ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ TÜZÜĞÜ B İ R İ N C İ B Ö L Ü M. Kulübün Adı, Merkezi, Kurucuları, Faaliyetleri, Renkleri ve Arması GENEL HÜKÜMLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ TÜZÜĞÜ B İ R İ N C İ B Ö L Ü M. Kulübün Adı, Merkezi, Kurucuları, Faaliyetleri, Renkleri ve Arması GENEL HÜKÜMLER"

Transkript

1 ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ TÜZÜĞÜ B İ R İ N C İ B Ö L Ü M GENEL HÜKÜMLER Kulübün Adı, Merkezi, Kurucuları, Faaliyetleri, Renkleri ve Arması Madde 1: Kulübün adı ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ dür. Merkezi Eskişehir de olup, bu tüzükte Kulüp olarak anılacaktır. Madde 2: Eskişehirspor Kulübü 1965 yılında Aziz Bolel, Nafiz Yazıcıoğlu, Niyazi Onal,İsmail Özdemir, Dündar Özbil, Ziya Şener, Aydın Begiter, İlhan Camalcılar, Şükrü Kuntasal, Necmettin Eldem tarafından, Akademi Gençlik Spor Kulübü adını değiştirerek (ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ) yapması ve YILDIZTEPE ile İDMANYURDU GENÇLİK Kulüplerinin de bu kuruluşa katılmaları ile kurulmuştur. Madde 3: Kulübün amacı; Atatürk ün gösterdiği hedef ve ilkeler doğrultusunda; çağdaş yaşama uygun olarak, üyelerin ve sporcuların beden ve ruh sağlığını geliştirecek olanaklar hazırlamak ve onların fizik ve moral eğitimleri ile ilgilenmek, onları Kulübün tesis ve faaliyetlerinden yararlandırmaktır. Sporun hedefinin bireyler arasında dostluk, barış, sevgi ve kardeşliği geliştirmek olduğu bilinciyle; sporun ulusal düzeyde gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, sporcu sağlığı ve eğitimi için altyapı tesislerini yaparak Kulübün sporcularını eğitmek ve onlara daha çağdaş koşullar ve olanaklar sağlamak için altyapı, tesis ve sosyal tesisler oluşturmak, onlardaki sportmenlik anlayışının devamını sağlamak, yurtiçinde ve yurtdışında profesyonel ve amatör spor dallarında müsabakalara katılmaktır. Kulüpte spor yapmış ve sporu kulüpte bırakmış, sporcu iken veya sporu bıraktıktan sonra sağlık veya başka nedenlerle zor duruma düşmüş sporcularına gerekli desteği sağlamaktır. Engelli kişilerin toplumla bütünleşmesini geliştirmek amacıyla bu konularda faaliyet gösteren yurt içi ve dışı kuruluşlarla işbirliği kurarak, gerekli projeler oluşturur, ulusal ve uluslararası kaynak araştırmalarını yaparak, kulübümüz ve engelliler yararına kullanmaktır. Kulüp ayrıca; ulusal eğitimimize katkıda bulunmak amacıyla, Kulübün kurduğu veya kuracağı vakıflar eliyle, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre Üniversite ve orta öğretime dayalı eğitim ve öğretim kurumlarının kurulmasına öncülük eder, yardımcı olur. Kulüp bu amacını gerçekleştirmek için: a) Taşınmaz mal edinerek veya kiralayarak veya intifa hakkına sahip olarak; spor tesisleri, tesisler ve sosyal tesisler kurar ve işletir. b) Sportif ve sosyal nitelikte, eğitici, eğlendirici ve gelir getiren faaliyetlerde bulunur. c) Kulüp; yurtiçi ve yurtdışında amatör ve profesyonel spor müsabakalarına katılır, çeşitli spor dallarında yarışmalar düzenler ve bu faaliyetlerini gerçekleştirmek için profesyonel ve amatör spor şubeleri kurar, - 1 -

2 d) Kulüp; amacını gerçekleştirmeye yönelik uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, yurtiçinde ve yurtdışında temsilcilikler açabilir. e) Kulüp; amacını gerçekleştirmek için şirketler veya ticaret unvanı Kulüp adını taşıyacak şekilde ticari işletmeler veya vakıflar kurar veya kurulmuş şirket, ticari işletme veya vakıflara katılabilir. Mevzuatın öngördüğü esas ve usuller dahilinde yurtiçinden veya yurtdışından yardım ve bağış kabul edebilir. f) Her türlü eğitim kurumları açar ve ortak olur. g) Kulüp, kurduğu veya katıldığı şirketlerin hisselerini, bu şirketler eliyle, yasaların öngördüğü şekil ve şartlar dahilinde halka arz suretiyle Borsa da değerlendirebilir. h) Kanun ve mevzuatın spor kulüplerine izin verdiği tüm konularda faaliyette bulunabilir. Madde 4: Eskişehirspor Kulübü nün temsil renkleri Siyah-Kırmızı dır. Forma şekil, renk ve arması tescil edilmiş şekliyle kullanılabilir. Kulübün resmi web sitesi dur. ÜYELİK Üye Üyelik Şartları Üyelik Başvurusu Madde 5: Üye; tüzükte öngörülen şekil ve koşulları yerine getirmek suretiyle Eskişehirspor Kulübü üyesi sıfatını kazanan kimsedir. Madde 6: On sekiz yaşını bitirmiş, fiil ehliyetine sahip bulunan ve tüzükte öngörülen amaca katkıda bulunabilecek yetenek ve niteliklere sahip olan her gerçek kişi, Kulübe üye olabilir. Ancak; a) Cezaları tecil edilmiş veya affa uğramış olsalar bile, yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hapis cezası ile mahkûm olanlar b) Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılmış olanlar c) Kulüp üyeliğinden istifa ederek ayrılanlar d) Haklarında kesin ihraç kararı verilmiş olanlar e) Niteliği ne olursa olsun Kulübe kesinleşmiş borcu bulunanlar f) Yasalarda derneklere üye olmaları yasaklanmış olanlar g) Türkiye profesyonel spor liglerinde aynı kategoride faaliyet gösteren başka bir spor kulübüne üye olanlar ile başka kulüpte lisanslı sporcu veya görevli olanlar Eskişehir Spor Kulübüne üye olamazlar. Madde 7: Tüzükte öngörülen üye olabilme koşullarını taşıyan her gerçek kişi, kendisi hakkında bilgi alınabilecek, Kulübün personel kadrosunda ve ortağı olduğu şirketlerde görevli olmayan ve en az iki yıldan beri kulüp üyesi olan iki kişiyi belirleyerek, Kulüp tarafından hazırlanmış Üyelik Başvuru Formunu doldurmak suretiyle bizzat Kulübe başvurur. Başvuru formunun şekli, eklenmesi gereken bilgi ve belgeler kulübün web sitesinde ilan edilir. Madde 8: Üyelik başvurusu ve ekleri bir dosya halinde Kulüp Genel Sekreterliği ne verilir. Dosya, Genel Sekreterlik tarafından üç gün içinde Sicil Kurulu na gönderilir

3 Sicil Kurulu yaptığı incelemenin sonucunu 7 gün içinde Yönetim Kuruluna bildirir. Üyelik başvuru dosyasında eksiklik var ise başvuru yapan kişiye tamamlatılır. Yönetim Kurulu; başvuru hakkında, başvurunun Genel Sekreterliğe verilmesinden itibaren 30 gün içinde karar vermek zorundadır. Yönetim Kurulunun üyeliğe kabul ya da ret kararı bir yazı ile başvuru sahibine bildirilir. Madde 9: Kulübe büyük yararı, maddi ve manevi yardımı dokunmuş veya dokunacak, kamuoyu tarafından da bilinen ve tanınan kişilere Yönetim Kurulu tarafından yıllık 10 kişiyi geçmemek kaydıyla kulüp onursal üyeliği verilebilir. Onursal üyelik, asıl üyeliğe dönüşmedikçe, bu üyeler, Genel Kurul Toplantılarına katılabilirler, fakat seçme ve seçilme hakları yoktur. Bu kişiler hakkında tüzüğün giriş aidatı ve yıllık aidat ile ilgili hükümleri uygulanmaz. Eskişehirspor Kulübünün ilk Onursal Üyesi merhum Belediye Başkanı SABAHATTİN GÜNDAY dır. Madde 10: Tüzükte öngörülen asli ve şekli koşulların oluşması halinde, üyeliğe Yönetim Kurulu tarafından karar verilir. Üyeliğine karar verilen kimseye, bu karar ile birlikte giriş aidatını ve üye olduğu yıla ait yıllık aidatını otuz gün içinde ödemesi bildirilir. Bu süre içinde gereken ödemenin tamamı Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek şekilde yapılmadığı takdirde, üyelik başvurusunun kabulüne ilişkin karar, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden kalkar. Üyelik kabulünün kendiliğinden kalkması durumunda, üye olmak amacıyla yapılan başvuru geçersiz sayılır. Süresi içinde giriş ücretini ve yıllık aidatını tam olarak ödeyen üyenin dosyası Sicil Kurulu na gönderilir. Sicil Kurulu, yeni üyeyi üye kütüğüne kaydeder. Kütüğe kaydedilen üye, üyeliğe kabul tarihinden itibaren Eskişehirspor Kulübü nün üyesi olur. Yeni üye, üyeliğe kabul tarihini takip eden bir yıl içinde yapılacak genel kurullarda oy kullanamaz. Yeni üyeler oy kullanma hakları olmasa bile oluşturulacak kurullarda yer alabilir. Kulübe her yıl, bir önceki yıla göre Kulüp Üyesi sıfatını kazanmış mevcut üye sayısının %15 ini aşmamak üzere yeni üye alınabilir. Dolmayan kontenjan miktarı takip eden yıla aktarılamaz. Madde 11: Kulübün lisanslı sporcu kütüğüne kayıt tarihinden itibaren en az beş yıl amatör ve profesyonel sporcu olarak Kulüp te kalmış ve en az 30 kere resmi yarışmalara katılmış olan sporcu veya sporu Eskişehirspor Kulübü nde bırakmış ve tüzüğün öngördüğü üyelik koşullarına sahip ise, başvurusu halinde Kulüp üyesi olma hakkını kazanır. Bu hakkı kazanmış olan sporcu, sporu bıraktığını ve Kulübe üye olmak istediğini bildiren bir dilekçe ile bizzat Kulüp Genel Sekreterliği ne başvurur. Üyelik başvurusu, işlemleri ve üyeliğe kabulde öngörülen tüzük hükümleri, bu sporcular için de aynen uygulanır. Ancak; a) 40 yaşını doldurmuş sporcularda, diğer koşullar saklı kalmak koşuluyla, sporu bırakmış olma şartı aranmaz. b) Amatör sporcu, sporu bıraktığı tarihten itibaren üç yıl içinde üyelik başvurusunda bulunabilir. Üç yıllık süreyi geçiren amatör sporcu, artık amatör sporcu statüsüyle üye olamaz

4 c) Eskişehir Spor Kulübü lisansı altında Türkiye Şampiyonu olanlar ile Avrupa ve Dünya şampiyonalarında ve Olimpiyat oyunlarında ilk üç dereceye girenler Kulübe aidat ödemeksizin üye olabilir. Bu sporcuların lisanslı olarak Kulüpte geçirdikleri süre, üyelik süresinin hesaplanmasında dikkate alınır. Giriş Aidatı ve Yıllık Aidat Giriş Aidatı Madde 12: Üye giriş aidatı; Yönetim Kurulu nun, yürürlük tarihini de belirterek yapacağı teklif üzerine, Genel Kurul tarafından belirlenir ve değiştirilir. İş bu tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren TL olup bir defaya mahsus olarak üyeliğe girişte ödenir. Tüzüğün 9. ve 11. maddeleri kapsamında üye olanlardan giriş aidatı alınmaz. Yıllık Aidat Madde 13: Yıllık aidat 240 TL olup, Yönetim Kurulu nun teklifi üzerine, Genel Kurul da değiştirilir ve genel kurulu takip eden 1 Temmuz tarihi itibariyle yürürlüğe girer. Yıllık aidat, her yıl Mart ayının son günü saat a kadar Kulüp muhasebesine veya kulübün üyelere duyurduğu banka hesaplarına ödenebilir. Kulüp aidat ödemeye çağrı yapmak zorunda değildir. 3 yıl boyunca yıllık aidatını ödemeyen üye, üyelikten çıkarılabilir. Aidat borcu olan üye, Genel Kurula ve Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılamaz. Üyenin Hak ve Görevleri -Üyelik Sıfatının Sona Ermesi Madde 14: Kulübün üyeleri eşit haklara sahiptir. Genel Kurul toplantılarına katılma hakkına sahip olan her üye, tüzükte öngörülen şekil ve koşullar içinde seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Bir üye, Genel Kurul ca seçimi yapılan Kulüp organlarından sadece birisinde görev alabilir. Ayrıca her üye: a) Kulüp düzenine uymak ve Kulübe sadakat göstermekle b) Üyelik sıfatından doğan görevlerini tüzük hükümleri çerçevesinde tam olarak yerine getirmekle c) Kulübün sportif ve sosyal bütün faaliyet alanlarında, amacın gerçekleşmesi için gereken katkıda bulunmakla d) Yükümlülük ve görevin yerine getirilmesinde, hakların kullanılması ve borçların ifasında iyi niyet kurallarına uygun hareket etmekle e) Tüzük ve Yönetmelik hükümleri ile Kulüp organlarının aldığı kararlara uymakla f) Kulübün yetkili organları tarafından istenilen bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür

5 Madde 15: Kulüp üyeliği aşağıdaki hallerde sona erer; a) Kendiliğinden sona erme; Kanunda veya tüzükte aranılan niteliklerin sonradan kaybedilmesi halinde, üyelik kendiliğinden sona erer. Bu durumda üyeliğin sona erme kararı yönetim kurulu tarafından verilir ve sicil kurulu tarafından ilgiliye bildirilir. b) Üyelikten çıkma; her üye, Yönetim Kurulu na yazılı olarak bildirmek ve Kulübe borcu varsa ödemek koşuluyla üyelikten çıkabilir. c) Üyelikten ihraç; Tüzük hükümlerine göre Kulüpten kesin ihracı gerektiren bir eylemi gerçekleştirenler, Disiplin Kurulu kararı ile üyelikten ihraç edilirler. Üyeliği son bulan veya ihracı kesinleşen kişinin kaydı üye kütüğünden silinir. Kaydı silinen kişi hiçbir şekilde Kulübe yeniden üye olamaz ve Kulübün tesis ve faaliyetlerinden istifade edemez. BİRİNCİ KISIM KULÜBÜN ORGANLARI İ K İ N C İ B Ö L Ü M Madde 16: Eskişehirspor Kulübü nün organları şunlardır: a) Genel Kurul b) Yönetim Kurulu c) Denetim Kurulu d) Yüksek Divan Kurulu e) Disiplin Kurulu f) Sicil Kurulu İKİNCİ KISIM Genel Kurul Madde 17: Genel Kurul, Kulüp üyelerinden oluşur. Ancak; a) Kulübe takibi kesinleşmiş borcu olanlar, b) Tüzüğün 63. maddesi gereğince haklarında tedbir kararı verilmiş olanlar ile geçici ihraç cezası süresini tamamlamamış olanlar, Genel Kurul toplantılarına katılamazlar. Madde 18: Genel Kurul, Kulübün en yüksek karar organı olup, aşağıdaki yetkileri haizdir. a) Kulüp Başkanı ile organlarını seçmek, b) Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Yüksek Divan Kurulu nun raporlarını görüşmek, c) Yönetim Kurulu nun o döneme ait faaliyet ve hesaplarını görüşüp, ibraya ilişkin karar vermek, - 5 -

6 d) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bütçeyi veya ek bütçeyi aynen veya değiştirerek kabul etmek, e) Kulüp için taşınmaz malların satın alınmasına ve/veya mevcut taşınmaz malların satılmasına veya Kulübün sahibi olduğu taşınmaz mallar üzerine ipotek ya da ayni hak tesisi hususlarında Yönetim Kurulu na yetki vermek, f) Şirketleşmeye, ticari şirketler, ticari işletmeler veya vakıflar kurmaya veya kurulmuş ticari şirketlere, ticari işletmelere veya vakıflara katılmaya ve bunlardan ayrılmaya karar vermek, g) Kulübün kurduğu veya kuracağı vakıflar eliyle yükseköğretim ve orta öğretime dayalı eğitim ve öğretim kurumlarının kurulması ile kuruluş esas ve usullerinin tespiti hususlarında yönetim kuruluna yetki vermek, i) Yönetim Kurulunun talebi halinde, kulübün kurduğu veya ortak olduğu şirketlere ait hisselerin, yasaların öngördüğü şekil ve şartlar dâhilinde, halka arz suretiyle Borsa da değerlendirmesine karar vermek j) Disiplin Kurulu tarafından verilen kesin ihraç kararlarına karşı yapılmış olan itirazları müzakere ederek, verilen kararı kabulü veya bir kere daha görüşülmek üzere dosyanın Disiplin Kurulu na iadesine karar vermek, l) Kulüp tüzüğünde değişiklik yapmak m) Kulübün feshine karar vermek. n) Kulübün tesis ve işletmelerine ilişkin yönetmelik çıkarmak Madde 19: Genel Kurul, Eskişehir de, a) Mali ve idari konuların görüşülüp karara bağlanması amacıyla her yıl, Kulüp Başkanı ile Kulüp Organlarının seçimi amacıyla ise üç yılda bir 20 Mayıs 10 Haziran tarihleri arasında olağan; b) Yönetim veya Denetim Kurulunun ya da Genel Kurul toplantılarına katılma hakkına sahip üyelerin beşte ikisinin yazılı talebi ile Yönetim Kurulu nun yapacağı çağrı üzerine olağanüstü toplanır. Olağanüstü Genel Kurul, talep tarihinden itibaren 60 gün içinde toplanmak zorundadır. Olağanüstü Genel Kurul toplantı talebinde bulunan üyelerin kimliği ve genel kurula katılma haklarının olup olmadığı Sicil Kurulu nca incelenir. Çağrı talebinde bulunan üyelerin imzalarının noterden tasdikli olması şarttır. Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, sadece toplantıyı gerektiren konu veya konular görüşülür. Mali ve idari konularla ilgili Genel Kurul da, önergeyle de olsa seçim maddesi konulamaz. Seçimli genel kurulun yapılacağı yıl, mali ve idari konuların görüşüleceği genel kurul için ayrı bir tarih belirlenmez, aynı genel kurulda hem seçim yapılır hem de diğer konular görüşülür. Madde 20: Yönetim Kurulu; Sicil Kurulu nun hazırlayacağı listeyi esas almak suretiyle en az 15 gün önceden toplantı gününü, saatini, yerini ve gündemini içeren davet mektubunu üyelere göndermek suretiyle veya gazetelerde yaptıracağı ilanlarla ve Kulübün resmi web sitesinde duyurmak suretiyle Genel Kurul u toplantıya çağırır. Yapılacak bu çağrıda, ilk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının da günü, saati ve yeri ayrıca belirtilir. İlk - 6 -

7 toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında bırakılacak zaman bir haftadan az 30 günden fazla olamaz. Toplantının yapılacağı gün, saat, yer ve toplantı gündemi mülki idare amirliğine yazı ile bildirilir. Toplantı herhangi bir nedenle geri bırakılırsa; bu durum, geri bırakılma nedenleri de belirtilmek suretiyle, üyelere duyurulur. İkinci toplantı, geri bırakılma sebebinin ortadan kalktığı tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde yapılır. Üyeler ikinci toplantıya, tüzüğün toplantıya çağırma esaslarına göre yeniden çağrılır ve durum Mülki İdare Amirliği ne bildirilir. Madde 21: Genel Kurul gündemi Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir. Genel Kurul toplantılarında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az beşte biri tarafından görüşülmesi istenilen konuların gündeme alınması zorunludur. Gündeme madde ilave edilmesi teklifinde bulunanların yoklama sırasında Genel Kurul salonunda bulunmaları şarttır. Başkan ve Kulüp organlarının seçiminin yapılacağı Olağan Genel Kurul'un gündeminde; faaliyet ve denetim raporlarının okunması, görüşülmesi ve ibra maddelerinin bulunması şarttır. Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında gündeme madde ilave edilemez. Madde 22: Gerekli görülen hallerde, Genel Kurul tarafından toplantının gizli yapılmasına karar verilebilir. Yönetim Kurulu ve diğer kurulların veya toplantıya katılmış olan üyelerin yüzde beşinin talebi üzerine teklif, müzakere açılmadan oylamaya sunulur. Genel Kurulun gizli toplantısında, Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin dışında kalanlar salondan çıkartılır. Madde 23: Tüzükte ayrıca toplantı yeter sayısı belirtilmemiş olan hallerde Genel Kurul, toplantıda oy kullanma hakkı olan üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim, Denetim, Disiplin ve Sicil Kurullarının üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. Genel Kurul da kararlar, tüzükte karar yeter sayısı ayrıca belirtilmemiş olan hallerde, toplantıda oy kullanma hakkı olan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Madde 24: Genel Kurula katılacak üyeler, kimlik kartlarını gösterip, Sicil Kurulu tarafından hazırlanmış ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış listelerdeki isimleri karşısına imza atarak, Genel Kurula giriş kartlarını alıp toplantı mahalline girerler. Üyelerin toplantı mahalline girmeleri ile ilgili düzenleme ve işlemler, Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Toplantı yeter sayısı sağlanmış ise, durum bir tutanak ile tespit edilir ve toplantı, Başkan veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden birisi tarafından açılır

8 Açılıştan sonra toplantıyı yönetecek bir Divan Başkanı, iki başkan vekili ve iki sekreter seçilir ve tek liste halinde seçim yapılır. Toplantının yönetimi Divan Başkanı na aittir. Genel Kurul toplantıları görüntülü ve sesli kayda alınır. Genel Kurul Başkanlık Divanı teşekkül ettikten sonra gündeme geçilir. Genel Kurul ca aksine karar verilmemiş ise, önce kurulların raporları okunur. Raporların okunması ve kurul sözcülerinin konuşmalarından sonra raporlar hakkında müzakere açılır. Üyelere aldıkları sıraya göre söz verilir. Üyeler anlaşarak konuşma sıralarını değiştirebilirler. Toplantı sonunda tutanak, belgeler ve kayıtlar Başkanlık Divanı tarafından imzalanarak Yönetim Kuruluna teslim edilir. Madde 25: Genel Kurul toplantılarında, Başkanlık Divanı ile kurulacak komite ve komisyonların seçimi açık oyla, organların seçimi ise gizli oyla yapılır. Tek adayla gidilen seçimlerde, üyelerin onda birinin vereceği önergeyle, seçimin açık oyla yapılmasına karar verilebilir. Hiçbir kulüp üyesi, kulüp ile kendisi, eşi ve çocukları arasındaki hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz. ÜÇÜNCÜ KISIM Kulüp Organlarının Seçimi Madde 26: Kulüp Başkanlığına aday olanlar; seçim toplantısının yapılacağı gün Genel Kurul Başkanlık Divanına beraber çalışacağı kurullarda yer alacak üyeleri liste halinde bildirmek zorundadır. Başkanlık Divanı, tüm adayların isimlerini Genel Kurul a sunar. Genel Kurul Divan Başkanı, verilecek bu aday listelerini Kulüp mührü ile onaylayıp imzaladıktan sonra ilgililerine bir alındı belgesi verir. Adaylar ve listelerinde bulunan üyeler hakkında yapılacak yazılı ve gerekçeli itirazlar, Sicil Kurulu nun da görüşü alınarak Genel Kurul Başkanlık Divanı nca derhal karara bağlanır. Gerekçe ve delile dayanmayan itirazlar dikkate alınmaz. Madde 27: Her Sandık Kurulu; bir başkan ile iki asıl ve iki yedek üyeden oluşur. Divan tarafından gerekli sayıda sandık oluşturulur. Sandık Kurullarının başkan ve üyeleri, Genel Kurul tarafından aynı toplantıda üyeler arasından seçilir. Başkan adayları, sandık başlarında Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerden birer gözlemci bulundurabilir. Madde 28: Oy verme, görüşmeler bittikten sonra başlar ve sandık başına gelmiş olan üyeler tespit edilerek oylarını kullanır. Oy verme işlemi Divan Kurulu nun belirlediği saatler arasında yapılır. Oy Pusulaları matbudur. Oy pusulasında herhangi bir yazı yazılması, silinmesi, çizilmesi oy pusulasını geçersiz kılar

9 Vekâleten oy kullanılmaz. Madde 29: Oy verme sona erince her sandık kurulu oy kullanan üye sayısını tutanakla tespit eder ve sandıklar açılarak sayım yapılır. Zarf adedi, giriş kartı adetinden fazla çıktığı takdirde, geçersiz zarflar ayrılarak kalan zarfların tümü yeniden sandığa konularak karıştırılır, giriş kartından fazla çıkan zarf adedi kadar zarf, sandıktan çekilerek imha edilir. İşaretli zarflar geçersizdir. Sayımın sonucu sandık kurulları tarafından bir tutanağa geçirilerek imzalanır ve her sandığa ait oy pusulaları ve zarfları ayrı ayrı torbalara konulup mühürlenerek Genel Kurul Başkanlık Divanı na teslim edilir. Seçim sonuçları, Genel Kurul Divan Başkanı tarafından derhal açıklanır ve seçilenlere mazbataları en geç üç gün içinde Genel Kurul Divan Başkanı tarafından verilir. Oy verme yerinin, oy kullanmanın, oy sayım ve dökümünün ve seçimle ilgili diğer işlemlerin düzeni, Genel Kurul Başkanlık Divanı tarafından sağlanır ve yürütülür. Madde 30: Aday olan her üye, kendisi ile ilgili olarak seçim ve sayım sonucuna, seçimi takip eden günün en geç mesai bitimine kadar Genel Kurul Divan Başkanlığı na yazılı olarak itirazda bulunabilir. İtiraz üzerine, bütün sandık kurulu başkanlarının iştiraki ile yeniden sayım ve döküm yapılır, itiraz kesin karara bağlanır. Madde 31: Genel Kurulca yapılan seçimi takip eden otuz gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Yönetim ve Denetim organları ile Kulübün diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin kişisel bilgileri, Mülki İdare Amirliği ne yazılı olarak bildirilir. Kulübün organları ile yerleşim yerinde değişiklik olması veya temsilcilik açılması veya taşınmaz mal edinilmesi hallerinde, bu durum en geç otuz gün içinde Mülki İdare Amirliğine bildirilir. DÖRDÜNCÜ KISIM YÖNETİM KURULU Yönetim Kurulunun Oluşumu Madde 32: Yönetim Kurulu; Kulüp üyeleri arasından, üç yıl için, Genel Kurul tarafından seçilen bir Başkan ile 14 asıl ve 8 yedek üyeden oluşur. Başkan; Yönetim Kurulu üyeleri yapacağı ilk toplantıda; bir Başkan Vekili, Genel Sekreter, Mali İşlerden Sorumlu Üye ile gerekli gördüğü faaliyetleri yürütecek sayıda asbaşkanı seçer. Kulübü temsilde kimlerin yetkili olacağına ilişkin İmza sirkülerinin niteliğine ve imza yetkilerinin kimlerde olacağına, seçimi takip eden ilk toplantıda karar verilir. Asıl üyelerden boşalma olduğu takdirde, Yönetim Kurulu nun yapacağı ilk toplantıda, Başkanın belirleyeceği yedek üyeler göreve çağrılır. İstifa ederek ayrılan veya görev sürelerini tamamlayan Başkan veya Yönetim Kurulu üyeleri, görev sürelerinden sorumlu olup, Genel Kurula hesap vermekle yükümlüdürler. İbra edilmeyen Başkan ve üyeler aday olamazlar

10 Yönetim Kurulunun Çalışma Yöntemi Madde 33: Yönetim Kurulu, Kulüp işlerinin ve işlemlerinin gerektirdiği hallerde ve ayda en az iki defa toplanır. Toplantı gündemi Genel Sekreter tarafından hazırlanır. Her üye dilediğinde gündeme madde ilave ettirebilir. Yönetim Kurulu na Kulüp Başkanı, bulunmadığı takdirde Başkan Vekili başkanlık eder. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır; kararlar, toplantıya katılan Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Alınan kararlar karar defterine yazılır ve okunarak imzalanır. Başkan veya Yönetim Kurulu üyeleri, Kulüp ile kendileri, eşi ve çocukları arasındaki hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunun görüşüleceği toplantıda bulunamaz ve alınması gereken kararlarda oy kullanamaz. Mazeretsiz olarak arka arkaya beş toplantıya katılmayan üyenin yönetim kurulu üyeliğinden düşürülebilir. Yönetim Kurulunun Münfesih Sayılması Madde 34: Her ne sebeple olursa olsun; Başkan dâhil, Yönetim Kurulu üye sayısı, (yedek üyelerin de göreve getirilmesine rağmen) üye tamsayısının salt çoğunluğun altına düşerse, Yönetim Kurulu münfesih sayılır. Bu durumda; a) Olağan Genel Kurula üç ay veya daha az bir süre kalmış ise, seçimler bu olağan genel kurulda yapılır. b) Olağan Genel Kurula üç aydan fazla bir süre var ise, seçimler için Genel Kurul; mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı veya Başkan ya da Denetim Kurulu tarafından bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır. Bu çağrının yapılamaması halinde, Kulüp üyelerinden birisi tarafından yetkili Sulh Hukuk Mahkemesi ne yapılacak başvuru üzerine, Sulh Hukuk Hâkimi, Kulüp üyeleri arasından seçeceği 3 kişiyi 1 ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir. Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri Madde 35: Yönetim Kurulu, Kulübün karar ve yürütme organı olup, diğer organların ve yetkili ihtisas kurullarının görüşünü alarak, kulübün çalışma ve faaliyetlerini tüzük hükümlerine ve Genel Kurul kararlarına göre düzenler ve yürütür. Yönetim Kurulu nun görev ve yetkileri şunlardır: a) Kulübü temsil etmek veya gerektiğinde Yönetim Kurulu asıl üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek, sözleşmeler kabul etmek ve onaylamak, b) Genel Kurulu toplantıya çağırmak, seçim dâhil genel kurul gündemini hazırlamak, c) Kulübün gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, Genel Kuruldan önce ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,

11 d) Tüzüğün 50. maddesi mahfuz kalmak üzere, sosyal ve sportif şubelerin kurulmasına karar vermek ve bu şubelerin faaliyetlerini yürütecek kimseleri seçmek, komiteleri ve kurulları kurmak, spor şubelerinin verimli çalışması için gerekli teknik adamları tayin etmek, e) Kulübün, yurtiçinde veya yurtdışında kurulmuş veya kurulacak spor kulüpleri arası birlik ve federasyonlara katılmasına veya ayrılmasına veya uluslararası faaliyet ve işbirliğinde bulunulması gibi hususlarda karar vermek, f) Kulüp hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli idari, mali ve teknik personel kadrosunu, görevli üyenin önerileri de dikkate alınarak saptamak, g) Yüksek Divan Kurulu toplantılarına katılarak üyelere bilgi vermek, soruları cevaplamak, Yüksek Divan Kurulu tarafından alınan karar ve yapılan önerileri görüşerek karara bağlamak, h) Disiplin Kurulu tarafından verilen kararları uygulamak ve Disiplin Kurulu tarafından verilen kesin ihraç kararının görüşülmesini temin bakımından, ilgilisinin talebi halinde yapılacak ilk Genel Kurulun gündemine almak, i) Kurul, komite ve komisyonların görevlerini gereği gibi yapabilmeleri için çalışma yerleri ile ihtiyaçlarını sağlamak, j) Mevzuat ve Kulüp tüzüğü gereğince tutulması gerekli defter ve kayıtları tutmak, tutulmasını sağlamak, düzenlemek ve bu defterler ile tüzüğün 62. maddesinde yer alan diğer belgelerin muhafazası için ayrı bir arşiv bürosu tahsis etmek, k) Mevzuat hükümleri doğrultusunda, yurt içi ve yurt dışında Kulüp temsilciliklerinin açılmasını kararlaştırmak ve bu hususta yetki vermek, l) Sportif A.Ş kurmak için gerekli işlemleri yaparak, Genel Kurulun oyuna sunmak, m) Türkiye Futbol Federasyonu ve diğer federasyonlar ve üye olunan kuruluşların genel kurullarında oy kullanacak delegeleri seçmek, n) Kulübün Profesyonel ve Amatör spor ilkelerini tayin, tespit etmek ve uygulanması hususunda ilgililere yetki ve talimat vermek, o) Satılmasında kulübün yararı olan taşınır malları satmak, p) Mevcut gelir kaynaklarının geliştirilmesi veya yeni kaynak yaratılması konularında gerekli araştırma, inceleme ve proje çalışmaları yapmak, q) Tüzükte öngörülen usul ve esaslar dâhilinde, Kulübün sahibi olduğu veya kullanma hakkına sahip bulunduğu taşınmaz mallar üzerinde yapılacak irtifak hakkı, kira, işleticilik veya ortaklık sözleşmelerini yapmak, r) Profesyonel sporcular dahil, Kulübe sözleşme ile bağlı tüm çalışanlar hakkında disiplin cezası vermek, s) Tüzük değişikliği önermektir

12 Yönetim Kurulu Başkanı Görev ve Yetkileri Madde 36: Yönetim Kurulu Başkanı; Eskişehir Spor Kulübünü temsil eder. Başkan, oy kullanma hakkına sahip Kulüp üyeleri arasından, Genel Kurul tarafından seçilir. Her ne sebeple olursa olsun, Kulüp Başkanlığı nın boşalması halinde, yönetim kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan seçer ve seçilen Başkan, seçimli genel kurula kadar göreve devam eder. Yönetim Kurulu Başkanı, aşağıdaki görevleri yerine getirir : a) Devlet teşkilatı, kurum ve kuruluşlar, spor kulüpleri ve basınla ilişkileri sağlamak ve düzenlemek, b) Kulübün kurulları ve kurullarla üyeler arasındaki ilişkileri düzenlemek, c) Gerekli gördüğü hallerde kurulları toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek, d) Anlaşmazlıkları çözümlemek, birlik ve dayanışmanın güçlenmesini sağlamak, e) Gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulunun görev dağılımını değiştirmek, f) Kulübün faaliyet ve çalışmalarını denetlemek, düzenlemek ve yönlendirmek, g) Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda Kulübü temsil ve ilzam etmek, h) Kulübün manevi ve tüzel kişiliğini temsil etmek, i) Mevzuatın ve Kulüp tüzüğünün kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkilerini kullanmak, Kulüp Başkanının bulunmadığı hallerde Başkanın yetkileri, Başkan Vekili tarafından kullanılır. Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Görev ve Yetkileri Madde 37: Yönetim Kurulu Genel Sekreteri, Yönetim Kurulu nun ilk toplantısında kendi üyeleri arasından seçilir. Genel Sekreterin görev ve yetkileri şunlardır; a) Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak ve alınan kararları yürütmek, b) Üyeler arasındaki ilişkilerin gelişmesini sağlamak, c) Her türlü yazışmaları mevzuata uygun şekilde yürütmek, d) Resmi ve özel kurumlarla, basınla ilişkileri sağlamak ve yürütmek, e) Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen anlaşmaları uygulamak, Mali işlerden Sorumlu Üye Görev ve Yetkileri Madde 38: Mali İşlerden Sorumlu Üyenin görev ve yetkileri şunlardır:

13 a) Kulübün mali işlerini yürütmek, b) Sarf belgeleri ve ödemelere ait muhasebe fişlerini incelemek ve imzalamak, c) Ödemelerle ilgili listeyi Başkana ve Yönetim Kurulu na sunmak, d) Talepleri halinde muhasebe kayıtlarını Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin incelemelerine sunmak, Muhasebe personeli Mali İşlerden Sorumlu Üyeye karşı sorumludur. Bu kişilerin atamaları Mali İşlerden Sorumlu Üyenin önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yapılır. Devir Teslim İşleri Madde 39: Görev süresi sona eren veya görevi bırakan Yönetim Kurulu, görevi devralan Yönetim Kurulu na Kulübün mal varlığını ve Yönetim Kurulunun tutulmasını sağlamakla yükümlü olduğu defter ve kayıtlarını devir ve teslim eder. Devir teslim işleri, Yönetim Kurulu seçimini müteakip 7 gün içinde yapılır. Tespit edilen mal varlığı eksiğinden, dönemin Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri müştereken ve müteselsilen sorumludur. BEŞİNCİ KISIM DENETİM KURULU Oluşumu Madde 40: Denetim Kurulu; Genel Kurul ca üç yıl için seçilen 3 asıl 3 yedek üyeden oluşur. Denetim Kurulu, ilk toplantısında bir üyeyi başkan seçer. Denetim Kurulu üyelerinden hem asil hem yedekte maliye veya işletme dallarından birinde yükseköğrenim görmüş üye bulunması zorunludur. Görev ve Yetkileri Madde 41: Denetim Kurulu, Kulübün iç denetim organı olup, bu sıfatla; Yönetim Kurulunun, Tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdüreceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların, mevzuata ve Kulüp tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, tüzükte tespit edilen esas, usul ve bütçeye uygun yapılıp yapılmadığını inceler. Bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu na ve Genel Kurula sunar. Denetim Kurulu, Yönetim Kurulu nun talebi halinde, kulübün iştiraki bulunduğu şirket ve kuruluşlarda denetim yaparak, denetim sonunda hazırlayacağı raporları Yönetim Kurulu na sunar. Denetim Kurulu üyelerinin talebi halinde; her türlü bilgi, belge ve kayıtların, Kulüp yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, tesis, sosyal tesis ve eklentilerine girme taleplerinin yerine getirilmesi zorunludur

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ B İ R İ N C İ K I S I M KULÜBÜN ADI, MERKEZİ, KURUCULARI, FAALİYETLERİ, RENKLERİ VE ARMASI

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ B İ R İ N C İ K I S I M KULÜBÜN ADI, MERKEZİ, KURUCULARI, FAALİYETLERİ, RENKLERİ VE ARMASI FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ B İ R İ N C İ K I S I M KULÜBÜN ADI, MERKEZİ, KURUCULARI, FAALİYETLERİ, RENKLERİ VE ARMASI Kulübün Adı ve Merkezi MADDE 1 - Kulübün adı Fenerbahçe Spor Kulübü dür.

Detaylı

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ TADİL TASARISI

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ TADİL TASARISI FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ TADİL TASARISI B İ R İ N C İ K I S I M GENEL HÜKÜMLER Kulübün Adı, Merkezi, Kurucuları, Faaliyetleri, Renkleri ve Arması Kulübün

Detaylı

BÜYÜK KULÜP DERNEK TÜZÜĞÜ

BÜYÜK KULÜP DERNEK TÜZÜĞÜ 1882 BÜYÜK KULÜP DERNEĞİ (Cercle d Orient) BÜYÜK KULÜP DERNEK TÜZÜĞÜ İSTANBUL 2013 FİHRİST BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Derneğin Adı, Merkezi, Amblemi: 1 Derneğin Amacı ve Çalışmaları: 2 Madde No BÖLÜM II ÜYE

Detaylı

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde;

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde; İSTANBUL PROJE YÖNETİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin adı İstanbul Proje Yönetim Derneği'dir. Derneğin merkezi İstanbul'dadır. MADDE 2 DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ MADDE 2.1

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Tedarik Zinciri Yönetimi Derneği Tüzüğü Page 1/20 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I KURULUŞ HÜKÜMLERİ VE TANIMLAR... 4 1. KURULUŞ HÜKÜMLERİ... 4 2. TANIMLAR... 4 3. DERNEĞİN AMACI... 4 4. DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI...

Detaylı

TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İÇİNDEKİLER

TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İÇİNDEKİLER TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İÇİNDEKİLER Madde 1- Derneğin Adı ve Merkezi Madde 2- Derneğin Amacı Madde 3- Derneğin Faaliyet Alanı Madde 4- Dernek Kurucu Üyeleri Madde 5- Derneğe

Detaylı

Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin Adı ve Merkezi 1 Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: TIP HUKUKU DERNEĞĠ dir. Derneğin merkezi Ġstanbul dur. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin Amacı Madde 2- Dernek, 1. tıp mesleğinin

Detaylı

D E R N EĞİ T Ü Z ÜĞÜ

D E R N EĞİ T Ü Z ÜĞÜ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA D E R N EĞİ T Ü Z ÜĞÜ 1. K I S I M K U R U L UŞ DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Madde 1. 1. Bu tüzükte yer alan amaçları gerçekleştirmek üzere uluslararası koordinasyon merkezi İsviçre

Detaylı

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Yelken Federasyonunun teşkilatı,

Detaylı

ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER

ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER Türkiye Golf Federasyonu Başkanlığından: TÜRKĠYE GOLF FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Ana Statünün amacı,

Detaylı

ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM

ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Federasyonun Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Adı ve Merkezi Madde 1 Federasyonun Adı: ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ

Detaylı

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 DERNEĞİN ADI, MERKEZİ VE FAALİYET ALANI Madde 1-- Derneğin adı Mühendislik Jeolojisi Derneği olup, kısa adı MJD dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Şubesi ve

Detaylı

TASİAD Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği Ana Tüzüğü

TASİAD Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği Ana Tüzüğü TASİAD Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği Ana Tüzüğü Madde 1 - Derneğin Adı Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği'dir. Derneğin kısa adı TASİAD'dır. Madde 2 - Derneğin Merkezi Derneğin merkezi

Detaylı

TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 1 TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ dir. Kısa adı "ÜNAK"dır. Derneğin merkezi

Detaylı

SAP KULLANICILARI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

SAP KULLANICILARI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ I. BÖLÜM SAP KULLANICILARI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ DERNEĞĠN ADI VE MERKEZĠ Madde 1 : Derneğin adı SAP Kullanıcıları Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dadır. DERNEĞĠN AMACI Madde 2 : Derneğin amacı, SAP ürün

Detaylı

KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Kamuda iş Güvenliği Uzmanları Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube

Detaylı

ANA STATÜ. Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar.

ANA STATÜ. Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. 22 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28980 Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığından: ANA STATÜ TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ (GOİZM) TÜZÜĞÜ

İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ (GOİZM) TÜZÜĞÜ İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ (GOİZM) TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: İzmir Go Oyuncuları Derneği dir, kısa adı "Goizm"dir. Derneğin merkezi İzmir dir. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin

Detaylı

KİL BİLİMLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 Derneğin Adı, Merkezi, Faaliyet alanı Madde 1- Derneğin Adı: Kil Bilimleri Derneği (Clay Science Society) olup, kısa adı KBD dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Şube

Detaylı

KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ. Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir.

KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ. Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir. KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI MADDE 1 Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ MADDE 2 Derneğin merkezi İstanbul

Detaylı

FÜTÜRİSTLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

FÜTÜRİSTLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ FÜTÜRİSTLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1. DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin adı "Fütüristler Derneği" olup kısa şekli olarak da FD unvanını kullanacaktır. Merkezi İstanbul'dadır. Dernek, Merkez Genel Kurulunun

Detaylı

ROMATĠZMA VE AĞRI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

ROMATĠZMA VE AĞRI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ ROMATĠZMA VE AĞRI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Romatizma ve Ağrı Derneği dir. Derneğin merkezi Samsun dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı GerçekleĢtirmek

Detaylı

Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Başka Bir Okul Mümkün Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır.

Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Başka Bir Okul Mümkün Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır. BAŞKA BİR OKUL MÜMKÜN DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Başka Bir Okul Mümkün Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek

Detaylı

TÜÇED TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç kapsam ve tanımlar)

TÜÇED TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç kapsam ve tanımlar) TÜÇED TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç kapsam ve tanımlar) Derneğin adı, kuruluş yılı, merkezi ve şube yetkisi Madde 1- a) Derneğin Adı: TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ olup, kısa adı

Detaylı

DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ KURULUŞ BELGESİ..İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ KURULUŞ BELGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ KURULUŞ BELGESİ..İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ KURULUŞ BELGESİ BİRİNCİ BÖLÜM DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ KURULUŞ BELGESİ..İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ KURULUŞ BELGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam, çalışma konuları, birliğin adı ve birliğin süresi MADDE

Detaylı

. ĠLĠ DAMIZLIK KOYUN KEÇĠ YETĠġTĠRĠCĠLERĠ BĠRLĠĞĠ KURULUġ BELGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve kapsam, çalıģma konuları, birliğin adı ve birliğin süresi

. ĠLĠ DAMIZLIK KOYUN KEÇĠ YETĠġTĠRĠCĠLERĠ BĠRLĠĞĠ KURULUġ BELGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve kapsam, çalıģma konuları, birliğin adı ve birliğin süresi . ĠLĠ DAMIZLIK KOYUN KEÇĠ YETĠġTĠRĠCĠLERĠ BĠRLĠĞĠ KURULUġ BELGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve kapsam, çalıģma konuları, birliğin adı ve birliğin süresi MADDE 1- (1) Kuruluş Belgesi hükümlerini kabul eden, aynı

Detaylı

(UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ

(UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ (UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ dir. Derneğin Kısa Adı: UDİÇED dir. Derneğin

Detaylı

İSTANBUL ATLI SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜDÜR Her üçü de müteveffa NURİ OĞLAKÇI, ZİYA BORA, MEHMET ALİ YALIM tarafından 28.1.1957 gününde kurulup, o günden bu yana sportif faaliyetini sürdürmüş olan İSTANBUL

Detaylı

DOĞU KARADENİZ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DOĞU KARADENİZ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DOĞU KARADENİZ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Doğu Karadeniz Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği dir. Derneğin merkezi Trabzon dur. Şubesi açılmayacaktır.

Detaylı

EĞİTİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

EĞİTİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI EĞİTİM KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER KONU MADDE KONU MADDE BİRİNCİ

Detaylı