ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ TÜZÜĞÜ B İ R İ N C İ B Ö L Ü M. Kulübün Adı, Merkezi, Kurucuları, Faaliyetleri, Renkleri ve Arması GENEL HÜKÜMLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ TÜZÜĞÜ B İ R İ N C İ B Ö L Ü M. Kulübün Adı, Merkezi, Kurucuları, Faaliyetleri, Renkleri ve Arması GENEL HÜKÜMLER"

Transkript

1 ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ TÜZÜĞÜ B İ R İ N C İ B Ö L Ü M GENEL HÜKÜMLER Kulübün Adı, Merkezi, Kurucuları, Faaliyetleri, Renkleri ve Arması Madde 1: Kulübün adı ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ dür. Merkezi Eskişehir de olup, bu tüzükte Kulüp olarak anılacaktır. Madde 2: Eskişehirspor Kulübü 1965 yılında Aziz Bolel, Nafiz Yazıcıoğlu, Niyazi Onal,İsmail Özdemir, Dündar Özbil, Ziya Şener, Aydın Begiter, İlhan Camalcılar, Şükrü Kuntasal, Necmettin Eldem tarafından, Akademi Gençlik Spor Kulübü adını değiştirerek (ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ) yapması ve YILDIZTEPE ile İDMANYURDU GENÇLİK Kulüplerinin de bu kuruluşa katılmaları ile kurulmuştur. Madde 3: Kulübün amacı; Atatürk ün gösterdiği hedef ve ilkeler doğrultusunda; çağdaş yaşama uygun olarak, üyelerin ve sporcuların beden ve ruh sağlığını geliştirecek olanaklar hazırlamak ve onların fizik ve moral eğitimleri ile ilgilenmek, onları Kulübün tesis ve faaliyetlerinden yararlandırmaktır. Sporun hedefinin bireyler arasında dostluk, barış, sevgi ve kardeşliği geliştirmek olduğu bilinciyle; sporun ulusal düzeyde gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, sporcu sağlığı ve eğitimi için altyapı tesislerini yaparak Kulübün sporcularını eğitmek ve onlara daha çağdaş koşullar ve olanaklar sağlamak için altyapı, tesis ve sosyal tesisler oluşturmak, onlardaki sportmenlik anlayışının devamını sağlamak, yurtiçinde ve yurtdışında profesyonel ve amatör spor dallarında müsabakalara katılmaktır. Kulüpte spor yapmış ve sporu kulüpte bırakmış, sporcu iken veya sporu bıraktıktan sonra sağlık veya başka nedenlerle zor duruma düşmüş sporcularına gerekli desteği sağlamaktır. Engelli kişilerin toplumla bütünleşmesini geliştirmek amacıyla bu konularda faaliyet gösteren yurt içi ve dışı kuruluşlarla işbirliği kurarak, gerekli projeler oluşturur, ulusal ve uluslararası kaynak araştırmalarını yaparak, kulübümüz ve engelliler yararına kullanmaktır. Kulüp ayrıca; ulusal eğitimimize katkıda bulunmak amacıyla, Kulübün kurduğu veya kuracağı vakıflar eliyle, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre Üniversite ve orta öğretime dayalı eğitim ve öğretim kurumlarının kurulmasına öncülük eder, yardımcı olur. Kulüp bu amacını gerçekleştirmek için: a) Taşınmaz mal edinerek veya kiralayarak veya intifa hakkına sahip olarak; spor tesisleri, tesisler ve sosyal tesisler kurar ve işletir. b) Sportif ve sosyal nitelikte, eğitici, eğlendirici ve gelir getiren faaliyetlerde bulunur. c) Kulüp; yurtiçi ve yurtdışında amatör ve profesyonel spor müsabakalarına katılır, çeşitli spor dallarında yarışmalar düzenler ve bu faaliyetlerini gerçekleştirmek için profesyonel ve amatör spor şubeleri kurar, - 1 -

2 d) Kulüp; amacını gerçekleştirmeye yönelik uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, yurtiçinde ve yurtdışında temsilcilikler açabilir. e) Kulüp; amacını gerçekleştirmek için şirketler veya ticaret unvanı Kulüp adını taşıyacak şekilde ticari işletmeler veya vakıflar kurar veya kurulmuş şirket, ticari işletme veya vakıflara katılabilir. Mevzuatın öngördüğü esas ve usuller dahilinde yurtiçinden veya yurtdışından yardım ve bağış kabul edebilir. f) Her türlü eğitim kurumları açar ve ortak olur. g) Kulüp, kurduğu veya katıldığı şirketlerin hisselerini, bu şirketler eliyle, yasaların öngördüğü şekil ve şartlar dahilinde halka arz suretiyle Borsa da değerlendirebilir. h) Kanun ve mevzuatın spor kulüplerine izin verdiği tüm konularda faaliyette bulunabilir. Madde 4: Eskişehirspor Kulübü nün temsil renkleri Siyah-Kırmızı dır. Forma şekil, renk ve arması tescil edilmiş şekliyle kullanılabilir. Kulübün resmi web sitesi dur. ÜYELİK Üye Üyelik Şartları Üyelik Başvurusu Madde 5: Üye; tüzükte öngörülen şekil ve koşulları yerine getirmek suretiyle Eskişehirspor Kulübü üyesi sıfatını kazanan kimsedir. Madde 6: On sekiz yaşını bitirmiş, fiil ehliyetine sahip bulunan ve tüzükte öngörülen amaca katkıda bulunabilecek yetenek ve niteliklere sahip olan her gerçek kişi, Kulübe üye olabilir. Ancak; a) Cezaları tecil edilmiş veya affa uğramış olsalar bile, yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hapis cezası ile mahkûm olanlar b) Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılmış olanlar c) Kulüp üyeliğinden istifa ederek ayrılanlar d) Haklarında kesin ihraç kararı verilmiş olanlar e) Niteliği ne olursa olsun Kulübe kesinleşmiş borcu bulunanlar f) Yasalarda derneklere üye olmaları yasaklanmış olanlar g) Türkiye profesyonel spor liglerinde aynı kategoride faaliyet gösteren başka bir spor kulübüne üye olanlar ile başka kulüpte lisanslı sporcu veya görevli olanlar Eskişehir Spor Kulübüne üye olamazlar. Madde 7: Tüzükte öngörülen üye olabilme koşullarını taşıyan her gerçek kişi, kendisi hakkında bilgi alınabilecek, Kulübün personel kadrosunda ve ortağı olduğu şirketlerde görevli olmayan ve en az iki yıldan beri kulüp üyesi olan iki kişiyi belirleyerek, Kulüp tarafından hazırlanmış Üyelik Başvuru Formunu doldurmak suretiyle bizzat Kulübe başvurur. Başvuru formunun şekli, eklenmesi gereken bilgi ve belgeler kulübün web sitesinde ilan edilir. Madde 8: Üyelik başvurusu ve ekleri bir dosya halinde Kulüp Genel Sekreterliği ne verilir. Dosya, Genel Sekreterlik tarafından üç gün içinde Sicil Kurulu na gönderilir

3 Sicil Kurulu yaptığı incelemenin sonucunu 7 gün içinde Yönetim Kuruluna bildirir. Üyelik başvuru dosyasında eksiklik var ise başvuru yapan kişiye tamamlatılır. Yönetim Kurulu; başvuru hakkında, başvurunun Genel Sekreterliğe verilmesinden itibaren 30 gün içinde karar vermek zorundadır. Yönetim Kurulunun üyeliğe kabul ya da ret kararı bir yazı ile başvuru sahibine bildirilir. Madde 9: Kulübe büyük yararı, maddi ve manevi yardımı dokunmuş veya dokunacak, kamuoyu tarafından da bilinen ve tanınan kişilere Yönetim Kurulu tarafından yıllık 10 kişiyi geçmemek kaydıyla kulüp onursal üyeliği verilebilir. Onursal üyelik, asıl üyeliğe dönüşmedikçe, bu üyeler, Genel Kurul Toplantılarına katılabilirler, fakat seçme ve seçilme hakları yoktur. Bu kişiler hakkında tüzüğün giriş aidatı ve yıllık aidat ile ilgili hükümleri uygulanmaz. Eskişehirspor Kulübünün ilk Onursal Üyesi merhum Belediye Başkanı SABAHATTİN GÜNDAY dır. Madde 10: Tüzükte öngörülen asli ve şekli koşulların oluşması halinde, üyeliğe Yönetim Kurulu tarafından karar verilir. Üyeliğine karar verilen kimseye, bu karar ile birlikte giriş aidatını ve üye olduğu yıla ait yıllık aidatını otuz gün içinde ödemesi bildirilir. Bu süre içinde gereken ödemenin tamamı Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek şekilde yapılmadığı takdirde, üyelik başvurusunun kabulüne ilişkin karar, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden kalkar. Üyelik kabulünün kendiliğinden kalkması durumunda, üye olmak amacıyla yapılan başvuru geçersiz sayılır. Süresi içinde giriş ücretini ve yıllık aidatını tam olarak ödeyen üyenin dosyası Sicil Kurulu na gönderilir. Sicil Kurulu, yeni üyeyi üye kütüğüne kaydeder. Kütüğe kaydedilen üye, üyeliğe kabul tarihinden itibaren Eskişehirspor Kulübü nün üyesi olur. Yeni üye, üyeliğe kabul tarihini takip eden bir yıl içinde yapılacak genel kurullarda oy kullanamaz. Yeni üyeler oy kullanma hakları olmasa bile oluşturulacak kurullarda yer alabilir. Kulübe her yıl, bir önceki yıla göre Kulüp Üyesi sıfatını kazanmış mevcut üye sayısının %15 ini aşmamak üzere yeni üye alınabilir. Dolmayan kontenjan miktarı takip eden yıla aktarılamaz. Madde 11: Kulübün lisanslı sporcu kütüğüne kayıt tarihinden itibaren en az beş yıl amatör ve profesyonel sporcu olarak Kulüp te kalmış ve en az 30 kere resmi yarışmalara katılmış olan sporcu veya sporu Eskişehirspor Kulübü nde bırakmış ve tüzüğün öngördüğü üyelik koşullarına sahip ise, başvurusu halinde Kulüp üyesi olma hakkını kazanır. Bu hakkı kazanmış olan sporcu, sporu bıraktığını ve Kulübe üye olmak istediğini bildiren bir dilekçe ile bizzat Kulüp Genel Sekreterliği ne başvurur. Üyelik başvurusu, işlemleri ve üyeliğe kabulde öngörülen tüzük hükümleri, bu sporcular için de aynen uygulanır. Ancak; a) 40 yaşını doldurmuş sporcularda, diğer koşullar saklı kalmak koşuluyla, sporu bırakmış olma şartı aranmaz. b) Amatör sporcu, sporu bıraktığı tarihten itibaren üç yıl içinde üyelik başvurusunda bulunabilir. Üç yıllık süreyi geçiren amatör sporcu, artık amatör sporcu statüsüyle üye olamaz

4 c) Eskişehir Spor Kulübü lisansı altında Türkiye Şampiyonu olanlar ile Avrupa ve Dünya şampiyonalarında ve Olimpiyat oyunlarında ilk üç dereceye girenler Kulübe aidat ödemeksizin üye olabilir. Bu sporcuların lisanslı olarak Kulüpte geçirdikleri süre, üyelik süresinin hesaplanmasında dikkate alınır. Giriş Aidatı ve Yıllık Aidat Giriş Aidatı Madde 12: Üye giriş aidatı; Yönetim Kurulu nun, yürürlük tarihini de belirterek yapacağı teklif üzerine, Genel Kurul tarafından belirlenir ve değiştirilir. İş bu tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren TL olup bir defaya mahsus olarak üyeliğe girişte ödenir. Tüzüğün 9. ve 11. maddeleri kapsamında üye olanlardan giriş aidatı alınmaz. Yıllık Aidat Madde 13: Yıllık aidat 240 TL olup, Yönetim Kurulu nun teklifi üzerine, Genel Kurul da değiştirilir ve genel kurulu takip eden 1 Temmuz tarihi itibariyle yürürlüğe girer. Yıllık aidat, her yıl Mart ayının son günü saat a kadar Kulüp muhasebesine veya kulübün üyelere duyurduğu banka hesaplarına ödenebilir. Kulüp aidat ödemeye çağrı yapmak zorunda değildir. 3 yıl boyunca yıllık aidatını ödemeyen üye, üyelikten çıkarılabilir. Aidat borcu olan üye, Genel Kurula ve Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılamaz. Üyenin Hak ve Görevleri -Üyelik Sıfatının Sona Ermesi Madde 14: Kulübün üyeleri eşit haklara sahiptir. Genel Kurul toplantılarına katılma hakkına sahip olan her üye, tüzükte öngörülen şekil ve koşullar içinde seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Bir üye, Genel Kurul ca seçimi yapılan Kulüp organlarından sadece birisinde görev alabilir. Ayrıca her üye: a) Kulüp düzenine uymak ve Kulübe sadakat göstermekle b) Üyelik sıfatından doğan görevlerini tüzük hükümleri çerçevesinde tam olarak yerine getirmekle c) Kulübün sportif ve sosyal bütün faaliyet alanlarında, amacın gerçekleşmesi için gereken katkıda bulunmakla d) Yükümlülük ve görevin yerine getirilmesinde, hakların kullanılması ve borçların ifasında iyi niyet kurallarına uygun hareket etmekle e) Tüzük ve Yönetmelik hükümleri ile Kulüp organlarının aldığı kararlara uymakla f) Kulübün yetkili organları tarafından istenilen bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür

5 Madde 15: Kulüp üyeliği aşağıdaki hallerde sona erer; a) Kendiliğinden sona erme; Kanunda veya tüzükte aranılan niteliklerin sonradan kaybedilmesi halinde, üyelik kendiliğinden sona erer. Bu durumda üyeliğin sona erme kararı yönetim kurulu tarafından verilir ve sicil kurulu tarafından ilgiliye bildirilir. b) Üyelikten çıkma; her üye, Yönetim Kurulu na yazılı olarak bildirmek ve Kulübe borcu varsa ödemek koşuluyla üyelikten çıkabilir. c) Üyelikten ihraç; Tüzük hükümlerine göre Kulüpten kesin ihracı gerektiren bir eylemi gerçekleştirenler, Disiplin Kurulu kararı ile üyelikten ihraç edilirler. Üyeliği son bulan veya ihracı kesinleşen kişinin kaydı üye kütüğünden silinir. Kaydı silinen kişi hiçbir şekilde Kulübe yeniden üye olamaz ve Kulübün tesis ve faaliyetlerinden istifade edemez. BİRİNCİ KISIM KULÜBÜN ORGANLARI İ K İ N C İ B Ö L Ü M Madde 16: Eskişehirspor Kulübü nün organları şunlardır: a) Genel Kurul b) Yönetim Kurulu c) Denetim Kurulu d) Yüksek Divan Kurulu e) Disiplin Kurulu f) Sicil Kurulu İKİNCİ KISIM Genel Kurul Madde 17: Genel Kurul, Kulüp üyelerinden oluşur. Ancak; a) Kulübe takibi kesinleşmiş borcu olanlar, b) Tüzüğün 63. maddesi gereğince haklarında tedbir kararı verilmiş olanlar ile geçici ihraç cezası süresini tamamlamamış olanlar, Genel Kurul toplantılarına katılamazlar. Madde 18: Genel Kurul, Kulübün en yüksek karar organı olup, aşağıdaki yetkileri haizdir. a) Kulüp Başkanı ile organlarını seçmek, b) Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Yüksek Divan Kurulu nun raporlarını görüşmek, c) Yönetim Kurulu nun o döneme ait faaliyet ve hesaplarını görüşüp, ibraya ilişkin karar vermek, - 5 -

6 d) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bütçeyi veya ek bütçeyi aynen veya değiştirerek kabul etmek, e) Kulüp için taşınmaz malların satın alınmasına ve/veya mevcut taşınmaz malların satılmasına veya Kulübün sahibi olduğu taşınmaz mallar üzerine ipotek ya da ayni hak tesisi hususlarında Yönetim Kurulu na yetki vermek, f) Şirketleşmeye, ticari şirketler, ticari işletmeler veya vakıflar kurmaya veya kurulmuş ticari şirketlere, ticari işletmelere veya vakıflara katılmaya ve bunlardan ayrılmaya karar vermek, g) Kulübün kurduğu veya kuracağı vakıflar eliyle yükseköğretim ve orta öğretime dayalı eğitim ve öğretim kurumlarının kurulması ile kuruluş esas ve usullerinin tespiti hususlarında yönetim kuruluna yetki vermek, i) Yönetim Kurulunun talebi halinde, kulübün kurduğu veya ortak olduğu şirketlere ait hisselerin, yasaların öngördüğü şekil ve şartlar dâhilinde, halka arz suretiyle Borsa da değerlendirmesine karar vermek j) Disiplin Kurulu tarafından verilen kesin ihraç kararlarına karşı yapılmış olan itirazları müzakere ederek, verilen kararı kabulü veya bir kere daha görüşülmek üzere dosyanın Disiplin Kurulu na iadesine karar vermek, l) Kulüp tüzüğünde değişiklik yapmak m) Kulübün feshine karar vermek. n) Kulübün tesis ve işletmelerine ilişkin yönetmelik çıkarmak Madde 19: Genel Kurul, Eskişehir de, a) Mali ve idari konuların görüşülüp karara bağlanması amacıyla her yıl, Kulüp Başkanı ile Kulüp Organlarının seçimi amacıyla ise üç yılda bir 20 Mayıs 10 Haziran tarihleri arasında olağan; b) Yönetim veya Denetim Kurulunun ya da Genel Kurul toplantılarına katılma hakkına sahip üyelerin beşte ikisinin yazılı talebi ile Yönetim Kurulu nun yapacağı çağrı üzerine olağanüstü toplanır. Olağanüstü Genel Kurul, talep tarihinden itibaren 60 gün içinde toplanmak zorundadır. Olağanüstü Genel Kurul toplantı talebinde bulunan üyelerin kimliği ve genel kurula katılma haklarının olup olmadığı Sicil Kurulu nca incelenir. Çağrı talebinde bulunan üyelerin imzalarının noterden tasdikli olması şarttır. Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, sadece toplantıyı gerektiren konu veya konular görüşülür. Mali ve idari konularla ilgili Genel Kurul da, önergeyle de olsa seçim maddesi konulamaz. Seçimli genel kurulun yapılacağı yıl, mali ve idari konuların görüşüleceği genel kurul için ayrı bir tarih belirlenmez, aynı genel kurulda hem seçim yapılır hem de diğer konular görüşülür. Madde 20: Yönetim Kurulu; Sicil Kurulu nun hazırlayacağı listeyi esas almak suretiyle en az 15 gün önceden toplantı gününü, saatini, yerini ve gündemini içeren davet mektubunu üyelere göndermek suretiyle veya gazetelerde yaptıracağı ilanlarla ve Kulübün resmi web sitesinde duyurmak suretiyle Genel Kurul u toplantıya çağırır. Yapılacak bu çağrıda, ilk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının da günü, saati ve yeri ayrıca belirtilir. İlk - 6 -

7 toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında bırakılacak zaman bir haftadan az 30 günden fazla olamaz. Toplantının yapılacağı gün, saat, yer ve toplantı gündemi mülki idare amirliğine yazı ile bildirilir. Toplantı herhangi bir nedenle geri bırakılırsa; bu durum, geri bırakılma nedenleri de belirtilmek suretiyle, üyelere duyurulur. İkinci toplantı, geri bırakılma sebebinin ortadan kalktığı tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde yapılır. Üyeler ikinci toplantıya, tüzüğün toplantıya çağırma esaslarına göre yeniden çağrılır ve durum Mülki İdare Amirliği ne bildirilir. Madde 21: Genel Kurul gündemi Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir. Genel Kurul toplantılarında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az beşte biri tarafından görüşülmesi istenilen konuların gündeme alınması zorunludur. Gündeme madde ilave edilmesi teklifinde bulunanların yoklama sırasında Genel Kurul salonunda bulunmaları şarttır. Başkan ve Kulüp organlarının seçiminin yapılacağı Olağan Genel Kurul'un gündeminde; faaliyet ve denetim raporlarının okunması, görüşülmesi ve ibra maddelerinin bulunması şarttır. Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında gündeme madde ilave edilemez. Madde 22: Gerekli görülen hallerde, Genel Kurul tarafından toplantının gizli yapılmasına karar verilebilir. Yönetim Kurulu ve diğer kurulların veya toplantıya katılmış olan üyelerin yüzde beşinin talebi üzerine teklif, müzakere açılmadan oylamaya sunulur. Genel Kurulun gizli toplantısında, Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin dışında kalanlar salondan çıkartılır. Madde 23: Tüzükte ayrıca toplantı yeter sayısı belirtilmemiş olan hallerde Genel Kurul, toplantıda oy kullanma hakkı olan üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim, Denetim, Disiplin ve Sicil Kurullarının üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. Genel Kurul da kararlar, tüzükte karar yeter sayısı ayrıca belirtilmemiş olan hallerde, toplantıda oy kullanma hakkı olan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Madde 24: Genel Kurula katılacak üyeler, kimlik kartlarını gösterip, Sicil Kurulu tarafından hazırlanmış ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış listelerdeki isimleri karşısına imza atarak, Genel Kurula giriş kartlarını alıp toplantı mahalline girerler. Üyelerin toplantı mahalline girmeleri ile ilgili düzenleme ve işlemler, Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Toplantı yeter sayısı sağlanmış ise, durum bir tutanak ile tespit edilir ve toplantı, Başkan veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden birisi tarafından açılır

8 Açılıştan sonra toplantıyı yönetecek bir Divan Başkanı, iki başkan vekili ve iki sekreter seçilir ve tek liste halinde seçim yapılır. Toplantının yönetimi Divan Başkanı na aittir. Genel Kurul toplantıları görüntülü ve sesli kayda alınır. Genel Kurul Başkanlık Divanı teşekkül ettikten sonra gündeme geçilir. Genel Kurul ca aksine karar verilmemiş ise, önce kurulların raporları okunur. Raporların okunması ve kurul sözcülerinin konuşmalarından sonra raporlar hakkında müzakere açılır. Üyelere aldıkları sıraya göre söz verilir. Üyeler anlaşarak konuşma sıralarını değiştirebilirler. Toplantı sonunda tutanak, belgeler ve kayıtlar Başkanlık Divanı tarafından imzalanarak Yönetim Kuruluna teslim edilir. Madde 25: Genel Kurul toplantılarında, Başkanlık Divanı ile kurulacak komite ve komisyonların seçimi açık oyla, organların seçimi ise gizli oyla yapılır. Tek adayla gidilen seçimlerde, üyelerin onda birinin vereceği önergeyle, seçimin açık oyla yapılmasına karar verilebilir. Hiçbir kulüp üyesi, kulüp ile kendisi, eşi ve çocukları arasındaki hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz. ÜÇÜNCÜ KISIM Kulüp Organlarının Seçimi Madde 26: Kulüp Başkanlığına aday olanlar; seçim toplantısının yapılacağı gün Genel Kurul Başkanlık Divanına beraber çalışacağı kurullarda yer alacak üyeleri liste halinde bildirmek zorundadır. Başkanlık Divanı, tüm adayların isimlerini Genel Kurul a sunar. Genel Kurul Divan Başkanı, verilecek bu aday listelerini Kulüp mührü ile onaylayıp imzaladıktan sonra ilgililerine bir alındı belgesi verir. Adaylar ve listelerinde bulunan üyeler hakkında yapılacak yazılı ve gerekçeli itirazlar, Sicil Kurulu nun da görüşü alınarak Genel Kurul Başkanlık Divanı nca derhal karara bağlanır. Gerekçe ve delile dayanmayan itirazlar dikkate alınmaz. Madde 27: Her Sandık Kurulu; bir başkan ile iki asıl ve iki yedek üyeden oluşur. Divan tarafından gerekli sayıda sandık oluşturulur. Sandık Kurullarının başkan ve üyeleri, Genel Kurul tarafından aynı toplantıda üyeler arasından seçilir. Başkan adayları, sandık başlarında Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerden birer gözlemci bulundurabilir. Madde 28: Oy verme, görüşmeler bittikten sonra başlar ve sandık başına gelmiş olan üyeler tespit edilerek oylarını kullanır. Oy verme işlemi Divan Kurulu nun belirlediği saatler arasında yapılır. Oy Pusulaları matbudur. Oy pusulasında herhangi bir yazı yazılması, silinmesi, çizilmesi oy pusulasını geçersiz kılar

9 Vekâleten oy kullanılmaz. Madde 29: Oy verme sona erince her sandık kurulu oy kullanan üye sayısını tutanakla tespit eder ve sandıklar açılarak sayım yapılır. Zarf adedi, giriş kartı adetinden fazla çıktığı takdirde, geçersiz zarflar ayrılarak kalan zarfların tümü yeniden sandığa konularak karıştırılır, giriş kartından fazla çıkan zarf adedi kadar zarf, sandıktan çekilerek imha edilir. İşaretli zarflar geçersizdir. Sayımın sonucu sandık kurulları tarafından bir tutanağa geçirilerek imzalanır ve her sandığa ait oy pusulaları ve zarfları ayrı ayrı torbalara konulup mühürlenerek Genel Kurul Başkanlık Divanı na teslim edilir. Seçim sonuçları, Genel Kurul Divan Başkanı tarafından derhal açıklanır ve seçilenlere mazbataları en geç üç gün içinde Genel Kurul Divan Başkanı tarafından verilir. Oy verme yerinin, oy kullanmanın, oy sayım ve dökümünün ve seçimle ilgili diğer işlemlerin düzeni, Genel Kurul Başkanlık Divanı tarafından sağlanır ve yürütülür. Madde 30: Aday olan her üye, kendisi ile ilgili olarak seçim ve sayım sonucuna, seçimi takip eden günün en geç mesai bitimine kadar Genel Kurul Divan Başkanlığı na yazılı olarak itirazda bulunabilir. İtiraz üzerine, bütün sandık kurulu başkanlarının iştiraki ile yeniden sayım ve döküm yapılır, itiraz kesin karara bağlanır. Madde 31: Genel Kurulca yapılan seçimi takip eden otuz gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Yönetim ve Denetim organları ile Kulübün diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin kişisel bilgileri, Mülki İdare Amirliği ne yazılı olarak bildirilir. Kulübün organları ile yerleşim yerinde değişiklik olması veya temsilcilik açılması veya taşınmaz mal edinilmesi hallerinde, bu durum en geç otuz gün içinde Mülki İdare Amirliğine bildirilir. DÖRDÜNCÜ KISIM YÖNETİM KURULU Yönetim Kurulunun Oluşumu Madde 32: Yönetim Kurulu; Kulüp üyeleri arasından, üç yıl için, Genel Kurul tarafından seçilen bir Başkan ile 14 asıl ve 8 yedek üyeden oluşur. Başkan; Yönetim Kurulu üyeleri yapacağı ilk toplantıda; bir Başkan Vekili, Genel Sekreter, Mali İşlerden Sorumlu Üye ile gerekli gördüğü faaliyetleri yürütecek sayıda asbaşkanı seçer. Kulübü temsilde kimlerin yetkili olacağına ilişkin İmza sirkülerinin niteliğine ve imza yetkilerinin kimlerde olacağına, seçimi takip eden ilk toplantıda karar verilir. Asıl üyelerden boşalma olduğu takdirde, Yönetim Kurulu nun yapacağı ilk toplantıda, Başkanın belirleyeceği yedek üyeler göreve çağrılır. İstifa ederek ayrılan veya görev sürelerini tamamlayan Başkan veya Yönetim Kurulu üyeleri, görev sürelerinden sorumlu olup, Genel Kurula hesap vermekle yükümlüdürler. İbra edilmeyen Başkan ve üyeler aday olamazlar

10 Yönetim Kurulunun Çalışma Yöntemi Madde 33: Yönetim Kurulu, Kulüp işlerinin ve işlemlerinin gerektirdiği hallerde ve ayda en az iki defa toplanır. Toplantı gündemi Genel Sekreter tarafından hazırlanır. Her üye dilediğinde gündeme madde ilave ettirebilir. Yönetim Kurulu na Kulüp Başkanı, bulunmadığı takdirde Başkan Vekili başkanlık eder. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır; kararlar, toplantıya katılan Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Alınan kararlar karar defterine yazılır ve okunarak imzalanır. Başkan veya Yönetim Kurulu üyeleri, Kulüp ile kendileri, eşi ve çocukları arasındaki hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunun görüşüleceği toplantıda bulunamaz ve alınması gereken kararlarda oy kullanamaz. Mazeretsiz olarak arka arkaya beş toplantıya katılmayan üyenin yönetim kurulu üyeliğinden düşürülebilir. Yönetim Kurulunun Münfesih Sayılması Madde 34: Her ne sebeple olursa olsun; Başkan dâhil, Yönetim Kurulu üye sayısı, (yedek üyelerin de göreve getirilmesine rağmen) üye tamsayısının salt çoğunluğun altına düşerse, Yönetim Kurulu münfesih sayılır. Bu durumda; a) Olağan Genel Kurula üç ay veya daha az bir süre kalmış ise, seçimler bu olağan genel kurulda yapılır. b) Olağan Genel Kurula üç aydan fazla bir süre var ise, seçimler için Genel Kurul; mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı veya Başkan ya da Denetim Kurulu tarafından bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır. Bu çağrının yapılamaması halinde, Kulüp üyelerinden birisi tarafından yetkili Sulh Hukuk Mahkemesi ne yapılacak başvuru üzerine, Sulh Hukuk Hâkimi, Kulüp üyeleri arasından seçeceği 3 kişiyi 1 ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir. Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri Madde 35: Yönetim Kurulu, Kulübün karar ve yürütme organı olup, diğer organların ve yetkili ihtisas kurullarının görüşünü alarak, kulübün çalışma ve faaliyetlerini tüzük hükümlerine ve Genel Kurul kararlarına göre düzenler ve yürütür. Yönetim Kurulu nun görev ve yetkileri şunlardır: a) Kulübü temsil etmek veya gerektiğinde Yönetim Kurulu asıl üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek, sözleşmeler kabul etmek ve onaylamak, b) Genel Kurulu toplantıya çağırmak, seçim dâhil genel kurul gündemini hazırlamak, c) Kulübün gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, Genel Kuruldan önce ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,

11 d) Tüzüğün 50. maddesi mahfuz kalmak üzere, sosyal ve sportif şubelerin kurulmasına karar vermek ve bu şubelerin faaliyetlerini yürütecek kimseleri seçmek, komiteleri ve kurulları kurmak, spor şubelerinin verimli çalışması için gerekli teknik adamları tayin etmek, e) Kulübün, yurtiçinde veya yurtdışında kurulmuş veya kurulacak spor kulüpleri arası birlik ve federasyonlara katılmasına veya ayrılmasına veya uluslararası faaliyet ve işbirliğinde bulunulması gibi hususlarda karar vermek, f) Kulüp hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli idari, mali ve teknik personel kadrosunu, görevli üyenin önerileri de dikkate alınarak saptamak, g) Yüksek Divan Kurulu toplantılarına katılarak üyelere bilgi vermek, soruları cevaplamak, Yüksek Divan Kurulu tarafından alınan karar ve yapılan önerileri görüşerek karara bağlamak, h) Disiplin Kurulu tarafından verilen kararları uygulamak ve Disiplin Kurulu tarafından verilen kesin ihraç kararının görüşülmesini temin bakımından, ilgilisinin talebi halinde yapılacak ilk Genel Kurulun gündemine almak, i) Kurul, komite ve komisyonların görevlerini gereği gibi yapabilmeleri için çalışma yerleri ile ihtiyaçlarını sağlamak, j) Mevzuat ve Kulüp tüzüğü gereğince tutulması gerekli defter ve kayıtları tutmak, tutulmasını sağlamak, düzenlemek ve bu defterler ile tüzüğün 62. maddesinde yer alan diğer belgelerin muhafazası için ayrı bir arşiv bürosu tahsis etmek, k) Mevzuat hükümleri doğrultusunda, yurt içi ve yurt dışında Kulüp temsilciliklerinin açılmasını kararlaştırmak ve bu hususta yetki vermek, l) Sportif A.Ş kurmak için gerekli işlemleri yaparak, Genel Kurulun oyuna sunmak, m) Türkiye Futbol Federasyonu ve diğer federasyonlar ve üye olunan kuruluşların genel kurullarında oy kullanacak delegeleri seçmek, n) Kulübün Profesyonel ve Amatör spor ilkelerini tayin, tespit etmek ve uygulanması hususunda ilgililere yetki ve talimat vermek, o) Satılmasında kulübün yararı olan taşınır malları satmak, p) Mevcut gelir kaynaklarının geliştirilmesi veya yeni kaynak yaratılması konularında gerekli araştırma, inceleme ve proje çalışmaları yapmak, q) Tüzükte öngörülen usul ve esaslar dâhilinde, Kulübün sahibi olduğu veya kullanma hakkına sahip bulunduğu taşınmaz mallar üzerinde yapılacak irtifak hakkı, kira, işleticilik veya ortaklık sözleşmelerini yapmak, r) Profesyonel sporcular dahil, Kulübe sözleşme ile bağlı tüm çalışanlar hakkında disiplin cezası vermek, s) Tüzük değişikliği önermektir

12 Yönetim Kurulu Başkanı Görev ve Yetkileri Madde 36: Yönetim Kurulu Başkanı; Eskişehir Spor Kulübünü temsil eder. Başkan, oy kullanma hakkına sahip Kulüp üyeleri arasından, Genel Kurul tarafından seçilir. Her ne sebeple olursa olsun, Kulüp Başkanlığı nın boşalması halinde, yönetim kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan seçer ve seçilen Başkan, seçimli genel kurula kadar göreve devam eder. Yönetim Kurulu Başkanı, aşağıdaki görevleri yerine getirir : a) Devlet teşkilatı, kurum ve kuruluşlar, spor kulüpleri ve basınla ilişkileri sağlamak ve düzenlemek, b) Kulübün kurulları ve kurullarla üyeler arasındaki ilişkileri düzenlemek, c) Gerekli gördüğü hallerde kurulları toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek, d) Anlaşmazlıkları çözümlemek, birlik ve dayanışmanın güçlenmesini sağlamak, e) Gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulunun görev dağılımını değiştirmek, f) Kulübün faaliyet ve çalışmalarını denetlemek, düzenlemek ve yönlendirmek, g) Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda Kulübü temsil ve ilzam etmek, h) Kulübün manevi ve tüzel kişiliğini temsil etmek, i) Mevzuatın ve Kulüp tüzüğünün kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkilerini kullanmak, Kulüp Başkanının bulunmadığı hallerde Başkanın yetkileri, Başkan Vekili tarafından kullanılır. Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Görev ve Yetkileri Madde 37: Yönetim Kurulu Genel Sekreteri, Yönetim Kurulu nun ilk toplantısında kendi üyeleri arasından seçilir. Genel Sekreterin görev ve yetkileri şunlardır; a) Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak ve alınan kararları yürütmek, b) Üyeler arasındaki ilişkilerin gelişmesini sağlamak, c) Her türlü yazışmaları mevzuata uygun şekilde yürütmek, d) Resmi ve özel kurumlarla, basınla ilişkileri sağlamak ve yürütmek, e) Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen anlaşmaları uygulamak, Mali işlerden Sorumlu Üye Görev ve Yetkileri Madde 38: Mali İşlerden Sorumlu Üyenin görev ve yetkileri şunlardır:

13 a) Kulübün mali işlerini yürütmek, b) Sarf belgeleri ve ödemelere ait muhasebe fişlerini incelemek ve imzalamak, c) Ödemelerle ilgili listeyi Başkana ve Yönetim Kurulu na sunmak, d) Talepleri halinde muhasebe kayıtlarını Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin incelemelerine sunmak, Muhasebe personeli Mali İşlerden Sorumlu Üyeye karşı sorumludur. Bu kişilerin atamaları Mali İşlerden Sorumlu Üyenin önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yapılır. Devir Teslim İşleri Madde 39: Görev süresi sona eren veya görevi bırakan Yönetim Kurulu, görevi devralan Yönetim Kurulu na Kulübün mal varlığını ve Yönetim Kurulunun tutulmasını sağlamakla yükümlü olduğu defter ve kayıtlarını devir ve teslim eder. Devir teslim işleri, Yönetim Kurulu seçimini müteakip 7 gün içinde yapılır. Tespit edilen mal varlığı eksiğinden, dönemin Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri müştereken ve müteselsilen sorumludur. BEŞİNCİ KISIM DENETİM KURULU Oluşumu Madde 40: Denetim Kurulu; Genel Kurul ca üç yıl için seçilen 3 asıl 3 yedek üyeden oluşur. Denetim Kurulu, ilk toplantısında bir üyeyi başkan seçer. Denetim Kurulu üyelerinden hem asil hem yedekte maliye veya işletme dallarından birinde yükseköğrenim görmüş üye bulunması zorunludur. Görev ve Yetkileri Madde 41: Denetim Kurulu, Kulübün iç denetim organı olup, bu sıfatla; Yönetim Kurulunun, Tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdüreceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların, mevzuata ve Kulüp tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, tüzükte tespit edilen esas, usul ve bütçeye uygun yapılıp yapılmadığını inceler. Bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu na ve Genel Kurula sunar. Denetim Kurulu, Yönetim Kurulu nun talebi halinde, kulübün iştiraki bulunduğu şirket ve kuruluşlarda denetim yaparak, denetim sonunda hazırlayacağı raporları Yönetim Kurulu na sunar. Denetim Kurulu üyelerinin talebi halinde; her türlü bilgi, belge ve kayıtların, Kulüp yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, tesis, sosyal tesis ve eklentilerine girme taleplerinin yerine getirilmesi zorunludur

14 Denetim Kurulu Denetim sonucunda usulsüzlük veya Kulübün mali bünyesini etkileyecek gereksiz harcamaların veya tüzük hükümlerine aykırı borçlanmanın tespiti halinde, Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmakla yükümlüdür. Bağımsız Dış Denetim Madde 42: Kulübün gelir ve giderlerine ilişkin mali denetimi, Olağan Genel Kurul ve Mali Genel Kurullara sunulmak üzere 3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında denetim yetkisine sahip yeminli mali müşavirlere yaptırılabilir. Bu denetimin yapılması Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Kulüp, dış denetim ve denetleme raporlarını, uygun vasıtalarla derhal yayınlar. Yönetim Kurulunun Seçimli Genel Kurullar öncesi bağımsız dış denetime müracaat etmesi zorunludur. Bu rapor, Genel Kuruldan 15 gün önce Kulübün web sitesinde yayınlanır ALTINCI KISIM YÜKSEK DİVAN KURULU Oluşumu Madde 43: Yüksek Divan Kurulu; işbu tüzük kapsamında, üyelik şartlarını eksiksiz yerine getiren; Kulüpte 30 yılını tamamlamış üyeler ile Kulüp Başkanlığı yapmış üyelerden oluşur. Görev ve Yetkileri Madde 44: Yüksek Divan Kurulu; Kulübün danışma organı sıfatıyla her yıl Ekim ayında olağan, Yönetim Kurulunun yazılı çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Toplantılarda çoğunluk aranmaz. Yüksek Divan Kurulu her toplantıda katılanların salt çoğunluğu ile divan kurulu başkanı seçer. Yüksek Divan Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır; a) Yönetim Kurulu nca kendisine danışılan konularda Kulübün tüm kurullarına, komite ve komisyonlarına öneri ve tavsiyelerde bulunmak b) Gereksinim duyulduğunda tüzük değişikliğini Yönetim Kurulu na önermek YEDİNCİ KISIM DİSİPLİN KURULU Oluşumu Madde 45: Disiplin Kurulu, uyarı dışında herhangi bir disiplin cezası almamış, Genel Kurul ca üç yıl için seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Görevleri Madde 46: Disiplin Kurulu nun görev ve yetkileri şunlardır: a) Yönetim Kurulu nun müracaatı halinde, Kulüp üyeleri hakkında disiplin soruşturması yürütmek

15 b) Disiplin Kurulu tarafından çağrıldıkları halde mazeretsiz olarak gelmeyen veya gerçek dışı beyanda bulunanlar ya da istenilen bilgi ve belgeleri vermeyenler hakkında re sen soruşturma yürütmek ve disiplin cezası vermek c) Geçici ihraç veya ihraç cezalarını gerektiren bir taleple Disiplin Kurulu na verilen veya sevk edilenler hakkında, tahkikatın her safhasında tedbir kararı almak ve bu kararın uygulanmasını Yönetim Kurulu ndan talep etmek. Madde 47: Disiplin Kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir Başkan seçer. Disiplin Kurulu, Üye tam sayısı ile toplanır ve salt çoğunluk ile karar alır. Toplantı yeter sayısı asil üyeler ile sağlanamadığı takdirde, toplantıya, Başkanın belirleyeceği yedek üyeler davet edilir. Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu nun talebi veya Yönetim Kurulu eliyle ulaştırılan yazılı şikâyet başvurusu üzerine soruşturmaya başlar ve soruşturmanın her safhasında tedbir kararı verebilir. Başvurunun doğrudan doğruya Disiplin Kurulu na yapılması halinde, şikâyeti içeren dilekçenin bir sureti Yönetim Kurulu na gönderilir. Yönetim Kurulu, dilerse şikâyet ile ilgili görüşünü on gün içinde yazılı olarak Disiplin Kurulu na bildirir. Disiplin Kurulu, yürüttüğü soruşturmalarda, ilgilileri, varsa tanıkları davet ederek dinler. Gerekli gördüğü belgeleri taraflardan veya Kulübün yetkili organlarından talep ederek inceler. Deliller toplanıp, tahkikat tamamlandıktan sonra kararını verir. Disiplin Kurulu, kendisine intikal eden olayın aynı zamanda yargıya da intikal etmiş olması halinde, şikâyet olunan hakkında tedbir kararı verebileceği gibi yargı sürecinin kesinleşmesini de bekleyebilir. Olay hakkında yargının vereceği karar, Disiplin Kurulu nca dikkate alınabilir, ancak bu karar Disiplin Kurulunu bağlamaz. Savunmasını yapmak için çağrıldığı halde gelmeyen veya verilecek 10 günlük kesin süre içinde yazılı savunma da göndermeyen kimse hakkında, mevcut delillere göre karar verilir. Tahkikatın sonuçlanmasından sonra en geç on beş gün içinde karar verilir ve kararlar gerekçeli olarak yazılır. Kesin veya geçici ihraç hariç, Disiplin Kurulu nun vermiş olduğu kararlar kesindir. Disiplin Kurulu Kararları, Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir. Kararın bir nüshası Yönetim Kurulu tarafından ilgiliye 7 gün içinde tebliğ edilir. Bir nüshası Kulübün internet sitesinde ilan edilir ve Sicil Kurulu na gönderilir. SEKİZİNCİ KISIM SİCİL KURULU Oluşumu Madde 48: Sicil Kurulu, Genel Kurul ca üç yıl için seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Sicil Kurulu, ilk toplantısında bir üyeyi başkan seçer Görev ve Yetkileri Madde 49: Sicil Kurulu, Kulüp üyelerinin sicil kütüklerini tutar, üyelerin listesini düzenler, haklarını belirtir, üyeler hakkında Kulüp organlarınca verilen kararları üyenin siciline işler

16 Sicil Kurulu, Üyeler hakkında yapılan işlemleri, durumlarında meydana gelen değişiklikleri, sicillerine işler. Sicil Kurulu, Tüzüğe göre, Genel Kurul a katılma hakkı olan üyelerin listesini düzenler ve Genel Kurul toplantısından yirmi gün önce, giriş kartları ile birlikte Yönetim Kurulu na verir. Sicil Kurulu, Kendilerinden istenilen bilgi ve belgeleri vermemekte direnen üyeler hakkında, gerekli soruşturmanın açılması için bu üyeleri Yönetim Kurulu na bildirir. Sicil Kurulu, Tüzüğün kendisine verdiği diğer görevleri yerine getirir, yetkileri kullanır. Ü Ç Ü N C Ü B Ö L Ü M SPOR ŞUBELERİ Amatör Spor Şubeleri Profesyonel Futbol Şubesi Madde 50: Kulüp; kuruluş amacına uygun olarak gençlerin ruhen, fikren ve bedenen eğitilmelerini temin ve sporcu olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla çeşitli dallarda amatör spor şubeleri kurarak, çalışmalar düzenler ve yürütür. Amatör spor şubelerinin bütçeleri, yasa ve tüzük hükümlerine göre Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bu şubelerin harcamaları kendilerine ayrılan bütçelerden yapılır. Amatör Şubelerin Çalışma ve yönetimlerinden, Yönetim Kurulu nca atanacak amatör spor şubelerinden sorumlu üyesi sorumludur. Amatör spor şubelerinin açılması, tatil edilmesi, kapatılması, Yönetim Kurulu kararıyla olur. Amatör spor şubelerinin faaliyeti, çalışma düzeni ve şekli yönetmelikle belirlenir. Madde 51: Profesyonel Futbol Şubesi nin faaliyeti, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir ve yürütülür. Yönetim Kurulu, bu şubenin Profesyonel Futbolcular dâhil tüm çalışanlarını, yazılı sözleşmelerle sağlar, gerektiğinde komiteler kurar. TESİSLER - SOSYAL VE SPORTİF TESİSLER VE KULÜBÜN FAALİYETLERİ Tesisler - Sosyal Tesisler-Yatırım D Ö R D Ü N C Ü B Ö L Ü M

17 Madde 52: Sportif ve sosyal tesisler; Kulübün amacını ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için, gelir getirmeye yönelik ticari işletme şeklinde kurulur ve işletilir. Bu tesis ve işletmelerin kurulmasına, bunlardan yararlanılmasına, işletilmesine veya kiraya verilmesine ilişkin usul ve esaslar bir yönetmelikle düzenlenir. Sportif ve sosyal amaçlı tesislere ilişkin yönetmeliğin hazırlanmasında üyelerin ve sporcuların gereksinimlerinin karşılanması ve menfaatlerin korunması öncelikli gözetilir. Tesis faaliyetlerinin yürütülmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Sosyal Tesislerde politik toplantılar yapılamaz, tesis salonları siyasi partilerin ve sendikaların hangi nam altında olursa olsun hiçbir toplantısına tahsis edilemez. Madde 53: Kulübün sosyal tesis ve faaliyetlerinden yararlanan üyeler ile üye olmayan kimselerden, sosyal tesis giderlerine iştirak payı alınır. İştirak paylarının miktarı ve alınma şekli her yıl Yönetim Kurulu kararı ile saptanır. DİSİPLİN İŞLERİ VE CEZALAR B E Ş İ N C İ B Ö L Ü M Disiplin Organları Madde 54: Kulübün Disiplin Organları şunlardır: Kulübün disiplin organı Disiplin Kuruludur. Disiplin Kurulu; Kulüp Üyeleri hakkında aşağıda yer alan cezaları vermeye yetkilidir. a) Uyarı: Yazılı olarak üyenin dikkati çekilir ve sicile geçmez. b) Kınama: Görev ifasında ve davranışlarında kusurlu hareket ettiğinin kendisine yazılı olarak bildirilmesidir. Sicile geçer. c) Geçici ihraç: Tüzük ve yönetmelik hükümlerinin ihlali halinde sadece Kulüp üyeleri hakkında verilir. Yazılı olarak bildirilir ve sicile geçer. d) İhraç: Tüzükte belirtilen hallerde verilir. Verilene yazılı olarak bildirilir ve sicilden kaydı silinir. Kaydı silinen üyenin sicil numarası başkasına verilemez. Disiplin Kurulunun yürüteceği disiplin soruşturmaları ve cezaları ayrı bir yönetmelik ile belirlenir. Açıklamalı [OS1]: Madde 55: Disiplin cezalarını gerektiren fiiller şunlardır: A) Uyarı Cezası Gerektiren Fiiller a) Üyelik onuru ile bağdaşmayan hareketlerde bulunulması, b) Yetkisi olmadığı halde kulüp adına demeç verilmesi ve yayın yapılması, c) Disiplin Kurulu nun çağrılarına mazeretsiz olarak gelinmemesi ve istenilen bilgi ve belgelerin verilmemesi, hallerinde, fiili gerçekleştiren üye hakkında Uyarı Cezası verilir

18 B) Kınama Cezası Gerektiren Fiiller a) Kulüp tüzüğüne ve yönergelere aykırı davranılması, b) Kulüp disiplininin bozulması, c) Kulüp tüzel kişiliği veya üyelerinin onur ve saygınlığına zarar verici, küçük düşürücü ve benzeri davranışlarda bulunulması, d) Kulüp içinde ve dışında genel ahlaka aykırı davranışlar sergilenmesi, e) Kulüp veya iştiraklerine çeşitli nedenlerden dolayı olan cari hesap borç bakiyelerinin, yapılan ihtara rağmen, zamanında ödenmemesi, hallerinde, fiili gerçekleştiren üye hakkında Kınama Cezası verilir. C) Geçici İhracı Gerektiren Fiiller; a) Tüzük ve Yönetmelik hükümleri ile yetkili kurullarca alınan kararlara kasten uyulmaması veya bu kararların yerine getirilmemesi veya savsaklanması veya ihlal edilmesi, b) Kulüp organları tarafından istenilen bilgi ve belgeleri tekide rağmen ilgili organlara vermemekte direnilmesi, c) Üyeler arasındaki birlik ve dayanışma ile bağdaşmayan hareketlerde bulunulması, d) Kendisine verilmiş olan görevin kasten yapılmaması, savsaklanması veya görevin gerektirdiği dürüstlük kurallarına uyulmaması, e) Kulüp düzenine uyulmaması veya Kulübe sadakat gösterilmemesi veya basın ve yayın yoluyla veya söz, yazı, bildiri veya beyanat suretiyle Kulübü küçük düşürenler veya üyelerin veya başkan ve yöneticilerin veya görevli sporcu ve spor adamlarının manevi şahsiyetine, kişilik haklarına, şeref ve haysiyetine tecavüz edilmesi, tahkir veya tezyif edilmesi, sövülmesi, hakaret edilmesi, hallerinde, fiili gerçekleştiren üye hakkında üç aydan üç yıla kadar geçici ihraç cezası verilir. D) İhracı Gerektiren Fiiler; a) Kulüpteki görevini veya üyelik sıfatını kötüye kullanarak, niteliği ne olursa olsun menfaat temin edilmesi, b) Her ne suretle olursa olsun, tevdi olunan kulübe ait para, para hükmündeki evrak, senet veya sair malların kendisinin veya başkasının yararına kullanılması, sarf edilmesi, satılması veya saklanması, c) Kulübe ait evrak, defter ve kayıtların tahrif, tağyir edilmesi, saklanması veya sahte evrak düzenlenmesi, d) Genel Kurul ve diğer kulüp organlarında yapılan seçimler ve oylamalar ile oyların sayım ve dökümüne hile karıştırılması, hallerinde, fiili gerçekleştiren üye hakkında, Kulüpten ihraç kararı verilir. Madde 56: Üyelerin, Uyarma ve kınama cezalarının sonuçlarına karşı itiraz hakları yoktur

19 Geçici ihraç cezası alan üye; kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde yazılı olarak Yönetim Kurulu na başvurmak suretiyle, Disiplin Kurulu tarafından verilen kararın kaldırılmasını Genel Kurul dan talep edebilir. Geçici ihraç cezası alan üye, ceza müddetince üyelik haklarını kullanamaz, Kulübün tesis ve faaliyetlerinden istifade edemez, ceza süresi üyelik süresinden sayılmaz, görevde iseler görevleri kendiliğinden sona erer. İtiraz cezanın uygulanmasını durdurmaz. Kesinleşmemiş olsa dahi, geçici veya kesin ihraç cezası alanların, haklarında daha önce tedbir kararı verilmiş ise Kulüple ilgili her türlü ilişkisi derhal kesilir. Görevli iseler, görevlerinden istifa etmiş sayılırlar. Kulüpten ihraç edilen üye; ihraç kararının kendisine tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde, Yönetim Kurulu na başvurarak, genel kuruldan ihraç kararının bir kere daha Disiplin Kurulu nca görüşülmesini talep edebilir. Genel Kurul, ihraca ilişkin kararın bir kere daha görüşülmesi için dosyayı Disiplin Kurulu na iade kararı alabilir veya talebi reddedebilir. Talebin reddi halinde, Disiplin Kurulu tarafından verilen ihraç kararı kesinleşir. Dosyanın Disiplin Kurulu na iadesi halinde; Disiplin Kurulu verdiği kararında ısrar eder ise, dosya aynı usulle tekrar Genel Kurul a gelir. Genel Kurul un vereceği ikinci karar kesindir. Disiplin Kurulu nca amatör sporcular hakkında verilmiş olan disiplin cezalarının uygulanması, Yönetim Kurulu tarafından ertelenebilir. Disiplin cezası, sporcunun siciline işlenir. Sporcu, Kulüp üyesi olmak istediğinde ceza dikkate alınır. Uygulanamamış olması halinde ise bu ceza, üyeliğe kabul halinde uygulanır. Madde 57: Kulüpten ihracı veya geçici ihracı gerektiren fiile ve faaline itila tarihinden itibaren 6 ay içinde şikâyet veya talep suretiyle Disiplin Kurulu na sevk edilmeyen kimse hakkında disiplin kovuşturması yapılmaz. Diğer fiiller için şikâyet süresi 3 ay olup, Tüzüğün 6. maddesinde sayılan haller için herhangi bir süre yoktur. Madde 58: Disiplin Kurulu ; kovuşturma ve soruşturmanın her safhasında, tedbir kararı verebilir ve uygulanması için Yönetim Kurulu na bildirir. Haklarında tedbir kararı verilmiş olanlar, savunma hakkı hariç, tedbirleri devam ettiği sürece, üyelik haklarını kullanamazlar ve Kulübün hiçbir birimine giremezler. Görevde iseler, tahkikatın selameti bakımından, bir karar verilinceye kadar görevlerinden izinli sayılırlar. MALİ HÜKÜMLER A L T I N C I B Ö L Ü M Bütçe Madde 59: Bütçe, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak, Genel Kurul tarafından kabul edilir. Kabul edilen bütçe 1 Haziran 31 Mayıs itibariyle bir yıllıktır. Ancak, 31 Mayıs tarihinden Genel Kurul tarihine kadar geçecek süre içinde, bir önceki bütçede belirlenen tutarlarla sınırlı olarak yapılacak harcamalar, bütçeye uygun addedilir. Bütçenin fasıl ve maddeleri arasında aktarma mümkündür. Ancak, bu aktarma Yönetim Kurulu, kararı ile yapılır

20 Borçlanma Usulü Madde 60: Yönetim Kurulu bütçenin %25 i kadar borçlanabilir. Ancak, ek bütçe ile kabul edilecek borçlanmalar, yatırım amaçlı borçlanmalarda %25 in üstüne çıkılabilir. Sporcu transferleri nedeniyle yapılacak borçlanmalarda ise; transfer borçlanma bedeli, yapılan sözleşme süresine bölünerek bulunacak miktar, %25 nin hesabında dikkate alınır. Borçlanmalara ait Yönetim Kurulu kararları hakkında mevzuat hükümleri uygulanır. Madde 61: Kulüp gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Kulüp gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde, banka tarafından düzenlenecek dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Bu belgelerin saklama süresi beş yıldır. Yönetim Kurulu, mali işlerle ilgili tüm belgeleri bastırmak ile yükümlüdür. Madde 62: Kulübün Gelir Kaynakları şunlardır; a) Giriş ücreti ve aidatlar b) Kulüpçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango balo, eğlence, temsil, konser, konferans, gezi gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler c) Spor faaliyetleri ve yarışmaların, her türlü iletişim ortamında yayınlanmasından elde edilen gelirler d) Spor Toto, Spor Loto, İddaa ve benzeri şans oyunları paylarından elde edilen gelirler e) Kulübün lisanslı ürünlerinden elde edilen gelirler f) Kulübün malvarlığından elde edilen gelirler g) Her türlü tesis ve işletmelerinden elde edilen gelirler h) Reklam gelirleri ı) İsim hakkından, iştiraki bulunduğu şirketlerden veya vakıflardan elde ettiği gelirler i) Kira gelirleri j) Kulübün ortağı olduğu şirketlerden elde edilecek temettüler ile bu şirketlere ait hisselerin halka arz yoluyla Borsada yapılacak satışlarından elde edilecek gelirler m) Yurtiçinden kabul edilecek bağış ve yardımlar ile mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak koşuluyla, yurtdışındaki kişi, kurum ve kuruluşlarca banka aracılığı ile yapılacak ayni ve nakdi yardımlar n) Sponsorlardan elde edilecek ayni ve nakdi gelirler Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine göre toplanacak bağış ve yardımlar ile gelirlerin toplanması hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Madde 63: Kulüp, aşağıda yazılı defterleri tutar:

ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ TÜZÜĞÜ ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ TÜZÜĞÜ B İ R İ N C İ B Ö L Ü M GENEL HÜKÜMLER Kulübün Adı, Merkezi, Kurucuları, Faaliyetleri, Renkleri ve Arması: Madde 1: Kulübün adı ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ dür. Merkezi Eskişehir de

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir. DERNEĞİN MERKEZİ :

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı Merkez Yardımlaşma Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ : MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir. DERNEĞİN MERKEZİ : KONU VE AMAÇ Madde 2- Derneğin merkezi Ankara'dadır. Derneğin şubeleri yoktur.

Detaylı

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ Kulübün Adı BĐRĐNCĐ BÖLÜM Kulübün adı, Amaç, Çalışma Şekli, Dayanak ve Kurucular Madde 1: GO oyununu tanıtmak ve GO oyuncuları yetiştirmek amacıyla Hitit Üniversitesi

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ Amaç ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

TED ALANYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TED ALANYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ TED ALANYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KURULUŞ Madde 1 Derneğin adı: TED ALANYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ dir. Derneğin merkezi Alanya dadır. Şubesi açılmayacaktır. Dernek yetkili

Detaylı

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir.

MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı Merkez Yardımlaşma Derneği dir. MERKEZ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde 1- Derneğin adı "Merkez Yardımlaşma Derneği" dir. DERNEĞİN MERKEZİ : Madde 2- Derneğin merkezi Ankara'dadır. Derneğin şubeleri yoktur. MERKEZ YARDIMLAŞMA

Detaylı

SAKARYASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

SAKARYASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Kulübün Adı ve Merkezi SAKARYASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ B İ R İ N C İ K I S I M GENEL HÜKÜMLER Kulübün Adı, Merkezi, Kurucuları, Faaliyetleri, Renkleri ve Arması Madde 1 : Kulübün adı Sakaryaspor Kulübü

Detaylı

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU İtalik yazıyla belirtilen ifadeler kulüp üyeleri tarafından kulüp amaçlarına uygun olarak doldurulacaktır. Normal yazı tipi ile yazılmış diğer

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ ANTALYA SERBEST MUHASEBECĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER ODASI ODA ĐÇ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın, Yönetim Kuruluna

Detaylı

Karakutu Derneği Tüzüğü

Karakutu Derneği Tüzüğü Karakutu Derneği Tüzüğü Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 Derneğin adı "Karakutu Derneği" olarak belirlenmiştir. Derneğin merkezi İstanbul'dadır ve şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Faaliyet Alanı

Detaylı

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu, Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Tebliği ile Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Sözleşmeler Tebliğine Aykırılık Başvurularını Değerlendirme Komisyonu Çalışma Esas ve Usulleri Amaç

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesinin bağlı birimlerinde

Detaylı

OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ

OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ OMÜ TOPLULUKLARI TÜZÜĞÜ Tanım Madde 1- Omü... Topluluğu 2547sayılı yüksek öğretim kanununun 47 nci maddesi esas alınarak hazırlanan Ondokuz Mayıs üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ 04/10/2010 SKS Daire Bşk. YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 4 üncü ve 47 nci maddeleri ile Yüksek Öğretim Kurumları Mediko-Sosyal,

Detaylı

İLÇESİ.ÜRÜNLERİ TARIMSAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ

İLÇESİ.ÜRÜNLERİ TARIMSAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ İLÇESİ.ÜRÜNLERİ TARIMSAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ MADDE 1- üreticilerinin bir araya gelerek; 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunun da öngörülen

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ SANKO ÜNİVERSİTESİ..... ÖĞRENCİ KULÜBÜ ÇALIŞMA ESASLARI ÖRNEĞİ Dayanak Madde 1-:. Kulübü SANKO Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Ana Yönergesi doğrultusunda kurulur ve faaliyette bulunur. Kulübün Adı Madde

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MADDE 1- DAYANAK Topluluğu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğrenci Toplulukları Yönergesi doğrultusunda kurulur ve faaliyette bulunur. MADDE 2- TOPLULUĞUN

Detaylı

İSTANBUL 2012 İMKB Yönetim Kurulunun 18/07/2012 tarihli ve 1489 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.

İSTANBUL 2012 İMKB Yönetim Kurulunun 18/07/2012 tarihli ve 1489 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. İMKB UYUŞMAZLIK KOMİTESİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ İSTANBUL 2012 İMKB Yönetim Kurulunun 18/07/2012 tarihli ve 1489 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Uyuşmazlık

Detaylı

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ TADİL TASARISI

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ TADİL TASARISI FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ TADİL TASARISI B İ R İ N C İ K I S I M GENEL HÜKÜMLER Kulübün Adı, Merkezi, Kurucuları, Faaliyetleri, Renkleri ve Arması Kulübün

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 2 Ocak 2000 Sayı : 23924 Harran Üniversitesinden : Harran Üniversitesi Spor Birliği Yönetmeliği Kuruluş ve Kapsam

Detaylı

TÜM İLERİCİ GENÇLİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TÜM İLERİCİ GENÇLİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ TÜM İLERİCİ GENÇLİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin adı TÜM İLERİCİ GENÇLİK DERNEĞİ dir. Kısa adı TÜM-İGD dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Ülke genelinde yasaya uygun olarak

Detaylı

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DOĞA, KÜLTÜR VE İZCİLİK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DOĞA, KÜLTÜR VE İZCİLİK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ TOPLULUĞUN ADI T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DOĞA, KÜLTÜR VE İZCİLİK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Muş Alparslan Üniversitesi Doğa, Kültür ve İzcilik Topluluğudur. TOPLULUĞUN AMACI (1) Doğa, Kültür ve İzcilik Topluluğu

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu yönerge; Ege Üniversitesine kayıtlı öğrencileri temsil etmek, haklarını gözetmek,

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi GENEL İLKELER Madde 1 - Yaşar Üniversitesi Öğrencilerinin Atatürk İlkeleri doğrultusunda toplumsal ve kültürel gelişmelerine

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Uluslararası Hukuk Kulübü Tüzüğü

Uluslararası Hukuk Kulübü Tüzüğü Uluslararası Hukuk Kulübü Tüzüğü Kulübün Adı ve Merkezi Madde 1- Kulübün Adı: Uluslararası Hukuk Kulübü dür. Kulübün kısa adı BUHK tur. Kulübün merkezi, T.C Beykent Üniversitesi Taksim Kampüsünde yer almaktadır.

Detaylı

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Adalet Akademisi

Detaylı

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI)

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) TARIM ORKAM-SEN (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ (2014 - ANKARA) 1 Amaç BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Tarım ve

Detaylı

GAYRETTEPE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

GAYRETTEPE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ GAYRETTEPE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ B İ R İ N C İ K I S I M GENEL HÜKÜMLER Kulübün Adı, Merkezi, Kurucuları, Faaliyetleri, Renkleri ve Arması Kulübün Adı ve Merkezi Madde 1: Kulübün adı GAYRETTEPE SPOR

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ YÖNERGESİ

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ YÖNERGESİ İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 47 nci maddesi uyarınca

Detaylı

TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERNEĞİ 16 MART 2014 TARİHİNDEKİ OLAĞAN GENEL KURULDA ÖNERİLEN TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERNEĞİ 16 MART 2014 TARİHİNDEKİ OLAĞAN GENEL KURULDA ÖNERİLEN TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Maddenin Eski Hali Maddenin Yeni Hali Açıklama Madde 6: Derneğin ve şubelerin asli, fahri ve onursal olmak üzere üç tür üyeliği vardır. Madde 6: Derneğin ve şubelerin asli ve fahri olmak üzere iki tür

Detaylı

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI Öğrenci topluluklarının kurulmasındaki amaç; öğrencilerin ders dışı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri yapmasına, değerlendirmesine, tanıtım ve

Detaylı

T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı, Öğrenci Kültür-Sanat,

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam Madde 1- Bu yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 47. Maddesi ve Yüksek Öğretim Kurumları Mediko - Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Daire

Detaylı

TÜRKİYE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TÜRKİYE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ TÜRKİYE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜMLER. Birinci Bölüm: İkinci Bölüm: Üçüncü Bölüm: Dördüncü Bölüm: Beşinci Bölüm: Altıncı Bölüm: Derneğin Adı, Merkezi, Amacı ve Faaliyet Alanları Üyelik, Üyelik

Detaylı

..TARIMSAL SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ

..TARIMSAL SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ ..TARIMSAL SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI AMAÇ MADDE 1- üreticilerinin bir araya gelerek; 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunun da öngörülen üretimini

Detaylı

JAPONYA ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ J.A.D. ANA TÜZÜK

JAPONYA ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ J.A.D. ANA TÜZÜK JAPONYA ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ J.A.D. ANA TÜZÜK JAPONYA ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ Derneğin Adı Madde 1 -Derneğin adı Japonya Araştırmaları Derneği dir Derneğin Merkezi Madde 2 -Derneğin merkezi İstanbul

Detaylı

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 26.11.2013/201-1 SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Yönetmelikte sendika ve konfederasyonların

Detaylı

Dernek Tüzüğü Version: 4.0

Dernek Tüzüğü Version: 4.0 Version: 4.0 Dernek : Adres : Türk Sanat Enstitüsü İsviçre TSEI / TKIS, 8046 Zürich / Schweiz İçindekiler 1 Genel bilgiler... 2 1.1 Derneğin ismi ve ikametgâh adresi... 2 1.2 Derneğin amacı... 2 1.3 Derneğin

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR VE SANAT BİRLİĞİ İTÜ HAVACILIK KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR VE SANAT BİRLİĞİ İTÜ HAVACILIK KULÜBÜ TÜZÜĞÜ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR VE SANAT BİRLİĞİ İTÜ HAVACILIK KULÜBÜ TÜZÜĞÜ 1. İsim İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK KULÜBÜ - İTÜHAVK 2. Amaç Kulübün amacı İTÜ bünyesinde yamaç paraşütü sporu

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Öğrenci Konseyi Yönergesi BİRİNCİ KISIM

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Öğrenci Konseyi Yönergesi BİRİNCİ KISIM İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Öğrenci Konseyi Yönergesi Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ KISIM Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans ve Lisansüstü programlarına

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu yönerge; Ege Üniversitesine kayıtlı öğrencileri temsil etmek, haklarını gözetmek, etkili

Detaylı

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Kısa Adı ve Merkezi. İKİNCİ BÖLÜM Amaç ve Faaliyetler

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Kısa Adı ve Merkezi. İKİNCİ BÖLÜM Amaç ve Faaliyetler ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1 Derneğin Adı ve Kısa Adı BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Kısa Adı ve Merkezi 1. Derneğin adı: Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları Derneği dir. 2.

Detaylı

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ Amaç ve kapsam SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:26.11.2013/28833 BİRİNCİ

Detaylı

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan:

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: YÖNETMELİK Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BİLİM KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

FUTBOL İL TEMSİLCİSİ VE İL TERTİP KOMİTELERİ TALİMATI BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER

FUTBOL İL TEMSİLCİSİ VE İL TERTİP KOMİTELERİ TALİMATI BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER FUTBOL İL TEMSİLCİSİ VE İL TERTİP KOMİTELERİ TALİMATI BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER AMAÇ: MADDE 1- Bu talimat, illerdeki futbol faaliyetlerini yürütmek, futbolun gelişmesini sağlamak, futbolla ilgili kişi ve

Detaylı

DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir.

DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir. DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ MADDE 2: Derneğin merkezi Ankara ilindedir. Şubesi yoktur. DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK

Detaylı

YERLİ DÜŞÜNCE KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

YERLİ DÜŞÜNCE KULÜBÜ TÜZÜĞÜ T.C NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YERLİ DÜŞÜNCE KULÜBÜ TÜZÜĞÜ 1 T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YERLİ DÜŞÜNCE KULÜBÜ TÜZÜĞÜ EK-1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Yerli Düşünce

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ Madde-1: Amaç Bu yönerge, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencilerinin sosyal, kültürel, sportif, sanatsal ve akademik gelişimlerine

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TÜZÜĞÜ - MADDE DEĞİŞİKLİKLERİ ÇİZELGESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TÜZÜĞÜ - MADDE DEĞİŞİKLİKLERİ ÇİZELGESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TÜZÜĞÜ - MADDE DEĞİŞİKLİKLERİ ÇİZELGESİ MEVCUT TÜZÜK MADDE METNİ DEĞİŞİK MADDE METNİ MADDE 3 - Dernek, amacını gerçekleştirmek için kurucusu bulunduğu Darüşşafaka Lisesi ile mevcut

Detaylı

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde kayıtlı öğrencilerin öğrenci

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı:24026)

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı:24026) -2135- TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 20.4.2000 Sayı:24026) Kanun No Kabul Tarihi MADDE 1. - 17.6.1992 tarihli

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK:

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosunun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş ve işleyiş Yönergesi

Detaylı

Madde 1: Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1: Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1: Derneğin Adı ve Merkezi 1. Derneğin Adı: Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği dir 2. Birliğin Merkezi, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Binası, Gönyeli - Yenikent, dır Madde 2: Derneğin Amaçları

Detaylı

Büyükşehir Belediyesinin Organları

Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir belediye meclisi Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır. Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanıdır;

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (Üniversitemiz Senatosunun 20/10/2010 Tarih ve 10 Sayılı Kararı)

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (Üniversitemiz Senatosunun 20/10/2010 Tarih ve 10 Sayılı Kararı) HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (Üniversitemiz Senatosunun 20/10/2010 Tarih ve 10 Sayılı Kararı) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Hasan Kalyoncu

Detaylı

Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 20.09.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25942 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ KONSEYLERİ

Detaylı

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi Birinci Kısım Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönerge 'nin amacı; İstanbul Ticaret Üniversitesi nde kayıtlı öğrencilerin eğitim,

Detaylı

KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ KURULUŞ VE AMAÇ KURULUŞ, BİRLİĞİN ADI VE MERKEZİ Madde 1- Bu tüzük hükümlerini kabul eden Kırmızı Et üretimi yapan tarım üreticileri tarafından asgari ilçe

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ADEM ÇELİK SPOR OYUNLARI YÖNERGESİ

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ADEM ÇELİK SPOR OYUNLARI YÖNERGESİ BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ADEM ÇELİK SPOR OYUNLARI YÖNERGESİ AMAÇ: MADDE 1. Bu yönergenin amacı, Beykent Üniversitesi Adem Çelik Spor Oyunlarını düzenleme ve yürütme esaslarını belirlemektir. KAPSAM: MADDE

Detaylı

Belediyenin Organları

Belediyenin Organları Belediyenin Organları Belediye meclisi MADDE 17.- Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilmiş üyelerden oluşur. Meclisin görev ve yetkileri

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM/STAJ/GRUP ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM/STAJ/GRUP ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM/STAJ/GRUP ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

TMMOB ĠNġAAT MÜHENDĠSLERĠ ODASI Genel Sekreterlik YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

TMMOB ĠNġAAT MÜHENDĠSLERĠ ODASI Genel Sekreterlik YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM TMMOB ĠNġAAT MÜHENDĠSLERĠ ODASI Genel Sekreterlik YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç Madde 1- (01 Ekim 2011 tarih ve 1250 nolu Yönetim Kurulu kararı ile değişen şekli.) Bu yönetmeliğin amacı, Oda Genel Sekreteri

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İLE TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ ŞUBELERİNİN

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İLE TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ ŞUBELERİNİN Amaç ve Kapsam TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İLE TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ ŞUBELERİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ

Detaylı

DeM DENEYİMSEL EĞİTİM MERKEZİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DeM DENEYİMSEL EĞİTİM MERKEZİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ MADDE 1 A. Derneğin Adı: DeM Deneyimsel Eğitim Merkezi Derneği dir. B. Derneğin İngilizce Adı: "DeM Experiential Training Center Association" dır. C. Derneğin Kısaltması: "DeM"

Detaylı

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR Amaç Madde 1 Bu Talimatın amacı; federasyonun yurtiçi bağlantısını sağlayabilme amacı ile illerdeki

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DÜŞÜNCE VE ETKİLEŞİM TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DÜŞÜNCE VE ETKİLEŞİM TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DÜŞÜNCE VE ETKİLEŞİM TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ AMAÇLAR: MADDE 1-1- Muş Alparslan Üniversitesi öğrencileri ve toplumun düşünmesine ve sorgulamasına katkı sağlamak. 2. Öğrencilerin toplumla

Detaylı

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu Yönetmelik ile üniversiteler, kamu ve özel sektörün bilimsel ve teknolojik

Detaylı

Madde 4- Bölüm/Program Öğrenci Kurulu, her Bölüm veya Program bünyesinde, Sınıf Öğrenci Temsilcilerinin bir araya gelmesinden oluşan bir kuruldur.

Madde 4- Bölüm/Program Öğrenci Kurulu, her Bölüm veya Program bünyesinde, Sınıf Öğrenci Temsilcilerinin bir araya gelmesinden oluşan bir kuruldur. IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Işık Üniversitesi nin önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerinin eğitim, sağlık, spor, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

Madde 1: Derneğin adı Galatasaray Düşünce Derneği. Kısa ismi GSDD olarak kullanılır.

Madde 1: Derneğin adı Galatasaray Düşünce Derneği. Kısa ismi GSDD olarak kullanılır. Madde 1: Derneğin adı Galatasaray Düşünce Derneği. Kısa ismi GSDD olarak kullanılır. Derneğin Merkezi Madde 2: Derneğin Merkezi İstanbul ilidir. Beybi Giz Plaza Meydan Sokak No.1 K.15 Daire.55-56 Maslak

Detaylı

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, Türk Hava Kurumu Üniversitesi öğrencilerinin ders dışı kültürel, sanatsal,

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç- Kapsam- Dayanak-Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Sakarya Üniversitesine kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ ( tarih ve 246 sayılı Üniversite Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç- Kapsam- Dayanak-Tanımlar

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ ( tarih ve 246 sayılı Üniversite Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç- Kapsam- Dayanak-Tanımlar SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (22.09.2005 tarih ve 246 sayılı Üniversite Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç- Kapsam- Dayanak-Tanımlar Amaç MADDE 1-Bu Yönergenin amacı; Sakarya Üniversitesine

Detaylı

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim,

Detaylı

TÜRK TIP EĞİTİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TÜRK TIP EĞİTİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1 a. Derneğin Adı: Türk Tıp Eğitimi Derneği dir. b. Derneğin merkezi Ankara dır. c. Şubesi açılmayacaktır. TÜRK TIP EĞİTİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek

Detaylı

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ (Yüksekokul Kurulu Toplantı Tarihi: 28.11.2008 Toplantı Sayısı: 2008/02)

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ (Yüksekokul Kurulu Toplantı Tarihi: 28.11.2008 Toplantı Sayısı: 2008/02) BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ (Yüksekokul Kurulu Toplantı Tarihi: 28.11.2008 Toplantı Sayısı: 2008/02) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı; Yüzüncü Yıl Üniversitesine kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK 07.04.2006 tarih ve 2006/10333 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları Hakkında Tüzüğün Yürürlükten

Detaylı

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI İŞLEYİŞİ

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI İŞLEYİŞİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI İŞLEYİŞİ Topluluklar, her eğitim ve öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az 2 (iki) defa genel kurul toplantılarını yapmak zorundadır. Genel kurul, katılma hakkı bulunan

Detaylı

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20 Haziran 2012 Çarşamba günü saat 11.30 da Şirket merkezi olan Savur yolu 6.km. MARDİN

Detaylı

Genel Kurul un Görev ve Yetkileri

Genel Kurul un Görev ve Yetkileri Tüzük Değişikliği Önergesi İSTA Tüzüğü nün 14, 21, 32, 35 ve 37. maddelerine iktisadi işletme kurulması ve işletilmesi amacıyla vurgulanan ifadelerin eklenmesi önerilmektedir. 9 ve 20. maddelerinin İSTA

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK ARAŞTIRMA TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

EGE ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK ARAŞTIRMA TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ EGE ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK ARAŞTIRMA TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ İSİM VE NİTELİK /Madde 1/ BÖLÜM 1 Ege Üniversitesi İstatistik Araştırma Topluluğu, Ege Üniversitesi topluluk faaliyetleri uyarınca Ege Üniversitesi

Detaylı

BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ LÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde; 657

Detaylı

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8:

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: ESKİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından Hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Fotoğrafçılık Kulübü ismi ile anılır.

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ KONSEYĠ YÖNERGESĠ (Kabulü: 28/11/2013 tarih ve 9/40 sayılı Senato Kararı)

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ KONSEYĠ YÖNERGESĠ (Kabulü: 28/11/2013 tarih ve 9/40 sayılı Senato Kararı) TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ KONSEYĠ YÖNERGESĠ (Kabulü: 28/11/2013 tarih ve 9/40 sayılı Senato Kararı) Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönergenin amacı; Toros Üniversitesine kayıtlı öğrencilerin

Detaylı

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Kapsam, Dayanak, Amaç ve Tanımlar

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Kapsam, Dayanak, Amaç ve Tanımlar T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Kapsam, Dayanak, Amaç ve Tanımlar Amaç ve Kapsam: MADDE 1-(1)Bu yönergenin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ 1 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

SENATO NUN ÇALIŞMA VE KARAR ALMA ESASLARI TÜZÜĞÜ

SENATO NUN ÇALIŞMA VE KARAR ALMA ESASLARI TÜZÜĞÜ SENATO NUN ÇALIŞMA VE KARAR ALMA ESASLARI TÜZÜĞÜ (18.10.2010-R.G. 177- EK III-A.E. 638 Sayılı Tüzük) KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI (18/1986, 39/1992, 58/1992, 37/1997

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK SİRKÜLER TARİHİ : 29.08.2012 SİRKÜLER NO : 2012/49 SİRKÜLER ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ COĞRFAYA KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ COĞRFAYA KULÜBÜ TÜZÜĞÜ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ COĞRFAYA KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosu nun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş ve işleyiş Yönergesi

Detaylı

5- Öğrencilerin özgün fikir üretme kabiliyetlerinin gelişmesini sağlamak.

5- Öğrencilerin özgün fikir üretme kabiliyetlerinin gelişmesini sağlamak. K KARABÜK ÜNİVERSİTESİ PROJE GELİŞTİRME ve TASARIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosunun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş

Detaylı

ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ SAYFA 1 / 6 Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı Kapadokya Üniversitesi öğrencilerini üniversitenin çeşitli organlarında temsil eden Öğrenci Konseyi nin seçim, görev ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Detaylı