Temiz Araştırma Serîsi 2 YARATILIŞ SEBEBİMİZ. İslâm da Yaşam ın Gerçek Güncel İlkeleri ALLAH IN (CC) MURÂDI YARATILIŞ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Temiz Araştırma Serîsi 2 YARATILIŞ SEBEBİMİZ. İslâm da Yaşam ın Gerçek Güncel İlkeleri ALLAH IN (CC) MURÂDI YARATILIŞ"

Transkript

1 YARATILIŞ SEBEBİMİZ İslâm da Yaşam ın Gerçek Güncel İlkeleri VE YARATILIŞ 1

2 DUÂ Öz Bilimin ilk amacı, Tanrı (Allah) hakkında bilgi edinmek, O nun eserleriyle O na hayranlık duymaktır. Anthony Standen Nehirler aktı geçti, Kurudu vakti geçti. Nice han, nice sultan Tahtı bıraktı geçti. Şu dünyâ bir penceredir, Her gelen baktı geçti 1,2. 1 Anonim, Ölüm Gerçeği..., Alındığı İnternet Adresi, En Son Erişim Târihi: Anonim, Alındığı İnternet Adresi, En Son Erişim Târihi:

3 Duâ Yâ Rab bi! Hamdini sözümün baş tâcı yap! Zikrini kalbimin mîrâcı et! Kur an ı kendime şerefli bir yol ve metot kıl! Sen: Bana değer verdin de beni yoktan var ettin! Dünyâ ya göndererek kendine kul seçtin! Varlığından haberdar ettin! Gönlümü bîkarar ettin! Bunun için Ey Rab bim! Lutfuna sığınarak kapına geldim, hidâyetine muhtâcım! Kulluk edemedim, affına geldim! Beni şaşırtma! Tevfîkini refik et! Bana doğruyu söylet! Bana sevginle neşeni duyur, gerçeği öğret! 3

4 Çünkü: Sen duyurmazsan, ben duyamam! Sen söyletmezsen, ben söyleyemem! Sen sevdirmezsen, ben sevemem! Ey Rab bim! Sevdir bize sevdiklerini! Yerdir bize yerdiklerini! Arkadaş et bize erdirdiklerini! Ey Rab bim! Sevdin Habîb ini, hılat-ı risâleti giydirdin! Sevdirdin kâinata! Makâm-ı İbrâhim den Makâm-ı Mahmûd a erdirdin! Server-i asfîyâ, hatem-i enbiyâ, Muhammed Mustafa kıldın! Salât-ü selâmlar, tahiyyât-ü ikrâmlar, her türlü ihtiramlar ona, âl, ashâb, ahbâb, âile ve etbâına olsun! 4

5 GİRİŞ Mal sâhibi mülk sâhibi, Hani bunun ilk sâhibi. Mal da yalan mülk de yalan, Var biraz da sen oyalan. Yûnus Emre Siyam İkizleri Hiç düşündünüz mü, biz bu dünyâya niçin geldik diye? Dünyâ ya gelişimiz için bize bir şeyler soruldu mu? Birer anne ve baba olarak çocuklarımızın dünyâya gelmesi için bâzı ön şartlar koyabilmiş, çocuğun boyubosu, rengi, aklı, fikri, güzelliği gibi konularda bir tercih sâhibi olduk mu? 5

6 Ya da kilomuzun, boyumuzun, göz rengimizin, kirpiklerimizin, kaşlarımızın, alnımızın, şekli biz istedik diye mi böyle oldu? Annen beyaz bir rengi, zencî siyah bir rengi mi tercih etti? Yâni, biz beyaz olmayı istediğimiz için mi beyaz olarak dünyâya geldik; zencîler ise siyah olmayı istedikleri i- çin mi siyah olarak dünyâya geldiler? Biz istedik diye mi gözlerimiz görüyor? Ya da Siyam İkizleri 3 kendileri istedi diye mi bitişik olarak doğdular? 3 Yapışık İkizler (Siyam İkizleri): Chang ve Eng, Siyam'da 1811 yılında doğduklarında, göğüslerinin alt kısmından bant şeklinde bir et parçası ile birbirlerine bağlıydılar ve karaciğerleri birleşikti. 17 yaşına gelene kadar annelerinin yanında basit bir yaşam sürdüler yılında Kaptan Coffin'in Amerika seyâhati teklifini kabul ettiler. Siyam Kralı ndan alınan özel izin ile Amerika ya gittiler. Siyam lı çifte oğlanlar olarak lanse edilen Chang ve Eng, kaptanın menejerliğinde gösterilere katıldılar. Bir ara İngiltere'ye giden i- kizler burada soylulara teşhir edilip Krâliyet âilesinden pek çok üye ile tanıştırıldılar. Tüm seyâhatleri boyunca her gittikleri yerde durumun anlaşılması, cerrâhî olarak ayrılmaları o- lasılığı açısından tıbbî deneylere tâbi tutuldular. Turneler esnâsında, onlara bakan gebelerin benzer bebekler doğuracakları gerekçesi ile Fransa'ya kabul edilmeyince tekrar A- merika'ya geri döndüler. 28 yaşına geldiklerinde Kuzey Karolina'da bir çiftlik aldılar ve tarım ile uğraşmaya başladılar.1840 yılında A.B.D. vatandaşlığına geçtiler yılında Adelaide Yates ve Sarah Anne isimli iki kız kardeş ile evlendiler. 31 yıl boyunca tam 21 6

7 Veyâ komşunun avcı köpeği, çobanın çoban köpeği ya da Afrika Kıtâsı ndaki bir fil, Amazon nehrindeki bir timsah veyâ bir fâhişe kadının kanındaki bir AIDS virüsü kendilerinin istekleri doğrultusunda mı köpek, fil, timsah ya da AIDS virüsü oldular? Bütün bu sayılanlarda ya da sayılmayan yüzlerce, binlerce, trilyonlarca durumlarda hiçbir varlığın ya da hiçbir insanın bir tercih hakkı olmadığı açıktır. Bunun böyle olduğunu bilmeyen de yok gibidir. Ancak şu da açıktır: çocukları oldu. 1850'lerde yeniden gösteri dünyâsına dönen ikizlerin sağlığı kötüleşmeye başladı, 1870 yılında yeniden A.B.D.'ye döndüler. 17 Ocak 1874'de Eng gece yarısı garip bir his ile uyandı ve kardeşi Chang'ın öldüğünü fark etti. Birkaç saat sonra kendisi de öldü. Birkaç hafta sonra gövdeleri Philadelphia'ya getirildi ve otopsi uygulandı. Sonuçta Chang'ın beyin damarlarına giden bir pıhtı nedeni ile öldüğü anlaşıldı. O zamanlar Eng'in neden Chang'ın ölümünden hemen sonra öldüğü anlaşılamadı. Bâzı hekimler korkudan hayâtını kaybettiğini ileri sürdüler. Oysa bugün Eng'in kanama nedeni ile öldüğünü biliyoruz. Eng'in kanı Chang'ın ölü bedeninde göllenerek Eng'in de ölümüne neden olmuştu. Cahng ve Eng, toplumun yapışık ikizlere ve fiziksel açıdan farklı olan bireylere bakışlarının değişmesini sağladı. İkizler, değişik olan bireylerin de normal hayatlarının, işlerinin ve sağlıklı âilelerinin olabileceğini kanıtladılar. Chang ve Eng terminolojiye Siyam İkizleri tâbirini kazandırdılar. Mumcu.A., Alındığı İnternet Adresi, En Son Erişim Târihi:

8 Hiçbir varlık abes ve gâyesiz olarak yaratılmamıştır. Hele hele insanlar? Evet! İnsanlar da hedefsiz ve gâyesiz yaratılmamışlardır. Peki! Akıldan yoksun canlıları bir tarafa bırakacak olursak, birer akla sâhip olan insanların her biri, kendi irâdeleri dışında dünyâya getiriliş sebebini biliyorlar mı? Ya da bu insanlar, Bizi dünyâya getiren gücün bizi yaratmadaki gâyesi nedir? Bütün bu oluşlar sonunda biz dünyâya niçin geldik? gibi soruların cevaplarını hiç araştırıyorlar mı? Bu soruların cevapları, çoğu kimseler için, sanırım, hayır! demek zor olmasa gerek İnsanların mühim bir çoğunluğu, dünyânın hızla giden akışı içinde bu sorularla ya da soruların cevapları ile ilgilenmeyi bile yersiz buluyorlar, bugün 8

9 Bu yüzden de dünyâda bu soruların cevapları ile çok az insan ilgileniyor. Sâhi! Niçin yaratıldık? İşte bu eser, bu soruların cevaplarını düşünmek, didik didik araştırmak için ele alınmıştır. Nasıl? Değişmeyen, sönmeyen her zaman çağdaş kalan gerçeklerin pratik alandaki yaşam örnekleriyle Yoksa bu eser bilim açısından iddialı bir inceleme değil, bir yaşam pratiğidir o kadar Yine dönelim ana konuya Âlemlerdeki maddî ve mânevî varlıkları yalnız bir olan Yaratıcı yaratmıştır. Demek ki her şey, sırf o Yaratıcı nın arzûsunun, irâdesinin ve tercihinin bir sonucudur. 9

10 Bu sebeptendir ki, Yer ve gökler, yerde ve göklerde ve bunların arasında, canlı, cansız ne varsa, bütün bunlar, Yaratıcı nın kendi mülküdür 4. Başka bir ifâdeyle mülk sâhibi, kendi mülkünde istediği gibi tercih yapma hakkına sâhiptir. Akıl ve mantık bunun aksini düşünemez! Öyle ki, O nun yarattığı hiçbir şey kendi mülkü dışında olamaz. Çünkü maddî ve mânevî zerreden küreye kadar her şey, galaksiler, yıldızlar, dağlar, taşlar, ağaçlar, hayvanlar, sen, ben, her şey, O nun mülküdür. Öyleyse, O nun mülkünün dışında başka bir mülkten söz edilebilir mi? O hâlde, güç, kuvvet, mülk ve mülkündeki trilyonlarca sanat hârikaları sâdece Allah ındır (CC)! Bu sebepten, O kendi mülkünde istediği tasarrufu yapar / yapıyor / yapacak Buna kim îtiraz edebilir! 4 Bakara Sûresi, âyet 29: O ki, yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yarattı. Sonra göğe yöneldi, onları yedi gök olarak düzenledi. O, her şeyi bilir. 10

11 Yine bu sebepten, O istediği gibi kural koyar ve uygular. O nun bu tasarrufuna îtiraz diye bir şey olur mu? Yer ve göklerde ne varsa O na teslim olmuştur. Oysaki göklerde ve yerde ne varsa, hepsi ister istemez O na teslim olmuş, hep döndürülüp O na götürülüyorlar 5. Nefes alıp veren her canlı, her bir nefesini alışında ve verişinde sâdece O nun tecellisine muhtaç oluyorsa, bütün varlıklar O nun varlığına, îrâdesine ve dilemesine dayanıyorsa, o zaman yaratılmışa düşen şey, istese de istemese de, O nun istek ve irâdesine boyun eğmektir. Aklı başında olanlar arasında bundan farklı düşünenler yoktur! Hey ters düşünen kişi! Bunu da mı mantık dışı sayıyorsun? 5 Âl-i İmran, âyet 83: Onlar, Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Hâlbuki göklerde ve yerde ne varsa hepsi, ister istemez O'na boyun eğmiştir ve O'na döndürülüp götürüleceklerdir. 11

12 Hani! Fânî bir kralın karşısında eğilmeyi, diz çökmeyi, emrin baş üstüne! demeyi mantıksızlık saymıyorsun ya! Asıl mantıksızlık 6 O nun isteklerini, murâdını sorgulayıp öğrenmek değil mi? Bunu, bilhassâ, meselâ, Allah ın (CC) kulların namazlarına ihtiyacı mı var. gibi, laflarla başlayarak namaz kılmanın gereksizliğini îmâ etmek isteyenler için söylüyorrum. Elbette, Allah ın (CC) kulların namazlarına ihtiyacı yoktur. Ama insanoğlunun namaza ve güzel davranışlara ihtiyâcı vardır. Çünkü bunun böyle olduğunu O Yaratıcı söylüyor 7. Îtiraz mı edeceksin? 6 Temiz, M., Asıl Mantıksızlık Ne?, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, YA DA En Son Erişim Târihi: İsrâ Sûresi, âyet 7: Eğer iyilik ederseniz, kendinize iyilik etmiş olursunuz ve eğer kötülük ederseniz yine kendinizedir. 12

13 Değişim Dünyâ nın dönmesi boşuna değil İnsanlara en âdil şekilde dağıtılan nîmet akıldır. Çünkü hiç kimse aklından şikâyetçi değildir. Montaigne Düşünme yeteneklerimin geliştiği günlerden beri aklımın bir köşesinde durmadan nefsime sorduğum bir soru var Daha doğrusu, her sabah kalktığımda, sabahtan akşama kadar gördüğüm bin bir çeşit olay ve hâdiseler esnâsında, kafamda bu soru dâimâ canlı olarak durmakta ve beni cevâbını aramaya sevk etmektedir. Zannediyorum, aklı başında ve düşünen her insan da benim gibi aynı ve benzeri sorularla karşı karşıya geliyordur. Tolstoy da bu soruları çok sormuştur kendine 13

14 Rahmetli Necip Fazıl da bu sorularla oldukça çok karşılaşmış olmalı ki, bakınız bu konudaki duygusunu nasıl mısralaştırmış: Hiç kalmadı soran; ne var insanda? Ben duvarda ezik bir böcek miyim? Yoksa pırıl pırıl tek damla kanda; Kâinâtı süzen bir mercek miyim? Evet Günümüzde, bilimsellik adına bilmem ne böceğinin ne organından tutun da, evrenin içinde bin bir tâne bilinmeyen konunun her birini incelemeye ve bilmeye kalkan insanoğlu, bu bilinmeyenlerin arasında acâyip bir gaflet içinde koştururken, kâinâtın en büyük muammâsı olan kendi bilinmezliğinin araştırılmasını hiç aklına getirmemesi kadar şaşılacak bir şey bulamıyorum! Dünyâ da olup biten olaylara şâhit oluşumuzun hızının artan iletişim imkânlarıyla orantılı olarak gün geçtikçe artması da insanoğlunun kendine vakit ayıramaması gafletini de artırmaktadır. Bununla berâber bu gelişmeler, söz konusu bu soru ve bilinmeyenlerin cevapları hakkında benim merâkımı gittikçe kamçılamaktadırlar. 14

15 Çünkü Nef i nin Sanma ki devr-i felek ile şâm u seher eyler, Her vâkıânın âkibetinden haber eyler. Yâni: Dünyâ nın dönmesiyle (sâdece) akşam ve sabahın meydana geldiğini sanma! (Bu akşam ve sabah her seferinde) her olayın sonunun haberini getirir. şeklinde, her gün yeni yeni olayların haberini alıyoruz. Yaşadığımız sürede de bu soru ve bilinmeyenler böyle devam edip gidecek Bizden sonra da başkaları için sürecek Hayat bir muammâdır diyorlar onun için Nitekim bu sabah kalktığımda, bütün medya Sabancı nın ölüm haberini Dünyâ ya, günün en önemli haberi o- larak, duyurmaya çalışıyordu. 15

16 İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn! Demek ki, Sabancı nın ömür denen süresi de 10 Nisan 2004 e kadarmış! dedim, kendi kendime 8... Gelecek günler daha kim bilir ne haberler getirecek? İşte bu sabah da bu haberle birlikte kafamı her zaman kurcalayan bu soru ve bilinmeyenin cevâbı tekrar benliğimi sarmaya başladı. Bilgisayarın başına geçtim, önce soruyu tespit ederek cevâbını süren hayat içinde, mümkün olduğu kadar, ciddî olarak araştırmak üzere kolları sıvadım. Şaka Bir Tarafa İşin şakası yoktu Akıllı olmak da bir şey değil, mühim olan o aklı yerinde kullanmaktır. Descartes 8 Temiz, M., Niçin Yaratıldık?, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, YA DA En Son Erişim Târihi:

17 Çünkü işin hakîkaten şakası yoktu Nereden gelip nereye gidiyoruz? Gidiş sırasının bir gün de bize gelmesini beklemeden evvel bilinmeyenler öğrenilmeliydi ve yolumuzu sarsılmaz bir şekilde belirlememiz gerekiyordu. Hayat bir muammâdır diyorlar dedim kendi kendime ama aslında, bilinmeyen bir şey de yoktu, doğrusu Her şey biliniyordu aslında, ama benim gibi, ellili yaşlara kadar gaflet içinde ömrünü bitirip son anlarına yaklaşanlar tarafından değil; bu dünyânın geçici olduğuna nefsini inandıranlar, inananlar, tembellik etmeyenler, okuyanlar, araştıranlar, kısacası akıllarını kullanıp da uyanık olanlar tarafından biliniyordu. O hâlde, arayan aradığını elbette bulurdu, bulmalıydı. Neşenin taştığı bir güneşli günde yeşil ağaçların, rekli çiçeklerin, akan su şırıltılarının bulunduğu parklar gibi hoş yerlerde, karmaşık soruların aklıma geldiğini çok kereler hatırlıyorum: 17

18 Böyle durumlarda tam o sırada ölüm aklıma geliyordu. Kendi kendime diyordum ki: Ne tuhaf ki, ölüm denen şey, insanoğlunu şu güneşli, neşeli yaşamdan alarak, kuş sesleri içindeki bu bahçeden alarak çör çöp içindeki mezarlığa sokabiliyor. Ama nefsim bunun mümkün olacağını şu anda hiç kabullenmek istemiyor. Dünyâ nın güzelliğini seyrettiğim her an aklımı karıştıran hususlar bu ve bunlara benzer şeylerdi. Hemen ardından da aklıma şu meşhur soru gelişyordu: Bu Dünyâ ya niçin geldik? Ben de sonunda Rus yazar Tolstoy gibi asıl düşünülecek noktaya yeni gelmiştim. Güzel bir soruydu aslında bu Bu soruyu sorduğum birkaç kişi, hemen hemen şu şekilde cevaplamışlardı soruyu: Yaşamak, hayattan kâm almak için 18

19 Ama bu cevap beni hiç tatmin etmemişti / etmiyordu. Evet! Niçin geldik? diyordum Dünyâ ya Çünkü biliyordum ki, benim gibi gaflet içinde olup da bunu bilmeyen çok kişi vardı. Ben de bunlardan yalnızca biriydim. Bu sorunun cevâbını doğru olarak bulduğuma emin olduğum oranda rahat ve mutlu olabileceğimi zannedişim, kolları sıvadım dememin gerekçesini meydana getiriyordu. 19

20 İNSANOĞLUNUN HEDEFİ Giriş İlim adamının zikri ve şükrü, Allah ın (CC) sanat ve nîmetlerini keşfedip onları sayıp dökerek O na hayranlık duymaktır. Prof. Dr. Mustafa TEMİZ İnsanların hemen hepsinin hedefi Mutlu olmak! Bütün mesele bu, değil mi? Ama hemen belirtmekte fayda vardır ki, mutluluğun öyle kolayca elde edilemeyeceğini peşin olarak kabul etmemiz lâzımdır. Herkesin arzûsu mutluluğu yakalamak olduğu için, bu kelimeyi her gün herkesten duymak mümkün... 20

21 Günümüzde anlık ve günlük mutlu olanları (!) her gün görüyoruz: Ufak bir servete kavuşuyor, mutlu oldum diyor. Kaybettiğini buluyor, mutlu oldum diyor. Kapkaççının elinden kurtuluyor, mutlu oldum diyor. Tiyatroda oynadığı rolünü tebrik ediyorlar, mutlu oldum diyor. vesâire Aslında mutluluk bunlar değil Bunlar, asıl mutluluğun lezzeti hakkında ipuçları veren, birer mutluluk kırıntılarıdır o kadar Başka bir ifâdeyle bunlar, ebedî ve gerçek mutluluktan haber veren birer işârettirler. Çünkü gelecek günlerde daha başka üzüntülü günlerin gelmeyeceğini kim garanti edebilir ki? Nitekim mutluluğun hemen ertesi gün aksilikler bir bir başlıyor sökün etmeye, genellikle 21

22 Mutluluk dediğin kesiksiz, bitmez ve nihâyetsiz olmalı! Onun için böyle kısa kısa anlara sevinçli anlar dense, belki, mutluluk kelimesinin taşıdığı mânanın da hafifletilmemesi ve mutluluk kelimesinin yıpranmaması biraz daha sağlanmış olur bence Mutluluğu telâffuz edenlerin çoğu, günlük ya da dünyevî rahatlığı kastetmektedirler, çoğu kere... Hâlbuki ebedî olan insanın mutluluğu da ebedî olursa, bunun bir mânası olur. Yoksa sonlu bir mutluluk, mutluluğun tadını alan insan için mutsuz günlerin başlama sırasının geleceğini hatırlattığından, daha gelmeden bile mutluluğun sona ereceğinin ilk huzursuzlukları başlamıyor mu? Dünyâdaki mutluluk, bir çeşit mutsuzluğun belirtisidir, bence 2007 yılı, Kasım ayının sonları Haberlerde dinledim. Hollanda dan evlenmiş bir Türk Türkiye yi, İstanbul u, anne ve babasını görmek üzere, eşi, 6 yaşındaki kızı ve ka- 22

23 yınbirâderi ile gelmiş Karadeniz in mâviliklerini seyretmek için Bağaz a gitmişler Olacak buya, Karadeniz in hırçınlığı tutmuş bu sırada Müthiş dalgalı Dayısının kucağında bulunan küçük kız, dalgalara daha yakından bakmak isteyince, dayı ve kız denizin kenârına biraz daha yaklaşmışlar. Derken Altı metrelik bir dev dalga, o anda birden gelmesiyle, dayı ve kızı o anda yutmuş Arkasından kızın babası, kızını kurtarmak için âdetâ kudurmuş olan denize atlamış onlar için Sonuç, dayı oradaki insanlar tarafından zor kurtarılmış Kız ve baba birkaç gün aralıkla ancak boğulmuş oldukları hâlde bulunmuşlar. İşte şimdi düşününüz, Memleket e, anne ve babaya ve de anne ve babanın oğullarına ya da torununa kavuşmanın anlık mutluluklarını ve sonra bunların başına gelenleri ve de sonraki mutsuzluk anlarını Dünyâ daki mutluluklar işte böyle kısa kısa oluyor, o kadar Yine düşününüz! Birkaç sene önce Filipinler deki ya da 11 Mart 2011 de Japonya daki Kıyâmet i andıran o muazzam Tusunami yi O sırada orada da binlerce insan var- 23

24 dı anlık mutluluklarını yaşayan Ama Tusunami den sonra herkes için müthiş bir felâket başlamıştı 18 Temmuz 2011 de Hindistan ın Madya Pradeş eyâletinde piknik yapan bir âilenin 5 üyesinin, Piknik alanının i- çinden geçen nehrin seviyesinin âniden yükselmeye başlamasıyla, herkesin gözleri önünde sâniyelerle süren bir süre içinde sele kapılıp gitmelerini de ekran-larda bütün dünyâ seyretmişti 9. 9 Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde piknik yapan bir ailenin 5 üyesi sele kapılarak hayatını kaybetti, Alındığı İnternet Adresi, En Son Erişim Târihi:

25 11 Mart Japonya daki Tusunami Kıyâmet i 10 Şimdi yine bir kere daha düşünlim: Piknikten dönen bu âilenin her bir ferdi nehrin kenârında piknik yapmanın anlık mutluluğu içinde iken, sâniye- 10, Alındığı İnternet Adresi, biw=1280&bih=769&prmd=ivns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=cr4mtsakj46ao vsxxcik&ved=0cdgqsaq4cg, En Son Erişim Târihi:

26 ler sonra nehrin ortasında âniden bastıran sel sularının ortasında kaldıklarında o mutluluklardan hiç eser kalmış olur muydu? Kalp krizi de âniden gelmiyor mu? Mutluluk içindeyken, birden gelen bir krizden bir sâniye sonra mutluluktan eser bile kalmıyor. Demek ki, insanoğlunun bir sâniye sonrası için bir garantisi olamıyorken, hangi mutluluktan bahsedilebilir ki? Peygamber (SAV) Efendimiz in bildirdiğine göre, Dünyâ da mutluluk ve mutsuzluklar denizin dalgaları gibi ardı ardına gelir. Dünyâdaki mutluluk, bir çeşit mutsuzluğun belirtisidir. dememin sebebi budur. Dünyâdaki mutluluklar, tatmin edici de değildir. İnsanoğlu ebedîdir, mutluluğun da ebedî olması gerekiyor. Dünyâ daha çok bir mutsuzluklar beldesidir. Bence geleceği planlama açısından, mutluluk kelimesini Cennet e bırakıp bunun yerine huzur ya da saadet kelimelerini işletmekte fayda vardır. 26

27 Râzî nin Huzur (Saadet) Târifi Râzî, Mefâtihu l Gayb adlı eserinde huzur (anlık mutluluk) mertebelerinin, rûha, bedene ve dışarıya âit olmak üzere, üç tip olduğunu bildirmektedir. Evet! Rûha, bedene ve dışa âit huzur anları Rûha âit huzur, ilimle görüş kuvvetinin kuvvetlenmesi ve ahlâk ile amel kuvvetinin tamamlanmasıdır. Bedene âit olanı sağlık ve güzelliktir. Dışa âit huzur ise, mal ve makamdır. Dikkat ettiyseniz hepsi geçici Peygamber (SAV) Efendimiz: Üç şey insanın saadetinden, üç şey de mutsuzluğundandır. demiş ve eklemiş: 27

28 İnsana saadet veren üç şey, iyi bir eş, geniş bir ev ve iyi bir binektir. Günümüzün bineğinin her hâlde at olmadığını, örneğin, bir Mercedes taksi olabileceğini hatırlatmaya gerek var mı, bilmiyorum? İnsanın mutsuzluğuna sebep olan üç şey ise, kötü eş, kötü ev ve kötü binektir. buyurmuşlardır 11. Dikkat edilmelidir ki bu üç mutsuzluk, muhtemelen, e- bedî mutluluğun elden kaçmasına da sebep olabiliyor. Çünkü bunlar, ebedî mutluluğu ya da ebedî mutsuzluğu kazandıran başlangıç eylemleridir de ondan Buna göre, mutluluğun kemâlinin üç huzur kaynağının hepsinin kemâli ile olacağı ve bunların hep birlikte ebedî mutluluğu kazandıracağı açıktır. Dolayısıyla, herkes için bunların hepsinin bugünkü Dünyâ da elde edilmesi ne derece mümkün olur bilemiyorum. 11 Ahmed bin Hanbel, Müsned, I,168; III,

29 Rûha âit mutluluğun Âhiret te Cennet e bir kapı araladığı da muhakkak Günümüz insanlarının çoğu, mutluluktan sâdece bedene ve dışa âit mutlulukları anlıyorlar. Bedene ve dışa âit mutluluklar elde edilse bile, bunların ölüm karşısında geçici olacağı şüphesizdir. Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, Bu dünyâ kâfirin cenneti, mü minin cehennemi demiyor mu? Bu bakımdan, en büyük saadet (mutluluk) Cennet e kavuşmakla elde edilir. Bunun sağlanması için, onu elde etme yollarının araştırılması ve şartlarının bilinip uygulanması gerektiği kaçınılmazdır: Bu şartların kısa târifi, Sünnetler e ve Allah ın (CC) i- pine (Kur an a) sımsıkı sarılmaktır. Hemen burada bâzı okuyuculardan, sözlü olmasa bile gizlice ya da istemeyerek, bâzı îtirazların yükseldiğini hissediyorum. 29

30 Çünkü geçmişte yaşamıştım bu duyguların benzerlerini Benzerleri benden de yükselmişti: Her din adamı böyle söylüyor fikir birliği etmişçesine Bunun başka yolu yok mu? Ama çoğumuz, hepimizin fikir birliği dediğimiz o şeyin, ilim denen, Allah ın (CC) murâdı olduğunu hiç düşünmüyoruz! Bakınız Allah (CC), Kur an ın da ne buyuruyor: Allah, mü min erkeklere ve mü min kadınlara içinde e-bedî kalmak üzere, altından ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler vaadetmiştir. Allah tan olan hoşnutluk ise en büyüktür. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur 12. Öne geçen Muhâcirler ve Ensar ile onlara güzellikle uyanlar; Allah onlardan hoşnut olmuştur, onlar da O ndan hoşnut olmuşlardır ve (Allah) onlara, içinde ebedî kala- 12 Tevbe Sûresi, âyet

31 cakları, altından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte, büyük kurtuluş ve mutluluk budur 13. Allah ın (CC) hoşnutluğuna O nun rızâsı diyoruz. O nun rızâsı, ancak İslâm Şerîatı na, yâni Sünnet ve Kur an a sarılmakla olacağı kaçınılamaz bir gerçektir. İki cihanda mutlu olmak için şerîatı yaşamak gerekmektedir vesselâm! İslâmiyet=İslâm Dini (İslâm Şerîatı) Evet! Niçin yaratıldık? Allah (CC), kendi gücünün, mülkünün, sanâtının farkına varılıp temâşa edilerek mülkün tek ve eşsiz sâhibi olduğunun bilinmesini, takdir edilmesini, hikmetinin dile getirilmesini; böylece methedilip yüceltilmesini, başka bir ifâdeyle, kendisinin her an zikredilmesini dilemiş, bunun için de âlemleri yaratmış, bunlar içinde insanı Yeryüzünde kendisinin halîfesi olarak seçmiştir. 13 Tevbe Sûresi, âyet 100. Bâzı insanların Şerîat kelimesini duyar duymaz ölçülerini aşmaları, onların bu konularda câhil olduklarının en açık belirtisi olduğunu bilmelisiniz. 31

32 Halîfe kelimesi, birinin yerine geçen kimse, pâdişah anlamlarını taşıdığına göre, insan Allah ın (CC) Yeryüzü ndeki temsilcisi, O nun adına iş yapan kimse demektir. Görülüyor ki insan, Allah ı (CC) temsil ettiği için, yaratılmış olanların en şereflisi olmuş; insandan başka yaratılmış olan ne varsa insanın hizmetine tahsis edilmiştir. İnsanoğlunun bu üstün şerefi, onun inanç ve îmânından gelmektedir. Şeref ve makamın yüksek oluşu, sorumluluğun büyük oluşundandır. İnsanın sorumluluğu, Allah ın (CC) halîfesi oluşundan, Yeryüzünde O nun adına iş yapışından dolayıdır. Yeryüzünde halîfelik makâmında Allah (CC) adına iş yapmak için insanın, sınırlı da olsa, bir özgürlüğü olması gerekmez mi? Elbette gerekir! 32

33 Bu nedenle, yaratılmışlar içinde sâdece insanoğluna özgür bir irâde verilmiştir. Bu yüzden, insan belli bir müddet için Yeryüzü nde Allah (CC), adına iş yaparken, kendi özgür tercihi ile baş başadır ve onun kendi irâdesini kendisine tanınan bir süre için istediği yönde kullanabilme hakkı vardır. Dolayısıyla, insanın Yeryüzü nde Allah (CC) adına iş yapabilmesi için O nu tanıması ve yüce murâdını bilmesi gerekiyor. Yoksa gelişigüzel iş yapılmaz, yapılırsa bunun da bir hesap verme durumunun olacağı da unutulmamalıdır. Allah ı (CC), O nun murâdını, istediklerini, sevdiklerini sevmediklerini bilmek mümkün mü? Bu nasıl olacak? Bu soruya doğru bir cevap verebilmek, ancak Allah ı (CC) tanımaya bağlıdır. Hemen şunu belirtmekte fayda vardır ki, herkes Allah ı (CC) tanıdığını zannediyor. O nu gerçeğiyle tanımak mümkün değildir. 33

34 Çünkü zıddı, benzeri, eşi, ortağı, olmayan bir şeyi tanımanın zor olduğu açıktır. Şuna benziyor desen o zaman o Allah olamaz. Çünkü o yaratılmış olan hiçbir şeye benzemez. Sonunda söylenecek olan sözü şimdi söyleyerek konuya bir açıklık getirmekte fayda vardır: Bir kimse ancak Kur ân ı Kerîm e vâkıf olduğu oranda Allah ı (CC) tanıyabilir. Bu yüzdendir ki Allah (CC), kullarına kendini gereğince tanıtabilmek için peygamberler göndermiştir. Bunun, a- kıl ile düşündüğümüzde, başka yolu da yoktur, çünkü Peygamberler, dünyâ ve Âhiret in başöğretmenleridir. Bu sebeple, onlar olmadan insanlar gerçek yolu bulamazlar. 34

35 Onun için Allah (CC), Kur ân ı Kerîm de peygamber göndermediği kavimleri hesâba çekmeyeceğini bildirmiştir 14. Peygamberler, insanlara Allah ın (CC) memnun kalacağı yol ve davranışları öğretirler. Bu öğretme işini, Allah ın (CC) onlar için indirdiği kitabı açıklayarak yaparlar. Adem (AS ) dan bu yana indirilen dinlerin genel adı İslâm dır. Bununla berâber, genel esaslar değişmemek üzere, bâzı ayrıntı, teferruat ve uygulamada İslâm adı, bulunduğu devir ve çağlara uygun şekiller almıştır. Meselâ, İsâ (AS) a ve Musâ (AS) a gelen dinlerin esâsları İslâm olmasına rağmen, bunların zaman ve mekâna uygun adları, sırasıyla, Hıristiyanlık ve Mûsevî lik olmuştur. Her şeyin bir benzeri dünyâda mevcuttur: 14 İsrâ Sûresi, âyet 15: Kim doğru yola giderse, sırf kendi iyiliği için gider; kim de sapıklık ederse, ancak kendi aleyhine eder. Hiçbir günahkâr başkasının günâhını yüklenmez! Biz bir peygamber göndermedikçe azap da etmeyiz. AS kısaltması, Aleyhisselâm-Selâm üzerine olsun. demektir. 35

36 Meselâ, her bir firmaya âit Bilgisayar Yazılımı genel bir isim olmasına rağmen, zaman zaman bu yazılımdaki gelişmelere göre yeni yeni sürüm (versiyon) isimleri ortaya çıkmaktadır. DOS, MS DOS, UNIX, XP gibi versiyonlar, yazılımın zaman ve mekâna göre konulan isimleridirler. Her bir sürümü (versiyonu) tanıtan, bunları anlatan kataloglar, bu katalogları öğreten başöğretmenler (teknisyenler) vardır. Bir sonraki sürüm (versiyon) bir önceki sürümün (versiyonun) temel işlemlerini içermekle birlikte genel anlamda önceki sürümü çaptan düşürdüğü gibi, İslâm ın temel ilkelerini muhafaza eden bir sonraki din de geçerli din olmakta, bir önceki dini geçersiz kılmaktadır. Tabiatıyla, bir sonraki dinin de katalogu ve bu katalogu açıklayan başöğretmeni (teknisyeni) vardır. Adem (AS) a gelen ilk dinin son sürümü, günümüzde yaşadığımız İslâm dır. İslâm ın gelişi ile eski dinlerin hükmü kalkmıştır Mâide Sûresi, âyet 3: İşte bugün dininizi kemâle erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak Müslümanlığa râzı oldum. 36

37 İslâm ın kataloğu Kur an ve bu katalogu eksiksiz bir şekilde açıklayabilecek olan başöğretmen de Hz. Muhammed Mustafa (SAV) Efendimiz dir. Îmanın ve İslâm ın Şartları Nelerdir? İslâm ın îmânına sâhip olabilmek için Peygamberimiz (SAV) Efendimiz e indirilen Kur an hükümlerinin her birine harfiyen inanmak, hiçbir hükmünü eksik ve küçük görmemek gerekiyor. Bâzı kimseleri duyuyoruz, Kur an ın ahlâkî hükümlerine inandıkları hâlde, meselâ bâzı hukûkî hükümlerini çağ dışı buluyorlar ve dolayısıyla Kur an a bir noksanlık atfediyorlar. Bâzıları da, 7. yüzyılda Arapları geliştirmek için yapılan yasaların bugün ebedî ve ezelî olarak kalmasına imkân var mı? diyerek, Kur an ı insan yazması gibi düşünerek küçümsemektedirler.. Haber7, Çetin Doğan'dan Kur'anı küçümseyen sözler, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, En Son Erişim Târihi: Balyoz planı davası sanıklarından eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, İhsanoğlu'nun Siyaset dine, din siyasete karışmasın sözünün olduğunu söyledi. Devamında Kur'an-ı Kerim'i kast ederek 7. yüzyılda Arapları geliştirmek için yapılan yasaların bugün ebedi ve ezeli olarak kalmasına imkân var mı? dedi. 37

38 Gerçek İslâm inancı odur ki, bir kimse Kur an ın bütün hükümlerine inansa da yalnız bir tânesine, meselâ, diyelim ki bir harfine, sözüne ya da görüşüne inanmasa, onun yanlış olduğuna hükmetse bu kararı, Kur an ın eksikliğine delâlet ettiği için, o kişinin İslâm inancı yok demektir. Çünkü bütün Müslümanlar, Kur an ın Allah (CC) kelâmı olduğunu, onda bir eksikliğin mümkün olamayacağını bilirler ve öyle inanırlar. İnanç, noksanlık kabul etmez. İslâm da inanılacak hususlar, 6 grupta özetlenmiştir. Bunlara Îmânın Şartları deniyor. Îmânın Şartları nı şöyle sıralamak mümkündür: 1) Allah ın (CC) varlığına, birliğine inanmak, 2) Meleklerin varlığına inanmak, 3) Allah ın (CC) peygamberlere gönderdiği kitapların asıllarına ve içeriklerine inanmak, 4) Kadere inanmak, 5) Allah ın (CC) gönderdiği peygamberlere ve bunların getirdiklerinin hak olduklarına inanmak, 6) Âhiret gününün olacağına ve orada olacak olan hesâba inanmak... 38

39 Bunlara inananlar, İslâm a girmiştir bu insanlara genel anlamda Müslüman denir. Müslüman olunca, sıra dinin e- mir ve yasaklarına uymaya gelmektedir. Emir (ler) kapsamında yapılması gerekli olanlar da 5 grupta toplanır. Bunlara İslâm ın Şartları denir. İslâm ın Şartları: 1) Allah tan (CC) başka tanrı olmadığına, Hz. Muhammed (SAV) in O nun kulu ve Resûlü olduğuna inandıktan sonra (Müslümanlığa girdikten sonra), 2) Namaz kılmak, 3) Oruç tutmak, 4) (Gücü yetenler için) Hacca gitmek, 5) (Zengin olanlar için) kurban kesmek olarak sıralanıyor. İslâm inancına göre: Îmânın Şartları nı yerine getirmeyenlere ya da Müslümanlığa girdikten sonra 7. yüzyılda Arapları geliştirmek için yapılan yasaların bugün ebedî ve ezelî olarak 39

40 kalmasına imkân var mı? gibi sakat sözlerle inançsızlık gösterenlere genel sınıflamada bilimsel anlamda yâni İslâmî terminolojide kâfir (gerçeği-hakkı örten) denir. Kâfir olanlar, İslâm ın Şartları nı yerine getirseler bile, bunlar Allah (CC) tarafından kabul edilmezler, O nun indinde (katında) o kimseler bunları yapmamış gibidirler. İslâm inancına göre, bunların Âhiret teki yerleri Cehennem dir. İslâm ın emir ve yasaklarına Şerîat (şartlar) da denir. Bu şartlar, İslâm ın bütün emir ve yasaklarını kapsadığı için Şerîat İslâm Dini demektir. Îmânın Şartları na (ve bu arada İslâm ın 1. şartına) i- nandığını açıktan açığa îlân edenlere Müslüman denir. Müslüman kapsamına girenler arasında, dışarıya karşı inanmış göründükleri hâlde Îmânın Şartları ndan bir veyâ bir kaçına içinden inanmayanlara genel tasnifte Münâfık denmektedir. Münâfıklar insanlar nazarında inanmış Müslüman, Allah (CC) nazârında kâfir sayılırlar. Münâfıkların içi başka dışı başkadır. 40

BUNLAR DA MI MANTIK DIŞI?

BUNLAR DA MI MANTIK DIŞI? O yaratan, sen yaratılansın! O güç, kuvvet ve irâde sâhibidir, sen âciszin, sen güçsüzsün Sen teneffüs ettiğin her bir nefesi bile, farkında olmadan, gaflet içinde, O nu zikrederek, O nun dilemesiyle alıyorsun

Detaylı

AKIL VE MANTIK YOLUYLA TEFEKKÜRE AÇILAN PENCERELER

AKIL VE MANTIK YOLUYLA TEFEKKÜRE AÇILAN PENCERELER TEFEKKÜRE AÇILAN PENCERELER Altının yanında pul neye yarar? Hak kı tanımayan kul neye yarar? Doğru diye herkes bir yolda gider, Cennet e çıkmayan yol neye yarar 1? 13.07.2015 Onlar, Allah'ın dininden başkasını

Detaylı

ÎMAN IN VE İSLÂM IN ŞARTLARI. Müslüman, Münâfık Ve Mü min Kime Denir?

ÎMAN IN VE İSLÂM IN ŞARTLARI. Müslüman, Münâfık Ve Mü min Kime Denir? Türkiye gibi Müslüman ülkelerde Şerîat dendiğinde bundan bilenler için İslâm Dini anlaşılmaktadır. Başa belâ olan felâketlerin başında, inanınız câhillik gelmektedir. Nitekim cehâletin kötülüğünü başta

Detaylı

YARATILIŞ SEBEBİMİZ 21. YÜZYILDA BİLİMİN DEĞİŞİM SÜRECİ İÇİNDE DÜNYEVÎ VE UHREVÎ HAYÂTIN GERÇEK GÜNCEL İLKELERİ ALLAH IN (CC) MURÂDI YARATILIŞ

YARATILIŞ SEBEBİMİZ 21. YÜZYILDA BİLİMİN DEĞİŞİM SÜRECİ İÇİNDE DÜNYEVÎ VE UHREVÎ HAYÂTIN GERÇEK GÜNCEL İLKELERİ ALLAH IN (CC) MURÂDI YARATILIŞ YARATILIŞ SEBEBİMİZ 21. YÜZYILDA BİLİMİN DEĞİŞİM SÜRECİ İÇİNDE DÜNYEVÎ VE UHREVÎ HAYÂTIN GERÇEK GÜNCEL İLKELERİ VE YARATILIŞ Nehirler aktı geçti, Kurudu vakti geçti. Nice han, nice sultan Tahtı bıraktı

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler Hani, Rabbin meleklere, Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL:

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Kültürümüzden Dua Örnekleri Güzel İş ve Davranış: Salih Amel İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Kültürümüzde birçok dua örneği

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

HADDİNİ BİLMEMEK YA DA İSTİDRAC

HADDİNİ BİLMEMEK YA DA İSTİDRAC Niyeti temiz olan ve haddini bilen bir Müslüman, başarıya, nîmete karşı şükrünü edâ edemez ise, Allah (CC) o kişiyi bir mahrûmiyete, bir sıkıntıya mâruz bırakır. Meselâ, dikkat ediniz, bir başarıya imzâ

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

Ramazan ve Bayram Ramazan Ramazan Allah a yakınlaşmak için yegane bir zaman. Allah dünyada kendisi ve insanlar arasına perdeler koymuş. Bu perdeleri açmak ve aşmak, Allah a yakınlaşmak, onu hissetmek için

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya VAHYE DAYALI DİNLER YAHUDİLİK Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya nispetle verilmiştir. Yahudiler

Detaylı

ZAFER TALHA ÇİMEN 8/E - 1453

ZAFER TALHA ÇİMEN 8/E - 1453 ÖZEL EGE LİSESİ (ORTAOKULU) DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ KAZA VE KADER (Allah, herkesin ne yapacağını bilip yazdığına göre, insanların hayır işlemesinin bir anlamı var mı? İslam da İnsanın İradeli Fiilleri

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm:

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm: Hatim-i Esam hazretleri, hocası Şakik-i Belhi hazretlerinin yanında 33 sene kalır, ilim tahsil eder. Hocası, bu zaman içinde ne öğrendiğini sorduğu zaman, sekiz şey öğrendiğini söyler ve bunları hocasına

Detaylı

...Bir kitap,bir mesaj!

...Bir kitap,bir mesaj! ...Bir kitap,bir mesaj! Bu dünyada ne yapıyorum sorusuna yanıt veren bir kitap Tüm soru ve şüphelerınize yanıt verebilecek bir kitap. Bu kitap sizin doğal olarak Tanrı dan ayrı olduğunuzu anlatacak, ancak

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): - Yavrum ne oldu, niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Çocuk da: - Efendim, namaza gidiyorum.

Detaylı

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25 136. Ey iman edenler, Allah'a, elçisine, elçisine indirdiği kitaba ve bundan önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü inkar ederse, uzak bir sapıklıkla

Detaylı

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Hz. Ali (kv) bildiriyor: Resulullah (sav) bir gün beni huzuruna çağırdı: "Ya Ali! Senin bana yakınlığın, Harun Peygamberin Musa Aleyhisselama olan yakınlığı gibidir.

Detaylı

Islam & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği

Islam & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Mülheim an der Ruhr Fatih Camii Islam kelimesi üc manaya gelir 1. Yüce Allahın emirlerine itaat edip, yasaklarından kacınmak. 2. Bütün insanlarla diğer canlılar

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

Terim olarak kader, "Allah'ın her şeyi belirli bir ölçü, düzen ve uyum içerisinde yaratmasına ve yaratılmış olan her şeyi programlamasına " denir.

Terim olarak kader, Allah'ın her şeyi belirli bir ölçü, düzen ve uyum içerisinde yaratmasına ve yaratılmış olan her şeyi programlamasına  denir. On5yirmi5.com Kaza ve kader nedir? Kader; planlamak, değerlendirmek, ölçmek ve programlamak gibi anlamlara gelir. Kaza ise, kesin karar vermek, düzenlemek, gerçekleştirmek ve yaratmak anlamına gelir. Yayın

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi;

Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi; Mirza Tahir Ahmed Hazretleri Cuma Hutbesinde, duanın aşağıdaki bahsedilen durumda şartsız olarak kabul edileceğini söyledi; 1) Güçlük içinde ve çok zor durumda olan insanın, 2) Savaş altındaki insanın

Detaylı

Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya

Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya Hiroşima da büyüdüm. Ailem ve çevrem Budist ti. Evimizde küçük bir Buda Heykeli vardı ve Buda nın önünde eğilerek ona ibadet ederdik. Bazı özel günlerde de evimizdeki

Detaylı

Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar

Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar yusufisik1@hotmail.de K ur ân-ı Kerim deki dua ayetleri gibi Peygamberimizin duaları da Arapça aslından okunursa daha iyidir. Ancak, tercümeleri de dua olarak okunabilir.

Detaylı

Kulenizin en üstüne koşup atlar mısınız? Tabii ki, hayır. Düşmanınıza güvenip onun söylediklerini yapmak akılsızca olur.

Kulenizin en üstüne koşup atlar mısınız? Tabii ki, hayır. Düşmanınıza güvenip onun söylediklerini yapmak akılsızca olur. 33 Ders 4 Günah Bir dostunuzun size, içi güzel şeylerle dolu ve bütün bu güzelliklerin tadını çıkarmanız için bir saray verdiğini düşünelim. Buradaki her şey sizindir. Dostunuzun sizden istediği tek şey,

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

Doğuştan Gelen Haklarımız Sadece insan olduğumuz için doğuştan kazandığımız ve tüm dünyada kabul gören yani evrensel olan haklarımız vardır.

Doğuştan Gelen Haklarımız Sadece insan olduğumuz için doğuştan kazandığımız ve tüm dünyada kabul gören yani evrensel olan haklarımız vardır. Dersin Adı Tema Adı Kazanım Konu Süre : İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi : İnsan Olmak : Y4.1.2. İnsanın doğuştan gelen temel ve vazgeçilmez hakları olduğunu bilir. : Doğuştan Gelen Haklarımız :

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma KURAN'I KERİM TÜRKÇE MEALİ (DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI) 50-KAF SURESİ Mekke'de inmiştir. 45 (kırkbeş) âyettir. "Kaf" harfi ile başladığı için bu adı almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1.

Detaylı

11.05.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi

11.05.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi 11.05.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi Prof. Dr. Köse: Organ Bağışının Dinen Sakıncası Yoktur İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, İzmir İl Müftülüğü ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Detaylı

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU Nereden geliyor bitmek tükenmek bilmeyen öğrenme isteğim? Kim verdi düşünce deryalarında özgürce dolaşmamı sağlayacak özgüven küreklerimi? Bazen,

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

AİLE: HAYATA AÇILAN PENCERE

AİLE: HAYATA AÇILAN PENCERE AİLE: HAYATA AÇILAN PENCERE Aile, tek başına olmaktan kurtulup, can yoldaşına kavuşmaktır Aynı çatı altında yalnızlık ve yabancılık değil! Ve O, iki eşi, erkeği ve kadını yarattı. (Necm, 53/45) Kadınlar,

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

(Seni sevdiğim için eğer benden bedel isterlerse, iki cihânın mülkünü versem bile bu bedeli ödemeye yetmez.)

(Seni sevdiğim için eğer benden bedel isterlerse, iki cihânın mülkünü versem bile bu bedeli ödemeye yetmez.) Ben seni sevdiğim için eğer bahâ derler ise İki cihân mülkün verem dahı bahâsı yetmeye (Seni sevdiğim için eğer benden bedel isterlerse, iki cihânın mülkünü versem bile bu bedeli ödemeye yetmez.) İki cihân

Detaylı

ARALIK 2013 SAYI 2 12/17/2013 1

ARALIK 2013 SAYI 2 12/17/2013 1 ARALIK 2013 SAYI 2 12/17/2013 1 12/17/2013 2 12/17/2013 3 KISA KISALAR 12/17/2013 4 12/17/2013 5 İLİM VE MEVLANA Bizzat kendisi büyük bir alim olan Mevlana ilmin değerine inanır. Ona göre ilim ; Hz. Süleyman'ın

Detaylı

Gerçek şudur ki bu konu doğru dürüst anlaşılmamıştır; hakkında hiç derin derin düşünülmemiştir. Ali-İmran suresinde Allah (c.c.) şöyle buyurur; [3]

Gerçek şudur ki bu konu doğru dürüst anlaşılmamıştır; hakkında hiç derin derin düşünülmemiştir. Ali-İmran suresinde Allah (c.c.) şöyle buyurur; [3] Şimdi de hızlıca Müteşabihat hakkında bir iki şey söylemek istiyorum. Deniliyor ki Kur ân da hem Muhkemat hem Müteşabihatlar vardır. Bu durumda Kur ân a nasıl güvenebiliriz? Gerçek şudur ki bu konu doğru

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek

Detaylı

ALLAH TEÂLÂ'YA ÎMÂN. Muhammed Şahin. ] تر [ Türkçe Turkish. Tetkik : Ümmü Nebil

ALLAH TEÂLÂ'YA ÎMÂN. Muhammed Şahin. ] تر [ Türkçe Turkish. Tetkik : Ümmü Nebil ALLAH TEÂLÂ'YA ÎMÂN الا يمان باالله تعا ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed Şahin Tetkik : Ümmü Nebil 2009-1430 1 الا يمان باالله تعا» باللغة ال ية «بن مسلم شاه مد مراجعة: أم نبيل 2009-1430 2 Allah Teâlâ'ya

Detaylı

Herkes bir arayış içinde

Herkes bir arayış içinde Euzubillahimineşşeytananirracim Bismillahirrahmanirrahim Herkes bir arayış içinde Ayberk Efendi Berlin 2oo8 La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil Azim. Meded ya Sultanul Evliya, meded ya Şeyh Nazım

Detaylı

Betül Erdoğan.

Betül Erdoğan. Betül Erdoğan www.gencgelisim.com Anne babaların en çok istedikleri, çocuklarını mutlu ve başarılı bireyler olarak yetiştirmektir. Bu hedef noktasında sosyal faaliyetler, kurslar, kitaplar gibi birtakım

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi 1. Allah Her Şeyi Bir Ölçüye

Detaylı

Küçüklerin Büyük Soruları-2

Küçüklerin Büyük Soruları-2 Küçüklerin Büyük Soruları-2 Yayın no: 184 CENNET NASIL BİR YER? Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür İç düzen/kapak: Zafer Yayınları Isbn: 978 605 5523 11 4 Sertifika no: 14452 Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın

Detaylı

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır.

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Kur'an-ı Kerimde bir kimseye hayat vermenin adeta bütün insanlara hayat verme gibi

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır. 4.MEKTUP MEVZUU : a) Mübarek ramazan ayının faziletleri. b) Hakikat-ı Muhammediye'nin (kabiliyet-i ulâ) beyanı.. Ona ve âline salât, selâm ve saygılar.. c) Kutbiyet makamı, ferdiyet mertebesi.. NOT : İMAM-I

Detaylı

Azrail in Bir Adama Bakması

Azrail in Bir Adama Bakması Mevlâna (1207 1273) Güçlü bir bellek, çağrışım yeteneği, üretkenlik, olağanüstü görüş ve anlatım gücü, derin duygusallık ve hüzün, her yönüyle İslam kültürüne hâkimiyet... İşte Mevlâna deyince akla gelen

Detaylı

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Dua. Dua İbadetin Özüdür. Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Dua. Dua İbadetin Özüdür. Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2 Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Dua Dua İbadetin Özüdür Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2 Dua Arapça kökenli bir kelime olup «istemek, davet etmek» demektir.

Detaylı

Mitoloji ve Animizm, Fetişizm. Dr. Süheyla SARITAŞ 1

Mitoloji ve Animizm, Fetişizm. Dr. Süheyla SARITAŞ 1 Mitoloji ve Animizm, Fetişizm Dr. Süheyla SARITAŞ 1 Animizm Canlıcılık olarak da bilinin animizmin mitolojinin gelişmesinde önemli rolü vardır. İlkel devirde, eski insanlar her bir doğa olayının, eşyanın,

Detaylı

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I Ş U B A T 25.02.203 / 0.03.203 8.02.203 / 22.02.203 Tel : 0 26 39 59 38 Faks : 0 26 334 96 96 http://pamem.meb.k2.tr ÖĞRETİM YILI : 202 / 203 İN ADI : DİN KÜLTÜRÜ VE MESLEK AHLAKI ÖĞRETMENLERİ : YAVUZ

Detaylı

EK: Mucize Avcısı nı yayına hazırlarken, çok

EK: Mucize Avcısı nı yayına hazırlarken, çok EK: Mucize Avcısı nı yayına hazırlarken, çok uzun yıllar önce yazdığım bir yazıyı hatırladım. Onaltı yaşında, lisede iken yazdığım bir yazıyı. Cesaret edip, bir gazetenin araştırma merkezine göndermiştim.

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE ORUÇ

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE ORUÇ TAKVAYA ERMENİN YOLU; ORUÇ (O sayılı günler) Ramazan ayıdır ki Kur an; insanlara hidayet (doğru yol) rehberi, doğru yolun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak onda(ki Kadir gecesinde) indirildi.

Detaylı

GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN

GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN 1 ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ MUSTAFA KOÇ GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN BASKI YERÝ ÇAÐLAYAN A.Þ. TS EN ISO 9001:2008 SER NO: 300-01 SARNIÇ YOLU ÜZERÝ NO:7 GAZÝEMÝR / ÝZMÝR TEL: 0

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

DOMUZ ETİNİN HARAM KILINMASININ HİKMETİ

DOMUZ ETİNİN HARAM KILINMASININ HİKMETİ DOMUZ ETİNİN HARAM KILINMASININ HİKMETİ حكمة ريم م ا ير ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ümmü Nebil 2009-1430 1 حكمة ريم م ا ير» باللغة ال ية «مد صالح

Detaylı

zaferin ve başarının getirdiği güzel bir tebessüm dışında, takdir belgesini kaçırmış olmanın verdiği üzüntü. Yanımda disiplinli bir öğretmen olarak bilinen ama aslında melek olan Evin Hocam gözüküyor,

Detaylı

Bir Şizofrenin Kendisine Sorulan Sorulara Verdiği 13 Rahatsız Edici Cevap

Bir Şizofrenin Kendisine Sorulan Sorulara Verdiği 13 Rahatsız Edici Cevap Bir Şizofrenin Kendisine Sorulan Sorulara Verdiği 13 Rahatsız Edici Cevap Şizofreninin nasıl bir hastalık olduğu ve şizofrenlerin günlük hayatlarında neler yaşadığıyla ilgili bilmediğimiz birçok şey var.

Detaylı

Bunu herkes yapıyor! -Gerçekten herkes mi? Nasıl korunmam gerektiğini biliyorum! -Kalbini, gönlünü nasıl koruyacaksın? www.gerçeksevgibekler.

Bunu herkes yapıyor! -Gerçekten herkes mi? Nasıl korunmam gerektiğini biliyorum! -Kalbini, gönlünü nasıl koruyacaksın? www.gerçeksevgibekler. Bunu herkes yapıyor! -Gerçekten herkes mi? Nasıl korunmam gerektiğini biliyorum! -Kalbini, gönlünü nasıl koruyacaksın? www.gerçeksevgibekler.de www.wahreliebewartet.de Avrupa ülkelerindeki gençlik denilince

Detaylı

AİLE KURMAK &AİLE OLMAK

AİLE KURMAK &AİLE OLMAK AİLE KURMAK &AİLE OLMAK Dr. Fatma BAYRAKTAR KARAHAN Uzman-Ankara Aile Nedir? Aile kelimesinin kökü, ğavl dir. Bu kelime, ağır bir sorumluluk altına girmek demektir. Bu kökten gelen aile ise, birini çekince

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ PİAZZA DA AYDİLGE RÜZGARI ESTİ

KAHRAMANMARAŞ PİAZZA DA AYDİLGE RÜZGARI ESTİ KAHRAMANMARAŞ PİAZZA DA AYDİLGE RÜZGARI ESTİ Türk pop ve rock müziğinin sevilen ismi Aydilge,mini konseri ve imza günü etkinliği ile Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi nde hayranlarıyla buluştu.

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

İlm-ül yakîn, yani bir yerde duman görüp orada ateşin bulunduğu hakkında bilgi sahibi olmak.

İlm-ül yakîn, yani bir yerde duman görüp orada ateşin bulunduğu hakkında bilgi sahibi olmak. İlmin üç derecesi Âli himmet (yüksek irade gücüne sahip olan) bir insan, peygamberlerin yaşantısını öğrendikten sonra onlara verilen nimetlere sadece iman etmekle yetinmez, bu nimetlerin ilm-ül yakîn,

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : KELAM TARİHİ Ders No : 0070040093 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Genç Kız ve Erkeklerin Evlilik Algısı

Genç Kız ve Erkeklerin Evlilik Algısı Genç Kız ve Erkeklerin Evlilik Algısı Kadın - Erkek Algısı I (Gelenekten ve Yanlış Din Algısından Kaynaklı) Kadın, erkeğin kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Kadın erkeğin hizmetine verilmiştir. Erkek,

Detaylı

Vatan istilacılarına isyan edenlerin kırık utangaç hali, benim için, ibadetle olanların sert ve dik tavırlarından iyidir.

Vatan istilacılarına isyan edenlerin kırık utangaç hali, benim için, ibadetle olanların sert ve dik tavırlarından iyidir. Şeyh Şamil (k.s) in Sözleri Kahrolsun Sefil Esaret! Yaşasın Şanlı Ve Güzel Ölüm! Vatan istilacılarına isyan edenlerin kırık utangaç hali, benim için, ibadetle olanların sert ve dik tavırlarından iyidir.

Detaylı

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç katıyordu. Bulutlar gülümsüyor ve günaydın diyordu. Melek

Detaylı

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu.

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu. Türk İslam Bilginleri: İslam dini insanların sadece inanç dünyalarını etkilemekle kalmamış, siyaset, ekonomi, sanat, bilim ve düşünce gibi hayatın tüm alanlarını da etkilemiş ve geliştirmiştir Tabiatı

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir? Kurban sözlükte yaklaşmak, yakınlaşmak gibi anlamlara gelmektedir. Kurban, Allah a yaklaşmak ve onun hoşnutluğunu kazanmak amacıyla belirli bir zamanda uygun nitelikteki bir hayvanı kesmektir. Kesilen

Detaylı

Altın takmanın erkeklere haram kılınmasındaki hikmet nedir?

Altın takmanın erkeklere haram kılınmasındaki hikmet nedir? Altın takmanın erkeklere haram kılınmasındaki hikmet nedir? ما ا كمة ريم لبس ا هب الرجال ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed b. Salih el-useymîn Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 200-43 ما ا

Detaylı

Üniversite Üzerine. Eğitim adı verilen şeyin aslında sadece ders kitaplarından, ezberlenmesi gereken

Üniversite Üzerine. Eğitim adı verilen şeyin aslında sadece ders kitaplarından, ezberlenmesi gereken Engin Deniz İpek 21301292 Üniversite Üzerine Eğitim adı verilen şeyin aslında sadece ders kitaplarından, ezberlenmesi gereken formüllerden ya da analitik zekayı çalıştırma bahanesiyle öğrencilerin önüne

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 14 ARALIK 2013 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 14 ARALIK 2013 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTK (MZERET) SINVI 14 RLIK 2013 Saat: 11.20 DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ 1. Biz herşeyi bir ölçüye göre yarattık. (Kamer suresi, 49. ayet) Güneş ve ay bir hesaba göre hareket eder.

Detaylı

Bir insan Allah (c.c.)'ın birliğine inanırım diyorsa o irfan sahibidir denemez. Çünkü onun sahip olduğu sadece onun bilgisidir.

Bir insan Allah (c.c.)'ın birliğine inanırım diyorsa o irfan sahibidir denemez. Çünkü onun sahip olduğu sadece onun bilgisidir. Birçok kişi ibadetlerinden imani lezzeti alamadıklarından şikâyetçidir. Bunlar "Öyle bir püf noktası söyle ki, biz ilahi irfana varalım." diye sorarlar.bu insan yaratılışının gayesidir. İlahi irfan yollarının

Detaylı

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir?

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir? Besmele Kitapcığı Besmelenin Anlamı Besmele, bütün varlıkların hal diliyle ve iradeli varlık olan insanın lisanıyla ve haliyle meşru olan her işine Allah ın ismiyle başlamasıdır. En önemli dua ve zikirlerdendir.

Detaylı

ISBN : 978-605-65564-3-2

ISBN : 978-605-65564-3-2 ISBN : 978-605-65564-3-2 1 Baba, Bal Arısı Gibi Olmak İstemiyorum ISBN : 978-605-65564-3-2 Ali Korkmaz samsun1964@hotmail.com Redaksiyon : Pelin GENÇ Dizgi/Baskı Kardeşler Ofset Matbaacılık Muzaffer Ceylandağ

Detaylı

Nesrin: Ahmet! Ne oturması! Daha gezecek birçok mağaza var, sen oturmaktan bahsediyorsun.

Nesrin: Ahmet! Ne oturması! Daha gezecek birçok mağaza var, sen oturmaktan bahsediyorsun. Ahmet: Otur, hanım otur. Allah aşkına bir otur. Nesrin: Ahmet! Ne oturması! Daha gezecek birçok mağaza var, sen oturmaktan bahsediyorsun. Ahmet: Allah aşkına bir otur hanım. Sabahtan beri dolaşmaktan ayaklarımın

Detaylı

Bir gün insan virgülü kaybetti. O zaman zor cümlelerden korkar oldu ve basit ifadeler kullanmaya başladı. Cümleleri basitleşince düşünceleri de basitleşti. Bir başka gün ise ünlem işaretini kaybetti. Alçak

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

Patronun hizmetini yapıyor Çalışan kadından bahsediyorum. Ben kocama muhtaç değilim diye evvela ailesini dağıtıyor.

Patronun hizmetini yapıyor Çalışan kadından bahsediyorum. Ben kocama muhtaç değilim diye evvela ailesini dağıtıyor. Babalarını Yola Getiren Kızlar! Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.net) 28 Aralık 2014 Yakın geçmişte Cübbeli Ahmet Hoca hakkında bir yazı yazdım. Özellikle dindar geçinen

Detaylı

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden,

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden, Çemberlitaş taki dedesinin konağında büyüyen şair, Amerikan ve Fransız kolejlerinde başladığı ilk ve lise öğrenimini Deniz Lisesi nde tamamladı. İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü nü 1924 te bitirince

Detaylı

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir.

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir. Hiçbir müzisyen, bülbülün ötüşünden daha güzel bir şarkı söyleyemez. Bütün bu güzel şeyleri Allah yapar ve yaratır. Allah ın güzel isimlerinden biri de HAMÎD dir. HAMÎD, övülmeye, hamd edilmeye, şükür

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

ÖZEL GÜNLER. Doğum günü/kadınlar günü/anneler günü/babalar günü/sevgililer günü/ Öğretmenler günü

ÖZEL GÜNLER. Doğum günü/kadınlar günü/anneler günü/babalar günü/sevgililer günü/ Öğretmenler günü ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70005Γ) ÖZEL GÜNLER Aşağıdaki önemli günlerden

Detaylı

İsa Mesih elçilerini seçiyor

İsa Mesih elçilerini seçiyor İsa Mesih elçilerini seçiyor BU ÇAĞIRIDA ÖNEM TAŞIYAN İLKELER A. Giriş Markos 3:13-18: İsa dağa çıkarak istediği kişileri yanın çağırdı. Onlarda yanın gittiler. İsa bunlardan oniki kişiyi yanında bulundurmak,

Detaylı

Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri

Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri 1 Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri Bugün kızla tanışma anında değil de, flört süreci içinde olduğumuz bir kızla nasıl konuşmamız gerektiğini dilim döndüğünce anlatmaya

Detaylı