VAN V A L İL İĞ İ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VAN V A L İL İĞ İ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü"

Transkript

1 VAN V A L İL İĞ İ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayı : Ol'Ol 1900 Konu : Teklife Davet Kurumlunuzun ihtiyacı olan (34) kalem T IB B İ SARI- M A L Z T M L A L IM I işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat te klifin izi en geç tarih ve saat I 1:30 a kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilm esini arz. rica ederim. D r.\şıkııp İM R FN Halk Saülıâı Müdürü Satmalına tarih ve saati : :30 T e k lif Başvuru Yeri Teslimat Yeri T e k lif Türü : V A N H A L K S A Ğ LIĞ I M Ü D Ü R LÜ Ğ Ü S A T IN A L M A K O M İS Y O N O D ASI : V A N H A L K S A Ğ LIĞ I M Ü D Ü R LÜ Ğ Ü A Y N İY A T B İR İM İ : T e k lif Birim Fiyat - İş kalemleri bazında EK: 34 Kalem İhtiyaç Listesi Satınalmanın Yapılacağı B irim : Van Halk Sağlığı M üdürlüğü * Teknik şartnameye uygun malzeme vereceğimi taahhüt ederim. * Fiyatlar K D V hariç olarak verilecektir. * T e k lif mektubunda silinti ve kazıntı olmayacaktır. * Malzemeler kurumuınuz ilg ili deposuna en geç yedi iş günü içerisinde teslim edilecektir. * Teklifte belirtilen fiyatların toplamı yazı ve rakamla yazılacaktır. * T e k lif mektubunda ad. soyad veya ticaret ünvanı yazılmak üzere ye tkili kişilerce imzalanmış olacaktır. * T e k lif edilen ürünün varsa markası teklifte belirtilecektir. * T e k lif kumulumuzun standart te k lif formu ile doldurulacak, veya ilg ili firm anın proforma faturasına yazılacaktır. * İl dışından gönderilen fakslanan tekliflerin aslı posta veya kargo yoluyla peşin ödemeli olarak kurumumuz satmalına birim ine üönderilecektir. ABDWRRAH.V1.AN G A Zİ M A H.B E D H JZ Z A M A N C A D. ARAF* BA BA I.SOKAK. V A N H A LK SA Ğ LIĞ I M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü S A I İN A L M A BİRİM İ VAN Feleton: Faks: e-posta: t'atihaltuns (/ gm ail.com Llektronıik ağ: v\vvw.vanhalksagligi.gov.tr

2 VAN VAL İLİĞ İ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü İhtiyaç Listesi Sıra No M a lın / İşin A dı M ik ta r Biı im B irim F iyat T u ta r 1 A lkol İR İ O K S İJE N Lİ SU I0 0 M I. (A D I I ) 50 LİTRE 3 B O Y U N L U K Y E T İŞ K İN 6 A l ET 4 B R A N Ü L NO: 24 (S A K İ) 400 A LİET 5 B R A N Ü L NO: 24 (M A V İ) 500 A l 'ET 6 B O Y U N L U K Ç O C UK 6 A l 'ET i E LD İV E N NON S TE R İL P U D R A S I/. (S) A l >1.1 8 E LD İV E N NON S TE R İL P U D R A S I/. (E) A l )i; I.D İV E N N O N STE R İl P U D R A S I/(M ) A l > N JEKTÖR 5 CC S İY A H UÇLU A l )l 1 11 ENJEKTÖR 5 CC Y E Ş İL UÇLU A l >l:t 12 STRERİL E LD İV E N A l >ET 13 STRERİL E L D İV E N A l )E 1 14 G LO K O M E T R E S LRİBİ (20 A D E T C İH A Z I İLE B İR L İK T E ) A l )L 1 15 B A T T A N İY E 10 A l ) l G A Z LI BEZ 20 İ LE Lİ (M E TR E ) 500 LOP 17 Povidone İodine " o A l )ET 18 Steril Pet 20 adet kutu içinde AL )E 1 19 Spanç 7.5 cm ebatında 9-12 kat 20 Adel Kutu İçinde 500 A l )L 1 20 L.anset A l )L I 21 STUR İP LİĞ İ (3.0) K ES K İN U ÇLU 200 A l )i; r S ITIR İP LİĞ İ (4.0) K ES K İN U Ç LU 200 AT)ET 2.3 A M B U C İH A Z I (Ç O C U K ) > A l )ET 24 A M B IJ C İH A Z I (Y İ 1IŞ K IN ) 5 A l ) e:t 25 Tl D A V İ A R A B A S I (P A N S lim A N ) ~) A l ) e:t 26 M U A Y E N E M A S A S I ÖRTÜSÜ 20 A l ) e: i ~>ı T A N S İY O N A L E T İ (Y E T İŞ K İN ) 10 A l )L T 28 STE I ESKOP (Y E T İŞ K İN ) 7 A l >l: l 29 PİL (K A L E M ) 250 A l )E r 30 PİL (B Ü Y Ü K ) 75 A l ) E I 31 El. D E Z E N F E K T A N I 500 M I. 50 A l ) i : ı 32 İN S Ü LİN ENJI K I ÖRÜ 300 A l )E I 33 A B E S LA N G (Y E T İŞ K İN ) A l )ET 34 M A S KE B A Ğ C IK I! A l )E 1 EK: Teknik şartname A B D I IRRAI İM A N G A Zİ M A I I.B E D İf'Z Z A M A N t A D A R A İ B A B A I.SO K A K V A N H j\l K SA Ğ LIĞ I M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü S A T IN A L M A BİRİM İ VAN 1 eleton: Faks: e-posta: lat i hal tun \ tı gm ail.com Elektronik ağ: m \ w,\ anhalksagligi.go\.tr

3 T.C SAĞLIK BAKANLIĞI VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TIBBİ SARF MALZEMELER TEKNİK ŞARTNAMESİ ALKOL TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.KALEM 1. % 96 ( V/V ) Etil Alkol olmalıdır. 2. Renksiz, berrak, kokusu karakteristik olmalıdır. 3. Alkol denatüre edilmemiş ( içine katkı maddesi konulmamış) olmalıdır. 4. Etil Alkol de ambalajdan veya başka bir nedenden dolayı kirlilik ve bulanıklık görülmeyecektir. 5. Teklif edilen ürün TAPDK (Tütün,Tütün Mamülleri ve Alkollü İçecekler Piyasası Düzenleme Kurulu) nun Hastane ve benzeri sağlık kuruluşlarının etil alkol ihtiyacı için belirlemiş olduğu standartlara uygun olmalıdır. 6. Teklif verecek firmalar TAPDK nin kurum yetkili alkol dağıtım firmaları listesinde olmalıdır. 7. İthalatçı firmalar TAPDK tarafından firma adına düzenlenmiş ve ithal edilen alkolün 1.sınıf alkol olduğunu belirten ithalata uygunluk belgesinin Noter onaylı kopyası olmalıdır. 8. Getiren firmanın T.C. Tütün, Tütün mamülleri ve alkollü içkiler piyasası düzenleme kurumu tarafından firma adına düzenlenmiş Dağıtım Yetki belgesinin Noter onaylı Kopyası olmalıdır. 9. Etil Alkol 5 litrelik Sert Plastikten yapılmış ve kolayca dökülebilmesi için musluğu bulunan bidonlarda teslim edilmelidir. Etiketin boyutları en az 74mm x 105mm olmalıdır. 10- Ambalajda ürün bilgileri tam, doğru ve anlaşılır olarak ifade edilmeli, etiketleme dili Türkçe olmalıdır. Tüm yazılar alkol ve sudan etkilenmeyecek kalıcı özellikte, okunabilir renkte bir etiket olarak ambalaja sağlam olarak yapıştırılmalıdır. 11- Etikette ürünün adı hacmen % alkol miktarı net ambalaj hacmi, kullanım ve muhafazasına yönelik bilgi, üreten, ambalajlayan ve ithal eden firmanın ticari ünvanı ve adresi bulunmalıdır. Tarımsal kökenli veya sentetik şeklinde hammadde bilgisi verilmelidir. 12- Teslim edilecek alkol partisine ait teknik özellikler ve analiz raporunu belirtir belge verilmelidir. 13- Satın alınan alkol kontrol ve muayene edildikten sonra kabul edilecektir. 14-Teklif veren firm alar en az 500 cc örnek getireceklerdir

4 OKSİJENLİ SU TEKNİK ŞARTNAMESİ 2.KALEM ı. %3 (a/h) Hidrojen peroksit içermelidir. 2. loooml'lik içi görülmeyen plastik veya şişe ambalajlarda olmalıdır. 3. Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır. BOYUNLUK YETİŞK İN 3.KALEM 1. Kolay ve hızlı uygulama sağlayacak şekilde olmalıdır. 2. Her boy kendi içindeki bütün boyunlara uyum sağlayacak şekilde dizayn edilmiş veya ayarlanabilecek şekilde olmalıdır. 3. Velkro ile kapanan tek parça tasarım olmalıdır. 4. X Işınları geçirgen dayanıklı materyalden yapılmış olmalıdır. 5. Geniş çene desteği olmalıdır. 6. İç yüzeyinde sıvı emmeyen yumuşak ve kolay temizlenen malzemeden olmalıdır. 7. Entübasyon için geniş trakeal boşluk bulunmalıdır. 8. Arka kısmında havalandırma açıklığı bulunmalıdır. 9. Kolay tem izlenebilir olmalıdır. 10. TITUBB kaydı olmalıdır. BRANÜL TEKNİK ŞARTNAMESİ (NO:-22 MAVİ SARI) 4-5.KALEM 1. Kanül kısmı Virgin teflon (PTFE) den yapılmış olmalı 2. Kanül X-ray ışınlarına karşı radyoopak özellik taşımalı 3. İğne ucu, hastada acı yaratmayacak şekilde sivri ve uygun kesimli olmalı, iğne üzerinde pürüzlenme olmamalı, ışığa doğru tutulduğunda üzerinde lekelenme ve renk tonu farkı olmamalı olmamalı 4. Kanül kendi kendine kapanan enjeksiyon portlu olmalı, enjeksiyon portu kapaklı olmalı 5. Kanülün IV puşe yapılan enjeksiyon portu kapağa tam oturmalı, istemsiz açılmamalı 6. IV kanülün kapağı vidalı olmalı ve serum seti, kan seti step-cock ve vb. bağlantılarla uyumlu olmalı 7. Renk kodlu olmalı, çapları uluslararası standardına uygun olmalı 8. İğne plastik kılıfı damara girerken çelik iğne ile uyumlu olmalı 9. Plastik kılıf, kaygan ve şeffaf olmalı, delik ya da çatlak olmamalı 10.Yapısal özelliği nedeniyle damara ve dokuya zarar vermemeli, kolayca girmeli damara girerken plastik kılıf büzülmemeli, geriye kıvrılmamalı 11.Plastik dış kılıf, sıyrılma riskine karşı konik formda olmalı ve kanül ucunun başlama noktasına kadar uzanmalı ve kanül kullanma esnasında plastik kısım ciltten kolayca girebilmeli

5 ENJEKTÖR 5 cc (YEŞİL UÇLU) : 10.KALEM Enjektörler 5 cc lik olmalı iğne ucu yeşil olmalı ve kullanıma uygun olmalı, gövdesinde ve pistonunda delik olmamalı, piston ve gövde kısmı birbirine uyumlu olmalı, ilaç sızdırmamalı, Sterilizasyonu 2014 yılında olmalı ve yeni miadlı olmalıdır.orjinal ambalajlar içinde bulunmalıdır. Sağlık Bakanlığı ruhsatlı olmalıdır ve üzerlerinde imal tarihi, son kullanma tarihi ve seri numaraları bulunmalıdır.steril ambalajlarda olmalıdır.eksik ve bozuk malzemeler iade edilecektir. ENJEKTÖR 5 cc (SİYAH UÇLU) : 11.KALEM Enjektörler 5 cc lik olmalı iğne ucu siyah olmalı ve kullanıma uygun olmalı, gövdesinde ve pistonunda delik olmamalı, piston ve gövde kısmı birbirine uyumlu olmalı, ilaç sızdırmamalı, Sterilizasyonu 2014 yılında olmalı ve yeni miadlı olmalıdır.orjinal ambalajlar içinde bulunmalıdır. Sağlık Bakanlığı ruhsatlı olmalıdır ve üzerlerinde imal tarihi, son kullanma tarihi ve seri numaraları bulunmalıdır.steril ambalajlarda olmalıdır.eksik ve bozuk malzemeler iade edilecektir, edilecektir. ELDİVEN STERİL PUD İÇERMEYEN (STERİL CERRAHİ ELDİVEN PUDRASIZ (NO:7,5 ve 8)) TEKNİK ŞARTNAMESİ KALEM 1-Hipoallerjenik olmalıdır. 2-Pudrasız olmalıdır. 3-Cerrahi amaçla kullanmaya elverişli anotomik el yapısında olmalıdır. 4-Dokusu düzgün olmalıdır. 5-Delinmeye karşı dirençli olmalı ve çabuk yırtılmamalıdır. 6-Eldivenlerin özellikle avuç içi ve parmak bölgelerinde maksimum hassasiyet sağlamalıdır. 7-Dış paket; bir yüzü medikal kağıt diğer yüzü şeffaf olacaktır. Isıyla yapıştırılan kenarın dışında kalan kısmında malzemenin açılma işlemini kolaylaştıracak ve sterilizasyon devamlılığını sağlayacak özellikte 2 cm lik kağıt kısım bulunmalıdır. 8-İç paket; Paket üzerinde sağ ve sol işaretli olmalı ve eldivenler giyilene kadar koruma sağlamalıdır. 9-Steril orijinal ambalajında olmalı ve sterilizasyon şekli, tarihi ve son kullanım tarihi paket üzerinde yazılı olmalıdır adet =1 çift olarak teklif edilmelidir. 11-İstekliler tarafından teklif edilen eldivenlerin parmakları gereğinden fazla uzun veya kısa olmamalıdır. 12-İstekliler tarafından teklif edilen eldiven gereğinden fazla kalın olmamalıdır. 13.Ürün; T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalı ve istekli firma tarafından onaylı olduğu belgelendirilmelidir.

6 -GLUKOMETRE STRİBİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 14.KALEM 1- Striplerle beraber verilecek cihaz tam kanda şeker ölçümü yapmalıdır. 2- Ölçüm aralığı mg/dl olmalıdır. 3- Striplerle beraber verilecek cihaz şeker ölçümünü en fazla 20 saniyede yapmalıdır. 4- Striplerle beraber verilecek cihaz derece sıcaklıkta doğru sonuç vermelidir. 5- Striplerle birlikte 60 adet cihaz verilecektir. 6- Teklif edilen cihaz veya sistemin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası(TİTUBB) na kayıtlı olması ve tıbbi cihazların TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gereklidir. 7- Striplerle beraber verilecek cihaz kalibrasyonu otomatik olarak yapmalıdır. 8- Firma ihaleden önce demo yapıp onay almalıdır. 9-Müdürlük belirtilen miktardan %20 az almaya yetkilidir. 10-Ölçüm stribi %20-70 hematokrit aralığında ölçüm yapabilmelidir. 11 -Striplerin herbiri alimünyum folyo ile kaplı olmalı ve nem, ısı ve ışıktan etkilenmemelidir. 12-Sistem gelişmiş biyosensör teknolojisi veya amperometrik, kapiller sensör teknolojisini kullanmalıdır. 13-Cihazın arızalanması durumunda oluşacak kit sarfiyatı firma tarafından ücretsiz olarak karşılanacaktır. 14-Firma cihazların pilini vermelidir,kontrol serumlarını yıl sonuna kadar ücretsiz karşılamalıdır. 15-Firma ihale öncesi numune getirip laboratuarımızdan onay almalıdır(en az 20 hastalık) II. GARANTİ,KABUL VE MUAYENE 1. Garanti ve Teknik Servis; cihaz kullanılacak yedek parça dahil sözleşme süresince ücretsiz olmak kaydıyla garantili olacaktır. Arıza durumunda 24 saat içinde müdahele edilecek onarılmayan cihaz 72 saat içerisinde firma tarafından yedek bir cihazla değiştirilecektir. Bu garanti hem satıcı hem de distiribütör tarafından verilmeli ve taahhüt edilmelidir. Bu

7 yapılmazsa her aksayan test maliyeti kadar ceza ödenecektir. Ayrıca aylık periyodik bakımlar firmaca ücretsiz olarak yapılacaktır. 2. Kabul ve Muayene; cihazın muayene ve kabulü Hastanemiz muayene tesellüm komisyonunca yapılacaktır. Muayene sırasında firma yetkilileri mutlaka bulunacak, muayene komisyonu cihazın şartnameye uygunluğu hakkında ikna edilinceye kadar denem kullanımı yapılacaktır. Muayene sırasındaki tüm masraflar ve doğabilecek hasarların yükümlülüğü firmaya ait olacaktır. Kabul ve muayene sırasında bir takım testlerin yapılması istenebilir bunun için gerekli personel ve düzeni firma ücretsiz olarak sağlamalıdır. Bu sırada oluşabilecek kaza ve hasarlardan firma sorumludur. YÜN BATTANYE TEKNİK ŞARTNAMESİ (TEK KİŞİLİK) 15.KALEM Atkı İpi: Minumum 70%Saf Yeni Yün 30% Sentetik Çözgü İpi: Pamuk Polyester Atkı İpi Sıklığı: Min. 10 Adet/Cm Çözgü İpi Sıklığı: Min 10 Adet/Cm Renk: Lacivert Zemin Üzerine Kırmızı Harflerle Yazı Yazılacak Battaniyenin Ortasında 10cm-5cm Ebadında Harfler Kullanılacak Yazılacak Yazı "İstanbul Umke" Olacaktır Yazı Büyük Harflerle Yazılacak Yazılar Battaniye Üzerinde Dokuma Olarak Yazılacaktır. 16x220 Ebadında Minumum Kgr Ağırlık 4 Kenarı Çift Dikişli Biye İle Çevrili 30 C De Yıkanabilir Tüm Nümerik Değerlerde +-5% Tolerans Vardır Her Battaniye Ayrı Ayrı Naylon Poşetlenecektir

8 GAZLI BEZ TEKNİK ŞARTNAMESİ 16.KALEM 1. 90X 100 cm ebadında zigzag olarak katlanmış olmalıdır. 2. Pamuk ipliğinden üretilmiş olmalı ve elyaf içermemelidir. 3. em2 ' sinde atkı ve çözgü sayısı 20 tel ve üzeri olmalıdır. 4. Bir m2, nin gram cinsinden ağırlığı en az 24 gram olmalıdır. 5. Emici olmalı ve batma süresi losn'den az olmalıdır. 6. Gazlı bez topları nem almayacak ve kirlenmeyecek şekilde naylon torba içinde olmalıdır. 1. BETADİN % 10 SOLÜSYON (VB.) (İHALE LİSTESİNDE 17. KALEM) Mİ. lik ambalajlarda olmalıdır 2.Ambalajları sağlam olmalıdır. 3.Kapağı sağlam ve sızdırmayacak şekilde olmalıdır. 4.Formülü % 10 povidone-iodine içermelidir STERİL PED TEKNİK ŞARTNAM ESİ 18.KALEM 1. Pedler tıbbi cihaz yönetmeliğine uygun gazlı bez ve pamuktan imal edilmeli 2. 10x15 cm ebatlarında olmalı, pedler cerrahi tıp katlama şeklinde olmalı 3. Santimetre başına çözgü teli sayısı en az 10, atkı teli sayısı en az 10 olmak kaydıyla, kullanılan pamuk %100 koton olmalı, uzun lifli olmalı, beyaz, kokusuz olmalı, tam hidrofil olmalı, hidrofili testlere uygun olmalı, boya kullanmadan beyazlatılmış olmalı, su tutucu özelliği yüksek olmalı, asit ve alkali ihtiva etmemeli (PH nötr) 4. Pedde kullanılacak pamuğun kalınlığı 1 cm olmalı, En az 10 g (±2 g) pamuk içermeli 5. Pamuklu ped, 10 cm x 15 cm (±0,5cm) ebatlarında dikdörtgen biçiminde, pamuk gazlı bez içerisine muntazam yayılarak ve gazlı bez tarafından tamamen kaplanarak, kenarlarından serbest lifler ve pamuk sarkmayacak şekilde dikişsiz olarak hazırlanmış olmalı 6. 2 li steril paketler halinde olup bir yüzü şeffaf steril ambalâj poşet içinde olmalı ve poşetin diğer yüzünde bandın son kullanma tarihi olmalı 7. Malzemeler teslim esnasında hasar görmeyecek şekilde paketlenmeli, hasar gören paketlerin değişimi firma tarafından sağlanmalı adet steril paket tek bir kutu içerisinde olmalı 9. Ambalaj üzerinde imal, ve son kullanma tarihi yazılı olmalı, teslim edilen malın son kullanma tarihi en az 2 yıl olmalıdı

9 SPANÇ (5 li STERİL) TEKNİK ŞARTNAMESİ 19.KALEM 1. Atkı ve çözgüler arasında uzaklık eşit olup; bezin homojen bir görünümü olmalı, 1 cm2 de atkı sayısı 10, çözgü sayısı 10, en az toplam 20 telli olmalı, 2. Pamuktan başka yabancı elyaf ihtiva etmemeli 3. Apreli olmamalı; herhangi bir boya ihtiva etmemeli; durmakla sararmış olmamalı, herhangi bir şekilde kirli görünmemeli (±0,5) x 7.5 (±0,5) cm ebadında 9 veya 12 kat olmalı 5. 5 li steril paketler halinde olup bir yüzü şeffaf steril ambalâj poşet içinde olmalı ve poşetin diğer yüzünde bandın son kullanma tarihi olmalı adet steril paket tek bir kutu içerisinde olmalı 7. Son kullanma tarihi en az 2 yıl olmalıdır. LANSET TEKNİK ŞARTNAMESİ 20.KALEM 1.Ucu sivri, keskin ve ince olmalı 2.Uçlarında pütür, çapak olmamalı 3.Tek kullanıma uygun ambalajlı ve steril olmalıdır. 4.Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi yazılı olmalıdır. 5.Paslanmaz çelikten yapılmış olmalı 6.Kullanırken eğilme-bükülme olmamalı STUR İPLİĞİ TEKNİK ŞARTNAM ESİ(3,0-4,0) (21-22).KALEM 1- İplik ham ipekten üretilmiş ve örgülü olmalıdır. İpliklerin kalınlığı, düğüm tutm a özelliği yüksek olmalı ve iğne ile ipliğin 2- birleştiği yerde en az kalınlık farkı olmalıdır. 3- İplikler iğneye takılı, steril ve ipliğin düğüm olmasını engelleyecek şekilde ambalajlanmış olmalıdır. Sütur ve iğne ölçüleri alımı yapılacak her bir kalem için belirtildiği 4- ölçülerde olmalıdır. Her bir poşetin üzerinde metrik sisteme göre ölçü, USP karşılığı kataloa 5- numarası, malzemenin profil resmi ve tüm bilgileri bulunmalıdır. 6- Malzemenin depo teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl raf ömrü olmalıdır.

10 AMBU COCUK TEKNİK ŞARTNAMESİ 23.KALEM -Otoklavda steril edilebilmeli, sterilizasyondan sonra ambuda renk değişikliği olmamalı. -02 bağlantı yeri, oksijene bağlantı hortumu ve oksijen rezervuar torbası, silikon torba, rezervuar valfi olmalı -En az 2 adet airvvay, 2 adet silikon ağız maskesi ve 1 adet ağız silikon ağız maske yedeği bulunmalı. -Ambu cihazı kullanımı, teknik özellikleri ve saklanma koşullarını içeren türkçe kitapçığı bulunmalı. -Kolay yırtılmamalı, patlamamalı, kırılmamalı. -Silikondan yapılmış olmalı, çok sert ve yumuşak olmamalı. -Ek oksijen verilmediği hallerde rezervuar kılıfı ve oksijen rezervuarı çıkarılabilmeli. -Balon sıkıldığında etkin hava dolumu sağlamalı ve özel hava içeri alma valf sistemine sahip olmalı. -Bağlantı yerleri kolay takılabilir nitelikte olmalı, fakat özel kilitleme sistemi ile ayrılabilmeli. -Ambu ve diğer parçalar kolay kırılmayan, taşınabilir çanta içinde olmalı. -Erişkin basınç kapasitesi 60±20 cm H20 olmalı, çocuk ve yenidoğan basınç kapasitesi 40±5cm H 20 olmalı. -Basınç 60 cm H 2 0 yu aştığında verilen nefesi atmosfere veren basınç rahatlama valfine sahip olmalı. -Ambu balon kapasitesi; -Erişkin için en az 1350 mi, en fazla 1500 mi -Çocuk için en az 350ml, en fazla 600 mi -Yenidoğan için en az 100ml en fazla 240 mi olmalı. -Rezarvuar torbası kolay yırtılmamalı. -Rezarvuar torbası yerinden kolayca ayrılmamalı, bunun bir konnektör ile tespiti sağlanmalı. Temizliği için çıkarılabilir olmalı. -Rezervuar torba kapasitesi -Erişkin için en az 1200 mi, en fazla 2500 mi -Çocuk için en az 1000ml, en fazla 2500 mi -Yenidoğan için 600ml olmalı. -Rezervuar kesesi kendiliğinden şişebilir olmalı. -Erişkin, çocuk ve bebek boyları olmalı. -Yenidoğan bebekler için hazırlanan ambuda özel basınç kontrol mekanizması olmalı. -Erişkin, çocuk ve bebek ambuların da rezervuarın altında ek oksijen giriş yeri olmalı. Ürünün depo girişinde ürün üzerinde Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine uygun olarak alınmış CE belgesine istinaden CE işareti mutlaka iliştirilmiş olacaktır. Bunun kontrolü malı teslim alan depo memuru tarafından yapılacaktır. CE işareti taşımadığı için depoya kabulü yapılamayan üründen doğacak zararlar firmaya ait olacaktır. Ayrıca teklif mektubunda da ürünlerinin yukarıda anılan yönetmeliğe uygun alınmış CE belgesine istinaden CE işareti taşıdığı firmalarca mutlaka belirtilecektir. -Ürün iki (2) yıl garantili olmalı.

11 AMBU (Erişkin) TEKNİK ŞARTNAMESİ 24.KALEM -Otoklavda steril edilebilmeli, sterilizasyondan sonra ambuda renk değişikliği olmamalı. -02 Bağlantı yeri, oksijene bağlantı hortumu ve oksijen rezervuar torbası, silikon torba, rezervuar valfi olmalı. -En az 2 adet airvvay, 2 adet silikon ağız maskesi ve 1 adet ağız silikon ağız maske yedeği bulunmalı. -Ambu cihazı kullanımı, teknik özellikleri ve saklanma koşullarını içeren türkçe kitapçığı bulunmalı. -Kolay yırtılmamalı, patlamamalı, kırılmamalı. -Silikondan yapılmış olmalı, çok sert ve yumuşak olmamalı. -Ek oksijen verilmediği hallerde rezervuar kılıfı ve oksijen rezervuarı çıkarılabilmeli. -Balon sıkıldığında etkin hava dolumu sağlamalı ve özel hava içeri alma valf sistemine sahip olmalı. -Bağlantı yerleri kolay takılabilir nitelikte olmalı, fakat özel kilitleme sistemi ile ayrılabilmeli. -Ambu ve diğer parçalar kolay kırılmayan, taşınabilir çanta içinde olmalı. -Erişkin basınç kapasitesi 60±20 cm H20 olmalı, basınç kapasitesi 40±5cm H 20 olmalı -Basınç 60 cm H 2 0 yu aştığında verilen nefesi atmosfere veren basınç rahatlama valfine sahip olmalı. -Ambu balon kapasitesi erişkin için 1500/1350ml, -Rezarvuar torbası kolay yırtılmamalı. -Rezarvuar torbası yerinden kolayca ayrılmamalı, bunun bir konnektör ile tespiti sağlanmalı. Temizliği için çıkarılabilir olmalı. -Rezervuar torba kapasitesi erişkin için 2500/1200ml, -Rezervuar kesesi kendiliğinden şişebilir olmalı. -Erişkin ambularında rezervuarın altında ek oksijen giriş yeri olmalı. -ISO, CE, EN vb. belgelerden birine sahip olmalı. -2 yıl garantili olmalı.

12 TEDAVİ ARABASI TEKNİK ŞARTNAMESİ 25.KALEM -Özel galvaniz kaplama saç gövde olm alıdır. -E lektrostatik boyalı olm alıdır. -En az bir adet çekmecesi olm alıdr. -İlaç hazırlama tepsisi olm alıdır. -Her iki yüzeyde çeşitli boyutlarda, bakteri barındırmayan şeffaf kutular bulunm alıdır.ön yüzeyinde çeşitli boyutlarda en az 10 gözlü kutu, arka yüzeyinde de çeşitli boyutlarda en az 10 gözlü kutu bulunm alıdır. -Sonda veya kanül gözü bulunm alıdır. -2 adet basket bulunm alıdır. -Rahat hareket edebilen, ikisi kilitlenebilir, antistatik tekerlekleri olm alıdır. -Serum askısı bulunm alıdır. -Üst yüzeyi özel bakteri ve leke tutm ayan malzemeden yapılmış ve en az 2 köşesi korkuluklarla çevrili olm alıdır. -Gövde boyutları: en az 640*430*820 mm olmalıdır. -Üretici firm anın ISO belgesi olmalı ve belgede sağlık standardı EN46001 ve ISO 'i sağladığı b e lirtilm iş olm alıdır.

13 MUAYENE MASASI ÖRTÜSÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1-Erişkin ve çocuk hastaların rahatça yatarak muayene edilebilmesi için özel tasarlanmış olmalıdır. 2-Muayene masasının en az 2 adet smart 11 kademeli sırt kısmını kumanda edecek yayla geri bırakmalı tek elle ayarlanabilir mekanizması olmadır. 3-Metal kısımlar korozyona karşı korunmuş epoxy boya ve burçlar krom ile kaplanmış olmalıdır.hastanm gerekli koltuk pozisyonlandırmaları kolayca yapılabilmelidir. 4-Ihtiyaç halinde masa çok kısa sürede sırt kısımları yukarı aşağı pozisyonuna getirilebilmeli ve bu hareketler kolay ve emniyetli bir şekilde yapılmalıdır Masanm yerden yüksekliği 73 cm, eni 59cm boyu ise 183 cm olmalıdır. 5-Masa ayaklarının gövdeye bağlı burçların pimler ile bağlantısı ile katlanabilir olması ve pimlerin çıkmaması için segman takılması gereklidir. Ayakların istenmeyen durumlarda katlanarak yatağın devrilmemesi için emniyet profili bağlanmalı ve bu fonksiyona opsiyonel olarak raf ekleme özelliği bulunmalıdır. 6-Masa leke bırakmadan silinebilen,sıvı emmeyen materyalle kaplı, rahat,ortopedik olmalı,minderleri 18mm ahşap üzerine gri (5 cm) süngerden, döşemeleri kolay temizlenebilir hijyenik özellikte,uzun oturumlarda terleme ve kaşıntıya sebep olmayacak,kolay yanmayacak özellikte materyalden yapılmış olmalıdır. 7-Masanm zeminle uyumlu mafsallı ayakları olmalıdır 8-Gerekli durumlarda masa mekanizmalar dahil tüm parçaları kolaylıkla değiştirilebilecek, bakım ve servisi kolayca yapılabilecek yapıda tasarlanmış olmalı ve iki yıl üretici hatalarına karşı garanti kapsamında olmalıdır.

14 9-Masa üretim ve işçik hatalarına karşı 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.garanti bitiminde 10 yıl boyunca ücreti mukabili yedek parça ve teknik servis hizmeti sağlanmalıdır. 10-Üreticiye ait ISO belgesi olmalıdır STETESKOPLU TANSİYON ALETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 27.KALEM Manometre 56 mm çapında olup, sıkala üzerindeki rakamlar okunabilir olmalı ve cihazın seri numarası sıkala üzerinde baskılı olmalıdır. Manometre gövdesi üzerinde kalibrasyonun geçerlilik tarihini gösteren üretici firmanın ismini taşıyan orijinal bir etiket bulunmalıdır. Manometre çalışmasını sağlamak için 2 kanallı (bir giriş ve bir çıkış) olmalıdır. (Birinci kanaldan aldığı havayı iç lastiğe vermeli, ikinci kanal ise iç lastikteki havayı boşaltarak ölçümün gerçekleşmesi sağlanm alıdır.) M anometre kadranı hassas bir şekilde sıfıra ayarlanmış olmalıdır. M anometre istenildiğinde değiştirilebilir olmalıdır. Tansiyon aleti sağ ve sol elle kullanım a uygun olmalıdır. Tansiyon aletinin steteskopu bulunm alı ve manşete sabitlenm iş olmalıdır. Manşet dış bezi yapışkanlı olup, dayanıklı kumaş ve iplikten dikilmiş ve orijinal olduğunu gösterir baskılı m arka ve menşei bulunm alıdır. Manşet dış bez ölçüleri 14X47 cm olmalıdır. M anşet üzerinde ölçülebilir kol çapı (27-35 cm) belirtilmiş olmalı ve m anşet üzerinde steteskop giriş yerini gösteren bir işaret bulunmalıdır. İç lastik (tazyik kesesi) ö hava verilmesi esnasında derhal şişmeli ve gevşememelidir. Manşet iç lastik vulkanize kauçuktan imal edilmiş olmalı, hava verilmesi esnasında derhal şişmeli ve gevşememelidir. Manşet iç lastik hortumu tekli olup, çok iyi cinsten katlanmaya dayanıklı vulkanize kauçuktan imal edilmiş olmalıdır. Puar vulkanize kauçuktan imal edilmiş olmalı ve üzerinde orijinal baskılı m arkası bulunmalıdır. Puar, iç lastiği kolayca şişirebilm eli ve puar dip kısm ında filtresi bulunmalıdır. Alet, sağlam dikilm iş ve üzerinde orijinal markası belirtilm iş çantasında olmalıdır. Alet, orijinal karton kutusu içerisinde olup, kutu üzerinde marka, model, seri numaraları ile üretici ve ithalatçı firm a belirtilm iş olmalıdır. Tansiyon aleti bezi Y ıkanabilir,tem izlenebilir cins iyi kum aştan olmalıdır. Tansiyon aleti 2 yıl garantili olmalı, uluslararası geçerli kalite belgesine (CE, ISO) haiz ve Ulusal Bilgi B ankası na kayıtlı olmalıdır.

15 STETESKOP TEKNİK ŞARTNAMESİ (ERİŞKİN) 28.KALEM. Steteskop ile düşük-yüksek frekanslı sesler en iyi şekilde duyulmalıdır. Steteskop, kardiyolojik sesleri dinlemeye de uygun olmalıdır. Ses alıcısı, çift taraflı, çift membranlı, çan tipi olmalıdır. Steteskop, kulak zeytinleri, kulak boruları, tek kanallı silikon Y hortumu ve çift membranlı ses alıcısından (tambur) meydana gelmelidir. Tambur kromajlı olup, 50 mm çapında ve üzerinde marka ve menşei belirtilmiş olmalıdır. Steteskop simetrik bir yapıda olmalı, kromajlı kısımlarında delik, çizik, renk değişikliği bulunmamalıdır. Silikon Y hortumunda çizik, delik, çatlak, yırtık, eskimiş ve özelliğini kaybetmiş kısım lar bulunmamalı, koku vermemelidir. Silikon Y hortumu siyah renkte ve üzerinde marka yazılı olmalıdır. Kulak borularının kavisleri keskin olmamalı ve içlerinde ses iletimini bozacak, engelleyecek çapak, kir gibi oluşumlar bulunmamalıdır. Kulak zeytinleri renk değişimi, çatlama, matlaşma ve şekil değişikliği göstermeyen ekstra yumuşak silikon olmalıdır. Steteskop ile birlikte iki adet silikon yedek kulak zeytini verilmelidir. Alet, orijinal karton kutusu içerisinde olup, kutu üzerinde menşei, marka, model, seri numaraları ile üretici ve ithalatçı firma belirtilmiş olmalıdır. Steteskop Avrupa Birliği (AB) ülkesi menşeli olmalıdır. 2 yıl garantili olmalı, uluslararası geçerli kalite belgesine (CE, ISO) haiz ve Ulusal Bilgi B ankası na kayıtlı olmalıdır.

16 KALEM PİL ALKALİN TEKNİK ŞARTNAMESİ 29.KALEM 1- AA standartında küçük boy olmalıdır. 2-l,5V olmalıdır. 3-Üretim tarihi maximum 6 ay olmalıdır. 4-TSE, VDE, CE standartlarından en az birine uygun olmalıdır adet olmalıdır. BÜYÜK BOY PİL TEKNİK ŞARTNAM ESİ 30.KALEM 1-Pil büyük boy olmalıdır. 2-1,5V olmalıdır. 3-Üzerinde son kullanma tarihi olmalı, 4-TSE, VDE, CE standartlarından en az birine uygun olmalıdır adet olmalıdır. 6-Ölçüsü D (xxl) size olmalı ALKOL BAZLI EL DEZENFEKTANI TEKNİK ŞARTNAMESİ 31.KALEM 1. El antiseptiği % 70 n-propanol veya %70 ethanol veya %70 isopropanol içermelidir. 2. Alkolün cinsi, miktarı, konsantrasyonu ambalaj üzerinde belirtilmelidir. 3. Ürün içinde cildin tahrişini önlemek amacıyla % l-3 gliserol veya lanolin bulunmalıdır. 4. Escherichia ca ii, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter türleri, Staphylococcus aureus (metisilin dirençli suşlar dahil) ve Enterokok türleri (vankomisin dirençli suşlar dahil) gibi hastane infeksiyonu etkeni olan dirençli bakteriler üzerinde bakterisidal etki gösterme özelliğine sahip olmalıdır. Buna ek olarak fungisidal ve virusidal (Hepatit B ve Hepatit C virusları, Human Immunodefıciency Virüs dahil) etki göstermelidir. Bununla ilgili klinik çalışmalar ihale dosyasında sunulmalıdır. 2. Hijyenik amaçlı kullanımda etki süresi en az 2 dakika olmalıdır. Bununla ilgili klinik çalışmalar ihale dosyasında sunulmalıdır ml'lik ambalajlarda verilmelidir. Her 2 litreye 1 pompa birlikte verilmelidir 2. Masa üstü kullanıma uygun olmalı, hasta başında kullanıma uygun ambalajlarda olmalıdır. 2. Hastanedeki PVC yüzeyler üzerine döküldüğünde leke bırakmamalı, zarar vermemelidir. 3. ihaleyi kazanan firma hastane ihtiyacına göre duvar aplikatörünü ücretsiz temin etmelidir.

17 10. Ürün toksik, allerjik, cildi kurutucu ve iritasyon etkili olmamalıdır. 11. Ellerde buharlaşarak kolayca ayrılmalıdır. 12. Kokusu kabul edilebilir olmalı, rahatsız edici olmamalıdır. 13. idarenin gerekli, gördüğü hallerde ürünün niteliğini ve içeriğini tespit etmek üzere Refik Saydam Hıfzısıhha merkezi Başkanlığından ürün analizi istenecektir. Analiz bedeli firmaya ait olacaktır. Analiz nedeni ile eksilen stok firma tarafından tamamlanacaktır. 14. ihaleyi kazanan firma tüketilmemiş ürünü son kullanılma sürelerinin dolmasına 3 ay kala firmaya bildirilmesi kaydıyla, malzemeyi şartnameye uygun yeni miatlıları ile en geç 15 gün içinde (fiyat artışı gözetmeksizin) değiştirmelidir ÖrunÜfı-kullalima süresi iki yıldan az' olmamal(sipaı-işi veı ileı ı antiwptik-s~!ü.şyqılljg-:-- -_ teslim tarihleri itibariyle miadlarınm dolmasına 2/3 kadar süre olmalı, teslim edilen ürünler karışık miadlı olmamalıdır. 16'Ürünün TİTUBB'da (T.C. ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi-Bankası) kaydı bulunmalı, Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı olduğu belgelenmelidir. İNSÜLİN ENJEKTÖRÜ TEKNİK ŞARTNAM ESİ 32.KALEM 1. Enjektör 1 mi, (u-100 insülin) olmalıdır. 2. İğnesi en az 1 cm olmalıdır. 3. Lastik pistonlu olmalıdır. 4. Dizyem ve ünite çizgileri olmalıdır. 5. Piston lastiğini tutan çizgi-bariyerin çok geride ve tam fonksiyonel olmamasına bağlı olarak ilaç çekimlerinde piston enjektör kabından çıkmamalıdır

18 ABESLANG ŞARTNAM ESİ 33. KALEM ı. Steril olmalıdır. 2. Tek tek ambalajlarda olmalıdır. 3. Tahta veya plastik olmalıdır. 4. Disposible olmalıdır. CERRAHİ M ASKE ŞARTNAMESİ 34.KALEM ı. Toz geçirmez olmalıdır. 2. Filtreleme özelliği olmalıdır. 3. Dört adet bağı olmalıdır. 4. Burunu sabitleyici teli olmalıdır. 5. Alerjik olmamalıdır. 6. E lyaf ihtiva etmemelidir. 7. Hazır kutular içinde ' er adet olmalıdır. 8. Rahat kullanım için kutunun üst kısmında açma bölmesi olmalıdır.

( I l l Ü A l b a ) 1. Oftalmik Cerrahi Drape Teknik Şartnamesi. 2. Ürün tek kullanımlık olmalıdır. Haptik yapısı modifiye c yada c loop olmalıdır.

( I l l Ü A l b a ) 1. Oftalmik Cerrahi Drape Teknik Şartnamesi. 2. Ürün tek kullanımlık olmalıdır. Haptik yapısı modifiye c yada c loop olmalıdır. ( I l l Ü A l b a ) Haptik yapısı modifiye c yada c loop olmalıdır. 14. Aynı markaya ait 3 adet tekrar steril edilebilir enjöktör verilecektir. 15. Ürün teslimi sırasında ve daha sonra lenslerin dioptri

Detaylı

17. Noniyonik yüzey aktif maddeler, çözücüler, konservan maddeler, boya ve parfüm içermeli.

17. Noniyonik yüzey aktif maddeler, çözücüler, konservan maddeler, boya ve parfüm içermeli. 1.GENEL TEMİZLİK MADDESİ ( YÜZEY VE WC ) DEZENFEKTANLI 1. Genel amaçlı yüzeylerde güvenli temizlik sağlamalıdır. 2. Ferah kokulu ve dezenfektanlı olmalıdır. 3. Zor kirlerin ve yağların sökülmesini sağlamalıdır.

Detaylı

YENİDOGAN DİsPOSABLE RESPİRA TÖR DEVRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

YENİDOGAN DİsPOSABLE RESPİRA TÖR DEVRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ YENİDOGAN DİsPOSABLE RESPİRA TÖR DEVRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ı. Parçalar Hamilton marka respiratörlerde kullanıma uygun olmalıdır. 2. Teklif edilen ürün disposable yapıda olmalıdır. 3. Teklif edilen ürün

Detaylı

ŞARTNAME 2014 YILI ANESTEZİ KLİNİĞİ, MERKEZİ STERİLİZASYON, GÖĞÜS CE 198 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALE LİSTE

ŞARTNAME 2014 YILI ANESTEZİ KLİNİĞİ, MERKEZİ STERİLİZASYON, GÖĞÜS CE 198 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALE LİSTE 1 2 3 4 5 6 110012 PERFÜZÖR ENJEKTÖRÜ BEYAZ 1) Bu malzeme teker teker steril paketlerde en az 16 Gauge ve ya daha kalın (14, 12 G gibi) iğnesiyle birlikte olacaktır. 2) Paket üzerinde son kullanma tarihi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ (UMKE) ÖZEL GÖREV KIYAFET STANDART ÖZELLİKLERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ (UMKE) ÖZEL GÖREV KIYAFET STANDART ÖZELLİKLERİ 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ (UMKE) ÖZEL GÖREV KIYAFET STANDART ÖZELLİKLERİ KONU: Bu özel görev kıyafet standardı; UMKE kıyafetine ilişkin genel özellikleri kapsar. A- KIŞLIK

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZ AMBULANS BOT KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZ AMBULANS BOT KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZ AMBULANS BOT KİRALAMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (2014) MADDE 1-GENEL 1.1- Kapsam Bu Teknik Şartname, 5 (beş) yıl, 10950 saat

Detaylı

mankeni 40 Bebek temel yaşam desteği ADET 1 1.550.00 1550,00 41 İleri yaşam desteği mankeni ADET 1 9750,00 9750,00 42 Intradermal ve Subcutan

mankeni 40 Bebek temel yaşam desteği ADET 1 1.550.00 1550,00 41 İleri yaşam desteği mankeni ADET 1 9750,00 9750,00 42 Intradermal ve Subcutan ACİL TIP LABARATUVARI ARAÇ-GEREÇ LİSTESİ VE FİYATI (OCAK 2015) SIRA NO MALZEME ADI BİRİM SAYI BİRİM FİYATI (TL) TOPLAM FİYATI (TL) 1 Ambülans simülatörü ADET 1 11.500,00 11.500,00 2 Ana sedye ADET 1 1.700.00

Detaylı

T.C. GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

T.C. GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi TC GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Sayı : B302GÜN0H1-73/ Konu : ĐLGĐLĐ FĐRMALARA : KONU : DOĞRUDAN TEMĐN Đlan No : 27701 Tarih: 26/09/2012 Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz

Detaylı

T.C İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI. Sayı : 26/05/2012 Konu : İhale Ön Teklif Alma

T.C İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI. Sayı : 26/05/2012 Konu : İhale Ön Teklif Alma T.C İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Sayı : 26/05/2012 Konu : İhale Ön Teklif Alma Üniversitemizin, 2012 yılı ihtiyaçlarından olan 26 Kalem GENEL TEMİZLİK MALZEMELERİ alımı ihale

Detaylı

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. KABLO SİSTEMLERİ MALZEME STANDARTLARI VE ONAYLI ÜRÜN TALİMATI TAL.507

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. KABLO SİSTEMLERİ MALZEME STANDARTLARI VE ONAYLI ÜRÜN TALİMATI TAL.507 TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. KABLO SİSTEMLERİ MALZEME STANDARTLARI VE ONAYLI ÜRÜN TALİMATI TAL.507 2013 İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. KABLO SİSTEMLERİ ONAYLI ÜRÜN TALİMATI 3-13 2. KABLO SİSTEMLERİ

Detaylı

T.C. T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U. Bergama Dr.Faruk İlker Devlet Hastanesi 12 KANALLI BİLGİSAYARLI- DICOM UYUMLU

T.C. T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U. Bergama Dr.Faruk İlker Devlet Hastanesi 12 KANALLI BİLGİSAYARLI- DICOM UYUMLU T.C. S A Ğ L IK B A K A N L IĞ I T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U İZM İR K U Z E Y KA M U H A S T A N E LER İ B İR L İĞ İ G E N E L S E K R E T E R L İĞ İ Bergama Dr.Faruk İlker Devlet

Detaylı

Teknik Şartname Yazımı

Teknik Şartname Yazımı Teknik Şartname Yazımı Doç. Dr. Gönül ŞENGÖZ 22 haziran 2013 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı neler yapar? Poliklinik hizmeti verir Yataklı servise bakar EHU konsültasyonlarını yapar

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINABİLİR HEMOGLOBİN TAYİN SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINABİLİR HEMOGLOBİN TAYİN SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINABİLİR HEMOGLOBİN TAYİN SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK TAŞINABİLİR HEMOGLOBİN TAYİN SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ....1 2. TAŞINABİLİR

Detaylı

01-RENK ÖLÇÜM CİHAZI ŞARTNAMESİ

01-RENK ÖLÇÜM CİHAZI ŞARTNAMESİ 01-RENK ÖLÇÜM CİHAZI ŞARTNAMESİ 1. Cihaz portatif olup aydınlatmayı geniş alanlı, 0 görüntüleme açısıyla yapabilmelidir. 2. Cihazın dedektörü 6 adet silikon fotosel ve ışık kaynağı atımlı ksenon lamba

Detaylı

FUTBOL FEDARASYONU LEVENT NETWORK ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ

FUTBOL FEDARASYONU LEVENT NETWORK ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ FUTBOL FEDARASYONU LEVENT NETWORK ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER: 1- KABLOLAMA ALT YAPISI UTP CAT5E DATA KABLOSU PATCH PANELLER PATCH CORDLAR PRİZLER UTP CAT6 DATA KABLOSU PATCH PANELLER PATCH

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ NİSAN, 1996 2013 REVİZE ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 601. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523754 / 17-02-14.(19:49)

Çamaşır Makinesi ALM 601. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523754 / 17-02-14.(19:49) ALM 601 Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820523754 / 17-02-14.(19:49) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN SAYISI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ...3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR....4 3. TESLİMAT...4,5

Detaylı

TÜRKİYE EI.IK TRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI ORTA GERİLİM KESİCİLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE EI.IK TRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI ORTA GERİLİM KESİCİLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE EI.IK TRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI ORTA GERİLİM KESİCİLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ EKİM-1995 REVİZE: OCAK-2006 O RTA G ERİLİM K E SİC İL E R İ TEK N İK ŞARTNAM ESİ

Detaylı

MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ (MSÜ) VE UYGULAMALARI. Prof. Dr. Güner DAĞLI Doç. Dr. Mustafa ÖZYURT Yük.Hem. Meral CANBAZOĞLU AKALIN

MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ (MSÜ) VE UYGULAMALARI. Prof. Dr. Güner DAĞLI Doç. Dr. Mustafa ÖZYURT Yük.Hem. Meral CANBAZOĞLU AKALIN MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ (MSÜ) VE UYGULAMALARI Prof. Dr. Güner DAĞLI Doç. Dr. Mustafa ÖZYURT Yük.Hem. Meral CANBAZOĞLU AKALIN İSTANBUL- 2010 ÖNSÖZ Dekontaminasyon, dezenfeksiyon ve sterilizasyon herhangi

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 781. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28)

Çamaşır Makinesi ALM 781. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28) ALM 781 Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ 1. YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ 1.1. ŞARTNAMENİN

Detaylı

Mikrobiyoloji Laboratuvarı için Teknik Şartname Hazırlama İlkeleri

Mikrobiyoloji Laboratuvarı için Teknik Şartname Hazırlama İlkeleri Mikrobiyoloji Laboratuvarı için Teknik Şartname Hazırlama İlkeleri Doç. Dr. Cüneyt ÖZAKIN Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD 1. İhtiyacın ortaya çıkması 2. Satın alma bilgisinin oluşturulması

Detaylı

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN TANIMI Madde 1-Derneğimiz BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN

Detaylı

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN TANIMI Madde 1-Derneğimiz BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 581 A. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523218 / 14-12-12.(13:45)

Çamaşır Makinesi ALM 581 A. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523218 / 14-12-12.(13:45) ALM 581 A Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820523218 / 14-12-12.(13:45) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname

BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname 2012 MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI T.C. Maliye Bakanlığı Dikmen Kampüsü N Blok 06100 Çankaya, ANKARA ĠÇĠNDEKĠLER 1 GİRİŞ... 5 2 TANIM ve

Detaylı

I-FLOW ARGON GAZLI OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

I-FLOW ARGON GAZLI OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ I-FLOW ARGON GAZLI OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İşin Konusu:.. projesinin, odalarına yangına karşı otomatik Argon gazlı söndürme sistemleri ve otomasyonu sağlayacak olan yangın

Detaylı

KLAVUZ KİTAP AĞUSTOS/2011

KLAVUZ KİTAP AĞUSTOS/2011 KLAVUZ KİTAP 2011 KLAVUZ KİTAP Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Hizmetleri Bilim Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. SAĞLIK HĠZMETLERĠ A.ġ. STERĠLĠZASYON VE DEZENFEKSĠYON HĠZMETLERĠ KLAVUZ KĠTAPÇIĞI

Detaylı

Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları BÖLÜM 1 G E N E L E S A S L A R

Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları BÖLÜM 1 G E N E L E S A S L A R TS 2510 (Nisan 1977) TS 11386 (Nisan 1994) Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları III- MAKİNE TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1 Kapsam

Detaylı