BÖLÜM 5.2 İŞARETLEME VE ETİKETLEME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM 5.2 İŞARETLEME VE ETİKETLEME"

Transkript

1 BÖLÜM 5.2 İŞARETLEME VE ETİKETLEME Ambalajların işaretlenmesi NOT: Ambalajların, büyük ambalajların, gaz kaplarının ve IBC'lerin üretimi, test edilmesi ve onaylanmasına ilişkin işaretler için Kısım 6'ya bakın ADR'de aksi belirtilmedikçe, ambalaj içindeki tehlikeli mallara karşılık gelen UN numarası, her bir ambalaj üzerine okunaklı ve dayanıklı biçimde "UN" harfleri öne gelecek şekilde işaretlenmelidir. UN numarası ve UN harfleri, kapasitesi 30 litre veya daha az olan veya azami brut kütlesi 30 kg olan ambalajlar hariç olmak üzere en az 12 mm uzunlukta, su kapasitesi 60 litre veya daha az olan silindirler için 6 mm uzunlukta, 5 litre veya 5 kg. den az olan ambalajlar hariç uygun uzunlukta olmalıdırlar.ambalajlanmamış nesneler için işaret söz konusu nesne üzerinde, kafesinde veya tutma, depolama veya açma mekanizmasının üzerinde yer almalıdır İşbu Bölümde zorunlu olduğu belirtilen tüm ambalaj işaretleri: kolay görülebilir ve okunaklı olmalıdır; etkinliğinde önemli bir azalma olmaksızın açık hava maruziyetine dayanabilmelidir Kurtarma ambalajları ve kurtarma basınçlı kapları ilave olarak "SALVAGE" (KURTARMA) kelimesi ile işaretlenmelidir. KURTARMA işaretinin harfleri en az 12 mm büyüklüğünde olacaktır litre kapasiteden fazla orta hacimli konteynerlerin (IBC) ve büyük ambalajların karşılıklı iki tarafı da işaretlenmelidir Sınıf 1 kapsamında yer alan maddelere ilişkin ek hükümler Sınıf 1 kapsamında yer alan maddeler için ambalajlar ayrıca uyarınca belirlenmiş olan uygun sevkiyat adını taşımalıdır. İşaret, açıkça okunur ve silinmez olup, menşe ülkenin resmi dilinde ve buna ilave olarak resmi dil İngilizce, Fransızca veya Almanca değilse, taşıma işlemine müdahil ülkeler arasında imzalanmış olan anlaşmalar aksini öngörmedikçe, İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinde de yazılmalıdır Sınıf 2 kapsamında yer alan maddelere ilişkin ek hükümler Yeniden doldurulabilir kaplar, açık şekilde okunabilir ve dayanıklı karakterlerle şu bilgileri taşımalıdır: Gaz veya gaz karışımının 3.1.2'de belirlendiği üzere UN numarası ve uygun taşıma adı. B.B.B. kaydı olarak sınıflandırılan gazlarda, gazın yalnızca teknik adı 1 UN numarasına ilave olarak belirtilmelidir. Karışımlarda, tehlikelere en baskın şekilde katkıda bulunan en fazla iki bileşik Belirtilmelidir; 1 Teknik ad yerine, aşağıda belirtilen isimlerden birinin kullanılmasına izin verilmiştir: - UN No soğutucu gaz, B.B.B. için: Karışım Fl, karışım F2, karışım F3; - UN No metilasetilen ve propadin karışımları, stabilize için: Karışım P1, karışım P2; - UN No hidrokarbon gaz karışımı, sıvılaştırılmış, B.B.B. için: karışım A veya bütan, karışım A0l veya bütan, karışım A02 veya bütan, karışım A0 veya bütan, karışım A1, karışım B1, karışım B2, karışım B, karışım C veya propan; - UN No Butadienler, stabilize için: 1,2-Butadien, stabilize, 1,3-Butadien, stabilize

2 Kütlesel olarak doldurulan sıkıştırılmış gazlar ve sıvılaştırılmış gazlar için; doldurma sırasındaki tertibatlar veya donatılmış aksesuarlarla birlikte azami doldurma kütlesi ve kabın darası veya brüt kütle; Sonraki periyodik muayenenin tarihi (yılı). Bu işaretler kazınmış şekilde, kap üzerine iliştirilmiş dayanıklı bir bilgi levhası veya etiket üzerinde ya da baskı veya eşdeğer bir işlem ile yapıştırılmış ve hemen görülebilir bir işaretleme yöntemiyle gösterilebilir.bu işaretler kazınmış şekilde, kap üzerine iliştirilmiş dayanıklı bir bilgi levhası veya etiket üzerinde ya da baskı veya eşdeğer bir işlem ile yapıştırılmış ve hemen görülebilir bir işaretleme yöntemiyle gösterilebilir. NOT 1: Ayrıca bkz NOT 2: Yeniden doldurulamayan kaplar için bkz Radyoaktif malzemeler için özel işaretleme hükümleri Her bir ambalaj, göndericinin veya alıcının adı veya her ikisinin yer aldığı bir tanımlamayla ambalajın dış tarafından okunabilir ve dayanıklı olarak işaretlenmelidir. Her bir dış ambalaj, içindeki tüm ambalajların işaretlemelerinin görünür olmadığı durumda, göndericinin veya alıcının adı veya her ikisinin yer aldığı bir tanımlamayla dış ambalajın dış tarafından okunabilir ve dayanıklı olarak işaretlenmelidir Muaf ambalajlar hariç her bir ambalaj için "UN" harflerinin ardından gelen UN numarası ve uygun sevkiyat adı okunaklı ve dayanıklı şekilde ambalajın dış kısmına işaretlenmelidir. Muaf ambalajlar, de öngörülen şekilde işaretlenecektir Brüt kütlesi 50 kg'den fazla olan her bir ambalajda, izin verilen brüt ağırlığın okunaklı ve dayanıklı bir şekilde ambalajın dış kısmında işaretlenmiş olması gerekir Her bir ambalaj: Tip IP-1, Tip IP-2 veya Tip IP-3 ambalaj tasarımına uygunsa, ambalajın dış kısmında "TİP IP- 1" (TYPE IP-1), "TİP IP-2" (TYPE IP-2) veya "TİP IP-3" (TYPE IP-3) ibareleri okunaklı ve dayanıklı şekilde işaretlenmelidir. Tip A ambalaj tasarımına uygunsa ambalajın dış tarafında "TİP A" (TYPE A) ibaresi okunaklı ve dayanıklı şekilde işaretlenmelidir; Tip IP-2, Tip IP-3 veya Tip A ambalaj tasarımına uygunsa, ambalajın dışına tasarımı gerçekleştiren menşe ülkenin uluslararası araç kayıt kodu (VRI Kodu) 2, üreticilerin adı veya yetkili kurum tarafından belirtilen diğer bir tanım okunaklı ve dayanıklı şekilde işaretlenmelidir , den e, ten ye ve dâhilindeki bir ya da daha fazla paragraf altında tasarım onayına uygun olan her bir ambalaj okunaklı ve dayanıklı şekilde aşağıdaki bilgileri de içerecek şekilde ambalajın dış kısmından işaretlenecektir: yetkili kurum tarafından söz konusu tasarıma tahsis edilen tanımlama işareti; bu tasarıma uygun olan her bir ambalajı özel olarak tanımlayan bir seri numarası; TipB(U), TipB(M) yada Tip C, bir TipB(U), TipB(M) yada TipC durumunda ambalaj tasarımı Tip B(U), Tip B(M) veya Tip C ambalaj tasarımına uygun her bir ambalajın yangın ve suyun etkilerine dirençli dış veya en dıştaki kabına kabartmalı, damgalı veya yangın ve suyun etkilerine dirençli başka bir yöntemle aşağıdaki şekilde gösterilen yonca sembolü sade biçimde işaretlenmelidir. 2 Karayolu Trafiğine ilişkin Viyana Konvansiyonu nda (l968) öngörülen uluslararası trafikte motorlu araçları ayırt etme işareti

3 X yarıçapına sahip merkezi bir daireyi esas alan oranlara sahip basit bir yonca sembolü. İzin verilen asgari X boyutu 4 mm dir DÖE-I veya YKC-I malzemesinin kaplar veya sarma malzemeleri içerisinde bulunması ve ' te müsaade edilen şekilde münhasır kullanım koşulları altında taşınması halinde, bu kapların ve sarma malzemelerinin dış yüzeyinde "RADYOAKTİF DÖE-I" (RADIOACTIVE DÖE-I) veya "RADYOAKTİF YKC-I" (RADIOACTIVE YKC-I) işareti bulunmalıdır Yetkili kurum tarafından tasarım veya taşıma onayı gerektiren ambalajların uluslararası taşımacılığına ilişkin her koşulda, bu işleme dahil olan farklı ülkelerde farklı onay tipleri geçerli olup, işaretleme işlemi tasarımın menşe ülkesinin sertifikasına uygun şekilde gerçekleştirilir Çevre için tehlikeli maddelere ilişkin özel işaretleme prosedürleri kriterlerini karşılayan çevre için tehlikeli maddeler içeren ambalajlar, te gösterilen çevre için tehlikeli madde işareti ile dayanıklı şekilde işaretlenecek olup; tek ve kombine ambalajların aşağıdakilere sahip olması halinde bir istisna geçerli olacaktır: - Sıvılar için miktarı 5 l veya daha az olanlar veya - Katılar için net kütlesi 5 kg veya daha az olanlar Çevre için tehlikeli madde işareti, 'de istenen işaretlerin bitişiğinde yer alacaktır ve zorunlulukları karşılanmalıdır Çevreye zararlı maddeyi Şekil de gösterilen şekilde işaretleyiniz Şekil Çevreye zararlı madde işareti

4 İşaretleme, 45 0 derecelik açı ile kare biçiminde olacaktır (baklava şeklinde). Sembol (balık ve ağaç) beyaz üzerine siyah ya da uygun kontrast arka plan üzerine siyah olacaktır. Minimum boyutlar 100 mm x 100mm olacaktır ve baklava şeklini oluşturan minimum genişlik 2mm olacaktır.ambalaj boyutlarının bunu gerektirdiği durumlarda, boyut / çizgi kalınlığı, işaretleme net görülecek şekilde azaltılabilir. Boyutların belirtilmemesi durumunda, tüm özellikler gösterilenlere yakın olacaktır. NOT: Çevreye zararlı madde işareti taşıyan ambalajlar için ambalajlar için her bir gerekliliğe ek olarak nin etiketleme hükümleri uygulanacaktır Yön düzeni okları de ön görülen haller dışında: - Sıvı içeren iç ambalajlara sahip kombine ambalajlar; - Havalandırma kapaklarına sahip tek ambalajlar ve - Soğutularak sıvılaştırılmış gazların taşınmasına mahsus kryojenik kaplar, aşağıda gösterilene benzer veya ISO 780:1997 teknik özelliklerine uygun ambalajın yön düzeni okları ile okunaklı şekilde işaretlenecektir. Yön düzeni okları, oklar doğru dik konumu gösterecek şekilde ambalajın karşılıklı iki dik yüzeyinde yer alacaktır. Bunlar, dikdörtgen olacak ve ambalajın boyutuna uygun ebatlara sahip olacaktır. Okların çevresinde dikdörtgen sınırların gösterimi tercihe bağlıdır. Şekil Şekil ya da Beyaz ya da uygun kontrast renkte arka plan üzerinde iki siyah yada kırmızı ok Dikdörtgen çerçeve isteğe bağlıdır. Tüm özellikler burada gösterilene yakın oranlı olacaktır Yön oklarının aşağıda belirtilenlerde bulunmasına gerek yoktur: Kryojenik kaplar haricindeki basınçlı kaplar içeren dış paketler; Sıvı içeriklerin tamamen emilmesi amacıyla iç ve dış paketler arasında yeterli derecede emici materyal bulunan her biri en fazla 120 ml kapasiteye sahip iç ambalajlarda tehlikeli mal içeren dış paketler; Herbiri en fazla 50 ml kapasiteye sahip ana kaplardaki Sınıf 6.2 ye ait bulaşıcı maddeler içeren dış paketler; (d) Tip IP-2, Tip IP-3,Tip A, Tip B(U), Tip B(M) veya Tip C ambalajlarındaki Sınıf 7 radyoaktif malzemeler içeren; (e) (f) Tüm yön düzenlerinde sızdırmaz olan maddeler içeren dış paketler (örn. termometrelerdeki alkol veya cıva, aerosoller, vb.); veya Her biri en fazla 500 ml olan tehlikeli mal içeren hermetik olarak mühürlü iç ambalajlar bulunduran dış paketler

5 Uygun ambalaj yönünü göstermek haricindeki bir amaca hizmet eden oklar, bu alt-başlık kapsamında işaretlenmiş bir ambalaj üzerinde yer almaz Ambalajların etiketlenmesi Etiketleme hükümleri Sütun (6) da özel bir hüküm ile aksi belirtilmedikçe Bölüm 3.2, Tablo A'da sıralanan her birmadde veya nesne için Sütun (5) te gösterilen etiketler iliştirilmelidir Öngörülen modellere tam olarak karşılık gelen silinmez tehlike işaretleri etiketler yerine kullanılabilir den e (Rezerve edilmiş) de ön görülenler hariç olmak üzere her etiket: Ambalajın boyutları müsaade ediyorsa ambalajın aynı yüzeyine; Sınıf 1 ve 7 ye ait ambalajlar içinse uygun sevkiyat adıni gösteren işaretin yanına yapıştırılmalıdır; Ambalajın herhangi bir parçası veya kısmı ya da başka bir etiket veya işaret tarafından kapanmayacak veya görünümü engellenmeyecek şekilde ambalaja yerleştirilmelidir ve Birden fazla etiketin zorunlu olduğu durumlarda birbirlerinin yanında yer almalıdır. Ambalajın, etiketin gerektiği şekilde yapıştırılamayacağı düzensiz bir şekle veya küçük bir boyuta sahip olması durumunda, etiket ambalaj üzerinde bir künyeye yapıştırılarak ya da başka uygun bir yöntemle iliştirilecektir litreden fazla kapasiteye sahip orta boy hacimli konteynerlerin (IBC) ve büyük ambalajların karşılıklı iki tarafı da etiketlenmelidir (Rezerve edilmiş) Kendiliğinden reaktif maddeler ile organik peroksitlerin etiketlenmesine ilişkin özel hükümler Model No. 4.1'e uygun etiket, aynı zamanda ürünün alev alabileceği ve bu nedenle model No. 3'e uygun bir etiketin gerekli olmadığı anlamına da gelmektedir. Buna ilave olarak, model No. 1 e uygun bir etiket de kendiliğinden reaktif Tip 1 maddeleri için geçerli olabilir. Buna yetkili kurumun, böyle bir ambalajdaki kendiliğinden reaktif maddenin patlayıcı özellik göstermediğinin testlerle kanıtlanması üzerine bu etiketin özel bir ambalaj için dağıtılmasına izin verdiği durumlar dahil değildir. Model No. 5,2'e uygun etiket, aynı zamanda ürünün alev alabileceği ve bu nedenle model No. 3'e uygun bir etiketin gerekli olmadığı anlamına da gelmektedir. Ayrıca aşağıdaki etiketler de kullanılacaktır: (i) (ii) Organik peroksitler tip B için Model No. 1 e uygun bir etiket. Buna, yetkili kurumun, böyle bir ambalajdaki organik peroksitin patlayıcı özellik göstermediğinin testlerle kanıtlanması üzerine bu etiketin özel bir ambalaj için dağıtılmasına izin verdiği durumlar dahil değildir. Ambalaj grubu I veya II, Sınıf 8 in kriterleri karşılandığında model 8'e uygun etiket gereklidir. Adı belirtilen kendiliğinden reaktif maddeler ile organik peroksitler için, yapıştırılacak etiketler sırasıyla ve 'te bulunan listede gösterilmektedir Bulaşıcı maddelerin ambalajlarının etiketlenmesine ilişkin özel hükümler Model No. 6.2'ye uygun etikete ilave olarak bulaşıcı madde ambalajları içindeki maddelerin yapısının gerektirdiği başka bir etiket daha taşımalıdır

6 Radyoaktif malzemenin etiketlenmesine ilişkin özel hükümler uyarınca büyütülmüş etiketlerin kullanılması hariç, radyoaktif malzeme içeren her bir ambalaj, dış ambalaj ve konteynerlere, 7A,7B yada 7C modellerine uygun etiketler, uygun kategoriye göre yerleştirecektir. Etiketler ambalajın yada dış ambalajın dış kısmına karşılıklı iki yönde yada bir konteyner yada tankın dört bir yanına yerleştirilecektir. Buna ilave olarak, hükümleri kapsamında muaf kılınan bölünebilen maddeler hariç bölünebilen madde içeren her bir ambalaj, dış ambalaj ve konteyner, model No.7E' ye uygun etiketler taşımalıdır; uygun olan yerlerde bu etiketler uygun modeller olan 7A, 7B ve 7C etiketlerinin yanına yerleştirilecektir. Etiketler 5.2.1'de belirtilen işaretleri kapatmamalıdır. Ambalajın içindeki malzemelerle ilgisi olmayan herhangi bir etiket sökülmeli ya da kapatılmalıdır Uygulanabilir 7A, 7B veya 7C no.lu modellerine uyan her bir etiket aşağıdaki bilgilerle tamamlanacaktır: İçindekiler: (i) (ii) DÖE-I maddeleri hariç Tablo 'den alınan radyonüklidlerin ve yine bu tablodaki belirtilen sembollerle birlikte adı. Radyonüklid karışımları için satır boşluğunun izin verdiği kadarıyla en kısıtlayıcı nüklidler sıralanmalıdır. DÖE veya YKC grubu, radyonüklidin adını takip etmelidir. Bu amaçla "DÖE- II","DÖE-III", "YKC-I" ve "YKC-II" ibareleri kullanılmalıdır; DÖE-I maddeleri için sadece "DÖE-I" terimi gereklidir; radyonüklidin adının belirtilmesi gerekli değildir; (d) Etkinlik: Taşıma esnasında uygun SI ön ek sembolü ile bekerel (Bq) cinsinden ifade edilen radyoaktif içeriklerin azami etkinliği (bkz ). Bölünebilen malzeme için, gram (g) birimindeki bölünebilir nüklitlerin toplam kütlesi ve bunun katları etkinlik yerine kullanılabilir Dış paketler ve konteynerler için etiketteki "içindekiler" ve "etkinlik" bilgileri, dış paket ya da konteynerin içindeki tüm maddeler hesaba katılarak sırasıyla yukarıda ve 'de belirtilen bilgileri içermelidir; farklı radyonüklidler içeren karışık ambalaj yükleri barındıran dış paket ya da konteyner etiketlerinde "Taşıma Dokümanlarına Bakınız" ibaresi yer alabilir. Taşıma indeksi: ve uyarınca saptanmış olan rakam (I-WHITE kategorisi için taşıma indeksi kaydı gerekmez) Model No.7E ye uygun her bir etiket, nakliyenin geçtiği veya götürüldüğü ülkede uygulanabilir olan ve yetkili otorite tarafından verilen onay sertifikasında belirtildiği gibi veya ya da te belirtilen şekilde kritik güvenlik endeksi (CSI) ile tamamlanacaktır Dış ambalajlar ve konteynerler için, Model No.7E ye uygun etiket, dış ambalajlar ve konteynerler içindeki bütün ambalajların tamamının kritik güvenlik endekslerinin toplamını üzerinde bulundurur Yetkili otoritenin tasarım veya taşıma onayını gerektiren ambalajların uluslararası taşımacılığına ilişkin her koşulda, bu işleme dahil olan farklı ülkelerde farklı onay tipleri geçerli olup, etiketleme işlemi tasarımın menşe ülkesinin sertifikasına uygun şekilde gerçekleştirilir Etiket hükümleri Etiketler aşağıdaki hükümleri karşılamalı ve renk, semboller ve genel format açısından 'de gösterilen modellere uygunluk göstermelidir. Diğer taşıma modları için istenen ve etiketin tam anlamını etkilemeyen küçük değişiklikler içeren modeller de kabul edilebilir. NOT: İlgili durumlarda, deki etiketler, de ön görülen noktalı bir dış sınırla yer alır. Etiket, kontrast yaratan bir zemine uygulanmışsa buna gerek yoktur

7 Etiketler, Şekil de verildiği üzere düzenlenecektir. Şekil Sınıf / Bölüm Etiketi * 4.1, 4.2 ve 4.3 sınıfı ya da sınıfları için 4 yada 6.1 ve 6.2 sınıfları için 6 alt köşede gösterilecektir. ** İlave metinler / numaralar / harfler (zorunlu olması halinde) yada (opsiyonel olması halinde) bu alt yarıda gösterilebilir. *** Sınıf işareti yada 1.4, 1.5 ve 1.6 için bölüm numaraları ve Model No 7E için BÖLÜNEBİLEN kelimesi üst yarıda gösterilecektir Etiketler kontrast bir arka plan üzerinde ya da dış kenar çizgisi kenarında noktalı ya sürekli çizgi olarak verilecektir Etiket, 45 0 açı ile kare şeklinde olacaktır (baklava biçimli). Minimum boyutlar 100 mm x 100 mm ve baklava şeklini oluşturan köşe içerisindeki minimum çizgi boyutu 2 mm olacaktır. Köşe içerisindeki çizgi paralel olacaktır ve bu çizginin dışından etiketin köşesine 5 mm kadar olacaktır. Etiketin üst yarısındaki köşenin içindeki çizgi sembolün rengi ile aynı renkte olacaktır ve etiketin alt yarısındaki köşenin içindeki çizgi alt köşede yer alan sınıf ya da bölüm numarası ile aynı renkte olacaktır. Boyutların verilmediği yerlerde, tüm özellikler burada gösterilenlere yakın oranda olacaktır Etiketteki sembollerin ve diğer elemanların görünür kalması koşuluyla, ambalaj boyutlarının gerektirmesi halinde, boyutlar azaltılabilir. Kenar içindeki çizgi, etiketin kenarından 5 mm içeride kalacaktır. Kenar içinde çizginin minimum genişliği 2 mm olarak kalacaktır. Silindirler için boyutlar, ile uygunluk gösterecektir Sınıf 2 silindirleri, taşımaya yönelik şekil, yerleşme ve sabitleme mekanizmaları açısından, silindirik olmayan (omuz) kısımlarda yer alacak biçimde ISO 7225:2005 "Gaz silindirleri - Önlem etiketleri nde belirtilen boyutlara uygun olacak şekilde bu bölümde belirtilenlere uygunluk gösterecek boyutları küçültülmüş etiketler, ve uygun olduğu yerde çevreye zararlı madde işaretini, taşımalıdır hükümlerine bakılmaksızın, etiketler ve çevreye zararlı madde işareti (bknz ), ISO 7225:2005'in müsaade ettiği ölçüde üst üste gelebilir. Bununla birlikte öncelikli risk etiketi ve etikette görülen şekiller her koşulda açıkça görülebilir, semboller ise tamamen tanınabilir olmalıdır. Sınıf 2 ye ait gazlara yönelik boş, temizlenmemiş basınçlı kaplar, durumun gerektirdiği şekilde yeniden doldurma ve muayene ile yeni bir etiketin yürürlükteki düzenlemelere uygun şekilde uygulanması veya basınçlı kabul imhası amaçlarıyla silindi veya hasarlı etiketlerle taşınabilir

8 Sınıf 1 kapsamındaki 1.4, 1.5 ve 1.6 Bölümlerine mahsus etiketler hariç olmak üzere, etiketin üst yarısı, resimsel bir sembol, alt yarısı ise şunları içerecektir: 1, 2, 3, 5.1, 5.2, 7, 8 ve 9 Sınıfları için sınıf numarası; 4.1, 4.2 ve 4.3 Sınıfları için "4" rakamı; 6.1 ve 6.2 Sınıfları için "6" rakamı. Etiketlerde, metin kısmının istenen diğer etiket unsurlarını kapatmaması koşuluyla UN numarası veya uyarınca tehlikeyi (örn. alevlenir ) tanımlayan kelimeler yer alabilir Ayrıca, Tehlike Bölümü 1.4, 1.5 ve 1.6 hariç olmak üzere, Sınıf 1 etiketlerinin alt yarısında ve sınıf numarasının üzerinde, bölüm numarası ve madde veya nesne için uyumluluk grubu harfi yer alır. Tehlike Bölümü 1.4, 1.5 ve 1.6 ya yönelik etiketlerin üst kısmında bölüm numarası, alt kısmında ise sınıf numarası ve uyumluluk grubu harfi bulunmalıdır Sınıf 7 kapsamındaki maddeye yönelik etiketler hariç olmak üzere, etiketlerin üzerinde sembolün altındaki boşluğa tercihen eklenen herhangi bir metin (sınıf numarası dahil değildir), riskin özelliğini ve elleçleme sırasında alınması gereken önlemleri açıklayan bilgilerle sınırlı olacaktır Semboller, metin ve numaralar açıkça okunabilir ve silinmez olmalı ve aşağıda belirtilenler hariç tüm etiketlerde siyah renkte olmalıdır: (d) Sınıf 8 etiketinde; burada metin (varsa) ve sınıf numarası beyaz renkte olmalıdır; Tamamen yeşil, kırmızı veya mavi zeminli etiketler; yukarıda sıralananlar bu tür etiketlerde beyaz renkle gösterilebilir; Sınıf 5.2 etiketi; burada sembol beyaz renkte gösterilebilir ve UN No. 1011, 1075, 1965 and 1978 için silindir ve gaz kartuşlarındaki model No. 2.1'e uygun etiketler; burada yeterli kontrast sağlanmışsa kabın zemin rengiyle aynı olabilir Tüm etiketler, etkinliklerinde önemli bir azalma olmaksızın açık hava maruziyetine dayanabilmelidir

9 Örnek etiketler SINIF 1 TEHLİKESİ Patlayıcı maddeler veya nesneler (No. 1) Tehlike Bölümleri 1.1, 1.2 ve 1.3 Sembol (patlayan bomba): siyah; Zemin: turuncu; Alt köşede 1 rakamı (No. 1.4) Tehlike Bölümü 1.4 (No. 1.5) Tehlike Bölümü 1.5 (No. 1.6) Tehlike Bölümü 1.6 Zemin: turuncu; Şekiller: siyah; Rakamlar yaklaşık 33 mm yüksekliğindedir ve 5 mm kalınlığındadır (ebatları 100 mm x 100 mm olan bir etiket için); alt köşede 1 rakamı Tehlike bölümü yeri patlayıcılık, ikincil risk ise boş bırakılacak Uyumluluk grubu yeri patlayıcılık, ikincil risk ise boş bırakılacak SINIF 2 TEHLİKESİ Gazlar (No. 2.1) Alevlenir gazlar Sembol (alev): siyah veya beyaz; ( (d)'de öngörülenler haricinde) Zemin: kırmızı; Alt köşede 2 rakamı (No. 2.2) Yanıcı olmayan, zehirli olmayan gazlar Sembol (gaz silindiri): siyah veya beyaz Zemin: yeşil; Alt köşede 2 rakamı SINIF 3 TEHLİKESİ Yanıcı sıvılar (No. 2.3) Zehirli gazlar Sembol (kafatası ve çapraz kemikler): siyah; Zemin: beyaz; Alt köşede 2 rakamı (No. Sembol (alev): siyah veya beyaz; Zemin: kırmızı; Alt köşede 3 rakamı

10 SINIF 4.1 TEHLİKESİ Alevlenir katılar, kendiliğinden reaktif maddeler ve hassasiyeti giderilmiş katı patlayıcılar SINIF 4.2 TEHLİKESİ Kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler SINIF 4.3 TEHLİKESİ Su ile temas ettiğinde alevlenir Gazlar açığa çıkaran maddeler patlayıcılar (No. 4.1) Sembol (alev): siyah; Zemin: yedi dikey kırmızı şerit ile beyaz; Alt köşede 4 rakamı (No. 4.2) Sembol (alev): siyah; Zemin: üst yarısı beyaz, alt yarısı kırmızı; Alt köşede 4 rakamı (No. 4.3) Sembol (alev): siyah veya Beyaz; Zemin:mavi; Alt köşede 4 rakamı SINIF 5.1 TEHLİKESİ Yükseltgen (Oksitleyici) maddeler SINIF 5.2 TEHLİKESİ Organik Peroksitler (No. 5.1) Sembol (daire üzerinde alev): siyah; Zemin: sarı; Alt köşede 5.1 rakamı (No. 5.2) Sembol (alev): siyah veya beyaz; Zemin: yarısı kırmızı, alt yarısı sarı; Alt köşede 5.2 rakamı SINIF 6.1 TEHLİKESİ Zehirli maddeler (No. 6.1) Sembol (kafatası ve çapraz kemikler): siyah; Zemin: beyaz; Alt köşede 6 rakamı SINIF 6.2 TEHLİKESİ Bulaşıcı maddeler (No. 6.2) Etiketin alt yarısı şu ibareleri taşıyabilir: 'BULAŞICI MADDE' (INFECTIOUS SUBSTANCE) ve 'Hasar veya sızıntı durumunda derhal Sağlık Yetkililerine haber verin' (In the case of damage or leakage immediately notify Public Health Authority). Şu ibareler de yer alacaktır: siyah; Zemin: beyaz; Alt köşede 6 rakamı

11 SINIF 7 TEHLİKESİ Radyoaktif malzeme (No. 7A) Kategori I - Beyaz Sembol (yonca): siyah; Zemin: Metin (zorunlu): etiketin alt yarısında 'RADYOAKTİF' "İÇİNDEKİLER (CONTENTS ETKİNLİK 'RADIOACTIVE' kelimesinin ardından kırmızı bir şerit Alt köşede 7 rakamı. (No. 7B) Kategori II - Sarı (No. 7C) Kategori III - Sarı Sembol (yonca): siyah; Zemin: üst yarısı, beyaz sınırlar içinde sarı; alt yarısı beyaz; Metin (zorunlu): etiketin alt yarısında siyah: 'RADYOAKTİF' (RADIOACTIVE "İÇİNDEKİLER (CONTENTS ETKİNLİK (ACTIVITY...) Siyah dış çizgili bir kutuda: 'TRANSPORT INDEX' (TAŞIMA RADYOAKTİF kelimesinin ardından iki adet kırmızı şerit RADYOAKTİF kelimesinin ardından iki üç adet kırmızı şerit Alt köşede 7 Rakamı (No. 7E) Sınıf 7, bölünebilen madde Zemin: beyaz; Metin (zorunlu): etiketin üst yarısında siyah:'fissile'; etiketin alt yarısında siyah köşeli bir kutuda: 'CRITICALITY SAFETY INDEX' (Kritiklik güvenlik indeksi); Alt köşede 7 rakamı. SINIF 8 TEHLİKESİ Aşındırıcı maddeler SINIF 9 TEHLİKESİ Muhtelif tehlikeli maddeler ve nesneler (No. 8) Sembol (iki cam kaptan dökülen, bir el ile birmetale zarar veren sıvı): siyah; Zemin: Üst yarısı beyaz, alt yarısı beyaz sınırlara sahip siyah; Alt köşede 8 rakamı (No. 9) Sembol (üst yarıda yedi adet dikey şerit): siyah; Zemin: beyaz; Alt köşede altı çizili 9 rakamı

12

UN 1262 OKTANLAR ve UN 2077 alfa-naftilamin palet üzerinde streçlenip gönderilecektir. işaretlemesi nasıl olmalıdır?

UN 1262 OKTANLAR ve UN 2077 alfa-naftilamin palet üzerinde streçlenip gönderilecektir. işaretlemesi nasıl olmalıdır? UN 1262 OKTANLAR ve UN 2077 alfa-naftilamin palet üzerinde streçlenip gönderilecektir. işaretlemesi nasıl olmalıdır? Dış Paket Kullanımı UN 1262 OKTANLAR UN 2077 alfa-naftilamin Yük; UN 2077 ve UN 1262

Detaylı

BÖLÜM 5.3 KONTEYNERLERE, MEGC'LERE, MEMU LERE, TANK-KONTEYNERLERE, PORTATİF TANKLARA VE ARAÇLARA LEVHA TAKMA VE İŞARETLEME

BÖLÜM 5.3 KONTEYNERLERE, MEGC'LERE, MEMU LERE, TANK-KONTEYNERLERE, PORTATİF TANKLARA VE ARAÇLARA LEVHA TAKMA VE İŞARETLEME BÖLÜM 5.3 KONTEYNERLERE, MEGC'LERE, MEMU LERE, TANK-KONTEYNERLERE, PORTATİF TANKLARA VE ARAÇLARA LEVHA TAKMA VE İŞARETLEME NOT: Deniz yolculuğunu içeren bir taşıma zincirinde taşınan konteynerler, MEGC'lere,

Detaylı

Taşıma ünitesini belirleme yöntemleri

Taşıma ünitesini belirleme yöntemleri EŞLEŞTİRME TÜRKİYE Tehlikeli Mal Taşımacılığı Konusunda Destek Ankara 2014 Taşıma ünitesini belirleme yöntemleri TEMEL KAVRAMLAR TAŞIMA ÜNİTESİ-1.2.1 bağlı bir treyleri olmayan bir motorlu arac veya bağlı

Detaylı

KISIM 5. Sevkıyat prosedürleri

KISIM 5. Sevkıyat prosedürleri KISIM 5 Sevkıyat prosedürleri 205 206 5.1.1 Uygulama ve genel hükümler BÖLÜM 5.1 GENEL HÜKÜMLER Bu Kısım tehlikeli mal içeren sevkıyatlarının işaretlenmesi, etiketlenmesi, belgelendirmesi ve uygun olduğu

Detaylı

BÖLÜM 5.1 GENEL HÜKÜMLER

BÖLÜM 5.1 GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM 5.1 GENEL HÜKÜMLER 5.1.1 Uygulama ve genel hükümler Bu Kısım tehlikeli mal sevkiyatlarının işaretlenmesi, etiketlenmesi, belgelendirilmesi ve uygun olduğu durularda sevkiyatların onaylanması ve önceden

Detaylı

Taşıma Ünitesinin İşaretlenmesi

Taşıma Ünitesinin İşaretlenmesi 8. Taşıma Ünitesinin İşaretlenmesi TEMEL KAVRAMLAR TAŞIMA ÜNİTESİ-1.2.1 bag lı bir treyleri olmayan bir motorlu arac veya bag lı bir treyler ve motorlu aracı ic eren birleşim anlamına gelir; Ambalaj olarak

Detaylı

8 Temmuz 2017 Tarihli TMGD Sınavına ilişkin İtirazı Yapılan Sorular:

8 Temmuz 2017 Tarihli TMGD Sınavına ilişkin İtirazı Yapılan Sorular: 8 Temmuz 2017 Tarihli TMGD Sınavına ilişkin İtirazı Yapılan Sorular: 7. Parlama noktası 21 C, kaynama noktası 40 C olan bir madde ile oral yoldan zehirliliği LD50 6 mg/kg olan diğer bir madde karıştırılarak

Detaylı

BÖLÜM 3.2 TEHLİKELİ MALLARIN LİSTESİ

BÖLÜM 3.2 TEHLİKELİ MALLARIN LİSTESİ BÖLÜM 3.2 TEHLİKELİ MALLARIN LİSTESİ 3.2.1 Tablo A: Tehlikeli malların Listesi Açıklamalar Kural olarak maddenin (maddelerin) veya nesnenin (nesnelerin) ele alındığı bu Bölüm'deki Tablo A'nın her satırı

Detaylı

TMGD Deneme Sınavı. 1) Aşağıda verilmiş olan uyulması gereken kurallardan hangileri taşıyan için doğrudur?

TMGD Deneme Sınavı. 1) Aşağıda verilmiş olan uyulması gereken kurallardan hangileri taşıyan için doğrudur? TMGD Deneme Sınavı 1) Aşağıda verilmiş olan uyulması gereken kurallardan hangileri taşıyan için doğrudur? I. Taşınacak tehlikeli malların taşınmasının ADR uyarınca onaylanmış olduğunu temin etmek. II.

Detaylı

SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ

SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden - levha, - renk, - sesli ve/veya ışıklı sinyal, - sözlü iletişim ya da el kol işareti yoluyla

Detaylı

1 1: LOJİSTİK KAVRAMI...

1 1: LOJİSTİK KAVRAMI... İÇİNDEKİLER Giriş:... 1 Bölüm 1: LOJİSTİK KAVRAMI... 3 1.1. Lojistiğin Tanımı ve Tarihsel Gelişimi... 4 1.1.1. Lojistik Kavramı... 4 1.1.2. Lojistiğin Tarihsel Gelişimi... 6 1.2. Lojistikle İlgili Genel

Detaylı

13 ARALIK 2014 TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI SINAV SORULARI

13 ARALIK 2014 TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI SINAV SORULARI 13 ARALIK 2014 TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI SINAV SORULARI 1) UN 319 taşıyan araçlar bir konvoy oluşturmuştur. Konvoydaki araç mesafe ne kadar olmalıdır? a) 20 metre b) 30 metre c) 40 metre d) 50

Detaylı

ALIŞAN LOJİSTİK Tehlikeli Kimyasalların Karayolunda Taşınması

ALIŞAN LOJİSTİK Tehlikeli Kimyasalların Karayolunda Taşınması ALIŞAN LOJİSTİK Tehlikeli Kimyasalların Karayolunda Taşınması Aslı YAMANTAŞ Sağlık-Emniyet-Çevre /Kalite Müdürü Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (DGSA) 2014 1 İÇERİK Tehlikeli Kimyasalların Tanımlanması

Detaylı

ODEN LOJİSTİK A.Ş Tehlikeli Madde Kodları ve Sembolleri

ODEN LOJİSTİK A.Ş Tehlikeli Madde Kodları ve Sembolleri ODEN LOJİSTİK A.Ş Tehlikeli Madde Kodları ve Sembolleri Tehlikeli ve denizi kirletme riski olan maddelerin denizde taşıma yapan gemiler tarafından taşınması International Convention for the Safety of the

Detaylı

A. kapasitesi 1 [m3]'ten büyük olan tanker-konteynırlarda; ( ) B. kapasitesi 1 [m3]'ten büyük olan motorlu araç tankerlerinde; (

A. kapasitesi 1 [m3]'ten büyük olan tanker-konteynırlarda; ( ) B. kapasitesi 1 [m3]'ten büyük olan motorlu araç tankerlerinde; ( KIRMIZI ŞIKLAR SORUNUN DOĞRU CEVAPLARINI İFADE EDER 1 - BM 1990 numaralı 10 kg tehlikeli mal hangi ambalaj koduyla ambalajlanabilir? A. 3A1V (6.1.5.1.7, g ) P01 B. 2C2 (tanımsız-revize) C. 31HZ1 (IBC03)

Detaylı

19 MART 2014 ANTALYA. HAYDAR HAZER Kimyager

19 MART 2014 ANTALYA. HAYDAR HAZER Kimyager MADDELERİN VE KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI, ETİKETLENMESİ VE AMBALAJLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (SEA) (11/12/2013 tarih ve 28848 Sayılı Resmi Gazete-Mükerrer) 19 MART 2014 ANTALYA HAYDAR HAZER Kimyager

Detaylı

TMGD DENEME SINAVI: 03 Ekim 2015 tarihli sınav için özel test SINAV SÜRENİZ: 210 dakika TOPLAM SORU ADEDİ: 40 BİR SORUNUN DEĞERİ: 2.

TMGD DENEME SINAVI: 03 Ekim 2015 tarihli sınav için özel test SINAV SÜRENİZ: 210 dakika TOPLAM SORU ADEDİ: 40 BİR SORUNUN DEĞERİ: 2. TMGD DENEME SINAVI: 03 Ekim 2015 tarihli sınav için özel test SINAV SÜRENİZ: 210 dakika TOPLAM SORU ADEDİ: 40 BİR SORUNUN DEĞERİ: 2.5 puan GEÇME NOTU: 70 puan. BAŞARILAR DİLERİZ. 1) 1000 litre BM 1203

Detaylı

TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1.4.1 Genel emniyet önlemleri 1.4.1.1 Tehlikeli malların taşınması sırasında yer alan taraflar, öngörülebilir tehlikelerin doğası ve Kapsamına bağlı olarak zarar ve yaralanmadan

Detaylı

TMGD DENEME paket x 25 kg

TMGD DENEME paket x 25 kg TMGD DENEME 6 1- Aşağıdaki maddelerden hangisinin, sürücü her 4 ila 6 saatte sıcaklık kontrolü yapmalı ve kaydetmelidir? a) UN 1156 b) UN 3221 c) UN 1230 d) UN 3102 e) UN 3111 2- PG- I e ait bir alevlenir

Detaylı

Avrupa Anla ması Cilt II RLE LLETLER New York ve Cenevre, 2002

Avrupa Anla ması Cilt II RLE LLETLER New York ve Cenevre, 2002 ECE/TRANS/160 (Cilt II) AVRUPA EKONOMİK KOMİSYONU İç Ulaştırma Komitesi Yenilenmiş 1 Ocak 2003 ten itibaren yürürlüğe girecektir Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa

Detaylı

TEHLİKELİ MADDELERİN VE MÜSTAHZARLARIN SINIFLANDIRILMASI, AMBALAJLANMASI VE ETİKETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

TEHLİKELİ MADDELERİN VE MÜSTAHZARLARIN SINIFLANDIRILMASI, AMBALAJLANMASI VE ETİKETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK TEHLİKELİ MADDELERİN VE MÜSTAHZARLARIN SINIFLANDIRILMASI, AMBALAJLANMASI VE ETİKETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 26 ARALIK 2008 Mükerrer R.G. Sayı:27092 Haydar HAZER Uzman Kimyager GAZİANTEP 12 MAYIS 2010

Detaylı

EĞĠTĠM NOTLARI DETAM YAYINLARI

EĞĠTĠM NOTLARI DETAM YAYINLARI GÜVENLĠK VE SAĞLIK ĠġARETLERĠ EĞĠTĠM NOTLARI YAYINLARI GÜVENLĠK VE SAĞLIK ĠġARETLERĠ Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden levha, renk, sesli ve/veya ışıklı sinyal, sözlü iletişim ya da el kol

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE LOJİSTİĞİNE GİRİŞ... 3 Vaka Çalışması... 9 Kaynaklar... 9

TEHLİKELİ MADDE LOJİSTİĞİNE GİRİŞ... 3 Vaka Çalışması... 9 Kaynaklar... 9 İçindekiler ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... ix TEHLİKELİ MADDE LOJİSTİĞİNE GİRİŞ... 3 Vaka Çalışması... 9 Kaynaklar... 9 TEHLİKELİ MADDE LOJİSTİĞİNDE SINIFLANDIRMA....11 2. Tehlikeli Maddelerin Sınıflandırılması...

Detaylı

12. Tehlikeli Malların Taşınmasında Araçlar ve Tanklar

12. Tehlikeli Malların Taşınmasında Araçlar ve Tanklar 12. Tehlikeli Malların Taşınmasında Araçlar ve Tanklar BÖLÜM 9.1 KAPSAM, TANIMLAR VE ARAÇLARIN ONAYI İÇİN GEÇERLİ ZORUNLULUKLAR ADR Hükümlerinde araç tipleri FL tankta alevlenir sıvılar ve gazlar için

Detaylı

25 NİSAN 2015 TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI SINAV SORULARI

25 NİSAN 2015 TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI SINAV SORULARI 25 NİSAN 2015 TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI SINAV SORULARI 1- Aşağıdaki maddelerden hangisinin taşınmasında, sürücü her 4 ila 6 saatte sıcaklık kontrolü yapmalı ve kaydetmelidir? a) UN 1156 b)un

Detaylı

Motorlu Araçların ve Römorklarının Zorunlu Tanıtım Levhaları ve Etiketleri, Takılma Yerleri ve Yöntemleri İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (76/114/AT)

Motorlu Araçların ve Römorklarının Zorunlu Tanıtım Levhaları ve Etiketleri, Takılma Yerleri ve Yöntemleri İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (76/114/AT) Motorlu Araçların ve Römorklarının Zorunlu Tanıtım Levhaları ve Etiketleri, Takılma Yerleri ve Yöntemleri İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (76/114/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü TEHLİKELİ MAL TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI (28 TEMMUZ 2013) SRC 5 (TEMEL + TANK EĞİTİMİ)

Detaylı

MAL TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI

MAL TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü TEHLİKELİ MAL TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI (28 TEMMUZ 2013) SRC 5 (TANK EĞİTİMİ)

Detaylı

IMDG Code INTERNATIONAL MARTIME DANGEROUS GOODS CODE

IMDG Code INTERNATIONAL MARTIME DANGEROUS GOODS CODE IMDG Code INTERNATIONAL MARTIME DANGEROUS GOODS CODE IMDG Kod ve Amacı IMDG kod : Paketli haldeki tehlikeli yüklerin deniz yoluyla emniyetli Şekilde taşınması için Uluslararası Denizcilik Örgütü ( IMO

Detaylı

TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü ADR KISIM 9 KAPSAMINDA ARAÇLARIN ÜRETİM VE ONAYINA İLİŞKİN SÜREÇ

TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü ADR KISIM 9 KAPSAMINDA ARAÇLARIN ÜRETİM VE ONAYINA İLİŞKİN SÜREÇ Doküman ULM-02-SR-001 Yayın 01/07/2013 TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü Tehlikeli mal taşımacılığına yönelik N ve O katagorisi araçlar için ilgili zorunluluklar, araçlar için geçerli

Detaylı

DENEME SINAVI Kapasitesi 1000 litreden az olan tanklar için aşağıdaki hükümlerin hangileri geçerli değildir?

DENEME SINAVI Kapasitesi 1000 litreden az olan tanklar için aşağıdaki hükümlerin hangileri geçerli değildir? DENEME SINAVI 1. Kapasitesi 1000 litreden az olan tanklar için aşağıdaki hükümlerin hangileri geçerli değildir? I ) 6.8.2.3 tip onayı II) Duvarlarının kalınlığı %99,80 saflıkta alüminyum için minimum 6

Detaylı

1. Aşağıdakilerden hangilerinin taşınmamasının yasak olması gerekir:

1. Aşağıdakilerden hangilerinin taşınmamasının yasak olması gerekir: 1. Aşağıdakilerden hangilerinin taşınmamasının yasak olması gerekir: I. Kullanılmış sülfürik asidin kimyasal olarak karasız karışımların; II. Sarı fosfor içeren fosfor sülfidlerin; III. UN 1259 vw UN 1994

Detaylı

AYEMİS EĞİTİM VE DANIŞMANLIK KURUMU TMGD SINAVINA YÖNELİK SORULARI

AYEMİS EĞİTİM VE DANIŞMANLIK KURUMU TMGD SINAVINA YÖNELİK SORULARI AYEMİS EĞİTİM VE DANIŞMANLIK KURUMU TMGD SINAVINA YÖNELİK SORULARI Soru 1. Strafor üretiminde kullanılmak üzere polimer boncuklar, genleşebilir alevlenebilir buhar açığa çıkaran özelliklere sahip madde

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü TEHLİKELİ MAL TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI (28 TEMMUZ 2013) SRC 5 (TEMEL EĞİTİM)

Detaylı

18 EKİM 2014 TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI SINAV SORULARI

18 EKİM 2014 TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI SINAV SORULARI 18 EKİM 2014 TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI SINAV SORULARI 1) Aşağıda verilmiş olan uyulması gereken kurallardan hangileri doğrudur? I. Taşınacak tehlikeli malların taşınmasının ADR uyarınca onaylanmış

Detaylı

Sirküler No : TMGD-07-15/002 Konu : Tehlikeli Madde Taşımacılığında taşıtlarda bulunması zorunlu Yazılı Talimat

Sirküler No : TMGD-07-15/002 Konu : Tehlikeli Madde Taşımacılığında taşıtlarda bulunması zorunlu Yazılı Talimat 29.07.2015 Sirküler No : TMGD-07-15/002 Konu : Tehlikeli Madde Taşımacılığında taşıtlarda bulunması zorunlu Yazılı Talimat YAZILI TALİMAT Tehlike veya bir kaza durumunda araç personelinin nasıl hareket

Detaylı

17. Tehlikeli maddeler fiziki hallerine göre kaç şekilde bulunur? A) 4 B) 7 C) 3 D) Aşağıdakilerin hangisi patlama noktasının tanımıdır? A) Buha

17. Tehlikeli maddeler fiziki hallerine göre kaç şekilde bulunur? A) 4 B) 7 C) 3 D) Aşağıdakilerin hangisi patlama noktasının tanımıdır? A) Buha TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI DERSİ SORULARI 1. Tehlikeli madde taşıyan araçlar yerleşim yeri içinde en çok kaç kilometre hızla gidebilirler? A) 40 B) 50 C) 30 D) 60 2. Tehlikeli madde taşıyan araçlar otoyolda

Detaylı

Tehlikeli mal taşıyan sürücülerin eğitimi

Tehlikeli mal taşıyan sürücülerin eğitimi TÜRKİYE EŞLEŞTİRME Tehlikeli Mal Taşımacılığı Konusunda Destek Ankara 2014 TEHLİKELİ MALLARIN TAŞINMASI Tehlikeli mal taşıyan sürücülerin eğitimi Sürücü eğitiminin ana hedefleri: Sürücü eğitimi Sürücülerin

Detaylı

1 Aşağıda yer alan Sınıf 7 malzeme tehlikelerinden hangisinin daha baskın olduğu düşünülür?

1 Aşağıda yer alan Sınıf 7 malzeme tehlikelerinden hangisinin daha baskın olduğu düşünülür? Sınav yeri:... Sınava giren kişi: Adı - soyadı :... Sınav tarihi:... 1 Aşağıda yer alan Sınıf 7 malzeme tehlikelerinden hangisinin daha baskın olduğu düşünülür? A. zehirli gaz emisyonları; B. yüksek basınç;

Detaylı

TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü ADR KISIM 9 KAPSAMINDA ARAÇLARIN ÜRETİM VE ONAYINA İLİŞKİN TALİMAT

TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü ADR KISIM 9 KAPSAMINDA ARAÇLARIN ÜRETİM VE ONAYINA İLİŞKİN TALİMAT TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü ADR KISIM 9 KAPSAMINDA ARAÇLARIN ÜRETİM VE ONAYINA İLİŞKİN TALİMAT Tehlikeli mal taşımacılığına yönelik N ve O kategorisi araçlar için ilgili zorunluluklar,

Detaylı

28 EYLÜL 2013 SRC 5 TEMEL EĞİTİM SORULARI

28 EYLÜL 2013 SRC 5 TEMEL EĞİTİM SORULARI 1. Ulusal mevzuat gereği, taşıması özel izne bağlı olan Sınıf 6.2 bulaşıcı maddelerin taşınması için hangi kurumdan izin alınması gerekmektir? A. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı B. İçişleri Bakanlığı

Detaylı

Biyosidal Ürün Etiketlerinin İncelenmesi

Biyosidal Ürün Etiketlerinin İncelenmesi Biyosidal Ürün Etiketlerinin İncelenmesi Selim ATAK Çevre Mühendisi Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Biyosidal Ürün Etiketlerinin İncelenmesi - Selim Atak 1 Biyosidal ürünlerin etiketlenmesi Yönetmeliğin «Etiketleme»

Detaylı

KISIM 3. Tehlikeli malların listesi, sınırlı miktarda ambalajlanan tehlikeli mallara ilişkin özel hükümler ve muafiyetler

KISIM 3. Tehlikeli malların listesi, sınırlı miktarda ambalajlanan tehlikeli mallara ilişkin özel hükümler ve muafiyetler 234 KISIM 3 Tehlikeli malların listesi, sınırlı miktarda ambalajlanan tehlikeli mallara ilişkin özel hükümler ve muafiyetler 235 236 KISIM 3.1 GENEL 3.1.1 Giriş Bu Kısımda verilen hükümler veya tablolara

Detaylı

Sınıflandırma - Alıştırmalar

Sınıflandırma - Alıştırmalar 6. Sınıflandırma - Alıştırmalar 2.2.3 Sıvı formülasyon Kriter: -parlama noktası 40 0 C Sınıf 3 Sınıflandırma kodu F1 Ambalajlama grubu III Tablonun kullanılmasına ilişkin örnekler - SINIFLANDIRMA Maddelerin

Detaylı

KARAYOLU TAġIMACILIK FAALĠYETLERĠ MESLEKĠ YETERLĠLĠK SINAVI (04 HAZĠRAN 2011) TEHLĠKELĠ MAL TAġIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI (SRC 5) (A-KĠTAPÇIĞI)

KARAYOLU TAġIMACILIK FAALĠYETLERĠ MESLEKĠ YETERLĠLĠK SINAVI (04 HAZĠRAN 2011) TEHLĠKELĠ MAL TAġIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI (SRC 5) (A-KĠTAPÇIĞI) T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI Kara UlaĢtırması Genel Müdürlüğü KARAYOLU TAġIMACILIK FAALĠYETLERĠ MESLEKĠ YETERLĠLĠK SINAVI (04 HAZĠRAN 2011) TEHLĠKELĠ MAL TAġIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI (SRC 5) (A-KĠTAPÇIĞI)

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE VE MÜSTAHZARLARIN ETİKETLENMESİNDE KULLANILACAK TEHLİKE SEMBOL VE İŞARETLERİ

TEHLİKELİ MADDE VE MÜSTAHZARLARIN ETİKETLENMESİNDE KULLANILACAK TEHLİKE SEMBOL VE İŞARETLERİ EKIV TEHLİKELİ MADDE VE MÜSTAHZARLARIN ETİKETLENMESİNDE KULLANILACAK TEHLİKE SEMBOL VE İŞARETLERİ TEHLİKE ÖZELLİĞİ İŞARETİ SEMBOLÜ (Turuncu zemin üzerine siyah baskı) PATLAYICI E OKSİTLEYİCİ O ALEVLENİR

Detaylı

BÖLÜM 1.1 KAPSAM VE UYGULANABİLİRLİK

BÖLÜM 1.1 KAPSAM VE UYGULANABİLİRLİK BÖLÜM 1.1 KAPSAM VE UYGULANABİLİRLİK 1.1.1 Yapı 1.1.2 Kapsam ADR' nin A ve B Ekleri dokuz kısımdan oluşmaktadır. A Eki, Kısım 1 ila 7 ve B Eki de Kısım 8 ile 9'dan oluşur. Her kısım bölümlere ve her bölüm

Detaylı

ADR KAPSAMI VE TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI AHMET ÇELİK

ADR KAPSAMI VE TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI AHMET ÇELİK 1. GİRİŞ ADR KAPSAMI VE Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR), uluslararası alanda 1968 yılından beri uygulanan ve bugün itibariyle 27 Avrupa Birliği

Detaylı

Güvenlik verileri föyü

Güvenlik verileri föyü Sayfa: 1/5 BÖLÜM 1: Madde/müstahzar ve şirket/iş sahibinin tanıtımı 1.1 Ürün tanımlayıcı REF 30085/90/002 Ticari adı Ruschei MN 85/90 BF, 37-4 mm 1.2 Madde ve karışımın tanımlanan ilgili kullanımları ve

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE TAŞIMACILIK MÜDÜRLÜĞÜ DIŞTA PLASTİK VARİLLE PLASTİK KOMPOZİT AMBALAJ (6HH1) İÇİN TASARIM ONAY SÜRECİ

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE TAŞIMACILIK MÜDÜRLÜĞÜ DIŞTA PLASTİK VARİLLE PLASTİK KOMPOZİT AMBALAJ (6HH1) İÇİN TASARIM ONAY SÜRECİ Doküman ULM-02-SR-021 TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü KOMPOZİT AMBALAJ (6HH1) İÇİN TASARIM Bu belge, tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan dışta plastik varille plastik kompozit

Detaylı

Class 5.2./ Organik peroksitler çoğunlukla çabuk yanan ve çarpma sürtmeye duyarlı maddeler

Class 5.2./ Organik peroksitler çoğunlukla çabuk yanan ve çarpma sürtmeye duyarlı maddeler TEHLİKELİ MADDELER İÇİN IMO SINIFLARI Tehlikeli ve denizi kirletme riski olan in denizde taşıma yapan gemiler tarafından taşınması International Convention for the Safety of the Life at Sea (SOLAS) ve

Detaylı

-DENEME SINAVI-CEVAP ANAHTARI- 1. UN

-DENEME SINAVI-CEVAP ANAHTARI- 1. UN -DENEME SINAVI-CEVAP ANAHTARI- 1. UN 0319 taşıyan araçlar bir konvoy oluşturmuştur. Konvoydaki araçlar arası mesafe ne kadar olmalıdır? A)20m B)30m C)40m D)5Om E)60m Cevap: D ref:8.5 S1(5) Konvoylar 2.

Detaylı

ADR SINIFLANDIRMA ALIŞTIRMALARI SINIF 1

ADR SINIFLANDIRMA ALIŞTIRMALARI SINIF 1 ADR SINIFLANDIRMA ALIŞTIRMALARI SINIF 1 1. Sınıf 1 maddelerin uyum grupları : A. Sınıflandırma kodunun önemli bir parçasıdır; B. Benzeri tehlike özelliklerine sahip madde gruplarıdır; C. Taşıma sırasında,

Detaylı

Kütle olarak patlama tehlikesi olan maddeler ve nesneler (Kütle olarak patlama, bir anda hemen hemen tüm yükü etkileyebilecek bir patlamadır).

Kütle olarak patlama tehlikesi olan maddeler ve nesneler (Kütle olarak patlama, bir anda hemen hemen tüm yükü etkileyebilecek bir patlamadır). Tüm Sınıflara Ait Alt Sınıflandırma Kodları Aşağıda Toplu Olarak Verilmiştir. SINIF 1 1.1 Kütle olarak patlama tehlikesi olan maddeler ve nesneler (Kütle olarak patlama, bir anda hemen hemen tüm yükü etkileyebilecek

Detaylı

Yıkanabilir tüm yüzeylerin ve nesnelerin günlük temizliğinde kullanılır.

Yıkanabilir tüm yüzeylerin ve nesnelerin günlük temizliğinde kullanılır. BÖLÜM 1: MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Müstahzarın Tanıtılması Ürün Adı Ürün Özelliği Öncesinde dezenfekte edilen tüm yüzeylerin ve zeminlerin, hastaneler ve bakımevleri gibi

Detaylı

Sınıf 5.1 maddeleri ve bu gibi maddeleri içeren nesneler aşağıdaki şekilde alt gruplara ayrılır:

Sınıf 5.1 maddeleri ve bu gibi maddeleri içeren nesneler aşağıdaki şekilde alt gruplara ayrılır: 2.2.51 Sınıf 5. 1 Yükseltgen maddeler 2.2.51.1 Kriterler 2.2.51.1.1 Sınıf 5.1 başlığı, kendilerinin alevlenir olmaları gerekmediği halde, genellikle oksijen vererek başka malzemelerin yanmasına neden olan

Detaylı

Yüksek risk teşkil eden mallar

Yüksek risk teşkil eden mallar Yüksek risk teşkil eden mallar BÖLÜM 1.10 EMNİYET HÜKÜMLERİ NOT: İşbu Bölümün amaçları uyarınca, emniyet kişileri, mülkleri veya çevreyi tehlikeye sokabilecek şekilde tehlikeli malların çalınmasını veya

Detaylı

IMDG KOD EL KİTABI 1. AMAÇ

IMDG KOD EL KİTABI 1. AMAÇ IMDG KOD EL KİTABI 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu el kitabı, liman sahalarında IMDG Kod kapsamında tehlike sınıfında yer alan tehlikeli ve zararlı yüklerin canlılara ve çevreye zarar vermeden güvenli bir şekilde

Detaylı

TMGD DENEME SINAVI Aşağıdaki maddelerden hangisinin taşınmasında, sürücü her 4 ila 6 saatte sıcaklık kontrolü yapmalı ve kaydetmelidir?

TMGD DENEME SINAVI Aşağıdaki maddelerden hangisinin taşınmasında, sürücü her 4 ila 6 saatte sıcaklık kontrolü yapmalı ve kaydetmelidir? TMGD DENEME SINAVI 5 1- Aşağıdaki maddelerden hangisinin taşınmasında, sürücü her 4 ila 6 saatte sıcaklık kontrolü yapmalı ve kaydetmelidir? a) UN 1156 b) UN 3221 c) UN 1230 d) UN 3102 e) UN 3111 2- PG-

Detaylı

TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME EĞİTİMLERİNİN LİMAN İŞLETMELERİNDEKİ GEREKLİLİK VE ÖNEMİ

TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME EĞİTİMLERİNİN LİMAN İŞLETMELERİNDEKİ GEREKLİLİK VE ÖNEMİ TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME EĞİTİMLERİNİN LİMAN İŞLETMELERİNDEKİ GEREKLİLİK VE ÖNEMİ ALİ UMUT ÜNAL KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HASAN BORA USLUER GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Tehlikeli Yükler Ve Sınıfları Yapısı gereği

Detaylı

SEĞMENLER PSİKOTEKNİK TEL: 0 312 312 40 77-78 www.segmenlerpsikoteknik.com www.psikoteknikankara.com

SEĞMENLER PSİKOTEKNİK TEL: 0 312 312 40 77-78 www.segmenlerpsikoteknik.com www.psikoteknikankara.com TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI 1. ADR Belgesi nedir? a) Genel turizm kararnamesi ve ekleri b) ADR ye göre tehlikeli maddeler sürücü eğitiminin alındığını ispatlayan belge c) Taşımacının tehlikeli maddeyi

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU. 1) Ürün ve Şirket Tanımlaması. 2) Muhteviyat Bilgisi. 3) Muhtemel Tehlike Bilgisi. 4) İlk Yardım Önlemleri

GÜVENLİK BİLGİ FORMU. 1) Ürün ve Şirket Tanımlaması. 2) Muhteviyat Bilgisi. 3) Muhtemel Tehlike Bilgisi. 4) İlk Yardım Önlemleri 1) Ürün ve Şirket Tanımlaması Ürün bilgisi : İki komponentli, bitümle modifiye edilmiş, poliüretan esaslı dilatasyon dolgu ve izolasyon malzemesi Ürün ticari ismi : CERMIPROOF PB Şirket ünvanı : Koramic

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE YÖNETİM PROSEDÜRÜ. KOD:STK.PR.02 Y. Tarihi: 31.05.2013 Sayfa No: 5/5 Rev. T.:15.07.2013 Rev. No: 01

TEHLİKELİ MADDE YÖNETİM PROSEDÜRÜ. KOD:STK.PR.02 Y. Tarihi: 31.05.2013 Sayfa No: 5/5 Rev. T.:15.07.2013 Rev. No: 01 1. AMAÇ: Tehlikeli Maddelerin Güvenli Taşınması, Depolanması, Kullanılması, Dökülmesi ile Tehlikeli Maddelere Maruz Kalınması Durumunda yapılması Gerekenler ve Eğitimi İçin Standart Bir Yöntem Belirlemektir.

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/7 ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: DONA KLOR 90 Ürünün uygulama alanı: Havuz Kimyasalı Üretici/Tedarikçi:UKM Uğur Kimya Makina Bilgi merkezi:

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 Tanımlar... 3 İlgili Standartlar... 3 KAPSAM... 4 Kapların Ebatları... 4 Taşınacak Model Tipine Göre Yapım Malzemeleri...

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 Tanımlar... 3 İlgili Standartlar... 3 KAPSAM... 4 Kapların Ebatları... 4 Taşınacak Model Tipine Göre Yapım Malzemeleri... TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü AEROSOL PÜSKÜRTÜCÜ, KÜÇÜK HAZNELİ HÜCRE KARTUŞLARI İÇİN TASARIM ONAY Bu belge, tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan aerosol püskürtücü, küçük

Detaylı

Sağlık ve Güvenlik İşleri

Sağlık ve Güvenlik İşleri Sağlık ve Güvenlik İşleri Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği R. Gazete no:25325 Tarih. 23.12.2003 Bu Yönetmelik 24/6/1992 tarihli ve 92/58/EEC sayılı Avrupa Birliği Konsey Direktifi esas alınarak

Detaylı

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden levha, renk, sesli ve/veya ışıklı sinyal, sözlü iletişim ya da el - kol işareti

Detaylı

Tezde yer alacak bölümlerin sunuş sırası aşağıdaki düzende olmalıdır;

Tezde yer alacak bölümlerin sunuş sırası aşağıdaki düzende olmalıdır; TEZ BÖLÜMLERİNİN SUNUŞ SIRASI Tezde yer alacak bölümlerin sunuş sırası aşağıdaki düzende olmalıdır; 1. Dış kapak 2. İçindekiler 3. Kısaltmalar 4. Çizelge listesi 5. Şekil listesi 6. Özet 7. Giriş 8. Diğer

Detaylı

KİMYASAL MADDE DEPOLAMA TALİMATI

KİMYASAL MADDE DEPOLAMA TALİMATI REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/6 1. AMAÇ

Detaylı

9 NİSAN 2016 TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI CEVAP ANAHTARI

9 NİSAN 2016 TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI CEVAP ANAHTARI 9 NİSAN 2016 TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI CEVAP ANAHTARI 1. I. P1 ve P2 sınıflandırma kodu. II. SR2 sınıflandırma kodu. III. UN 1989. IV. UN 3231 V. UN 3226 a) II ve IV b). I, II ve IV c) III, IV

Detaylı

SET 1 1- Parlama noktası 23o C den düşük alevlenir, aşındırıcı ve zehirli bir pestisit sıvı hangi sınıf altında yer alır?

SET 1 1- Parlama noktası 23o C den düşük alevlenir, aşındırıcı ve zehirli bir pestisit sıvı hangi sınıf altında yer alır? SET 1 1- Parlama noktası 23o C den düşük alevlenir, aşındırıcı ve zehirli bir pestisit sıvı hangi sınıf altında yer alır? 2- Dışında fiber varil olan plastik kap kompozit ambalajın kodu nedir? 3- ADR ye

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Kimyasal Eşya Tanım ve Sembolleri 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU. 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/Đş Sahibinin Tanıtımı

GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU. 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/Đş Sahibinin Tanıtımı Form No: MSDS0855 Sayfa No: 1 / 7 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/Đş Sahibinin Tanıtımı Madde/Müstahzarın tanıtılması Müstahzarın adı: CLAX SPOTLESS BOYA VE YAĞ ÇÖZÜCÜ Madde/Müstahzarın kullanımı Önerilen

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı: ROOM CARE R5 Hazırlama Tarihi: 11.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011 Versiyon: 4 Form No: MSDS4768 Sayfa No: 1 / 6

Madde/Müstahzar Adı: ROOM CARE R5 Hazırlama Tarihi: 11.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011 Versiyon: 4 Form No: MSDS4768 Sayfa No: 1 / 6 Form No: MSDS4768 Sayfa No: 1 / 6 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı Madde/Müstahzarın tanıtılması Müstahzarın adı: ROOM CARE R5 Madde/Müstahzarın kullanımı Önerilen kullanım alanı: Profesyonel

Detaylı

KURUBUZ. Bileşimi / Safsızlıklar : Ürün sınıflandırmasını etkiliyecek herhangi bir madde veya safsızlık içermemektedir

KURUBUZ. Bileşimi / Safsızlıklar : Ürün sınıflandırmasını etkiliyecek herhangi bir madde veya safsızlık içermemektedir KURUBUZ 1- KISA TANITIM Ürün Adı : Kurubuz ( Karbondioksit, katı ) Kimyasal Formülü : CO 2 Kullanım alanları : Gıda maddelerinin korunması, soğutulması ve dondurulması amacıyla kullanılır. Ayrıca özel

Detaylı

İKİ VEYA ÜÇ TEKERLEKLİ MOTORLU ARAÇLARIN KUMANDALARI, İKAZLARI VE GÖSTERGELERİNİN TANITIMI İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2009/80/AT) BİRİNCİ BÖLÜM

İKİ VEYA ÜÇ TEKERLEKLİ MOTORLU ARAÇLARIN KUMANDALARI, İKAZLARI VE GÖSTERGELERİNİN TANITIMI İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2009/80/AT) BİRİNCİ BÖLÜM 21 Aralık 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28504 (Mükerrer) YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: İKİ VEYA ÜÇ TEKERLEKLİ MOTORLU ARAÇLARIN KUMANDALARI, İKAZLARI VE GÖSTERGELERİNİN TANITIMI

Detaylı

Mebusevleri M. Anıt C. Şafak A. 8/11 06510 Tandoğan Ankara 1

Mebusevleri M. Anıt C. Şafak A. 8/11 06510 Tandoğan Ankara 1 Kod: ISG_TGE_04 KİMYASAL MADDE KULLANIMI GENEL AÇIKLAMA Bu bilgilendirme notu İSG İş Güvenliği Temel Eğitim Seti nin bir parçası olan Kimyasal Madde Kullanımı konulu eğitim kapsamında hazırlanmıştır. Eğitimin

Detaylı

BENNA ÇAMAŞIR SUYU GÜVENLİK BİLGİ FORMU (SDS) Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İŞ Sahibinin Tanıtımı. 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması

BENNA ÇAMAŞIR SUYU GÜVENLİK BİLGİ FORMU (SDS) Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İŞ Sahibinin Tanıtımı. 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İŞ Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı :ÇAMAŞIR SUYU Kimyasal Adı :KARIŞIM CAS No :YOK EINECS No :YOK 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı

Detaylı

Uluslararası Nakliyeciler Derneği

Uluslararası Nakliyeciler Derneği Uluslararası Nakliyeciler Derneği ADR Konvansiyonu Gereğince Sürücü ve Danışmanlık Eğitimi Şartları ve Türkiye ye İlişkin Son Durum Alper ÖZEL İcra Kurulu Üyesi, ADR/RID Danışmanı ve Eğitmeni İ.Ü. Ulaştırma

Detaylı

BÖLÜM 8.2 ARAÇ EKİBİNİN EĞİTİMİNE İLİŞKİN ZORUNLULUKLAR

BÖLÜM 8.2 ARAÇ EKİBİNİN EĞİTİMİNE İLİŞKİN ZORUNLULUKLAR BÖLÜM 8.2 ARAÇ EKİBİNİN EĞİTİMİNE İLİŞKİN ZORUNLULUKLAR 8.2.1 Kapsam ve sürücülerin eğitimine ilişkin genel zorunluluklar 8.2.1.1 Tehlikeli mal taşıyan araçların sürücüleri, yetkili kurum tarafından düzenlenmiş

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R10.06 TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI NIN TÜRKAK TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞ KURULUŞLARCA KULLANILMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R10.06 TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI NIN TÜRKAK TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞ KURULUŞLARCA KULLANILMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR R10.06 TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI NIN TÜRKAK TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞ KURULUŞLARCA KULLANILMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR Rev. 06 01-2012 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. İLGİLİ DOKÜMANLAR...

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzar, Kimyasalın /Malzemenin Tanıtılması Ürün Adı : CAS No : 57-55-6 Kullanım alanları : Polyester üretiminde, kozmetik sanayisinde,

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 14511534./12/2013 Konu : Tehlikeli Madde Taşımacılığında Yol Kenarı Denetimleri GENELGE

Detaylı

LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ

LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 7 ORSER KONTROL VE SERTİFİKASYON LTD.ŞTİ ANKARA/TÜRKİYE Revizyon Takip Cetveli Rev.No: Revizyon Gerekcesi Tarih 00 Yayın 30/01/2007 01 Kapsam Değişikliği 15/11/2007 02 AB Mevzuat değişikliği

Detaylı

TMGD SORULARI SORU-3 BİR ARAÇTA PAKETLENMİŞ UN 3111 İLE PAKETLENMİŞ GAZ YAĞI TAŞINABİLİNİR Mİ? RF=?

TMGD SORULARI SORU-3 BİR ARAÇTA PAKETLENMİŞ UN 3111 İLE PAKETLENMİŞ GAZ YAĞI TAŞINABİLİNİR Mİ? RF=? TMGD SORULARI SORU 1- UN 0460 5 kg lik iç paketlerde 5000 kg ve araç taşıma kapasitesi 6000 kg olan bir araçta taşımaktadır. Araç mürettebatı 2 kişiden oluşup 1 Türk diğeri Rus uyrukludur; A- Araçtaki

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü KARAYOLU TAŞIMACILIK FAALİYETLERİ MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI (30 HAZİRAN 2012) TEHLİKELİ MAL TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü TEHLİKELİ MAL TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI (TEMEL EĞİTİM) (09 HAZİRAN 2013) SRC 5

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU 91/155/ /EEC, 93/112/EC, 2001/58/EC ye göre Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: NX 402 Hijyenik Genel Temizlik Ürünü Ürünün uygulama alanı:

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

Sağlık Etkileri: Alçı levhanın kesilmesi ve zımparalanması sırasında açığa çıkan toz bazı sağlık sorunlarına yol açabilir:

Sağlık Etkileri: Alçı levhanın kesilmesi ve zımparalanması sırasında açığa çıkan toz bazı sağlık sorunlarına yol açabilir: Rev. No :00 Sayfa :1/5 1. Madde/Müstahzar ve Şirketin Tanımı Ürün Ticari Adı: Rigips Suya ve Yangına Dayanıklı Alçı Levha Kullanım Alanları: Belirli bir düzeydeki su ve yangın dayanımı, akustik performans

Detaylı

KARAYOLU TAŞIMACILIK FAALİYETLERİ MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI (19 MART 2011) TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI (SRC5)

KARAYOLU TAŞIMACILIK FAALİYETLERİ MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI (19 MART 2011) TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI (SRC5) T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü KARAYOLU TAŞIMACILIK FAALİYETLERİ MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI (19 MART 2011) TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI (SRC5) ADI: SOYADI:

Detaylı

Duygular ve düşünceler yazıyla açıklanır. Yazı harf ve işaretlerin bir araya gelmesiyle meydana gelir. Teknik Resimde standart yazılar karışıklığı

Duygular ve düşünceler yazıyla açıklanır. Yazı harf ve işaretlerin bir araya gelmesiyle meydana gelir. Teknik Resimde standart yazılar karışıklığı Duygular ve düşünceler yazıyla açıklanır. Yazı harf ve işaretlerin bir araya gelmesiyle meydana gelir. Teknik Resimde standart yazılar karışıklığı önlemek için kullanılır. TEKNİK RESİMDE KULLANILAN YAZILARIN

Detaylı

Dräger PARAT Kaçış başlıkları

Dräger PARAT Kaçış başlıkları Dräger PARAT Kaçış başlıkları Dräger PARAT kaçış başlıkları her zaman mümkün olduğunca hızlı bir kaçış gerekliliği dikkate alınarak kullanıcılarla beraber geliştirilmiştir. Dräger PARAT optimize edilmiş

Detaylı

MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu)

MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) 1. KİMYASAL ÜRÜN & ŞİRKET TANIMI Ürün Adı: SPT-1657 Ürün tanımı: Tek komponentli Poliüretan yapıştırıcı Fabrika:. SAMHO CHEMICAL CO. LTD. Adres: 241-2, Chongwon-ri, Mado-myun, Hwasung-City Kyunggi-do,

Detaylı

Bilgi işaretlerini standart bilgi işaretleri ve boyutları değişken standart bilgi işaretleri olmak üzere iki grupta incelemek gerekir.

Bilgi işaretlerini standart bilgi işaretleri ve boyutları değişken standart bilgi işaretleri olmak üzere iki grupta incelemek gerekir. 25- TRAFİK BİLGİ İŞARETLERİ (B-GRUBU) Genel: Bilgi işaretleri, yolu kullanıcılarına, yol ve çevresi ile yol güzergâhında bulunan yerleşme birimleri ve yolculuk sırasında gerekebilecek diğer yardımcı hizmetler

Detaylı

Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayicileri Derneği KTSD. SEA Yönetmeliği Çalışma Grubu Bilgilendirme Sunumu

Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayicileri Derneği KTSD. SEA Yönetmeliği Çalışma Grubu Bilgilendirme Sunumu Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayicileri Derneği KTSD SEA Yönetmeliği Çalışma Grubu Bilgilendirme Sunumu SEA SAE CLP Tüzüğü 2008 SEA Yönetmeliği 11.12.2013 *Detaylı bilgi Yönetmelik Ek 8 CMR: Kanserojen,

Detaylı

Cas No Kimyasal Maddeler % Konsantrasyon Sınıf R ibareleri 64-17-5 Ethyl Alcohol >%30 F R 11 67-63-0 2- Propanol <%5 F,Xi R11,R36,R67

Cas No Kimyasal Maddeler % Konsantrasyon Sınıf R ibareleri 64-17-5 Ethyl Alcohol >%30 F R 11 67-63-0 2- Propanol <%5 F,Xi R11,R36,R67 91/155/EC ve Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik Yayın Tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR AİRFRESH FANTASTİK

Detaylı

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi LABORATUVAR TEHLİKELİ ATIK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi LABORATUVAR TEHLİKELİ ATIK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi LABORATUVAR TEHLİKELİ ATIK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Kasım 2014 Amaç Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Laboratuarları eğitimöğretim-araştırma

Detaylı