Vpython Ortaminda Farklı Topolojideki Seri Manipülatörler İçin Kinematik Model Çıkarımı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vpython Ortaminda Farklı Topolojideki Seri Manipülatörler İçin Kinematik Model Çıkarımı"

Transkript

1 Uluslararası Katılımlı 17. Makina Teorisi Sempozyumu, İzmir, Haziran 2015 Vpython Ortaminda Farklı Topolojideki Seri Manipülatörler İçin Kinematik Model Çıkarımı E. Cosgun * İTU İstanbul Özet Bu çalışmada, seri topolojik yapıya sahip manipülatörler uzaysal vektör cebri ile ters kinematik modellemesi yapılmıştır. Ters kinematik algoritmasını test etmek için ise eşzamanlı görüntü ve yazılım çalıştırma avantajına sahip olan Vpython yazılımı kullanılmıştır. Amaç ters kinematik modellemesinin uzaysal vektör cebri ile farklı seri manipülatörler üzerine çalışma mekanizmasını ölçmek olduğundan algoritma eksik, tam ve artık manipülatörler üzerine aynı referans girişleri ve aynı örnekleme (sampling) zamanı ile simülasyon testleri yapılmıştır. Bu testler sırasında 0.01 cm hata teleronsına izin verilmiştir. Grafik çıktıları algoritmanın bu hata teleronsına uygun olduğunu göstermiştir. Anahtar kelimeler: Uzaysal Vektör Cebri, Ters kinematik,vpython Abstract In this study, we aim at obtaining inverse kinematic model of a serial manipulator using Spatial Operator Algebra. For testing the inverse kinematic algorithm, The Vpython software program which has simultaneous view and software working, is used. The aim is to measure the inverse kinematics modeling work on different serial manipulator mechanisms with Spatial Vector Algebra, The algorithm is used with the same reference inputs on the recursive, exact and nonrecursive manipulators. During the tests the permitted error tolerance is 0.01 cm. The graph plots show that the algorithm is fit for the error tolerance. Keywords: Spatial Operator Algebra, Inverse kinematic, Vpython I. Giriş 11 Bu çalışmada, Uzaysal Vektör Cebri kullanılarak seri topolojik yapıya sahip manipülatörlerin ters kinematik Ters kinematik çözüme ilişkin analitik yöntemler, sembolik ya da nümerik olarak çözülebilmektedir. Sembolik çözümün en büyük dezavantajı manipülatör serbestlik derecesi artması durumlarında oluşmaktadır. Özellikle türev alma operasyonunda gittikçe karmaşık hale gelen ifadeler oluşmaktadır. Bu anlamda nümerik yöntemlerin daha avantajlı olduğu bilinmektedir. Kinematik modeli çıkartmak demek pratikte Jakobyen matrisini elde etmekle eş anlamlıdır. Denavit-Hertenberg [1] gibi literatürde bilinen ve yaygın olarak kullanılan yöntemlerle Jakobyen matrisini elde etmek, özellikle serbestlik derecesi yüksek olan manipülatörler için kolay değildir. Uzaysal vektör cebrinde ise Jakobyen matrisini sistematik ve kolay programlanabilir bir yöntemle nümerik olarak elde ederiz. Uzaysal vektör cebrinin literatürde kullanımına bakıldığında ilk olarak 1991 yılında ABD NASA nın bir merkezi olan Jet Propulsion Laboratories (JPL) de Rodriguez ve ekibi [2, 3] tarafından yapılan çalışmalarla literatüre girmiştir. Genel olarak bakıldığında bu yöntemin temeli screw theory [4] olarak bilinmektedir. Bu temelden hareketle Featerstone [5] ve Angeles [6] in çalışmaları da literatürde yerini almıştır. Uzaysal vektör cebri nin çeşitli alanlara uygulaması ağırlıklı olarak JPL de bu alanda çalışan Jain ve ekibi [7, 8, 9, 10] tarafından sürdürülmektedir. Bu teoriyi kullarak Yeşiloğlu [11] çoklu manipülatör yapılarının yardımlaşarak ortak taşıdıkları yük üzerinde çeşitli kontrol yöntemleri kullanılması için uygun dinamik modelleme algoritması geliştirilmiştir. Uzaysal vektör cebri teorisine katkı olarak Yeşiloğlu [12] kinematik yetersiz manipülatörlerin kapalı çevrim topolojide yer almaları durumunda kuvvet dağılımı problemini çözmesi olmuştur. Yazılım kısmında kullanılan Vpython, Scherer ve ekibinin [13] Rossum ve Boer in [14] 1991 de Python adıyla tanıttığı programına üç boyutlu görsel kütüphane eklediği programlama dilidir. Sands [15] çalışmasında Vpython un algoritma yapısınının vektör tabanlı oluşundan bahsedip mekanizma tekniğinde kullanılabileceğini açıklamıştır. Wochal, Cekus ve Warys 1

2 [16] çalışmasında Czestochowa de bulunan mobil bir robotun görselleştirilmesini yapıp program ile kontrolünü gerçekleştirmişlerdir. Python un pratik olarak literatürde kullanımı ise daha fazladır. Pedrogosa ve ekibi [17] Python kullanarak bir makine öğrenme programı gerçekleştirmiştir. Cock ve ekibi [18] çalışmasında Biopython u tanıtıp Python un hesaplamalı moleküler biyoloji için ayrıca bir modülünün bulunduğunu anlatmışlardır. II. Uzaysal Vektör Cebri Yöntemi ile Kinematik Modelleme Uzaysal vektörler 3 boyutlu açısal 3 boyutluda doğrusal hızları içeren 6 boyutlu vektörlerdir. Modelleme, bu hız vektörlerinin sabit platformdan uç işlevciye dağılımı şeklinde hesaplanır. Manipülatörün uç işlevcisi ve linklerin hız bilgileri denklem 1 de gösterilen kapalı haldeki vektör yapısında tutulur. Buradaki açısal hız bölümünün önce olma sıralığı sabit değildir. Hızın doğrusal hızlık bölümü sıralamada önceye alınırsa denklem yapılarındaki sıralamada buna göre değişmektedir. Denklem 1 de genel hız vektörünü gösteren sembolün üzerinde bulunan çift ok, hızın 6 1 boyutunda olduğunu göstermektedir. Tüm hesaplama boyunca sembol üzeri çift oklar ifadenin bu boyutta olduğunu göstermektedir. Uzaysal vektör cebrinde, link hızları ve uç işlevcinin hız bilgisine ulaşabilmek için bu modellemeyi tanımlayan üç temel matris yapısının elde edilmesi gerekmektedir. Bu matris yapıları ise denklem 2 ile denklem 4 arasında gösterilmiştir. Denklem 2, linklerin birbirlerine göre uzunluk bilgisini barındıran link propogasyon matrisidir., ifadesinin üzerinde bulunan sembol, vektörün eksi (skew) simetrik matrisidir. 0 (1), (2), Denklem 3, linklerin dönme bilgisini barındıran dönme eksen vektörüdür. Burada, ilk 3 1 lik kısım dönel eklem tipi için, son 3 1 lik kısım prizmatik eklem tipi için gerekli bilgiyi barındırmaktadır. Dönme eksen vektörü, dönme veya ötelemeye bağlı olarak güncellenen rotasyon matrisinin ilgili eklemin dönme yönü ile çarpılması ile son durum dönme eksen bilgisini göstermektedir. Denklem 4, eklemlerin açısal veya doğrusal hız bilgilerini içeren eklem hız vektörüdür. Bu denklemde n sembolü manipülatör serbestlik derecesini ifade etmektedir. Linklere ait bilgiler vektör yapılarında yerlerine yerleştirildikten sonra uzaysal vektör cebrinin recursive yapısı ile serbestlik derecesi yüksek manipülatörler için genel olarak propogasyon matris hesabı denklem 5 deki gibi elde edilir. I I I I I I, (3) (4) 5) Denklem 5 de bulunan, ifadesi denklem 6 daki gibi hesaplanmaktadır.,,, (6) Genel dönme eksen matrisi ise denklem 7 deki gibi elde edilir , Eklemlerin hız bilgisini barındıran uzaysal hız vektörü denklem 8 de bulunmaktadır. Buradaki hız vektörü 6, 1 boyutundadır. (7) (8) 2

3 Uç işlevcinin hız matrisi, eklem hızlarıyla uç işlevcinin uzunluk bilgisini barındıran propogasyon matrisinin çarpımından elde edilir. Uç işlevciye ait propogasyon matrisi denklem 9 da bulunmaktadır , (9) Uç işlevciye ait hız matrisi, denklem 10 daki gibi elde edilir. V Hθ (10) Eklem uzayı ile kartezyen uzayı arasında bağlantı sağlayan Jakobyen matris, denklem 10 daki ifadeden görülebileceği üzere bu metod da ayrıca hesaplama işlemine gerek duyulmamaktadır. Jakobyen matris, nümerik ve sistemik bir şekilde elde edilebilmektedir. Bu durumda algoritmanın hesap yükünü azalttığından uzaysal vektör cebri gerçek zamanlı (real-time) çalışmalara uygundur. Jakobyen matris, denklem 11 deki gibi hesaplanır. (11) Çalışmanın temel amacını oluşturan ters kinematik modelleme, denklem 12 deki gibi hesaplanır. #, Jakobyen matrisin sözde tersidir. Jakobyen matrisin bir kare matris olmaması durumuna karşılık Jakobyen matrisin sözde tersi kullanılır. Sözde ters alma işlemleri için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Kendi çalışmamda 6 serbestlik dereceli bir manipülatör için sözde ters işlemine gerek kalmamışken 4 ve 8 serbestlik dereceli manipülatörlerde Jacobyen matrisin sözde tersi alınmıştır. # (12) Şekil 1. Sırasıyla Eksik, Tam Ve Artık Manipülatör. Şekil 2, Altı serbestlik dereceli manipülatörün [1, 4.5, 4] m referans konumuna ters kinematik algoritmasıyla yaklaşımının göstermektedir. Şekil 3, izlenen bu yörünge sırasında uç işlevcinin konum ve yönelim bilgilerinin grafik çıktılarını göstermektedir. Şekil 2.Altı Serbestlik Dereceli Manipülatörün Referans Değer Takibi. III. Benzetim Sonuçları Ters kinematik algoritmasını test etmek için dört, altı ve sekiz serbestlik dereceli eksik, tam ve artık manipülatörler üzerine benzetim çalışmaları yapılmıştır. Gerçek bir karşılaştırma için bu üç farklı manipülatöre giriş olarak aynı referans değerleri verilmiştir. Giriş referans değeri, kullanıcı tarafından ekranda fare ile tıklanılan konumdur. Programda, referans değerine eksenlerde 0.01 cm hata teloransına izin verilmiştir. Şekil 1 de simüsyon testleri için kullanılan manipülatör modelleri bulunmaktadır. Şekil 3. Altı Serbestlik Dereceli Manipülatörün 10 Ms Örnekleme 3

4 Şekil 4, Sekiz serbestlik dereceli manipülatörün aynı referans konumuna ters kinematik algoritmasıyla yaklaşımının göstermektedir. Şekil 5, izlenen bu yörünge sırasında uç işlevcinin konum ve yönelim bilgilerinin grafik çıktılarını göstermektedir. Şekil 6. Dört serbestlik dereceli manipülatörün referans değer takibi. Şekil 4. Sekiz Serbestlik Dereceli Manipülatörün Referans Değer Takibi. Şekil 5. Sekiz Serbestlik Dereceli Manipülatörün 10 Ms Örnekleme Şekil 6, Dört serbestlik dereceli manipülatörün aynı referans konumuna ters kinematik algoritmasıyla yaklaşımının göstermektedir. Şekil 7, izlenen bu yörünge sırasında uç işlevcinin konum ve yönelim bilgilerinin grafik çıktılarını göstermektedir. 4 Şekil 7. Dört Serbestlik Dereceli Manipülatörün 10 Ms Örnekleme IV. Sonuçlar Uzaysal vektör cebrinin ters kinematik algoritmasını test etmek için yapılan bu çalışmada algoritma seri topolojideki üç temel manipülatör yapısı üzerine aynı referans değerleri verilerek çeşitli simülasyon testleriyle test edilmiştir. Çeşitli referans değerleri içinde yapılan simulasyon testlerinde algoritmanın eksik, tam ve artık manipülatör çeşitleri içinde robust çalıştığı, kartezyen uzayda verilen referans değerleri robotun çalışma uzayı içerisindeyse buna verilen hata referans değer sınırları içerisinde ulaşabildiği gözlenmiştir.

5 Kaynakça [1] Hartenberg, S. R. and Denavit, J. Kinematic synthesis of linkages. McGraw Hill, New York, [2] Gosselin, C. and Angeles, J. Singularity analysis of closed-loop kinematic chains. Robotics and Automation, IEEE, 15, , doi: / , [3] Jain, A. Unified formulation of dynamics for serial rigid multibody systems. Journal of Guidance, Control, and Dynamics, Vol. 14, No. 3, pp , [4] Jain, A. And Rodriguez, G. An analysis of the kinematics and dynamics of underactuated manipulators. Robotics and Automation, IEEE, , [5] Jain, A. And Rodriguez, G. Diagonalized Lagrangian robot dynamics. Robotics and Automation, IEEE, , [6] Rodriguez, G. Jain, A. and Kreutz, K. Spatial operator algebra for multibody system dynamics, The Journal of the Astronautical Sciences, vol. 40, pp , [7] Yeşiloğlu, S. M., Temeltas, A. Dynamic Modelling of Cooperation Underactuated Manipulators for Space Manipulation. Advanced Topics, Vol. 3.No. 3, s , ISSN: , [8] Yeşiloğlu, S. M.. High Performance Dynamical Modelling of Complex Topology Systems. PhD thesis, Istanbul Technical University, Turkey, [9] Scherer, D. Dubois, P. and Scherwood, B. Vpython: 3D Interactive Scientific Graphics for Students, Computer Science Engineering, 5, 56-62, [10] van Rossum, G., & de Boer, J. Interactively testing remote servers using the Python programming language. CWI Quarterly, 4 (4), , [11] Sands, D. First year mechanics taught through modelling in Vpython, New Directions, 6, 47-50, doi: , [12] Wochal, M. Cekus, D. and Warys, P. The application of VPython to visualization and control of robot, [13] Pedregosa, F. ve diğerleri. Scikit-learn: Machine Learning in Python, The Journal of Machine Learning Research, 12, , [14] Cock, P. J. At all. Biopython: Freely available Python tools for computational molecular biology and bioinformatics. Science & Mathematics, Bioinformatics, volume 25, 11, , [15] Sands, D. First year mechanics taught through modelling in Vpython, New Directions, 6, 47 50, doi: , [16] Wochal, M. Cekus, D. and Warys, P. The application of VPython to visualization and control of robot, [17] Pedregosa, F. ve diğerleri. Scikit learn: Machine Learning in Python, The Journal of Machine Learning Research, 12, , [18] Cock, P. J. At all. Biopython: Freely available Python tools for computational molecular biology and bioinformatics. Science & Mathematics, Bioinformatics, volume 25, 11, ,

PARALEL MEKANİZMALARIN KİNEMATİĞİ, DİNAMİĞİ VE ÇALIŞMA UZAYI

PARALEL MEKANİZMALARIN KİNEMATİĞİ, DİNAMİĞİ VE ÇALIŞMA UZAYI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 25 CİLT 2 SAYI 1 (19-36) PARALEL MEKANİZMALARIN KİNEMATİĞİ, DİNAMİĞİ VE ÇALIŞMA UZAYI Elmas ANLI Uçak Müh. Böl İstanbul Teknik Üni. anli@itu.edu.tr Hüseyin

Detaylı

Ad Hoc Ağları İçin Kuyruk Ağ Analizi Ve Yapay Arı Kolonisi Algoritmalarının Birleştirilerek Routing Probleminin Simülasyonu

Ad Hoc Ağları İçin Kuyruk Ağ Analizi Ve Yapay Arı Kolonisi Algoritmalarının Birleştirilerek Routing Probleminin Simülasyonu Ad Hoc Ağları İçin Kuyruk Ağ Analizi Ve Yapay Arı Kolonisi Algoritmalarının Birleştirilerek Routing Probleminin Simülasyonu 1 Hakan Üçgün *2 Mustafa Danacı 1 Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri

Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri Çankaya University Journal of Science and Engineering Volume 7 (2010), No. 2, 169 185 Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri için Kestirim Amaçlı Kullanılması Reşat Kasap 1, ve Sibel Kavak 2 1 Gazi

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.133-144.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.133-144. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.133-144. ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİNİN TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE UYGULANMASI: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEN BİR ÖRNEK APPLICATION

Detaylı

İKİ BÖLGELİ ARA-ISITMALI TERMAL GÜÇ SİSTEMİNİN YÜK-FREKANS KONTROLÜ İÇİN PARÇACIK SÜRÜSÜ OPTİMİZASYONU TABANLI PI-KONTROLÖR

İKİ BÖLGELİ ARA-ISITMALI TERMAL GÜÇ SİSTEMİNİN YÜK-FREKANS KONTROLÜ İÇİN PARÇACIK SÜRÜSÜ OPTİMİZASYONU TABANLI PI-KONTROLÖR Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 3,, 3-2, 2 J. of Thermal Science and Technology 2 TIBTD Printed in Turkey ISSN 3-365 İKİ BÖLGELİ ARA-ISITMALI TERMAL GÜÇ SİSTEMİNİN YÜK-FREKANS KONTROLÜ İÇİN PARÇACIK SÜRÜSÜ

Detaylı

Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini

Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini International Journal of Research and Development, Vol.3, No., January 20 28 Diferansiyel Evrim Algoritması Destekli Yapay Sinir Ağı ile Orta Dönem Yük Tahmini İbrahim EKE Gazi Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

Hafif Betonlarda Basınç Dayanımlarının Tahmin Edilmesinde Kullanılan Farklı Tahmin Metotlarının Karşılaştırılması ÖZET

Hafif Betonlarda Basınç Dayanımlarının Tahmin Edilmesinde Kullanılan Farklı Tahmin Metotlarının Karşılaştırılması ÖZET Hafif Betonlarda Basınç Dayanımlarının Tahmin Edilmesinde Kullanılan Farklı Tahmin Metotlarının Karşılaştırılması Serkan SUBAŞI 1, Tuncay KAP 2, Ahmet BEYCİOĞLU 3 ve Mehmet EMİROĞLU 4 1, 2, 3, 4 Düzce

Detaylı

DEĞİŞEN VARYANS DURUMUNDA EN KÜÇÜK KARELER TEKNİĞİNİN ALTERNATİFİ AĞIRLIKLI REGRESYON ANALİZİ VE BİR UYGULAMA

DEĞİŞEN VARYANS DURUMUNDA EN KÜÇÜK KARELER TEKNİĞİNİN ALTERNATİFİ AĞIRLIKLI REGRESYON ANALİZİ VE BİR UYGULAMA DEĞİŞEN VARYANS DURUMUNDA EN KÜÇÜK KARELER TEKNİĞİNİN ALTERNATİFİ AĞIRLIKLI REGRESYON ANALİZİ VE BİR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr. Ali Sait ALBAYRAK * ÖZET Bu çalışmanın amacı, en küçük kareler (EKK) tekniğinin

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ KULLANARAK KATILIMCI DOĞAL KAYNAK PLANLAMASI

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ KULLANARAK KATILIMCI DOĞAL KAYNAK PLANLAMASI Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 238 DOA Yayın No: 31 ISSN:1300-7912 ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ KULLANARAK KATILIMCI DOĞAL KAYNAK PLANLAMASI ODC: 91: 94 : 907 : 911 : 062 Participatory Natural Resource

Detaylı

UYARLAMALI İKİ YÖNLÜ HAREKET KESTİRİMLİ ZAMANSAL VİDEO ARA DEĞERLEMESİ ADAPTIVE BILATERAL MOTION COMPENSATED TEMPORAL VIDEO INTERPOLATION

UYARLAMALI İKİ YÖNLÜ HAREKET KESTİRİMLİ ZAMANSAL VİDEO ARA DEĞERLEMESİ ADAPTIVE BILATERAL MOTION COMPENSATED TEMPORAL VIDEO INTERPOLATION Fırat Üniversitesi-Elazığ UYARLAMALI İKİ YÖNLÜ HAREKET KESTİRİMLİ ZAMANSAL VİDEO ARA DEĞERLEMESİ ADAPTIVE BILATERAL MOTION COMPENSATED TEMPORAL VIDEO INTERPOLATION Yücel ÇİMTAY 1, Erol SEKE 2 1 Elektrik-Elektronik

Detaylı

ERSÖZ-KABAK SAVUNMA SANAYİ UYGULAMALARINDA ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNİN LİTERATÜR ARAŞTIRMASI. Filiz ERSÖZ 1 Mehmet KABAK 2 ÖZET

ERSÖZ-KABAK SAVUNMA SANAYİ UYGULAMALARINDA ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNİN LİTERATÜR ARAŞTIRMASI. Filiz ERSÖZ 1 Mehmet KABAK 2 ÖZET SAVUNMA SANAYİ UYGULAMALARINDA ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNİN LİTERATÜR ARAŞTIRMASI Filiz ERSÖZ 1 Mehmet KABAK 2 ÖZET Bu çalışmada çok kriterli karar verme yöntemleri adı altında geçen yöntemlerin

Detaylı

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSININ AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSININ AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi YIL 2013, CİLT XXXV, SAYI II, S. 329-360 Doi No: 10.14780/iibdergi.201324469 ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSININ AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

GÖRÜNTÜ VE LIDAR VERİSİNDEN BİNA TESPİTİNDE FARKLI YÖNTEMLER

GÖRÜNTÜ VE LIDAR VERİSİNDEN BİNA TESPİTİNDE FARKLI YÖNTEMLER HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2015 CİLT 8 SAYI 1 (55-65) GÖRÜNTÜ VE LIDAR VERİSİNDEN BİNA TESPİTİNDE FARKLI YÖNTEMLER Nusret Akdeniz Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü 07220,

Detaylı

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Endüstri Mühendisliği Bölümü ETKİN, ETKİLİ VE UYGULANABİLİR KARAR VERME: ETKİLEŞİMLİ BULANIK / OLABİLİRLİKLİ ÇOK AMAÇLI MATEMATİKSEL PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. Kerem CİDDİ Dumlupınar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü kciddi@yahoo.com

Detaylı

FARKLI UZUNLUKTAKİ BAZLARDA TİCARİ GPS YAZIMLARININ BERNESSE YAZILIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI

FARKLI UZUNLUKTAKİ BAZLARDA TİCARİ GPS YAZIMLARININ BERNESSE YAZILIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI i T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ FARKLI UZUNLUKTAKİ BAZLARDA TİCARİ GPS YAZIMLARININ BERNESSE YAZILIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI Hazırlayan

Detaylı

İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi Çankırı Karatekin Üniversitesi Y.2014, Cilt 4, Sayı 1, ss.237266 Y.2014, Volume 4, Issue 1, pp.237266 İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

Detaylı

ANA DAĞITIM ÜSSÜ YER SEÇİM PROBLEMLERİ VE BİR KAMU KURUMU İÇİN GERÇEK BİR ANA DAĞITIM ÜSSÜ YER SEÇİM PROBLEMİ

ANA DAĞITIM ÜSSÜ YER SEÇİM PROBLEMLERİ VE BİR KAMU KURUMU İÇİN GERÇEK BİR ANA DAĞITIM ÜSSÜ YER SEÇİM PROBLEMİ T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAREKAT ARAŞTIRMASI ANA BİLİM DALI ANA DAĞITIM ÜSSÜ YER SEÇİM PROBLEMLERİ VE BİR KAMU KURUMU İÇİN GERÇEK BİR ANA DAĞITIM ÜSSÜ YER SEÇİM PROBLEMİ YÜKSEK

Detaylı

Kural Tabanlı Karar Verme Mekanizmasına Sahip Sistematik Araç Seçim Modeli Geliştirilmesi

Kural Tabanlı Karar Verme Mekanizmasına Sahip Sistematik Araç Seçim Modeli Geliştirilmesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 2, 2009 (19-27) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 6, No: 2, 2009 (19-27) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz GÜFBED/GUSTIJ (2012) 2 (2):55-67 Research/Araştırma 1 İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz Serkan ÖZTÜRK 1,* 1 Gümüşhane Üniversitesi, Müh. Fak. Jeofizik

Detaylı

PİYASA RİSKİ ÖLÇÜMÜ OLARAK RİSKE MARUZ DEĞER VE HİSSE SENEDİ PORTFÖYLERİ İÇİN BİR UYGULAMA

PİYASA RİSKİ ÖLÇÜMÜ OLARAK RİSKE MARUZ DEĞER VE HİSSE SENEDİ PORTFÖYLERİ İÇİN BİR UYGULAMA T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SERMAYE PİYASALARI VE BORSA ANABİLİM DALI PİYASA RİSKİ ÖLÇÜMÜ OLARAK RİSKE MARUZ DEĞER VE HİSSE SENEDİ PORTFÖYLERİ İÇİN BİR UYGULAMA Yüksek Lisans

Detaylı

TÜM GÖKYÜZÜ KAMERASINDAN ALINAN GÖRÜNTÜLER KULLANILARAK BULUTLULUK ÖLÇÜMÜ YAPILMASI

TÜM GÖKYÜZÜ KAMERASINDAN ALINAN GÖRÜNTÜLER KULLANILARAK BULUTLULUK ÖLÇÜMÜ YAPILMASI TÜM GÖKYÜZÜ KAMERASINDAN ALINAN GÖRÜNTÜLER KULLANILARAK BULUTLULUK ÖLÇÜMÜ YAPILMASI İsmail BAŞLAR UZMANLIK TEZİ TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU Ulusal Gözlemevi Müdürlüğü Ocak 2012 ANTALYA

Detaylı

Çok Kriterli Karar Verme Problemlerinde Karar Ağacı Kullanımı. Şenay Lezki. Anadolu Üniversitesi ÖZET

Çok Kriterli Karar Verme Problemlerinde Karar Ağacı Kullanımı. Şenay Lezki. Anadolu Üniversitesi ÖZET Lezki Şenay Lezki Anadolu Üniversitesi ÖZET Bu çalışmada, karar ağacı tekniğinin çok kriterli karar verme problemlerinde uygulanabilirliği araştırılmıştır Karar ağacı tekniğinin geleneksel olarak kullanıldığı

Detaylı

ROTADİNAMİK POMPALARIN TÜM ALAN KARAKTERİSTİKLERİ

ROTADİNAMİK POMPALARIN TÜM ALAN KARAKTERİSTİKLERİ _ 909 ROTADİNAMİK POMPALARIN TÜM ALAN KARAKTERİSTİKLERİ Erkan AYDER Ayhan Nazmi İLİKAN ÖZET Boru hatlarında yer alan pompanın çeşitli nedenlerle devre dışı kalması halinde su darbesi meydana gelir. Boru

Detaylı

Çok Modelli Görsel Lokalizasyon Multi-Model Visual Localization

Çok Modelli Görsel Lokalizasyon Multi-Model Visual Localization Çok Modelli Görsel Lokalizasyon Multi-Model Visual Localization Kemal Egemen Özden Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bahçeşehir Üniversitesi kemalegemen.ozden@bahcesehir.edu.tr Mehmet ozlu, Salih Ergüt Avea

Detaylı

SİSMİK KIRILMA VERİLERİNDE İLK VARIŞ ZAMANLARININ ÇAPRAZ İLİŞKİ YÖNTEMİ KULLANILARAK BELİRLENMESİ

SİSMİK KIRILMA VERİLERİNDE İLK VARIŞ ZAMANLARININ ÇAPRAZ İLİŞKİ YÖNTEMİ KULLANILARAK BELİRLENMESİ Jeofizik, 212, 16, 31-41 doi: 11.b4/jeofizik-911-19 SİSMİK KIRILMA VERİLERİNDE İLK VARIŞ ZAMANLARININ ÇAPRAZ İLİŞKİ YÖNTEMİ KULLANILARAK BELİRLENMESİ First Arrival Picking in Seismic Refraction Data by

Detaylı

FARKLI AKADEMİK UNVANLARA SAHİP FEN ÖĞRETMENLERİNİN BRANŞLARA GÖRE MODEL VE MODELLEME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

FARKLI AKADEMİK UNVANLARA SAHİP FEN ÖĞRETMENLERİNİN BRANŞLARA GÖRE MODEL VE MODELLEME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ FARKLI AKADEMİK UVALARA SAHİP FE ÖĞRETMELERİİ BRAŞLARA GÖRE MODEL VE MODELLEME HAKKIDAKİ GÖRÜŞLERİ Dr. Öğ. Bnb. İsmet Ergin Kara Harp Okulu Dekanlığı Temel Bilimler Bölüm Başkanlığı İsmet.ergin@gmail.com

Detaylı

200 Amper, Yüksek Frekans ve Anahtarlamalı Gerçekleştirilmesi DA Kaynak Makinesinin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi

200 Amper, Yüksek Frekans ve Anahtarlamalı Gerçekleştirilmesi DA Kaynak Makinesinin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi Koparan A., Aydemir M. T., Şimşek O., 200 Amper, Yüksek Frekans Anahtarlamalı DA Kaynak Makinesinin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi, 200 Amper, Yüksek Frekans Anahtarlamalı DA Kaynak Makinesinin Tasarımı

Detaylı

Al-7075 Malzemesinin Freze Tezgâhında Delme İşleminde Farklı Devir Ve İlerleme Hızları İçin Oluşan Titreşimlerin İncelenmesi

Al-7075 Malzemesinin Freze Tezgâhında Delme İşleminde Farklı Devir Ve İlerleme Hızları İçin Oluşan Titreşimlerin İncelenmesi Al-7075 Malzemesinin Freze Tezgâhında Delme İşleminde Farklı Devir Ve İlerleme Hızları İçin Oluşan Titreşimlerin İncelenmesi C. Sevim, O. Genc Abstract: This study investigates the vibration of Al-7075

Detaylı

Son Kullanıcı Tabanlı Yazılım Geliştirme Aracı

Son Kullanıcı Tabanlı Yazılım Geliştirme Aracı Son Kullanıcı Tabanlı Yazılım Geliştirme Aracı Cengiz TOĞAY 1 Volkan AKKUŞ 2 Ali Hikmet DOĞRU 3 1 Netaş Telekomünikasyon A.Ş, İstanbul, Türkiye 2 Yalın, Bursa 3 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgisayar

Detaylı

KISMİ EN KÜÇÜK KARELER REGRESYONU YARDIMIYLA OPTİMUM BİLEŞEN SAYISINI SEÇMEDE MODEL SEÇME KRİTERLERİNİN PERFORMANS KARŞILAŞTIRMASI

KISMİ EN KÜÇÜK KARELER REGRESYONU YARDIMIYLA OPTİMUM BİLEŞEN SAYISINI SEÇMEDE MODEL SEÇME KRİTERLERİNİN PERFORMANS KARŞILAŞTIRMASI Ekonometri ve İstatistik Sayı:15 2011 38-52 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ KISMİ EN KÜÇÜK KARELER REGRESYONU YARDIMIYLA OPTİMUM BİLEŞEN SAYISINI SEÇMEDE MODEL

Detaylı