BU YAZI HADİSLERLE İSLAM ADLI HADİS PROJESİ İÇİN HAZIRLANMIŞ OLUP TELİFLİ BİR ÇALIŞMADIR. HİÇBİR ŞEKİLDE ÇOĞALTILAMAZ VE YAYINLANAMAZ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BU YAZI HADİSLERLE İSLAM ADLI HADİS PROJESİ İÇİN HAZIRLANMIŞ OLUP TELİFLİ BİR ÇALIŞMADIR. HİÇBİR ŞEKİLDE ÇOĞALTILAMAZ VE YAYINLANAMAZ."

Transkript

1 BU YAZI HADİSLERLE İSLAM ADLI HADİS PROJESİ İÇİN HAZIRLANMIŞ OLUP TELİFLİ BİR ÇALIŞMADIR. HİÇBİR ŞEKİLDE ÇOĞALTILAMAZ VE YAYINLANAMAZ. AİLE BAĞLARI: AİLE KURMAK, AİLE OLMAK, AİLEYLE SINANMAK ع ن أ ن س أ ن ن ف ر ا م ن أ ص ح اب الن ب ى صلى االله عليه وسلم س ا ل وا أ ز و اج الن ب ى صلى االله عليه وسلم ع ن ع م ل ه ف ى ال س ر ف ق ال ب ع ض ه م لا ز أ ت وج الن س اء. و ق ال ب ع ض ه م لا آك ل الل ح م. و ق ال ب ه ع ض م لا أ ن ام ع ل ى ف ر اش. ف ح م د الل ه و أ ث ن ى ع ل ي ه. ف ق ال م ا ب ال أ ق و ام ق ال وا ك ذ ا و ك ذ ا ل ك ن ى أ ص ل ى و أ ن ام و أ ص مو و أ ف ط ر و ز أ ت وج الن س اء ف م ن ر غ ب ع ن س ن ت ى ف ل ي س م ن ى Enes b. Mâlik ten (ra) nakledildiğine göre, Hz. Peygamber in (sav) ashâbından bazı kimseler Hz. Peygamber in (sav) eşlerine gelerek, onun yalnız başına iken yaptığı ibadetleri sordular. (Kendi ibadetlerini az görerek) birisi Kadınlarla evlenmeyeceğim., birisi Et yemeyeceğim., birisi de Yatakta uyumayacağım. dedi. (Onların bu sözlerini duyan Resûlullah) önce Allah a hamdedip O nun yüceliğini dile getirdikten sonra şöyle buyurdu: Bazılarına ne oluyor da bu sözleri söylüyorlar? Hâlbuki ben namaz da kılarım, uyurum da; oruç da tutarım, tutmadığım da olur; kadınlarla da evlenirim. Her kim benim sünnetimden yüz çevirirse, benden değildir. (M3403 Müslim, Nikâh, 5) ع ن ع اي ش ة ق ال ت ق ال ر س ول الل ه صلى االله عليه وسلم خ ي ر ك م خ ي ر ك م لا ه ل ه و أ ن ا خ ي ر ك م لا ه ل ى Hz. Âişe den (ra) nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı olandır. (T3895 Tirmizî, Menâkıb, 63) Ben de aileme karşı en hayırlı olanınızım. ع ن ع ام ر ب ن س ع د ب ن أ ب ى و ق اص ع ن أ ب يه ق ال ر س ول الل ه صلى االله عليه وسلم و إ ن ك ل ن ت ن ف ق ن ف ق ة ت ب ت غ ي ب ه ا و ج ه الل ه إ لا أ ج ر ت ب ه ا ح ت ى م ا ت ج ع ل ف ي ف ي ام ر أ ت ك.

2 Âmir b. Sa d b. Ebû Vakkâs ın, babasından naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: Allah rızasını umarak ailen için yaptığın her harcamadan muhakkak ecir alırsın, eşinin ağzına koyduğun bir lokmadan bile! (B1295 Buhârî, Cenâiz, 36) ع ن ح ذ ي ف ة ق ال ر س ول الل ه صلى االله عليه وسلم ال صي ام و ال صلا ة و ال صد ق ة و الا م ر ب ال م ع ر وف و الن ه ى ع ن ال م ن ك ر. ف تن ة ال رج ل ف ى أ ه ل ه و م ال ه و ن ف س ه و و ل د ه و ج ه ا ر ي ك فر ه ا Huzeyfe den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: Kişinin ailesi, malı, nefsi, çocuğu ve komşusu ile imtihanı var ya; oruç, namaz, sadaka ve iyiliği emredip kötülükten sakındırma işte bu imtihan için kefaret olur. Fiten ve eşrâtü s-sâa, 26) (B525 Buhârî, Mevâkîtu s-salât, 4; M7268 Müslim, أ ن ع ب د الل ه ب ن ع م ر ي ق ول س م ع ت ر س ول الل ه صلى االله عليه وسلم ي ق ول ك ل ك م ر اع و ك ل ك م م س ي و ل ع ن ر ع ي ت ه الا م ام ر اع و م س ي ول ع ن ر ع ي ت ه و ال رج ل ر اع ف ى أ ه ل ه و ه و م س ي ول ع ن ر ع ي ت ه و ال م ر أ ة ر اع ي ة ف ى ب ي ت ز و ج ه ا و م س ي ول ة ع ن ر ع ي ت ه ا... و ك ل ك م ر اع و م س ي ول ع ن ر ع ي ت ه Abdullah b. Ömer diyor ki: Resûlullah ı (sav) şöyle derken işittim: Hepiniz çobansınız ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz. İdareci, çobandır ve yönetimi altındakilerden sorumludur. Erkek, aile efradı içinde çobandır ve gözetimindekilerden sorumludur. Kadın da kocasının evinde çobandır ve gözetimi altındakilerden sorumludur (Velhasıl) hepiniz çobansınız ve gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz. (B893 Buhârî, Cum a, 11) Aile Kurmak Ve O, iki eşi, erkeği ve kadını yarattı. (Necm, 53/45) Bitkisiyle hayvanıyla yeryüzünde her varlığa eşini hediye eden Rabbimiz, Şûrâ, 42/11; Zâriyât, 51/49; Nebe, 78/8) (Yâsîn, 36/36; varlıkların en değerlisi olan insanoğlunu elbette yalnız bırakmayacaktır. Kendisi ile aynı özden yaratılmış ve onda huzur bulacağı bir eş ile birlikte dünya hayatına yollar insanı. (A râf, 7/189) Yolculuğun her türlü meşakkatini birlikte 2

3 göğüslemek ve saadeti bölüşmek üzere ilk adımdan itibaren beraber yürümelerini ister. Sonra Âdemoğulları ile Havvakızlarını tanıştırıp kaynaştırır. Kendi varlığının delili olarak sunacağı kadar kuvvetli bir sevgi ve merhametle aralarını örer. (Rûm, 30/21) Peygamberimizin ifadesi ile onları, bir bütünün benzeşen ve diğerini tamamlayan iki yarısı yapar. (D236 Ebû Dâvûd, Tahâret, 94; T113 Tirmizî, Tahâret, 82) Üstelik Onlar sizin için birer elbise, siz de onlar için birer elbisesiniz. buyurarak gerektiğini hatırlatır onlara. 4/3, 25; Nûr, 24/32) (Bakara, 2/187) birbirlerini bürüyüp korumaları Rabbimiz, erkek ve kadına evlenerek bir yuvayı paylaşmalarını tavsiye eder. (Nisâ, Peygamberimiz, evliliğin kendi sünneti olduğunu ısrarla söylerken, hem bu tavsiyeyi pekiştirir hem de onun hayat tarzını benimsemeyi reddedenlere gözdağı verir. (B5063 Buhârî, Nikâh, 1; M3403 Müslim, Nikâh, 5) Zira eşsiz kalmayı tercih eden, yaratılıştaki inceliği gözden kaçırmakta ve akıntıya kürek çekmeye çalışmakta gibidir. Kuşkusuz evlilik, insanoğlunun ruhuna sükûnet aşılayan bir nimettir. (Rûm, 30/21) Kalabalıklar içinde yalnız kalmış bir gönlü ancak bir eş şad edebilir. Sevginin benzersiz lezzetini, yaralara merhem olan elini, ömrü yaşanılır kılan desteğini bir eş sunabilir insana. Diğer yandan evlilik, bedenin haramdan korunacağı bir barınaktır. Bu sebepledir ki Peygamber Efendimiz, namuslu bir birliktelik yaşamaya niyetlenip aile kurmaya çabalayana Allah ın mutlaka destek olacağını müjdeler. Nesâî, Cihâd, 12) (T1655 Tirmizî, Fedâilü l-cihâd, 20; N3122 Zira evlilik sayesinde sadece iki beden korunmaz, bütün toplum arınmış bir nesle sahip olur. Aile kurmak Yüce Yaratıcı nın bir lütfudur ve sadece seçkin bir zümreye has olmamalıdır. Toplumun hiçbir ferdi, hayatı tek başına omuzlamak zorunda kalmamalı, maddî imkânsızlıkların başladığı yerde yeni bir yuvanın teşekkülü için elbirliği edilmelidir. (Nûr, 24/32) Dolayısıyla şartlar elverdiği hâlde aile kurmaya engel olunması, ferdin hayatını sıkıntıya soktuğu kadar toplumun düzenini de tehdit edecektir. Nikâh, 3; İM1967 İbn Mâce, Nikâh, 46) (T1084 Tirmizî, Aile Olmak Allah Teâlâ, aile birliğinin kurulmasının ardından hayatın yeni akışına ayak uydurması için insana öğütler verir. Aile olmanın hayata güvenle bakan ve geleceği şekillendiren yüzünü tanıtır ona. Öncelikle aile olmanın ne anlama geldiğini kavramasını ister. Kan bağından çok öte, bir duygu ve fikir birlikteliği ile oluşmuş 3

4 nice aileleri örnek gösterir. Kötülük yolunda birbirlerine benzeyip ortak işler yapan ve kendisini unutanlara azabı hatırlatırken, (Tevbe, 9/67-68) dost olan ve iyilikte yardımlaşan erkek ve hanımlardan övgüyle ve müjdeyle bahseder. (Tevbe, 9/71-72) Sözgelimi İmrân ailesini hayır ile yâd ederken anlatır. (Tebbet, 111/1-5) (Âl-i İmrân, 3/33-34) Ebû Leheb ailesini ateş ile nasıl cezalandıracağını Sadece aile kurmak yetmez o hâlde! Aynı yolun yolcusu olmak, gönül birliği etmek ve O nun rızasına yakışır bir yaşamı paylaşmak gerekir. Fiziksel beraberlikler aile adını anlamlı kılmakta yetersizdir. Aynı çatı altında yaşanan duygusal bir bütünleşmeye muhtaçtır aile. Birlikte ama yalnız olan eşlerden oluşan bir yuva ne kadar da mahzundur. Bir eşe kavuştuktan sonra insanın gönlüne, yarına kalma arzusu düşürür Rabbimiz. Kendileriyle onur duyacakları hayırlı evlâtlar için yakaran nice sesleri (Bakara, 2/128; Âl-i İmrân, 3/38; İbrâhim, 14/40) geri çevirmez ve nesillerini devam ettirme isteklerini boşa çıkarmaz. Hayatın yeşermesi için nasıl toprağı görevlendirdi ise insan soyunun geleceğe taşınması için de aileyi seçer. Ve bu manevî toprağa, içine kâinatın gözbebeğini gizlediği bir tohum emanet eder. Onu nadide bir çiçek misali itina ile büyütmesini ister. Tıpkı kendisinin Meryem i büyüttüğü gibi ( Âl-i İmrân, 3/37) İşte bu tohum, bütün çekiciliği ile dünya nimetleri arasındaki yerini alır ve insanı kendine bağlar. (Âl-i İmrân, 3/14) Artık iki kişinin birbirine ilmiklenmesi ile atılan ilk düğüm güçlenmiş, pekişmiştir. Yavru, aile olma duygusunu derinden derine perçinlerken, yuvanın gidişatına da yepyeni bir yön verir. Yavrusu olunca kadın, anne olur. Onu bağrına bastığı an öylesine şefkat doludur ki Rabbin, kullarına karşı merhametini anımsatır Peygamberimize. M6978 Müslim, Tevbe, 22) 4 (B5999 Buhârî, Edeb, 18; Taşıdığı, doğurduğu, doyurduğu bu küçük canı kendisine tercih eder ve ondan ayrılmaya dayanamaz. (D2276 Ebû Dâvûd, Talâk, 34-35) Öyle bir bağdır ki aralarındaki, bu bağı koparanları şiddetle uyarır Peygamberimiz: Anne ile evlâdının arasını ayıranın, Allah da kıyamet günü sevdikleriyle arasını ayırır. (T1283 Tirmizî, Büyû, 52; DM2507 Dârimî, Siyer, 39) Ve öyle bir an gelir ki anne, ağzına atmak üzere olduğu hurmayı kendisinden isteyen yavrularına kıyamayıp bölüştürür de, bu davranışı ile cenneti kazanır. (M6694 Müslim, Birr ve sıla, 148) Anne fedakârdır; emeğinin hesabını tutmaz. Sevgi doludur; yüreğinin kapısını kapamaz. Affedicidir; kucağından geri çevirmez. Annenin adımları cennete öylesine yakındır ki (N3106 Nesâî, Cihâd, 6) Peygamber Efendimiz ona hizmeti cihat olarak adlandırmaktan çekinmez. (T1671 Tirmizî, Cihâd, 2; D2529 Ebû Dâvûd, Cihâd, 31) Aynı dini paylaşmasalar bile inanan bir evlâttan, annesine sırtını dönmemesini, ona karşı izzet ve ikramda kusur etmemesini bekler. (B2620

5 Buhârî, Hibe, 29; M2325 Müslim, Zekât, 50) Çünkü anne, Peygamberimizin dilinde, kendisi ile güzel bir ilişki kurulmasını en çok hak eden kimse konumundadır. (B5971 Buhârî, Edeb, 2; M6500 Müslim, Birr ve sıla, 1) Sevgili Peygamberimiz Allah ın, annelere başkaldırmayı haram kıldığını söylerken M4483 Müslim, Akdiye, 12) korumak ister. 5 (B5975 Buhârî, Edeb, 6; anlamsız tartışmalardan ve sonu gelmeyen husumetlerden anneyi Ve yavrusu olunca, baba olur erkek. Artık kıyamete kadar onun adıyla anılacak, (B5088 Buhârî, Nikâh, 16; M6262 Müslim, Fedâilü s-sahâbe, 62) ona ait (D3530 Ebû Dâvûd, Büyû (İcâre), 77) bir can vardır. Ailenin senin üzerinde hakkı var! (B6139 Buhârî, Edeb, 86; M2734 Müslim, Sıyâm, 186) diye uyaran Peygamberinin kendisine yüklediği sorumluluğu yerine getirebilmek için çırpınmaya başlar. Bir taraftan eline geçen nimeti kendisi faydalandıktan sonra ilk önce ailesi ile bölüşmeli (M4711 Müslim, İmâre, 10; D3957 Ebû Dâvûd, Itk, 9) evine iyilik taşımalıdır. Diğer taraftan, her türlü kötülüğü yuvasından uzak tutmak için çabalamalı, bu uğurda canını bile verse şehit olacağı müjdesini kulak ardı etmemelidir. (D4772 Ebû Dâvûd, Sünnet, 28-29; N4099 Nesâî, Muhârebe, 23) Ailesinin işlerini üstlenmesiyle tanınan bir peygamberi (B676 Buhârî, Ezân, 44; B6039 Buhârî, Edeb, 40) örnek edinen babanın özverisi karşılıksız kalmaz elbet. Zira Resûl-i Ekrem in ifadesiyle, Bir kimse sevabını sadece Allah tan umarak ailesinin ihtiyaçlarını karşılamak için harcama yaptığında, bu onun için sadakadır. (B55 Buhârî, Îmân, 41; M2322 Müslim, Zekât, 48) Ama mesuliyet sadece ev halkının karnını doyurup sırtını giydirmekle bitmez ki Kendisinden sonra evlâtlarını başkalarına el açacak kadar perişan bir konumda bırakmaması istenen baba, (B1295 Buhârî, Cenâiz, 36; M4215 Müslim, Vasiyye, 8) aynı zamanda onları huzuru besleyen hayırlı birer fert olarak yetiştirip topluma sunmalıdır. Efendimizin ifade buyurduğu üzere: Hiçbir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır. (T1952 Tirmizî, Birr ve sıla, 33) Baba saygıdır, güvendir, rahmettir. O, ailesini şekillendirirken aslında devasa bir aile olan toplumu yapılandırmaktadır. Peygamberimizin öğüdü ile eve girerken selâm verip bereketi davet eden (T2698 Tirmizî, İsti zân, 10) bir babanın nezaketi, şiddeti kapının dışında bırakan bir merhametin de ilk adımıdır. Aynı şekilde ev halkı arasında adaleti gözeten insaflı bir baba, kıyamet günü Rahman ın sağ tarafında nurdan bir minberde oturma hakkı kazanacaktır. (M4721 Müslim, İmâre, 18; N5381 Nesâî, Âdâbü l-kudât, 1) Çünkü topluma mal olacak bir adaletin temelini atmaktadır. Efendimizin işte böylesi bir babalık mesleğini benimseyenleri, duasının kabulünde şüphe olmayanlar makamında zikretmesi ne kadar mânidardır! (D1536 Ebû Dâvûd, Tefriu ebvâbi l-vitr, 29; T3448 Tirmizî, Deavât, 47) Anne olma şerefine ermiş bir kadın ile baba olma mutluluğunu tatmış bir erkeğin elinde şimdi nadide bir emanet vardır. Bugüne aitmiş gibi görünse de aslında

6 yarınlar için hazırlanması gereken bir emanet Hassas, kırılgan, ilgiye ve sevgiye ihtiyacı hiç bitmeyen bu yeni can, örselenmeye yatkın olduğu kadar, özensiz yetiştirilirse örselemeye de kalkışabilecek bir yapıyı barındırır. Bir imtihandır yavru; (Teğâbun, 64/15; Enfâl, 8/28) sonuçta büyük mükâfatı kazanmak isteyenin hayli emek sarf etmesini gerektiren bir imtihan... İmtihanın belki de ilk basamağı, Allah ın bu dünyaya göndermeyi takdir buyurduğu bir evlâdın gelişini utanıp sıkılmadan, endişelenmeden ve asap bozukluğu yaşamadan kabullenmektir. Ailenin yeni ferdini benimsemeyen, hatta sebep olacağı harcamalardan dolayı kendi varlığına yönelik bir tehdit gibi algılayarak daha doğmadan öldüren ebeveynler, rızkı kimin verdiğini unutmakta değil midir? (İsrâ, 17/31) Hâlbuki anne babanın çocukları için göstermeleri gereken itinanın, daha yavrunun ilk hücreleri bile oluşmadan evvel, şeytanın ondan uzak olması için dua ile başlaması gayet dikkat çekicidir. (B141 Buhârî, Vudû, 8; M3533 Müslim, Nikâh, 116) Bu yüzden anne baba, bebek dünyaya geldiğinde kız erkek ayrımı gibi Câhiliye âdetlerinden uzak durarak ilâhî kudreti sorgulamamalıdır. Kızı olunca öfkeden yüzü kapkara kesilen ama oğlu olunca bayram eden densizlerden olmamalıdır. (Nahl, 16/58-59; Zuhruf, 43/17) Bu benzersiz nimeti bahşeden Rablerine şükürlerinin nişanesi olarak akika kurbanı kesmeli, (B5472 Buhârî, Akîka, 2; D2842 Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 20-21) ona anlamı güzel bir isim vermeli (D4948 Ebû Dâvûd, Edeb, 61) ve hayatının ilk günlerine bereket dolu dualarla başlamasını sağlamalıdırlar. (B5467 Buhârî, Akîka, 1; B6198 Buhârî, Edeb, 109) Peygamber Efendimizin, Her doğan fıtrat üzere doğar. Sonra anne babası onu Yahudi, Hıristiyan ya da Mecusi yapar. (B4775 Buhârî, Tefsîr, Kasas, 2; M6755 Müslim, Kader, 22) cümlesi, ebeveynin çocuk üzerindeki derin tesirini duru bir dille özetler. İşlenmeye hazır bir cevher olan insan yavrusu, iyiyi kabul etmeye ve güzeli benimsemeye daha doğuştan gönüllüdür. Onun, gözünü açtığı bu yeni âlem ile sağlıklı ilişkiler geliştirebilen erdemli bir kişilik edinmesi, anne babasının kucağında gerçekleşecektir. Aynı zamanda Rabbi karşısında doğru bir duruşa sahip olmasının temeli de ancak aile ocağında atılacaktır. İlk görevlerin ardından uzayıp giden ve ömür sürdükçe devam edecek bir görevler zinciri ile karşı karşıyadır ebeveyn. Karşılığını evlâtlarından değil, onu kendilerine hediye edenden umdukları bir gayret ile soluklanmaksızın koşacaklardır. Çünkü yavru, hayatının her çağında ailesinin desteğini yanı başında hissetmeye muhtaçtır. Peygamberimiz, bebeklikte merhamet, (HM27416 İbn Hanbel, VI, 340) çocuklukta sevgi (M6027 Müslim, Fedâil, 64) ve delikanlılıkta anlayış ile (M6013 Müslim, Fedâil, 52) büyütülen evlâdı, saygı ve uzlaşının sonucu olan bir kararla evlendirmiş olmanın bile (T1107 Tirmizî, Nikâh, 18) anne babalığa son 6

7 noktayı koymayacağını vurgular. Boşanmak elbette arzu edilmeyen bir durumdur. (D2178 Ebû Dâvûd, Talâk, 3) Ama Allah Resûlü, aile ocağının kapısını artık dönmemecesine bir yavrunun yüzüne kapatmaya izin vermez. Öyle ki bir gün kurduğu yuva herhangi bir sebeple yıkıldığında, ailesine geri dönüp gelen kız evlât için yapılan harcamalar hakkında şöyle buyurur: Size en değerli sadakadan bahsedeyim mi? (Kocasının evinden ayrılarak) senden başka kazancını sağlayacak kimse olmadığı için sana (baba evine) sığınmış kızın (için harcadığın nafaka en faziletli sadakadır). (İM3667 İbn Mâce, Edeb, 3) O hâlde aile bağları zamanla sınırlanamayan bir niteliğe sahiptir. Kestirip atmakla veya küslükleri bir ömre yaymakla aile bireylerini benliğinden söküp atamaz insan! Peygamberimiz, Kendi babası olmadığını bile bile, babasından başkasının oğlu olduğunu iddia eden kişiye cennet haramdır. (B6766 Buhârî, Ferâiz, 29) buyurur. O hâlde onları reddetme veya başka bir soydan geldiğini iddia etme gibi bir hakkı da yoktur. (M217 Müslim, Îmân, 112; M3327 Müslim, Hac, 467) Aynı şey bir babanın, çocuğunu evlâtlıktan reddetmesi için de geçerlidir. Çünkü aile ilişkileri sonsuza kadar süren ilişkilerdir. Bu diyarda ömürler tükense ve Peygamberimizin ifade ettiği üzere kabre girene kadar cenazeyi takip eden aile sonuçta geri dönüp uzaklaşmak zorunda kalsa bile, (B6514 Buhârî, Rikâk, 42; M7424 Müslim, Zühd ve rekâik, 5) öte âlemde ya Adn cennetlerinde (Ra d, 13/23; Mü min, 40/8) ya da cehennem çukurlarında (Şûrâ, 42/45) yine bir araya geleceklerdir. Aile kurmuş, ebeveyn olmuş, çocuk evlendirmiş, torun sahibi olmuş insanlar bir an hayatlarına dönüp baktıklarında, aslında her an bir ailenin içinde bulunduklarını göreceklerdir. Doğduklarında bir ailenin içine doğmuşlardır, sonrasında bir aile büyütmüştür onları. Evlenince aile olmuşlar, evlâtlarını evlendirince aileleri büyümüştür. Aslında hiçbir zaman yoktan bir aile kurmamışlar, her zaman aile içinde var olmuşlardır. Hep aile sarmıştır etraflarını. Aile, Allah ın onlara doğduklarında sunduğu ve kendilerinin ancak sonradan kavradığı bir merhamet yumağıdır. Anlarlar ki ölüm, dünyadan değil, aileden ayrılmaktır. Dünya ve dışarısı soğuktur, aile ve içerisi sıcak Bu yüzden ehl-i beytim yani hane halkım der Sevgili Nebî! Fedâilü s-sahâbe, 36) (M6225 Müslim, Aileyle Sınanmak Allah Teâlâ nın bizlere sunduğu her nimet gibi aile hayatı da bir tarafıyla külfet yüklüdür. Sürükleyici ve aldatıcı yüzüyle aile meşgalesi, insana aslî görevini her an unutturabilecek kadar zorlu bir sınavdır: Ey iman edenler! Mallarınız ve evlâtlarınız 7

8 sizi, Allah ı zikretmekten alıkoymasın. Her kim bunu yaparsa, işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. (Münâfikûn, 63/9) Kimi zaman aile fertlerinin çokluğu ile övünen insanoğlu, (Sebe, 34/35) kendisini Rabbine yakınlaştıracak olanın, eşi ya da çocukları değil, salih amelleri olduğunu (Sebe, 34/37; Kehf, 18/46) unutur. Hâlbuki gönlünde imanın aydınlığını taşımayan bir kimse için, mallar ve evlâtlar ile bezenmiş debdebeli bir hayat ateşten kurtulmaya çare olmayacağı gibi, (Âl-i İmrân, 3/10, 116) azgınlığını ve azabını körükleyen bir nitelik de kazanabilir. (Tevbe, 9/85; Mü minûn, 23/55-56) Resûlullah ın, imtihan vesilesi olarak adlandırdığı aile, (M7268 Müslim Eşrâtü s-sâa, 26) anne baba çocuk üçgeninde kurulmuş hassas dengeler ağıdır. Aynı evi paylaşmak, haklar kadar sorumlulukları da artırmakta, canlar yakınlaştıkça huzur için gösterilmesi gereken ihtimam da katlanmaktadır. İşte bu noktada Peygamberimiz eşler arası ilişkiyi düzenlerken tek taraflı görev yüklemesi yapmaktan ya da sınırsız özgürlük tanımaktan ısrarla kaçınır: Dikkat ediniz! Sizin kadınlar üzerinde hakkınız olduğu gibi, onların da sizin üzerinizde hakkı vardır. (T3087 Tirmizî, Tefsîru l-kur ân, 9; İM1851 İbn Mâce, Nikâh, 3) Ezmemek ve üzmemek kadar ezilmemek ve üzülmemek de gerekiyorsa, sınırların doğru tespit edilmesi hayatî önem taşımaktadır. Kadın için aile, hayat imtihanının en çetin geçtiği alanlardan biridir. Kimi zaman eşi ile saygı ve muhabbetin yitirilmediği bir ilişkiyi sürdürmeye azmedip, saliha kadına dair sıralanan övgü cümlelerini (M3649 Müslim, Radâ, 64; D1664 Ebû Dâvûd, Zekât, 32) hak etmeye çabalar. Kimi zaman da eşsiz kalmanın yükünü sırtına alıp, ailesi için harcadığı emekle Peygamber e komşu olmaya niyetlenir. (D5149 Ebû Dâvûd, Edeb, ) Hayırlı bir evlât yetiştirmek uğruna attığı her adım mükâfata lâyık iken, bazen acısıyla yandığı evlâdın ölümüne sabretmekle de mutlu sona erişir. (M6698 Müslim, Birr ve sıla, 151) Aile çatısını omuzlayan erkek için ise Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun! (Tahrîm, 66/6) uyarısı şüphesiz son derece çarpıcıdır. Ailesine harcadığı her kuruşun, sarf ettiği en kıymetli para olarak sevap hanesine yazılmasının (M2311 Müslim, Zekât, 39) yanında, evinin yıllık ihtiyaçları için yatırım yapması da (B5357 Buhârî, Nafâkat, 3; M4575 Müslim, Cihâd, 48) sınavın bir parçasıdır. Aile fertlerine karşı duyduğu sevgi ve şefkatin sunumuyla da sınanır erkek. Hissettiği güzel duyguları gizlememeli, gördüğü meziyetleri takdir etmekten, aferin demekten çekinmemelidir. Yüzünde soğuk bir ifade ve sesinde ürkütücü bir tonlama ile çocuklarını karşılamayı otoriteden sayan bir baba, torunları ile gülüp oynayan, (T3784 Tirmizî, Menâkıb, 30; İM144 İbn Mâce, Sünnet, 11) onlara sımsıkı sarılıp öpen, (B2122 Buhârî, Büyû, 49) hatta kucağına alıp 8

9 hutbe veren (D1109 Ebû Dâvûd, Salât, 225, 227) ve torunu sırtındayken namaz kılan Peygamber in tavrına ne kadar da uzaktır! (N712 Nesâî, Mesâcid, 19) O merhamet ve adalet önderi Peygamber, aile içinde yaşanan adaletsizliğe şahit olmayı da kesinlikle reddeder. (M4182 Müslim, Hibe, 14) Sevgi konusunda yavrularına eşit mesafede durmayı beceremeyen ebeveyn, gönüllerine söz geçirememekten dolayı belki mazur görülebilir. Ama bunu davranışlarına yansıtmayarak, cinsiyet farkı gözetmeksizin (D5146 Ebû Dâvûd, Edeb, ) pratikte adaleti korumak zorundadırlar. Zira ailede söz hakkına sahip olan her yetişkin, Allah tan korkun ve evlâtlarınız arasında âdil olun! Hibe, 13) emrinin muhatabıdır. (B2587 Buhârî, Hibe, 13; M4181 Müslim, Nihayetinde anne ve baba, yuvalarının toprağına emanet edilen tohumu hak ettiği özenle büyütüp, Emanet Sahibi nin karşısına yüzü yerde varmamak için çırpınırlar. Şüphesiz hüsrana uğrayanlar kıyamet gününde kendilerini ve ailelerini hüsrana sokanlardır. (Zümer, 39/15) âyetini okuduklarında içleri titrer. Evlerinde manevî bir iklimi yaşatmak ve Allah ın rızasına ulaşan yolda tökezlememek için el ele verirler. (Tâ- Hâ, 20/132; M2787 Müslim, İ tikâf, 7) Ailelerine af ve afiyet ihsan edip, (D5074 Ebû Dâvûd, Edeb, ) dünya ve âhirette ihlâsla kendisine bağlı olanlardan eylemesi (D1508 Ebû Dâvûd, Tefriu ebvâbi l-vitr, 25) için Rablerine niyazda bulunurlar. Evet, Dikkat ediniz! Hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüklerinizden mesulsünüz. (M4724 Müslim, İmâre, 20; D2928 Ebû Dâvûd, Harac, fey ve imâre, 1) buyruğuna boyun eğen erkek ve kadın, ailelerinden sorumludur. Ama aile hayatını salt sorumlulukla anlamlandırmayan inanan gönüllerden, sevgi ile aydınlanan bir huzur için niyazlar yükselir: Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle. (Furkân, 25/74) 9

AİLE: HAYATA AÇILAN PENCERE

AİLE: HAYATA AÇILAN PENCERE AİLE: HAYATA AÇILAN PENCERE Aile, tek başına olmaktan kurtulup, can yoldaşına kavuşmaktır Aynı çatı altında yalnızlık ve yabancılık değil! Ve O, iki eşi, erkeği ve kadını yarattı. (Necm, 53/45) Kadınlar,

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Buhârî, İlm, 12; Müslim, Cihâd, 6.

Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Buhârî, İlm, 12; Müslim, Cihâd, 6. 40 HADİS 1 ( : : ) (Allah Rasûlü) Din nasihattır/samimiyettir buyurdu. Kime Yâ Rasûlallah? diye sorduk. O da; Allah a, Kitabına, Peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün müslümanlara diye cevap

Detaylı

AİLE KURMAK &AİLE OLMAK

AİLE KURMAK &AİLE OLMAK AİLE KURMAK &AİLE OLMAK Dr. Fatma BAYRAKTAR KARAHAN Uzman-Ankara Aile Nedir? Aile kelimesinin kökü, ğavl dir. Bu kelime, ağır bir sorumluluk altına girmek demektir. Bu kökten gelen aile ise, birini çekince

Detaylı

3 Her çocuk Müslüman do ar.

3 Her çocuk Müslüman do ar. TAHR C * 1 Sözlerin en güzeli Allah ın kitabı, yolların en güzeli Muhammed in yoludur. Buhari, Edeb, 70; tisam, 2. z Müslim, Cuma, 43. z Nesai, Iydeyn, 22. z bn Mace, Mukaddime, 7. z Darimî, Mukaddime,

Detaylı

İslâm, güzel ahlâktır. İslâm, güzel ahlâktır. İslâm, güzel ahlâktır.

İslâm, güzel ahlâktır. İslâm, güzel ahlâktır. İslâm, güzel ahlâktır. 1 2 لد ين لن ص ي ة ق ل ن : ل م ن (ي ر س ول لل ) ق ل : ل ل و ل ك ت ب و ل ر س ول و ل ء م ة ل م س ل م ين و ع م ت م ل س ل م ح س ن ل خ ل ق (Allah Rasûlü) Din nasihattır/samimiyettir buyurdu. Kime Yâ Rasûlallah?

Detaylı

KIZ ÇOCUKLARI ÜVEY EVLAT MI? Çarşamba, 01 Ağustos :45

KIZ ÇOCUKLARI ÜVEY EVLAT MI? Çarşamba, 01 Ağustos :45 Biz üç kardeşiz ve ben evin tek kızıyım. Her şey güzel güzel giderken ne zaman evlendik çocuk sahibi olmaya başladık, o zaman anne babamın abilerimi kayırdıklarına şahit olmaya başladım. Babamın durumu

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL Ey İnsanlık! Sizi bir tek canlı varlıktan yaratan, ondan da eşini var eden ve her ikisinden de bir çok erkek ve kadın üreten Rabbınıza karşı sorumluluğunuzun

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL:

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Kültürümüzden Dua Örnekleri Güzel İş ve Davranış: Salih Amel İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Kültürümüzde birçok dua örneği

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

Bu dersimizde İslam da aile ve aile hukukunu ele alacağız.

Bu dersimizde İslam da aile ve aile hukukunu ele alacağız. Ders : 106 Konu : İSLAMDA AİLE - BİREYLERİNİN SORUMLULUKLARI - 1 Bu dersimizde İslam da aile ve aile hukukunu ele alacağız. Allah ın emri olan ve Peygamber Efendimiz (sav) in de birçok hadisinde bahsi

Detaylı

ÜMMETİN GELECEK NESLİ ÇOCUKLARIMIZA NAMAZ EĞİTİMİ NASIL VERİLEBİLİR? Gelecek Nesle Doğru

ÜMMETİN GELECEK NESLİ ÇOCUKLARIMIZA NAMAZ EĞİTİMİ NASIL VERİLEBİLİR? Gelecek Nesle Doğru ÜMMETİN GELECEK NESLİ ÇOCUKLARIMIZA NAMAZ EĞİTİMİ NASIL VERİLEBİLİR? Gelecek Nesle Doğru TAKDİM Rahmân ve Rahîm olan Allah ın adıyla Sevgili anne ve babalar; Çocuklarım henüz daha küçük, ergenlik yaşına

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): - Yavrum ne oldu, niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Çocuk da: - Efendim, namaza gidiyorum.

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

ISLAM Kim, Îslâm'dan başka bir din ararsa, bilsin ki kendisinden (böyle bir din) asla kabul edilmeyecek ve o, ahirette ziyan edenlerden olacaktır.

ISLAM Kim, Îslâm'dan başka bir din ararsa, bilsin ki kendisinden (böyle bir din) asla kabul edilmeyecek ve o, ahirette ziyan edenlerden olacaktır. ISLAM Kim, Îslâm'dan başka bir din ararsa, bilsin ki kendisinden (böyle bir din) asla kabul edilmeyecek ve o, ahirette ziyan edenlerden olacaktır. (Al-i Imran suresi, 85) Icindekiler - Bu dine neden Islam

Detaylı

Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar

Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar Camiye Girerken Allah ın adıyla, Allah ın Resulüne salat ve selam olsun. Allah ım, hatalarımı bağışla ve bana rahmet kapılarını aç. Camiden Çıkarken Allah ın adıyla, Allah

Detaylı

Selamın Veriliş Şekli: Selam verildiği zaman daha güzeliyle veya aynısıyla karşılık vermek gerekmektedir. Allah

Selamın Veriliş Şekli: Selam verildiği zaman daha güzeliyle veya aynısıyla karşılık vermek gerekmektedir. Allah Arapça da barış, esenlik ve selamet gibi anlamlara gelen selam kelimesi, ilk insan ve ilk peygamber Âdem den (a.s.) beri vardır: Allah Ademi yarattığı vakit, git şu oturan meleklere selam ver, selamını

Detaylı

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17 Ramazan ayı İslam inancının kendisine yüklediği önem sebebiyle halk arasında On bir ayın sultanı ve Şehr-i Mübârek (Mübârek Ay) olarak kabul edilmiştir. Ramazan ayı Müslümanların değerlendirmek için adeta

Detaylı

Sıra no Sûre Adı. Âyet sayısı O.B.E.B

Sıra no Sûre Adı. Âyet sayısı O.B.E.B Kimi sayılar aralarında asal dır. Hangi sayıların aralarında asal olduğunu belirlemek için ortak bölenlerin en büyüğünü (O.B.E.B.) bulmak gerekir. Örnek: O.B.E.B. kavramını açıklamak için 12 ve 18 sayılarını

Detaylı

KUR'ANDAN DUALAR. "Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru." ( Bakara- 201 )

KUR'ANDAN DUALAR. Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru. ( Bakara- 201 ) KUR'ANDAN DUALAR "Ey Rabbimiz Bizi sana teslim olanlardan kıl, neslimizden de sana teslim olan bir ümmet çıkar, bize ibadet yerlerimizi göster, tövbemizi kabul et zira tövbeleri kabul eden, çok merhametli

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Dua. Dua İbadetin Özüdür. Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Dua. Dua İbadetin Özüdür. Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2 Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Dua Dua İbadetin Özüdür Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2 Dua Arapça kökenli bir kelime olup «istemek, davet etmek» demektir.

Detaylı

BU YAZI HADİSLERLE İSLAM ADLI HADİS PROJESİ İÇİN HAZIRLANMIŞ OLUP TELİFLİ BİR ÇALIŞMADIR. HİÇBİR ŞEKİLDE ÇOĞALTILAMAZ VE YAYINLANAMAZ.

BU YAZI HADİSLERLE İSLAM ADLI HADİS PROJESİ İÇİN HAZIRLANMIŞ OLUP TELİFLİ BİR ÇALIŞMADIR. HİÇBİR ŞEKİLDE ÇOĞALTILAMAZ VE YAYINLANAMAZ. BU YAZI HADİSLERLE İSLAM ADLI HADİS PROJESİ İÇİN HAZIRLANMIŞ OLUP TELİFLİ BİR ÇALIŞMADIR. HİÇBİR ŞEKİLDE ÇOĞALTILAMAZ VE YAYINLANAMAZ. AİLE: SIMSICAK YUVA ع ن اب ن م س ع ود ع ن الن ب ى صلى االله عليه وسلم

Detaylı

Avusturya Mutlu Aile Destek ve Danışmanlık Projesi

Avusturya Mutlu Aile Destek ve Danışmanlık Projesi İSLAMDA EVLİLİK ve AİLE HUKUKU و م ن اي ات ه ا ن خ ل ق ل ك م م ن ا ن ف س ك م ا ز و اج ا ل ت س ك ن وا ا ل ي ه ا و ج ع ل ب ي ن ك م م و دة و ر ح م ة ا ن فى ذل ك لاي ات ل ق و م ي ت ف كر ون İçinizden kendileri

Detaylı

HADİS KATALOĞU. Tirmizî, Birr, 3. Evsat, 1/275; Beyhakî, fiu abü l-îmân, 4/334. Tirmizî, Birr, 15; Ebû Dâvûd, Edeb, 66.

HADİS KATALOĞU. Tirmizî, Birr, 3. Evsat, 1/275; Beyhakî, fiu abü l-îmân, 4/334. Tirmizî, Birr, 15; Ebû Dâvûd, Edeb, 66. HADİS KATALOĞU 1. İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez. Müslim, Fedâil, 66; Tirmizî, 2. İnsanların Peygamberlerden öğrenegeldikleri sözlerden biri de: Utanmadıktan sonra dilediğini yap! sözüdür.buhârî,

Detaylı

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

1. EÛZÜ ÖĞRENELİM ANLAMI. 1. Kovulmuş Şeytan dan Allah a sığınırım.

1. EÛZÜ ÖĞRENELİM ANLAMI. 1. Kovulmuş Şeytan dan Allah a sığınırım. SÛRELERİMİZİ tefekkürle ÖĞRENİYORUZ 1. EÛZÜ ÖĞRENELİM ANLAMI 1. Kovulmuş Şeytan dan Allah a sığınırım. Benim adım Eûzü. İsmimin anlamı Sığınırım, yardım isterim. Bir tehlike ile karşılaştığınızda güvenilir

Detaylı

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir.

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir. UMRE DİNİ SUNUM UMRENİN FAZİLETİ CİHADA DENKTİR Hz. Aişe (r.a) Efendimiz e (s.a.v) sorar: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki

Detaylı

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 1. Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşı sebebiyle ikramda bulunursa Allah yaşlılığında ona ikram edecek kimseleri mutlaka takdir eder. Bu hadiste verilen mesaj aşağıdaki ayetlerin hangisinde

Detaylı

NİÇİN EVLENMEDEN ÖNCE İNSANIN KENDİNİ TANIMASI ÇOK ÖNEMLİDİR? YA DA KENDİNİ TANIMAK NEDİR?

NİÇİN EVLENMEDEN ÖNCE İNSANIN KENDİNİ TANIMASI ÇOK ÖNEMLİDİR? YA DA KENDİNİ TANIMAK NEDİR? Asiye Türkan NİÇİN EVLENMEDEN ÖNCE İNSANIN KENDİNİ TANIMASI ÇOK ÖNEMLİDİR? YA DA KENDİNİ TANIMAK NEDİR? İNSAN NEDEN EVLENİR? İlim ilim bilmektir İlim kendin bilmektir Sen kendini bilmezsen Bu nice okumaktır.

Detaylı

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ UMRENİN FAZİLETİ UMRE YAPMANIN FAZİLETİ İbn Mâce deki rivayet şöyledir: Hz. Aişe (r.a) der ki: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ ZEKAT SADAKA: AYET-İ KERİMELER «Namazı kılın, zekâtı verin, önceden kendiniz için yaptığınız her iyiliği Allah katında bulacaksınız. Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızı görür.» (Bakara,

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

Sabah, uyanabildiğinin şükrü olarak Rabbi için namaz kılar ve niyazda bulunur. Gününe, ilk olarak temizlikle (abdestle) başlar. Allah temizdir.

Sabah, uyanabildiğinin şükrü olarak Rabbi için namaz kılar ve niyazda bulunur. Gününe, ilk olarak temizlikle (abdestle) başlar. Allah temizdir. Müslümanın 24 Saati Sabah, uyanabildiğinin şükrü olarak Rabbi için namaz kılar ve niyazda bulunur. Gününe, ilk olarak temizlikle (abdestle) başlar. Allah temizdir. Temizliği ve temiz olanları sever. (Hadis,

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN KUR AN KARANLIKLARDAN AYIDINLIĞA ÇIKARIR Peygamber de (şikayetle): Ya Rabbi! Benim kavmim bu Kur an ı (okumayı ve hükümlerine uymayı bırakıp hatta menedip onu) terkettiler. dedi. (Furkân /30) Elif, Lâm,

Detaylı

Okul Çağı Çocuğunda Sevgi Yetersizliği Çalma Davranışına mı Neden Oluyor? Pazartesi, 02 Eylül 2013 06:14

Okul Çağı Çocuğunda Sevgi Yetersizliği Çalma Davranışına mı Neden Oluyor? Pazartesi, 02 Eylül 2013 06:14 Hiçbir ihtiyacı olmadığı halde sürekli arkadaşlarının kalem ve silgilerini çalan çocukla yaptığım görüşmede, çocuğun anlattıkları hem çok ilginç hem de Kleptomani Hastalığına çok iyi bir örnektir. Çocuk

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com dinkulturuahlakbilgisi.com 1-Ülkemizde Kızılay, Sosyal hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Aşevleri -gibi kurumların varlığı aşağıdakilerden hangisine önem verildiğini göstermektedir? A- Milli eğitime

Detaylı

HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ

HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ ب س م الله الر ح من الر ح يم الل ه ل نت ل ه م و ل و ك نت ف ظ ا غ ل يظ ال ق ل ب ف ب م ا ر ح م ة م ن لا نف ض وا م ن ح و ل ك İmran, 159) (Al-i HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ Muhterem Müslümanlar!

Detaylı

Sûre adı no. sayısı no

Sûre adı no. sayısı no 1 hariç bütün asal sayıların bölen kümesi iki elemanlıdır. Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm fihristini, bölen kümesi iki elemanlı olan sayılar bakımından ele alacağız. Aşağıdaki Kur ân-ı Kerîm fihristinde bölen

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI

1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI Ders : 107 Konu : İSLAMDA AİLE - BİREYLERİNİN SORUMLULUKLARI - 2 1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI Saygı Çocukların anne-baba üzerinde hakkı olduğu gibi, anne babanın da çocukları üzerinde hakkı

Detaylı

Onu kendi haline bırakın, Allah'ın diyarında otlasın, sakın ona bir fenalık yapmayın.

Onu kendi haline bırakın, Allah'ın diyarında otlasın, sakın ona bir fenalık yapmayın. GÜNAH RADYASYONU Semud halkına da içlerinden biri olan kardeşleri Salih'i gönderdik."ey benim halkım!" dedi, "yalnız Allah'a ibadet. edin! Çünkü sizin O'ndan başka ilahınız yoktur. İşte size Rabbinizden

Detaylı

İkili Simetrik Kitap ❸

İkili Simetrik Kitap ❸ 19 lu Gruplar Halinde Sûrelerin Numaraları ve Âyet Sayıları Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm de bulunan sûrelerin sıra numarlarını ve âyet sayılarını 19 lu gruplar halinde birlikte inceleyeceğiz. İlk 19 sûrede

Detaylı

40 HADİS YARIŞMASI DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. SINIFI 5-6,7-8 1-) 9-10,11-12 SINIFI 5-6,7-8 2-) 9-10

40 HADİS YARIŞMASI DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. SINIFI 5-6,7-8 1-) 9-10,11-12 SINIFI 5-6,7-8 2-) 9-10 DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. 5-6, 1-), 5-6, 2-) 5-6 3-) 40 HADİS YARIŞMASI 5-6, 4-) 5-6, 5-) 5-6, 6-) 5-6, 7-) 5-6, 8-) 5-6, 9-) 5-6, 10-) 5-6, 11-) 5-6, 12-)

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

Kur ân da Dua Ayetleri

Kur ân da Dua Ayetleri Kur ân da Dua Ayetleri (1) Bizi doğru yola ilet; Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, Gazaba uğrayanların ve sapmışlarınkine değil. (Fatiha Suresi 6-7) (2) (Musa) Cahillerden olmaktan Allah a sığınırım

Detaylı

Edeb Ya Hu! Cumartesi, 03 Ocak :31

Edeb Ya Hu! Cumartesi, 03 Ocak :31 Dünya bilimde altın çağını yaşarken insanlıkta yerlerde sürünüyor. Hayâ kalmamış, saygı kalmamış, sevgi kalmamış, büyüğe hürmet kalmamış. Hayatımızda ne eksik biliyor musunuz? Edeb. Edebe hiç önem vermiyoruz.

Detaylı

19 lu gruplar halinde sûrelerin sondan sıra numaraları ile âyet sayıları 1

19 lu gruplar halinde sûrelerin sondan sıra numaraları ile âyet sayıları 1 lu gruplar halinde sûrelerin sondan sıra numaraları ile âyet sayıları Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm de bulunan sûrelerin sondan sıra numarları ile âyet sayılarını lu gruplar halinde birlikte inceleyeceğiz.

Detaylı

Genç Kız ve Erkeklerin Evlilik Algısı

Genç Kız ve Erkeklerin Evlilik Algısı Genç Kız ve Erkeklerin Evlilik Algısı Kadın - Erkek Algısı I (Gelenekten ve Yanlış Din Algısından Kaynaklı) Kadın, erkeğin kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Kadın erkeğin hizmetine verilmiştir. Erkek,

Detaylı

İkili Simetrik Kitap ❷

İkili Simetrik Kitap ❷ Bu bölümde bölen kümesinde üç asal bulunan sayıları inceleyeceğiz. Örnek: 10 nı ele alalım. Bölen kümesi={1, 2, 5, 10} 1, 2 ve 5 sayıları asaldır. Dolayısıyla 10 nın bölen kümesinde üç asal sayı vardır.

Detaylı

HAC BÖLÜMÜ. 233) Hac İle İlgili Hadisler

HAC BÖLÜMÜ. 233) Hac İle İlgili Hadisler HAC BÖLÜMÜ 233) Hac İle İlgili Hadisler Bu bölümdeki bir ayet ve 14 hadis-i şeriften, gücü yeten kimselere haccın farz kılındığını, haccı inkar edenlere Allah ın ihtiyacı olmadığını, haccın İslamın 5 temel

Detaylı

İkili Simetrik Kitap ❷

İkili Simetrik Kitap ❷ Bölen Kümesinde Dört Asal Bulunan Sayılar Bu bölümde, bölen kümesinde dört asal bulunan sayıları ele alacağız. Böylece Kur ân-ı Kerîm fihristini tümüyle incelemiş olacağız. Zira Kur ân-ı Kerîm fihristinde

Detaylı

GENCE HAYA YAKIŞIR ASİYE TÜRKAN

GENCE HAYA YAKIŞIR ASİYE TÜRKAN GENCE HAYA YAKIŞIR ASİYE TÜRKAN Resulullah ( s.a.v.) buyurdu; Kaba söz, ayıptan başka bir şey getirmez! Haya ve edep de girdiği yeri süsler! ( Müslim, Birr, 78; Ebu Davud, Cihad, 1) Ama sizden kim Allah'a

Detaylı

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir?

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir? Besmele Kitapcığı Besmelenin Anlamı Besmele, bütün varlıkların hal diliyle ve iradeli varlık olan insanın lisanıyla ve haliyle meşru olan her işine Allah ın ismiyle başlamasıdır. En önemli dua ve zikirlerdendir.

Detaylı

Islam & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği

Islam & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Mülheim an der Ruhr Fatih Camii Islam kelimesi üc manaya gelir 1. Yüce Allahın emirlerine itaat edip, yasaklarından kacınmak. 2. Bütün insanlarla diğer canlılar

Detaylı

İkili Simetrik Kitap ❷

İkili Simetrik Kitap ❷ Bölen Kümesi Eleman Sayısı < 2 Olan Sayı Tamsayılar içerisinde bölen kümesi eleman sayısı 2'den küçük olan tek bir sayı vardır; o da 1 sayısıdır. 1 sayısının bölen kümesinde tek bir eleman vardır. Kur

Detaylı

7. KEVSER SÛRESİ ÖĞRENELİM

7. KEVSER SÛRESİ ÖĞRENELİM SÛRELERİMİZİ tefekkürle ÖĞRENİYORUZ 7. KEVSER SÛRESİ ف ص ل ل ر ب ك و ح 1 اك ال ك وث ر ا ن ا ا ع ط ين 2 ان ر ا ن شا نئ ك ه و ا 3 ال ب ر ت ÖĞRENELİM ANLAMI Rahmân ve Rahîm olan Allah ın adıyla. 1. (Resulüm!)

Detaylı

GECE NAMAZI, SALİHLERİN İŞİDİR

GECE NAMAZI, SALİHLERİN İŞİDİR GECE NAMAZI, SALİHLERİN İŞİDİR Farz namazlardan sonra en değerli nafile namazın gece namazı teheccüd olduğu herkesçe bilinen bir hakikattir. Gecenin ihya edilmesi yönündeki en önemli amel de gece namazıdır.

Detaylı

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır.

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Kur'an-ı Kerimde bir kimseye hayat vermenin adeta bütün insanlara hayat verme gibi

Detaylı

Uzun ve kısa sûreler. Uzun sûreler kümesi

Uzun ve kısa sûreler. Uzun sûreler kümesi Kur ân-ı Kerîm sûrelerini iki kümeye ayıralım: 1. Uzun sûreler kümesi 2. Kısa sûreler kümesi Bu iki küme eşit sayıda sûre içersin. Kümelerden birinde bulunan sûrelerin âyet sayıları diğer kümede bulunan

Detaylı

TEMİZLİK HAZIRLAYAN. Abdullah Cahit ÇULHA

TEMİZLİK HAZIRLAYAN. Abdullah Cahit ÇULHA TEMİZLİK HAZIRLAYAN Abdullah Cahit ÇULHA TEMİZLİK MADDİ TEMİZLİK MANEVİ TEMİZLİK İslam dini, hem maddî, hem de manevî temizliğe büyük bir önem vermiştir. Bu iki kısım temizlik arasında büyük bir ilgi vardır.

Detaylı

BU YAZI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAYINLANAN HADİSLERLE İSLAM İSİMLİ ESERDE YER ALAN TELİFLİ BİR ÇALIŞMADIR. KADINLARIN EĞİTİM ÖĞRETİMİ

BU YAZI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAYINLANAN HADİSLERLE İSLAM İSİMLİ ESERDE YER ALAN TELİFLİ BİR ÇALIŞMADIR. KADINLARIN EĞİTİM ÖĞRETİMİ BU YAZI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAYINLANAN HADİSLERLE İSLAM İSİMLİ ESERDE YER ALAN TELİFLİ BİR ÇALIŞMADIR. KADINLARIN EĞİTİM ÖĞRETİMİ ع ن أ ب ى س ع يد ال خ د ر ى ق ال ج اء ت ام ر أ ة إ ل ى

Detaylı

AŞINDIRILAN DEĞERLERİMİZ : ÂİLE MÜESSESESİ

AŞINDIRILAN DEĞERLERİMİZ : ÂİLE MÜESSESESİ AŞINDIRILAN DEĞERLERİMİZ : ÂİLE MÜESSESESİ Prof. Dr. Ali ÇELİK Eskişehir Osmangazi Üniv.İlâhiyat Fak. Toplumları ayakta tutan bir takım değerler ve değer yargıları vardır; bu değerler, o toplumun âdetâ

Detaylı

Güzel Ahlâkı Kazanmak

Güzel Ahlâkı Kazanmak Ramazan, Allah a yakınlaşma vesilesidir. Oruç tutan insan Allah ın beğendiği davranışlar sergilemeye, nefsinin tutkularından sakınmaya çalışır. Şeytana karşı dikkatli ve şuurludur, vicdanının doğruyu fısıldayan

Detaylı

Kur'ân'da, Rabbimiz Peygamberin size şahid olması, sizin de insanlara şahid olmanız için, size müslüman adını verdi (Hac 78), buyurmaktadır.

Kur'ân'da, Rabbimiz Peygamberin size şahid olması, sizin de insanlara şahid olmanız için, size müslüman adını verdi (Hac 78), buyurmaktadır. Biz, Elhamdülillah Müslümanız. Kur'ân'da, Rabbimiz Peygamberin size şahid olması, sizin de insanlara şahid olmanız için, size müslüman adını verdi (Hac 78), buyurmaktadır. İMAN: İnanmak. Îtikad. Hakk ı

Detaylı

Sunabihi (Rah Aly.) anlatıyor: Ölüm döşeğinde yatmakta olan Ubade b. Samit'i (R.A.) ziyarete gittim. Onu gürünce ağladım. Ubade, "Dur biraz!

Sunabihi (Rah Aly.) anlatıyor: Ölüm döşeğinde yatmakta olan Ubade b. Samit'i (R.A.) ziyarete gittim. Onu gürünce ağladım. Ubade, Dur biraz! Sunabihi (Rah Aly.) anlatıyor: Ölüm döşeğinde yatmakta olan Ubade b. Samit'i (R.A.) ziyarete gittim. Onu gürünce ağladım. Ubade, "Dur biraz! Neden ağlıyorsun? Yeminle söylüyorum ki, biri hariç Resulullah'tan

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

İkili Simetrik Kitap ❷

İkili Simetrik Kitap ❷ Tüm asal sayıların bölen kümelerinde iki asal sayı vardır. Bunlara ilaveten 4, 8 ve 9 gibi sayıların bölen kümelerinde de iki asal sayı bulunmaktadır. Örnek: 9 nı ele alalım. Bölen kümesi={1, 3, 9} 1 ve

Detaylı

KUR'AN SÛRELERİNİN RESMİ VE İNİŞ SIRALAMASI

KUR'AN SÛRELERİNİN RESMİ VE İNİŞ SIRALAMASI GÜNÜMÜZDEKİ RESMİ SIRALAMA KUR'AN SÛRELERİNİN RESMİ VE İNİŞ SIRALAMASI YAYGIN İNİŞ SIRALAMASI - OSMAN BİN AFFAN FARKLI İNİŞ (NÜZÛL) SIRALAMALARI (TERTİPLERİ) Sûre No Sûre Adı Nüzul Sırası Âyet Sayısı Nüzul

Detaylı

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 1.VE EN YÜCESİ: Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 2.SEVİYE: Allah ın rızasını ve sevgisi kazanmak için 3.SEVİYE: Allah ın verdiği nimetlere(yaşam-akıl-yiyecekler

Detaylı

Zengin Sayılar (abundant numbers or excessive numbers) σ(n) > 2n

Zengin Sayılar (abundant numbers or excessive numbers) σ(n) > 2n Zengin Sayılar (abundant numbers or excessive numbers) n pozitif bir tamsayı olmak üzere, n nın pozitif bölenlerinin toplamı σ(n) dir. Şâyet, σ(n) > 2n ise, n zengin bir sayıdır. Örnek: 12 nı ele alalım.

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE DUA

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE DUA SADECE SIKINTIDA DEĞİL HER ZAMAN DUA (Resulüm!) De ki: Dua (ve ibadeti)niz olmasa, Rabbim size ne diye değer versin? (Ey inkarcılar!) Siz ise, (Allah ve Resulü nün bildirdiklerini) yalanladınız, bu yüzden

Detaylı

Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması 1

Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması 1 Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması 1 Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm sûrelerini sondan sayalım. Örnek: Sondan birinci sûre Nâs sûresidir. Sûrenin sondan sıra numarası Sûrenin adı 1 Nâs 6 Sûrenin içerdiği

Detaylı

KIRK HADİS YARIŞMASI İÇİN BELİRLENEN HADİSLER 1. VE 2. SINIFLAR İÇİN KIRK HADİS

KIRK HADİS YARIŞMASI İÇİN BELİRLENEN HADİSLER 1. VE 2. SINIFLAR İÇİN KIRK HADİS KIRK HADİS YARIŞMASI İÇİN BELİRLENEN HADİSLER 1. VE 2. SINIFLAR İÇİN KIRK HADİS 1-Besmele ile başlanmayan işte hayır yoktur. 2-Sizin en hayırlınız, Kur-an ı öğrenen ve öğreteninizdir. 3-Namaz, dinin direğidir.

Detaylı

Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in hayatında kadının yeri. Prof. Dr. Hamid bin Mahmud Sufrata (GSM : 0505-105-146)

Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in hayatında kadının yeri. Prof. Dr. Hamid bin Mahmud Sufrata (GSM : 0505-105-146) Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in hayatında kadının yeri Prof. Dr. Hamid bin Mahmud Sufrata (GSM : 0505-105-146) Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in hayatında kadın konusuna baktığımızda

Detaylı

Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar

Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar yusufisik1@hotmail.de K ur ân-ı Kerim deki dua ayetleri gibi Peygamberimizin duaları da Arapça aslından okunursa daha iyidir. Ancak, tercümeleri de dua olarak okunabilir.

Detaylı

ALLAH TEÂLÂ'NIN ARŞA İSTİVÂ ETMESİ

ALLAH TEÂLÂ'NIN ARŞA İSTİVÂ ETMESİ ALLAH TEÂLÂ'NIN ARŞA İSTİVÂ ETMESİ استواء االله عرشه ] تر [ Türkçe Turkish Abdurrahman el-berrâk Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 00-43 استواء االله عرشه» باللغة ال ية «عبد الر ن ال اك

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ KURBAN: AYET ve HADİSLER Biz, her ümmet için Allah ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerlerine onun adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık. İlahınız,

Detaylı

İkili Simetrik Kitap ❷

İkili Simetrik Kitap ❷ Bu bölümde, bölen kümesinde ikiden fazla eleman bulunan sayıları ele alacağız. Aşağıdaki Kur ân-ı Kerîm fihristinde bölen kümesi eleman sayısı > 2 olan sayılar işaretlenmiş bulunmaktadır: Sıra Âyet Sıra

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel minna inneke entessemiul alim.

Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel minna inneke entessemiul alim. DUA Eudhu Billahi Minessaytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabil-alemin Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel

Detaylı

Kur an-ı Kerim deki Temel Emirler ve Yasaklar

Kur an-ı Kerim deki Temel Emirler ve Yasaklar Kur an-ı Kerim deki Temel Emirler ve Yasaklar Emirler Allah a iman edin (Al-i İmran [3] 193), O na hiçbir şeyi ortak koşmayın (Nisa [4] 36). Yalnızca O na kulluk edin (Fatiha [1] 5). Allah ı çok anın ve

Detaylı

KUR AN NEDİR? Kur an Dosdoğru Yola İleticidir

KUR AN NEDİR? Kur an Dosdoğru Yola İleticidir KUR AN NEDİR? Kur an Dosdoğru Yola İleticidir Allah, onunla (o Kitab ile) rızasına uyanları selamet yollarına eriştirir, onları kendi izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve dosdoğru bir yola iletir.

Detaylı

Âyet Sayısı Sıra umarasından Büyük Olan Sûreler

Âyet Sayısı Sıra umarasından Büyük Olan Sûreler Sayısı umarasından Büyük Olan Sûreler Bir sûrenin âyet ndan sıra numarasını çıkardığımızda fark sıfırdan ayrı pozitif bir değer çıkıyorsa, o sûrenin âyet sıra numarasından büyük demektir. Örnek: Sûrenin

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Detaylı

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri http://yenidunyadergisi.com// 2015 HAZİRAN sayısında yayınlanmıştır Ebû Hüreyre (ra) den Rasûlullâh In (sav) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: Kim inanarak

Detaylı

Siz, Kimi Seviyorsunuz? Perşembe, 07 Ekim 2010 07:38

Siz, Kimi Seviyorsunuz? Perşembe, 07 Ekim 2010 07:38 Bütün mesele tam bir sevgi meselesidir. Sevgi kalpte başlar kalpte biter. Sevgi gönlün, kalbin eylemidir. Allah ın bir ismi de Vedud dur. Allah yarattıklarını sever ve bu dünya sevgi ile ayakta durur.

Detaylı

www.simetrikkitap.com

www.simetrikkitap.com İkiye bölünen ancak üçe bölünmeyen sayılar Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm fihristinde bulunan sayılardan ikiye bölünen ancak üçe bölünmeyenleri tespit ederek işe başlayacağız. Daha sonra, bunlar arasında matematiksel

Detaylı

[ 0001 ] Allah'a inanınız ancak devenizi de sağlam kazığa bağlayınız.

[ 0001 ] Allah'a inanınız ancak devenizi de sağlam kazığa bağlayınız. [ 0001 ] Allah'a inanınız ancak devenizi de sağlam kazığa bağlayınız. [ 0002 ] Çalışarak kazanç sağlama yollarını aramak, Müslüman olan her erkek ve kadın için bir farzdır. [ 0003 ] Akılca en mükemmeliniz,

Detaylı

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Nisan 20, 2017-11:17:00 Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, 26 ülkeden, "39. TRT Uluslararası 23 Nisan

Detaylı

KUR AN NİÇİN İNDİRİLMİŞTİR? Ey insanlar!

KUR AN NİÇİN İNDİRİLMİŞTİR? Ey insanlar! KUR AN NİÇİN İNDİRİLMİŞTİR? Ey insanlar! Rabbinizden size, bir öğüt, gönüllerde olan (kötü duygulara, batıl inançlara, dert ve sıkıntı)lara bir şifa, inananlara bir yol gösterici ve bir rahmet (olan Kur

Detaylı

Adana'da Hayvan Haklari HUTBESI 250 camide kisiye VERILDI Son Güncelleme Pazartesi, 10 Kasım :37

Adana'da Hayvan Haklari HUTBESI 250 camide kisiye VERILDI Son Güncelleme Pazartesi, 10 Kasım :37 1 / 6 2 / 6 Sevgili Arkadaslar, Adana Muftulugu tarafindan 27 Nisan Cuma gunu Adana'da 600 camide AYNI ANDA, yaklasik 250.000 kisiye camilerden canlilara Sefkat ve Merhamet baglaminda "HAYVAN HAKLARI,

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 14 ARALIK 2013 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 14 ARALIK 2013 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTK (MZERET) SINVI 14 RLIK 2013 Saat: 11.20 DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ 1. Biz herşeyi bir ölçüye göre yarattık. (Kamer suresi, 49. ayet) Güneş ve ay bir hesaba göre hareket eder.

Detaylı

Fabrika çıkışlı bilgisayar,denetimden geçirilmiş,çalışır halde olarak sunulur.

Fabrika çıkışlı bilgisayar,denetimden geçirilmiş,çalışır halde olarak sunulur. İÇ AYAR İnsanlar yaratılıştan iç ayarı yapılmış olarak dünyaya gönderilirler.tıpkı Tüm ayar ve proğramlarıyla donatılmış olarak düzenlenen bir bilgisayar gibi. Fabrika çıkışlı bilgisayar,denetimden geçirilmiş,çalışır

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı