Halk vergi öder şirket ödemez

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Halk vergi öder şirket ödemez"

Transkript

1 Halk vergi öder şirket ödemez Özelleştirmelerin ardından zamlanan elektrik fiyatları, yurttaşlardan verginin vergisini, kullanmadığı elektiriği kayıp kaçak bedeli başlığı altında tahsilatı, bir süredir tartışmalı konulardan. Ancak AKP hükümeti, enerji alanındaki şirket birleşme ve bölünmelerini her türlü vergiden muaf tutmayı sürdürüyor. BANU SALMAN ın yazısı sayfa 9 da. 7 AĞUSTOS 2012 SALI YIL: 3 SAYI: 30 PARASIZ ÖZEL EK Nükleerin maliyeti yükseliyor Fosilleşen dünya Karbon kaynaklı yakıtlar, hem çevreyi hem de iklimi geri dönülmez şekilde tahrip ediyor. Fosil kaynaklı enerji yerine yeşil enerji çağrıları karşılıksız kalıyor. Ancak uç iklim olayları sık aralıklarla yinelenmeye başladı. ABD deki kuraklık, Çaycuma ve Samsun daki sel doğanın affetmediğini gösteriyor. ÖNDER ALGEDİK in yazısı sayfa 13 te. Enerjide Kuzey Irak seçeneği Akkuyu Nükleer Santarlı nın maliyetinin artacağı anlaşıldı. Dışa bağımlılığın azalması, ucuz elektrik ve teknoloji kazanımı söylemleri unutulmaya yüz tuttu. Nükleer santralların inşa süresinin ve maliyetinin sonradan yükselebileceğine en iyi örnek Finlandiya ve Fransa... Rus yetkililerin, elektriğin serbest piyasaya satış fiyatı konusunda yaptıkları pazarlıklarda olası bu gelişmeleri de düşündükleri değerlendiriliyor. Artan maliyetin Türk tüketicisinin cebinden çıkacağı ise kesin. ORHAN ÖRÜCÜ nün yazısı sayfa 6,7 de. Suriye, İsrail ve İran la ilişkileri istenilen düzeyde olmayan Türkiye, bölgesel siyaset ve alternatif petrol koridoru arayışında Kuzey Irak a yönelmiş durumda. Türkiye nin Erbil deki yönetimle ilişkisi Bağdat ın da tepkisini çekiyor. Doç. Dr. Mitat ÇELİKPALA ın yazısı 5 de

2 3 Cumhuriyet ENERJİ 7 Ağustoz bu sayıda TOKİ evleri enerjiye uyumsuz İklim ÖNGEL Karbon ekonomisi yıkıyor Önder ALGEDİK Akdeniz yeni gerginliklere gebe Bahadır Selim DİLEK Satışta Sıra Bora da Geldi Mehmet BESLEME Kuzey Irak seçeneği... Enerjide denetimsizlik ısrarı SORUN SÖLYEYELİM 7 Doç. Dr. MİTAT ÇELİKPALA Oruç Elektrik Tüketimini Artırdı Sinan TARTANOĞLU 9 Enerjide denetimsizlik ısrarı Banu SALMAN 5 6 Nükleer gerçekle baş başa... A editör kkuyu da nükleer santral yap lmas konusunda Rusya ile anlaşma yap ld. Nükleere duyarl çevrelere karş koymak amac yla çeşitli söylemler geliştirildi. Buna göre Türkiye, santral n inşaat yla nükleer teknoloji kazanacak, ucuza elektrik enerjisi üretimi sağlayacak ve enerji konusunda d şa bağ ml l k azalacakt. Geçtiğimiz ay, baz Rus yetkililer, santral maliyetinin yükseleceğini aç klamaya başlad lar. Türk yetkililer ise bu aç klamalar üzerlerine al nm yorlar. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Yıldız Bu maliyet artışı bizi bağlamaz, bizi bağlayan alım garantili tarifenin sabitliği ile ilgilidir değerlendirmesini yap yor. Türkiye ilk iki reaktörde üretilecek elektriğin yüzde 70 ini, son iki reaktörün üreteceği elektriğin de yüzde 30 unu, kilovatsaati dolardan sat n alacak. Peki Rus firma zarar na da olsa Türkiye ye nükleer santral yapar m? Uzmanlar, Tabii ki hayır diyor. Halk n, Teknoloji kazanımı, ucuz elektrik, dışa bağımlılığın azaltılması yönündeki söylemin etkisinden ne zaman ç kacağ belli değil. Ancak, galiba şuras kesin: nükleer santralda üretilecek elektriğin bedeli, fiyat ne olursa olsun tüketicinin cebinden ç kacak. Dünyada son nükleer santral inşaatlar n ülkemizden önce sürdüren iki ülke var. Fransa ve Finlandiya... Bu ülkelerin yürüttükleri projeler, nükleer santral inşaat n n öngörülenden uzun bir zaman alacağ ve maliyetinin de artacağ konusunda net bir fikir veriyor. Çünkü iki ülkenin projesinin tamamlanma süresi uzam ş, maliyeti de artm ş durumda. Ancak ülkemizdeki nükleer santral projesi gündemdeyken bu konular gözden kaç r ld. Uzmanlar, her geçen gün halk m z n nükleer gerçeklerle baş başa kalacağ n değerlendiriliyor. Türkiye, elektrik dağ t m n büyük oranda özelleştirdi. Üretimini özelleştirmek için düzenleme çal şmalar yap l yor. Ancak enerji firmalar n n bölünme birleşme işlemleri her türlü vergiden muaf tutuluyor. Oysa tüketici, verginin vergisini, kullanmad ğ kay p kaçağ n faturas n da ödüyor... İklim uzmanlar n n, çevrecilerin uyar lar hiçbir ülkenin yönetim kat nda karş l k bulmuyor. Ancak ABD deki kurakl kta, Çaycuma, Samsun daki sel bask nlar nda doğan n affetmeyeceğini bir daha gördük... Yaz aylar n n eneji gündemini sizler için derledik... Yeni say m zda görüşmek üzere... İmtiyaz Sahibi: CUMHURİYET VAKFI ADINA Orhan ERİNÇ Genel Yayın Yönetmeni : İbrahim Yıldız Sorumlu Müdür : Miyase İlknur Editör : Sertaç Eş Cumhuriyet Reklam : (0212) Ankara İletişim (0312) Yayımlayan : Yenigün Haber Ajansı Basım ve Yayıncılık A.Ş. İdare Merkezi : Prof. Nurettin Mazhar Öktel Sok. No:2 Şişli-İstanbul Tel : Faks: e-posta : Baskı : DPC Doğan Medya Tesisleri Hoşdere Yolu Esenyurt-İstanbul YEREL SÜRELİ YAYIN Cumhuriyet Gazetesi nin ücretsiz ekidir. Yayın Kurulu Cem Kükey Emre Metin Hayati Küçük Hüseyin Yeşil İrfan Şenlik Kemal Ulusaler Musa Çeçen N. Bülent Damar Neriman Usta Necati İpek Mahir Ulutaş Olgun Sakarya Orhan Örücü Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Göltaş Yönetim Kurulu Yazmanı Mehmet Boskıroğlu Koordinatör Banu Salman Danışma Kurulu Gültekin Türkoğlu İsmail Küçük Oğuz Türkyılmaz Necdet Pamir Nejat Tamzok Adres: Elektrik Mühendisleri Odası Ihlamur Sokak No:10 Kızılay-Ankara Tel: Faks: web: - e-posta:

3 Cumhuriyet ENERJİ 7 Ağustoz Künar, iklim dostu binalara Türkiye deki yaklaşımı değerlendirdi: TOKİ evleri enerjiye uyumsuz İklim ÖNGEL Çevre ve Enerji Uzman Arif Künar, enerji tasarrufu sağlayan ve ihtiyac olan enerjiyi kendisi üreten bina tasar mlar n n dünyada yayg nlaşt ğ n kaydetti. Türkiye de son y llarda yüzbinlerce konut yapan Toplu Konut İdaresi nin (TOKİ) ise bölgenin iklim şartlar n hesaba katmadan Antalya ya yapt ğ evi Erzurum a da inşa ettiğini belirten Künay, TOKİ de tek bir konut tipi var. Şimdiye dek 500 bin konut yaptı, ancak çoğu çevre ve enerjiyle uyumlu olmayan kötü konutlar. Dar gelirli aileler için yapılan ucuz konutlarda yaşayanlar enerji için yüksek paralar ödemek zorunda dedi. Çevre ve Enerji Uzman, Elektrik Eletronik Mühendisi Arif Künar, kamuoyunda akıllı ev olarak bilinen, ihtiyac olan enerjiyi üretmek için tasarlanm ş tek binan n projesinde yer alm ş bir kişi. Bu tarz binalara Yüksek performanslı sürdürülebilir bina ya da iklim dostu bina demenin daha doğru olduğunu söyleyen Küner, TOKİ evlerinin ise çevre ve enerjiye uyumlu olmad ğ n belirtiyor. Akıllı ev nedir? Ak ll ev yerine yüksek performansl, sürdürülebilir bina veya iklim dostu bina demek daha doğru. Çünkü bir k stas, bir karş l ğ var. İklime dost yani iklim koşullar na daha uygun, ya da iklimi bozmayacak, ona destek olacak birtak m binalar, tasar mlar anlam nda. Bu kavramlar n alt n doldurup netleştirmek gerek ama biz sürdürülebilir ve yüksek performansl bina demeyi tercih ediyoruz. İklime uyumlu bir bina nasıl inşa ediliyor? Şehrin iklimini, rüzgâr durumunu, güneşini dikkate, gündeme alan ve bunlar üzerinden tasar m yapan binalar yap l yor. Binay güneş mimarl ğ ve iklim dostu mimarl kla en baştan pasif olarak yapmak gerekiyor. Binan n kullanacağ enerji miktar, kullan lacak cihazlar n seçimi mimariyle belirleniyor. Binan n enerji ihtiyac ; cephesi, pencerenin boyutlar, duvarlar n kal nl ğ, pasif denilen sistemleri doğru tasarland ğ nda ve o bölgeye, iklime uygun özelliklerde yap ld ğ nda soğutma ve s tma ihtiyac azal yor. Ayr ca verimli teknolojik s tma-soğutma sistemleri de kullan l nca, d şar ndan al nan enerji en aza düşüyor. Tüm bunlar işin sürdürülebilirliğini ve binan n yüksek performansl olmas n sağl yor. İklim değişikliği nedeniyle farklı kentlerde iklim dostu binalar değişyor mu? Antalya da kullanacağ n z duvar ve çat malzemesiyle Ankara ya da Erzurum daki çok farkl. Mimar tasar m, güneydeki cam say s, büyüklüğü, kuzeydeki cam say ve büyüklüğü çok farkl. İklim kensinlikle öncelikli. İklime göre, o bölgeye uygun tasar m yapmak gerekir. Bina enerji similasyon programlar mevcut. Bu programlara, Artık kentin iklimi, rüzgarı, güneşi düşünülerek binaların tasarımı yapılıyor. Binanın bütün malzemeleri ölçüleri, pencere büyüklükleri güneş mimarlığı ve iklim dostu mimarlıkla yapılıyor. İyi bir bina yapıyorsanız, inşaat maliyetinin yüzde 5 ini geçmeyen bir ek maliyet oluyor. binan n mimari tasar m n ve teknolojileri girilir. Program da binan n, yaz k ş hangi odas n n ne kadar, kaç metrekarede kaç kilovat saat ya da metreküp enerji tüketeceğinizi baştan belirler. Tasar m da buna göre iyileştirilebilir. Böylelikle hem mimar tasar m hem de kullan lan malzeme de değişir. TOKİ nin bu anlattığınız özelliklere bir yaklaşımı var mı? TOKİ ye yap lan en büyük eleştiri budur. Çünkü tek tip bir konut var. Erzurum da da, Trabzon da da, Adana da da ayn konutu yap yor. Bölgeye, iklime uygun projeleri bizim yeniden gözden geçirmemiz gerek. TOKİ nin de buna uymas gerek. TOKİ ile konuya ilişkin bağlantı kurma çabalarınız, ortak yaptığınız bir proje oldu mu? ODTÜ, TOKİ yle 3 y l önce bir çal şma yapt. Çevreci, yaşl lara, çocuklara uygun, ekonomik toplu konut projesini TOKİ ODTÜ ye yapt rd. Çevre ve Şehircilik Bakan Erdoğan Bayraktar, o zaman TOKİ başkan yd. Akademik kadroyla birlikte ben de uzman olarak projenin içinde yer ald m. 50 ye yak n hocayla birlikte 1 y ll k bir çal şma sonunda TOKİ için bir standart geliştirdik. TOKİ bundan faydalanarak ilk kez İstanbul Kayabaş nda proje başlatt. TOKİ bugüne dek 500 bin konut yapt ama sonunda çoğunun kötü olduğunu, çoğunun çevreyle, enerjiyle uyumlu olmad ğ n n fark na vard. Böyle bir çal şmay başlatt. Ama arkas gelir mi, bilmiyorum. Kentsel dönüşümle birlikte 8 milyon yeni yap dan bahsedilmeye başland. Onlar n hepsinin enerji verimliliğine göre tekrar tasarlanmas gerek. Eski projeler kopyalanarak, h zl ve ucuz evler yap lmamal. Çünkü ucuza yapt ğ n z her konutun içinde yaşayanlar, enerji için yüksek paralar ödüyorlar. TOKİ kentsel dönüşüm f rsat n çok iyi değerlendirmeyi bilmeli. TOKİ Ortadoğu ya örnek olmak istiyorsa yapt ğ kötü binalarla değil, bununla örnek olmal. Bununla birlikte Türkiye de; yeni bir istihdam ve yan sanayi ortaya ç kacakt r. Dışardan enerji alamaya hiç ihtiyaç duymayan konut üretmek mümkün mü? Elbette mümkün ve böyle konutlar dünyada var. Ancak Türkiye de tüm enerji ihtiyac n kendisi üreten bir bina yok. ODTÜ de Mimarl k Araşt rma Merkezi var. Orada bir tesis var. O, tesis s nmas yapabiliyor. Buna benzer birkaç tane ufak bina var. Ancak yayg n değil. Bu yapıların maliyeti nedir? Bütün yat r mc lar önce bu soruyla başl yor. Eğer siz iyi bir bina istiyorsan z, belli kalitede ürün kullan p, belli kalitede standartalara uyuyorsan z, A s n f, iyi ya da iyi üstü bir bina yapmay düşünüyorsan z, bunun için ek maliyet çok az. Ama hiçbir stardarta, performansa uymayan, en ucuz malzemeyle kötü bir bina yap yorsan z, çok ciddi paralar harcars n z. Onun için zaten iyi bir bina yap lmas n öneriyoruz. İyi bir bina yap yorsan z, üzerine inşaat maliyetinin yüzde 5 ini geçmeyen bir ek maliyet oluyor. Bu fark da 5 y l sonra amorti ediliyor. İlk yat r mda harc yorsunuz ama daha sonra işletmede, 5 y lda geri al yorsunuz, sonras nda ise kâra geçmeye başl yorsunuz. Onun için ilk yat r m maliyetine bakmamak gerek. Enerji üretilirken teknolojik ve doğal olarak nelerden faydalanılıyor? Çat, bahçe, duvarlar uygunsa güneş panelleri çok uygun. Çünkü güneş panellerinin geri dönüşü eskiden uzundu, ancak şimdi 7 y lda kendini amorti ediyor. Rüzgâr ise çok yüksek katl binalarda kullan labilir. Daha çok kojen ve trojen denilen teknolojiler kullan l yor. Onlarda dizel ve doğalgazdan elektrik üretebiliyor. Ayr ca s cak su, buhar ve soğutma da yapabiliyor. Yani bir binan n elektriğini, suyunu, gerekiyorsa buhar ve soğutma ihtiyac n tek bir makineyle karş layabiliyorsunuz. Yaln zca doğalgaz paras veriliyor. Onlar n d ş nda bence dünyan n en verimli teknolojilerinden biri de s tma pompalar. Örneğin toprağ n alt nda yaz ve k ş değişmeyen sabit bir s var. Toprağ n bu s s n kullanarak, borular n içinden su geçirerek s y, s değiştiricilerle 40 derecelere kadar ç karabiliyorsunuz. 10 derecelik toprağ n s s gazlarla s k şt r larak 40 dereceye ç k yor. Bir birim elektirk harcayarak, 4 birim s tma ya da soğutma enerjisi al yorsunuz. Bu da 1 e 4 almak anlam na geliyor. Yani en az enerji harcayarak en çok enerji elde etmiş oluyorsunuz. Normal bir bina sonradan iklim dostu bina durumuna getirilebilir mi? Şu an Amerika ve Avrupa da en çok bu uygulan yor. Çünkü oralarda şehri değiştirmiyorlar, yap lar y km yorlar. D ş kabuklar n, yüzeylerini koruyorlar, İçlerini de verimli ve etkin duruma getiriyorlar. Bunun için çok ciddi teknolojiler sistemler gelişmiş durumda. Ancak daha fazla para ve zaman harcan yor. Çünkü binan n mimarisiyle oynayam yorsunuz, tesisat n değiştiremiyorsunuz. En mant kl s s f rdan yapmak. Yalnızca kendisi için iklim dostu bin ev isteyen oldu mu? Genelde büyük şirketler, genel müdürlük binalar için istiyorlar. Bireysel konutlar değil ama lüks konutlar var. Olabildiğince yenilenebilir projler var. Bireysel olarak olmad. Bizim akl m zda var, ancak henüz hayata geçiremedik. İki katlı 300 metrekare bir ev, iyi derecede iklim dostu olarak inşa edilirse maliyeti ne kadar olur? Metrekaresi 1000 dolardan, 300 bin ya da en çok 400 bin dolara, gerçekten enerji verimliliği olan bir bina inşa edilebilir ve bu paray sonras nda misli misli geri al rs n z. İklim dostu evler suyu nasıl kullanıyor? Amaç en az düzeyde su kullanmak. Tasarruflu armatürler, en az suyla çal şan klozetler seçiliyor. Mevcut suyu en iyi şekilde kullanacak yat r mlar yap l yor. Doğadan, yağmurdan, yüzey yağmur sular ndan toplanabilecek sular toplan yor. Çat y, yüzey ve çevre alanlar n suyu toplayabilecek şekilde yap yorsunuz. Bunlar bir depoya aktar labilicek şekilde ayarlan yor. Varsa kuyu suyu kullan l yor. Tuvaletler d ş nda kullan lan sular, ar tma tesislerinde ar t l yor. Sonra onlar tuvaletlerde tekrar kullan l yor. Böylelikle su döndürülmüş oluyor. Sulama için ise damla su yöntemi kullan l yor. Bahçe düzenlemesi çimsiz, daha kuru peyzaj, ahşap, cam, taşla yap lmal. Binlerce metrekare alana çim yap p her gece sulamak yerine yerel ve su istemeyen çok az bir yeşillik ile dizayn edilmeli.

4 5 Cumhuriyet ENERJİ 7 Ağustoz Kemal ULUSALER EMO Enerji Çalışma Grubu Üyesi Başka bir enerji; yaşam sevinci Sahura kadar yaşamın sürmesi günlük tüketimi 800 milyon kilovatsaate kadar yükseltti Oruç elektrik tüketimini katladı Sinan TARTANOĞLU ANKARA - Türkiye enerji tüketiminde her geçen gün rekor k r yor. Klima kullanman n kaç n lmaz olduğu s cak yaz günlerinin, Ramazan ay na denk gelmesi yurttaşlar n sahura kadar genel yaşam n sürdürmeleri, elektrik tüketimini artt r yor. Türkiye her geçen gün enerji tüketiminde kendi rekorunu k r yor. 26 Temmuz tarihinde 797 milyon 417 bin kilovatsaate (kwh) ulaşan tüketim yeni bir rekor olarak değerlendiriliyor. Günlük tüketimin saat saat hangi noktalara ulaşt ğ n gösteren tablo, enerji tüketiminde Ramazan ay n n da etkisinin olduğunu gösteriyor. Temmuz ay n n en s cak günlerden biri olan 26 Temmuz da sabah saat de 26 bin megavat olan tüketim, klima kullan m n n yoğunlaşt ğ saatlerde giderek artt ve saat de 38 bin 649 megavata ulaşt. Saat da 38 bin megavat n alt na ancak düşebilen enerji tüketimi, saat dan sonra bile yüksek değerlerde seyretti. Uzmanlar bunu, Ramazan ay nda yurttaşlar n geç saatlere kadar günlük faalieyetlerini sürdürmesine bağlad. Ramazana özel kesinti Enerji tüketiminin çok büyük oranlara ulaşmas, elektrik kesintilerini de kaç n lmaz k ld. S caklar n artt ğ günlerde elektrik iletiminin kesilmesi, su pompalar n n da çal şmas na engel olunca yurttaşlar n s cak yaz günlerinde yaşad ğ s k nt ikiye katland. Artan kesintiler karşs nda Ankara bölgesinin elektrik dağ t m ndan sorumlu olan Enerji Sa Şebeke yenileme, iyileştirme, aydınlatma gibi alanlarda yaklaşık 200 milyon lira tutarında yatırım planladıklarını, bu planın hayata geçirilmesi için de belirli periyotlarda elektrik kesintisi yapılması gerektiği savunmas n yapt. Enerji Sa yetkilileri, planl elektrik kesintilerinin Ramazan ay nda Sahur ve iftar vakitlerine denk getirilmediğini aç klad. Üretim tüketimi karşılamıyor Ramazan ay boyunca s caklar n bu şekilde seyretmesi ve tüketim tablosunun her geçen gün kendi rekorunu k rmas olas l ğ karş s nda uzmanlar, Türkiye nin ciddi bir enerji krizi ile karş karş ya kalacağ yorumunu yapt. Elektrik kesintileri, Enerji arz ve talebinde bir sıkıntı mı var? sorusuna F rat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Anabilim Dal öğretim Üyesi Dr. Cihat Tuna, Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sonucunda klima yüklerinin artmış olması, elektrik arzının talebi karşılayamaz hale getirmiş ve elektrik kesintileri kaçınılmaz olmuştur yan t n verdi. Elektrik tüketiminde yaşanan art ş Cumhuriyet tarihinin rekoru sözleri ile değerlendiren Tuna, elektrik üreteminin saatlere göre yaşanan tüketim art ş n karş lamad ğ n kaydetti. Karanlık tehdidi Tuna, şu değerlendirmeyi yapt : TEİAŞ verilerine göre Türkiye elektrik tüketimindeki artış özellikle 2016 yılından sonra ciddi sıkıntılara yol açabilecek gibi görülüyor. Bu yıl, geçen yılın aynı dönemine göre enerji tüketimi yüzde 12 arttı. Elektrik tüketimi bu hızla artarken üretimi artırmaya yönelik yatırımlar zamanında yapılmazsa enerji alanında bir kriz kaçınılmaz olur hedefi, ekonomide istikrar, sağlıklı büyüme gibi hedefleri başarabilmek için enerjide arz güvenliği şarttır. Bir kamu hizmeti olan elektriğin güvenli, sürekli ve ucuz bir şekilde sağlanması hedefi ile yapılacak enerji alanı yatırımları özel sektörün katkısı ile hızla yaşama geçirilmelidir. Aksi takdirde yaşanacak olumsuzluk maalesef, karanlık tehdididir ve hepimizi derinden etkileyecektir. Is n n gölgede 40 dereceyi aşt ğ günü, rüzgar n serinlettiği teras gölgesinde, kah okuyarak, kah uyuyarak geçirmiştim. Gün bat m na yak n, giderek laciverte dönen denize bakt m, bana gel ediyor gibiydi. Gündüz, nispeten serin olan Ege Denizi sular nda kulaç atarken, etraf mda çember oluşturan yüzlerce minik bal ktan oluşan sürünün ortas nda yüzmek gerçekten keyif vericiydi. Hele ayaklar m n dibinde kupesler, karagözler, kefaller korkusuzca dolaş yorlarken. Bu bal klar n içinde oldukça iri olan kefaller akl m çelmiş, akşama bir k y bal kç l ğ serüvenine beni davet etmişti. Davetleri kabulümüzdür deyip; gündüzden bir Kıbrıs oltası edindim. Akşam, gün bat m na yak n k y ya indim. İskelenin ucuna kadar gidip bir ayd nlatman n dibine konuşland m. İskelede, on-oniki yaşlar nda iki çocuk ve akşam piyasas na ç km ş iki genç k zdan başka kimse yoktu. Gözlerim geçen y l tuttuğum bal klar aş ran tombul gri kediyi arad. Ortalarda görünmüyordu. En az ndan bu gecelik, bal klar güvendeydi demek. Bir yandan çantam aç p haz rl ğ m tamamlarken bir yandan da sessizliğin sesini dinlemekteydim. Bölgenin her daim esen rüzgar bütün ihtişam ile tepemde Bankev flamas n kamç lamaktayd. Diyebilirim ki, tek ayk r ses buydu. Sonra, sonsuz maviliğin sessizliği K br s oltas n n onlu iğnelerini ekmeğin üzerine sararken oldukça acemiydim doğrusu. Bir yandan rüzgarda uçuşan misinan n iğnelere dolanmamas na, bir yandan da elimi iğnelerin h şm ndan kurtarmaya çal ş yordum. Ben böyle uğraş rken ayn tip oltay maharetle sar p denize b rakan iki ufakl ğ n ç ğl klarla ellerinde oynaşan yaklaş k 200 graml k bal ğ çantalar na at şlar bir olmuştu. Bu manzara bana da umut vermişti doğrusu. Bu umutla oltam denize b rakt m. O da ne? İlk acemi sar m oltam n mantar suya bat p bat p ç kmaya başlamas n m Hemen as ld m misinaya. Ancak oltan n sars lmas ndan ve ağ rl ğ ndan gelenin pek öyle dişe dokunur bir şey olmad ğ belliydi. Nitekim gelen bal k ancak 150 graml k bir kupesti. Olsun vars nd. Bu ilk göz ağr s n torbama att m. Lakin daha sonra işler sarpa sarm ş, iğneler bir birine dolanmaya başlam şt. Öyle ki bir ara ayakkab m n bağc ğ na tak lan bir iğneyi ancak pense yard m ile ç karabilmiştim. Ancak bir, derken bir daha, peşi s ra gelen bal klar neşemi tekrar yerine getirmişti. Gecenin asude havas, y ld zlar, bal klar ve suyun ş p rt s mutluluğun resmi bu olabilir miydi? Belki Naz m a, belki Abidin e sormak gerekirdi. Belki de hiç kimseye. Sadece yaşamak, yaşamak Yaz n n sonuna geldik. Hala enerji ile ilgili bir sözcük etmiş değilim. Zaten etmeyeceğim de Yaklaş k 30 say d r enerji ile ilgili yaz lar m n hemen hiçbirinde olumlu bir şeyler yazmak nasip olmad, bari bu yaz da olumlu, güzel bir şeyler yazm ş olay m. Evet, bu yaz enerji konusuna gökteki y ld zlar, denizdeki bal klar kadar uzak bir yaz oldu. Ama olsun vars n; ülkemde uzman olduğunu söyleyip enerjiye o kadar uzak olan kurum ve kişiler bulunuyorken; halktan yana enerji politikalar na y ld zlar kadar uzak duran; hemen her gün ahkam kesenler ülke yönettiğini iddia ederken; y lda bir kez de olsa onlardan ve yaratt klar sorunlardan uzak, konu d ş bir yaz okumaya sanki sizlerin de ihtiyac varm ş gibi geldi bana. Yoksa benim hüsnü kuruntum mu?

5 Cumhuriyet ENERJİ 7 Ağustoz Orhan ÖRÜCÜ Elektrik Mühendisi S ORUN S ÖYLE YELİM Akkuyu ya yapılacak santralın maliyetinin artacağı, ucuz enerjinin fiyatının artacağının ilk işaretleri gelmeye başladı Nükleer yalanlar Ucuz, temiz, güvenli elektrik üretimi, dışa bağımlılığın azalması ve teknoloji kazanımı gerekçsiyle nükleer santral kurulması savunulmuştu. Gelinen noktada Akkuyu Nükleer Santralı nın maliyetinin daha şimdiden 5 milyar dolar artacağı duyuruldu. Bu üretilen elektriğin fiyatına da otomatik olarak yansıyacak. Türkiye 1900 lerin başında ilk hidrolik ve termik santralları kurmuş. Yaklaşık 100 yılı aşmasına karşın elektromekanik konusunda bir teknoloji yerleştirilebilmiş değil. Nükleer santral aracılığıyla teknoloji kazanımı yaklaşımı da aynı yolda yürüyor. Rusya nın nükleer santral kuracak şirketinin genel müdürü, 20 milyar dolarlık santral maliyetinin Türklerden alınacak teçhizatlarla aşağı indirileceğini söyledi. Bu durumda nükleer santraldan daha ucuza mı elektrik üretilecek? Evet bu aç klamadan sadece 15 gün önce Rusya n n Türkiye Büyükelçisi Vladimir Ivanovsky, Başlangıç maliyeti 20 milyar dolar. Ancak bu rakamdan daha yüksek olacak. Sanıyorum 25 milyar dolara çıkabilir aç klamas, Rus Interfax Ajans n n geçtiği haberlerde yer alm şt. Nedense bu maliyet art ş bizim medyam z nda k y da köşede kal rken, birden bire 15 gün sonra şirket genel müdürünün kubbeli nükleer santral maketiyle yapt ğ toplant daki maliyetin indirileceği iddias büyük şaşaa ile karş land. Öncelikle tüm dünyadaki örnekler ve nükleer santral inşa sürecinin uzunluğu dikkate al nd ğ nda, maliyet azal ş bir kenara art ş olacağ kesindir. Zaten o günlerde Enerji Bakan m z Taner Y ld z da Bu maliyet artışı bizi bağlamaz, bizi bağlayan alım garantili tarifenin sabitliği ile ilgilidir yan t n vermişti. Ancak bu aç klama kağ t üzerinde gerçek olsa da gerçek hayatta olas değil. İddial bir ifade gibi gelebilir, ama Akkuyu Nükleer Santral n savunmak için söylenen gayri ciddi aç klamalar da karar vericilerin bu işe inanmad klar n düşündürüyor. Yoksa nükleer santral n olas riski, tüpgaz, bekarl k veya y ld r m çarpmas ile mukayese edilebilir mi? Bu durum nükleerin bilimsel ve ekonomik temel d ş nda hayali bir düzeyde ele al nmas na neden oluyor. Rus şirketi, muhafazakar çevreler taraf ndan çokça eleştirilen toplum mühendisliğini, piyasac anlay ş kapsam nda PR (halkla ilişkiler) çal şmas yla nükleer santral için yürütüyor görünüyor. Böylece birden bire 15 gün önce artacağ aç klanan maliyetin, Türk şirketlerden yap lacak teçhizat al m yla azalt lacağ ortal ğa saç l yor. Maliyet art ş n n üzerini ideolojik ve bu tür hayali söylemler örterken, gerçekte müneccim olmaya gerek yok, tabi ki bu para bizim cebimizden ç kacak. Türkiye nin Rusya ile yapt ğ uluslararas anlaşma gereği, Türkiye nükleer santraldan üretilecek elektriği sat n alma sözü verdi. Yat r m Ruslar yapacak, santral n sahibi olacak, paralar n da bize elektrik satarak ç karacaklar. Akkuyu ya kurulmas düşünülen santralda her biri 1200 MW l k (megavat) 4 reaktör olmas planlan yor. Türkiye, 2 reaktörün üreteceği elektriğin yüzde 70 ini, diğer 2 reaktörün üreteceği elektriğin ise yüzde 30 unu 15 y l boyunca Rus şirketinden (Akkuyu NGS A.Ş.) sat n alacak. Fiyat da belli; kilovatsaat (kwh) baş na dolar sent ödenecek. Türkiye, 15 y lda sat n alma garantisi verdiği 415 milyar kwh lik elektrik karş l ğ nda böylece 51 milyar dolar ödeyecektir. Ancak sat n alma garantisi d ş nda kalan santral kapasitesi ölçüsünde daha fazla üretim gerçekleştireceği dikkate al nd ğ nda (4 bin 800 MW gücündeki santral n y ll k üretim kapasitesi 40 milyar kwh); bu üretim için de lik fiyattan sat ş yapacağ varsay l rsa, 15 y lda garantili ve garantisiz elektrik al m karş l ğ nda Türkiye Rusya ya 74.4 milyar ödeyecektir.

6 7 Nükleer santral ile ilgili olası fiyat değişiklikleri bize nasıl yansıyacak? Rus Büyükelçisi nin aç klad ğ 5 milyar dolar veya daha fazla fiyat fark n, Ruslar Türkiye den isteyebilir. Türkiye de Anlaşmada böyle bir şey yok deyip yat r ma ortak olmay reddedebilir. Ruslar, bu defa da al m garantisi için verilen fiyat n yükseltilmesini isteyebilir. Üçüncü seçenek ise inşaata devam edip, bu art ş faturalara yans tmalar. Ruslar serbest piyasaya daha yüksek fiyattan elektrik satabilirler. Başka türlü maliyeti ç karmalar mümkün değil. Türkiye olas fiyat art ş n öyle ya da böyle ödeyecek ve bu bizden yani tüketicilerden tahsil edilecek. Nükleer santral işinde maliyetler öngörülemiyor mu? Bat Avrupa da yeni nükleer reaktör inşa eden iki tecrübeli ülke var; Finlandiya ve Fransa. Finlandiya da inşaat na 2005 te başlanan reaktörün 2009 da devreye girmesi bekleniyordu. İnşaat hala sürüyor, en erken 2014 te reaktör elektrik üretmeye başlayacak. Bu gecikme sonucunda 3 milyar Avro ya mal olmas beklenen reaktörün maliyeti 6 milyar Avro yu geçti. Fransa da inşaat na Finlandiya dan 2 y l sonra başlanan reaktör de söylenildiği gibi 4 y lda bitirilemedi y l nda biterse Frans zlar bayram edecek, maliyeti de yine söylendiği gibi 3 milyar Avro da kalmad, şimdiden 6 milyar gördü. Nükleer enerji bir müteahhitle anlaş p apartman yapt rmaya ne yaz k ki benzemiyor. Nükleerde siz müteahhitle paray verip el s k şsan z bile, inşaat s ras nda fiyat n artmas ve müteahhidin kap n z daha fazla para için çalmas sürpriz olmaz. KWh baş na 1000 ABD Dolar ndan başlayan fiyatlar, 6 bin dolara dayanm şt r. Nükleer santral savunucuları 3 gerekçe üzerinde duruyorlardı: 1) Dışa bağımlılığı azaltacak. 2) Ucuz, temiz ve güvenilir elektrik olacak. 3) Nükleer teknolojiye sahip olmamızı sağlayacak. Bu gerekçeler artık pek dillendirilmiyor. Sizce bunun nedeni nedir? Nükleer enerji işinde, şeffaflık görüntüsü alt nda gerçekler insanlardan gizlenir, veriler c mb zlanarak halk n bilgisine sunulur. Fukuşima ard ndan kamuoyuna yans yan aç klama ve raporlar da bunun son örneğini oluşturuyor. Ülkemizde de şeffafl k görüntüsü alt nda gerçeklerin nas l gündemden düşürüldüğüne en son temmuz ay nda tan k olduk. Nükleer santral n teknolojisi, teknik ve ekonomik boyutlar, çevre ve insan sağl ğ üzerindeki etkileri gibi ciddi konular yerine, amaç sanki estetik bir tasar m yapmakm ş gibi, kimisine göre kubbeli, kimisine göre Osmanl mimarisi, kimisine göre Anadolu esintisi nükleer santral mimarisi olacağ haberleri hemen hemen tüm gazetelerde boy boy yer ald. Evet nükleer santral n mimarisi şeffaf, teknolojisi değil. Oysa gerçeklerin her yönüyle olduğu gibi halk n denetimine aç lmas demokrasinin olmazsa olmaz d r. Ne yaz k ki Akkuyu için yürütülen devletleraras anlaşma süreci de, Sinop için yürütülen süreç de böyle bir denetime aç k değildir. Durum böyle olunca art k kamuoyunu ikna için gerekçeye falan gerek yok. Nükleer teknolojinin ucuz, güvenilir ve temiz olmad ğ ; d şa bağ ml l k sorunumuzu da çözmeyeceği art k bugün yaşanan gerçeklerle gün bir ortadad r. Nükleer teknolojiye sahip olmam z hakk nda belki bir iki şey söyleyebiliriz. Çokça verilen bir örnektir; İsviçre den cebinize bir saat koyarak ülkenize gelirseniz saat teknolojisini ülkenize getirmiş olmuyorsunuz. Ülkemizde ilk hidrolik santral 1902 de, ilk termik santral 1914 te yap ld. Üzerlerinden nerede ise 100 y l geçti. Termik ve hidrolik santral sanayimiz ve teknolojimiz var m? Var olan sadece bak m, işletme ve ihaleye ç kma bilgi becerileri. Y llard r söylenmesine ve baz girişimlere rağmen, hala ağ r elektromekanik ekipman sanayisinde ve teknolojisinde yokuz. Milli tip kömür santral kazan yapma ihalesi gibi komiklikler de işin cabas. Nükleer nas l farkl olacak ki? Çin ve Güney Kore bu alanda yani teknolojiye sahip olma konusunu ihale kontratlar nda olmazsa olmaz dayatt klar için bu alanlarda bir yerlere geldiler. Akkuyu kontrat ile nükleer teknoloji transferinden de söz edilemez. Bir atasözümüzün dediği gibi; Bakmakla usta olunsaydı köpek kasap olurdu. Cumhuriyet ENERJİ 7 Ağustoz E N E R J İ P O L İ T İ K Doç. Dr. Mitat ÇELİKPALA Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Kuzey Irak seçeneği... Son dönemde yaşanan bölgesel gelişmelerin etkileri, artan enerji ihtiyac yla birleşerek en az ndan enerji ve güvenlik politikalar bağlam nda Türkiye nin hareketli bir yaz geçirmesine neden oluyor. Dikkati çeken bir gelişme Kuzey Irak n Türkiye nin enerji talebi aç s ndan yeni bir seçenek olarak gündeme taş nmas yd. Gelişmeler Kürdistan Bölgesel Yönetimi nin May s ay nda Türkiye ye 1 milyon varil petrol taş yacak bir boru hatt inşas n n planland ğ n aç klamas yla ivme kazand. Bu gelişme, Bağdat yönetimince, merkezi hükümetin yetki alanına girildiği gerekçesiyle gayr meşru bir ad m olarak nitelense de Türkiye den ilgi gördü. Irak ta petrol yasas n n bir türlü ç kmam ş olmas bölgesel yönetimin Kürdistan Bölgesi Petrol ve Gaz Yasas na dayanarak ad m atmas na imkan veriyor. Başta Exxon Mobil olmak üzere uluslararas şirketler şimdiden Kuzey Irak ta faaliyetlerini sürdürüyorlar. Bunlar aras nda dikkati çeken Türk şirketi Genel Enerji. Şirketin Kuzey Irak ta alt petrol sahas bulunuyor. Bunlardan Tak Tak ve Tavke sahalar nda üretim yap l yor. Hatta üretilen petrol 1 Haziran dan bu yana boru hatt vas tas yla Yumurtal k a iletiliyor. Artan üretim, inşa edilmesi öngörülen yeni petrol boru hatt vas tas yla Türkiye üzerinden taş nacak. Bu hatt n günde 1 milyon varil ham petrol taş ma kapasitesine sahip olacağ ve Ağustos 2013 e kadar tam kapasiteyle hizmet vereceği belirtiliyor. K sacas Kuzey Irak Türkiye üzerinden uluslararas piyasaya bağlanacak. Bu hatt n aç lmas bir kaç aç dan önemli. İlk olarak neredeyse 1990 lar n baş ndan beri geliştirilemeyen yüksek kalitedeki petrole sahip Irak sahalar n n yeniden ve Türkiye üzerinden tam kapasiteyle piyasaya dönmesinde bir aşama olacak. Exxon Mobil gibi büyük şirketlerin de sürece dahil olmas buna işaret ediyor. Bu enerji talebi artan Türkiye nin k sa mesafeden, kaliteli ve daha ucuz petrol ve doğalgaz elde etmesi anlam na gelebilir. Irak n kuzeyinde bulunan petrol rezervinin 45 milyar varil, doğalgaz rezervinin ise yaklaş k 6 trilyon metreküp olduğu belirtiliyor. Türkiye nin günlük petrol tüketimi günde varil dolay nda. Y ll k doğalgaz tüketimi ise 36 milyar metreküp. Kuzey Irak Türkiye için önemli bir seçenek haline dönüşüyor. Meselenin ikinci boyutu Türkiye nin bölgesel politikalar n ilgilendiriyor. İran a olan bağ ml l ğ n ortadan kalkmas ve Türkiye nin enerji merkezli bölgesel denkleme Kuzey Irak koymas Tahran-Bağdat-Şam ekseninde yeni bir denge anlam na gelecek. Bu Türkiye nin Orta Doğu da daha rahat hareket etmeye başlamas anlam na gelebilir. Diğer taraftan Bağdat yönetimi Kuzey Irak taki gelişmelerden rahats z ve bu Ankara-Bağdat ilişkilerine yans yor. Suriye de yaşananlar Bağdat n Kuzey Irak a müdahalesiyle yeni bir karmaşa yaratabilir. Bu süreç sonunda Şam kaybeden Ankara n n Bağdat ve Tahran da kaybetmesi anlam na gelebilir. Üçüncü nokta ise bölgesel ve iç politika ile ilintili. Bu yeni ilişkiler özellikle Kürt meselesi ve PKK konusunda yeni bir tak m gelişmelere gebe. Türkiye nin içerideki demokratikleşme/otoriterleşme sarkac ndaki gidiş gelişleri, Kürt aç l m ve Barzani-Talabani ile ilişkileri denklemde h zla yer ediniyorlar. Kürt ya da PKK meselesine enerji boyutunun eklenmesi ise sürecin daha da karmaş klaşmas anlam na gelecek. Bu karmaş kl k çözüme mi katk sağlayacak yoksa daha büyük sorunlara m neden olacak? Bekleyip görelim.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE FAİZSİZ BANKACILIK

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE FAİZSİZ BANKACILIK GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE FAİZSİZ BANKACILIK Faizsiz bankacılık sistemiyle hizmet sunarak, Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayan katılım bankacılığı 30 Eylül 2011 tarihi itibariyle; aktifte 53,5 milyar TL

Detaylı

Arap At. Efsane ve Gerçek. Tarihten. Söyleşi. Pargal : Makbuldü maktul oldu. Doğaya adanan yaşam: Hayrettin Karaca OTOMOBİL ÜNLÜLER KLASİK SEVER

Arap At. Efsane ve Gerçek. Tarihten. Söyleşi. Pargal : Makbuldü maktul oldu. Doğaya adanan yaşam: Hayrettin Karaca OTOMOBİL ÜNLÜLER KLASİK SEVER OTOMOBİL ÜNLÜLER KLASİK SEVER 04 002 05 06 2013 Tarihten Pargal : Makbuldü maktul oldu Söyleşi Doğaya adanan yaşam: Hayrettin Karaca Efsane ve Gerçek Arap At English Summary of Contents Araç muayeneniz

Detaylı

Türkiye Enerji Vakfı Yıl: 2 Sayı: 19 Ocak 2015

Türkiye Enerji Vakfı Yıl: 2 Sayı: 19 Ocak 2015 Türkiye Enerji Vakfı Yıl: 2 Sayı: 19 Ocak 2015 Mültecilerin kaçakla imtihanı Akaryakıtta fiyat tartışması büyüyor Nükleer santrala askeri bölge statüsü Kaya gazı oyunun kurallarını değiştirebilecek mi?

Detaylı

İnşaat Sanayii YÜZKIRKDÖRT TEMMUZ - AĞUSTOS 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA ENERJİDE ÖZEL SEKTÖR DEVRİ

İnşaat Sanayii YÜZKIRKDÖRT TEMMUZ - AĞUSTOS 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA ENERJİDE ÖZEL SEKTÖR DEVRİ İnşaat Sanayii TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA ENERJİDE ÖZEL SEKTÖR DEVRİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014 YÜZKIRKDÖRT 3 Editörden Sevgili okurlar; Elektrik, hayatımızın vazgeçilmez unsurdur.

Detaylı

İnsan odakl politikalar üretiyoruz

İnsan odakl politikalar üretiyoruz ED TÖRDEN İnsan odakl politikalar üretiyoruz Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yard mc s Gaziantep Milletvekili 23 Ekim de Van da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki deprem ile hepimizin

Detaylı

Türkiye Enerji Vakfı Yıl: 3 Sayı: 26 Ağustos 2015

Türkiye Enerji Vakfı Yıl: 3 Sayı: 26 Ağustos 2015 Türkiye Enerji Vakfı Yıl: 3 Sayı: 26 Ağustos 2015 GİP te ilk 1 ayda 6 milyon liralık işlem Özelleştirmelerden beklenen gaye hasıl oldu İran ın enerjisini Batı yla Türkiye buluşturacak Klimalar, günde 25

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU 2012 YILI RAPORU

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMUU 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 Sayılı Kanun ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı KHK uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun 24.10.2013

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

NTV CMBC e TARİH: 10.07.2006

NTV CMBC e TARİH: 10.07.2006 NTV CMBC e TARİH: 10.07.2006 SERVET YILDIRIM ( SUNUCU ) :Konuğumuz eski Merkez Bankas Başkan Süreyya Serdengeçti. Say n Serdengeç şu anda İstikrar Enstitüsü nde direktör olarak görev yap yor. Hoş geldiniz

Detaylı

Bulgaristan n Türk TIR firmalar na yönelik uygulam ş olduğu yapt r mlar sürücülerin karayolu yerine deniz yolunu tercih etmelerine neden oldu

Bulgaristan n Türk TIR firmalar na yönelik uygulam ş olduğu yapt r mlar sürücülerin karayolu yerine deniz yolunu tercih etmelerine neden oldu 1..._Layout 1 27.08.2011 08:59 Page 1 CEVA, ULUSLARARASI TAŞIMACILIK İŞLEMLERİNİ YÜZDE 17 ARTIRDI LOJISTIK EYLÜL 2011 SAYI: 58 F YATI: 50 KURUŞ www.tasimacilar.com Bulgaristan n Türk TIR firmalar na yönelik

Detaylı

2015 YILI SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 215 YILI SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 215 PERFORMANS PROGRAMI 215 YILI SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI TASLAĞI ocak şubat mart 2 PERFORMANS PROGRAMI 215 YAYINA HAZIRLIK T.C. SULTANGAZİ

Detaylı

çerçevesinde sizlerle konußaca z. Bu görüßmeyi kabul etti iniz için öncelikle Ali Bey, siz hangi y l Tapu Kadastro Genel Müdürlü ünde çal ßmaya

çerçevesinde sizlerle konußaca z. Bu görüßmeyi kabul etti iniz için öncelikle Ali Bey, siz hangi y l Tapu Kadastro Genel Müdürlü ünde çal ßmaya AL BEYOÚLU-REÞAT ÜNAL-ÖNDER GACEMER 1 Tapu Kadastro Genel Müdürlü ünün yaßam üzerine yürüttü üm çal ßma çerçevesinde sizlerle konußaca z. Bu görüßmeyi kabul etti iniz için öncelikle teßekkür etmek istiyorum.

Detaylı

ENERJİ FİYAT ARTIŞI ŞAMPİYONU TÜRKİYE

ENERJİ FİYAT ARTIŞI ŞAMPİYONU TÜRKİYE (YENİ MESAJ) 12.10.2008 OECD enerji fiyat artışları endeksi, Türkiye de zamların tek başına dünyadaki fiyat artışlarıyla açıklanamayacağını gösterdi... ENERJİ FİYAT ARTIŞI ŞAMPİYONU TÜRKİYE Ekonomik İşbirliği

Detaylı

Güneşin Önündeki. Ege Güneşi Parlayacak mı? ENGELLER - ÇÖZÜMLER Sektör temsilcileri, uzmanlar, analistler ve yatırımcılar yanıtlıyor

Güneşin Önündeki. Ege Güneşi Parlayacak mı? ENGELLER - ÇÖZÜMLER Sektör temsilcileri, uzmanlar, analistler ve yatırımcılar yanıtlıyor Yıl: 2 Sayı:6 Kasım -Aralık 2014 GÜNDER in yayın organıdır. Üç ayda bir yayımlanır. Ücretsizdir. Güneşin Önündeki ENGELLER - ÇÖZÜMLER Sektör temsilcileri, uzmanlar, analistler ve yatırımcılar yanıtlıyor

Detaylı

Ergün, Dolmabahçe Saray Ba bakanl k

Ergün, Dolmabahçe Saray Ba bakanl k ORGAN ZE SANAY GAZETES HAZ RAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit

Detaylı

DOĞAL GAZ PİYASASININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI

DOĞAL GAZ PİYASASININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI TMMOB TÜRKİYE VI. ENERJİ SEMPOZYUMU-KÜRESEL ENERJİ POLİTİKALARI VE TÜRKİYE GERÇEĞİ DOĞAL GAZ PİYASASININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI Oğuz Türkyilmaz- Endüstri Mühendisi TMMOB Makina Mühendisleri Odası Enerji

Detaylı

10 bin giri imciye bedava arsa

10 bin giri imciye bedava arsa ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide oyun ve oyna 5 de Cüneyt ÖRKMEZ Güzel ülke ekonomisi ile savunma 8 de Emin AKÇAO LU KOB ler d yat r m yapmal, Eximbank onlar desteklemeli, nas

Detaylı

ELDER- Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği İletişim Çalışma Grubu Dergisi 3 Aylık Süreli Yayın

ELDER- Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği İletişim Çalışma Grubu Dergisi 3 Aylık Süreli Yayın ELDER- Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği İletişim Çalışma Grubu Dergisi 3 Aylık Süreli Yayın YIL:1 SAYI:1 HAZİRAN 2015 Elektrik sadece elektrik degildir. Taner YILDIZ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Detaylı

Muhasebe 5 Gündem 8 HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA. çikolata markası Godiva'ya alarak gıda sektörünün

Muhasebe 5 Gündem 8 HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA. çikolata markası Godiva'ya alarak gıda sektörünün Ekonomi 3 Merkez Bankası nca yılın son ayında 2 bin 298 imalat sanayi işyerinde gerçekleştirilen İktisadi Yönelim Anketi ne verilen yanıtlardan yararlanarak, sektörün 2014 yılı beklentiler tablosunu çıkardı.

Detaylı

BASIN-YAYIN:Layout 1 06.01.2012 12:12 Page 115 7. BASIN - YAYIN İLETİŞİM ÇALIŞMALARI

BASIN-YAYIN:Layout 1 06.01.2012 12:12 Page 115 7. BASIN - YAYIN İLETİŞİM ÇALIŞMALARI BASIN-YAYIN:Layout 1 06.01.2012 12:12 Page 115 7. BASIN - YAYIN İLETİŞİM ÇALIŞMALARI 115 BASIN-YAYIN:Layout 1 06.01.2012 12:12 Page 116 7- BASIN YAYIN İLETİŞİM ÇALIŞMALARI 7.1 BASIN AÇIKLAMALARI Yine İSKİ,

Detaylı

SiemensWorld Türkiye 2010-01 / Şubat İç İletişim Yayını

SiemensWorld Türkiye 2010-01 / Şubat İç İletişim Yayını SiemensWorld Türkiye 2010-01 / Şubat İç İletişim Yayını www.siemens.com.tr Çevreci Portföy Siemens e ödül getiren tesis Siemens Gebze tesisleri, Türkiye nin ilk altın yeşil bina sertifikalı (LEED Gold)

Detaylı

Lojistik Merkez Kocaeli (Proje Raporu)

Lojistik Merkez Kocaeli (Proje Raporu) Lojistik Merkez Kocaeli (Proje Raporu) ŞUBAT 2014 KOCAELİ Lojistik Merkez Kocaeli Prof. Dr. Yusuf Bayraktutan Kocaeli Üniversitesi İİBF İktisat Bölüm Başkanı Arş. Gör. Mehmet Özbilgin Kocaeli Üniversitesi

Detaylı

ELEKTRİK SEKTÖRÜNDE YENİDEN YAPILANMA VE ÖZELLEŞTİRME

ELEKTRİK SEKTÖRÜNDE YENİDEN YAPILANMA VE ÖZELLEŞTİRME ELEKTRİK SEKTÖRÜNDE YENİDEN YAPILANMA VE ÖZELLEŞTİRME Banu SALMAN * Küreselleşme sürecinde devletin yeniden yapılandırılması ve özelleştirme, kamu hizmetlerinin sermaye birikim sürecinin hizmetine sunulmasının

Detaylı

Eylül - Ekim 2009 Sayı:5

Eylül - Ekim 2009 Sayı:5 DOĞALGAZ KULLANIMI BAŞLIYOR 2010 BÜTÇESİ VE YATIRIM PROGRAMI NEDİM BALIKÇILAR: TÜRKİYE DE BALIKÇILIK MUSTAFA BOZBEY: OSB DIŞINA FABRİKA OLMAZ Eylül - Ekim 2009 Sayı:5 içindekiler HOSAB VİZYON Sayı: 5

Detaylı

1milyon kifliye kara liste aff

1milyon kifliye kara liste aff Sayfa01.qxd:Sayfa 1.qxd 1/1/09 10:26 PM Sayfa1 CMYK TO üyelerine 30 milyon TL kredi STANBUL Ticaret Odası nın ( TO) 2009 yılı Bütçe ve Programı nın görü ülerek oybirli i ile kabul edildi i Meclis Toplantısı

Detaylı

YENİ PETROL YASASI NE GETİRECEK

YENİ PETROL YASASI NE GETİRECEK HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR MAYIS 2013 SAYI: 06 YENİ PETROL YASASI NE GETİRECEK Yeni Türk Petrol Kanunu Tasarısı ile Türkiye kendi kaynaklarını arayıp bulmak, kendi potansiyelini ortaya çıkarmak

Detaylı

bülten Ocak 2015 İtibarıyla Türkiye nin Enerji Görünümü Raporu tmmob makina mühendisleri odası Şubat 2015 Sayı 200 Ekidir

bülten Ocak 2015 İtibarıyla Türkiye nin Enerji Görünümü Raporu tmmob makina mühendisleri odası Şubat 2015 Sayı 200 Ekidir bülten tmmob makina mühendisleri odası Şubat 2015 Sayı 200 Ekidir Ocak 2015 İtibarıyla Türkiye nin Enerji Görünümü Raporu Enerji Politikaları Artan Bağımlılık Çıkmazında * Oğuz TÜRKYILMAZ 1 2014 yılı Türkiye

Detaylı

Önümüzdeki 20 y l içinde kamu

Önümüzdeki 20 y l içinde kamu OCAK 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 abdurrahman@ostim.com.tr AB ya da Şangay'ın yolu Karatay'dan geçiyor Önümüzdeki 20 y l içinde kamu yat r mlar 600 milyar lira olacak. Yerli katk art yla bu harcamalar

Detaylı

5 AKBAŞ: Güneş enerjisi sektörü meslek standartlarına kavuşuyor. 14 ERASLAN: Sektör bizi yakından takip ediyor

5 AKBAŞ: Güneş enerjisi sektörü meslek standartlarına kavuşuyor. 14 ERASLAN: Sektör bizi yakından takip ediyor 5 AKBAŞ: Güneş enerjisi sektörü meslek standartlarına kavuşuyor 14 ERASLAN: Sektör bizi yakından takip ediyor 22 KAPUSUZ: Öncelikle güneş enerjisi sistemlerini tercih ediyoruz 8 14 24 Yıl: 1 Sayı:2 Mart-Nisan-Mayıs

Detaylı

ENERJİNİN RENGİ DEĞİŞiYOR

ENERJİNİN RENGİ DEĞİŞiYOR ekonomik denge EKONOMi DERGiSi Yıl: 9 Sayı: 71 MART-NİSAN 2015 http://ekonomikdenge.atonet.org.tr https://twitter.com/atokurumsal Ankara ya DİREKT UÇUŞ Müjdesi THY 1 Ekim den itibaren Ankara nın yurt dışı

Detaylı