Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta"

Transkript

1 Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA İstanbul Beta I

2 Yayın No : 3055 İşletme-Ekonomi Dizisi : Baskı - Ocak İSTANBUL ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye ait tir. Her hak k sak l d r. Hiç bir bö lü mü ve pa rag ra f k s men ve ya ta ma men ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : Beta Basım A.Ş. Baskı -Cilt : Yazın Basın Yayın Matbaacılık Turizm Tic. Ltd. Şti. (Sertifika No: 12028) İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Çevre Sanayi Sitesi 8. Blok No: Başakşehir/İSTANBUL Tel: (0212) (0212) Kapak Tasar m : Beta Basım A.Ş. Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. (Sertifika No ) Narl bahçe Sokak No. 11 Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212) II

3 ÖNSÖZ Günümüz yoğun rekabet ortamında teknolojik gelişmeler işletmeleri ve pazarlama faaliyetlerini her yönüyle etkilemektedir. Teknolojik gelişmelerin en başında ise internet gelmektedir. İnternetin kendine has özellikleri vardır ve artık işletmeler bütün faaliyetlerinde ve özellikle de pazarlama faaliyetlerinde interneti dikkate almak ve hatta faaliyetlerine entegre etmek durumundadırlar. Bunu başarabilen işletmeler müşterilerine yakın olmak, maliyet avantajı sağlamak, daha kısa ve hızlı yeni ürün geliştirme, daha etkin tutundurma ve iletişim, pazarlama faaliyetlerinin etkin kontrolü ve yönetimi gibi birçok avantaj elde edecekler ve böylece rekabet avantajı sağlayacaklardır. Bunun yanı sıra interneti çalışmalarına entegre eden işletmelerin internette etik ve güvenlik sorunlarına da azami dikkati göstermeleri gerekir. Bu kitabın amacı bu konulara dikkati çekmek ve açıklamaktır. Kitap, içerik olarak internette pazarlama ile ilgili temel kavram ve bilgilerin yanı sıra, günümüzde internet ortamında pazarlamayı önemli kılan ve internet ortamında pazarlama faaliyetlerine ve bu faaliyetleri etkileyen faktörlere ve gelişmelere yer verilmiştir. Bu kapsamda kitap on iki bölüm olarak planlanmıştır. Kitabın bu şekliyle, bu konuda çalışma yapan akademisyenlere, öğrencilere ve ilgili duyan herkese yararlı olacağını düşünüyorum. Kitapla ilgili olarak gelecek her türlü öneri ve eleştiriler, hitabın bir sonraki baskısı için yol gösterici olacaktır. Kitabın yayınlanması sürecinde katkı ve desteklerinden dolayı Arş. Gör. Ali Emre AYDIN a, Arş. Gör. Funda KAYA ya, Öğr. Gör. Nedret ERBOY a ve Uzman Taha COŞKUN a teşekkür ederim. Ayrıca derslerimde sorularıyla ve eleştirileriyle katkı sağlayan öğrencilerime, yanı sıra kitabın baskısında desteklerini ve yardımlarını esirgemeyen başta yayıncım Beta Yayınlarından sayın Seyhan SATAR a ve çok değerli çalışma arkadaşlarına ve kitabın yayına hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim , Muğla Doç. Dr. Mehmet MARANGOZ III

4 IV

5 İÇİNDEKİLER Bölüm 1 İNTERNETİN GELİŞİMİ VE PAZARLAMA ARACI OLARAK KULLANIMI 1.1. Bilgi Toplumu ve Yeni Ekonomi Yeni Ekonomi ve İnternet İnternetin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi İnternet ve Kullanım Alanları İnternetin Önemi ve Boyutları İnternetin Kullanım Nedenleri İnternetin Araçları İnternetin ve E-Ticaretin Etkileri Bir Pazarlama Aracı Olarak İnternet Bölüm Kaynakçası Örnek Olay Bölüm 2 İNTERNETTE PAZARLAMANIN TANIMI, KAPSAMI VE GELİŞİMİ 2.1. Pazarlamayı Değiştiren Trendler İnternette Pazarlamanın Ortaya Çıkışı ve Tarihi İnternette Pazarlama Kavramı ve Özellikleri İnternet Üzerinden Pazarlamanın Gelişimi Geleneksel Pazarlamadan İnternette Pazarlamaya Geçiş İnternet Üzerinden Pazarlamanın Avantajları V

6 2.7. İnternette Pazarlamanın Dezavantajları E-Ticaret Tanımı ve Kapsamı Elektronik Ticaret Alanları E-Ticaretin Özellikleri Elektronik Ticaret ile Klasik Ticaret Arasındaki Farklar Elektronik Ticaretin Şekilleri Elektronik Ticaretin Etkileri ve Karşılaşılan Sorunlar Bölüm Kaynakçası Örnek Olay Bölüm 3 İNTERNETTE PAZARLAMA ÇEVRESİ 3.1. İnternette Pazarlamayı Etkileyen Makro ve Mikro Faktörler Mikro Çevre Tedarikçiler Distribütörler: Paydaşlar Rakipler Makro Çevre Demografik Faktörler Sosyal ve Kültürel Faktörler Teknolojik Faktörler Politik ve Yasal Faktörler Ekonomik Faktörler İnternette Pazarlamayı Etkileyen İşletme İçi Faktörler İnternette Pazarlama Dışı İşletme Kaynak ve İmkanları İnternette Pazarlama Karması Unsurları Bölüm Kaynakçası Örnek Olay VI

7 Bölüm 4 İNTERNETTE PAZARLAMA ARAŞTIRMASI 4.1. Pazarlama Araştırması ve Faydaları Bilgi Teknolojileri ve Pazarlama Araştırmalarına Etkileri İnternette Pazarlama Araştırması ve Geleneksel Pazarlama Araştırması İnternette Pazarlama Araştırmasında İkincil Kaynak Türleri Profesyonel Kaynaklar Müşteri Kaynakları İnternet İnternette Pazarlama Araştırması İle İlgili Gelişmeler İnternette Pazarlama Araştırması Araçları Web Sayfaları Üzerinde Araştırma Ticari Rehber (Trade Leads) Web Siteleri Online Odak Grupları Online Gözlem Online Derinlemesine Mülakat Online Anket Online Panel Elektronik Haber Grupları (Newsgroup) İnternette Pazarlama Araştırması Süresi Problemin Tanımlanması Problemi Tanımlayacak Anahtar Kelimelerin Belirlenmesi Uygun Veri Kaynaklarının Seçilmesi Verilerin Analizi Araştırma Raporunun Hazırlanması İnternette Pazarlama Araştırmasının Üstünlükleri İnternette Pazarlama Araştırmasının Zayıflıkları Bölüm Kaynakçası Okama Parçası VII

8 Bölüm 5 İNTERNETTE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI 5.1. İnternetle Birlikte Değişen Tüketici İnternet Ortamında Tüketici Davranışları İnternet Üzerinden Satın Almada Tüketici Davranışlarını Etkileyen Faktörler Kişisel Faktörler Psikolojik Faktörler Sosyolojik Faktörler Geleneksel Alışveriş ile İnternette Alışverişin Karşılaştırılması İnternet Üzerinden Pazarlamada Tüketici Satın Alma Karar Süreci İhtiyacın Farkına Varma Bilgi Arama Süreci Seçeneklerin Değerlendirilmesi Satın Alma/Almama Satın Alma Sonrası Davranış Online Tüketici Tipi ve Tüketici Profili İnternette Müşteri Hizmetleri Bölüm Kaynakçası Okuma Parçası Bölüm 6 İNTERNET ORTAMINDA PAZAR BÖLÜMLENDİRME VE HEDEF PAZAR SEÇME 6.1. Pazar Bölümlendirme Kavramı, Koşulları ve Yararları İnternette Pazar Bölümlendirme Şekilleri İnternette Pazarlamada Pazar Bölümlendirme Stratejileri Geleneksel Pazarlamada Hedef Pazar Seçim Stratejileri İnternette Pazarlamada Hedef Pazar Seçim Stratejileri Hedef Pazar Olarak Haber Grupları ve Sanal Topluluklar Bölüm Kaynakçası Okuma Parçası VIII

