HEMŞİRELİK ESASLARI-I DERS KİTAPÇIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HEMŞİRELİK ESASLARI-I DERS KİTAPÇIĞI"

Transkript

1 T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ HEMŞİRELİK ESASLARI-I DERS KİTAPÇIĞI DERSTEN SORUMLU ÖĞRETİM ELAMANLARI A Şubesi Doç. Dr. Zeliha KOÇ Öğr. Gör. Zeynep SAĞLAM Araş. Gör. Cansev BAL B Şubesi Dr. Öğr. Üye Seval AĞAÇDİKEN ALKAN Dr. Öğr. Üye Nihal ÜNALDI BAYDIN Araş. Gör. Tuğba KAVALALI ERDOĞAN Araş. Gör. Sevil MASAT HARBALİ SAMSUN /Güz

2 İÇİNDEKİLER 1. HEMŞİRELİK ESASLARI-I DERSİ 1.1. Dersin Tanımı ve Amacı Dersin Genel Hedefleri Dersin Programdaki Yeri Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Dersin Değerlendirmesi HAFTALIK DERS İÇERİĞİ 2.1. Hemşirelik Esasları-I Dersi Haftalık Ders İçeriği UYGULAMA REHBERLERİ 3.1. İçinde Hasta Olmayan Yatak Yapımı İçinde Hasta Olan Yatak Yapımı Nabız Değerlendirmesi (Radyal Arterden Ölçüm) Solunum Değerlendirmesi Beden Isısının Ölçülmesi: Aksiller Yol Beden Isısının Ölçülmesi: Oral Yol Beden Isısının Ölçülmesi: Timpanik Membran Yol Beden Isısının Ölçülmesi: Rektal Yol Kan Basıncının Değerlendirilmesi Koruyucu Pozisyon: Supine Pozisyonu Verme Koruyucu Pozisyon: Lateral Pozisyon Verme Koruyucu Pozisyon: Prone Pozisyonu Verme Koruyucu Pozisyon: SemiFawler Pozisyonu Verme Muayene Pozisyonu: Litotomi Pozisyonu Verme Muayene Pozisyonu: Dorsal Rekümbent Pozisyonu Verme Muayene Pozisyonu: Sim s Pozisyonu Verme Muayene Pozisyonu: Knee Chest Pozisyonu Verme Tedavi Pozisyonu: Ortopne Pozisyonu Verme Tedavi Pozisyonu: Trandelenburg Pozisyonu Verme Steril Eldiven Giyme ve Çıkarma Oral İlaç Hazırlama ve Uygulama Ampulden İlaç Çekme Flakondan İlaç Çekme İntravenöz Branül Uygulama İntravenöz Sıvı İnfüzyonu Hazırlama ve Uygulama İntravenöz Sıvı İnfüzyonu Takibi Yapma İntravenöz İlaçları Puşe Yolu ile Uygulama Subkutan (SC) Enjeksiyon Uygulama İntramüsküler (IM) Enjeksiyon Uygulama Buruna İlaç Uygulama Göze İlaç Uygulama Kulağa İlaç Uygulama Deriye İlaç Uygulama İnhalasyon Yolu ile İlaç Uygulama Vajinal Yol ile İlaç Uygulama Rektal Yol İle İlaç Uygulama...51

3 4. HEMŞİRELİK ESASLARI-I DERSİ LABORATUVAR UYGULAMA DEĞERLENDİRME FORMU HEMŞİRELİK BECERİ LABORATUVARI UYGULAMA USUL VE ESASLARI TALİMATI HEMŞİRELİK ESASLARI- I DERSİ KAYNAK LİSTESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ UYGULAMALI DERSLER İLKE, USUL VE ESASLARI.55

4 T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 1. HEMŞİRELİK ESASLARI-I DERSİ 1.1. Dersin Tanımı ve Amacı Öğrencilerin hemşirelik esasları ile ilgili temel kavramları öğrenerek; ülke gereksinimleri doğrultusunda birey, aile ve toplumun sağlığının geliştirilmesinde ve korunmasında hemşireliğin önemini, rol ve işlevlerini, diğer sağlık disiplinleri ile ilişkilerini kavramasını, birey ve ailesinin bakım sürecine ilişkin sağlık sorunlarının doğru belirlemesini ve çözümlemesini sağlamaktır. Ayrıca öğrencilerin bu konudaki bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirmektir. Dersler öğrenmeyi destekleyici eğitim araçlarının (Gelişmiş Hasta Simülatörü, IV Enjeksiyon Maketi, IM Enjeksiyon Maketi, İntradermal Enjeksiyon Maketi, Subcutan Enjeksiyon Maketi, Kan Basıncı Eğitim Kol Maketi vd) kullanımı ile zenginleştirilmektedir. Öğrencilerimize temel becerilerde kliniğe hazırlık amaçlı laboratuvar uygulaması yapma fırsatı sunulmaktadır Dersin Genel Hedefleri Bu derste öğrenci; Hemşireliğin temel kavramlarını ve hemşirelik uygulamaları ile ilgili kuramları açıklar. Hemşirelik uygulamaları ile ilgili bilgiyi, mesleki işlev ve uygulamalarında kullanır. Bireyin gereksinimlerini holistik ve hümanistik yaklaşımla belirler. Hemşireliğin profesyonel değerlerini bilir ve bakım süreci ile ilişkilendirir. Hemşirelik felsefesini bilir ve tanımlar Dersin Programdaki Yeri Bu ders Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü birinci sınıfının güz döneminde verilir. Ders 39 saat teorik, 104 saat laboratuvar uygulamasını içeren 5 ECTS kredilik bir derstir. Dersin uygulamasından en yüksek faydayı sağlamak üzere teorik ve laboratuvar uygulamaları birbirini takiben yapılır. Öğrencilerin devamsızlıkları teori ve laboratuvar uygulaması olmak üzere ayrı ayrı hesaplanmaktadır. 1

5 1.4. Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Dersin işlenişinde; power point, rol-play, soru-cevap ve uygulama maketleri ile beceri geliştirme yöntemleri kullanılır. Mesleki beceri uygulamaları öğretim elemanı ile birlikte her öğrenciye maket/simülatör üzerinde uygulayarak öğretilir. Becerinin tüm aşamaları eksiksiz ve doğru olarak yapılana kadar işlem tekrar edilir. Öğrencinin ders kaynağından ilgili konuyu okuyarak gelmesi ders verimini artırması için önemlidir Dersin Değerlendirmesi Ders değerlendirmesini bir ara sınav bir final sınavı ve uygulama notu oluşturmaktadır. Uygulama notu ara sınav ve final sınavına % 50 oranında etki eder. Uygulama notu, her bir quiz sınavının %20 si olmak üzere iki quiz sınavı (%40) ve Hemşirelik Esasları I Dersi Laboratuvar Uygulama Değerlendirmesinin % 60 ı alınarak hesaplanır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Uygulamalı Dersler İlke, Usul ve Esasları ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliğine göre teorik derslerin % 30 undan ve uygulamalı derslerin % 20 sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci final sınavına alınmaz. Derse devam koşulunu sağlamayarak devamsızlıktan kalan öğrenci bahar döneminde yer alan Hemşirelik Esasları II dersini alamaz. 2

6 2. HAFTALIK DERS İÇERİĞİ 2.1. HEMŞİRELİK ESASLARI I DERSİ HAFTALIK DERS İÇERİĞİ TARİH ÖĞRETİM ELEMANI KONU İÇERİK ÖN HAZIRLIK 1.Hafta A Şubesi Doç. Dr. Zeliha Koç Öğr. Gör. Zeynep Sağlam Arş.Gör. Cansev Bal B Şubesi Dr. Öğr. Üye Seval Ağaçdiken Alkan Dr. Öğr. Üye Nihal Ünaldı Baydın Arş. Gör. Tuğba Kavalalı Erdoğan Arş. Gör. Sevil Hemşireliğin Tarihsel Gelişimi Sağlık Bakım Sistemi, Sağlık Ekibi ve Hemşirenin Rolleri Hasta Yatağı Yapımı Laboratuvar Uygulama ve Değerlendirmesi Dersin Tanıtımı ve Ders Öncesi Bilgilendirme Dünya da Hemşireliğin Tarihsel Gelişimi Ülkemizde Hemşireliğin Tarihsel Gelişimi Sağlık Sistemi Sağlık Ekibi Hemşirenin Rol ve Sorumlulukları Hasta Yatağının Önemi Hasta Yatağının Yapılması Sabuncu, N., Alpar, Ş.E., Özdilli, K., Batmaz, M., Bahçecik, N., İlhan, S.E., Özhan, F., Dursun, S.: Hemşirelik Bakımında İlke ve Uygulamalar. Alter Yayıncılık, Ankara Karadağ A, Atabek Aştı T. Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilim ve Sanatı, İstanbul, Akamademi Yayıncılık, Uysal N., Çakırcalı E., Hemşirelik Esasları İnsan Sağlığı ve Fonksiyonları, Palme Yayıncılık, Berman A., Snyder S., Frandsen G., Kozier&Erb s Fundamentals of Nursing Concepts, Process and Practice Tenth Edition, Pearson, Potter PA, Perry AG, Stockert P, Hall A., Fundamentals of Nursing 8th Edition, Elsevier, Taylor CR, Lillis C, LeMone P, Lynn P, Fundamentals of Nursing: The Art and Science of Nursing Care Seventh, North American Edition, Lippincott Williams & Wilkins, Masat Harbali 2.Hafta A Şubesi Doç. Dr. Zeliha Koç Öğr. Gör. Zeynep Sağlam Hemşirelikte Temel Kavramlar Kavram Kuram Hemşirelikte temel kavramlar - Çevre Kavramı - İnsan Kavramı - Sağlık/Hastalık Kavramı Atabek Aştı T., Karadağ A, Klinik Uygulama Becerileri ve Yöntemleri, Nobel Kitabevi, 2011 Sabuncu, N., Alpar, Ş.E., Özdilli, K., Batmaz, M., Bahçecik, N., İlhan, S.E., Özhan, F., Dursun, S.: Hemşirelik Bakımında İlke ve Uygulamalar. Alter Yayıncılık, Ankara 3

7 Arş.Gör. Cansev Bal B Şubesi Dr. Öğr. Üye Seval Ağaçdiken Alkan Dr. Öğr. Üye Nihal Ünaldı Baydın Arş. Gör. Tuğba Kavalalı Erdoğan Arş. Gör. Sevil Masat Harbali Hasta Kabulü ve Taburcu Edilmesi Hasta Yatağı Yapımı Laboratuvar Uygulama ve Değerlendirmesi - Hemşirelik Kavramı Hemşirelik modelleri Hastanın Hastaneye Kabulü Hastanın Taburcu Edilmesi Karadağ A, Atabek Aştı T. Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilim ve Sanatı, İstanbul, Akademi Yayıncılık. Uysal N., Çakırcalı E., Hemşirelik Esasları İnsan Sağlığı ve Fonksiyonları, Palme Yayıncılık, Potter PA, Perry AG, Stockert P, Hall A., Fundamentals of Nursing 8th Edition, Elsevier, Berman A., Snyder S., Frandsen G., Kozier&Erb s Fundamentals of Nursing Concepts, Process and Practice Tenth Edition, Pearson, Wilkinson JM, Tras LS, Barnett KL, Smith MH, Fundamentals of Nursing (Two Volume Set) 3rd Edition, F.A. Davis Company Philadelphia,

8 3.Hafta A Şubesi Doç. Dr. Zeliha Koç Öğr. Gör. Zeynep Sağlam Arş.Gör. Cansev Bal B Şubesi Dr. Öğr. Üye Seval Ağaçdiken Alkan Dr. Öğr. Üye Nihal Ünaldı Baydın Arş. Gör. Tuğba Kavalalı Erdoğan Arş. Gör. Sevil Masat Harbali Hemşirelikte Etik Hasta Ünitesi ve Düzenlenmesi Hastaya Pozisyon Verme Etik ve Etik Türleri Etik İlkeler Etik Karar Verme Uluslararası Hemşireler Konseyi nin (ICN) Hemşirelik Etik Kuralları Amerikan Hemşireler Birliği nin (ANA) Hemşirelik Etik Kuralları Sağlık Bakımında Etik Karar Vermeyi Etkileyen Faktörler Etik Problemler Etik Komiteler Hasta Odası ve Ünitesi Pozisyonlar Sabuncu, N., Alpar, Ş.E., Özdilli, K., Batmaz, M., Bahçecik, N., İlhan, S.E., Özhan, F., Dursun, S.: Hemşirelik Bakımında İlke ve Uygulamalar. Alter Yayıncılık, Ankara Karadağ A, Atabek Aştı T. Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilim ve Sanatı, İstanbul, Akademi Yayıncılık. Atabek Aştı T., Karadağ A, Klinik Uygulama Becerileri ve Yöntemleri, Nobel Kitabevi, 2011 Bektaş H., Klinik Hemşirelik Becerileri (Çeviri: Taylor S.), Nobel Tıp Kitabevi, Potter PA, Perry AG, Stockert P, Hall A., Fundamentals of Nursing 8th Edition, Elsevier, Wilkinson JM, Tras LS, Barnett KL, Smith MH, Fundamentals of Nursing (Two Volume Set) 3rd Edition, F.A. Davis Company Philadelphia, Ecevit Alpar Ş., Bahçecik N., Çağdaş Hemşirelikte Etik, İstanbul Tıp Kitabevleri, Pozisyonlar Laboratuvar Uygulama ve Değerlendirmesi 4.Hafta A Şubesi Doç. Dr. Zeliha Koç Öğr. Gör. Zeynep Sağlam Arş.Gör. Cansev Bal Vücut Mekaniği, Egzersiz ve Hastanın Hareket Ettirilmesi Vücut Mekaniği Vücut Mekaniği İlke ve Kuralları - Vücut Mekaniğine Uygun duruş - Vücut Mekaniğine Uygun Oturma - Vücut Mekaniğine Uygun Yatış Pozisyonu Sabuncu, N., Alpar, Ş.E., Özdilli, K., Batmaz, M., Bahçecik, N., İlhan, S.E., Özhan, F., Dursun, S.: Hemşirelik Bakımında İlke ve Uygulamalar. Alter Yayıncılık, Ankara Karadağ A, Atabek Aştı T. Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilim ve Sanatı, İstanbul, Akademi Yayıncılık. Atabek Aştı T., Karadağ A, Klinik Uygulama Becerileri ve Yöntemleri, Nobel Kitabevi, 2011 Bektaş H., Klinik Hemşirelik Becerileri (Çeviri: Taylor S.), 5

9 B Şubesi Dr. Öğr. Üye Seval Ağaçdiken Alkan Dr. Öğr. Üye Nihal Ünaldı Baydın Arş. Gör. Tuğba Kavalalı Erdoğan Pozisyonlar Laboratuvar Uygulama ve Değerlendirmesi - Vücut Mekaniğine Uygun Taşıma Vücut Mekaniği ile İlgili Bozukluklar Egzersiz ve Çeşitleri Hastanın Hareket Ettirilmesi ve Taşınması Nobel Tıp Kitabevi, Potter PA, Perry AG, Stockert P, Hall A., Fundamentals of Nursing 8th Edition, Elsevier, Wilkinson JM, Tras LS, Barnett KL, Smith MH, Fundamentals of Nursing (Two Volume Set) 3rd Edition, F.A. Davis Company Philadelphia, Berman A., Snyder S., Frandsen G., Kozier&Erb s Fundamentals of Nursing Concepts, Process and Practice Tenth Edition, Pearson, Arş. Gör. Sevil Masat Harbali 5.Hafta A Şubesi Doç. Dr. Zeliha Koç Öğr. Gör. Zeynep Sağlam Arş.Gör. Cansev Bal B Şubesi Dr. Öğr. Üye Seval Ağaçdiken Alkan Dr. Öğr. Üye Nihal Ünaldı Baydın Arş. Gör. Tuğba Yaşam Bulguları Yaşam Bulguları (Vücut Sıcaklığı, Kan Basıncı, Solunum, Nabız Ölçüm ve Uygulamaları) Yaşam Bulguları Vücut Isısı Nabız Solunum Kan Basıncı Yaşam Kaydedilmesi Bulgularının Sabuncu, N., Alpar, Ş.E., Özdilli, K., Batmaz, M., Bahçecik, N., İlhan, S.E., Özhan, F., Dursun, S.: Hemşirelik Bakımında İlke ve Uygulamalar. Alter Yayıncılık, Ankara Karadağ A, Atabek Aştı T. Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilim ve Sanatı, İstanbul, Akademi Yayıncılık, Atabek Aştı T., Karadağ A, Klinik Uygulama Becerileri ve Yöntemleri, Nobel Kitabevi, Bektaş H., Klinik Hemşirelik Becerileri (Çeviri: Taylor S.), Nobel Tıp Kitabevi, Uysal N., Çakırcalı E., Hemşirelik Esasları İnsan Sağlığı ve Fonksiyonları, Palme Yayıncılık, Berman A., Snyder S., Frandsen G., Kozier&Erb s Fundamentals of Nursing Concepts, Process and Practice Tenth Edition, Pearson, Wilkinson JM, Tras LS, Barnett KL, Smith MH, 6

10 6. Hafta Kavalalı Erdoğan Arş. Gör. Sevil Masat Harbali A Şubesi Doç. Dr. Zeliha Koç Öğr. Gör. Zeynep Sağlam Arş.Gör. Cansev Bal B Şubesi Dr. Öğr. Üye Seval Ağaçdiken Alkan Dr. Öğr. Üye Nihal Ünaldı Baydın Arş. Gör. Tuğba Kavalalı Erdoğan Arş. Gör. Sevil Masat Harbali Kişisel Hijyen Uygulamaları Yaşam Bulguları (Vücut Sıcaklığı, Kan Basıncı, Solunum, Nabız Ölçüm ve Uygulamaları) Hijyen Derinin Yapısı Deri Bütünlüğünde Bozulma Banyolar Masajlar Ağız ve Diş Sağlığı Özel Ağız Bakımı Fundamentals of Nursing (Two Volume Set) 3rd Edition, F.A. Davis Company Philadelphia, Taylor CR, Lillis C, LeMone P, Lynn P, Fundamentals of Nursing: The Art and Science of Nursing Care Seventh, North American Edition, Lippincott Williams & Wilkins, Sabuncu, N., Alpar, Ş.E., Özdilli, K., Batmaz, M., Bahçecik, N., İlhan, S.E., Özhan, F., Dursun, S.: Hemşirelik Bakımında İlke ve Uygulamalar. Alter Yayıncılık, Ankara Karadağ A, Atabek Aştı T. Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilim ve Sanatı, İstanbul, Akademi Yayıncılık, Atabek Aştı T., Karadağ A, Klinik Uygulama Becerileri ve Yöntemleri, Nobel Kitabevi, Bektaş H., Klinik Hemşirelik Becerileri (Çeviri: Taylor S.), Nobel Tıp Kitabevi, Uysal N., Çakırcalı E., Hemşirelik Esasları İnsan Sağlığı ve Fonksiyonları, Palme Yayıncılık, Berman A., Snyder S., Frandsen G., Kozier&Erb s Fundamentals of Nursing Concepts, Process and Practice Tenth Edition, Pearson, Taylor CR, Lillis C, LeMone P, Lynn P, Fundamentals of Nursing: The Art and Science of Nursing Care Seventh, North American Edition, Lippincott Williams & Wilkins, Potter PA, Perry AG, Stockert P, Hall A., Fundamentals of Nursing 8th Edition, Elsevier, Wilkinson JM, Tras LS, Barnett KL, Smith MH, Fundamentals of Nursing (Two Volume Set) 3rd Edition, F.A. Davis Company Philadelphia, Berman A., Snyder S., Frandsen G., Kozier&Erb s 7

11 Fundamentals of Nursing Concepts, Process and Practice Tenth Edition, Pearson, Hafta A Şubesi Doç. Dr. Zeliha Koç Öğr. Gör. Zeynep Sağlam Arş.Gör. Cansev Bal B Şubesi Dr. Öğr. Üye Seval Ağaçdiken Alkan Dr. Öğr. Üye Nihal Ünaldı Baydın Arş. Gör. Tuğba Kavalalı Erdoğan Arş. Gör. Sevil Masat Harbali Asepsi Antisepsi Steril Eldiven Giyme Laboratuvar Uygulama ve Değerlendirme Asepsinin Tanımı ve Çeşitleri Tıbbi Asepsi Antisepsi Dezenfeksiyon Sabuncu, N., Alpar, Ş.E., Özdilli, K., Batmaz, M., Bahçecik, N., İlhan, S.E., Özhan, F., Dursun, S.: Hemşirelik Bakımında İlke ve Uygulamalar. Alter Yayıncılık, Ankara Karadağ A, Atabek Aştı T. Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilim ve Sanatı, İstanbul, Akademi Yayıncılık, Atabek Aştı T., Karadağ A, Klinik Uygulama Becerileri ve Yöntemleri, Nobel Kitabevi, Bektaş H., Klinik Hemşirelik Becerileri (Çeviri: Taylor S.), Nobel Tıp Kitabevi, Uysal N., Çakırcalı E., Hemşirelik Esasları İnsan Sağlığı ve Fonksiyonları, Palme Yayıncılık, Berman A., Snyder S., Frandsen G., Kozier&Erb s Fundamentals of Nursing Concepts, Process and Practice Tenth Edition, Pearson, Taylor CR, Lillis C, LeMone P, Lynn P, Fundamentals of Nursing: The Art and Science of Nursing Care Seventh, North American Edition, Lippincott Williams & Wilkins, Potter PA, Perry AG, Stockert P, Hall A., Fundamentals of Nursing 8th Edition, Elsevier, Wilkinson JM, Tras LS, Barnett KL, Smith MH, Fundamentals of Nursing (Two Volume Set) 3rd Edition, F.A. Davis Company Philadelphia, Berman A., Snyder S., Frandsen G., Kozier&Erb s Fundamentals of Nursing Concepts, Process and Practice Tenth Edition, Pearson,

12 8. Hafta A Şubesi Doç. Dr. Zeliha Koç Öğr. Gör. Zeynep Sağlam Arş.Gör. Cansev Bal B Şubesi Dr. Öğr. Üye Seval Ağaçdiken Alkan Dr. Öğr. Üye Nihal Ünaldı Baydın Arş. Gör. Tuğba Kavalalı Erdoğan Arş. Gör. Sevil Masat Harbali İlaç Uygulamaları Oral ilaç Uygulamaları Lokal İlaç Uygulamaları İlaç Uygulamaları, Oral İlaç Uygulamalarına İlişkin Laboratuvar Uygulama ve Değerlendirme İlacın Tanımı İlaçların Sınıflandırılması İlaçların Etkileri İlaç Şekilleri İlaç Hatalarının Önlenmesi İlaçların Temini ve Saklanması İlaçların İstemi Alınması İlaçların Oral Yolla Verilmesi Lokal (Topikal) İlaç Uygulamaları Sabuncu, N., Alpar, Ş.E., Özdilli, K., Batmaz, M., Bahçecik, N., İlhan, S.E., Özhan, F., Dursun, S.: Hemşirelik Bakımında İlke ve Uygulamalar. Alter Yayıncılık, Ankara Karadağ A, Atabek Aştı T. Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilim ve Sanatı, İstanbul, Akademi Yayıncılık, Atabek Aştı T., Karadağ A, Klinik Uygulama Becerileri ve Yöntemleri, Nobel Kitabevi, Bektaş H., Klinik Hemşirelik Becerileri (Çeviri: Taylor S.), Nobel Tıp Kitabevi, Uysal N., Çakırcalı E., Hemşirelik Esasları İnsan Sağlığı ve Fonksiyonları, Palme Yayıncılık, Berman A., Snyder S., Frandsen G., Kozier&Erb s Fundamentals of Nursing Concepts, Process and Practice Tenth Edition, Pearson, Taylor CR, Lillis C, LeMone P, Lynn P, Fundamentals of Nursing: The Art and Science of Nursing Care Seventh, North American Edition, Lippincott Williams & Wilkins, Wilkinson JM, Tras LS, Barnett KL, Smith MH, Fundamentals of Nursing (Two Volume Set) 3rd Edition, F.A. Davis Company Philadelphia, Berman A., Snyder S., Frandsen G., Kozier&Erb s Fundamentals of Nursing Concepts, Process and Practice Tenth Edition, Pearson, Potter PA, Perry AG, Stockert P, Hall A., Fundamentals of Nursing 8th Edition, Elsevier, Hafta ARA SINAV 9

13 10. Hafta A Şubesi Doç. Dr. Zeliha Koç Öğr. Gör. Zeynep Sağlam Arş.Gör. Cansev Bal B Şubesi Dr. Öğr. Üye Seval Ağaçdiken Alkan Dr. Öğr. Üye Nihal Ünaldı Baydın Arş. Gör. Tuğba Kavalalı Erdoğan Arş. Gör. Sevil Masat Harbali Parenteral İlaç Uygulamaları Parenteral İlaç Uygulamalarına İlişkin Laboratuvar Uygulama ve Değerlendirme IM Enjeksiyon Uygulaması Sabuncu, N., Alpar, Ş.E., Özdilli, K., Batmaz, M., Bahçecik, N., İlhan, S.E., Özhan, F., Dursun, S.: Hemşirelik Bakımında İlke ve Uygulamalar. Alter Yayıncılık, Ankara Karadağ A, Atabek Aştı T. Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilim ve Sanatı, İstanbul, Akademi Yayıncılık, Atabek Aştı T., Karadağ A, Klinik Uygulama Becerileri ve Yöntemleri, Nobel Kitabevi, Bektaş H., Klinik Hemşirelik Becerileri (Çeviri: Taylor S.), Nobel Tıp Kitabevi, Uysal N., Çakırcalı E., Hemşirelik Esasları İnsan Sağlığı ve Fonksiyonları, Palme Yayıncılık, Berman A., Snyder S., Frandsen G., Kozier&Erb s Fundamentals of Nursing Concepts, Process and Practice Tenth Edition, Pearson, Taylor CR, Lillis C, LeMone P, Lynn P, Fundamentals of Nursing: The Art and Science of Nursing Care Seventh, North American Edition, Lippincott Williams & Wilkins, Wilkinson JM, Tras LS, Barnett KL, Smith MH, Fundamentals of Nursing (Two Volume Set) 3rd Edition, F.A. Davis Company Philadelphia, Berman A., Snyder S., Frandsen G., Kozier&Erb s Fundamentals of Nursing Concepts, Process and Practice Tenth Edition, Pearson, Potter PA, Perry AG, Stockert P, Hall A., Fundamentals of Nursing 8th Edition, Elsevier, Sabuncu, N., Alpar, Ş.E., Özdilli, K., Batmaz, M., Bahçecik, N., İlhan, S.E., Özhan, F., Dursun, S.: Hemşirelik Bakımında 10

14 11. Hafta A Şubesi Doç. Dr. Zeliha Koç Öğr. Gör. Zeynep Sağlam Arş.Gör. Cansev Bal B Şubesi Dr. Öğr. Üye Seval Ağaçdiken Alkan Dr. Öğr. Üye Nihal Ünaldı Baydın Arş. Gör. Tuğba Kavalalı Erdoğan Arş. Gör. Sevil Masat Harbali Parenteral İlaç Uygulamaları Parenteral İlaç Uygulamalarına İlişkin Laboratuvar Uygulama ve Değerlendirme Subkutan Enjeksiyon Uygulaması Intradermal Enjeksiyon Enjeksiyon İlke ve Uygulamalar. Alter Yayıncılık, Ankara Karadağ A, Atabek Aştı T. Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilim ve Sanatı, İstanbul, Akademi Yayıncılık, Atabek Aştı T., Karadağ A, Klinik Uygulama Becerileri ve Yöntemleri, Nobel Kitabevi, Bektaş H., Klinik Hemşirelik Becerileri (Çeviri: Taylor S.), Nobel Tıp Kitabevi, Uysal N., Çakırcalı E., Hemşirelik Esasları İnsan Sağlığı ve Fonksiyonları, Palme Yayıncılık, Berman A., Snyder S., Frandsen G., Kozier&Erb s Fundamentals of Nursing Concepts, Process and Practice Tenth Edition, Pearson, Taylor CR, Lillis C, LeMone P, Lynn P, Fundamentals of Nursing: The Art and Science of Nursing Care Seventh, North American Edition, Lippincott Williams & Wilkins, Wilkinson JM, Tras LS, Barnett KL, Smith MH, Fundamentals of Nursing (Two Volume Set) 3rd Edition, F.A. Davis Company Philadelphia, Berman A., Snyder S., Frandsen G., Kozier&Erb s Fundamentals of Nursing Concepts, Process and Practice Tenth Edition, Pearson, Potter PA, Perry AG, Stockert P, Hall A., Fundamentals of Nursing 8th Edition, Elsevier, Hafta A Şubesi Doç. Dr. Zeliha Koç Öğr. Gör. Zeynep Sağlam Parenteral İlaç Uygulamaları Ampül ve Flakondan İlaç Sabuncu, N., Alpar, Ş.E., Özdilli, K., Batmaz, M., Bahçecik, N., İlhan, S.E., Özhan, F., Dursun, S.: Hemşirelik Bakımında İlke ve Uygulamalar. Alter Yayıncılık, Ankara Karadağ A, Atabek Aştı T. Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilim ve Sanatı, İstanbul, Akademi Yayıncılık, Atabek Aştı T., Karadağ A, Klinik Uygulama Becerileri ve 11

15 Arş.Gör. Cansev Bal B Şubesi Dr. Öğr. Üye Seval Ağaçdiken Alkan Dr. Öğr. Üye Nihal Ünaldı Baydın Arş. Gör. Tuğba Kavalalı Erdoğan Arş. Gör. Sevil Masat Harbali Parenteral İlaç Uygulamalarına İlişkin Laboratuvar Uygulama ve Değerlendirme Hazırlama IV Branül Uygulama İntravenöz Sıvı Tedavisi Damardan Kan Örneği Alınması Yöntemleri, Nobel Kitabevi, Bektaş H., Klinik Hemşirelik Becerileri (Çeviri: Taylor S.), Nobel Tıp Kitabevi, Uysal N., Çakırcalı E., Hemşirelik Esasları İnsan Sağlığı ve Fonksiyonları, Palme Yayıncılık, Berman A., Snyder S., Frandsen G., Kozier&Erb s Fundamentals of Nursing Concepts, Process and Practice Tenth Edition, Pearson, Taylor CR, Lillis C, LeMone P, Lynn P, Fundamentals of Nursing: The Art and Science of Nursing Care Seventh, North American Edition, Lippincott Williams & Wilkins, Wilkinson JM, Tras LS, Barnett KL, Smith MH, Fundamentals of Nursing (Two Volume Set) 3rd Edition, F.A. Davis Company Philadelphia, Berman A., Snyder S., Frandsen G., Kozier&Erb s Fundamentals of Nursing Concepts, Process and Practice Tenth Edition, Pearson, Potter PA, Perry AG, Stockert P, Hall A., Fundamentals of Nursing 8th Edition, Elsevier, Hafta A Şubesi Doç. Dr. Zeliha Koç Öğr. Gör. Zeynep Sağlam Arş.Gör. Cansev Bal Parenteral İlaç Uygulamaları Solunum Sistemi Serum Setleme, Hazırlama Solunum Süreci Solunum Problemi Olan Hastada Hemşirelik Bakımı Sabuncu, N., Alpar, Ş.E., Özdilli, K., Batmaz, M., Bahçecik, N., İlhan, S.E., Özhan, F., Dursun, S.: Hemşirelik Bakımında İlke ve Uygulamalar. Alter Yayıncılık, Ankara Karadağ A, Atabek Aştı T. Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilim ve Sanatı, İstanbul, Akademi Yayıncılık, Atabek Aştı T., Karadağ A, Klinik Uygulama Becerileri ve Yöntemleri, Nobel Kitabevi, Bektaş H., Klinik Hemşirelik Becerileri (Çeviri: Taylor S.), Nobel Tıp Kitabevi, Uysal N., Çakırcalı E., Hemşirelik Esasları İnsan Sağlığı ve 12

16 B Şubesi Dr. Öğr. Üye Seval Ağaçdiken Alkan Dr. Öğr. Üye Nihal Ünaldı Baydın Arş. Gör. Tuğba Kavalalı Erdoğan Arş. Gör. Sevil Masat Harbali Parenteral İlaç Uygulamalarına İlişkin Laboratuvar Uygulama ve Değerlendirme Fonksiyonları, Palme Yayıncılık, Berman A., Snyder S., Frandsen G., Kozier&Erb s Fundamentals of Nursing Concepts, Process and Practice Tenth Edition, Pearson, Taylor CR, Lillis C, LeMone P, Lynn P, Fundamentals of Nursing: The Art and Science of Nursing Care Seventh, North American Edition, Lippincott Williams & Wilkins, Wilkinson JM, Tras LS, Barnett KL, Smith MH, Fundamentals of Nursing (Two Volume Set) 3rd Edition, F.A. Davis Company Philadelphia, Berman A., Snyder S., Frandsen G., Kozier&Erb s Fundamentals of Nursing Concepts, Process and Practice Tenth Edition, Pearson, Potter PA, Perry AG, Stockert P, Hall A., Fundamentals of Nursing 8th Edition, Elsevier, Hafta A Şubesi Doç. Dr. Zeliha Koç Öğr. Gör. Zeynep Sağlam Arş.Gör. Cansev Bal B Şubesi Dr. Öğr. Üye Seval Ağaçdiken Alkan Dr. Öğr. Üye Nihal Ünaldı Baydın Sindirim Sistemi Üriner Sistem Parenteral İlaç Uygulamalarına İlişkin Laboratuvar Uygulama ve Değerlendirme Beslenme Beslenme ve Hemşirelik Bakımı Üriner Boşaltım ve Etkileyen Faktörler, Hemşirelik Bakımı Sabuncu, N., Alpar, Ş.E., Özdilli, K., Batmaz, M., Bahçecik, N., İlhan, S.E., Özhan, F., Dursun, S.: Hemşirelik Bakımında İlke ve Uygulamalar. Alter Yayıncılık, Ankara Karadağ A, Atabek Aştı T. Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilim ve Sanatı, İstanbul, Akademi Yayıncılık, Atabek Aştı T., Karadağ A, Klinik Uygulama Becerileri ve Yöntemleri, Nobel Kitabevi, Bektaş H., Klinik Hemşirelik Becerileri (Çeviri: Taylor S.), Nobel Tıp Kitabevi, Uysal N., Çakırcalı E., Hemşirelik Esasları İnsan Sağlığı ve Fonksiyonları, Palme Yayıncılık, Berman A., Snyder S., Frandsen G., Kozier&Erb s Fundamentals of Nursing Concepts, Process and Practice Tenth Edition, Pearson,

17 Arş. Gör. Tuğba Kavalalı Erdoğan Arş. Gör. Sevil Masat Harbali Taylor CR, Lillis C, LeMone P, Lynn P, Fundamentals of Nursing: The Art and Science of Nursing Care Seventh, North American Edition, Lippincott Williams & Wilkins, Wilkinson JM, Tras LS, Barnett KL, Smith MH, Fundamentals of Nursing (Two Volume Set) 3rd Edition, F.A. Davis Company Philadelphia, Berman A., Snyder S., Frandsen G., Kozier&Erb s Fundamentals of Nursing Concepts, Process and Practice Tenth Edition, Pearson, Potter PA, Perry AG, Stockert P, Hall A., Fundamentals of Nursing 8th Edition, Elsevier,

18 3. UYGULAMA REHBERLERİ 3.1. İÇİNDE HASTA OLMAYAN YATAK YAPIMI 2. Malzemeler hazırlanır./ Malzemeler etkin kullanılır. 3. Nonsteril eldiven giyilir. 4. Malzemeler kullanım sırasına göre boş bir etajer üzerine yerleştirilir. 5. Malzemelerin olduğu taraf yakın taraf, karşısı uzak taraf olarak kabul edilir ve işleme yakın taraftan başlanır. 6. Alt çarşaf yatak başucundan cm fazlalık bırakılarak açılır. 7. Yatak baş ucundan bırakılan fazlalık çarşaf üst kısımdan yatak altına düzgünce yerleştirilerek köşe yapılır. 8. Çarşaf kenarları yan taraftan yatak altına sokularak ayakucuna gelinir. 9. Yakın tarafın ayak ucu da köşe yapılır. 10. Ara muşamba bir yastık boyu boşluk bırakılarak açılır. Yakın tarafta bulunan kenarı yatak altına yerleştirilir. 11. Ara çarşaf muşambayı tamamen örtecek şekilde açılır ve yakın taraf ucu yatak altına yerleştirilir. 12. Uzak tarafa geçilerek tüm işlemler tekrarlanır. 13. Yakın tarafa geçilerek battaniye alınır ve yatak üzerinde açılır. 14. Nevresim alınarak açık olan uç kısmından yukarı doğru pili yapılır. 15. Battaniye uçlarından tutularak nevresimin içine alınır. Nevresim uç kısımlarından tutularak battaniyenin üzerinden aşağıya doğru çekilir. En son uç kısmın düğmesi kapatılarak battaniyenin çıkması önlenir. 16. Üst kısımda bir yastık mesafesi kalacak şekilde nevresimli battaniye serilir ve kenarları yatakla paralel olacak şekilde katlanır. 17. Pike etajer üzerinden alınır. Nevresim üzerinden 5 cm uzun olacak şekilde serilir. 18. Yatak ucunda battaniye ve pike hastanın ayağını rahat hareket ettirebilmesi için bir miktar bollaştırılarak yatak altına yerleştirilir. 19. Aynı işlem uzak tarafa tekrarlanır. 20. Yakın tarafa geçerken etajer üzerinden yastık alınır. Yastık kılıfı kenarlarından tutularak pili yapılır Yatık sağ elle ortadan hafif kıvrılarak tutulur ve kılıfa geçirilir. 21. Yastığın açık ucu kapı tarafının tersi yönünde yerleştirilir. 22. Eldiven çıkarılır. 23. Eller yıkanır. 15

19 3.2. İÇİNDE HASTA OLAN YATAK YAPIMI 2. Malzemeler hazırlanır./ Malzemeler etkin kullanılır. 3. Nonsteril eldiven giyilir. 4. Bireye kendini tanıtır ve işlemi açıklar. 5. Kapı ve perde kapatılarak bireyin mahremiyeti korunur. 6. Yatak uygun seviyeye getirilerek yatak takımları uzak taraftan yakın tarafa doğru gevşetilir. Uzak tarafın yatak kenarlığı kaldırılır. 7. Hasta tolere edebiliyorsa yatağın başını indirerek supine pozisyon verilir, tolere edemiyorsa yatağın başı tolere edebileceği pozisyona getirilir. 8. Hasta tutabiliyorsa pike uçlarından tutturulur. Tutamıyorsa pike uçları hastanın omuzları altına sıkıştırılarak ayak ucu tarafından nevresimli battaniye battaniye çekilerek çıkarılır. 9. Hastanın başında bulunan yastık uzak tarafa çekilir. Hastanın omuzları altına sıkıştırılan pike gevşetilir. 10. Hastanın kolları çaprazlanır ve yakın taraftaki ayak diğer ayağın üzerine konarak hastanın yüzü uzak tarafa gelecek şekilde döndürülür. Pike düzeltilerek hastanın üstünün açılması önlenir. 11. Ara çarşaf pili yapılarak hastanın altına itilir. 12. Ara muşamba temizse (tekrar kullanılacaksa) hastanın üzerine doğru katlanır. 13. Alt çarşafı pili şeklinde toplanarak hastanın altına itilir. 14. Yatağın açılan kısmına alt çarşaf serilir, üst ve alt köşeler yapılarak yatak altına yerleştirilir. 15. Ara muşamba hastanın üzerinden indirilir. Üzerine yeni ara çarşaf serilerek uçları yatak altına yerleştirilir. 16. Yastığa yeni kılıf geçirilerek temiz yatak takımları üzerine yerleştirilir. 17. Yakın kenardaki yatak kenarlığı kaldırılır. Uzak tarafa geçilir. Yatak kenarlığı indirilir ve hasta aynı yöntemle (eller çapraz, ayak diğer ayak üzerinde) temiz tarafa döndürülür. 18. Kirli olan ara çarşaf alınır. Ara muşamba hasta üzerinde katlanır. Alt çarşaf çekilerek düzeltilir, üst ve alt köşeler yapılır. 19. Ara muşamba hasta üzerinden indirilir. Üstüne ara çarşaf serilerek uçları yatak altına yerleştirilir. Yatak kenarlığı kaldırılır. 20. Yakın tarafa geçilerek yatak kenarlığı indirilir hasta yatak ortasına alınır üstündeki pike düzeltilir. 21. Battaniye hastanın ayakucuna açılır nevresime geçirilir. 22. Nevresimli battaniye hastanın üzerine yerleştirilirken pike ayakucuna çekilerek alınır ve hacmi küçültülerek kirli torbasına atılır. 23. Battaniyenin kenarları yatağa paralel şekilde katlanır ve battaniye hastanın ayağını rahat hareket ettirebilmesi için bir miktar bollaştırılarak yatak altına yerleştirilir. Pike serilir. 24. Yatak kenarlıkları kaldırılır. 25. Eldiven çıkarılır. 26. Eller yıkanır. 27. İşlem ve bulguları kaydedilir. 16

20 3.3. NABIZ DEĞERLENDİRMESİ (Radial Arterden Ölçüm) 2. Malzemeler hazırlanır./ Malzemeler etkin kullanılır. 3. Nonsteril eldiven giyilir. 4. Bireye kendini tanıtır ve işlemi açıklar. 5. Bireye rahat bir pozisyon verilerek ön kolu göğüs üzerinde çaprazlanır. 6. Baş parmak bileğin üst yüzüne gelecek şekilde işaret, orta ve yüzük parmak uçları bilekte radius çukurunda bulunan radiyal arter üzerine yerleştirilir. 7. Nabız atışlarını hissedinceye kadar parmak uçları ile radyal artere bası yapılır. 8. Atımlar net olarak hissedilmeye başlanınca nabız ritim ve dolgunluğu değerlendirilir. 9. Nabız düzenli ise 15 sn sayılır ve 4 ile çarpılır. Düzensiz ya da ilk defa alınıyor ise 1 dakika boyunca sayılmalıdır. 10. Bireye rahat pozisyon verilir. 11. Eldiven çıkarılır. 12. Eller yıkanır. 13. Nabız değeri ve alınan bölge kayıt edilir. Normal sınırlan dışında ise rapor edilir. Eğer uygunsa bulgular ilgili kişiyle paylaşılır SOLUNUM DEĞERLENDİRMESİ 1. Nabız aldıktan sonra parmaklar bireyin bileğinde tutulmaya devam edilir. 2. Solunumun değerlendirmesi hastaya hissettirilmez. 3. Gerekirse üst yatak takımları açılır. 4. Göğüs duvarındaki alçalma ve yükselme hareketleri gözlenerek solunum sayılır. (1 inspiryum+ 1 ekspiryum=1 solunum) 5. Solunum düzenli ise yetişkin bir bireyde 30 saniye sayılır ve iki ile çarpılır. 6. Solunum hızı düzensiz olan bireylerde ve çocuklarda solunum 1 dakika sayılır. 7. Solunum hızı sayılırken aynı zamanda derinlik ve ritim de değerlendirilir. 8. Eldiven çıkarılır. 9. Eller yıkanır. 10. İşlem kaydedilir. 17

21 3.5. BEDEN ISISININ ÖLÇÜLMESİ: AKSİLLER YOL 2. Malzemeler hazırlanır./ Malzemeler etkin kullanılır. 3. Bireye kendini tanıtır ve işlemi açıklar. 4. Nonsteril eldiven giyilir. 5. Bireyin rahat bir pozisyon almasına yardım edilir. Koltuk altının nemli olup olmadığı kontrol edilir. Nemli ise bölge kurulanır. 6. Kullanılacak ölçüm aracı aksiller bölgeye yerleştirilir ve kol göğüste çaprazlanarak uygun süre orada bekletilir. 7. Aksiller bölgeden alınan ölçüm aracı göz hizasında tutulur. 8. Ölçüm aracının türüne göre değerlendirme yapılır. Ancak ısı ölçümü yapan kısma asla dokunulmaz. 9. Bireyin rahatlamasına ve giyinmesine yardım edilir. 10. Ölçüm aracı bir sonraki ölçüme hazır halde bırakılır. Kişiye özel ölçüm aracı temizlenerek hasta yanında muhafaza edilir. 11. Eldivenler çıkarılır. 12. Eller yıkanır. 13. İşlem ısının aksiller yol ile alındığı ve ısı değeri ile birlikte kaydedilir. Anormal bulgu varsa ekip ile paylaşılır. 14. Malzemeler kaldırılır. 18

22 3.6. BEDEN ISISININ ÖLÇÜLMESİ: ORAL YOL 2. Malzemeler hazırlanır./ Malzemeler etkin kullanılır. 3. Bireye kendini tanıtır ve işlemi açıklar. 4. Nonsteril eldiven giyilir. 5. Bireyin rahat bir pozisyon almasına yardım edilir. 6. Kullanılacak ölçüm aracı hastanın ağzında, dil altına sağ ya da sol boşluğa yerleştirilir. 7. Hastadan ölçüm süresince dudakları kapalı tutması istenir. 8. Ölçüm süresi sonunda oral bölgeden alınan ölçüm aracı göz hizasında tutulur ve okunur. 9. Ölçüm aracının türüne göre değerlendirme yapılır. Ancak ısı ölçümü yapan kısma asla dokunulmaz. 10. Ölçüm aracı bir sonraki ölçüme hazır halde bırakılır. Kişiye özel ölçüm aracı temizlenerek hasta yanında muhafaza edilir. 11. Eldivenler çıkarılır. 12. Eller yıkanır. 13. İşlem ısısın oral yol ile alındığı ve ısı değeri ile birlikte kaydedilir. Anormal bulgu varsa ekip ile paylaşılır. 14. Malzemeler kaldırılır. 19

23 3.7. BEDEN ISISININ ÖLÇÜLMESİ: TİMPANİK MEMBRAN YOL 2. Malzemeler hazırlanır./ Malzemeler etkin kullanılır. 3. Bireye kendini tanıtır ve işlemi açıklar. 4. Nonsteril eldiven giyirilir. 5. Bireyin rahat bir pozisyon almasına yardım edilir. Bireyin başı uzak tarafa yan döndürülerek rahat bir pozisyon alması sağlanır. 6. Termometre probuna tek kullanımlık prop ucu takılır. 7. Kulak yolu düz hale getirilir. - Yetişkinlerde, kulak kepçesi yukarı ve geri çekilir. - Çocuklarda kulak kepçesi aşağı ve geri çekilir. 8. Timpanik termometre bireyin kulağına yerleştirilir, probun kulak kanalına oturduğunda sabit olması sağlanır. 9. Elle tutulan kısımdaki ısı değerini okumaya başlatacak düğmeye basılır (Genellikle bir sinyal sesi duyurulur ve 2 saniye içinde belirir). 10. Alet dikkatli bir şekilde kulaktan uzaklaştırılır. 11. Alet üzerindeki beden ısısı değeri okunur. 12. Aletin prop ucu çıkarılarak atık kutusuna atılır. 13. Bireyin rahat bir pozisyona gelmesine yardım edilir. 14. Eldivenler çıkarılır. 15. Eller yıkanır. 16. İşlem ısısın timpanik membran yol ile alındığı ve ısı değeri ile birlikte kaydedilir. Anormal bulgu varsa ekip ile paylaşılır. 17. Malzemeler kaldırılır. 20

24 3.8. BEDEN ISISININ ÖLÇÜLMESİ: REKTAL YOL 2. Malzemeler hazırlanır./ Malzemeler etkin kullanılır. 3. Bireye kendini tanıtır ve işlemi açıklar. 4. Odanın kapası kapatılır ya da yatağın perdeleri çekilir. 5. Nonsteril eldiven giyilir. 6. Bireyin Sim s pozisyon alması sağlanır. 7. Sadece anal bölge açıkça kalacak şekilde bölge açılır. 8. Ölçüm aracı yaklaşık cm lik kısmına kayganlaştırıcı uygulanır. 9. Pasif el ile anüsü açığa çıkarmak için üstteki kalça kaldırılır. 10. Bireyden derin bir nefes alması istenerek gevşemesi sağlanır. 11. Ölçüm aracı zorlanmadan anüsten içeri cm kadar ilerletilir. 12. Ölçüm süresi sonunda ölçüm aracı alınır ve göz hizasında tutularak ısı değeri okunur. 13. Kayganlaştırıcı ya da atıkları temizlemek için anal bölge silinir. 14. Ölçüm aracı bir sonraki ölçüme hazır halde bırakılır. Kişiye özel ölçüm aracı temizlenerek hasta yanında muhafaza edilir. 15. Eldivenler çıkarılır. 16. Eller yıkanır. 17. İşlem ısısının rektal yol ile alındığı ve ısı değeri ile birlikte kaydedilir. Anormal bulgu varsa ekip ile paylaşılır. 18. Malzemeler kaldırılır. 21

25 3.9. KAN BASINCININ DEĞERLENDİRİLMESİ 2. Malzemeler hazırlanır./ Malzemeler etkin kullanılır. 3. Nonsteril eldiven giyilir. 4. Bireye kendini tanıtır ve işlemi açıklar. 5. Bireyin üst kolu tamamen açılır. 6. Üst kol kalp hizasında ve avuç içi yukarı bakacak şekilde destekleyerek rahat pozisyona getirilir. 7. Birey için uygun büyüklükteki havası boşaltılmış manşon üst kola dirseğin 2-3 cm üzerinden sarılır. 8. Manometre göz hizasına yerleştirilir. 9. Brakiyal arter palpe edilir ve steteskopun diyaframı brakiyal arter üzerine yerleştirilir. 10. Puarı baş işaret parmağını kullanarak hava ayar düğmesi kendine doğru çevirilir ve kapatılır. Manşon bireyin normal kan basıncı düzeyinden mmhg daha fazla şişirilir. 11. Puar kendinden uzak tarafa doğru çevirerek açılır ve manşonun havası yavaş ve düzenli bir biçimde boşaltılır. Manşonun havasının boşalma hızı manometrede 2-3 mmhg/sn düşme olacak şekilde ayarlanır. 12. Manşonun sesi boşalırken ilk ses duyulduğunda anda manometredeki ibrenin üzerinde olduğu değer belirlenir (Sistolik Kan Basıncı). 13. Manşondaki havayı boşaltmaya devam edilir, sesin kaybolduğu anda manometredeki ibrenin üzerinde olduğu değer belirlenir (Diyastolik Kan Basıncı). 14. Steteskop kulaklardan çıkarılır. 15. Manşon tamamen boşaltılır ve hastanın kolundan çıkarılır. 16. Bireyin rahat bir pozisyon almasına yardım edilir. 17. Kan basıncı değerleri ve hangi koldan alındığı gözlem kağıdına kaydedilir. Normal sınırlar dışında ise rapor edilir, uygunsa bulgular ilgili kişilerle paylaşılır. 18. Eldiven çıkarılır. 19. Eller yıkanır. 20. Malzemeler kaldırılır. 22

26 3.10. KORUYUCU POZİSYON: SUPINE POZİSYONU VERME 2. Pozisyonu desteklemek için gerekli malzemeler hazırlanır. Malzemeler etkin kullanılır. 3. Nonsteril eldiven giyilir 4. İşlem açıklanır, bireyin mahremiyeti sağlanır. 5. Vital bulguları alınır ve kayıt edilir. 6. Yatak rahat çalışabilecek seviyeye yükseltilerek baş kısmı düz seviyeye getirilir. Çalışılacak taraftaki kenarlık indirilir. 7. Birey sırt üstü olacak şekilde düz yatırılır. 8. Yastığın baş ve boyun bölgesini destekleyecek şekilde yerleştirilir. 9. Topuk bölgesindeki oluşacak basıncı ortadan kaldırmak için topuk açıkta bırakılacak şekilde ince bir yastık ya da havlu ile desteklenir. 10. Ayak düşmelerini (foot drop) önlemek amacıyla ayak tabanlarına destekleyici yerleştirilir. 11. Gerekirse tekrar vital bulgular alınır, işlem ve gözlemler kaydedilir. 12. Eldiven çıkarılır. 13. Eller yıkanır. 23

27 3.11. KORUYUCU POZİSYON: LATERAL POZİYON VERME 2. Pozisyonu desteklemek için gerekli malzemeler hazırlanır. Malzemeler etkin kullanılır. 3. Nonsteril eldiven giyilir. 4. İşlem açıklanır, bireyin mahremiyeti sağlanır. 5. Vital bulguları alınır ve kayıt edilir. 6. Yatak rahat çalışabilecek seviyeye yükseltilerek baş kısmı düz seviyeye getirilir. Çalışılacak taraftaki kenarlık indirilir. 7. Supine pozisyonda yatan bireyin gövde üzerinde kollar ve bacaklar çaprazlanır. Kollar ve bacaklar çaprazlanırken pozisyon verilecek taraftaki kol ve bacak üste gelir. 8. Eller bireyin kürek kemiği (os scapula) ve gluteal bölgesine yerleştirilerek yan tarafa döndürülür. 9. Altta kalan kol yastığa paralel şekilde yerleştirilerek üstte kalan kol göğüs hizasına yerleştirilen ince bir yastık ile desteklenir. 10. Üstte kalan bacak hafifçe dizden bükülür, diz ile bacaklar arasındaki bölüm yastık ile desteklenir. 11. Altta kalan bacağın ayak taban yüzeyine destekleyici yerleştirilir. 12. Gerekirse tekrar vital bulgular alınır, işlem ve gözlemler kaydedilir. 13. Eldiven çıkarılır. 14. Eller yıkanır. 24

28 3.12. KORUYUCU POZİSYON: PRONE POZİSYONU VERME 2. Pozisyonu desteklemek için gerekli malzemeler hazırlanır. Malzemeler etkin kullanılır. 3. Nonsteril eldiven giyilir. 4. İşlem açıklanır, bireyin mahremiyeti sağlanır. 5. Vital bulguları alınır ve kayıt edilir. 6. Yatak rahat çalışabilecek seviyeye yükseltilerek baş kısmı düz seviyeye getirilir. Çalışılacak taraftaki kenarlık indirilir. 7. Birey yüz üstü olacak şekilde yatırılır, baş herhangi bir yana çevrilerek yastık yerleştirilir. 8. Kollar yastığa paralel olarak iki yana yerleştirilir. 9. Göğüs bölgesinde boşluk var ise ince bir yastık ya da havlu ile desteklenir. 10. Ayak parmak uçlarının yatak ile temasını ve basınç altında kalmasını engellemek için ayak bileklerinin altına yastık yerleştirilir. 11. Gerekirse tekrar vital bulgular alınır, işlem ve gözlemler kaydedilir. 12. Eldiven çıkarılır. 13. Eller yıkanır. 14. İşlem kayıt edilir. 25

29 3.13. KORUYUCU POZİSYON: SEMİFAWLER POZİSYONU VERME 2. Pozisyonu desteklemek için gerekli malzemeler hazırlanır. Malzemeler etkin kullanılır. 3. Nonsteril eldiven giyilir. 4. İşlem açıklanır, bireyin mahremiyeti sağlanır. 5. Vital bulguları alınır ve kayıt edilir. 6. Yatağın baş kısmı derece yükseltilir. Eğer yatağın baş kısmı kaldırılamıyorsa bireyin sırt bölgesinde iki yastık çaprazlanır ve diğer yastık bireyin baş ve boyun bölgesi destekleyecek şekilde yerleştirilir. 7. Bireyin kolları yatağa paralel olacak şekilde yastıklarla desteklenir. 8. Bel bölgesinde boşluk var ise ince bir yastık veya havlu yerleştirilir. 9. Dizin alt bölgesinde boşluk var ise ince bir yastık ya da havlu ile desteklenir. 10. Topuk bölgesindeki oluşacak basıncı ortadan kaldırmak için ayak bileğinin altına ince bir yastık ya da havlu yerleştirilerek yatak ile teması engellenir. 11. Ayak düşmelerini (foot drop) önlemek amacıyla ayak tabanlarına destekleyici yerleştirilir. 12. Gerekirse tekrar vital bulgular alınır, işlem ve gözlemler kaydedilir. 13. Eldiven çıkarılır. 14. Eller yıkanır. 26

30 3.14. MUAYENE POZİSYONU: LİTOTOMİ POZİSYONU VERME 2. Muayene ve yapılacak işlem için gerekli malzemeler hazırlanır. Malzemeler etkin kullanılır. 3. Nonsteril eldiven giyilir. 4. İşlem açıklanır, bireyin mahremiyeti sağlanır. 5. Vital bulguları alınır ve kayıt edilir. 6. Öncelikle bireyden iç çamaşırları da dahil olmak üzere tüm alt kıyafetlerini çıkarması istenir. 7. Muayene masasına alınan bireyin bacakları dizlerden fleksiyona getirilerek önceden takılıp ayarlanmış ayaklıklara yerleştirilir. 8. Muayene bölgesine muayene örtüsü serilerek bireyin mahremiyeti sağlanır. 9. Bireyin ellerini başının altına çapraz yapması istenir. 10. İşlem tamamlandıktan sonra bacaklarını ayaklıklardan indirmesi için hastaya yardım edilir ve rahat pozisyona getirilir. 11. Yapılan işlem ve gözlemler kayıt edilir. 12. Eldiven çıkarılır. 13. Eller yıkanır. 27

31 3.15. MUAYENE POZİSYONU: DORSAL REKÜMBENT POZİSYONU VERME 2. Muayene ve yapılacak işlem için gerekli malzemeler hazırlanır. Malzemeler etkin kullanılır. 3. Nonsteril eldiven giyilir. 4. İşlem açıklanır, bireyin mahremiyeti sağlanır. 5. Vital bulguları alınır ve kayıt edilir. 6. Öncelikle bireyden iç çamaşırları da dahil olmak üzere tüm alt kıyafetlerini çıkarması istenir. 7. Birey sırt üstü yatırılır. 8. Yatak rahat çalışabilecek seviyeye yükseltilerek baş kısmı düz seviyeye getirilir. Çalışılacak taraftaki kenarlık indirilir. 9. Bireyin ellerini başının altına çapraz yapması istenir. 10. Muayene bölgesine muayene örtüsü serilerek bireyin mahremiyeti sağlanır. 11. Daha sonra dizlerini kendine doğru bükmesi ve yana doğru açabildiği kadar açması söylenir. 12. İşlemler tamamlandıktan sonra hasta rahat pozisyona getirilir. 13. Eldiven çıkarılır. 14. Eller yıkanır. 15. İşlem ve gözlemler kayıt edilir. 28

32 3.16. MUAYENE POZİSYONU: SİM S POZİSYONU VERME 2. Muayene ve yapılacak işlem için gerekli malzemeler hazırlanır. Malzemeler etkin kullanılır. 3. Nonsteril eldiven giyilir. 4. İşlem açıklanır, bireyin mahremiyeti sağlanır. 5. Vital bulguları alınır ve kayıt edilir. 6. Öncelikle bireyden iç çamaşırları da dahil olmak üzere tüm alt kıyafetlerini çıkarması istenir. 7. Muayene yerine alınan birey sırt üstü yatırılır. 8. Supine pozisyonda yatan bireyin uzak taraftaki kolu gövdesinde, uzak taraftaki bacağı diğer bacağının üzerinde çaprazlanır. 9. Eller bireyin kürek kemiği (os scapula) ve gluteal bölgesine yerleştirilerek yan tarafa döndürülür. 10. Altta kalan kolunu geriye doğru alması istenir. 11. Üstte kalan bacak karın bölgesine doğru fleksiyona getirilir ve muayene edilecek alanın açıklığı sağlanır. 12. Muayene bölgesine muayene örtüsü serilerek bireyin mahremiyeti sağlanır. 13. İşlemler tamamlandıktan sonra hasta rahat pozisyona getirilir. 14. Eldiven çıkarılır. 15. Eller yıkanır. 16. Yapılan işlem ve gözlemler kayıt edilir. 29

33 3.17. MUAYENE POZİSYONU: KNEE CHEST POZİSYONU VERME 2. Muayene ve yapılacak işlem için gerekli malzemeler hazırlanır. Malzemeler etkin kullanılır. 3. Nonsteril eldiven giyilir. 4. İşlem açıklanır, bireyin mahremiyeti sağlanır. 5. Vital bulguları alınır ve kayıt edilir. 6. Öncelikle bireyden iç çamaşırları da dahil olmak üzere tüm alt kıyafetlerini çıkarması istenir. 7. Muayene yapılacak alana alınan bireye öncelikle diz çökmesi göğsünün yatağa veya masaya temas edeceği şekilde öne doğru eğilmesi istenir. 8. Muayene bölgesine muayene örtüsü serilerek bireyin mahremiyeti sağlanır. 9. Bireyin ellerini başının altına çapraz yapması istenir. 10. İşlem tamamlandıktan sonra birey rahat pozisyona getirilir. 11. Eldiven çıkarılır. 12. Eller yıkanır. 13. Yapılan işlem ve gözlemler kayıt edilir. 30

34 3.18. TEDAVİ POZİSYONU: ORTOPNE POZİSYONU VERME 2. Pozisyonu desteklemek için gerekli malzemeler hazırlanır. Malzemeler etkin kullanılır. 3. İşlem açıklanır. 4. Nonsteril eldiven giyilir. 5. Vital bulguları alınır ve kayıt edilir. 6. Bireye yatak içinde fawler (oturur) pozisyon verilir. / Yatak dışında hasta sandalyeye ters oturtulur. 7. Yemek masası hastanın önüne getirilerek üzerine bir yastık yerleştirilir. /Sandalyenin yaslanılan arka kısmının üzerine yastık konulur. 8. Hastanın ellerini çapraz bir şekilde yastık üzerine yerleştirmesi istenir. 9. Daha sonra başını kolları üzerine sağa ya da sola bakacak şekilde yerleştirmesi istenir. 10. Eldiven çıkarılır İşlem ve gözlemler kaydedilir. 31

35 3.19. TEDAVİ POZİSYONU: TRANDELENBURG POZİSYONU VERME 2. Pozisyonu desteklemek için gerekli malzemeler hazırlanır. Malzemeler etkin kullanılır. 3. Nonsteril eldiven giyilir. 4. İşlem açıklanır, bireyin mahremiyeti sağlanır. 5. Vital bulguları alınır ve kayıt edilir. 6. Yatağın baş kısmı düz seviyeye getirilerek hasta supine pozisyonda yatırılır. Hastanın başının altında yastık varsa alınır. 7. Hastanın bacakları o kaldırılır. 8. Aralıklı olarak vital bulguları kontrol edilir ve kaydedilir. 9. Eldiven çıkarılır. 10. Eller yıkanır. 32

36 3.20. STERİL ELDİVEN GİYME VE ÇIKARMA ELDİVEN GİYME 2. Malzemeler hazırlanır./ Malzemeler etkin kullanılır. 3. Dış paket açılıp, dış paket çıkarılır. 4. İç paket bel hizasından yukarıda düz seviyeye alınır ve temiz alana koyulur. Eldivenler sterilliği korunarak paket tamamen açılır ve eldivenler görünür hale getirilir. 5. Sağ eldiveni giymek için sol el ile, sol eldiveni giymek için sağ el ile eldivenin üste kıvrılmış iç kenarı baş ve işaret parmağı ile tutulur ve giyilir. Parmaklar yerleştirmeye uğraşılmaz. 6. Paketteki ikinci eldiven kıvrılmış olan bilek kısmının arasına eldivenli elin dört parmağı geçirilerek eldiven tutulup kaldırılır ve diğer ele giyilir. 7. Her iki ele eldiven giydikten sonrasında parmaklar eldiven içine yerleştirilir. 8. Eller göğüs hizasından yukarda tutularak sadece steril alanlara dokunmaya dikkat edilir. ELDİVEN ÇIKARMA 1. Bir el ile diğer eldeki eldiven bilek hizasında, dış kısımdan tutularak elinin üzerinde doğru katlanarak çıkarılır ve eldivenli elin avucunda tutulur. 2. Eldivensiz el ile diğer eldeki eldivenin iç kısmından tutarak tamamen çıkarılır ve atık kutusuna atılır. 3. Eller yıkanır. 33

37 3.21. ORAL İLAÇ HAZIRLAMA VE UYGULAMA 2. İlaç kartı/order kontrol edilir. 3. Hazırlanacak ilacın ilaç kartı/order ile ilacın üzerindeki isim karşılaştırılır. 4. Hastanın alerjisi olup olmadığını kayıtlardan kontrol edilir. 5. Hazırlanacak ilaç, ilaç dolabından alınır ve ilaç kartı ile ilacın üzerindeki isim karşılaştırılır 6. Hazırlamadan önce ilacın son kullanma tarihi kontrol edilir. 7. Doğru ilaç dozu hesaplanır. 8. a. Tek dozluk ya da blister ambalajlı ilaç doğrudan ilaç kadehinin içine ambalajı açılarak konur. b Şişe etiketli tarafından tutularak göz seviyesine getirilir ve ölçeğe boşaltılır. Gereken miktardan fazla ilaç dolar veya taşarsa tekrar ilaç şişesine boşaltılmaz. Uçucu ilaçların üzeri kapatılır. 9. Hastanın yutma güçlüğü varsa, sakıncası yoksa ilaç ezilip toz haline getirilerek içirilir. 10. İlaç kadehe konulduktan sonra ilaç şişesini, ilaç kartını ve hazırlanan ilaç tekrar kontrol edilir. 11. Bir hastanın ilaç hazırladığı bitmeden diğer hastanın hazırlığına geçilmez. 12. Tüm ilaç kartları ve ilaçlar tepsiye dizilir ve beklemeden hasta odasına gidilir. İlaçlar hazırlayan hemşire tarafından hastaya verilmelidir. 13. İlaç verilmeden önce hasta kimliği doğrulanır. 14. Hastaya ilacın veriliş nedeni ve etkisi açıklanır. İlacın özelliğine göre yaşam bulgularını alınır. 15. İlacı içebilmek için hastaya dik oturur pozisyon verilir. Hastaya ilaç kadehi ile birlikte bir bardak su verilir. Uygunsa pipet gibi yardımcı araçlar kullanılır. 16. Hasta ilaç kadehini tutamıyorsa, ilaca mümkün olduğunca dokunmadan kadeh hastanın ağzına yerleştirilir. İlaç yere düşerse atılır ve yeniden ilaç hazırlanır. 17. Tüm ilaçların içildiğinden emin olana kadar hastanın yanında kalınır. 18. Verilen her ilacın kartı ilaç tepsisinde ters çevrilir. 19. Hasta ilacı alamayacak durumda ise, içmeyi reddediyorsa veya ilacın yan etkisi oluştuysa hekim ile görüşülür. Reddedilen ilaç hasta kayıtlarına nedeniyle beraber kayıt edilir. 20. İlaç verildikten hemen sonra işlem kaydedilir. 21. Narkotik ilaç uygulandığında kurum politikasına göre ek kayıt formları doldurulur. 22. İlaç kartları yerine kaldırılır. 23. Eldivenler çıkarılır. 24. Eller yıkanır. 25. İlaç verildikten sonra hastanın ilaca verdiği yanıt gözlenir. 34

38 3.22. AMPULDEN İLAÇ ÇEKME 2. İlaç kartı/order kontrol edilir. 3. Hazırlanacak ilacın ilaç kartı/order ile ilacın üzerindeki isim karşılaştırılır. 4. Hazırlamadan önce ampülün sağlam, etiketinin temiz ve okunaklı olup olmadığı ve ilacın son kullanma tarihi kontrol edilir. 5. Gerekiyorsa doğru ilaç dozu hesaplanır. 6. Çekilecek ilaç miktarına uygun enjektör seçilir. 7. İğne ucu enjektöre yerleştirilir. 8. Ampul gövdesinden tutularak önce baş aşağı tutulur ardından baş kısmına parmak ucuyla hafifçe vurularak baş kısmında ilaç kalmaması sağlanır. 9. Ampulün boyun kısmı bir pamuk tampon/gazlı bez ile desteklenir. 10. Ampulün boynu dışarıya doğru koparma hareketi ile kırılır. 11. Ampulün kırılan boyun kısmı atılır ve ampulden ilaç çekilir. Kullanılan ele enjektör alınır. Ampulün kırık ucu kendine bakacak şekilde diğer elin işaret ve orta parmakları arasına alınır, hafifçe eğilir. Enjektör bulunan el ile diğer elden destek alınarak iğne ucu ampulün kenarına değdirilmeden ilacın içine sokulur. Ampulü tutan elin baş ve yüzük parmakları ile enjektörün ajutajından tutulur. Piston geri çekilerek uygun ilaç miktarı enjektöre çekilir. 12. Ampulden iğne çıkarılır. Enjektörün kapağı kapatılır. 13. Enjektörün havası çıkarılır. a. İğne yukarıda olacak şekilde enjektör göz hizasında tutulur. Hava ajutajın altına getirilecek şekilde eğim verilir ve çıkarılır. İğnenin ucunda kalan damla enjektöre bir fiske vurularak düşürülür. b.enjektör yere paralel olacak şekilde tutulur. Hava ajutajın altına getirilerek çıkarılır. İğnenin ucunda kalan damla enjektöre bir fiske vurularak düşürülür. 14. Enjektöre doğru ilaç miktarı çekildiğinden emin olunur. 15. İğnenin kapağı kapatılır. 16. Ampulü atmadan önce ilaç kartı ile ilacın üzerindeki isim karşılaştırılır. 35

39 3.23. FLAKONDAN İLAÇ ÇEKME 2. İlaç kartı/order kontrol edilir. 3. Hazırlanacak ilacın ilaç kartı/order ile ilacın üzerindeki isim karşılaştırılır. 4. Hastanın alerjisi olup olmadığını kayıtlardan kontrol edilir. 5. Hazırlanacak ilaç, ilaç dolabından alınır ve ilaç kartı ile ilacın üzerindeki isim karşılaştırılır. 6. Hazırlamadan önce flakon ve sulandırıcının sağlam, etiketinin temiz ve okunaklı olup olmadığı ve ilacın son kullanma tarihi kontrol edilir. 7. Doğru ilaç dozu hesaplanır. 8. İlaç kartı ile hazırlanan ilaç tekrar kontrol edilir. 9. Uygun enjektör seçilir. 10. İğne ucu enjektöre yerleştirilir. 11. Flakon toz halinde ise; a. Sulandırıcı ampulden enjektöre çekilir. b. Flakonun kapağı açılır. c. Enjektör flakona batılır ve sulandırıcı flakonun içine verilir. d. İğneyi çıkarmadan flakonun içinden yaklaşık sulandırıcı miktarında hava enjektöre çekilir. e. Toz ve sulandırıcıyı karıştırarak ilaç eritilir. 12. Flakon solüsyon (sıvı) şeklinde ise ilacın karışması sağlanır. 13. Enjektörün içine çekilecek ilaç miktarı kadar hava verilir. 14. İğne kauçuk tıpayı geçip hava boşluğuna ulaşıncaya kadar içeri itilir ve hava içeri verilir. 15. Pasif el ile flakon alınır ve ters çevrilir. İğne ucunun çekilen solüsyonun içinde olduğundan emin olunur. Aktif el ile piston çekilerek istenen miktarda ilaç alınır. 16. Verilecek ilaç dozuna göre ilaç enjektöre çekilir. 17. İğne flakondan çıkarılır. 18. İğnenin kapağı kapatılır ve enjektörün havası çıkarılır. 19. Flakon atmadan/yerine kaldırılmadan önce ilaç kartı ile ilacın üzerindeki isim karşılaştırılır. 20. Uygulama amacına göre gerekiyorsa iğne ucu değiştirilir. 21. Çalışma alanı temizlenir. 22. Eller yıkanır. 36

40 3.24. İNTRAVENÖZ BRANÜL UYGULAMA 2. Malzemeler hazırlanır./ Malzemeler etkin kullanılır. 3. Nonsteril eldiven giyilir. 4. Hastanın kimlik doğrulaması yapılır ve işlem açıklanır. 5. Hastaya supine ya da fawler pozisyon verilir. Venlerin görülebileceği şekilde bölge seçilir. a. Ön kol ve dirseğin iç yüzünde: Mediankubital ven ve dalları, Sefalik ven, Bazilik ven. b. El sırtında: Metakarpal venler. c. Ayakta: Büyük sefanöz ven, dorsal pleksus, dorsal ark (zorunlu olmadıkça kullanmaktan kaçının). 6. Venin uygunluğunu değerlendirilir, uygun ven seçilerek belirlenen ekstremite desteklenir. - Öncelikle daha az kullanılan ekstremite venlerine, - Kemikle desteklenmiş venlere, - Kolay görülüp palpe edilebilen ve düzgün venlere, venin distalinden proksimaline doğru tercih ederek uygulama yapılır. - Çok ince, kısa, irrite, sertleşmiş, inflamasyonlu, daha önce girilmiş venlere, - Arterlere yakın, eklem yerlerindeki,alt ekstremitelerdeki ve bütünlüğü bozulmuş venlere, - IV şant, fistül, mastektomi vb. klinik durumlarda etkilenen ekstremiteye uygulama yapmaktan kaçınılır. 7. Belirlenen bölgenin altına koruyucu örtü serilir. 8. Turnike direkt deri üzerine bağlanmaktan kaçınılır. Uygulama bölgesinin yaklaşık 10 cm üzerinden arteriyal dolaşımı bozmayacak ve çekildiğinde tek seferde açılacak şekilde turnike bağlanır. 9. Venin distalini palpe edilerek giriş noktası belirlenir. 10. Belirlenen bölge giriş noktasından dışa doğru sirküler hareketle kurum politikasına uygun antiseptik solüsyon kullanılarak silinir ve solüsyonun kuruması beklenir. 11. Branül koruyucu kılıfından çıkarılır. Keskin uç yukarı bakacak şekilde kullanılacak elin işaret ve orta parmakları arasında tutulur. Baş parmak ile branül arkasından desteklenir. Diğer el ile uygulama alanının arasından ve altından tutulup baş ve işaret parmakları ile deri gerilir. 12. Giriş noktasından cilt yüzeyine 15 derecelik açıyla vene girilir. 13. Vene girilme durumu kontrol etmek için mandren geri çekilir ve branüle kan gelip gelmediği gözlenir. 14. Kan geldiğinde; I.Yöntem: Branülde mandreni yerine geri yerleştirmeden branülü ven içinde ilerlet. II.Yöntem: Branülde mandreni yerine yerleştirerek branülü ven içinde ilerlet. 15. Branül ven içinde değilse/kan gelmiyorsa turnike çözülür, pasif elle pamuk giriş noktası üzerindeyken aktif elle branül çıkartılır, pamukla basınç uygulanır. 16. Yeni bir branülle başka bir yerden işlem tekrarlanır. 17. Eğer vene girişi sağlandıysa tespit edilir ve üzerine tarihi ve saati yazılır. 18. İşlem sonunda iğneler koruyucusu takılmadan delici kesici-atık kutusuna atılır. 19. Eldiven çıkarılır. 20. Eller yıkanır. 21. İşlem kayıt edilir. 37

41 3.25. İNTRAVENÖZ SIVI İNFÜZYONU HAZIRLAMA VE UYGULAMA Hazırlama 2. İlaç kartı/order kontrol edilir. 3. Hastanın alerjisi olup olmadığı kayıtlardan kontrol edilir. 4. Sıvı kartı hazırlanır. (Hastanın adı soyadı, yatak no, tarih, IV sıvının adı, miktarı, başlama saati ve bitiş saati, akış hızı, hemşirenin imzası) 5. Akış hızı hesaplanır. I.Yöntem: ml/saat (toplam sıvı miktarı/saat cinsinden toplam süre; pompa, dosiflow kullanılıyorsa) II.Yöntem: damla/dk (toplam sıvı miktarı x damla faktörü/dakika cinsinden toplam süre) 6. Uygulanacağı IV sıvının etki ve yan etkileri ile ilgili bilgi edinilir. 7. Hazırlanacak IV sıvı dolaptan alınır ve sıvı kartı ile sıvı üzerindeki sıvı karşılaştırılır. 8. Hazırlamadan önce steril paketli malzemelerin sağlam, etiketlerinin temiz ve okunaklı olup olmadığı kontrol edilir, son kullanma tarihine bakılır. 9. IV sıvı torba içinde ise dış ambalajından çıkarılır. 10. IV sıvı berraklık ve partikül varlığı açısından kontrol edilir. 11. Sıvı setinin paketi açılır, setin her iki ucundaki koruyucu kılıfları çıkarılmaz. 12. Setteki klemp tam kapalı konuma getirilir. 13. IV sıvı şişesi/torbası hazırlanır. I.Yöntem: IV sıvı plastik torbada ise giriş bölümünün plastik kısmı çıkarılır. II.Yöntem: IV sıvı şişede ise önce şişe askısına geçirilir, sonra şişe kapağı çıkarılır. Şişenin ağzındaki lastik tıpanın sterilliği korunur. 14. Set haznesinin ucundaki sivri kısmın koruyucu kılıfı sterilliği bozulmadan çıkarılır, torbanın hazne giriş yerine/şişenin üzerindeki lastik tıpaya batırılır ve çevirerek takılır. 15. IV sıvı şişesi/torbası ters çevrilip sıvı askısına takılır ve hazneye sıkılarak yarıya kadar doldurulur. 16. Setin ucu sterilliği bozulmadan böbrek küvetin üzerinde tutulur. 17. Klemp açılarak set sıvı ile doldurulur. 18. Tüm havanın çıkması sağlanarak klemp kapatılır. 19. Sıvı kartı IV sıvının üzerine yapıştırılır. IV sıvı ile sıvı kartı karşılaştırılır Uygulama 20. Eller yıkanır. 21. Nonsteril eldiven giyilir. 22. Hastanın kimlik doğrulaması yapılır ve işlem açıklanır. 23. Solüsyon uygun yüksekliğe (setin giriş noktasından en az cm yukarı) asılır. IV sıvı ile sıvı kartı karşılaştırılır. 24. Hastaya rahat bir pozisyon verilir. 25. Ekstremitenin altına koruyucu örtü yerleştirilir. 26. Ekstremiye takılı branül yoksa IV Branül Uygulama prosedürüne göre takılır. Takılıysa bir el ile branül tutulur. Diğer el ile nazikçe çevirerek branül kapağı gevşetilir. 27. Branülün ajutajı bir elle tutmaya devam edilirken setin ucundaki kılıf/iğne ve branülün kapağı çıkararak branül ile set birleştirilir. 28. IV sıvının akış hızı ayarlanır. - Klemp ya da ayarlayıcı makarayı yavaşça açarak bir dakikada hazneye kaç damla düştüğü sayılır. - Akış hızını ayarlamak için dosiflow/pump gibi farklı bir araç kullanılacaksa yönergeye uyulur. 29. Serum seti tespit edilir. 30. Eldiven çıkarılır İşlem kayıt edilir. 33. Hasta reaksiyonlar açısından takip edilir. 38

42 3.26. İNTRAVENÖZ SIVI İNFÜZYON TAKİBİ YAPMA 2.Nonsteril eldiven giyilir. 3. Akış hızı her saat kontrol edilir. -İnfüzyon planlanandan daha hızlı gidiyorsa planlanan sürede tamamlamak için akış hızı azaltılır. -İnfüzyon hızı planlanandan daha yavaş ise akış hızı artırılmadan önce order ve hastanın durumuna göre hareket edilir. 4. İnfüzyon akışı tamamen durmuşsa branül tıkanıklık açısından kontrol edilir. 5. Sistem sızıntı açsından gözlenir, varsa kaynağı gözlenir. Sistemdeki bütün bağlantılar sıkıştırılır. Sızıntı devam ederse, damar yolunu açık tutmak için sıvının akış hızı yavaşlatılır ve set değiştirilir. 6. Set kıvrılma ve engellenmeler açısından gözlenir. 7. Haznedeki sıvı seviyesi gözlenir. -Haznedeki sıvı miktarı yarısından az ise sıvı miktarı arttırılmak için hazne yumuşakça sıkıştırıp bırakılır. -Haznedeki sıvı miktarı yarısından fazla ise setin klemp/makarası kapatılır. Şişe/torba ters çevrilir ve hazne hafifçe sıkılarak fazla sıvı şişeye/torbaya boşaltılır. 8. İnfüzyon bölgesi infiltrasyon ve flebit açısından takip edilir. 9. Branül-set bağlantıları kanama açısından gözlenir. Kanama varsa set değiştirilir. 10. Uygunsa aşağıdaki durumlarda hemşire ile işbirliği yapması açısından hasta eğitilir: -Akış hızının aniden değişmesi, -Sıvı kabını tamamen boşalması, -Sette kan olması, -Damar yolunda rahatsızlık olması 11. IV tedavinin komplikasyonunu işaret eden herhangi bir bulgu olursa kayıt edilir. 12.Eldiven çıkarılır. 13.Eller yıkanır. 39

43 3.27. İNTRAVENÖZ İLAÇLARI PUŞE YOLU İLE UYGULAMA 2. Malzemeler hazırlanır./ Malzemeler etkin kullanılır. 3. Ampulden/flakondan ilaç hazırlama prosedürü izlenerek ilaç hazırlanır. 4. Nonsteril eldiven giyilir. 5. Hastanın kimlik doğrulaması yapılır ve işlem açıklanır. 6. IV infüzyon seti üzerinde enjeksiyon uygulama bölgesi belirlenir. 7. Setin klempi/musluğu kapatılarak sıvı akışı durdurulur. 8. İçinde ilaç olan enjektör takılır. I.Yöntem: Setin üzerindeki enjeksiyon uygulama bölgesi kauçuk ise antiseptik solüsyon ile silinir, kuruması beklenir, enjeksiyon iğnesi batırılır. II.Yöntem: Üç yollu musluk varsa enjektörün iğnesi çıkarılır. Musluğun kapağı açılır ve adapte edilir. III.Yöntem: Branülden uygulanacaksa enjektörün iğnesi çıkarılır. Branülün üzerindeki kapak açılır ve enjektör adapte edilir. 9. Pasif el ile set klemplenir. 10. İlacı önerilen hızda ya da 1 ml/dk da verilir. Pasif el ile sete uygulanan klemp bırakılır ve enjektörü çıkartılır. 11. Setin klempi/musluğu açılarak sıvı akışı ayarlanır. 12. Enjektörler ve iğneler koruyucuları takılmadan delici-kesici atık kutusuna atılır. 13. Eldiven çıkarılır. 14. Eller yıkanır. 15. İşlem kayıt edilir. 16. Hasta reaksiyonlar açısından takip edilir. 40

44 3.28. SUBKUTAN (SC) ENJKESİYON UYGULAMA 2. Doktor istemi kontrol edilir. 3. Malzemeler hazırlanır./ Malzemeler etkin kullanılır. 4. Ampulden/flakondan ilaç hazırlama prosedürü izlenerek ilaç hazırlanır. 5. Hazır enjektörlerde hava kilidi olduğu için enjektörün havası çıkarılmaz. 6. Nonsteril eldiven giyilir. 7. Hastanın kimlik doğrulaması yapılır ve işlem açıklanır. 8. Hastanın mahremiyeti sağlanarak uygun bölge seçilir ve pozisyon verilir. a. Üst kolun dış yüzü: Kol göğüste çaprazlanır. Omuz başından 4 parmak aşağı ve dirsekten 4 parmak yukarı kolun dış yan kısmına uygulanır. b. Femurun ön yüzü: Femur başından 4 parmak aşağı ve patellanın 4 parmak yukarısı arasında kalan alandır. c. Abdominal bölge: Umblikustan geçen yatay ve dikey çizgi abdomen dört eşit parçaya bölünür. Umblikustan 5 cm uzaklıkta olacak şekilde belirlenen alana enjeksiyon uygulanır. d. Skapulanın 1/3 alt kısmı: Skapulanın üçte birlik alt ucuna enjeksiyon uygulanır. e. Dorsagluteal bölge: Dorsagluteal bölgede uygulama yapılır. 9. Enjeksiyon yapılacak bölgeyi hassasiyet, şişlik, nodül, vb. açısından kontrol et. (Hassasiyet vb varsa başka bölge / tarafa bak) 10. Belirlenen bölge antiseptik solüsyon ile yaklaşık 5 cm çapında silinir ve kuruması beklenir. 11.Subkutan dokunun kavranacağı elin küçük parmağı ile yüzük parmağı arasına pamuk tampon sıkıştırılır. 12. Hastanın başı uzak tarafa döndürülür, derin nefes alıp vermesi istenir. 13. İğnenin koruyucu kılıfı çıkarılır. Kullanılan elin baş ve işaret parmakları arasında enjektör tutulur. 14. Diğer el ile belirlenen alanın her iki yanından subkutan doku kavranır. 15. İğnenin keskin ucu yukarı bakacak şekilde subkutan tabakanın kalınlığına ve iğnenin uzunluğuna göre derecelik açıyla seri bir şekilde dokuya girilir. 16. İğne batırıldıktan sonra pasif elle tutulan doku serbest bırakılır ve pasif elle iğne içerde hareket etmemesi için enjektör tutularak sabitlenir. Gövdeyi tutan aktif el ile enjektör piston tutulur. 17. Piston hafifçe geri çekilerek aspire edilir. a.enjektöre kan geliyorsa iğne çekilir, enjektör atılır ve yeni bir ilaç hazırlanır. b.enjektöre kan gelmezse ilaç yavaşça verilir. Uygulanacak ilaç insülin ya da heparin ise kan kontrolü yapılmaz. 18. Parmakların arasına sıkıştırılan pamuk tampon ile bölgeye basınç uygulanarak giriş açısı bozulmadan iğne seri bir şekilde çekilir ve bir süre daha basınç uygulamaya devam edilir.uygulanan ilaç insülin ya da heparin ise basınç/masaj yapılmaz. 19. Hastaya rahat bir pozisyon verilir. 20. Kapağı kapatılmadan iğne ve enjektör delici-kesici atık kabına atılır. 21. Eldiven çıkarılır. 22. Eller yıkanır. 23. İşlem kaydedilir. 24. Hasta reaksiyonlar açısından takip edilir. 41

45 3.29. İNTRAMÜSKÜLER (IM) ENJEKSİYON UYGULAMA 2. Doktor istemi kontrol edilir. 3. Malzemeler hazırlanır./ Malzemeler etkin kullanılır. 4. Ampulden/flakondan ilaç hazırlama prosedürü izlenerek ilaç hazırlanır. 5. Enjektörün iğnesi değiştirilir. 6. Nonsteril eldiven giyilir. 7. Hastanın kimlik doğrulaması yapılır ve işlem açıklanır. 8. Hastanın mahremiyeti sağlanarak uygun bölge seçilir ve pozisyon verilir. a.dorsagluteal Bölge: Doğru enjeksiyon yeri tespit etmede üç yöntem kullanılır. 1. Krista iliaka anterior superior (kalça kemiği dış çıkıntısı) ile koksiks hayali bir çizgi ile birleştirilir ve üç eşit parçaya bölünür. Krista iliaka anterior superiora yakın olan yer enjeksiyon alanıdır. 2. Gluteal bölge krista iliaka ile gluteal kıvrımlar ve koksaların arasındaki bölüm ile sınırlandırılır. Sonra bu bölge 4 eşit parçaya bölünür. Üstte dışta kalan alana enjeksiyon yapılır. 3. Krista iliaka posterior superiordan (kalça kemiği iç çıkıntısı) femurun büyük trokonterine hayali bir çizgi çizilir. Krista iliakadan anterior superiorun 5-7,5 cm aşağıda bulunan alana enjeksiyon yapılabilir. Prone yada lateral pozisyonda uygulanabilir. Dorsogluteal bölgeye enjeksiyonun rahat yapılabilmesi için hastanın prone pozisyonunda yatması uygundur. 3 yaşın altındaki çocuklarda gluteal kaslar gelişmediğinden bu bölgeye enjeksiyon yapılmaz. b. Ventrogluteal Bölge: Ventrogluteal bölge, gluteus medius ve gluteus minimus kaslarını içeren bir bölgedir. Bu bölge erişkin ve çocuklarda kullanılabilir. Bölgenin tespiti için enjeksiyon sol tarafa yapılacaksa sağ el, sağ tarafa yapılacaksa sol el kullanır. Lateral, prone, supine pozisyonunda uygulanabilir. Enjeksiyonu sol tarafa yapacaksa sağ elini femurun büyük trokonteri üzerine yerleştirir. Baş parmağı hastanın kasığını gösterecek şekilde elini yerleştirir. İşaret parmağını krista iliaka anterior superiora orta parmağını krista iliakanın arkasına yerleştir. Enjeksiyon bölgesi bu V nin ortasıdır. c. Laterofemoral (Vastus Lateralis) Bölge: Vastus lateralis, bacağın dış yan kısmında bulunan kalın bir kastır. Büyük sinir ve damarlar bulunmaz. Yeni doğanlarda ve çocuklarda kullanılabilir. Enjeksiyon yerini tespit etmek için femur başından 4 parmak aşağı ve patellanın 4 parmak yukarısı arasında kalan (bacak dış yan bölge) bölgedir. Supine pozisyonu tercih edilir. d. Rektus Femoris: Hasta supine pozisyonunda iken dizden hafifçe bükülür. Bacağın ön yüzünde femur başından 4 parmak aşağı ve patelladan 4 parmak yukarısı arasında kalan bölgedir. e. Deltoid Bölge: Deltoid kası akromionun alt ucundan palpe edilebilir. Tespit etmek için axillanın hizası ile akromionun 2,5-5 cm aşağısına tepesi aşağıya gelecek şekilde hayali ters bir üçgen çizilir. Bu üçgenin içi enjeksiyon alanıdır. 9. Enjeksiyon yapılacak bölge hassasiyet, şişlik, nodül vb. açısından kontrol edilir. Bu bulgulardan en az biri varsa başka tarafa geçilir. 10. Belirlenen bölge antiseptik solüsyon ile yaklaşık 5 cm çapında silinir ve kuruması beklenir. 11.Pasif elin küçük parmağı ile yüzük parmağı arasına kuru pamuk tampon sıkıştırılır. 12.İğnenin koruyucu kılıfı çıkarılır. Pasif el ile temizlenen alanın her iki yanına baş ve işaret parmakları konularak bölge gerilir. 13.Hastaya gevşemesi için derin nefes alıp vermesi söylenir. 14.Enjektör aktif elin baş ve işaret parmağı arasında kalem tutar gibi tutulur. İğnenin keskin ucu yukarı bakacak şekilde cilt yüzeyine 90 derecelik açı oluşturarak seri bir şekilde dokuya girilir. 15.İğne batırıldıktan sonra, deriyi gerdiren el (pasif el) kaldırılır, ajutajdan tutularak enjektör sabitlenir. 16.Aktif el ile piston hafifçe geri çekilerek aspire edilir. a. Enjektöre kan geliyorsa iğne çekilir, enjektör atılır, yeni bir ilaç hazırlanır ve farklı bir bölgeden uygulama yapılır. b. Enjektöre kan gelmezse ilaç yavaşça verilir. 17.Parmakların arasına sıkıştırılan pamuk tampon ile bölgeye basınç uygulanarak giriş açısı bozulmadan iğne seri bir şekilde çekilir ve bir süre daha basınç uygulamaya devam edilir. 18.Hastaya rahat bir pozisyon verilir. 42

46 19.Kapağı kapatılmadan iğne ve enjektör delici-kesici atık kabına atılır. 20.Eldiven çıkarılır. 21.Eller yıkanır. 22.İşlem kaydedilir. 23.Hasta reaksiyonlar açısından takip edilir. 43

47 3.30.BURUNA İLAÇ UYGULAMA 2. İlaç kart/order ilaç ile karşılaştırılarak kontrol edilerek ilaç hazırlanır. 3. Nonsteril eldiven giyilir. 4. Hastanın kimlik doğrulaması yapılır, işlem açıklanır. 5. Hastanın burun boşluğunun temiz olması sağlanır. 6. İlacın uygulanacağı burun deliği seçilir ve -Hastaya supine/fawler s pozisyon verilir. -Boynun arkası yastıkla desteklenir. -Baş extansiyona getirilir. 7. İlaç formu damlalık ise 8 ile 12. maddeler; sprey ise 6. maddeden sonra 13. Madde ile uygulama yapılır. 8. Uygulanacak dozda damla damlalığa çekilir. 9. Damlalık burun deliğinin 1/3 lük ön kısmına kadar burun mukozasına değdirilmeden sokulur. 10. Burun deliğine orta hatta, doğrudan mukoza üzerine ilaç damlatılır. 11. Temiz mendil ya da spanç alınır. Sızıntı meydana gelirse hafifçe silinir. 12. Hastadan 5 dakika aynı pozisyonda kalması istenir. 13. Sprey sıkılırken hastanın nefes alması gerektiği hastaya anlatılır Sprey uygulanmayan burun deliği pasif elle yandan bastırılarak kapatılır. 14. Sprey sıkılır. 15. Diğer burun deliği içinde aynı işlemler uygulanır. 16. Hastaya rahat pozisyon verilir. 17. Kullanılan mendil/spanç atık kutusuna atılır. 18. Eldiven çıkarılır. 19. Eller yıkanır. 20. İşlem kayıt edilir. 21. Hasta reaksiyonlar açısından takip edilir. 44

48 3.31.GÖZE İLAÇ UYGULAMA 2. İlaç hazırlanır. 3. Nonsteril eldiven giyilir. 4. Hastanın kimlik doğrulaması yapılır, işlem açıklanır. 5. İlacın uygulanacağı göz seçilir ve pozisyon verilir. - Hastaya supine pozisyon verilir. - Fawler s pozisyon verilir, baş hiperekstansiyona getirilir. 6. Hastaya akabilecek ilaç ya da gözyaşını silmesi için kağıt mendil ya da spanç verilir. 7. Hastadan yukarı ve geriye bakması istenir. 8. Diğer el ile alt göz kapağı bir gazlı bez yardımıyla hafifçe aşağı doğru çekilir ve alt konjonktive kesesi ortaya çıkarılır. 9. Önerilen dozda damla alt konjonktive kesesine damlatılır. 10. İlaç merhem şeklinde ise, ilaç alt konjonktive kesesi içine içten dışa sıkılır. Tüpün ucu göz küresine, kirpiklere, göz kapaklarına ve göz küresine değdirilmemelidir. 11. Alt göz kapağı serbest bırakılır. 12. Hastadan gözlerini kapatması ve her yöne oynatması istenir. 13. Hastadan 1-2 dakika aynı pozisyonda istenir. 14. Eldiven çıkarılır. 15. Eller yıkanır. 16. İşlem kayıt edilir. 17. Hasta reaksiyonlar açısından takip edilir. 45

49 3.32.KULAĞA İLAÇ UYGULAMA 2. İlaç hazırlanır. İlacın oda ısısında olması sağlanır. 3. Nonsteril eldiven giyilir. 4. Hastanın kimlik doğrulaması yapılır, işlem açıklanır. 5. İlacın uygulanacağı kulak üstte kalacak şekilde lateral pozisyon verilir. -Fawler s pozisyonda ise, diğer kulağın omuza doğru yakınlaştırılması sağlanır. 6. Dış kulak yolu kontrol edilir, kirli ise temizlenir. 7. Kulak kanalı düzleştirilir. Hastaya diğer kulağın üzerine yatacak şekilde pozisyon verilir. -Yetişkin bireylerde kulak kepçesinin kıkırdak kısmı yukarı ve geriye çekilir. -Üç yaşına kadar olan çocuklarda kulak kepçesinin kıkırdak kısmı aşağı ve geriye doğru çekilir. 8. Uygulanacak dozda damla damlalığa çekilir. 9. Diğer el ile damlalık kulak kanalına değdirilmeyecek şekilde kulak kanalının başlangıcına sokulur. 10. Gereken miktarda ilaç kulak kanalının çeperine damlatılır. 11. Kulak kanalının dışa açıldığı bölgedeki kıkırdağın üzerine ilacın ilerlemesi ve dağılımını kolaylaştırmak için masaj yapılır. 12. Hastadan 5 dakika aynı pozisyonda istenir. 13. Hastaya rahat pozisyon verilir. 14. Eldiven çıkarılır. 15. Eller yıkanır. 16. İşlem kayıt edilir. 17. Hasta reaksiyonlar açısından takip edilir. 46

50 3.33. DERİYE İLAÇ UYGULAMA 2. İlaç hazırlanır. 3. Nonsteril eldiven giyilir. 4. Hastanın kimlik doğrulaması yapılır, işlem açıklanır. 5. Mahremiyet sağlanarak uygulanacak bölgeye uygun pozisyon verilir. 6. İlacın sürüleceği alan sabunla, ılık suyla nazikçe temizlenir, durulanır ve kurulanır. 7. Kullanılan eldiven çıkarılır eller yıkanır. Yeni nonsteril eldiven giyilir. 8. İlaç avuç içine alınır ve el hareketleri ile ovalayarak bir miktar dağıtılır ve ısıtılır. 9. El ile uygulanmayacaksa aplikatör ile ilaç şişesinden alınır. 10. İlaç ince bir tabaka halinde bölgeye yavaş ve nazikçe uygulanır. 11. İlaç toz halinde ise hastanın inhale etmesini önlemek için başı yana doğru çevirilir. 12. Kullandıktan sonra artan ilaç şişeye geri konulmamalıdır. 13. Hastaya rahat pozisyon verilir. 14. Eldiven çıkarılır. 15. Eller yıkanır. 16. İşlem kayıt edilir. 17. Hasta reaksiyonlar açısından takip edilir. 47

51 3.34. İNHALASYON YOLU İLE İLAÇ UYGULAMA 2. Malzemeler hazırlanır./ Malzemeler etkin kullanılır. 3. Nonsteril eldiven giyilir. 4. Hastanın kimlik doğrulaması yapılır, işlem açıklanır. 5. Solunum güçlüğü, solunum hızı, yardımcı kasları kullanımı ve solunum sesleri değerlendirilir. 6. İlaç haznesi birkaç kez sallanır. 7. Hastanın dik oturur pozisyonda olmasına yardım edilir. 8. Puff un ağızlığı hastanın ağzına yakın olarak tutulur. 9. Hastadan ağızdan nefes vermesi istenir. 10. Ağızlık hastanın ağzına yerleştirilir ve dudaklarıyla tamamen kapatması istenir. 11. Hastadan başını hafifçe geriye yatırması istenir. 12. Diliyle ağzını kapatmaması konusunda hasta bilgilendirilir. 13. İlaç püskürtülürken aynı zamanda nefes alması istenir. 14. Hastadan 10 saniye süresince nefesi tutması, sonra bırakması istenir. 15. İnhalasyon cihazı ile ikinci bir doz inhalasyon uygulamasından önce en az 1 dakika beklenir. 16. Hastanın ağzı su ile çalkalanır. 17. Solunum güçlüğü, solunum hızı, yardımcı kasları kullanımı ve solunum sesleri tekrar değerlendirilir. 18. Eldiven çıkarılır. 19. Eller yıkanır. 20. İşlem kayıt edilir. 21. Hasta reaksiyonlar açısından takip edilir. 48

52 3.35. VAJİNAL YOL İLE İLAÇ UYGULAMA 2. Malzemeler hazırlanır./ Malzemeler etkin kullanılır. 3. Supozituvarın koruyucu paketini açılmadan tepsiye konulur. 4. Nonsteril eldiven giyilir. 5. Hastanın kimlik doğrulaması yapılır ve işlem açıklanır. 6. Mahremiyet sağlanır. 7. Hastanın miksiyon ve defekasyon ihtiyacı varsa öncelikle yapması sağlanır. 8. Hastanın perine bakımı ihtiyacı varsa önce perine bakımı yapılır. 9. Perine bakımı sonrasında eldiven çıkarılır eller yıkanır ve yeni eldiven giyilir. 10. Hastaya dorsal rekümbent pozisyon verilir. 11. İşlem sırasında vulva ve vajinal bölge tahriş, kanama, hemoroid ve sfinkter kontrolü açısından gözlemlenir. 12. Supozituvar koruyucu paketinden çıkarılır. 13. Bir elin işaret ve başparmağı labialar birbirinden uzaklaştırılır ve vajina girişi görülür, hastadan derin bir nefes alması istenir. 14. Diğer elin parmakları ile supozituvar vajinal kanal içine en az 5 cm kadar nazikçe itilerek yerleştirilir. 15. Parmak çekildikten sonra vulva üzerine ped yerleştirilir. 16. İlacın emilmesini sağlamak için hastadan 15 dakika uzanması istenir. 17. Eldiven çıkarılır. 18. Eller yıkanır. 19. İşlem kayıt edilir. 20. Hasta reaksiyonlar açısından takip edilir. 49

53 3.36. REKTAL YOL İLE İLAÇ UYGULAMA 2. Malzemeler hazırlanır./ Malzemeler etkin kullanılır. 3. Supozituvarın koruyucu paketini açılmadan tepsiye konulur. 4. Nonsteril eldiven giyilir. 5. Hastanın kimlik doğrulaması yapılır ve işlem açıklanır. 6. Mahremiyet sağlanır. 7. Hastanın miksiyon ve defekasyon ihtiyacı varsa öncelikle yapması sağlanır. 8. Hastanın perine bakımı ihtiyacı varsa önce perine bakımı yapılır. 9. Perine bakımı sonrasında eldiven çıkarılır eller yıkanır ve yeni eldiven giyilir. 10. Hastaya sim s ya da sol lateral pozisyon verilir. 11. İşlem sırasında anüs ve rektum tahriş, kanama, hemoroid ve sfinkter kontrolü açısından gözlemlenir. 12. Supozituvar koruyucu paketinden çıkarılır. 13. Bir elin işaret ve başparmağı kalçaları birbirinden uzaklaştırılır ve anüs görülür, hastadan derin bir nefes alması istenir. 14. Diğer elin parmakları ile supozituvar anal sfinkterden yetişkinlerde 10 cm kadar nazikçe itilerek rektal kanala yerleştirilir. 15. Parmak çekildikten sonra anüs üzerine gazlı bez konularak hafifçe bastırılır. 16. İlacın emilmesini sağlamak için hastadan 15 dakika uzanması istenir. 17. Eldiven çıkarılır. 18. Eller yıkanır. 19. İşlem kayıt edilir. 20. Hasta reaksiyonlar açısından takip edilir. 50

54 4. Öğrencinin Adı Soyadı: Öğrencinin Numarası: T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK ESASLARI I LABORATUVAR UYGULAMA DEĞERLENDİRME FORMU Uygulamalar Puanlama Öğrencinin Puanı 1. Yatak yapımı 6 2.Nabız ve solunum değerlendirme 6 3. Kan basıncı değerlendirme Pozisyonlar (Koruyucu, muayene ve tedavi pozisyonları) 6 5. Steril eldiven giyme ve çıkarma 6 6. İlaç uygulama (Oral, lokal/topikal) 6 7. Ampulden ve Flakondan ilaç çekme ve hazırlama İntravenöz branül uygulama İntravenöz sıvı infüzyonu hazırlama ve izlemini yapma İntramüsküler enjeksiyon uygulama Subkutan enjeksiyon uygulama 15 Toplam Puan 100 Sorumlu Öğretim Elemanı Adı Soyadı: 51

55 5. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Doküman No SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Yayın Tarihi HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ Revizyon No HEMŞİRELİK BECERİ LABORATUVARI UYGULAMA USUL VE ESASLARI TALİMATI Revizyon Tarihi Sayfa No 1 Genel İlkeler 1. Laboratuvarın kapısını ders öncesi ilgili öğretim elemanı açar. 2. Laboratuvar uygulamalarında öğlen arası gibi uzun aralarda kapı kilitli tutulur. 3. Ders bitiminde laboratuvar kilitlenir. 4. Laboratuvar uygulamalarında ihtiyaç duyulan malzemelerin temini için Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı öğretim elemanları ile iletişime geçilir. 5. İstem yapılan malzemeler tutanak ile kayıt altına alınarak teslim edilir-alınır. Çalışır durumda olmayan, kırık, eksik malzemelerin olması durumunda oluşan zarar kullanan/zarar veren tarafından karşılanır. 6. Laboratuvar uygulamasında tedavi tepsisi, hasta yatağı, simülatör vb malzemeler kullanım sonunda bir sonraki kullanıma uygun olacak şekilde temizlenerek bırakılır. 7. Laboratuvardan çıkarken bilgisayar, projeksiyon ve ışıklar kapatılır. 8. Laboratuvardan çıkarken camlar kapatılır, atık ayrıştırmasına dikkat edilerek çöpler çöp kutusuna atılır. 9. Laboratuvar uygulamaları, ders programında belirlenen tarih ve saatler arasında yapılır. 10. Laboratuvardaki tüm elektrikli veya mekanik alet-ekipman-eğitim materyali kullanma talimatlarına uygun şekilde kullanılır. Öğrenciler; 11. Hemşire üniforması/beyaz önlük giymelidir. 12. Uygulama laboratuvarına yiyecek- içecek getirmemeli ve tüketmemelidir. 13. Laboratuvar uygulamalarında cep telefonunu kapalı tutmalı ya da sessiz konuma getirmelidir. 14. Öğretim elemanları ve arkadaşları ile uygun ve saygılı bir iletişim kurmalıdır. 15. Arkadaşlarının uygulama ve değerlendirmesi devam ettiği için gürültü yapmamalı ve yüksek sesle konuşmamalıdır. 16. Laboratuvar uygulamalarında izinsiz fotoğraf çekemez, ses ve görüntü kaydı alamaz, yayınlayamaz ve paylaşamaz. 17. Laboratuvar uygulamaları esnasında, yüzük, takı vb kullanmamalıdır. 18. Laboratuvarda uygulama esnasında saçlar uzun ise mutlaka toplamalıdır. 19. Laboratuvarda herhangi bir sorun yaşadığında/gördüğünde ders sorumlu öğretim elemanına iletir. 20. Uygulamanın özelliğine göre öğretim elemanının belirttiği güvenlik önlemlerine uymalıdır. 21. Her türlü araç ve gerecin dikkatli kullanılmasına özen göstermelidir. 22. Araç-gereçlerin zarar görmesi ya da kaybolmasına neden olduğu durumlarda zararı karşılamak zorundadır. 23. Laboratuvar uygulamaları bittikten sonra ellerini mutlaka yıkamalıdır. 24. Laboratuvarda belirlenmiş kurallara uymak zorundadır. 52

HEMŞİRELİK ESASLARI-I DERS KİTAPÇIĞI

HEMŞİRELİK ESASLARI-I DERS KİTAPÇIĞI T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ HEMŞİRELİK ESASLARI-I DERS KİTAPÇIĞI DERSTEN SORUMLU ÖĞRETİM ELAMANLARI Doç. Dr. Zeliha KOÇ Dr. Öğr. Üye Seval AĞAÇDİKEN ALKAN

Detaylı

altında/rehberle yapar. özen gösterir. uygun çözüm yolları üretir. yapar.

altında/rehberle yapar. özen gösterir. uygun çözüm yolları üretir. yapar. HARRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Kredisi AKTS Hemşirelik Esasları 2801201 II 6+12 12 14 Ön Koşul Dersler Yok Dersin Dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersi Veren

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ İLAÇ UYGULAMA TALİMATI

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ İLAÇ UYGULAMA TALİMATI T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ İLAÇ UYGULAMA TALİMATI KODU: KLN.TL.12 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ: Bu

Detaylı

Kan Basıncı Ölçümü. Hastanın arteriyal kan basıncının doğru ve uygun teknikle ölçülmesi ve değerlendirilmesidir.

Kan Basıncı Ölçümü. Hastanın arteriyal kan basıncının doğru ve uygun teknikle ölçülmesi ve değerlendirilmesidir. AMAÇ Hastanın arteriyal kan basıncının doğru ve uygun teknikle ölçülmesi ve değerlendirilmesidir. TEMEL İLKELER Ölçümden önce en az 15 dakika hasta dinlendirilir. Kan basıncının ölçüldüğü durumlar: a.

Detaylı

AYAK BAKIM PROTOKOLÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

AYAK BAKIM PROTOKOLÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Adem Aköl Sinan Özyavaş Hazırlama Komitesi Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

HEMŞİRELİK ALANI IX. SINIF MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

HEMŞİRELİK ALANI IX. SINIF MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI HEMŞİRELİK ALANI IX. SINIF MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GENEL AMAÇ: Temel insan gereksinimlerine yönelik, hasta bakımı ilke ve yöntemlerini bilmek ve uygulama becerisine sahip olmak.

Detaylı

İLAÇ UYGULAMA TALİMATI

İLAÇ UYGULAMA TALİMATI Dok No:KLN.TL.08 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 5 1.0 AMAÇ: Bu talimatın amacı ilaç uygulamalarını standardize etmektir. 2.0 KAPSAM: Bu talimat oral, intravenöz, subcutan,intramüsküler

Detaylı

BAŞ BANYOSU UYGULAMA TALİMATI REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

BAŞ BANYOSU UYGULAMA TALİMATI REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Adem Aköl Sinan Özyavaş Hazırlama Komitesi Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Hazırlama Komitesi Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

Konu 3: Yatak Yapma ve Pozisyon Verme Uygulamaları. Yatağın Yapılması. Boş yatak yapımı uygulaması

Konu 3: Yatak Yapma ve Pozisyon Verme Uygulamaları. Yatağın Yapılması. Boş yatak yapımı uygulaması Konu 3: Yatak Yapma ve Pozisyon Verme Uygulamaları Yatağın Yapılması Boş yatak yapımı uygulaması Uygulamanın Amacı sırasıyla (en üstten alta doğru) yatak koruyucu, yatak çarşafı, ara muşambası, ara çarşafı,

Detaylı

HASTAYA POZİSYON VERME TALİMATI

HASTAYA POZİSYON VERME TALİMATI SAYFA NO 1/5 1. AMAÇ: Hastanın mevcut anatomik pozisyonunu koruyarak günlük yaşam aktivitelerini sağlamak ve olası komplikasyonları önlemeye yönelik standart bir yöntem belirlemektir. 2. KAPSAM: Bu protokol,

Detaylı

VAGİNAYA İLAÇ UYGULAMA

VAGİNAYA İLAÇ UYGULAMA Vaginal İlaç Uygulama 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 10.Hafta ( 17-21 / 11 / 2014 ) VAGİNAYA ve REKTUMA İLAÇ UYGULAMA Slayt No : 19 VAGİNAYA İLAÇ UYGULAMA 2 Vaginaya ilaç uygulama işlemine vaginal

Detaylı

YAŞAM BULGULARI ÖLÇÜM STANDARTLARI. Beden Isısı Ölçümü Nabız Ölçümü Kan Basıncı Ölçümü Solunum Sayısı Alma Ağrılı Hasta İzlemi

YAŞAM BULGULARI ÖLÇÜM STANDARTLARI. Beden Isısı Ölçümü Nabız Ölçümü Kan Basıncı Ölçümü Solunum Sayısı Alma Ağrılı Hasta İzlemi YAŞAM BULGULARI ÖLÇÜM STANDARTLARI Beden Isısı Ölçümü Nabız Ölçümü Kan Basıncı Ölçümü Solunum Sayısı Alma Ağrılı Hasta İzlemi AMAÇ Bireyin beden ısısının, uygun ölçüm yolunu kullanarak doğru bir şekilde

Detaylı

HEMŞİRELİK ESASLARI-II DERS KİTAPÇIĞI

HEMŞİRELİK ESASLARI-II DERS KİTAPÇIĞI T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ HEMŞİRELİK ESASLARI-II DERS KİTAPÇIĞI DERSTEN SORUMLU ÖĞRETİM ELAMANLARI Doç. Dr. Zeliha KOÇ Dr. Öğr. Üye Seval AĞAÇDİKEN ALKAN

Detaylı

EBELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALAR ZORUNLU LİSANS 12 AKTS 1. SINIF BAHAR DÖNEMİ TÜRKÇE YOK YOK YOK

EBELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALAR ZORUNLU LİSANS 12 AKTS 1. SINIF BAHAR DÖNEMİ TÜRKÇE YOK YOK YOK Dersin Adı EBELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALAR EBELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALAR Dersin Kodu Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli) Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans, Y.Lisans, Doktora) Dersin AKTS Kredisi Haftalık

Detaylı

STEP HAREKETLERİ TABLO : (1x8) 8 defa adımlama yapılır (sağ adımla başlanır).

STEP HAREKETLERİ TABLO : (1x8) 8 defa adımlama yapılır (sağ adımla başlanır). STEP HAREKETLERİ TABLO : 1 Müziği : Dabduka (Harem) Süresi : 3 dk. 56 sn. 1. (1x8) 8 defa adımlama yapılır (sağ adımla başlanır). 2. (2x4) Sağ adım yana açılarak sağ ayağın topuğu yere vurulur. Sol dizden

Detaylı

Otelimizde kullanılan iki tip tepsi çeşidi vardır. 1- Yuvarlak tepsi. 2- Dikdörtgen tepsi

Otelimizde kullanılan iki tip tepsi çeşidi vardır. 1- Yuvarlak tepsi. 2- Dikdörtgen tepsi Otelimizde kullanılan iki tip tepsi çeşidi vardır. 1- Yuvarlak tepsi 2- Dikdörtgen tepsi YUVARLAK TEPSİ: Az miktarda olan malzemeler için kullanılır. Bir görevli rahatca hem taşıyıp hem servis yapabilir.

Detaylı

HASTA KABULÜ VE HASTA ÜNİTESİ

HASTA KABULÜ VE HASTA ÜNİTESİ HASTA KABULÜ VE HASTA ÜNİTESİ İçerik HASTANIN HASTANEYE KABULU HASTANIN TABURCU EDİLMESİ HASTA ÜNİTESİ Hastaneye kabulün planlı bir şekilde yürütülmesi için: Yatacağı bölüme ulaştırmak Tıbbi ve sosyal

Detaylı

KAN ALMA 30.12.2014. Kan Alma. 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği

KAN ALMA 30.12.2014. Kan Alma. 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 16.Hafta ( 29.12-02.01 / 01 / 2015 ) 1.) KAN ALMA 2.)VENÖZ KAN ALMA TEKNİĞİ Slayt No : 26 KAN ALMA ;.Tanı için gerekli mikrobiyolojik ve biyokimyasal incelemeleri yapmak,,.tedavi

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KUMLUCA SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI HEMŞİRELİK ESASLARI -1 DERS PROGRAMI

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KUMLUCA SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI HEMŞİRELİK ESASLARI -1 DERS PROGRAMI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KUMLUCA SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 018-019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI HEMŞİRELİK ESASLARI -1 DERS PROGRAMI DERSİN TANIMI: Hemşirelik Esasları-1 Dersi, hemşirelik mesleki uygulamaları, bilimsel

Detaylı

İLAÇ/ TEDAVİ UYGULAMA STANDARTLARI

İLAÇ/ TEDAVİ UYGULAMA STANDARTLARI İLAÇ/ TEDAVİ UYGULAMA STANDARTLARI Göze İlaç Uygulama Buruna İlaç Uygulama Kulak Bakımı ve Kulağa İlaç Uygulama Oral Yolla İlaç Hazırlama ve Uygulama Nebulizatör İle İlaç Uygulama İnhalasyon Yolu İle İlaç

Detaylı

Bebek ve Çocuklarda Boy Ölçümü

Bebek ve Çocuklarda Boy Ölçümü Bebek ve Çocuklarda Boy Ölçümü AMAÇ Bebeğin/ çocuğun boyunun doğru ve uygun teknikle ölçülmesi ve sonucun çocuğun ayına/yaşına göre değerlendirilmesidir. TEMEL İLKELER Bebekte/ çocukta boy ölçümü yapılan

Detaylı

Yatak İçinde Tam Vücut Banyosu

Yatak İçinde Tam Vücut Banyosu Yatak İçinde Tam Vücut Banyosu AMAÇ Deri temizliğinin sağlanması, derinin değerlendirilmesi, hastanın rahatlaması, kan dolaşımının hızlandırılması, solunum hız ve derinliğinin uyarılması, kasların gevşemesinin

Detaylı

HASTA TAŞIMA VE KALDIRMA TALİMATI REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

HASTA TAŞIMA VE KALDIRMA TALİMATI REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Hazırlama Komitesi Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

İLAÇLARIN GÜVENLİ UYGULANMASI TALİMATI

İLAÇLARIN GÜVENLİ UYGULANMASI TALİMATI 1.AMAÇ: İlaçların güvenli uygulamalarına ilişkin tüm süreçlerin tanımlanması, bu süreçlerdeki tüm safhalarda görev alan sağlık çalışanlarının rollerinin belirlenmesi ve uygulanması. 2.SORUMLULAR: Tüm Sağlık

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Adem Aköl Sinan Özyavaş Hazırlama Komitesi Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/9

Detaylı

KALICI ÜRETRAL KATATER UYGULAMA (takılması-çıkarılması) PROTOKOLÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

KALICI ÜRETRAL KATATER UYGULAMA (takılması-çıkarılması) PROTOKOLÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Adem Aköl Sinan Özyavaş Hazırlama Komitesi Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

VİTAL BULGULAR. Dr.Mine SERİN FÜ Çocuk Nöroloji

VİTAL BULGULAR. Dr.Mine SERİN FÜ Çocuk Nöroloji VİTAL BULGULAR Dr.Mine SERİN FÜ Çocuk Nöroloji Cilt : Isı, renk, görünüm Solunum : Hızı ve sayısı Nabız : Hızı ve şekli Kan basıncı : Vücut Isısı Hastanın ateşine bakma şeklinde ifade edilir Ateş vücut

Detaylı

Subkutan (SC) Enjeksiyon Uygulama

Subkutan (SC) Enjeksiyon Uygulama Subkutan (SC) Enjeksiyon Uygulama AMAÇ İlacın hastaya doğru ve uygun teknikle subkutan yoldan uygulanmasıdır. TEMEL İLKELER Subkutan enjeksiyon irrite olmayan ve sadece küçük hacimdeki (0,5-1 ml) suda

Detaylı

Temel Yaşam Desteği. Yetişkinlerde, çocuklarda ve bebeklerde farklı uygulamalar yapılır.

Temel Yaşam Desteği. Yetişkinlerde, çocuklarda ve bebeklerde farklı uygulamalar yapılır. Hayat kurtarmak amacıyla, bilinç kontrolü yapılıp hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra solunumu ve kalbi durmuş kişiye suni solunum ile akciğerlere oksijen gitmesini, dış kalp masajı ile de kalpten kan

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Adem Aköl Sinan Özyavaş Hazırlama Komitesi Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ KLİNİK UYGULAMA DERSİ DEĞERLENDİRME REHBERİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ KLİNİK UYGULAMA DERSİ DEĞERLENDİRME REHBERİ 2015 2016 DEĞERLENDİRME REHBERİ Sevgili öğrencimiz, Klinik Uygulama Dersi nde, lisans eğitimi süresince kazandığınız bilgi ve becerilerinizi birey, aile ve toplumun sağlık bakımı gereksinimlerini karşılamada

Detaylı

HEMŞİRELİK ESASLARI-II DERS KİTAPÇIĞI

HEMŞİRELİK ESASLARI-II DERS KİTAPÇIĞI T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ HEMŞİRELİK ESASLARI-II DERS KİTAPÇIĞI DERSTEN SORUMLU ÖĞRETİM ELAMANLARI Doç. Dr. Zeliha KOÇ Dr. Öğr. Üye Seval AĞAÇDİKEN ALKAN

Detaylı

VİTAL BULGULAR. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

VİTAL BULGULAR. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı VİTAL BULGULAR Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Vital? vital Lat. Canlı, hayati, yaşamsal, yaşamla ilgili. Kalp tepe atımı O2 Satürasyonu Kan basıncı Solunum

Detaylı

HASTA TAŞIMA VE TRANSFER TALIMATI

HASTA TAŞIMA VE TRANSFER TALIMATI Yürürlük i: 29.08.2012 HASTA TAŞIMA VE TRANSFER TALIMATI Revizyon i: Sayfa: 1/5 Revizyon Açıklaması - Revize edildi - Yeni eklendi Madde No - 1.1.2-1.1.7, 1.1.14 KAPSAM: Tüm Birimler Hazırlayan: Gülten

Detaylı

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA (1) VÜCUT MEKANİKLERİ (2) HASTANIN MOBİLİZASYONU VE SEDYEDE HASTA TAŞIMA TEKNİKLERİ

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA (1) VÜCUT MEKANİKLERİ (2) HASTANIN MOBİLİZASYONU VE SEDYEDE HASTA TAŞIMA TEKNİKLERİ HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA (1) VÜCUT MEKANİKLERİ (2) HASTANIN MOBİLİZASYONU VE SEDYEDE HASTA TAŞIMA TEKNİKLERİ (3) HASTA ODASI VE YATAK YAPIMI Sultan NAZLI Eğitim Hemşiresi VÜCUT MEKANİKLERİ

Detaylı

KONU: BAKTERĐYOLOJĐK ĐNCELEME ĐÇĐN SU ÖRNEĞĐ ALMA

KONU: BAKTERĐYOLOJĐK ĐNCELEME ĐÇĐN SU ÖRNEĞĐ ALMA BAKTERĐYOLOJĐK ĐNCELEME ĐÇĐN SU ÖRNEĞĐ ALMA KONU: BAKTERĐYOLOJĐK ĐNCELEME ĐÇĐN SU ÖRNEĞĐ ALMA AMAÇ: Bu eğitim sonunda katılımcı, eğitim rehberinde belirtilen beceri basamaklarını doğru ve sırasında uygulayarak

Detaylı

Ameliyat Sırası Hasta Bakımı

Ameliyat Sırası Hasta Bakımı Ameliyat Sırası Hasta Bakımı AMAÇ Hastanın ameliyat sırası hemşirelik bakımının sürdürülmesi ve karşılaşabileceği komplikasyonların önlenmesidir. TEMEL İLKELER Ameliyat sırası dönemde hemşirelik bakımı;

Detaylı

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM V KANAMALARDA İLK YARDIM

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM V KANAMALARDA İLK YARDIM Sağlık Bülteni İLK YARDIM ODTÜ G. V. ÖZEL MERSİN İLKÖĞRETİM OKULU Mart 2014 BÖLÜM V KANAMALARDA İLK YARDIM KANAMA NEDİR? Damar bütünlüğünün bozulması sonucu kanın damar dışına (vücudun içine veya dışına

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Hazırlama Komitesi Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

KAN ALMA TALİMATI REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

KAN ALMA TALİMATI REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer, Dilek Baytaş Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5 1. AMAÇ

Detaylı

Kalıcı Yara Kapatma Yöntemleri KALICI YARA KAPATMA YÖNTEMLERİ : 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği

Kalıcı Yara Kapatma Yöntemleri KALICI YARA KAPATMA YÖNTEMLERİ : 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği Kalıcı Yara Kapatma Yöntemleri 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 5.Hafta (13-17 / 10 / 2014) 1.KALICI YARA KAPATMA YÖNTEMLERİ 2.)YARA KAPATMADA GEÇİCİ ÖRTÜLER 3.)DESTEK SAĞLAYAN YÖNTEMLER Slayt No: 7

Detaylı

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM III TEMEL YAŞAM DESTEĞİ

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM III TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Sağlık Bülteni İLK YARDIM ODTÜ G. V. ÖZEL MERSİN İLKÖĞRETİM OKULU Ocak 2014 SOLUNUM ve KALP DURMASI NEDİR? BÖLÜM III TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Solunum durması: Solunum hareketleri durunca, vücuda yaşamak için

Detaylı

SOLUNUM YOLU TIKANIKLIĞI VE BOĞULMALARDA İLK YARDIM

SOLUNUM YOLU TIKANIKLIĞI VE BOĞULMALARDA İLK YARDIM SOLUNUM YOLU TIKANIKLIĞI VE BOĞULMALARDA İLK YARDIM AMAÇ Solunum yolu tıkanması ve boğulmada ilk yardım konularında bilgi, tutum ve beceri kazandırmak. HEDEFLER-1 Solunum yolu tıkanıklığının tanımını söyleyebilme,

Detaylı

Kırık, Çıkık ve Burkulmalar

Kırık, Çıkık ve Burkulmalar Kemik bütünlüğünün bozulmasına kırık denir. Kırıklar darbe sonucu veya kendiliğinden oluşur. Kapalı ve açık kırık çeşitleri vardır. Kapalı Kırık: Kemik bütünlüğü bozuktur, ancak deri sağlamdır. Açık Kırık:

Detaylı

Çocuklarda Vücut Ağırlığı Ölçümü

Çocuklarda Vücut Ağırlığı Ölçümü Çocuklarda Vücut Ağırlığı Ölçümü AMAÇ Çocuğun vücut ağırlığının doğru olarak ölçülmesi, sonucun çocuğun yaşına göre değerlendirilmesi ve değişikliklerin izlenmesidir. TEMEL BİLGİLER Sağlıklı çocuklarda

Detaylı

Postüral Drenaj Uygulama

Postüral Drenaj Uygulama Postüral Drenaj Uygulama AMAÇ Akciğerlerdeki sekresyonun yer çekimi yardımıyla drenajının gerçekleştirilmesidir. TEMEL İLKELER Spontan solunumda veya ventilatöre bağlı hastada akciğerlerin tüm bronş ve

Detaylı

Lavman Uygulama. Verilen sıvı ile dışkının yumuşatılması, gerilimin arttırılması ve rektumda uyarıcı etki sağlanarak defekasyonun sağlanmasıdır.

Lavman Uygulama. Verilen sıvı ile dışkının yumuşatılması, gerilimin arttırılması ve rektumda uyarıcı etki sağlanarak defekasyonun sağlanmasıdır. AMAÇ Verilen sıvı ile dışkının yumuşatılması, gerilimin arttırılması ve rektumda uyarıcı etki sağlanarak defekasyonun sağlanmasıdır. TEMEL İLKELER Lavman solüsyonunun miktarı, lavmanın çeşidine ve kişinin

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Hazırlama Komitesi Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/9

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ KLİNİK UYGULAMA DERSİ DEĞERLENDİRME REHBERİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ KLİNİK UYGULAMA DERSİ DEĞERLENDİRME REHBERİ 2016 KLİNİK UYGULAMA DERSİ DEĞERLENDİRME REHBERİ Hazırlayanlar: Klinik Uygulama Komisyon Üyeleri Prof. Dr. Nursen NAHCİVAN Prof. Dr. Gülbeyaz CAN Prof. Dr. Nevin ŞAHİN Doç. Dr. Hülya KAYA(Başkan) Doç.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK POZİSYONLAR

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK POZİSYONLAR T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK POZİSYONLAR Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik

Detaylı

ORAL İLAÇ UYGULAMA 07.11.2014. Oral İlaç Uygulama. 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği

ORAL İLAÇ UYGULAMA 07.11.2014. Oral İlaç Uygulama. 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 10.Hafta ( 17-21 / 11 / 2014 ) ORAL YOLLA İLAÇ UYGULAMA TEKNİĞİ ( SUBLİNGUAL ve BUKKAL YOL ) Slayt No: 16 ORAL İLAÇ UYGULAMA 2 İLAÇ UYGULAMA 1.) Enteral Yol ( oral,

Detaylı

Ç ÇABUK ÇAKI ÇALIŞMAK ÇAMAŞIR ÇAMUR

Ç ÇABUK ÇAKI ÇALIŞMAK ÇAMAŞIR ÇAMUR Ç ÇABUK ÇAKI Her iki el göğüs hizasında, sol el işaret parmağı ve başparmak açık öbür parmaklar kapalı (C el) biçimde, el öne doğru çıkarılır. Sağ el işaret parmağı açık öbür parmaklar kapalı, sağ el işaret

Detaylı

İntravenöz (IV) Kateter Takılması

İntravenöz (IV) Kateter Takılması İntravenöz (IV) Kateter Takılması AMAÇ İlaç ya da sıvı tedavisi için IV yola kateter takılması ve açıklığın sağlanmasıdır. TEMEL BİLGİLER Uzun süreli sıvı ya da ilaç tedavisi olan hastalarda IV yolun açıklığını

Detaylı

SOĞUK UYGULAMA TALİMATI

SOĞUK UYGULAMA TALİMATI SAYFA NO 1/5 1. AMAÇ: Vücut ısısını düşürmek, bölgenin ısısını düşürerek gelen kan akımını azaltmak, doku metabolizmasını yavaşlatmak, vazokontrüksiyon ve anestezik etki yaratarak ağrı duygusunu azaltmaktır.

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Hazırlama Komitesi Şerife Selcen Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü

Detaylı

SANTRAL VENÖZ BASINÇ ÖLÇÜM TALİMATI REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

SANTRAL VENÖZ BASINÇ ÖLÇÜM TALİMATI REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 1/5 1. AMAÇ Bu talimatın amacı santral venöz basınç ölçülmesinde standart bir yöntem belirlemektir. 2. KAPSAM Bu talimat santral venöz basınç ölçümüne

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Adem Aköl Sinan Özyavaş Hazırlama Komitesi Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

Bebek Masajı Uygulama

Bebek Masajı Uygulama AMAÇ Bebek masajının doğru, uygun teknikle yapılarak bebeğin rahatlatılması ve düzenli yapılarak bebeğin büyüme, mental ve motor gelişimine olumlu katkı sağlanmasıdır. TEMEL İLKELER Bebek masajı yüz, göğüs,

Detaylı

OMUZ EGZERSİZLERİ PASİF OMUZ HAREKETLERİ (ROM)

OMUZ EGZERSİZLERİ PASİF OMUZ HAREKETLERİ (ROM) OMUZ EGZERSİZLERİ PASİF OMUZ HAREKETLERİ (ROM) Pasif elevasyon egzersizi (1) Hasta sırtüstü yatar durumda, fizyoterapist hastanın kolunu dirseğinden ve bileğinde destekler. Pasif elevasyon egzersizi (2)

Detaylı

SORUMLULAR: İdari birim sorumlusu, sorumlu hemşireler, temizlik şirketi sorumlusu, temizlik personeli ve temizlik komitesi

SORUMLULAR: İdari birim sorumlusu, sorumlu hemşireler, temizlik şirketi sorumlusu, temizlik personeli ve temizlik komitesi Doküman No:ENF.TL.58 Yayın Tarihi: 20.09.2011 Revizyon Tarihi: 01.04.2013 Revizyon No: 01 Sayfa: 1 / 5 AMAÇ: Hastane ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek servisteki hasta ve çalışanlara

Detaylı

İLK YARDIM DENEME SINAVI Aşağıdakilerden hangisi yaşam bulgusu değildir? A) Bilinç. B) Solunum ve dolaşım. C) Vücut ısısı kan basıncı

İLK YARDIM DENEME SINAVI Aşağıdakilerden hangisi yaşam bulgusu değildir? A) Bilinç. B) Solunum ve dolaşım. C) Vücut ısısı kan basıncı İLK YARDIM DENEME SINAVI 4 1. Aşağıdakilerden hangisi yaşam bulgusu değildir? A) Bilinç B) Solunum ve dolaşım C) Vücut ısısı kan basıncı D) Boşaltım 2. Aşağıdaki hastalardan hangisine ilk önce ilkyardım

Detaylı

DEĞERLENDĐRME ÖLÇÜTLERĐ

DEĞERLENDĐRME ÖLÇÜTLERĐ EL YIKAMA BECERĐSĐ KONU: El yıkama AMAÇ: Bu eğtim sonunda katılımcı, eğitim rehberinde belirtilen beceri basamaklarını doğru ve sırasında uygulayarak bir basamaktan bir sonraki basamağa kolaylıkla geçebilecektir.

Detaylı

V VAAT VAAZ VADE VADİ VAGON

V VAAT VAAZ VADE VADİ VAGON V VAAT VAAZ Sağ el işaret ve orta parmak açık öbür parmaklar kapalı (V el) sağ göğüs hizasında parmak uçları yukarıyı gösterecek şekilde tutulur. Sağ el yumruk biçiminde işaret parmağı öne doğru çıkıntılı

Detaylı

ÖDEM NEDİR? Hazırlayan : FATMA OKUMUŞ

ÖDEM NEDİR? Hazırlayan : FATMA OKUMUŞ ÖDEM NEDİR? Hazırlayan : FATMA OKUMUŞ ÖDEM NEDİR TANIM Ödem sık karşılaşılan ve vücutta sıvı birikimi olarak tanımlanan ve bazen de bazı ciddi hastalıkların belirtisi olan klinik bir durumdur. Ödem genellikle

Detaylı

Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi. Eğitim Ve Araştırma Hastanesi. Eğitim Koordinatörlüğü

Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi. Eğitim Ve Araştırma Hastanesi. Eğitim Koordinatörlüğü Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Eğitim Koordinatörlüğü Solunum yoluyla ilaç kullanımına inhalasyon tedavisi denir. İnhalasyon ilaçları çeşitli özellikte olup

Detaylı

1-Kendisinin ve hasta/yaralının güvenliğinden emin olunur,

1-Kendisinin ve hasta/yaralının güvenliğinden emin olunur, YETİŞKİNLERDE DIŞ KALP MASAJI VE YAPAY SOLUNUMUN BİRLİKTE UYGULANMASI 1-Kendisinin ve hasta/yaralının güvenliğinden emin olunur, 2- Hasta/yaralının omuzlarına dokunup iyi misiniz? diye sorularak bilinci

Detaylı

İstasyonlar arası 45 sn. dinlenme

İstasyonlar arası 45 sn. dinlenme SALI: 01.08.2017 Antr. * Düşük Şiddet - Maksimal kalp atımının (HRmax) 130-135 ile 5 dk yavaş koşu (+1 km) * Isınma - 20 dk kapsamlı ısınma, hareketlilik ve germe *Kuvvet Çalışmaları Dairesel Çalışma 2

Detaylı

İNTRAVENÖZ (IV) ENJEKSİYON

İNTRAVENÖZ (IV) ENJEKSİYON 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 15.Hafta ( 22-26 / 12 / 2014 ) İNTRAVENÖZ ENJEKSİYON(IV-damar içi) ve İLAÇ UYGULAMA TEKNİĞİ Slayt No : 25 Damar Yolu Endikasyonları : 1.) Ven içine ilaç uygulama 2.)

Detaylı

30.12.2014. Kan Alma. Kan gazı almada tercih edilen arterler şunlardır: Radial arter Brakial arter Femoral arter Dorsalis pedis ve tibial arter

30.12.2014. Kan Alma. Kan gazı almada tercih edilen arterler şunlardır: Radial arter Brakial arter Femoral arter Dorsalis pedis ve tibial arter 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 16. Hafta ( 29.12 02 / 01 / 2015 ) 1.) ARTERİYEL KAN ALMA TEKNİĞİ 2.)KAPİLLER KAN ALMA TEKNİĞİ Slayt No : 27 4 Arteriel Kataterden Kan gazı analizinde kullanılmak amacıyla

Detaylı

ACİL SERVİS HEMŞİRESİ BİRİM ORYANTASYON DEĞERLENDİRME FORMU

ACİL SERVİS HEMŞİRESİ BİRİM ORYANTASYON DEĞERLENDİRME FORMU ACİL SERVİS HEMŞİRESİ BİRİM ORYANTASYON DEĞERLENDİRME FORMU Adı-Soyadı: Kadrosu: İşe Başlama i: Bölümü: ACİL SERVİS HEMŞİRESİ Oryantasyıon Bitiş i: Formun İnsan Kaynaklarına Geliş i: Uygulama Puanları

Detaylı

Konu 6-7: İdrar ve Gaita İnkontinansında Bakım Uygulamaları ve Üriner Kateter Uygulaması

Konu 6-7: İdrar ve Gaita İnkontinansında Bakım Uygulamaları ve Üriner Kateter Uygulaması Konu 6-7: İdrar ve Gaita İnkontinansında Bakım Uygulamaları ve Üriner Kateter Uygulaması 1. BOŞALTIM İHTİYACI Boşaltım, insanın temel fizyolojik gereksinimlerinden biridir. Üriner ve bağırsak boşaltımı

Detaylı

GENEL YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

GENEL YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Dok No:YBH.PR.01 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ: Erişkin yoğun bakım ünitesine yatış endikasyonu olan hastaların erişkin yoğun bakım ünitesine kabulü, izlenmesi, tedavisi,

Detaylı

KODU:HB.PR.04 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05

KODU:HB.PR.04 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05 GÜVENLİ HASTA TRANSFERİ PROSEDÜRÜ KODU:HB.PR.04 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05 Amaç: Hastane içerisindeki bir birimden başka bir birime veya hastane dışında

Detaylı

Kanama Ve Şokta İlk Yardım

Kanama Ve Şokta İlk Yardım Kanama Ve Şokta İlk Yardım Kanama Nedir? Damar bütünlüğünün bozulması sonucu kanın damar dışına (vücudun içine veya dışına) doğru akmasıdır. Kanamanın ciddiyeti aşağıdaki durumlara bağlıdır: Kanamanın

Detaylı

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-1

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-1 İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-1 1) Aşağıdaki durumlardan hangisinde turnike uygulanır? a) Çok sayıda yararı varsa ilkyardımcı tek ise b) Yaralının güç koşullarda bir yere taşınması gerekiyorsa

Detaylı

ASPİRASYON UYGULAMA TALİMATI

ASPİRASYON UYGULAMA TALİMATI SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ: Aspirasyon uygulamaları ile ilişkili enfeksiyonların gelişimini önlemeye yönelik standart bir yöntem belirlemektir. 2. KAPSAM: Solunum yolu sekresyonlarının aspirasyonu ile ilgili

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Adem Aköl Sinan Özyavaş Hazırlama Komitesi Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

ÇAMAŞIRHANE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

ÇAMAŞIRHANE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Mehmet Özlüses, Sibel Akın, Dilek Baytaş, Dr. Kaya Süer Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörlüğü

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Hazırlama Komitesi Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

Oksijen Uygulama. Doğru ve uygun teknikle oksijen uygulanması ve olası komplikasyonların önlenmesidir. <% 90 olması durumunda uygulanır.

Oksijen Uygulama. Doğru ve uygun teknikle oksijen uygulanması ve olası komplikasyonların önlenmesidir. <% 90 olması durumunda uygulanır. Oksijen Uygulama AMAÇ Doğru ve uygun teknikle oksijen uygulanması ve olası komplikasyonların önlenmesidir. TEMEL İLKELER Hipoksiye neden olan durumlarda; PaO 2

Detaylı

GÜVENLĠ HASTA TRANSFERĠ PROSEDÜRÜ. Doküman Kodu: SHB.PR.04 Yürürlük Tarihi: Revizyon No/Tarihi: 02/ Sayfa No: 1 / 5

GÜVENLĠ HASTA TRANSFERĠ PROSEDÜRÜ. Doküman Kodu: SHB.PR.04 Yürürlük Tarihi: Revizyon No/Tarihi: 02/ Sayfa No: 1 / 5 Doküman Kodu: SHB.PR.04 Yürürlük Tarihi: 11.2009 Revizyon No/Tarihi: 02/07.2015 Sayfa No: 1 / 5 AMAÇ: Hastane içerisindeki bir birimden başka bir birime veya hastane dışında bir sağlık kuruluşuna transferi

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer Adem Aköl Sinan Özyavaş Dilek Baytaş Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/5 1. AMAÇ

Detaylı

* Kuvvet - 10 dakika - Temel kuvvet seti - 6 farklı core egzersizi. 5- Hamstring Egzersizleri 2x6 tekrar. 6- Lunge 3x10 tekrar

* Kuvvet - 10 dakika - Temel kuvvet seti - 6 farklı core egzersizi. 5- Hamstring Egzersizleri 2x6 tekrar. 6- Lunge 3x10 tekrar ÇARŞAMBA: 28.06.2017 Antr. 1 * Düşük Şiddet - Maksimal kalp atımının (HRmax) 130-135 ile 5 dk yavaş koşu (+1 km) * Isınma - 15 dk kapsamlı ısınma, hareketlilik ve germe egzersizleri * Kuvvet - 10 dakika

Detaylı

E ECZANE EDEBİYAT EDİRNE EFENDİ EĞİLMEK

E ECZANE EDEBİYAT EDİRNE EFENDİ EĞİLMEK E ECZANE EDEBİYAT Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ elin işaret parmağı açık, öbür parmakları kapalıdır. Sol elin serçe ve başparmağı kapalı öbür parmaklar açıktır. Sağ el, sol elin açık parmaklarının

Detaylı

EL YIKAMA VE ELDİVEN KULLANMA TALİMATI. Yönetim Temsilcisi

EL YIKAMA VE ELDİVEN KULLANMA TALİMATI. Yönetim Temsilcisi Sayfa No Sayfa 1/6 1.AMAÇ Hastalarla ve hastane ortamındaki yüzeylerle el teması sonrasında ortaya çıkan enfeksiyon bulaş riskini önlemeye yönelik el hijyeni ve eldiven kullanım kurallarını ve uygulamalarını

Detaylı

2. Aşağıdakilerden hangisi göze yabancı cisim batmasında yapılan ilkyardım uygulamalarından biri değildir?

2. Aşağıdakilerden hangisi göze yabancı cisim batmasında yapılan ilkyardım uygulamalarından biri değildir? İLKYARDIM DENEME SINAVI 7 1. Aşağıdaki durumlardan hangisinde turnike uygulanır? A) Çok sayıda yaralının bulunduğu ortamda ilkyardımcı tek ise B) Yaralının güç koşullarda bir yere taşınması gerekiyorsa

Detaylı

HASTA TRANSFERİ 2014

HASTA TRANSFERİ 2014 HASTA TRANSFERİ 2014 AMAÇ: Hastane içerisindeki bir birimden başka bir birime veya hastane dışında bir sağlık kuruluşuna transferi gereken hastanın transferi sırasında dikkat edilecek hususları belirlemek.

Detaylı

Bebek Banyosu Uygulama

Bebek Banyosu Uygulama Bebek Banyosu Uygulama AMAÇ Bebeğin tüm vücudunun hijyeninin sağlanmasıdır. TEMEL İLKELER 1. Miadında yenidoğan doğumdan hemen sonra su ile silinebilir. 2. Rutin banyo yenidoğanın göbeği düşmeden önce

Detaylı

Kırık-Çıkık Ve Burkulmalarda İlk Yardım

Kırık-Çıkık Ve Burkulmalarda İlk Yardım Kırık-Çıkık Ve Burkulmalarda İlk Yardım Kırık Nedir? Kırık, kemik bütünlüğünün bozulmasıdır. Kırıklar darbe sonucu ya da kendiliğinden oluşabilir. Yaşlılık ile birlikte kendiliğinden kırık oluşma riski

Detaylı

Elektrokardiyografi (EKG) Çekilmesi

Elektrokardiyografi (EKG) Çekilmesi Elektrokardiyografi (EKG) Çekilmesi AMAÇ Hastanın kalp ritminin, kalp atım sayısının ve yapılan kardiyolojik tedavinin gelişiminin takip edilmesidir. TEMEL İLKELER Tanımlar EKG: Kalbin atriyum ve ventriküllerinin

Detaylı

ÇALIŞMA SORULARI Aşağıdakilerden hangisi ilk önce yapılmalıdır? A) Hava yolunun açılması B) Suni solunum C) Kalp masajı D) Kanama kontrolü

ÇALIŞMA SORULARI Aşağıdakilerden hangisi ilk önce yapılmalıdır? A) Hava yolunun açılması B) Suni solunum C) Kalp masajı D) Kanama kontrolü ÇALIŞMA SORULARI 8 1. Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpmalarında ilk yardım uygulamalarından değildir? A) Hasta serin ve havadar bir yere alınır B) Üzeri örtülür C) Sırt üstü yatırılarak, kol ve bacaklar

Detaylı

ALT EKSTREMİTE SET 1 ( germe egzersizleri)

ALT EKSTREMİTE SET 1 ( germe egzersizleri) ALT EKSTREMİTE SET 1 ( germe egzersizleri) 1. Doğru postür Ayaklar omuz genişliğinde açık, dizler hafif bükük, pelvis arkada, omurga düz, omuzlar dışarıda baş yukarıda dik olarak ayakta dur 2. Abdominal

Detaylı

Temel Hareketler Kontrol Listeleri Yer değiştirme hareketleri: Gerçekleşti Gerçekleşmedi

Temel Hareketler Kontrol Listeleri Yer değiştirme hareketleri: Gerçekleşti Gerçekleşmedi GÜRSEL, F., YILDIZ, N., Temel Hareketler Kontrol Listeleri Güvenirlik Çalışması. 199. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2008, VI (4) 199-205. TEMEL HAREKET BECERİLERİ KONTROL LİSTESİ Temel

Detaylı

AÇIK ve LAPORASKOPİK CERRAHİDE HEMŞİRELİK BAKIMI HEMŞİRE SEHER KUTLUOĞLU ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ

AÇIK ve LAPORASKOPİK CERRAHİDE HEMŞİRELİK BAKIMI HEMŞİRE SEHER KUTLUOĞLU ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ AÇIK ve LAPORASKOPİK CERRAHİDE HEMŞİRELİK BAKIMI HEMŞİRE SEHER KUTLUOĞLU ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ SUNU PLANI Açık ve kapalı cerrahide hemşirelik bakım amacı Açık ve kapalı cerrahide hemşirelik

Detaylı

GÖZE İLAÇ UYGULAMA 07.11.2014. Göze İlaç Uygulama. 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği

GÖZE İLAÇ UYGULAMA 07.11.2014. Göze İlaç Uygulama. 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 10.Hafta ( 17-21 / 11 / 2014 ) GÖZE, BURUNA ve KULAĞA İLAÇ UYGULAMA TEKNİĞİ Slayt No : 17 GÖZE İLAÇ UYGULAMA 2 GÖZE İLAÇ UYGULAMA Göze, göz hastalıklarının tanısı (göz

Detaylı

EYLEMİN İKİNCİ EVRESİNDE İZLEM VE BAKIM

EYLEMİN İKİNCİ EVRESİNDE İZLEM VE BAKIM EYLEMİN İKİNCİ EVRESİNDE İZLEM VE BAKIM EYLEMİN İKİNCİ DEVRESİNDE izlem Gerekli malzemeler hazır tutulur Yaşam bulguları izlenir FKS 5 dk da bir izlenir Sol lateral, yarı fowler ya da oturur pozisyonda

Detaylı

KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ

KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ KANAMALARDA İLKYARDIM BU EĞİTİMDE NELER PAYLAŞACAĞIZ? Kanama

Detaylı

EL HİJYENİ VE ELDİVEN KULLANIMI TALİMATI

EL HİJYENİ VE ELDİVEN KULLANIMI TALİMATI AMAÇ Sağlık hizmetiyle ilişkili enfeksiyonların ve çapraz bulaşmaların önlenmesi amacıyla sağlık personeli, hasta, hasta refakatçileri ve ziyaretçiler için, uygun el temizliği ve eldiven kullanma yöntemlerini

Detaylı

ÖZEL YALOVA HASTANESİ HASTA BAKIMINDA TEMEL HİJYEN TALİMATI

ÖZEL YALOVA HASTANESİ HASTA BAKIMINDA TEMEL HİJYEN TALİMATI 1.AMAÇ: Hastaların hijyenik bakımını eksiksiz ve hastayı rahatlatacak şekilde yapmak üzere yöntemleri belirlemektir. 2.KAPSAM:Tüm Klinikler,Yoğun Bakımları kapsar. 3.KISALTMALAR: - 4.TANIMLAR: Dekibüt:Bası

Detaylı