TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEMİZLİK ile PARK-BAHÇE BAKIMI ve TEMİZLİĞİ HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEMİZLİK ile PARK-BAHÇE BAKIMI ve TEMİZLİĞİ HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEMİZLİK ile PARK-BAHÇE BAKIMI ve TEMİZLİĞİ HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde-1 İşin Konusu : 1.1. TRT Genel Müdürlüğünün Ankara da bulunan Genel Müdürlük ve diğer hizmet binaları ile park-bahçe gibi açık ve kapalı alanların malzemeli olarak genel temizlik ve park-bahçe bakımı ve temizliği satın alınması işidir İş bu teknik şartnamede belirtilen Hizmet; Ankara Or-An Turan Güneş Bulvarı üzerinde bulunan TRT Genel Müdürlüğü ne ait Site, Sıhhiye de bulunan Ankara Radyosu Müdürlüğü, Verici İşletmeleri Dairesi Başkanlığına bağlı Yenimahalle Şentepe de bulunan Ankara Verici İşletmeleri Müdürlüğü, Bahçelievler Semtinde bulunan Arı ve Orkut Stüdyoları, Etimesgut Semtinde bulunan Ar-ge Müdürlüğü ve Çakırlar da bulunan Tesisler, Kavaklıdere Nevzat Tandoğan Cad.2 numaralı binadaki (Tarko) Stüdyolar, Atatürk Bulvarı 199 numaralı binadaki Stüdyolar ın, iç ve dış temizliği, günlük, haftalık ve aylık temizliği, çevre temizliği, yolların süpürülmesi, kar kürenmesi, havuzların temizlenmesi, park-bahçe bakımı ve temizliği ile çimlerin biçilmesi şeklinde (Araç ve makinelerin yakıtı, fidan, bitki, çim tohumu, bitki ilacı ve haşere ilacı idare tarafından verilecektir) Bundan sonra yukarıda belirtilen tesisler için Hizmet Alanı ibaresi kullanılacaktır Teknik şartnamede; TRT Genel Müdürlüğü için İdare, İhaleye katılacak Temizlik Şirketleri için İstekli, İhale üzerinde kalan istekli için Yüklenici Şirket, TRT Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı veya Kurumun belirlediği sorumlu Müdürlük için Daire Yönetim Müdürlüğü ifadesi kullanılacaktır. Madde-2 İşçiler ve İşin Yapılaması İle İlgili Genel Şartlar: 2.1. Yüklenici, çalıştıracağı işçilerin; 1. Cumhuriyet Savcılığından sabıkasızlık belgelerini, 2. Hükümet Tabipliğinden alınmış sağlık raporlarını, 3. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Evliler için), Nüfus cüzdanı veya onaylı örneklerini, 4. 4 x 6 ebadında 3 er adet fotoğraflarını, 7 (yedi) iş günü içinde İdareye vermekle yükümlüdür İhale konusu hizmeti, yüklenici şirket çalıştıracağı 42 vasıflı işçi (1 Baş ekip sorumlusu,5 Ekip Sorumlusu ve 6 Cam Temizlik işçisi Lise mezunu veya mesleği konusunda sertifikası veya en az 3 yıl deneyimli bonservisi, 30 vasıflı Park-Bahçe bakımı ve temizliği hizmetinde çalışanlar için ise bahçıvanlık belgesi veya en az 3 yıl deneyimli bonservisi olan) ve 211 vasıfsız işçi olmak üzere toplam 253 işçi ile yürütecek olup, işçilerin yaşları hususunda iş mevzuatı hükümleri ile öngörülen yaş sınırları uygulanacaktır.. Buna göre; yüklenici şirket işçilerinin dağılımı; Ankara Radyosu Müdürlüğünde 21 (Yirmibir) işçi, Ankara Verici İşletmeleri Müdürlüğünde 5 (Beş) işçi, Ar-Ge Müdürlüğünde 2 (İki) İşçi, Arı-Orkut, Sefaretler ve Nevz at Tandoğan Cad.No:2 (Tarko) Stüdyolarında 13 (Onüç) işçi, Or-An Sitesi merkez hizmet binalarında; 212 (İkiyüzoniki) işçinin; 170 i Katlarda, 30 u Park-Bahçe hizmetlerinde, 6 sı Cam Temizlik İşçisi, 5 sı Ekip sorumlusu, 1 i Baş Ekip Sorumlusu şeklinde 1

2 2.3. Yüklenici şirket; işçilerinin kıyafetleri temiz ve düzgün, tıraşları günlük, birbirlerine ve Kurum personeline karşı ölçülü ve saygılı olmaları sağlanacaktır. İşçilerin bürolarda, koridorlarda, merdivenlerde, merdiven boşluklarında ve mesai saati içerisinde kamelyada oturmaları, yemek yemeleri, çay vb. şeyleri içmeleri, yüksek sesle konuşmaları kesinlikle yasaktır. Ayrıca hizmet yerlerinde ziyaretçi kabul etmeyeceklerdir. Yüklenici şirket, işçilerinin görevlerinin bilincinde olmasından, görevleri yerine getirirken Kurum yönetmelik ve prosedürlerinin ihlal edilmemesinden sorumludur Kurum ziraat mühendisinin kontrolünde; yüklenici şirket yeşil alanların ve ağaçların bakımı, yeni alanlara çim ekimi, sulama, çim biçme, yabani ot kontrolü, hastalık ve zararlılara karşı ilaçlama, gübreleme, çalı ve ağaç diplerinin çapalanması, sulama çanaklarının düzeltilmesi, ağaç, çalı ve güllerin kuru dallarının budanması, açmış ve kurumuş çiçeklerin kesilip atılması, tutmayan / kuruyan / ölen bitkilerin sökülerek yerine aynı cins ve nitelikte yenilerinin dikilmesi, bozulan yerlerin onarılarak özgün şekline dönüştürülmesi ile düzenlenmiş yeşil alanın temiz, düzenli ve bakımlı tutacaktır. 2.5.Yüklenici şirket, idarenin gizlilik dereceli yerlerinde çalıştıracağı işçileri için idarenin onayını alacaktır. İdarenin bu personelde değişiklik yapılmasını Yükleniciden isteyebilir, bu durumda Yüklenici personeli derhal değiştirmek zorundadır. Madde-3 İş Emniyeti ve Sağlık Tedbirleri: 3.1- Yüklenici şirket, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile buna bağlı mevzuat hükümlerine göre çalıştırdığı işçilerin sağlığını ve iş güvenliği konularında gerekli tedbirleri almak ve eğitimleri vermekle yükümlüdür. Bu tedbirlerin alınmaması nedeniyle oluşacak risk ve kazalar ile idarenin bu hususta uğrayacağı zararlardan yüklenici sorumludur. 3.2-Yüklenici şirket, hiçbir ihtar ve ikaza gerek kalmaksızın lüzumlu bütün emniyet tedbirlerini zamanında almak ve kazalardan korunma usul ve çarelerini işçilerine öğretmekle mükellef olup, bu konudaki her türlü sorumluluk yüklenici şirkete aittir. 3.3-Sözleşme süresince yüklenici şirket bünyesinde çalıştıracağı işçilerin işe alınması, işten çıkarılması neticesinde doğabilecek tüm yükümlülükler, iş kazaları sonucunda meydana gelecek olan sorumluluklar, sigorta primleri ile ilgili sorunlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı mevzuatı ile ilgili tüm sorumluluklar yüklenici şirkete ait 3.4.Yüklenici şirket, Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlamadan evvel mutfak, yemekhane ve kreş temizliğinde çalıştıracağı işçilerin sağlık durumlarının işe uygun olduğunu gösterir sağlık raporlarını veya işin devamı süresince belirtilen işçiler için 6 aylık periyotlarla yaptırılacak sağlık muayene raporlarını idareye ibraz edecektir Yüklenici Şirket Merkez ve Taşra teşkilatının yemekhanesi olan binalarda çalıştıracağı işçilerinin idarenin yemekhanesinden yemek yemelerini sağlayacak, bina içlerinde (yemek yapma, pişirme vb.) kesinlikle müsaade etmeyecektir Sözleşme süresince; iş yasaları gereğince, işçi ve işverene yüklenmiş olan tüm yükümlülükler Yükleniciye ait olacak, bu konularda İdare taraf ve muhatap olmayacaktır. Madde-4 Genel Temizlik İşleri: 4.1. Yüklenici şirket sözleşme süresince istihdam edeceği işçiler ile idarenin hizmet binalarının genel temizlik işlerini, günlük, haftalık, aylık temizlik ile çevre temizlik işleri olarak aşağıdaki şeklinde yapılacaktır Günlük temizlik:» Bina çevrelerindeki çöplerin toplanması, çöp poşetlerine veya çöp varillerine konulması, bina içlerindeki çöp poşetlerinin değiştirilmesi, çöp kovalarının temizlenmesi, silinip arınık edilmesi,» Çöp kovalarının konulduğu ıslak zeminlerin temizlenip, arınık edilmesi, küllüklerin boşaltılıp, silinip, temizlenip, kurulandıktan sonra yerlerine konulması,» Sert zeminlerin (mermer, kalebodur, PVC zeminler vb.) paspaslanması ve temizlenmesi, zemini halı olan yerlerin elektrikli süpürge ile temizlenmesi,» Çalışma masalarının üzerindeki eşyaların muntazam bir şekilde yerlerinden kaldırılmak suretiyle, her tarafının silinip, kurulanması ve yerine konulması, sandalye, koltuk, sehpa, etajer, telefon vb. gibi eşyaların dezenfektanla silinip, temizlenmesi,» Yemekhane, kafeterya, sosyal tesislerin yemek masa ve sandalyelerinin dezenfektanla silinip, temizlenmesi, 2

3 » Tuvaletlerde; lavaboların, fayanslar ile yer karolarının devamlı temiz tutulması, aynaların silinmesi ve boşalan temizlik köpüğünün değiştirilmesi,» Radyatörlerin silinip, tozlarının alınması, merdivenler, merdiven boşlukları ile merdiven korkuluklarının tozunun alınması, yer paspaslarının silkelenip, tozdan arındırılması,» Bina dış cephe ve giriş kapılarının, camlarının, çerçevelerinin, silinip, temizlenmesi, karlı ve yağmurlu havalarda bina önlerinin, bina çevrelerinin, binalara ulaşan yolların kardan, buzdan ve yağmur sularından temizlenmesi, gerektiğinde tuzlanması,» Poliklinik ve Laboratuarların, ön görülecek dezenfektan maddesiyle temizlenmesi, Sabah temizliği, mesai saatinin başlangıcından en az bir saat önce başlayacak ve mesai başlamadan sonuçlandırılacaktır. Bu temizlikte, büro temizliğine (sandalye, masa, koltuk, dolap gibi eşyaların temizliğine) ağırlık verilecek, ayrıca çevre temizliği yapılacaktır. Mesai Saatlerinde Sürekli Yapılacak Temizlik için, temizlik sırasında özellikle stüdyolarda hiçbir şekilde gürültü yapılmayacak ve çalışanlar rahatsız edilmeyecektir.» Personelden talep olmadıkça hiçbir şekilde çalışma yapılan stüdyolar, oda ve salonların temizliği yapılmayacak, sadece koridorlar, lavabo ve tuvaletler, mutfaklar ve yemekhaneler, ambar, depolar ile binanın dış kullanım alanlarının ve sair yerlerin temizliği yapılacaktır.» Dökülen, kırılan maddelerin temizlenmesi,» Tuvaletlerin sürekli temizliği (kullanımdan dolayı kirlenmelerin temizlenmesi)» Temizlik malzemelerinin sürekli tam olmasının sağlanması (tuvalet ve havlu kâğıdı, temizlik köpüğü ve sabun vb.)» Atık kirlerin temizlenmesi (kâğıt artığı vb.)» Kâğıt atıklarının ise, hizmet binalarımızda bulunan atık kâğıt geri dönüşüm kutularına konulması» Atık pillerin ise, hizmet binalarımızda bulunan atık pil geri dönüşüm kutularına konulması» Hava koşullarından oluşan kar, yağmur sularının, buzlanmanın anında giderilmesi, hava şartlarından dolayı koridorlarda, bina girişlerinde ve açık yerlerdeki çamur, toprak, toz vb. temizlenmesi,» Stüdyolar ve bina girişlerindeki zeminlerinin sürekli temiz tutulması, paspaslanması (çalışanlara ve kuruma gelen misafirlere rahatsızlık vermeyecek şekilde)» Hava koşullarından dolayı veya başka bir sebeple camlarda oluşan kirlenmelerin temizlenmesi,» Sürekli olarak yapılacak bu temizlik hizmetleri elemanlar tarafından, temizlenecek yerlerin sürekli kontrolü suretiyle tespit edilecektir Haftalık Temizlik: Her Cumartesi günü ve ncü maddede belirtilen temizlikle birlikte,» Halı ve koltuk yıkama (İdare birimlerinden yazılı veya şifai talep geldikçe) ile zemin cilalaması yapılacaktır. Ayrıca, kapalı ve açık garajlar süpürülerek temizlenecek, ihtiyaç halinde su veya deterjanlı su ile yıkanacaktır.» Kapı, pencere ve diğer ahşap, demir, alüminyum vb. gibi doğramaların sabunlu ve deterjanlı sularla temizlenmesi ve silinmesi,» Tuvalet, yemek salonları ve mutfakların, mutfak tezgâhlarının, soyunma odalarının, duşların, yemekhanelerdeki yemek masa ve sandalyelerinin genel temizliğinin yapılması,» Duvar ve sütunların tozunun alınması, temizlenmesi, gerekirse deterjanlı su ile silinmesi, kararan metal eşya ve yüzeylerinin parlatılması, çöp kovalarının deterjanlı su ile yıkanması, yerlerinin silinmesi, Çevre Temizliği:» Yol süpürme aracı ile araç yollarının ve otopark alanlarının 08:30-13:30 saatleri arasında süpürülmesi sağlanacaktır.» Park-bahçe, beton saha, yol, kaldırım, açık otopark, kapalı garaj ve spor alanları süpürülerek temizlenecektir.» Park-bahçe, beton saha, yol, kaldırım, açık otopark, kapalı garaj ve spor alanlarında hiçbir zaman kağıt parçası vs. bırakılmayacaktır.» Soğuk ve karlı havalarda; binalara ait beton, taş ve asfalt saha, otopark, tretuvar, yol, merdiven ve diğer dış kullanım alanlarında oluşan kar ve buzlar temizlenecek, ayrıca, gerektiğinde tuzlama yapılarak karlanma ve buzlanma önlenecektir. 3

