T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Aralık 1991 SALI. TBMM Kararı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Aralık 1991 SALI. TBMM Kararı"

Transkript

1 T. C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Aralık 1991 SALI Sayı : YASAMA BÖLÜMÜ TBMM Kararı Öğretmenlerin İçinde Bulundukları Sıkıntıların Çarelerini ve Bu Meslek Mensuplarını Toplumda Layık Oldukları Statüye Kavuşturmak -İçin Alınacak Tedbirleri Tespit Etmek Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar No. : 149 Karar Tarihi : Öğretmenlerin içinde bulundukları sıkıntıların çarelerini ve bu meslek mensuplarını toplumda layık oldukları statüye kavuşturmak için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına; bu araştırmayı yapacak Komisyonun 11 üyeden kurulmasına, görev süresinin üye seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışındaki yerlere de gitmesine, Genel Kurulun tarihli 11 inci Birleşiminde karar verilmiştir. Yasama Bölümü Sayfa : 1 Resmi Gazete Kodu : İçindekiler 32. Sayfadadır.

2

3 10 Aralık 1991 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 3 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Bakanlıklara Vekillik Etme İşlemi T. C. BAŞBAKANLIK Personel ve Prensipler 9 Aralık 1991 Genel Müdürlüğü CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Türk-Fransız İş Konseyine ve Türkiye EFTA Serbest Ticaret ve İşbirliği Anlaşmasının imza törenine katılmak üzere; 9 Aralık 1991* tarihinde Fransa ve İsviçre'ye gidecek olan Devlet Bakam Prof. Dr. Tansu ÇİLLER'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakam Necmettin CEVHERİ'nin vekillik etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arzederim, Süleyman DEMİREL Başbakan TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI 9 Aralık BAŞBAKANLIĞA İLGİ : 9 Aralık 1991 gün ve sayılı yazınız. Türk-Fransız İş Konseyine ve Türkiye EFTA Serbest Ticaret ve İşbirliği Anlaşmasının imza törenine katılmak üzere; 9 Aralık 1991 tarihinde Fransa ve İsviçre'ye gidecek olan Devlet Bakanı Prof. Dr. Tansu ÇİLLER'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakam Necmettin CEVHERİ'nin vekillik etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim. Hüsamettin CİNDORUK CUMHURBAŞKANI V. T. C. BAŞBAKANLIK Personel ve Prensipler 9 Aralık 1991 Genel Müdürlüğü CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Avrupa Grubu (EUROGROUP) ve Savunma Planlama Komitesi (DPC) 1991 yılı Sonbahar Bakanlar Toplantılarına katılmak üzere, 9 Aralık 1991 tarihinde Belçika'ya gidecek olan Milli Savunma Bakanı Nevzat AYAZ'ın dönüşüne kadar; Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı İsmet SEZGİN'in vekillik etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arzederim. Süleyman DEMİREL Başbakan TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI 9 Aralık BAŞBAKANLIĞA İLGİ : 9 Aralık 1991 gün ve sayılı yazınız. Avrupa Grubu (EUROGROUP) ve Savunma Planlama Komitesi (DPC) 1991 yılı Sonbahar Bakanlar Toplantılarına katılmak üzere, 9 Aralık 1991 tarihinde Belçika'ya gidecek olan Milli Savunma Bakanı Nevzat AYAZ'ın dönüşüne kadar; Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakam İsmet SEZGİN'in vekillik etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim.. _ Hüsamettin CİNDORUK CUMHURBAŞKANI V. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 10 Aralık 1991 Sayı : T. C. BAŞBAKANLIK Personel ve Prensipler 8 Aralık 1991 Genel Müdürlüğü CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Türk-Sovyet iş Konseyi IV. Dönem Toplantısına katılmak üzere, 8 Aralık 1991 tarihinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne gidecek olan Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer ORAL'ın dönüşüne kadar; Maliye ve Gümrük Bakanlığına, Devlet Bakanı Ekrem CEYHUN'uri vekillik etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arzederim. Süleyman DEMİREL Başbakan TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI 8 Aralık BAŞBAKANLIĞA İLGİ : 8 Aralık 1991 gün ve sayılı yazınız. Türk-Sovyet İş Konseyi IV. Dönem Toplantısına katılmak üzere, 8 Aralık 1991 tarihinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne gidecek olan Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer ORAL'ın dönüşüne kadar; Maliye ve Gümrük Bakanlığına, Devlet Bakanı Ekrem CEYHUN'un vekillik etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim. Hüsamettin CİNDORUK CUMHURBAŞKANI V.» T. C. BAŞBAKANLIK Personel ve Prensipler 8 Aralık 1991 Genel Müdürlüğü CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Türk-Sovyet Iş Konseyi IV. Dönem Toplantısına katılmak ürere, 8 Aralık 1991 tarihinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne gidecek olan Bayındırlık ve İskan Bakanı Onur KUMBARACIBAŞI'nın dönüşüne kadar; Bayındırlık Ve Iskan Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı M.Tahir KÖSE'nin vekillik etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arzederim. Süleyman DEMİREL Başbakan TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI 8 Aralık BAŞBAKANLIĞA İLGİ : 8 Aralık 1991 gün ve sayılı yazınız. Türk-Sovyet İş Konseyi IV. Dönem Toplantısına katılmak üzere, 8 Aralık 1991 tarihinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne gidecek olan Bayındırlık ve İskan Bakanı Onur KUMBARACIBAŞI'nın dönüşüne kadar; Bayındırlık ve Iskan Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı M.Tahir KÖSE'nin vekillik etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim. Hüsamettin CİNDORUK CUMHURBAŞKANI V. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

5 10 Aralık 1991 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 5 Tebliğler Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından : İthalâtta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ : (91/21) İthalâtta Haksız Rekabetin önlenmesi Hakkında 3577 sayılı Kanun gereğince, Pakistan ve Hindistan menşeli gümrük tarife pozisyonlu "Pamuk ipliği (dikiş ipliği hariç)(ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk içeren ve perakende olarak satılacak hale getirilmemiş olanlar)" için tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ithalâtta Haksız Rekabetin önlenmesine İlişkin 90/21 sayılı Tebliğ ile açılmış bulunan damping soruşturması tamamlanmış bulunmaktadır. Daha önce, söz konusu soruşturma ile ilgili olarak, tarih ve sayılı Resmî Gazef.p'de yayımlanan İthalâtta Haksız Rekabetin önlenmesine İlişkin 91/18 sayılı Tebliğ ile yukarıda belirtilen maddenin Pakistan menşeli olanlarının ithalâtında, mevcut gümrük vergileri ve/veya fonlardan ayrı olarak, CİF bedel üzerinden %20 oranında teminatın geçici önlem olarak alınması kararı ve ayrıca, Hindistan'a karşı açılmış olan soruşturmanın sürdürülmekte olduğu duyurulmuştur. Normal Değer Normal değerin belirlenmesi amacıyla, Pakistan ve Hindistan menşeli soruşturma konusu maddelerin ihracatçılarından ve üreticilerinden tesbıt edilenlere soru formları gönderilmiştir. Ancak, öngörülen şiire içerisinde bunlardan cevap alınamamıştır. Normal değerler; her iki ülke için ayrı olarak, İthalâtta Haksız Rekabetin önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 6., 15. ve 16. maddeleri uyarınca, mevcut verilere göre, üretim maliyetine makûl.t)ır kâr marjının eklenmesi suretiyle tesbıt edilmiştir. İhraç Fiyatı Pakistan ve Hindistan menşeli iplikler için ihraç fiyatları, soruşturma dönemi içerisinde Türkiye'ye yapılan ihracatta fiilen ccienmiş alan fiyatlar dikkate alınarak tesbit edilmiştir.- Fiyat Karşılaştırması ve Damping Marjı Fiyatların adıl bir şekilde karşılaştırılabılınelerıni temine», satış masrafları ve malın fiziksel özellikleri gibi, fiyatları etkileyen hususlar dikkate alınmış ve fiyatlar mümkün olduğu ölçüde fabrika çıkış aşamasında karşılaştırılmıştır. Damping.marjları; üretici ve ihracatçıların gerekli bilgileri sağlcıyamamaları ve söz konusu maddenin çok sayıda üreticisi ve ihracatçısı bulunması nedeniyle, ağırlıklı ortalama ve örnekleme metodu kullanılarak, firma ayrımı yapılmaksızın, hesaplanmış ve aşağıdaki oranlarda tesbit edilmiştir. -Pakistan için damping marjı; % 22,40 -Hindistan için damping marjı; % 20,47 Zarar Pakistan menşeli iplik ithalâtı, 1989 yılında 171 ton iken, yılında % oranında artarak tona yükselmiş, 1991 yılı öcak-ağustos döneminde ise ton olmuştur yılında soruşturma konusu pamuk ipliği ithalâtının miktar olarak, % 7 3,54'ünü Pakistan menşeli pamuk iplikleri oluşturmuştur. Hindistan menşeli pamuk ipliği ithalâtı ise 1989 yılında 112 ton iken, %1282 artışla 1548 tona yükselmiş, 1991 yılı Ocak-Ağustos döneminde ise 594 ton olarak gerçekleşmiştir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

6 Sayfa : 6 RESMİ GAZETE 10 Aralık 1991 Sayı : Soruşturma konusu maddeler ile ilgili yerli üretim üzerinde yapılan yerel incelemeler ve temin edilen bilgiler çerçevesinde, 1990 yılında 1989 yılına göre; üretimin % 10,5, yurt içi satışın % 21, istihdamın % 7,05 oranlarında azaldığı ve kapasite kullanım oranının % 86,3'den % 77,3'e düştüğü Tselirlenmiş ve bazı firmaların ise, üretimlerini durdurduğu anlaşılmıştır. Karar -İthalâtta Haksız Rekabetin önlenmesi Hakkında 3577 sayılı Kanun'un 7. ve 13. maddeleri hükümleri çerçevesinde, soruşturma konusu pamuk ipliği ithalâtının yerli üretim üzerinde oluşturduğu zararın telafisi amacıyla, gümrük tarife pozisyonunda yer alan "pamuk ipliği (dikiş ipliği hariç) (ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla pamuk içeren ve perakende olarak satılacak hale getirilmemiş olanlar)" nin PAKİSTAN menşeli olanlarının her türlü ithalâtında, mevcut gümrük vergileri ve/veya fonlardan ayrı olarak, aşağıda belirtilen oranda dampinge karşı verginin, CİF bedel üzerinden kesin önlem olarak alınması. Dampinge G.T.İ.P. Madde ismi Menşe Ülke Vergi Oranı Pamuk ipliği (dikiş ıp- PAKİSTAN % 20 liği hariç) (ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla pamuk içeren ve perakende olarak satılacak hale getirilmemiş olanlar) Karşı -Hindistan için açılmış olan soruşturmanın kesin önlem alınmaksızın sonuçlandırılması, tarihinde kararlaştırılmıştır. Geçici Önlemlerin Kesin olarak Tahsili Pakistan için açılmış olan soruşturmanın kesin önlem alınması kararı ile sonuçlandırılması nedeniyle, ithalâtta Haksız Rekabetin önlenmesi Hakkında Karar'ın 4. maddesi uyarınca, tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ithalâtta Haksız Rekabetin önlenmesine ilişkin 91/18 sayılı Tebliğ ile Pakistan menşeli soruşturma konusu madde ithalâtı için yürürlüğe konulan ve kesin karar ile ilgili bu Tebliğin yürürlük tarihine kadar alınmış olan CİF bedelin %20'si oranındaki teminat şeklindeki geçici önlemler kesin olarak tahsil edilir. Yürürlük Bu Tebliğ Resmî Gazete'de yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından : İthalâtta Haksız Rekabetin önlenmesine İlişkin Tebliğ : (91/22) ithalâtta Haksız Rekabetin önlenmesi Hakkında 3577 sayılı Kanun gereğince, Pakistan, Hindistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong ve Tayvan menşeli gümrük tarife pozisyonunda yer alan "Pamuklu mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk içerenler) (m2. ağırlığı 200 gr.ı geçmeyenler)" ve gümrük tarife pozisyonunda yer alan "Pamuklu mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk içeren ve ağırlığı 200 gr.ı gecenler)" için tarih ve sayılı Resmî Gazete'de Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa : 4

7 10 Aralık 1991 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 7 yayımlanan ithalâtta Haksız Rekabetin önlenmesine ilişkin 90/22 sayılı Tebliğ ile açılmış bulunan damping soruşturması tamamlanmış bulunmaktadır. Daha önce, söz konusu soruşturmayla ilgili olarak, tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalâtta Haksız Rekabetin önlenmesine İlişkin 91/19 sayılı Tebliğ ile yukarıda belirtilen maddenin Pakistan menşeli olanlarının ithalâtında, mevcut gümrük vergilerinden ve/veya fonlardan ayrı olarak, 0,75 $/KG miktarında teminatın geçici önlem olarak alınması kararı ve ayrıca, Hindistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong ve Tayvan için açılmış olan soruşturmaların sürdürülmekte olduğu duyurulmuştur. Normal Değer a) Normal değerin belirlenmesi amacıyla, Pakistan ve Hindistan menşeli soruşturma konusu maddelerin ihracatçılarından ve üreticilerinden tesbıt edilenlere soru foraları gönderilmiştir. Ancak, öngörülen şiire içerisinde bunlardan cevap alınamamıştır. Soru formu gönderilen Pakistan ve Hindistan menşeli pamuklu mensucat ihracatçı ve üreticilerinin öngörülen süre içerisinde gerekli bılyiyı sağlayamamaları nedeniyle İthalâtta Haksız Rekabetin önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 6., 15. ve 16. maddeleri uyarınca, Pakistan ve Hindistan için normal değerler ayrı olarak, mevcut verilere göre, üretim maliyetine makûl bir Kâr.narhının eklenmesi suretiyle tesbit edilmiştir. b; Cin Halk Cıunhııı iyeti' ııde piyasa ekonomisinin uygulanmaması nedeniyle, İthalâtta Haksız Rekabetin önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 18. maddesi gereğince normal değer; aynı veya benzer mal için piyasa ekonomisinin uygulandığı üçüncü bir ülkedeki fiyatlar esas alınarak tesbıt edilmiştir. Bu çerçevede, Güney Kore'nin ihraç fiyatları Çın Halk Cumhuriyeti için normal değer olarak alınmıştır. c) Tayvan'da yerleşik üreticilerden; TAI YUEN TEXTILE CO. LTD., NIEN HSXNG TEXTILE CO. LTD. ve TUNG HO SPINNING WEAVING & DYEING CO.LTD. firmaları soru formlarına yeterli cevap vermişler, işbirliğine gitmişler ve soruşturma sırasında istenilen ;diğer bilgi ve belgeleri sağlamışlardır. Ayrıca, bu firmalar nezdinde yerel incelemeler yapılmıştır. Bu çerçevede, anılan firmaların iç piyasa satış fiyatları ile üretim maliyetine makul bir kâr marjı eklenmek suretiyle bulunan fiyatları Tayvan için normal değer olarak alınmıştır. d) Hong Kong'da yerleşik üreticilerden; TEXFUL TEXTILE LTD./ROLTEX INT. LTD. ve MOU FUNG LTD. firmaları soru formlarına yeterli cevap vermişler ve işbirliğine gitmişlerdir. Ayrıca, bu firmalar nezdinde yerel incelemeler yapılmıştır. Bu çerçevede, anılari firmaların ıç piyasa satış fiyatları Hong Kong için normal değer olarak alınmıştır.- İhraç- Fiyatı Anılan ülkeler menşeli pamuklu mensucatın ihraç fiyatları; söz konusu maddelerin Türkiye'ye ihracatında fiilen ödenmiş olan fiyatlar esas alınarak tesbit edilmiştir. Fiyat Karşılaştırması ve Damping Marjı Fiyatların adil bir şekilde karşılaştırılabilmelermi temınen, satış masrafları ve malın fiziksel özellikleri gibi, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

8 Sayfa :: 8 RESMİ GAZETE 10 Aralık 1991 Sayı : fiyatları etkileyen hususlar dikkate alınmış ve fiyatlar mümkün olduğu ölçüde fabrika çıkış aşamasında karşılaştırılmıştır. a) Pakistan ve Hindistan içııı damping marjları; üretici veihracatçıların gerekli bilgileri sağıayamamaları ve söz konusu maddenin cok sayıda üreticisi ve ihracatçısı bulunması nedeniyle, ağırlıklı ortalama ve örnekleme metodu kullanılarak, firma ayrımı yapılmaksızın/ hes.-.pldnınış ve aşağıdaki oranlarda tesbıt edilmiştir. -Pakistan için damping marjı ; \ Hindistan için damping marjı ; % 5.15 b) Çın Halk Cumhuriyeti için damping ınarjı aşağıdaki oranda bulunmuştur. -Çın Halk Cumhuriyeti için damping marjı; % c) Tayvan için damping marnı, bu ülkede yerleşik üreticilerden, soru formlarına yeterli cevap veren ve işbirliğine giden firmalardan temin edilen bilgi ve belgeler çerçevesinde hesaplanmıştır. Damping marjı, aşağıda belirtilen firmalar dışında kalan Tayvan'da yerleşik diğer firmaların tümıi için verilmiştir. -TAI YUEN TEXTILE CO. LTD. ve TUNG HO SPINNING WEAVING & DYEING CO. LTD. firmaları için damping bulunmamıştır. -NIEN HSING TEXTILE CO. LTD. için damping marjı; % Tayvan'da yerleşik diğer firmalar için damping marjı; % 1.50 d) Hong Kong için damping marjı, bu ülkede yerleşik üreticilerden, soru formlarına yeterli cevap veren ve işbirliğine giden firmalardan temin edilen bilgi ve belgeler çerçevesinde hesaplanmıştır. Damping marjları, aşağıda belirtilen firmalar dışında kalan Hong Kong'da yerleşik diğer firmaların tümü için verilmiştir. -MOU FUNG LTD. firması için damping bulunmamıştır. -TEXFUL TEXTILE LTD./RQLTEX INT. LTD. için damping marjı; % Hong Kong'da yerleşik diğer firmalar için damping marjı; %16.35 Zarar Soruşturma döneminde, söz konusu ülkeler menşeli pamuklu mensucat ithalâtı artış göstermekle birlikte, bu ithalât miktar olarak yurt içi tüketimde çok düşük bir paya sahip bulunmaktadır. Sonuç olarak, bu ithalât yerli üretim üzerinde zarar verici bir etki taşımamaktadır. Karar Yapılan soruşturma sonucunda, Pakistan, Hindistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan ve Hong Kong menşeli soruşturma konusu maddeler ithalâtının yerli üretimde bir zarar oluşturmadığı anlaşıldığından, soruşturmanın kesin önlem alınmaksızın sonuçlandırılması tarihinde kararlaştırılmıştır. Geri ödeme Pakistan için açılmış olan soruşturmanın kesin önlem alınmaksızın sonuçlandırılması nedeniyle, İthalatta Haksız Rekabetin önlenmesi Hakkında Kanun 1 un 14. maddesi uyarınca, tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin önlenmesine İlişkin 91/19 sayılı Tebliğ ile Pakistan için yürürlüğe konulmuş bulunan, 0,75 S/KG miktarındaki teminat şeklindeki geçici önlem uygulamadan koldu ılmış olup, kesin karar ile ilgili bu Tebliğ'in yürürlük tarihine kadar alınmış olan teminatlar iade edilir. Yürürlük Bu Tebliğ Ret.mî Gazete'de yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

9 T.C. Resmi Gazete İlânlarla ilgili bütün müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. Kuruluşu: 7 Ekim 1920 İLÂN BÖLÜMÜ 10 Aralık 1991 SALI Artırma, Eksiltme ve thale İlânları Sayı : Karadeniz Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Salınalma Komisyon Başkanlığından : 1 Üniversitemiz hastanesi Eczanesinin ihtiyacı olan ilaç ve serumlar , TL. üzerinden Döner Sermayeli Kuruluşlar thale Yönetmeliği nin30. maddesine göre kapalı teklif usulü ile satınahnacaktır. Cinsi Tutarı (TL.) A - İlaç B - Serum C - Net peşin ilaçlar TOPLAM İhale 26/12/1991 Perşembe günü saat 14.00"de K.T.Ü. Farabi Hastanesi toplantı salonunda yapılacaktır. 3 Satınalınacak ilaç ve serumlara ait şartnamede mesai saatleri içerisinde Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden , TL. karşılığında alınabilir. 4 İhaleye konulan serum ve ilaçlara ait teklifler 7a indirim yapılarak verilecektir. (Ambalaj üzerindeki satış fiyatından) 5 İhaleye konulan serum ve ilaçlar için teklifler ayrı, ayrı verilecektir. 6 İhaleye katılacak firmalar ihale bedeli üzerinden % 3 oranında geçici teminat yatıracaklardır. 7 İhaleye katılacak firmalar 1991 yılı Ticaret ve Sanayi Odası belgesi, imza sirküleri ve ikametgâh belgesini (tüzel kişilerde ihaleye yetkili olarak katılan şahsın ikametgâh) vereceklerdir. 8 İhaleye katılan firmalar yönetmelikte belirtilen usullere uygun olarak hazırlayacakları teklif mektuplarını 26/12/1991 Perşembe günü saat 12.00'ye kadar Döner Sermaye Satmalma Komisyon Başkanlığına» vereceklerdir. 9 İhaleye katılacak tüzel kişiler firmayı temsilen yetkili olduklarına dair noter tasdikli belgeyi vereceklerdir. 10 Üniversite ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. İlân olunur / 1-1 Sivas Çimento Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlüğünden : FABRİKAMIZ thtiyaci OLAN + A> 25 TOLERANSLI TON KİLİN İSTİHRAÇ, YÜKLEME VE NAKLİYESİ YAPTIRILACAKTIR 1 İşin geçici teminatı , TL.dır. Bu işin kati teminatı ise ihale tutarının % 10'dur. 2 İhale 26 Aralık 1991 Perşembe günü saat da Fabrikamız Genel Müdürlük binasında yapılacaktır. 3 İhale ile ilgili şartnameler Fabrikamız Ticaret Müdürlüğünden ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde temin edilebilir. 4 Posta, telgraf, telefonla yapılan veya ihale saatinden sonra yapılacak teklifler kabul edilmez. 5 Fabrikamız 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi ve akti yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta tamamen serbesttir / 1-1

10 10 Sayfa : 10 RESMİ GAZETE Aralık 1991 Sayı : 2İ073 Sosyal Sigortalar Kurumu İstanbul Satınalma Sigorta Müdürlüğünden : Dosya No : Kurumumuz Sağlık Tesislerinin ihtiyacı (depo Stoku) aşağıda kayıtlı 6 kalem Sıhhi Malzeme "Fiyat veya Teklif isteme" usulü olmadığı takdirde "Pazarlık" usulü ile îç Piyasa'dan veya dövizi kurumumuzca karşılanmak suretiyle dışalım yoluyla satınalınacaktır. 2 Bu işle ilgili İç ve Dışalım İdari Şartnameleri çalışma saatleri içinde Müdürlüğümüz 1 Nolu Satınalma Komisyonu Başkanlığından temin edilebilir. Dışalım İdari Şartnamesi istiyenler (Mümessillik Belgesi" ibraz edeceklerdir. 3 isteklilerin İç ve Dışalım İdari şartnameleri esaslarına göre hazırlayacakları teklif mektuplarını 23/12/1991 Pazartesi günü çalışma saati sonuna kadar İstanbul Fındıklı Mebusan Yokuşu SSK Işhanındaki Müdürlüğümüze vermeleri veya aynı gün ve saatte alınacak şekilde posta ile tadeli-taahhütlü olarak' göndermeleri gerekir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 4 Içalım tekliflerde geçici teminat tutan isteklilerin teklif ettikleri bedelin % 3'üdür. 5 İsteklilerin teklifle birlikte numune göndermeleri gerekmektedir. 6 Kurumumuz 2886 sayılı Yasaya bağlı olmadığından, ihale yapıp yapmamakta, dilediğine ihale etmekte ve istediği miktarda almakta bağımsızdır. tstenilen S.No Malzeme Miktar 237 Normal Katküt 3/ Kutu 238 Normal Katküt 2/ Kutu 239 Normal Katküt 1/ Kutu 240 Normal Katküt 1 5,000 Kutu 241 Normal Katküt Kutu 242 Normal Katküt Kutu / 1-1 Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünden : Kurumumuz ihtiyacı 60 adet para sayma makinası, Alım-Satım İşlemleri Yönetmeliği İthal Yoluyla yapılacak alımlar (Dışalım) ve Fiyat veya Teklif İsteme Usulü mümkün olmadığı takdirde Pazarlık Usulü (tçalım) esasları dahilinde satınalınacaktır. Konuyla ilgili teknik dışalım idari şartname ve mukavele örneği mesai saatleri içerisinde Merkez 3 Nolu Satınalma Komisyonundan temin edilebilir, dosya adıgeçen komisyonda görülebilir. İstekli firmaların bu konuda şartnameler doğrultusunda hazırlıyacakları, Ticaret Odası Belgesi ve diğer gerekli belgelerle, teknik bilgileri içeren döküman ve prospektüsleri de ekleyecekleri tekliflerini 2/1/1992 tarihi saat 17.30'a kadar Mithatpaşa Cad. No: 7 Sıhhiye/ANKARA adresindeki Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığımız Evrak Servisine vermeleri veya aynı gün ve saatte bulunacak şekilde posta ile göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Içalım olarak teklifte bulunulması halinde geçici teminat toplam bedelin <7b 3'ü nisbetindedir. İstendiğinde görülmek ve denenmek üzere teklif edilen mikanalardan birer adet firmalarca hazır bulundurulacaktır. Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen veya dilediğine yapmakta serbesttir / 1-1

11 11 Aralık 1991 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 11- M.S.B. İstanbul İç Tedarik Bölge Başkanlığı 1 Numaralı İhale Komisyon Başkanlığından : İSTANBUL Cinsi: Ekmek Katkı Maddesi, Miktarı : Kg., Tahmini Tutarı : , TL., Geçici Teminatı: , TL., İhale Gün ve Saati: 23AraIık NOT : a) Malın tamamına bir teklif verilebileceği gibi özel şartname (Ek-A) çizelgede belirtilen İç Tedarik Bölge Başkanlıktan içinde ayrı ayrı teklif verilebilecektir. b) İstekliler Teknik şartnamenin 1. safya maddesinde belirtilen belgeleri teklifle birlikte ibraz edeceklerdir. İş bu belgeler yabancı dilde ise noter tasdikli Türkçe'leştirilmiş olacaktır. AÇIKLAMA : M.S.B.(K.K.K.)'lığının ihtiyacı olan yukarıda yazılı yiyecek maddesi 2886 sayılı İhale Kanununun 36. maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satın alınacaktır. Teklif mektupları ihale saatine kadar İstanbul İç Tedarik Bölge Başkanlığı 1 Numaralı İhale Komisyon Başkanlığına verilmeli veya ulaştırılmalıdır. Teminata ilişkin esaslar ve isteklilerde aranacak belgeler kapalı teklif şartnamesinin 3 ve 6. maddelerinde belirtilmiştir. Bu alıma ait şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Istanbul-İzmir ve Ankara İç Tedarik Bölge Başkanlıklarında görülebilir / 1-1 Sümerbank Holding A.Ş. İstanbul Satınalma İşletmesinden : DİYARBAKIR/HALI tşletmemizin 1992 YILI İHTİYACI KG. HALI LAK MADDESİ SATIN ALINACAKTIR Kg. Halı Lak Maddesi kapalı zarf usulü teklif temini suretiyle satınalınacaktır. Teklif verme son günü 23/12/1991 saat 17.00'ye kadardır. Teklifler kapalı zarf içerisinde İşletmemiz Muhaberat Şefliğine belirtilen gün ve saatte verilmiş olacaktır. Posta ile gönderildiği takdirde ikinci bir zarf içerisinde aynı tarih ve saatte İşletmemizde olacak şekilde gönderilmesi gerekir. Teklif zarflarının üzerine 3501/92 dosya numaramız ile son" teklif verme tarihi 23/12/1991 mutlaka belirtilecektir. özel alım şartnamesi ve teklif isteme mektubu Sümerbank Holding A.Ş. İstanbul Satınalma İşletmesi Bahçekapı/İSTANBUL adresinden bedelsiz olarak temin edilebilir. İştirak teminatı , TL.dir. İşletmemiz Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya tamamen dilediğine vermekte serbesttir / 1-1 Sümerbank Holding A.Ş. Beykoz Deri ve Kundura Sanayii İşletmesinden : KAPALI ZARFLA TEKLİF ALINMAK SURETİ İLE DM! MEŞİN ( DM J GRİ DM 1 TABA) SATINALINACAKTIR 1 Bu işe ait şartname İşletmemizden temin edilebilir. 2 Kapalı teklif mektuplarının en geç 18/12/1991 tarih ve s ıat 16.30'a kadar İşletmemizin Beykoz'daki Muhaberat Servisine verilmesi şarttır, 23605

12 Sayfa : 12 RESMİ GAZETE 10Aralık 1991 Sayı : 2İ073 Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü thale Komisyonu Başkanlığından : Üniversitemizin ihtiyacı için aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen malzemeler alımı 2886 sayılı Devlet thale Kanununun 37. maddesine göre kapalı zarf usulü ihale ile satınalınacaktır. D. Tah.Bed. Geç.Tem. thale No Malzemenin Cinsi Mik. (TL.) (TL.) Tarihi ve Saati: "T" Isı pompası ve elemanları 1 Ad /12/ Freez Drying ve Rapid Mixer 2 Kal /12/ Satınalınacak malzemenin tahmini bedeline Katma Değer Vergisi dahil edilmemiştir. 2 thale Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Senato Odasında yukarıda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır. 3 Satınalınacak malzemelere ait tdari ve Teknik Şartname mesai saatleri dahilinde Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Satınalma Şube Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilinir. isteklilerin adreslerine ücretsiz olarak gönderilir. 4 t haleye iştirak edeceklerin 1991 yılı vizeli Ticaret ve Sanayii Odası Kayıt belgesini, geçici teminat mektubunu veya geçici teminat bedelinin Maliye ve Gümrük Bakanlığı veznelerinden birine yatırıldığına dair vezne alındı makbuzunu, imza sirkülerini (ihaleye vekaleten iştirak ediliyor ise ayrıca vekilin imza sirkülerini) noterden tasdikli vekaletnamelerini ve teklif mektuplarına havi zarfı 23/12/1991 günü saat 10.00'a kadar alındı karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığımıza vermeleri veya göndermeleri gerekir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 5 Üniversitemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir / Türkiye Demir ve Çelik işletmeleri Genel Müdürlüğü iskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden : 120 ADET SFT ADET EP 550 Z 5 Kt. ZEROX 2080 TONER SATINALINACAKTIR Şartnamesi bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir. 1 iskenderun'da Müessesemiz Tedarik ve ikmal Müdürlüğünden, 2 Ankara'da Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz. isteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları 81-75/3616 nolu dosyayla ilgilidir, meşruhattı kapalı teklif mektuplarım geçici teminatları ile birlikte en geç 26/12/1991 günü saat 14.30'a kadar Türkiye Demir ve Çelik işletmeleri Genel Müdürlüğü iskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları Müessese Müdürlüğü iskenderun Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurmaları ilân olunur. Müessesemiz 2886 sayılı ihale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine verip vermemekte tamamen serbesttir / 1-1 Çanakkale Deniz Satınalma Komisyon Başkanlığından : Çanakkale Boğaz Komutanlığı bağlısı birlikleri ile Deniz Hastanesi Baştabipliğinin ihtiyacı olan Kg. Güğümde Yoğurt ile Kg. Poşet Yoğurt (1/5) ve Kg. Süt (l/l)'ün teminine ilişkin ihale 20 Aralık 1991 günü saat de Komisyonumuzda yapılacakür. Şartnameler çalışma saatleri içinde komisyonumuzda görülebilinir. isteklilerin matbu şartnamenin 3 ve 6. maddelerinde belirtilen belgelerin asılları veya noter tasdikli suretleri ile birlikte 2886 sayılı Yasaya göre hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saatinden 15 (Onbeş) dakika evveline kadar makbuz karşılığında komisyonumuza vermeleri gerekmektedir. Postada vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. Tutarı Geç.Tem. ihale Cinsi Miktarı (TL.) (TL.) Gün ve Saati 1. Güğümlü Yoğurt Kğ /12/ Poşet Yoğurt (1/5) Kğ CUMA 3. Süt (1/1) Kğ / 1-1

13 11 Aralık 1991 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 13- KDZ. Ereğli Orman îşletme Müdürlüğünden : Muh. % 3 Parti Bedeli Teminat Deposu Cins ve Nev'i No. Adet M 1.Dm'. (TL.) (TL.) lzahât Muhtelif 3.S.Nb. Göknar Tom % 40 İnd. Cuma 3.S.Kb. Göknar Tom % 40 İnd. Göleviç 3.S.Kb. Kayın Tom Alaplı 3.S.Nb.ln. Meşe Tom % 40 İnd. Kocaman 3.S.Nb.ln. Meşe Tom Muhtelif 3.S.Nb. Meşe Tom Kocaman 3.S.Kb.ln. Meşe Tom ,000 Alaplı 2.S.Nb. Kestane Tom Muhtelif 3.S.Nb." Kestane Tom Muhtelif 3.S.Kb. Kestane Tom Kocaman 3.S.Nb. Kızılağaç Tom % 40 İnd. Muhtelif 3.S.Nb. Gürgen Tom % 40 İnd. Muhtelif 3.S.Kb. Gürgen Tom % 40 İnd. Alaplı 3.S.Nb. Dişbudak Tom % 40 İnd. Alaplı 3.S.Nb. Akçaağaç Tom % 40 İnd. Alaplı 3.S.Nb. Karaağaç Tom % 40 İnd. Alaplı 3.S.Nb. Kayacık Tom % 40 İnd. Alaplı 3.S.Kb. Kayacık Tom % 40 İnd. Çaylıoğlu 2.S. Göknar Md. Direk % 40 İnd. Kocaman 2.S. Meşe Md. Direk % 40 İnd. Muhtelif 2.S. Kayın Md. Direk % 40 İnd. Kocaman 2.S. Gürgen Md. Direk % 40 İnd. Muhtelif Kayın Yuv. San. Odunu Kocaman Kızılağaç Yuv. San % 40 İnd. Muhtelif Kestane Yuv. San Muhtelif Meşe Yuv. San. Odunu Muhtelif Gürgen Yuv. San. Odun % 40 İnd. Alaplı Akçaağaç Yuv. San % 40 İnd. Muhtelif Kayın Yarma San. Od Ster Göleviç Kestane Yarma San. Od. 1 4 Ster Muhtelif Kayın İnce Yuv. San Ster Kocaman Meşe İnce Yuv. San Ster P. Adedi işletmemiz muhtelif depolarında 74 parti orman emvali 24 Aralık 1991 Salı günü saat açık artırma suretiyle 1 ve 2 No.lu şartnamelere göre açık artırmalı satışa çıkarılmıştır. 2 Satışa ait ilân ve şartname satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğünde Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü ve civar Bölge Müdürlükleri ile Bölge Müdürlüğüne bağlı İşletme Müdürlükleri ile İşletme Şefliklerinde görülebilir. 3 Alıcıların belirtilen gürç ve saatten evvel geçici teminatlarını, işletmemiz veznesine yatırmaları, banka teminat mektubu vereceklerin teminat mektuplarına işletme adını ve parti no.larını yazdırmaları şarttır. 4 İştirakçilerin belirtilen belgeleri Komisyona ibraz etmeleri şarttır. İlân olunur / 1-1

14 Sayfa : 14 RESMİ GAZETE 10 Aralık 1991 Sayı : 2İ073 Eğe Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye Saymanlığı İşletmesinden : Hastanemiz ihtiyacı olan aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedeli ve % 3 geçici teminatı belirtilen malzemeler kapalı teklif ve açık teklif usulü ile satınalıniacaktır. 1 İhale Hastanemizin Döner Sermaye Saymanlığı ihale Odasında yapılacak olup ihaleye ait teknik ve idari şartnameler ile diğer bilgiler , TL. 'sı karşılığmda Saymanlığımızdan temin edilebilir. 2 İhaleye katılacak firmalar 1991 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi, Kanuni ikametgahı, imza sirküleri, vekaletname ve tebligat adresi vermesi zorunludur. 3 Postadaki gecikmeden idare sorumlu tutulamaz. 4 İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup 2886 sayılı Yasaya tabı değildir. 5 Kapalı zarflar ihale saatinden 1 saat önce Döner Sermaye Saymanlığı Satınalma Bürosuna tutanak karşılığı teslim edilecektir. ilân olunur. Grup No. Malzemenin Cinsi Miktarı 1. Aortik Root Kanül 2. Surgicel 3. Mekanik Kalp Kapak Protezi 4. Oksijeneratör 5. Ligaklip 6. Steel Wire No : 5 57 mm. iğneli taper cut, 70 cm No : 2 7. Oksijeneratör 8. Polyester Sütür Materyali (Çift iğneli pledgetli) 2/0 25 mm 2/0 17 mm 9. Polyester Sütür Materyali (çift iğneli) 10. Tubing Set 11. Sentetik Absorbabıl Sütür Materyali (tek iğneli) 12. Polipropilen Sütür (çift iğneli) 13. Filtreli Kan Seti 14. Oksijenatör 15. Intraaortik Balon 40 cc ve Introduction Seti 16. Kan Kardiyopleji Seti Muhammen Bedel TL Adet Adet Adet 150 Düzine 120 Düzine 6 Kalem 600 Adet 5 Kalem 5000 Adet 200 Adet 60 Adet 600 Adet % 3 Geç. Teminat TL İhale Tarihi İhale Saati 7 Kalem /12/ Adet /12/ Adet /12/ Adet /12/ Adet /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ Kalem /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/

15 11 Aralık 1991 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 430- Grup No. Malzemenin Cinsi Miktarı ; Polipropilen Sütür (çift iğneli 7/0 S mm 6/0 10 mm 6/0 13 mm Swan-Ganz Kateteri Steril Hasta örtüsü (Koroner için) Jugular Kateter 2 lümenli (16-16 G) 3 Lümenli ( G) Disposible Koter Malzemeleri Two Stage Venöz Kanül Single Venöz Kanül 250 Dz. 480 Dz. 50 Dz. 400 Adet 350 Adet 5 Kalem 450 Adet 300 Adet Celi Saver Seti 50 Adet Hemokron Tüpü Adet Polipropilen Sütür (Çift iğneli) 7/0 8 mm cc iğneli 200.Dz. 6/0 11 mm cc iğneli 200 Dz. Steril Drape Disposible Transducer ve Kabloları Arterial Filtre Muhtelif Extension Aortik Kanül Femoral arter kanülü Nebülizatör-Hava Filtresi Optik Swan Ganz Kateteri Heparin Kaplı Ekstrakarporal Dolaşım Sistemi Radyal Arter Katater No : 20 Saatlik İdrar Torbası Surgical Membran Politetrafluoretilen damar grefti Muhammen Bedel TL. % 3 Geç. Teminat TL. İhale Tarihi İhale Saati /12/ /12/ Adet /12/ Adet 4000 Adet 5 Kalem 600 Adet 4 Kalem 600 Adet 20 Adet 2000 Adet 100 Adet /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ ' /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ Adet /12/ Adet /12/ Adet /12/ Adet /12/ Kalem /12/ / 1-1

16 Sayfa : 16 RESMİ GAZETE 10 Aralık 1991 Sayı : 2İ073 Samsun Valiliği İl Daimi Encümen Başkanlığından : 1 Samsun-Vezirköprü Kız Meslek Lisesi Ek bina inşaatı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 nci maddesinin (a) fıkrasına göre Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur. Bu ihalede; Bayındırlık ve tskân Bakanlığınca 2 Şubat 1991 tarih ve sayıh Resmi Gazete'de yayınlanan "Uygun Bedel"e ait Tebliğ hükümleri uygulanacaktır. 2 İşin tahmin edilen keşif bedeli , TL.dır. 3 İhale 27/12/1991 Cuma günü saat 10.00'da Samsun İl Daimi Encümen Başkanlığı ihale komisyonu odasında yapılacaktır. 4 İhale şartnamesi ile diğer evrakı Samsun Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görülebilir. 5 istekliler Yapım işleri için Kapalı Teklif Usulü ile ihale Şartnamesine, İhale Şartnamesine Ek özel Şartnameye, Yapı Tesis ve Onarım işleri ihalelerine Katılma Yönetmeliğine ve "Uygun Bedel" Tebliğine uygun olarak; A ihaleye katılma belgesi almak için Bayındırlık ve İskân Müdürlüğüne müracaat dilekçesi ile birlikte; a) Bayındırlık ve İskân Bakanlığından alınmış (C) grubundan enaz işin keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesinin aslını ibraz etmek şartiyle örneğini, (ortak girişimlerde pilot firmanın karnesi esas alınacaktır.) b) Makina ve Teçhizat kapasitelerine ait Yapı Araçları taahhütnamesini, c) Mali Güçlerine ait Mali Durum Bildirisi ve belgelerini, d) Teknik Personel taahhütnamesini, e) Taahhüt durumu bildirisi ve belgelerini, f) Vergi durumu bildirisi ile belgelerini, verecektir. B İhaleye girebilmek için teklif mektubu ile birlikte, a) İhaleye katılma belgesini, b) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesini, c) Noter tasdikli imza sirkülerini, d) istekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile, vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini, e) Samsun Valiliği adına alınmış , TL. tutarında geçici teminatı, f) ihale şartnamesinde ve ihale şartnamesine ek özel şartnamede öngörülen diğer belgeleri, verecektir. 6 ihaleye katılma belgesi almak için Samsun Bayındırlık ve İskân Müdürlüğüne son müracaat 20/12/1991 Cuma günü mesai saati sonuna kadardır.. 7 İstekliler teklif mektuplarını, 27/12/1991 Cuma günü ihale saatine kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına verecektir. 8 Telgrafla müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur / 1-1

17 11 Aralık 1991 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 17- Muğla İl Daimi Encümeni Başkanlığı Milli Eğitim Müdürlüğünden : 1 Aşağıda isimleri, keşif bedelleri, Geçici teminatları ile ihale gün ve saatleri yazılı işler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35. maddesinin (a) fıkrasına göre Kapalı Teklif Usulü ile ayrı ayrı ihaleye çıkarılmıştır. Bu ihalede: Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca 2 Şubat 1991 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan, "Uygun Bedel"e ait Tebliğ hükümleri uygulanacaktır. 2 İhale Muğla İl Daimi Encümen Salonunda yapılacaktır. 3 İhale şartnamesi ve diğer evrakı Muğla Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir. 4 İstekliler Yapım İşleri için Kapaiı Teklif Usulü ile İhale Şartnamesine, İhale Şartnamesine Ek Özel Şartnameye, Yapı Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliğine ve "Uygun Bedel" Tebliğine uygun olarak; A İhaleye katılma belgesi almak için müracaat dilekçeleri ile birlikte; a) Bayındırlık ve İskân Bakanlığından alınmış her iş için aşağıda grubu belirtilen en az işin keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesinin aslını ibraz etmek şartıyla örneğini, (Ortak girişimlerde pilot firmanın karnesi esas alınacaktır.) b) Makina ve Teçhizat kapasitelerine ait Yapı Araç belgelerini, ve/veya taahhütnamelerini, c) Mali Güçlerine ait Mali Durum Bildirisi ve belgelerini, d) Teknik Personel taahhütnamesini, e) Taahhüt durumu bildirisi ve belgelerini, f) Vergi durumu bildirisi ile belgelerini, Muğla Bayındırlık ve İskân Müdürlüğüne verecektir. B İhaleye girebilmek için teklif mektubu ile birlikte; a) İhaleye katılma belgesi, b) İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesini, c) Noter tasdikli imza sirkülerini, d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini, e) Muğla İl Daimi Encümen Başkanlığı adına alınmış aşağıda miktarı yazılı geçici teminatı, f) İhale şartnamesinde ve ihale şartnamesine ek özel şartnamede öngörülen diğer belgeleri verecektir. 5 İhaleye katılma belgesi almak için her iki iş için son müracaat 20/12/1991 Cuma günü mesai saati sonuna kadardır. 6 İstekliler teklif mektuplarını aşağıda yazılı ihale saatine kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına verecektir. 7 Telgrafla müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilâh olunur. İ ş i n A d ı 1 Muğla-Marmaris Otelcilik ve Turizm Mesl.Lis.İnş. 2 Muğla-Yatağan Halk Eğitim Merkezi İnşaatı Keşif Bedeli Geç. Tem. İhale İhale Karne TL. TL. Tarihi Saati Grubu /12/ (B) /12/ (C) / 1-1

18 Sayfa : 18 RESMİ GAZETE 6 Aralık 1991 Sayı : 2İ073 Hacettepe Üniversitesi Satınalma Komisyon Başkanlığından : Dosya No : M-238, Cinsi : Mikrobilgisayar Sistemleri, Miktan : 1 Kalem, Muhammen Bedeli : TL., Geçici Teminatı: Yukanda yazılı (1) grup malzeme 2886 sayılı Kanunun 3S.maddesi (a) fıkrası uyarınca kapalı teklif usulüne göre satınalınacaktır. 2 Satınalmalara ait listeler ile şartnameler Hacettepe Üniversitesi Merkez kampusunda İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Yatırım Harcamaları Satınalma Şube MUdürlüğü'nden TL. karşılığında temin edilebilir. 3 İhale 23/12/1991 Pazartesi günü saat 15.00'de İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı binasında yapılacaktır sayılı Kanunun 37. maddesi uyarınca hazırlanacak teklif mektupları aynı gün en geç saat 14.00'e kadar verilecek veya bu tarihte ele geçecek şekilde gönderilecektir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 5 Her grup için ayrı ayrı teklif verilecektir. Teklifin üzerine dosya numarası yazılacaktır. Numarası olmayan teklifler kabul edilmez. 6 İdare İhaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedeli tesbitte serbesttir. 7 Verilen Teklifler Hiçbir şekilde iade edilmez / 1-1 T.E.K. Elektrik Üretim ve İletim Müessesesinden : 50 ADET KOMPANSATÖR İMAL ETTİRİLECEKTİR 1 Müessesemiz, Afşin-Elbistan İşletme Müdürlüğünün teflon aramid tel örgü takviyeli 50 adet kompansatöre ihtiyacı bulunmaktadır. 2 İhaleye katılmak için yeterlik almak zorunludur. 3 Bu nedenle ihaleye katılmak ve yeterlilik almak isteyen firmalar öncelikle; Mali güç (Bankadan almış oldukları Banka referansı ile yeterlilik müracaat tarihi arasında en çok 7-10 gün olacaktır. Referansları (Kurum veya kuruluşlardan alınmış iş bitirme belgeleri), Teknik kapasite (Eleman, makina, teçhizat) Teklif anındaki taahhüt durumunu gösterir belgeleri, yeterlilik için son müracaat tarihi olan, 25/12/1991 günü, mesai saati sonuna kadar aşağıda kayıtlı; T.E.K. Elektrik Üretim ve İletim Müessesesi Ticaret Müdürlüğü İnönü Bulvarı No.27 KLMN Blok Zemin Kat (Dosya No : 532-TAF/91241-A) Bahçelievler/ANKARA adresindeki Müdürlüğümüz Muhaberat Servisine göndereceklerdir. Bu saatten sonra ilgili üniteye verilecek zarflar kesinlikle kabul edilmeyecektir. 4 Müessesemiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa bağlı olmayıp, ihaleyi yapmamakta dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir / 1-1

19 10 Aralık 1991 Sayı : RESMt GAZETE Sayfa : İS T.E.K. Elektrik Üretim ve İletim Müessesesinden : SOMA-B İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN KÜL ÇURUF NAKİL SİSTEMİNE AİT 200 ADET EJEKTÖR İMAL ETTİRİLECEKTİR Malzeme Cinsi : ASTM a sınıf II, tipi A Döküm olarak imal edilecektir. 1 Soma-B İşletme Müdürlüğü'nün ihtiyacı için Kül Curuf Nakil Sistemine ait 200 adet ejektör aşınma elemanları imal ettirilecektir. 2 İhaleye katılmak için yeterlik almak zorunlu olup, yeterli görülen firmalara konu ile ilgili şartnameler daha sonra gönderilecektir. 3 ihaleye katılmak isteyen firmalar öncelikle, Referans listesi Mali güç Teknik kapasite (makina, eleman, teçhizat) Teklif anındaki taahhüt durumunu, gösterir belgelerini 27/12/1991 günü çalışma saati bitimine kadar. T.E.K, Elektrik Üretim ve iletim Müessesesi Ticaret Müdürlüğü inönü Bulvarı No.27 KLMN Blok Zemin Kat Bahçelievler/ANKARA adresindeki Muhaberat Servisine gönderilecektir. 4 Müessesemiz 2886 sayılı Devlet thale Kanununa bağlı olmayıp, ihaleyi yapmamakta dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir / ncü Hava İkmal Bakım Merkezi Satınalma Komisyon Başkanlığından : Etimesgut/ Ankara 1 Aşağıda mahiyeti yazılı malzemeler 2886 sayılı Kanunun 5 l/c maddesi gereğince pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 2 Evsaf ve şartnameleri 3.HİBM.K.Sat.AI.Kom.Bşk.lığında görülebilir. 3 Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tesbitinde serbesttir. 4 İsteklilerin 2886 sayılı Kanunun 5 nci ve 37 nci maddelerinde aranan belgeleri usulüne uygun şekilde Sat.AI.Kom.Bşk.lığına vermeleri gerekmektedir. 5 İlk yazılı teklif mektupları ihalenin yapılacağı 13/12/1991 saat 14.30'a kadar 3. HİBM.K.Sat.Al.Kom.Bşk.lığına verilecektir. 6 Şartname TL. karşılığında bedelli olup, komisyonumuzdan alınabilir. 7 Postada vaki olacak gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. İlân olunur. Cinsi : Bilgisayarlı Personel Devam Kontrol Sistemi Teçhizatı Alımı, Miktar : 11 Kalem, Muhammen Bedeli: TL. (K.D.V. Hariçtir), Geçici Teminatı : TL. İhalenin Günü Saati : 13 Aralık / 1-1

20 10 Sayfa : 20 RESMİ GAZETE Aralık 1991 Sayı : 2İ073 Çerkeş Malmûdürlügü Milli Emlak Şefliğinden : 1 Çankırı İli, Çerkeş İlçesi, İstasyon Mahallesi, Kınık önü yöresinde bulunan ve aşağıda, Cinsi, Ada, Parsel Numarası, Yüzölçümü, Muhammen Bedeli, Geçici Teminatı belirtilen taşınmazmal 2686 sayılı Yasanın 36 ncı maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır. 2 Hazineye ait bu taşınmazın ihalesi 20/12/1991 Cuma günü Çerkeş Malmüdürlüğünde yapılacaktır. 3 Talipliler teklif mektubunu 2886 sayılı Yasaya göre hazırlayacaklar, ve en geç ihale başlangıç saatine kadar Çerkeş Malmüdürlüğü Komisyon Başkanlığına vermiş olacaklardır. Postadaki gecikmeler kabul edilmiyecektir. 4 İhale şartnamesi ve taşınmaza ait dosya mesai saatleri dahilinde Milli Emlâk Şefliğinde, ihale edilecek taşınmaz ise mahallinde görülebilir. Taşınmazın Cinsi : Çayır, Ada : 26, Parsel : 89, Yüzölçümü : M 2, Muhammen Bedeli : TL., Geçici Teminatı : TL., İhale Saati: İlân olunur / 1-1 Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü İskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden : ADET 3 KAT SENTETİK ESASLI TOZ MASKESİ SATINALINACAKTIR Şartnamesi bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir. 1 iskenderun'da Müessesemiz Tedarik ve İkmal Müdürlüğünden 2 Ankara'da Ziya Gökalp Caddesi No : 80 Kurtuluş/Ankara adresindeki Genel Müdürlüğümüz, İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları /3821 nolu dosyayla ilgilidir. Meşruhatlı kapalı teklif mektuplarının geçici teminatları ile birlikte en geç 26/12/1991 günü saat 14.30'a kadar Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü İskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları Müessese Müdürlüğü İskenderun Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurmaları ilân olunur. Müessesemiz 2886 sayılı İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine verip vermemekte tamamen serbesttir / 1-1 Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesinden : Cinsi : Likit Oksijen Gazı, Miktarı : Kğ, Muhammen Tutarı : TL., Geçici Teminatı : TL., İhalenin Şekli : Kapalı Zarf, Tarihi : 23/12/1991, Günü : Pazartesi, Saati : Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi'nin 1992 yılı ihtiyacı olan yukarıda cinsi, miktarı, muhammen bedeli, geçici teminatı ile ihale gün ve saati yazılı Likit Oksijen Gazı 84/8213 sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 30,maddesinin (a) fıkrası gereğince kapalı teklif usulüyle ihaleye çıkarılmıştır. Teklif mektupları ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilecektir. Bu hususla ilgili liste ve şartnameler Kurumumuz Döner Sermaye Saymanlığından TL. karşılığında teminedilir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez, İlân olunur / l-l

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18 TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından: Madde 1- İhalenin Konusu: Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen, 33 (OtuzÜç) adet taşınmaz satış ihalesidir. Sıra Mevkii (Adres)

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MADDE 1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri, miktarı, kiralanma süresi, hangi tarih ve saatte yapılacağı, tahmini bedeli ile geçici teminat miktarı; Mersin

Detaylı

GEREKLİ BELGELER 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli

GEREKLİ BELGELER 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN İLANI SIRA BAĞ TAHMİNİ GEÇİCİ İHALE ALANI( TİPİ / İLÇE MAHALLE ADA PARSEL KAT / KAT İSMİ BÖL. NO M2) NİTELİĞİ BEDEL (TL) TEMİNAT (TL) TARİHİ

Detaylı

TARİHİNDE SATILACAK HAMİDİYE ALACA ARSALARI

TARİHİNDE SATILACAK HAMİDİYE ALACA ARSALARI İLAN AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN 1-)İlimiz Merkez Hamidiye- Alaca Mahallesinde bulunan mülkiyeti İl sine ait ve özellikleri aşağıda belirtilen 304 adet taşınmazın

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzeme teknik şartnamesi ve ticari şartnamesi ile ihale ek şartları dahilinde iç ve dış piyasadan açık teklif isteme usulüne göre

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R Şubemiz Çorlu Ajans Amirliği Stoklarından 5.000 ton, dökme hububatın karayolundan Tekirdağ merkez kiralık Evren

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait tapuda Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, Kayacık Mahallesi, 174 ada, 35 parselde kayıtlı 28.184,55 m² yüzölçümlü taşınmaz

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait tapuda Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, Kayacık Mahallesi, 174 ada, 35 parselde kayıtlı 28.184,55 m² yüzölçümlü taşınmaz

Detaylı

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ Kırklareli Organize Mülkiyetinde bulunan, İşbu ilan metni ekinde yer alan Satış Şartnamesinde; markası,

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ÖĞRENCİ KIYAFET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını İSTEKLİ TEDARİKÇİ

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/07/20130723-7.htm Sayfa 1 / 2 23 Temmuz 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28716 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

d)t.c Kimlik numarası ile onaylı nüfus cüzdanı sureti.

d)t.c Kimlik numarası ile onaylı nüfus cüzdanı sureti. -İLAN- ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİNDEN 1-Mülkiyeti Çorum İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkez Üçtutlar Mahallesi Stat Sokak No:12 de, 805 Ada, 39 parselde kayıtlı 17 bağımsız bölümden oluşan 457,00

Detaylı

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN *Mülkiyeti belediyemize ait Akyol mahallesi taş döküm sahası içersinde bulunan 3 nolu tüp deposu belediyemize gelir getirmesi amacıyla 15.02.2017-15.02.2022 tarihleri

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

Tebliğ. Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2

Tebliğ. Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2 Gümrük Müsteşarlığından: Tebliğ Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2 Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu tebliğ, işlenmiş tarım ürünlerinin tahlili ve vergilendirilmesi ile bu ürünlerin

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :Eüaş Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE -1- İHALE KONUSU ve ŞEKLİ a) Mülkiyeti İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ne ait Sakarya ili Adapazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda mahallesi, mevkii, ada- parsel numarası, cinsi, yüzölçümü, muhammen bedeli, geçici teminat miktarı, ihale tarihi ve saati yazılı

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER. Y.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER. Y. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAŞINMAZ YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA İŞ / HİZMET ADI MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

24.10.2012 B-21 Hazırlayan:Elif ÇAM. Sayın İlgili,

24.10.2012 B-21 Hazırlayan:Elif ÇAM. Sayın İlgili, 24.10.2012 B-21 Hazırlayan:Elif ÇAM Sayın İlgili, Aşağıda teknik ve idari şartnamesi verilen İzmir Ticaret Odası na ait makam araçlarının kasko ve zorunlu trafik sigorta poliçelerinin yaptırılması işi

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

..~).tl~ı...ate.ı...i

..~).tl~ı...ate.ı...i '0 _. ~.. 'Adres:'Klı.y'tJIakamlıkNiZ'ecKltklate!i' T.C. VİZE KA YMAKAMLIGI Vize İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği SAYı KONU: : gs İlan 14.03.2014..~).tl~ı...AtE.ı...I (ii 0181' ~~i ), ""'?'...ya.ı...i.l....j.

Detaylı

4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı ihtiyacı 4 adet blade sunucu cihazlarının Kuruluşça hazırlanan teknik

Detaylı

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati BİLGİSAYAR, İŞ İSTASYONU VE HARİCİ DEPOLAMA BİRİMİ ALIMI 1 - İdareye ilişkin bilgiler İdarenin; İHALESİ İLANI a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI

EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI 1- Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Merkez ile Mahallelerimizde bulunan ve İmar Planı dışında kalan zeytinliklerimizin daha verimli ve

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Ağustos 2013 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 28743 Mükerrer YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 05/05/2014 Sayı: 2014/8 Ref : 6/8

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 05/05/2014 Sayı: 2014/8 Ref : 6/8 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 05/05/2014 Sayı: 2014/8 Ref : 6/8 Konu: 4202 GTP Lİ EŞYANIN İTHALATINDA AÇILAN TARİFE KONTENJANININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BELİRLENMİŞTİR. A. Genel Bilgi 08/04/2014 tarihli

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/03/20130322-14.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/03/20130322-14.htm Sayfa 1 / 3 22 Mart 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28595 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/3) Kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700.000 (YEDİYÜZBİN) ADET TABLET BİLGİSAYAR SETİ (TABLET BİLGİSAYAR, ŞARJ ADAPTÖRÜ, DAHİLİ KALEM, KORUYUCU KILIF) ALIMI İHALESİ İLANI 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim

Detaylı

T.C. ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İLAN. Geçici Teminat. Yüzölçümü (m²)

T.C. ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İLAN. Geçici Teminat. Yüzölçümü (m²) Cinsi Mahallesi Ada Parsel T.C. ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İLAN Yüzölçümü (m²) Geçici Teminat Muammen Bedeli Tarihi Saati Arsa Balıklı Mah. 102 1 1.080,77 585,00 19.500,00

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 11/08/2014 Sayı: 2014/55 Ref : 6/55

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 11/08/2014 Sayı: 2014/55 Ref : 6/55 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 11/08/2014 Sayı: 2014/55 Ref : 6/55 KONU: ÇEŞİTLİ ÜLKELER MENŞELİ 54.07 GTP Lİ EŞYANIN İTHALİNDE UYGULANAN DAMPİNGE KARŞI ÖNLEMLERİN BULGARİSTAN ÜZERİNDEN YAPILAN İTHALAT NEDENİYLE

Detaylı

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Dair Tebliğ (No: 2016/1) (06.02.2016 t. 29616 s. R.G.) MADDE 1 MADDE 2 MADDE 3 MADDE 5

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Dair Tebliğ (No: 2016/1) (06.02.2016 t. 29616 s. R.G.) MADDE 1 MADDE 2 MADDE 3 MADDE 5 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Dair Tebliğ (No: 2016/1) (06.02.2016 t. 29616 s. R.G.) Ekonomi Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Betonstar Mak. San. ve Tic. A.Ş. tarafından

Detaylı

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7 T.C. K AR A K O ÇAN K A Y M A K A M L IĞ I Köylere Hizmet Götürme Birliği Sayı :22804967/ 6 2 ^ 02/12/2013 Konu : İhale İlam /*- rz S /7 ilçemiz Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından, 2013 KÖYDEŞ programındaprogramında

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/09/2014 Sayı: 2014/59 Ref : 6/59

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/09/2014 Sayı: 2014/59 Ref : 6/59 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/09/2014 Sayı: 2014/59 Ref : 6/59 KONU: TEREFTALİK ASİT İTHALATINDA AÇILAN TARİFE KONTENJANININ BAŞVURU, DAĞITIM VE KULLANIM USUL VE ESASLARI BELİRLENMİŞTİR. A. Genel Bilgi 30/06/2014

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2008/388 Tasarruf Mevduatı

Detaylı

İLAN KIRŞEHİR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLAN KIRŞEHİR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN KIRŞEHİR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1) Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Kırşehir ilinde bulunan, hisseli taşınmaz mallardaki Hazine hissesine isabet eden miktarlar ile mülkiyeti

Detaylı

İLAN KÜTAHYA BELEDİYESİ'NDEN

İLAN KÜTAHYA BELEDİYESİ'NDEN İLAN KÜTAHYA BELEDİYESİ'NDEN 1. Mülkiyetleri Belediyemize ait, hali hazır durumda bulunan (görüldükleri şekliyle satılacaktır.) ve yapımları devam eden (Belediyemizce imzalanan sözleşme şartlarına göre

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

~.t' ~A. ~ /' - T.C. 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 DAGITIM

~.t' ~A. ~ /' - T.C. 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 DAGITIM 30/05/13 09:31. ASKALEILCETARIMMUD 4151028 s.ol AŞKALE Kliylcrc lliı;mct T.C. KA YMAKAMLIOI Götürmc Birliği SAyı KONU 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 ~.t' ~A. ~ /' - ~ h.2.11.tp.af. J/.a.LI..u...$(.AI.&'.

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

ORMAN ÜRÜNLERİNİN TAHSİSLİ SATIŞLARI HAKKINDA ESASLAR

ORMAN ÜRÜNLERİNİN TAHSİSLİ SATIŞLARI HAKKINDA ESASLAR T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı ORMAN ÜRÜNLERİNİN TAHSİSLİ SATIŞLARI HAKKINDA ESASLAR ANKARA 2012-1- 6831 SAYILI ORMAN KANUN UNUN İLGİLİ

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 12/12/2014 Sayı: 2014/117 Ref : 6/117

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 12/12/2014 Sayı: 2014/117 Ref : 6/117 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 12/12/2014 Sayı: 2014/117 Ref : 6/117 Konu: MALEZYA VE VİETNAM MENŞELİ/ÇIKIŞLI BAZI EŞYANIN İTHALATINA YÖNELİK SORUŞTURMA AÇILMIŞTIR 12/12/2014 tarihli ve 29203 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN DOSYA NO: 2003/8 Fon Kurulunun 28.01.2015 tarih ve 2015/21 sayılı kararıyla; 25.12.2014 tarih ve

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI Satılacak malzemelerle ilgili bilgiler Madde 1- Satılacak malzemelerin sıra numarası, cinsi, niteliği ve miktarları aşağıdaki

Detaylı

ĐLAN OLUNUR. FETHĐYE MĐLLĐ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN ĐLAN

ĐLAN OLUNUR. FETHĐYE MĐLLĐ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN ĐLAN FETHĐYE MĐLLĐ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN ĐLAN Muğla Đli, Fethiye Đlçesinde, aşağıda bilgileri ve özellikleri belirtilen Hazineye ait taşınır malların (yivsiz av tüfeği) ihalesi, hizalarında belirtilen gün ve

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI İHALE KONUSU VARLIKLAR GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (Türk Lirası) TANITIM DOKÜMANI VE ŞARTNAME BEDELİ (Türk Lirası)

Detaylı

MENKUL SATIŞ İLANI. 1) Trafik sicilinde Güner Kollektif Şirketi Şaban Aydemir Ve İzzet Dursun adına kayıtlı 67 DD 441

MENKUL SATIŞ İLANI. 1) Trafik sicilinde Güner Kollektif Şirketi Şaban Aydemir Ve İzzet Dursun adına kayıtlı 67 DD 441 MENKUL SATIŞ İLANI Trafik Sicilinde Güner Kollektif Şirketi Şaban Aydemir ve İzzet Dursun adına kayıtlı 67 DD 441 Plakalı Mercedes Benz marka 2010 model Beyaz ÇEKİCİ İle 67 AE 567 plakalı Kassbohrer marka

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 21/07/2014 Sayı: 2014/39 Ref: 6/39. Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/21 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 21/07/2014 Sayı: 2014/39 Ref: 6/39. Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/21 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 21/07/2014 Sayı: 2014/39 Ref: 6/39 Konu: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN 2014/21 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel Bilgi 19/07/2014 tarihli ve 29065 sayılı Resmi

Detaylı

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ İşin Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı 1)Mülkiyeti Polis Bakım ve Yardım Sandığı na ait Balıkesir ili Ayvalık

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952) 1 - İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040)

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 06-09 OCAK 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CES FUARI İLE 14-18 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CeBIT FUARI İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ DIŞI VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME (TRAFO) SATIŞI YAPILACAKTIR SATILACAK TRAFOLARLA İLGİLİ BİLGİLER: Madde 1- Satılacak trafoların sıra numarası, cinsi, niteliği aşağıda

Detaylı

vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranacak satıcı sorumlu olmayacaktır.

vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranacak satıcı sorumlu olmayacaktır. DENİZ, HAVA VE DEMİRYOLU TAŞIMA ARAÇLARININ İMALATI İLE TAMİR BAKIM HİZMETİ VERİLMESİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI VE KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Faaliyetleri Deniz Taşıma Araçları

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI GÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI 017.MLZ.İŞL.19 İLETKEN, NYY KABLO, AER KABLO ve XLPE KABLO ALIMI İŞİ Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir.

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ARAÇ KİRALAMA TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı verilen

Detaylı

YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 25 Ocak 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29959 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer

Detaylı

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. DEVLET MALZEME OFİSİ İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İHTİYACI IP KAMERA SATIN ALINACAKTIR. Ofisimizce, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/32) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/32) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler 30 Aralık 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26392 Dış Ticaret Müsteşarlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/32) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YENİLENEN İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YENİLENEN İHALE İLANI VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YENİLENEN İHALE İLANI 2017.MLZ.İŞL.16 4 GRUP MUHTELİF İŞ KIYAFETİ VE KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM ALIMI İŞİ (YENİLENEN) Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN MALİYE HAZİNESİ ADINA KAYITLI GAYRİMENKULLERİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA DUYURU

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN MALİYE HAZİNESİ ADINA KAYITLI GAYRİMENKULLERİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA DUYURU Maliye Hazinesi adına kayıtlı muhtelif gayrimenkuller Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında "satış" yöntemi ile özelleştirilecektir. ÇANAKKALE

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih :26/09/2014 Sayı: 2014/67 Ref :6/67. Konu: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2014/2 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR.

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih :26/09/2014 Sayı: 2014/67 Ref :6/67. Konu: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2014/2 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR. GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih :26/09/2014 Sayı: 2014/67 Ref :6/67 Konu: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2014/2 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR. 26/09/2014 tarihli ve 29131 sayılı Resmi Gazete de İthalatta

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/07/2014 Sayı: 2014/37 Ref : 6/37

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/07/2014 Sayı: 2014/37 Ref : 6/37 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/07/2014 Sayı: 2014/37 Ref : 6/37 Konu: İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN 2014/3 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR 15/07/2014 tarihli ve 29061 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

Sayfa 1/10

Sayfa 1/10 Kurumsal Müşteri İlişkileri İK Bize Ulaşın Beni Hatırla Şifremi Unuttum Deneme Kullanımı Yayınlarımız Eğitimlerimiz Abone Olun Çeşitli Bilgiler > MEVZUATTAKİ SON DEĞİŞİKLİKLER > 2017 Mevzuattaki Son Değisiklikler

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, 12.07.2010 ÖZET: 19 Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. 19 SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 9 Temmuz 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün)

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün) 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNA GÖRE KAPALI TEKLİF USULÜ İLE İHALE EDİLEN KÜLTÜR MAHALLESİ SERHAT APARTMANINDA BULUNAN 10 ADET DAİREYE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI GÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI 207.MLZ.İŞL.7 4 GRUP MUHTELİF AYDINLATMA MALZEMESİ ALIMI İŞİ Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir. -Şirketin

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G. Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 5/12/2013 tarihli ve 2013/5724

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR)

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR) EK: 1 Rapor Sayısı : -/...,../../2000 Rapor Ekleri :.. Numarada Muhtelif YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR) TASDİK YAPAN

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2016

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2016 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ (*) 1 KAPASİTE 2- Kapasite Raporu Düzenleme Bilgi Formu 3- Taahhütname 4- Kapasite raporu talebinde bulunan

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ATAŞEHİR GAYRIMENKULLERI TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ATAŞEHİR GAYRIMENKULLERI TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ATAŞEHİR GAYRIMENKULLERI TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2003/3 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/15)

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/15) 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ Amaç ve kapsam

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 1.600 (BİNALTIYÜZ) ADET KİTAP OKUMA/DİNLEME VE SES KAYIT CİHAZI ALIMI İHALESİ İLANI

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 1.600 (BİNALTIYÜZ) ADET KİTAP OKUMA/DİNLEME VE SES KAYIT CİHAZI ALIMI İHALESİ İLANI EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 1.600 (BİNALTIYÜZ) ADET KİTAP OKUMA/DİNLEME VE SES KAYIT CİHAZI ALIMI İHALESİ İLANI 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK)

Detaylı

HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. R.G.Tarihi: 26.02.2006 R.G.Sayısı: 26092

HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. R.G.Tarihi: 26.02.2006 R.G.Sayısı: 26092 HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK R.G.Tarihi: 26.02.2006 R.G.Sayısı: 26092 MADDE 1-11/9/2003 tarihli ve 25226 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Hizmet

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/37 TARİH:

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/37 TARİH: VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/37 TARİH: 12.07.2010 KONU 19 No lu ÖTV Genel Tebliği Yayımlandı. 9 Temmuz 2010 tarih ve 27636 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 19 sıra numaralı Özel Tüketim Vergisi Kanunu Genel

Detaylı

Ek 1. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Kapsamındaki Ürün Listesi

Ek 1. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Kapsamındaki Ürün Listesi DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ TEBLİĞ NO: (2006/34) MADDE 1 (1) İthal edilecek ekli listedeki (Ek 1) yapı malzemelerinin, 8/9/2002 tarih ve 24870 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yapı Malzemeleri

Detaylı

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 24 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28627 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: TEBLİĞ AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE Amaç ve kapsam YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN

Detaylı