2011 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2011 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2011 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2 I. BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU... 3 II. GENEL BİLGİLER... 4 III. MİSYON VE VİZYON... 4 IV. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 4 V. HARCAMA BİRİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER... 5 VI. AMBAR BİLGİLERİ... 5 VII. ARŞİV BİLGİLERİ... 5 VIII. ÖRGÜT YAPISI (TEŞKİLAT ŞEMASI)... 5 IX. İNSAN KAYNAKLARI... 6 X. İDARİ PERSONEL SAYILARI... 6 XI. İDARİ PERSONELİN EĞİTİM DURUMU... 6 XII. İDARİ PERSONELİN HİZMET SÜRESİ... 6 XIII. İDARİ PERSONELİN YAŞ İTİBARİYLE DAĞILIMI... 6 XIV. SUNULAN HİZMETLER... 7 XV. YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ... 7 XVI. AMAÇ VE HEDEFLER... 7 XVII. HARCAMA BİRİMİNİN AMAÇ VE HEDEFLERİ... 7 XVIII. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER... 7 XIX. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER... 8 XX. MALİ BİLGİLER... 8 XXI. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 8 XXII. BÜTÇE GİDERLERİ... 8 XXIII. BİLGİ VE TEKNOLOJİ KAYNAKLARI... 9 XXIV. PERFORMANS BİLGİLERİ XXV. İDARİ FAALİYETLER XXVI. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ XXVII. ÜSTÜNLÜKLER XXVIII. - BAŞKANLIĞIN KURUM VE KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ GÜÇLÜDÜR XXIX. -ZAYIFLIKLAR XXX. - DEĞERLENDİRME XXXI. ÖNERİ VE TEDBİRLER XXXII. HARCAMA YETKİLİSİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI... 26

3 I.BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU Daire Başkanlığımız, Bingöl üniversitesi Rektörlük binası 2.katında 22 personel ile faaliyetini sürdürmektedir yılında Üniversitenin tüm birimlerinin yolluk, tahakkuk ve satınalma işlemleri Daire Başkanlığımıza bağlı birimlerce yürütülmüştür yılında Üniversitemizin merkez kampüsünün çevre ve genel temizliği 42 kişi ile hizmet alımı ihalesi Daire Başkanlığımızca yapılmış ve hizmet işi tamamlatılmıştır yılında Üniversitemizin güvenlik hizmeti 40 kişi ile hizmet alımı ihalesi Daire Başkanlığımızca yapılmış ve güvenlik hizmet işi tamamlatılmıştır yılında Üniversitemizde 30 Daimi işçi göreve başlamıştır. Daimi işçilerimiz Üniversitemiz bünyesinde büro, evrak ve bahçe işlerinde istihdam edilmekte olup maaş ve diğer işlemleri Daire Başkanlığımızca yürütülmektedir yılında Üniversitemizde Özelleştirme ile 4/C li olarak gelen 5 personel göreve başlamıştır. Bu personeller Üniversitemiz bünyesinde çeşitli birimlerde istihdam edilmekte olup maaş ve diğer işlemleri Daire Başkanlığımızca yürütülmektedir. Makine Teçhizatlara ait ödenek Daire Başkanlığımız bütçe tertibi altında bulunan sermaye giderleri ekonomik kodundan tüm birimlerimizin ihtiyaçları onaylanan detay programa göre harcanarak birimlerimizin depolarına girişleri sağlanmıştır. Dolayısıyla hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmaya çalışılmış, bütçe ödeneklerimizi harcama aşamasında en kaliteli mal, malzeme ve hizmeti en kısa sürede ve en ucuz şekilde temin edilmesi hedeflenmiştir sayılı Kanunun 41. maddesi gereği, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde hazırlanarak aşağıda açıklamalı olarak ifade edilen Daire Başkanlığımıza ait Birim Faaliyet Raporu sunulmuştur. Ali Rıza KURTARAN İdari ve Mali İşler Daire Başkanı 3

4 II.GENEL BİLGİLER III.MİSYON VE VİZYON Misyon Çağdaş, bilimsel düşünen ve bilimsel çalışmalar yapan üniversitenin kuruluşundan bu yana devam eden ivmesini hızlandırarak sürdürmek için gereken idari ve mali yapılanmaları gerçekleştirmektir. Başkanlığımıza gelen talepler değerlendirilerek, bu taleplerin satın alınması için Devletin olanakları ölçüsünde sağlanan ödenekle en kaliteli mal, malzeme ve hizmeti en kısa sürede ve en ucuz şekilde temin ederek, beklenen faydayı sağlamak ve hizmeti sunmaktır. Vizyon Üniversitede işinin uzmanı, çağdaş, bilimsel düşünen, teknolojiye ayak uyduran, değişime ve gelişime açık elemanları ile kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanan bir başkanlık olmak. IV.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Birimin Kuruluş Mevzuatı 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararname de yer alan Komptrolörlük ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlıklarının birleşmesi, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile gerçekleşerek İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı kurulmuştur. Bu karar 13 Ağustos 1984 tarih ve 84/8360 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yetki, Görev ve Sorumluluklar İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı; kurulduğundan bugüne kadar sorumluluğunda bulunan işleri Kanunlar ve Yönetmelikler çerçevesinde yürütmektedir. Bu çerçevede faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak, yolluk hizmetlerini yerine getirmek, satın alma işlemlerini yaparak alınan malzemelerin taşınır mal kayıtları ile depo giriş ve çıkış işlemlerini gerçekleştirmektir. Üniversite yerleşkesinin telefon santral hizmetlerini sağlamaktır. 4

5 V.HARCAMA BİRİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER VI.Ambar Bilgileri Ambar Sayısı: 3 adet VII.Arşiv Bilgileri Arşiv Sayısı: 1 adet VIII.Örgüt Yapısı (Teşkilat Şeması) İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Satın alma Birimi Tahakkuk Birimi Destek Hizmetleri Taşınır Kayıt Kontrol Birimi Evrak Kayıt Birimi Santral Hizmetleri 5

6 IX.İnsan Kaynakları X.İdari Personel Sayıları Unvanı Kadro Sayısı Dolu Kadro Boş Kadro Fiilen çalışan Daire Başkanı Şube Müdürü Ayniyat Saymanı Tekniker Memur Sayman Şef Bilgisayar İşlt Şoför Bekçi Hizmetli Kaloriferci Ambar Memuru Sekreter Koruma ve Güvenlik Gör Toplam XI.İdari Personelin Eğitim Durumu Eğitim Derecesi İlköğretim Lise Önlisans Lisans Lisansüstü XII.İdari Personelin Hizmet Süresi Hizmet Süresi 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 Üzeri XIII.İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Aralığı Üzeri

