Oksijen Uygulama. Doğru ve uygun teknikle oksijen uygulanması ve olası komplikasyonların önlenmesidir. <% 90 olması durumunda uygulanır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Oksijen Uygulama. Doğru ve uygun teknikle oksijen uygulanması ve olası komplikasyonların önlenmesidir. <% 90 olması durumunda uygulanır."

Transkript

1 Oksijen Uygulama AMAÇ Doğru ve uygun teknikle oksijen uygulanması ve olası komplikasyonların önlenmesidir. TEMEL İLKELER Hipoksiye neden olan durumlarda; PaO 2 <60 mmhg, SaO 2 <% 90 olması durumunda uygulanır. SaO 2 nin % 93 olması hedeftir. Oksijen tedavisinde kullanılan araçlar: a. Nazal Kanül (Bkz. Resim 1): Bu yolla % yoğunlukta ve dakikada 1-6 lt oksijen uygulanabilir. Güvenli ve hasta kontrollü olmasından dolayı en çok kullanılan yöntemdir. Nazal obstrüksiyonu olan hastalarda kullanılmaz. Uygulamaya bağlı olarak burun deliklerinin ve kulakların çevresinde irritasyon oluşabilir. Resim 1. Nazal Kanül ile O 2 Uygulama Kaynak: Wilkinson MJ, Treas LS. (2012). Pocket Skills Nursing What You Need to Know Now. FA Davis Company, Philedelphia, p

2 Hemşirelik Bakım Standartları b. Transtrakeal Kateter: Dakikada 0,5-2 lt oksijen uygulanabilir. Kateter, cerrahi olarak hastanın boynundan larenks yolu ile trakeaya yerleştirilir. Hastaların kendilerini görüntü, hareket ve konfor açısından daha rahat hissettiği bir yöntemdir. Kanama riski olan, ciddi bronkospazmı olan ve yüksek dozda kortikosteroid tedavisi olan hastalar için uygun değildir. c. Venturi Maske (Bkz. Resim 2): % yoğunlukta ve dakikada 3-8 lt oksijen uygulanabilir. Gürültülüdür ve kolostrofobiye neden olur. KOAH lı hastalarda kullanılır. Karbondioksit birikimi olan hastalarda kullanılması kontrendikedir. Resim 2. Venturi Maske Kaynak: Delaune SC, Ladner PK. (2002). Fundamentals of Nursing Standarts and Practise. Delmar Thomsan Learning, Second Edition, p d. Basit Maske (Bkz. Resim 3): % yoğunlukta ve dakikada 6-10 lt oksijen uygulanabilir. En yaygın kullanılan araçtır. e. Depolu Maske (Bkz. Resim 4): % 90 yoğunlukta lt oksijen uygulanabilir. Durumu kritik hastalar için kullanılır. Yeterli akımı sağlamak için deposu şişirilmelidir. Resim 3. Basit Maske Resim 4. Depolu Maske Kaynak: Wilkinson MJ, Treas LS. (2012). Pocket SkillsNursing What You Need to Know Now. FA Davis Company, Philedelphia, p Delaune S C, Ladner P K. (2002). Fundamentals of Nursing Standarts and Practise. Delmar Thomsan Learning, Second Edition, p

3 Oksijen Uygulama f. Geniş Volümlü Havalı Nebulizer: % yoğunlukta dakikada lt oksijen uygulanabilir. Sürekli aeresol tedavisi ile birlikte oksijen vermek için kullanılır. Isı ve tüp sık sık kontrol edilmelidir. g. Hood- Box (Bkz Resim 5): %22-90 yoğunlukta ve dakikada 7-12 lt oksijen uygulanabilir. Genellikle bebek ve süt dönemi çocukları için bu yol kullanılır. Yatağın ya da küvözün baş kısmı 45 º yükseltilir. Gözler koruyucu ile kapatılmalıdır. Resim 5. Hood- Box Kaynak: Rosdahl CB, Kowalski MT. (2012). Textbook of Basic Nursing. Lippincott s Williams&Wilkins, 10th Edition, p Dikkat Edilecek Noktalar Uygulamada distile su kullanılmalıdır. Oksijen tüpü kullanılıyorsa, tüpler oda ısısında ve ısıtıcılara en az 2 m uzakta bulundurulmalı, sarsılmadan ve düşürülmeden taşınmalıdır. Kullanılan malzemeler (kanül, kateter, maske) hastaya özel olmalıdır. Disposable olmayan malzemeler (hood vb.) enfeksiyon kontrol komitesinin önerdiği şekilde dezenfekte edilmelidir. Oksijen tedavisi uygulanacak odanın güvenlik açısından kontrolü yapılmalıdır. a. Odada ısıtıcı, yünlü battaniye/ giysi bulunmamalı, b. Mobil oksijen tüpleri, özel taşıyıcıları ile taşınmalı, düşürülmemeli, c. Tüpler, odadaki radyatör ya da ısıtıcılardan uzakta olmalı, d. Yangın söndürme cihazı hazır bulundurulmalı, e. Hazne içinde 2/ 3 distile su bulunmalı. Kateter ile oksijen verileceği durumlarda aspirasyon pnömonisine neden olacağından kateter ucuna yağlı madde sürülmemelidir. 301

4 Hemşirelik Bakım Standartları Yenidoğanda oksijen uygulaması, yenidoğanda oksijen uygulaması standardına uygun olarak yapılmalıdır. Oksijen tedavisi uygulamalarında beklenmeyen sonuçlar: a. Nazal irritasyon, nazal kuruluk, sinüs ağrısı, epistaksis; serum fizyolojik nazal sprey şeklinde kullanılabilir. b. Kulakların arka yüzeyinde ya da yüzde iritasyon; kulak koruyucuları kullanılabilir. Nazal kanülün pozisyonu değiştirilmelidir. c. Hipoksinin devam etmesi; değerlendirme sık yapılmalı ve tedavi planı gözden geçirilmelidir. Oksijen gereksinimini azaltmak için yatak istirahati sağlanmalıdır. d. Karbondioksit retansiyonunun gelişmesi; kan gazları izlenmelidir. İŞLEM BASAMAKLARI Not: İşlem sırasında kullanılacak malzemelere kitap sonu Ek-1 de yer verilmiştir. 1. İşlem için gerekli malzemeler hazırlanır. 2. Eller el yıkama standardına göre yıkanır. 3. Hastanın kimlik doğrulaması yapılarak, uygulama hakkında hasta ve ailesine bilgi verilir. 4. Uygulama alanının güvenliği için gerekiyorsa uyarıcı yazılar (ateşle yaklaşılmaz, sigara içilmez vb.) konabilir. 5. Hastaya rahat bir pozisyon verilir. Tolere edebiliyorsa fowler veya semifowler pozisyonu verilir. 6. Uygulama öncesi solunum yollarında tıkanıklık olup olmadığı, yaşam bulguları (solunum dahil), solunum sesleri değerlendirilir. Taşikardi, burun solunumu, yardımcı solunum kaslarının kullanımı gibi solunum sıkıntısı belirtilerine özellikle dikkat edilir. 7. Gerekirse aspirasyon standardına uygun aspirasyon uygulanır. 8. Kapiler dolum zamanı ve arter kan gazı ölçüm sonuçları değerlendirilir. 9. Kullanılan kanül, kateter, maske vb. malzemelerin pozisyonunun ve oksijen dozunun değiştirilmemesi hususunda hasta ve ailesi uyarılır. 10. Güvenlik sağlanır ve enfeksiyon kontrol önlemleri alınır. 11. Oksijen bağlantıları kontrol edilir. 12. Nemlendiricinin 2/ 3 üne distile su konur ve veriliş yoluna göre uygun teknik ve hekim isteminde belirtilen dozda uygulama başlatılır. 302

5 Oksijen Uygulama Nazal kanül kullanılacak ise: 13. Kanülün uçları burun deliklerine yerleştirilir. 14. Kulakların üzerinden ve arkasından kanül tüpleri geçirilir. 15. Kanül hastayı rahat ettirecek pozisyonda çene altından ayarlanır. Maske kullanılacak ise: 16. Burundan çene üstüne kadar olacak şekilde maske yerleştirilir. 17. Maskenin kenarları hastanın yüzüne oturtulur. 18. Baş çevresindeki elastik bant ayarlanır. 19. Uygulamalar sırasında hastanın irritasyon açısından cilt ve mukoza kontrolü yapılır. 20. Maske ile uzun süreli oksijen uygulamasında her 2-3 saatte bir maske yeri değiştirilerek altında kalan deri bölgesi kurulanır. 21. Ağız bakımı standardına uygun ağız bakımı 4x1 yapılır. 22. Oksijenin gözlere temas etmemesi sağlanır. 23. Oksijen saturasyonu sürekli takip edilir. 24. Uygulama sonrası; arter kan gazı ve yaşam bulguları izlenir, öncesi değerler ile karşılaştırılır. 25. Disposable malzemeler uygun şekilde atılır. Dezenfekte edilecek malzemeler enfeksiyon kontrol komitesinin önerdiği şekilde dezenfekte edilir. 26. Nemlendiricideki su boşaltılır, dezenfekte edilir ve kuru olarak saklanır. Seyyar oksijen tüpünün nemlendirici haznesi gerekmedikçe doldurulmaz ve kullanıldıktan sonra aynı temizlik/ dezenfeksiyon prosedürü uygulanır. Kaynaklar 1. Akça Ay F. (2013). Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler. 5. Baskı, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, s Danış B, Nurülke B, Dindar B. ve ark. (2008). Hemşirelik Bakımında Kalite. 2. Baskı, Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir, s Delaune SC, Ladner PK. (2002). Fundamentals of Nursing Standarts and Practise. Delmar Thomsan Learning, Second Edition, p Lynn P, Lebon M. (2011). Skills Checklists For Taylor s Clinical Nursing Skills. 3. Edition, Lippincott Williams & Wilkins, USA, p Oksijen Uygulama. (2011). T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri, Ankara. 6. Sabuncu N, Akça Ay F. (2010). Klinik Beceriler: Sağlığın Değerlendirilmesi. 1. Baskı, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, s

6 Hemşirelik Bakım Standartları 7. Rosdahl CB, Kowalski MT. (2012). Textbook of Basic Nursing. Lippincott s Williams&Wilkins, 10th Edition, p Sabuncu N, Babadağ K. ve ark. (1996). Hemşirelik Esasları. T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 496, s Yıldırım A. (2001). Hemşirelik Bakım Protokolleri El Kitabı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, İstanbul, s Wilkinson JM. Treas LS. (2012). Pocket Skills Nursing, What You Need to Know Now. F.A. Davis Company, Philadelphia, p (Erişim Tarihi: ). Hazırlayanlar Uzm. Hem. Seçil BEYECE İNCAZLI (Güney Genel Sekreterliği Sağ. Bak. Hiz. Koor.) Hem. Hacer ŞAHİN (Kiraz DH Hizmet İçi Eğitim Hemşiresi) Danışman Doç. Dr. Yasemin TOKEM (İKÇÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği A.D.) 304

İLAÇ/ TEDAVİ UYGULAMA STANDARTLARI

İLAÇ/ TEDAVİ UYGULAMA STANDARTLARI İLAÇ/ TEDAVİ UYGULAMA STANDARTLARI Göze İlaç Uygulama Buruna İlaç Uygulama Kulak Bakımı ve Kulağa İlaç Uygulama Oral Yolla İlaç Hazırlama ve Uygulama Nebulizatör İle İlaç Uygulama İnhalasyon Yolu İle İlaç

Detaylı

Aspirasyon Uygulama AMAÇ TEMEL İLKELER. Tanımlar

Aspirasyon Uygulama AMAÇ TEMEL İLKELER. Tanımlar AMAÇ Üst solunum yollarındaki sekresyonun, solunum yollarından doğru ve uygun teknikle atılması, akciğerlerin yeterli havalanması ve hastanın daha rahat/ etkin solunum yapabilmesidir. TEMEL İLKELER Aspirasyon

Detaylı

Yatak İçinde Tam Vücut Banyosu

Yatak İçinde Tam Vücut Banyosu Yatak İçinde Tam Vücut Banyosu AMAÇ Deri temizliğinin sağlanması, derinin değerlendirilmesi, hastanın rahatlaması, kan dolaşımının hızlandırılması, solunum hız ve derinliğinin uyarılması, kasların gevşemesinin

Detaylı

YAŞAM BULGULARI ÖLÇÜM STANDARTLARI. Beden Isısı Ölçümü Nabız Ölçümü Kan Basıncı Ölçümü Solunum Sayısı Alma Ağrılı Hasta İzlemi

YAŞAM BULGULARI ÖLÇÜM STANDARTLARI. Beden Isısı Ölçümü Nabız Ölçümü Kan Basıncı Ölçümü Solunum Sayısı Alma Ağrılı Hasta İzlemi YAŞAM BULGULARI ÖLÇÜM STANDARTLARI Beden Isısı Ölçümü Nabız Ölçümü Kan Basıncı Ölçümü Solunum Sayısı Alma Ağrılı Hasta İzlemi AMAÇ Bireyin beden ısısının, uygun ölçüm yolunu kullanarak doğru bir şekilde

Detaylı

Nazogastrik Sonda Takılması, Bakımı ve Çıkarılması

Nazogastrik Sonda Takılması, Bakımı ve Çıkarılması Nazogastrik Sonda Takılması, Bakımı ve Çıkarılması AMAÇ Üst gastrointestinal sistem (GİS) kanamalarının tedavisi, değerlendirilmesi, mide içeriğinin toplanması, mide lavajı, mide salgılarının aspirasyonu,

Detaylı

İntramuskuler (IM) Enjeksiyon Uygulama

İntramuskuler (IM) Enjeksiyon Uygulama İntramuskuler (IM) Enjeksiyon Uygulama AMAÇ İlacın doğru ve uygun teknikle intramüsküler yoldan hastaya uygulanmasıdır. TEMEL BİLGİLER IM ilaç uygulama işleminde, 8 doğru kuralına (doğru hasta, doğru ilaç,

Detaylı

Lavman Uygulama. Verilen sıvı ile dışkının yumuşatılması, gerilimin arttırılması ve rektumda uyarıcı etki sağlanarak defekasyonun sağlanmasıdır.

Lavman Uygulama. Verilen sıvı ile dışkının yumuşatılması, gerilimin arttırılması ve rektumda uyarıcı etki sağlanarak defekasyonun sağlanmasıdır. AMAÇ Verilen sıvı ile dışkının yumuşatılması, gerilimin arttırılması ve rektumda uyarıcı etki sağlanarak defekasyonun sağlanmasıdır. TEMEL İLKELER Lavman solüsyonunun miktarı, lavmanın çeşidine ve kişinin

Detaylı

Ameliyat Sonrası Hasta Bakımı

Ameliyat Sonrası Hasta Bakımı Ameliyat Sonrası Hasta Bakımı UYANMA ODASINDA BAKIM ve TAKİP AMAÇ Ameliyat sonrası dönemde gelişebilecek komplikasyonların önlenmesi, en aza indirgenmesi, erken belirlenmesi ve oluşması durumunda tedavi

Detaylı

Üriner Kateter Takılması, Bakımı ve Çıkarılması

Üriner Kateter Takılması, Bakımı ve Çıkarılması Üriner Kateter Takılması, Bakımı ve Çıkarılması A. ÜRİNER KATETER TAKILMASI AMAÇ İdrarın boşalmasının sağlanması, mesane distansiyonuna bağlı rahatsızlığın azaltılması, steril idrar örneğinin alınması,

Detaylı

Basınç Ülseri Önleme ve Bakımı

Basınç Ülseri Önleme ve Bakımı Basınç Ülseri Önleme ve Bakımı AMAÇ Doku bütünlüğünün ve dolaşımın devamlılığının sağlanması, basınç ülseri oluşumunun önlenmesi, basınç ülseri riskinin tanımlanması/ derecelendirilmesi, standartlara uygun

Detaylı

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu AMAÇ Kanama sonrası dolaşımdaki kan volümünün düzenlenmesi, ameliyat öncesi ve sonrası kan volümünün, kronik kan hastalıkları nedeniyle azalan hemoglobin düzeyinin düzenlenmesi,

Detaylı

Ödem İzlemi ve Bakımı

Ödem İzlemi ve Bakımı AMAÇ Ödemin tanımlanması, izlenmesi, uygun bakımın verilmesi ve olası komplikasyonların önlenmesidir. TEMEL İLKELER Tanımlar Ödem: Ekstraselüler (hücrelerarası) bölmede sıvının aşırı derecede birikmesidir.

Detaylı

Kan Örneği Alma AMAÇ TEMEL İLKELER A. KAPİLLER KAN ALMA AMAÇ. Tanımlar

Kan Örneği Alma AMAÇ TEMEL İLKELER A. KAPİLLER KAN ALMA AMAÇ. Tanımlar AMAÇ Hastalıkların teşhisi, benzer hastalıkların birbirinden ayrılması ve tedavi sürecinin izlenmesi amacıyla kanın hematolojik, biyokimyasal, mikrobiyolojik ve histopatolojik incelemesi için hastadan

Detaylı

Ağız Bakımı AMAÇ TEMEL İLKELER. Tanımlar. Dikkat Edilecek Noktalar

Ağız Bakımı AMAÇ TEMEL İLKELER. Tanımlar. Dikkat Edilecek Noktalar AMAÇ Oral mukoza membran bütünlüğünün sağlanması, diş ve dişetlerinin sağlığının sürdürülmesi, ağızdaki rahatsız edici tat ve kokunun giderilmesi, bireyin doğru ağız hijyeni uygulamalarını öğrenmesinin

Detaylı

Yanıkta Yara Bakımı AMAÇ TEMEL İLKELER

Yanıkta Yara Bakımı AMAÇ TEMEL İLKELER AMAÇ Yanığı olan hastada, yanığın derecesine ve şiddetine uygun bakım verilmesinin sağlanması, enfeksiyonların önlenmesi, dokunun tamiri ve rejenerasyonunun sağlanarak deri bütünlüğünün eski hale getirilmesidir.

Detaylı

HASTA BAKIM STANDARTLARI

HASTA BAKIM STANDARTLARI HASTA BAKIM STANDARTLARI Saç Bakımı Göz Bakımı Ağız Bakımı Oral Mukozitte Ağız Bakımı Ayak Bakımı Perine Bakımı Yatak İçinde Tam Vücut Banyosu Günlük Özbakım Gereksinimleri Sırt Masajı Uygulama Periferik

Detaylı

Laboratuvar Testleri İçin Örnek Alma

Laboratuvar Testleri İçin Örnek Alma Laboratuvar Testleri İçin Örnek Alma AMAÇ Tanı amacıyla aseptik koşullarda ve hasta güvenliği sağlanarak doğru ve etkin bir şekilde örneklerin alınması ve uygun koşullarda laboratuvara gönderilmesidir.

Detaylı

Fototerapi Alan Bebeğin Bakımı

Fototerapi Alan Bebeğin Bakımı Fototerapi Alan Bebeğin Bakımı AMAÇ Fototerapi uygulanan bebeğin bakım ve tedavisinin etkili bir şekilde yapılmasıdır. TEMEL İLKELER Fototerapi: Yenidoğan döneminde bilirübin toksisitesine bağlı olarak

Detaylı

Hasta Transferi AMAÇ TEMEL İLKELER. Dikkat Edilecek Noktalar

Hasta Transferi AMAÇ TEMEL İLKELER. Dikkat Edilecek Noktalar AMAÇ Hastanın tetkik/ tedavi amacıyla bir klinikten diğerine/ ameliyathaneye, tetkik/ tanı birimlerine veya hastane dışı sağlık kurumuna transferinin var olan sağlık durumunun ve bakımın sürekliliğini

Detaylı

Hastanın Genel Sağlık Durumunun Değerlendirilmesi

Hastanın Genel Sağlık Durumunun Değerlendirilmesi Hastanın Genel Sağlık Durumunun Değerlendirilmesi AMAÇ Bireyin sağlık durumunun değerlendirilmesi, gerçek ve olası sağlık bakım gereksinimlerinin ve problemlerinin tanımlanması ve tanımlanan gereksinimlerin

Detaylı

Doğum Sonrası Bakım. Anne ve eşlik eden yakınları bakıma dahil edilmelidir. Annenin yakınmaları dikkate alınmalıdır (kanama, kötü kokulu akıntı vb).

Doğum Sonrası Bakım. Anne ve eşlik eden yakınları bakıma dahil edilmelidir. Annenin yakınmaları dikkate alınmalıdır (kanama, kötü kokulu akıntı vb). AMAÇ Anne ve bebeğin fiziksel ve psikolojik olarak sağlıklı olmasına katkıda bulunulması, annenin anne sütü ve emzirme ile ilgili bilgilendirilmesi, iyi bir anne-bebek ilişkisinin gelişmesine katkıda bulunulması,

Detaylı

Oksijen Tedavisi ve Hemşirelik Bakımı Oxygen therapy and nursing care

Oksijen Tedavisi ve Hemşirelik Bakımı Oxygen therapy and nursing care Türk Kardiyol Dern Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi - Turk Soc Cardiol Turkish Journal of Cardiovascular Nursing DERLEME REVIEW Oksijen Tedavisi ve Hemşirelik Bakımı Oxygen therapy and nursing care Hilal

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ HEMŞİRELİK BÖLÜM UYUM REHBERİ Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI, DOĞUMHANE VE KADIN DOĞUM POLİKLİNİĞİ

KADIN HASTALIKLARI, DOĞUMHANE VE KADIN DOĞUM POLİKLİNİĞİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI, DOĞUMHANE VE KADIN DOĞUM POLİKLİNİĞİ BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 2.

Detaylı

ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI SERVİSİ

ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI SERVİSİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI SERVİSİ BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 2. BÖLÜM YÖNETİCİ VE

Detaylı

Sosyal Alanlarda DAS Uygulamaları (Evde Bakım Hizmetleri, Huzurevleri ve Yuvalarda)

Sosyal Alanlarda DAS Uygulamaları (Evde Bakım Hizmetleri, Huzurevleri ve Yuvalarda) Sosyal Alanlarda DAS Uygulamaları (Evde Bakım Hizmetleri, Huzurevleri ve Yuvalarda) Hmş. Neslihan ÜNAL Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi, Toraks Kalp Damar Cerrahisi Çocuk ve Erişkin Yoğun Bakımları

Detaylı

GENEL CERRAHİ SERVİSİ

GENEL CERRAHİ SERVİSİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL CERRAHİ SERVİSİ BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 2 BÖLÜM YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI 3 BÖLÜMÜN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK LAVMANLAR

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK LAVMANLAR T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK LAVMANLAR Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak

Detaylı

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ACİL HAVA YOLU KONTROLÜ 1 723H00047 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı