İSKENDERUN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSKENDERUN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU"

Transkript

1 İSKENDERUN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İNŞA HALİNDEKİ GEMİLERE MAHSUS GEÇİCİ SİCİLE TESCİL İNŞASI TAMAMLANMIŞ GEMİLERİN MGS'YE TESCİLİ MİLLİ GEMİ SİCİLE KAYITLI GEMİLERİN TÜRK ULUSLAR ARASI GEMİ SİCİLE TESCİLİ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-Tescil talep dilekçesi 2- Adına işlem yapılacak gerçek kişi ise;t.c.no,nufüs cüzdanı tüzel kişi ise; imza,faaliyet belgesi (ilgili ticaret odasından) ticaret sicil gazetesi,varsa tadil gazeteleri,vergi numarası,vergi levhası,dernek ise;tüzüğünün dernekler il müdürlüğünce onaylı örneği,vakıf ise;vakıf 3- Gerçek veya tüzel kişi adına işlem yapacak yetkili kişinin nufus cüzdan 4- GSK Başkanlığınca yapının TTK'nın 941 maddesine uygun olduğuna dair rapor 5- Gemi inşa sözleşmesi (tersanece yapının sahibini belirtir noter tasdikli beyanname) 6- Yapı üzerine ipotek veya icra tesis edildiğine dair yazı 7- Teşvikli gemilerde teşvik belgesi (Noter tasdikli) 8- Ödenmesi gereken harçların makbuzları 1- Tescil talep dilekçesi ise;imza,faaliyet belgesi (ilgili ticaret odasından) ticaret sicil 4-İsim Onayı 5-Tonilato belgesi 6-Gemi inşa belgesi (2a Gemi İnşa Şahadetnamesi,2 b Gemi Yapı bildirisi 7-Teşvikli gemilerde teşvik belgesi (Noter tasdikli) 8-İpotekli gemilerde ipotek sözleşmesi (aslı veya noter tasdikli örneği 9-Özel yatlarda taşıt alım vergisinin yatırıldığına dair belge 10-Ödenmesi gereken harçların makbuzları 1-Tescil talep dilekçesi 2-Adına işlem yapılacak gerçek kişi ise;t.c.no,nufüs cüzdanı tüzel kişi ise;imza,faaliyet belgesi (ilgili ticaret odasından) ticaret sicil gazetesi,varsa tadil gazeteleri,vergi numarası,vergi levhası,dernek ise;tüzüğünün dernekler il müdürlüğünce onaylı örneği,vakıf ise;vakıf 4-Gemi tasdiknamesi 5-İpotek mukavelesi (ipotek varsa) 6-Milli sicil dosyası ve kütük kayıt örneği 7-Ödenmesi gereken harçların makbuzları HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1

2 4 5 6 MİLLİ GEMİ SİCİLE KAYITLI GEMİLERİN BAĞIŞ NEDENİYLE BAĞIŞLANAN ADINA TESCİLİ YURT İÇİNDE GEMİ ALIM SATIMI İTHAL EDİLEN GEMİLERİN MİLLİ GEMİ SİCİLE TESCİLİ 1-Kayıt talep dilekçesi ise;imza,faaliyet belgesi (ilgili ticaret odasından) ticaret sicil 4-Gemi tasdiknamesi 5-Takyidatın kaldırıldığına dair karar yazısı veya alacaklısının muvaffakatı 6-Bağış (Hibe) taahhütnamesi (Noter veya Liman Başkanlığınca düzenlenmiş 7-Tüzel kişilerde karar almaya yetkililerin; ortaklı gerçek kişilerde ortakların bağış yapılmasına dair kararı 8-Gerçek kişilerde bağış yapanın vukuatlı nüfus kayıt örneği 9-Ödenmesi gereken harçların makbuzları 1-Dilekçe ise;imza,faaliyet belgesi (ilgili ticaret odasından) ticaret sicil 4-Tüzel kişilerde karar almaya yetkililerin; ortaklı gerçek kişilerde ortakların satma veya satın alma yapılmasına dair kararı 5-İsim Onayı 6-Fotoğraf 7-Takdir Komisyon Kararı 8-Takyidatın kaldırıldığına dair karar yazısı veya alacaklısının muvaffakatı 9-Satış faturası 10-Kaptan talimatnamesinin teslimi 11-ÖTV siz yakıt alım defterinin iadesi (Limandan iptali yapılmış) 12-Balık avlama gemisi olması halinde Gıda,Tarım il müd.lüğünden tekne satışında sakınca olmadığına dair yazı 13-Gemi tasdiknamesi 14-Ödenmesi gereken harçların makbuzları 1-Tescil talep dilekçesi ise;imza,faaliyet belgesi (ilgili ticaret odasından) ticaret sicil 4-Tüzel kişilerde karar almaya yetkililerin ortaklı gerçek kişilerde ortakların ithal alma kararı (karar defteri noter onaylı) 5-Bayrak Şahadetnamesi 6-Apostilli (Bill Of Sale) satış belgesi,yeminli tercümanca tercümesi yapılmış 7-Bayrak ülkesinin terkin belgesi apostilli aslı /yeminli tercüme bürosunca tercümesi 8-Tonilato belgesi 9-İthal edilen aracın apostilli faturası/yeminli tercüme bürosunca 15 gün 2

3 SİCİLE KAYITLI GEMİLERİN MAHKEME VE İCRA YOLUYLA SATIN ALINMASI HALİNDE ALICI ADINA MİLLİ GEMİ SİCİLE TESCİLİ YABANCI BAYRAKLI GEMİLERİN CEBRİ İCRA YOLUYLA TÜRK VATANDAŞINA SATILMASI HALİNDE MİLLİ GEMİ SİCİLE TESCİLİ MİLLİ GEMİ SİCİLE KAYITLI GEMİLERİN MİRAS YOLUYLA İNTİKAL ETMESİ HALİNDE MİRASÇILAR ADINA TESCİLİ GEMİLERİN SİCİL KAYDININ NAKLİ,CİNS DEĞİŞİMİ,MAKİNA DEĞİŞİMİ,ZAYİ NEDENİYLE tercümesi yapılmış 10-Yeni inşa ise Building Sertifikası apostilli (yeni inşa belgesi) ve yeminli tercüme bürosunca tercümesi 11-Teşvikli gemilerde teşvik belgesi (Noter tasdikli) 12-Ödenmesi gereken harçların makbuzları 1-Tescil talep dilekçesi ise;imza,faaliyet belgesi (ilgili ticaret odasından) ticaret sicil 4-Tüzel kişilerde karar almaya yetkililerin; ortaklı gerçek kişilerde ortakların satın alma yapılmasına dair kararı (noter onaylı) 5-Gemi Tasdiknamesi 6-Mahkeme veya icranın satış kararı,alıcı adına tescil yapılmasına dair kararı 7-Tonilato 8-İhtiyati müzayede sahibi üzerine ihale olunan kimse ile müzayede yapan şahsın noter tasdikli imzalarını içeren müzayede zaptı veya bu hususu içeren mahkeme kararı 9-Ödenmesi gereken harçların makbuzları 1-Tescil talep dilekçesi ise;imza,faaliyet belgesi (ilgili ticaret odasından) ticaret sicil 4-Bayrak ülkesinin terkin belgesinin apostilli aslı/yeminli tercüme bürosunca yapılmış tercümesi 5-İcra veya mahkemenin cebri icra yoluyla satış kararı 6-Ödenmesi gereken harçların makbuzları 1-Kayıt talep dilekçesi ise;imza,faaliyet belgesi (ilgili ticaret odasından) ticaret sicil 3-Gemi Tasdiknamesi 4-Tonilato 5-Veraset ilamı,mahkeme kararı 6-Feragat varsa feragat belgesi noterden 7-Taksim halinde mahkemenin kesinleşmiş taksim kararı 8-Taksim rızaen yapıldı ise noterce tasdikli taksim mukavelesi 9-Ödenmesi gereken harçların makbuzları 1-Talep dilekçesi ise;imza,faaliyet belgesi (ilgili ticaret odasından) ticaret sicil 3

4 11 12 YAPILAN İŞLEMLER MİLLİ GEMİ SİCİLE KAYITLI GEMİLERİN YURT DIŞINA SATIŞI GEMİ KİRALAMA YURT İÇİ/YURT DIŞI (BAREBOAT ÇIPLAK KİRALAMA) VE GEÇİCİ TERKİN 4-Gemi Tasdiknamesi 5-Takyidat varsa alacaklının muvaffakatı 6-Elektronik ortamda naklin gerçekleştirilmesi 7-GSK raporu (makine tespit,cins değişimi) 8-Tonilato Belgesi 9-Denize Elverişlilik Belgesi 10-Makine faturası veya noter satış belgesi aslı 11-Gemi belgelerinin zayi durumunda gazete ilanı 12-ÖTV siz yakıt alım defteri Limandan iptali ve iadesi 13-Ödenmesi gereken harçların makbuzları 1-Talep dilekçesi 2-Satış belgesi (Bill of sale) ve tercümesi (apostilli aslı ve tercümesi yoksa noter veya konsolosluk tasdikli sureti ve tercümesi 3-Gemi tasdiknamesi 4-Tonilato belgesi 5-DAB (döviz alım belgesi) 6-Gerçek veya tüzel kişi adına işlem yapacak yetkili kişinin nufus cüzdan 7-Tüzel kişilerde karar almaya yetkililerin ortaklı gerçek kişilerde ortakların satma kararı (karar defteri noter onaylı) 8-Denize Elverişlilik Belgesi 9-Gemi üzerinde takyidat varsa kaldırıldığına dair belge 10-Terkin belgesi 11-ÖTV siz yakıt alım defteri Limandan iptali ve iadesi 12-Kaptan talimatnamesinin teslimi 13-Ödenmesi gereken harçların makbuzları 1-Geçici terkin talep dilekçesi (yurt dışı) ise;imza,faaliyet belgesi (ilgili ticaret odasından) ticaret sicil 4-Tüzel kişilerde karar almaya yetkililerin ortaklı gerçek kişilerde ortakların kararı (karar defteri noter onaylı) 5-Gemi tasdiknamesinin iadesi 6-Müsteşarlık makam oluru (işlemler için 2 aylık bir süre verilir) 7-Kıyı Emniyeti Gn.Müd.lüğünce telsiz ruhsatının iptal edildiğine dair yazı 8-Gemi üzerinde takyidat varsa kaldırıldığına dair belge ve alacaklının muvaffakatı 9-ÖTV siz yakıt alım defteri Limandan iptali ve iadesi 10-Bayrak şahadetnamesi 11-Yurt dışına kiralanacak geminin kiralanacağı ülkenin mevzuatına uygun olduğuna dair o ülke yetkili makamından alınan belgenin aslı ve tercümesi 12-Kira sözleşmesi noterden onaylı aslı veya müsteşarlıkça aslı gibidir onaylı nüshası 13-Klas sertifikası 14-P&I sigorta poliçesi 15-Geçici terkin belgesi 16-Ödenmesi gereken harçların makbuzları 3 gün 3 gün 13 GEMİLERİN SİCİL KAYDININ KAPATILMASI 1-Dilekçe (resen terkinde istenmez) 2-Adına işlem yapılacak gerçek kişi ise;t.c.no,nufüs cüzdanı tüzel kişi ise;imza,faaliyet belgesi (ilgili ticaret odasından) ticaret sicil gazetesi,varsa tadil gazeteleri,vergi 4

5 14 (TERKİN) ÖTV'Sİ İNDİRİLMİŞ YAKIT ALIM DEFTERİ VE GEMİ HAREKET KAYIT JURNALİ TALEBİ numarası,vergi levhası,dernek ise;tüzüğünün dernekler il müdürlüğünce onaylı örneği,vakıf ise;vakıf 3-Gerçek veya tüzel kişi adına işlem yapacak yetkili kişinin nufus cüzdan örneği vekaletname,yetkilendirme yazısı ve yetkiyi verenlerin imza 4-Tüzel kişilerde karar almaya yetkililerin ortaklı gerçek kişilerde ortakların kararı (karar defteri noter onaylı) 5-Geminin batması veya tamirinin ekonomik olmaması ile ilgili GSK uzman raporu 6-Gemi tasdiknamesinin iadesi 7-Tonilato belgesi 8-Takyidat varsa kaldırıldığına dair karar yazısı 9-Geminin Türk Bayrağını çekme hakkını kaybettiğine dair yazı gemi donatanının Türk vatandaşlığını kaybetmesi,şirket yapısındaki değişiklikler v.b. 10-ÖTV siz yakıt alım defteri Limandan iptali ve iadesi 11-Kaptan talimatının teslimi 12-Resen terkin ise mahkeme kararı 13-Gemi isminin iptali 14-Ödenmesi gereken harçların makbuzları 1-Dilekçe 2-Denize Elverişlilik Belgesi aslı ve fotokopisi 3-Gemi tasdiknamesi aslı ve fotokopisi 4-Su ürünleri ruhsat tezkeresi aslı ve fotokopisi (sadece balıkçı gemilerinden istenir,tarım il veya ilçe Müdürlüğünce onaylı sureti 5-Donatana ait nufus cüzdan sureti 6-imza (şirket temsilcisi) 7-Vergi levhası fotokopisi 8-Kira sözleşmesi (kiralık gemilerden istenir,noter onaylı) 9-Düzenli sefer yapacağını gösterir belge(düzenli sefer yapıyorsa) 10-Donatanın vergi dairesini,vergi kimlik numarasını ve vergi türünü gösterir mükellef kaydı belgesi 11-Toplu yakıt alım kapsamında olduğuna dair belge (toplu alım yapıyorsa) 12-Yeminli mali müşavir raporunun ilgili vergi dairesine verildiğine dair yazı 13-Gemi donatanı veya ilgilisi YAD ve gemi hareket kayıt jurnalinin bedeli ile GHKJ onayı ücretleri e-devlet üzerinden yatırıldığına dair dekontlar 14-Ek taahütname belgesi 15-AIS cihazına tabi gemilere ait telsiz ruhsatı belgesi aslı ve fotokopisi grostan büyük ve toplam tank kapasitesi 10(on) metreküp üzerindeki tüm teknelerden onaylı tank planı 17-Ödenmesi gereken harçların makbuzları 1 SAAT 15 ÖTV'Sİ İNDİRİLMİŞ YAKIT ALIM DEFTERİ VİZE İŞLEMİ 1-Dilekçe 2-Denize elverişlilik belgesi aslı ve fotokopisi 3-Su ürünleri ruhsat tezkeresi aslı ve fotokopisi (su ürünleri il veya ilçe müdürlüğünce onaylı sureti) 4-ÖTV siz yakıt alım defteri ve Jurnali 30 DK. 16 ÖTV'Sİ İNDİRİLMİŞ YAKIT ALIM DEFTERİ ZAYİ OLMASI 1-Dilekçe 2-Türkiye genelinde yayınlanan ulusal bir gazeteye ilan 3-YAD düzenlenen Liman Başkanlığına 15 gün içinde başvuru yapılacak 4-Liman Başkanlığımızca ilgili vergi dairesince,vergi incelemesine sevk edilecek 5-İlgili vergi dairesinin sakınca olmadığına dair yazı geldikten sonra, Başkanlığımıza ibraz edilmek kaydıyla yeni YAD düzenlenir. 6-Harca tabi ise harçın yatırıldığına dair dekontlar 2 SAAT 5

6 SAYILI KANUNLA OLUŞTURULAN BAĞLAMA KÜTÜĞÜ KAYIT TALEP İŞLEMLERİ 5897 SAYILI KANUNLA OLUŞTURULAN BAĞLAMA KÜTÜĞÜNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN İŞLEMLER 5897 SAYILI KANUNLA OLUŞTURULAN BAĞLAMA KÜTÜĞÜ ALIM SATIM İŞLEMLERİ İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiada mı Belgesi Talebi 1-Dilekçe 2-Müsteşarlığımıza ait internet sitesinden isim onayı 3-Adına işlem yapılacak gerçek kişi ise;t.c.no,nufüs cüzdanı tüzel kişi ise;imza,faaliyet belgesi (ilgili ticaret odasından) ticaret sicil 4-Gerçek veya tüzel kişi adına işlem yapacak yetkili kişinin nufus cüzdan sirküler 5-Gemiye ait tonilato belgesi 6-Harca tabi ise harçın yatırıldığına dair dekontlar 1-Değişiklik talep dilekçesi (nakil,makine,tadilat,terkin,zayi) 2-Mevcut ruhsatname,tonilato belgesi,ilgili fatura (makine,tadilat) 3-Harca tabi ise harçın yatırıldığına dair dekontlar 4-Su ürünleri Tarım İl Müdürlüğünden,değişikliğe mani bir hal olmadığına dair yazı 5-Teknenin sahibince verilecek terkin talep dilekçesi ekindeki ilgili resmi belge (jandarma komutanlığı,emniyet müdürlüğünce,düzenlenmiş tutanak,cumhuriyet savcılığından alınmış yazı) 6-Dilekçe ekinde verilecek denizcilikle ilgili bir sivil toplum kuruluşu(su ürünleri Koop.denizcilikle ilgili dernekler,dto şubeleri) tarafından imzalanmış mühürlenmiş,teknenin durumunu izah eden tutanak 7-Ruhsatnamenin zayi durumunda gazete ilanı 8-Teknenin durumunun resmi belge ile tespit edilememesi halinde dilekçe ekinde talep sahibi,muhtar ve T.C.noları belirtilmiş iki şahit tarafından imzalanmış teknenin durumunu izah eden tutanak 1-Donatan veya ilgilisinden satış dilekçesi 2-Alıcıdan alış dilekçesi 3-Adına işlem yapılacak gerçek kişi ise;t.c.no,nufüs cüzdanı tüzel kişi ise;imza,faaliyet belgesi (ilgili ticaret odasından) ticaret sicil 4-Gerçek veya tüzel kişi adına işlem yapacak yetkili kişinin nufus cüzdan sirküler 5-Su ürünleri Tarım İl Müdürlüğünden,satışa mani bir hal olmadığına dair yazı 6-Mevcut ruhsatname ve tonilato belgesi 7-Alıcı ve satıcıya ait fotoğraf 8-Harca tabi ise harçın yatırıldığına dair dekontlar 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç dekontu 3)Sağlık Raporu sureti 4)STCW kurs başarı belgesi 5)T.C. Kimlik No beyanı 6)Diploma, mezuniyet veya öğrenim belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği 7)İkametgah beyanı 8)Fotoğraf (4 adet) 9)Sabıka beyanı 10)Askerlik beyanı PVC Kart 1 gün Cüzdan 15 gün 6

7 Gemiadamı Cüzdanı/ Gemiadamı Belgesi Değiştirme- Yenileme Talebi STCW Belgesi ilk düzenleme Talebi Süresi dolan STCW Belgelerinin Yenilenmesi Tayfa Sınıfı Gemiadamlarınn Terfi İşlemleri Zabitan Sınıfı Gemiadamlarının Terfi İşlemleri İlk Defa Yeterlik Belgesi Talebi 3) T.C. Kimlik No beyanı 4)Gemiadamı Cüzdanı aslı 5)Fotoğraf (2 adet) 3) T.C. Kimlik No beyanı 4)STCW Kurs başarı belgesi 5)Sağlık Raporu sureti 6)Gemiadamı cüzdanı/gemiadamı belgesi aslı 3) T.C. Kimlik No beyanı 4)STCW Belgelerinin aslı 5)Gemiadamı cüzdanı/gemiadamı belgesi aslı 6)STCW Kurs Başarı Belgesi 7)Değerlendirme Sınavı Başarı Belgesi (Değerlendirme Sınavı gemi kaptanı tarafından yapılmış ise "ilgili makama" başlıklı hangi konulardan sınav yapıldığını gösteren belge, personel listesi,gemi jurnalinin o tarihe ait sayfasının fotokopisi ) 3) T.C. Kimlik No beyanı 4)Deniz Hizmet Çizelgesi 5)Gemiadamı cüzdanı/gemiadamı belgesi aslı 6)Sağlık Raporunun sureti 7) Sabıka beyanı 4)Deniz Hizmet Çizelgesi 5)Gemiadamı cüzdanı/gemiadamı belgesi aslı 6)Sağlık Raporunun onaylı sureti 7)Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyan 4)Deniz Hizmet Çizelgesi 5)Gemiadamı cüzdanı/gemiadamı belgesi aslı 6)Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyan 7)Sağlık Raporunun sureti 8)Sınav Kazandı Belgesi 9)Diploma, mezuniyet veya öğrenim belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği fotokopisi-eğitim belgesi 10)Deniz stajının tamamlandığına dair okul yazısı PVC Kart 1 gün Cüzdan 15 gün PVC Kart 1 gün Cüzdan 15 gün PVC Kart 1 gün Cüzdan 15 gün 1-15 gün arası gün gün 27 Yeterlik Belgesi İntibak Talebi 4)Gemiadamı cüzdanı/gemiadamı belgesi aslı 5)Yeterlik belgesi-aslı gün 28 Yeterlik Belgesi Süre Uzatımı Talebi 3) T.C. Kimlik No beyanı 4)Gemiadamı cüzdanı/gemiadamı belgesi aslı 5)Deniz Hizmet Çizelgesi 1 gün 7

8 İlk Defa Telsiz Yeterlik Belgesi Talebi Telsiz Yeterlik Belgesi değiştirme, süre uzatım talebi Zayiinden Telsiz Yeterlik Belgesi Talebi Kısa Mesafe Telsiz Belgesi İntibak ve Değiştirme Talebi Amatör Denizci Belgesi Değiştirme- Yenileme Talebi 4)Gemiadamı cüzdanı/gemiadamı belgesi aslı 5)Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyan 6)Diploma, mezuniyet veya öğrenim belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği fotokopisi-eğitim belgesi 7)Sağlık Raporu sureti 8)Fotoğraf (3 adet) 9)Sınav Kazandı Belgesi, 2)İki adet vesikalık fotoğraf, 5)Gemiadamları sağlık yoklama belgesinin yeni tarihli sureti 6) Döner Sermaye ve maliye hesabına yeterlik belgesi ile ilgili belge dekontu 7)Kısa Mesafe Telsiz Operatör yeterliği dışındaki yeterlik belgesi ile son beş yıl içerisinde bir yıl süre ile konusunda deniz hizmeti yapmış olmak veya İdarede, denizcilik eğitim kurumlarında, denizcilik kamu ya da özel kurum ve kuruluşları ile deniz ele 8) 7.maddede yer alan hizmet sürelerini tamamlayamayan telsiz operatörleri için GASM tarafından yapılacak uygulama sınavında başarılı olduğunu gösterir belge. 9) Gerekli olması halinde deniz hizmeti bakımından Liman Çıkış Belgeleri/Gemiadamı Cüzdanı/Pasaportun ilgili sayfalarının onaylı suretleri., 4)Gemiadamı cüzdanı aslı 5) Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyan 6)Diploma, mezuniyet veya öğrenim belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği fotokopisi-eğitim belgesi 7)Sağlık Raporu sureti 8)Fotoğraf (1 adet) 9)Kayıp ilanı, 4)Gemiadamı cüzdanı aslı 5)Sağlık Raporu sureti 6)Fotoğraf (1 adet) NOT: Yukarıdaki belgelere, web sayfasındaki çevrimiçi işlemler menüsünden kullanıcı adı alınıp Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, fotoğraf ve belge yenileme talebi girildikten sonra internet çıktısı da alınıp eklenecektir., 2)Dekont 3)Sağlık Raporu sureti 4)T.C. Kimlik No beyanı NOT: Yukarıdaki belgelere, web sayfasındaki çevrimiçi işlemler menüsünden kullanıcı adı alınıp Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, fotoğraf ve belge yenileme talebi girildikten sonra internet çıktısı da alınıp eklenecektir gün 1 gün 15 gün 15 gün 15 gün 8

9 Telsiz Operatörlüğü Sınavı talebi (REO-1,REO- 2,GOC,ROC,LRC) Kılavuz Kaptan Yeterlikleri talebi Profesyonel Sualtıadamı Yeterlik Başvurusu DENİZ ARAÇLARINA AİT TADİLAT TALEBİ TEKNELERE AİT BELGE DOKÜMAN TALEPLERİ 39 DENİZ KAZASI OLAY RAPORU 2)Dekont 3)TC Kimlik No beyanı 4)Fotoğraf (8 adet) 5)Diploma, mezuniyet veya öğrenim belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği fotokopisi-eğitim belgesi 6) Sağlık Raporu 7)Geçerli Eğitim Sertifikası 8)Sınav Harcı Dekontu 9)Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyan 2) Nüfus cüzdanı fotokopisi 3) Sabıka kaydı 4) Öğrenim Belgesi 5) Sağlık raporu (Düzgün ve akıcı konuştuğu belirtilecek) 6) Hizmet belgesi ve deniz hizmet çizelgesi 7) Yeterlik belgesinin fotokopisi (onaylı) 8) Temel eğitim belgesi 9) İngilizce yeterlik belgesi 10) Görevbaşı eğitimi hizmet defteri 11) Bonservis 12) Sınav başarı belgesi 13) Fotoğraf ( 4 adet) 14)Dekont NOT: Yukarıdaki (8) ve (9) nolu maddelerde istenen belgeler, daha önce kılavuz kaptan yeterliği almış ve başka bir bölge için kılavuz kaptan yeterliği talep eden adaylardan istenmez. 2)TC Kimlik No Beyanı 3)4 adet vesikalık renkli fotoğraf 4) Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyan 5) Sağlık Raporu (hiperbarik Oksijen tedavi merkezleri) 6) Dalış kayıt defteri 7) Öğrenim Belgesi 1-Dilekçe,Gemi Yapı Bildirimi Form(A) Ve Form(B),Tadilat Raporu,Fatura,Tekneye Ait Belgeler, Tekne Fotoğrafı,Harç Makbuzu dilekçe dilekçe 1 gün 15 gün 15 gün ÖLÇME BELGESİ DÜZENLENMESİNE TAKİBEN DÜZENLENECEK TONİLATO BİR(2) MESAİ GÜNÜ,BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE YAPILAN İŞLEMLER POSTA DAHİL ONBEŞ(15)MESİA GÜNÜ BİR(2) SAAT OLAY ANI 40 DENİZ KİRLİLİĞİ TESBİTİ yazılı veya sözlü ihbar,deliller OLAY ANI 41 LİMAN DEVLETİ DENETİMİ(GENİŞLE dilekçe,en son medmou denetim raporu 3 GÜN 9

10 TİLMİŞ DENETİM) 42 BAYRAK DEVLETİ DENETİMİ dilekçe 3 GÜN 43 DENİZE ELVERİŞLİLİK BELGESİ (DEB) TALEBİ dilkçe,eski deb,klas mektubu(klaslı ise),sörvey harcı sörveye tabi tüm belgelerin asılları 10 GÜN 44 GEMİ VE SU ARAÇLARININ TONİLATO ÖLÇÜM TALEBİ 1- tonilato ölçüm talebini içeren dilekçe, 2-23/8/2007 tarihli ve sayılı resmî gazete de yayımlanan gemi ve su araçlarının inşası, tadilatı, bakım-onarımlarında uygulanacak usul ve esaslara dair yönetmelik kapsamında yeni inşa edilen veya tadilat yapılan gemi ve su araçlarından; klaslı inşa edilenler için klas mektubu, klassız inşa edilenler için gemi, su aracı inşa, tadilat takip raporu, 3-28/12/2006 tarihli ve sayılı resmî gazete de yayımlanan gezi tekneleri yönetmeliği kapsamında bulunan tekneler hariç gemi ve su araçlarından ek vıı de yer alan gemi, su aracı yapı bildirisi, 4-yeni gemi ve su araçlarından, tekne inşa ve makine faturası, 5- gezi tekneleri yönetmeliği kapsamındaki tekneler hariç, tam boyu 15 (dahil) metreden büyük gemi ve su araçları için genel plan, endaze planı, boyuna ve enine kesit planı ve bunlara ek olarak gemi ve su aracının cinsi ve tipine göre ölçen makam tarafından ölçüm için gerekli olduğu belirlenen diğer planlar, 6-15/4/1955 tarihli ve 6539 sayılı kanunla katılmış bulunduğumuz uluslararası yükleme sınırı sözleşmesine tabi gemiler için yukarıda istenenlere ek olarak fribord hesapları, 7-15 metreden küçük gemi ve su aracının baş, kıç ve yandan (bir taraftan) çekilmiş üç adet fotoğrafı, (fotoğrafların, karada veya denizde çekilmesi mümkündür; arkalarına gemi ve su aracı ile malikinin adı yazılarak ölçmeyi yapan tarafından onaylanır), 8- gezi tekneleri yönetmeliği kapsamındaki teknelerden ayrıca uygunluk beyanı. 15 GÜN 45 MUAYENE VE TEST SERTİFİKASI DÜZENLEME YETKİSİ TALEBİ (Yangın Söndürme Sistemleri ve Elemanları için) 1- dilekçe (şirket temsilcisinin adı, soyadı ve t.c kimlik numarası belirtilecek), 2- servis sağlayıcıya ait ticaret sicil gazetesi örneği (tüzel kişilerde),. 3- imza 4- yerleşim planı (ilk müracaatta veya değişiklik yapıldığında), 5- ilgili kurumdan alınmış işyeri açma ve çalışma ruhsatı (ilk müracaatta), 6- servis sağlayıcı tarafından servis sonu düzenlenen sertifikanın boş bir örneği, 7- sanayi ve ticaret bakanlığı il müdürlüğünden test-dolum-bakım yapma yetki belgesi örneği, 8- tse hizmet yeri yeterlilik belgesi örneği, 9- yangın tüpü üreticisi ile servis sağlayıcısı arasında yapılan sözleşme örneği, 10- üretici firmalar tarafından servisi yapacak personele eğitim sonucu verilen eğitim belgesinin (yabancı dilde ise tercümesinin) noter tasdikli örneği, 11- genel esaslar başlığında yer alan c maddesindeki taahhütname, 12- sanayi ve ticaret bakanlığı il müdürlüklerince verilen dolum, bakım ve hidrostatik test yeterlilik belgesi nde, co 2 (karbondioksit) li yangın söndürücülere ilişkin yetkisinin olduğu ve/veya olmadığı durumlarda, co 2 tankı bulunmadığı halde bu tüplerin dolumunu da yapmak isteyen servis sağlayıcıların; döner sermaye hesabına yatırılan ücrete ait makbuz örneği, 15 GÜN 10

11 46 MUAYENE VE TEST SERTİFİKASI DÜZENLEME YETKİSİ TALEBİ (Can Salları için) 1- dilekçe(şirket temsilcisinin adı, soyadı ve t.c kimlik numarası belirtilecek), 2- servis sağlayıcıya ait ticaret sicil gazetesi örneği(tüzel kişilerde), 3- imza, 4- yerleşim planı(ilk müracaatta veya değişiklik yapıldığında), 5- ilgili kurumdan alınmış işyeri açma ve çalışma ruhsatı, 6- servis sağlayıcı tarafından servis sonu düzenlenen sertifikanın boş bir örneği, 7- genel esaslar başlığında yer alan c maddesindeki taahhütname, 8- üretici firma tarafından servis yapacak olan firmaya verilen yetki sertifikasının noter tasdikli örneği ve tercümesi, 9- üretici firma tarafından servisi yapacak personele eğitim sonucu verilen eğitim belgesinin (yabancı dilde ise tercümesinin) noter tasdikli örneği ve tercümesi, 10- servis ekipman listesi. 11- döner sermaye hesabına yatırılan ücrete ait makbuz örneği, 15 GÜN 47 MUAYENE VE TEST SERTİFİKASI DÜZENLEME YETKİSİ TALEBİ (Can Kurtarma Filikaları ve Can Kurtarma Araçlarının İndirme ve Serbest Bırakma Düzenekleri için) 1- dilekçe (şirket temsilcisinin adı, soyadı ve t.c kimlik numarası belirtilecek), 2- servis sağlayıcıya ait ticaret sicil gazetesi örneği(tüzel kişilerde),imza, 3- yerleşim planı(ilk müracaatta veya değişiklik yapıldığında), 4- ilgili kurumdan alınmış işyeri açma ve çalışma ruhsatı(ilk müracaatta), 5- servis sağlayıcı tarafından servis sonu düzenlenen sertifikanın boş bir örneği, 6- üretici firma ile yapılan yetkili servis sözleşmesinin veya üretici firma tarafından servis yapacak olan firmaya verilen yetki sertifikasının noter tasdikli örneği ve tercümesi, 7- üretici firma tarafından servisi yapacak personele eğitim sonucu verilen eğitim belgesinin (yabancı dilde ise tercümesinin) noter tasdikli örneği, 8- genel esaslar başlığında yer alan c maddesindeki taahhütname, 9- döner sermaye hesabına yatırılan ücrete ait makbuz örneği 15 GÜN 48 GEMİ TAMİR- BAKIM İZNİ 1-dilekçe, 2- kaptan raporu, 3-tersane müracatı 30 DAKIKA ULUSLAR ARASI GEMİ SERTİFİKALANDIR MA TALEBİ ÖZEL TEKNE BELGESİ TALEBİ 51 Liman Çıkış Belgesi 1-dilekçe, 2- klas mektubu, 3- sörvey harçları(döner sermaye ve maliye) 1- dilekçe, 2- tekne fotografları, 3- tekne ve motor faturaları 1- Dilekçe Acentesi olmayan gemi, kişisel başvuru vb. Gemi Gidiş Bildirim Dilekçesi donatan/işleten veya donatan/işleten adına kaptan yada gemi personel listesinde ismi bulunan güverte zabitlerinden) istenecektir. 2- Türk ve Yabancı Bayraklı Gemilerin zorunlu Gemi Belgeleri ve Gemiadamı Cüzdan, STCW Belgeleri ve Sağlık Belgeleri 3- Yurtdışına gidecek Türk Bayraklı Gemilerin Gemi adamı Cüzdanı, STCW ve Sağlık Belgeleri 4- Gemi adamı Asgari Donatım Belge Fotokopisi 5- Varsa Geldiği Son Liman Belgesi 3 GÜN 3 GÜN 1 Saat 11

12 52 Ordino 53 Seyir İzin Belgesi 54 Gümrüklü Gemilere Yanaşma Belgesi 55 Seferden Men kararları 56 Dalgıçlık Ameliyesi İzni 1- Dilekçe (Gemi Geliş Bildirim Formu) 2- Tankerlerden gemi Bildirim formu ve CLC-92 Belgesi 3- CSR (Sürekli Özet Kayıt Belgesi) 4- Register Certificate : CSR Belgesinde tereddüt olduğu durumlarda istenecektir. 5- ISPS Form-A : Uluslar arası sefer yapan yolcu gemileri ile 500 GT ve üzeri uluslar arası sefer yapan diğer gemiler için istenecektir 1-Alınmışsa Eski Seyir İzin Belgesi 2- Denize Elverişlilik Belgesi/Ship Registry/Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi 3- Yeni Seyir İzin belgesi 4- Yolcu/Yatçı/Mürettebat beyanı 5- Fener ücretleri ödendiğine dair makbuz örn (30 Net üzerinde olanlar için) 6-10 Nettondan büyükler için Harca ait banka dekontu 1-İmza (deniz aracı şirket adına kayıtlı ise) 2- Ticaret sicil gazetesi (deniz aracı şirket adına kayıtlı ise) 3- Kaptan tayin dilekçesi 4- Tayfa listesi (ilk defa belge düzenlenirken ve personel değişikliklerinde) 5- Denize elverişlilik belgesi 6-Şirket veya kişiye ait adres ve iletişim bilgileri 1- İlgili İcra Müdürlükleri yazıları gereği Talep yazısı (dalgıç şirketinden) 2- Dalış işlemine yönelik görevlendirme yazısı (ilgili acenteden kaptandan liman işletici kuruluştan) 3-Yönetmeliğe uygun dalış planı (dalgıç şirketinden) 4-Profesyonel su altı adamları yeterlilik belgeleri 5-Dalış yapanların sağlık raporları (belgede yazılı değilse) 6-Teçhizat muayene raporu (aynı liman başkanlığı yetki alanında, belge geçerlilik süresi içerisinde bir kez istenir) 7-Deniz aracına ait denize elverişlilik belgesi veya liman çıkış belgesi (faaliyetin deniz aracıyla yapılması durumunda istenir) Onaylı Dalış Defteri (Dalgıç şirketinden) 1 Saat 2 Saat 2 Saat 1 Saat 2 Saat Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz. İLK MÜRMÜRACAAT YERİ İKİNCİ MÜRAACAT YERİ İSİM İlk Müracaat : Kapt.Ali Yeri BASUT : Liman Başkanlığı İSİM İkinci Müracaat : Ali İhsan Yeri: SU UNVAN İsim : Liman : Başkanı UNVAN İsim : Kaymakam : Unvan : Liman Başkanı Unvan : ADRES :İskenderun Liman Başkanlığı ADRES : İskenderun Kaymakamlığı Adres : Adres : TELEFON : (0326) TELEFON : (0326) FAKS : (0326) FAKS : (0326) E-POSTA : E-POSTA : Tel. : Tel : Faks : Faks : e-posta e-posta 12

İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S. NO 1 2 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi Talebi Gemiadamı Cüzdanı/ Gemiadamı Belgesi Değiştirme-Yenileme Talebi 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına

Detaylı

İSTANBULLİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İSTANBULLİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İSTANBULLİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRANO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 2 3 4 5 6 İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi Talebi Gemiadamı Cüzdanı/ Gemiadamı Belgesi

Detaylı

SAMSUN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S. NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi Talebi b) Döner Sermaye

Detaylı

MUDANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUDANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUDANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRANO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Talebi 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç dekontu

Detaylı

GÖCEK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GÖCEK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GÖCEK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç dekontu 3)Sağlık

Detaylı

MUDANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUDANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUDANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiada mı BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç dekontu

Detaylı

HOPA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

HOPA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HOPA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 4 5 HİZMETİN ADI İlk defa CüzdanıTalebi Zayiinden Cüzdanı Talebi STCW Belgesi ilk düzenleme Talebi Süresi dolan STCW Belgelerinin Yenilenmesi

Detaylı

GEMLİK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GEMLİK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GEMLİK LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç

Detaylı

KEMER LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KEMER LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KEMER LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRAN O 1 HİZMETİN ADI İlk Defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi Talebi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2) Döner Sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış

Detaylı

SİLİVRİ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SİLİVRİ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SİLİVRİ LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış

Detaylı

LİMAN BAŞKANLIĞINDA YAPILAN İŞLEMLER

LİMAN BAŞKANLIĞINDA YAPILAN İŞLEMLER LİMAN BAŞKANLIĞINDA YAPILAN İŞLEMLER SIRA LİMAN BAŞKANLIĞI İŞLEMLER İSTENEN BELGELER A B C D E F G Gemiler İçin Yanaşma/ Demir Ordinosu Liman Çıkış Belgesi (LÇB) Sürekli Özel Kayıt Belgesi (CSR) Özel Tüketim

Detaylı

İŞLEMLER. 6 Sicile Kayıtlı Bir Geminin Mahkeme veya İcra Yolu ile Alınması Durumunda Alıcı Adına Sicillere Tescili

İŞLEMLER. 6 Sicile Kayıtlı Bir Geminin Mahkeme veya İcra Yolu ile Alınması Durumunda Alıcı Adına Sicillere Tescili GEMİLERİN MGS YE KAYDI, KAYIT DEĞİŞİKLİĞİ, ALIM/SATIM/BAĞIŞ VE TERKİN İŞLEMLERİ İŞLEMLER 1 İnşa Halindeki Gemilere Mahsus Sicil e Tescil Yurt İçinde veya Serbest Bölgelerde İnşası Tamamlanmış Gemilerin

Detaylı

DENİZ VE İÇSULAR DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DENİZ VE İÇSULAR DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DENİZ VE İÇSULAR DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRANO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Liman Tesislerine yönelik Tanınmış Güvenlik

Detaylı

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EK-2 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAN MA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Araçların Kendi Adına Nakil 1.Dilekçe 2.Tescil ve Trafik belgesi 3 Trafik

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER Merkez Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO 1 ADI Tesislere (Tersane Tekne İmal Yeri, Çekek Yeri) İşletme İzni Verme BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER a)tüzel kişiler için bu Yönetmelik kapsamında faaliyet konusunu

Detaylı

SORULARLA BAĞLAMA KÜTÜĞÜ

SORULARLA BAĞLAMA KÜTÜĞÜ SORULARLA BAĞLAMA KÜTÜĞÜ 1- BAĞLAMA KÜTÜĞÜNE HANGİ GEMİ, DENİZ VE İÇ SU ARAÇLARI KAYDEDİLECEKTİR? (1) Bağlama kütüğüne; a) 18 GRT nin altındaki tüm ticari gemiler, b) 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun

Detaylı

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün.

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün. BALIKESİR VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI NOT: Hizmet süresi, başvuruda istenen belgeler eksiksiz olduğuğu takdirde veya tamamlandıkdan sonra ki hizmet süresidir. Bu

Detaylı

İMEAK DTO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (DT/DU GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞI)

İMEAK DTO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (DT/DU GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞI) İMEAK DTO HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (DT/DU GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞI) ÖTV siz Yakıt Alım Defteri Onayı - Yakıt Alım Defter - 3 Adet Defter Çıktısı (ilk üç sayfa) 3- Ek- Taahhütname (Kiralama var ise

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KOZAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KOZAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER S.NO 1 3 6 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KOZAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI Nakdi Tazminat Müracaat Mal Bildirim Formu Doldurtulması işlemleri Hizmet Birleştirilmesi Başvuru

Detaylı

MALTEPE KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MALTEPE KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI MALTEPE KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- Dilekçe, 2- Nüfus cüzdan aslı ve fotokopisi ( T.C.Kimlik Numaralı),

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ SIRA NO 1. HİZMETİN ADI Avcılık Belgesi (Yeni Belge İçin) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ

T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) GERÇEK KİŞİ

Detaylı

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ 1 2 ADI Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti Edinimi Yabancı Sermayeli Şirketlerin Sınırlı Ayni Hak Edinimi 1. Başvuru dilekçesi 2. Taşınmaza ilişkin tapu

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SİİRT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

BARTIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BARTIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BARTIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI AV BARUTU VE AV MALZEMESİ BAYİLİĞİ, YİVSİZ AV TÜFEĞİ BAYİLİĞİ, MERMİ SATIŞ BAYİLİĞİ AÇMAK İSTEYEN ŞAHISLARDAN İSTENEN

Detaylı

KĠLĠS ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HĠZMETLERĠ ġubesġ HĠZMET STANDARTLARI

KĠLĠS ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HĠZMETLERĠ ġubesġ HĠZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Özel Hastane açma işlemleri 2 Diyaliz Merkezi açma işlemleri 2-İtfaiye Belgesi 3-Deprem Belgesi 4-Tıbbi Atık Raporu 5-Müşterek Teknik Rapor 6-Uzman Dal Raporu 7-Yapı Kullanma İzin

Detaylı

T.C. AMASYA VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü ( Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu)

T.C. AMASYA VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü ( Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu) SIRA NO 1 T.C. AMASYA VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü ( Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu) HİZMETİN ADI Yeni Kayıt (Faturalı) Araçlardan İstenen Belgeler Tamamlanmamış Kamyonet

Detaylı

TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı 3- Tahsis

Detaylı

MALATYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MALATYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MALATYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE) 1 Yangın ve olaylara müdahale İtfaiye

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S. TAMAMLANMA 1 Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği kapsamında Merkez ve Taşra Teşkilatına

Detaylı