7 XIV.Sunulan Hizmetler Üniversite kampüsünde mevcut bulunan telefon santrallerinin faal olarak faaliyette tutulması, bakımı, teknik servisi ve hat çekimi işlemleri Başkanlığımız bünyesinde bulunan destek hizmetleri birimince yapılmıştır. Rektörlük, Enstitü, Fakülte ve Yüksekokulların (2 Enstitü, 5 Fakülte, 1 Yüksekokul, 4 Meslek Yüksekokulu) 2011 mali yılında talep ettikleri Makine ve Teçhizatlar Daire Başkanlığımızca satın alınarak birimlere dağıtımı sağlanmıştır. Üniversitemizin hizmet ve makam araçlarının sevk ve idare işleri, temizlik işleri hizmet satın alınması suretiyle Daire Başkanlığımız bünyesinde bulunan Destek Hizmetleri Birimimizce yapılmıştır. XV.Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre her bir işlemde imzası bulunan kişiler attıkları imza ile yetki ve sorumluluk almışlardır. Satın alma işlemlerinde, mal ve hizmet alımı gerçekleşmeden ödenek kontrolünün yapılması sağlanarak işlemler yapılmıştır. XVI.AMAÇ ve HEDEFLER XVII.HARCAMA BİRİMİNİN AMAÇ ve HEDEFLERİ -İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı; hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak, Devletin olanakları ölçüsünde sağlanan ödenekle en kaliteli mal, malzeme ve hizmeti en kısa sürede ve en ucuz şekilde temin etmektir. XVIII.TEMEL POLİTİKA ve ÖNCELİKLER Politikalar Yapılan her türlü işlerde; - Öncelikle Mevzuat içerisinde iş ve işlemleri yapmak - Şeffaf ve açık olmak - Adil olmak - Mali disiplin içerisinde saydamlık yapısına sahip olmak Öncelikler - Üniversitemiz Stratejik planında belirtilen hedefler doğrultusunda katkı sağlamak - Başkanlığımız personelinin niteliği ve kalitesini artırmak - Müşteri memnuniyeti ilkesine dayalı, üniversitenin ortak amaçlarında birlik ve tutarlılığı önemseyen, sürekli gelişmeyi amaç edinen bir birim olmak önceliklerimiz arasındadır. 7

8 XIX.FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER XX.MALİ BİLGİLER XXI.Bütçe Uygulama Sonuçları XXII.Bütçe Giderleri 1 KBÖ Gerçekleşme Gerçekleşme Toplamı Oranı 2 TL TL % 01 Personel Giderleri , , Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri , , Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , Cari Transferler , , Sermaye Giderleri , , TOPLAM , ,74 01 Bütçe gideri fazla olan kalem yeni personellerin işe başlamasından dolayı ve 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Üniversitemizin yeni açılan Birimlerinin Mal ve Hizmet Giderlerinden kaynaklanmıştır. 1 2 https://ebutce.bumko.gov.tr/ebutce2.htm adresinden kurum işlemleri altındaki ödenek durum/masraf cetvelleri seçilir. Bütçe yılı 2011, ay Aralık olarak seçilir. Kurumsal kod yazıldıktan sonra ödenek durum raporları altındaki tertip bazında ödenek durum listesi seçilerek rapor hazırlatılır. Elde edilen rapordaki harcama sütunundaki rakamlar yukarıdaki tabloda Gerçekleşme Toplamı sütununa yazılır. Gerçekleşme Toplamının KBÖ ye bölünmesi sonucu elde edilen yüzde oranı yazılır. 8

9 XXIII.Bilgi ve Teknoloji Kaynakları T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Taşınırın Kodu Taşınırın Adı Miktar Tutar TARIM VE ORMANCILIK MAKİNELERİ VE ALETLERİ , İNŞAAT MAKİNELERİ VE ALETLERİ , ATÖLYE MAKİNELERİ VE ALETLERİ , İŞ MAKİNELERİ VE ALETLERİ , GÜÇ ELEKTRONİĞİ VE BASINÇLI MAKİNELER İLE ALETLERİ , PAKETLEME MAKİNELERİ , MATBAACILIKTA KULLANILAN MAKİNA VE ALETLER , YIKAMA, TEMİZLEME VE ÜTÜLEME CİHAZ VE ARAÇLARI , BESLENME/GIDA VE MUTFAK CİHAZ VE ALETLERİ , ÖLÇÜM, TARTI, ÇİZİM CİHAZLARI VE ALETLERİ , TIBBİ VE BİYOLOJİK AMAÇLI KULLANILAN CİHAZLAR VE ALETLER , ARAŞTIRMA VE ÜRETİM AMAÇLI CİHAZLARI VE ALETLERİ , MÜZİK ALETLERİ VE AKSESUARLARI ,60 9

10 SPOR AMAÇLI KULLANILAN CİHAZ VE ALETLER , YOLCU TAŞIMA ARAÇLARI , DÖŞEME DEMİRBAŞLARI , TEMSİL VE TÖREN DEMİRBAŞLARI , BİLGİSAYARLAR VE SUNUCULAR , BİLGİSAYAR ÇEVRE BİRİMLERİ , TEKSİR VE ÇOĞALTMA MAKİNELERİ , HABERLEŞME CİHAZLARI , SES, GÖRÜNTÜ VE SUNUM CİHAZLARI , DİĞER BÜRO MAKİNELERİ VE ALETLERİ GRUBU , BÜRO MOBİLYALARI , MİSAFİRHANE, KONAKLAMA VE BARINMA AMAÇLI MOBİLYALAR , SEMİNER VE SUNUM AMAÇLI ÜRÜNLER , BASILI YAYINLAR 5 748, EĞİTİM MOBİLYALARI VE DONANIMLARI , ÖĞRENMEYİ KOLAYLAŞTIRICI EKİPMANLAR ,00 10

11 DERSLİK SÜSLEMELERİ 4 295, SALON SPORLARINDA KULLANILAN DEMİRBAŞLAR , KONTROL VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ , YANGIN SÖNDÜRME VE TEDBİR CİHAZ VE ARAÇLARI , BÜRO MALZEMELERİ 2 194, SEYYAR TANKLAR VE TÜPLER ,76 TOPLAM ,78 11

