R. Silva de Lapuerta (Raportör), Daire Başkanı, JL da Cruz Vilaça, G. Arestis, J.-C. oluşan Bonichot ve A. Arabadjiev, Hakimler,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "R. Silva de Lapuerta (Raportör), Daire Başkanı, JL da Cruz Vilaça, G. Arestis, J.-C. oluşan Bonichot ve A. Arabadjiev, Hakimler,"

Transkript

1 MAHKEME KARARI (Second Chamber) 10 Temmuz 2014 (*) Bir ön karar için (Referans - AET-Türkiye Ortaklık Anlaşması - Ek Protokol - Türk vatandaşlarının aile üyelerinin ikamet - Sağ - Madde 41 (1) girmek isteyen aile üyesi ile ilgili temel dilsel kanıt gerektiren Ulusal mevzuat ulusal bölge - yasallığı - Direktif 2003/86/EC sayılı - Aile birleşimi Madde 7 - (2) - Uyumluluk) Vaka C-138/13, içinde 13 Şubat 2013 kararı ile yapılan Verwaltungsgericht Berlin (Almanya) Madde 267 TFEU altında bir ön karar için İSTEK, yargılamada, 19 Mart 2013 tarihinde Mahkemesi'nde alınan Naime Doğan v Bundesrepublik Deutschland, MAHKEME (İkinci Daire), R. Silva de Lapuerta (Raportör), Daire Başkanı, JL da Cruz Vilaça, G. Arestis, J.-C. oluşan Bonichot ve A. Arabadjiev, Hakimler, Genel savunucusu: P. Mengozzi, Registrar: A. Impellizzeri, Yönetici, yazılı prosedüre ve daha fazla 5 Şubat 2014 tarihinde duruşmaya dikkate alarak, adına sunulan gözlemlerini dikkate sonra: - C. Kass, Rechtsanwalt tarafından Mrs Doğan, - Ajanlar olarak hareket T. Henze ve J. Möller Alman Hükümeti, - Ajanlar gibi davranan M. Wolff, C. Thorning ve V. Pasternak Jørgensen Danimarka Hükümeti, - J. Langer ve M. Bulterman tarafından Hollanda Hükümeti, Ajanlar gibi davranan, - Ajan olarak hareket C. Pesendorfer ile Avusturya Hükümeti, - Avrupa Komisyonu, M. Condou-Durande, M. Kellerbauer ve W. Bogensberger tarafından, Ajanlar gibi davranan, 30 Nisan 2014 tarihinde oturumda Avukatı Genel Görüş dinledikten sonra, 1

2 Aşağıdaki verir yargı 1 ön karar için bu talebin 23 Kasım 1970 tarihinde Brüksel'de imzalanan ve sonucuna (1) Katma Protokol'ün 41. maddesinin yorumlanması, onaylı ve Konsey Yönetmeliği (EEC) 2760/72 ile Topluluk adına doğruladı ilgilendiriyorek protokol ve mali protokol sonuçlandırılması 19 Aralık Kasım 1970'de imzalanan ve Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Türkiye arasında bir Ortaklık kurulması ve bunların uygulanması için alınması gereken önlemler (OJ 1977 L 361, p ilişkin Anlaşmanın ekindeki. 60) ('Ek Protokol'). Bu anlaşma, diğer parçası, bir parçası, ve AET Üye Devletler ve Topluluk tarafından, Türkiye Cumhuriyeti tarafından 12 Eylül 1963 tarihinde Ankara'da imzalanan ve sonucuna, onaylı ve ile Topluluk adına teyit edildi (OJ 1973 C 113, s. 1) ('Ortaklık Anlaşması') 23 Aralık 1963 ve 64/732/EEC sayılı Konsey Kararı. Bir ön karar talebi de aile birleşimi için sağdaki 22 Eylül 2003 tarih ve 2003/86/EC sayılı (2) sayılı Konsey Direktifinin 7 nci birinci bendinin yorumlanması (OJ 2003 L 251, s. 12) ile ilgilidir. 2 istek aile birleşimi amacıyla vize için yaptığı başvurunun belediye tarafından reddine ilişkin Mrs Doğan ve Bundesrepublik Deutschland arasındaki yargılamalarda yapılmıştır. yasal bağlam AB hukuku Ortaklık Anlaşması 3. Bu Türk ekonomisinin hızlandırılmış gelişimini sağlamak için ihtiyacı tam olarak dikkate alırken, taraflar arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin sürekli ve dengeli güçlenmesinin teşvik etmek amaçlı olduğunu (1) Ortaklık Anlaşmasının 2. maddesinde açıkça görüldüğü ve istihdam düzeyini ve türk halkının yaşam koşullarını iyileştirmek için. 4 Ortaklık Anlaşmasının 12. maddesi uyarınca, altında ve 'Akit Taraflar giderek aralarında işçilerin dolaşım özgürlüğü güvence amacıyla Makaleler [39 EC], [40 EC] ve [41 EC] tarafından uyuşmuşlardır' bu anlaşmanın 13. maddesi, bu partilerin 'aralarında yerleşme özgürlüğü üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması amacıyla [46 EC] ve [48 EC] maddelerinde [43 EC] tarafından uyuşmuşlardır'. Ek Protokol 5. Ek Protokol, ikincisi ve Ekleri Madde 62 uyarınca Ortaklık Anlaşması'nın ayrılmaz bir parçasını oluştururlar. (1) Ek Protokol'ün 6. Madde 41 sağlamaktadır: 'Akit Taraflar, aralarında, yerleşme özgürlüğü ve hizmet sunma özgürlüğüne yeni kısıtlamalar koymaktan sakınırlar.' 2

