TUZLA LİMAN BAŞKANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TUZLA LİMAN BAŞKANLIĞI"

Transkript

1 SIRA NO: TUZLA LİMAN BAŞKANLIĞI GEMİ DENETİM BİRİMİ HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER Ölçüm Gerektiren Tonilato Belgesi İşlemleri Ölçüm Gerektirmeyen Tonilato Belgesi İşlemleri Gemi ve Deniz Araçlarında Bulundurulacak Can Kurtarma Salları, İçin Muayene ve Test Sertifikası Düzenleme Yetki Belgesinin Düzenlenerek Verilmesi. Gemi ve Deniz Araçlarında Bulundurulacak Can Kurtarma Filikaları İçin Muayene ve Test Sertifikası Düzenleme Yetki Belgesinin Düzenlenerek Verilmesi., 2-Klas mektubu, ( İlgili Yönetmelik gereğince arananlardan) 3-Gemi, Su Aracı İnşa, Tadilat Takip Raporu,(Gemi İnşa Yönetmeliğine tabi olan) 4-Gemi, Su Aracı Yapı Bildirisi, 5-Tekne inşa ve makine faturası, 6-Genel plan, endaze planı, boyuna ve enine kesit planı ve bunlara ek olarak gemi ve su aracının cinsi ve tipine göre ölçen makam tarafından ölçüm için gerekli olduğu belirlenen diğer planlar 7-Fribord hesapları, (Fribord sözleşmesine tabi olan) 8-15 metreden küçük gemi ve su aracının baş, kıç ve yandan (bir taraftan) çekilmiş üç adet fotoğrafı 9-Gezi Tekneleri Yönetmeliği kapsamındaki teknelerden ayrıca uygunluk beyanı. 10-Belge Harç dekontu, 11-TC Kimlik No Beyanı 12-Tarım İl Müdürlüğünden geminin Balık Avlama olarak ruhsatlanabileceğine dair yazı (Balık Avlama gemileri için) 13-Zayii ilanı (Tescilli teknelerde Zayii durumlarında başvurularda istenir) 1- Dilekçe 2- Belge harç dekontu 3- Makina faturası 1. Dilekçe(Şirket temsilcisinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası belirtilecek), 2. Servis sağlayıcıya ait Ticaret Sicil Gazetesi örneği(tüzel Kişilerde), 3. İmza sirküleri, 4. Yerleşim Planı(İlk müracaatta veya değişiklik yapıldığında), 5. İlgili kurumdan alınmış İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, 6. Servis sağlayıcı tarafından servis sonu düzenlenen sertifikanın boş bir örneği, 7. Genel Esaslar başlığında yer alan C maddesindeki taahhütname, 8. Üretici Firma tarafından servis yapacak olan firmaya verilen yetki sertifikasının noter tasdikli örneği ve tercümesi, 9. Üretici firma tarafından servisi yapacak personele eğitim sonucu verilen eğitim belgesinin (yabancı dilde ise tercümesinin) noter tasdikli örneği ve tercümesi, 10. Servis Ekipman Listesi, 11. Döner sermaye hesabına yatırılan ücrete ait makbuz örneği. 1. Dilekçe (Şirket temsilcisinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası belirtilecek), 2. Servis sağlayıcıya ait Ticaret Sicil Gazetesi örneği(tüzel Kişilerde), 3. İmza sirküleri, 4. Yerleşim Planı(İlk müracaatta veya değişiklik yapıldığında), 5. İlgili kurumdan alınmış İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı(İlk müracaatta), 6. Servis sağlayıcı tarafından servis sonu düzenlenen sertifikanın boş bir örneği, 7. Üretici firma ile yapılan yetkili servis sözleşmesinin veya üretici firma tarafından servis yapacak olan firmaya verilen yetki

2 5 6 7 Gemi ve Deniz Araçlarında Can Kurtarma İndirme Donanımları İçin Muayene ve Test Sertifikası Düzenleme Yetki Belgesinin Düzenlenerek Verilmesi. Gemi ve Deniz Araçlarında Bulundurulacak Yangın Söndürme Sistemleri ve Elemanları İçin Muayene ve Test Sertifikası Düzenleme Yetki Belgesinin Düzenlenerek Verilmesi Sayılı Teşvik Kanunu İşlemi Yapmak. 8 Özel Tekne Ölçüm İşlemleri 9 Gemi ve Su Araçları İçin İnşa Veya Tadilat İzin İşlemleri sertifikasının noter tasdikli örneği ve tercümesi, 8. Üretici firma tarafından servisi yapacak personele eğitim sonucu verilen eğitim belgesinin (yabancı dilde ise tercümesinin) noter tasdikli örneği, 9. Genel Esaslar başlığında yer alan C maddesindeki taahhütname, 10. Döner sermaye hesabına yatırılan ücrete ait makbuz örneği. 1. Dilekçe (Şirket temsilcisinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası belirtilecek), 2. Servis sağlayıcıya ait Ticaret Sicil Gazetesi örneği(tüzel Kişilerde), 3. İmza sirküleri, 4. Yerleşim Planı(İlk müracaatta veya değişiklik yapıldığında), 5. İlgili kurumdan alınmış İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı(İlk müracaatta), 6. Servis sağlayıcı tarafından servis sonu düzenlenen sertifikanın boş bir örneği, 7. Üretici firma ile yapılan yetkili servis sözleşmesinin veya üretici firma tarafından servis yapacak olan firmaya verilen yetki sertifikasının noter tasdikli örneği ve tercümesi, 8. Üretici firma tarafından servisi yapacak personele eğitim sonucu verilen eğitim belgesi noter tasdikli örneği ve tercümesi, 9. Genel Esaslar başlığında yer alan C maddesindeki taahhütname, 10. Döner sermaye hesabına yatırılan ücrete ait makbuz örneği. 1. Dilekçe (Şirket temsilcisinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası belirtilecek), 2. Servis sağlayıcıya ait Ticaret Sicil Gazetesi örneği (Tüzel Kişilerde), 3. İmza sirküleri 4. Yerleşim Planı (İlk müracaatta veya değişiklik yapıldığında), 5. İlgili kurumdan alınmış İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (İlk müracaatta), 6. Servis sağlayıcı tarafından servis sonu düzenlenen sertifikanın boş bir örneği, 7. TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi örneği, 8. Yangın tüpü üreticisi ile servis sağlayıcısı arasında yapılan sözleşme örneği, 9. Üretici firmalar tarafından servisi yapacak personele eğitim sonucu verilen eğitim belgesinin (yabancı dilde ise tercümesinin) noter tasdikli örneği, 10. Genel Esaslar başlığında yer alan C maddesindeki taahhütname, 11. CO 2 tankının en az 5 ton kapasitede olduğuna dair ilgili kurumdan alınmış kapasite raporu (CO 2 tankı bulunmayan ve yetki almış mevcut servis sağlayıcılar en geç tarihine kadar CO 2 tankına sahip olmaları ve bu tanklar hakkındaki kapasite raporunu yetki aldıkları Liman Başkanlığına sunmaları gerekmektedir.), 12. Döner sermaye hesabına yatırılan ücrete ait makbuz örneği. 1) Gemi, deniz ve iç su araçlarının bağlama kütüğüne kaydedilmesi için gereken belgeler aşağıda belirtilmiştir. a) Talep dilekçesi, b)talep sahibi gerçek kişi ise T.C. kimlik numarası, tüzel kişilik ise vergi numarası, c) Yabancılar için pasaport bilgileri, ç) Hak sahibi olduğuna ilişkin belge, d) Tekne Faturası, e) Makine Faturası, f) CE Uygunluk Belgesi, g) İsim Onayı, ğ)gsvp Kaydı, 2-Gemi veya su aracı inşa başvuru belgesi 2 nüsha (Klaslı/klassız/ CE li İnşa işlemlerinde), 3-Gemi ve su aracı tadilat başvuru belgesi 2 nüsha (Klaslı/klassız tadilatlarda)

3 İnşa veya Tadilat İzin Belgesi Almış Gemilerin Periyodik Kontrollerinin Yapılması Deniz Kazalarını İnceleme Komisyonu (DEKİK) Kaza Raporu Hazırlamak. Uluslararası Sözleşme Kuralları Gereğince, Liman Tesislerine, Uluslararası Liman Güvenlik Sertifikası(ISPS) Düzenlenmesine İlişkin Denetimler Yapmak, Eksikliklerini Tamamlatmak, Rapor Tutmak, Tüm Bu İşlemlere Ait Belgeleri Düzenleyerek İlgili Yerlerle Yazışmak. Uluslararası Sözleşme Kurallar Gereğince, Liman Tesislerine, Uluslararası Liman Güvenlik Sertifikası(ISPS) İle İlgili Yıllık Vize İçin Kontrollerin Yapılması. 14 Gemi ve Su Araçlarına Ait Plan, Buklet ve Dokümanların Onaylanması 4-Başvuru belgelerinde temsilci imzalarının bulunması durumunda noter onaylı yetki belgesi 5-Kontrol Mühendisiyle yapılan sözleşme (Klassız inşa/tadilatlarda) 6-Gerekli planlar 7-İdare tarafından yetkilendirilmiş bir klas kuruluşu ile yapılan sözleşme (klaslı İnşa /tadilatlarda) 8-Gemi sahibi/temsilcisi tarafından geminin CE li olarak İnşa edileceğine dair yazılı beyan (CE li inşalarda) Deniz Kazalarını İnceleme İlişkin Yönetmelik gereği İdare tarafından gerekli incelemeler yapar. İdare her daim Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik (ISPS) Kodunun Uygulama yönetmeliğine göre tesisi denetleyebilir. 2-İlgili Plan, Buklet ve Onaylardan 2 nüsha 3-Döner sermaye hesabına yatırılan ücrete ait makbuz Yurt Dışına Çıkacak Türk Bayraklı Ticari Gemilere Ön Sörvey Yapmak. Yurt Dışına Çıkacak Türk Bayraklı Ticari Gemilere Program Dışı Sörvey Yapmak. Gezi Tekneleri İçin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yapmak. Gemi Teçhizatı Yönetmeliği Kapsamına Giren Gemi Teçhizatlarının Piyasa Denetimi ve Gözetimini Yapmak Hat İzni Verme İşlemleri İçin Durum Raporu Hazırlamak. Mevzuat gereği İdare tarafından kayıt aşamasında ve program dışı olarak yapılmaktadır. Mevzuat gereği İdare tarafından kayıt aşamasında ve program dışı olarak yapılmaktadır Başkanlığımızdan aşağıdaki belgeler ek yapılarak Gemi-Liman Uygunluk Raporu alınır ve diğer belgelerle birlikte DTGM ye başvuru yapılır. 1. Sefer Programı (Talep edilen hatlar için ayrı ayrı ibraz edilecektir.) 2. Liman/İskele İşletici Kuruluşların Görüş Yazısı / Yazıları 3. Firmanın; faaliyetleri arasında deniz taşımacılığı olduğunu gösterir Ticaret Sicili Gazetesinin aslı, tasdikli sureti/ suretleri veya Liman Başkanlığımızdan aslı görülmüştür onaylı sureti* *Yeni hat ilave taleplerinde bu belge istenmez. DTGM ye başvuru belgeleri: 1-Liman başkanlığı/başkanlıklarından alınacak uygunluk raporu (İlgili Liman başkanlığı/başkanlıklarından alınacaktır.) 2- Sigorta Poliçesi 3- Sigorta Şirketi Taahhütnamesi 4- Gemi Kira Sözleşmesi veya Yetkilendirme Yazısı (Gemi kiralık ise) 5- Büyükşehir Belediyesi Tarafından Verilen Çalışma İzni (Aynı ya da farklı Büyükşehir Belediyesi Sınırları içerisinde Düzenli Sefer Yapacak İşletmeler) 6- Banka Dekontu (http://www.denizticareti.gov.tr web adresindeki

4 Ulusal Sefer Yapan Ticeret Gemilerinin Başlangıç Sörveylerini Yapmak Ulusal Sefer Yapan Ticeret Gemilerinin Yıllık/Ara Sörveylerini Yapmak Uluslararası Sefer Yapan Ticeret Gemilerinin Başlangıç/Yenileme Sörveylerini Yapmak Uluslararası Sefer Yapan Ticeret Gemilerinin Yıllık/Ara Sörveylerini Yapmak Gemiadamı Donatımında Asgari Emniyet Belgesi (MSM) Düzenlenmesi Türk Bayraklı Gemi / Deniz Araçları nın Terkin İşlemi için Durum Raporu Hazırlamak ve Teknik Kütük Kayıtlarını Kapatmak E-Tahsilat linkinden yatırılır.) 2-Klas mektubu( Eğer Klaslı ise) 3-Harç dekontu 4-Döner Sermaye ücret dekontu 2-Klas mektubu( Eğer Klaslı ise) 3-Harç dekontu 4-Döner Sermaye ücret dekontu 2-Klas mektubu( Eğer Klaslı ise) 3-Harç dekontu 4-Döner Sermaye ücret dekontu 2-Klas mektubu( Eğer Klaslı ise) 3-Harç dekontu 4-Döner Sermaye ücret dekontu, 2-Belge Harc dekontu 3-TC Kimlik No Beyanı 4-Eski belgenin aslı (yenilemede) Gemilerin Sicilden Terkini: A- Resen Terkin a- Geminin Batması veya Tamirinin Ekonomik Olmaması Nedeniyle Terkini, b- Geminin Türk Bayrağı Çekme Hakkını Yitirmesi Nedeniyle Terkini B- Talep Üzerine Terkin a- Sicile Tescili İhtiyari Olan Geminin Talep Üzerine Terkini b- Geminin Yurt Dışına Satılması Nedeniyle Terkini c- Geminin Bareboat Esasına Göre Yurt Dışına Kiralanması Nedeniyle Geçici Terkini d-inşa Halindeki Gemilere Mahsus Sicile Kayıtlı Gemilerin Alım/Satımı 1-Satıcı Adına Terkin İşlemi 2-Alıcı Adına Tescil İşlemi e- İnşa Halindeki Gemilere Mahsus Sicile Kayıtlı Gemilerin Yurt Dışına Satılması ÇEKİ İZNİ VERİLMEDEN ÖNCE ARANACAK BELGELER Çeki talebinde bulunan Donatan/İşleten/Gemi Kaptanı veya temsilcisi Acente Liman Başkanlığına sunduğu izin dilekçesinin ekinde; 26 Yedekli Seyir İşlemleri 1-ÇEKEN GEMİ İLE İLGİLİ SERTİFİKALAR/BELGELER: a) SERTİFİKALAR: b)çeki GÜCÜ (BOLLARD PULL) SERTİFİKASI: c) ÇEKİ UYGUNLUK BELGESİ veya RAPOR: 1-ÇEKİLEN İLE İLGİLİ SERTİFİKALAR/BELGELER: a)sertifikalar: Düzenlenmişse çekilenin tonilato belgesi veya teknik nitelikleri ile ilgili dokümanlar. b)stabilite BUKLETİ: Çekilen üzerinde bir yük taşınacak ise taşıma kapasiteleri ile denge kriterlerinin belirlenip denge hesaplarının yapılarak taşınacak yüke uygunluğunu da gösteren İdarece onaylı ve geçerli denge kitapçığı (stabilite bukleti), ayrıca yükün bağlama (lashing) malzemelerinin detaylarını da belirten emniyetli bağlama planı. 1- ÇEKİ PLANI: Çeken ve çekilenin boyut, tonaj v.b. teknik karakteristik bilgileri ile birlikte çeki halatının ve yedek çeki halatının uzunluğu, karakteristik bilgileri ve bağlama şekli de gösterilerek tanzim edilmiş ve çeken geminin Kaptanı ve/veya Donatanı/İşleteni tarafından onaylı ve Ek:2 de örneği verilen çeki planı, 2- ACİL DURUM MÜDAHALE PLANI: Çekilenin tam boyu 75 metre ve üzerindeki yedekli seyir (çeki) işlemlerindeki acil durumlarda (makine arızası, yangın, yedek halatının kopması, deniz kazası v.b.) çeken gemi kaptanı ve/veya donatanı/işleteni tarafından yetki, sorumluluk ve görev dağılımının tanzim edilerek çeken geminin kaptanı tarafından sunulan Acil Durum Müdahale Planı nı,

5 27 Kıyı Yapıları ve İşletme İzin İşlemleri. 28 Profesyonel Sualtı Adamları Sınavı ve Takım Muayene İşlemleri 29 Gemi Söküm İşlemleri İLO Kapsamında Sörvey ve Kontrol Faaliyetleri. ISM Code Denetimlerini Yapmak, DOC ve SMC Uygunluk Belgesi Düzenlemek. Tipi, Cinsi, Çalışma Alanı Yönünden Mevzuatta Yer Almayan Ancak Denizde Sefer Yapacak Gemi/Deniz Aracı Hakkında Görüş Bildirmek. 33 Muafiyet Belgesi Düzenlemek. 3- P&I POLİÇESİ: (1) a) Herhangi bir kaza durumunda, gemilerin kurtarılması, batığın çıkarılması ve gemi enkazlarının kaza yerinden kaldırılması ile ilgili masrafların, hizmet bedellerinin ve çevreye verilen zararların tazminini, b) Liman, iskele, rıhtım, dalgakıran, seyir yardımcıları v.b. herhangi bir başka cisme çarpması sonucu verilen hasarlar ile ilgili zararların tazminini, c) Gemiadamları dışındaki üçüncü şahısların ölümü yada yaralanmaları ile ilgili tazminatları, içerir ve aynı meyanda çekileni de kapsayan P&I poliçelerini ibraz etmekle mükelleftir. (2) Çekilene P&I Sigortası yapılamadığı durumlarda çekenin P&I Sigortası çekileni kapsayacak şekilde yapılır. 1-Kıyı tesisine yönelik işletme izni veya geçici işletme izni almak isteyen yatırımcılar talep konusunu içeren dilekçe ekinde; a) A- Tesis Bilgi Formu, b) EK-1 de yer alan B- İşletme İzni veya Geçici İşletme İznine Esas Başvuru Belgeleri,ile birlikte İdareye başvurur. 2- İdare, talep konusuna uygun EK-2, EK-3, EK-4 veya EK-5 de belirtilen kriterlerin sağlanmasını ve bunlara ek bilgi ve belgeleri talep edebilir. 3-Yatırımcılar, işletme izni veya geçici işletme izni süresi bitiminden en geç 1-3 ay öncesinde EK-1 de yer alan A- Tesis Bilgi Formu ile birlikte İdareye başvurur. Geçici işletme izin sürelerinin uzatılması amacıyla yapılacak başvurularda, iznin geçici olarak verilmesine neden olan hususlara ilişkin yapılan işlemler hakkında İdareye bilgi verilir. 2-Türk bayraklı ise, hurdalığı nedeniyle Türk Gemi Sicilinden kaydının silindiğine dair belge, 3-Yabancı bayraklı ise, geminin mütemmim cüzü olmayan malzeme ve eşyasının tespitine yönelik olarak, İdarenin başkanlığında, Gümrük Müsteşarlığının ve Deniz Ticaret Odası temsilcisi ve/veya temsilcileri tarafından düzenlenen tutanak, 4-Gas-Free işlemi yapıldığına dair ve tankların muayene veya temizlik amacıyla insan girmesine müsait olduğunun, tankerlerde sıcak çalışmaya müsaade edildiğinin belirtildiği, yetkili kişiler veya akredite edilmiş kurum ve kuruluşlar tarafından onaylanmış rapor, 5-Gas-Free işlemi yurt dışında yapılmış ise söz konusu belgenin yeminli tercüme bürolarınca tercüme edilmiş ve yetkili kişiler veya akredite edilmiş kurum ve kuruluşlar tarafından onaylanmış çevirisi, 6-Sökülmek üzere gemi söküm bölgesine getirilen hurda geminin, deretizasyon işleminin yapıldığına dair yurt dışından veya Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü yetkili birimlerinden alınmış deretizasyon istisna belgesi, 7-Yabancı bayraklı gemiler ile yurt dışından gelen gemilerin ilk giriş kontrolünde düzenlenen gümrük muhafaza tutanağının bir sureti, 8-Sökülecek gemi ile ilgili atık ve tehlikeli atık kapsamında değerlendirilen maddelerin bertarafı için, yetkileri hükümetçe onaylanmış bertaraf tesisleri ile yapılacak anlaşma örneğini. (Başvuru Formu ) 2-İşleticiye ait onaylı Ticaret Sicil Gazetesi Sureti 3-Uluslararası Emniyetli Yönetim (ISM) Kodu İşletici Bildirimi 4-Uluslararası Emniyetli Yönetim (ISM) Kodu Atanmış Kişi Bildirimi 5-Şirket Tanıtım Numarasını ihtiva eden doküman 6-Döner Sermaye ücret dekontu 2-Döner Sermaye Ücret Dekontu

6 GEMİADAMALARI BİRİMİ 1 2 İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi Talebi Gemiadamı Cüzdanı/ Gemiadamı Belgesi Değiştirme-Yenileme Talebi 3 STCW Belgesi ilk düzenleme Talebi STCW Belgelerinin Değiştirilme Talebi Süresi dolan STCW Belgelerinin Yenilenmesi Tayfa Sınıfı Gemiadamlarınn Terfi İşlemleri Zabitan Sınıfı Gemiadamlarının Terfi İşlemleri 8 İlk Defa Yeterlik Belgesi Talebi 9 Yeterlik Belgesi İntibak Talebi 2-Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç dekontu 3-Sağlık Raporu sureti 4-STCW kurs başarı belgesi 5-T.C. Kimlik No beyanı 6-Diploma, mezuniyet veya öğrenim belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği 7-İkametgah beyanı 8-Fotoğraf (4 adet) 9-Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyan 10-Askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan 4-Gemiadamı Cüzdanı aslı 5-Fotoğraf (3 adet) 2-Döner Sermaye ve maliye hesabına yatırılmış belge dekontu 4-STCW Kurs başarı belgesi 4-STCW Belgelerinin aslı 2-Döner Sermaye ve maliye hesabına yatırılmış belge dekontu 4-STCW Belgelerinin aslı 6-Değerlendirme Sınavı Başarı Belgesi (Değerlendirme Sınavı gemi kaptanı tarafından yapılmış ise "ilgili makama" başlıklı hangi konulardan sınav yapıldığını gösteren belge,personel listesi,gemi jurnalinin o tarihe ait sayfasının fotokopisi ) 4-Deniz Hizmet Çizelgesi 6-Sağlık Raporunun onaylı sureti 7-Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyan 4-Deniz Hizmet Çizelgesi 6-Sağlık Raporunun onaylı sureti 7-Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyan 4-Deniz Hizmet Çizelgesi 6-Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyan 7-Sağlık Raporunun onaylı sureti 8-Sınav Kazandı Belgesi 9-Diploma, mezuniyet veya öğrenim belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği fotokopisi-eğitim belgesi 10-Deniz stajının tamamlandığına dair okul yazısı

7 10 Zayiinden Yeterlik Belgesi Talebi 11 Yeterlik Belgesi Süre Uzatımı Talebi 12 İlk Defa Telsiz Yeterlik Belgesi Talebi Telsiz Yeterlik Belgesi değiştirme, süre uzatım talebi Zayiinden Telsiz Yeterlik Belgesi Talebi 15 Kısa Mesafe Telsiz Belgesi Talebi 4-Gemiadamı cüzdanı/gemiadamı belgesi aslı 5-Yeterlik belgesi-aslı 4-Gemiadamı cüzdanı/gemiadamı belgesi aslı 4-Gemiadamı cüzdanı/gemiadamı belgesi aslı 5-Deniz Hizmet Çizelgesi 4-Gemiadamı cüzdanı/gemiadamı belgesi aslı 5-Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyan 6-Diploma, mezuniyet veya öğrenim belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği fotokopisi-eğitim belgesi 7-Sağlık Raporu sureti 8-Fotoğraf (3 adet) 9-Sınav Kazandı Belgesi, 2-İki adet vesikalık fotoğraf, 4-Diploma, mezuniyet veya öğrenim belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği fotokopisi-eğitim belgesi 5-Gemiadamları sağlık yoklama belgesinin yeni tarihli onaylanmış sureti, 6) Döner Sermaye ve maliye hesabına yeterlik belgesi ile ilgili belge dekontu 7-Kısa Mesafe Telsiz Operatör yeterliği dışındaki yeterlik belgesi ile son beş yıl içerisinde bir yıl süre ile konusunda deniz hizmeti yapmış olmak veya İdarede, denizcilik eğitim kurumlarında, denizcilik kamu ya da özel kurum ve kuruluşları ile deniz elektroniği ile ilgili donanım, satış, montaj ve servis veya yalnızca bakım-onarım hizmeti veren işyerlerinde veya idarece uygun görülüp onaylanan denizcilik ile ilgili kuruluşlarda son beş yıl içinde en az iki yıl süre ile konusu ile ilgili bir işte çalışmış olduğunu gösterir belge, 8-Yeterlik belgesinin aslı veya süresi bitmeyen belge için fotokopisi, 9-Sabıka kaydı (devlet memuru olanlarda aranmaz), 10-7.maddede yer alan hizmet sürelerini tamamlayamayan telsiz operatörleri için GASM tarafından yapılacak uygulama sınavında başarılı olduğunu gösterir belge. 11-Gerekli olması halinde deniz hizmeti bakımından Liman Çıkış Belgeleri/Gemiadamı Cüzdanı/Pasaportun ilgili sayfalarının onaylı suretleri., 4-Gemiadamı cüzdanı aslı 5-Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyan 6-Diploma, mezuniyet veya öğrenim belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği fotokopisi-eğitim belgesi 7-Sağlık Raporu sureti 8-Fotoğraf (1 adet) 9-Kayıp ilanı, 4-Gemiadamı cüzdanı aslı 5-Sağlık Raporu sureti 6-Fotoğraf (1 adet) 7-Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyan (Kamu kurumlarında çalışanlardan aranmaz ) NOT: Yukarıdaki belgelere, web sayfasındaki çevrimiçi

8 Kısa Mesafe Telsiz Belgesi İntibak ve Değiştirme Talebi İlk defa Amatör Denizci Belgesi Talebi Amatör Denizci Belgesi Değiştirme- Yenileme Talebi Telsiz Operatörlüğü Sınavı talebi (REO-1,REO-2,GOC,ROC,LRC) 20 Kılavuz Kaptan Yeterlikleri talebi 21 Profesyonel Sualtıadamı Yeterlik Başvurusu 22 Gemiadamları Sınavları İşlemleri işlemler menüsünden kullanıcı adı alınıp Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, fotoğraf ve belge yenileme talebi girildikten sonra internet çıktısı da alınıp eklenecektir., 4-Gemiadamı cüzdanı aslı 5-Sağlık Raporu sureti 6-Fotoğraf (1 adet) NOT: Yukarıdaki belgelere, web sayfasındaki çevrimiçi işlemler menüsünden kullanıcı adı alınıp Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, fotoğraf ve belge yenileme talebi girildikten sonra internet çıktısı da alınıp eklenecektir., 4-Fotoğraf(1 adet) 5-Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyan (Kamu kurumlarında çalışanlardan aranmaz ) NOT: Yukarıdaki belgelere, web sayfasındaki çevrimiçi işlemler menüsünden kullanıcı adı alınıp Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, fotoğraf ve belge yenileme talebi girildikten sonra internet çıktısı da alınıp eklenecektir., 2-Dekont 2-Dekont 3-TC Kimlik No beyanı 4-Fotoğraf (8 adet) 5-Diploma, mezuniyet veya öğrenim belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği fotokopisi-eğitim belgesi 6- Sağlık Raporu 7-Geçerli Eğitim Sertifikası 8-Sınav Harcı Dekontu 9-Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyan 2-Nüfus cüzdanı fotokopisi 3-Sabıka kaydı 4-Öğrenim Belgesi 5-Sağlık raporu (Düzgün ve akıcı konuştuğu belirtilecek) 6-Hizmet belgesi ve deniz hizmet çizelgesi 7-Yeterlik belgesinin fotokopisi (onaylı) 8-Temel eğitim belgesi 9-İngilizce yeterlik belgesi 10-Görevbaşı eğitimi hizmet defteri 11-Bonservis 12-Sınav başarı belgesi 13-Fotoğraf ( 4 adet) 14-Dekont NOT: Yukarıdaki (8) ve (9) nolu maddelerde istenen belgeler, daha önce kılavuz kaptan yeterliği almış ve başka bir bölge için kılavuz kaptan yeterliği talep eden adaylardan istenmez. 2-TC Kimlik No Beyanı 3-4 adet vesikalık renkli fotoğraf 4-Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyan 5-Sağlık Raporu (hiperbarik Oksijen tedavi merkezleri) 6-Dalış kayıt defteri 7-Öğrenim Belgesi 1-İkametgah Beyanı (Dilekçe Üzerinde), 2-TC Kimlik No Beyanı (Dilekçe Üzerinde), 3-Sabıka Kaydı Beyanı (Dilekçe Üzerinde)(Sabıkası olanlar için 4922 sayılı kanun Dışında varsa Mahkeme Kararı), 4-Askerlik Durumu Beyanı (Dilekçe üzerinde) 5-1 Adet Diploma, Mezuniyet veya Öğrenim Belgesi fotokopisi (Aslı

9 GT. Arası balıkçı gemisinde kaptanlık yapabilir belgesi 24 Kamarot Yeterliliği 25 AşçıYeterliliği 26 Deniz Hizmeti Çıkarmak ile), 6-1 Adet Sağlık Raporu Sureti veya Fotokopisi( Aslı İle) 7-1 Adet Hizmet Belgesi/ (D.E.B. suretleri vb. kontrol edilerek) veya Kurs Başarı Belgesi 8-Fotoğraf (4 Adet, 4.5cmX6cm Ebadında Arka Fonu Beyaz ve koyu renk kıyafetli olarak), 9-1 Adet Gemiadamı Cüzdanı Fotokopisi (Miço,silici ve Stajyerlerden cüzdan/belge aslı alınacak) 10-Sınav Harcı Banka Dekontu 2-Deniz hizmet çizelgesi 3-Fotoğraf ( 2 adet ) 2-Mesleği ile ilgili 6 ay çalıştığına dair bonservis. 3-Gemiadamı olma şartlarını taşıması ve belgelendşirmesi.(en az İlkokul mezunu, sağlık rap. v.s. 2-Mesleği ile ilgili 6 ay çalıştığına dair bonservis. 3-Gemiadamı olma şartlarını taşıması ve belgelendşirmesi.(en az İlkokul mezunu, sağlık rap. v.s. 2-Hizmet Belgeleri 3-Emniyet giriş çokışları

10 LİMAN DENET BİRİMİ 1 Liman Çıkış Belgesi 2-Gemi cinsine bağlı olarak bulundurulması zorunlu sertifikalar 3-Tabi olan gemiler için harç banka dekontu 4-Mürettebat Listesi 5-Yük/Yolcu/Diğer taşınanların beyanı 2 Ordino Dilekçe (Gemi Atık/Balast Bildirim Formları Geliş Bildirim Formu) 3 Seyir İzin Belgesi 1-Alınmışsa Eski Seyir İzin Belgesi 2-Denize Elverişlilik Belgesi/Ship Registry/Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi 3-Yeni Seyir İzin belgesi 4-Yolcu/Yatçı beyanı 5-Mürettebat beyanı 6-Fener ücretleri ödendiğine dair makbuz örn (30 Net üzerinde olanlar için) 7-10 Nettondan büyükler için Harca ait banka dekontu 2-Denize Elverişlilik Belgesi (DEB) 3-Su Ürünleri Ruhsat Teskeresi(Balıkçılar için) 4-Vergi Kimlik Beyanı( TC No veya Vergi Levhası Belgesi) 4 5-Yakıt Talep Formu ve Taahhütnamesi ÖTV'siz YAD (yakıt alım defteri) ve 6-Ek Taahhütname GHKJ(Gemi hareket kayıt 7-YMM Raporu Verildi Yazısı (Kamu ve 20 m den Küçük Balıkçılar Hariç) Jurnali)'li düzenlenmesi Aslı veya Sureti (İlk defa faydalanacaklardan YMM Raporu aranmaz.) 8-Var ise Önceki ÖTV'siz YAD ve GHKJ 9-Donatan bilgileri.(şahıs veya Şirket Belgeleri) 10-Döner Sermaye ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu. 11-Gemi Tasdiknamesi 5 ÖTV siz Yakıt Vize İşlemleri 2-Yakıt Alım Defterinin İlk 3 Sayfasının fotokopisi 3-Vize Sayfasının fotokopisi 4-Denize Elverişlilik Belgesi fotokopisi 6 Dalgıçlık Ameliyesi İzni 2-Şirket Şartı 3-Su Altı Dalış Planı. 4-Onaylı Dalış Defteri 5-Sağlık Yeterliliği 6-Yeterlilik Belgesi 7-Takım Muayenesi 7 Gümrük Denetimine tabi Gemilere Hizmet verecek Deniz Araçlarına Mahsus Hizmet İzin Belgesi 2- DEB fotokopisi. 3-Gemi tasdiknamesi 4-AIS cihazının bulunduğunu gösterir belge 5-faaliyet belgesi 8 İdari yaptırım kararları 1-Olay yeri Tespit tutanağı veya varsa ekler

İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S. NO 1 2 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi Talebi Gemiadamı Cüzdanı/ Gemiadamı Belgesi Değiştirme-Yenileme Talebi 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına

Detaylı

İSTANBULLİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İSTANBULLİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İSTANBULLİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRANO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 2 3 4 5 6 İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi Talebi Gemiadamı Cüzdanı/ Gemiadamı Belgesi

Detaylı

SAMSUN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S. NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi Talebi b) Döner Sermaye

Detaylı

KEMER LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KEMER LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KEMER LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRAN O 1 HİZMETİN ADI İlk Defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi Talebi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2) Döner Sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış

Detaylı

MUDANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUDANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUDANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRANO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Talebi 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç dekontu

Detaylı

GEMLİK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GEMLİK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GEMLİK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç

Detaylı

HOPA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

HOPA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HOPA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 4 5 HİZMETİN ADI İlk defa CüzdanıTalebi Zayiinden Cüzdanı Talebi STCW Belgesi ilk düzenleme Talebi Süresi dolan STCW Belgelerinin Yenilenmesi

Detaylı

MUDANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUDANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUDANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiada mı BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç dekontu

Detaylı

GÖCEK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GÖCEK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GÖCEK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç dekontu 3)Sağlık

Detaylı

SİLİVRİ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SİLİVRİ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SİLİVRİ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış

Detaylı

LİMAN BAŞKANLIĞINDA YAPILAN İŞLEMLER

LİMAN BAŞKANLIĞINDA YAPILAN İŞLEMLER LİMAN BAŞKANLIĞINDA YAPILAN İŞLEMLER SIRA LİMAN BAŞKANLIĞI İŞLEMLER İSTENEN BELGELER A B C D E F G Gemiler İçin Yanaşma/ Demir Ordinosu Liman Çıkış Belgesi (LÇB) Sürekli Özel Kayıt Belgesi (CSR) Özel Tüketim

Detaylı

DENİZ VE İÇSULAR DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DENİZ VE İÇSULAR DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DENİZ VE İÇSULAR DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRANO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Liman Tesislerine yönelik Tanınmış Güvenlik

Detaylı

TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 28 Haziran 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29400 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: TERSANE, TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün.

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün. BALIKESİR VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI NOT: Hizmet süresi, başvuruda istenen belgeler eksiksiz olduğuğu takdirde veya tamamlandıkdan sonra ki hizmet süresidir. Bu

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER Merkez Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO 1 ADI Tesislere (Tersane Tekne İmal Yeri, Çekek Yeri) İşletme İzni Verme BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER a)tüzel kişiler için bu Yönetmelik kapsamında faaliyet konusunu

Detaylı

SORULARLA BAĞLAMA KÜTÜĞÜ

SORULARLA BAĞLAMA KÜTÜĞÜ SORULARLA BAĞLAMA KÜTÜĞÜ 1- BAĞLAMA KÜTÜĞÜNE HANGİ GEMİ, DENİZ VE İÇ SU ARAÇLARI KAYDEDİLECEKTİR? (1) Bağlama kütüğüne; a) 18 GRT nin altındaki tüm ticari gemiler, b) 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun

Detaylı

TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı 3- Tahsis

Detaylı

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü EK-2 HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1. Bilgi Edinme ve BİMER 2. Kooperatif Kuruluşları İMAR İSKAN VE KOOPERATİF ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1- Başvuru sahiplerinin

Detaylı

İŞLEMLER. 6 Sicile Kayıtlı Bir Geminin Mahkeme veya İcra Yolu ile Alınması Durumunda Alıcı Adına Sicillere Tescili

İŞLEMLER. 6 Sicile Kayıtlı Bir Geminin Mahkeme veya İcra Yolu ile Alınması Durumunda Alıcı Adına Sicillere Tescili GEMİLERİN MGS YE KAYDI, KAYIT DEĞİŞİKLİĞİ, ALIM/SATIM/BAĞIŞ VE TERKİN İŞLEMLERİ İŞLEMLER 1 İnşa Halindeki Gemilere Mahsus Sicil e Tescil Yurt İçinde veya Serbest Bölgelerde İnşası Tamamlanmış Gemilerin

Detaylı

BARTIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BARTIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BARTIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI AV BARUTU VE AV MALZEMESİ BAYİLİĞİ, YİVSİZ AV TÜFEĞİ BAYİLİĞİ, MERMİ SATIŞ BAYİLİĞİ AÇMAK İSTEYEN ŞAHISLARDAN İSTENEN

Detaylı

AMATÖR DENİZCİLİK İLE İLGİLİ OLUP CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİZİN KORUNABİLMESİ İÇİN BİLMENİZ GEREKENLER

AMATÖR DENİZCİLİK İLE İLGİLİ OLUP CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİZİN KORUNABİLMESİ İÇİN BİLMENİZ GEREKENLER AMATÖR DENİZCİLİK İLE İLGİLİ OLUP CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİZİN KORUNABİLMESİ İÇİN BİLMENİZ GEREKENLER 01. ADB nedir, ne işe yarar? ADB, Amatör Denizci Belgesi nin kısaltmasıdır. Kişilerin, ticari amaç olmaksızın

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ SIRA NO 1. HİZMETİN ADI Avcılık Belgesi (Yeni Belge İçin) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TIP MESLEKLERİ VE ÖZEL TANI-TEDAVİ HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TIP MESLEKLERİ VE ÖZEL TANI-TEDAVİ HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TIP MESLEKLERİ VE ÖZEL TANI-TEDAVİ HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1-Tıp merkezi işleteninin, adı veya ticari unvanı

Detaylı

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ S.N. 1 2 3 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Armağan silah ve mermi menşei belgesi. Mermi satın alma belgesi. Silah bulundurma ruhsatı. 4 Silah taşıma ruhsatı. 5 Ruhsatlı silahın hibesi. 6 Silah nakil belgesi.

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 3242-2 Karar Tarihi : 31/5/2011 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/5/2011 tarihli toplantısında; ekteki Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu

Detaylı

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EK-2 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAN MA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Araçların Kendi Adına Nakil 1.Dilekçe 2.Tescil ve Trafik belgesi 3 Trafik

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK 2011/ 350 No lu UKOME Kararı İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK Amaç MADDE 1- Bu Yönerge, İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde

Detaylı

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ 1 2 ADI Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti Edinimi Yabancı Sermayeli Şirketlerin Sınırlı Ayni Hak Edinimi 1. Başvuru dilekçesi 2. Taşınmaza ilişkin tapu

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UMUM SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UMUM SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Hukuki Sorumluluk ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmelik, 6360 sayılı Kanunla belirlenen Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, Trafik Tescil

Detaylı

TEBLİĞ. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: TMKTDGM-01)

TEBLİĞ. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: TMKTDGM-01) 22 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29007 TEBLİĞ Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: TMKTDGM-01) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı