T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Aralık 1991 SALI. TBMM Kararı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Aralık 1991 SALI. TBMM Kararı"

Transkript

1 T. C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Aralık 1991 SALI Sayı : YASAMA BÖLÜMÜ TBMM Kararı Öğretmenlerin İçinde Bulundukları Sıkıntıların Çarelerini ve Bu Meslek Mensuplarını Toplumda Layık Oldukları Statüye Kavuşturmak -İçin Alınacak Tedbirleri Tespit Etmek Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar No. : 149 Karar Tarihi : Öğretmenlerin içinde bulundukları sıkıntıların çarelerini ve bu meslek mensuplarını toplumda layık oldukları statüye kavuşturmak için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına; bu araştırmayı yapacak Komisyonun 11 üyeden kurulmasına, görev süresinin üye seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışındaki yerlere de gitmesine, Genel Kurulun tarihli 11 inci Birleşiminde karar verilmiştir. Yasama Bölümü Sayfa : 1 Resmi Gazete Kodu : İçindekiler 32. Sayfadadır.

2

3 10 Aralık 1991 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 3 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Bakanlıklara Vekillik Etme İşlemi T. C. BAŞBAKANLIK Personel ve Prensipler 9 Aralık 1991 Genel Müdürlüğü CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Türk-Fransız İş Konseyine ve Türkiye EFTA Serbest Ticaret ve İşbirliği Anlaşmasının imza törenine katılmak üzere; 9 Aralık 1991* tarihinde Fransa ve İsviçre'ye gidecek olan Devlet Bakam Prof. Dr. Tansu ÇİLLER'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakam Necmettin CEVHERİ'nin vekillik etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arzederim, Süleyman DEMİREL Başbakan TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI 9 Aralık BAŞBAKANLIĞA İLGİ : 9 Aralık 1991 gün ve sayılı yazınız. Türk-Fransız İş Konseyine ve Türkiye EFTA Serbest Ticaret ve İşbirliği Anlaşmasının imza törenine katılmak üzere; 9 Aralık 1991 tarihinde Fransa ve İsviçre'ye gidecek olan Devlet Bakanı Prof. Dr. Tansu ÇİLLER'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakam Necmettin CEVHERİ'nin vekillik etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim. Hüsamettin CİNDORUK CUMHURBAŞKANI V. T. C. BAŞBAKANLIK Personel ve Prensipler 9 Aralık 1991 Genel Müdürlüğü CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Avrupa Grubu (EUROGROUP) ve Savunma Planlama Komitesi (DPC) 1991 yılı Sonbahar Bakanlar Toplantılarına katılmak üzere, 9 Aralık 1991 tarihinde Belçika'ya gidecek olan Milli Savunma Bakanı Nevzat AYAZ'ın dönüşüne kadar; Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı İsmet SEZGİN'in vekillik etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arzederim. Süleyman DEMİREL Başbakan TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI 9 Aralık BAŞBAKANLIĞA İLGİ : 9 Aralık 1991 gün ve sayılı yazınız. Avrupa Grubu (EUROGROUP) ve Savunma Planlama Komitesi (DPC) 1991 yılı Sonbahar Bakanlar Toplantılarına katılmak üzere, 9 Aralık 1991 tarihinde Belçika'ya gidecek olan Milli Savunma Bakanı Nevzat AYAZ'ın dönüşüne kadar; Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakam İsmet SEZGİN'in vekillik etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim.. _ Hüsamettin CİNDORUK CUMHURBAŞKANI V. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 1991 Sayı : T. C. BAŞBAKANLIK Personel ve Prensipler 8 Aralık 1991 Genel Müdürlüğü CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Türk-Sovyet iş Konseyi IV. Dönem Toplantısına katılmak üzere, 8 Aralık 1991 tarihinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne gidecek olan Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer ORAL'ın dönüşüne kadar; Maliye ve Gümrük Bakanlığına, Devlet Bakanı Ekrem CEYHUN'uri vekillik etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arzederim. Süleyman DEMİREL Başbakan TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI 8 Aralık BAŞBAKANLIĞA İLGİ : 8 Aralık 1991 gün ve sayılı yazınız. Türk-Sovyet İş Konseyi IV. Dönem Toplantısına katılmak üzere, 8 Aralık 1991 tarihinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne gidecek olan Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer ORAL'ın dönüşüne kadar; Maliye ve Gümrük Bakanlığına, Devlet Bakanı Ekrem CEYHUN'un vekillik etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim. Hüsamettin CİNDORUK CUMHURBAŞKANI V.» T. C. BAŞBAKANLIK Personel ve Prensipler 8 Aralık 1991 Genel Müdürlüğü CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Türk-Sovyet Iş Konseyi IV. Dönem Toplantısına katılmak ürere, 8 Aralık 1991 tarihinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne gidecek olan Bayındırlık ve İskan Bakanı Onur KUMBARACIBAŞI'nın dönüşüne kadar; Bayındırlık Ve Iskan Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı M.Tahir KÖSE'nin vekillik etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arzederim. Süleyman DEMİREL Başbakan TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI 8 Aralık BAŞBAKANLIĞA İLGİ : 8 Aralık 1991 gün ve sayılı yazınız. Türk-Sovyet İş Konseyi IV. Dönem Toplantısına katılmak üzere, 8 Aralık 1991 tarihinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne gidecek olan Bayındırlık ve İskan Bakanı Onur KUMBARACIBAŞI'nın dönüşüne kadar; Bayındırlık ve Iskan Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı M.Tahir KÖSE'nin vekillik etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim. Hüsamettin CİNDORUK CUMHURBAŞKANI V. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

5 10 Aralık 1991 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 5 Tebliğler Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından : İthalâtta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ : (91/21) İthalâtta Haksız Rekabetin önlenmesi Hakkında 3577 sayılı Kanun gereğince, Pakistan ve Hindistan menşeli gümrük tarife pozisyonlu "Pamuk ipliği (dikiş ipliği hariç)(ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk içeren ve perakende olarak satılacak hale getirilmemiş olanlar)" için tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ithalâtta Haksız Rekabetin önlenmesine İlişkin 90/21 sayılı Tebliğ ile açılmış bulunan damping soruşturması tamamlanmış bulunmaktadır. Daha önce, söz konusu soruşturma ile ilgili olarak, tarih ve sayılı Resmî Gazef.p'de yayımlanan İthalâtta Haksız Rekabetin önlenmesine İlişkin 91/18 sayılı Tebliğ ile yukarıda belirtilen maddenin Pakistan menşeli olanlarının ithalâtında, mevcut gümrük vergileri ve/veya fonlardan ayrı olarak, CİF bedel üzerinden %20 oranında teminatın geçici önlem olarak alınması kararı ve ayrıca, Hindistan'a karşı açılmış olan soruşturmanın sürdürülmekte olduğu duyurulmuştur. Normal Değer Normal değerin belirlenmesi amacıyla, Pakistan ve Hindistan menşeli soruşturma konusu maddelerin ihracatçılarından ve üreticilerinden tesbıt edilenlere soru formları gönderilmiştir. Ancak, öngörülen şiire içerisinde bunlardan cevap alınamamıştır. Normal değerler; her iki ülke için ayrı olarak, İthalâtta Haksız Rekabetin önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 6., 15. ve 16. maddeleri uyarınca, mevcut verilere göre, üretim maliyetine makûl.t)ır kâr marjının eklenmesi suretiyle tesbıt edilmiştir. İhraç Fiyatı Pakistan ve Hindistan menşeli iplikler için ihraç fiyatları, soruşturma dönemi içerisinde Türkiye'ye yapılan ihracatta fiilen ccienmiş alan fiyatlar dikkate alınarak tesbit edilmiştir.- Fiyat Karşılaştırması ve Damping Marjı Fiyatların adıl bir şekilde karşılaştırılabılınelerıni temine», satış masrafları ve malın fiziksel özellikleri gibi, fiyatları etkileyen hususlar dikkate alınmış ve fiyatlar mümkün olduğu ölçüde fabrika çıkış aşamasında karşılaştırılmıştır. Damping.marjları; üretici ve ihracatçıların gerekli bilgileri sağlcıyamamaları ve söz konusu maddenin çok sayıda üreticisi ve ihracatçısı bulunması nedeniyle, ağırlıklı ortalama ve örnekleme metodu kullanılarak, firma ayrımı yapılmaksızın, hesaplanmış ve aşağıdaki oranlarda tesbit edilmiştir. -Pakistan için damping marjı; % 22,40 -Hindistan için damping marjı; % 20,47 Zarar Pakistan menşeli iplik ithalâtı, 1989 yılında 171 ton iken, yılında % oranında artarak tona yükselmiş, 1991 yılı öcak-ağustos döneminde ise ton olmuştur yılında soruşturma konusu pamuk ipliği ithalâtının miktar olarak, % 7 3,54'ünü Pakistan menşeli pamuk iplikleri oluşturmuştur. Hindistan menşeli pamuk ipliği ithalâtı ise 1989 yılında 112 ton iken, %1282 artışla 1548 tona yükselmiş, 1991 yılı Ocak-Ağustos döneminde ise 594 ton olarak gerçekleşmiştir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

6 Sayfa : 6 RESMİ GAZETE 10 Aralık 1991 Sayı : Soruşturma konusu maddeler ile ilgili yerli üretim üzerinde yapılan yerel incelemeler ve temin edilen bilgiler çerçevesinde, 1990 yılında 1989 yılına göre; üretimin % 10,5, yurt içi satışın % 21, istihdamın % 7,05 oranlarında azaldığı ve kapasite kullanım oranının % 86,3'den % 77,3'e düştüğü Tselirlenmiş ve bazı firmaların ise, üretimlerini durdurduğu anlaşılmıştır. Karar -İthalâtta Haksız Rekabetin önlenmesi Hakkında 3577 sayılı Kanun'un 7. ve 13. maddeleri hükümleri çerçevesinde, soruşturma konusu pamuk ipliği ithalâtının yerli üretim üzerinde oluşturduğu zararın telafisi amacıyla, gümrük tarife pozisyonunda yer alan "pamuk ipliği (dikiş ipliği hariç) (ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla pamuk içeren ve perakende olarak satılacak hale getirilmemiş olanlar)" nin PAKİSTAN menşeli olanlarının her türlü ithalâtında, mevcut gümrük vergileri ve/veya fonlardan ayrı olarak, aşağıda belirtilen oranda dampinge karşı verginin, CİF bedel üzerinden kesin önlem olarak alınması. Dampinge G.T.İ.P. Madde ismi Menşe Ülke Vergi Oranı Pamuk ipliği (dikiş ıp- PAKİSTAN % 20 liği hariç) (ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla pamuk içeren ve perakende olarak satılacak hale getirilmemiş olanlar) Karşı -Hindistan için açılmış olan soruşturmanın kesin önlem alınmaksızın sonuçlandırılması, tarihinde kararlaştırılmıştır. Geçici Önlemlerin Kesin olarak Tahsili Pakistan için açılmış olan soruşturmanın kesin önlem alınması kararı ile sonuçlandırılması nedeniyle, ithalâtta Haksız Rekabetin önlenmesi Hakkında Karar'ın 4. maddesi uyarınca, tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ithalâtta Haksız Rekabetin önlenmesine ilişkin 91/18 sayılı Tebliğ ile Pakistan menşeli soruşturma konusu madde ithalâtı için yürürlüğe konulan ve kesin karar ile ilgili bu Tebliğin yürürlük tarihine kadar alınmış olan CİF bedelin %20'si oranındaki teminat şeklindeki geçici önlemler kesin olarak tahsil edilir. Yürürlük Bu Tebliğ Resmî Gazete'de yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından : İthalâtta Haksız Rekabetin önlenmesine İlişkin Tebliğ : (91/22) ithalâtta Haksız Rekabetin önlenmesi Hakkında 3577 sayılı Kanun gereğince, Pakistan, Hindistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong ve Tayvan menşeli gümrük tarife pozisyonunda yer alan "Pamuklu mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk içerenler) (m2. ağırlığı 200 gr.ı geçmeyenler)" ve gümrük tarife pozisyonunda yer alan "Pamuklu mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk içeren ve ağırlığı 200 gr.ı gecenler)" için tarih ve sayılı Resmî Gazete'de Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa : 4

7 10 Aralık 1991 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 7 yayımlanan ithalâtta Haksız Rekabetin önlenmesine ilişkin 90/22 sayılı Tebliğ ile açılmış bulunan damping soruşturması tamamlanmış bulunmaktadır. Daha önce, söz konusu soruşturmayla ilgili olarak, tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalâtta Haksız Rekabetin önlenmesine İlişkin 91/19 sayılı Tebliğ ile yukarıda belirtilen maddenin Pakistan menşeli olanlarının ithalâtında, mevcut gümrük vergilerinden ve/veya fonlardan ayrı olarak, 0,75 $/KG miktarında teminatın geçici önlem olarak alınması kararı ve ayrıca, Hindistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong ve Tayvan için açılmış olan soruşturmaların sürdürülmekte olduğu duyurulmuştur. Normal Değer a) Normal değerin belirlenmesi amacıyla, Pakistan ve Hindistan menşeli soruşturma konusu maddelerin ihracatçılarından ve üreticilerinden tesbıt edilenlere soru foraları gönderilmiştir. Ancak, öngörülen şiire içerisinde bunlardan cevap alınamamıştır. Soru formu gönderilen Pakistan ve Hindistan menşeli pamuklu mensucat ihracatçı ve üreticilerinin öngörülen süre içerisinde gerekli bılyiyı sağlayamamaları nedeniyle İthalâtta Haksız Rekabetin önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 6., 15. ve 16. maddeleri uyarınca, Pakistan ve Hindistan için normal değerler ayrı olarak, mevcut verilere göre, üretim maliyetine makûl bir Kâr.narhının eklenmesi suretiyle tesbit edilmiştir. b; Cin Halk Cıunhııı iyeti' ııde piyasa ekonomisinin uygulanmaması nedeniyle, İthalâtta Haksız Rekabetin önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 18. maddesi gereğince normal değer; aynı veya benzer mal için piyasa ekonomisinin uygulandığı üçüncü bir ülkedeki fiyatlar esas alınarak tesbıt edilmiştir. Bu çerçevede, Güney Kore'nin ihraç fiyatları Çın Halk Cumhuriyeti için normal değer olarak alınmıştır. c) Tayvan'da yerleşik üreticilerden; TAI YUEN TEXTILE CO. LTD., NIEN HSXNG TEXTILE CO. LTD. ve TUNG HO SPINNING WEAVING & DYEING CO.LTD. firmaları soru formlarına yeterli cevap vermişler, işbirliğine gitmişler ve soruşturma sırasında istenilen ;diğer bilgi ve belgeleri sağlamışlardır. Ayrıca, bu firmalar nezdinde yerel incelemeler yapılmıştır. Bu çerçevede, anılan firmaların iç piyasa satış fiyatları ile üretim maliyetine makul bir kâr marjı eklenmek suretiyle bulunan fiyatları Tayvan için normal değer olarak alınmıştır. d) Hong Kong'da yerleşik üreticilerden; TEXFUL TEXTILE LTD./ROLTEX INT. LTD. ve MOU FUNG LTD. firmaları soru formlarına yeterli cevap vermişler ve işbirliğine gitmişlerdir. Ayrıca, bu firmalar nezdinde yerel incelemeler yapılmıştır. Bu çerçevede, anılari firmaların ıç piyasa satış fiyatları Hong Kong için normal değer olarak alınmıştır.- İhraç- Fiyatı Anılan ülkeler menşeli pamuklu mensucatın ihraç fiyatları; söz konusu maddelerin Türkiye'ye ihracatında fiilen ödenmiş olan fiyatlar esas alınarak tesbit edilmiştir. Fiyat Karşılaştırması ve Damping Marjı Fiyatların adil bir şekilde karşılaştırılabilmelermi temınen, satış masrafları ve malın fiziksel özellikleri gibi, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

8 Sayfa :: 8 RESMİ GAZETE 10 Aralık 1991 Sayı : fiyatları etkileyen hususlar dikkate alınmış ve fiyatlar mümkün olduğu ölçüde fabrika çıkış aşamasında karşılaştırılmıştır. a) Pakistan ve Hindistan içııı damping marjları; üretici veihracatçıların gerekli bilgileri sağıayamamaları ve söz konusu maddenin cok sayıda üreticisi ve ihracatçısı bulunması nedeniyle, ağırlıklı ortalama ve örnekleme metodu kullanılarak, firma ayrımı yapılmaksızın/ hes.-.pldnınış ve aşağıdaki oranlarda tesbıt edilmiştir. -Pakistan için damping marjı ; \ Hindistan için damping marjı ; % 5.15 b) Çın Halk Cumhuriyeti için damping ınarjı aşağıdaki oranda bulunmuştur. -Çın Halk Cumhuriyeti için damping marjı; % c) Tayvan için damping marnı, bu ülkede yerleşik üreticilerden, soru formlarına yeterli cevap veren ve işbirliğine giden firmalardan temin edilen bilgi ve belgeler çerçevesinde hesaplanmıştır. Damping marjı, aşağıda belirtilen firmalar dışında kalan Tayvan'da yerleşik diğer firmaların tümıi için verilmiştir. -TAI YUEN TEXTILE CO. LTD. ve TUNG HO SPINNING WEAVING & DYEING CO. LTD. firmaları için damping bulunmamıştır. -NIEN HSING TEXTILE CO. LTD. için damping marjı; % Tayvan'da yerleşik diğer firmalar için damping marjı; % 1.50 d) Hong Kong için damping marjı, bu ülkede yerleşik üreticilerden, soru formlarına yeterli cevap veren ve işbirliğine giden firmalardan temin edilen bilgi ve belgeler çerçevesinde hesaplanmıştır. Damping marjları, aşağıda belirtilen firmalar dışında kalan Hong Kong'da yerleşik diğer firmaların tümü için verilmiştir. -MOU FUNG LTD. firması için damping bulunmamıştır. -TEXFUL TEXTILE LTD./RQLTEX INT. LTD. için damping marjı; % Hong Kong'da yerleşik diğer firmalar için damping marjı; %16.35 Zarar Soruşturma döneminde, söz konusu ülkeler menşeli pamuklu mensucat ithalâtı artış göstermekle birlikte, bu ithalât miktar olarak yurt içi tüketimde çok düşük bir paya sahip bulunmaktadır. Sonuç olarak, bu ithalât yerli üretim üzerinde zarar verici bir etki taşımamaktadır. Karar Yapılan soruşturma sonucunda, Pakistan, Hindistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan ve Hong Kong menşeli soruşturma konusu maddeler ithalâtının yerli üretimde bir zarar oluşturmadığı anlaşıldığından, soruşturmanın kesin önlem alınmaksızın sonuçlandırılması tarihinde kararlaştırılmıştır. Geri ödeme Pakistan için açılmış olan soruşturmanın kesin önlem alınmaksızın sonuçlandırılması nedeniyle, İthalatta Haksız Rekabetin önlenmesi Hakkında Kanun 1 un 14. maddesi uyarınca, tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin önlenmesine İlişkin 91/19 sayılı Tebliğ ile Pakistan için yürürlüğe konulmuş bulunan, 0,75 S/KG miktarındaki teminat şeklindeki geçici önlem uygulamadan koldu ılmış olup, kesin karar ile ilgili bu Tebliğ'in yürürlük tarihine kadar alınmış olan teminatlar iade edilir. Yürürlük Bu Tebliğ Ret.mî Gazete'de yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

9 T.C. Resmi Gazete İlânlarla ilgili bütün müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. Kuruluşu: 7 Ekim 1920 İLÂN BÖLÜMÜ 10 Aralık 1991 SALI Artırma, Eksiltme ve thale İlânları Sayı : Karadeniz Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Salınalma Komisyon Başkanlığından : 1 Üniversitemiz hastanesi Eczanesinin ihtiyacı olan ilaç ve serumlar , TL. üzerinden Döner Sermayeli Kuruluşlar thale Yönetmeliği nin30. maddesine göre kapalı teklif usulü ile satınahnacaktır. Cinsi Tutarı (TL.) A - İlaç B - Serum C - Net peşin ilaçlar TOPLAM İhale 26/12/1991 Perşembe günü saat 14.00"de K.T.Ü. Farabi Hastanesi toplantı salonunda yapılacaktır. 3 Satınalınacak ilaç ve serumlara ait şartnamede mesai saatleri içerisinde Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden , TL. karşılığında alınabilir. 4 İhaleye konulan serum ve ilaçlara ait teklifler 7a indirim yapılarak verilecektir. (Ambalaj üzerindeki satış fiyatından) 5 İhaleye konulan serum ve ilaçlar için teklifler ayrı, ayrı verilecektir. 6 İhaleye katılacak firmalar ihale bedeli üzerinden % 3 oranında geçici teminat yatıracaklardır. 7 İhaleye katılacak firmalar 1991 yılı Ticaret ve Sanayi Odası belgesi, imza sirküleri ve ikametgâh belgesini (tüzel kişilerde ihaleye yetkili olarak katılan şahsın ikametgâh) vereceklerdir. 8 İhaleye katılan firmalar yönetmelikte belirtilen usullere uygun olarak hazırlayacakları teklif mektuplarını 26/12/1991 Perşembe günü saat 12.00'ye kadar Döner Sermaye Satmalma Komisyon Başkanlığına» vereceklerdir. 9 İhaleye katılacak tüzel kişiler firmayı temsilen yetkili olduklarına dair noter tasdikli belgeyi vereceklerdir. 10 Üniversite ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. İlân olunur / 1-1 Sivas Çimento Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlüğünden : FABRİKAMIZ thtiyaci OLAN + A> 25 TOLERANSLI TON KİLİN İSTİHRAÇ, YÜKLEME VE NAKLİYESİ YAPTIRILACAKTIR 1 İşin geçici teminatı , TL.dır. Bu işin kati teminatı ise ihale tutarının % 10'dur. 2 İhale 26 Aralık 1991 Perşembe günü saat da Fabrikamız Genel Müdürlük binasında yapılacaktır. 3 İhale ile ilgili şartnameler Fabrikamız Ticaret Müdürlüğünden ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde temin edilebilir. 4 Posta, telgraf, telefonla yapılan veya ihale saatinden sonra yapılacak teklifler kabul edilmez. 5 Fabrikamız 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi ve akti yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta tamamen serbesttir / 1-1

10 10 Sayfa : 10 RESMİ GAZETE Aralık 1991 Sayı : 2İ073 Sosyal Sigortalar Kurumu İstanbul Satınalma Sigorta Müdürlüğünden : Dosya No : Kurumumuz Sağlık Tesislerinin ihtiyacı (depo Stoku) aşağıda kayıtlı 6 kalem Sıhhi Malzeme "Fiyat veya Teklif isteme" usulü olmadığı takdirde "Pazarlık" usulü ile îç Piyasa'dan veya dövizi kurumumuzca karşılanmak suretiyle dışalım yoluyla satınalınacaktır. 2 Bu işle ilgili İç ve Dışalım İdari Şartnameleri çalışma saatleri içinde Müdürlüğümüz 1 Nolu Satınalma Komisyonu Başkanlığından temin edilebilir. Dışalım İdari Şartnamesi istiyenler (Mümessillik Belgesi" ibraz edeceklerdir. 3 isteklilerin İç ve Dışalım İdari şartnameleri esaslarına göre hazırlayacakları teklif mektuplarını 23/12/1991 Pazartesi günü çalışma saati sonuna kadar İstanbul Fındıklı Mebusan Yokuşu SSK Işhanındaki Müdürlüğümüze vermeleri veya aynı gün ve saatte alınacak şekilde posta ile tadeli-taahhütlü olarak' göndermeleri gerekir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 4 Içalım tekliflerde geçici teminat tutan isteklilerin teklif ettikleri bedelin % 3'üdür. 5 İsteklilerin teklifle birlikte numune göndermeleri gerekmektedir. 6 Kurumumuz 2886 sayılı Yasaya bağlı olmadığından, ihale yapıp yapmamakta, dilediğine ihale etmekte ve istediği miktarda almakta bağımsızdır. tstenilen S.No Malzeme Miktar 237 Normal Katküt 3/ Kutu 238 Normal Katküt 2/ Kutu 239 Normal Katküt 1/ Kutu 240 Normal Katküt 1 5,000 Kutu 241 Normal Katküt Kutu 242 Normal Katküt Kutu / 1-1 Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünden : Kurumumuz ihtiyacı 60 adet para sayma makinası, Alım-Satım İşlemleri Yönetmeliği İthal Yoluyla yapılacak alımlar (Dışalım) ve Fiyat veya Teklif İsteme Usulü mümkün olmadığı takdirde Pazarlık Usulü (tçalım) esasları dahilinde satınalınacaktır. Konuyla ilgili teknik dışalım idari şartname ve mukavele örneği mesai saatleri içerisinde Merkez 3 Nolu Satınalma Komisyonundan temin edilebilir, dosya adıgeçen komisyonda görülebilir. İstekli firmaların bu konuda şartnameler doğrultusunda hazırlıyacakları, Ticaret Odası Belgesi ve diğer gerekli belgelerle, teknik bilgileri içeren döküman ve prospektüsleri de ekleyecekleri tekliflerini 2/1/1992 tarihi saat 17.30'a kadar Mithatpaşa Cad. No: 7 Sıhhiye/ANKARA adresindeki Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığımız Evrak Servisine vermeleri veya aynı gün ve saatte bulunacak şekilde posta ile göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Içalım olarak teklifte bulunulması halinde geçici teminat toplam bedelin <7b 3'ü nisbetindedir. İstendiğinde görülmek ve denenmek üzere teklif edilen mikanalardan birer adet firmalarca hazır bulundurulacaktır. Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen veya dilediğine yapmakta serbesttir / 1-1

11 11 Aralık 1991 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 11- M.S.B. İstanbul İç Tedarik Bölge Başkanlığı 1 Numaralı İhale Komisyon Başkanlığından : İSTANBUL Cinsi: Ekmek Katkı Maddesi, Miktarı : Kg., Tahmini Tutarı : , TL., Geçici Teminatı: , TL., İhale Gün ve Saati: 23AraIık NOT : a) Malın tamamına bir teklif verilebileceği gibi özel şartname (Ek-A) çizelgede belirtilen İç Tedarik Bölge Başkanlıktan içinde ayrı ayrı teklif verilebilecektir. b) İstekliler Teknik şartnamenin 1. safya maddesinde belirtilen belgeleri teklifle birlikte ibraz edeceklerdir. İş bu belgeler yabancı dilde ise noter tasdikli Türkçe'leştirilmiş olacaktır. AÇIKLAMA : M.S.B.(K.K.K.)'lığının ihtiyacı olan yukarıda yazılı yiyecek maddesi 2886 sayılı İhale Kanununun 36. maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satın alınacaktır. Teklif mektupları ihale saatine kadar İstanbul İç Tedarik Bölge Başkanlığı 1 Numaralı İhale Komisyon Başkanlığına verilmeli veya ulaştırılmalıdır. Teminata ilişkin esaslar ve isteklilerde aranacak belgeler kapalı teklif şartnamesinin 3 ve 6. maddelerinde belirtilmiştir. Bu alıma ait şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Istanbul-İzmir ve Ankara İç Tedarik Bölge Başkanlıklarında görülebilir / 1-1 Sümerbank Holding A.Ş. İstanbul Satınalma İşletmesinden : DİYARBAKIR/HALI tşletmemizin 1992 YILI İHTİYACI KG. HALI LAK MADDESİ SATIN ALINACAKTIR Kg. Halı Lak Maddesi kapalı zarf usulü teklif temini suretiyle satınalınacaktır. Teklif verme son günü 23/12/1991 saat 17.00'ye kadardır. Teklifler kapalı zarf içerisinde İşletmemiz Muhaberat Şefliğine belirtilen gün ve saatte verilmiş olacaktır. Posta ile gönderildiği takdirde ikinci bir zarf içerisinde aynı tarih ve saatte İşletmemizde olacak şekilde gönderilmesi gerekir. Teklif zarflarının üzerine 3501/92 dosya numaramız ile son" teklif verme tarihi 23/12/1991 mutlaka belirtilecektir. özel alım şartnamesi ve teklif isteme mektubu Sümerbank Holding A.Ş. İstanbul Satınalma İşletmesi Bahçekapı/İSTANBUL adresinden bedelsiz olarak temin edilebilir. İştirak teminatı , TL.dir. İşletmemiz Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya tamamen dilediğine vermekte serbesttir / 1-1 Sümerbank Holding A.Ş. Beykoz Deri ve Kundura Sanayii İşletmesinden : KAPALI ZARFLA TEKLİF ALINMAK SURETİ İLE DM! MEŞİN ( DM J GRİ DM 1 TABA) SATINALINACAKTIR 1 Bu işe ait şartname İşletmemizden temin edilebilir. 2 Kapalı teklif mektuplarının en geç 18/12/1991 tarih ve s ıat 16.30'a kadar İşletmemizin Beykoz'daki Muhaberat Servisine verilmesi şarttır, 23605

12 Sayfa : 12 RESMİ GAZETE 10Aralık 1991 Sayı : 2İ073 Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü thale Komisyonu Başkanlığından : Üniversitemizin ihtiyacı için aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen malzemeler alımı 2886 sayılı Devlet thale Kanununun 37. maddesine göre kapalı zarf usulü ihale ile satınalınacaktır. D. Tah.Bed. Geç.Tem. thale No Malzemenin Cinsi Mik. (TL.) (TL.) Tarihi ve Saati: "T" Isı pompası ve elemanları 1 Ad /12/ Freez Drying ve Rapid Mixer 2 Kal /12/ Satınalınacak malzemenin tahmini bedeline Katma Değer Vergisi dahil edilmemiştir. 2 thale Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Senato Odasında yukarıda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır. 3 Satınalınacak malzemelere ait tdari ve Teknik Şartname mesai saatleri dahilinde Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Satınalma Şube Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilinir. isteklilerin adreslerine ücretsiz olarak gönderilir. 4 t haleye iştirak edeceklerin 1991 yılı vizeli Ticaret ve Sanayii Odası Kayıt belgesini, geçici teminat mektubunu veya geçici teminat bedelinin Maliye ve Gümrük Bakanlığı veznelerinden birine yatırıldığına dair vezne alındı makbuzunu, imza sirkülerini (ihaleye vekaleten iştirak ediliyor ise ayrıca vekilin imza sirkülerini) noterden tasdikli vekaletnamelerini ve teklif mektuplarına havi zarfı 23/12/1991 günü saat 10.00'a kadar alındı karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığımıza vermeleri veya göndermeleri gerekir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 5 Üniversitemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir / Türkiye Demir ve Çelik işletmeleri Genel Müdürlüğü iskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden : 120 ADET SFT ADET EP 550 Z 5 Kt. ZEROX 2080 TONER SATINALINACAKTIR Şartnamesi bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir. 1 iskenderun'da Müessesemiz Tedarik ve ikmal Müdürlüğünden, 2 Ankara'da Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz. isteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları 81-75/3616 nolu dosyayla ilgilidir, meşruhattı kapalı teklif mektuplarım geçici teminatları ile birlikte en geç 26/12/1991 günü saat 14.30'a kadar Türkiye Demir ve Çelik işletmeleri Genel Müdürlüğü iskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları Müessese Müdürlüğü iskenderun Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurmaları ilân olunur. Müessesemiz 2886 sayılı ihale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine verip vermemekte tamamen serbesttir / 1-1 Çanakkale Deniz Satınalma Komisyon Başkanlığından : Çanakkale Boğaz Komutanlığı bağlısı birlikleri ile Deniz Hastanesi Baştabipliğinin ihtiyacı olan Kg. Güğümde Yoğurt ile Kg. Poşet Yoğurt (1/5) ve Kg. Süt (l/l)'ün teminine ilişkin ihale 20 Aralık 1991 günü saat de Komisyonumuzda yapılacakür. Şartnameler çalışma saatleri içinde komisyonumuzda görülebilinir. isteklilerin matbu şartnamenin 3 ve 6. maddelerinde belirtilen belgelerin asılları veya noter tasdikli suretleri ile birlikte 2886 sayılı Yasaya göre hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saatinden 15 (Onbeş) dakika evveline kadar makbuz karşılığında komisyonumuza vermeleri gerekmektedir. Postada vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. Tutarı Geç.Tem. ihale Cinsi Miktarı (TL.) (TL.) Gün ve Saati 1. Güğümlü Yoğurt Kğ /12/ Poşet Yoğurt (1/5) Kğ CUMA 3. Süt (1/1) Kğ / 1-1

13 11 Aralık 1991 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 13- KDZ. Ereğli Orman îşletme Müdürlüğünden : Muh. % 3 Parti Bedeli Teminat Deposu Cins ve Nev'i No. Adet M 1.Dm'. (TL.) (TL.) lzahât Muhtelif 3.S.Nb. Göknar Tom % 40 İnd. Cuma 3.S.Kb. Göknar Tom % 40 İnd. Göleviç 3.S.Kb. Kayın Tom Alaplı 3.S.Nb.ln. Meşe Tom % 40 İnd. Kocaman 3.S.Nb.ln. Meşe Tom Muhtelif 3.S.Nb. Meşe Tom Kocaman 3.S.Kb.ln. Meşe Tom ,000 Alaplı 2.S.Nb. Kestane Tom Muhtelif 3.S.Nb." Kestane Tom Muhtelif 3.S.Kb. Kestane Tom Kocaman 3.S.Nb. Kızılağaç Tom % 40 İnd. Muhtelif 3.S.Nb. Gürgen Tom % 40 İnd. Muhtelif 3.S.Kb. Gürgen Tom % 40 İnd. Alaplı 3.S.Nb. Dişbudak Tom % 40 İnd. Alaplı 3.S.Nb. Akçaağaç Tom % 40 İnd. Alaplı 3.S.Nb. Karaağaç Tom % 40 İnd. Alaplı 3.S.Nb. Kayacık Tom % 40 İnd. Alaplı 3.S.Kb. Kayacık Tom % 40 İnd. Çaylıoğlu 2.S. Göknar Md. Direk % 40 İnd. Kocaman 2.S. Meşe Md. Direk % 40 İnd. Muhtelif 2.S. Kayın Md. Direk % 40 İnd. Kocaman 2.S. Gürgen Md. Direk % 40 İnd. Muhtelif Kayın Yuv. San. Odunu Kocaman Kızılağaç Yuv. San % 40 İnd. Muhtelif Kestane Yuv. San Muhtelif Meşe Yuv. San. Odunu Muhtelif Gürgen Yuv. San. Odun % 40 İnd. Alaplı Akçaağaç Yuv. San % 40 İnd. Muhtelif Kayın Yarma San. Od Ster Göleviç Kestane Yarma San. Od. 1 4 Ster Muhtelif Kayın İnce Yuv. San Ster Kocaman Meşe İnce Yuv. San Ster P. Adedi işletmemiz muhtelif depolarında 74 parti orman emvali 24 Aralık 1991 Salı günü saat açık artırma suretiyle 1 ve 2 No.lu şartnamelere göre açık artırmalı satışa çıkarılmıştır. 2 Satışa ait ilân ve şartname satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğünde Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü ve civar Bölge Müdürlükleri ile Bölge Müdürlüğüne bağlı İşletme Müdürlükleri ile İşletme Şefliklerinde görülebilir. 3 Alıcıların belirtilen gürç ve saatten evvel geçici teminatlarını, işletmemiz veznesine yatırmaları, banka teminat mektubu vereceklerin teminat mektuplarına işletme adını ve parti no.larını yazdırmaları şarttır. 4 İştirakçilerin belirtilen belgeleri Komisyona ibraz etmeleri şarttır. İlân olunur / 1-1

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri İçin Başbakanlık Neşriyat 25 Eylül Eylül 1982 Daire Başkanlığına CUMARTESİ başvurulur Sayı: 17823 YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 22 Kasım 1983 SALI KANUNLAR. Boğaziçi Kanunu. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 22 Kasım 1983 SALI KANUNLAR. Boğaziçi Kanunu. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 i Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 22 Kasım 1983 SALI Sayı: 18229 J YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 11 Mart 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 8 Mart 2013 69471265-305-2409

Detaylı

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Şubat 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Sayı : 28927 Kuruluşu : 7 Ekim 1920 http://www.basbakanlik.gov.tr

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Mart 2013 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 7 Mart 2013 69471265-305-2382

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 27 Mayıs 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 24 Mayıs 2013

Detaylı

T.C. Başbakanlık Mevzuatı Geliştîrme ve Yayın Görsel Müdürlüğünce Yayımlanır. 20 Ocak 1992 PAZARTESİ. Bakanlığa Vekillik Etme İşlemi

T.C. Başbakanlık Mevzuatı Geliştîrme ve Yayın Görsel Müdürlüğünce Yayımlanır. 20 Ocak 1992 PAZARTESİ. Bakanlığa Vekillik Etme İşlemi RESMİ GAZETE T.C Başbakanlık Mevzuatı Geliştîrme ve Yayın Görsel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim.1920 20 Ocak 1992 PAZARTESİ Sayı : 21117 YÜRÜTME VE İDARE BOLÜMÜ Bakanlığa Vekillik Etme İşlemi

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 25 Ekim 1982 PAZARTESİ. Yönetmelikler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 25 Ekim 1982 PAZARTESİ. Yönetmelikler T.C. Resmî Gazete r Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 25 Ekim 1982 PAZARTESİ Sayı : 17849 Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 YÜRÜTME VE İDARE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 12 Nisan 2015 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Sayı : 29324 ENERJİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Şubat 2014 SALI Sayı : 28903 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5778 Kamu Gözetimi, Muhasebe

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 18 Kasım 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 11 Kasım 2014 69471265-305-10407

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 6 Kasım 2012 SALI BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 6 Kasım 2012 SALI BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 6 Kasım 2012 SALI Sayı : 28459 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C.

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARI Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: Karar Sayısı : 2014/708

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 7 Ekim 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 4 Ekim 2013 69471265-305-8642

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Nisan 2015 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29337 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2015/7460 20

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 9 Ocak 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28523 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Avrupa Birliği Bakanlığından: AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Temmuz 1996 PAZARTESİ

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Temmuz 1996 PAZARTESİ T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 15 Temmuz 1996 PAZARTESİ Sayı: 22697 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yönetmelikler Atatürk Üniversitesinden

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Aralık 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden: Sayı : 29213

Detaylı

T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 12 ŞUBAT 1977 CUMARTESİ

T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 12 ŞUBAT 1977 CUMARTESİ e v T.C. Re smı Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 336) - 7 Ekim 920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 2 ŞUBAT 977 CUMARTESİ Sayı: 5848 >>

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Şubat 2014 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 12 Şubat 2014 69471265-305-1107

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 26 Ocak 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 20 Ocak 2015 69471265-305-625

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 24 Eylül 2014 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 18 Eylül 2014 69471265-305-8193

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ. Bakana Vekillik Etme İşlemi

T.C. Resmî Gazete. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ. Bakana Vekillik Etme İşlemi T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ Sayı :

Detaylı

İhaleler kesin zaruret olmadıkça işin mahiyetine göre en uygun fiyatla temini mümkün olan mevsimlerde yapılır. Arsası temin edilmemiş, mülkiyet ve

İhaleler kesin zaruret olmadıkça işin mahiyetine göre en uygun fiyatla temini mümkün olan mevsimlerde yapılır. Arsası temin edilmemiş, mülkiyet ve 5969 DEVLET İHALE KANUNU Kanun Numarası : 2886 Kabul Tarihi : 8/9/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/9/1983 Sayı : 18161 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 573 * * * Bu Kanun ile ilgili

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Mayıs 2015 PAZARTESİ Sayı : 29366 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan:

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 1 Kasım 2014 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: Sayı : 29162

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Eylül 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29126 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 27 Ocak 2015 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29249 BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 22 Ocak

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 3 KALEM AKARYAKIT ÜRÜNÜ ALIMI İŞİNE İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME İHALE DOSYA NUMARASI: 12/ TARİH :.../.../2012 SAAT :...:00

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Aralık 2014 CUMARTESİ YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 29204 ASKERLİK KANUNU İLE SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

Detaylı