ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ"

Transkript

1 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ġlhan ASĠLTÜRK Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Makine Mühendisliği Erciyes Üniversitesi 1997 Y. Lisans Makine Mühendisliği Erciyes Üniversitesi 2000 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Makine Mühendisliği Selçuk Üniversitesi 2007 Post Doktora Advanced Engineering Indiana University-Purdue and Manufacturing University, IN, USA Laboratory (AEML) Doc. / Prof. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx 19xx Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı : Katı Yakıt Ocaklarında (Soba) Isıl Verim Ve Emisyon DavranıĢının Deneysel Olarak Ġncelenmesi 2000 Tez DanıĢmanı - Prof. Dr. Mustafa ĠLBAġ Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı : Testere ile Kesme ĠĢleminde Yapay Zeka Tabanlı Adaptif Kontrol Uygulaması-2007 Tez DanıĢmanı - Prof. Dr. Ali ÜNÜVAR Görevler: Görev Görev Yeri Yıl Unvanı Tek.Personel ĠçiĢleri Bakanlığı Ögr. Gör. Selçuk Üniversitesi Kadınhanı MYO Yrd. Doç. Selçuk Üniversitesi Teknik Eğitim Fak.Otomotiv Ögret Post. Doc. Indiana University-Purdue University, Advanced Engineering and Manufacturing Laboratory (AEML), IN, USA Yrd. Doç. Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fak. Mak.Mühendisliği Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri : Mustafa Ġnce, Motorlu TaĢıt ve Sürücü Kusurlarından Kaynaklanan Trafik Kazalarının Ġstatistiksel Olarak Analiz Edilmesi (Statistics Analysis of the Accidents Arise from the Faults of Motor Vehicles and Drivers), Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Harun AkkuĢ Tornalama iģlemlerinde yüzey pürüzlülüğünün istatistiksel ve yapay zeka yöntemleriyle tahmin edilmesi (Prediction of Surface Roughness in Turning Operations

2 2 using Artificial Intelligence and Statistical Methods), Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Levent Çelik, TaĢlama ĠĢleminde TitreĢimin Ġzlenmesi ve Yüzey Pürüzlülüğünün Regresyonla Modellenmesi (Vibrations Monitoring in Grinding Process and Prediction of Surface Roughness Statistical Methods),Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Ahmet ÖZTÜRK, Bulanık mantık kontrollü kaynak ağzı izleyen kaynak robotunun tasarım ve imalatı ( Dizayn and manufacturing of arc welding robotic with seam tracking based on fuzzy logic) Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi,2011-Devredildi. Celil ÇEVĠK, Yüksek Lisans, S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (ders aģamasında). Ali KARAGÖZ, Yüksek Lisans, S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (ders aģamasında). Mehmet Alper ĠNCE, Yüksek Lisans, S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, (ders aģamasında). Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları : Mehmet Turan DEMĠRCĠ, Doktora, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, (2011 Devredildi). AKADEMİK YAYINLAR A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. İ.Asiltürk, H.AkkuĢ, Determining the effect of cutting parameters on surface roughness in hard turning using the Taguchi method, Measurement, Volume 44, Issue 9, 2011, pp A2. İ.Asiltürk, On-line surface roughness recognition system by vibration monitoring in CNC turning using adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS), Int. Journal of Physical Sciences, Volume 6 (22), 2011, pp A3. H.AkkuĢ, İ.Asiltürk, Predicting surface roughness of AISI 4140 steel in hard turning process through artificial neural network, fuzzy logic and regression models, Scientific Research and Essays, Vol. 6 (13), 2011, pp A4. İ.Asiltürk, M.ÇunkaĢ, Modelling and predicting surface roughness in turning operations using artificial neural network and statistical multiple regression method, Expert Systems with Applications, Volume 38, Issue 5, 2011, Pages A5. İ.Asiltürk, L.Çelik, E.Canlı, G.Önal, Regression Modeling of Surface Roughness in Grinding, Advanced Materials Research, 2011, , Pages A6. İ.Asiltürk, A.Ünüvar, Intelligent Adaptive Control And Monitoring Of Band Sawing Using A Neural - Fuzzy System, Journal of Materials Processing Technology, Volume 209, Issue 5, 2009, Pp

3 3 A7. İ. Asiltürk, Predicting surface roughness of hardened AISI 1040 based on cutting parameters using neural networks and multiple regression Int J Adv Manuf Technol., DOI /s z. A8. İ. Asiltürk, M. Tinkir, H. El Monuayri, L. Çelik, An intelligent system approach for surface roughness and vibrations prediction in cylindrical grinding, International Journal of Computer Integrated Manufacturing, DOI: / X A9. İ. Asiltürk, Application of Artificial Intelligent to Predict Surface Roughness, Exper. Techniques, DOĠ: /j x A10. İ. Asiltürk, S. NeĢeli, Multi response optimisation of CNC turning parameters via Taguchi method-based response surface analysis, Measurement 45, (2012) A11. İ. Asiltürk, H. Kahramanlı, H. El Mounayri, Prediction of Cutting Forces and Surface Roughness using an Artificial Neural Network, (ANN) and Support Vector Regression (SVR) in Turning 4140 Steel, Materials Science and Tech., DOI: / Y , B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : B1. İ.Asiltürk, H.Aydoğan, Use On Virtual Education On Automotive Technology, 1st Int. Vocatıonal And Technical Education Technologies, Congress, vol. 2, pp , September 5-7, 2005, Ġstanbul, Türkiye. B2. İ.Asiltürk, A.Ünüvar, On the optimization of machining parameters for milling operations, 4. International Advanced Technologies Symposium, vol. 2, pp , September 28 30, 2005, Konya, Türkiye. B3. İ.Asiltürk, H.Aydoğan, Sensors Applications on Automotive Mechatronic, 4th International Advanced Technologies Symposium, vol. 2, pp September 28 30, 2005, Konya, Türkiye. B4. H.Aydoğan, İ.Asiltürk, Gasoline Engine Control Systems, 4th International Advanced Technologies Symposium, vol. 2, pp , September, 28 30, 2005, Konya, Türkiye. B5. H.Düzcükoğlu, İ.Asiltürk, M.YaĢar, Project For Modernisation Of Vocational And Technical Education And Evaluation Of The Modular Education System, International Conference on Future Challenges for VET Development in Turkey within the Perspective of the Copenhagen Process and Maastricht Communique, pp , June, 2005, Ankara, Türkiye. B6. İ.Asiltürk, U.TaĢkıran, A.Ünüvar, Applications of Intelligent Control and Monitoring at Manufacturing, AMSE Proceedings of the International Conference, on Modeling and Simulation, pp , Agust, 28-30, 2006, Konya, Türkiye. B7. İ.Asiltürk, A.Ünüvar, Intelligent Adaptive Control And Monitoring Of Band Sawing, 13 th. International Power Electronics and Motion Control Conference (EPE-PEMC 2008), IEEEXplore Database, pp , September 1-3, 2008, Poznan, Poland.

4 4 B8. İ. Asiltürk, N.Yılmaz, On-line a Predictive Model of Cutting Force in Turning with 3 Axis Acceleration Transducer Using Neural Network, 2nd International Conference on Advanced Computer Theory and Engineering, IEEEXplore Database, ICACTE 2009 Proceedings, vol.1, pp , September 2009, Cairo, Egypt. B9. İ.Asiltürk, A.Ünüvar, Development of A Neural Network Based Surface Roughness Predıctıon System Usıng Cuttıng Parameters and An Accelerometer in Turning, 2010 IEEE Int. Conf. on Elec./Inf. Tech., pp.65-68, May 20-22, 2010, Illinois State University, Illinois, USA. B10. İ.ASİLTÜRK, A.ÜNÜVAR, A.S.ERSOYOĞLU, Kesme Parametrelerinin Kesme Kuvvetlerine Etkisinin Deneysel AraĢtırılması, 14.Uluslararası Makina Tasarımı ve Ġmalatı Kongresi (UMTĠK 2010),pp , 29 Haziran 2 Temmuz 2010, Güzelyurt, KKTC. B11. İ.ASİLTÜRK, M.T.DEMĠRCĠ, Frezelemede Taguchi Metodu ile Yüzey Pürüzlülüğünün Optimizasyonu, 13th International Materials Symposium (IMSP 2010), pp , 13-15th October 2010 Pamukkale University, Denizli, Turkey. B12. M.T.Demirci, A.Samancı, N.Tarakçıoğlu, İ.Asiltürk, Optimization of Fatigue Life Parameters with Taguchi Method, Sixth International Advanced Technologies Symposium, pp , 16th - 18th May 2011, Firat University, Elazığ, Turkey. B13. İ.Asiltürk, H.El-Monuayri, N.Yılmaz, Prediction of Cutting Forces by Using Cutting Parameters and Acoustic Emission Signals in Turning, International Journal of Arts & Sciences Multidisciplinary conferences, pp. Xx, May 2011, Toronto, Canada. B14. A.Öztürk, H.Düzcükoğlu, İ.Asiltürk, Ö.Aydoğdu, Fuzzy logic controlled welding bend s seam tracking system, Int. Conf. on Advanced Computer Theory and Engineering (ICACTE 2011), December 28-30, 2011, Dubai, UAE. ( Kabul Edildi) B15. İ.Asiltürk, H.El-Monuayri, N.Yılmaz, On-line cutting tool condition monitoring in turning processes using artificial intelligence and vibration signals, Int. Conf. on Advanced Computer Theory and Engineering (ICACTE 2011), December 28-30, 2011, Dubai, UAE. ( Kabul Edildi) B16 H. AKKUġ, İ. ASİLTÜRK, Tornalamada yüzey pürüzlülüğü ve takım aģınmasının akustik emisyon ve titreģim sensörleriyle izlenmesi, Inter. Iron & Steel Symposium, April 2012, Karabük, Türkiye. C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler : C1... D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : D1. M.ĠlbaĢ, İ.Asiltürk, N.Kahraman, Kömür Sobalarında Isıl Verim Ve Emisyon DavranıĢının Deneysel Olarak Ġncelenmesi, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 17 (1-2), 43-48, 2001, ISSN , Kayseri, Türkiye. D2. A.Ünüvar, İ.Asiltürk, TalaĢ Kaldırma ĠĢlemlerinin Adaptif Kontrolü, Makine Market Dergisi, syf , Mayıs 2007, ISSN , Ġstanbul, Türkiye.

5 5 E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E1. İ.Asiltürk, A.Ünüvar, Ġmalatta Yapay Sinir Ağlarının Kullanılması, 3. Makine Tasarım Ve Ġmalat Teknolojileri Kongresi, Syf , MMO, -17 Eylül 2005, Konya, Türkiye. E2. İ.ASİLTÜRK, M.T.DEMĠRCĠ, Karbür Kesici Takım Kullanarak SertleĢtirilmiĢ AISI1040 Çeliklerin Frezelenmesindeki Yüzey Pürüzlülüğünün Regresyonla Modellenmesi, 2. Ulusal Tasarım Ġmalat ve Analiz Kongresi, syf , Kasım 2010, Balıkesir, Türkiye. E3. İ.ASİLTÜRK, M.T.DEMĠRCĠ, TalaĢlı Ġmalat Proseslerinde Ġzleme Sistemlerinin Ġncelenmesi, 2. Ulusal TalaĢlı Ġmalat Sempozyumu, syf , 1-2 Ekim 2010, Konya, Türkiye. E4. A.ÖZTÜRK, İ. ASİLTÜRK, H.DÜZCÜKOGLU, Ö.AYDOĞDU, Bulanık Mantık Kontrollü Kaynak Ağzı Ġzleyen Kaynak Robotunun Tasarım Ve Ġmalatı, Kaynak Teknolojileri VIII. Ulusal Kongresi ve sergisi, MMO,18-19 Kasım 2011, Ankara, Türkiye.( Kabul Edildi) E5. İ.Asiltürk, H.AkkuĢ, M.T.Demirci, Regresyonla TitreĢim, akustik emisyon ve kesme parametrelerine bağlı yüzey pürüzlülüğünün modellenmesi, VI. Makina Tasarım ve Ġmalat Teknolojileri Kongresi, Ekim 2011, Konya, Türkiye. ( Kabul Edildi) E6. İ.Asiltürk, M. ĠNCE, Ġ. ASĠLTÜRK, A. KAHRAMAN, A.E. ÖZÇELĠK, Konya Ġli nde motorlu taģıt ve sürücü kusurlarından kaynaklanan trafik kazalarının istatistiksel olarak analiz edilmesi, I. Konya Kent Sempozyumu, Kasım F. Diğer yayınlar : Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı : Katı Yakıt Ocaklarında (Soba) Isıl Verim Ve Emisyon DavranıĢının Deneysel Olarak Ġncelenmesi - Yrd.Doç.Dr. Mustafa ĠLBAġ ÖZET Ġki ayrı soba tipi, iki ayrı kömür cinsi ve kömüre kireçtaģı katılması veya katılmaması sonucu soba ısıl verim ve emisyon ölçümlerinin deneysel olarak yapıldığı bu çalıģma ile yanma esnasında yakıttan kaynaklanan SO x emisyonlarının kireçtaģı ilavesi ile azaltılması amaçlanmıģtır. 1. bölümde giriģ ve literatür araģtırması, 2. bölümde yakıtlar ve yanma teorisi, 3. bölümde sobalarda yanma, 4. bölümde sobalarda ısıl verim, 5. bölümde yanmadan kaynaklanan SO x kirletici emisyonlarının azaltılması konuları teorik olarak incelenmiģtir. 6. bölümde deneysel olarak iki farklı soba ve iki farklı kömürle kireçtaģı

6 6 karıģtırılarak ve karıģtırılmadan SO x, CO ve NO x emisyon değerleri ve ısıl performans değerlerinin ölçümü, deney düzeneği ve deneyin yapılıģı anlatılmıģtır. 7. bölümde ise deneylerden elde edilen sonuçlar irdelenmiģtir. KireçtaĢının turbo döküm sobada SO x emisyonu % 43 azalttığı, NO x emisyonunu % 17 artırdığı ve ısıl performansı % 5 düģürdüğü, kovalı sobada ise SO x emisyonunu % 26 düģürdüğü, NO x emisyonunu % 36 artırdığı ve ısıl performansı % 5 azalttığı tespit edilmiģtir. Kömüre kireçtaģı katılmasının SO x emisyonunun azaltılması yönünde olumlu ve soba ısıl verimi üzerinde az da olsa olumsuz etki yaptığı tespit edilmiģtir. Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı : Testere ile Kesme ĠĢleminde Yapay Zeka Tabanlı Adaptif Kontrol Uygulaması Prof. Dr. Ali ÜNÜVAR ÖZET Bu çalıģmada, yatay Ģerit testere tezgâhın zeki adaptif kontrolünün tasarım ve imalatı gerçekleģtirilmiģtir. Testereyle kesme iģleminde kesme kuvvetleri, ivme, akustik emisyon ve akım izlenmiģtir. YSA kullanarak kesme parametrelerine bağlı kesme kuvvetleri tahmin modeli kurulmuģtur. Kurulan modelin referans çıkıģları ile gerçek zamanlı ölçülen kesme kuvvetleri karģılaģtırılarak aradaki farklar ve farkların integrali bir bulanık kontrolöre girilmiģtir. Bulanık kontrolör bu giriģlere karģılık kesme hızı ve ilerleme parametrelerini üretmektedir. Böylece sistem hatayı minimum eden hız ve ilerlemeyle çalıģmaktadır. TalaĢ kaldırma iģlemlerinde sabit referans model yerine, sürekli kendini güncelleyen bir YSA adaptif kuvvet kontrolü amaçlı kullanılmıģtır. Bu sayede kesme parametreleri ve gerçek kesme kuvvetlerine dayalı malzeme tanıma sistemi geliģtirilmiģtir. GerçekleĢtirilen sistem ile malzemenin kesilmeye baģlanmasıyla referans model üretilmekte, malzeme sertliği veya geometri değiģikliği (kesme derinliği ve geniģliği) ile model sürekli yenilenmektedir. Ġlerleme ve kesme hızı adaptif olarak bu modele göre ayarlanmaktadır. Bu sayede minimum kesme zamanında ekonomik üretim gerçekleģtirilmiģtir. Sistemin tasarım, yazılım ve modellenmesinde Matlab araçları kullanılmıģtır.

7 7 Projelerde Yaptığı Görevler : 1.Projenin Adı: Konya Sanayindeki Teknik Elemanların CAD/CAM ve Otomasyon Alanlarında Niteliklerinin ve Becerilerinin Yükseltilmesi Projesi Proje No: 2006/35 Görevi : Müdür Destekleyen KuruluĢ: Avrupa Birliği Hibesi Bütçesi: AVRO 2.Projenin Adı: Selçuk Üniversitesi Ġmalat Sistemleri Otomasyonu Ve Bilgisayar Destekli Tasarım, Üretim, AraĢtırma Ve Uygulama Merkezinin Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi Proje No: 2006/1 Görevi : Yardımcı Yürütücü Destekleyen KuruluĢ: DPT Bütçesi: ,00.-TL 3.Projenin Adı: Tasarım Ve Ġmalat (Cad/Cam) Eğitiminde Yeni GeliĢmeler Projesi Leonardo-A Tipi (Mobility) Proje No: TR/05/A/F/EX Görevi: Koordinatör Yardımcısı Destekleyen KuruluĢ: AB Komisyonu Türk Ulusal Ajansı, LOGĠN DanıĢmanlık ve bilgisayar Eğitimi Hizmetleri San. Ve Tic. A.ġ., Selçuk Üniversitesi Bütçesi: AVRO 4.Projenin Adı: TalaĢ Kaldırmada Yapay Zeka Tabanlı Adaptif Kontrol ve Optimizasyon Proje No: SÜBAP ÇalıĢılan Pozisyon: Araştırmacı Destekleyen KuruluĢ: Selçuk Üniversitesi Bütçesi: TL. 5. Projenin Adı: MEDA Burç Ayakkabıcılık Modernizasyon Projesi Proje No: 2007-AKKM-SME 132 Destekleyen KuruluĢ: AB Komisyonu, Burç Ayakkabıcılık A.ġ. Bütçesi: ,00 AVRO 6. Projenin Adı: Tornalama ĠĢlemlerinde Yüzey Pürüzlülüğünün Ġstatistiksel ve Yapay Zeka Yöntemleriyle Modellenmesi ve Tahmin Edilmesi Projesi Proje No: SÜBAP Destekleyen KuruluĢ: Selçuk Üniversitesi Bütçesi: TL.

8 8 7. Projenin Adı: TaĢlama ĠĢleminin Ġzlenmesi ve Adaptif Kontrolü Projesi Proje No: SÜBAP Destekleyen KuruluĢ: Selçuk Üniversitesi Bütçesi: TL. 8. Projenin Adı: Bulanık Mantık Kontrollü Kaynak Ağzı Ġzleyen Kaynak Robotunun Tasarım ve Ġmalatı Projesi Proje No: STZ Destekleyen KuruluĢ: SEYKOM METAL SAN.TĠC. - Selçuk Üniversitesi Bütçesi: TL. 9. Projenin Adı: Bulanık Mantık Kontrollü Kaynak Ağzı Ġzleyen Kaynak Robotunun Tasarım ve Ġmalatı Projesi Proje No: SÜBAP Destekleyen KuruluĢ: Selçuk Üniversitesi Bütçesi: TL. 10. Projenin Adı:Yapay Sinir Agları Kullanarak On-Line Yüzey Pürüzlülügü Tanıma için Zeki Adaptif Kontrol Sistemi Gelistirilmesi Proje No: 2219-Yurt DıĢı Doktora Sonrası AraĢtırma Burs Programı Destekleyen KuruluĢ: TÜBĠTAK-Selçuk Üniversitesi Bütçesi: $. İdari Görevler : 1) Kadınhanı MYO. Yönetim Kurulu Üyesi ( ) 5 yıl 2) Program Koordinatörü ( ) 5 yıl 3) T.E.F. Makine Eğitimi Bölüm BaĢkan Yardımcısı ) T.E.F. Makine Eğitimi Bölüm Kurulu Üyesi 2011-? 5) Teknoloji Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi 2012-? 6) Tek.Fak Mak.Müh.Böl.BaĢ.Yrd ) Konya Valiliği Ġl Ġstihdam ve Mesleki Eğitim Kom.(ĠġKUR) Üyesi ( ) Üniversite-Sanayi İşbirliği İçin Resmi Görevlendirme

9 9 1) Konya Sanayindeki Teknik Elemanların CAD/CAM ve Otomasyon Alanlarında Niteliklerinin ve Becerilerinin Yükseltilmesi Projesi ile ilgili danışmanlık, Konya Sanayi Odası, ) Konya Teknokent A.ġ, KOSB Proje Danışmanlığı, Konya, ) MMO Konya ġubesi 31/10/2005 tarih ve 1589 sayılı Bilirkişi Raporu 4) Konya Teknokent A.ġ, INOTEK A.ġ. Proje Danışmanlığı, Konya, Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : 1. ASME (American Society of Mechanical Engineers), International Association of Computer Science and Information Technology (IACSIT) Tüketiciyi Koruma Derneği, Makine Mühendisleri Odası, Sempozyum ve Konferans Organizasyonu görevleri 1) III. Makine Tasarım ve Ġmalat Teknolojileri Kongresi, MMO and Selçuk Üniversitesi, Eylül 2005 Konya, Turkey. (Düzenleme Kurulu Üyeliği) 2) 4th International Advanced Technologies Symposium, September, 28 30, 2005, Konya, Türkiye. (Düzenleme Kurulu Üyeliği) 3) IV. Makine Tasarım ve Ġmalat Teknolojileri Kongresi, MMO and Selçuk Üniversitesi, Kasım 2007, Konya, Turkey. (Düzenleme Kurulu Üyeliği) 4) V. Makine Tasarım ve Ġmalat Teknolojileri Sempozyumu, MMO and Selçuk Üniversitesi, Ekim 2009, Konya, Turkey. (Düzenleme Kurulu Üyeliği) 5) 2. Ulusal TalaĢlı Ġmalat Sempozyumu, 1-2 Ekim 2010, Konya, Turkey. (Yürütme Kurulu Üyeliği) 6) 2nd International Conference on Informatics (ICI-2011), Çanakkale Onsekiz Mart University, Nisan 2011, Çanakkale, Turkey. (Scientific Committee) 7) ASME 2011 International Manufacturing Science and Engineering Conference (MSEC). Oregon State University, June 13-17, 2011, in Corvallis, Oregon, USA. (Scientific Committee) Ödüller 1) TÜBĠTAK Yayın TeĢvik Ödülü, 2009.

10 10 2) Selçuk Üniversitesi Yayın TeĢvik Ödülü, ) TÜBĠTAK Yayın TeĢvik Ödülü, ) Selçuk Üniversitesi Yayın TeĢvik Ödülü, ) TÜBĠTAK Yayın TeĢvik Ödülü, ) Selçuk Üniversitesi Yayın TeĢvik Ödülü, ) TÜBĠTAK Yayın TeĢvik Ödülü, ) Selçuk Üniversitesi Yayın TeĢvik Ödülü, ) Selçuk Üniversitesi Yayın TeĢvik Ödülü, Sertifikalar 1) Kesme Kuvveti Ölçüm Semineri, Düzenleyen: Nel Elektronik A.ġ. ve Kistler, 25 Kasım 2004, Ankara, Türkiye. 2) Avrupa Birliği Mesleki ve Teknik Eğitimde Temel Beceriler Eğitimi Semineri, MEGEP, 31 Ocak ġubat 2005, Konya, Türkiye. 3) QAF Teknik Eğitimde Kalite ve Akreditasyon Semineri, MEGEP, 4-8 Nisan 2005, Ankara, Türkiye. 4) Elektrohidrolik Eğitimi, FESTO, 30 Temmuz Ağustos-2005, Stutgard, Almanya. 5) PLC(Programlanabilir Logic Control) Eğitimi, FESTO, Ağustos-2005, Northampton, Ġngiltere. 6) CATĠA Programıyla CAD, CAM, Kalıp Tasarımı Eğitimi, IBM & Grup Otomasyon 27 Kasım-7 Aralık 2005 Ġstanbul, Türkiye. 7) Eğitimde Kalite ve Akreditasyon, Milli Eğitim Bakanlığı, 4-8 Nisan 2005, Ankara, Türkiye. 8) AB Ülkelerinde Tasarım Ve Ġmalat Eğitiminde Yeni GeliĢmeler, Dr. Robert Eckert Schulen AG, Ocak 2006, Münih, Almanya. 9) AUTOFORM Programlarıyla Analiz Eğitimi Grup Otomasyon, 29 Ocak- 3 ġubat 2006 Bursa, Türkiye. 10) Sürdürülebilir Kalkınma Entegrasyonu Projesi Proje Yönetim Döngüsü, 2-4 Agustos 2006, Konya, Türkiye. 11) TÜBĠTAK Sanayi Arge Proje hazırlama Eğitimi- Payzın Mühendislik, Kasım 2006, Ankara, Türkiye. 12) DıĢ Kaynaklı Hibe Projeler Hazırlama ve Yönetim eğitimi, DAPA Müh., Aralık 2006, Konya, Türkiye. 13) Çukurova Kalkınma Ajansı 2009 Mali Destek Programında Bağımsız Degerlendirici Eğitimi ve Proje değerlendırmesi, 2-22 Nisan 2009, Adana, Türkiye. Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (AçılmıĢsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir): Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Teorik Uygulama Öğrenci Sayısı

11 Güz Temel ĠĢlemler Teknik Resim Servis Yön. Organizasyonu Ġlkbahar Otomotiv Mekatroniği Motor YenileĢtirme ĠĢlemleri Otomotiv Uygulamaları I Temel ĠĢlemler Güz Otomotiv Mekatroniği Otomotiv Uygulamaları II Ġlkbahar Motor YenileĢtirme ĠĢlemleri Lisansüstü Dersler Akademik Yıl Haftalık Saati Dönem Dersin Adı Teorik Uygulama Güz Otomotiv Mekatroniği Teorisi Ġlkbahar Güz Otomotivde Veri ĠĢlemleri Alımı ve Analizi Metal Kesme Prensipleri ve ĠĢlenebilirlik Öğrenci Sayısı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: OKAN ÖZGÖNENEL Doğum Tarihi: 28 KASIM 1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Elektrik Eğitimi Marmara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

4.4. ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Elektrik Eğitimi Kocaeli Üniversitesi 2000. Y. Lisans Elektrik Eğitimi Kocaeli Üniversitesi 2004

4.4. ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Elektrik Eğitimi Kocaeli Üniversitesi 2000. Y. Lisans Elektrik Eğitimi Kocaeli Üniversitesi 2004 4.4. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mevlüt KARAÇOR 2. Doğum Tarihi: 26.10.1977 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektrik Eğitimi Kocaeli Üniversitesi 2000 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hüseyin CANBOLAT Doğum Tarihi: 12 Aralık 1966 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Elektrik-Elektronik Müh. Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL

Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Y. Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Ümit Güz Doğum Tarihi : 17 06 1971 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora/S.Yeterlik/ İstanbul Üniversitesi Elektronik Mühendisliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nesrin IŞIKOĞLU Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Elektrik- Elektronik Ortadoğu Teknik Üniversitesi 1988

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Elektrik- Elektronik Ortadoğu Teknik Üniversitesi 1988 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa Onat Doğum Tarihi: 8 Eylül 1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Elektrik- Elektronik Ortadoğu Teknik Üniversitesi 1988

Detaylı

İDARİ VE AKADEMİK GÖREVLER:

İDARİ VE AKADEMİK GÖREVLER: ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Prof. Dr. Mehmet ÇELİK Akademik Birim : Mühendislik Fakültesi Bölüm : Makina/Mekatronik Mühendisliği E-posta : mehmet.celik@karatay.edu.tr Telefon : 0 332 444 1251 Web : www.karatay.edu.tr

Detaylı

(Geçmişten Günümüze)

(Geçmişten Günümüze) (Geçmişten Günümüze) Dr. TÜRKAY DERELİ Profesör www.technointelligence.org www.gantep.edu.tr/~dereli ÖZGEÇMİŞ dereli@gantep.edu.tr turkay.dereli@gmail.com Son Güncelleme Tarihi 6 Ekim 2011 (8 Zilka de

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Göksel Günlü Doğum Tarihi: 04 12 1979 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Elektrik-Elektr. Muh. Gazi Üniversitesi 2001 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Elektronik-Bilgisayar Sist. Abd Gazi Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Elektronik-Bilgisayar Sist. Abd Gazi Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Baha ŞEN 2. Doğum Tarihi : 20.05.1974 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektronik-Bilgisayar Sist. Abd Gazi Üniversitesi 1996 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Durmuş Tayyar ŞEN 2. Doğum Tarihi: 25/11/1952 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Durmuş Tayyar ŞEN 2. Doğum Tarihi: 25/11/1952 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Durmuş Tayyar ŞEN 2. Doğum Tarihi: 25/11/1952 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1976 Y.

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Adı Soyadı: Metin KESLER Unvanı: Doç. Dr. ÖZGEÇMİŞ Eposta: Telefon: 0 228 214 15 57 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Teknik Eğitim Fak. / Elektrik Kocaeli Üniversitesi 2000 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cenk Güray Doğum Tarihi: 30.03.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Maden Ortadoğu Teknik Üniversitesi 1995 Mühendisliği/Maden

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Dr.Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU Doğum Tarihi: 28 07 1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Jeodezi ve Fotogrametri İstanbul Teknik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Halil Rıdvan ÖZ. 2. Doğum Tarihi : 18 Kasım 1967. 3. Unvanı : Profesör. 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Halil Rıdvan ÖZ. 2. Doğum Tarihi : 18 Kasım 1967. 3. Unvanı : Profesör. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Halil Rıdvan ÖZ 2. Doğum Tarihi : 18 Kasım 1967 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Makine Mühendisliği Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Hasan DİNÇER 2. Doğum Tarihi : 3. Unvanı : Prof. Dr 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Hasan DİNÇER 2. Doğum Tarihi : 3. Unvanı : Prof. Dr 4. Öğrenim Durumu : 1. Adı Soyadı : Hasan DİNÇER 2. Doğum Tarihi : 3. Unvanı : Prof. Dr 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektronik ve Hab Müh. İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 Y. Lisans Elektronik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ġlhan EGE Doğum Tarihi: 16.04.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ĠĢletme Çukurova Üniversitesi 1995 Y. Lisans ĠĢletme Çukurova

Detaylı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: VEDAT ZEKİ YENEN 2. Doğum Tarihi: 01/01/1969 3. Unvanı: YRD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İŞLETME MÜH. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1990 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans ĠĠBF-ĠĢletme Kadir Has Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans ĠĠBF-ĠĢletme Kadir Has Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Murat EMĠR 2. Doğum Tarihi: 24 ġubat 1983 3. Unvanı: AraĢtırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ĠĠBF-ĠĢletme Kadir Has Üniversitesi Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mehmet Cemal Geneş Doğum Tarihi: 25 Nisan 1972 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl İnşaat Mühendisliği Gaziantep Üniversitesi 1994 Y. Doktora

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı. Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri

Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı. Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri Adı Soyadı: Erhan ÇANKAL Doğum Tarihi: 1..1966 Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Ekonometri Gazi Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Bir Yatırım Kararı Destek Modeli İçin Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, (1997).

ÖZGEÇMİŞ. 1. Bir Yatırım Kararı Destek Modeli İçin Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, (1997). ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Demet BAYRAKTAR 2. İletişim Bilgileri Adres E.posta : Süleyman Şah Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi İşletme Bölümü 34864 Kartal-İSTANBUL : dbayraktar@ssu.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı: Mete Eminağaoğlu 2. Doğum Tarihi: Aralık 1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Kablosuz Haberleşme Sezim ve Kestirim Bilişim Kuramı İstatistiksel İşaret İşleme Uyarlanır İşaret İşleme Bilişsel Radyo

ÖZGEÇMİŞ. Kablosuz Haberleşme Sezim ve Kestirim Bilişim Kuramı İstatistiksel İşaret İşleme Uyarlanır İşaret İşleme Bilişsel Radyo 1. Adı Soyadı : Ali ÖZEN ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kuzey Çevre Yolu Kocasinan

Detaylı

Derece Üniversite Bölüm/Program Yıl

Derece Üniversite Bölüm/Program Yıl Adı, Soyadı : Prof. Dr. Yahya DOĞU Doğum Tarihi : Adres İlgi Alanı: 17 Eylül 1968, Boztepe, Kırşehir Evli, 3 çocuk : Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Enerji Anabilim Dalı 71450, Yahşihan,

Detaylı

Prof. Dr. H. Nevzat ÖZGÜVEN. Makina Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi 06531 Ankara

Prof. Dr. H. Nevzat ÖZGÜVEN. Makina Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi 06531 Ankara Prof. Dr. H. Nevzat ÖZGÜVEN Makina Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi 06531 Ankara KİŞİSEL BİLGİLER Ev Adresi : Özdoya Sitesi No: 17, Alacaatlı, Çayyolu, 06810 Ankara Telefon : (312) 2391218

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarımsal Mekanizasyon Atatürk Üniversitesi 1988 Y. Lisans Tarım Makinaları Bölümü Anabilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarımsal Mekanizasyon Atatürk Üniversitesi 1988 Y. Lisans Tarım Makinaları Bölümü Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Yahya ULUSOY 2. Doğum Tarihi : 10 Kasım 1964 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarımsal Mekanizasyon Atatürk Üniversitesi 1988 Y. Lisans

Detaylı