9 Bölüm 7 E-ÜRÜN 7.1. Ürün Tanımı ve Kapsamı Ürün Kararları ve Ürünlerin Sınıflandırılması İnternette Ürün Sınıflandırılması İnternet ve Ismarlama Üretim İnternette Kalite ve Kalite Unsurları İnternet ve Standartlar Yeni E-Ürün Geliştirme Süreci İnternetin Yenilik Sürecine Etkisi Bölüm Kaynakçası Örnek Olay Bölüm 8 E-FİYAT 8.1. Fiyat Kavramı ve Pazarlama Açısından Fiyatlandırmanın Önemi Fiyatlandırma Amacının Seçimi İnternetin Geleneksel Fiyatlamaya Etkisi İnternette Pazarlamada Fiyatın Önemi İnternette Pazarlamada Fiyatlandırma Stratejileri Fiyat Farklılaştırması Dinamik Fiyatlandırma Bireyselleştirilmiş Fiyatlandırma Stratejisi Uyarlama Fiyatlandırması Stratejisi Paket Fiyatlandırma Stratejisi Markaya Dayalı Fiyat Farklılaştırma Stratejisi Opsiyonlu Fiyatlandırma Stratejisi Yaşam Boyu Değeri Fiyatlandırma Stratejisi Alternatif Kanal Fiyatlandırma Stratejisi Bölüm Kaynakçası Okuma Parçası IX

10 Bölüm 9 E-TUTUNDURMA 9.1. Ürün/Hizmetlerin Tutundurulması ve İnternet Ortamında İletişim İnternetin Tutundurma Faaliyetlerine Etkisi İnternette Tutundurmanın Özellikleri İnternet Ortamında Tutundurma Karması İnternet Reklamcılığı İnternette Reklam Türleri İnternet Reklamcılığının Üstün Yönleri İnternet Reklamcılığının Zayıf Yönleri İnternette Reklam Stratejilerinin Uygulanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Konular İnternette Halkla İlişkiler İnternet Ortamında Satış Promosyonu İnternette Satış Gücü Faaliyetleri Sponsorluk İnternette Sponsorluk Yöntem ve Teknikleri Bir Tutundurma ve İletişim Aracı Olarak Sosyal Medya Sosyal Medya Araçları İnternet Ortamında Tutundurma Etkinliğinin Ölçümü Bölüm Kaynakçası Örnek Olay Okuma Parçası Bölüm 10 E-DAĞITIM VE E-LOJİSTİK Dağıtım Kavramı ve Pazarlama Açısından Önemi İnternet Ortamında Dağıtım İnternetin Dağıtım Kanallarına Etkisi X

11 İşletmeden Tüketiciye (B2C) Dağıtım Kanallarına İnternetin Etkisi İşletmeden İşletmeye (B2B) Dağıtım Kanalında İnternetin Etkisi Tüketiciden Tüketiciye (C2C) Dağıtım Kanalına İnternetin Etkisi Tüketiciden İşletmeye (C2B) Dağıtım Kanallarında İnternetin Etkisi Lojistik Kavramı, Gelişimi ve Amaçları Lojistiğin Amaçları Lojistiğin Gelişimi Lojistik Yönetimi Lojistik Olgusunun Gelişiminde Etkili Olan Faktörler Küreselleşme Yeni Ekonomi Anlayışı Farklılaşan Rekabet Teknolojik Gelişmeler E-Lojistik Kavramı ve Kapsamı E-Lojistik ile Geleneksel Lojistiğin Karşılaştırılması E-Lojistik Faaliyetleri Müşteri Hizmetleri Yönetimi Satın Alma Bilgi Paylaşımı Yönetimi ve Teknoloji Stok ve Dağıtım Yönetimi Sanal Depolama Bölüm Kaynakçası Okuma Parçası Örnek Olay XI

12 Bölüm 11 İNTERNETTE MARKA VE KONUMLANDIRMA Marka ve İnternette Marka Kavramı ve Önemi Marka Geliştirmeye İnternetin Etkisi İnternet Ortamında Marka Geliştirme Konumlandırma Kavramı ve İnternette Konumlandırma Konumlandırma İlkeleri ve Kararları Bölüm Kaynakçası Okuma Parçası Bölüm 12 İNTERNETTE PAZARLAMADA ETİK VE GÜVENLİK İnternette Pazarlamada Etik İnternette Pazarlamada Güven, Güvenilirlik ve Gizlilik Güven İnternette Güven Sağlama Yolları Gizlilik Güvenilirlik Bölüm Kaynakçası Okuma Parçası Genel Kaynakça XII