12 XXIV.PERFORMANS BİLGİLERİ XXV.İdari Faaliyetler Daire Başkanlığımızın görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde yerine getirdiği faaliyetlerine ilişkin performans bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. SIRA NO İHALE KAYIT NO / İHALENİN ADI litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin ve Litre EuroDizel Motorin Alımı İHALE TÜRÜ İHALENİN TARİHİ SAATİ YÜKLENİCİ FİRMA SÖZLEŞME TARİHİ YAKLAŞIK MALİYET İHALENİN TUTARI PAZARLIK :00 Turhanlar Petrol , , / KİŞİ İLE SİLAHSIZ GÜVENLİK HİZMETİ İHALE İPTAL EDİLDİ (İstekliler çeşitli nedenlerden dolayı elenmiştir.) /9773 SODES KAPSAMINDA MAL ALIMI İHALE İPTAL EDİLDİ (İHALEYE TEKLİF VERİLMEDİĞİNDEN DOLAYI İHALE İPTAL EDİLMİŞTİR) /12557 SODES KAPSAMINDA MALZEME ALIMI :00 YILDIZ TEKNİK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİC. SAN.LTD.ŞTİ , ,00 12

13 ARİFOĞULLARI İNŞ.GID ZUC.OTOM.HAYV.İH İTA. TİC.SAN.LTD ,00 ATILIM EĞT.DAN.MOBL. HAYV.GID.TEKS.İN TİC. SAN.LTD.ŞTİ ,00 NETKOTAŞ EĞT.İNŞ GIDA LTD.ŞTİ , / KİŞİ İLE 2 AY SÜREYLE SİLAHSIZ GÜVENLİK HİZMETİ PAZARLIK :00 BURÇ GÜVENLİK VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ , , / KİŞİ İLE SİLAHSIZ GÜVENLİK HİZMETİ :00 TİTİZ ÖZEL KORUMA VE GÜVENLİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ , , / METRE ÇELİK BORU ALIMI PAZARLIK :00 ŞAHRA İNŞAAT GIDA NAK. İLT.HAYV.TİC.SAN.LTD.ŞTİ , , /41283 DİJİTAL TERCÜME VE KONFERANS SİSTEMİ İHALE İPTAL EDİLDİ (İHALEYE TEKLİF VERİLMEDİĞİNDEN DOLAYI İHALE İPTAL EDİLMİŞTİR) /48644 SODES KAPSAMINDA ALTERNATİF ENERJİ EĞİTİM SETİ PAZARLIK :00 BİN-MED SAĞLIK HİZ. İNŞ. GIDA TARIM BİLİŞİM SİST. TİC. SAN. LTD. ŞTİ , , /61245 OTOMASYON YAZILIMI :00 PROLİZ BİLGİSAYAR YAZILIM VE DONANIM HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ , ,00 13

14 HAS BARMAN İNŞ. KIRTASİYE YAKIT GIDA TEMZ.ENERJ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ ,00 HASSA SAĞLIK İNŞ.NAK.GIDA TİC.SAN.LTD.ŞTİ ,50 GÜL MARKET MEHMET GÜL , / KALEM GENEL MALZEME ALIMI :00 DEMAK HIRDAVAT MAKİNA ELEK.İNŞ.YEDEK. PARÇA TAAH.TİC.VE SAN.TİC.LTD.ŞTİ , ,00 ERKAN ARSLAN ŞAH ELEKTRİK TELEKOM İNİKASYON İNŞ.GI ÜR.PZ.SN.TİC.LTD.ŞTİ ,63 GÜRSU İNŞ.SAN.LTD.ŞTİ ,00 ÖZCİHANGİR İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ , / Kalem Mühendislik Mimarlık Fakültesi Laboratuvar Malzeme Alımı :00 EMA GRUP Lab.Cih. İç ve Dış Tic.Ltd.Şti. UTEST MALZ.TEST CİH. LTD.ŞTİ , , ,00 UMUT MEDİKAL ENVER DEMİR ,00 14

15 VOMMAK MAKİNE MÜH.SAN. TİC.LTD.ŞTİ ,00 EKOLOJİ ÇEVRE TEK.LTD.ŞTİ , /53114 AĞ CİHAZLARI ALIMI :00 ATLANTİS DOĞU BİLGİSAYARİNŞ.MEDİKAL TEM.MALZ.SANTİC.LTD.ŞTİ , , /72458 Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Malzeme Alımı :00 Çokesen Elektronik San. ve.tic.ltd.şti , , / KALEM LAB. DONANIM MALZ. MERKEZİ TIBBİ GAZ SİST. MALZ. ALIMI :00 BİOKİM TEKNİK SİSTEMLER LAB. CİH. LTD. ŞTİ , , / KALEM ZİRAAT FAKÜLTESİ MALZEME ALIMI : / KG KÖMÜR ALIMI : / KG KALYAK (FUEL OIL NO:4) ALIMI / GÜVENLİK KAMERASI VE PDKS ALIMI : :00 Deniz Tarım Makinaları Satış Yedek Parça ve Tamir Servisi (Deniz KAYLI) Güven Yakıt Tem. Gıda Nak. İnş.Tic. Ltd.Şti Genç Coşkun Pet.İnş.Gıda. Teks.Mad.Nak.Hay. Tem.Tic.San.Ltd.Şti Targe Elektronik San.ve Tic.Ltd.Şti , , , , , , , , / KALEM FİZİK BÖLÜMÜ MALZEME ALIMI :00 Nel Elek.Cih.İml.ve Tic.A.Ş , , / KALEM KİMYA BÖLÜMÜ MALZEME ALIMI :00 BİN-MED SAĞLIK HİZ. İNŞ. GIDA TARIM BİLİŞİM SİST. TİC. SAN. LTD. ŞTİ , ,00 15

16 ÖZCİHANGİR İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ ,00 İNTER-MED HASTANE ÜRÜN. SAN.TİC.LTD.ŞTİ ,00 EMA GRUP Lab.Cih. İç ve Dış Tic.Ltd.Şti ,00 GEN-TEK TIBBİ CİH. VE SAĞ. GER. GIDA. TEM. TURZ. İNŞ. SAN.VE TİC.LTD. ŞTİ ,00 ADAY MEDİKAL SAĞ. ARAÇ. VE GEREÇ. İTH. İHR. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ , / KALEM BİYOLOJİ BÖLÜMÜ MALZEME ALIMI :00 EMA GRUP Lab.Cih. İç ve Dış Tic.Ltd.Şti , ,00 BİN-MED SAĞLIK HİZ. İNŞ. GIDA TARIM BİLİŞİM SİST. TİC. SAN. LTD. ŞTİ ,00 İNTER-MED HASTANE ÜRÜN. SAN.TİC.LTD.ŞTİ , / KALEM ZİRAAT FAKÜLTESİ MALZEME ALIMI :00 Ema GRUP Lab.Cih. İç ve Dış Tic.Ltd.Şti , ,00 16

17 Redoks Tek.Cih.Ends.Lab.Ürün San.Tic.Ltd.Şti ,00 Or-med Medikal ve Pazarlama (Orhan DEMİREL) ,00 BİN-MED SAĞLIK HİZ. İNŞ. GIDA TARIM BİLİŞİM SİST. TİC. SAN. LTD. ŞTİ ,00 İNTER-MED HASTANE ÜRÜN. SAN.TİC.LTD.ŞTİ ,00 Ökmen Bilş.Tek.Elk.İnş.San.Dış Tic.Ltd.Şti , / KALEM FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MALZEME ALIMI :00 HASSA SAĞLIK İNŞ.NAK.GIDA TİC.SAN.LTD.ŞTİ , , / KALEM İNŞAAT MALZEME ALIMI :00 Ökmen Bilş.Tek.Elk.İnş. San.Dış Tic.Ltd.Şti , , / KALEM LAB. MALZEME ALIMI :00 Hedef Eğt.Araç.Büro Mob.ve Rek.Ltd.Şti , , / KİŞİ İLE SİLAHSIZ GÜVENLİK HİZMETİ :00 Yavuz Koruma ve Özel Güv.Hiz.Tic.Ltd.Şti , ,38 17

18 / KİŞİ İLE MALZEMESİZ TEMİZLİK HİZMET ALIMI :00 Beşkat İltş.Gıda Tar Nak.Or.Ür.İnş.Teks.Elk.Pet.Tem.San.Ltd.Şti , , / KALEM FİZİK BÖLÜMÜ LABORATUARI TEZGAH MALZEMELERİ :00 BİOKİM TEKNİK SİSTEMLER LAB. CİH. LTD. ŞTİ , ,00 Binsu Sulam Sist.Peyz.Tar.Gıda İnş.Tem.Hay. İth.İhr.San Tic.Ltd.Şti , / KALEM SIHHİ TESİSAT VE DEMİRBAŞ MALZEME ALIMI :00 Ökmen Bilş.Tek.Elk.İnş.San.Dış Tic.Ltd.Şti , ,00 Has Barman İnş. KIRTASİYE YAKIT GIDA TEMZ.ENERJ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ , / KALEM ZİRAAT FAK. LAB. SARF MALZEME ALIMI :00 Or-med Medikal ve Pazarlama (Orhan DEMİREL) , , / KALEM KİMYA BÖLÜMÜ SARF MALZEME :00 Or-med Medikal ve Pazarlama (Orhan DEMİREL) , , / KALEM BİYOLOJİ BÖLÜMÜ SARF MALZEME :00 Or-med Medikal ve Pazarlama (Orhan DEMİREL) , , / CNC TORNA TEZGAHI ALIMI :00 İHALE İPTAL EDİLDİ (3 istekli yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu ve 1 isteklinin de evrak eksiği olduğundan ) 18

19 / CNC TORNA TEZGAH ALIMI Bayram Tic.(Ali Rıza TOPRAK) , , / KALEM LAB. MALZEMESİ ALIMI :00 İNTER-MED HASTANE ÜRÜN. SAN.TİC.LTD.ŞTİ , , / OTOMATİK TAŞIT TANIMA SİSTEMİ (OTTS) ile 6000 litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin ve Lt Euro Dizel Motorin ALIMI :00 As Yakıt Petr.San ve Tic.Ltd.Şti , ,00 19

20 DOĞRUDAN TEMİN SIRA İŞİN ADI TALEP EDEN BİRİM TARİH FİRMA ADI TUTARI CİNSİ 1 Sos.Tes. Ve Rek.Bin Perde Alımı İMİD DEKOR PERDE 8.604,54 Mal alımı 2 Temizlik Malz.Alımı İMİD Yeni Doğu Ticaret 9.209,90 Mal alımı 3 Kırtasiye Malz.Alımı İMİD Yeni Doğu Ticaret 9.528,50 Mal alımı 5 Kampüs Alanı Fidan Alımı Yapı İşleri Hoş Ticaret ,00 Mal alımı 6 Temsil Ağırlama Özel Kalem Kaltem Ltd.Şti ,56 Mal alımı 7 İnşaat Malz.Alımı Yapı İşleri Perksoy Mühn.Ltd.Şti ,60 Mal alımı 8 Elektrik Malz.Alımı Yapı İşleri Elaltuntaş Elektirik. 177,00 Mal alımı 9 Tems.Ağır.Bal alımı Özel Kalem Nusret YILDIZ (Market) 365,15 Mal alımı 10 Rek.Konutu Kömür Alımı Yapı İşleri Özbinboğa İnş.Gıda.şti 3.416,10 Mal alımı 11 Rek.Makamı Koltuk Alımı İMİD Ateş-Sel 3.000,01 Mal alımı 12 Araç bakım Onarım Yapı İşleri Aydoğdular Otomotiv 343,38 Mal alımı 13 Rek.Binası.ve F.E.F İsimlik Alımı İMİD Mira Mühendislik 5.069,28 Mal alımı 14 Kömür Alımı İMİD Özbinboğa İnş.Gıda.şti 672,60 Mal alımı 15 Elektrik Malz.Alımı Yapı İşleri Yıldız Elektronik 2.295,10 Mal alımı 16 Kamu Mal.Yön.Kitap Alımı Genel Sekreterlik İzden Yayıncılık 150,00 Mal alımı 17 Araç bakım Onarım Yapı İşleri Aydoğdular Otomotiv 413,00 Mal alımı 20 Bilardo Masası Alımı Sosyal Tesisler Göl Spor Dünyası 9.086,00 Mal alımı 21 Sos.Tes.ve Zir.Fak. Mobilya alımı Yapı İşleri AY-GÜN Mobilya 1.770,00 Mal alımı 23 Taşınabilir Bilgisayar Rektörlük ATLANTİS Bilgisayar 424,40 Mal alımı 24 Elektrik Malz.Alımı Yapı İşleri Vesnur İnş.Gıda.Elktrik 418,90 Mal alımı 25 Tem.ağrl.Çiçek Alm. Özel Kalem Gözde Çiçekçilik 1.834,00 Mal alımı 26 Lambiri ve Parke Alm Yapı İşleri Nak-San Ltd.Şti ,34 Mal alımı 20

21 27 Hidromek Kepçe Bakım Onarım Yapı İşleri Oto Salih 1.845,60 Mal alımı 28 Masa Örtüsü Alımı Misafirhane Mehmet KANAT 4.039,20 Mal alımı 31 İnşaat Malz.Alımı Yapı İşleri Miraç hırdavat 683,22 Mal alımı 34 Basım Malz.Alımı İMİD Anadolu Ofset Matb ,57 Mal alımı 35 Görevde Yük. Ve Aday memur Kitabı Personel Dai.Bşk Başbakanlık 350,00 Mal alımı 36 Merk.Lab.Malz.alm Merkezi Labaratuvar Hassa Sağlık 4.852,37 Mal alımı 37 İnş.Malz.Alımı Ziraat Fakültesi Has Barman İnş.San.Şti ,73 Mal alımı 38 Kırt.ve Demirbaş Malz.alımı Döner Sermaye İşl Yeni Doğu Ticaret 6.244,56 Mal alımı 40 Toner Dolumu İMİD Yeni Doğu Ticaret 1.416,00 Mal alımı 41 Elektrik Malz.Alımı Yapı İşleri Doğu Elektrik 4.429,13 Mal alımı 43 Laser pointe Alımı Bilgi İşlem Yıldız Elektronik 271,40 Mal alımı 44 Temsil Ağırlama Özel Kalem Bingöl Digital Tasarım 4.955,35 Mal alımı 47 Santral ve Kons.alımı Ziraat,İlahiyat,Müh fak Santral ,20 Mal alımı 48 Damacana Su alımı İMİD Emin Gıda Pazarlama 50,00 Mal alımı 49 Otobüs Bakım onarm İMİD Cem Oto 1.445,50 Mal alımı 50 Çim Ekimi İMİD Cansızoğlu Peyzaj ve Çiç 6.372,00 Mal alımı 51 Pesonel Giy.Yardımı Personel Dai.Bşk Butik Beşir 732,78 Mal alımı 52 Çevre İlaçlama İMİD Beg-San Veteriner Kln ,20 Mal alımı 54 Voip kart Alımı Bilgi İşlem Santral ,00 Mal alımı 56 Elektrik Malz.Alımı Yapı İşleri Ümit Bobina Atolyesi 3.980,00 Mal alımı 57 İtfaiye Köpüğü Alımı İMİD BİN-KAR 3.540,00 Mal alımı 58 İtfaiye Aracı Malz. Alımı İMİD Bin-Karn Yangın ve Güv ,00 Mal alımı 59 İsimlik Alımı İMİD Mira Mühendislik 3.797,24 Mal alımı 61 Temsil Ağırlama Özel Kalem Kaltem Ltd.Şti ,08 Mal alımı Plasik Boya ve 62 Malzemesi alımı Yapı İşleri Emek İnş.Plastik Tmz.Şti 304,44 Mal alımı 21

22 63 KırtasyeiDemirbaş Malzemesi Alımı Yabancı Diller Y.O Yeni Doğu Ticaret 9.157,70 Mal alımı 65 Toner Alımı İMİD Şafag Bilgi Teknolojileri 519,20 Mal alımı 67 İlan Panosu ve Anahtarlık alımı İlahiyat Fakültesi AY-GÜN Mobilya 295,00 Mal alımı 68 Elektrik Malz.Alımı Yapı İşleri Konukoğlu Elektrik 8.668,28 Mal alımı 69 Çim Tohumu Alımı İMİD Gözde Çiçekçilik 3.000,00 Mal alımı 70 Döner Sermaye İşletmesi Kitabı alımı Strateji Gel.Dai.Bşk Izden Yayıncılık 150,00 Mal alımı 71 Temz.Malz.Alımı Genel Sekreterlik Akvam Ticaret 4.141,80 Mal alımı 72 Kırtasiye Malz.Alımı Genel Sekreterlik Yeni Doğu Ticaret 7.224,26 Mal alımı 73 Araç Lastiği Alımı İMİD Aydoğdular Otomotiv ,72 Mal alımı 74 Kesin Hes.Kit.Alımı Strateji Gel.Dai.Bşk Umut Ofset Matbaacılık 339,84 Mal alımı 77 Merk.Lab.Tüp.Dol. Merkezi Labaratuvar Hassa Sağlık 2.342,30 Mal alımı 79 İlaç Malz.Alımı Ziraat Fakültesi Medusa İlaç Hizmetleri 3.470,64 Mal alımı 80 Tesisat malz Alımı Yapı İşleri Has Barman İnş.San.Şti ,40 Mal alımı 81 Kasımpatı Çiç.Alm. Yapı İşleri Dündar Mevs.Süs Bitk ,00 Mal alımı 82 Kitap Basımı Zaza Dili Kül.Arş BİZİM BÜRO BASIMEVİ 6.490,00 Mal alımı 83 Sigorta Alımı Yapı İşleri Konukoğlu Elektrik 66,38 Mal alımı 85 Dikey Perde Alımı F.E.F ve Yabancı Dil DEKOR PERDE 1.770,00 Mal alımı 87 Plotter Yazıcı Alımı Müh.Mimarlık Fak Binmak Büro Makinaları 5.883,48 Mal alımı 88 Toner Dolumu İMİD Yeni Doğu Ticaret 2.124,00 Mal alımı 89 PTT Kargo Hizmeti İMİD PTT Merkez Müdürlüğü 2.541,97 90 Mazot Alımı İMİD TURHANLAR PETROL 4.903,80 Mal alımı 91 Kuluçka ve Civciv Büyütme Mak.Alm Ziraat Fakültesi Çimuka Kuluçka Mak ,09 Mal alımı 92 Lab.Malz.Alımı F.E.F INTER-MED ,00 Mal alımı 93 Lab.Malz.Alımı F.E.F INTER-MED ,08 Mal alımı 94 Dalgıç Pompa Alımı Yapı İşleri Eren Elektronik ,00 Mal alımı 95 Peojeksiyon Cihazı Alımı Açık Öğr.Fak.İl.Kor Yeni Doğu Ticaret 4.720,00 Mal alımı 96 Akıllı Sınıf Malz.alm. Bilgi İşlem Numeros Elektronik ,24 Mal alımı 97 Akıllı Sınıf Malz.alm. Bilgi İşlem Numeros Elektronik ,24 Mal alımı 98 Personel Giyim Yar. Personel Dai.Bşk Butik Beşir 682,56 Mal alımı 22

23 100 Temsil Ağırlama Özel Kalem Gözde Çiçekçilik 3.120,00 Mal alımı TOPLAM ,91 Bütçemizin ilgili kaleminin %10'u ,00-TL iken, yapılan toplam mal alımı ,91-TL 'dir. NO İŞİN ADI TALEP EDEN BİRİM TARİH FİRMA ADI TUTARI CİNSİ Ünv.Hali Hazır 1 Haritalarının Yapımı Yapı İşleri ATAŞ Har.Müh.ve Emlak ,00 Yapım İşi 2 Duvar Kağıdı Yapımı Yapı İşleri Atılım Mobilya 6.669,04 Yapım İşi 3 Dolap Yapımı F.E.F ve Yabancı Dil Hassa Sağlık ,40 Yapım İşi TOPLAM: ,44 Bütçemizin ilgili kaleminin %10'u ,00-TL iken, yapılan toplam yapım işi ,44-TL 'dir. NO İŞİN ADI TALEP EDEN BİRİM TARİH FİRMA ADI TUTARI CİNSİ 1 Bilg.Programı Lisans Güncelleme Bilgi İşlem ATLANTİS Bilgisayar ,60 Hizmet a. Kamu İha.Mevz.Kat. 2 Hiz.Alımı İMİD Güncel Bilgi Eğitim 4.189,00 Hizmet a Kişi İle Güv.Hiz. Alımı 4 BÜBAP Otomasyon Sist.Alımı İMİD Titiz Güvenlik ve Koruma Ltd.Şti 3.928,53 Hizmet a. BÜBAP KAY-BER LTD.ŞTİ 7.205,92 Hizmet a. 23

24 5 Fen.Bil.Ens.Dergi Basımı Fen.Bil.Enstitüsü BİZİM BÜRO BASIMEVİ 1.333,00 Hizmet a. 6 Zaza Dili Semp.Tec. ve Ekipman.Hiz. Bilgi İşlem Ankara Tecrüme Ltd.Şti 5.900,00 Hizmet a. 7 Araç sigorta Bedeli İMİD Turan SEVER 322,56 Hizmet a. 8 Şoför Hizmeti Alımı (5 aylık) İMİD Star Bingöl Truzim 7.785,00 Hizmet a. 9 Taşınır Mal Ayniyat Güncelleme İMİD Digitek Bilg.ve Tek.Ltd 4.500,00 Hizmet a. 10 Araç sigorta Bedeli İMİD Axa Oyak 1.109,15 Hizmet a. 11 Ünv.Bülteninin Haz. Ve Basımı İMİD Arc.Ajans Rek.ve Bilg.Hz ,00 Hizmet a. 12 Araç sigorta Bedeli İMİD Axa Oyak 175,84 Hizmet a. 13 Str.Kalk.Planı Haz. Strateji Gel.Dai.Bşk Bilgipark Danışmanlık ,00 Hizmet a. 14 Program Hizmetl Küt.ve Dök.Dai.Bşk Rordam Bilg.Tekn.Ltd.Şti 2.800,00 Hizmet a Adet Araç Sigorta Bedeli İMİD Axa Sigorta 916,43 Hizmet a. Şoför Hizmeti Alımı (5 aylık) İMİD Star Bingöl Truzim 8.130,20 Hizmet a. 17 Kamu ihale Mevz. Eğitm Hizmeti İMİD Kamusal Eğt.Gel.Dern ,00 Hizmet a. 18 Nakliyat Bedeli Küt.ve Dök.Dai.Bşk Nakliyeci Ali Cihan ÖZEL 3.304,00 Hizmet a Kişi İle 545 Gün.Güv.Hiz.Alımı İMİD Yavuz Koruma Güv ,48 Hizmet a. 20 Digitek güncelleme İMİD Digitek Bilg.ve Tek.Ltd 1.900,00 Hizmet a. TOPLAM: ,71 Bütçemizin ilgili kaleminin %10'u ,00-TL iken, yapılan toplam hizmet alımı ,71-TL 'dir. 24

25 XXVI.KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ XXVII.Üstünlükler -Başkanlığımızda çalışan personel, teknolojinin tüm olanaklarından faydalanmasını bilmektedir. -Personelimizin eğitim düzeyi yüksektir. -Dairemiz personelinin yaş ortalaması gereği genç ve dinamik olması teknolojik gelişmelerde yeni yapılanmalara olanak vermektedir. -Personel iş disiplinine sahip ve özverilidir. XXVIII.- Başkanlığın kurum ve kuruluşlarla ilişkileri güçlüdür. XXIX.-Zayıflıklar sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelerde mevzuat ile ilgili yeterli eğitimi almamış kişilere gerekli eğitimin verilmemesi, -Üniversitelerde çalışan idari personelin diğer bakanlıklarda çalışan personelle kıyaslandığında ücret dengesizliğinin olması nedeniyle başka kurumlara veya döner sermaye ödeyen birimlere geçme isteğinin fazla olması. Diğer yandan KPSS sonucu atanan memurlar başka illerden geldikleri için bunlardan asaleti dolanlar geldikleri illere tayın yapma istekleri çalışanların performans düzeyini düşürmektedir. XXX.- Değerlendirme -Her yıl hazırlanan bir sonraki yılın tahmini bütçesi Yüksek Planlama Kurulunda belirlenen tavan rakamlarına göre oluşturulduğu için eksikler bütçeleme yapılmaktadır. -Kanunlaşan bütçe olanakları çerçevesinde ödenekler kullanma çabasında olumlu gerçekleşmeler sağlanmıştır. XXXI.ÖNERİ VE TEDBİRLER Maliye Bakanlığınca üniversite bütçeleri hazırlanırken; -Yeni açılan üniversitelerin özel durumu -Üniversitenin bulunduğu ilin gelişmişlik düzeyi -Üniversitenin kapalı alanı -Öğrenci sayısı -Personel sayısı v.b. kriterlerin dikkate alınması durumunda daha gerçekçi bütçe rakamlarına ulaşılacağı kanaatindeyiz. 25

26 XXXII.HARCAMA YETKİLİSİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler ile benden önceki harcama yetkilisinden aldığım bilgilere dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Bingöl ) Ali Rıza KURTARAN İdari ve Mali İşler Daire Başkanı 26

2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU...1 I. GENEL BİLGİLER...2 I.A. MİSYON VE VİZYON... 2 I.B. YETKİ, GÖREV

Detaylı

2010 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2010 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2010 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU I. BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU... 3 II. GENEL BİLGİLER... 4 III. MİSYON VE VİZYON... 4 IV. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 23 TAŞINIR DETAY 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 685.3,77 685.3,77 250.684,70 434.624, Kırtasiye Malzemeleri Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanıl Servis ve Saklama Kapları 1.351,97 1.351,97 "KONTROL

Detaylı

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ 150.01 ADI Kırtasiye Malzemeleri Grubu 1 150.01.01 Yazı Araçları 33.411,36 21.060,03 54.471,38 48.178,20 6.293,19 2 150.01.02 Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri 341,61 1.094,10 1.435,71 480,26 955,45

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 21 TAŞINIR DETAY I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 858.6,78 1.3.2,16 2.161.8,94 1.730.9,14 430.9,80 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı, Faksimile

Detaylı

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ 150.01 ADI Kırtasiye Malzemeleri Grubu 1 150.01.01 Yazı Araçları 6.293,19 28.614,28 34.907,47 29.790,11 5.117,35 2 150.01.02 Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri 955,45 2.117,02 3.072,47 2.602,26

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ TAŞINIR KESİN CETVELİ 47 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 20 I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 313.418,83 4.684.1,96 4.7.520,79 4.729.357,97 268.162,82 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 00 ANAYASA MAHKEMESI 22 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 193.0, 728.9,12 921.911,16 6.762,32 314.148,84 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı,

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 39 ADANA BILIM VE TEKNOLOJI ÜNIVERSITESI 23 I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 1.816.864,40 1.816.864,40 626.114,98 1.190.749,42 Kırtasiye Malzemeleri Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanıl Servis ve

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,91 17.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,91 17. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,...., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Özel lara

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,64 14.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,64 14. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,...., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Özel lara

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 20 TAŞINIR DETAY I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 237.871,67 393.4,33 630.926,00 340.325,42 290.600,58 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı,

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU 2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU Bağlarbaşı Mahallesi/Gümüşhane/ TÜRKİYE Tel : 0 456 233 75 50 Fax : 0 456 233 74 27 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

TAŞINIR ÖZET. Muhasebat Genel Müdürlüğü. T.C. Maliye Bakanlığı. Muhasebe Birim Kodu : Muh. Birim Adı : GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ. Kurum Kodu: Birim Adı

TAŞINIR ÖZET. Muhasebat Genel Müdürlüğü. T.C. Maliye Bakanlığı. Muhasebe Birim Kodu : Muh. Birim Adı : GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ. Kurum Kodu: Birim Adı Muh. : 7 76 Gümüşhane Sağlık Yüksekokulu 6 Döşeme ı Temsil ve Tören ı Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar Bilgisayarlar ve Sunucular Bilgisayar Çevre Birimleri Teksir ve Çoğaltma Makineleri

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,00 760,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,00 760, Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin BBanka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 5.589, , , , , , , ,00 68.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 5.589, , , , , , , ,00 68. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli.... Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Özel lara İlişkin

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , , // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 14.023,87 2.069.697,42 27.200.000,00 10,50 184.453,64 3.704.930,84 9.522,61 3.000.010,50 3.400,00 16.139.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 14.023,87 2.069.697,42 27.200.000,00 10,50 184.453,64 3.704.930,84 9.522,61 3.000.010,50 3.400,00 16.139. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli...... BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ TAŞINIR KESİN CETVELİ 95 AVRUPA BIRLIĞI GENEL SEKRETERLIĞI 20 TAŞINIR DETAY 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 4.848,27 2.8.8,22 3.2.846,49 2.229.575,61 981.270,88 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım,

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ TAŞINIR KESİN CETVELİ 38 GAZI ÜNIVERSITESI 23 TAŞINIR DETAY I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 674.0,95 6.631.563,62 7.3.554,57 4.611.897,33 2.694.657,24 Kırtasiye Malzemeleri Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 12.842,36 16.945.078,32 6.704.465,26 1.145.752,18 5.543.586,00 81.953,44 196.125,39 503.301,18 2.730.027,81 36.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 12.842,36 16.945.078,32 6.704.465,26 1.145.752,18 5.543.586,00 81.953,44 196.125,39 503.301,18 2.730.027,81 36. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,, Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 22 I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 4.8.114, 4.8.114, 3.718.728,31 359.385,71 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 21 TAŞINIR DETAY 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 684.948,12 8.692.17 9.377.119,30 8.644.988,33 732.130,97 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı,

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,00 6.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,00 6. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.., BAP Özel larına İlişkin BBanka Hesabı Verilen Gönderme Emirleri Hesabı..,..,.,..,.., BAP Özel larına

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , , Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 23 TAŞINIR DETAY I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 5.842.162,27.470.918,70 16.313.0,97 12.489.166, 3.823.914,94 Kırtasiye Malzemeleri Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanıl Servis ve Saklama Kapları

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 20 I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 537.4,44 8.980.867, 9.518.268,53 8.833.320,41 684.948,12 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı, Faksimile

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,59 48.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,59 48. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz Rektörlüğü nün, Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması konusundaki talebi, 04/12/2013

Detaylı

2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Konu Başlığı : Sayfa No I- SUNUŞ......3 II-GENEL BİLGİLER..4 A) Misyon ve Vizyon B) Yetki, Görev

Detaylı

2012 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2012 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2012 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 5 A. MİSYON VE VİZYON... 5 A.1. MİSYON... 5 A.2. VİZYON... 5 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , , Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,59 48.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,59 48. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 21.174,12 3,29 5.945.427,00 719.109,85 110.983,26 566.379,00 2.270.330,35 387,78 3.563.745,33 17.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 21.174,12 3,29 5.945.427,00 719.109,85 110.983,26 566.379,00 2.270.330,35 387,78 3.563.745,33 17. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.., MERKEZ BANKASI,, - (Ziraat Bankası - (Ziraat Bankası - (Ziraat Bankası - (Ziraat Bankası - (Ziraat Bankası VERİLEN ÇEKLER HS.(ZİRAAT BANKASI)

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , ,14 523, , ,85 49.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , ,14 523, , ,85 49. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,, Vadeli...... Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı SAN-TEZ Projelerine Akt.Tutarllara İlişkin Banka Hesabı BAP Özel

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,33 3.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,33 3. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,, Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,11 48.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,11 48. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

2012 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ FEN MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU

2012 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ FEN MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU 2012 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ FEN MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU 1 Hesap Kodu I. Düzey Kodu II. Düzey Kodu FEN MERKEZLERİ 1. Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma 2. Bilgi Sistemleri Uygulama ve Araştırma

Detaylı

2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Konu Başlığı : Sayfa No I- SUNUŞ......3 II-GENEL BİLGİLER..4 A) Misyon ve Vizyon B) Yetki, Görev

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,33 3.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,33 3. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,33 3.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,33 3. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , ,74 177, ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , ,74 177, , // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,, Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,, Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,07 27.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,07 27. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 80.449.791,68 56.144.644,08 295.839,45 200.000,00 17.385,35 67.953,03 6.082,74 43.604.958,36 46.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 80.449.791,68 56.144.644,08 295.839,45 200.000,00 17.385,35 67.953,03 6.082,74 43.604.958,36 46. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 14.800.835,88 23.454.054,84 328.352,97 133.724,09 9.520,00 1.359,46 11.520,00 285.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 14.800.835,88 23.454.054,84 328.352,97 133.724,09 9.520,00 1.359,46 11.520,00 285. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU Rize 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 1 I- GENEL BİLGİLER 2 A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev ve

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

2011 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2011 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2011 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 5 A. MİSYON VE VİZYON... 5 A.1. MİSYON... 5 A.2. VİZYON... 5 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 3 I. GENEL BİLGİLER 4 A. Misyon, Vizyon ve Değerler 4 B. Yetki, Görev

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 3 I. GENEL BİLGİLER 4 A. Misyon, Vizyon ve Değerler 4 B. Yetki, Görev

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,74 177,52 81.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,74 177,52 81. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,. Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı SAN-TEZ

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ A) GENEL BİLGİLER 2014 yılı yerel seçimleriyle birlikte yeni kurulan Tuşba Belediyesinin teşkilatlanma çalışmaları başlamış ve bu kapsamda meclis kararıyla Bilgi İşlem Müdürlüğü oluşturulmuştur.

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,99 48.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,99 48. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 76 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Destek

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , , ,

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , , , TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli...... BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ii İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime İlişkin

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU Rize 2016 1 1-SUNUŞ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 34.790,10 87.523.493,19 187.034.650,90 65.576.358,27 118.303.070,36 119.369.664,37 34.540,10 3.732.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 34.790,10 87.523.493,19 187.034.650,90 65.576.358,27 118.303.070,36 119.369.664,37 34.540,10 3.732. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., T.C Ziraat Bankası..,.., T.Halkbankası..,..,., T.C Ziraat Bankası..,.., T.Halk Bankası..,..,.. Verilen

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 58.907,97 800.000,00 32.866.879,21 18.819.120,11 1.115.340,25 102.186,77 30.565,26 340.957,38 24.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 58.907,97 800.000,00 32.866.879,21 18.819.120,11 1.115.340,25 102.186,77 30.565,26 340.957,38 24. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.., Muhasebe Birimindeki Çekler.. Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 1.352.163.107,68 1.287.566.614,81 507.326,82 1.812.911,74 67.223,98 123.460,79 1.624.058,93 127.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 1.352.163.107,68 1.287.566.614,81 507.326,82 1.812.911,74 67.223,98 123.460,79 1.624.058,93 127. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı...,..., Vadeli...,...,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,, Vadeli..,...., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı SAN-TEZ Projelerine Akt.Tutarlara İlişkin Banka Hesabı BAP Özel

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , , Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli.,.,. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,87 15.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,87 15. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli.... Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2015 Kurum. Ekonomik Kodlar 43.066.199,05 33.182.931,97

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2015 Kurum. Ekonomik Kodlar 43.066.199,05 33.182.931,97 TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLAR TABLOSU Yılı : Kurum :. Adı : Ay: Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Cari Yıl (N) Kodlar BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ Cari Yıl (N) BÜTÇE GİDERLERİ HESAB.., BÜTÇE GELİRLERİ HESAB.., Personel

Detaylı

II. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI...

II. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI... İçindekiler SUNUŞ... 1 I. GENEL BİLGİLER... 1 1. Misyon (Özgörev);... 1 2. Vizyon (Özgörüş);... 1 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 B. Birime İlişkin Bilgiler... 2 1- Fiziksel Yapı... 2 2. Teşkilat

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2017 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 24.082.751,67 20.908.690,51 419.934,13 155.638,07 31.620,00 19.924,72 102.318,12 73.935,16 35.247.256,42 13.002,00 2.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 24.082.751,67 20.908.690,51 419.934,13 155.638,07 31.620,00 19.924,72 102.318,12 73.935,16 35.247.256,42 13.002,00 2. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına

Detaylı

Sizler, yeni Türkiye nin genç çocukları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar.

Sizler, yeni Türkiye nin genç çocukları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Sizler, yeni Türkiye nin genç çocukları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan,

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BİNASI ,00. AÇIKLAMA : 4 adet amfi, 8 adet derslik, ve 90 adet ofis den oluşmaktadır.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BİNASI ,00. AÇIKLAMA : 4 adet amfi, 8 adet derslik, ve 90 adet ofis den oluşmaktadır. İŞİN ADI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BİNASI İHALE BEDELİ 6.368.460,00 (KDV DAHİL ) 2013 YILI HARCAMASI 370.644,37 BAŞLANGIÇ TARİHİ 12.11.2013 BİTİŞ TARİHİ 26.03.2015 TOPLAM KAPALI ALAN 6.500 m²

Detaylı

2010 YILI FAALİYET RAPORU

2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2010 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

2007 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2007 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 2 SUNUŞ İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,55 69.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,55 69. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

Ayniyat Saymanlığımızda, sadece bir (1) Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi, bir (1) Memur, bir (1) geçici personel görev yapmaktadır.

Ayniyat Saymanlığımızda, sadece bir (1) Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi, bir (1) Memur, bir (1) geçici personel görev yapmaktadır. SATINALMA HİZMETLERİ 2012 mali yılında Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimler ve gerektiğinde Fakülte, Yüksekokul, Enstitülerin hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli olan mal ve hizmet alımları

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK, 2016 -ANKARA BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Bu faaliyet raporu Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından yürütülen işlerde

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,33 11.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,33 11. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,, Vadeli...... Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı SAN-TEZ Projelerine Akt.Tutarllara İlişkin Banka Hesabı BAP Özel

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 1.OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- BÜTÇE GİDERLERİ 2012 yılı ilk altı aylık döneminde bütçe

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2011 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,73 57.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,73 57. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı SAN-TEZ Projelerine Akt.Tutarlara İlişkin Banka

Detaylı

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: 1. Faaliyet raporu 2010 takvim yılını kapsayacaktır. 2. Faaliyet raporları mali

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ONAYLI TEDARİKÇİ LİSTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ONAYLI TEDARİKÇİ LİSTESİ Sayfa No 1/5 Sıra No Firma Adı Alınan Mal Puanı 2014 20... 20... 20... 20... 1 Karahan Ticaret Tüketim Malzemesi 75 2 Bilgi Kitap Kırtasiye Tüketim Malzemesi 80 3 Kelebek Kırtasiye Toner Alımı 95 4 Kelebek

Detaylı

İDARE FAALİYET RAPORU ŞABLONU (AÇIKLAMALI)..YILI.. FAALİYET RAPORU

İDARE FAALİYET RAPORU ŞABLONU (AÇIKLAMALI)..YILI.. FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU ŞABLONU (AÇIKLAMALI)..YILI.. FAALİYET RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon 1[2] B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler

Detaylı

2008 YILI KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2008 YILI KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2008 YILI KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı