Temiz Araştırma Serîsi 2 YARATILIŞ SEBEBİMİZ. İslâm da Yaşam ın Gerçek Güncel İlkeleri ALLAH IN (CC) MURÂDI YARATILIŞ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Temiz Araştırma Serîsi 2 YARATILIŞ SEBEBİMİZ. İslâm da Yaşam ın Gerçek Güncel İlkeleri ALLAH IN (CC) MURÂDI YARATILIŞ"

Transkript

1 YARATILIŞ SEBEBİMİZ İslâm da Yaşam ın Gerçek Güncel İlkeleri VE YARATILIŞ 1

2 DUÂ Öz Bilimin ilk amacı, Tanrı (Allah) hakkında bilgi edinmek, O nun eserleriyle O na hayranlık duymaktır. Anthony Standen Nehirler aktı geçti, Kurudu vakti geçti. Nice han, nice sultan Tahtı bıraktı geçti. Şu dünyâ bir penceredir, Her gelen baktı geçti 1,2. 1 Anonim, Ölüm Gerçeği..., Alındığı İnternet Adresi, En Son Erişim Târihi: Anonim, Alındığı İnternet Adresi, En Son Erişim Târihi:

3 Duâ Yâ Rab bi! Hamdini sözümün baş tâcı yap! Zikrini kalbimin mîrâcı et! Kur an ı kendime şerefli bir yol ve metot kıl! Sen: Bana değer verdin de beni yoktan var ettin! Dünyâ ya göndererek kendine kul seçtin! Varlığından haberdar ettin! Gönlümü bîkarar ettin! Bunun için Ey Rab bim! Lutfuna sığınarak kapına geldim, hidâyetine muhtâcım! Kulluk edemedim, affına geldim! Beni şaşırtma! Tevfîkini refik et! Bana doğruyu söylet! Bana sevginle neşeni duyur, gerçeği öğret! 3

4 Çünkü: Sen duyurmazsan, ben duyamam! Sen söyletmezsen, ben söyleyemem! Sen sevdirmezsen, ben sevemem! Ey Rab bim! Sevdir bize sevdiklerini! Yerdir bize yerdiklerini! Arkadaş et bize erdirdiklerini! Ey Rab bim! Sevdin Habîb ini, hılat-ı risâleti giydirdin! Sevdirdin kâinata! Makâm-ı İbrâhim den Makâm-ı Mahmûd a erdirdin! Server-i asfîyâ, hatem-i enbiyâ, Muhammed Mustafa kıldın! Salât-ü selâmlar, tahiyyât-ü ikrâmlar, her türlü ihtiramlar ona, âl, ashâb, ahbâb, âile ve etbâına olsun! 4

5 GİRİŞ Mal sâhibi mülk sâhibi, Hani bunun ilk sâhibi. Mal da yalan mülk de yalan, Var biraz da sen oyalan. Yûnus Emre Siyam İkizleri Hiç düşündünüz mü, biz bu dünyâya niçin geldik diye? Dünyâ ya gelişimiz için bize bir şeyler soruldu mu? Birer anne ve baba olarak çocuklarımızın dünyâya gelmesi için bâzı ön şartlar koyabilmiş, çocuğun boyubosu, rengi, aklı, fikri, güzelliği gibi konularda bir tercih sâhibi olduk mu? 5

6 Ya da kilomuzun, boyumuzun, göz rengimizin, kirpiklerimizin, kaşlarımızın, alnımızın, şekli biz istedik diye mi böyle oldu? Annen beyaz bir rengi, zencî siyah bir rengi mi tercih etti? Yâni, biz beyaz olmayı istediğimiz için mi beyaz olarak dünyâya geldik; zencîler ise siyah olmayı istedikleri i- çin mi siyah olarak dünyâya geldiler? Biz istedik diye mi gözlerimiz görüyor? Ya da Siyam İkizleri 3 kendileri istedi diye mi bitişik olarak doğdular? 3 Yapışık İkizler (Siyam İkizleri): Chang ve Eng, Siyam'da 1811 yılında doğduklarında, göğüslerinin alt kısmından bant şeklinde bir et parçası ile birbirlerine bağlıydılar ve karaciğerleri birleşikti. 17 yaşına gelene kadar annelerinin yanında basit bir yaşam sürdüler yılında Kaptan Coffin'in Amerika seyâhati teklifini kabul ettiler. Siyam Kralı ndan alınan özel izin ile Amerika ya gittiler. Siyam lı çifte oğlanlar olarak lanse edilen Chang ve Eng, kaptanın menejerliğinde gösterilere katıldılar. Bir ara İngiltere'ye giden i- kizler burada soylulara teşhir edilip Krâliyet âilesinden pek çok üye ile tanıştırıldılar. Tüm seyâhatleri boyunca her gittikleri yerde durumun anlaşılması, cerrâhî olarak ayrılmaları o- lasılığı açısından tıbbî deneylere tâbi tutuldular. Turneler esnâsında, onlara bakan gebelerin benzer bebekler doğuracakları gerekçesi ile Fransa'ya kabul edilmeyince tekrar A- merika'ya geri döndüler. 28 yaşına geldiklerinde Kuzey Karolina'da bir çiftlik aldılar ve tarım ile uğraşmaya başladılar.1840 yılında A.B.D. vatandaşlığına geçtiler yılında Adelaide Yates ve Sarah Anne isimli iki kız kardeş ile evlendiler. 31 yıl boyunca tam 21 6

7 Veyâ komşunun avcı köpeği, çobanın çoban köpeği ya da Afrika Kıtâsı ndaki bir fil, Amazon nehrindeki bir timsah veyâ bir fâhişe kadının kanındaki bir AIDS virüsü kendilerinin istekleri doğrultusunda mı köpek, fil, timsah ya da AIDS virüsü oldular? Bütün bu sayılanlarda ya da sayılmayan yüzlerce, binlerce, trilyonlarca durumlarda hiçbir varlığın ya da hiçbir insanın bir tercih hakkı olmadığı açıktır. Bunun böyle olduğunu bilmeyen de yok gibidir. Ancak şu da açıktır: çocukları oldu. 1850'lerde yeniden gösteri dünyâsına dönen ikizlerin sağlığı kötüleşmeye başladı, 1870 yılında yeniden A.B.D.'ye döndüler. 17 Ocak 1874'de Eng gece yarısı garip bir his ile uyandı ve kardeşi Chang'ın öldüğünü fark etti. Birkaç saat sonra kendisi de öldü. Birkaç hafta sonra gövdeleri Philadelphia'ya getirildi ve otopsi uygulandı. Sonuçta Chang'ın beyin damarlarına giden bir pıhtı nedeni ile öldüğü anlaşıldı. O zamanlar Eng'in neden Chang'ın ölümünden hemen sonra öldüğü anlaşılamadı. Bâzı hekimler korkudan hayâtını kaybettiğini ileri sürdüler. Oysa bugün Eng'in kanama nedeni ile öldüğünü biliyoruz. Eng'in kanı Chang'ın ölü bedeninde göllenerek Eng'in de ölümüne neden olmuştu. Cahng ve Eng, toplumun yapışık ikizlere ve fiziksel açıdan farklı olan bireylere bakışlarının değişmesini sağladı. İkizler, değişik olan bireylerin de normal hayatlarının, işlerinin ve sağlıklı âilelerinin olabileceğini kanıtladılar. Chang ve Eng terminolojiye Siyam İkizleri tâbirini kazandırdılar. Mumcu.A., Alındığı İnternet Adresi, En Son Erişim Târihi:

8 Hiçbir varlık abes ve gâyesiz olarak yaratılmamıştır. Hele hele insanlar? Evet! İnsanlar da hedefsiz ve gâyesiz yaratılmamışlardır. Peki! Akıldan yoksun canlıları bir tarafa bırakacak olursak, birer akla sâhip olan insanların her biri, kendi irâdeleri dışında dünyâya getiriliş sebebini biliyorlar mı? Ya da bu insanlar, Bizi dünyâya getiren gücün bizi yaratmadaki gâyesi nedir? Bütün bu oluşlar sonunda biz dünyâya niçin geldik? gibi soruların cevaplarını hiç araştırıyorlar mı? Bu soruların cevapları, çoğu kimseler için, sanırım, hayır! demek zor olmasa gerek İnsanların mühim bir çoğunluğu, dünyânın hızla giden akışı içinde bu sorularla ya da soruların cevapları ile ilgilenmeyi bile yersiz buluyorlar, bugün 8

9 Bu yüzden de dünyâda bu soruların cevapları ile çok az insan ilgileniyor. Sâhi! Niçin yaratıldık? İşte bu eser, bu soruların cevaplarını düşünmek, didik didik araştırmak için ele alınmıştır. Nasıl? Değişmeyen, sönmeyen her zaman çağdaş kalan gerçeklerin pratik alandaki yaşam örnekleriyle Yoksa bu eser bilim açısından iddialı bir inceleme değil, bir yaşam pratiğidir o kadar Yine dönelim ana konuya Âlemlerdeki maddî ve mânevî varlıkları yalnız bir olan Yaratıcı yaratmıştır. Demek ki her şey, sırf o Yaratıcı nın arzûsunun, irâdesinin ve tercihinin bir sonucudur. 9

10 Bu sebeptendir ki, Yer ve gökler, yerde ve göklerde ve bunların arasında, canlı, cansız ne varsa, bütün bunlar, Yaratıcı nın kendi mülküdür 4. Başka bir ifâdeyle mülk sâhibi, kendi mülkünde istediği gibi tercih yapma hakkına sâhiptir. Akıl ve mantık bunun aksini düşünemez! Öyle ki, O nun yarattığı hiçbir şey kendi mülkü dışında olamaz. Çünkü maddî ve mânevî zerreden küreye kadar her şey, galaksiler, yıldızlar, dağlar, taşlar, ağaçlar, hayvanlar, sen, ben, her şey, O nun mülküdür. Öyleyse, O nun mülkünün dışında başka bir mülkten söz edilebilir mi? O hâlde, güç, kuvvet, mülk ve mülkündeki trilyonlarca sanat hârikaları sâdece Allah ındır (CC)! Bu sebepten, O kendi mülkünde istediği tasarrufu yapar / yapıyor / yapacak Buna kim îtiraz edebilir! 4 Bakara Sûresi, âyet 29: O ki, yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yarattı. Sonra göğe yöneldi, onları yedi gök olarak düzenledi. O, her şeyi bilir. 10

11 Yine bu sebepten, O istediği gibi kural koyar ve uygular. O nun bu tasarrufuna îtiraz diye bir şey olur mu? Yer ve göklerde ne varsa O na teslim olmuştur. Oysaki göklerde ve yerde ne varsa, hepsi ister istemez O na teslim olmuş, hep döndürülüp O na götürülüyorlar 5. Nefes alıp veren her canlı, her bir nefesini alışında ve verişinde sâdece O nun tecellisine muhtaç oluyorsa, bütün varlıklar O nun varlığına, îrâdesine ve dilemesine dayanıyorsa, o zaman yaratılmışa düşen şey, istese de istemese de, O nun istek ve irâdesine boyun eğmektir. Aklı başında olanlar arasında bundan farklı düşünenler yoktur! Hey ters düşünen kişi! Bunu da mı mantık dışı sayıyorsun? 5 Âl-i İmran, âyet 83: Onlar, Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Hâlbuki göklerde ve yerde ne varsa hepsi, ister istemez O'na boyun eğmiştir ve O'na döndürülüp götürüleceklerdir. 11

12 Hani! Fânî bir kralın karşısında eğilmeyi, diz çökmeyi, emrin baş üstüne! demeyi mantıksızlık saymıyorsun ya! Asıl mantıksızlık 6 O nun isteklerini, murâdını sorgulayıp öğrenmek değil mi? Bunu, bilhassâ, meselâ, Allah ın (CC) kulların namazlarına ihtiyacı mı var. gibi, laflarla başlayarak namaz kılmanın gereksizliğini îmâ etmek isteyenler için söylüyorrum. Elbette, Allah ın (CC) kulların namazlarına ihtiyacı yoktur. Ama insanoğlunun namaza ve güzel davranışlara ihtiyâcı vardır. Çünkü bunun böyle olduğunu O Yaratıcı söylüyor 7. Îtiraz mı edeceksin? 6 Temiz, M., Asıl Mantıksızlık Ne?, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, YA DA En Son Erişim Târihi: İsrâ Sûresi, âyet 7: Eğer iyilik ederseniz, kendinize iyilik etmiş olursunuz ve eğer kötülük ederseniz yine kendinizedir. 12

13 Değişim Dünyâ nın dönmesi boşuna değil İnsanlara en âdil şekilde dağıtılan nîmet akıldır. Çünkü hiç kimse aklından şikâyetçi değildir. Montaigne Düşünme yeteneklerimin geliştiği günlerden beri aklımın bir köşesinde durmadan nefsime sorduğum bir soru var Daha doğrusu, her sabah kalktığımda, sabahtan akşama kadar gördüğüm bin bir çeşit olay ve hâdiseler esnâsında, kafamda bu soru dâimâ canlı olarak durmakta ve beni cevâbını aramaya sevk etmektedir. Zannediyorum, aklı başında ve düşünen her insan da benim gibi aynı ve benzeri sorularla karşı karşıya geliyordur. Tolstoy da bu soruları çok sormuştur kendine 13

14 Rahmetli Necip Fazıl da bu sorularla oldukça çok karşılaşmış olmalı ki, bakınız bu konudaki duygusunu nasıl mısralaştırmış: Hiç kalmadı soran; ne var insanda? Ben duvarda ezik bir böcek miyim? Yoksa pırıl pırıl tek damla kanda; Kâinâtı süzen bir mercek miyim? Evet Günümüzde, bilimsellik adına bilmem ne böceğinin ne organından tutun da, evrenin içinde bin bir tâne bilinmeyen konunun her birini incelemeye ve bilmeye kalkan insanoğlu, bu bilinmeyenlerin arasında acâyip bir gaflet içinde koştururken, kâinâtın en büyük muammâsı olan kendi bilinmezliğinin araştırılmasını hiç aklına getirmemesi kadar şaşılacak bir şey bulamıyorum! Dünyâ da olup biten olaylara şâhit oluşumuzun hızının artan iletişim imkânlarıyla orantılı olarak gün geçtikçe artması da insanoğlunun kendine vakit ayıramaması gafletini de artırmaktadır. Bununla berâber bu gelişmeler, söz konusu bu soru ve bilinmeyenlerin cevapları hakkında benim merâkımı gittikçe kamçılamaktadırlar. 14

15 Çünkü Nef i nin Sanma ki devr-i felek ile şâm u seher eyler, Her vâkıânın âkibetinden haber eyler. Yâni: Dünyâ nın dönmesiyle (sâdece) akşam ve sabahın meydana geldiğini sanma! (Bu akşam ve sabah her seferinde) her olayın sonunun haberini getirir. şeklinde, her gün yeni yeni olayların haberini alıyoruz. Yaşadığımız sürede de bu soru ve bilinmeyenler böyle devam edip gidecek Bizden sonra da başkaları için sürecek Hayat bir muammâdır diyorlar onun için Nitekim bu sabah kalktığımda, bütün medya Sabancı nın ölüm haberini Dünyâ ya, günün en önemli haberi o- larak, duyurmaya çalışıyordu. 15

16 İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn! Demek ki, Sabancı nın ömür denen süresi de 10 Nisan 2004 e kadarmış! dedim, kendi kendime 8... Gelecek günler daha kim bilir ne haberler getirecek? İşte bu sabah da bu haberle birlikte kafamı her zaman kurcalayan bu soru ve bilinmeyenin cevâbı tekrar benliğimi sarmaya başladı. Bilgisayarın başına geçtim, önce soruyu tespit ederek cevâbını süren hayat içinde, mümkün olduğu kadar, ciddî olarak araştırmak üzere kolları sıvadım. Şaka Bir Tarafa İşin şakası yoktu Akıllı olmak da bir şey değil, mühim olan o aklı yerinde kullanmaktır. Descartes 8 Temiz, M., Niçin Yaratıldık?, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, YA DA En Son Erişim Târihi:

17 Çünkü işin hakîkaten şakası yoktu Nereden gelip nereye gidiyoruz? Gidiş sırasının bir gün de bize gelmesini beklemeden evvel bilinmeyenler öğrenilmeliydi ve yolumuzu sarsılmaz bir şekilde belirlememiz gerekiyordu. Hayat bir muammâdır diyorlar dedim kendi kendime ama aslında, bilinmeyen bir şey de yoktu, doğrusu Her şey biliniyordu aslında, ama benim gibi, ellili yaşlara kadar gaflet içinde ömrünü bitirip son anlarına yaklaşanlar tarafından değil; bu dünyânın geçici olduğuna nefsini inandıranlar, inananlar, tembellik etmeyenler, okuyanlar, araştıranlar, kısacası akıllarını kullanıp da uyanık olanlar tarafından biliniyordu. O hâlde, arayan aradığını elbette bulurdu, bulmalıydı. Neşenin taştığı bir güneşli günde yeşil ağaçların, rekli çiçeklerin, akan su şırıltılarının bulunduğu parklar gibi hoş yerlerde, karmaşık soruların aklıma geldiğini çok kereler hatırlıyorum: 17

18 Böyle durumlarda tam o sırada ölüm aklıma geliyordu. Kendi kendime diyordum ki: Ne tuhaf ki, ölüm denen şey, insanoğlunu şu güneşli, neşeli yaşamdan alarak, kuş sesleri içindeki bu bahçeden alarak çör çöp içindeki mezarlığa sokabiliyor. Ama nefsim bunun mümkün olacağını şu anda hiç kabullenmek istemiyor. Dünyâ nın güzelliğini seyrettiğim her an aklımı karıştıran hususlar bu ve bunlara benzer şeylerdi. Hemen ardından da aklıma şu meşhur soru gelişyordu: Bu Dünyâ ya niçin geldik? Ben de sonunda Rus yazar Tolstoy gibi asıl düşünülecek noktaya yeni gelmiştim. Güzel bir soruydu aslında bu Bu soruyu sorduğum birkaç kişi, hemen hemen şu şekilde cevaplamışlardı soruyu: Yaşamak, hayattan kâm almak için 18

19 Ama bu cevap beni hiç tatmin etmemişti / etmiyordu. Evet! Niçin geldik? diyordum Dünyâ ya Çünkü biliyordum ki, benim gibi gaflet içinde olup da bunu bilmeyen çok kişi vardı. Ben de bunlardan yalnızca biriydim. Bu sorunun cevâbını doğru olarak bulduğuma emin olduğum oranda rahat ve mutlu olabileceğimi zannedişim, kolları sıvadım dememin gerekçesini meydana getiriyordu. 19

20 İNSANOĞLUNUN HEDEFİ Giriş İlim adamının zikri ve şükrü, Allah ın (CC) sanat ve nîmetlerini keşfedip onları sayıp dökerek O na hayranlık duymaktır. Prof. Dr. Mustafa TEMİZ İnsanların hemen hepsinin hedefi Mutlu olmak! Bütün mesele bu, değil mi? Ama hemen belirtmekte fayda vardır ki, mutluluğun öyle kolayca elde edilemeyeceğini peşin olarak kabul etmemiz lâzımdır. Herkesin arzûsu mutluluğu yakalamak olduğu için, bu kelimeyi her gün herkesten duymak mümkün... 20

21 Günümüzde anlık ve günlük mutlu olanları (!) her gün görüyoruz: Ufak bir servete kavuşuyor, mutlu oldum diyor. Kaybettiğini buluyor, mutlu oldum diyor. Kapkaççının elinden kurtuluyor, mutlu oldum diyor. Tiyatroda oynadığı rolünü tebrik ediyorlar, mutlu oldum diyor. vesâire Aslında mutluluk bunlar değil Bunlar, asıl mutluluğun lezzeti hakkında ipuçları veren, birer mutluluk kırıntılarıdır o kadar Başka bir ifâdeyle bunlar, ebedî ve gerçek mutluluktan haber veren birer işârettirler. Çünkü gelecek günlerde daha başka üzüntülü günlerin gelmeyeceğini kim garanti edebilir ki? Nitekim mutluluğun hemen ertesi gün aksilikler bir bir başlıyor sökün etmeye, genellikle 21

22 Mutluluk dediğin kesiksiz, bitmez ve nihâyetsiz olmalı! Onun için böyle kısa kısa anlara sevinçli anlar dense, belki, mutluluk kelimesinin taşıdığı mânanın da hafifletilmemesi ve mutluluk kelimesinin yıpranmaması biraz daha sağlanmış olur bence Mutluluğu telâffuz edenlerin çoğu, günlük ya da dünyevî rahatlığı kastetmektedirler, çoğu kere... Hâlbuki ebedî olan insanın mutluluğu da ebedî olursa, bunun bir mânası olur. Yoksa sonlu bir mutluluk, mutluluğun tadını alan insan için mutsuz günlerin başlama sırasının geleceğini hatırlattığından, daha gelmeden bile mutluluğun sona ereceğinin ilk huzursuzlukları başlamıyor mu? Dünyâdaki mutluluk, bir çeşit mutsuzluğun belirtisidir, bence 2007 yılı, Kasım ayının sonları Haberlerde dinledim. Hollanda dan evlenmiş bir Türk Türkiye yi, İstanbul u, anne ve babasını görmek üzere, eşi, 6 yaşındaki kızı ve ka- 22

23 yınbirâderi ile gelmiş Karadeniz in mâviliklerini seyretmek için Bağaz a gitmişler Olacak buya, Karadeniz in hırçınlığı tutmuş bu sırada Müthiş dalgalı Dayısının kucağında bulunan küçük kız, dalgalara daha yakından bakmak isteyince, dayı ve kız denizin kenârına biraz daha yaklaşmışlar. Derken Altı metrelik bir dev dalga, o anda birden gelmesiyle, dayı ve kızı o anda yutmuş Arkasından kızın babası, kızını kurtarmak için âdetâ kudurmuş olan denize atlamış onlar için Sonuç, dayı oradaki insanlar tarafından zor kurtarılmış Kız ve baba birkaç gün aralıkla ancak boğulmuş oldukları hâlde bulunmuşlar. İşte şimdi düşününüz, Memleket e, anne ve babaya ve de anne ve babanın oğullarına ya da torununa kavuşmanın anlık mutluluklarını ve sonra bunların başına gelenleri ve de sonraki mutsuzluk anlarını Dünyâ daki mutluluklar işte böyle kısa kısa oluyor, o kadar Yine düşününüz! Birkaç sene önce Filipinler deki ya da 11 Mart 2011 de Japonya daki Kıyâmet i andıran o muazzam Tusunami yi O sırada orada da binlerce insan var- 23

24 dı anlık mutluluklarını yaşayan Ama Tusunami den sonra herkes için müthiş bir felâket başlamıştı 18 Temmuz 2011 de Hindistan ın Madya Pradeş eyâletinde piknik yapan bir âilenin 5 üyesinin, Piknik alanının i- çinden geçen nehrin seviyesinin âniden yükselmeye başlamasıyla, herkesin gözleri önünde sâniyelerle süren bir süre içinde sele kapılıp gitmelerini de ekran-larda bütün dünyâ seyretmişti 9. 9 Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde piknik yapan bir ailenin 5 üyesi sele kapılarak hayatını kaybetti, Alındığı İnternet Adresi, En Son Erişim Târihi:

25 11 Mart Japonya daki Tusunami Kıyâmet i 10 Şimdi yine bir kere daha düşünlim: Piknikten dönen bu âilenin her bir ferdi nehrin kenârında piknik yapmanın anlık mutluluğu içinde iken, sâniye- 10, Alındığı İnternet Adresi, biw=1280&bih=769&prmd=ivns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=cr4mtsakj46ao vsxxcik&ved=0cdgqsaq4cg, En Son Erişim Târihi:

26 ler sonra nehrin ortasında âniden bastıran sel sularının ortasında kaldıklarında o mutluluklardan hiç eser kalmış olur muydu? Kalp krizi de âniden gelmiyor mu? Mutluluk içindeyken, birden gelen bir krizden bir sâniye sonra mutluluktan eser bile kalmıyor. Demek ki, insanoğlunun bir sâniye sonrası için bir garantisi olamıyorken, hangi mutluluktan bahsedilebilir ki? Peygamber (SAV) Efendimiz in bildirdiğine göre, Dünyâ da mutluluk ve mutsuzluklar denizin dalgaları gibi ardı ardına gelir. Dünyâdaki mutluluk, bir çeşit mutsuzluğun belirtisidir. dememin sebebi budur. Dünyâdaki mutluluklar, tatmin edici de değildir. İnsanoğlu ebedîdir, mutluluğun da ebedî olması gerekiyor. Dünyâ daha çok bir mutsuzluklar beldesidir. Bence geleceği planlama açısından, mutluluk kelimesini Cennet e bırakıp bunun yerine huzur ya da saadet kelimelerini işletmekte fayda vardır. 26

27 Râzî nin Huzur (Saadet) Târifi Râzî, Mefâtihu l Gayb adlı eserinde huzur (anlık mutluluk) mertebelerinin, rûha, bedene ve dışarıya âit olmak üzere, üç tip olduğunu bildirmektedir. Evet! Rûha, bedene ve dışa âit huzur anları Rûha âit huzur, ilimle görüş kuvvetinin kuvvetlenmesi ve ahlâk ile amel kuvvetinin tamamlanmasıdır. Bedene âit olanı sağlık ve güzelliktir. Dışa âit huzur ise, mal ve makamdır. Dikkat ettiyseniz hepsi geçici Peygamber (SAV) Efendimiz: Üç şey insanın saadetinden, üç şey de mutsuzluğundandır. demiş ve eklemiş: 27

28 İnsana saadet veren üç şey, iyi bir eş, geniş bir ev ve iyi bir binektir. Günümüzün bineğinin her hâlde at olmadığını, örneğin, bir Mercedes taksi olabileceğini hatırlatmaya gerek var mı, bilmiyorum? İnsanın mutsuzluğuna sebep olan üç şey ise, kötü eş, kötü ev ve kötü binektir. buyurmuşlardır 11. Dikkat edilmelidir ki bu üç mutsuzluk, muhtemelen, e- bedî mutluluğun elden kaçmasına da sebep olabiliyor. Çünkü bunlar, ebedî mutluluğu ya da ebedî mutsuzluğu kazandıran başlangıç eylemleridir de ondan Buna göre, mutluluğun kemâlinin üç huzur kaynağının hepsinin kemâli ile olacağı ve bunların hep birlikte ebedî mutluluğu kazandıracağı açıktır. Dolayısıyla, herkes için bunların hepsinin bugünkü Dünyâ da elde edilmesi ne derece mümkün olur bilemiyorum. 11 Ahmed bin Hanbel, Müsned, I,168; III,

29 Rûha âit mutluluğun Âhiret te Cennet e bir kapı araladığı da muhakkak Günümüz insanlarının çoğu, mutluluktan sâdece bedene ve dışa âit mutlulukları anlıyorlar. Bedene ve dışa âit mutluluklar elde edilse bile, bunların ölüm karşısında geçici olacağı şüphesizdir. Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, Bu dünyâ kâfirin cenneti, mü minin cehennemi demiyor mu? Bu bakımdan, en büyük saadet (mutluluk) Cennet e kavuşmakla elde edilir. Bunun sağlanması için, onu elde etme yollarının araştırılması ve şartlarının bilinip uygulanması gerektiği kaçınılmazdır: Bu şartların kısa târifi, Sünnetler e ve Allah ın (CC) i- pine (Kur an a) sımsıkı sarılmaktır. Hemen burada bâzı okuyuculardan, sözlü olmasa bile gizlice ya da istemeyerek, bâzı îtirazların yükseldiğini hissediyorum. 29

30 Çünkü geçmişte yaşamıştım bu duyguların benzerlerini Benzerleri benden de yükselmişti: Her din adamı böyle söylüyor fikir birliği etmişçesine Bunun başka yolu yok mu? Ama çoğumuz, hepimizin fikir birliği dediğimiz o şeyin, ilim denen, Allah ın (CC) murâdı olduğunu hiç düşünmüyoruz! Bakınız Allah (CC), Kur an ın da ne buyuruyor: Allah, mü min erkeklere ve mü min kadınlara içinde e-bedî kalmak üzere, altından ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler vaadetmiştir. Allah tan olan hoşnutluk ise en büyüktür. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur 12. Öne geçen Muhâcirler ve Ensar ile onlara güzellikle uyanlar; Allah onlardan hoşnut olmuştur, onlar da O ndan hoşnut olmuşlardır ve (Allah) onlara, içinde ebedî kala- 12 Tevbe Sûresi, âyet

31 cakları, altından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte, büyük kurtuluş ve mutluluk budur 13. Allah ın (CC) hoşnutluğuna O nun rızâsı diyoruz. O nun rızâsı, ancak İslâm Şerîatı na, yâni Sünnet ve Kur an a sarılmakla olacağı kaçınılamaz bir gerçektir. İki cihanda mutlu olmak için şerîatı yaşamak gerekmektedir vesselâm! İslâmiyet=İslâm Dini (İslâm Şerîatı) Evet! Niçin yaratıldık? Allah (CC), kendi gücünün, mülkünün, sanâtının farkına varılıp temâşa edilerek mülkün tek ve eşsiz sâhibi olduğunun bilinmesini, takdir edilmesini, hikmetinin dile getirilmesini; böylece methedilip yüceltilmesini, başka bir ifâdeyle, kendisinin her an zikredilmesini dilemiş, bunun için de âlemleri yaratmış, bunlar içinde insanı Yeryüzünde kendisinin halîfesi olarak seçmiştir. 13 Tevbe Sûresi, âyet 100. Bâzı insanların Şerîat kelimesini duyar duymaz ölçülerini aşmaları, onların bu konularda câhil olduklarının en açık belirtisi olduğunu bilmelisiniz. 31

32 Halîfe kelimesi, birinin yerine geçen kimse, pâdişah anlamlarını taşıdığına göre, insan Allah ın (CC) Yeryüzü ndeki temsilcisi, O nun adına iş yapan kimse demektir. Görülüyor ki insan, Allah ı (CC) temsil ettiği için, yaratılmış olanların en şereflisi olmuş; insandan başka yaratılmış olan ne varsa insanın hizmetine tahsis edilmiştir. İnsanoğlunun bu üstün şerefi, onun inanç ve îmânından gelmektedir. Şeref ve makamın yüksek oluşu, sorumluluğun büyük oluşundandır. İnsanın sorumluluğu, Allah ın (CC) halîfesi oluşundan, Yeryüzünde O nun adına iş yapışından dolayıdır. Yeryüzünde halîfelik makâmında Allah (CC) adına iş yapmak için insanın, sınırlı da olsa, bir özgürlüğü olması gerekmez mi? Elbette gerekir! 32

33 Bu nedenle, yaratılmışlar içinde sâdece insanoğluna özgür bir irâde verilmiştir. Bu yüzden, insan belli bir müddet için Yeryüzü nde Allah (CC), adına iş yaparken, kendi özgür tercihi ile baş başadır ve onun kendi irâdesini kendisine tanınan bir süre için istediği yönde kullanabilme hakkı vardır. Dolayısıyla, insanın Yeryüzü nde Allah (CC) adına iş yapabilmesi için O nu tanıması ve yüce murâdını bilmesi gerekiyor. Yoksa gelişigüzel iş yapılmaz, yapılırsa bunun da bir hesap verme durumunun olacağı da unutulmamalıdır. Allah ı (CC), O nun murâdını, istediklerini, sevdiklerini sevmediklerini bilmek mümkün mü? Bu nasıl olacak? Bu soruya doğru bir cevap verebilmek, ancak Allah ı (CC) tanımaya bağlıdır. Hemen şunu belirtmekte fayda vardır ki, herkes Allah ı (CC) tanıdığını zannediyor. O nu gerçeğiyle tanımak mümkün değildir. 33

34 Çünkü zıddı, benzeri, eşi, ortağı, olmayan bir şeyi tanımanın zor olduğu açıktır. Şuna benziyor desen o zaman o Allah olamaz. Çünkü o yaratılmış olan hiçbir şeye benzemez. Sonunda söylenecek olan sözü şimdi söyleyerek konuya bir açıklık getirmekte fayda vardır: Bir kimse ancak Kur ân ı Kerîm e vâkıf olduğu oranda Allah ı (CC) tanıyabilir. Bu yüzdendir ki Allah (CC), kullarına kendini gereğince tanıtabilmek için peygamberler göndermiştir. Bunun, a- kıl ile düşündüğümüzde, başka yolu da yoktur, çünkü Peygamberler, dünyâ ve Âhiret in başöğretmenleridir. Bu sebeple, onlar olmadan insanlar gerçek yolu bulamazlar. 34

35 Onun için Allah (CC), Kur ân ı Kerîm de peygamber göndermediği kavimleri hesâba çekmeyeceğini bildirmiştir 14. Peygamberler, insanlara Allah ın (CC) memnun kalacağı yol ve davranışları öğretirler. Bu öğretme işini, Allah ın (CC) onlar için indirdiği kitabı açıklayarak yaparlar. Adem (AS ) dan bu yana indirilen dinlerin genel adı İslâm dır. Bununla berâber, genel esaslar değişmemek üzere, bâzı ayrıntı, teferruat ve uygulamada İslâm adı, bulunduğu devir ve çağlara uygun şekiller almıştır. Meselâ, İsâ (AS) a ve Musâ (AS) a gelen dinlerin esâsları İslâm olmasına rağmen, bunların zaman ve mekâna uygun adları, sırasıyla, Hıristiyanlık ve Mûsevî lik olmuştur. Her şeyin bir benzeri dünyâda mevcuttur: 14 İsrâ Sûresi, âyet 15: Kim doğru yola giderse, sırf kendi iyiliği için gider; kim de sapıklık ederse, ancak kendi aleyhine eder. Hiçbir günahkâr başkasının günâhını yüklenmez! Biz bir peygamber göndermedikçe azap da etmeyiz. AS kısaltması, Aleyhisselâm-Selâm üzerine olsun. demektir. 35

36 Meselâ, her bir firmaya âit Bilgisayar Yazılımı genel bir isim olmasına rağmen, zaman zaman bu yazılımdaki gelişmelere göre yeni yeni sürüm (versiyon) isimleri ortaya çıkmaktadır. DOS, MS DOS, UNIX, XP gibi versiyonlar, yazılımın zaman ve mekâna göre konulan isimleridirler. Her bir sürümü (versiyonu) tanıtan, bunları anlatan kataloglar, bu katalogları öğreten başöğretmenler (teknisyenler) vardır. Bir sonraki sürüm (versiyon) bir önceki sürümün (versiyonun) temel işlemlerini içermekle birlikte genel anlamda önceki sürümü çaptan düşürdüğü gibi, İslâm ın temel ilkelerini muhafaza eden bir sonraki din de geçerli din olmakta, bir önceki dini geçersiz kılmaktadır. Tabiatıyla, bir sonraki dinin de katalogu ve bu katalogu açıklayan başöğretmeni (teknisyeni) vardır. Adem (AS) a gelen ilk dinin son sürümü, günümüzde yaşadığımız İslâm dır. İslâm ın gelişi ile eski dinlerin hükmü kalkmıştır Mâide Sûresi, âyet 3: İşte bugün dininizi kemâle erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak Müslümanlığa râzı oldum. 36

37 İslâm ın kataloğu Kur an ve bu katalogu eksiksiz bir şekilde açıklayabilecek olan başöğretmen de Hz. Muhammed Mustafa (SAV) Efendimiz dir. Îmanın ve İslâm ın Şartları Nelerdir? İslâm ın îmânına sâhip olabilmek için Peygamberimiz (SAV) Efendimiz e indirilen Kur an hükümlerinin her birine harfiyen inanmak, hiçbir hükmünü eksik ve küçük görmemek gerekiyor. Bâzı kimseleri duyuyoruz, Kur an ın ahlâkî hükümlerine inandıkları hâlde, meselâ bâzı hukûkî hükümlerini çağ dışı buluyorlar ve dolayısıyla Kur an a bir noksanlık atfediyorlar. Bâzıları da, 7. yüzyılda Arapları geliştirmek için yapılan yasaların bugün ebedî ve ezelî olarak kalmasına imkân var mı? diyerek, Kur an ı insan yazması gibi düşünerek küçümsemektedirler.. Haber7, Çetin Doğan'dan Kur'anı küçümseyen sözler, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, En Son Erişim Târihi: Balyoz planı davası sanıklarından eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, İhsanoğlu'nun Siyaset dine, din siyasete karışmasın sözünün olduğunu söyledi. Devamında Kur'an-ı Kerim'i kast ederek 7. yüzyılda Arapları geliştirmek için yapılan yasaların bugün ebedi ve ezeli olarak kalmasına imkân var mı? dedi. 37

38 Gerçek İslâm inancı odur ki, bir kimse Kur an ın bütün hükümlerine inansa da yalnız bir tânesine, meselâ, diyelim ki bir harfine, sözüne ya da görüşüne inanmasa, onun yanlış olduğuna hükmetse bu kararı, Kur an ın eksikliğine delâlet ettiği için, o kişinin İslâm inancı yok demektir. Çünkü bütün Müslümanlar, Kur an ın Allah (CC) kelâmı olduğunu, onda bir eksikliğin mümkün olamayacağını bilirler ve öyle inanırlar. İnanç, noksanlık kabul etmez. İslâm da inanılacak hususlar, 6 grupta özetlenmiştir. Bunlara Îmânın Şartları deniyor. Îmânın Şartları nı şöyle sıralamak mümkündür: 1) Allah ın (CC) varlığına, birliğine inanmak, 2) Meleklerin varlığına inanmak, 3) Allah ın (CC) peygamberlere gönderdiği kitapların asıllarına ve içeriklerine inanmak, 4) Kadere inanmak, 5) Allah ın (CC) gönderdiği peygamberlere ve bunların getirdiklerinin hak olduklarına inanmak, 6) Âhiret gününün olacağına ve orada olacak olan hesâba inanmak... 38

39 Bunlara inananlar, İslâm a girmiştir bu insanlara genel anlamda Müslüman denir. Müslüman olunca, sıra dinin e- mir ve yasaklarına uymaya gelmektedir. Emir (ler) kapsamında yapılması gerekli olanlar da 5 grupta toplanır. Bunlara İslâm ın Şartları denir. İslâm ın Şartları: 1) Allah tan (CC) başka tanrı olmadığına, Hz. Muhammed (SAV) in O nun kulu ve Resûlü olduğuna inandıktan sonra (Müslümanlığa girdikten sonra), 2) Namaz kılmak, 3) Oruç tutmak, 4) (Gücü yetenler için) Hacca gitmek, 5) (Zengin olanlar için) kurban kesmek olarak sıralanıyor. İslâm inancına göre: Îmânın Şartları nı yerine getirmeyenlere ya da Müslümanlığa girdikten sonra 7. yüzyılda Arapları geliştirmek için yapılan yasaların bugün ebedî ve ezelî olarak 39

40 kalmasına imkân var mı? gibi sakat sözlerle inançsızlık gösterenlere genel sınıflamada bilimsel anlamda yâni İslâmî terminolojide kâfir (gerçeği-hakkı örten) denir. Kâfir olanlar, İslâm ın Şartları nı yerine getirseler bile, bunlar Allah (CC) tarafından kabul edilmezler, O nun indinde (katında) o kimseler bunları yapmamış gibidirler. İslâm inancına göre, bunların Âhiret teki yerleri Cehennem dir. İslâm ın emir ve yasaklarına Şerîat (şartlar) da denir. Bu şartlar, İslâm ın bütün emir ve yasaklarını kapsadığı için Şerîat İslâm Dini demektir. Îmânın Şartları na (ve bu arada İslâm ın 1. şartına) i- nandığını açıktan açığa îlân edenlere Müslüman denir. Müslüman kapsamına girenler arasında, dışarıya karşı inanmış göründükleri hâlde Îmânın Şartları ndan bir veyâ bir kaçına içinden inanmayanlara genel tasnifte Münâfık denmektedir. Münâfıklar insanlar nazarında inanmış Müslüman, Allah (CC) nazârında kâfir sayılırlar. Münâfıkların içi başka dışı başkadır. 40

HİÇ BİLENLERLE BİLMEYENLER BİR OLUR MU? Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

HİÇ BİLENLERLE BİLMEYENLER BİR OLUR MU? Prof. Dr. Mustafa TEMİZ HİÇ BİLENLERLE BİLMEYENLER BİR OLUR MU? Prof. Dr. Mustafa TEMİZ İstanbul, 2015 1 HİÇ BİLENLERLE BİLMEYENLER BİR OLUR MU? Câhillerin Özelliği Câhillerin bilmedikleri konularda birer filozof gibi konuşmaları,

Detaylı

Müminleri Ümitsizlikten Koruyan İlâhî Söz (Anahtar) BESMELE. Bismillâhirrahmânirrahîm Îman ve Güven Duygusunun Rûhu

Müminleri Ümitsizlikten Koruyan İlâhî Söz (Anahtar) BESMELE. Bismillâhirrahmânirrahîm Îman ve Güven Duygusunun Rûhu Müminleri Ümitsizlikten Koruyan İlâhî Söz (Anahtar) BESMELE Bismillâhirrahmânirrahîm Îman ve Güven Duygusunun Rûhu Tanrı mı Allah mı? Diyeceğiz? Prof. Dr. Mustafa TEMİZ Akıllı insan tercihlerini ilmin

Detaylı

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM, 1) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZARLAR Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ I II

Detaylı

Cemaleddin Hocaoğlu (Kaplan)

Cemaleddin Hocaoğlu (Kaplan) - 1 - -Rahman ve Rahîm olan Allah'ın adıyla- H i l â f e t D e v l e t i Y a y ı n ı d ı r C. Sani 1421 (Eylül 2000) -Tüm hakları mahfuzdur- Internet adresimiz: www.ilimdiyari.com - 2 - - 3 - IÇINDEKILER

Detaylı

De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız

De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız hemen bana uyun ki Allah da sizleri sevsin ve suçlarınızı bağışlasın; Allah, daima bağışlayan ve esirgeyendir. Al-i İmran s.31 İçindekiler Editörden Resulullah ın Nurunda

Detaylı

Ehl-i Sünnet Yolu nda (Orta Yol da) MADALYONUN İKİ YÜZÜ MEĞER BEN BİR ECÜNNÜ İMİŞİM. Bir Hayat Da Böyle Geçti

Ehl-i Sünnet Yolu nda (Orta Yol da) MADALYONUN İKİ YÜZÜ MEĞER BEN BİR ECÜNNÜ İMİŞİM. Bir Hayat Da Böyle Geçti Ehl-i Sünnet Yolu nda (Orta Yol da) Uzun ve İnce Bir Yolda Dünyâdaki milyonlarca köylü çocuğundan birisi de aşağıdaki resimde görüldüğü gibi bendim. Bu resim, ilkokula yazılırken çektirmiş olduğum ilk

Detaylı

EVLİLİK CENNETTE DE DEVAM EDECEK BİR AMELDİR.

EVLİLİK CENNETTE DE DEVAM EDECEK BİR AMELDİR. Bizim Şehrin Bülteni RİBAT EĞİTİM VAKFI ADAPAZARI ŞUBESİ YIL: 12 SAYI: 44 Ocak - Şubat - Mart 2015 ISSN 1305-5356 EVLİLİK CENNETTE DE DEVAM EDECEK BİR AMELDİR. Toplumun Muhtaç Olduğu Üç İnsan Abdullah

Detaylı

THOMAS'A MEKTUPLAR. Dr. İsmail ULUKUŞ

THOMAS'A MEKTUPLAR. Dr. İsmail ULUKUŞ THOMAS'A MEKTUPLAR Dr. İsmail ULUKUŞ Antalya, 2013 Bu eserin telif hakları, yazarı Dr. İsmail Ulukuş a ait olup 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun koruması altında bulunmaktadır. Eser, yazarının

Detaylı

Yanlış adres yanlış reçete 2.1.2004 Anne şefkatinden mahrum kalan çocuklar 3.1.2004

Yanlış adres yanlış reçete 2.1.2004 Anne şefkatinden mahrum kalan çocuklar 3.1.2004 Yanlış adres yanlış reçete 2.1.2004 Bütün dünyada insanlar, hızlı bir şekilde bunalıma sürüklenmekte; mutsuzluk, huzursuzluk her tarafı sarmış durumda. Bunalımda en büyük oran da gelir seviyesi yüksek

Detaylı

ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 10. SINIF YAZARLAR. Dr. Ahmet EKŞİ Ahmet YAPICI Ekrem ÖZBAY Dr. Mehmet AKGÜL

ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 10. SINIF YAZARLAR. Dr. Ahmet EKŞİ Ahmet YAPICI Ekrem ÖZBAY Dr. Mehmet AKGÜL ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 10. SINIF YAZARLAR Dr. Ahmet EKŞİ Ahmet YAPICI Ekrem ÖZBAY Dr. Mehmet AKGÜL DEVLET KİTAPLARI BİRİNCİ BASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...:

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin Ankara 2013 2 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133 Tashih Hac Duran Naml Kapak Tasar m Emre Y ld z Grafik Mücella Tekin Bask Mattek Matb. Bas. Yay. Tan.

Detaylı

EN BÜYÜK İFTİRA: ŞİRK

EN BÜYÜK İFTİRA: ŞİRK EN BÜYÜK İFTİRA: ŞİRK Harun Yahya- Adnan Oktar Published by Global Publishing at Smashwords Copyright 2011 by Harun Yahya Smashwords Edition, License Notes All rights reserved. No part of this publication

Detaylı

AHMED HULÛSİ YAŞAMIN GERÇEĞİ. www.ahmedhulusi.org

AHMED HULÛSİ YAŞAMIN GERÇEĞİ. www.ahmedhulusi.org AHMED HULÛSİ YAŞAMIN GERÇEĞİ www.ahmedhulusi.org KAPAK HAKKINDA Ön kapak zeminindeki siyah renk karanlığı ve bilgisizliği, üzerindeki harflerin beyaz rengi ise aydınlığı ve bilgiyi temsil eder. Kapakta

Detaylı

DİNSİZLİĞİN İLKEL MANTIĞI

DİNSİZLİĞİN İLKEL MANTIĞI DİNSİZLİĞİN İLKEL MANTIĞI Harun Yahya- Adnan Oktar Published by Global Publishing at Smashwords Copyright 2011 by Harun Yahya Smashwords Edition, License Notes All rights reserved. No part of this publication

Detaylı

YÖNÜMÜ ARIYORUM ÖNSÖZ Bugün gerek toplumumuzun ve gerekse tüm insanlığın siyasî, ekonomik, sosyal, psikolojik, dinî, ahlâkî birçok problemleri bulunmaktadır. Problemlerin temeline ve özüne inildiğinde

Detaylı

ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 11. SINIF YAZARLAR. Eyüp KOÇ Musa ŞİMŞEKÇAKAN Mehmet BAYDAŞ Dr. Eşref ALTAŞ

ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 11. SINIF YAZARLAR. Eyüp KOÇ Musa ŞİMŞEKÇAKAN Mehmet BAYDAŞ Dr. Eşref ALTAŞ ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 11. SINIF YAZARLAR Eyüp KOÇ Musa ŞİMŞEKÇAKAN Mehmet BAYDAŞ Dr. Eşref ALTAŞ DEVLET KİTAPLARI BİRİNCİ BASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...:

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KUR ÂN IN BAKIŞI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KUR ÂN IN BAKIŞI KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KUR ÂN IN BAKIŞI Doç. Dr. Mehmet OKUYAN ÖZET İnsanlık tarihi incelendiğinde erkeklerin, sahip oldukları fiziki güç, kuvvet ve diğer bir takım sebepler nedeniyle kadınları ikinci

Detaylı

Fâtiha sûresi, aynı zamanda baştan başa eşsiz güzellikte bir dua, bir yakarıştır.

Fâtiha sûresi, aynı zamanda baştan başa eşsiz güzellikte bir dua, bir yakarıştır. 1- FÂTİHA SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. Yedi âyettir. Kur an-ı Kerim in ilk sûresi olduğu için başlangıç anlamına Fâtiha adını almıştır. Sûrenin ayrıca, Ümmü l-kitab (Kitab ın özü) es-seb ul- Mesânî

Detaylı

Büyük Hak Âşığı Yunus Emre

Büyük Hak Âşığı Yunus Emre Gönül Sohbetleri 7 Büyük Hak Âşığı Yunus Emre Senelerce, senelerce evveldi İçi içine sığmayan küçük bir çocuktum. Beş yaşındayım. Bir gün eve bir misafir geldi. Babamın okul arkadaşıymış. Gittim, elini

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 YAZARLAR Doç Dr. Muhiddin OKUMUŞLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Faruk SALMAN Nazif YILMAZ Devlet Kitapları

Detaylı

K U R A N I K E R İ M T E F S İ R Ç A L I Ş M A S I. 4. Cilt. Sure: 10/1- Kuran Sayfası: 207- Hazırlayan M. SELMAN

K U R A N I K E R İ M T E F S İ R Ç A L I Ş M A S I. 4. Cilt. Sure: 10/1- Kuran Sayfası: 207- Hazırlayan M. SELMAN K U R A N I K E R İ M T E F S İ R Ç A L I Ş M A S I 4. Cilt Sure: 10/1- Kuran Sayfası: 207- Hazırlayan M. SELMAN 10. YUNUS SURESİ Mekke döneminde nâzil olmuştur. 109 âyettir. Sûrenin 40, 94 ve 95. âyetlerinin

Detaylı

AHMED HULÛSİ. İNSAN ve SIRLARI - 1. www.ahmedhulusi.org

AHMED HULÛSİ. İNSAN ve SIRLARI - 1. www.ahmedhulusi.org AHMED HULÛSİ İNSAN ve SIRLARI - 1 www.ahmedhulusi.org KAPAK HAKKINDA Ön kapak zeminindeki siyah renk karanlığı ve bilgisizliği, üzerindeki harflerin beyaz rengi ise aydınlığı ve bilgiyi temsil eder. Kapakta

Detaylı

MEVLANA NIN AŞK VE İNSAN FELSEFESİ

MEVLANA NIN AŞK VE İNSAN FELSEFESİ MEVLANA NIN AŞK VE İNSAN FELSEFESİ Doç. Dr. İbrahim Arslanoğlu G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Anadolu da tasavvufun en önde gelen temsilcilerinden birisi Mevlana dır. Anadolu insanı ona büyük

Detaylı

(TDV Kadın Kollan Konferans ve Panelleri: 1996-97)

(TDV Kadın Kollan Konferans ve Panelleri: 1996-97) TÜRKIYE DIYANET VAKFI YAYlNLARI /287 (TDV Kadın Kollan Konferans ve Panelleri: 1996-97) I ANKARA 1998 Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ TASAVVUF* Ayşe SUCU (TDV Kadın Kolları Başkanı) - Sayın Hocam, değerli misafirler,

Detaylı

KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN

KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN İstanbul Yayınevi 2011 www.istanbulyayinevi.net İstanbul Yayınevi Eser Adı: Kur ân-ı Kerîm deki Temel Emirler ve Yasaklar Yazar: Emre Dorman İletişim:

Detaylı

ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI

ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI Metin Muhammed b. A. b. Süleyman Şerh Muhammed b. Salih el-useymîn Çeviren Mehmed Ün GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL

Detaylı

Barış ve Bereket Nizamı İSLÂM DAVASI. Ve Yozlaştırılan CİHAT KAVRAMI AHMET AKGÜL. 7. Baskı

Barış ve Bereket Nizamı İSLÂM DAVASI. Ve Yozlaştırılan CİHAT KAVRAMI AHMET AKGÜL. 7. Baskı Barış ve Bereket Nizamı İSLÂM DAVASI Ve Yozlaştırılan CİHAT KAVRAMI AHMET AKGÜL 7. Baskı İÇİNDEKİLER 2 Önsöz... 4 1. BÖLÜM: İMAN VE İSLAMİYET 1- Yaratılış Sırları ve Hayatın Hakikatı...7 2- Müslüman ın

Detaylı

GÖNÜL BAHÇESİ 1998 MAKALELERİ. Dost Kazanmak 8.5.1998

GÖNÜL BAHÇESİ 1998 MAKALELERİ. Dost Kazanmak 8.5.1998 GÖNÜL BAHÇESİ 1998 MAKALELERİ Dost Kazanmak 8.5.1998 Dost kazanmanın yolu, insanlara değer vermekten geçer. Değer vermek için de insanların hep iyi taraflarını görmeli ve bu hâllerini takdir etmeliyiz.

Detaylı

(DİNİ ANLAMADA) KURAN YETER Mİ? Kashif Ahmed Shehzada. Çeviren: Afşin Bilgili. Redaktör: Mecid Demir

(DİNİ ANLAMADA) KURAN YETER Mİ? Kashif Ahmed Shehzada. Çeviren: Afşin Bilgili. Redaktör: Mecid Demir (DİNİ ANLAMADA) KURAN YETER Mİ? Kashif Ahmed Shehzada Çeviren: Afşin Bilgili Redaktör: Mecid Demir 1 ÖNSÖZ Bu çalışmanın amacı, kendini Müslüman olarak tanımlayanlar arasında yaygın olan, Kuran ile ilgili

Detaylı

İNSANLAR UYURLAR ÖLÜNCE UYANIRLAR EMRE DORMAN

İNSANLAR UYURLAR ÖLÜNCE UYANIRLAR EMRE DORMAN İNSANLAR UYURLAR ÖLÜNCE UYANIRLAR EMRE DORMAN İstanbul Yayınevi 2011 www.istanbulyayinevi.net İstanbul Yayınevi Eser Adı: İnsanlar Uyurlar, Ölünce Uyanırlar Yazar: Emre Dorman İletişim: www.emredorman.com

Detaylı