2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI. Açılış Törenine Hoşgeldiniz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI. Açılış Törenine Hoşgeldiniz"

Transkript

1 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI Açılış Törenine Hoşgeldiniz

2 Rekabet Gücünün Artırılması ve Yenilikçilik Mali Destek Programı Program bütçesi: TL Mikro İşletmelerde Kurumsallaşma ve Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı Program bütçesi: TL Üretim ve Çevre Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı Program bütçesi: TL 2

3 Buprogram ile, KOBİ lerin yüksek katma değerli ve yenilikçi üretim yapısının geliştirilerek bölgenin rekabet gücünün artırılması amaçlanmaktadır. 3

4 ÖNCELİK 1 Ürün geliştirme veya çeşitlendirme yoluyla yüksek katma değerli üretim yapısına geçişin sağlanması Sektörler: Gıda-İçecek, Tekstil-Hazır Giyim, Mobilya Ürün Geliştirme: İşletmenin mevcut pazarına yönelik mevcut ürünlerine yeni ve farklı özellikler ekleyerek performansını geliştirmesi Ürün Çeşitlendirme: İşletmenin yeni ürünlerle yeni pazarlara yönelik faaliyet göstermesi 4

5 ÖNCELİK 2 İşletmelerin ürün, süreç ve pazarlama yeniliği uygulama kapasitelerinin geliştirilmesi Sektörler: Kimya-Plastik, Makine-Metal İşleri Ürün Yeniliği: Yeni ya da önemli derecede iyileştirilmiş bir mal veya hizmetin ortaya konulması Süreç Yeniliği: Yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir üretim veya teslimat yönteminin gerçekleştirilmesi Pazarlama Yeniliği: Ürün tasarımı veya ambalajlanması, ürün konumlandırması, ürün tanıtımı (promosyon) veya fiyatlandırmasında önemli değişiklikleri kapsayan yeni bir pazarlama yönteminin ortaya konulması 5

6 l l l Uygun Başvuru Sahipleri: Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ ler) 250 çalışan (en fazla) 40 milyon TL yıllık net satış hasılatı veya mali bilanço (en fazla) Program Bütçesi: TL Destek Tutarı: Asgari tutar: TL Azami tutar: TL Destek Oranı: %10 - %50 Proje süresi: Azami süre: 9 ay 6

7 Başvuru Sahibinin; 4 Kasım 2012 tarih ve 2012/3834 sayılı Yönetmelik le yeniden düzenlenen KOBİ tanımına uygun olması, Ajansın faaliyet gösterdiği TR62(Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesi nde kayıtlı olması veya merkezi ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması, Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi, Ajansa proje başvurusu yapılmadan önce kurulmuş ve esnaf veya ticaret sicilinde tescil edilmiş olmasıgerekmektedir. 7

8 Örnek Proje Konuları İşletmenin pazar payını genişletmeye ya da yeni pazarlara ulaşmaya yönelik olarak ürün gamına yeni ürün(ler) eklemesine yönelik projeler Ürün geliştirme ve araştırmaya yönelik yeni laboratuvar, test merkezi kurulması veya geliştirilmesine yönelik projeler Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım gibi tescil belgeleri alınmış ürünlerin ticarileştirilmesine yönelik projeler E-ticaret ve dijital pazarlama uygulamalarına yönelik projeler İnsan sağlığı ve çevreye dost yeni ürün üretimine yönelik projeler 8

9 Buprogram ile, bölgedeki mikro ölçekli işletmelerin kurumsallaşma, ürün geliştirme ve çeşitlendirme yoluyla rekabet gücünün artırılması amaçlanmaktadır. 9

10 ÖNCELİK 1 Mikro işletmelerin kurumsallaşma düzeyinin artırılması ÖNCELİK 2 Mikro işletmelerin ürün geliştirme ya da çeşitlendirme olanaklarının artırılması Desteklenecek Sektörler: Gıda içecek Kimya plastik Tekstil hazır giyim Makine metal işleri Metalik olmayan mineral ürünler Mobilya imalatı Lojistik Turizm Bilişim 10

11 l l Uygun Başvuru Sahipleri: 10 çalışan (en fazla) 1 milyon TLyıllık net satış hasılatı veya mali bilanço (en fazla) lmikro İşletmeler Program Bütçesi: TL Destek Tutarı: Asgari tutar: TL Azami tutar: TL Destek Oranı: %10 - %50 Proje süresi: Azami süre: 9 ay 11

12 Başvuru Sahibinin; 4 Kasım 2012 tarih ve 2012/3834 sayılı Yönetmelik e göre mikro işletme olarak sınıflandırılan KOBİ (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme) tanımına uygun olması Ajansın faaliyet gösterdiği TR62(Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesi nde kayıtlı olması veya merkezi ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması, Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi, Ajansa proje başvurusu yapılmadan önce kurulmuş ve esnaf veya ticaret sicilinde tescil edilmiş olmasıgerekmektedir. 12

13 Örnek Proje Konuları İşletmelerin dış ticaret, markalaşma, tasarım, stratejik planlama, üretim planlaması gibi alanlarda kurumsallaşmasına yönelik projeler İşletme tedarik zincirinin geliştirilmesine yönelik projeler Yüksek katma değerli üretimin geliştirilmesine yönelik ürün geliştirme ve tasarıma yönelik projeler Yeni ürün üretilmesi ve geliştirilmesine yönelik projeler Ürün geliştirme ve araştırmaya yönelik yeni laboratuvar, test merkezi kurulması veya geliştirilmesine yönelik projeler 13

14 2015 yılı RAY ve MİKRO mali destek programları kapsamında kar amacı güden bir Başvuru Sahibi en fazla bir proje başvurusunda bulunabilir. İki programa birden başvuru yapılması durumunda kaydı alınan ilk başvuru geçerli sayılacaktır. Başka kaynaklardan desteklenen aynı proje ve/veya faaliyetler için Ajanstan destek sağlanamaz. Bir takvim yılı içerisinde sözleşme yapılan kar amacı güden gerçek ve tüzel kişiler, proje uygulama döneminde ve sözleşmenin sona erdiği tarihi izleyen bir yıllık süre içerisinde Ajansa başvuramaz. 14

15 İhracatın Artırılması: Proje kapsamında ilk defa ihracat gerçekleştirecek projelere +2 puan verilecektir. İstihdamın artırılması: Projeler kapsamında tam zamanlı ve kadın/genç /engelli olması koşulu ile yeni istihdam içeren projelere +2 puanverilecektir. 15

16 Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması: Tabloda belirtilen ilçelerde uygulanacak projelere değerlendirme sürecinde ilave puan verilecektir: +2 Silifke, Ceyhan, Pozantı, Anamur, Erdemli ve Kozan +4 Bozyazı, Karataş, Çamlıyayla, Mut, İmamoğlu, Karaisalı, Aydıncık, Yumurtalık +4 Gülnar, Tufanbeyli, Aladağ, Saimbeyli ve Feke 16

17 Buprogram ile Çukurova Bölgesi nde, rekabet gücü, Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin artırılması ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik küçük ölçekli altyapının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. 17

18 Program Öncelikleri ÖNCELİK 1 Bölgenin Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesinin artırılması ÖNCELİK 2 Çevresel sürdürülebilirliğe yönelik altyapının geliştirilmesi ÖNCELİK 3 Turizm altyapısının geliştirilmesi 18

19 l l l Uygun Başvuru Sahipleri: - Mahalli idareler* - Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları - Üniversiteler - Teknoloji geliştirme bölgeleri - Organize sanayi bölgeleri - Küçük sanayi siteleri - Kamu kurum ve kuruluşları* - Kar amacı gütmeyen birlikler Program Bütçesi: TL Destek Tutarı: Asgari tutar: TL Azami tutar: TL Destek Oranı: %25 - %75 Proje süresi: Azami süre: 18 ay * 6 Aralık 2012 tarih ve 6360 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren kanun hükmüne göre tüzel kişiliği kaldırılan kuruluşlar uygun başvuru sahibi olamazlar. 19 * MEB e bağlı eğitim kurumlarından sadece mesleki eğitim yapan liseler bu kapsamda uygun başvuru sahibidir.

20 Başvuru Sahibinin; Ajansın faaliyet gösterdiği TR62(Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesi nde kayıtlı olması veya merkezi ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması, Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi, Ajansa proje başvurusu yapılmadan önce kurulmuş ve tescil edilmiş olmasıgerekmektedir. 20

21 Örnek Proje Konuları OSB ve KSS gibi ortak üretim alanlarının altyapılarının iyileştirilmesine yönelik projeler Ortak üretim ve ticaret alanlarındaki çevresel kirliliğin önlenmesi ve çevresel altyapının iyileştirilmesine yönelik projeler Tarihi kent dokusunun bulunduğu alanlarda sokakların ve caddelerin restorasyon, koruma ve yeniden kullanımına yönelik yenileme ve tasarım projeleri Sağlık turizmi başta olmak üzere alternatif turizm çeşitlerinin geliştirilmesine yönelik projeler 21

22 Özel Düzenlemeler: Üretim ve Çevre Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında bir başvuru sahibi, bulunabilir. en fazla iki proje başvurusunda Değerlendirme sonucuna göre bu başvurulardan en fazla biri destek almaya hak kazanabilir. Başka kaynaklardan desteklenen aynı proje ve/veya faaliyetler için Ajanstan destek sağlanamaz. 22

23 Ajansımız tarafından; Projeye dayalı iş yapma kültürünün yaygınlaştırılması, Ajansa başvuruda bulunulan projelerin niteliğinin arttırılması, Proje hazırlayanlara yol göstermesi amacıyla hazırlanan Proje Hazırlama Kılavuzu, Çukurova Kalkınma Ajansı veya Ajansın internet adresinden (www.cka.org.tr )temin edilebilir. 23

24 Proje Teklif Çağrısı İlanı (30 Ocak 2015) Bilgilendirme Toplantıları (9 27 Şubat 2015) Proje Hazırlama Eğitimleri (2 13 Mart 2015) Son Başvuru Tarihi Elektronik Başvuru: 30 Nisan 2015 / Saat: 17:00 Evrakların Teslimi: 8 Mayıs 2015 / Saat:17:00 Ön İnceleme Aşaması Bağımsız Değerlendirici Aşaması Değerlendirme Komitesi Aşaması Genel Sekreter İncelemesi Yönetim Kurulu Onayı Değerlendirme Sonuçlarının İlanı (8 Ağustos 2015) Sözleşmelerin İmzalanması İzleme ve Değerlendirme 24

25 Başvuru Sahibi olarak https://kaysuygulama.kalkinma.gov.tr adresinden sisteme kayıt işlemi yapılır. Başvuru Formu https://kaysuygulama.kalkinma.gov.tr adresinden doldurulur. BaşvurutamamlandıktansonrasistemtarafındanüretilenPDFformatındakiBaşvuru Formununve kapağınınçıktısıalınır. Çıktısı alınan Başvuru Formu kurumu temsil ve ilzama yetkili kişi(ler) tarafından imzalandıktan ve çoğaltıldıktan sonra destekleyici belgeler eklenerek zarflanır ve kapalızarfınüzerinebaşvuruformukapağıyapıştırılır. 25

26 Mali Destek Programları hakkında detaylı bilgi Çukurova Kalkınma Ajansı veya Ajansın internet adresinden (www.cka.org.tr ) temin edilebilecek Başvuru Rehberlerinde mevcuttur. Başvurular elden veya posta yoluyla aşağıdaki adrese teslim edilmelidir: Çukurova Kalkınma Ajansı Çınarlı mah.atatürk cad.no:1 Sabancı İş Merkezi Kat: Seyhan/ADANA 26

27 Sorularınızı, son başvuru tarihinden 20 gün öncesine kadar, teklif çağrısının referans numarasını açık bir şekilde belirterek elektronik posta yadafaksyoluyla gönderebilirsiniz. E-posta Faks :(322) Soruların yanıtları, adresinde Mali Destekler bölümünde Sıkça Sorulan Sorular (SSS) listesinde yayınlanacaktır. SSS listesinde ve Başvuru Rehberinde yer almayan hiç bir bilgi Başvuru Sahipleri veajans için bağlayıcı nitelik taşımamaktadır. 27

28 28