TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MOBİL HİZMET İNNOVASYONLARININ KABULÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MOBİL HİZMET İNNOVASYONLARININ KABULÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ"

Transkript

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MOBİL HİZMET İNNOVASYONLARININ KABULÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Deniz ZEREN DOKTORA TEZİ ADANA, 2010

2 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MOBİL HİZMET İNNOVASYONLARININ KABULÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Deniz ZEREN Danışman: Prof. Dr. Serap ÇABUK DOKTORA TEZİ ADANA, 2010

3 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ne, Bu çalışma, jürimiz tarafından İşletme Anabilim Dalı nda DOKTORA TEZİ olarak kabul edilmiştir. Başkan: Prof. Dr. Serap ÇABUK (Danışman) Üye: Prof. Dr. Recai ÇINAR Üye: Doç. Dr. Fatma DEMİRCİ OREL Üye: Yrd. Doç. Dr. Hilal İNAN Üye: Yrd. Doç. Dr. Ebru ÖZGÜR GÜLER ONAY Yukarıdaki imzaların, adı geçen öğretim elemanlarına ait olduklarını onaylarım. / /2010 Prof. Dr. Azmi YALÇIN Enstitü Müdürü Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge, şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ndaki hükümlere tabidir.

4 iii ÖZET MOBİL HİZMET İNNOVASYONLARININ KABULÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Deniz ZEREN Doktora Tezi, İşletme Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Serap ÇABUK Kasım 2010, 203 sayfa Yoğun rekabet, bölünmüş ve talepkar pazarlar ve çok hızlı değişen teknolojiler dolayısıyla innovasyon günümüz global ve dinamik rekabetçi pazarlarında gün geçtikçe daha da önemli bir yer edinmektedir. Bir Pazarda uzun vadede ayakta kalabilmek için işletmelerin innovasyonu anlayıp bünyelerine adapte etmeleri gerekmektedir. Ancak innovasyon oldukça fazla zaman, yatırım ve kalifiye çalışan gerektiren bir süreçtir. Bununla beraber pazara sürülen her 10 innovasyondan 8 i başarısızlıkla karşılaşmaktadır. Bu nedenle, işletmelerin innovasyonların kabulü üzerinde etkili faktörleri anlayarak innovasyonlar geliştirmeleri gereklidir. Bu çalışmada tüketicilerin innovasyonlarını kabulüne ilişkin kavramsal bir model geliştirilmiş ve Türkiye de 1100 tüketici ile gerçekleştirilen saha çalışmasından mobil hizmetlerin kabulüne ilişkin olarak elde edilen kilit sonuçlara yer verilmektedir. Sonuçlar tüketicilerin mobil hizmetleri kullanıp kullanmamalarını bazı spesifik faktörlerin nasıl ve neden etkilediğine ilişkin bulgular sunmaktadır. Anahtar Kelimeler: İnnovasyon, Mobil Hizmetler, İnnovasyonların Kabulü, Lojistik Regresyon.

5 iv ABSTRACT ACCEPTANCE OF MOBILE SERVICES INNOVATIONS: TURKEY AS A CASE Deniz ZEREN Ph. D. Thesis, Business Department Supervisor: Prof. Dr. Serap ÇABUK November 2010, 203 pages As a result of intense competition, fragmented and demanding markets and diverse and rapidly changing technologies, innovation is becoming more and more relevant in today s global and dynamic competitive environment. In order to exist in a market on long term companies have to understand and adapt themselves to innovation. But innovation is a time, investment and qualified labour consuming process. And more than 8 out of 10 innovations face failure in the marketpalace. Hence companies have to understand the factors affecting the acceptance of innovations. This study introduces a conceptual model of consumer innovation acceptance of mobile services and reports key findings from a field study employed with 1100 Turkish consumers. Results provide an understanding of how and why specific factors affect the consumer decisions whether or not to use mobile services. Keywords: Innovation, Mobile Services, Innovation Acceptance, Logistic Regression.

6 v ÖNSÖZ Günümüzde iş yaşamına ilişkin neredeyse tüm kaynaklarda innovasyon kavramına rastlanmakta, bu kaynakların büyük bir bölümünde ise innovasyon rekabetçi piyasalarda başarının anahtarı olarak gösterilmektedir. Bu açıdan bakıldığında innovasyon anlaşılması, uygulanması kritik önem taşıyan bir kavramdır. İnnovasyon, işletme içi uygulamalarda, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün (mal veya hizmet), veya süreç, yeni bir pazarlama yöntemi ya da yeni bir organizasyonel yöntemin gerçekleştirilmesidir (Oslo Kılavuzu, 2005). İnnovasyonların kabulü ise başlı başına bir araştırma alanıdır. İnnovasyonların tasarlanması, geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi süreci boyunca katlanılan tüm maliyetler ve harcanan tüm çabalar innovasyonların kabulü ile amaçlarına hizmet etmiş olmaktadır. Buna karşılık, innovasyonların büyük bir çoğunluğu toplum tarafından kabul görmemekte, bu da maliyet ve çabaların boşa gitmesine neden olmaktadır. Bu açıdan bireylerin ve toplumların innovasyonları kabul veya reddetmelerinin ardında yatan faktörleri tespit edebilmek son derece büyük önem taşımaktadır. Hizmet temelli ekonomilerin egemen olduğu günümüzde innovasyonların hizmet sektörleri açısından ele alınması ve incelenmesi gerekmektedir. Ancak innovasyon çalışmalarının doğasından kaynaklanan uygulama güçlükleri hizmet sektöründe, imalat sektörüne kıyasla çok daha sıkıntılı bir hal almaktadır. Buna karşılık, çalışmamızda tüketicilerin gerçekleştirilen innovasyonları çok daha yakından takip edebildiği telekomünikasyon sektörü seçilerek tüketicilerin mobil hizmet innovasyonlarını kabullerinde etkili faktörler incelenmektedir. Tez çalışması doktora tez yeterlilik aşaması sonrasında dört yılı aşkın bir sürede tamamlanmıştır. Bu süreçte katkı, destek ve varlıklarıyla yanımda olan özel insanlara bu vesile ile bir kez daha teşekkür etmek isterim. Akademik hayata yöneldiğim günden bugüne pazarlamaya, akademik çalışma yaşamına ve genel olarak hayata dair pek çok farklı konudaki, bilgi, tecrübe ve kendine

7 vi has bakış açısıyla, gelişimime katkı sağlayan değerli hocam ve tez danışmanım Prof. Dr. Serap ÇABUK a teşekkürü borç bilirim. Çalışmanın her aşamasında öneri ve katkıları ile beni hem akademik anlamda hem de motivasyon anlamında destekleyen değerli hocalarım, Doç. Dr. Fatma DEMİRCİ OREL ve Yrd. Doç. Dr. Hilal İNAN a ve başta Doç. Dr. Canan MADRAN olmak üzere tüm Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı öğretim üye ve elemanlarına anlayış ve desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Alanlarındaki engin bilgi birikimleri ve dostlukları ile Yrd. Doç. Dr. Ebru ÖZGÜR GÜLER ve Öğr. Gör. Hüseyin GÜLER e katkılarından ve hayatımdaki varlıklarından dolayı teşekkür etmek isterim. Yapıcı eleştiri ve değerli önerileri ile çalışmaya sağladıkları katkıdan dolayı doktora tez jürisi üyesi saygıdeğer hocam Prof. Dr. Recai ÇINAR a teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca, özellikle telekomünikasyon şirketleriyle irtibat kurma sürecindeki katkılarından ve desteğinden dolayı değerli aile büyüğümüz Nafiz BAYCAN a bu vesile ile bir kez daha teşekkür etmek isterim. Uzun ve zorlu bir yol olan doktora tez süreci bilimsel hazırlık kadar duygusal destek de gerektirmektedir. Beni yetiştirip bugünlere gelmemde çabaları, fedakârlıkları ve destekleri ile her zaman yanımda olan, gurur vesilesi sevgili ailemin katkılarına hiçbir teşekkür kâfi gelmeyecektir. Varlığını her an yanımda hissettiğim melek annem Mürüvvet MÜFTÜOĞLU na, her ihtiyacımızı bizden önce düşünen, her konuda örnek bir insan olan saygıdeğer babam M. Nazım MÜFTÜOĞLU na ve uzakları yakın eden, canımdan çok sevdiğim kız kardeşim Yeliz MÜFTÜOĞLU na sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Hayatıma anlam katan, olaylara farklı açılardan bakmamı sağlayan ve sağlam bir dayanak olan sevgili eşim Barış ZEREN e sonsuz sabrı ve varlığı için teşekkür ederim. Daha şimdiden yaptığı her hareket, söylediği her sözle beni gururlandıran, canım kızım Nil ZEREN e oyun saatlerinden çalmak zorunda kaldığım saatler için gösterdiği anlayış dolayısıyla yürek dolusu teşekkür ederim. Bu tez Çukurova Üniversitesi Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiş olup, proje numarası İİBF2006D14 dür. Deniz ZEREN Kasım 2010, Adana

8 vii İÇİNDEKİLER ÖZET......iii ABSTRACT......iv ÖNSÖZ.....v TABLOLAR LİSTESİ....x ŞEKİLLER LİSTESİ...xii EKLER LİSTESİ..xiii BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ 1.1. Problem Çalışmanının Amacı Çalışmanın Önemi Çalışmanın Kısıtları Çalışmanın Planı.. 11 İKİNCİ BÖLÜM İNNOVASYON 2.1. İnnovasyonun Tarihçesi Tanımlar ve Kavramsal Çerçeve İnnovasyon Türleri İçerik Açısından İnnovasyon Türleri Ürün İnnovasyonları Hizmet İnnovasyonları Süreç İnnovasyonları Pazarlama İnnovasyonları Organizasyonel İnnovasyonlar Kapsam Açısından İnnovasyon Türleri Radikal İnnovasyonlar Artırımsal İnnovasyonlar 26

9 viii Firmalar Üzerindeki Etkileri Açısından İnnovasyon Türleri Sürdürülebilir İnnovasyonlar Süreksiz İnnovasyonlar Diğer İnnovasyon Türleri İnnovasyon Süreci Stratejik İnnovasyon Yönetimi ÜÇÜNCÜ BÖLÜM HİZMETLER VE HİZMET SEKTÖRÜNDE İNNOVASYON 3.1. Hizmetler Hizmetleri Ürünlerden Ayıran Özellikler Soyutluk Heterojenlik Stoklanamama Üretildiği Yerde ve Anda Tüketilebilirlik Hizmet Sınıflandırmaları Pazarlanabilirliği Göre Hizmet Sınıflandırmaları Kullanıcılara Göre Hizmet Sınıflandırmaları Hizmetin Yapısına Göre Hizmet Sınıflandırmaları Hizmet İşletmesinin Müşterisi İle İlişkisinin Türüne Göre Hizmet Sınıflandırmaları Diğer Hizmet Sınıflandırmaları Hizmet Sektörü Dünyada ve Türkiye de Hizmet Sektörü Hizmet Sektörünün Önemi ve Sektördeki Büyümenin Sebepleri Telekomünikasyon Sektörü ve Mobil Hizmetler Telekomünikasyon Sektörü Mobil Hizmetler Mobil Hizmet Sınıflamaları Mobil Ticaret (M-Ticaret) Hizmet İnnovasyonları ve Hizmet Sektörü Uygulamaları Hizmet İnnovasyonu (Yeni Hizmet) Geliştirme Süreci Hizmet İnnovasyonu Geliştirme Performansının Ölçümü... 59

10 ix Sonuçları Değerlendirmede Kullanılan Kriterler Uygulamada Başarının Değerlendirilmesi Hizmet Sektöründe İnnovasyon Uygulamaları 65 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM KABUL TEORİSİ VE HİZMET İNNOVASYONLARININ KABULÜ 4.1. Kabul Teorisi Kabul Davranışı Ve Kabul Süreci Temel Kabul Modelleri Nedenli Hareket Modeli (Theory of Reasoned Action) Planlanmış Davranış Teorisi (Theory of Planned Behaviour) Motivasyon Modeli (Motivational Model) Sosyal Zihinsel Teori (Social Cognitive Theory) Teknoloji Kabul Modeli (Technology Acceptance Model) PC Yararlanma Modeli (Model of PC Utilization) Tüketicilerin Teknoloji Kabulü (Consumer Acceptance of Technoogy) Yeniliklerin Yayılması (Diffusion of Innovations) Yayılma Paradigması.82 BEŞİNCİ BÖLÜM MOBİL HİZMET INNOVASYONLARININ KABULÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 5.1. Araştırmanın Kapsamı Araştırmanın Amacı ve Araştırma Soruları Araştırmanın Önemi Araştırmanın Kısıtları Araştırmanın Yöntemi Araştırma Modeli ve Hipotezleri Tüketicinin Özelliklerinden Kaynaklanan Faktörler Demografik Özellikler Duygusal Özellikler... 96

11 x Kişilik Özellikleri Hizmetin Özelliklerinden Kaynaklanan Faktörler Göreceli Avantaj Uyumluluk Karmaşıklık Denenebilirlik Gözlemlenebilirlik Algılanan Risk Algılanan Eğlence Hizmet Sağlayıcısından Kaynaklanan Faktörler Sektöre Özgü Özellikler Firmaya Özgü Özellikler Sosyal Sistemden Kaynaklanan Faktörler Kabul Süreci Araştırmanın Anakütlesi ve Örnekleme Süreci Veri Toplama Yöntemi Ön Testler Saha Çalışması Anket Formu ve Ölçekler Elde Edilen Verilerin Analizi Tanımlayıcı Bilgiler Örneklemin Demografik Özellikleri Ürün/Hizmet Sahiplikleri Mobil Hizmet Kullanımına İlişkin Özellikler Analiz Sonuçları Ve Bulguların Yorumlanması Analiz Sonuçları Tüketicilerin Özelliklerinin Mobil Hizmet İnnovasyonlarına Karşı Tutum Üzerindeki Etkisi Hizmetin Özelliklerinin Mobil Hizmet İnnovasyonlarına Karşı Tutum Üzerindeki Etkisi İşletmenin Özelliklerinin Mobil Hizmet İnnovasyonlarına Karşı Tutum Üzerindeki Etkisi Sosyal Sistemin Özelliklerinin Mobil Hizmet İnnovasyonlarına Karşı Niyet Üzerindeki Etkisi

12 xi Tutumun Niyet Üzerindeki Etkisi Niyetin Davranış Üzerindeki Etkisi Bulguların Yorumlanması Tüketicilere İlişkin Faktörler Hizmete İlişkin Faktörler İşletmeye İlişkin Faktörler Sosyal Sisteme İlişkin Faktörler.161 ALTINCI BÖLÜM SONUÇ 6.1. Tüketici Kaynaklı Faktörlere İlişkin Sonuçlar Hizmet İnnovasyonu Kaynaklı Faktörlere İlişkin Sonuçlar İşletme Kaynaklı Faktörlere İlişkin Sonuçlar Sosyal Sistem Kaynaklı Faktörlere İlişkin Sonuçlar Genel Değerlendirme ve Geleceğe Yönelik Öneriler 171 KAYNAKÇA EKLER ÖZGEÇMİŞ 203

13 xii ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1. İnnovasyon Döngüsü Şekil 2. Nedenli Hareket Modeli Şekil 3. Planlanmış Davranış Teorisi...73 Şekil 4. Teknoloji Kabul Modeli. 75 Şekil 5. Genişletilmiş Teknoloji Kabul Modeli..76 Şekil 6. Tüketicilerin Teknoloji Kabulü Modeli Şekil 7. Bass Modeli Şekil 8. Adaptasyon Kategorileri...85 Şekil 9. Araştırmanın Modeli..94

14 xiii EKLER LİSTESİ EK 1: Anket Formu EK 2: Mobil Hizmetler

15 BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ "Bugün yarattığımız problemler, bu problemleri yaratırken düşündüğümüz şekilde düşünmekle çözülemezler Albert Einstein Ürün, bireylerin istek ve ihtiyaçlarının temelini teşkil etmesi yönüyle dört elemanlı geleneksel pazarlama karmasının en önemli bileşenidir. Hızla gelişen ve değişen piyasalarda ayakta kalabilmek ve başarı elde edebilmek öncelikle bireylerin istek ve ihtiyaçlarını karşılayacak ürünler sunabilmekle mümkün olmaktadır. Bu da devamlı değişen tüketici ihtiyaçlarına göre yeni teklifler geliştirilebilmesi ile mümkündür. Bu bağlamda innovasyon şirket birleşmelerinden ya da iş ortaklıklarından çok daha karlı bir büyüme stratejisi olarak değerlendirilmekte, hatta günümüzde yenilik stratejik bir seçenek olmaktan çok bir gereklilik olarak görülmektedir (Crawford, 1997). Bu değerlendirme, şirketlerin dış çevre dengesizlikleriyle ve kısalan ürün yaşam seyriyle sık sık yüzleştiği, teknolojinin yetişilmez bir hızla değiştiği (Cooper ve Klienschimidt, 1987; Griffin, 1997) günümüz piyasalarında, yadsınamaz bir gerçeklik içermektedir. İnnovasyon işte bu nedenlerle, diğer işletme konularında olduğu gibi pazarlama yazınında da, özellikle son yıllarda önemi anlaşılmış, adından sık söz ettiren ve oldukça fazla çalışılmış bir alandır. Küreselleşme dünyayı dev tek bir pazar haline getirmiştir. Böylece ürünler ve hizmetler hızla birbirlerine benzemeye başlamıştır. Bu duruma bir de rakiplerin gün geçtikçe gelişen taklit kabiliyetleri ve taklit sürelerinin kısalması eklenince müşterilerin kıyaslama yapabilmeleri oldukça güçleşmiştir (Kırım, 2006). Bu da tüketicilerin değerlendirme kriterini ister istemez fiyata doğru kaydırmaya başlamıştır. Artan fiyat ve dünyanın her yanından gelen rekabet baskısı karşısında hiçbir şey yapmadan beklemek işletmeyi geri dönüşü olmayan durumlara düşüreceğinden işletmelerin sürekli olarak kendilerini yenilemeleri gerekmektedir (Kırım, 2006). Uygulamada hizmet liderleri, piyasaya başarılı yeni hizmetler sunan, bunu da müşteri beklentilerini

16 2 yakalayarak yapan işletmelerdir. Bugünün hizmet işletmelerinden beklenen müşterilerini yaratıcılıkları ve yenilikleriyle şımartmalarıdır. Bu açıdan bakıldığında innovasyon, bir firmanın piyasayı yönlendiren ürün ve hizmetler yaratarak müşterilerini ne kadar düşündüklerini ve anladıklarını gösterme yöntemleri olarak tanımlanabilir. Kısacası, innovasyonun ekonomiye katkısı ve günümüz iş yaşamına olumlu etkileri göz ardı edilemeyecek kadar büyük ve önemlidir. İnnovasyonlar ile ilgili olarak en çok araştırılan başlıklardan biri kuşkusuz innovasyonlara adaptasyon veya Türkçe yazına yerleştiği hali ile Yeniliklerin Kabulü dür. Yeniliklerin kabulü ve yayılması her zaman büyük bir bilimsel problem olagelmiştir. Nesiller boyu bilim adamları farklı disiplinler açısından ele alarak çalıştıkları konuya ait yeni açıklamalar getirmeye çalışmışlardır (Langley ve diğerleri, 2005). Bunun nedeni, hizmetlerin, ürünlerin ya da fikirlerin sosyal bir sistemde nasıl yayıldığının anlaşılmasının o sistemin ve sistemi meydana getiren bireylerin daha yakından tanınması açısından büyük önem taşımasıdır (Martinez ve diğerleri, 1998). Ancak her yenilik pazarda aynı hızla yayılmamaktadır. Bazı ürünlerin/ hizmetlerin kabulü çok kısa sürmekte iken, diğerlerinin ki çok daha uzun zaman alabilmekte hatta bazı ürün ve hizmetler hiçbir zaman kabul görmeyebilmektedir. Ayrıca, toplumun bazı bireyleri yenilikleri diğerlerine göre daha kolay ve çabuk kabul ederken, diğerleri çok daha geç adapte olabilmektedirler. Bu nedenle, yayılma ve adaptasyon sürecinde yaşananlar oldukça merak uyandırmış ve araştırmacılar tarafından yoğun ilgi görmüştür. Buna karşılık, yazında somut sonuçlara ulaşıldığını söyleyebilmek pek de mümkün değildir. Bu durum çalışmamızın orijinallik değerini ve yazına katkısını arttırmaktadır. Tarım ekonomisinden endüstriyelleşmeye geçeli epeyce bir müddet olmuş gelişmiş toplumların, üretim ekonomilerinden hizmet temelli ekonomilere doğru kayması kaçınılmaz bir seyir izlemiştir. Son yıldır başta ABD, Batı Avrupa, Avustralya ve Japonya olmak üzere gelişmiş ülkelerde tüketiciler hizmetlere ürünlerden çok daha fazla harcama yapmıştır (Martin ve diğerleri,

17 3 1999). Dünya daki trendi takiben ülkemizde de benzer doğrultuda bir yönelim izlenmektedir. Bu eğilimle, hizmet sektörü gerek dünya da gerekse de ülkemizde gün geçtikçe gelişmektedir. Ekonominin değişen doğası ve yönetimsel gereksinimler, özellikle son yıldan bu yana hizmetlerle ilgili çalışmalara olan ilgiyi, buna bağlı olarak da, yapılan çalışma sayısını arttırmıştır. Önceleri, pazarlama ana başlığı altında farklı bir disiplin olduğunu ispat etme çabasına yoğunlaşan hizmet pazarlaması yazınında, sonraki yıllarda alt alanlara yoğunlaşılmaya başlanmıştır. Hizmet sektörünün küresel bir sektör olarak artan önemi ve büyüklüğü, gerek akademisyenlerin gerekse de uygulamacıların ilgisini çekmektedir. Ekonomik büyüme, yüksek gelir düzeyi ve teknolojik gelişmişlik hizmet sektörünün hızlı büyümesine katkıda bulunmaktadır (Kandampully, 2002). Günümüz firmaları, sattıkları ürünlerle değil sağladıkları hizmetlerle rekabet etmektedirler (Grönroos, 2000). Müşteriler açısından bakıldığında ürünler arasında farklılıklar görülemediğinden hizmetlerin birer rekabet avantajı olarak ortaya çıkması gün geçtikçe daha da aşikâr bir hale gelmektedir. Enformasyon teknolojilerindeki gelişmeler ürünleri yaşam seyirlerini kısaltmış ve yeni ekonomi ortamında işleri yürütmenin yöntemini değiştirmiştir (Kandampully, 2002). Günümüzde dünyanın dört bir yanında milyarlarca insan Internet e bağlanmaktadır. Internet müşterilere fiziksel ortamdan elde edilebilecek seviyeden çok daha yüksek bir seviyede self-servis imkânı sunmaktadır (Hallowell, 2001). Ayrıca, günümüz iş yaşamının doğası da işletmelerin müşterilerine anında ve uluslararası sınırlar ötesinde hizmet vermesini gerektirmektedir. Tüm bu sebeplerden dolayı, hizmet işletmeleri müşterileriyle geleneksel yüz yüze ilişkilerini teknoloji ile birleştirmeli ve yeniliklerle kendilerini hizmet liderlerine dönüştürme yolunda ilerlemelidirler. Çalışmamızda ürünler yerine hizmetlere yoğunlaşılmasının başlıca sebebi hizmetlerin ürünlerden açıkça ayırt edilmesine neden olan farklılıkların, yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilme süreçlerinde de farklılıklar yaratmasıdır. Örneğin, hizmetlerin soyut olması onların tüketilmeden önce görülememesi ya da hissedilememesine neden olur. Bu durum, test edilebilme güçlüğüne yol açarak tüketicilerinin hizmetin prototipini deneyerek kavramsallaştırabilmesini ya

18 4 da değerlendirebilmesini (Avlonitis ve Papastathopoulou, 2001) güçleştirmekte hatta neredeyse imkânsızlaştırmaktadır. Benzer şekilde, hizmetlerin üretimi ve tüketimi eş zamanlı yürütüldüğünden müşterileri hizmet dağıtım sistemiyle doğrudan ilişki içine sokmaktadır (Easingwood, 1986). Sıradan bir hizmet alımı sırasında, müşterilerce algılanan kalite hem hizmet dağıtım sistemi hem de hizmetin kendisinden etkilenmektedir. Ayrıca, hizmetlerin yapı itibarı ile heterojen olması da yeni hizmet geliştirme süreci ile ilgilidir. Hizmetlerin heterojen olması, hizmet deneyiminin hizmet sağlayıcısından hizmet sağlayıcısına ve zaman içinde farklılık göstermesi anlamındadır. Hizmetlerde heterojenliğin önüne geçerek standart bir hizmet düzeyi sağlamak hizmet sağlayıcısının çalışanlarını eğitmesi yoluyla elde edilebilir. Böylece, müşterilerine bir önceki satın alımları ile aynı hizmeti sunamama riski de ortadan kaldırılmış olacaktır. Açıklanan farklılıklar nedeniyle, yeni hizmet geliştirmenin kendisine has karakterini ortaya koymak adına çalışmamızın odağına, ürün innovasyonları yerine, hizmet innovasyonları konulmuştur. Çalışmamızda hizmet sektöründeki innovasyonların ülkemizde gördüğü kabul ele alınarak incelenecektir. Bu bağlamda çalışmaya konu olacak innovasyonların geliştirildiği sektörü seçmek de son derece kritik önem taşımaktadır. Sektör seçimi uzun bir yazın ve sektörel araştırma ve konusunda uzman araştırmacılarla yapılan değerlendirmeler sonunda yapılmıştır. Sektörler bazında yapılan taramada, yazında hizmet innovasyonlarının kabulüne ilişkin çalışmaların büyük bir bölümünün internet ve internet uygulamalarının kullanımının kabulüne ilişkin olduğu görülmüştür (Örn. Lee ve diğerleri, 2005; Jaruwachirathanakul ve Fink, 2005). Sektörel olarak değerlendirildiğinde ise finansal hizmetlere yoğunlaştığı görülmektedir (Örn. Laforet ve Li, 2005; Lievens ve Moenaert, 2000). Finansal hizmetler ile ilgili olarak ülkemize ilişkin sonuçların ortaya konduğu çalışmalardan söz edebilmek mümkündür (Örn. Polatoğlu ve Ekin, 2001). Hizmetlerin kabulüne ilişkin diğer çalışmalar ise lojistik sektörünü (Örn.Chapman ve diğerleri, 2002; 2003), self-servis hizmetleri (Dabholkar ve Bagozzi, 2001) ve telekomünikasyon sektörünü (Nysveen ve diğerleri, 2005a ve b; Harris ve diğerleri, 2005; Wang ve diğerleri, 2008; Yang ve Jolly, 2008) içermektedir.

19 5 İnnovasyon, uygulama esnasında birlikte çalışılacak örneklemin, araştırmaya konu olacak yeniliğe aşina olmaması nedeniyle çalışılması güç bir alandır. Özellikle teknolojik innovasyonların değerlendirilmesine ilişkin çalışmalar oldukça güç bir uygulama süreci gerektirmektedir. Bu nedenle pek çok çalışmada araştırmaya konu edilen, ürünler olmaktadır. Yeni ürünlerin kabulüne ilişkin çoğu çalışma bir ürün örneğinin katılımcıya denetilmesinin ardından yapılmaktadır. Hizmetlerin gözle görülüp elle tutulamaması bu tür bir uygulamayı imkansız kılmaktadır. Bu nedenle kabul çalışmalarında kullanılan bir diğer yöntem, senaryo tekniğidir. Yeni hizmetin olası doğasına ve kullanımına ilişkin bir veya daha fazla senaryo ile manipüle edilen durumlar altında tüketicinin vereceği varsayımsal tepkiler ve kararlar anlaşılmaya çalışılmaktadır (Örn. Dabholkar ve Bagozzi,2001). Ancak bu tür bir yöntem her ne kadar hizmetleri veya yeni teknolojiyi, en azından, katılımcının zihninde somutlaştırsa da yinede hizmet deneyimi esnasındaki tepkilere ve kararlara ilişkin en doğru sonuçları yansıtma konusunda başarılı olamayacaktır (Vankatesh ve diğerleri, 2003). Bu nedenle, çalışmamız için seçilecek sektörün birlikte çalışılacak örneklemin aşina olduğu ya da en azından göreceli olarak daha rahat değerlendirmeler yapabileceği bir innovasyonu yansıtabilmesine çalışılmıştır. Bu bağlamda, cep telefonu sahipliğinin %82 leri aştığı, kayıtlı GSM abonesi sayısının 65 milyon olduğu ülkemizde, araştırma örneklemince anlaşılması en kolay teknolojik innovasyonların mobil hizmetler olacağına karar verilmiştir. Telekomünikasyon sektörü ve mobil hizmetler ile ilgili yabancı çalışmaların konu, kapsam ve nicelik olarak kısıtlı olması, ülkemizde ise henüz yayınlanmış bir akademik araştırmaya ulaşılamaması, çalışma konusunun orijinallik değerini ve ilgili yazına katkısını arttırmaktadır. Mobil hizmet innovasyonlarının kabulüne ilişkin olarak tasarlanan çalışmanın Türkiye örneğini yansıtacak şekilde bir örneklemle temsil edilmesi kararlaştırılmış ve çalışma bu kapsamda şekillendirilmiştir. Çalışmanın bundan sonraki bölümünde probleme, çalışmanın amacına, önemine, varsayımlarına, kısıtlarına ve planına yer verilecektir.

20 Problem İnnovasyonlara ilişkin ilk çalışmalar genel olarak kavramın açıklanması ve firmalara sağlayacağı yararlar üzerinde durmuştur. İzleyen yıllarda innovasyon, pazarlama yazınında da yer bulmakta ve genel olarak yapılan çalışmaların büyük çoğunluğunda işletmelerin rekabetçi piyasalarda ayakta kalabilmeleri için innovasyona ağırlık vermeleri önerilmektedir. Kabul çalışmalarının ise kökeni çok daha eskilere dayanmaktadır lı yıllarda çalışılmaya başlanan kavram o günden bu yana farklı innovasyon türleri için çeşitli modellerin geliştirildiği bir alan olmuştur. Ancak hizmetlere ilişkin ampirik sonuçların elde edilebilmesi pazarlama yazınındaki ürün egemen bakış açısından dolayı çok daha sonraları mümkün olabilmiştir. Bu bakımdan önemi kanıtlanmış bu alanda önerilen modellerden farklı bir bakış açısına sahip hizmet sektörüne özgü, gelişmekte olan Türk pazarından elde edilmiş verilerin analiziyle ulaşılacak sonuçlar kuşkusuz hem akademik yazına hem de işletme uygulamalarına katkıda bulunacaktır. Daha önce de değinilen hizmetlerin ve innovasyonların doğasından kaynaklanan araştırma kısıtları, Türkiye örneğine ilişkin sonuçlara ulaşabilmek ve bu sonuçları Türkiye pazarının özelliklerini ortaya koyabilecek şekilde yorumlamak, gerek işletmeler gerekse gelecek çalışmalar için vaad ettikleri açısından konunun orijinalliğinin ve ampirik sonuçlarla desteklenmesinin önemini bir kez daha ortaya çıkarmaktadır. Tez çalışmasının temel araştırma problemi: Bireylerin hizmet innovasyonlarını kabulleri üzerinde hizmet kaynaklı, işletme kaynaklı, tüketici kaynaklı ve sosyal faktörlerin nasıl ve ne ölçüde etkili olduğudur. Problemin tespit edilmesinden sonra detaylı bir yazın taraması yapılmış, konuyu etkileme potansiyeli yüksek farklı teoriler, kavramlar ve modeller incelenmiştir. Bu incelemeler ışığında genel araştırma ve uygulama amaçları belirlenmiştir.

21 Çalışmanın Amacı Rogers (1976), tüketicinin bir innovasyonu kabulünü (adaptasyonunu), tüketicinin innovasyona ilişkin bilgileri edindiği ilk aşamalardan, tutum oluşturmaya, oradan da kabul kararı vermeye taşıyan çok aşamalı bir süreç olarak tanımlamaktadır. Bu çalışmada, kayıtlı GSM operatörü sayısının 65 milyonu aştığı ülkemizde, tüketicilerin mobil hizmet innovasyonlarını kabul etmeleri üzerinde etkili faktörleri ortaya çıkarabilmek ana amacı taşınmaktadır. Bu amaçla yapılan yazın taraması sonucu bir araya getirilen değişkenler temelde dört başlık altında toplanmıştır. Bunlar hizmetin özelliklerine ilişkin faktörler, tüketicinin özelliklerine ilişkin faktörler, işletmenin özelliklerine ilişkin faktörler ve sosyal faktörlerdir. Daha önce teker teker veya birkaç alt değişkeni bir arada ele alınan bu faktörlerin tümü bir arada ele alınarak bir uygulama modeli oluşturulmuştur. Bu çalışmanın amacı doğası gereği teknolojik hizmetler sınıfında olan mobil hizmetlerin karmaşıklık, denenebilirlik, gözlemlenebilirlik gibi genel özelliklerinin tüketicilerin mobil hizmet innovasyonları kabulü üzerinde etkili olup olmadıklarını ortaya çıkartmaktır. Rogers (1986) innovasyona ilişkin genel özelliklerin, innovasyonların kabulü ve yayılmasında etkili olduğunu belirtmiştir. Bu özellikler innovasyonun sağlayacağı göreceli avantajlar, innovasyonunun potansiyel kullanıcısının yaşam tarzı ile uyumluluğu, innovasyonun karmaşıklığı, denenebilirliği ve diğer kullanıcılar tarafından kullanırken gözlemlenebilirliğidir. Bu çalışmada ortaya çıkarılması amaçlanan bir diğer unsur, tüketiciye has özelliklerin kabul davranışı üzerindeki etkisidir. Bu amaçla tüketicilerin demografik, duygusal ve kişilik özellikleri ele alınmıştır. İnnovasyonların kabulüne ilişkin çalışmaların taranmasından sonra yaş, cinsiyet, eğitim ve gelir seviyeleri demografik faktörler adı altında araştırılmıştır. Tüketicilerin duygusal durumları söz konu olduğunda ise ilgili yazında eğlenme, haz duyma gibi olumlu duyguların araştırıldığı ve yeni bir teknolojik innovasyonu kabulde etkili olduğu görülmüştür (Childers ve diğerleri, 2001; Dabholkar ve Bagozzi, 2002; Bruner ve Kumar, 2005). Oysa teknolojik innovasyonların kullanımı tüketicilerin yalnızca olumlu duyguları ile değil, korku, endişe, huzursuzluk gibi olumsuz

22 8 duygularıyla da özdeşleşebilmektedir. Bu nedenle tek bir duygu veya duygu demetini ele almak yerine Mehrabian-Russell ın (1974) duygu paradigması bir bütün olarak araştırma modeline dahil edilmiştir. Kişilik özellikler ise yine ilgili yazında kabul davranışı üzerinde etkili faktör olarak belirlenmiş ve çalışmamızın amacına uygun şekilde derlenmiş bir takım kişilik özelliklerini kapsamaktadır. Çalışmanın modeline dahil edilen kişilik özellikleri kendini bilme (self-efficacy), optimizm, yenilikçilik, huzursuzluk ve güvensizliktir. Sektörel ve işletmeye özgü özellikler ilgili yazında teknolojiye özgü değer ve diğer kayıtlı kullanıcıların sayısının sektöre özgü birer faktör olarak yeni bir mobil hizmetin kabulünde önemli olduğu sonucunu desteklemektedir (Wang ve diğerleri, 2008). İşletmeye ilişkin özellikler ise pazarlama çabaları ve pazarlama dışı çabalar olarak iki başlık altında toplanmıştır. Sosyal etkiler, kabul teorisinde etken faktörlerden biridir. Kabul teorisinde innovasyonların kabulünün ve yayılmasının bir sosyal sistemde gerçekleştiği kabul edilmektedir (Gatignon ve Robertson, 1985). Her sosyal sisteminde kendine özgü normları ve değerleri vardır. İnnovasyonun bu değer ve normlarla uyumluluğu, kabulü ve yayılmasında etkili olmaktadır (Rogers, 1983) Çalışmanın Önemi Pazarlama araştırmaları uzunca bir süredir tüketicilerin bir innovasyonu kabul etme konusunda verdikleri kararları anlayabilmek üzere yapılmaktadır (Bearden ve Etzel, 1982; Sheth ve diğerleri, 1999; Grier ve Deshpande, 2001; Timmor ve Katz-Navon, 2008). Kabul araştırmalarının bu kadar uzun bir süre boyunca artan bir ilgiyle araştırılmasının elbette önemli nedenleri vardır. Bunlardan en önemlisi işletmelerin değişen tüketici istek ve ihtiyaçlarını tatmin edebilmek ve rekabetçi pazar koşullarıyle baş edebilmek için sürekli innovasyonlar yapmasının gerekliliğinden kaynaklanmaktadır. Ancak bu innovasyonların yarattıkları finansal maliyet ve zaman maliyeti çoğu zaman ürünün kabul edilmemesi ile boşa gitmektedir. Tüketicinin kabulünde etkili faktörlerin anlaşılabilmesi geleceğe yönelik daha sağlıklı kestirimlerde bulunabilmeyi verecektir. Kısacası, tüketicilerin bir innovasyonu kabul etmede

Ar-Ge ve İnovasyon. Doç. Dr. Recai KUŞ S.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi, Makine Eğitimi Bölümü Kampüs/KONYA

Ar-Ge ve İnovasyon. Doç. Dr. Recai KUŞ S.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi, Makine Eğitimi Bölümü Kampüs/KONYA Ar-Ge ve İnovasyon Doç. Dr. Recai KUŞ S.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi, Makine Eğitimi Bölümü Kampüs/KONYA 2013 Ar-Ge Nedir? AR-GE, bilim adamları ve mühendisler istihdam etmek suretiyle, bilim ve teknolojinin

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK. Dr. İbrahim Bozacı. Örnekler ve İş Planı Rehberli. Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi.

GİRİŞİMCİLİK. Dr. İbrahim Bozacı. Örnekler ve İş Planı Rehberli. Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi. Dr. İbrahim Bozacı Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi GİRİŞİMCİLİK Örnekler ve İş Planı Rehberli İş Fikri Küçük İşletme Pazarlama Aile İşletmeleri İnsan Kaynakları Hedef Kitle

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Pazarlama Nedir? Pazarlama: Müşteriler için değer yaratmayı, bunu tanıtma ve sunmayı; örgütün ve paydaşlarının yararına olacak şekilde müşteri

Detaylı

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB ÜRETİMDE İNOVASYON BİLAL AKAY Üretim ve Planlama Direktörü 1 İleri teknolojik gelişme ve otomasyon, yeni niteliklere ve yüksek düzeyde eğitim almış insan gücüne eğilimi artıyor. Mevcut iş gücü içinde bu

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- TEDARİK

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 8. Toplantısı Yeni Kararlar İÇİNDEKİLER. Yeni Kararlar.. Üniversitelerin Ar-Ge Stratejilerinin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması [05/0].. Doktora Derecesine

Detaylı

İNOVİTA. İstanbul Yaşam Bilimleri Platformu için Gözden Geçirilmiş Sürüm

İNOVİTA. İstanbul Yaşam Bilimleri Platformu için Gözden Geçirilmiş Sürüm Yenileşim-İnovasyon ve Ticarileştirme 2010 McKinsey Tarafından Yapılan Küresel Araştırma Sonuçları İNOVİTA İstanbul Yaşam Bilimleri Platformu için Gözden Geçirilmiş Sürüm 2 Aralık 2011 ABD merkezli McKinsey

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

Serpil Ünal. Yeni Ekonomide Müşteri İlişkileri. Bilgi Teknolojileri

Serpil Ünal. Yeni Ekonomide Müşteri İlişkileri. Bilgi Teknolojileri Serpil Ünal Yeni Ekonomide Müşteri İlişkileri ve Bilgi Teknolojileri -II- Yay n No : 2416 flletme-ekonomi : 467 1. Bask - Nisan 2011 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-439 - 6 Cop yright Bu ki ta b n bu ba s

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI BİRİNCİ BÖLÜM FRANCHISING SİSTEMİNİN TANIMI, KAPSAMI VE ÇEŞİTLERİ 1. FRANCHISING KAVRAMI VE TANIMI... 1 1.1. Franchising Kavramı.. 1 1.2. Franchising Sistemi 2

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ CRM

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ CRM MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ CRM Küreselleşme ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeler sonucunda ortaya çıkan değişim işletmelerin müşteri profilini de değiştirmiştir. Müşteriler eskiden pazarda ne bulursa

Detaylı

Zorunlu Dersler Dersin Dersin Adı AKTS Teori Uygulama. SBE501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Seçmeli Dersler. Kodu

Zorunlu Dersler Dersin Dersin Adı AKTS Teori Uygulama. SBE501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Seçmeli Dersler. Kodu BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (İÖ) İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı, toplam otuz krediden az olmamak kaydıyla

Detaylı

Tasarımda Farklılık ve Sektörel Tasarım Takipleri

Tasarımda Farklılık ve Sektörel Tasarım Takipleri Tasarımda Farklılık ve Sektörel Tasarım Takipleri Hayatın Estetiği Tasarım Rakiplerinizle Aranız Sadece Farklılığınızla Açılsın İçerik Farklılık Gereksinimi Tasarımla Farklılık Yaratmak Farklı Tasarımların

Detaylı

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir.

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. Hızla artan iletişim olanakları karşısında hedef kitleye en etkin şekilde ve doğru kanaldan ulaşmanın

Detaylı

AVĐVASA da Veri Madenciliği Reşat Fırat ERSĐN Stratejik Planlama ve ĐşGeliştirme Birim Yöneticisi

AVĐVASA da Veri Madenciliği Reşat Fırat ERSĐN Stratejik Planlama ve ĐşGeliştirme Birim Yöneticisi AVĐVASA da Veri Madenciliği Reşat Fırat ERSĐN Stratejik Planlama ve ĐşGeliştirme Birim Yöneticisi AvivaSA Bir emeklilik ve hayat sigortası şirketi 1 Kasım 2007. Ak Emeklilik A.Ş. ve Aviva Hayat ve Emeklilik

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi Cilt:22 Sayı:1, Yıl:2007, ss:105-121 MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Murat Selim SELVİ * Hatice ÖZKOÇ

Detaylı

Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamaya Neden İhtiyaç Duyulmaktadır?

Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamaya Neden İhtiyaç Duyulmaktadır? Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamaya Neden İhtiyaç Duyulmaktadır? Alvin Toffler in endüstrinin gelişmesi yaklaşımı Pazarlama nedir? Kullanımı neden önemlidir? Pazarlama olanaklarının kullanımı, eğitim ve geliştirme

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER Özgül ÜNLÜ HBÖ- HAREKETE GEÇME ZAMANI BU KONU NİÇİN ÇOK ACİLDİR? Bilgi tabanlı toplumlar ve ekonomiler bireylerin hızla yeni beceriler edinmelerini

Detaylı

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ 2 BİREYSEL GÖRÜŞME Yüz yüze yapılan görüşmelerdir. Danışanın yeterlilikleri ve yetkinlikleri doğrultusunda İşe yönlendirme Aktif programlara yönlendirme Ya da diğer

Detaylı

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE: İŞLETME KULUÇKASI KAVRAMI 1.1. İŞLETME KULUÇKALARININ TANIMI... 24

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE: İŞLETME KULUÇKASI KAVRAMI 1.1. İŞLETME KULUÇKALARININ TANIMI... 24 iv İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... İ ÖZET... İİ ABSTRACT... İİİ İÇİNDEKİLER... İV KISALTMALAR DİZİNİ... X ŞEKİLLER DİZİNİ... Xİ ÇİZELGELER DİZİNİ... Xİİİ GİRİŞ GİRİŞ... 1 ÇALIŞMANIN AMACI... 12 ÇALIŞMANIN

Detaylı

Street Smart Marketing

Street Smart Marketing Tek bir hedef için tasarlanmış kamu hizmeti şirket programları. Başarı. Street Smart Marketing Müşterilerinizi cezbeden pazarlama kampanyaları 30 yıllık deneyim Tasarlarız. Yakalarız. İlerleriz. 1.4 milyon

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Müfredat I. Yarıyıl Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Kredi AKTS Güz 3 3 6 Dili Seviyesi Yüksek Lisans Türü Zorunlu Amacı Öğrencilerin bilim ve bilim felsefesi konusunda

Detaylı

Günümüzde en önemli rekabet gücü. Araştırma ve Geliştirme AR-GE. Günümüzde en önemli Ar-Ge Nedir? Yrd. Doç. Dr. M. Volkan Türker

Günümüzde en önemli rekabet gücü. Araştırma ve Geliştirme AR-GE. Günümüzde en önemli Ar-Ge Nedir? Yrd. Doç. Dr. M. Volkan Türker Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Teknoloji ve Yenilik Yönetimi Dersi Araştırma ve Geliştirme AR-GE Yrd. Doç. Dr. M. Volkan Türker 1 Günümüzde en önemli rekabet gücü Daha önce değindiğimiz

Detaylı

3. Hafta Ar-Ge Yönetimi Yeni Ürün İnnovasyon

3. Hafta Ar-Ge Yönetimi Yeni Ürün İnnovasyon 3. Hafta Ar-Ge Yönetimi Yeni Ürün İnnovasyon Ar-Ge Nedir? Araştırma, var olan bilgiye kullanılabilir ve kanıtlanabilir nitelikte yeni bilgiler eklemek amacını güden sistemli bir incelemedir. Araştırma

Detaylı

Proje Önerisi Hazırlama Dokümanı

Proje Önerisi Hazırlama Dokümanı Proje Önerisi Hazırlama Dokümanı Son (online) Başvuru Tarihi: 29 Mart 2013 http://e-bideb.tubitak.gov.tr Hemen Kayıt Olun! Eğer hala TÜBİTAK Lise Öğrencileri Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması için

Detaylı

BAŞVURU FORMU ÖRNEK DÖKÜMAN

BAŞVURU FORMU ÖRNEK DÖKÜMAN BAŞVURU FORMU ÖRNEK DÖKÜMAN YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ TEKNOPARK A.Ş YTÜ TEKNOPARK BİLGİ FORMU Bu formu, YTÜ- TEKNOPARK bünyesinde oluşturmayı düşündüğünüz birim için doldurunuz.

Detaylı

Fikirden Girişime EN HIZLI YOL

Fikirden Girişime EN HIZLI YOL Fikirden Girişime EN HIZLI YOL Mayıs 2011 de, girişimcilerin toplumun ekonomik ve refah gelişiminin sürdürülebilir olmasındaki en önemli oyuncular olduğu inancıyla hayata geçirdiğimiz Girişim Fabrikası

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI YÖNETİM EKONOMİSİ TEZSİZ İKİNCİ ÖĞRETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI YÖNETİM EKONOMİSİ TEZSİZ İKİNCİ ÖĞRETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI YÖNETİM EKONOMİSİ TEZSİZ İKİNCİ ÖĞRETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Yönetim Ekonomisi tezsiz yüksek lisans programının amacı, mevcut yöneticilere ve yönetici

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

UYGULAMALI TEKNOLOJİ TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI NEDİR? PROGRAMA KİMLER KATILMALI? Uygulamalı Teknoloji Ticarileştirme Programı (UTTP)

UYGULAMALI TEKNOLOJİ TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI NEDİR? PROGRAMA KİMLER KATILMALI? Uygulamalı Teknoloji Ticarileştirme Programı (UTTP) UYGULAMALI TEKNOLOJİ TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI NEDİR? PROGRAMA KİMLER KATILMALI? Uygulamalı Teknoloji Ticarileştirme Programı (UTTP) Yükselen teknolojilere dayalı yeni girişimler yaratmak isteyen yaratıcı

Detaylı

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA İstanbul - 2014 Beta I Yayın No : 3055 İşletme-Ekonomi Dizisi : 639 1. Baskı - Ocak 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-082 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı Istanbul, 2012 UME GLOBAL, kurumsal finansman / özel girişim sermayesi alanlarında danışmanlık hizmeti veren güvenilir bir ortaktır Geçmiş Deneyimler Toplamda 70 yılı aşkın endüstri,

Detaylı

kültürel değişim gayreti Kültürel değişim ğş

kültürel değişim gayreti Kültürel değişim ğş Altı Sigma Nedir? Mühendis ve istatistikçiler tarafından ürün ve proseslerin ince ayarını yapmak için kullanılan ileri derecede teknik bir yöntem Müşteri ihtiyaçlarını kusursuza yakın karşılama hedefi

Detaylı

VESTEL ŞİRKETLER GRUBU

VESTEL ŞİRKETLER GRUBU İÇİNDEKİLER : VESTEL ŞİRKETLER GRUBU VESTEL ELEKTRONİK TARİHÇE VİZYON/MİSYON FAALİYET ALANLARI ÜRÜN KATEGORİSİ TASARIM YÖNÜ İLE VESTEL TASARIM FABRİKASI VİZYON/MİSYON VESTEL ŞİRKETLER GRUBU VESTEL ELEKTRONİK

Detaylı

Marka İletişimi ve Pazarlama

Marka İletişimi ve Pazarlama Marka İletişimi ve Pazarlama F. Meriç Dirik Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş. meric.dirik@mikrobilgi.com.tr Marka: Ürünün ruhu Marka İletişimi: Ürünün hayatı Pazarlama: Ürünün sosyal hayatı Reklam: Ruhunu

Detaylı

Ar-Ge ve İnovasyon Performansı Ölçümü. Prof. Dr. Fethi ÇALIŞIR

Ar-Ge ve İnovasyon Performansı Ölçümü. Prof. Dr. Fethi ÇALIŞIR Ar-Ge ve İnovasyon Performansı Ölçümü Prof. Dr. Fethi ÇALIŞIR Önerilen Çalışma Akışı Literatür Taraması - Makaleler - Uluslararası Endeks ve Anketler - Ölçüm Modelleri Firma ile Yapılacak Görüşmeler -

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ. AKILLI FİYAT ARAMA MOTORU TiLQi.NET

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ. AKILLI FİYAT ARAMA MOTORU TiLQi.NET İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ AKILLI FİYAT ARAMA MOTORU TiLQi.NET Bitirme Ödevi Kadir Kemal Dursun 040000643 Hakan Demirtaş 040000684 Bölüm : Bilgisayar Mühendisliği Anabilim

Detaylı

viii Genel İşletme İlkeler ve İşlevler

viii Genel İşletme İlkeler ve İşlevler viii İçindekiler ix İçindekiler x Birinci Bölüm: İşletmecilik Eğitimi Prof. Dr. Sevgi Ayşe Öztürk Giriş...4 İşletmecilik Eğitiminin Temel Özellikleri...4 İşletmecilik Eğitimi Alanlar İçin Kariyer Seçenekleri...5

Detaylı

Güncelleme: 15 Nisan 2012

Güncelleme: 15 Nisan 2012 İNOVİTA için Gözden Geçirilmiş Sürüm Dünya Bankası Türkiye Ulusal İnovasyon Sistemi Raporu ndan Özet Notlar Haziran 2009 Güncelleme: 15 Nisan 2012 1 2007 ve 2013 yılları arasını kapsayan 9. Kalkınma Planı,

Detaylı

İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GİRİŞİMCİLİK BÖLÜMÜ

İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GİRİŞİMCİLİK BÖLÜMÜ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ NEDEN GİRİŞİMCİLİK? Girişimcilik geleceğin mesleği olacak Gelişmekte olan ekonomilerde mevcut işletmelerde çalışmak kadar kendi işini kurmak da önemli olmaya başlıyor

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri MerSis Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Bilgi Teknolojileri risklerinize karşı aldığınız önlemler yeterli mi? Bilgi Teknolojileri Yönetimi danışmanlık hizmetlerimiz, Kuruluşunuzun Bilgi

Detaylı

Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi Geliştirme Projesi. Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi Geliştirme Projesi. Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi Geliştirme Projesi Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Projenin Konusu, Amacı ve Anahtar Kelimeler Projemizin Konusu: Türkiye

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "SAĞLIĞA YENİLİKÇİ BİR BAKIŞ AÇISI: MOBİL SAĞLIK RAPORU TANITIM TOPLANTISI AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN SAĞLIĞA YENİLİKÇİ BİR BAKIŞ AÇISI: MOBİL SAĞLIK RAPORU TANITIM TOPLANTISI AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "SAĞLIĞA YENİLİKÇİ BİR BAKIŞ AÇISI: MOBİL SAĞLIK RAPORU TANITIM TOPLANTISI AÇILIŞ KONUŞMASI 22 Mart 2016 İstanbul, Sheraton Hotel&Convention Center

Detaylı

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri MLY733 1 3 + 0 6 Araştırma yöntemlerindeki farklı anlayışları, yaygın olarak kullanılan

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi RAPORUN AMACI Türk İnşaat Sektörünün rekabet gücünün arttırılması amacıyla

Detaylı

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- PAZARLAMADA SATIŞIN YERİ VE ÖNEMİ.

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Bileşenleri Tedarik zincirlerinde üç temel bileșenden söz edilebilir: Aktörler: Tedarik zinciri

Detaylı

T M M E Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi

T M M E Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi Müşteriyi memnun ettiler, zirveye çıktılar 81 ilde, 6 bin 130 tüketici ile bilgisayar destekli telefon anketi (CATI) yapılarak hazırlanan Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi 2011 yılı 1. çeyrek sonuçlarına

Detaylı

Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri]

Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri] İş Planı ÖNEMLİ NOT Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri] Firma Bilgileri Firma İsmi İlgili Kişi / Pozisyonu İş Adresi Telefon / Faks Numaraları E-Posta / Web

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345034200000533 Değer Temelli, Satış ve Finans Kavramları, ve Finans Kavramları arasındaki İlişkiler, Politikalarının Firmaların Finansal Yapıları Üzerine

Detaylı

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ Yaşanan ekonomik gelişmeler sonrasında büyük işletmeler uyum sorunu yaşarken, küçük ve orta ölçekli işletmeler

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

İSTATİSTİKLERİ MEHMET ÖZÇELİK

İSTATİSTİKLERİ MEHMET ÖZÇELİK GİRİŞ TÜRKİYE DE İNTERNET KULLANIMI ve E-TİCARET Günümüz teknoloji çağında 2000 li yılların başından itibaren, özellikle bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, bilgi toplumunun oluşmasına büyük katkı

Detaylı

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi İşletmelerin Genel Hedefleri Finansal Hedefler: Kârlılık ve yeni kârlı yatırımlar Pazarlama hedefleri Var olma hedefi: Ticari hayatı sürdürmek Sosyal sorumluluk ve topluma hizmet İşletmelerin Özel Hedefleri

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

Aslında, benim perakende sektöründeki kariyerim bir anlamda 12 yaşında sahibi olduğumuz süpemarkette yaz tatillerinde çalışmamla başladı.

Aslında, benim perakende sektöründeki kariyerim bir anlamda 12 yaşında sahibi olduğumuz süpemarkette yaz tatillerinde çalışmamla başladı. Değerli Basın Mensupları, Kıymetli Konuklar, İstanbul, 14 Temmuz 2008 Öncelikle Real Hipermarketleri Türkiye Genel Müdürü olarak gerçekleştirdiğimiz ilk basın toplantımıza katılımınız için çok teşekkür

Detaylı

Marka ya üyelik farklılık yaratır

Marka ya üyelik farklılık yaratır Marka ya üyelik farklılık yaratır bestwestern.com Best Western, dünyanın en büyük otel zincirine katılmanın avantajları. Best Western bağımsız kişiler tarafindan sahip olunan ve yönetilen bir otelciler

Detaylı

Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği

Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği Kapsamlı bir yazılım seçim metodolojisi, kurumsal hedeflerin belirlenmesiyle başlayan çok yönlü bir değerlendirme sürecini kapsar. İş süreçlerine, ihtiyaçlarına

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracat Planı Hazırlanması Süreci 2013 İHRACAT PLANI HAZIRLANMASI SÜRECİ İhracat Planı Neden Hazırlanır? İhracattan ne beklendiğinin belirlenmesi, İhracat amaçlarına

Detaylı

İNOVASYON = YENİLEŞİM = YENİBAŞARIM

İNOVASYON = YENİLEŞİM = YENİBAŞARIM İNOVASYON = YENİLEŞİM = YENİBAŞARIM Mustafa DAYANIKLI Tosyöv Mütevelli Heyet Üyesi 12 Haziran 2008 - Mustafakemalpaşa KOBİ VİZYONER KOBİ KOBİ=Vizyon KOBİ... Esnaf ile KOBİ karıştırılmamalı... İşletmelerin

Detaylı

Çalışan Devir Oranı Araştırması. İşgücü Analitikleri - Ekim 2012

Çalışan Devir Oranı Araştırması. İşgücü Analitikleri - Ekim 2012 Çalışan Devir Oranı Araştırması İşgücü Analitikleri - Ekim 2012 Araştırma Hakkında 2012 Ekim ayında PERYÖN ve Towers Watson tarafından düzenlenen Çalışan Devir Oranı Araştırması na çeşitli sektörlerden

Detaylı

Prof. Dr. Recep ŞAHİNGÖZ Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Yozgat/2013. viii

Prof. Dr. Recep ŞAHİNGÖZ Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Yozgat/2013. viii SUNU Zaman, sınır ve mesafe kavramlarının ortadan kalktığı, bir hızlı değişim ve akışın olduğu, metaforların sürekli değiştiği, farklılık ve rekabetin önemli olduğu yeni bir bin yılın içerisindeyiz. Eğitim

Detaylı

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin!

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin! YAKLAŞIMIMIZ Kuter, yıllardır dünyanın her tarafında şirketlere, özellikle yeni iş kurulumu, iş geliştirme, kurumsallaşma ve aile anayasaları alanlarında güç veren ve her aşamalarında onlara gerekli tüm

Detaylı

ÖNSÖZ Burçak ŞENTÜRK

ÖNSÖZ Burçak ŞENTÜRK ÖNSÖZ İnsanoğlunun yaradılışından bu güne; tüm dünya için değişmeyen tek gerçek değişim olmuştur. İnsanların ihtiyaçları, algıları, beklentileri, yargıları, hayata bakış açıları ve bunların da ötesinde

Detaylı

İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri. Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Araştırma Yöntemleri ISL727 1 3 + 0 6

İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri. Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Araştırma Yöntemleri ISL727 1 3 + 0 6 İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Araştırma Yöntemleri ISL727 Araştırma süreci (problem belirleme, araştırma konusu ve hipotezni oluşturma,

Detaylı

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ 11 1.1. İşletme Fonksiyonu Olarak Pazarlama Fonksiyonu 13 1.1.1. Pazarlama Fonksiyonları 14 1.2. Pazarlamanın Tanımı 15 1.3. Pazarlamanın

Detaylı

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey. GT Türkiye İşletme Risk Hizmetleri Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.com İşletme Risk Hakkında Risk, iş yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır ve kaçınılmazdır.

Detaylı

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Wilson Learning in yaptığı araştırma, Evet e Doğru Müzakere eğitiminin satış performansı üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere geliştirilmiştir.

Detaylı

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz AJANDA HAKKIMIZDA Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz EĞİTİMLERİMİZ Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz BİZ KİMİZ? Eğitim Sektöründe 11 yıllık tecrübe ve bilgi birikimine sahip olarak yola

Detaylı

Stratejik Pazarlama Planlaması. Tolga DURSUN

Stratejik Pazarlama Planlaması. Tolga DURSUN Stratejik Pazarlama Planlaması Tolga DURSUN 1 İŞLETME YÖNETİM SÜRECİ PLANLAMA UYGULAMA DENETLEME o Amaçları Belirleme o Strateji ve taktikleri belirleme Örgütleme Kadrolama Yürütme Performans sonuçlarını

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

TS EN ISO/IEC 9241-151 Kullanılabilir Arayüz Sertifikası Verilmesi Süreci

TS EN ISO/IEC 9241-151 Kullanılabilir Arayüz Sertifikası Verilmesi Süreci TS EN ISO/IEC 9241-151 Kullanılabilir Arayüz Sertifikası Verilmesi Süreci Nihan Ocak 1, Feride Erdal 2, Prof. Dr. Kürşat Çağıltay 3 1 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilişim Sistemleri Bölümü, Ankara 2

Detaylı

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014 Haşmet GÖKIRMAK Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014 Bu Bölümde Stratejik Planlamanın Aşamaları Şirket seviyesinde Bölüm, ürün ve pazar seviyesinde Şirket Misyonunun belirlenmesi Şirket amaç ve hedeflerinin belirlenmesi

Detaylı

DERS PROFİLİ. Pazarlama İlkeleri MAN 341 Güz Yrd. Doç. Dr. Mısra Gül

DERS PROFİLİ. Pazarlama İlkeleri MAN 341 Güz Yrd. Doç. Dr. Mısra Gül DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Pazarlama İlkeleri MAN 341 Güz 5 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı İngilizce Zorunlu Prof. Dr.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v TEŞEKKÜR... vi İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... vii İÇİNDEKİLER... ix ŞEKİLLER LİSTESİ... xviii TABLOLAR LİSTESİ... xx BİRİNCİ KISIM: TASARIM BİRİNCI BÖLÜM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA

Detaylı

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Tuna USLU Gedik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Özel Gebze Doğa Hastanesi Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK DESTEKLERİNE YÖNELİK ETKİ ANALİZİ ÇALIŞMALARININ İÇERİK ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

GİRİŞİMCİLİK DESTEKLERİNE YÖNELİK ETKİ ANALİZİ ÇALIŞMALARININ İÇERİK ANALİZİ İLE İNCELENMESİ GİRİŞİMCİLİK DESTEKLERİNE YÖNELİK ETKİ ANALİZİ ÇALIŞMALARININ İÇERİK ANALİZİ İLE İNCELENMESİ Önder BELGİN 1 Burcu KARAPINAR 1 Kevser Öztürk KALAYCI 1 Pınar YILMAZ 1 Dr. Rezan Sevinik ADIGÜZEL 2 1 BİLİM,

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Neden? Bir ișletme sistemi için en kilit etken MÜȘTERİdir. Müșteri açısından ișletmeleri etkileyen güncel etkiler: Müșteri sayısı artmaktadır.

Detaylı

Pazarlama araştırması

Pazarlama araştırması Pazarlama araştırması Etkin bir pazarlama kararı alabilmek için gerekli olan enformasyonun ve bilginin toplanması ve kullanılmasıdır. Bu sayede, pazarla ilgili risk ve belirsizlik azalacak ve başarı artacaktır.

Detaylı

Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi

Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi Erasmus+ Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklıklar Tanıtım Etkinliği SUNUM İÇERİĞİ Fikirden Projeye Proje Yönetimi

Detaylı

Gürc r an n B ange g r

Gürc r an n B ange g r Gürcan Banger Hareket Noktası Kendi işini kurmaya karar vermede başlıca etkenler şunlardır: 1. İşini kaybetmek, 2. İşsizlik döneminin uzun sürmesine tepki, 3. Bir iş fırsatının belirlenmesi, 4. Daha çok

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR E-İŞ Elektronik İş (E-iş) Bilgi ve iletişim teknolojilerinin bir şirketin tüm aktivitelerini desteklemek amaçlı uygulanması Şirketin iç ve dış veri sistemlerini

Detaylı

Tanıtım Kitapçığı. Gayrimenkul Sektörü Değişime Startkey Çatısı Altında Hazırlanıyor

Tanıtım Kitapçığı. Gayrimenkul Sektörü Değişime Startkey Çatısı Altında Hazırlanıyor Tanıtım Kitapçığı Gayrimenkul Sektörü Değişime Startkey Çatısı Altında Hazırlanıyor Değerli Girişimcilerimiz STARTKEY, 2013 yılında, gayrimenkul sektöründe 10 yılı aşkın zamandır deneyime sahip olan Yönetim

Detaylı

ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu

ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu Final ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu Giriş Bu doküman ISO 14001:2004 ve ISO 14001:2015 şartları arasındaki eşleştirmeyi sunmaktadır. Doküman yalnızca

Detaylı

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015 Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015 Üniversitemizin akademik personele sunduğu hizmetlerin değerlendirilmesi ve iyileştirmeye açık alanlarının tespit edilebilmesi amacıyla

Detaylı

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu?

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Yrd. Doç. Dr. Elif UÇKAN DAĞDEMĠR Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi 1. GĠRĠġ Avrupa Birliği (AB)

Detaylı

Neden İşletme Kurarız?

Neden İşletme Kurarız? 1 Neden İşletme Kurarız? Bağımsız çalışma isteği Miras yoluyla işletme sahipliği Yeni bir buluş veya fikri pazara sunma arzusu Başka fırsatların yokluğu Toplumsal itibar sağlama Kazanç sağlama ve ülke

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS MÜFREDATI

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS MÜFREDATI ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. Yarıyıl II. Yarıyıl Seçmeli (4 ders) 32 AKTS ULTF 570 Seminer 4 AKTS III. Yarıyıl ULTF 560 Bitirme Projesi 14 AKTS Seçmeli

Detaylı

MARKA KAVRAM HARİTALARI

MARKA KAVRAM HARİTALARI Dr. Taşkın DİRSEHAN Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı TÜKETİCİ ZİHNİNDE NOKTALARI BİRLEŞTİRME OYUNU MARKA KAVRAM HARİTALARI İstanbul - 2015 Yay n

Detaylı

Kütüphan-e Türkiye Projesi

Kütüphan-e Türkiye Projesi Kütüphan-e Türkiye Projesi Sunum Planı Haziran dan bu yana yapılan çalışmalar Tanıtım Çalışma Grubu Eğitim Çalışma Grubu BİT Çalışma Grubu Etki Değerlendirme Çalışma Grubu Aralık ayı bölge toplantıları

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 ENDÜSTRİYEL YAPININ YENİLİKÇİ VE BİLGİ ODAKLI DÖNÜŞÜMÜNÜN BURSA ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ PROJE RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı