolaylıkla değiştirilebilecek, bakım ve servisi kolayca yapılabilecek yapıda tasarlanmış olmalı ve iki yıl üretici hatalarına karşı garanti kapsamında olmalıdır.

14 9-Masa üretim ve işçik hatalarına karşı 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.garanti bitiminde 10 yıl boyunca ücreti mukabili yedek parça ve teknik servis hizmeti sağlanmalıdır. 10-Üreticiye ait ISO belgesi olmalıdır STETESKOPLU TANSİYON ALETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 27.KALEM Manometre 56 mm çapında olup, sıkala üzerindeki rakamlar okunabilir olmalı ve cihazın seri numarası sıkala üzerinde baskılı olmalıdır. Manometre gövdesi üzerinde kalibrasyonun geçerlilik tarihini gösteren üretici firmanın ismini taşıyan orijinal bir etiket bulunmalıdır. Manometre çalışmasını sağlamak için 2 kanallı (bir giriş ve bir çıkış) olmalıdır. (Birinci kanaldan aldığı havayı iç lastiğe vermeli, ikinci kanal ise iç lastikteki havayı boşaltarak ölçümün gerçekleşmesi sağlanm alıdır.) M anometre kadranı hassas bir şekilde sıfıra ayarlanmış olmalıdır. M anometre istenildiğinde değiştirilebilir olmalıdır. Tansiyon aleti sağ ve sol elle kullanım a uygun olmalıdır. Tansiyon aletinin steteskopu bulunm alı ve manşete sabitlenm iş olmalıdır. Manşet dış bezi yapışkanlı olup, dayanıklı kumaş ve iplikten dikilmiş ve orijinal olduğunu gösterir baskılı m arka ve menşei bulunm alıdır. Manşet dış bez ölçüleri 14X47 cm olmalıdır. M anşet üzerinde ölçülebilir kol çapı (27-35 cm) belirtilmiş olmalı ve m anşet üzerinde steteskop giriş yerini gösteren bir işaret bulunmalıdır. İç lastik (tazyik kesesi) ö hava verilmesi esnasında derhal şişmeli ve gevşememelidir. Manşet iç lastik vulkanize kauçuktan imal edilmiş olmalı, hava verilmesi esnasında derhal şişmeli ve gevşememelidir. Manşet iç lastik hortumu tekli olup, çok iyi cinsten katlanmaya dayanıklı vulkanize kauçuktan imal edilmiş olmalıdır. Puar vulkanize kauçuktan imal edilmiş olmalı ve üzerinde orijinal baskılı m arkası bulunmalıdır. Puar, iç lastiği kolayca şişirebilm eli ve puar dip kısm ında filtresi bulunmalıdır. Alet, sağlam dikilm iş ve üzerinde orijinal markası belirtilm iş çantasında olmalıdır. Alet, orijinal karton kutusu içerisinde olup, kutu üzerinde marka, model, seri numaraları ile üretici ve ithalatçı firm a belirtilm iş olmalıdır. Tansiyon aleti bezi Y ıkanabilir,tem izlenebilir cins iyi kum aştan olmalıdır. Tansiyon aleti 2 yıl garantili olmalı, uluslararası geçerli kalite belgesine (CE, ISO) haiz ve Ulusal Bilgi B ankası na kayıtlı olmalıdır.

15 STETESKOP TEKNİK ŞARTNAMESİ (ERİŞKİN) 28.KALEM. Steteskop ile düşük-yüksek frekanslı sesler en iyi şekilde duyulmalıdır. Steteskop, kardiyolojik sesleri dinlemeye de uygun olmalıdır. Ses alıcısı, çift taraflı, çift membranlı, çan tipi olmalıdır. Steteskop, kulak zeytinleri, kulak boruları, tek kanallı silikon Y hortumu ve çift membranlı ses alıcısından (tambur) meydana gelmelidir. Tambur kromajlı olup, 50 mm çapında ve üzerinde marka ve menşei belirtilmiş olmalıdır. Steteskop simetrik bir yapıda olmalı, kromajlı kısımlarında delik, çizik, renk değişikliği bulunmamalıdır. Silikon Y hortumunda çizik, delik, çatlak, yırtık, eskimiş ve özelliğini kaybetmiş kısım lar bulunmamalı, koku vermemelidir. Silikon Y hortumu siyah renkte ve üzerinde marka yazılı olmalıdır. Kulak borularının kavisleri keskin olmamalı ve içlerinde ses iletimini bozacak, engelleyecek çapak, kir gibi oluşumlar bulunmamalıdır. Kulak zeytinleri renk değişimi, çatlama, matlaşma ve şekil değişikliği göstermeyen ekstra yumuşak silikon olmalıdır. Steteskop ile birlikte iki adet silikon yedek kulak zeytini verilmelidir. Alet, orijinal karton kutusu içerisinde olup, kutu üzerinde menşei, marka, model, seri numaraları ile üretici ve ithalatçı firma belirtilmiş olmalıdır. Steteskop Avrupa Birliği (AB) ülkesi menşeli olmalıdır. 2 yıl garantili olmalı, uluslararası geçerli kalite belgesine (CE, ISO) haiz ve Ulusal Bilgi B ankası na kayıtlı olmalıdır.

16 KALEM PİL ALKALİN TEKNİK ŞARTNAMESİ 29.KALEM 1- AA standartında küçük boy olmalıdır. 2-l,5V olmalıdır. 3-Üretim tarihi maximum 6 ay olmalıdır. 4-TSE, VDE, CE standartlarından en az birine uygun olmalıdır adet olmalıdır. BÜYÜK BOY PİL TEKNİK ŞARTNAM ESİ 30.KALEM 1-Pil büyük boy olmalıdır. 2-1,5V olmalıdır. 3-Üzerinde son kullanma tarihi olmalı, 4-TSE, VDE, CE standartlarından en az birine uygun olmalıdır adet olmalıdır. 6-Ölçüsü D (xxl) size olmalı ALKOL BAZLI EL DEZENFEKTANI TEKNİK ŞARTNAMESİ 31.KALEM 1. El antiseptiği % 70 n-propanol veya %70 ethanol veya %70 isopropanol içermelidir. 2. Alkolün cinsi, miktarı, konsantrasyonu ambalaj üzerinde belirtilmelidir. 3. Ürün içinde cildin tahrişini önlemek amacıyla % l-3 gliserol veya lanolin bulunmalıdır. 4. Escherichia ca ii, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter türleri, Staphylococcus aureus (metisilin dirençli suşlar dahil) ve Enterokok türleri (vankomisin dirençli suşlar dahil) gibi hastane infeksiyonu etkeni olan dirençli bakteriler üzerinde bakterisidal etki gösterme özelliğine sahip olmalıdır. Buna ek olarak fungisidal ve virusidal (Hepatit B ve Hepatit C virusları, Human Immunodefıciency Virüs dahil) etki göstermelidir. Bununla ilgili klinik çalışmalar ihale dosyasında sunulmalıdır. 2. Hijyenik amaçlı kullanımda etki süresi en az 2 dakika olmalıdır. Bununla ilgili klinik çalışmalar ihale dosyasında sunulmalıdır ml'lik ambalajlarda verilmelidir. Her 2 litreye 1 pompa birlikte verilmelidir 2. Masa üstü kullanıma uygun olmalı, hasta başında kullanıma uygun ambalajlarda olmalıdır. 2. Hastanedeki PVC yüzeyler üzerine döküldüğünde leke bırakmamalı, zarar vermemelidir. 3. ihaleyi kazanan firma hastane ihtiyacına göre duvar aplikatörünü ücretsiz temin etmelidir.

17 10. Ürün toksik, allerjik, cildi kurutucu ve iritasyon etkili olmamalıdır. 11. Ellerde buharlaşarak kolayca ayrılmalıdır. 12. Kokusu kabul edilebilir olmalı, rahatsız edici olmamalıdır. 13. idarenin gerekli, gördüğü hallerde ürünün niteliğini ve içeriğini tespit etmek üzere Refik Saydam Hıfzısıhha merkezi Başkanlığından ürün analizi istenecektir. Analiz bedeli firmaya ait olacaktır. Analiz nedeni ile eksilen stok firma tarafından tamamlanacaktır. 14. ihaleyi kazanan firma tüketilmemiş ürünü son kullanılma sürelerinin dolmasına 3 ay kala firmaya bildirilmesi kaydıyla, malzemeyi şartnameye uygun yeni miatlıları ile en geç 15 gün içinde (fiyat artışı gözetmeksizin) değiştirmelidir ÖrunÜfı-kullalima süresi iki yıldan az' olmamal(sipaı-işi veı ileı ı antiwptik-s~!ü.şyqılljg-:-- -_ teslim tarihleri itibariyle miadlarınm dolmasına 2/3 kadar süre olmalı, teslim edilen ürünler karışık miadlı olmamalıdır. 16'Ürünün TİTUBB'da (T.C. ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi-Bankası) kaydı bulunmalı, Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı olduğu belgelenmelidir. İNSÜLİN ENJEKTÖRÜ TEKNİK ŞARTNAM ESİ 32.KALEM 1. Enjektör 1 mi, (u-100 insülin) olmalıdır. 2. İğnesi en az 1 cm olmalıdır. 3. Lastik pistonlu olmalıdır. 4. Dizyem ve ünite çizgileri olmalıdır. 5. Piston lastiğini tutan çizgi-bariyerin çok geride ve tam fonksiyonel olmamasına bağlı olarak ilaç çekimlerinde piston enjektör kabından çıkmamalıdır

18 ABESLANG ŞARTNAM ESİ 33. KALEM ı. Steril olmalıdır. 2. Tek tek ambalajlarda olmalıdır. 3. Tahta veya plastik olmalıdır. 4. Disposible olmalıdır. CERRAHİ M ASKE ŞARTNAMESİ 34.KALEM ı. Toz geçirmez olmalıdır. 2. Filtreleme özelliği olmalıdır. 3. Dört adet bağı olmalıdır. 4. Burunu sabitleyici teli olmalıdır. 5. Alerjik olmamalıdır. 6. E lyaf ihtiva etmemelidir. 7. Hazır kutular içinde ' er adet olmalıdır. 8. Rahat kullanım için kutunun üst kısmında açma bölmesi olmalıdır.

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı İLGİLİ FİRMALARA TEKLİF MEKTUBU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı İLGİLİ FİRMALARA TEKLİF MEKTUBU Tarih ve Sayı: 08/02/2017-E.2238 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı *BEKR3HS2C* Sayı :19823435-934.01.04/ Konu :Mal alımı hk. İLGİLİ FİRMALARA TEKLİF MEKTUBU Diş Hekimliği

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAGLIK, KÜL TÜR VE SPOR DAİRE BAŞKAN LiGi TEMİZLİK MALZEMESİ ALiMi TEKNİK ŞARTNAMESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAGLIK, KÜL TÜR VE SPOR DAİRE BAŞKAN LiGi TEMİZLİK MALZEMESİ ALiMi TEKNİK ŞARTNAMESİ il HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAGLIK, KÜL TÜR VE SPOR DAİRE BAŞKAN LiGi TEMİZLİK MALZEMESİ ALiMi TEKNİK ŞARTNAMESİ 1) Çamaşır suyu 1. ph değeri 12,5-14 arasında, sodyum hipoklorit oranı en az %5 olmalıdır.

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ Van H alk Sağlığı M üdürlüğü

T.C. VAN VALİLİĞİ Van H alk Sağlığı M üdürlüğü T.C. VAN VALİLİĞİ Van H alk Sağlığı M üdürlüğü Sayı : 37.811.563-934/ 07/01/2015 Konu : Teklife Davet Kurumumuzun ihtiyacı olan (6) kalem Demirbaş ve Sarf Malzemesi alımı; işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 22/03/2017 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20171977 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 31/03/2017 TARİHİ,

Detaylı

T.C SAĞ LIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUM U V iranşehir İlçe Devlet H astanesi PİY A SA A RAŞTIRM A TEKLİF M EKTUBU.

T.C SAĞ LIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUM U V iranşehir İlçe Devlet H astanesi PİY A SA A RAŞTIRM A TEKLİF M EKTUBU. T.C SAĞ LIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUM U V iranşehir İlçe Devlet H astanesi İhale Kodu ; 00104 SAYI : KONU: Teklif Mektubu PİY A SA A RAŞTIRM A TEKLİF M EKTUBU satmaima birimine gönderilmesini

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 03/03/2011 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20111519 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 07/03/2011 TARİHİ,

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü. VAN HALK SAĞLIĞI M ÜDÜRLÜĞÜ AYNİYAT BİRİM İ T eklif Birim Fiyat - İş kalemleri bazında.

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü. VAN HALK SAĞLIĞI M ÜDÜRLÜĞÜ AYNİYAT BİRİM İ T eklif Birim Fiyat - İş kalemleri bazında. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü Sayı : 37.811.563-934/ 10/06/2015 Konu : Teklife Davet Kurumumuzun ihtiyacı olan (5) kalem Verem Savaş Dispanserimizin Röntgen Cihazlarında Kullanmak üzere M icro

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 29/07/2011 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2011092 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 0/08/2011 TARİHİ,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Van Halk Sağlığı Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Van Halk Sağlığı Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayı : 37.81 1.563-934/ ' ^ ' 3» 07/05/2014 K onu : Teklife Davet Sayın :... Tel : Faks : K u ru m lunuzu n ihtiyacı olan (10)

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 25/02/2017 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20171306 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 03/03/2017 TARİHİ,

Detaylı

T.C. VAKLAŞıK MALİvETE ESAS FORM. ... MÜESSESESiNE

T.C. VAKLAŞıK MALİvETE ESAS FORM. ... MÜESSESESiNE T.C. Adana Valiliği Sayı Konu : ~..r(, : Yaklaşık Maliyet Halk Sağlığı Müdürlüğü ADANA ı$. /Ç}~ / 2012 VAKLAŞıK MALİvETE ESAS FORM... MÜESSESESiNE Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan aşağıda cinsi, miktarı ve

Detaylı

LARİNGOSKOP SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

LARİNGOSKOP SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUM U Viranşehir İlçe Devlet Hastanesi İhale Kodu : 00419 SAYI : KONU: T e k lif M ektubu P İY A SA A R A Ş T IR M A T E K L İF M E K T U B U H astanem

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı TEKLİF MEKTUBU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı TEKLİF MEKTUBU Tarih ve Sayı: 15/02/2017-E.2754 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı *BELC3R61B* Sayı :19823435-934.01.04/ Konu :Tıbbi sarf malzeme alımı hk. TEKLİF MEKTUBU Diş Hekimliği

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 06/06/2017 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20173923 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 09/06/2017 TARİHİ,

Detaylı

İlk Yayın Tarihi Öğrenci Laboratuvarı Benç Sistemleri Teknik Şartnamesi

İlk Yayın Tarihi Öğrenci Laboratuvarı Benç Sistemleri Teknik Şartnamesi 1 / 7 A. Genel Özellikler: 1. Laboratuvar kurulumunda gerçekleştirilecek tüm yapım işlemleri ihale üzerinde kalan firmaya ait olmalıdır. Laboratuvara yapılacak tezgah, alt dolap, raf sistemi, çekmecelerin

Detaylı

www.tamkanlab.com 1 50 ADET KAN TÜPÜ TAŞIMA ÇANTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ (Otoklavlanabilir Sporlu) 68 ADET KÜÇÜK KAN TAŞIMA ÇANTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

www.tamkanlab.com 1 50 ADET KAN TÜPÜ TAŞIMA ÇANTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ (Otoklavlanabilir Sporlu) 68 ADET KÜÇÜK KAN TAŞIMA ÇANTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ 50 ADET KAN TÜPÜ TAŞIMA ÇANTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ (Otoklavlanabilir Sporlu) 1. Rahat taşıma yapılabilmesi için üstten kulplu olmalıdır 2. Taşıma çantasının rengi mavi kırmızı veya turuncu 3. Soğuz zincir

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 26/01/2016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2016622 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 02/02/2016 TARİHİ,

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü T.C. VAN VALİLİĞİ Sayı : 37.811.563-934/ 19/01/2015 Konu : Teklife Davet Sayın :... T e l: F ak s: Kurumumuzun ihtiyacı olan (4) kalem AFİŞ, BROŞÜR VE PLASTİK M ÜHÜR ALIMI işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1.-2. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN TEKNİK ÖZELİKLERİ 1 3. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN EVRAKLAR..1 4. GARANTİ

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayı : 3781 1563/ 20/07/2016 Konu : Teklife Davet Kurumuinuzun ihtiyacı olan (25) kalem KIRASİYE MALZEMESİ ALIMI işi için aşağıda yazılı ihtiyaç kalemleri,4734

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 14/03/2011 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20111738 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 17/03/2011 TARİHİ,

Detaylı

VAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVAR A AİT SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ BİRİM DEĞERİ TALEP EDİLEN MİKTAR

VAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVAR A AİT SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ BİRİM DEĞERİ TALEP EDİLEN MİKTAR VAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVAR A AİT SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ Sıra No HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI SARF MALZEME İHTİYAÇ LİSTESİ TALEP EDİLEN MİKTAR BİRİM DEĞERİ 1 VDRL(SİFİLİZ) 3 500 ADET 2 Anti-A 8 000

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T Ü R K İY E HALK SAĞLIĞI KURUM U Van Halk Sağlığı Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T Ü R K İY E HALK SAĞLIĞI KURUM U Van Halk Sağlığı Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T Ü R K İY E HALK SAĞLIĞI KURUM U Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayı : 37.81 1.563-934/ 28/04/2014 Konu : Teklife Davet Tel : Faks : Kurumumuzun ihtiyacı olan (2) kalem Dünya Astım Günü

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Van Halk Sağlığı Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Van Halk Sağlığı Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayı : 37.811.563-934/ 07/08/2013 Konu : Teklife Davet Kurumlunuzun ihtiyacı olan (5) kalem 5 KALEM MEDİKAL MALZEME ALIMI işi

Detaylı

EXTERNAL NAZAL SPLİNT SERİSİ TEKNİK ŞARTANMESİ

EXTERNAL NAZAL SPLİNT SERİSİ TEKNİK ŞARTANMESİ EXTERNAL NAZAL SPLİNT 15-28 SERİSİ TEKNİK ŞARTANMESİ 1-Uygulaması kolay ve hızlı 2-Ürün köpük silikon üzerinde ince /hafif alüminyum tabaka halinde bulunmalıdır. 3-Ürünün üzerindeki alüminyum parça sayesinde

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 01/03/2016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20161584 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 03/03/2016 TARİHİ,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 21/02/2017 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20171164 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 24/02/2017 TARİHİ,

Detaylı

TEMİZLİK MALZEMESİ LİSTESİ

TEMİZLİK MALZEMESİ LİSTESİ TEMİZLİK MALZEMESİ LİSTESİ 1 30 ADET ÇAMAŞIR SUYU 1'LT LİK 2 50 ADET SIVI BULAŞIK DETERJANI 1,5 LT'LİK 3 20 ADET SIVI BULAŞIK MAKİNASI DETERJANI 2,5 LT'LİK 4 20 ADET SIVI ÇAMAŞIR MAKİNASI DETERJANI 4 LT'LİK

Detaylı

/ DıfVakup İMREN Halk Sağlığı Müdürü

/ DıfVakup İMREN Halk Sağlığı Müdürü T.C. VAN VALİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü Sayı -.37.811.563-934/ 04/02/2016 Konu : Teklife Davet Kurumumuzun ihtiyacı olan (10) kalem Afiş Broşür Kırtasiye ve Karbonmonoksit Cihaz ağızlığı Alımı işi

Detaylı

EVSEL ATıK TORBASı SiYAH KÜÇÜK BOY (40*50) TEKNiK ŞARTNAMESi

EVSEL ATıK TORBASı SiYAH KÜÇÜK BOY (40*50) TEKNiK ŞARTNAMESi EVSEL ATıK TORBASı SiYAH KÜÇÜK BOY (40*50) TEKNiK ŞARTNAMESi 1. Torbanın yüzeyi düz.parlak görünümlü olmalı.pütürlü olmamalıdır.. 2. Kolay yırtılmamalı ve delinmemelidir. 3.. Sızdırmaz ve taşınmaya dayanıklı,kaynak

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı TEKLİF MEKTUBU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı TEKLİF MEKTUBU Tarih ve Sayı: 14/09/2017-E.14203 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı *BENF43D8S* Sayı :32319748-934.01.04/ Konu :Teklif vermeye davet hk. TEKLİF MEKTUBU Diş Hekimliği Fakültesi

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 27/01/2016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2016666 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 29/01/2016 TARİHİ,

Detaylı

TÜRK KIZILAYI FLEBOTOMİ CİLT TEMİZLEME ÇUBUĞU TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI FLEBOTOMİ CİLT TEMİZLEME ÇUBUĞU TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI FLEBOTOMİ CİLT TEMİZLEME ÇUBUĞU TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEKNİK TANIMLAR... 2 2. TEDARİK EDİLECEK FLEBOTOMİ CİLT TEMİZLEME ÇUBUĞU TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 2 3. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı TEKLİF MEKTUBU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı TEKLİF MEKTUBU Tarih ve Sayı: 18/04/2017-E.6219 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı *BE5F3P6TS* Sayı :32319748-934.01.04/ Konu :Tıbbi sarf malzeme alımı hk. TEKLİF MEKTUBU Diş Hekimliği

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 26 (YİRMİALTI) KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 26 (YİRMİALTI) KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 26 (YİRMİALTI) KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME 1. KONU Bu teknik şartname Ondokuz Mayıs Üniversitesi kampüslerinin binaları ve çevre temizliği işi kapsamında

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Tel: 452 52 52 - Fax: 487 31 27 İhateNo İlgili Birim İşin Adı 2013/838 AMELİYATHANE

Detaylı

1) HOLDING PIPET TEKNIK SARTNAMESI

1) HOLDING PIPET TEKNIK SARTNAMESI 1) HOLDING PIPET TEKNIK SARTNAMESI 1. Pipet insan oosit mikromanipulasyonlarında, oositi zarar vermeden tutma işleminde kullanılmaya uygun 2. Mikropipet borosilika camından imal edilmiş olmalıdır ve gamma

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayı : 35677068-934.99-30/09/2015 Konu : Teklife Davet

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayı : 35677068-934.99-30/09/2015 Konu : Teklife Davet T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sayı : 35677068-934.99-30/09/2015 Konu : Teklife Davet Sayın : Üniversitemiz Taşlıçiftlik Kampüsü Merkezi Yemekhanede kullanılmak

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayı : 37.811.563-934/ 30/01/2015 Konu : Teklife Davet Savın Tel : Faks : Kurumlunuzun ihtiyacı olan (1) kalem TANITIM TABELASI işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı nca Satın Alınacak TONER VE KARTUŞ /KIRTASİYE VE TEMİZLİK MALZEMELERİNE Ait

Detaylı

T.C. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Viranşehir İlçe Devlet Hastanesi PİYASA ARAŞTIRMA TEKLÎF MEKTUBU

T.C. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Viranşehir İlçe Devlet Hastanesi PİYASA ARAŞTIRMA TEKLÎF MEKTUBU T.C. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Viranşehir İlçe Devlet Hastanesi İhale Kodu : 00165 SAYI : KONU: Teklif Mektubu PİYASA ARAŞTIRMA TEKLÎF MEKTUBU Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 22/02/2012 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20121134 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 24/02/2012 TARİHİ,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 03/10/2016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20166420 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) İHALE İLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 07/10/2016 TARİHİ, SAAT 14:00

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 03/03/2015 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20151475 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 06/03/2015 TARİHİ,

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ORTA ANADOLU (ANKARA) BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTİRİKSİZ BUZ AKÜLÜ KAN NAKİL KUTUSU (PASİF SİSTEM) TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY

TÜRK KIZILAYI ORTA ANADOLU (ANKARA) BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTİRİKSİZ BUZ AKÜLÜ KAN NAKİL KUTUSU (PASİF SİSTEM) TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY TÜRK I ORTA ANADOLU (ANKARA) BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTİRİKSİZ BUZ AKÜLÜ KAN NAKİL KUTUSU (PASİF SİSTEM) TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN TEKNİK ÖZELİKLERİ..1 2. İHALE AŞAMASINDA

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı nca Satın Alınacak TONER VE KARTUŞ /KIRTASİYE VE TEMİZLİK MALZEMELERİNE Ait

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAN IŞINLAMA ETİKETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAN IŞINLAMA ETİKETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAN IŞINLAMA ETİKETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER MADDE 1 TEDARİK EDİLECEK KAN IŞINLAMA ETİKETLERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ 3 MADDE 2 İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 02/10/2015 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20156056 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) İHALE İLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 06/10/2015 TARİHİ, SAAT 17:00

Detaylı

ALIŞ MİKTARLARI KAYSERİ HASTANESİ ALTINTEPE TIP MERKEZİ KARTAL TIP MERKEZİ

ALIŞ MİKTARLARI KAYSERİ HASTANESİ ALTINTEPE TIP MERKEZİ KARTAL TIP MERKEZİ GRUP SIRA MALZEME CİNSİ NUMARA CERRAHİ AMELİYAT İPLİĞİ LİSTESİ 2013 TIP FİYAT 1 İPEK (DOĞSAN) 0 26 mm 1/2 Yuvarlak 75 cm Adet 60 60 2 İPEK (DOĞSAN) 0 30 mm 3/8 Keskin 75 cm Adet 120 120 3 İPEK (DOĞSAN)

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ORTA ANADOLU (ANKARA) BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTİRİKSİZ BUZ AKÜLÜ KAN NAKİL KUTUSU (PASİF SİSTEM) TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY

TÜRK KIZILAYI ORTA ANADOLU (ANKARA) BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTİRİKSİZ BUZ AKÜLÜ KAN NAKİL KUTUSU (PASİF SİSTEM) TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY TÜRK I ORTA ANADOLU (ANKARA) BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTİRİKSİZ BUZ AKÜLÜ KAN NAKİL KUTUSU (PASİF SİSTEM) TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN TEKNİK ÖZELİKLERİ..1 2. İHALE AŞAMASINDA

Detaylı

AĞIZ AÇACAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

AĞIZ AÇACAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ AĞIZ AÇACAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ - Orijinal ambalajında olmalıdır. - Kuru hava, otoklav ve kimyasal solüsyon sterilizasyonuna dayanıklı olmalıdır. Aşınmamalı ve paslanmamalıdır. - Aletin üzerinde katalog

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 24/03/2017 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20172023 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) İHALE İLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 28/03/2017 TARİHİ, SAAT 14:00

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 17/10/2011 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20116520 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 19/10/2011 TARİHİ,

Detaylı

TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN SAYISI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ...3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR....4 3. TESLİMAT...4,5

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Patnos İlçe Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Patnos İlçe Devlet Hastanesi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Patnos İlçe Devlet Hastanesi FİYAT ARAŞTIRM ASI 19.10.2015 Patnos Devlet Hastanesinin ihtiyacı

Detaylı

AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ DOÇ.DR.MURAT BİÇER 24.06.2015

AMELİYATHANE VE MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ DOÇ.DR.MURAT BİÇER 24.06.2015 1 / 15 Malzeme Kodu : JENM018 AMELIYATHANE KIYAFETI S ALT-UST SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (* 44262 Düzenleme Tarihi : 24/06/2015 ALT - ÜST GİYSİSİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ A-KUMAŞ ÖZELLİĞİ 1- Kumaş terikoton

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 23/03/2016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20162127 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 29/03/2016 TARİHİ,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 17/12/2015 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20157791 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 21/12/2015 TARİHİ,

Detaylı

T.C. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Viranşehir İlçe Devlet Hastanesi

T.C. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Viranşehir İlçe Devlet Hastanesi T.C. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Viranşehir İlçe Devlet Hastanesi İhale Kodu : 00333 SAYI : KONU: T eklif Mektubu PİYASA ARAŞTIRM A TEKLİF M EKTUBU Hastanemizin ihtiyaçlarından

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 04/03/2011 162112 04/03/2011 000000 1200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 DREN LATEKS (TURNIKE)INCE(50 CM'LIK) %70 ISOPROPIL ALKOLLU MENDIL 10X10 CM ABESLANG (DIL BASACAGI) ELEKTROD BUYUK YOGUN BAKIM EKG

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayı : 35677068-934.99-09/02/2015 Konu : Teklife Davet

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayı : 35677068-934.99-09/02/2015 Konu : Teklife Davet Evrak Tarih ve Sayısı: 09/02/2015-6337 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sayı : 35677068-934.99-09/02/2015 Konu : Teklife Davet Sayın : Üniversitemiz Bakım Onarım ve

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayı : 37.81 1.563-934/ 10/02/2016 K o n u : T eklife D avet K urum lunuzun ihtiyacı olan (15) kalem İN ŞA A T V E SU M A L Z E M E S İ işi için aşağıda yazılı

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 17/03/201 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 201192 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 23/03/201 TARİHİ, SAAT

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Sayı : / 011 Konu : Teklif Mektubu Hakkında Merkezimizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere

Detaylı

T.C. GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

T.C. GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi T.C. GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Sayı : B.30..GÜN.0.H1-73/ Konu : ĐLGĐLĐ FĐRMALARA : KONU : DOĞRUDAN TEMĐN Đlan No : 1 Tarih: 1/07/01 Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz

Detaylı

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz. FR-YLY-04 İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 28 1 / 14 Malzeme Kodu : JENA076 NEMLI PASPAS SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*) 35341 Düzenleme Tarihi : 30/01/2014 NEMLİ PASPAS YEDEĞİ a) Mop pamuklu ipten imal edilmiş

Detaylı

ORGAN NAKİL ÇANTALARI 70 LİTRE TEKERLEKLİ ORGAN NAKİL SANDIĞI (TK70OTC) www.tamkanlab.com 1 94 LT ORGAN TAŞIMA SANDIĞI (TK94OTC)

ORGAN NAKİL ÇANTALARI 70 LİTRE TEKERLEKLİ ORGAN NAKİL SANDIĞI (TK70OTC) www.tamkanlab.com 1 94 LT ORGAN TAŞIMA SANDIĞI (TK94OTC) ORGAN NAKİL ÇANTALARI 94 LT ORGAN TAŞIMA SANDIĞI (TK94OTC) 70 LİTRE TEKERLEKLİ ORGAN NAKİL SANDIĞI (TK70OTC) 1. Kapasitesi 94 Litre 2. Dış Ölçüler, 90 x 42 x 43 cm 4. Her iki yanında salıncak kulpları

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 06/10/201 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2016138 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) İHALE İLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 08/10/201 TARİHİ, SAAT 17:00 'E/A

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAYIN FİRMA YETKİLİSİ

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAYIN FİRMA YETKİLİSİ T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAYIN FİRMA YETKİLİSİ Daire Başkanlığımız hizmet binası temizlik işlerinde kullanılmak üzere aşağıda belirtilen malzemelerin alımının yapılması

Detaylı

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda listede yazılı malzeme/hizmet satın alınacaktır.

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda listede yazılı malzeme/hizmet satın alınacaktır. T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü Sayı : 161.42.545.930/ 27/11/2015 Konu : Teklif İLGİLİ MAKAMA Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda listede yazılı malzeme/hizmet satın

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 23/07/203 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2036356 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 25/07/203 TARİHİ,

Detaylı

TÜRK KIZILAYI DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. TEDARİK EDİLECEK MALZEMELERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ...... 3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR........4 3. TESLİMAT..4

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BİYOMEDİKAL KALİBRASYON CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BİYOMEDİKAL KALİBRASYON CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BİYOMEDİKAL KALİBRASYON CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ I. KONU II. TEKNİK ŞARTNAMELER III. YEDEK PARÇA VE AKSESUARLAR IV GARANTİ SÜRESİ BAKIM ONARIM, KALİBRASYON

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. JİNEKOLOJİK ve ÜROLOJİK AMAÇLI MUAYENE MASASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. JİNEKOLOJİK ve ÜROLOJİK AMAÇLI MUAYENE MASASI TEKNİK ŞARTNAMESİ $ ^.0 3»^- T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ JİNEKOLOJİK ve ÜROLOJİK AMAÇLI MUAYENE MASASI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU: Bu teknik şartname, KSÜ Araştırma Uygulama

Detaylı

TÜRK KIZILAYI BARKOD YAZICI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI BARKOD YAZICI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI BARKOD YAZICI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. TEDARİK EDİLECEK MALZEMELERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ...... 3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR........4 3. TESLİMAT..4 4. MUAYENE.....4

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU: Bu teknik şartname, KSÜ Araştırma Uygulama Hastanesi tarafından

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI KONU VE KAPSAM: Alçak gerilim dağıtım panoları, bina içinde kullanılan, zemine montajlı, serbest dikili tip olarak prefabrik standart fonksiyonel

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı TEKLİF MEKTUBU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı TEKLİF MEKTUBU Tarih ve Sayı: 13/09/2017-E.14183 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı *BE6P4DY0H* Sayı :32319748-934.01.04/ Konu :Teklif vermeye davet hk. TEKLİF MEKTUBU Diş Hekimliği Fakültesi

Detaylı

TÜRK KIZILAYI BUTANEDİOL PLAKALI PLASTİK KASA TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI BUTANEDİOL PLAKALI PLASTİK KASA TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI BUTANEDİOL PLAKALI PLASTİK KASA TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEKNİK TANIMLAR... 2 2. TEDARİK EDİLECEK MALZEMELERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 2 3. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR...

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 0/06/015 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 015357 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 05/06/015 TARİHİ, SAAT

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 0/01/2016 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 201674 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 12/01/2016 TARİHİ,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Ağrı ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Patnos ilçe Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Ağrı ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Patnos ilçe Devlet Hastanesi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Ağrı ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Patnos ilçe Devlet Hastanesi KONU 8 (SEKİZ) KALEM TIBBİ SARF VE M ALZEM E ALIM İŞİ 31.05.2016

Detaylı

Ek:l. Açıklama Miktar F.T.R. Muhteviyatı: (1 Set. Birim Fiyat Toplam Fiyat. Muhteviyatı) MACİNTOSH Nü: 1 1 ADET MACİNTOSH N0:2

Ek:l. Açıklama Miktar F.T.R. Muhteviyatı: (1 Set. Birim Fiyat Toplam Fiyat. Muhteviyatı) MACİNTOSH Nü: 1 1 ADET MACİNTOSH N0:2 Ek:l 1. Açıklama Miktar F.T.R. Muhteviyatı: (1 Set Birim Fiyat Toplam Fiyat Muhteviyatı) MACİNTOSH Nü: 1 MACİNTOSH N0:2 MACİNTOSH N0:3 MACİNTOSH N0:4 HANDLE YEDEKAMPÜL PİL ŞARJ CİHAZI ÇANTA TOPLAM 1 SET

Detaylı

TÜRK KIZILAYI RFID YAZICI, RFID OKUYUCU VE ETİKET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI RFID YAZICI, RFID OKUYUCU VE ETİKET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI RFID YAZICI, RFID OKUYUCU VE ETİKET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1.TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR... 4 3. GARANTİ

Detaylı

Enjektörler, İğneler Ve Kanüller

Enjektörler, İğneler Ve Kanüller BÖLÜM 1 ler, İğneler Ve Kanüller MVM Medikal Veteriner Malzemeleri l BÖLÜM 1 SAYFA 5 SET INJECT Tek Kullanımlık ler Steril tekli ambalaj içerisinde bulunmaktadır. 2 Parçalı 2 cc Yeşil 16 (kısa uç) 5 cc

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN MERKEZLERİ OTOMATİK LANSET TEKNİK ŞARTNAMESİ. Türk Kızılayı Kan Merkezleri 2016 yılı Otomatik Lanset Teknik Şartnamesi Sayfa 1

TÜRK KIZILAYI KAN MERKEZLERİ OTOMATİK LANSET TEKNİK ŞARTNAMESİ. Türk Kızılayı Kan Merkezleri 2016 yılı Otomatik Lanset Teknik Şartnamesi Sayfa 1 TÜRK KIZILAYI KAN MERKEZLERİ OTOMATİK LANSET TEKNİK ŞARTNAMESİ Türk Kızılayı Kan Merkezleri 2016 yılı Otomatik Lanset Teknik Şartnamesi Sayfa 1 İÇİNDEKİLER MADDE 1 TANIMLAR..... 3 MADDE 2 İHALENİN KONUSU....

Detaylı

ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI EGE BKM ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN SAYISI ve TEKNİK ÖZELLİKLERİ Sıra No Ürün 1. Elektrikli Kan Nakil Kutusu Tam Kan Torba Sistemi Taşıma

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Van Halk Sağlığı Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Van Halk Sağlığı Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayı : 37.811.563-934/ 05/09/2013 Konu : Teklife Davet Kurumlunuzun ihtiyacı olan (7) kalem MEDİKAL MALZEME ALIMI işi satın

Detaylı

Teknik özellikleri: Ped 2 kısımdan oluşmaktadır. a-pedin gövdesi (Emici kısmı) b-takip ipi

Teknik özellikleri: Ped 2 kısımdan oluşmaktadır. a-pedin gövdesi (Emici kısmı) b-takip ipi ÜRÜN TANITIM KARTI Soft Plus Thincot Laminat Soft Ultra Soft Cotton Soft Pure Cotton Pure Cotton Soft Pure Cotton Medium Pure Cotton Tick Adı: Tanımı: Nöroşirurji Cerrahi Pedi Kullanıldığı alanlar: Merkezi

Detaylı

AŞI NAKİL ÇANTALARI LT AŞI TAŞIMA ÇANTASI (TK1023A) 120 LİTRE AŞI TAŞIMA KONTEYNERİ (TKATC150)

AŞI NAKİL ÇANTALARI LT AŞI TAŞIMA ÇANTASI (TK1023A) 120 LİTRE AŞI TAŞIMA KONTEYNERİ (TKATC150) AŞI NAKİL ÇANTALARI 120 LİTRE AŞI TAŞIMA KONTEYNERİ (TKATC150) 60 LT AŞI TAŞIMA ÇANTASI (TK1023A) 1. Aşı taşıma konyeneri kapasitesi 120 Litre 2. Dış Ölçüler, 99.7 x 45 x 45 cm olamlıdır. 3. UV ışınlarını

Detaylı

TÜRK KIZILAYI 2015 YILI 7 SEGMENTLİ HORTUM KAPAMA CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI 2015 YILI 7 SEGMENTLİ HORTUM KAPAMA CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI 2015 YILI 7 SEGMENTLİ HORTUM KAPAMA CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN SAYISI ve TEKNİK ÖZELLİKLERİ 3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR..4 3.

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI BALAKGAZİ ORTA VE YÜKSEK EĞİTİM VAKFI

DOĞRUDAN TEMİN İLANI BALAKGAZİ ORTA VE YÜKSEK EĞİTİM VAKFI DOĞRUDAN TEMİN İLANI BALAKGAZİ ORTA VE YÜKSEK EĞİTİM VAKFI Elazığ ili SODES Benim Yıldızım Olur musun? Projesi kapsamında Eğitim malzemesi, Tüketim-ofis malzemeleri Satın Almaya İlişkin SODES 2011 Uygulama

Detaylı

ONAYLIDIR TEKLİF : SATINALMA YETKİLİSİ

ONAYLIDIR TEKLİF : SATINALMA YETKİLİSİ TEKLİF Sayın : SATINALMA YETKİLİSİ Referans No : 887/88/4851/ /../201. Aşağıda teknik özellikleri ölçü ve (Kalınlık,m2/kg.)ayrıntıları bulunan, Yoğun Yaya Trafiği Kullanım Onaylı Kilitli Anti statik, Anti

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ KAN NAKİL POŞETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY 1

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ KAN NAKİL POŞETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY 1 TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ KAN NAKİL POŞETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR. 3 2. TEDARİK EDİLECEK ÜRÜNÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 3. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN EVRAKLAR. 4 4.

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 PVC CILASI 10 2 NEMLI MOP CM 3 BUYUK BOY MAVI COP TORBASI 700 4 BUYUK BOY ENFEKTE ATIK COP TORBASI(1 MIKRON) 180000 5 ORTA BOY KIRMIZI COP TORBASI 10000 6 TOZ BEZI 4000 METRE 7 EV TIPI OTOMATIK CAMASIR

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 29/05/2012 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20122939 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 31/05/2012 TARİHİ,

Detaylı

OTOMATİK MİKROPİPET SETİ (BEŞ DEĞİŞİK HACİMLİ PİPET VE STANDIYLA) TEKNİK ŞARTNAMESİ

OTOMATİK MİKROPİPET SETİ (BEŞ DEĞİŞİK HACİMLİ PİPET VE STANDIYLA) TEKNİK ŞARTNAMESİ OTOMATİK MİKROPİPET SETİ (BEŞ DEĞİŞİK HACİMLİ PİPET VE STANDIYLA) 1 TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.Mikropipetler sürekli piston vuruşlu ve ayarlanabilir hacimli olmalıdır. 2.Mikropipetler elektronik ve renkli ekrana

Detaylı

BİKARBONATLI HEMODİYALİZ SOLÜSYON TAKıMı (BİKARBONAT A,VE BİKARBONAT B) TEKNİK ŞARTNAMESİ. BİKARBONATLI DİYALİZ SOLÜSYONLARı TEKNİK ÖZELLİKLERİ

BİKARBONATLI HEMODİYALİZ SOLÜSYON TAKıMı (BİKARBONAT A,VE BİKARBONAT B) TEKNİK ŞARTNAMESİ. BİKARBONATLI DİYALİZ SOLÜSYONLARı TEKNİK ÖZELLİKLERİ BİKARBONATLI HEMODİYALİZ SOLÜSYON TAKıMı (BİKARBONAT A,VE BİKARBONAT B) TEKNİK ŞARTNAMESİ Bir takım Bikarbonatlı Hemodiyaliz Solüsyon Takımı: Bikarbonat A:6- io litrelik Asidik bikarbonat solüsyonu ve

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 PVC CILASI 0 2 NEMLI MOP CM 7000 3 BUYUK BOY MAVI COP TORBASI 000 4 BUYUK BOY ENFEKTE ATIK COP TORBASI( MIKRON) 360000 5 ORTA BOY KIRMIZI COP TORBASI 16000 6 TOZ BEZI (PEMBE) 30 7 CAMASIR YARDIMCI SIVI

Detaylı

DİŞ MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DİŞ MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ MASKE (1.KALEM) DİŞ MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (50'LİK)lastikli Çift kat olmalıdır, Lastikli olmalıdır, Kaliteli malzemeden standartlara uygun olarak yapılmış olmalı, En az 50 lik kutularda bulunmalı.

Detaylı