GİRİŞİMCİLİK. Doç. Dr. Mehmet Marangoz

GİRİŞİMCİLİK. Doç. Dr. Mehmet Marangoz GİRİŞİMCİLİK Doç. Dr. Mehmet Marangoz I Yayın No : 2742 İşletme - Ekonomi : 578 1. Baskı Eylül 2012 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-766 - 3 Cop yright Bu ki ta bın bu ba sı sı nın Tür ki ye de ki ya yın hak

Detaylı

Yay n No : 1720 flletme - Ekonomi : 201. 1. Bas fiubat 2007 - STANBUL

Yay n No : 1720 flletme - Ekonomi : 201. 1. Bas fiubat 2007 - STANBUL I Dr. Selçuk Burak HAfiILO LU ELEKTRON K POSTA LE PAZARLAMA II Yay n No : 1720 flletme - Ekonomi : 201 1. Bas fiubat 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-614 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Prof. Dr. Ahmet Hamdi İSLAMOĞLU

Prof. Dr. Ahmet Hamdi İSLAMOĞLU i Prof. Dr. Ahmet Hamdi İSLAMOĞLU TURİZM PAZARLAMASI Bu çalışma; Allah-u Ekber dağlarında, Çanakkale de, Sakarya da, Dumlupınar da bizler için kan döken gazilerimizin, can veren şehitlerimizin aziz hatıralarına

Detaylı

GÜNCEL PAZARLAMA KONULARI

GÜNCEL PAZARLAMA KONULARI Doç. Dr. Kenan AYDIN GÜNCEL PAZARLAMA KONULARI (Örnek Olaylarla) İstanbul, 2012 Yayın No : 2796 İşletme-Ekonomi Dizisi : 550 1. Bası Kasım 2012 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-818 - 9 Copyright Bu kitabın

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Şadi Can SARUHAN Müge Leyla YILDIZ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Teori ve Uygulama Ocak, 2012 İstanbul I Yay n No : 2622 İşletme-Ekonomi Dizisi : 541 1. Bask Ocak 2012 STANBUL ISBN 978-605 - 377-646 - 8 Copyright

Detaylı

Nimet ERYİĞİT İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YENİLİK

Nimet ERYİĞİT İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YENİLİK Nimet ERYİĞİT İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE YENİLİK Yay n No : 3084 İşletme-Ekonomi : 652 1. Baskı Mart 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-111 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

Serpil Ünal. Yeni Ekonomide Müşteri İlişkileri. Bilgi Teknolojileri

Serpil Ünal. Yeni Ekonomide Müşteri İlişkileri. Bilgi Teknolojileri Serpil Ünal Yeni Ekonomide Müşteri İlişkileri ve Bilgi Teknolojileri -II- Yay n No : 2416 flletme-ekonomi : 467 1. Bask - Nisan 2011 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-439 - 6 Cop yright Bu ki ta b n bu ba s

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ [Yeni Mevzuat ve Belgeler] doç.dr. ferudun kaya (Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi) Bu çalışma; İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Deniz İşletmeciliği ve

Detaylı

ULUSLARARASI OTEL VE RESTORAN YÖNETİMİNDE İNSAN

ULUSLARARASI OTEL VE RESTORAN YÖNETİMİNDE İNSAN ULUSLARARASI OTEL VE RESTORAN YÖNET M NDE NSAN I ULUSLARARASI OTEL VE RESTORAN YÖNETİMİNDE İNSAN Dr. Ruhet Genç II ULUSLARARASI OTEL VE RESTORAN YÖNET M NDE NSAN Yay n No : 2250 flletme-ekonomi Dizisi

Detaylı

BANKACILIK. Giriş ve İlkeler. dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör

BANKACILIK. Giriş ve İlkeler. dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör BANKACILIK Giriş ve İlkeler dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör Konular* Banka ve Bankacılık Kavramları Temel Bankacılık Hizmet ve Ürünleri Dünyada ve Türkiye'de Bankacılığın

Detaylı

Ağızdan Ağıza Pazarlama

Ağızdan Ağıza Pazarlama Tüketici Satın Alma Karar Sürecinde Ağızdan Ağıza Pazarlama Yusuf Karaca Yayın No : 2311 İşletme-Ekonomi Dizisi : 374 1. Bası - Mart 2010 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-231 - 6 Copyright Bu kitabın bu basısı

Detaylı

FİRMA DEĞERLEMESİ. Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi.

FİRMA DEĞERLEMESİ. Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi. i FİRMA DEĞERLEMESİ Prof.Dr. NURGÜL CHAMBERS Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi İstanbul, 2009 ii Yay n No : 2240 flletme - Ekonomi : 351 2. Bas Ekim

Detaylı

HALKLA L fik LER VE REKLAM ÜZER NE ET K DE ERLEND RMELER. Editörler

HALKLA L fik LER VE REKLAM ÜZER NE ET K DE ERLEND RMELER. Editörler HALKLA L fik LER VE REKLAM ÜZER NE ET K DE ERLEND RMELER Editörler dil SAYIMER P nar Eraslan YAYINO LU i Yay n No : 1890 letiflim Dizisi : 43 1. Bask Aral k 2007 STANBUL ISBN 978-975 - 295-787 - 9 Copyright

Detaylı

ULUSLARARASI PAZARLAMA YÖNETİMİ

ULUSLARARASI PAZARLAMA YÖNETİMİ ULUSLARARASI PAZARLAMAYA GİRİŞ I Prof. Dr. Mehmet KARAFAKIOĞLU ULUSLARARASI PAZARLAMA YÖNETİMİ TEORİ, UYGULAMA ve ÖRNEK OLAYLAR II ULUSLARARASI PAZARLAMAYA GİRİŞ Yayın No : 3192 İşletme - Ekonomi Dizisi

Detaylı

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİNDE POLİTİKA ARAÇLARI

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİNDE POLİTİKA ARAÇLARI -I- ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİNDE POLİTİKA ARAÇLARI (İDARİ, EKONOMİK ve BİLGİLENDİRİCİ ARAÇLARA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ) Doç. Dr. A. Kadir TOPAL -II- Yay n No : 2691 İşletme-Ekonomi : 567 1. Bas - Nisan

Detaylı

SANAT EĞİTİMİ ÜZERİNE. Doç. Dr. Mutlu ERBAY

SANAT EĞİTİMİ ÜZERİNE. Doç. Dr. Mutlu ERBAY SANAT EĞİTİMİ ÜZERİNE Doç. Dr. Mutlu ERBAY İstanbul 2013 Yay n No : 2834 İletişim Dizisi : 97 1. Baskı - Şubat 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-858 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

Editör: Gürdal ÜLGER PROPAGANDA. Algı, İdeoloji ve Toplum İnşasına Dair İncelemeler. İstanbul - 2015. Beta

Editör: Gürdal ÜLGER PROPAGANDA. Algı, İdeoloji ve Toplum İnşasına Dair İncelemeler. İstanbul - 2015. Beta Editör: Gürdal ÜLGER PROPAGANDA Algı, İdeoloji ve Toplum İnşasına Dair İncelemeler İstanbul - 2015 Beta Yayın No : 3239 İletişim Dizisi : 117 1. Baskı - Haziran 2015 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-356 -

Detaylı

BANKACILIK. Giriş ve İlkeler. dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör. Öğretim Görevlisi

BANKACILIK. Giriş ve İlkeler. dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör. Öğretim Görevlisi BANKACILIK Giriş ve İlkeler dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör Konular* Banka ve Bankacılık Kavramları Temel Bankacılık Hizmet ve Ürünleri Dünyada ve Türkiye'de Bankacılığın

Detaylı

MODERN İÇ DENETİM GÜNCEL İÇ DENETİM UYGULAMALARI

MODERN İÇ DENETİM GÜNCEL İÇ DENETİM UYGULAMALARI İÇ DENETİMİN TEMELLERİ MODERN İÇ DENETİM GÜNCEL İÇ DENETİM UYGULAMALARI COSO İÇ KONTROL ÇERÇEVESİ COSO KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ ÇERÇEVESİ KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI İÇ DENETİM YÖNETMELİĞİ DENETİM KOMİTELERİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 Bölüm 1 PAZARLAMANIN DOĞUŞU...5 1.1 Pazarlamanın Konusu...5 1.2 Pazarlamanın Anlamı ve Gelişimi...5 1.3 Pazarlamanın Temel Kavramları...10 1.3.1 Gereksinim ve İstek...11 1.3.2 Talep...13

Detaylı

İŞLETME TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE) DERS İÇERİKLERİ

İŞLETME TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE) DERS İÇERİKLERİ İŞLETME TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE) DERS İÇERİKLERİ ISLY 500 Örgüt ve Yönetim Kuramı AKTS 7, Kredi (3+0) 3 Bu dersin amacı örgütlerin ve örgütlenme sürecinin işleyişini açıklamak ve anlamak

Detaylı

ULUSLARARASI FİNANSMAN

ULUSLARARASI FİNANSMAN [MYO ların İKMEP Projesi Müfredatına Uyumlu ULUSLARARASI FİNANSMAN Örnek Olay ve Yeni Mevzuat] dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Bu çalışma; Uygulamalı Bilimler Yüksekokulları,

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi T P K 501

Detaylı

TARAF (2007-2011) Taraf Gazetesinin Gündemini Belirleyen Unsurlar ve Gazetenin Gündeminin Diğer Gazetelerin Gündemlerine Olan Etkisi

TARAF (2007-2011) Taraf Gazetesinin Gündemini Belirleyen Unsurlar ve Gazetenin Gündeminin Diğer Gazetelerin Gündemlerine Olan Etkisi i TARAF (2007-2011) Taraf Gazetesinin Gündemini Belirleyen Unsurlar ve Gazetenin Gündeminin Diğer Gazetelerin Gündemlerine Olan Etkisi Çiğdem Yasemin ÜNLÜ ii Yay n No : 2808 İletişim Dizisi : 95 1. Baskı

Detaylı

Editörler Doç. Dr. Nurcan Turan & Doç.Dr.Yeter Demir Uslu GENEL İŞLETME

Editörler Doç. Dr. Nurcan Turan & Doç.Dr.Yeter Demir Uslu GENEL İŞLETME Editörler Doç. Dr. Nurcan Turan & Doç.Dr.Yeter Demir Uslu GENEL İŞLETME Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Ebru Aykan Dr. Evren Kipman Yrd.Doç.Dr. Gülfer Bektaş Yrd.Doç.Dr. H.Fatih Yakut Yrd.Doç.Dr. Hatice Ağca Dr.

Detaylı

PAZARLAMADA MÜŞTERİ ODAKLILIK ve BALANCED SCORECARD

PAZARLAMADA MÜŞTERİ ODAKLILIK ve BALANCED SCORECARD Prof. Dr. Ser dar PİRTİNİ Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PAZARLAMADA MÜŞTERİ ODAKLILIK ve BALANCED SCORECARD İstanbul, 2013

Detaylı

Editörler. Prof. Dr. Hasret Çomak Doç. Dr. Caner Sancaktar Yrd. Doç. Dr. Zafer Yıldırım. Enerji Diplomasisi

Editörler. Prof. Dr. Hasret Çomak Doç. Dr. Caner Sancaktar Yrd. Doç. Dr. Zafer Yıldırım. Enerji Diplomasisi Editörler Prof. Dr. Hasret Çomak Doç. Dr. Caner Sancaktar Yrd. Doç. Dr. Zafer Yıldırım Enerji Diplomasisi İstanbul - 2015 Yay n No : 3244 İşletme-Ekonomi Dizisi : 717 1. Bask Temmuz 2015 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DÖRDÜNCÜ YIL-YEDİNCİ YARIYIL

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DÖRDÜNCÜ YIL-YEDİNCİ YARIYIL T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DÖRDÜNCÜ YIL-YEDİNCİ YARIYIL ISL 403 Sermaye Piyasaları Analizi (3-0) 3 Dersle, finansal piyasaları

Detaylı

Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462. 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3

Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462. 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3 Dr. Emin Avcı Türkiye de Bireysel Emeklilik Sistemi ve Bireysel Emeklilik fiirketlerinin Etkinli i Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3 Copyright

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNTERNET PAZARLAMASINDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ: GÜNÜN FIRSATLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Detaylı