TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEMİZLİK ile PARK-BAHÇE BAKIMI ve TEMİZLİĞİ HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEMİZLİK ile PARK-BAHÇE BAKIMI ve TEMİZLİĞİ HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEMİZLİK ile PARK-BAHÇE BAKIMI ve TEMİZLİĞİ HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde-1 İşin Konusu : 1.1. TRT Genel Müdürlüğünün Ankara da bulunan Genel Müdürlük ve diğer hizmet binaları ile park-bahçe gibi açık ve kapalı alanların malzemeli olarak genel temizlik ve park-bahçe bakımı ve temizliği satın alınması işidir İş bu teknik şartnamede belirtilen Hizmet; Ankara Or-An Turan Güneş Bulvarı üzerinde bulunan TRT Genel Müdürlüğü ne ait Site, Sıhhiye de bulunan Ankara Radyosu Müdürlüğü, Verici İşletmeleri Dairesi Başkanlığına bağlı Yenimahalle Şentepe de bulunan Ankara Verici İşletmeleri Müdürlüğü, Bahçelievler Semtinde bulunan Arı ve Orkut Stüdyoları, Etimesgut Semtinde bulunan Ar-ge Müdürlüğü ve Çakırlar da bulunan Tesisler, Kavaklıdere Nevzat Tandoğan Cad.2 numaralı binadaki (Tarko) Stüdyolar, Atatürk Bulvarı 199 numaralı binadaki Stüdyolar ın, iç ve dış temizliği, günlük, haftalık ve aylık temizliği, çevre temizliği, yolların süpürülmesi, kar kürenmesi, havuzların temizlenmesi, park-bahçe bakımı ve temizliği ile çimlerin biçilmesi şeklinde (Araç ve makinelerin yakıtı, fidan, bitki, çim tohumu, bitki ilacı ve haşere ilacı idare tarafından verilecektir) Bundan sonra yukarıda belirtilen tesisler için Hizmet Alanı ibaresi kullanılacaktır Teknik şartnamede; TRT Genel Müdürlüğü için İdare, İhaleye katılacak Temizlik Şirketleri için İstekli, İhale üzerinde kalan istekli için Yüklenici Şirket, TRT Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı veya Kurumun belirlediği sorumlu Müdürlük için Daire Yönetim Müdürlüğü ifadesi kullanılacaktır. Madde-2 İşçiler ve İşin Yapılaması İle İlgili Genel Şartlar: 2.1. Yüklenici, çalıştıracağı işçilerin; 1. Cumhuriyet Savcılığından sabıkasızlık belgelerini, 2. Hükümet Tabipliğinden alınmış sağlık raporlarını, 3. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Evliler için), Nüfus cüzdanı veya onaylı örneklerini, 4. 4 x 6 ebadında 3 er adet fotoğraflarını, 7 (yedi) iş günü içinde İdareye vermekle yükümlüdür İhale konusu hizmeti, yüklenici şirket çalıştıracağı 42 vasıflı işçi (1 Baş ekip sorumlusu,5 Ekip Sorumlusu ve 6 Cam Temizlik işçisi Lise mezunu veya mesleği konusunda sertifikası veya en az 3 yıl deneyimli bonservisi, 30 vasıflı Park-Bahçe bakımı ve temizliği hizmetinde çalışanlar için ise bahçıvanlık belgesi veya en az 3 yıl deneyimli bonservisi olan) ve 211 vasıfsız işçi olmak üzere toplam 253 işçi ile yürütecek olup, işçilerin yaşları hususunda iş mevzuatı hükümleri ile öngörülen yaş sınırları uygulanacaktır.. Buna göre; yüklenici şirket işçilerinin dağılımı; Ankara Radyosu Müdürlüğünde 21 (Yirmibir) işçi, Ankara Verici İşletmeleri Müdürlüğünde 5 (Beş) işçi, Ar-Ge Müdürlüğünde 2 (İki) İşçi, Arı-Orkut, Sefaretler ve Nevz at Tandoğan Cad.No:2 (Tarko) Stüdyolarında 13 (Onüç) işçi, Or-An Sitesi merkez hizmet binalarında; 212 (İkiyüzoniki) işçinin; 170 i Katlarda, 30 u Park-Bahçe hizmetlerinde, 6 sı Cam Temizlik İşçisi, 5 sı Ekip sorumlusu, 1 i Baş Ekip Sorumlusu şeklinde 1

2 2.3. Yüklenici şirket; işçilerinin kıyafetleri temiz ve düzgün, tıraşları günlük, birbirlerine ve Kurum personeline karşı ölçülü ve saygılı olmaları sağlanacaktır. İşçilerin bürolarda, koridorlarda, merdivenlerde, merdiven boşluklarında ve mesai saati içerisinde kamelyada oturmaları, yemek yemeleri, çay vb. şeyleri içmeleri, yüksek sesle konuşmaları kesinlikle yasaktır. Ayrıca hizmet yerlerinde ziyaretçi kabul etmeyeceklerdir. Yüklenici şirket, işçilerinin görevlerinin bilincinde olmasından, görevleri yerine getirirken Kurum yönetmelik ve prosedürlerinin ihlal edilmemesinden sorumludur Kurum ziraat mühendisinin kontrolünde; yüklenici şirket yeşil alanların ve ağaçların bakımı, yeni alanlara çim ekimi, sulama, çim biçme, yabani ot kontrolü, hastalık ve zararlılara karşı ilaçlama, gübreleme, çalı ve ağaç diplerinin çapalanması, sulama çanaklarının düzeltilmesi, ağaç, çalı ve güllerin kuru dallarının budanması, açmış ve kurumuş çiçeklerin kesilip atılması, tutmayan / kuruyan / ölen bitkilerin sökülerek yerine aynı cins ve nitelikte yenilerinin dikilmesi, bozulan yerlerin onarılarak özgün şekline dönüştürülmesi ile düzenlenmiş yeşil alanın temiz, düzenli ve bakımlı tutacaktır. 2.5.Yüklenici şirket, idarenin gizlilik dereceli yerlerinde çalıştıracağı işçileri için idarenin onayını alacaktır. İdarenin bu personelde değişiklik yapılmasını Yükleniciden isteyebilir, bu durumda Yüklenici personeli derhal değiştirmek zorundadır. Madde-3 İş Emniyeti ve Sağlık Tedbirleri: 3.1- Yüklenici şirket, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile buna bağlı mevzuat hükümlerine göre çalıştırdığı işçilerin sağlığını ve iş güvenliği konularında gerekli tedbirleri almak ve eğitimleri vermekle yükümlüdür. Bu tedbirlerin alınmaması nedeniyle oluşacak risk ve kazalar ile idarenin bu hususta uğrayacağı zararlardan yüklenici sorumludur. 3.2-Yüklenici şirket, hiçbir ihtar ve ikaza gerek kalmaksızın lüzumlu bütün emniyet tedbirlerini zamanında almak ve kazalardan korunma usul ve çarelerini işçilerine öğretmekle mükellef olup, bu konudaki her türlü sorumluluk yüklenici şirkete aittir. 3.3-Sözleşme süresince yüklenici şirket bünyesinde çalıştıracağı işçilerin işe alınması, işten çıkarılması neticesinde doğabilecek tüm yükümlülükler, iş kazaları sonucunda meydana gelecek olan sorumluluklar, sigorta primleri ile ilgili sorunlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı mevzuatı ile ilgili tüm sorumluluklar yüklenici şirkete ait 3.4.Yüklenici şirket, Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlamadan evvel mutfak, yemekhane ve kreş temizliğinde çalıştıracağı işçilerin sağlık durumlarının işe uygun olduğunu gösterir sağlık raporlarını veya işin devamı süresince belirtilen işçiler için 6 aylık periyotlarla yaptırılacak sağlık muayene raporlarını idareye ibraz edecektir Yüklenici Şirket Merkez ve Taşra teşkilatının yemekhanesi olan binalarda çalıştıracağı işçilerinin idarenin yemekhanesinden yemek yemelerini sağlayacak, bina içlerinde (yemek yapma, pişirme vb.) kesinlikle müsaade etmeyecektir Sözleşme süresince; iş yasaları gereğince, işçi ve işverene yüklenmiş olan tüm yükümlülükler Yükleniciye ait olacak, bu konularda İdare taraf ve muhatap olmayacaktır. Madde-4 Genel Temizlik İşleri: 4.1. Yüklenici şirket sözleşme süresince istihdam edeceği işçiler ile idarenin hizmet binalarının genel temizlik işlerini, günlük, haftalık, aylık temizlik ile çevre temizlik işleri olarak aşağıdaki şeklinde yapılacaktır Günlük temizlik:» Bina çevrelerindeki çöplerin toplanması, çöp poşetlerine veya çöp varillerine konulması, bina içlerindeki çöp poşetlerinin değiştirilmesi, çöp kovalarının temizlenmesi, silinip arınık edilmesi,» Çöp kovalarının konulduğu ıslak zeminlerin temizlenip, arınık edilmesi, küllüklerin boşaltılıp, silinip, temizlenip, kurulandıktan sonra yerlerine konulması,» Sert zeminlerin (mermer, kalebodur, PVC zeminler vb.) paspaslanması ve temizlenmesi, zemini halı olan yerlerin elektrikli süpürge ile temizlenmesi,» Çalışma masalarının üzerindeki eşyaların muntazam bir şekilde yerlerinden kaldırılmak suretiyle, her tarafının silinip, kurulanması ve yerine konulması, sandalye, koltuk, sehpa, etajer, telefon vb. gibi eşyaların dezenfektanla silinip, temizlenmesi,» Yemekhane, kafeterya, sosyal tesislerin yemek masa ve sandalyelerinin dezenfektanla silinip, temizlenmesi, 2

3 » Tuvaletlerde; lavaboların, fayanslar ile yer karolarının devamlı temiz tutulması, aynaların silinmesi ve boşalan temizlik köpüğünün değiştirilmesi,» Radyatörlerin silinip, tozlarının alınması, merdivenler, merdiven boşlukları ile merdiven korkuluklarının tozunun alınması, yer paspaslarının silkelenip, tozdan arındırılması,» Bina dış cephe ve giriş kapılarının, camlarının, çerçevelerinin, silinip, temizlenmesi, karlı ve yağmurlu havalarda bina önlerinin, bina çevrelerinin, binalara ulaşan yolların kardan, buzdan ve yağmur sularından temizlenmesi, gerektiğinde tuzlanması,» Poliklinik ve Laboratuarların, ön görülecek dezenfektan maddesiyle temizlenmesi, Sabah temizliği, mesai saatinin başlangıcından en az bir saat önce başlayacak ve mesai başlamadan sonuçlandırılacaktır. Bu temizlikte, büro temizliğine (sandalye, masa, koltuk, dolap gibi eşyaların temizliğine) ağırlık verilecek, ayrıca çevre temizliği yapılacaktır. Mesai Saatlerinde Sürekli Yapılacak Temizlik için, temizlik sırasında özellikle stüdyolarda hiçbir şekilde gürültü yapılmayacak ve çalışanlar rahatsız edilmeyecektir.» Personelden talep olmadıkça hiçbir şekilde çalışma yapılan stüdyolar, oda ve salonların temizliği yapılmayacak, sadece koridorlar, lavabo ve tuvaletler, mutfaklar ve yemekhaneler, ambar, depolar ile binanın dış kullanım alanlarının ve sair yerlerin temizliği yapılacaktır.» Dökülen, kırılan maddelerin temizlenmesi,» Tuvaletlerin sürekli temizliği (kullanımdan dolayı kirlenmelerin temizlenmesi)» Temizlik malzemelerinin sürekli tam olmasının sağlanması (tuvalet ve havlu kâğıdı, temizlik köpüğü ve sabun vb.)» Atık kirlerin temizlenmesi (kâğıt artığı vb.)» Kâğıt atıklarının ise, hizmet binalarımızda bulunan atık kâğıt geri dönüşüm kutularına konulması» Atık pillerin ise, hizmet binalarımızda bulunan atık pil geri dönüşüm kutularına konulması» Hava koşullarından oluşan kar, yağmur sularının, buzlanmanın anında giderilmesi, hava şartlarından dolayı koridorlarda, bina girişlerinde ve açık yerlerdeki çamur, toprak, toz vb. temizlenmesi,» Stüdyolar ve bina girişlerindeki zeminlerinin sürekli temiz tutulması, paspaslanması (çalışanlara ve kuruma gelen misafirlere rahatsızlık vermeyecek şekilde)» Hava koşullarından dolayı veya başka bir sebeple camlarda oluşan kirlenmelerin temizlenmesi,» Sürekli olarak yapılacak bu temizlik hizmetleri elemanlar tarafından, temizlenecek yerlerin sürekli kontrolü suretiyle tespit edilecektir Haftalık Temizlik: Her Cumartesi günü ve ncü maddede belirtilen temizlikle birlikte,» Halı ve koltuk yıkama (İdare birimlerinden yazılı veya şifai talep geldikçe) ile zemin cilalaması yapılacaktır. Ayrıca, kapalı ve açık garajlar süpürülerek temizlenecek, ihtiyaç halinde su veya deterjanlı su ile yıkanacaktır.» Kapı, pencere ve diğer ahşap, demir, alüminyum vb. gibi doğramaların sabunlu ve deterjanlı sularla temizlenmesi ve silinmesi,» Tuvalet, yemek salonları ve mutfakların, mutfak tezgâhlarının, soyunma odalarının, duşların, yemekhanelerdeki yemek masa ve sandalyelerinin genel temizliğinin yapılması,» Duvar ve sütunların tozunun alınması, temizlenmesi, gerekirse deterjanlı su ile silinmesi, kararan metal eşya ve yüzeylerinin parlatılması, çöp kovalarının deterjanlı su ile yıkanması, yerlerinin silinmesi, Çevre Temizliği:» Yol süpürme aracı ile araç yollarının ve otopark alanlarının 08:30-13:30 saatleri arasında süpürülmesi sağlanacaktır.» Park-bahçe, beton saha, yol, kaldırım, açık otopark, kapalı garaj ve spor alanları süpürülerek temizlenecektir.» Park-bahçe, beton saha, yol, kaldırım, açık otopark, kapalı garaj ve spor alanlarında hiçbir zaman kağıt parçası vs. bırakılmayacaktır.» Soğuk ve karlı havalarda; binalara ait beton, taş ve asfalt saha, otopark, tretuvar, yol, merdiven ve diğer dış kullanım alanlarında oluşan kar ve buzlar temizlenecek, ayrıca, gerektiğinde tuzlama yapılarak karlanma ve buzlanma önlenecektir. 3

4 » Çöp konteynerlerinde bulunan atık malzemelerin ilgisine göre belediye veya ilgili kuruluşlarca, haftada en az 3 gün, periyodik olarak alınmasının sağlanması ve konunun takip edilmesi, Aylık Temizlik: Günlük ve haftalık temizliğin dışında ısı santrali, kazan daireleri, galeriler, arşiv, ambar, depo, trafo binaları, kafeterya, yemekhaneler ve kapalı hacimler yıkanacak, temizlenecek ve parlatılacak, ahşap kaplama alanları silinecek ve temizlenecektir. Hizmet binalardaki tüm pencerelerin cam ve çerçeveleri temizlenecektir. Yüklenici tüm binalarda cam temizliğinin yapılabilmesi için cam silme ekipleri oluşturacaktır. Cam temizliği ekibinin her türlü emniyeti ve Koruyucu İş Güvenliği tedbirleri Yüklenici şirket tarafından alınacak ve bu konuda bütün sorumluluk yükleniciye ait 4.2. Oda ve koridorlarda bulunan Halı ve koltuklar (İdare birimlerinden yazılı veya şifahi talep geldikçe) halı ve koltuk yıkama makinesi ile temizlenecektir. Koridorların zemin cilalaması yapılacaktır İdarenin Or-An şehrinde bulunan Mavi binanın giydirilmiş dış cephelerindeki camlar ile metal plakaların (kurulu monoray iskele ile) tümünün temizlenmesi ve iskele olmayan diğer küçük binalardaki camlar ile metal plakaların tümünün temizlenmesi en az yılda iki defa yapılacaktır. Madde-5 İlaçlama Hizmeti: 5.1. Binalarda bulunan her türlü mekânın haşarat ile her türlü böceklerden arındırılması mücadelesi, yüklenici şirket tarafından yapılacaktır. İlaçlama, kapalı alanlarda bulunan çeşitli zararlıları ve hastalık oluşmasına sebep olabilecek hamamböceği, bit, pire, kene, karınca, sivrisinek, karasinek vb. haşerelerin larva, yumurta ve erginleri ile mücadele yapılmasını da kapsamaktadır Binalardaki yemekhaneler, mutfak, ambar, çalışma odaları, toplantı salonları ve sair yerler, haşarata karşı, TSE 8358 normlarına uygun şekilde, Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin Belgesi ne sahip olması durumunda ilaçlamanın yüklenici tarafından; bu izin belgesine sahip olmaması durumunda ise ilaçlamanın anılan izin belgesine sahip olanlara, en az 30 (Otuz) günde bir defa, Cumartesi günü ilaçlama yaptıracaktır. (Bu durumda yaptırılacak ilaçlama işi ile ilgili her türlü sorumluluk, yüklenici şirketin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.) İlaç İdare tarafından verilecektir Yüklenici şirketin ilaçlama işinde kullanmak için idareden talep edeceği ilaçların etken maddesi WHO (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından kabul görmüş olacak, ilaçlar kokusuz olacak, eşyalara zarar vermeyecek ve Sağlık Bakanlığı tarafından Halk Sağlığı alanında kullanılmak üzere ruhsatlanmış veya ithal ürünler için ithal izin belgesi verilmiş İlaçlar kapalı alanlarda kullanılmaya uygun 5.4. İlaçlama yapılırken; yüklenici şirket tarafından bütün önlemler alınacak, bundan doğabilecek zararlardan Yüklenici şirket sorumlu Madde-6 Yüklenici şirket ve işçilerinin sözleşme süresince temizlikte uyacağı/uygulayacağı kurallar: 6.1. Yüklenici şirket çalışanları temizlikte toz kaldırmama hususuna dikkat edilecek, vakumlu makineler ile temizlik yapılacaktır. Temizlik yapılacak yerler ile eşyalar uygun temizlik araçları ve maddeleri ile temizlenecektir. Temizlik nedeniyle yerlerinden alınan eşyalar yine aynı yerlerine muntazam bir şekilde konulacak, yer değiştirme esnasında; eşyaların, yerlerin ve duvarların çizilmemesine ve hasar verilmemesine azami dikkat gösterilecektir. Doğabilecek hasarlardan yüklenici şirket sorumlu 6.2. Özellik arz eden yer veya eşyalar, taşıdığı özellikler dikkate alınarak ilgili birimin yetkili ve sorumlu personeli hazır bulunmadıkça temizlenmeyecektir Mermerler, PVC yer döşemeleri, parke yer karolarında ve büro malzemelerinde oluşacak lekeler, etkisini çabuk gösteren, derinlemesine nüfuz etmiş kirleri çözücü leke ilaçları ile temizlenecek ve zemine uygun (kristalize, polimerize) maddeler ile silinerek temizlenecektir Halılar, yolluklar ve paspaslar kirli ve tozlu bulundurulmayacak, yüzey aktif maddeler içeren, derinliklere işlemiş kir ve yağları çözerek temizleyen, kalıntı bırakmayan, temizlenen yüzeyin özelliklerini koruyan, temizlikten sonra uzun süren hoş bir koku içeren ve sağlığa uygun, temizlik maddeleri kullanılacak, vakumlu temizlik aletleri ile ve yıkanma suretiyle temizlenecektir. (Halı ve koltuk temizliğinde fırçalamalı vakumlar kullanılacaktır.) 6.5. Temizlik sırasında duvarlar kirletilmeyecek, duvar ve kapılar herhangi bir ikaza gerek olmaksızın usulüne uygun bir şekilde silinecektir. Süpürgelik ve mermer yüzeyleri, camlı bölmelerin camları uygun özellikli fırçalar ile temizlenecektir. 4

5 6.6. Bürolardaki çöp kutuları dâhil tüm çöp kutularına mutlaka uygun poşet takılacak, toplanan çöpler binanın dışında idarenin gösterdiği yere kolay yırtılmayan çöp poşetleri (jumbo boy) içinde konulacaktır. Çöplerin birikmesine meydan verilmeyerek, çöp mahallinin temizliğinde gereken özen gösterilecek, özellikle yaz aylarında her gün çöplerin kaldırılmasından sonra zemin sabunlu suyla yıkanacak ve ilaçlaması yapılacaktır. Çöp naklinde kullanılacak kovalar ise giriş ve çıkışlarda kapılara zarar vermeyecek ebatlarda, gürültüsüz ve kolay hareket eden cinsten olacak, içindeki çöp poşetlerinin yırtılması halinde çöp suyunun dışarı akmasını önleyecek biçimde yaptırılmış olacaktır 6.7. Merdiven ve boşlukları da sürekli yıkanarak kaydırmayacak şekilde cilalanmasına özen gösterilecektir. Cilalama yapılması uygun görülmeyen yerler, deterjanlı su ile yıkanıp paspas yapılacaktır WC lerde kullanılacak otomatik parfüm makinelerinin her gün kontrolü yapılacak, parfümü mutlaka dolu Ayrıca, tuvaletler azami sıklıkta kontrol edilecek, WC kâğıtlarının tamamlanması, kağıt havluların (Dispanser, Misafirhane, Lokal, Arı-Orkut-Tarko-Sefaretler ve Merkez hizmet binalarındaki stüdyolar), temizlik köpüğü ve sabunların sürekli kullanılabilecek şekilde mevcudiyeti sağlanacaktır WC lerde Hilton lavabolar ve aynalarda su artığı olmamsına özen gösterilecek, Lavaboların temizliğinde kullanılacak fırçalar oval ve küçük, WC ler de kullanılacak fırçalar yuvarlak ve tuvalet deliklerine sığmayacak büyüklükte Tuvaletler ve lavabolar deterjanlı su ile günde en az iki defa yıkanacaktır. Gerekirse bu sayı arttırılabilecektir. Ayrıca, her hafta Cumartesi günleri dezenfekte edilecektir Yüklenici temizlikte kullanacağı kovaları İdareye gösterecek, WC grubunda kullanılan kovalar ile odaların temizliğinde kullanılacak kovaların renkleri ayrı ayrı olacak, WC grubundaki kovalar başka taraflarda kullanılmayacaktır Her gün sabah temizliğinden sonra, mesai saatinden önce, oda ve koridorlarda idarece onaylanmış parfüm kullanılacaktır Bina içlerinde yapılması gereken taşınma ve yer değişikliklerinde, boya ve badanadan sonra gereken temizlik yapılacaktır. Temizlik esnasında, her türlü büro mefruşatlarında, duvar ve doğramalar ile bunların badana ve boyalarında tahribat meydana gelmesi halinde, İdarece oluşturulacak üç kişilik komisyon tarafından durum bir tutanakla tespit edilecek, gerekli görülen yenileme ve onarım Yüklenici tarafından giderilecektir, aksi takdirde İdarece yapılacak masraflar yüklenicinin takip eden ilk aylık istihkakından kesilecektir Yapılacak günlük, haftalık ve aylık temizlikler için gerekli her türlü temizlik malzemesinin bir aylık tüketim miktarı, Yüklenici tarafından temin edilerek, İdarenin gözetiminde dağıtılacaktır. Dezenfekte maddeleri sağlığa zararlı olmayacak, temizlikte kullanılacak maddeler temizlenen sathı bozmayacak türde Söz konusu temizlik malzemeleri ile araç ve gereçler birinci kalite Bu konuda da İdarenin onayı alınacak ve gerekli görülmesi halinde derhal değiştirilecektir. Gerek duyulursa söz konusu araç, gereç ve temizlik malzemelerinin İdarece muayeneleri yaptırılacak, bununla ilgili masraflar Yüklenici tarafından karşılanacaktır Temizlik için kullanılacak her türlü temizlik malzemesi, araç ve gereçleri Yüklenici tarafından temin edilecek, su ve elektrik İdarece karşılanacaktır Toz ovma maddesi lavabolarda tıkanma yaptığı, çamaşır suyu ve tuz ruhu ise sağlığa ve zemine zarar verdiği için temizlikte kullanılmayacaktır. Madde-7 Yüklenici şirket ve işçilerinin sözleşme süresince Park-Bahçe hizmetinde uygulayacağı kurallar: 7.1. Park-Bahçe bakımı ve temizliği işleri, Kurum ziraat mühendisinin kontrolünde bitkilerin yenilenmesi, sulama, gübreleme, biçme, yabancı ot temizliği, tırmıklama, çapalama, ağaç, fidan, gül ve çalıların bakımı ve temizliği şeklinde yapılacaktır Bitkilerin yenilenmesi:» Yenilenecek çim alanlarında kullanılacak tohum çeşidi idare tarafından belirlenecek ve idare tarafından karşılanacaktır.» Yenileme, incelemeyi izleyen dikim mevsiminde derhal yapılacaktır Sulama:» Yüklenici şirket karma sulama sistemine dayalı olarak hazırlanan, mevcut sulama sistemini kullanacak 5

6 » Yeterli yağış olmadığı sürece çim alanlarda toprak yüzeyinden itibaren, üst toprak 30 mm. derinliğe kadar nemini kaybettiğinde sulama yapılacak, sık sık fakat sığ, yani yüzeysel sulamadan kaçınılacaktır.» Sulama hangi yöntem ile yapılırsa yapılsın su, sulanan bitkinin kök bölgesini tam derinliğine doyuncaya kadar devam edecektir. Bu derinlik çim alanlarda en az 10 cm., otsu bitkilerde 25 cm., çalılarda 40 cm., ağaçlarda 75 cm.dir.» Sulama tercihan ince yağmurlama (mini sprint) yöntemiyle ve günün serin saatlerinde yapılacaktır.» Sulama Ankara ili mevsim şartları dikkate alınarak; çim sahanın sulaması yeterli yağış olmadığı sürece 15 Mayıs 30 Eylül tarihleri arası her gün, Ekim ayında iki günde bir yapılacaktır.» Belirtilen günlerde toprağın nemce doygun hale geleceği şekilde yağmur yağması halinde sulama yapılmayacaktır.» Mevsimin gidişine göre sulamaya başlama, sulama periyotları ve sulamayı kesme direktifi kontrol teşkilatı tarafından verilecektir.» Yabani otlara, hastalık ve böceklere karşı ilaç püskürtmesinin yapıldığı gün sulama yapılmayacak, sulama bir gün sonra gerçekleştirilecektir Gübreleme:» Gübreleme, bitkilerin sağlıklı gelişmeleri üzerine çok etkili bir kültür-bakım uygulaması» Çim alanlar Nisan ayından başlanarak aşağıda belirtilen miktarlarda çimenlere verilecektir.» Gübre çim alan kuruyken sabah ve akşam saatlerinde uygulanmalı ve daha sonra sulanmalıdır Biçme» Yıl boyunca, ince halı dokusunda kalması istenilen çim alanlarda çim boyu 50 mm.yi aştığında, mm. yüksekliğinde biçilecektir.» Sıcaklığın en yüksek olduğu Temmuz-Ağustos aylarında biçilmiş çim yüksekliği 40 mm. tutulacaktır.» Her biçimde biçim yönü mutlaka değiştirilecektir.» Temmuz ve Ağustos aylarında biçimden sonra uç kısımlarda yanmalara engel olmak için biçimler serin saatlerde yapılmalı ve ardından hemen sulanmalıdır.» Biçimden sonra kesilmiş otların süratle alandan uzaklaştırılmalı ve idarenin belirleyeceği alana atılacaktır.» Biçme işi, bıçakları çim biçme makineleri ile yapılacak ve çim zemini kuru iken yapılacaktır.» Biçme sırasında çim, makas yada bıçaklar arasında çiğnenmeyecek, çıkan kesilmiş otlar biçme aletinin deposunda toplanarak yada sahada kalmışsa özel çim tırmığıyla toplanarak uzaklaştırılacaktır.» Makinenin biçmediği kenarlarda ve ağaç diplerinde kalan çimler ise biçme makası veya motorlu el tırpanıyla alınacaktır Yabancı Ot Temizliği, Tırmıklama ve Çapalama» Yabancı otlar Nisan - Mayıs ayı içinde elle (ucu hafif çatallı bir demir kullanılarak) kökleri ile birlikte toprağın hafif nemli olduğu dönemde sökülecektir.» Geniş yapraklı yabani otlar dâhil Mayıs ayı sonunda hala yabani otlar varsa idarenin verdiği kimyasal ilaçlarla yok edilecektir.» İlaçlamalar sıcak havalarda ve kızgın güneş altında yapılmayacak, ilaçlamadan sonra aynı gün çim sulanmayacaktır.» Metrekarede 10 ve üzeri yabancı ot tespit edildiğinde ilaçla mücadele yapılacaktır.» Pas hastalığına karşı koruma amaçlı olarak Mayıs ayı içinde 1 defa uygun görülen kimyasal ilaç kullanılacaktır.» Ağaç ve çalıların su çanakları, sulamanın faydalı olması amacıyla düzgün ve yabani otlardan temizlenmiş olması gerekir. Bu işlemler sırasında ağaç ve çalıların herekleri devamlı şekilde kontrol edilmeli ve temiz tutulmalıdır.» Fidan ve çalı dipleri her biçimden sonra mutlaka otlardan temizlenip dip toprağı açığa çıkarılmalıdır. 6

7 » Çim sahalarda kağıt, naylon, kuru yaprak gibi maddeler her gün elle veya uygun tırmıkla toplanmalı ve uygun bir yerde istiflenmelidir. Temizlikten çıkan pislikler kanal bacalarına, ağaç diplerine, tretuvar kenarlarına, orta kaldırım veya çim sahalara kesinlikle dökülmeyecektir.» Çiçek bitkilerde kuruyan çiçekler ve dallar keskin bir makasla kesilerek diğer çöplerle beraber uygun bir yere dökülecektir.» Ölü çim yapraklarının, gazellerin, gübre artıklarının temizlenmesi, ayrıca çim alanlara karışan ufak taşların temizlenip toplanarak çim biçme makinelerinin bozulmaktan korunması amacı ile biçimden önce mutlaka tırmıklama yapılacaktır. Ayrıca çim alanlardaki yaprak döken ağaçların yapraklarını dökmeye başlamasından itibaren muntazam olarak yapraklar çim alanlardan temizlenecektir Ağaç ve Fidanların Sulanması ve Bakımı» Site alanında bulunan ağaç ve fidanlar; 01 Nisan - 30 Ekim tarihleri arasında hafta da en az 2 kere olmak üzere ve hazırlanmış her fidan çanağına fidan büyüklüğüne göre lt su verilmek suretiyle yapılır.» Kaldırım ve orta kaldırımlara dikilen ağaç ve çalılara dikiminden sonra can suyu verilir.» Can suyu verildikten sonra bitkilerin yeni kök sistemi oluşturabilmesi için düzenli olarak hava şartlarına bağlı olarak en fazla haftada bir sulanır.» Her ağaca yaklaşık 30 lt su verilir. Bu ağaçların düzenli su alabilmesi için çanakları kontrol edilmeli ve çanaklardaki yabani otlar temizlenmeli.» Bodur ve yarı bodur tüm meyve ağaçları, ağaçlar uyanmadan önce usulüne uygun olarak budanacaktır.» Tüm meyve ağaçlarının ilaçlaması ve gübrelemesi idarenin belirleyeceği program dahilinde yapılacaktır.» Ağaçların düzenli sulanmasından başka; 10 günde kaymak tutan toprak çapalanacak, yabani otlar kökünden sökülüp uzaklaştırılacaktır.» Fidan herekleri sağlamlaştırılacak, ağaç bağları ayarlanacak, bağları yıpranmış veya kopmuş olanlar yenilenecektir.» Dipten gelen piçler (ana gövdeden başka, kökten süren yan filizler) gövde üzerinde istenmeyen sürgünler ve yan dallar, kurumuş uçlar vb. fazla kısımlar kesilip uzaklaştırılacaktır Güllerin Bakımı:» Düzenli sulanma ve normal bakımlarından başka; yılda bir defa tam yanmış ahır gübresi verilecektir.» Güllerin budanma şekli, türüne ve çeşidine göre; çalı formlu sarmaşık güllerin, sadece odunlaşmış yaşlı dallarıyla varsa kurumuş dal ve sürgünleri dipten, dondan zarar görmüş kısımlar, canlı noktadan kesilecektir.» Çalı formlu güllerin dalları çok sıklaştığında en yaşlı ve en zayıf dallar dipten, diğer dallar ise kısaltılarak budanacaktır.» Budama işi keskin budama makasıyla yapılacak, dallardaki kesim yeri, gözün 1cm. üstünde Çalıların Bakımı:» Çalıların düzenli sulanmasından başka; Üç haftada bir defa sulama çanakları düzeltilecek, çalı yatakları çapalanacak, yabani otlar kökünden sökülüp uzaklaştırılacaktır.» Çalılar dipten dallanmış, doğal şekillerini almaya teşvik edilecek yönde, her cins ve tür için doğru olan mevsimde budanacaktır.» Her dem yeşil ve koni fer çalıları istenen boya ulaşmadan budanmayacaktır. Daha çok gürleşmesi istenen çalılar, kök boğazından itibaren 20 cm. yukarıdan, öncelikle yaşlı gövdelerden başlayarak budanacaktır. Bu işler yapılırken bitkilere zarar verilmeyecektir.» Çiçek tomurcukları önceki yıl oluşup, sonraki ilkbaharda erken çiçek açan, yapraklı ağaççık ve çalıların çiçekleri hemen geçtikten sonra, sürgün gelişimini sağlamak üzere ilkbaharda budanacaklardır. 7

8 Madde-8 Temizlikte Kullanılacak Makine, Donanımların Özellikleri: 8.1. İstenilen, 333, 339, 365, 389 ve 399 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekindeki listelerde belirtilen amortismana tabi Makine ve donanımlar tebliğde belirtilen faydalı ömür yıllarından büyük olmayacak olup, sözleşme süresince kullanılacak asgari teknik özellikleri belirtilen makine, donanımların tamamı, TSE veya TSEK standartlarına uygun 8.2. Temizlikte Kullanılacak Makine, Donanımların Özellikleri: Kullanılacak Makine ve Diğer Donanımlar Adedi Faydalı Ömür Yılı 1 Profesyonel Tip Elektrik Süpürgesi 120 Adet 8 Yıl 2 Sanayi Tipi Elektrik Süpürgesi 12 Adet 8 Yıl 3 Sırtta taşınabilir Elektrik Süpürgesi 10 Adet 8 Yıl 4 Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 10 Adet 7 Yıl 5 Yer Yıkama ve Cilalama Makinesi 15 Adet 7 Yıl 6 Yer Yıkama ve Bakım Otomatı 20 Adet 7 Yıl 7 Yol Süpürücü 2 Adet 7 Yıl 8İlaçlama Makinesi (Sırt Pülverizatörü) 8 Adet 8 Yıl 9 Çim Saha Bakım Traktörü 1 Adet 5 Yıl 10 Çim Biçme Makinesi (Büyük) 5 Adet 5 Yıl 11 Çok Maksatlı Çim Biçme ve Temizlik Makinesi 2 Adet 4 Yıl 12 Çim Biçme Makinesi (Küçük) 5 Adet 4 Yıl 13 Motorlu Misinalı Tırpan 5 Adet 5 Yıl 14 Motorlu Testere (Hızar) 1 Adet 5 Yıl 15 Taşıma Arabası 8 Adet 3 Yıl 16 Çöp Konteynırı (En az 400 lt) 30 Adet 4 Yıl 17 Çok Amaçlı Kat temizlik arabası 120 Adet 3 Yıl 18 Bahçe Sulama Hortumu ( ¾ Bezli, sargılı, siyah) Metre 2 Yıl Profesyonel Tip Elektrik Süpürgesi» Günlük temizliklerde, güçlü vakumlu motorlarıyla derinlemesine ve sürekli temizlik yapabilecektir.» Uzun süre bakım yapılmadan halı, mermer, parke vb. zeminde kullanılabilecek özellikte» Kendi kendini soğutan toplam en az 2500 wattlık by-pass motorla çalışacaktır.» En az 45 lt. tank kapasiteli» Boru ucundaki emiş gücü 400 w. ve nozul ucundaki vakum 22 kpa» Süpürge kablo uzunluğu en az 10 metre» Temizlik ve bakım için şamandıra sepeti ve filtrelere hızlı erişim» Islak- kuru kullanılabilecek özellikte» Tüm aksesuarları dahil Sanayi Tipi Elektrik Süpürgesi (Islak-Kuru)» Süpürge kablo uzunluğu en az 10 metre» Kendi kendini soğutan toplam en az 1200 wattlık by-pass motorlu, 22 kpa vakum gücü» En az 40 lt.ıslak ve 40 lt. kuru tank kapasiteli, ıslak- kuru kullanılabilecek özellikte» Stüdyolar, Ambarlar, Atölyeler, Yemekhane vb. yerlerdeki katı maddelerin ve yağ/sıvıların toplanması için uygun» Temizlik ve bakım için şamandıra sepeti ve filtrelere hızlı erişim olacaktır» Tüm aksesuarları dâhil 8

9 Sırtta taşınabilir Elektrik Süpürgesi» Hafif, Ergonomik ve kişiye göre ayarlanabilen sırtta taşıma sistemi ile kullanıcıya kullanım rahatlığı sağlamalı.» Süpürge kablo uzunluğu en az 15 metre» Kendi kendini soğutan toplam en az 1300 wattlık by-pass motorlu, 22 kpa vakum gücü» Sessiz, Güçlü ve etkili vakum motoru ile çevreyi rahatsız etmemeli.» Her türlü kullanımda özellikle merdivenler, stüdyolar, ambarlar, atölyeler vb. yerlerde iyi performans sergilemeli, Tüm aksesuarları dahil Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi» Günlük kullanımlar için ıslak-kuru elektrikli süpürge olarak da kullanılabilecek özellikte» Kendi kendini soğutan toplam en az 2400 wattlık by-pass motorlu, 29 kpa vakum gücü» En az 35 lt. ıslak ve 35 lt. kuru tank kapasiteli, ıslak- kuru tip ve Halı ile Koltuk Yıkamada da kullanılabilecek özellikte» Kuru Köpük yıkama kabiliyetli» Tüm aksesuarları dâhil (Halı ve koltuk yıkama için gerekli tüm malzemeler ve aparatlar) Yer Yıkama ve Cilalama Makinesi» Yer yıkama ve cilalama makinesi en az 1300 w. motor gücünde, fırça çapı 43 cm ve 330 rpm fırça hızında tek diskli, çift hızlı» Cila sökme, parlatma, sprey temizlik, ıslak yıkama, şampuanlama, ahşap yüzeylerin bakımı, kristalizasyon ve sistre uygulamalarında kullanışlı» Köpük jeneratörü entegre kompresör ile birlikte, etkili ve ekonomik kuru köpük yıkama yapabilecektir.» Vakum ünitesi ve vakum eteğinin kombinasyonu sayesinde tozların havaya karışmasını engelleyebilir özellikte» Derin temizlik ve ovalama için su tankı» Kablo uzunluğu en az 15 metre» Tüm aksesuarları dâhil Yer Yıkama ve Bakım Otomatı» Yer yıkama ve Bakım otomatı en az 1200 w. motor gücünde, fırça çapı 2 x 28 cm, fırça motoru 2 x 400 w. gücünde ve 220 rpm fırça hızında çift diskli» Günlük temizliklerde, güçlü vakumlu (11 KPA) motorlarıyla sürekli temizlik yapabilecektir.» En az 50 lt. temizsu haznesi ve 50 lt. kirli su haznesi» Uzun süre bakım yapılmadan granit, mermer, parke vb. zeminde kullanılabilir özellikte» Otomatik kaplamalı fırça, silindirik platform, değiştirilebilir disk platformu, yan fırça, çıkarılabilir tank kapağı ve su seviye göstergesi vb. özellikleri» ASD (akıllı solüsyon dozajlama) özelliği sayesinde kenarlarda ve köşelerde su birikimi bırakmayacaktır.» Tüm aksesuarları dâhil (opsiyonel aksesuarlar) Yol Süpürücü» Yol süpürücü en az 4 silindirli dizel su soğutmalı 40 hp motor gücünde ve 12 km/h ileri ve 8 km/h geri çalışma hızında» Yol süpürücü silecekli, klimalı, ısıtmalı, su yalıtımlı kabine sarı güvenlik flâşörüne sahip olacaktır» Yol süpürücü hidrolik olacak ve hidrolik sistem yağ depo kapasitesi en az 40 litre» En az 500 lt. Paslanmaz çöp haznesi ve 240 litre Polietilen su tankı ile uzun ömürlü ve güvenilir» Yüksek basınçlı su püskürtücü ve yıkayıcı özellikte» Yol süpürücü süpürge hızı ayarlayıcısı 2 yan süpürge ile çalışma genişliği en az 140 cm» Yol süpürücü dönüş çapı ve kompakt tasarımı ile otopark, kaldırımlar ve dar alanlarda hızlı ve verimli temizleyecektir. 9

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALZEMELİ GENEL TEMİZLİK ile BAHÇE BAKIMI-TEMİZLİĞİ HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALZEMELİ GENEL TEMİZLİK ile BAHÇE BAKIMI-TEMİZLİĞİ HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALZEMELİ GENEL TEMİZLİK ile BAHÇE BAKIMI-TEMİZLİĞİ HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde-1 İşin Konusu : 1.1. TRT Genel Müdürlüğünün Ankara da bulunan Genel Müdürlük ve diğer hizmet binaları

Detaylı

Madde-1 İşin Konusu : TRT TRABZON MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEMİZLİK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1. TRT Trabzon Müdürlüğünün Söğütlü-Akçaabat/Trabzon adresinde bulunan Hizmet binası ve diğer hizmet binalarının malzemesiz

Detaylı

Madde-1 İşin Konusu : TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1. TRT Genel Müdürlüğünün Ankara da bulunan Genel Müdürlük ve diğer hizmet binaları ile park-bahçe

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK TEKNİK ŞARTNAMESİ

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK TEKNİK ŞARTNAMESİ TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde-1 İşin Konusu : 1.1. TRT Genel Müdürlüğünün Ankara da bulunan Genel Müdürlük ve diğer hizmet binaları ile park-bahçe

Detaylı

TEMİZLİK MALZEMESİ LİSTESİ

TEMİZLİK MALZEMESİ LİSTESİ TEMİZLİK MALZEMESİ LİSTESİ 1 30 ADET ÇAMAŞIR SUYU 1'LT LİK 2 50 ADET SIVI BULAŞIK DETERJANI 1,5 LT'LİK 3 20 ADET SIVI BULAŞIK MAKİNASI DETERJANI 2,5 LT'LİK 4 20 ADET SIVI ÇAMAŞIR MAKİNASI DETERJANI 4 LT'LİK

Detaylı

TRT TRABZON MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEMİZLİK HİZMET TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde-1 İŞİN KONUSU : 1.1. TRT Trabzon Müdürlüğü hizmet binaları ve bahçelerinin yaklaşık 67.400 m2 açık ve kapalı alanının; iç ve dış temizliği,

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 26 (YİRMİALTI) KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 26 (YİRMİALTI) KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 26 (YİRMİALTI) KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME 1. KONU Bu teknik şartname Ondokuz Mayıs Üniversitesi kampüslerinin binaları ve çevre temizliği işi kapsamında

Detaylı

T 17/1. Geniş tank kapasitesiyle uzun süreli kullanım olanağı sağlayan güçlü kuru elektrikli süpürge. Ana filtre. Makine üzerinde kablo muhafaza

T 17/1. Geniş tank kapasitesiyle uzun süreli kullanım olanağı sağlayan güçlü kuru elektrikli süpürge. Ana filtre. Makine üzerinde kablo muhafaza Geniş tank kapasitesiyle uzun süreli kullanım olanağı sağlayan güçlü kuru elektrikli süpürge. 1 2 3 4 1 Ana filtre 3 Makine üzerinde kablo muhafaza 2 Geniş, değiştirilmeyen ana filtre sayesinde makinenin

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAGLIK, KÜL TÜR VE SPOR DAİRE BAŞKAN LiGi TEMİZLİK MALZEMESİ ALiMi TEKNİK ŞARTNAMESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAGLIK, KÜL TÜR VE SPOR DAİRE BAŞKAN LiGi TEMİZLİK MALZEMESİ ALiMi TEKNİK ŞARTNAMESİ il HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAGLIK, KÜL TÜR VE SPOR DAİRE BAŞKAN LiGi TEMİZLİK MALZEMESİ ALiMi TEKNİK ŞARTNAMESİ 1) Çamaşır suyu 1. ph değeri 12,5-14 arasında, sodyum hipoklorit oranı en az %5 olmalıdır.

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HEREKE MESLEK YÜKSEKOKULU TEMİZLİK VE BAKIM HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HEREKE MESLEK YÜKSEKOKULU TEMİZLİK VE BAKIM HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ SAYFA 1 / 5 AMAÇ KAPSAM SORUMLULAR : Hereke MYO nun genel temizlik ve tertip-düzeni için standartları, sorumluları, sorumlulukları ve kontrol esaslarını belirleyerek, sürecin kalitesini arttırmak. : Hereke

Detaylı

GİYİM MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

GİYİM MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞ GÜVENLİĞİ GİYİM MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ A- Giyim Malzemeleri 1. İş Pantolonu 2. Yelek Çok Cepli İş Yeleği 3. Kaban 4. Mont 5. Yağmurluk Takımı Balıkçı PVC 6. Yağmurluk 7. Belediye Logolu Renkli

Detaylı

T 10/1. Kolay kullanım için ayak pedalı. Eğilmeye gerek kalmadan çalışma için ayak pedalı. Darbeye dayanıklı konteyner

T 10/1. Kolay kullanım için ayak pedalı. Eğilmeye gerek kalmadan çalışma için ayak pedalı. Darbeye dayanıklı konteyner Fonksiyonelliği, güçlü emiş gücü ve dayanıklılığı ile öne çıkan T 10/1 kuru elektrikli süpürge, ergonomik tasarımı ile oteller ve temizlik firmaları için ideal bir seçenektir. 1 2 1 Kolay kullanım için

Detaylı

T 15/1. Elektronik fırça aşırı yüklenme koruması. Entegre aksesuar muhafaza

T 15/1. Elektronik fırça aşırı yüklenme koruması. Entegre aksesuar muhafaza 59 db (A) ses seviyesi ile çok sessiz çalışır. Bu özellik kullanıcıların, otel koridorları, fuayeler, hastaneler, butikler gibi çalışırken sessizlik sağlanması gereken her mekan için uygundur. 1 Elektronik

Detaylı

IVC 60/12-1 Tact EC. Sürekli çalışma için tasarlanmıştır. Çökertme mekanizmasına sahip atık konteyneri. Düz oluklu kompakt filtreli

IVC 60/12-1 Tact EC. Sürekli çalışma için tasarlanmıştır. Çökertme mekanizmasına sahip atık konteyneri. Düz oluklu kompakt filtreli Kesintisiz çalışma için otomatik filtre temizleme sistemi ve aşınmayan EC motora sahip kompakt endüstriyel elektrikli süpürgedir. Üretim alanlarındaki ince tozlar için idealdir. Aynı zamanda sabit kullanımlar

Detaylı

IV 100/75. Bakım gerektirmeyen doğrudan tahrik. Düşük işletme maliyeti için manüel filtre çırpma. Çökertme mekanizmasına sahip atık konteyneri

IV 100/75. Bakım gerektirmeyen doğrudan tahrik. Düşük işletme maliyeti için manüel filtre çırpma. Çökertme mekanizmasına sahip atık konteyneri IV 100/75, çok sağlam bir endüstriyel elektrikli süpürgedir. Çeşitli hedef gruplarda çok yönlü kullanılabilir. Son derece uzun ömürlü bir yan kanal üfleyici ile sürülmektedir. Güçlü motoru nedeniyle sürekli

Detaylı

IV 100/40 M B1. Manüel filtre temizleme. Bakım gerektirmeyen doğrudan tahrik. Güvenli elektrikli süpürge sistemleri. Güvenlik

IV 100/40 M B1. Manüel filtre temizleme. Bakım gerektirmeyen doğrudan tahrik. Güvenli elektrikli süpürge sistemleri. Güvenlik IV 100/40 M B1, farklı hedef grupların ihtiyaçlarını karşılayan çok dayanıklı bir endüstriyel elektrikli süpürgedir. Bu elektrikli süpürge, özellikle Bölge 2 ST 1, ST 2 ve ST 3 toz patlama sınıflarında

Detaylı

NT 27/1. Güçlü ıslak-kuru elektrik süpürgesi pek çok kullanışlı aksesuarları standart olarak ürün paketinde. Yüzer kartuş filtre.

NT 27/1. Güçlü ıslak-kuru elektrik süpürgesi pek çok kullanışlı aksesuarları standart olarak ürün paketinde. Yüzer kartuş filtre. Güçlü ıslak-kuru elektrik süpürgesi pek çok kullanışlı aksesuarları standart olarak ürün paketinde bulundurur. 1 Yüzer kartuş filtre 3 Dayanıklı tampon Geniş kartuş filtre sürekli vakum gücü sağlar. Taşma

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEMİZLİK ve PARK-BAHÇE HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEMİZLİK ve PARK-BAHÇE HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEMİZLİK ve PARK-BAHÇE HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde-1 İşin Konusu : 1.1. TRT Genel Müdürlüğünün Ankara da bulunan Genel Müdürlük ve diğer hizmet binaları ile parkbahçenin bakımı

Detaylı

T 10/1. Ekstra rahatlık için ayak pedalı. Darbeye dayanıklı konteyner. Eğilmeye gerek kalmadan çalışma için ayak pedalı

T 10/1. Ekstra rahatlık için ayak pedalı. Darbeye dayanıklı konteyner. Eğilmeye gerek kalmadan çalışma için ayak pedalı Fonksiyonelliği, güçlü emiş gücü ve dayanıklılığı ile öne çıkan T 10/1 kuru elektrikli süpürge, ergonomik tasarımı ile oteller ve temizlik firmaları için ideal bir seçenektir. 1 Ekstra rahatlık için ayak

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALZEMELİ GENEL TEMİZLİK ile BAHÇE BAKIMI-TEMİZLİĞİ HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALZEMELİ GENEL TEMİZLİK ile BAHÇE BAKIMI-TEMİZLİĞİ HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALZEMELİ GENEL TEMİZLİK ile BAHÇE BAKIMI-TEMİZLİĞİ HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde-1 İşin Konusu : 1.1. TRT Genel Müdürlüğünün Ankara da bulunan Genel Müdürlük ve diğer hizmet binaları

Detaylı

KM 120/150 R D. Otomatik temizleme fonksiyonlu ana rulo fırça. Konforlu çalışma alanı. Hidrolik kaldıraçlı konteyner.

KM 120/150 R D. Otomatik temizleme fonksiyonlu ana rulo fırça. Konforlu çalışma alanı. Hidrolik kaldıraçlı konteyner. 1200 mm yan fırça çalışma genişliği ile kompakt, modern ve esnek süpürücü elektrikli süpürge. Orta ölçekli alanlardan geniş alanlara ve bina dışı alanlara kadar profesyonel kullanım için. 1 2 3 4 1 2 Otomatik

Detaylı

BV 5/1 VAKUM MAKINESI

BV 5/1 VAKUM MAKINESI Sırta takılan BV 5/1, temizliğin güç olduğu sinema, tiyatro salonları, uçak kabinleri, otobüs ve tren kompartımanları gibi dar alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 1 Patentli Sırt Hava Akım Sistemi

Detaylı

IVC 60/12-1 Tact EC. Sürekli çalışma için tasarlanmıştır. Çökertme mekanizmasına sahip atık konteyneri. Düz oluklu kompakt filtreli

IVC 60/12-1 Tact EC. Sürekli çalışma için tasarlanmıştır. Çökertme mekanizmasına sahip atık konteyneri. Düz oluklu kompakt filtreli Kesintisiz çalışma için otomatik filtre temizleme sistemi ve aşınmayan EC motora sahip kompakt endüstriyel elektrikli süpürgedir. Üretim alanlarındaki ince tozlar için idealdir. Aynı zamanda sabit kullanımlar

Detaylı

IVR-B 30/15 Me. Kompakt boyutlar. Opsiyonel sürüş tekerleri hareketliliği arttırır. Ses emici. Geniş yüzeyli kartuş filtre

IVR-B 30/15 Me. Kompakt boyutlar. Opsiyonel sürüş tekerleri hareketliliği arttırır. Ses emici. Geniş yüzeyli kartuş filtre Küçük ve kuvvetli IVR-B 30/15, paslanmaz çelik gövdesi ile tezgah altı, kırıntı, talaş ve iri taneli tozların temizlenmesi için idealdir. 1 Kompakt boyutlar 3 Opsiyonel sürüş tekerleri hareketliliği arttırır

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 PVC CILASI 10 2 NEMLI MOP CM 3 BUYUK BOY MAVI COP TORBASI 700 4 BUYUK BOY ENFEKTE ATIK COP TORBASI(1 MIKRON) 180000 5 ORTA BOY KIRMIZI COP TORBASI 10000 6 TOZ BEZI 4000 METRE 7 EV TIPI OTOMATIK CAMASIR

Detaylı

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz. FR-YLY-04 İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 28 1 / 14 Malzeme Kodu : JENA076 NEMLI PASPAS SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*) 35341 Düzenleme Tarihi : 30/01/2014 NEMLİ PASPAS YEDEĞİ a) Mop pamuklu ipten imal edilmiş

Detaylı

TRT ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ 20 VASIFSIZ İŞÇİ İLE 24 AY SÜRELİ MALZEMESİZ GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAMESİ

TRT ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ 20 VASIFSIZ İŞÇİ İLE 24 AY SÜRELİ MALZEMESİZ GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAMESİ TRT ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ 20 VASIFSIZ İŞÇİ İLE 24 AY SÜRELİ MALZEMESİZ GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde-1 İşin Konusu: 1.1. TRT Antalya Müdürlüğü nün Hizmet Binası, Antalya Lara Tunca

Detaylı

PEYZAJ BAKIM FAALİYETİ

PEYZAJ BAKIM FAALİYETİ PEYZAJ BAKIM FAALİYETİ 1. SULAMA 1.1. Ağaç-çalılarda sulama Bitki gelişimi için, ağaç-çalılarda sulama işi yapılır. UYGULAMA YERİ: Ana bina, ek bina ve teraslarda yer alan, otomatik aulama sistemi ile

Detaylı

TRT ÇUKUROVA MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ HİZMET BİNASI YEMEKHANESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE AŞÇI, AŞÇI YARDIMCISI VE BULAŞIKÇI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TRT ÇUKUROVA MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ HİZMET BİNASI YEMEKHANESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE AŞÇI, AŞÇI YARDIMCISI VE BULAŞIKÇI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ TRT ÇUKUROVA MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ HİZMET BİNASI YEMEKHANESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE AŞÇI, AŞÇI YARDIMCISI VE BULAŞIKÇI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde-1 İşin Konusu: 1.1. TRT Çukurova Müdürlüğünün Merkez

Detaylı

NT 70/2. Entegre aksesuar muhafaza. Ergonomik itme kolu. Dayanıklı tampon. Entegre tahliye hortumu. Aksesuar bölmelerine sahip geniş konteyner

NT 70/2. Entegre aksesuar muhafaza. Ergonomik itme kolu. Dayanıklı tampon. Entegre tahliye hortumu. Aksesuar bölmelerine sahip geniş konteyner 70 litre konteyner kapasitesi ile NT 70 serisi, yüksek emiş gücü gerektiren tüm inatçı kirlerin vakumlanması için geliştirilmiştir. Tek, çift ve 3 motorlu versiyonları bulunmaktadır. 1 Entegre aksesuar

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayı : 35677068-934.99-09/02/2015 Konu : Teklife Davet

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayı : 35677068-934.99-09/02/2015 Konu : Teklife Davet Evrak Tarih ve Sayısı: 09/02/2015-6337 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sayı : 35677068-934.99-09/02/2015 Konu : Teklife Davet Sayın : Üniversitemiz Bakım Onarım ve

Detaylı

Binicili Tip BD 50/40 RS Bp Pack

Binicili Tip BD 50/40 RS Bp Pack Binicili Tip BD 50/40 RS Bp Pack 50cm'lik çalışma genişliği ve 40 litrelik tank kapasitesine sahiptir. Arkadan ittirmeli bir makinenin manevra kabiliyetine sahip ve aynı zamanda binicili tip bir makine

Detaylı

600MG Model Mercedes-Benz OM 926 LA (FAZ III A) Tip 4 zamanlı, turbo şarjlı, direk enjeksiyonlu, intercooler su soğutmalı dizel motor Silindir sayısı 6 Sıra Piston Çapı ve Stroku 106 mm x 136 mm Motor

Detaylı

T 12/1 eco!efficiency

T 12/1 eco!efficiency Yüksek verimli ve sessiz yeni Kärcher T12/1; oteller, restoranlar, ofisler, dükkanlar, hastanelerde kullanılabilir. Manevra kabiliyeti önde ve arkada bulunan 2'şer tekerlek ile sağlanmıştır. 1 Enerji tasarrufu

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1 PVC CILASI 0 2 NEMLI MOP CM 7000 3 BUYUK BOY MAVI COP TORBASI 000 4 BUYUK BOY ENFEKTE ATIK COP TORBASI( MIKRON) 360000 5 ORTA BOY KIRMIZI COP TORBASI 16000 6 TOZ BEZI (PEMBE) 30 7 CAMASIR YARDIMCI SIVI

Detaylı

8ÇEVRE TANZİMİ ve AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI

8ÇEVRE TANZİMİ ve AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI 8ÇEVRE TANZİMİ ve AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI 8.1. Ağaçlandırma: Bölgemiz imar planı içerisinde yeşil alan olarak ayrılan yerlerin çevre tanzimi ve ağaçlandırma çalışmaları kapsamında; 2009 yılı içerisinde

Detaylı

Bina Bakım ve Temizlik Gereçleri

Bina Bakım ve Temizlik Gereçleri Bina Bakım ve Temizlik Gereçleri Versa Plus Sistem Temizlik Gereçleri Versa Plus Mop Aparatı Versa Plus özel mop sistemi (sap dahil) Çapraz bulaşmayı engelleyen, hijyenik bir temizleme sistemi Farklı alanlar

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ TEKLİF FORMU

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ TEKLİF FORMU T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ TEKLİF FORMU TEPEKENT YERLEŞKESİ, TURKOBA MAHALLESİ, ERGUVAN SOKAK, NO:26/K TEPEKENT - BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE VERGİ DAİRESİ VERGİ NO: 4426 TEL: (0212) 6 2

Detaylı

BR 40/10 C ADV. Güçlü ve hızlı. Uzun servis ömrü. Ergonomik tutma kolu. Düşük erişim

BR 40/10 C ADV. Güçlü ve hızlı. Uzun servis ömrü. Ergonomik tutma kolu. Düşük erişim BR 400'ün gelişmiş modeli olan BR 40/10, sınıfının en ekonomik makinesi olarak sunuluyor. Kompakt ve güçlü makine 400 mm çalışma genişliği ve 10+10 litrelik bir tank hacmine sahiptir. 1 Güçlü ve hızlı

Detaylı

T 12/1. Temiz egzoz gazı için HEPA filtresi. Ana filtre. Elektrikli emiş fırçaları için adaptör. Ekstra rahatlık için ayak pedalı

T 12/1. Temiz egzoz gazı için HEPA filtresi. Ana filtre. Elektrikli emiş fırçaları için adaptör. Ekstra rahatlık için ayak pedalı Yeni Kärcher T 12/1, son derece verimli ve sessiz bir elektrikli süpürgedir. Ünite, kolay kullanım için kullanışlı basmalı bir anahtara ve maksimum manevra kabiliyeti için iki arka tekerlek ve iki ön tekerleğe

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı nca Satın Alınacak TONER VE KARTUŞ /KIRTASİYE VE TEMİZLİK MALZEMELERİNE Ait

Detaylı

NEW HOLLAND İLAÇLAMA MAKİNALARI

NEW HOLLAND İLAÇLAMA MAKİNALARI NEW HOLLAND İLAÇLAMA MAKİNALARI SA Serisi - SP Serisi Yüksek hava debisi, üstün manevra kabiliyeti ve mükemmel ilaçlama performansı... Sağlam depo ve şasi New Holland SA serisi bağ, bahçe atomizörlerinin

Detaylı

DÖKÜM FIRINI (22 Lt.) ERC-01

DÖKÜM FIRINI (22 Lt.) ERC-01 Döküm Fırını Tamir ve İmalatı Sağlık Bakanlığı Onaylı Toz Maskeleri Toz ve Çapak Gözlükleri İş Güvenliği Malzemeleri Santrifüj Bakın ve Onarımı Her Türlü Kumlama Bakım ve Onarımı www.sertekniklab.com DÖKÜM

Detaylı

B12 B 30. B 45 B45CLH Hastane Otomatı B 65

B12 B 30. B 45 B45CLH Hastane Otomatı B 65 temizlik otomatları B10 E10 B12 B 30 B 45 B45CLH Hastane Otomatı B 65 B70CLH Hastane Otomatı B 70 B 90 HAKOMATIC : B10 E10 B12 B30 B45 B65 B70/B70 CLH B90 Performans /m² saat : 1400 1400 1500 1950 2300

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRT ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ 1 VASIFLI 19 VASIFSIZ İŞÇİ İLE HİZMET ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRT ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ 1 VASIFLI 19 VASIFSIZ İŞÇİ İLE HİZMET ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRT ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ 1 VASIFLI 19 VASIFSIZ İŞÇİ İLE HİZMET ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME Madde-1 İşin Konusu : 1.1- Kurum un TRT Antalya Müdürlüğü ne bağlı

Detaylı

1.1- AMAÇ Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik uyulması gereken temizlik kurallarını belirlemektir.

1.1- AMAÇ Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik uyulması gereken temizlik kurallarını belirlemektir. 1- GENEL BİLGİLER 1.1- AMAÇ Sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik uyulması gereken temizlik kurallarını belirlemektir. 1.2- KAPSAM Bu plan Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı

Detaylı

Binicili Tip B 90 R Classic Bp Pack + D75. Standart Aksesuarlar: Yürüyüş motoru Otomatik su keser. Teknik Bilgiler

Binicili Tip B 90 R Classic Bp Pack + D75. Standart Aksesuarlar: Yürüyüş motoru Otomatik su keser. Teknik Bilgiler Binicili Tip B 90 R Classic Bp Pack + D75 B 90 R, 55-65-75 cm'den oluşan çeşitli fırça kafalarıyla uyumlu, kompakt, akülü zemin bakım ve temizlik otomatıdır. Genişletilmiş tank kapasitesi ile uzun süreli

Detaylı

Turizmin gelişmesi konaklama tesislerinden beklenen hizmetin artmasına neden olmuştur. Misafirler gece konaklamasının yanında farklı sosyal

Turizmin gelişmesi konaklama tesislerinden beklenen hizmetin artmasına neden olmuştur. Misafirler gece konaklamasının yanında farklı sosyal Turizmin gelişmesi konaklama tesislerinden beklenen hizmetin artmasına neden olmuştur. Misafirler gece konaklamasının yanında farklı sosyal faaliyetleri yapabileceği tesisleri tercih etmektedirler. Bu

Detaylı

NT 27/1. Güçlü ıslak-kuru elektrik süpürgesi pek çok kullanışlı aksesuarları standart olarak ürün paketinde. Yüzer kartuş filtre.

NT 27/1. Güçlü ıslak-kuru elektrik süpürgesi pek çok kullanışlı aksesuarları standart olarak ürün paketinde. Yüzer kartuş filtre. Güçlü ıslak-kuru elektrik süpürgesi pek çok kullanışlı aksesuarları standart olarak ürün paketinde bulundurur. 1 Yüzer kartuş filtre 3 Dayanıklı tampon Geniş kartuş filtre sürekli vakum gücü sağlar. Taşma

Detaylı

ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK AŞÇILIK GARSONLUK USTALIK VE VASIFSIZ İŞÇİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK AŞÇILIK GARSONLUK USTALIK VE VASIFSIZ İŞÇİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK AŞÇILIK GARSONLUK USTALIK VE VASIFSIZ İŞÇİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.İşin Tanımı: TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ

Detaylı

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU İLE İLGİLİ YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİNE DAİR AÇIKLAMALAR

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU İLE İLGİLİ YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİNE DAİR AÇIKLAMALAR AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU İLE İLGİLİ YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİNE DAİR AÇIKLAMALAR 1. Kırım, Sökme ve Temizlik Zemin katta duvarda yer alan ahşaplar sökülecek, projeye

Detaylı

IVR 35/20-2 Pf Me. Güçlü IVR 35/20-2 Pf Me ince toz vakumlama uygulamaları için kullanılan endüstriyel elektrik süpürgesidir.

IVR 35/20-2 Pf Me. Güçlü IVR 35/20-2 Pf Me ince toz vakumlama uygulamaları için kullanılan endüstriyel elektrik süpürgesidir. Güçlü IVR 35/20-2 Pf Me ince toz vakumlama uygulamaları için kullanılan endüstriyel elektrik süpürgesidir. 1 Sağlam malzeme ve endüstriyel kullanım için uygun tasarım Metal işleme sanayide kullanım için

Detaylı

ÇAPA MAKİNALARI. 52 cc 1.5 Kw. 52 cc 1.5 Kw. 52 cc 1.5 Kw. 52 cc 1.5 Kw Budama Aparatı ile birlikte

ÇAPA MAKİNALARI. 52 cc 1.5 Kw. 52 cc 1.5 Kw. 52 cc 1.5 Kw. 52 cc 1.5 Kw Budama Aparatı ile birlikte 203 ÇAPA MAKİNALARI 1125.$ Motor: 6,5 Hp Benzinli / Honda GX200 4 Zamanlı Hava Soğutmalı OHV Motor Hareket Tipi: Şanzıman 2 ileri + 1 geri Şaft Sayısı: 1 Çalışma Genişliği: 80-100 cm Çalışma Derinliği:

Detaylı

B 60 Akülü. 4 aküden biri seçilebilir. Eco!efficiency modu

B 60 Akülü. 4 aküden biri seçilebilir. Eco!efficiency modu Akülü, 60 litre tanka sahiparkadan itmeli zemin bakım ve temizlik otomatı. 1000-2500 m² alanların temizliği için idealdir. Disk ya da rulo fırça ile kullanılabilir. 28.000,00 TL (+KDV) 1 4 aküden biri

Detaylı

IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp

IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp, sıvı ve yağ vakumlayabilen endüstriyel elektrik süpürgesi, 120 l konteyneri ile metal talaşlar gibi katı maddelerin ayrıştırılmasında etkilidir. 1 360 çalışma açısı 3 Yağa dayanıklı

Detaylı

Temizlik Setleri. Ürün Özellikleri: Mop. Sap. Kova. Tekerlekli Taşıma Aparatı. Ürün Kodu. Ürün Barkod Koli Barkod Koli İçi Hacim (lt)

Temizlik Setleri. Ürün Özellikleri: Mop. Sap. Kova. Tekerlekli Taşıma Aparatı. Ürün Kodu. Ürün Barkod Koli Barkod Koli İçi Hacim (lt) İÇİNDEKİLER TEMİZLİK SETLERİ... 4 MOPLAR... 6 APARATLAR... SAPLAR... 14 CAM TEMİZLİK ÜRÜNLERİ... 16 TEMİZLİK BEZLERİ... 18 SÜNGER VE OVMA ÜRÜNLERİ... 20 Temizlik Setleri Mop Temizleme alanı genişletilmiş

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK MAKİNELERİ

ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK MAKİNELERİ ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK MAKİNELERİ Profesyoneller İçin Tertemiz Mekanlar... Cam ve Yer Temizlik Ekipmanları Endüstriyel Temizlik Deterjanları Uluslararası Kalite Azami Verimlilik Güçlü Stok Hızlı Sevkiyat

Detaylı

IVC 60/24-2 Tact² M. Otomatik Tact² filtre temizleme sistemi. Çökertme mekanizmasına sahip atık konteyneri. İki üfleme motoru

IVC 60/24-2 Tact² M. Otomatik Tact² filtre temizleme sistemi. Çökertme mekanizmasına sahip atık konteyneri. İki üfleme motoru TACT otomatik filtre temizleme sistemli kompak ve hareketli endüstriyel elektrik süpürgesidir. Üretim makineleri ve sağlığa zararlı tozların ( M sınıfı toz ), temizlenmesi için ideal. 1 Otomatik Tact²

Detaylı

IVC 60/30 Ap. Otomatik Tact² filtre temizleme sistemi. Çökertme mekanizmasına sahip atık konteyneri. Suya dayanıklı yan kanal üfleyici

IVC 60/30 Ap. Otomatik Tact² filtre temizleme sistemi. Çökertme mekanizmasına sahip atık konteyneri. Suya dayanıklı yan kanal üfleyici Kompakt IVC 60/30 Ap endüstriyel elektrikli süpürge imalat alanları ve üretim makineleri için idealdir. Yan kanal üfleyici aşınmaya karşı dayanıklıdır. Bu sayede elektrikli süpürge sürekli kullanılabilir.

Detaylı

IVR-L 100/ çalışma açısı. Suya dayanıklı yan kanal üfleyici. Dolum seviyesi göstergesi. Sağlam ve dayanıklı

IVR-L 100/ çalışma açısı. Suya dayanıklı yan kanal üfleyici. Dolum seviyesi göstergesi. Sağlam ve dayanıklı IVR-L 100/30 güçlü sıvı/metal talaşı çekebilen endüstriyel elektrik süpürgesidir. Sanayide üç vardiya çalışmak üzere kullanım tavsiye edilir. Ekstra uzun kullanım ömrüne sahiptir. 1 360 çalışma açısı 3

Detaylı

IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp

IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp 100 L konteyner kapasitesi ve otonom fıçı pompası ile IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp, metal talaşlar gibi katı maddeler içeren sıvıları vakumla çekme ve ayrıştırma için uygundur. 1 Sağlam malzeme ve endüstriyel

Detaylı

EVSEL ATıK TORBASı SiYAH KÜÇÜK BOY (40*50) TEKNiK ŞARTNAMESi

EVSEL ATıK TORBASı SiYAH KÜÇÜK BOY (40*50) TEKNiK ŞARTNAMESi EVSEL ATıK TORBASı SiYAH KÜÇÜK BOY (40*50) TEKNiK ŞARTNAMESi 1. Torbanın yüzeyi düz.parlak görünümlü olmalı.pütürlü olmamalıdır.. 2. Kolay yırtılmamalı ve delinmemelidir. 3.. Sızdırmaz ve taşınmaya dayanıklı,kaynak

Detaylı

KESME, EĞELEME, DELME KESME EĞELEME DELME

KESME, EĞELEME, DELME KESME EĞELEME DELME KESME, EĞELEME, DELME KESME EĞELEME DELME Ergonomik tasarlanan yüksek kaliteli işlemler: Ürün gamı oldukça büyüktür ve size evde, bahçede ya da atölyede çalışmanıza yardım olacaktır. 142 9100 MAKET BIÇAĞI

Detaylı

Tahrik Birimleri RIDGID 300 RIDGID 300 RIDGID 300 El Sayfa 34 / 35 Sayfa 34 / 35 Dahil Sayfa 34 / 35

Tahrik Birimleri RIDGID 300 RIDGID 300 RIDGID 300 El Sayfa 34 / 35 Sayfa 34 / 35 Dahil Sayfa 34 / 35 Yiv Açma Ekipmanları Yiv Açma Ekipmanları Yiv Açma Ekipmanları RIDGID yiv açma ekipmanları, en karmaşık boru tesisatları için tasarlanmıştır. Bu ekipmanların sağlamlığı, uzun ömürlülüğü ve kullanım kolaylığı

Detaylı

Bayvızyon. Ürün Kataloğu. Endüstriyel Tüketim Malzemeleri Sanayi ve Ticaret.

Bayvızyon. Ürün Kataloğu. Endüstriyel Tüketim Malzemeleri Sanayi ve Ticaret. Bayvızyon 2017 Endüstriyel Tüketim Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Ürün Kataloğu www.bayvizyon.com DAR ISLAK MOP (LÜX) DAR ISLAK MOP (LÜX) DAR ISLAK MOP (EKO) GENİŞ ISLAK MOP (EKO) NEMLİ MOP NEMLİ MOP (ORLON)

Detaylı

Tarla Pülverizatörü Asılır & Çekilir Tip Modeller

Tarla Pülverizatörü Asılır & Çekilir Tip Modeller Tarla Pülverizatörü Asılır & Çekilir Tip Modeller www.untartarim.com.tr Teknik Özellikler - Fiberglas veya polietilen depo. - Makinelerimizdeki kol (boom iş genişliği 8 mt. - 12 mt. - 16 mt. - 16 mt. -

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU Gün İçi Hizmetler Konaklama Hizmetleri Kat Elemanlığı. 2. Yıl, 3. ve 4. dönem

DERS BİLGİ FORMU Gün İçi Hizmetler Konaklama Hizmetleri Kat Elemanlığı. 2. Yıl, 3. ve 4. dönem Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı

NT 48/1. Konteyner boşaltma. Aksesuar bölümü. Sıvı tahliyesi için kolaylıkla erişilebilir tahliye hortumu

NT 48/1. Konteyner boşaltma. Aksesuar bölümü. Sıvı tahliyesi için kolaylıkla erişilebilir tahliye hortumu Çok güçlü, fonksiyonel ve sağlam olan makine, ergonomik tasarımı ve motor teknolojisi ile özel işler için tasarlanmıştır. Özel ticarethaneler, temizlikçiler, otomotiv sektörü için idealdir. 1 Konteyner

Detaylı

İlk Yayın Tarihi Öğrenci Laboratuvarı Benç Sistemleri Teknik Şartnamesi

İlk Yayın Tarihi Öğrenci Laboratuvarı Benç Sistemleri Teknik Şartnamesi 1 / 7 A. Genel Özellikler: 1. Laboratuvar kurulumunda gerçekleştirilecek tüm yapım işlemleri ihale üzerinde kalan firmaya ait olmalıdır. Laboratuvara yapılacak tezgah, alt dolap, raf sistemi, çekmecelerin

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU E.L.İ.MÜESSESESİ Ç.L.İ. MÜDÜRLÜĞÜ MUHTELİF YAZLIK VE KIŞLIK GİYİM EŞYASI ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU E.L.İ.MÜESSESESİ Ç.L.İ. MÜDÜRLÜĞÜ MUHTELİF YAZLIK VE KIŞLIK GİYİM EŞYASI ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU E.L.İ.MÜESSESESİ Ç.L.İ. MÜDÜRLÜĞÜ MUHTELİF YAZLIK VE KIŞLIK GİYİM EŞYASI ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü yevmiyeli personeline Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

IVC 60/30 Tact². Suya dayanıklı yan kanal üfleyici. Çökertme mekanizmasına sahip atık konteyneri. Düz oluklu kompakt filtreli

IVC 60/30 Tact². Suya dayanıklı yan kanal üfleyici. Çökertme mekanizmasına sahip atık konteyneri. Düz oluklu kompakt filtreli İmalat alanlarının ve üretim makinelerinin temizlenmesi için kompakt endüstriyel elektrikli süpürge. Aşınmaya dayanıklı yan kanal kompresörü sayesinde sürekli kullanıma uygundur. Bu aynı zamanda, üretim

Detaylı

Elektrikli El Aletleri

Elektrikli El Aletleri Yeniliğin, değişimin, kalitenin referans noktası Elektrikli El Aletleri EIBENSTOCK Birlikteysek gücümüz değerli ŞANTİYE ÇEVRESİNDEKİ TÜM ÇÖZÜMLERİ Yüzeylerin zımparalanması, frezeleme/yüzey düzeltme Kanal

Detaylı

TÜRKĐYE RADYO-TELEVĐZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRT ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ 20 VASIFSIZ ĐŞÇĐ ĐLE 24 AY SÜRELĐ HĐZMET ALIMINA AĐT TEKNĐK ŞARTNAME

TÜRKĐYE RADYO-TELEVĐZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRT ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ 20 VASIFSIZ ĐŞÇĐ ĐLE 24 AY SÜRELĐ HĐZMET ALIMINA AĐT TEKNĐK ŞARTNAME TÜRKĐYE RADYO-TELEVĐZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRT ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ 20 VASIFSIZ ĐŞÇĐ ĐLE 24 AY SÜRELĐ HĐZMET ALIMINA AĐT TEKNĐK ŞARTNAME Madde-1 Đşin Konusu : 1.1- Kurum un TRT Antalya Müdürlüğü ne bağlı

Detaylı

HİDROLİK EĞİTİM SETİ TEMEL DONANIMLAR

HİDROLİK EĞİTİM SETİ TEMEL DONANIMLAR HİDROLİK EĞİTİM SETİ TEMEL DONANIMLAR www.ogenmakina.com Ogen-2010 1.HİDROLİK EĞİTİM SETİ EKİPMANLARI eğitim seti, eğitim masası, sunum seti, hidrolik güç ünitesi ve kontrol ünitesi üzere dört ana kısımdan

Detaylı

YILDIR DÜNYA İÇİN ÜRETİYORUZ

YILDIR DÜNYA İÇİN ÜRETİYORUZ MADE IN TURKEY 30 YILDIR DÜNYA İÇİN ÜRETİYORUZ PAZARLAMA Profesyonel Zemin Bakım ve Temizlik Makineleri 05-23 Profesyonel Temizlik Setleri 24-31 Profesyonel Çamașır ve Atık Toplama, Servis, 32-135 Temizlik,

Detaylı

5GL Serisi 57 kw (75 HP) 65 kw (85 HP) (97/68 EC) Düşük Profil i Bağ-Bahçe Traktörleri

5GL Serisi 57 kw (75 HP) 65 kw (85 HP) (97/68 EC) Düşük Profil i Bağ-Bahçe Traktörleri 5GL Serisi 57 kw (75 HP) 65 kw (85 HP) (97/68 EC) Düşük Profilli Bağ-Bahçe Traktörleri 2 5GL Serisi Traktörler Genel Bakış 5GL Düşük Profil, Alçak Bağ-Bahçe Uygulamaları için Yeni Çözüm Yeni John Deere

Detaylı

8Çevre Tanzimi ve Ağaçlandırma Çalışmaları

8Çevre Tanzimi ve Ağaçlandırma Çalışmaları 8Çevre Tanzimi ve Ağaçlandırma Çalışmaları Bölgemiz çevre tanzimi ve ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 2008 yılı içerisinde toplam 7.500 ağaç, 50.000 adet çalı grubu bitki dikilmiştir. 8.1. Bitkisel

Detaylı

DÜŞÜK RİSKLİ ALANLARDA TEMİZLİK TALİMATI

DÜŞÜK RİSKLİ ALANLARDA TEMİZLİK TALİMATI Hazırlayan Kontrol eden Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı Kalite Yönetim Direktörü Hastane Yöneticisi 1.AMAÇ Hastane ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek, hasta, hasta yakını

Detaylı

Bükme ve Düzeltme. Özel bükme ve şekillendirme ihtiyaçları için geniş geçim. Güvenebileceğiniz kalitede. Tesisat 7 5. Enstrüman 8 3 Üçlü Bükme 1 1

Bükme ve Düzeltme. Özel bükme ve şekillendirme ihtiyaçları için geniş geçim. Güvenebileceğiniz kalitede. Tesisat 7 5. Enstrüman 8 3 Üçlü Bükme 1 1 Bükme ve Düzeltme Özel bükme ve şekillendirme ihtiyaçları için geniş geçim. Güvenebileceğiniz kalitede. Tip No inç. Sayfa Boru Bükmeler Tesisat 7 5 8-4 10-18 8.2 Enstrüman 8 16-1 2 6-12 8.2 Üçlü Bükme

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK MAKİNELERİ

ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK MAKİNELERİ ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK MAKİNELERİ Cam ve Yer Temizlik Ekipmanları Uluslararası Kalite 2 Endüstriyel Temizlik Deterjanları Azami Verimlilik Güçlü Stok Hızlı Sevkiyat İÇİNDEKİLER SAYFA NO 4 6 7 8 8 9 11 11

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrrd. Doç. Dr. Kaya Süer Adem Aköl Sinan Özyavaş Dilek Baytaş Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/6 1. AMAÇ

Detaylı

TRT TRABZON MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TRT TRABZON MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TRT TRABZON MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İhale konusu hizmetin; a) Adı: Temizlik hizmeti alım işi. (Binalar dahilinde yapılması gereken temizlik hizmetiyle alakalı her türlü taşıma,

Detaylı

AERO 21 Küçük ve etkili

AERO 21 Küçük ve etkili AERO 21 Küçük ve etkili Yenilenen AERO serisi Yenilenen AERO serisi, kompakt ve çok amaçlı bir ıslak&kuru vakum makinesi olarak tasarlanmıştır. AERO modeli, aşağıdaki özellikleri ile öne çıkmaktadır; Kompakt

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ne bağlı okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında kullanılan temel donatım malzemelerinin sadece sağlık, güvenlik, kullanışlılık ve yaş grubunun

Detaylı

DÜŞÜK RİSKLİ ALANLARDA TEMİZLİK TALİMATI

DÜŞÜK RİSKLİ ALANLARDA TEMİZLİK TALİMATI Sayfa No 1 / 5 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Temsilcisi Başhekim 1.AMAÇ Hastane ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek, hasta, hasta yakını ve hastane

Detaylı

BRT Makine Destek Ayakları. Düz Naylon Taban

BRT Makine Destek Ayakları. Düz Naylon Taban BRT 1692 1 Haddeleme yöntemiyle yekpare altıgen çubuktan üretilmiş saplama hem kesinlik, hem de diş gücü sağlar Naylon taban yüksek yük kapasitesi, kimyasal direnç ve ısı değişikliklerinde denge sağlar

Detaylı

HASTANE HİJYEN PLANI

HASTANE HİJYEN PLANI Dr. Nazan ÇALBAYRAM HASTANE HİJYEN PLANI Temel İlkeler Tüy bırakmayan temizlik bezleri tercih edilmelidir, bez ve kova renkleri kullanım alanına göre belirlenmelidir. Bölüm Kova Rengi Bez Rengi Tuvalet

Detaylı

IVC 60/24-2 Tact² M. Otomatik Tact² filtre temizleme sistemi. Çökertme mekanizmasına sahip atık konteyneri. İki üfleme motoru

IVC 60/24-2 Tact² M. Otomatik Tact² filtre temizleme sistemi. Çökertme mekanizmasına sahip atık konteyneri. İki üfleme motoru TACT otomatik filtre temizleme sistemli kompak ve hareketli endüstriyel elektrik süpürgesidir. Üretim makineleri ve sağlığa zararlı tozların ( M sınıfı toz ), temizlenmesi için ideal. 1 Otomatik Tact²

Detaylı

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ELEKTRİKLİ ÇİT BUDAMA MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER -RTM925- VOLTAJ 230V~50HZ GİRİŞ GÜCÜ 710W BIÇAK UZUNLUĞU 530MM DEVİR HIZI 1600 R/MİN DİŞ ARALIĞI 20MM MAX KESİLECEK ÇALI

Detaylı

WL52. Şantiyelerdeki klasik: WL52

WL52. Şantiyelerdeki klasik: WL52 WL52 Özel Tekerlekli Yükleyiciler Şantiyelerdeki klasik: WL52 WL 52 tekerlek yükleyici hiçbir şantiyede eksik olmamalıdır. Güçlü hidroliklere ek olarak, operatörlere uzun iş günlerinde dahi yorulmadan

Detaylı

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 29/11/2016-3724 T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sayı : 17793936-934.03.11- Konu : Teklif Mektubu... Kurumumuzun ihtiyacı olan aşağıda

Detaylı

Binicili Tip B 250 R. Teknik Bilgiler

Binicili Tip B 250 R. Teknik Bilgiler Binicili Tip B 250 R Akülü B 250 R binicili süpürme fonksiyonlu zemin temizleme makinesi 12,000 m² ye kadar olan alanlarda etkili olarak kullanılabilir. Enerji verimliliği sağlayan Eco!efficiency modu

Detaylı

SIRA NO FİYATI - TL (KDV HARİÇ) HOLSAN SÜPER MOT 1-MO-RE 100 LT. BENZİNLİ ARABALI MOTORLU BAHÇE PÜLVERİZATÖRÜ PM33 2,638

SIRA NO FİYATI - TL (KDV HARİÇ) HOLSAN SÜPER MOT 1-MO-RE 100 LT. BENZİNLİ ARABALI MOTORLU BAHÇE PÜLVERİZATÖRÜ PM33 2,638 2012 YILI KIRSAL KALKINMA DESTEKLEMELERİ KAPSAMINDA HOLSAN İLAÇLAMA MAKİNALARI KDV HARİÇ FİYAT LİSTESİDİR. %8 KDV TUTARI FATURAYA AYRICA İLAVE EDİLECEKTİR. SIRA NO MAMÜL İSMİ POMPA - FAN FİYATI - TL (KDV

Detaylı

ELAZIĞ KADIN EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ Doğukent Mah. Semaver Sok. No: 42. Tel: 0 424 2247519 23-009-034

ELAZIĞ KADIN EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ Doğukent Mah. Semaver Sok. No: 42. Tel: 0 424 2247519 23-009-034 DOĞRUDAN TEMĠN ĠLANI ELAZIĞ KADIN EĞITIM VE KÜLTÜR DERNEĞI Elazığ ili SODES Annem de Benim Okulumda Projesi kapsamında Temizlik Materyalleri alımına ilişkin SODES 2012 Uygulama Esas ve Usullerinin Madde

Detaylı

TRT ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ VE LARA TUNCA TOSKAY FİLM ÇEKİM PLATOSU DESTEK VE EĞİTİM TESİSLERİ İÇİN 12 AY SÜRELİ HİZMET ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

TRT ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ VE LARA TUNCA TOSKAY FİLM ÇEKİM PLATOSU DESTEK VE EĞİTİM TESİSLERİ İÇİN 12 AY SÜRELİ HİZMET ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME TRT ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ VE LARA TUNCA TOSKAY FİLM ÇEKİM PLATOSU DESTEK VE EĞİTİM TESİSLERİ İÇİN 12 AY SÜRELİ HİZMET ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME Madde-1 İşin Konusu : 1.1- TRT Antalya Müdürlüğü birimlerinde

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAYIN FİRMA YETKİLİSİ

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAYIN FİRMA YETKİLİSİ T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAYIN FİRMA YETKİLİSİ Daire Başkanlığımız hizmet binası temizlik işlerinde kullanılmak üzere aşağıda belirtilen malzemelerin alımının yapılması

Detaylı

T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü GIDA GÜVENLİĞİ Gıdalarda oluşabilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik her türlü zararın ortadan kaldırılması için alınan tedbirlerin

Detaylı

YAZ TEMİZLİĞİ FERAHLIK VEREN BOL KÖPÜKLÜ HEDİYE. 200 g Türk Kahvesi alışverişlerinizde, 100 g Türk Kahvesi de bizden hediye

YAZ TEMİZLİĞİ FERAHLIK VEREN BOL KÖPÜKLÜ HEDİYE. 200 g Türk Kahvesi alışverişlerinizde, 100 g Türk Kahvesi de bizden hediye BOL KÖPÜKLÜ HEDİYE 19 Ağustos ta www.tchibo.com.tr de ve tüm Tchibo larda 200 g Türk Kahvesi alışverişlerinizde, 100 g Türk Kahvesi de bizden hediye Her hafta yeni bir dünya keşfedin. Bu hafta: FERAHLIK

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Ali EKŞİ a_eksi@yahoo.com Ege Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr. Ali EKŞİ a_eksi@yahoo.com Ege Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Ali EKŞİ a_eksi@yahoo.com Ege Üniversitesi ÖĞRENİM HEDEFLERİ Araç bakımının önemini ve gerekliliği öğrenmek, Aracın günlük, haftalık ve aylık kontrollerinin yapılmasının önemini öğrenmek, Periyodik

Detaylı

Temizlik ve Bakým Cozumleri

Temizlik ve Bakým Cozumleri Temizlik ve Bakým Cozumleri KÜF TEMÝZLEYÝCÝ HÝJYENÝK EV KULLANIMI anýnda etki beyazlatýr aktif klor etkisi KÜF TEMÝZLEYÝCÝ Güçlü ve kalýcý bir þekilde her çeþit küfün giderilmesinde kullanýlýr. Kalýcý

Detaylı