EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER"

Transkript

1 EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu kurumlarından gelen katılımcılara AB'nin kurumsal, yasal ve prosedürel çerçevesi ile AB hukukunun kaynakları hakkında temel bilgiler verilmiştir. Seminer programı kapsamında ele alınan konular şunlardır: - AB nin Hukuki Statüsü & AB Kurumlarına Genel Bakış, - Birincil ve İkincil Mevzuat: AB de Hukuki Düzenlemeler, - AB Kurumlarında Tercümanlık Hizmetlerinin Organizasyonu, İşleyişi ve Bu Hizmetlerin Sunumunda Kullanılan Araçlar, - AB Çeviri ve Bilgi Araçları, - AB Müktesebatının Ulusal Dile Çevrilmesinde Yeni Üye Ülkelerde Kullanılan Yöntem ve Uygulamalar, - AB Müktesebatının Ulusal Dile Çevrilmesinde Karşılaşılan Sorunlar ve Diğer Sorunlarla Birlikte Çözüm Önerileri, - AB Hukukunun Uygulanması: Aday Ülkeler ve AB Müktesebatı. Göç, İltica ve Vize Uygulamalarındaki Son Gelişmeler Eğitimi (Ankara, Haziran 2010) EIPA tarafından Haziran 2010 tarihlerinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Bakanlığımız çalışanlarının katılımı ile düzenlenen Göç, İltica ve Vize Uygulamalarındaki Son Gelişmeler konulu iki günlük seminer programında katılımcılara: - Lizbon Antlaşması ile Göç ve İltica Alanında Getirilen Değişiklikler, - Sığınmacı Kişilerin Durumu ve Koruma Altına Alınmaları, - İltica Hakkının Uygulamadaki Yeri ve İnsan Hakları Bakımından İçerdiği Anlam, - Göç ve İltica Uygulamalarına İlişkin Çalıştay, - Üçüncü Ülke Vatandaşlarının Statüsü ve Entegrasyonu, - Vasıflı İşçilere Yönelik AB Mavi Kart Projesi, - Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Alanında Göç Kavramının Dış Boyutu - AB Ortak Vize Politikasına Doğru Gıda Hukuku Eğitimi (Ankara, Ekim 2010) EIPA ile işbirliğimiz kapsamında 2010 yılında düzenlenen üçüncü eğitim, Ekim 2010 tarihlerinde Gıda Hukuku konusunda gerçekleştirilmiştir. Eğitime ilgili kamu

2 kurumlarından uzmanlar davet edilmiş ve katılımcılar AB ve Türkiye de Gıda Hukuku konusunda deneyim ve bilgilerini paylaşma olanağı elde etmişlerdir. İki günlük seminer programında şu konulara yer verilmiştir: - AB Gıda Hukukunun Tanıtılması, - AB Gıda Hukukunda Yasal Düzenlemeler ve Özel Hükümler, - Gıda Hukukuna İlişkin Örnek Olay Çalışması, - AB de Gıda Hukuku Uygulamaları Gıda Hukukunda Ceza ve Yaptırımlar, - AB Üye Ülkelerin Hukuk Sistemlerinin AB Gıda Hukuku Sistemine Uyumu - Ulusal Mevzuatların AB Gıda Standartlarına Yakınlaştırılması, - AB Gıda Standartlarının Belirlenmesinde Ulusal Yönetimlerin Müdahalesi / Gıdaya İlişkin Aciliyet Arz Eden Durumlarda Güvenlik Uygulamaları II. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2011 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 2011 yılında EIPA Lüksemburg tarafından Avrupa Birliği Bakanlığı personeline yönelik Avrupa Birliği nin Hukuki ve Kurumsal Yapısı ve Süreçleri konulu 3 eğitim düzenlenmiştir. Eğitimlerde yer alan konular şunlardır: - AB nin Hukuki Statüsü, - Lizbon Anlaşması Sonrası AB nin Kurumsal Yapısı AB Kurumları ve Diğer Karar Mekanizmaları, - AB de Karar Alma, - Simülasyon Çalışması: AB de Karar Alma Süreci, - AB Hukukunun Birincil ve İkincil Kaynakları AB de Yasal Belgelerin Analizi, - AB Hukukunun Temel Özellikleri AB Hukuku ve Ulusal Hukuklar Arasındaki İlişki, - Uygulama: AB Yasal Belgelerinin Analiz Edilmesi, - AB Hukuk Kurallarını İhlal Etmek Üye Ülkeler ve Aday Ülkelere Yönelik Uygulanan Prosedürler, Yaptırımlar ve Potansiyel Çözümler, - AB ve Uluslararası İlişkiler Lizbon Anlaşması Sonrası AB Dış Politikası, - AB nin Genişleme Politikası AB ye Aday Ülkeler İçin Rehber, - Simülasyon Çalışması: AB ye Katılım Süreci. III. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2012 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler AB İşleri Alanında Çalışan Eğiticilerin Eğitimi (Lüksemburg, Haziran 2012) Kamu kurum ve kuruluşlarından AB konularında eğitim almak üzere Bakanlığımıza gelen talepleri karşılayabilmek için eğitici personele duyulan ihtiyaç çerçevesinde,

3 Bakanlığımızdan 7 personele yönelik 5 günlük AB İşleri Alanında Çalışan Eğiticilerin Eğitimi konulu bir eğitim programı düzenlenmiştir. Eğiticilerin Eğitimi programı dâhilinde EIPA eğitmenleri tarafından Bakanlığımız personeline yönelik olarak Genel AB, AB Hukuku ve AB kurumlarına ilişkin konuların yer aldığı bir eğitim programı hazırlanmıştır. Bahsi geçen eğitimde yer alan konular şu şekilde sıralanmaktadır: - AB Entegrasyonu ve Eğitim İhtiyaçları: AB İşleri Konularında Eğitime Duyulan İhtiyaç, - Eğitim Programı Döngüsü, - Öğrenme Yönetimi Döngüsü: Öğrenme İhtiyaçları Analizi, - Uygulama Çalışması: Avrupa Birliği Bakanlığı nda Eğitim Yönetimi Döngüsü ve Öğrenme İhtiyaçları Analizi - Eğitim Programlarının Tasarlanması ve Yönetimi, - Sunum ve İletişim Teknikleri, - İnteraktif Öğrenme Araçları: E-Öğrenmeye Giriş, - Uygulama Çalışması: Değerlendirme Teknikleri. Çalışma Ziyareti ve Avrupa Birliği nin Hukuki ve Kurumsal Yapısı ve Karar Alma Süreçleri Konulu Eğitim (Lüksemburg, Kasım 2012) Bakanlığımızda düzenlenen Avrupa Birliği nin Hukuki ve Kurumsal Yapısı ve Karar Alma Süreçleri konulu eğitime katılamayan uzman ve uzman yardımcılarının, bahsi geçen eğitimden yararlanabilmeleri amacıyla Kasım 2012 tarihinde Lüksemburg da benzer bir eğitim programı düzenlenmiştir. Bakanlığımızdan ilgili eğitime 15 uzman ve uzman yardımcısı katılmıştır. Eğitimin ilk gününde Lüksemburg un Türkiye Büyükelçiliğinde bir resepsiyon düzenlenmiştir. Eğitim programının üçüncü ve son gününde ise EIPA temsilcilerinin de katılımıyla Lüksemburg un Schengen Kasabasına bir çalışma ziyareti düzenlenmiştir. İç Pazar ve İç Pazarın İşleyişi Semineri (Ankara, Ekim 2012) Bakanlığımızdan ilgili Başkanlıklar ile yapmış olduğumuz istişare ve ihtiyaç analizi toplantıları sonucunda EIPA ile İç Pazar ve İç Pazarın İşleyişi konulu 3 günlük bir seminer düzenlenmesi uygun görülmüştür Ekim 2012 tarihleri arasında Bakanlığımızda gerçekleştirilen eğitim programına Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu ile Bakanlığımızın ilgili Başkanlıklarından toplam 30 kişi katılım sağlamıştır.

4 9-11 Ekim 2012 tarihlerinde Bakanlığımızda gerçekleştirilen İç Pazar ve İç Pazarın İşleyişi konulu eğitim seminerinde ele alınan konu başlıkları şöyledir: - AB İç Pazarına İlişkin Temel Kavramlar ve Prensipler, - İç Pazarın Tamamlanmasında Eksik Kalan Hususlar 1: Gelecek Dönem Kanun Tekliflerinin Gözden Geçirilmesi, - İç Pazarın Tamamlanmasında Eksik Kalan Hususlar 2: Hukuki Yaptırım Mevcut ve Geleceğe Dönük Durumlar, - İş Kurma Serbestisi: Ekonomik Aktivite Olması ve Olmaması Durumları, - Firma Göçü Olgusu, - Sermayenin Doğrudan Vergilendirilmesi (Sermayenin Serbest Dolaşımı ve Üçüncü Ülkelerle İlişkiler Bağlamında), - E-Ticaret Alanında Malların ve Hizmetlerin Serbest Dolaşımı Arasındaki İlişki, - Serbest Dolaşımın İstisnaları ve Uyum İhtiyacı: AB Tüketicinin Korunması Politikası Örneği, - İç Pazara İlişkin Mevzuat: Örnek konu başlıkları: AB Gıda Hukuku ve Çevre ve Kamu Sağlığı - Hizmetler Direktifi ve Hizmetler Alanında Niteliklerin Tanınması İlkesinin Genişletilmesi Çalışmaları, - Münazara Çalışması: AB İç Pazarına İlişkin Örnek Dava Çalışması, IV. Bakanlığımız EIPA Lüksemburg İşbirliği ile 2013 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler Avrupa Birliği nde Cezai Konularda İşbirliği Semineri: (6-7 Haziran 2013, Ankara) EIPA Lüksemburg ile ikili işbirliği faaliyetleri kapsamında 6-7 Haziran 2013 tarihlerinde AB de Cezai Konularda İşbirliği konulu iki günlük bir seminer düzenlenmiştir. Seminer programına, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Başkanlığı ve Danıştay Başkanlığı ndan yüksek yargı mensupları ile Adalet Bakanlığı ndan hakim ve savcıların yanı sıra Bakanlığımız personelinden oluşan 40 kişilik bir katılım gerçekleşmiştir. Seminer programı kapsamında şu konular ele alınmıştır: - Cezai Konularda İşbirliği Hususunda Lizbon Anlaşması nın Etkileri, - Avrupa Birliği Arama İzni Belgesi, - Kanıt Toplama I: 2000 Karşılıklı Yardım Konvansiyonu, - Kanıt Toplama II: Karşılıklı Yardım ve Nitelikliklerin Karşılıklı Tanınmasında Kullanılan Araçlar Avrupa Soruşturma Emri, - Kanıt Toplama III: Ortak Soruşturma Takımları, - Eurojust ın Rolü ve Avrupa Adalet Ağı Avrupa Savcılığının Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi,

5 - Şüpheli ve Suçlu Kişilerin Hakları Çeviri ve Tercüme Hakkı, Bilgi Hakkı, Avukat Edinme Hakkı, - AB de Cezai Konularda İşbirliğinin Geleceği. Avrupa Birliği ve Türkiye Arasındaki Ortaklık (Ankara) Anlaşması ve Ankara Anlaşması Bağlamında AB Adalet Divanı Kararları (12-13 Eylül 2013, Ankara) Ankara Anlaşmasının imzalanışının 50. yıl dönümünde gerçekleştirilen seminer programında, AB ülkelerinde yaşamakta olan vatandaşlarımız hususunda AB Adalet Divanında son 50 yıl içerisinde verilen kararlar ele alınmıştır. Seminere, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Başkanlığı, Danıştay Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumunun yanı sıra Bakanlığımız personelinden oluşan 45 kişi katılım sağlamıştır. Bahsi geçen seminer programında ele alınan konular şunlardır: - AB Hukukunun Bir Parçası Olarak Uluslararası Anlaşmalar, - Avrupa Birliği nin İmzaladığı Uluslararası Anlaşmaların Yorumlanmasında AB Adalet Divanının Rolü, - Türkiye AB Arasında İmzalanan Ortaklık Anlaşmasının Analizi: Türkiye AB İlişkilerinde Ortaklık Anlaşmasının Yeri, Mevcut Genişleme Sürecine Genel Bakış, - Türkiye AB Ortaklık Anlaşması Bağlamında AB Adalet Divanı İçtihatları ve Örnek Davalar, - Münazara Çalışması: Türkiye AB Ortaklık Anlaşması Kapsamında Ele Alınan Bir Davanın Simulasyonu. Hukukçu ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Lüksemburg, Aralık 2013) Bakanlığımız ve EIPA Lüksemburg arasında mutabık kalınan 2013 yılı etkinliklerinin sonuncusu Aralık 2013 tarihlerinde Lüksemburg da düzenlenen AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar konulu eğitimdir. Bahsi geçen 3 günlük eğitim programına Çeviri ve Eşgüdüm Başkanlığından 9 mütercim katılmıştır. Seminer programında yer alan konu başlıkları şu şekildedir: - Avrupa Birliği nin Hukuki Statüsü - Birincil ve İkincil Mevzuat: Avrupa Birliği nde Hukuki Düzenlemeler, - Uygulama Çalışması: AB Yasal Belgelerinin Analiz Edilmesi (Direktif, Tüzük, Karar ve Diğer Belgeler), - AB Adalet Divanı ve AB Hukukunun Temel Karakteristikleri, - AB Hukukunun Uygulanması: Aday Ülkeler ve AB Müktesebatı.

6 - AB Kurumlarında Çeviri Ve Tercümanlık Hizmetleri: Avrupa Parlamentosunda Tercüme Hizmeti, - AB Çeviri ve Bilgi Araçları, - AB Müktesebatının Ulusal Dile Çevrilmesinde Bir Aday Ülke Tecrübesi, - AB Müktesebatının Çevirisinin Dilbilimsel ve Yasal Revizyonu Hususunda Bir Aday Ülke Tecrübesi, - Uygulama Çalışması: AB Müktesebatının Çevirisi ve Değerlendirilmesi

28 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ORTAYA ÇIKACAK GELİŞMELER

28 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ORTAYA ÇIKACAK GELİŞMELER 28 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ORTAYA ÇIKACAK GELİŞMELER I. 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki de yapılan Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nde alınan kararlarla, Türkiye nin Avrupa

Detaylı

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME)

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) 1- AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanlarının 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde gerçekleştirdikleri

Detaylı

2013 Türkiye Tarafından Hazırlanan İlerleme Raporu. Bakan Sunuşu

2013 Türkiye Tarafından Hazırlanan İlerleme Raporu. Bakan Sunuşu Bakan Sunuşu Bu yıl ikincisini yayımladığımız 2013 yılı Türkiye İlerleme Raporu, Hükümetimizin reform sürecindeki kararlılığını ve bu meyanda 2013 yılında her alanda gerçekleştirilen çalışmaları somut

Detaylı

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI. II. Aşama. Haziran 2015-Haziran 2019

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI. II. Aşama. Haziran 2015-Haziran 2019 TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI II. Aşama Haziran -Haziran 2019 AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI II. Aşama Haziran - Haziran

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ Hazırlayan : Muharrem BALCI Ağustos 2002 1 İÇİNDEKİLER KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ... 4 ULUSAL PROGRAM (19 MART 2001)... 16 UYUM YASALARI... 39 I. ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak,

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak, Türkiye Cumhuriyeti İle Katılım Ortaklığında Yer Alan İlkeler, Öncelikler, Ara Hedefler ve Koşullara İlişkin 8 Mart 2001 tarihli KONSEY KARARI (2001/235/AT)) AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı

Detaylı

KISALTMALAR. : Avrupa Birliği. : Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi. : Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu. : Milli Eğitim Bakanlığı

KISALTMALAR. : Avrupa Birliği. : Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi. : Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu. : Milli Eğitim Bakanlığı KISALTMALAR AB AĐHM HSYK MEB MSB TAA TBB TBMM UYAP YÖK : Avrupa Birliği : Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi : Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu : Milli Eğitim Bakanlığı : Milli Savunma Bakanlığı : Türkiye

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik kalkınmasını teşvik etmek amacıyla mali destek aracı oluşturan ve Avrupa Yeniden Yapılanma Ajansı na ilişkin 2667/2000 sayılı Konsey Tüzüğü nü değiştiren 27 Şubat 2006 tarihli

Detaylı

GİRİŞ... 1 FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI...

GİRİŞ... 1 FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI... 1983 2014-2016 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN YAPISINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR... iii KISALTMALAR... iv GİRİŞ... 1 FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI... 3 Öncelik 1.1 Malların serbest dolaşımı kapsamında ilgili AB

Detaylı

Avrupa Birliği Konseyi

Avrupa Birliği Konseyi (Gayriresmi Tercüme) Avrupa Birliği Konseyi NOT Kimden: Genel Sekreterlik Kime: Konsey Brüksel, 3 Ekim 2005 Konu: GENİŞLEME: Türkiye yle katılım müzakereleri: Genel AB Tutumu - AB Açılış Konuşması - Müzakere

Detaylı

7. DİSİPLİN BÜROSU... 47 Disiplin Bürosunun yetki, görev ve sorumlulukları... 47 Disiplin Bürosunun Faaliyetleri... 48 8. İNSAN KAYNAKLARI BÜROSU...

7. DİSİPLİN BÜROSU... 47 Disiplin Bürosunun yetki, görev ve sorumlulukları... 47 Disiplin Bürosunun Faaliyetleri... 48 8. İNSAN KAYNAKLARI BÜROSU... İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER TABLOSU... 1 GİRİŞ... 4 A. YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTILARI... 6 Mevzuat değişiklikleri... 7 Mesleki sorunlar... 11 2012 2016 Stratejik Plan Hazırlık Çalıştayları... 15 B. HSYK

Detaylı

13- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM

13- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM 13- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM İlk Ulusal Programın yayınlanmasından günümüze kadar Sosyal Politika ve İstihdam kapsamında kabul edilen mevzuat aşağıda gösterilmiştir. - 4641 sayılı Ekonomik ve Sosyal

Detaylı

10. Yılında Avrupa Tek Pazarı

10. Yılında Avrupa Tek Pazarı 10. Yılında Avrupa Tek Pazarı Nihal SAMSUN * I. GİRİŞ Avrupa Tek Pazarı 1 nın kurulması, Avrupa ekonomik birliği yolunda atılmış ilk ve en önemli adımlardan biridir. 1957 tarihinde imzalanan ve Avrupa

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 16 Ekim 2013 SWD (2013) 417 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014 {COM(2013) 700} ekindeki

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011. Stratejik Planı. Aralık 2006, Ankara

Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011. Stratejik Planı. Aralık 2006, Ankara Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011 Stratejik Planı Aralık 2006, Ankara Bakan Sunuşu Kamu yönetiminin etkinlik düzeyini yükseltmek ve küreselleşmenin temel dinamiklerini hayata geçirmek için, 1980 lerde,

Detaylı

TÜRKİYE İLE VİZE SERBESTLİĞİNE İLİŞKİN YOL HARİTASI BİRİNCİ DEĞERLENDİRME RAPORU İKV TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN RESMİ OLMAYAN ÇEVİRİ

TÜRKİYE İLE VİZE SERBESTLİĞİNE İLİŞKİN YOL HARİTASI BİRİNCİ DEĞERLENDİRME RAPORU İKV TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN RESMİ OLMAYAN ÇEVİRİ TÜRKİYE İLE VİZE SERBESTLİĞİNE İLİŞKİN YOL HARİTASI BİRİNCİ DEĞERLENDİRME RAPORU İKV TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN RESMİ OLMAYAN ÇEVİRİ 1.GİRİŞ AB ve Türkiye arasında 2005 yılından beri müzakereleri devam

Detaylı

TÜRKİYE 2010 YILI İLERLEME RAPORU

TÜRKİYE 2010 YILI İLERLEME RAPORU AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 09 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 KOMİSYON TARAFINDAN KONSEYE VE AVRUPA PARLAMENTOSUNA SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2010-2011 {COM(2010) 660} ekindeki

Detaylı

MESS AB Bülteni Ocak 2009

MESS AB Bülteni Ocak 2009 MESS AB Bülteni Ocak 2009 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ TÜRKİYE-AB MÜZAKERELERİNDE İKİ BAŞLIK DAHA AÇILDI Fransa AB Dönem Başkanlığı nın son günlerinde, bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen Hükümetlerarası Konferans

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI (MUP)

AVRUPA BÝRLÝÐÝ MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI (MUP) 1983 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ AVRUPA BÝRLÝÐÝ MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI (MUP) OCAK 2009 - LEFKOÞA İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... iii PROGRAMIN YAPISINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR... v GİRİŞ... 1 FASIL 4: SERMAYENİN

Detaylı

GAYRIRESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU. Brüksel, 9 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 TÜRKİYE 2010 İLERLEME RAPORU {COM(2010) 1327}

GAYRIRESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU. Brüksel, 9 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 TÜRKİYE 2010 İLERLEME RAPORU {COM(2010) 1327} GAYRIRESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 9 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 TÜRKİYE 2010 İLERLEME RAPORU {COM(2010) 1327} 1 İ Ç İ N D E K İ L E R 1. Giriş... 3 1.1. Önsöz... 3 1.2. Çerçeve... 3 1.3. AB ve

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ Siyasi Reform Sürecinde Kararlılık Sosyo-Ekonomik Dönüşümde Süreklilik İletişimde Etkinlik ANKARA EYLÜL 2014 TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ Siyasi Reform Sürecinde

Detaylı

Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları

Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden ve çıkar gruplarından bağımsız, kâr amacı gütmeyen, uluslararası bir

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI HAKKINDA BİLGİ NOTU

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI HAKKINDA BİLGİ NOTU KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI HAKKINDA BİLGİ NOTU 1- Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Duyulan İhtiyaç Kişisel veri, kişilerin isimleri, adresleri, telefon numaraları, hastalıkları, banka

Detaylı

KATILIM ORTAKLIĞ I BELGESİ NDE (KOB) KISA VE ORTA VADELİ HEDEFLER AB KOMİ SYONU NUN TÜRKİ YE İ LERLEME RAPORU-2002

KATILIM ORTAKLIĞ I BELGESİ NDE (KOB) KISA VE ORTA VADELİ HEDEFLER AB KOMİ SYONU NUN TÜRKİ YE İ LERLEME RAPORU-2002 TÜRK SANAYİ C İ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ AVRUPA Bİ RLİĞİ TEMSİ LCİ L İĞİ BRÜKSEL KATILIM ORTAKLIĞ I BELGESİ NDE (KOB) KISA VE ORTA VADELİ HEDEFLER VE AB KOMİ SYONU NUN TÜRKİ YE İ LERLEME RAPORU2002 TS/BXL/0240

Detaylı

Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı

Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 2082. Cad. No: 4 06510 Bilkent / ANKARA Tel : 0312 218 13 00 Faks : 0312 218

Detaylı

GAYRİ RESMİ TERCÜME. AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 8 Kasım 2006 SEC (2006) 1390. TÜRKİYE 2006 İLERLEME RAPORU (COM(2006) 649 nihai)

GAYRİ RESMİ TERCÜME. AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 8 Kasım 2006 SEC (2006) 1390. TÜRKİYE 2006 İLERLEME RAPORU (COM(2006) 649 nihai) GAYRİ RESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 8 Kasım 2006 SEC (2006) 1390 TÜRKİYE 2006 İLERLEME RAPORU (COM(2006) 649 nihai) 1. Giriş...3 1.1 Önsöz...3 1.2 AB ve Türkiye Arasındaki İlişkiler...3 2. Genişletilmiş

Detaylı

TÜRKİYE NİN YENİ AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ

TÜRKİYE NİN YENİ AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN YENİ AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ Siyasi Reform Sürecinde Kararlılık Sosyo-Ekonomik Dönüşümde Süreklilik İletişimde Etkinlik www.ab.gov.tr TÜRKİYE

Detaylı