4 » Çöp konteynerlerinde bulunan atık malzemelerin ilgisine göre belediye veya ilgili kuruluşlarca, haftada en az 3 gün, periyodik olarak alınmasının sağlanması ve konunun takip edilmesi, Aylık Temizlik: Günlük ve haftalık temizliğin dışında ısı santrali, kazan daireleri, galeriler, arşiv, ambar, depo, trafo binaları, kafeterya, yemekhaneler ve kapalı hacimler yıkanacak, temizlenecek ve parlatılacak, ahşap kaplama alanları silinecek ve temizlenecektir. Hizmet binalardaki tüm pencerelerin cam ve çerçeveleri temizlenecektir. Yüklenici tüm binalarda cam temizliğinin yapılabilmesi için cam silme ekipleri oluşturacaktır. Cam temizliği ekibinin her türlü emniyeti ve Koruyucu İş Güvenliği tedbirleri Yüklenici şirket tarafından alınacak ve bu konuda bütün sorumluluk yükleniciye ait 4.2. Oda ve koridorlarda bulunan Halı ve koltuklar (İdare birimlerinden yazılı veya şifahi talep geldikçe) halı ve koltuk yıkama makinesi ile temizlenecektir. Koridorların zemin cilalaması yapılacaktır İdarenin Or-An şehrinde bulunan Mavi binanın giydirilmiş dış cephelerindeki camlar ile metal plakaların (kurulu monoray iskele ile) tümünün temizlenmesi ve iskele olmayan diğer küçük binalardaki camlar ile metal plakaların tümünün temizlenmesi en az yılda iki defa yapılacaktır. Madde-5 İlaçlama Hizmeti: 5.1. Binalarda bulunan her türlü mekânın haşarat ile her türlü böceklerden arındırılması mücadelesi, yüklenici şirket tarafından yapılacaktır. İlaçlama, kapalı alanlarda bulunan çeşitli zararlıları ve hastalık oluşmasına sebep olabilecek hamamböceği, bit, pire, kene, karınca, sivrisinek, karasinek vb. haşerelerin larva, yumurta ve erginleri ile mücadele yapılmasını da kapsamaktadır Binalardaki yemekhaneler, mutfak, ambar, çalışma odaları, toplantı salonları ve sair yerler, haşarata karşı, TSE 8358 normlarına uygun şekilde, Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesi ne sahip olması durumunda ilaçlamanın yüklenici tarafından; bu izin belgesine sahip olmaması durumunda ise ilaçlamanın anılan izin belgesine sahip olanlara, en az 30 (Otuz) günde bir defa, Cumartesi günü ilaçlama yaptıracaktır. (Bu durumda yaptırılacak ilaçlama işi ile ilgili her türlü sorumluluk, yüklenici şirketin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.) İlaç İdare tarafından verilecektir Yüklenici şirketin ilaçlama işinde kullanmak için idareden talep edeceği ilaçların etken maddesi WHO (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından kabul görmüş olacak, ilaçlar kokusuz olacak, eşyalara zarar vermeyecek ve Sağlık Bakanlığı tarafından Halk Sağlığı alanında kullanılmak üzere ruhsatlanmış veya ithal ürünler için ithal izin belgesi verilmiş İlaçlar kapalı alanlarda kullanılmaya uygun 5.4. İlaçlama yapılırken; yüklenici şirket tarafından bütün önlemler alınacak, bundan doğabilecek zararlardan Yüklenici şirket sorumlu Madde-6 Yüklenici şirket ve işçilerinin sözleşme süresince temizlikte uyacağı/uygulayacağı kurallar: 6.1. Yüklenici şirket çalışanları temizlikte toz kaldırmama hususuna dikkat edilecek, vakumlu makineler ile temizlik yapılacaktır. Temizlik yapılacak yerler ile eşyalar uygun temizlik araçları ve maddeleri ile temizlenecektir. Temizlik nedeniyle yerlerinden alınan eşyalar yine aynı yerlerine muntazam bir şekilde konulacak, yer değiştirme esnasında; eşyaların, yerlerin ve duvarların çizilmemesine ve hasar verilmemesine azami dikkat gösterilecektir. Doğabilecek hasarlardan yüklenici şirket sorumlu 6.2. Özellik arz eden yer veya eşyalar, taşıdığı özellikler dikkate alınarak ilgili birimin yetkili ve sorumlu personeli hazır bulunmadıkça temizlenmeyecektir Mermerler, PVC yer döşemeleri, parke yer karolarında ve büro malzemelerinde oluşacak lekeler, etkisini çabuk gösteren, derinlemesine nüfuz etmiş kirleri çözücü leke ilaçları ile temizlenecek ve zemine uygun (kristalize, polimerize) maddeler ile silinerek temizlenecektir Halılar, yolluklar ve paspaslar kirli ve tozlu bulundurulmayacak, yüzey aktif maddeler içeren, derinliklere işlemiş kir ve yağları çözerek temizleyen, kalıntı bırakmayan, temizlenen yüzeyin özelliklerini koruyan, temizlikten sonra uzun süren hoş bir koku içeren ve sağlığa uygun, temizlik maddeleri kullanılacak, vakumlu temizlik aletleri ile ve yıkanma suretiyle temizlenecektir. (Halı ve koltuk temizliğinde fırçalamalı vakumlar kullanılacaktır.) 6.5. Temizlik sırasında duvarlar kirletilmeyecek, duvar ve kapılar herhangi bir ikaza gerek olmaksızın usulüne uygun bir şekilde silinecektir. Süpürgelik ve mermer yüzeyleri, camlı bölmelerin camları uygun özellikli fırçalar ile temizlenecektir. 4

5 6.6. Bürolardaki çöp kutuları dâhil tüm çöp kutularına mutlaka uygun poşet takılacak, toplanan çöpler binanın dışında idarenin gösterdiği yere kolay yırtılmayan çöp poşetleri (jumbo boy) içinde konulacaktır. Çöplerin birikmesine meydan verilmeyerek, çöp mahallinin temizliğinde gereken özen gösterilecek, özellikle yaz aylarında her gün çöplerin kaldırılmasından sonra zemin sabunlu suyla yıkanacak ve ilaçlaması yapılacaktır. Çöp naklinde kullanılacak kovalar ise giriş ve çıkışlarda kapılara zarar vermeyecek ebatlarda, gürültüsüz ve kolay hareket eden cinsten olacak, içindeki çöp poşetlerinin yırtılması halinde çöp suyunun dışarı akmasını önleyecek biçimde yaptırılmış olacaktır 6.7. Merdiven ve boşlukları da sürekli yıkanarak kaydırmayacak şekilde cilalanmasına özen gösterilecektir. Cilalama yapılması uygun görülmeyen yerler, deterjanlı su ile yıkanıp paspas yapılacaktır WC lerde kullanılacak otomatik parfüm makinelerinin her gün kontrolü yapılacak, parfümü mutlaka dolu Ayrıca, tuvaletler azami sıklıkta kontrol edilecek, WC kâğıtlarının tamamlanması, kağıt havluların (Dispanser, Misafirhane, Lokal, Arı-Orkut-Tarko-Sefaretler ve Merkez hizmet binalarındaki stüdyolar), temizlik köpüğü ve sabunların sürekli kullanılabilecek şekilde mevcudiyeti sağlanacaktır WC lerde Hilton lavabolar ve aynalarda su artığı olmamsına özen gösterilecek, Lavaboların temizliğinde kullanılacak fırçalar oval ve küçük, WC ler de kullanılacak fırçalar yuvarlak ve tuvalet deliklerine sığmayacak büyüklükte Tuvaletler ve lavabolar deterjanlı su ile günde en az iki defa yıkanacaktır. Gerekirse bu sayı arttırılabilecektir. Ayrıca, her hafta Cumartesi günleri dezenfekte edilecektir Yüklenici temizlikte kullanacağı kovaları İdareye gösterecek, WC grubunda kullanılan kovalar ile odaların temizliğinde kullanılacak kovaların renkleri ayrı ayrı olacak, WC grubundaki kovalar başka taraflarda kullanılmayacaktır Her gün sabah temizliğinden sonra, mesai saatinden önce, oda ve koridorlarda idarece onaylanmış parfüm kullanılacaktır Bina içlerinde yapılması gereken taşınma ve yer değişikliklerinde, boya ve badanadan sonra gereken temizlik yapılacaktır. Temizlik esnasında, her türlü büro mefruşatlarında, duvar ve doğramalar ile bunların badana ve boyalarında tahribat meydana gelmesi halinde, İdarece oluşturulacak üç kişilik komisyon tarafından durum bir tutanakla tespit edilecek, gerekli görülen yenileme ve onarım Yüklenici tarafından giderilecektir, aksi takdirde İdarece yapılacak masraflar yüklenicinin takip eden ilk aylık istihkakından kesilecektir Yapılacak günlük, haftalık ve aylık temizlikler için gerekli her türlü temizlik malzemesinin bir aylık tüketim miktarı, Yüklenici tarafından temin edilerek, İdarenin gözetiminde dağıtılacaktır. Dezenfekte maddeleri sağlığa zararlı olmayacak, temizlikte kullanılacak maddeler temizlenen sathı bozmayacak türde Söz konusu temizlik malzemeleri ile araç ve gereçler birinci kalite Bu konuda da İdarenin onayı alınacak ve gerekli görülmesi halinde derhal değiştirilecektir. Gerek duyulursa söz konusu araç, gereç ve temizlik malzemelerinin İdarece muayeneleri yaptırılacak, bununla ilgili masraflar Yüklenici tarafından karşılanacaktır Temizlik için kullanılacak her türlü temizlik malzemesi, araç ve gereçleri Yüklenici tarafından temin edilecek, su ve elektrik İdarece karşılanacaktır Toz ovma maddesi lavabolarda tıkanma yaptığı, çamaşır suyu ve tuz ruhu ise sağlığa ve zemine zarar verdiği için temizlikte kullanılmayacaktır. Madde-7 Yüklenici şirket ve işçilerinin sözleşme süresince Park-Bahçe hizmetinde uygulayacağı kurallar: 7.1. Park-Bahçe bakımı ve temizliği işleri, Kurum ziraat mühendisinin kontrolünde bitkilerin yenilenmesi, sulama, gübreleme, biçme, yabancı ot temizliği, tırmıklama, çapalama, ağaç, fidan, gül ve çalıların bakımı ve temizliği şeklinde yapılacaktır Bitkilerin yenilenmesi:» Yenilenecek çim alanlarında kullanılacak tohum çeşidi idare tarafından belirlenecek ve idare tarafından karşılanacaktır.» Yenileme, incelemeyi izleyen dikim mevsiminde derhal yapılacaktır Sulama:» Yüklenici şirket karma sulama sistemine dayalı olarak hazırlanan, mevcut sulama sistemini kullanacak 5

6 » Yeterli yağış olmadığı sürece çim alanlarda toprak yüzeyinden itibaren, üst toprak 30 mm. derinliğe kadar nemini kaybettiğinde sulama yapılacak, sık sık fakat sığ, yani yüzeysel sulamadan kaçınılacaktır.» Sulama hangi yöntem ile yapılırsa yapılsın su, sulanan bitkinin kök bölgesini tam derinliğine doyuncaya kadar devam edecektir. Bu derinlik çim alanlarda en az 10 cm., otsu bitkilerde 25 cm., çalılarda 40 cm., ağaçlarda 75 cm.dir.» Sulama tercihan ince yağmurlama (mini sprint) yöntemiyle ve günün serin saatlerinde yapılacaktır.» Sulama Ankara ili mevsim şartları dikkate alınarak; çim sahanın sulaması yeterli yağış olmadığı sürece 15 Mayıs 30 Eylül tarihleri arası her gün, Ekim ayında iki günde bir yapılacaktır.» Belirtilen günlerde toprağın nemce doygun hale geleceği şekilde yağmur yağması halinde sulama yapılmayacaktır.» Mevsimin gidişine göre sulamaya başlama, sulama periyotları ve sulamayı kesme direktifi kontrol teşkilatı tarafından verilecektir.» Yabani otlara, hastalık ve böceklere karşı ilaç püskürtmesinin yapıldığı gün sulama yapılmayacak, sulama bir gün sonra gerçekleştirilecektir Gübreleme:» Gübreleme, bitkilerin sağlıklı gelişmeleri üzerine çok etkili bir kültür-bakım uygulaması» Çim alanlar Nisan ayından başlanarak aşağıda belirtilen miktarlarda çimenlere verilecektir.» Gübre çim alan kuruyken sabah ve akşam saatlerinde uygulanmalı ve daha sonra sulanmalıdır Biçme» Yıl boyunca, ince halı dokusunda kalması istenilen çim alanlarda çim boyu 50 mm.yi aştığında, mm. yüksekliğinde biçilecektir.» Sıcaklığın en yüksek olduğu Temmuz-Ağustos aylarında biçilmiş çim yüksekliği 40 mm. tutulacaktır.» Her biçimde biçim yönü mutlaka değiştirilecektir.» Temmuz ve Ağustos aylarında biçimden sonra uç kısımlarda yanmalara engel olmak için biçimler serin saatlerde yapılmalı ve ardından hemen sulanmalıdır.» Biçimden sonra kesilmiş otların süratle alandan uzaklaştırılmalı ve idarenin belirleyeceği alana atılacaktır.» Biçme işi, bıçakları çim biçme makineleri ile yapılacak ve çim zemini kuru iken yapılacaktır.» Biçme sırasında çim, makas yada bıçaklar arasında çiğnenmeyecek, çıkan kesilmiş otlar biçme aletinin deposunda toplanarak yada sahada kalmışsa özel çim tırmığıyla toplanarak uzaklaştırılacaktır.» Makinenin biçmediği kenarlarda ve ağaç diplerinde kalan çimler ise biçme makası veya motorlu el tırpanıyla alınacaktır Yabancı Ot Temizliği, Tırmıklama ve Çapalama» Yabancı otlar Nisan - Mayıs ayı içinde elle (ucu hafif çatallı bir demir kullanılarak) kökleri ile birlikte toprağın hafif nemli olduğu dönemde sökülecektir.» Geniş yapraklı yabani otlar dâhil Mayıs ayı sonunda hala yabani otlar varsa idarenin verdiği kimyasal ilaçlarla yok edilecektir.» İlaçlamalar sıcak havalarda ve kızgın güneş altında yapılmayacak, ilaçlamadan sonra aynı gün çim sulanmayacaktır.» Metrekarede 10 ve üzeri yabancı ot tespit edildiğinde ilaçla mücadele yapılacaktır.» Pas hastalığına karşı koruma amaçlı olarak Mayıs ayı içinde 1 defa uygun görülen kimyasal ilaç kullanılacaktır.» Ağaç ve çalıların su çanakları, sulamanın faydalı olması amacıyla düzgün ve yabani otlardan temizlenmiş olması gerekir. Bu işlemler sırasında ağaç ve çalıların herekleri devamlı şekilde kontrol edilmeli ve temiz tutulmalıdır.» Fidan ve çalı dipleri her biçimden sonra mutlaka otlardan temizlenip dip toprağı açığa çıkarılmalıdır. 6

7 » Çim sahalarda kağıt, naylon, kuru yaprak gibi maddeler her gün elle veya uygun tırmıkla toplanmalı ve uygun bir yerde istiflenmelidir. Temizlikten çıkan pislikler kanal bacalarına, ağaç diplerine, tretuvar kenarlarına, orta kaldırım veya çim sahalara kesinlikle dökülmeyecektir.» Çiçek bitkilerde kuruyan çiçekler ve dallar keskin bir makasla kesilerek diğer çöplerle beraber uygun bir yere dökülecektir.» Ölü çim yapraklarının, gazellerin, gübre artıklarının temizlenmesi, ayrıca çim alanlara karışan ufak taşların temizlenip toplanarak çim biçme makinelerinin bozulmaktan korunması amacı ile biçimden önce mutlaka tırmıklama yapılacaktır. Ayrıca çim alanlardaki yaprak döken ağaçların yapraklarını dökmeye başlamasından itibaren muntazam olarak yapraklar çim alanlardan temizlenecektir Ağaç ve Fidanların Sulanması ve Bakımı» Site alanında bulunan ağaç ve fidanlar; 01 Nisan - 30 Ekim tarihleri arasında hafta da en az 2 kere olmak üzere ve hazırlanmış her fidan çanağına fidan büyüklüğüne göre lt su verilmek suretiyle yapılır.» Kaldırım ve orta kaldırımlara dikilen ağaç ve çalılara dikiminden sonra can suyu verilir.» Can suyu verildikten sonra bitkilerin yeni kök sistemi oluşturabilmesi için düzenli olarak hava şartlarına bağlı olarak en fazla haftada bir sulanır.» Her ağaca yaklaşık 30 lt su verilir. Bu ağaçların düzenli su alabilmesi için çanakları kontrol edilmeli ve çanaklardaki yabani otlar temizlenmeli.» Bodur ve yarı bodur tüm meyve ağaçları, ağaçlar uyanmadan önce usulüne uygun olarak budanacaktır.» Tüm meyve ağaçlarının ilaçlaması ve gübrelemesi idarenin belirleyeceği program dahilinde yapılacaktır.» Ağaçların düzenli sulanmasından başka; 10 günde kaymak tutan toprak çapalanacak, yabani otlar kökünden sökülüp uzaklaştırılacaktır.» Fidan herekleri sağlamlaştırılacak, ağaç bağları ayarlanacak, bağları yıpranmış veya kopmuş olanlar yenilenecektir.» Dipten gelen piçler (ana gövdeden başka, kökten süren yan filizler) gövde üzerinde istenmeyen sürgünler ve yan dallar, kurumuş uçlar vb. fazla kısımlar kesilip uzaklaştırılacaktır Güllerin Bakımı:» Düzenli sulanma ve normal bakımlarından başka; yılda bir defa tam yanmış ahır gübresi verilecektir.» Güllerin budanma şekli, türüne ve çeşidine göre; çalı formlu sarmaşık güllerin, sadece odunlaşmış yaşlı dallarıyla varsa kurumuş dal ve sürgünleri dipten, dondan zarar görmüş kısımlar, canlı noktadan kesilecektir.» Çalı formlu güllerin dalları çok sıklaştığında en yaşlı ve en zayıf dallar dipten, diğer dallar ise kısaltılarak budanacaktır.» Budama işi keskin budama makasıyla yapılacak, dallardaki kesim yeri, gözün 1cm. üstünde Çalıların Bakımı:» Çalıların düzenli sulanmasından başka; Üç haftada bir defa sulama çanakları düzeltilecek, çalı yatakları çapalanacak, yabani otlar kökünden sökülüp uzaklaştırılacaktır.» Çalılar dipten dallanmış, doğal şekillerini almaya teşvik edilecek yönde, her cins ve tür için doğru olan mevsimde budanacaktır.» Her dem yeşil ve koni fer çalıları istenen boya ulaşmadan budanmayacaktır. Daha çok gürleşmesi istenen çalılar, kök boğazından itibaren 20 cm. yukarıdan, öncelikle yaşlı gövdelerden başlayarak budanacaktır. Bu işler yapılırken bitkilere zarar verilmeyecektir.» Çiçek tomurcukları önceki yıl oluşup, sonraki ilkbaharda erken çiçek açan, yapraklı ağaççık ve çalıların çiçekleri hemen geçtikten sonra, sürgün gelişimini sağlamak üzere ilkbaharda budanacaklardır. 7

8 Madde-8 Temizlikte Kullanılacak Makine, Donanımların Özellikleri: 8.1. İstenilen, 333, 339, 365, 389 ve 399 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekindeki listelerde belirtilen amortismana tabi Makine ve donanımlar tebliğde belirtilen faydalı ömür yıllarından büyük olmayacak olup, sözleşme süresince kullanılacak asgari teknik özellikleri belirtilen makine, donanımların tamamı, TSE veya TSEK standartlarına uygun 8.2. Temizlikte Kullanılacak Makine, Donanımların Özellikleri: Kullanılacak Makine ve Diğer Donanımlar Adedi Faydalı Ömür Yılı 1 Profesyonel Tip Elektrik Süpürgesi 120 Adet 8 Yıl 2 Sanayi Tipi Elektrik Süpürgesi 12 Adet 8 Yıl 3 Sırtta taşınabilir Elektrik Süpürgesi 10 Adet 8 Yıl 4 Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 10 Adet 7 Yıl 5 Yer Yıkama ve Cilalama Makinesi 15 Adet 7 Yıl 6 Yer Yıkama ve Bakım Otomatı 20 Adet 7 Yıl 7 Yol Süpürücü 2 Adet 7 Yıl 8İlaçlama Makinesi (Sırt Pülverizatörü) 8 Adet 8 Yıl 9 Çim Saha Bakım Traktörü 1 Adet 5 Yıl 10 Çim Biçme Makinesi (Büyük) 5 Adet 5 Yıl 11 Çok Maksatlı Çim Biçme ve Temizlik Makinesi 2 Adet 4 Yıl 12 Çim Biçme Makinesi (Küçük) 5 Adet 4 Yıl 13 Motorlu Misinalı Tırpan 5 Adet 5 Yıl 14 Motorlu Testere (Hızar) 1 Adet 5 Yıl 15 Taşıma Arabası 8 Adet 3 Yıl 16 Çöp Konteynırı (En az 400 lt) 30 Adet 4 Yıl 17 Çok Amaçlı Kat temizlik arabası 120 Adet 3 Yıl 18 Bahçe Sulama Hortumu ( ¾ Bezli, sargılı, siyah) Metre 2 Yıl Profesyonel Tip Elektrik Süpürgesi» Günlük temizliklerde, güçlü vakumlu motorlarıyla derinlemesine ve sürekli temizlik yapabilecektir.» Uzun süre bakım yapılmadan halı, mermer, parke vb. zeminde kullanılabilecek özellikte» Kendi kendini soğutan toplam en az 2500 wattlık by-pass motorla çalışacaktır.» En az 45 lt. tank kapasiteli» Boru ucundaki emiş gücü 400 w. ve nozul ucundaki vakum 22 kpa» Süpürge kablo uzunluğu en az 10 metre» Temizlik ve bakım için şamandıra sepeti ve filtrelere hızlı erişim» Islak- kuru kullanılabilecek özellikte» Tüm aksesuarları dahil Sanayi Tipi Elektrik Süpürgesi (Islak-Kuru)» Süpürge kablo uzunluğu en az 10 metre» Kendi kendini soğutan toplam en az 1200 wattlık by-pass motorlu, 22 kpa vakum gücü» En az 40 lt.ıslak ve 40 lt. kuru tank kapasiteli, ıslak- kuru kullanılabilecek özellikte» Stüdyolar, Ambarlar, Atölyeler, Yemekhane vb. yerlerdeki katı maddelerin ve yağ/sıvıların toplanması için uygun» Temizlik ve bakım için şamandıra sepeti ve filtrelere hızlı erişim olacaktır» Tüm aksesuarları dâhil 8

9 Sırtta taşınabilir Elektrik Süpürgesi» Hafif, Ergonomik ve kişiye göre ayarlanabilen sırtta taşıma sistemi ile kullanıcıya kullanım rahatlığı sağlamalı.» Süpürge kablo uzunluğu en az 15 metre» Kendi kendini soğutan toplam en az 1300 wattlık by-pass motorlu, 22 kpa vakum gücü» Sessiz, Güçlü ve etkili vakum motoru ile çevreyi rahatsız etmemeli.» Her türlü kullanımda özellikle merdivenler, stüdyolar, ambarlar, atölyeler vb. yerlerde iyi performans sergilemeli, Tüm aksesuarları dahil Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi» Günlük kullanımlar için ıslak-kuru elektrikli süpürge olarak da kullanılabilecek özellikte» Kendi kendini soğutan toplam en az 2400 wattlık by-pass motorlu, 29 kpa vakum gücü» En az 35 lt. ıslak ve 35 lt. kuru tank kapasiteli, ıslak- kuru tip ve Halı ile Koltuk Yıkamada da kullanılabilecek özellikte» Kuru Köpük yıkama kabiliyetli» Tüm aksesuarları dâhil (Halı ve koltuk yıkama için gerekli tüm malzemeler ve aparatlar) Yer Yıkama ve Cilalama Makinesi» Yer yıkama ve cilalama makinesi en az 1300 w. motor gücünde, fırça çapı 43 cm ve 330 rpm fırça hızında tek diskli, çift hızlı» Cila sökme, parlatma, sprey temizlik, ıslak yıkama, şampuanlama, ahşap yüzeylerin bakımı, kristalizasyon ve sistre uygulamalarında kullanışlı» Köpük jeneratörü entegre kompresör ile birlikte, etkili ve ekonomik kuru köpük yıkama yapabilecektir.» Vakum ünitesi ve vakum eteğinin kombinasyonu sayesinde tozların havaya karışmasını engelleyebilir özellikte» Derin temizlik ve ovalama için su tankı» Kablo uzunluğu en az 15 metre» Tüm aksesuarları dâhil Yer Yıkama ve Bakım Otomatı» Yer yıkama ve Bakım otomatı en az 1200 w. motor gücünde, fırça çapı 2 x 28 cm, fırça motoru 2 x 400 w. gücünde ve 220 rpm fırça hızında çift diskli» Günlük temizliklerde, güçlü vakumlu (11 KPA) motorlarıyla sürekli temizlik yapabilecektir.» En az 50 lt. temizsu haznesi ve 50 lt. kirli su haznesi» Uzun süre bakım yapılmadan granit, mermer, parke vb. zeminde kullanılabilir özellikte» Otomatik kaplamalı fırça, silindirik platform, değiştirilebilir disk platformu, yan fırça, çıkarılabilir tank kapağı ve su seviye göstergesi vb. özellikleri» ASD (akıllı solüsyon dozajlama) özelliği sayesinde kenarlarda ve köşelerde su birikimi bırakmayacaktır.» Tüm aksesuarları dâhil (opsiyonel aksesuarlar) Yol Süpürücü» Yol süpürücü en az 4 silindirli dizel su soğutmalı 40 hp motor gücünde ve 12 km/h ileri ve 8 km/h geri çalışma hızında» Yol süpürücü silecekli, klimalı, ısıtmalı, su yalıtımlı kabine sarı güvenlik flâşörüne sahip olacaktır» Yol süpürücü hidrolik olacak ve hidrolik sistem yağ depo kapasitesi en az 40 litre» En az 500 lt. Paslanmaz çöp haznesi ve 240 litre Polietilen su tankı ile uzun ömürlü ve güvenilir» Yüksek basınçlı su püskürtücü ve yıkayıcı özellikte» Yol süpürücü süpürge hızı ayarlayıcısı 2 yan süpürge ile çalışma genişliği en az 140 cm» Yol süpürücü dönüş çapı ve kompakt tasarımı ile otopark, kaldırımlar ve dar alanlarda hızlı ve verimli temizleyecektir. 9

TRT GENEL MÜDÜRLÜGÜ DİYARBAKIR MÜDÜRLÜĞÜ MALZEMESİZ GENEL TEMİZLİK HİZMETİ TEKNİK SARTNAMESİ

TRT GENEL MÜDÜRLÜGÜ DİYARBAKIR MÜDÜRLÜĞÜ MALZEMESİZ GENEL TEMİZLİK HİZMETİ TEKNİK SARTNAMESİ TRT GENEL MÜDÜRLÜGÜ DİYARBAKIR MÜDÜRLÜĞÜ MALZEMESİZ GENEL TEMİZLİK HİZMETİ TEKNİK SARTNAMESİ Madde 1- İşin Konusu: 1.1. TRT Diyarbakır Müdürlüğü ve bağlı ünitelerin hizmet binalarına ait yaklaşık 19.700

Detaylı

HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ 1. YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ 1.1. ŞARTNAMENİN

Detaylı

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2013 TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2013 TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2013 TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME MADDE 1.HİZMETİN TANIMI: Hizmet alımı kapsamında çalıştırılacak personel aşağıda belirtilen hizmet grubunda belirlenen

Detaylı

2012 YILI GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

2012 YILI GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ Defterdarlık Personel Müdürlüğü 2012 YILI GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME MADDE 1- İŞYERİ, İŞYERİNİN TETKİKİ, FİRMANIN SORUMLULUKLARI VE UYACAĞI HUSUSLAR: A)

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK HİZMETLERİ Temizlik El Kitabı EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR TBMM Basımevi 2013 İÇİNDEKİLER Misyonumuz...7 Vizyonumuz...7 Temizliğin Ana Nedeni...9 Temizlik

Detaylı

KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 GENEL 1.1KAPSAM BOT-SPEC-KÇB-001 Bu şartnamede, Boru Hatları, İstasyon ve İnşaat yapım projelerine yönelik Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5. 4 Genel... 6 5 MEKANİK İŞLER... 6. 5.1 Genel... 6

1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5. 4 Genel... 6 5 MEKANİK İŞLER... 6. 5.1 Genel... 6 İÇİNDEKİLER 1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5 4 Genel... 6 5 MEKANİK İŞLER... 6 5.1 Genel... 6 5.2 Yönetmenlikler, St andartlar ve İşçilik... 7 5.3 Montaj ve Yerleştirme... 8 5.4 Proje

Detaylı

FEN FAKÜLTESİ TEMİZLİK KURALLARI

FEN FAKÜLTESİ TEMİZLİK KURALLARI FEN FAKÜLTESİ TEMİZLİK KURALLARI İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesinde temizlik hizmetinin daha düzenli ve daha hijyenik olarak yürütülebilmesini sağlamak amacıyla Fakültemizde görevli bulunan temizlik

Detaylı

SiTE YÖNETİMİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

SiTE YÖNETİMİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ SiTE YÖNETİMİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1 Bu sözleşme merkezi Mutlukent Mahallesi 2065 Sokak No:5 Ümitköy / ANKARA adresinde bulunan Siteplus Entegre Tesis Profesyonel Site Yönetimi ve

Detaylı

IŞIK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

IŞIK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ IŞIK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Tanımlar Kap: İçine akışkan doldurmak için tasarlanmış ve imal edilmiş hazneye denir. Bir kap birden fazla hazneden oluşabilir. Basınçlı kap:

Detaylı

Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları BÖLÜM 1 G E N E L E S A S L A R

Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları BÖLÜM 1 G E N E L E S A S L A R TS 2510 (Nisan 1977) TS 11386 (Nisan 1994) Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları III- MAKİNE TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1 Kapsam

Detaylı

GEDİK ÜNİVERSİTESİ. GEDİK ÜNİVERSİTESİ Yaşam Boyu Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi

GEDİK ÜNİVERSİTESİ. GEDİK ÜNİVERSİTESİ Yaşam Boyu Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi GEDİK ÜNİVERSİTESİ Yaşam Boyu Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Sıra No / Konu Konunun genel amacı 32 / Basınçlı Kaplarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Katılımcıların, işyerlerinde kullanılan

Detaylı

KİŞİSEL KORUYUCU KULLANMA VE GENEL TALİMATLAR

KİŞİSEL KORUYUCU KULLANMA VE GENEL TALİMATLAR KİŞİSEL KORUYUCU KULLANMA VE GENEL TALİMATLAR 1 HAZIRLAYAN İNDEKS - TALİMATLAR T01.İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı T02.Sosyal Tesisler Konuşlanma Talimatı T03.İnşaat Sahası Güvenlik Talimatı T04.Güvenlik

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 1. 1.1 İşin Kapsamı... 1. 1.2 İlgili Dökümanlar... 1. 1.3 Şantiye Tesisleri... 1

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 1. 1.1 İşin Kapsamı... 1. 1.2 İlgili Dökümanlar... 1. 1.3 Şantiye Tesisleri... 1 İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 1 1.1 İşin Kapsamı... 1 1.2 İlgili Dökümanlar... 1 1.3 Şantiye Tesisleri... 1 1.4 Uygulanacak Standartlar... 1 1.5 Markalama ve İsim Plakaları... 2 1.6 Projelendirme...

Detaylı

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPTIRILACAK DEPOLAMALARDA (REZERVUARLARDA) GEOSENTETİK BARİYERLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPTIRILACAK DEPOLAMALARDA (REZERVUARLARDA) GEOSENTETİK BARİYERLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPTIRILACAK DEPOLAMALARDA (REZERVUARLARDA) ve BARAJLARDA KULLANILACAK GEOSENTETİK BARİYERLER İÇİN TEKNİK

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ (UMKE) ÖZEL GÖREV KIYAFET STANDART ÖZELLİKLERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ (UMKE) ÖZEL GÖREV KIYAFET STANDART ÖZELLİKLERİ 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ (UMKE) ÖZEL GÖREV KIYAFET STANDART ÖZELLİKLERİ KONU: Bu özel görev kıyafet standardı; UMKE kıyafetine ilişkin genel özellikleri kapsar. A- KIŞLIK

Detaylı

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPTIRILACAK KANALLARDA, REZERVUARLARDA ve BARAJLARDA KULLANILACAK GEOSENTETİK BARİYERLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPTIRILACAK KANALLARDA, REZERVUARLARDA ve BARAJLARDA KULLANILACAK GEOSENTETİK BARİYERLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPTIRILACAK KANALLARDA, REZERVUARLARDA ve BARAJLARDA KULLANILACAK GEOSENTETİK BARİYERLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

Detaylı

Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı

Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı Hazırlanma Tarihi: 18.09.2013 İÇERİK 1. Amaç 2. Uygulama Alanı 3. Sorumluluk 4. Tanımlar 5. İşlem 6. Taşeron Firmalardan İstenilen Belgeler 7. Referanslar

Detaylı

T İ G E M KÜLTÜRTEKNİK İŞLERİ TEKNİK YÖNERGESİ

T İ G E M KÜLTÜRTEKNİK İŞLERİ TEKNİK YÖNERGESİ T İ G E M KÜLTÜRTEKNİK İŞLERİ TEKNİK YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar 1. Amaç... 4 2. Kapsam... 4 3. Tanımlar... 4 İKİNCİ KISIM Uygulamalar BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 4. Temel ilkeler...

Detaylı

1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 5. 1.1 İşin Kapsamı... 5. 1.2 Genel Şartlar... 5. 1.3 Tasarım ve İşçilik... 6. 1.4 Uygulanabilir Standartlar...

1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 5. 1.1 İşin Kapsamı... 5. 1.2 Genel Şartlar... 5. 1.3 Tasarım ve İşçilik... 6. 1.4 Uygulanabilir Standartlar... İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 5 1.1 İşin Kapsamı... 5 1.2 Genel Şartlar... 5 1.3 Tasarım ve İşçilik... 6 1.4 Uygulanabilir Standartlar... 6 1.5 Ölçü Birimleri... 7 1.6 Toleranslar... 7 1.7 Gerilmeler

Detaylı

MOTORLU TESTERELER. Motorlu Testerelerin Sınıflandırılması

MOTORLU TESTERELER. Motorlu Testerelerin Sınıflandırılması MOTORLU TESTERELER Tarihçesi; Alman mühendis Andreas Stihl, 1926 yılında elektrikli zincir testere, 1929 yılında ise benzinli zincir testereyi geliştirerek patentini almış ve kurduğu fabrika ile seri üretime

Detaylı

T.C. TRABZON İLİ ORTAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Temizlik İşleri Müdürlüğü TEMİZLİK HİZMET ALIMI işi TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. TRABZON İLİ ORTAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Temizlik İşleri Müdürlüğü TEMİZLİK HİZMET ALIMI işi TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. TRABZON İLİ ORTAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Temizlik İşleri Müdürlüğü TEMİZLİK HİZMET ALIMI işi TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde 1 ŞARTNAMENİN KONUSU T.C. TRABZON İLİ ORTAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Temizlik

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 3. 1.1 İşin Kapsamı... 3. 1.2 Şantiye Tesisleri... 3. 1.3 Uygulanacak Standartlar... 3

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 3. 1.1 İşin Kapsamı... 3. 1.2 Şantiye Tesisleri... 3. 1.3 Uygulanacak Standartlar... 3 İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 3 1.1 İşin Kapsamı... 3 1.2 Şantiye Tesisleri... 3 1.3 Uygulanacak Standartlar... 3 1.4 Markalama ve İsim Plakaları... 4 1.5 Projelendirme... 4 1.6 Malzemeler, İşçilik

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 4.12.1973, No: 7/7583 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25.8.1971, No: 1475 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 11.1.1974, No: 14765 BİRİNCİ

Detaylı

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN TANIMI Madde 1-Derneğimiz BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN

Detaylı

Test TS EN ISO/1EC 17025 AB-0249-T BELGE KAYIT NO Y-20/159/2010 ŞİRKETİ

Test TS EN ISO/1EC 17025 AB-0249-T BELGE KAYIT NO Y-20/159/2010 ŞİRKETİ BELGE KAYIT NO Y-20/159/2010 Test TS EN ISO/1EC 17025 AB-0249-T GÜMÜŞSU A N O N İ M ARITMA ŞİRKETİ ARITMA - ÇEVRE LABORATUVARI - İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ LABORATUVARI - SATIŞ HİZMETLERİ - AR-GE DENİZLİ

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜNÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TÜZÜK

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜNÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TÜZÜK 30.12.2012 tarihi itibarıyla dayanağı kalmayan tüzük, 23.07.2014 tarih ve 29069 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan aşağıdaki tüzük ile yürürlükten kaldırılmıştır. Resmi Gazete Tarihi / Sayısı: 23.07.2014

Detaylı

SEHA YAPI DEFNE KONUTLARI TANITIM Ve KULLANIM EL KİTABI

SEHA YAPI DEFNE KONUTLARI TANITIM Ve KULLANIM EL KİTABI SEHA YAPI DEFNE KONUTLARI TANITIM Ve KULLANIM EL KİTABI 1 İÇİNDEKİLER 1. Konut ve Konutlarla İlgili Genel Bilgiler 2. Tapu ve Emlak Vergi Beyanları 2.1 Tapu ve Emlak Vergi Beyanları 2.2 Emlak vergisi Beyannamesi

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4 HAZIRLAYAN SELİN KALIN MAKİNA MÜHENDİSİ- C SINIFI İSG UZMANI 1.İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE GİRİŞ 5 1.1.İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim

Detaylı

Yüksek geçit, platform veya çalışma sahanlıklarının (yükleme boşaltma rampaları ile bir kişinin durabilmesine imkân vermeyecek darlıktaki yerler

Yüksek geçit, platform veya çalışma sahanlıklarının (yükleme boşaltma rampaları ile bir kişinin durabilmesine imkân vermeyecek darlıktaki yerler B/1475D.023 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ Kararname No. 7/7583 R. Gazete No. 14765 Tarihi: 4.12.1973 R.G. Tarihi: 11.1.1974 Çalışma ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca birlikte hazırlanmış

Detaylı