3 Direktif 2003/86 Direktif 2003/86 devletlerin 7 Madde 1: 'Bu Direktifin amacı, Üye Devletlerin topraklarında yasal olarak ikamet eden üçüncü ülke vatandaşlarının aile birleştirme hakkının egzersiz için koşullarını belirlemektir.' (1) Bu Yönergenin 8. Madde 4 sağlamaktadır: '1.Üye Devletler aşağıdaki aile üyelerine Bölüm IV, hem de 16. maddede belirtilen koşullarla bu Direktif ve uyum konu uyarınca giriş ve ikamet, yetki verir: (a) sponsorun eşi;... ' (1) Bu Yönergenin 6 ncı madde kapsamında 9: 'Üye Devletler kamu politikası, kamu güvenliği ya da kamu sağlığı gerekçesiyle giriş ve aile üyelerinin ikamet için bir uygulamayı reddedebilir.' Aşağıdaki gibi Direktif 2003/86 10 Madde 7 ifadeli: '1. Aile birleşimi için başvuru teslim edildiğinde, söz konusu Üye Devlet sponsoru olduğunu kanıtlamak için dilekçe kişi gerekebilir: (a) aynı bölgede benzer bir aile için normal kabul edilebilecek ve ilgili Üye Devlette yürürlükte genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun olan; Normalde kendisi / kendisi ve onun / ailesinin üyeleri için ilgili Üye Devlet'in kendi vatandaşları için tüm riskleri bakımından (b) hastalık sigortası; (c) ilgili Üye Devlet'in sosyal yardım başvurmadan, kendisi / kendini ve onun / onun aile üyelerini korumak için yeterli olan istikrarlı ve düzenli kaynakları. Üye Devletler kendi doğası ve düzenlilik için bu kaynakları değerlendirmek zorundadır ve dikkate asgari ücretleri ve emekli düzeyde hem de aile üyelerinin sayısını alabilir. 2.. Üye Devletler, ulusal hukuka uygun olarak entegrasyon tedbirlerine uymak üçüncü ülke vatandaşlarının gerekebilir. Ilgili kişilerin aile yeniden birleşmesini verilmiş kez mülteciler ve / veya 12. Maddede atıfta mültecilerin aile üyeleri ile ilgili olarak, ilk bentte entegrasyon tedbirler sadece uygulanabilir. ' Bu direktifin 11 Madde 17 sağlamaktadır: Onlar bir başvuruyu reddetme nerede 'Üye Devletler doğası ve sağlamlık kişinin aile ilişkileri ve Üye Devlet'te ikamet süresi ve aile, kültür ve menşe onun / ülke ile sosyal bağların varlığını dikkate alır, geri çekme veya oturma izni yenilemek veya sponsor veya ailesi 3

4 üyelerinin kaldırılmasını sipariş karar reddediyorum. ' Alman hukuk Referans için sipariş anlaşılacağı 12 gibi, aranan vize hibe (Gesetz über den Aufenthalt, Erwerbstätigkeit und die die ikamet Kanunu aşağıdaki hükümler, kazançlı istihdam ve federal topraklarında yabancı uyruklu entegrasyonu ile yönetilir Entegrasyon von Ausländern im Bundesgebiet), 25 Şubat 2008 haber kaynaklanan sürümünde (BGBl I, s. 162), 21 Ocak 2013 (BGBl I, s. 86 Kanunun 2. maddesi ile değiştirilen ) ('yabancı uyrukluların ikamet Kanunu'). (8) Bu kanunun 13 Paragraf 2 sağlamaktadır: 'Alman dilinin bir temel bilgi Dili (17 Üye Devletlere Avrupa Bakanlar Komitesi Konseyi Tavsiye No R (98) 6 Referans Ortak Avrupa Çerçevesi Seviye A1 tekabül dil becerilerinin düzeyi olacaktır Mart 1998) diller için referans için ortak bir çerçeve ile ilgili. ' Yabancı uyrukluların ikamet (1) Kanunun 14 Paragraf 27 sağlamaktadır: 'Alman (Anayasanın) 6. maddesinde korunan olarak evlilik ve aile koruma amaçları için, sabit süreli ikamet izinleri, yabancı aile üyelerinin yararına, konsorsiyum için, kurmak ya da korumak amacıyla çıkarılan ve uzatılabilir federal topraklarında (aile birleşimi) içinde bir ailede vitae. ' Şöyle başlığı 'Eşinizin birleşmesi' kapsamında 15 yabancı uyruklu ikamet Kanunu Paragraf 30 ifadeli: '1. Eğer yabancı uyruklu eş sabit süreli ikamet izni verilir: (1) her iki eşin, 18 yaşına gelmiş (2) eş, en azından temel düzeyde Almanca dilinde iletişim kurabilmek ve (3) Yabancı uyruklu (a) sınırsız süreli bir ikamet iznine sahip... Sabit süreli ikamet izni ilk cümlede eğer 1 ve 2 noktaları rağmen verilebilir: (1) Yabancı uyruklu bu Kanun [belirli mesleki faaliyetler için ikamet tezkeresi] ila 21. paragraflar 19 uyarınca bir ikamet iznine sahip ve o / o federal topraklarına ana ilgi onun / merkezini transfer olduğunda evlilik zaten yer almıştı... ; Sabit süreli ikamet izni ilk cümle ise 2 noktasında rağmen verilebilir: (1)... (2) eş nedeniyle fiziksel, zihinsel veya ruhsal hastalık veya sakatlık için Alman dilinin temel 4

5 bilgilerini göstermek için bir pozisyonda değildir... ' 16 Bu yabancı uyrukluların ikamet (1) Kanunun Paragraf 30 ilk cümlesinin Nokta 2 Hukuk ikamet ve iltica (Gesetz zur sağında Avrupa Birliği direktifleri uygulayarak takılı olduğu başvuru için düzenden açıktır Richtlinien der Europäischen Birliği asylrechtlicher Umsetzung aufenthalts-und) 19 Ağustos 2007 (BGBl I, s. 1970). Ana dava ve soruları anlaşmazlık bir ön karar için sevk 17 ana yargılamada başvuran bir Türk 1970 yılında Türkiye'de doğan, ulusal, ve bu ülkede ikamet olduğunu. O da 1964 doğumlu bir Türk vatandaşı, kim 1998 yılından beri Almanya'da yaşayan edildi eşiyle birlikte aile birleşimi amacıyla, bir vize için başvurdu yılından bu yana, Sayın Doğan daha sonra süresiz oturma izni haline sabit süreli ikamet tezkeresi, sahip olmuştur. O çoğunluk hissedarı olduğu bir limited şirketin müdürü olduğunu. Şu anda, o hala bu faaliyeti sürdürmektedir Ocak 2011 tarihinde, başvuranın çocukları ikisi için, başlangıçta kendisi için, eşlerin ve çocukların aile birleşimi amacıyla vize için Ankara'daki Alman Büyükelçiliği (Türkiye) uygulandı ve. Bu amaçlar için, o, diğerlerinin yanı sıra, o 28 Eylül 2010 tarihinde aldı ve o (100 üzerinden 62 puan) mark 'tatmin edici' ile geçti seviye A1 bir dil testine ilişkin Goethe Institut tarafından verilen bir sertifika sundu.testin yazılı bölümünde Onun sonuçları 25 üzerinden puan vardı. 20 Alman büyükelçiliği göre, ana yargılamada başvuran ancak okuma yazma bilmiyor. O rastgele çoktan seçmeli anket cevaplayarak test aldı ve o ezbere üç standart cümleler öğrendim. 21 Almanca dil bilgisi kanıt yokluğunda, Alman elçilik ana yargılamada başvuran bu karara itiraz etmedi. 23 Mart 2011 kararıyla Mrs Doğan'ın başvurusunu reddetmiş, ancak 26 aynı büyükelçiliğine yeni bir uygulama yaptı sadece kendisi ile ilgili olarak aile birleşimi amacıyla vize için Temmuz Bu uygulama tekrar 31 Ekim 2011 kararı ile bu büyükelçiliği tarafından görevden alındı Kasım 2011 tarihinde avukatı aracılığıyla Mrs Doğan'ın getirdiği yeniden gözden geçirilmesi için bir uygulama ('Remonstration') karşılık olarak, Ankara'daki Alman Büyükelçiliği kenara orijinal karar ayarlamak ve 'Remonstration' üzerinde 24 Ocak 2012 kararı ile değiştirilir, o cahil olduğu gibi ana davaya başvuran dilin gerekli bilgiye sahip olmadığı gerekçesiyle de bu uygulamayı işten. Bayan Doğan'ın beri 23 o Almanca dil bilgisinin kanıtı Ortaklık Anlaşması'ndan doğan pejus yılında Reformatio üzerindeki yasağı ihlal ettiği, ayrıca, gerekli dil bilgisine sahip ve düşünmektedir, o daha önce 24 Ocak 2012 kararına karşı davaverwaltungsgericht Berlin. Verwaltungsgericht Berlin yargılamanın durması ve bir ön karar için Mahkeme aşağıdaki sorulara başvurmak için karar bu durumlarda 24: 5

6 '(1) Madde 41 (1) Katma Protokol'ün... sonra ilk kez tanıtıldı ulusal hukukun bir hükmü engel [Ortaklık] Anlaşması ile kurulan derneğin geçiş aşamasında alınacak önlemlere ilişkin muyukarıda belirtilen hükümler yürürlüğe girer ve ihtiyacına (1) Katma Protokol'ün koşullu 41. maddesi uyarınca yasal statüye sahip bir Türk vatandaşına ailesinin bir üyesi [Almanya Federal Cumhuriyeti'ne] ilk giriş kılan vardı bu, giriş öncesinde, aile üyesi Alman dilinde, temel bir şekilde, iletişim yeteneğini göstermek için? (2) (2) of... Direktif 2003/86 7 nci ilk bendi mu... Soru 1 belirtilen ulusal hukukun hükmü engel? ' Anılacaktır soruların ele alınması İlk soru Ilk soruya atıfta mahkeme Ek Protokolün Madde 41 (1) Bu hükümde belirtilen 'durma' fıkra sonra tanıtılan ulusal hukuk ölçüsü, engeller anlam olarak yorumlanması gerekir olsun, özünde, sorar By 25 bunlar önceden göstermektedir ki aile birleşimi, durumun amacıyla bu Devletin topraklarına girmek isteyen bu Üye Devlette ikamet eden türk vatandaşları, eşlerinin yüklediği ilgili Üye Devlet'in bu ek protokol, yürürlüğe girişi onlar o Üye Devletin resmi dili temel bilgi edindik. Tüm 26 Öncelikle, bu Ek Protokol Madde 41 (1) 'de belirtilen' durma 'maddesi, genellikle yapma nesne veya etkiye sahip herhangi bir yeni önlemlerin giriş yasakladığını içtihat yerleşmiş olduğu unutulmamalıdır kuruluş özgürlüğü veya Ek Protokol ilgili Üye Devlet'in ilgili yürürlüğe giren anda kendisine uygulanan olanlar daha sıkı koşullara tabi bu Üye Devletin topraklarında hizmet sunma özgürlüğünün bir türk vatandaşı tarafından egzersiz (Dereci ve Diğerleri, C-256/11, AB'de karar: C: 2011:734, paragraf 88 ve içtihat gösterdi). 27 Ayrıca, bu hüküm bu hüküm kurulması veya özgürlüğü özgürlüğünün herhangi bir yeni kısıtlamalar, ev sahibi Üye Devlette parçasını oluşturduğu yasal düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, giriş yasaklar olduğu kabul edilmiştir bu ekonomik özgürlüklerin (Oğuz, C-186/10, AB'de karar faydalanmak isteyen Türk vatandaşlarının bu Üye Devletin topraklarına ilk kabul yöneten maddi ve / veya usul koşullarına ilişkin olanlar dahil, hizmet sunmak için: C: 2011:509, paragraf 22 ve içtihat gösterdi). Söz konusu etkinlik, bir ekonomik faaliyetin egzersiz doğal sonucu olduğu 28 Son olarak, AİHM'nin içtihadına göre, bağımsız kuruluş veya hizmetleri sağlamak için özgürlüğü çağrılır olmadığı, yalnızca olduğunu 'durma' maddesi mayüye Devletlerin topraklarında türk vatandaşlarının giriş ve ikamet koşulları ile ilgili (Demirkan, C-221/11, AB'de karar: C: 2013:583, paragraf 55). Mevcut durumda 29, bu dava konusu da ulusal hüküm 1 Ocak 1973, Ek Protokol, ilgili Üye Devlette yürürlüğe girdiği tarih sonrasında tanıtıldı olduğu tartışmalı ve ulusal hüküm getirdi değildir hakkında bu tür birleşme daha zor hale getirir, böylece, o Üye Devlette ikamet eden yabancıların eşleri için, önceden varolan aile birleştirmesine ilişkin başvuru şartlarının sıkma. 30 Ayrıca, Bayan Doğan değil hizmet veya kuruluş özgürlüğünü sağlamak için orada 6

7 özgürlüğünü amacıyla ilgili Üye Devlet'in topraklarına girmek, ancak ikamet ediyor eşini katılmak istediği başvuru için düzenden açıktır orada, onunla bir aile hayatı sürmek üzere. 31 Son olarak, Sayın Doğan 1998 yılından bu yana söz konusu Üye Devlet'te ikamet ve kimin kim, bir Türk vatandaşı olduğu başvuru için sipariş da açıktır, o çoğunluk hissedarı olduğu bir limited şirket müdürü olarak, (: C: 1996:251, paragraf 26 Asscher, C-107/94, AB'de bu etki, karara bakınız) bir serbest meslek faaliyeti gelir alır. Sonuç olarak, Sayın Doğan'ın durumu kuruluş özgürlüğü ilkesi kapsamında değildir. 32 Buna göre, ana yargılamada, söz konusu ulusal hüküm 'durma' fıkra uyup soru Madde 41 (1) Katma Protokol'ün tarafından kurulması özgürlüğünün egzersiz ışığında analiz edilmelidir yola Sayın Doğan. 33 Bu aile birleşmesi çerçevesinde, yürürlükteki bu koşullara göre bir Üye Devlette ikamet eden Türk vatandaşlarının eşlerinin İlk başvuru koşullarının sıkılaştırılması yeni mevzuatın tanıtımı sırasında Katma Protokol giren belirlemek nedenle gerekli ilgili Üye Devlette gücü, (1) Katma Protokol'ün 41. maddesinin anlamı dahilinde, bu türk vatandaşlarının yerleşme özgürlüğüne bir 'yeni kısıtlama' teşkil edebilir. Bu bağlamda 34, bu Mahkeme, aile birleşimi Üye Devletlerin işgücü ait Türk işçilerin aile yaşamı mümkün kılan önemli bir yol olduğu düzenledi ve onların kalitesinin artırılması hem katkıda olduğunu belirtmek gerekir kalmak ve bu Üye Devletlerin kendi entegrasyonu (Dülger, C-451/11, AB'de kararı bakın: C: 2012:504, paragraf 42). 35 o Üye Devletin mevzuatı zor veya imkansız aile birleştirme yapar nerede istikrarlı bir ekonomik faaliyeti olumsuz etkilenmiş olabilir orada egzersiz için bir Üye Devlette kendini kurmak için bir Türk ulusal kararı böylece ulusal olabilir, duruma göre ilgili Üye Devlet'te faaliyet ve onun Türkiye'deki aile hayatı arasında bir seçim yapmak zorunda kendini bulmak, olabilir. 36 Bu nedenle uygulanan bu koşullara göre Türk vatandaşlarının eşleri ile ilgili Üye Devlet'in topraklarına ilk başvuru koşullarının sıkılaştırılması ile aile birleşimi daha zor kılan ana dava, içinde söz konusu ki gibi bu mevzuatı tutulmalıek Protokol yürürlüğe girdiğinde, bu türk vatandaşları tarafından kuruluş özgürlüğünün üzerine, (1) Katma Protokol'ün 41. maddesinin anlamı çerçevesinde, 'yeni bir kısıtlama' oluşturmaktadır. 37 Son olarak, belirtmek gerekir ki, amacı veya etkisi Ek yürürlüğe girdiği tarihte geçerli olanlar daha kısıtlayıcı koşullar ulusal toprakları konu kuruluş özgürlüğünün bir Türk vatandaşına ile egzersiz yapmak için bir kısıtlama, Bu kamu yararına bir baskın nedeni ile haklı sürece protokol, yasaktır, meşru amaç izlediği ulaşmak için uygundur ve (Demir, C benzetme, kanaatimize göre, görmek onu elde etmek için gerekli olanın ötesine geçmez - 225/12 AB: C: 2013:725, paragraf 40). Bu bağlamda 38, gerekçesiyle Alman Hükümeti tarafından belirlenen varsayımına, yani zorla evliliklerin önlenmesi ve entegrasyon promosyon, kamu yararına nedenleri geçersiz teşkil edebilir, bu durumda kalır böyle olduğu gibi ulusal bir hüküm yeterli dilsel kanıt yokluğu otomatik hesap özgü alınan olmadan, aile birleşimi için başvuru görevden neden olarak dava konusu olarak bugüne kadar, izlediği amaca ulaşmak için gerekli olanın ötesinde her davanın 7

8 koşulları. 39 Yukarıdaki hususlar ışığında, ilk sorunun cevabı Madde 41, (1) Katma Protokolün bu hükümde belirtilen 'durma' maddesi sonra tanıttı ulusal hukuk ölçüsü, engeller anlamı olarak yorumlanması gerekir bunlar önceden göstermektedir ki aile birleşimi, durumun amacıyla bu Devletin topraklarına girmek isteyen bu Üye Devlette ikamet eden türk vatandaşları, eşlerinin yüklediği ilgili Üye Devlet'in bu ek protokol, yürürlüğe girdi ki o Üye Devletin resmi dili temel bilgi edindik. İkinci soru 40 İlk soruya verilen cevap ışığında, ikinci soruyu cevaplamak için gerek yoktur. maliyetler Bu davalar olduğundan 41 ana dava için tarafların, ulusal mahkeme önünde bekleyen eylem bir adım maliyetleri kararın bu mahkeme için bir konudur.mahkemeye gözlemlerini göndererek katlanılan maliyetler, bu partilerin maliyetler dışında, geri kazanılabilir değildir. Bu gerekçelerle, Mahkemesi (İkinci Daire) burada kurallar: Madde 41 (1) Katma Protokol'ün 23 Kasım 1970 tarihinde Brüksel'de imzalanan ve sonucuna, onaylanan ve ek protokol ve mali protokol yapılmasında Konsey Tüzüğü (EEC) ile Topluluk adına 19 Aralık No 2760/ doğruladı 23 Kasım 1970'de imzalanan ve Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Türkiye arasında bir Ortaklık kurulması ve bunların uygulanması için alınacak önlemlere ilişkin Anlaşma'ya eklenen bu hükümde belirtilen 'durma' yan tümce bir önlem engeller anlamı olarak yorumlanması gerekir aile birleşimi amacıyla bu Devletin topraklarına girmek isteyen bu Üye Devlette ikamet eden türk vatandaşları, eşlerinin yüklediği ilgili Üye Devlet'in bu ek protokolün yürürlüğe girmesinden sonra uygulanmaya ulusal hukukunun onlar o Üye Devletin resmi dili temel bilgi edindikleri önceden göstermektedir ki durumdur. [İmzalar] * Davanın Dili: Almanca. 8

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI KARARLARI IŞIĞINDA TÜRK VATANDAŞLARININ AVRUPA BİRLİĞİ NDE SERBEST DOLAŞIM

Detaylı

AVRUPA SOSYAL ŞARTI VE GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ AVRUPA SOSYAL ŞARTI

AVRUPA SOSYAL ŞARTI VE GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ AVRUPA SOSYAL ŞARTI makaleler Gülnur ERDOĞAN AVRUPA SOSYAL ŞARTI VE GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ AVRUPA SOSYAL ŞARTI Gülnur ERDOĞAN * I. GİRİŞ Avrupa Konseyi üyesi devletlerin ve Şartın İmzacı Tarafları nın uymayı kabul ve taahhüt ettikleri

Detaylı

İltica ve Göç Mevzuatı

İltica ve Göç Mevzuatı İltica ve Göç Mevzuatı Bu kitap, BMMYK Türkiye ve Türk İçişleri Bakanlığı nın işbirliği ile, İltica ve Göç Konulu Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi kapsamında yayınlanmıştır Şubat 2005 İltica ve Göç Mevzuatı

Detaylı

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi)

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) 11. Protokol ile değiştirilen ve yeniden düzenlenen sözleşme metni (yürürlüğe giriş tarihi 1 Kasım

Detaylı

KAZAKİSTAN CUMHURİYETİNDEKİ PARA DÜZENLEME VE KONTROLU İLE İLGİLİ (24.12.2012 tarihi itibari ile yapılan değişiklikler ve ilaveleri içeriyor) GİRİŞ

KAZAKİSTAN CUMHURİYETİNDEKİ PARA DÜZENLEME VE KONTROLU İLE İLGİLİ (24.12.2012 tarihi itibari ile yapılan değişiklikler ve ilaveleri içeriyor) GİRİŞ KAZAKİSTAN CUMHURİYETİNDEKİ PARA DÜZENLEME VE KONTROLU İLE İLGİLİ (24.12.2012 tarihi itibari ile yapılan değişiklikler ve ilaveleri içeriyor) GİRİŞ İşbu Yasa yerli ve yerli olmayan kişiler yada tüzeller

Detaylı

Mesleki yeterliliklerin tanınmasında AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEY DİREKTİFİ İÇİN BİR ÖNERİ

Mesleki yeterliliklerin tanınmasında AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEY DİREKTİFİ İÇİN BİR ÖNERİ AVRUPA TOPLULUĞU KOMİSYONU Brüksel, 07.03.2002 COM(2002)119 son 2002/0061 (COD) Mesleki yeterliliklerin tanınmasında AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEY DİREKTİFİ İÇİN BİR ÖNERİ (Komisyon tarafından sunulan)

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER Gilles Dutertre Bu kitap daha önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarından Alıntılar adıyla yayımlanmış olan kitabın çevirisi gözden geçirilmiş

Detaylı

AVRUPA SOSYAL ŞARTI (AVRUPA SOSYAL HAKLAR SÖZLEŞMESİ)

AVRUPA SOSYAL ŞARTI (AVRUPA SOSYAL HAKLAR SÖZLEŞMESİ) 391 Avrupa Sosyal Şartı AVRUPA SOSYAL ŞARTI (AVRUPA SOSYAL HAKLAR SÖZLEŞMESİ) Sözleşme 18 Ekim 1961'de Torino'da imzalanmış ve 26 Şubat 1965 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye Sözleşmeyi 18 Ekim 1961

Detaylı

Önsöz. Avrupa Sosyal Şartı (değiştirilmiş şekli) Bu Şartı imzalayan Avrupa Konseyine üye Hükümetler;

Önsöz. Avrupa Sosyal Şartı (değiştirilmiş şekli) Bu Şartı imzalayan Avrupa Konseyine üye Hükümetler; Avrupa Sosyal Şartı (değiştirilmiş şekli) Strasbourg, 3.V.1996 Gayri resmi tercümedir Önsöz Bu Şartı imzalayan Avrupa Konseyine üye Hükümetler; Avrupa Konseyi nin hedefinin kendilerinin ortak mirası olan

Detaylı

ALMANYA HUKUK REHBERİ

ALMANYA HUKUK REHBERİ ALMANYA HUKUK REHBERİ 1 ÖNEMLİ AÇIKLAMA İşbu Hukuk Rehberi, günlük hayatta karşılaşabilecekleri hukuki sorunlarda vatandaşlarımıza yardım sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Hukuk Rehberi, yönlendirici mahiyette

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin Ek Protokol ile Protokol 4, 6, 7, 12 ve 13 eklenmiştir Sözleşme metni, 1 Haziran 2010 tarihinde

Detaylı

FCG SIPU INTERNATIONAL AB. Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu

FCG SIPU INTERNATIONAL AB. Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu FCG SIPU INTERNATIONAL AB Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu TACSO 2 TÜRKİYE IPA Yararlanıcılarından Sivil Toplum Kuruluşlarına Teknik Yardım 2 (TACSO 2); EuropeAid/133642/C/SER/Multi

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin Avrupa Antlaşmaları Serisi, No. 5 1 Metne İlişkin Açıklama 1, 4, 6, 7, 12 ve 13 No.lu Protokoller Sözleşme metni, 1 Haziran

Detaylı

İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMAYA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11 nolu Protokol ile Değiştirilmiş Metin)

İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMAYA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11 nolu Protokol ile Değiştirilmiş Metin) 333 İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerin Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMAYA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11 nolu Protokol ile Değiştirilmiş Metin) Sözleşme 4 Kasım

Detaylı

Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı

Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 2082. Cad. No: 4 06510 Bilkent / ANKARA Tel : 0312 218 13 00 Faks : 0312 218

Detaylı

İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11. PROTOKOL İLE DEĞİŞTİRİLEN VE YENİDEN DÜZENLENEN SÖZLEŞME METNİ)

İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11. PROTOKOL İLE DEĞİŞTİRİLEN VE YENİDEN DÜZENLENEN SÖZLEŞME METNİ) İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11. PROTOKOL İLE DEĞİŞTİRİLEN VE YENİDEN DÜZENLENEN SÖZLEŞME METNİ) (20 Mart 1950' de Roma' da imzalanan Sözleşme, 3 Eylül 1952'

Detaylı

ĐKĐNCĐ DAĐRE. AHMET YILDIRIM v. TÜRKĐYE. (Başvuru no. 3111/10) KARAR STRAZBURG. 18 Aralık 2012

ĐKĐNCĐ DAĐRE. AHMET YILDIRIM v. TÜRKĐYE. (Başvuru no. 3111/10) KARAR STRAZBURG. 18 Aralık 2012 ĐKĐNCĐ DAĐRE AHMET YILDIRIM v. TÜRKĐYE (Başvuru no. 3111/10) KARAR STRAZBURG 18 Aralık 2012 Bu karar AĐHS'nin 44 2 maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecektir. Şekli düzeltmelere tabi olabilir.

Detaylı

İLTİCA VE GÖÇ ALANINDAKİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL EYLEM PLANI İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ: 1.1.AMAÇ 1.2.KAPSAM 1.3.Sığınma İlticaya İlişkin Tanımlar 2.ULUSAL EYLEM PLANININ

Detaylı

GAYRİ RESMİ TERCÜME. AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 8 Kasım 2006 SEC (2006) 1390. TÜRKİYE 2006 İLERLEME RAPORU (COM(2006) 649 nihai)

GAYRİ RESMİ TERCÜME. AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 8 Kasım 2006 SEC (2006) 1390. TÜRKİYE 2006 İLERLEME RAPORU (COM(2006) 649 nihai) GAYRİ RESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 8 Kasım 2006 SEC (2006) 1390 TÜRKİYE 2006 İLERLEME RAPORU (COM(2006) 649 nihai) 1. Giriş...3 1.1 Önsöz...3 1.2 AB ve Türkiye Arasındaki İlişkiler...3 2. Genişletilmiş

Detaylı

TÜRKİYE NİN 1999 DÜZENLİ RAPORU

TÜRKİYE NİN 1999 DÜZENLİ RAPORU TÜRKİYE NİN KATILIM YÖNÜNDE İLERLEMESİ NE İLİŞKİN KOMİSYON 1999 DÜZENLİ RAPORU ***************************** 1 İçindekiler A Giriş a) Sunuş b) Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki ilişkiler Son gelişmeler

Detaylı

I-BİLİM KURULU ONAYLI ESERLER*

I-BİLİM KURULU ONAYLI ESERLER* I-BİLİM KURULU ONAYLI ESERLER* * Derginin bu bölümünde yayımlanan eserler, Bilim Kurulu'nun onayına sunulduktan sonra yayımlanmaya hak kazanmıştır. TÜRK ÖZEL SİGORTACILIĞININ AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA HUKUKU

Detaylı

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme Sözleşmenin, 1 Haziran 2010 tarihinde yürürlüğe giren 14 No.lu Protokol'ün (Avrupa Konseyi Antlaşmaları Serisi (AKAS) No. 194) düzenlemelerine

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ nin OVACIK ALTIN MADENİ HAKKINDAKİ KARARI. Ankara

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ nin OVACIK ALTIN MADENİ HAKKINDAKİ KARARI. Ankara AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ nin OVACIK ALTIN MADENİ HAKKINDAKİ KARARI Ankara Aralık 2004 1 2 ÖNSÖZ Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 10 Kasım 2004 tarihinde, Mahkemenin Büyük Dairesi tarafından

Detaylı

AVRUPA PATENTLERİNİN VERİLMESİ İLE İLGİLİ AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİ (EPC)*

AVRUPA PATENTLERİNİN VERİLMESİ İLE İLGİLİ AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİ (EPC)* AVRUPA PATENTLERİNİN VERİLMESİ İLE İLGİLİ AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİ (EPC)* GİRİŞ Üye devletler buluşların korunması konusunda Avrupa Devletleri arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla; bu tür korumanın,

Detaylı

1.2.7 VATANSIZ KIŞILERIN STATÜSÜNE ILIŞKIN SÖZLEŞME. New York'ta 28 Eylül 1954'te imzalanmıştır

1.2.7 VATANSIZ KIŞILERIN STATÜSÜNE ILIŞKIN SÖZLEŞME. New York'ta 28 Eylül 1954'te imzalanmıştır 1.2.7 VATANSIZ KIŞILERIN STATÜSÜNE ILIŞKIN SÖZLEŞME New York'ta 28 Eylül 1954'te imzalanmıştır Yürürlüğe giriş: 6 Haziran 1960, Madde 39'a uygun olarak Metin: Birleşmiş Milletler Antlaşma Dizileri, Sayı:

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kişisel verilerin işlenmesinde kişinin dokunulmazlığı,

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI İDARİ YARGI* MAHKEMESİ KARARLARINDA. Özlem ERDEM KARAHANOGULLARl**

AVRUPA İNSAN HAKLARI İDARİ YARGI* MAHKEMESİ KARARLARINDA. Özlem ERDEM KARAHANOGULLARl** AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDA İDARİ YARGI* Özlem ERDEM KARAHANOGULLARl** Özet: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin idari yargı ile ilgili kararları adli yargıyla ilgili olanlar kadar bilinmemektedir.

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler 20-26 Ocak 2009 Yayımlandığı Tarih 27 Ocak 2009 Sayı 396 İÇİNDEKİLER - 15/01/2009

Detaylı

KARAR. Başvuru No: KI112/12. Başvurucu. Adem Meta

KARAR. Başvuru No: KI112/12. Başvurucu. Adem Meta Priştine, 5 Temmuz 2013 Nr. Ref.: AGJ4568/13 KARAR Başvuru No: KI112/12 Başvurucu Adem Meta Mitroviça Bölge Mahkemesi nin Ac.nr.61/12 sayı ve 13 Şubat 2012 tarihli kararı hakkında anayasal denetim başvurusu

Detaylı

Çocuğunu Yalnız Büyütenler

Çocuğunu Yalnız Büyütenler Çocuğunu Yalnız Büyütenler Bİlgİ Ve Tavsİyeler Verband alleinerziehender Mütter und Väter Bundesverband e. V. Çocuğunu Yalnız Büyütenler Bilgi ve Tavsiyeler 1 Çocuğunu Yalnız Büyütenler Bilgi ve Tavsiyeler

Detaylı